FÖRSÄKRINGSGUIDEN. Även begravningen går att försäkra sidan 6 FEBRUARI 2007 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSGUIDEN. Även begravningen går att försäkra sidan 6 FEBRUARI 2007 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRSÄKRINGSGUIDEN FEBRUARI 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET FEBRUARI 2007 FÖRSÄKRINGAR HAR FUNNITS I HUNDRATALS ÅR Försäkringar tecknades redan i Babylon och Rom. Sveriges första försäkringslag fanns i Magnus Erikssons landslag från 1350 och Sveriges äldsta bolag startade ANNONS Läs mer på sidan 4 DEN GYLLENE REGELN SOM RÄDDAR PENSIONEN De nya pensionssystemen ger dig ett större ansvar för välfärden som pensionär. Du kan inte undvika att bli fondförvaltare. Läs mer på sidan 7 PENSIONERING KAN BETYDA EN REJÄL LÖNESÄNKNING Pensioneringen kan innebära en lönesänkning med 40 procent, men ett sådant ras går att undvika genom att förbereda sig i tid. Vi tipsar hur. Läs mer på sidan 10 BRANSCHFOLKET MOT VÄGGEN Vad gör försäkringsbolagen för att hålla premierna nere? Hur vill de förbättra servicen och hur hanterar de klagomål? Vi ställde fyra frågor till fyra bolag. Läs mer på sidan 16 MISSA INTE HEMFÖR- SÄKRINGENS TILLÄGG OCH UNDANTAG Lär känna hemförsäkringens möjligheter och tjäna pengar. Hemförsäkringen skyddar mer än hemmet, speciellt om du utnyttjar de prisvärda tilläggen. Läs mer på sidan 12 Även begravningen går att försäkra sidan 6 SAMHÄLLETS SKYDD RÄCKER INTE FÖR DITT BARN En barnförsäkring kompletterar samhällets skydd. Den ger barn och föräldrar ett bättre liv om barnet blir långvarigt sjuk eller invalidiserad. Läs mer på sidan 14 ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Alla aktörer på försäkringsmarknaden måste ta ett större gemensamt ansvar för att upprätthålla och bevara ett bra försäkringsskydd. Kvalitet och trygghet Konkurrensen bland försäkringsbolagen har ökat under senare år, det har dykt upp nya aktörer både bland skadeförsäkringsbolagen och bland livförsäkringsbolagen. Det ger nya möjligheter men också nya svårigheter för den enskilde. Konkurrensen ska förhoppningsvis gynna konsumenterna den leder till prispress och produktutveckling. För första gången ger Mediaplanet ut Försäkringsguiden. Tidningens syfte är att vara en guide för konsumenten inom området försäkringar, allt från hemförsäkringar till dagens pensions-, kapital -, bil- och trygghetsförsäkringar för den enskilda personen och gruppen. Gunnar Olsson, Konsumenternas försäkringsbyrå. Visst är det bra att priserna hålls nere men risken finns att försäkringarna tunnas ut det blir fler undantag och begränsningar. Ersättningarna blir lägre eller höjs inte i takt med konsumentprisindex. Inte minst gäller det områden där statsmakten de senaste decennierna fört över kostnader till försäkringskollektivet för vissa delar av samhällets grundskydd såsom t.ex. rättsskydd, överfallsskydd, ombudskostnader i trafikskadeärenden och nu senast genom förslaget om höjda trafikförsäkringspremier då försäkringsbolagen ska ta ett större ansvar för personskador i trafiken. Det kan också gälla gruppförsäkringar där gruppföreträdaren (facket eller andra organisationer) i sin iver att hålla premien nere också upphandlar sämre försäkringsskydd. Detta har lett till att alltför många gruppförsäkringar har flyttats runt mellan olika försäkringsgivare. Ofta är det just de som redan är sjuka, när bytet sker, som kommer i kläm. Jag tror att försäkringstagarna, om de förstår hur skyddet i försäkringen ser ut, är beredda att betala lite mer för ett bättre skydd, förutsatt att försäkringsbolagen också anstränger sig för att hålla nere sina egna kostnader. Hur ska man då säkerställa att ersättningsnivåerna hålls på en rimlig nivå? Alla aktörer på försäkringsmarknaden måste ta ett större gemensamt ansvar för att upprätthålla och bevara ett bra försäkringsskydd. Vi konsumenter måste vara aktiva i vårt val av försäkringsskydd. Valet får inte bara vara en prisfråga. Jag kan också se en risk i att bolagen i sin iver att hålla konkurrenskraftiga premier skär ned när det gäller kvalitén på skaderegleringen. Det kan leda till för långa handläggningstider och inte tillräckligt väl underbyggda beslut. Därför är det också viktigt att det finns bra omprövningsmöjligheter både i försäkringsbolagen och utanför. Bolagen bör redogöra för hur deras klagomålshantering ser ut. Har de en prövningsnämnd bör kunderna veta hur den är sammansatt, hur ofta den sammanträder, hur lång handläggningstiden är osv. Finns det Kundombudsman ska även de redovisa hur de arbetar och säkerställer att kvalitén på deras prövningar är hög. Försäkringen består av pris, försäkringsvillkor, tillgänglighet, service och hög kvalitet i skaderegleringen. Låt alla faktorer spela roll när du väljer försäkring! Gunnar Olsson Chef för Konsumenternas försäkringsbyrå - en oberoende rådgivningsbyrå som kostnadsfritt ger råd i försäkringsärenden INNEHÅLL Försäkring lika gammalt som människan s 4 Även begravningen går att försäkra s 6 Landsbygdens försäkringsbolag siktar på storstäder s 6 Så undviker du att förlora i pensionsracet s 7 Kapitalförsäkring och kapitalpension skattegynnat sparande s 7 Att veta och förbereda s 8 Gruppförsäkring förmån eller nackdel? S 9 Pensionering = lönesänkning med 60 procent s 10 Tjänstepension allt viktigare s 11 Avdragsgillt pensionssparande s 11 Missa inte hemförsäkringens tillägg och undantag s 12 Reseförsäkringen räddar semestern och ekonomin s 12 Samhällets skydd räcker inte för ditt barn s 14 Branschfolket mot väggen s 16 Säkra din båtsemester s 18 FÖRSÄKRINGSGUIDEN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano För mer information, kontakta Rickard Wilton på Projektledare: Alexandra Bohl, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Anna von der Groeben, Mediaplanet, Layout: Fredrika Pontén, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: V-Tab Södertälje För information, kontakta: Emma Ericstam, Mediaplanet, Distribueras med Svenska Dagbladet Synpunkter på våra tidningar:

3 HELA DENNA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Byte av försäkringsbolag kan bli dyrt Många nya försäkringsbolag försöker slå sig in på marknaden med rabatterbjudande. Men tänk till innan du byter bolag. Det kan bli dyrt som två exempel visar. Mannen med hudsjukdomen En person som bytte försäkringsbolag insjuknade två år efter bytet i en allvarlig hudsjukdom. Det nya bolaget upptäckte dock att han redan för fem år sedan sökt läkare för klåda, som de hävdade var ett symtom på den allvarliga sjukdom som sedan bröt ut. Därför vägrade bolaget betala någon ersättning. Hade han varit kvar i det gamla bolaget hade såväl symptom som sjukdom uppdagats medan försäkringen varit tecknad hos dem. Hunden som fick ont i magen En familj lade över alla sina försäkringar till ett bolag för att få maximal rabatt. Även hundens försäkring ingick, men först vid förfallodatum några månader senare. Några dagar innan den nya hundförsäkringen skulle börja gälla blev hunden allvarligt sjuk och måste opereras. Operationen skedde först sedan det nya försäkringsbolaget hade hjälpt till att flytta över försäkringen och gick på cirka kronor. Det nya bolaget konstaterade att hunden insjuknat innan deras försäkring började gälla och vägrade betala. Samma sak gjorde det gamla bolaget eftersom hunden inte längre var försäkrad hos dem. Den försäkring som hundägaren fick i det nya bolaget undantog fortsättningsvis problem som hade med hundens mage att göra. Efteråt var således enbart huvud, svans och lite till försäkrat. Många ersättningar på samma skada Försäkringens urgamla idé är att sprida riskerna, inte att konkurrera med kasinot i Monte Carlo, om någon trodde det. Den går således inte att försäkra sin Porsche i tio olika bolag och få tio nya Porschar när bilen blir stulen. En personskada kan däremot ge många ersättningar, påpekar Kicki Westerståhl vid Konsumenternas Försäkringsbyrå. Om ett barn får en bestående invaliditet genom att till exempel förlora tummen kan ersättning utgå från alla försäkringar som omfattar barnet och täcker skadehändelsen. Det kan förutom barnförsäkringen vara skolans försäkring, föräldrarnas gruppförsäkringar om barnet är medförsäkrat, en olycksfallsförsäkring för familjen som tillägg till hemförsäkringen. Sker skadan under en idrottsaktivitet kan föreningens försäkring falla ut och sker det under en resa täcks skadan även av en reseförsäkring. En sedelärande historia att inte bara att hålla reda på tummen, utan också vilka försäkringar man har.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Försäkring lika gammalt som människan Försäkringens idé att dela riskerna har funnits sedan tidernas begynnelse. Den lyckosamme jägaren delade med sig till den som inget fått. Om den enes koja brann ner hjälptes man åt att bygga en ny. Försäkring fanns redan i Babylon dokumenterat i Hammurabis lagar från 1700 f. Kr. Där stadgades att en köpman, som lånade för att köpa varor, kunde erlägga en extra avgift som förpliktigade långivaren att riva skuldsedeln om varorna stals. Redan de gamla romarna hade sjuk- och livförsäkring liksom pension för soldater i armén. Skåne på 1200-talet 700 f. Kr. betalade köpmän, som seglade på Rhodos, en premie som ersatte deras förlust om godset måste kastas i sjön vid hårt väder eller gick förlorat vid haveri. Grekerna och romarna hade en slags sjuk- och livförsäkring runt 600 f. Kr. De instiftade särskilda välgörenhetsskrå som sörjde för familjemedlemmar och betalade begravningar. I romerska armén förekom en sorts pensionsförsäkring. Sveriges första försäkring kallades brandstod och fanns i det dåvarande danska Skånes lag omkring år Brandstod innebar att alla i häradet skulle ersätta den som drabbades av brand. Klerker och hjon Magnus Erikssons landslag kring 1350 gjorde brandstoden rikstäckande med lagtexten: Alla äga brandstod taga och giva, de som bofasta äro, klerker, lekmän och så deras hjon; ingen äger vara fri därifrån. Klerker var präster och hjon var tjänstefolk. De försäkringsbolag som vi känner idag växte fram på 1700-talet startade den första stadsbrandkassan i Jönköping. Äldst av nu verksamma försäkringsbolag är Stockholms Stads Brandförsäkringskontor bildat Lloyds of London Vid samma tid började skeppsmäklare och assuradörer, försäkringsgivare, samlas på Edward Lloyds kaffehus i London och marknadsplatsen Lloyds of London växte fram. Resten är historia. På 1950-talet fanns cirka försäkringsbolag i Sverige. Idag är antalet drygt 400 varav 138 är rikstäckande. Många av de mindre bolagen är lokala och bedriver i första hand lantbruksförsäkring. Idag skulle samhället inte fungera utan försäkringarnas möjlighet att sprida riskerna. Handelsmän och senare tiders entreprenörer skulle aldrig få tillgång till kapital om det kunde raderas ut av en händelse som inte gick att förutse. Sveriges första försäkringslag fanns i Magnus Erikssons landslag från Den stadgade om brandstod som var en föregångare till dagens brand försäkring. Foto: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet Livbolags livslängdsbedömning ger lägre pension Beräkningen av hur länge vi kommer att leva kan skilja sex år i förväntad livslängd mellan olika livbolag. Ju längre den försäkrade tros leva desto lägre blir pensionen per år. AMF Pension beräknar t.ex. att en kvinnlig kund som fyllt 65 år lever till 93. Hos Nordea tror man 87. Om hon har sparat kr får hon kr per år hos AMF, men kronor hos Nordea. Kartläggningen har utförts av Konsumenternas försäkringsbyrå. Din guide i djungeln av ersättningar Aj Guiden är verktyget för dig som vill ta reda på dina ekonomiska möjligheter efter en skada. Aj Guiden visar 12 situationer som du kan hamna i efter en olycka. I varje situation får du veta vilka ersättningar som gäller och hur du ska göra för att få ersättningen. Du har support och advokater till din hjälp. Har du fått rätt ersättning? Se eller ring Annika Nyström,AJ Personskador Böter kan inte försäkras bort Finansinspektionen varnar för företag lockar med att betala försäkringstagares fortkörningsböter. Företagen påstår sig sälja försäkringar, men de är inga försäkringsbolag. Konsumenten är inte garanterad att få tillbaka några pengar.

5

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Även begravningen går att försäkra När någon avlider kan frågan hur mycket begravningen ska kosta eller betalas leda till onödiga konflikter mellan dödsbodelägarna. Dessa bekymmer går att lösa genom att teckna en så kallad trygghetsförsäkring som betalar kostnader för begravningen och mer därtill. BEGRAVNINGSFÖRSÄKRING Kallas trygghetsförsäkring hos Fonus. Betalas med engångsbelopp eller månatlig premie. Ett slags sparande liknande kapitalförsäkring. Årlig värdetillväxt. Kan användas även för bouppteckning och annat. Valfri begravningsentreprenör. Överskott tillfaller dödsboet. Idén till försäkringen fick vi när vi upptäckte att dödsbon saknade medel till att betala begravning, säger Stefan Persson, försäkringssamordnare på Fonus. Begravningskostnaderna skall enligt lag tas från dödsboet. Resultatet blev en begravningsförsäkring som Fonus kallar Trygghetsförsäkring. Eftersom döden inte är något människor vill tänka på har inte försäkringen fått den spridning som Fonus hoppats. Det är synd. Fast eller Flex Fonus begravningsförsäkring har många sympatiska drag. Dödsboet är till exempel inte tvunget att utnyttja Fonus som begravningsentreprenör. Försäkringen kan tecknas som Fast eller Flex. Fast innebär att försäkringstagaren väljer ett fast försäkringsbelopp på till exempel kronor med en premie som baseras på ålder och betalas månadsvis. Vid dödsfallet utfaller försäkringsbeloppet. Foto: fonus.se Flex innebär att försäkringen är ett slags sparande där kunden antingen gör en engångsinbetalning på lägst kronor och/eller sparar minst 400 kronor per betalningstillfälle. Vid dödsfallet utfaller sparat belopp. Mer än begravning Folksam sköter den professionella förvaltningen av pengarna enligt reglerna för kapitalförsäkringar. Det har givit en återbäring om åtta procent de senaste tio åren. Således mer än inflationen vilket innebär att pengarna många gånger täcker kostnader för mer än begravningen. Idén är att inte stirra sig blind på själva begravningen, säger Stefan Persson. Trygghetsförsäkringen kan även täcka kostnader för till exempel gravsten, bouppteckning och framtida vård av grav. Om det återstår pengar när alla kostnader är betalda tillfaller de dödsboet. Det är också en trygghet. Landsbygdens försäkringsbolag siktar på storstäder Dina försäkringar är nästan okänt i storstäderna. På landsbygden är det tvärtom. Där har man funnits i 240 år under det tidigare namnet Sockenbolagen. Nu är man cirka 60 samverkande försäkringsbolag som tillsammans är femte störst i landet på sakförsäkring. Heinrich Horvath med förflutet i Länsförsäkring och If är VD för nystartade Dina försäkringar i Mälardalen. Dina försäkringar är uppskattade av sina kunder. I oktober kom bolaget högst i SKI Svensk Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet och det var första gången bolaget var med i mätningen. Dina försäkringar hette fram till för ett år sedan Sockenbolagen. Rötterna fanns i de lokala brandstoder som instiftades för 800 år sedan. De stadgade att alla i ett härad skulle bidra med material eller arbete för att bygga upp en gård som brunnit ner. Nummer 59 i gruppen Från mitten av 1700-talet ombildades brandstoderna till försäkringsbolag och Dina försäkringar stammar från den omvandlingen i rätt nedstigande led. Dina Försäkringar består av ett antal lokala försäkringsbolag med egen styrelse, som samverkar under gemensamt namn och med ett gemensamt servicebolag i Stockholm. Bolaget är inriktat på sakförsäkring, barn och olycksfall där man är femte störst i landet. Fram till nu har Mälardalen varit en vit fläck på Dina försäkringars karta. Nu etablerar man det 59:e bolaget i gruppen, Dina försäkringar i Mälardalen, med säte i Västerås. Vd blir Heinrich Horvath med förflutet i Länsförsäkringar och If. Lokal förankring Vårt mål är att på allvar ge oss in i storstäderna, säger Heinrich Horvath. Från Västerås kommer vi att täcka Uppland, Västmanland och Södermanland och på sikt räknar vi med att öppna kontor i Stockholm. Bolagets styrka är den lokala förankringen i små orter där personal ofta känner kunderna personligen. Den fördelen vill man även försöka erbjuda i storstäderna och därför går företaget långsamt fram. Det hindrar inte att man tacksamt tar emot alla stockholmare som söker ett nytt försäkringsbolag. DINA FÖRSÄKRINGAR 240 år gammalt. 59 samverkande bolag. Femte störst på sakförsäkringar.

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Sparande i pensionssystem som PPM, ITP och privata försäkringar kräver allt större kunskap om fondsparande. Människor förväntas investera från sex procent och uppåt av lönen i fonder som ska ge dem en bra pension. Det kräver insikt i fondförvaltningens gyllene regel som är att sprida riskerna. Så undviker du att förlora i pensionsracet För att få en bra pension måste försäkringspengarna satsas i aktiefonder annars blir pensionen för låg. Placeringar som ränteoch obligationsfonder ger inte tillräckligt hög pension. För en tid sedan uppmärksammade pressen att de som lyckats bäst i PPMsystemet hade placerat allt i Rysslandsfonder. Men att satsa allt på ett kort är en huvudlös strategi, även om det gått bra för dessa placerare hittills. Problematisk journalistik Problemet med den här typen av journalistik är att man inte samtidigt uppmärksammar andra personer som också satsade allt på ett kort som exempelvis IT- och telekomfonder. Deras besparingar sjönk med cirka 90 procent, även om de fonderna sedan dess har hämtat sig något. De flesta artiklar om placeringar handlar om att maximera värdeutvecklingen, men lika viktigt är att minimera förlusterna. Så här säger fondexperten Mats Wester vid Länsförsäkringar: Vi är irrationella Alla teorier om hur vi placerar våra pengar bygger på att vi är rationella. Alla studier visar motsatsen. Den smarte minskar sitt utrymme för att vara irrationell genom att välja en säker placeringsstrategi. Hur ser en sådan ut? Ett sätt är att sprida riskerna genom att satsa på breda globalfonder, säger Mats Wester. Då slipper man de stora förlusterna och får del i den genomsnittliga värdeutvecklingen för aktier som är cirka sju procent per år. Ett alternativ är att själv ta ansvaret för riskspridningen genom att placera i många olika lands- och branschfonder. RÅD TILL FONDSPARAREN Inga träd växer till himlen. Det gör bara aktie- och fondkurser som sedan, utan undantag, rasar i backen. Tro inte på experter som gör prognoser. Mats Wester, fondexpert vid Länsförsäkringar. Om du ändå vill tro på experternas prognoser, läs de efter ett år. Det säger allt fastän det händer att även en blind höna hittar ett korn. Tro inte ett ögonblick att du är smartare än experter, utom tillfälligtvis. Kom ihåg erfarna placerares gyllene regel att sprida riskerna genom att investera i olika länder och olika branscher. Sprid också sparandet över tid så att du inte placerar allt när börserna är i topp. Kapitalförsäkring och kapitalpension skattegynnat sparande Kapitalförsäkring och kapitalpension är inte avdragsgilla, men kan vara skattemässigt förmånliga. Gemensamt för båda är att det inte är någon 30-procentig skatt för utdelningar och reavinster. Istället betalar man en årlig avkastningsskatt, som är under en procent av kapitalet. Kapitalförsäkring fick mycket skäll för några år sedan av besvikna sparare som betalade avkastningsskatt och dyra bankavgifter trots att värdet rasade när börserna föll. Intresset minskade även när arvs- och gåvoskatten försvann eftersom kapitalförsäkring kunde användas för att undvika dessa. Idag är har kapitalförsäkring och kapitalpension fått förnyat intresse när bankernas avgifter kommit ner och börserna gått upp. Sparande kan bland annat ske i aktier, fonder, aktieobligationer, obligationer och bank. Kapitalpension blev genast succé för några år sedan tack vare att den är befriad från förmögenhetsskatt. Om du avlider är förmånstagarkretsen begränsad till barn, maka/make, sambo och registrerad partner. Om de saknas går pengarna till försäkringskollektivet. Villkoren och egenskaperna hos de olika försäkringarna skiljer sig mellan bolagen. TABELL ÖVER HUVUDSAKLIGA DE SKILLNADERNA Kapitalförsäkring Kapitalpension Avkastningsskatt 0,97 % 0,54 % Avdragsrätt Nej Nej Skatt på utbetalning Nej Nej Förmögenhetsskatt 1,5 % Nej Skatt på utdelning Nej Nej Skatt på reavinster Nej Nej Uttagsålder Valfri 55 år Bindningstid Ingen Uttagstid minst 5 år

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Att veta och förbereda Kostnaden för att köra bil har skjutit i höjden och värre kan det bli. Det är viktigare än någonsin att välja rätt bil, jämföra försäkringspremier och själv minska skaderisk och premiekostnad. Nu finns planer på att bilförsäkringen ska stå för sjukvårdskostnader som förorsakats av bilolyckor, som i Finland. Det kan leda till kraftigt höjda premier. Till det kommer höjda bensinpriser även om de just nu tagit en paus och till och med sjunker. Den obligatoriska trafikförsäkringen är grunden och måste tecknas direkt vid bilköpet. Annars kommer en räkning från Trafikförsäkringsföreningen på cirka 70 kronor per dag till den som varit oförsäkrad. Bara 14 dagar kostar nästan kronor. Trafikförsäkra alltså samma dag som ägarbytet sker! All information på nätet Om bilen ska hel- eller halvförsäkras beror på dess ålder och värde. Vissa bolag erbjuder ersättning för maskinskada för sex till tio år gamla bilar, vanligen dock med en maxgräns så att maskinskademomentet slutar gälla efter cirka mil. För att kolla läget är det bästa att surfa till Konsumenternas försäkringsbyrå, via Bilförsäkringen blir allt dyrare på grund av skador och stigande kostnader, men det finns ändå vissa möjligheter att hålla nere premierna genom att välja rätt bil, extrautrustning och försäkringsbolag. Konsumenternas.se. Gå in under fliken Jämför, klicka Motor, Personbilar och Prisuppgift för att få få prisuppgifter från skilda bolag. Jämför villkor Om du jämför bolagens villkor hittar du till exempel olika självrisker i trafik- och vagnskadeförsäkringen om föraren är under 24 år och att maxersättningen för bilradio, cd och dylikt varierar mellan och Självrisken vid stöld varierar och ibland kan man själv välja förhöjd självrisk för att på så sätt minska premien. Det finns mycket pengar att spara på att jämföra och välja rätt försäkring med hänsyn till egna behov och plånbok. Rapporten som gör bilvalet säkert Folksams forskningsavdelning har kartlagt hur passagerarna har klarat sig vid bilolyckor. Rapporten finns på deras sajt eller kan beställas direkt från dem. Om alla köpte bilar ur den bästa säkerhetsklassen skulle antalet döda och invalidiserade i bilolyckor minska med 30 procent. Bland andra intressanta fakta märks: Pisksnärtskador invalidiserar personer per år och ligger bakom 65 procent av alla skador i trafiken. Nu minskar de tack vare effektiva pisksnärtsskydd. Gamla bilar är osäkra. Risken att dödas i en modern bil, modell , har minskat med 90 procent i jämförelse med 20 år äldre bilar och risken att invalidiseras med cirka 25 procent. Antisladdsystem halverar risken för svåra skador vid halt väglag. Stadsjeepar har dålig säkerhet på grund av en hög tyngdpunkt som ökar risken för voltning. Singelolyckor står för hälften av alla olyckor. Saab är säkrast, följt av modeller från Volvo, Mitsubishi, Ford och Audi. Jämför välj och tjäna tusenlappar Priser och villkor för bilförsäkring är en djungel. Börja jämföra premier redan när du köper bil. Larm och nivån på självrisk påverkar premien. Premien går att påverka genom medvetna val: Bilens värde bestäms av modell, inköpspris och ålder. Trafik-, halv-, helförsäkring och eventuellt tillägg. Årlig körsträcka. Självriskens storlek. Extrautrustning som lättmetallfälgar och musikanläggning. Hur bilen nattparkeras vid bostaden, på gatan, tomt eller garage. Larm eller stöldskydd Tillägg som ger rätt till hyrbil. Förhöjd självrisk Självrisken varierar och kan bland annat höjas på grund av att föraren är vållande eller under 24 år. Även det här påverkar självrisken: Stereo utan larm. Hjul utan hjullås. Direktimporterad bil. Ej godkänt lås. Det här finns inget att göra åt Försäkringsbolagen har förfinat premieberäkningarna. Det här kostar vanligen extra: Att bo i storstaden Att vara ung, särskilt ung man Att bo i hyresrätt jämfört med villa

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Gruppförsäkring förmån eller nackdel? Åsikterna går isär när det gäller försäkringar som tecknas av flera människor tillsammans. En del anser att många gruppförsäkringar inte ger något bra skydd. Men i hushåll där det till exempel finns många barn eller där inkomsterna inte är så stora, kan en gruppförsäkring vara ett bra alternativ. Bland annat för att de har lägre premie och för att de ofta inkluderar alla barnen i familjen. TEXT:TOMAS SKAGERLIND Många arbetsgivare erbjuder isna anställda gruppförsäkringar. Idessa tider, när de offentliga sociala försäkringssystemen försvagas, är det fler som har upptäckt fördelarna med gruppförsäkringar. Därför brukar större arbetsgivare och fackföreningar ofta erbjuda möjlighet att teckna gruppförsäkringar. Samhället ger ett grundläggande skyddsnät med exempelvis allmän pension och sjukpenning. Utöver det kan varje medborgare även ha avtalsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren enligt kollektivavtal. Men dessa skydd är bara tänkta som ett basskydd, så vill man vara ordentligt försäkrad krävs det egna kompletteringar i form av grupp- eller individuella försäkringar. Frivillig gruppförsäkring en anställningsförmån För många anställda är en frivillig gruppförsäkring en anställningsförmån som de vet alldeles för lite om. Många stora svenska företag brukar, sedan lång tid tillbaka, erbjuda sina anställda frivilliga gruppförsäkringar via löneavdrag. Men det är ändå vanligt att de anställda ofta inte har tillräcklig kunskap om försäkringen och därmed inte heller uppfattar den som den anställningsförmån som den faktiskt kan vara. Men det finns också vissa tveksamheter när det gäller gruppförsäkringar. Det är till exempel inte alla fackanslutna som gillar att automatiskt få hemförsäkringen inbakad i medlemsavgiften, eftersom de hellre vill välja försäkringsbolag själva. Ett annat argument mot kollektiva försäkringar har varit att fackföreningar och kommersiella företag inte ska syssla med försäkringar. Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå går det att få svar på en många frågor som har med gruppförsäkringar att göra. På deras webbplats går följande att läsa, när det gäller gruppförsäkringar för barn: En gruppförsäkring kan vara billigare än en individuellt tecknad barnförsäkring och ofta kostar försäkringen lika mycket oavsett hur många barn som finns i familjen. Men den ger inte alltid ett lika bra skydd. FAKTA Gruppförsäkring kan innebära att ett företag eller en organisation tecknar ett gruppavtal som gäller för de anställda eller medlemmarna. Vilket medför smidigare administration och lägre kostnader. För att teckna ett gruppförsäkringsavtal krävs det vanligtvis minst 10 stycken försäkrade. En gruppförsäkring kan till exempel innehålla: Olycksfallsförsäkring Livförsäkring Sjukkapital Sjukvårdsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Seniorolycksfall Fortsättningsförsäkring

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Pensionering = lönesänkning med 60 procent Så hittar du rätt i pensionsdjungeln Att se över sin pension blir allt viktigare. För att underlätta det har Konsumenternas försäkringsbyrå sammanställt massor av fakta på sin hemsida. För att navigera bland informationen kan du följa de här enkla stegen. 1. Besök 2. Till vänster på försäkringsbyråns hemsida står sex alternativ. Du kan börja med att klicka på FRÅGOR & SVAR. Fortsätt med Pension & Kapital där du får informationen om vilka pensionsförsäkringar som finns och deras bestämmelser. 3. Gå vidare och klicka på FAK- TABLAD och klicka på Pension & Kapital. Där finns information om pensions-, kapitalförsäkring och kapitalpension. 4. För att välja mellan olika försäkringsbolag kan du klicka på JÄMFÖR. Vid alternativet Pensionsförsäkringar avgifter kan du klicka på Välja bolag och jämföra olika försäkringsbolags villkor. För många löntagare kan pensionsdagen innebära en rejäl ekonomisk omställning om de inte har garderat sig med personligt sparande. Fast den ekonomiska utvecklingen, människors längre livslängd, kostnader för äldrevården och nya politiska beslut gör framtiden oviss. Numera har du ett mycket större personligt ansvar för din pension än tidigare. Ien SIFO-undersökning, på uppdrag av AMF Pension, sade 62 procent att de inte trodde på statens pensionslöften och 25 procent oroade sig. Orsaken kan vara den brist på kunskap om pensionssystemen som andra undersökningar påvisat. Men egentligen är inte huvuddragen så konstiga. Så här ser systemen ut: Pension från tre håll Pensionssystemet består av tre delar: 1. Staten erbjuder den allmänna pensionen som består av inkomstpension, premiepension och garantipension. 2. Arbetsgivaren erbjuder vanligen tjänstepension. 3. Du kan pensionsspara privat med delvis avdragsgill premie. Samtidigt får vi aldrig glömma att mycket av det som pensionären konsumerar bekostas av dem som fortfarande arbetar. Därför är ekonomisk tillväxt den bästa pensionsförsäkring en nation kan ge sina medborgare. Allmänna pensionssystemet Garantipensionen systemets golv Den som har haft låg eller ingen inkomst får åtminstone garantipension. För närvarande kr för gifta och kr per månad för ensamstående före skatt. Ibland kan den kompletteras med bostadstillägg. Inkomstpensionen är grunden Inkomstpensionen blir för de flesta den största delen av pensionen, för andra basen i deras pension. Dess storlek baseras på en avgift som dras från lönen under hela arbetslivet, för närvarande 16 procent av inkomsten. Men hur mycket du än betalar får du bara pensionsrätt för inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp, cirka kronor per år. Inkomster därutöver ger alltså inte några pengar till det egna pensionskontot. Personer födda före 1954 får en del av sin pension från det gamla ATP-systemet. Den ekonomiska standarden efter pensioneringen kan bli en obehaglig överraskning för många. Genom att börja spara i tid kan det ekonomiska gapet efter pensionsdagen minskas. Premiepensionen 2,5 procent av lönen avsätts till PPM-kontot vars pengar du själv placerar i maximalt fem av de cirka 700 fonder som Premiepensionsmyndigheten erbjuder. Den som är skicklig eller har tur kan få en avsevärd del av sin pension den vägen, särskilt unga personer som är med i systemet under lång tid. Tjänstepensionen Jobba också gärna för en arbetsgivare som har en tjänstepensionsplan. Tjänstepensionen grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan den anställde och arbetsgivaren. Eget sparande Det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionen räcker en bit, men för att få lite guldkant på tillvaron som pensionär krävs ofta eget sparande, som kan vara pensionssparande eller placeringar i värdepapper, bank eller boende.

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Tjänstepension allt viktigare Tjänstepension är en försäkring som växer i betydelse. Den kan ge procent av slutlönen i pension och det kommer att göra stor skillnad. 90 procent av löntagarna tjänar in tjänstepension som arbetsgivaren betalar in. TEXT:STAFFAN A PERSSON Om du jämför lön och villkor mellan olika arbetsgivare bör tjänstepensionen vara med i beräkningen: Om den saknas missar du en stor förmån, som är viktigare ju högre lönen är. Tjänstepension regleras av fyra stora pensionsavtal; Avtalspension SAF-LO, för kollektivanställda arbetare, ITP för privatanställda tjänstemän, PFA för kommun- och landstingsanställda och PA03 för statligt anställda. Tre-fem procent till pensionen Systemen har det gemensamt att arbetsgivaren typiskt betalar in mellan tre till fem procent av lönen till försäkringen, med målet att den ska ge procent av slutlönen i pension och ännu mer för högavlönade. Hur stor den blir i verkligheten har allt mer blivit den enskildes ansvar. Tidigare var många tjänstepensionssystem så kallade förmånsbestämda. Den anställde var garanterad exempelvis tio procent av slutlönen i tjänstepension. De systemen är under avveckling eftersom arbetsgivaren inte kan förutse kostnaden. Det skuldberg som bildas kan växa företagen över huvudet, som skett med General Motors. Istället utvecklas tjänstepensionen mot att bli avgiftsbestämd. Arbetsgivaren betalar en viss premie som investeras i pensionsförsäkringar. Deras värdeutveckling bestämmer sedan vad pensionen blir. Ett exempel på tjänstepensionens omvandling är det nya ITP-avtalet för Avdragsgillt pensionssparande Alla som sparar i en pensionsförsäkring eller IPS får dra av ett halvt prisbasbelopp, kronor, i sin inkomstdeklaration. Den som tjänar mellan cirka och kronor kan dra av 5 procent av den inkomsten, dock max kr i år. Det finns numera många olika sätt för avdragsgillt pensionssparande. Tidigare var det mycket enklare. Då betalade spararen en summa pengar som försäkringsbolaget förvaltade och betalade ut efter pensionen. Nu måste pensionsspararen ta ställning i en mängd frågor: Vem ska förvalta pensionskapitalet? Du själv eller försäkringsbolaget. Själv är inte bäste dräng som man gärna tror. Tvärtom tar privatpersoner ofta för stora risker. Försäkringsbolag sprider däremot riskerna i aktier, obligationer, fastigheter med mera. Önskar du garanti? Vissa försäkringsbolag garanterar en minimal årlig värdestegring eller en del av insatta premier, men det kan ske på bekostnad av en mycket försiktig placeringsstrategi, som kan ge måttlig värdeökning även när börsen går upp. privatanställda tjänstemän. 4,5 procent av lönen avsätts till tjänstepension för de med lön under i månaden (7,5 inkomstbasbelopp) och 30 procent för lön däröver. Hälften av pengarna ska den anställde placera i en traditionell pensionsförsäkring. Den andra hälften kan man välja att placera antingen i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Pension från 55 år Tjänstepensionen kan som annan pension först tas ut från 55 års ålder. Hur stor den blir bestäms av inbetalningar och hur väl pengarna förvaltats. Den utveckling vi ser inom ITP kommer säkerligen också bli gällande inom andra avtalsområden. Sammantaget alltså större personligt ansvar och krav på fondkunskap, vilket lägger ett visst ansvar på arbetsgivaren att utbilda sin personal i pensions- och fondkunskap. Premiebefrielseförsäkring innebär att försäkringsbolaget betalar premien om du blir långtidssjuk. Återbetalningsskydd innebär att dödsboet får del av det kapital som finns på försäkringen om du avlider, annars tillfaller det andra försäkringstagare. Hur riskbenägen är du? Hög risk behöver inte betyda hög vinst, som man ibland läser, utan kan innebära stora förluster. Dåliga aktieplaceringar kan radera ut pensionssparandet till ålderdomen. En portfölj med olika fonder är för många en lämplig risknivå. Vart ska pengarna gå vid dödsfall? Finns återbetalningsskydd blir den egna pensionen lägre, men utan sådant tillfaller pensionskapitalet okända människor i försäkringskollektivet om den försäkrade avlider. Hur mycket tid är du beredd att satsa på att förvalta pensionskapitalet? Du har två alternativ; låt ett försäkringsbolag sköta förvaltningen, eller välj ett sparande där du bestämmer hur pengarna förvaltas. ITP för privatanställda tjänstemän ITP är en tjänstepension som bygger på ett kollektivavtal mellan Förhandlings- och samverkansrådet PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalet har förhandlats fram för att ge dig som är privatanställd tjänsteman en ålderspension utöver den du får från det allmänna pensionssystemet. Förutom ålderspension innehåller ITP-avtalet ersättningar vid sjukdom och dödsfall. Den 1 juli 2007 börjar ett nytt avtal att gälla. I första hand berör det yngre personer som kommer att få en premiebestämd ålderspension. För de som redan idag omfattas av ITP:s ålderspension innebär det nya avtalet en rad förbättringar jämfört med tidigare. Besök Här finner du mer information om vad som gäller för dig. Annika Sikander, PTK

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kicki Westerståhl på Konsumenternas försäkringsbyrå ger råd om hemförsäkringar Affektionsvärdet av ett foto eller smycke kan för en person överskrida det faktiska värdet många gånger om, men tyvärr ersätts det inte av hemförsäkringen. Bostadsrättsägare måste tänka på att deras boendeform vanligen kräver ett tillägg eftersom de har ett större ansvar för bostaden än hyresgäster. Försäkra till fulla värdet. Se till att du har rätt försäkringsbelopp för lösöret. Dokumentera dina ägodelar med foto och spara kvitto, även om det inte är ett krav för att få ersättning. RIKTLINJER FÖR VAD ETT HEM ÄR VÄRT Vardagsrum Kök Sovrum vuxna, exkl. kläder Sovrum barn och tonåringar, exkl. kläder Kläder för en vuxen Kläder för barn eller tonåring Källare Vind Missa inte hemförsäkringens tillägg och undantag Hemförsäkring är egentligen fel namn på en försäkring som innehåller det mesta. Den skulle lika väl kunna heta Hela-familjen-försäkring med tanke på att den är en paketförsäkring som ger skydd vid resor, om du blir stämd inför domstol, blir skadeståndsskyldig, överfallen eller bestulen, även utanför hemmet. Cirka 95 procent av alla hushåll har en hemförsäkring, men många är underförsäkrade, vilket leder till sänkt ersättning om skadan är framme. Hemmet måste vara försäkrat till sitt fulla värde. Om det är försäkrat för kronor när det verkliga värdet är blir ersättningen bara hälften. Den platta tv:n som blir stulen och kostar ersätts således bara med kronor. Värdera ditt lösöre En halv miljon kan verka mycket pengar, men en vanlig familj har många gånger ett sammanlagt lösöre till det värdet. Konsumenternas försäkringsbyrå har publicerat en tabell för att använda som tumregel när man beräknar hur mycket ett vanligt hem kan vara värt. Beräkningarna är gjorda på ett bohag som består av en blandning av gammalt och nytt. För en familj med två tonåringar som bor i fyra rum och kök skulle fullvärdet enligt denna kr tabell vara kronor. Det kan kr vara i underkant för många kr kr Bostadsrättstillägg kr Bor du i en bostadsrätt ska du ha kr bostadsrättstillägg eftersom du då kr har större ansvar än en hyresgäst, kr bland annat för tapeter, golv, innerdörrar och badrumsporslin. En hemförsäkring är en allroundförsäkring som även skyddar vid till exempel överfall och resor. I många bolag kan du även som tillägg få ett avbeställningsskydd vid resor. I hemförsäkringsvillkoret finns en mängd text som är lätt att hoppa över. Av det skälet köper folk avbeställningsskydd och extra reseförsäkring trots att skyddet redan finns i hemförsäkringen och avbeställningsskyddet kan köpas som tillägg för en relativt billig penning. Reseförsäkringen räddar semestern och ekonomin Kom ihåg reseförsäkringen före avfärden. De flesta har ett fullgott skydd i hemförsäkringen, men se upp med det finstilta annars kan det bli dyrt. där det mest finns privata vårdgivare. Hemförsäkringens avbeställningsskydd är ett prisvärt tillägg. Den gäller ett år och kan avse hur många resor som helst för hela familjen. Hyr du bil utomlands ger inte hemförsäkringen tillräckligt skydd. I USA och Australien kan försäkringen kosta lika mycket som bilhyran, men utan den kan du få betala ruinerande skadestånd. Dokumentera för ersättning Om du råkar ut för en skadehändelse anmäl direkt och dokumentera skadehändelsen med en rapport från polisen. Utan den kan det bli besvärligt att få ut ersättning från försäkringsbolaget. Spara en kopia av anmälan och kvitton på alla utlägg. Om du ändå tvekar om det kloka i en reseförsäkring kan du titta efter vad det kan kosta om den saknas. Ett ambulansflyg från Asien eller Latinamerika kan kosta en miljon och intensivvård i USA kan kosta per dag. KONSUMENTERNAS FÖRÄKRINGSBYRÅ REKOMMENDERAR: Att ge sig ut på semestern utan reseförsäkring kan leda till ekonomiska problem. En sjukhusräkning kan gå på hundratusentals kronor och ambulansflyg hem kan kosta en miljon. Ihemförsäkringen ingår en reseförsäkring som ger ett bra skydd vid resor, men den gäller enbart privatresor och bara i 45 dagar. Är du borta längre behövs en kompletterande försäkring liksom vid tjänsteresor. Tänker du klättra i berg, dyka med tub, åka off-pist eller göra något annat riskfyllt måste du kolla att försäkringen täcker detta, annars måste du komplettera. Om du ska åka med en kompis är det inte säkert att du får ersättning för avbruten resa om denne blir sjuk eller skadas. Där gäller olika regler i olika bolag. Sjukvård i EU Som EU-medborgare har du rätt till akut sjukvård inom unionen. För att kunna utnyttja den smidigt beställer du det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan. Inom EU behöver du bara betala patientavgiften, men vården levereras bara av de offentliga sjukvårdssystemen. Den kan dock saknas på semesterorter i vissa länder Camilla Bratt är en av många som hjälper allmänheten på Konsumenternas försäkringsbyrå, här ger hon några reseförsäkringsråd. Hemförsäkringens skydd räcker bara 45 dagar och inte under tjänsteresor. Stöldbegärlig egendom, som cd- spelare och kameror, som lämnats för transport ersätts aldrig. Ta med dem i handbagaget. Äventyrligheter som bungyjump, dykning och offpiståkning kräver ofta en extra försäkring. Avbeställningsskydd kan du köpa som tillägg till hemförsäkringen eller få utan extra kostnad vid betalning med vissa kreditkort. EU:s offentliga sjukvård ger billig akutvård, men ibland finns det endast privatvård och den täcks bara av en reseförsäkring. Dokumentera dina anspråk på ersättning från försäkringsbolaget med till exempel polisanmälan, läkarintyg och foton.

13

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Barn får faktiskt oftare allvarliga handikapp på grund av sjukdomar än av olyckor. FAKTA BARNFÖRSÄKRING Samhällets skydd räcker inte för ditt barn En barnförsäkring är viktig både för föräldrar och barn. Det ökar barnets ekonomiska trygghet och ger föräldrarna ersättning om barnet blir långvarigt sjuk och beviljas vårdbidrag från försäkringskassan. Kan tecknas redan när barnet är nyfött och gäller upp till 25 eller 30 år. Bör tecknas så tidigt som möjligt innan problem eller symptom visat sig. Ger ersättning vid såväl sjukdom som olycksfall. Gäller dygnet runt. Ger föräldrar vårdkostnadsbidrag om barnet får vårdbidrag från försäkringskassan. Kan ge invaliditetsersättning vid bestående invaliditet och arbetsoförmåga. Många tror att vårt sociala skyddsnät ger fullgott skydd åt barn, men så är det inte, säger Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå. Barn behöver ett kompletterande försäkringsskydd. Det räcker inte att teckna olycksfallsförsäkring, som ibland också kallas barnförsäkring. Barn får faktiskt oftare allvarliga handikapp på grund av sjukdomar än av olyckor. Om barn beviljas vårdbidrag är Försäkringskassans ersättning maximalt kr per år. Med en barnförsäkring kan föräldrarna dessutom få ett ekonomiskt tillskott på mellan och kronor beroende på bolag. Upp till fem miljoner Blir ett barn så svårt skadat på grund av sjukdom eller olycksfall att det aldrig kan arbeta får det en skattepliktig sjukersättning från försäkringskassan på mellan och kronor per år. En barnförsäkring kan dessutom ge en engångssumma på mellan cirka en halv och fem miljoner kronor. Vissa bolag ger istället ett månadsbelopp. Ersättning kan också utgå om hemmet behöver handikappanpassas eller för till exempel sjukvård, rehabilitering, resor, tandskador, skadade kläder och glasögon. Samhället anser barnförsäkring så viktig att den ingår i socialbidragsnormen, säger Gunnar Olsson. Trots det saknar tre av tio barn en sådan försäkring. Sju procent nekas Försäkringsbolagen prövar varje ansökan. Föräldrarna måste fylla i hälsodeklarationen korrekt och fullständigt annars kan ersättning nekas om något händer. Försäkringsbolaget kan med föräldrarnas samtycke begära in journaler från läkare och barnavårdscentralerna. Sju procent av barnen nekas försäkring på grund av att barnet till exempel är för tidigt fött, hade för låg födelsevikt eller är adoptivbarn. Föräldrar som är missnöjda med avslaget kan överklaga till domstol. En barnförsäkring kan ge ersättning om barnet blir långvarigt sjuk och en engångsersättning vid invaliditet. I 18 procent av fallen kräver försäkringsbolaget förhöjd premie eller undantag för vissa sjukdomar. Barnen kan även medförsäkras om föräldrarna har en gruppförsäkring via arbetsgivare eller fackförening. Då krävs i allmänhet ingen hälsodeklaration, men för problem där symptomen visat sig innan försäkringen tecknades lämnas ingen ersättning.

15

16 16 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Branschfolket mot väggen Vad gör försäkringsbolagen för att hålla premierna nere? Hur vill de förbättra servicen och hur hanterar de klagomål? Vi ställde fyra frågor till fyra bolag. FRÅGORNA VI STÄLLDE Moderna Försäkringar Tennant försäkring Alandia Båtförsäkring BOX Spara & Försäkra A. Hur försöker ni hålla premierna nere på sakförsäkringar? B. Vad bör man tänka på när man tecknar försäkring? C. Hur gör ni för att öka servicegraden till era kunder? D. Har ni omprövningsmöjligheter inom bolaget om man är missnöjd med ersättningen? Stefan Jonsson, Affärsområdeschef för Konsumentförsäkring, Moderna Försäkringar A. Vi har lanserat modernabostad.se och modernabil.se som innefattar prispressade produkter som ger ett fullgott försäkringsskydd anpassat för familjer utan lyxkåkar och lyxåk. Tack vare att de bara kan tecknas via nätet är kostnaden låg. B. En bra hemförsäkring ska täcka brand, inbrott, stöld, överfall, rättsskydd, ansvarsskydd, reseskydd och vattenskador. Hos vissa bolag måste man betala upp till 700 kr extra för reseskyddet. I modernabostad ingår momenten ovan. C. Hos oss är det enkelt att teckna försäkring på Det är bara att fylla i postnummer, hur man bor och hur många man är. Det tar bara en minut. D. Ärendet prövas först av skadechefen. Kund som inte är nöjd kan sedan vända sig till vår överprövningsnämnd och kundombudsman, som är en extern person för att säkra objektiviteten. Slutligen kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden vars beslut vi alltid följer. Sista instans är domstol. Per Fornander är koncernchef för Tennant som bedriver rikstäckande försäkringsverksamhet med hjälp av flera samarbetspartners. (www.tennant.se) A. Genom låga kostnader för marknadsföring och administration bland annat genom att sälja via nätet. Vi försöker ge skötsamma kunder ett lägre pris eftersom de är en mindre risk. B. Som konsument bör man tänka på vad man vill betala för. Beakta självriskerna och se till att man får med relevanta tilläggsförsäkringar, exempelvis reseförsäkring med avbeställningsskydd och allriskförsäkring. C. Vi har lyckats ganska bra i vår strävan att ha den mest kundvänliga sajten bland försäkringsbolagen. Webben står nu för cirka 25 procent av vår försäljning. Inom skadregleringsverksamheten frågar vi kunderna löpande om deras upplevelser och svaren hjälper oss att bli bättre. D. Jag själv eller någon av de andra cheferna är första instans. Andra instans är vår klagomålsansvarige och tredje instans är vår försäkringsnämnd. Vi har väldigt få klagomål och det är bra! Per-Anders Hedberg är marknadschef och Sverigeansvarig för det Ålandsbaserade Alandia Båtförsäkring. (www.alandia.com) A. Kunskap. Därför har vi utbildat våra ombud enligt lagens krav. Dessutom har vi en årlig kundtidning där vi informerar om stöldskyddsutrustning, brandskydd, navigationshjälpmedel och vad man ska tänka på vid båtköp och vinterförvaring. B. Skräddarsy försäkringen efter egna behov så att man får rätt skydd och bara betalar för det man behöver. Vi har en grundförsäkring som täcker majoriteten av alla båtägares behov med 13 olika tillägg för att möta individuella krav. C. Genom att vara tillgänliga på nätet och internet, samt göra marknadsundersökningar för att se att kunderna är nöjda med det. Det är dom. D. Vi är väldigt lyhörda för kundens önskemål. Alla Alandias ombud har klagomålsansvarig och själva har vi en intern klagomålshantering enligt lagens krav. Om någon trots det inte gillar vårt beslut hänvisar vi till Allmänna reklamationsnämnden, men det har inte behövts hittills. Jan Persson är vd för BOX Spara & Försäkra, specialiserat på gruppförsäkringar till grupper av anställda och deras familjer. (www.boxworld.se) A. Genom de stordriftsfördelar som gruppförsäkringar erbjuder och som håller nere kostnader för marknadsföring och administration. Försäkringstagare kan till exempel vara anställda i ett företag, en koncern, branschorganisation eller kommun. Ju fler man är desto lägre blir kostnader och premier. B. Att skaffa sig försäkringskydd är självklart viktigt. Gruppförsäkring underlättar genom att vara enkla att teckna och ekonomiskt fördelaktiga. C. Internet är viktig för att hålla kostnader nere. Vi gör om vår hemsida för att avdramatisera försäkring och göra det så enkelt som möjligt. Dessutom har vi en mycket kompetent telefonjour som kan besvara alla frågor. D. Vi har kundombudsman och försäkringsnämnd där kunderna kan överklaga.

17

18 18 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Säkra din båtsemester Värmen känns visserligen avlägsen. Nu är det dags att försäkra sig om att det verkligen blir en skön sommarledighet med båten, även i år. Ser du över din båtförsäkring i lugn och ro, så kan du till och med spara några tusenlappar. TEXT:TOMAS SKAGERLIND FAKTA En båtförsäkring kan bland annat omfatta stöld-, brand-, sjöskade-, transport-, uppläggnings-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring. När du väljer försäkring bör du tänka på: Att jämföra olika försäkringsbolag inför varje förnyelse av försäkring. Att kontrollera om du får rabatt när du samlar alla dina försäkringar hos ett bolag eller om du genomför risksänkande åtgärder på båten. Att fråga om försäkringsbolaget har avtal med båtklubbar, företag eller organisationer som ger medlemsrabatt. Att kontrollera att du har rätt nivå på självrisken. Högre självrisk brukar innebära lägre premie. Att spara inköpskvitton och garantihandlingar. Då går skaderegleringen snabbare. En rejält fastlåst båt brukar avskräcka tillfällighetstjuven. Försäkringsbolagen ger ofta rabatt till båtägare som väljer att låsa fast båten. Någon obligatorisk båtförsäkring finns egentligen inte. Det kan dock vara en idé att teckna en då det inte bara är stöld och skada på egen båt som ersätts. En försäkring kan även täcka skador som vållas på annan person eller annans egendom. Det går också att spara tusenlappar på att välja rätt försäkring, eftersom en försäkringspremie bygger på hur stor risk det är att försäkra ett objekt. Den vanligaste försäkringsskadan för båtägare var tidigare grundstötning, men i dag gäller 70 procent av skadorna stöldskador. Varje år stjäls det runt båtar i Sverige och endast en fjärdedel av dessa hittas och lämnas tillbaka. En rejält fastlåst båt brukar dock avskräcka tillfällighetstjuven, så genom olika skyddsanordningar kan många av stölderna förhindras. Försäkringsbolagen ger ofta rabatt till båtägare som väljer att låsa fast båten, till exempel med klass 3-lås och stävögla. Andra sätt att avskräcka tjuven och sänka premien är en löstagbar ratt eller en elektronisk startspärr. Många bolag ger också rabatt på båtar i båtklubbar med organiserad bevakning, eftersom det är ytterst sällan stölder sker på bevakade båtklubbar. Det går också att spara tusenlappar på att välja rätt försäkring, eftersom en försäkringspremie bygger på hur stor risk det är att försäkra ett objekt. Risken bygger i sin tur på parametrar som båttyp, i vilket område båten är förtöjd och vilka risksänkande åtgärder man själv har gjort för att minska risken för stöld eller skador. För konsumenten gäller det därför att jämföra de olika bolagens premier, vare sig du köper en ny båt eller när den gamla försäkringen ska förnyas. Ny webbportal för konsumenter Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå har öppnat en gemensam portal på internet där det finns objektiv information om försäkringar, banker och andra finansiella tjänster. Gå in på för mer information. Hemförsäkringar täcker stormen Per Hemförsäkringen täcker det mesta som stormen Per förorsakade, bland annat mat som blivit förstörd på grund av strömavbrottet. Om ett träd ramlat ner över huset ger villaförsäkringen ersättning för skador både på huset och taket samt lösöre inne huset. Om rören förstörs eller fryst sönder och resulterat i vattenskador täcks det av villaförsäkringen, enligt Expressen. Dyrare trafikförsäkring hotar hojen Om regeringens förslag om ny trafikförsäkring går igenom kommer många inte att ha råd att köra motorcykel, hävdar Jesper Christensen, generalsekreterare för Sveriges motorcyklister i Svenska Dagbladet. För en ung mc-förare kan det betyda en fördubbling av premien från till kronor om året när försäkringen även ska täcka sjukvårdkostnader efter olyckor.

19

20

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

1000-tals unga har dåligt eller onödigt försäkringsskydd

1000-tals unga har dåligt eller onödigt försäkringsskydd EN TIDNING OM FÖRSÄKRINGAR FRÅN KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ OCH KONSUMENTVERKET Tvi, tvi, tvi! 1000-tals unga har dåligt eller onödigt försäkringsskydd Fett oflyt, tycker Lemmy Müpp, 15. 16-årings moped

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Harald Mårtensson Gunnar Wetterberg Omslag: Michael Jäderlind är personalvetare och utbildad vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit anställd

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. PPM se över dina fonder. Tre analytiker svarar på våra fågor. ÄNDRA DITT FONDINNEHAV I NIO ENKLA STEG!

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. PPM se över dina fonder. Tre analytiker svarar på våra fågor. ÄNDRA DITT FONDINNEHAV I NIO ENKLA STEG! ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från MediaPlanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2004 PPM se över dina

Läs mer

Hon fick stålar för sina skador

Hon fick stålar för sina skador Forsakringar 08-796 Bilaga till LO-Tidningen Nummer 30 2009 Årgång 88 2500 Tandvårdsklubbar biter i det sura äpplet trots vårdreform Pappers medlemmar i Obbola har en facklig tandvårdsförsäkring. Det bästa

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 01 DIN PENSION 3TIPS BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA Annika Creutzer: Det

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara TRYGGHET & förmåner Har du gjort ditt ITPK-val? sid 4 Kollektivavtal eller inte? sid 6 Reformen som datoriserade folkhemmet sid 9 Pionjärer inom personalförmåner Det är viktigt att locka till oss och behålla

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen I den här broschyren är det samlat många av

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Om detta bör vi tala Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Ju förr desto bättre Det finns ämnen man inte pratar om. Scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom

Läs mer