Onyktert på krogen. En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 6. Pernilla Gilvad Juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onyktert på krogen. En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 6. Pernilla Gilvad Juni 2006"

Transkript

1 Onyktert på krogen En berusningsstudie i centrala Göteborg Pernilla Gilvad Juni 26 Rapport 6 1

2 2

3 Sammanfattning Under tre helger i mars och april 26 gjordes en berusningsstudie på 3 restauranger belägna i centrala Göteborg. Studien gjordes som en uppföljning på den baslinjemätning som gjordes 23. Syftet var att se i vilken utsträckning berusade gäster blir serverade alkohol samt hur serveringspersonalen bemöter kraftigt berusade personer. Detta efter att 54 personer deltagit i RUS-utbildningen över en period på ca 3 år. I 37 % av fallen blev en kraftigt berusad skådespelare serverad ytterligare en öl. Vid baslinjemätningen blev skådespelaren serverad vid 5 % av fallen. Detta är en liten förbättring men skillnaden är inte statistiskt signifikant. Av de 3 restauranger som deltog i studien hade personal från 17 restauranger genomgått RUSutbildningen. På dessa restauranger var man inte lika benägen att servera. Skådespelaren blev serverad i 29 % av besöken där personal genomgått utbildningen mot 46 % där ingen genomgått utbildningen. Skillnaden är inte statistiskt signifikant. I 15 av de 19 fall då barpersonalen nekade den berusade skådespelaren ytterligare en öl erbjöds han i stället vatten. Inte vid något fall blev skådespelaren avvisad. Detta trots att alkohollagen inte tillåter att kraftigt berusade personer vistas på restaurangen eller krogen. 3

4 Innehållsförteckning Onyktert på krogen... 1 En berusningsstudie i centrala Göteborg... 1 Sammanfattning... 3 Innehållsförteckning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Metod... 6 Urval av restauranger... 6 Genomförande... 6 Resultat... 7 Serveringspersonalens agerande... 8 Exempel på kommentarer från protokollen där de blev nekade... 8 Exempel på kommentarer från protokollen där de blev serverade... 8 Slutsats och diskussion... 9 Bilaga 1 - Skådespelarprotokoll... 1 Bilaga 2 Observatörsprotokoll Bilaga 3 - Redovisning av protokollen, diagram

5 Inledning Enligt alkohollagen ska det råda ordning och nykterhet på krogen. Detta innebär i praktiken att ingen ska vara onykter på krogen. Onykter anses den vara som uppvisar synliga tecken på berusning. Synliga tecken kan till exempel vara att en person uppträder störande, somnar vid bordet, raglar eller har svårighet att kontrollera sitt tal och uppträdande i övrigt. En gäst som visar synliga tecken på onykterhet får inte serveras mer alkoholdrycker och ska dessutom avvisas från krogen. Denna studie är en uppföljning av den baslinjestudie som gjordes i centrala Göteborg 23 (RUS rapport 3 Hur berusad kan man bli, Louise Bergman 23). Baslinjestudien gjordes i syfte att undersöka i vilken utsträckning kraftigt berusade blev serverade på krogarna i centrala Göteborg. Bakgrund RUS-projektet (Restauranger Utveckling Samarbete) startade i september 22 av Göteborgs Restaurangråd med representanter från restaurangbranschen, Göteborgs Stad, polismyndigheten i Västra Götaland, SHR (Sveriges Hotell och Restaurangföretagare) samt HRF (Hotell och Restaurangfacket). Göteborgs Stad representerades av tillståndsenheten och cityenheten. Projektet är idag en permanent verksamhet inom Göteborgs Stad. RUS syfte är att förebygga och minska våld och skador som är en konsekvens av att folk dricker sig allt för berusade eller använder narkotika på krogen. Ett av delmålen är att minska serveringen till berusade gäster. RUS metod bygger på tre delar, utbildning, samverkan och förstärkt tillsyn. I februari 23 gjordes en berusningsstudie i centrala Göteborg som en baslinjemätning vid uppstarten av RUS-projektet. I studien ingick 3 restauranger där kriterierna var att de skulle ha sena öppettider, till 3. eller 5. och vända sig till en publik över 2 år. Samtidigt startade RUS en tvådagarsutbildning i ansvarsfull alkoholservering, den så kallade RUSutbildningen. Utbildningen handlar om alkoholens medicinska effekter, alkohollagen, berusning, våld, narkotika och konflikthantering. Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten och ansvarstagandet hos krögare och personal. 24 utbildningstillfällen har givits sedan starten och sammanlagt har 54 personer deltagit. Syfte Syftet med studien är att studera alkoholserveringen till kraftigt berusade gäster på restauranger i centrala Göteborg samt att undersöka om RUS-projektet haft några effekter på alkoholserveringen. 5

6 Metod Metoden som användes var den samma som vid baslinjemätningen. Den ursprungliga metoden byggde på observationer gjorda av två skådespelare och två observatörer. Vid denna mätning användes bara två skådespelare. I stället var det den nyktre skådespelaren som fick agera observatör. Ändringarna har ingen påverkan på jämförbarheten i de olika mätningarna. Två manliga skådespelare i åldrarna valdes ut efter intervjuer och audition. Ett standardiserat berusningsbeteende tränades in med hjälp av tidigare videoinspelningar från FHI (Folkhälsoinstitutet). Berusningsnivån skulle vara densamma både mellan olika skådespelare och jämfört med baslinjemätningen. Urval av restauranger I studien ingick i stort sett samma restauranger som vid baslinjemätningen. Att ett par stycken bytts ut berodde på att dessa helt enkelt inte fanns kvar. Nya restauranger i studien blev antingen en ny restaurang på samma adress eller en närliggande med ungefär samma inriktning som den som försvunnit. Av de 3 restauranger som ingick i studien hade 17 stycken skickat personal på RUSutbildningen. Genomförande Upplägget för de kvällar som studien genomfördes var likadant för alla kvällar. I genomsnitt besöktes fem restauranger per kväll. Besöken gjordes mellan klockan 22. och 1. torsdag till lördag under tre helger. Skådespelarparet turades om att spela full och att vara nykter. Skådespelarna gick tillsammans in på restaurangen. Båda var nyktra när de kom eftersom de inte skulle kontrollera entrépersonalens beteende. Observatören beställde först en öl och inväntade skådespelaren vid baren. Skådespelaren gick på toaletten en stund för att fyllna till och vinglade sedan fram till sin nyktre kompis. Vid baren uppvisade han flera olika tecken på berusning. Den nyktre observatören förstärkte beteendet genom att hjälpa honom och tex. säga Måste du alltid bli så full eller Hallå vakna, du sover väl inte. När de var säkra på att barpersonalen fått tillräcklig tid att se dem gjorde skådespelaren sin beställning. Om de blev serverade gjorde de sig diskret av med ölen och lämnade stället. Efter varje besök fyllde de i varsitt protokoll (bilaga 1 och 2). 6

7 Resultat Skådespelarna blev serverade på 11 av de 3 krogar de besökte. Detta innebär att de blev serverade vid 37 % av besöken, diagram 1. 37% serverade nekade 63% Diagram 1. Antal serveranden och nekanden vid undersökningen 26 Vid baslinjemätningen blev skådespelaren serverad vid 5 % av besöken. Det är en liten förbättring men skillnaden är inte statistiskt signifikant, diagram Procent Serverade Nekade Baslinjemätning 23 Mätning 26 Diagram 2. Jämförelse mellan baslinjemätningen 23 och mätningen 26 Vid undersökningen av i vilken utsträckning de blev serverade vid olika veckodagar fördelades sig resultatet enligt tabell 1. Veckodag Baslinjemätning Mätning 26 Torsdag 4 % 3 % Fredag 4 % 6 % Lördag 7 % 33 % Tabell 1. Jämförelse överservering mellan de olika veckodagarna Vid baslinjemätningen kunde man se en klar skillnad mellan vardag och helg. Detta kunde man inte vid mätningen 26. Det var ingen skillnad i fråga om ålder eller kön på barpersonalen. Av dem som arbetade vid försökstillfällena var 21 män och 9 kvinnor. Ingen skillnad kunde heller mätas beroende på övriga 7

8 parametrar så som antal gäster, ljudnivå, lokalens ljussättning osv. (bilaga 3). Vidare hade det heller ingen betydelse vilken tid på kvällen försöket gjordes på. Eftersom inte alla restauranger deltagit i RUS-utbildningen undersöktes också utfallet i grupperna RUS-utbildade och ej RUS-utbildade, diagram 3. Personal från 17 av de 3 restauranger som besöktes hade genomgått RUS utbildningen. På dessa restauranger blev skådespelarna serverade vid 5 tillfällen, dvs. 29 %. I gruppen som inte genomgått RUS-utbildningen serverades skådespelarna vid 6 tillfällen, dvs. 46 %. Skillnaden är inte statistiskt signifikant Ej utbildade Utbildade serverade nekade Diagram 3. Skillnader i att bli serverad då restauranger skickat personal på RUS-utbildningen eller ej. Serveringspersonalens agerande Bemötandet av skådespelaren och observatören varierade, på vissa ställen var personalen mycket trevlig och på andra tvärtom. På några ställen tog barpersonalen hjälp av annan personal för att bedöma berusningsgraden. Vid de 19 fall då de blev nekade blev de i stället erbjudna vatten vid 15 tillfällen. Vid de övriga 4 tillfällena nonchalerade personalen dem efter det att de blivit nekade. Inte vid något tillfälle blev de avvisade från restaurangen. Exempel på kommentarer från protokollen där de blev nekade Mycket trevlig bartender. Omtänksam. Frågade hur jag mådde och klappade om mig och gav mig vatten. Ganska otrevlig personal. Hon sa bara. Du ska inget ha, ganska surt och gick. Bartendern var lite tveksam när jag skulle beställa. Han blev tvungen att fråga vakten, som sa Nej. Fick vatten. Exempel på kommentarer från protokollen där de blev serverade Skulle vilja säga att bartendern struntade blankt i att jag var jätteberusad. Han vill bara sälja öl. Jag la upp en näve mynt på bardisken och bartendern började plocka upp pengarna innan jag ens hade beställt. 8

9 Slutsats och diskussion Studien visar att det skett en minskning i antalet serveringar till kraftigt berusade, skillnaden är dock inte statistiskt signifikant. Då en del i RUS metod bygger på utbildning undersöktes också utfallet på de restauranger som skickat personal på RUS-utbildningen. Att göra denna typen av undersökning medför dock vissa problem då vi inte vet om personalen som arbetade den aktuella kvällen genomgått utbildningen eller ej. Inom restaurangbranschen är personalen mycket rörlig vilket också kan innebära att en person som gått RUS-utbildningen, genom en tidigare arbetsgivare, arbetade den aktuella kvällen på någon av de restauranger som vi klassat som ej utbildade. En större skillnad syns dock vid jämförelse av RUS-utbildade och icke RUS-utbildade restauranger. Detta syns genom att restauranger som skickat personal på RUS utbildningen nekade i större utsträckning än restauranger med ej RUS utbildad personal, men inte heller här är skillnaden statistiskt signifikant. Tittar man på hur många ur en personalgrupp som gått RUS-utbildningen är skillnaderna ändå större. De restauranger där många i personalgruppen gått RUS-utbildningen nekar i mycket större utsträckning än de restauranger där enbart några få ur personalen gått utbildningen. En tänkbar förklaring kan vara att ju fler från samma restaurang som utbildas desto större chans har de som utbildats att påverka arbetssättet på sin arbetsplats. Underlaget i denna undersökning är dock för litet för att statistiskt kunna säkerställas. Även då personalen nekade skådespelaren ytterligare öl blev de inte avvisade från restaurangen. Detta trots att alkohollagen är tydlig vad gäller att tillåta kraftigt berusade personer att vistas på restaurangen. RUS arbetsmetod bygger på att arbeta från tre fronter, utbildning, samverkan och förstärkt tillsyn. Idag har 54 personer genomgått RUS-utbildningen, främst från restauranger i centrala Göteborg. Samverkan har framför allt skett genom restaurangrådet där företrädare för SHR och HRF representerat branschen. RUS arbetar nu på att vidga samverkan genom en mer operativ grupp med fler representanter från restaurangbranschen. Förstärkt tillsyn innebär att fler myndigheter än tillståndsenheten bedriver aktiv tillsyn av restaurangerna, såväl var för sig som tillsammans i så kallad samordnad tillsyn. Arbetet med att förstärka tillsynen är i full gång då polisen under våren kommer att starta en särskild grupp som ska arbeta mer med tillsyn av restauranger. 9

10 Bilaga 1 - Skådespelarprotokoll Datum Tid in Tid ut Restaurang Full Nykter Hygien på toaletterna? God Sådär Dålig Under all kritik Blev du serverad en stor stark? ja nej Var beställde du? Baren Bordet Vem beställde du av? Man Kvinna ålder Gjorde bartendern/servitören något av följande? (Här kan du sätta flera alternativ) Föreslog alkoholsvagare dryck och/eller mat Nonchalerade dig när du ville beställa Uppmanade dig att vänta med beställningen Nekade att servera dig p.g.a. berusning Lät dig inte beställa på grund av berusning Uppmanade dig att lämna lokalen Uppmuntrade dig att beställa/dricka ölen Bad en kollega om råd I vilken utsträckning tror du bartendern la märke till dig innan du beställde? I stor utsträckning I ganska stor utsträckning I liten utsträckning Kommentarer: KOSTNAD Inträde Garderob Ölkostnad Alkoholfritt 1

11 Bilaga 2 Observatörsprotokoll Datum Tid in Tid ut Restaurang Full Nykter I vilken utsträckning tror du bartendern la märke till killarna innan de beställde? I stor utsträckning I ganska stor utsträckning I liten utsträckning Lokalens ljussättning? Ljus Halvmörk Mörk Musiknivå? Hög Kommunicerbar Låg Ingen Gästernas ålder? < 3 3 < 6 Blandat Antal gäster i baren? Få Halvfullt Välbesökt Överfullt Ordningsläget? Lugnt Halvstökigt Stökigt Berusade gäster? Inga Få Många Högkonsumenter Inga Få Många Kommentarer: KOSTNAD Inträde Garderob Matkostnad Dryck 11

12 Bilaga 3 - Redovisning av protokollen, diagram Beroende av veckodag 8 Procent serverade nekade torsdag fredag lördag I vilken utsträckning lade bartendern märke till dig? 2 I stor utsträckning I ganska stor utsträckning I liten utsträckning Ålder på serveringspersonalen Serveringspersonalens kön 8 Procent Man Kvinna serverade nekade 12

13 Tid på kvällen före 23. efter 23. serverade nekade Lokalens ljussättning Ljus Halvmörk Mörk Nekad Serverad Musiknivå Nekad Serverad Hög Kommunice rbar Låg Ingen Gästernas ålder Nekad Serverad < 3 3 < 6 Blandat 13

14 Antal gäster i baren Nekad Serverad Halvfullt Ordningsläget Nekad Serverad Lugnt Halvstökigt Stökigt Antal berusade gäster i lokalen Inga Få Många Nekad Serverad Antal högkonsumenter i lokalen Inga Få Många Nekad Serverad 14

15

16

En berusningsstudie på Hisingen i Göteborg

En berusningsstudie på Hisingen i Göteborg En berusningsstudie på Hisingen i Göteborg Pernilla Gilvad Utredare RUS september 9 Rapport 11 Sammanfattning Under våren 9 genomfördes en berusningsstudie på Hisingen i Göteborg. Syftet var att undersöka

Läs mer

En öl, tack! En berusningsstudie i centrala Göteborg 2011. Rapport 15. Pernilla Gilvad februari 2012

En öl, tack! En berusningsstudie i centrala Göteborg 2011. Rapport 15. Pernilla Gilvad februari 2012 En öl, tack! En berusningsstudie i centrala Göteborg 2011 Pernilla Gilvad februari 2012 Rapport 15 Sammanfattning Under tre helger i november 2011 genomförde RUS en berusningsstudie på 30 restauranger

Läs mer

En öl till? En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 9. Maja Andersson Juni 2007

En öl till? En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 9. Maja Andersson Juni 2007 En öl till? En berusningsstudie i centrala Göteborg Maja Andersson Juni 2007 Rapport 9 Sammanfattning En berusningsstudie har genomförts på 30 krogar, i centrala Göteborg, under två helger i februari

Läs mer

Hur berusad kan man bli?

Hur berusad kan man bli? Hur berusad kan man bli? En studie av servering till berusade gäster på restauranger i centrala Göteborg Louise Bergman Augusti 2003 Rapport 3 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling Samarbete)

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

För full för att bli serverad

För full för att bli serverad För full för att bli serverad En uppföljande studie av servering till berusade kroggäster i Stockholms innerstad 2011 Håkan Leifman Majvor Schultz Fredholm Daniel Müller Björn Trolldal 1 Sammanfattning

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2016:14. Berusningsstudie 2016 Härnösands och Sollefteå kommuner

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2016:14. Berusningsstudie 2016 Härnösands och Sollefteå kommuner Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2016:14 Berusningsstudie 2016 Härnösands och Sollefteå kommuner Fotograf omslag: mostphotos.se Rapport nr 2016:14 Dnr 705-1560-16 ISSN 1403-624X Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

År 2009 Ansvarsfull alkoholservering

År 2009 Ansvarsfull alkoholservering Berusningsstudie i Skåne län Andra studien År 2009 Ansvarsfull alkoholservering Siv Gyllix, projektledare 2009 Titel: Utgiven av: Författare: Berusningsstudie i Skåne län, andra studien Länsstyrelsen i

Läs mer

Handledningsmaterial. Material för dig som ska kartlägga serverings- och våldssituationen inom metoden Ansvarsfull alkoholservering

Handledningsmaterial. Material för dig som ska kartlägga serverings- och våldssituationen inom metoden Ansvarsfull alkoholservering Handledningsmaterial Material för dig som ska kartlägga serverings- och våldssituationen inom metoden Ansvarsfull alkoholservering STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, 2008 Östersund ISBN: 978-91-7257-593-6 Omslagsfoto:

Läs mer

Berusningsstudier i Östergötland

Berusningsstudier i Östergötland Berusningsstudier i Östergötland LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr: 705-15907-2006 FÖRORD Denna rapport behandlar restaurangernas benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade personer. Studien har

Läs mer

Berusad och serverad?

Berusad och serverad? Berusad och serverad? En studie som visar i vilken omfattning kraftigt berusade personer blir serverade alkohol i Örebro län. Foto: Annika Borg, Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 2006:41 Innehållsförteckning

Läs mer

Berusningsstudie 2009

Berusningsstudie 2009 Berusningsstudie 2009 En uppföljande studie över krogarnas benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade personer www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Magnus Swärd Publ. nr 2009:34 Innehållsförteckning

Läs mer

Information om Ansvarsfull Alkoholservering

Information om Ansvarsfull Alkoholservering Information om Ansvarsfull Alkoholservering Ansvarsfull Alkoholservering i södra Halland Ett projekt inom Ansvarsfull Alkoholservering (AAS) har under hösten 2009 startat i Halmstad, Hylte och Laholm.

Läs mer

Kartläggning över servering till ungdomar och överservering

Kartläggning över servering till ungdomar och överservering Kartläggning över servering till ungdomar och överservering i Kronobergs län Ett mätinstrument till projektet Stökfritt Med jämförelser i 2004 års studier Kartläggning över servering till ungdomar och

Läs mer

Rapport Berusnings och ungdomsstudier i södra Halland 2009

Rapport Berusnings och ungdomsstudier i södra Halland 2009 Rapport Berusnings och ungdomsstudier i södra Halland 2009 Länsstyrelsen i Hallands län Sociala Enheten Författare: Johanna Nilsson, projektledare Ansvarsfull Alkoholservering i södra Halland Meddelande

Läs mer

Alkoholpolicy för Kristianstads Nation Antagen av nationsmötet: 2004-03-23 Senast reviderad av nationsmötet: 2015-12-10

Alkoholpolicy för Kristianstads Nation Antagen av nationsmötet: 2004-03-23 Senast reviderad av nationsmötet: 2015-12-10 Alkoholpolicy för Kristianstads Nation Antagen av nationsmötet: 2004-03-23 Senast reviderad av nationsmötet: 2015-12-10 Mål Alla, såväl gäster som funktionärer, ska vara och uppleva sig trygga med anledning

Läs mer

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

RAPPORT 2006 : 28. Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN

RAPPORT 2006 : 28. Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN RAPPORT 2006 : 28 Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Förord Antalet restauranger med serveringstillstånd har ökat de senaste åren och alkoholkonsumtionen

Läs mer

Ungdomsstudie

Ungdomsstudie Ungdomsstudie 2009 En återuppföljande studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Magnus Swärd Publ. nr 2009:33 Innehållsförteckning

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

Ung och serverad? En studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation

Ung och serverad?  En studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation Ung och serverad? En studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation Foto: Annika Borg, Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 2006:42 Innehållsförteckning

Läs mer

Ung och serverad? En återuppföljande studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation

Ung och serverad?  En återuppföljande studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation Ung och serverad? En återuppföljande studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation Foto: Roger Lundberg www.t.lst.se Publ. nr 2007:35 Innehållsförteckning

Läs mer

Mindre fylla med större ansvar METODEN. Ansvarsfull Alkoholservering. Studentkårer i samarbete. Länsstyrelsen Kommunen Studenthälsan Studentkåren

Mindre fylla med större ansvar METODEN. Ansvarsfull Alkoholservering. Studentkårer i samarbete. Länsstyrelsen Kommunen Studenthälsan Studentkåren Vem har ansvaret? Mindre fylla med större ansvar Studentkårer i samarbete Länsstyrelsen Kommunen Studenthälsan Studentkåren Trollhättan Skövde Hur skall jag veta vad som är LAGOM? NEJ eller OK? Göteborg

Läs mer

Rapport 2019:4. Berusningsstudie 2018

Rapport 2019:4. Berusningsstudie 2018 Rapport 2019:4 Berusningsstudie 2018 Berusningsstudie 2018 Emmelie Berggren Förord Sambandet mellan alkohol och våld är väl belagt inom forskningen. Ett ökat drickande leder till bland annat mer våld

Läs mer

En sammanställning av uppföljande krögarintervjuer genomförda i Örebro län våren 2007.

En sammanställning av uppföljande krögarintervjuer genomförda i Örebro län våren 2007. Krögarintervjuer En sammanställning av uppföljande krögarintervjuer genomförda i Örebro län våren 2007. Bakgrund Sedan februari 2006 pågår arbetet med Ansvarsfull alkoholservering vilket är en arbetsmetod

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation (Antagen av Nationsmötet 040323) Mål: Att all försäljning av alkohol vid nationen ska ske enligt de bestämmelser som anges i alkohollagstiftningen att verka

Läs mer

ATT SERVERA ALKOHOLDRYCKER

ATT SERVERA ALKOHOLDRYCKER September 2017 ATT SERVERA ALKOHOLDRYCKER Karlstads kommun, Kontaktcenter, 651 84 Karlstad. Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se DET HÄR BEHÖVER DU VETA ANSVARSFULL

Läs mer

Ansvarsfull Alkoholhantering

Ansvarsfull Alkoholhantering Ansvarsfull Alkoholhantering Utbildning Tillsyn Samverkan En del av ett större arbete... Reglering och kontroll Sociala påtryckningar för regler och kontroll Sociala normer Begränsningar av tillgängligheten

Läs mer

Bra uteliv - för unga

Bra uteliv - för unga Bra uteliv - för unga Uteliv = Öppna mötesplatser Alla platser unga kan tänka sig vistas på under sin fritid Varför är utelivet viktig? Bidrar till ungas utveckling och identitetskapande Träffa nya människor

Läs mer

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Bergen 23 februari 2011 STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Daniel Müller Sorgearbeid STAD samarbetet: Driver och utvecklar förebyggande metoder inom restaurangområdet Vad är STAD?

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

NARKOTIKARAPPORT 2009 -en uppföljande studie om narkotikaförekomst på Göteborgs restauranger och krogar

NARKOTIKARAPPORT 2009 -en uppföljande studie om narkotikaförekomst på Göteborgs restauranger och krogar NARKOTIKARAPPORT 2009 -en uppföljande studie om narkotikaförekomst på Göteborgs restauranger och krogar Marizela Kljajić och Anna Nordberg Firmarapport Studentfirman HT-09 Arbets- och organisationspsykologi

Läs mer

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING Liter 100% alkohol per invånare 1 år och äldre ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING Alkohol på gott och ont Våren 2012 En utbildning anordnad av Länsstyrelsen i Västmanlands län Framtagen i samarbete med länets

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

FÖR FULL FÖR EN ÖL. En uppföljande studie av servering till berusade gäster på Stockholms restauranger. Johanna Gripenberg Eva Wallin.

FÖR FULL FÖR EN ÖL. En uppföljande studie av servering till berusade gäster på Stockholms restauranger. Johanna Gripenberg Eva Wallin. FÖR FULL FÖR EN ÖL En uppföljande studie av servering till berusade gäster på Stockholms restauranger Johanna Gripenberg Eva Wallin September 2001 RAPPORT NR 14 Förord STAD-projektet (STockholm förebygger

Läs mer

Ansvarsfull Alkoholhantering

Ansvarsfull Alkoholhantering Ansvarsfull Alkoholhantering Utbildning Tillsyn Samverkan En del av ett större arbete... Reglering och kontroll Sociala påtryckningar för regler och kontroll Sociala normer Begränsningar av tillgängligheten

Läs mer

Detta informationsmaterial vänder sig till dig som har serveringstillstånd i Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna eller Lidingö.

Detta informationsmaterial vänder sig till dig som har serveringstillstånd i Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna eller Lidingö. Serveringstillstånd Innehåll Inledning... 3 Servering av alkohol... 4 Serveringsansvarig personal... 5 Förändringar i ägande eller verksamheten... 6 Marknadsföring... 7 Tänk även på... 8 Utbildning i ansvarsfull

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2007:17 Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul projektet Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul - projektet MEDDELANDE

Läs mer

En studie av överservering pårestauranger i Stockholm. December 1996 - Februari 1997. Rapport nr 2

En studie av överservering pårestauranger i Stockholm. December 1996 - Februari 1997. Rapport nr 2 SERVERING AV ALKOHOL TILL BERUSADE PÅ STOCKHOLMS RESTAURANGER En studie av överservering pårestauranger i Stockholm Charlotta Rehnman Birgitta Lindewald Sven Andréasson December 1996 - Februari 1997 Rapport

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Fastighetsavdelningen SÄKERHETS RIKTLINJE Leif Bouvin 08-05-23 dnr A 13 35 / 07 031-786 58 98 = Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum

Läs mer

Krav på utbildning mot trakasserier

Krav på utbildning mot trakasserier Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.2-492/2016 Sida 1 (5) 2016-10-19 Handläggare Carina Cutlip Telefon: 08-508 25 057 Till Socialnämnden 2016-11-22 Krav på utbildning

Läs mer

Uppföljning av Klarspråk i krogbranschen. Örebro kommun augusti 2010

Uppföljning av Klarspråk i krogbranschen. Örebro kommun augusti 2010 Uppföljning av Klarspråk i krogbranschen Örebro kommun augusti 2010 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Frågeställningar... 3 Metod... 3 Erfarenheter av arbetsmodellen... 3 Effekter av dialogträffar...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn 2007-09-25 DNR.671-2007 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn Ett rikt restaurangliv- en levande stad Syftet med riktlinjer för serveringstillstånd är att

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Partybrudarna som vaskade allt!

Partybrudarna som vaskade allt! Iq Rapport 2011:1 en aktuell bild av ungas attityd till alkohol Partybrudarna som vaskade allt! Man har ungefär tre timmar på sig om man vill festa alkoholfritt, sedan blir alla för fulla. Folk ansåg att

Läs mer

Under den här fliken fi nns lite av varje.

Under den här fliken fi nns lite av varje. KORT OCH GOTT Under den här fliken fi nns lite av varje. Här hittar du bland annat korta informationsblad som du kan sätta upp till din personal. Bladen kan även hämtas från webben, www.nacka.se/restaurangboxen

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2012-05-29 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Bakgrund 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Välkomna. Möte Tillståndshavare enligt AL Rosmarie och Berit

Välkomna. Möte Tillståndshavare enligt AL Rosmarie och Berit Välkomna Möte Tillståndshavare enligt AL 2018 PROGRAM Välkomna och presentation Rosmarie Olsson och Berit Rydberg, Miljöenheten Kort presentation av Samhällsbyggnadsnämndens roll Lennart Andersson SBN

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 491/13. Verksamhet Hotell Arkipelag Strandgatan 31 Mariehamn

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 491/13. Verksamhet Hotell Arkipelag Strandgatan 31 Mariehamn MYNDIGHETSBESLUT 18.12.2013 Dnr: 2013-0997-8 ÅMH-Mb 491/13 Verksamhet Hotell Arkipelag Strandgatan 31 Mariehamn Beslut Hotell Arkipelag Ab beviljas förlängd serveringstid till kl 03:30 med öppethållningstid

Läs mer

TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114

TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114 TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114 EXPEDITION VX: 046-14 03 90 FAX: 046-14 26 14 EXPEN@TLTH.LTH.SE KÅRORDFÖRANDE 046-14 03 91 KO@TLTH.LTH.SE TLTHs alkoholpolicy

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 38 Dnr 15/0656-491 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Case 1. Korttidsfrånvaro Du arbetar inom administration och har sett att beteendet förändrats på Kajsa som är din kollega.

Läs mer

Ung på krogen. En studie om ungdomar runt 18 år och deras krogliv på ett antal restauranger i centrala Göteborg. Louise Bergman.

Ung på krogen. En studie om ungdomar runt 18 år och deras krogliv på ett antal restauranger i centrala Göteborg. Louise Bergman. Ung på krogen En studie om ungdomar runt 18 år och deras krogliv på ett antal restauranger i centrala Göteborg Louise Bergman Augusti 2003 Rapport 2 En studie från RUS-projektet i samarbete med Tryggare

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHa alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden:

Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden: Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden: Temo-enkäten Registerstatistik Provköpsstudier Styrgruppsenkäten System för lokal uppföljning Krogen : Inköpsförsök ungdomar, andel som

Läs mer

Handbok i tillsyn. Metoder för kommun och polis att minska våld och skador i krogmiljö

Handbok i tillsyn. Metoder för kommun och polis att minska våld och skador i krogmiljö Handbok i tillsyn Metoder för kommun och polis att minska våld och skador i krogmiljö Handbok i tillsyn Metoder för kommun och polis att minska våld och skador i krogmiljö STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 7/14. Verksamhet Indigo Restaurang & Bar Nygatan 1 Mariehamn

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 7/14. Verksamhet Indigo Restaurang & Bar Nygatan 1 Mariehamn MYNDIGHETSBESLUT 08.01.2014 Dnr: 2013-1091-9 ÅMH-Mb 7/14 Verksamhet Indigo Restaurang & Bar Nygatan 1 Mariehamn Beslut Matkreatören i Mariehamn Ab beviljas förlängd serveringstid till kl 03:30 med öppethållningstid

Läs mer

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen 1 (6) Handlingsplan för studentkårens drog och alkoholpolicy 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs handlingsplan för drog och alkoholanvändning fastställdes 2015-05-11 av årsstämman och omfattar kårens

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 1 (10) TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O R G N R 212000-0555 E P

Läs mer

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå Noors Slott

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Upplands Väsby kommun Styrdokument, riktlinjer Miljökontoret 2016-10-01 Robert Åsberg 08-590 972 33 Dnr MN/2016:71 robert.asberg@upplandsvasby.se för alkoholservering i Upplands Väsby kommun Antagen: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 Ersätter tidigare uppgraderade riktlinjer mbn 030930. ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Ärende: Beslut: MB Serveringsställe: Hotell Arkipelag Strandgatan 35 Mariehamn

MYNDIGHETSBESLUT Ärende: Beslut: MB Serveringsställe: Hotell Arkipelag Strandgatan 35 Mariehamn Vår referens: Camilla Nyberg-Selander Tel: (0)18-528 634 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2017-780 Beslut: MB-2017-331 20.12.2017 Serveringsställe Hotell Arkipelag Strandgatan 35 Mariehamn Beslut Hotell Arkipelag

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2005-11-15 Ersätter tidigare

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade ögare Innehåller Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om bidrag till samordnare för STADsamarbetet

Ansökan till länsstyrelsen om bidrag till samordnare för STADsamarbetet Socialtjänstförvaltningen T ILLSTÅNDSENHETEN Handläggare: Ann Hilmersson Tfn: 08-508 25 042 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-03-06 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-03-21 DNR 445-97-2006 Till Socialtjänstnämnden Ansökan

Läs mer

Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010

Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010 Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010 Idag Policy Kort om definition Policy på olika nivåer Hur vi använder

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Alkohollagen (1994:1738)

Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen ska förebygga och Krav på lagad mat minska risken för sociala och med- I över 100 år har det krävts matservering för att få tillstånd att servera alkohol. Servering

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol. Publ.nr. 2009:38

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol. Publ.nr. 2009:38 A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Publ.nr. 2009:38 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN HALLAND

LÄNSSTYRELSEN HALLAND 1 LÄNSSTYRELSEN HALLAND 2 Enligt 8 kap 1 alkohollagen (1994:1738) skall länsstyrelsen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen i länet. Länsstyrelsen skall också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Socialförvaltningen Datum Beteckning 2005-10-24 Handläggare Ert datum Er beteckning RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Inledning Ett grunddrag i svensk alkohollagstiftning sedan länge är att motverka risken

Läs mer

Redovisning av aktiviteter per juni 2014

Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Tillståndsenheten Beslut i nämnden: /14, 2014-09-03, Dnr SRMH: 2014-1.54 Vår verksamhet Tillståndsenheten arbetar med tillståndsgivning för att få servera alkoholdrycker

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 400/15. Verksamhet Indigo Restaurang & Bar Nygatan 1 Mariehamn

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 400/15. Verksamhet Indigo Restaurang & Bar Nygatan 1 Mariehamn MYNDIGHETSBESLUT 21.12.2015 Dnr: 2015-0917-8 ÅMH-Mb 400/15 Verksamhet Indigo Restaurang & Bar Nygatan 1 Mariehamn Beslut Matkreatören i Mariehamn Ab beviljas förlängd serveringstid till kl 03:30 med öppethållningstid

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll Alkoholservering på särskilda boenden Egenkontroll Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Antagen i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 25, reviderad 19 april 2017 43 1(4) Innehåll Syfte... 2 Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd...

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen för Sandvikens kommun Antagen av Individ- och familjeomsorgsnämnden

Tillsynsplan enligt alkohollagen för Sandvikens kommun Antagen av Individ- och familjeomsorgsnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen för Sandvikens kommun 2017-2018 Antagen av Individ- och familjeomsorgsnämnden 2017-01-24 1 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en social skyddslag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Policy för alkohol och droger

Policy för alkohol och droger Policy för alkohol och droger 1 Formalia 1.1 Sammanfattning Denna policy beskriver hur Teknologkåren arbetar med frågor som rör alkohol och droger, ställningstaganden samt visioner med arbetet. 1.2 Syfte

Läs mer

Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk

Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk IDS-100 Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk Namn Datum (år mån dag) I detta formulär finns listade ett flertal situationer i vilka många människor ofta dricker alkohol

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING Alkohollagen Våren 2012 En utbildning anordnad av Länsstyrelsen i Västmanlands län Framtagen i samarbete med länets kommuner, Polismyndigheten, och länets krögare Framtaget

Läs mer