GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING"

Transkript

1 GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 SWE

2 Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort: 1 Serienumret finns på enhetens baksida. Förvara bruksanvisningen tillsammans med inköpskvittot som ett bevis på ditt inköp i händelse av stöld eller brand och vid garantiservice. Registrera produkten online på Brother Industries, Ltd.

3 Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande bruksanvisning Avancerad bruksanvisning Bruksanvisning för programanvändare Nätverksordlista Bruksanvisning för nätverksanvändare Guide för mobil utskrift och skanning Läs igenom den här bruksanvisningen först. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna innan du installerar maskinen. Information om varumärken och juridiska begränsningar finns i den här bruksanvisningen. Följ de angivna instruktionerna för att installera maskinen, drivrutinerna och programvaran för ditt operativsystem och din anslutningstyp. Läs om de grundläggande funktionerna för fax, kopiering, skanning, PhotoCapture Center och om att byta ut förbrukningsartiklar. Se felsökningstipsen. Läs om de avancerade funktionerna fax, kopiering, säkerhetsfunktioner, utskrift av rapporter och utförande av rutinunderhåll. Följ de här instruktionerna för utskrift, skanning, nätverksskanning, PhotoCapture Center, fjärrinställning, PC-fax, webbtjänster (skanning) och programmet Brother ControlCenter. Den här bruksanvisningen innehåller grundläggande information om avancerade nätverksfunktioner hos Brother-maskinerna samt förklaringar av allmänna nätverkstermer och vanliga termer. Den här bruksanvisningen innehåller användbar information om inställningar för trådlösa och trådbundna nätverk samt säkerhetsinställningar för Brother-maskinen. Här finns också information om protokoll som maskinen stöder och utförliga felsökningstips. Den här bruksanvisningen innehåller användbar information om att skriva ut data från en mobiltelefon och överföra skannade data från Brother-maskinen till mobiltelefon. Tryckt / i förpackningen Tryckt / i förpackningen Tryckt / i förpackningen 1 PDF-fil / cd-skiva PDF-fil / cd-skiva PDF-fil / cd-skiva PDF-fil / cd-skiva PDF-fil / Brother Solutions Center Kan variera beroende på land. Gå till i

4 Innehållsförteckning (GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING) 1 Allmän information 1 Använda dokumentationen...1 Symboler i den här dokumentationen...1 Öppna den avancerade bruksanvisningen, bruksanvisningen för programanvändare, bruksanvisningen för nätverksanvändare och närverksordlistan...2 Visa dokumentationen...2 Öppna Brother Support (Windows )...4 Öppna Brother Support (Macintosh)...5 Genomgång av kontrollpanelen...6 LCD-skärmsindikationer...8 Grundläggande användning...8 Favoritinställningar...9 Spara favoritinställningar...10 Ändra favoritinställningar...10 Radera favoritinställningar...11 Aktivera favoritinställningar...11 Volyminställningar...11 Ringvolym...11 Knappvolym...12 Högtalarvolym...12 LCD-skärm...13 Ställa in bakgrundsbelysningens ljusstyrka Ladda papper 14 Ladda papper och andra utskriftsmedia...14 Ladda kuvert och vykort...17 Utskrivbart område...20 Pappersinställningar...21 Papperstyp...21 Pappersformat...21 Säker pappersinmatning av A3-papper med kort fiberriktning...22 Godkända papper och andra utskriftsmedia...22 Rekommenderat papper...23 Hantera och använda utskriftsmedia...23 Välja rätt utskriftsmedia Ladda dokument 26 Ladda dokument...26 Använda dokumentmataren...26 Använda kopieringsglaset...27 Område som inte kan skannas...28 ii

5 4 Sända ett fax 29 Så här sänder du ett fax...29 Avbryta faxsändning...31 Ställa in kopieringsglaset för att faxa...31 Färgfaxöverföring...31 Avbryta ett fax som bearbetas...31 Överföringsrapport Ta emot ett fax 33 Mottagningslägen...33 Välja mottagningsläge...33 Använda mottagningslägen...34 Endast fax...34 Fax/Tel...34 Manuell...34 Extern TSV...34 Inställningar för mottagningsläge...35 Signalfördröjning...35 F/T-signaltid (endast Fax/Tel-läge)...35 Faxavkänning Telefoner och externa enheter 37 Röstfunktioner...37 Fax/Tel-läge...37 Nummerpresentation...37 Telefontjänster...38 Ställa in telefonlinjetyp...38 Ansluta en extern TSV (telefonsvarare)...39 Inställningar av anslutningar...39 Spela in ett utgående meddelande på en extern TSV...40 Telefonväxelsystem (PBX)...40 Extern telefon och sidoapparat...40 Ansluta en extern telefon eller en sidoapparat...40 Användning av externa telefoner och sidoapparater...41 Använda en trådlös extern telefon...41 Använda fjärrkoder...41 iii

6 7 Ringa upp och lagra nummer 43 Så här ringer du...43 Manuell uppringning...43 Kortnummer...43 Återuppringning med fax...43 Ytterligare uppringningsfunktioner...44 Historik för utgående samtal...44 Historik för nummerpresentation...44 Spara nummer...45 Spara en paus...45 Spara kortnummer...46 Ändra kortnummer eller kortnummernamn Kopiering 48 Kopiera...48 Avbryta kopieringen...48 Kopieringsinställningar...49 Pappersalternativ Skriva ut foton från ett minneskort eller ett USB-minne 51 PhotoCapture Center -funktioner (fotoläge)...51 Använda ett minneskort eller ett USB-minne...51 Komma igång...52 Skriva ut bilder...54 Visa foton...54 PhotoCapture Center -utskriftsinställningar...54 Skanna till ett minneskort eller ett USB-minne Skriva ut från en dator 56 Skriva ut ett dokument Skanna till en dator 57 Skanna ett dokument...57 Skanna med skanningsknappen...57 Skanna med en skannerdrivrutin...58 Skanna i ControlCenter...58 A Rutinunderhåll 59 Byta bläckpatroner...59 Rengöring och kontroll av maskinen...62 Rengöra kopieringsglaset...62 Rengöra skrivhuvudet...63 Kontrollera utskriftskvaliteten...63 Kontrollera utskriftsjusteringen...64 iv

7 B Felsökning 65 Fel- och underhållsmeddelanden...65 Felanimeringsskärm...73 Överföra fax eller faxrapporter...73 Dokumentstopp...74 Skrivarstopp eller pappersstopp...76 Felsökning...81 Driftsproblem...82 Avkänning av kopplingston...91 Telefonlinjestörning/VoIP...91 Maskininformation...92 Kontrollera serienummer...92 Återställningsfunktioner...92 Återställa maskinen...92 C Meny och funktioner 93 Programmering på skärmen...93 Funktionsvalstabell...94 Skriva in text Infoga mellanslag Rätta till fel Upprepa bokstäver D Specifikationer 124 Allmänt Utskriftsmedia Fax Kopiering PhotoCapture Center PictBridge Skanner Skrivare Gränssnitt Datorkrav Förbrukningsmaterial Nätverk (LAN) E Register 137 v

8 Innehållsförteckning (AVANCERAD BRUKSANVISNING) Avancerad bruksanvisning förklarar nedanstående funktioner. Avancerad bruksanvisning finns på cd-skivan. 1 Grundinställningar Minneslagring Automatisk sommartidsfunktion Viloläge LCD-skärm Lägestimer 2 Säkerhetsfunktioner Secure Function Lock 2.0 (Säkert funktionslås 2.0) 3 Sända ett fax Ytterligare sändningsalternativ Ytterligare sändningsfunktioner Pollingöversikt 4 Ta emot ett fax Minnesmottagning (endast svartvitt) Fjärråtkomst Ytterligare mottagningsfunktioner Pollingöversikt 5 Ringa upp och lagra nummer Röstfunktioner Ytterligare uppringningsfunktioner Andra sätt att spara nummer 8 Skriva ut foton från ett minneskort eller ett USB-minne PhotoCapture Center -funktioner Skriva ut bilder PhotoCapture Center utskriftsinställningar Skanna till minneskort eller USB-minne 9 Skriva ut foton från en kamera A B C Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kamera Skriva ut foton direkt från en digitalkamera (utan PictBridge) Rutinunderhåll Rengöring och kontroll av maskinen Förpacka och transportera maskinen Förklaringar av ord och begrepp Register 6 Skriva ut rapporter Faxrapporter Rapporter 7 Kopiering Kopieringsinställningar vi

9 1 Allmän information 1 Använda dokumentationen 1 Tack för att du har valt att köpa en Brothermaskin! Läs igenom dokumentationen för att få ut det mesta av maskinen. Symboler i den här dokumentationen 1 Följande symboler och anvisningar används i dokumentationen: Fet Kursiv Courier New Text i fetstil motsvarar specifika knappar på maskinens kontrollpanel eller på datorskärmen. Text med kursiv stil gör dig uppmärksam på en viktig punkt eller hänvisar dig till ett annat avsnitt. Text på maskinens LCD-skärm visas i teckensnittet Courier New. VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. VAR FÖRSIKTIG VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre skador. VIKTIGT VIKTIGT indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till skador på egendom eller på utrustningen. Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda funktionen tillsammans med andra funktioner. Ikonen varnar dig för möjliga elektriska stötar. 1 1

10 Kapitel 1 Öppna den avancerade bruksanvisningen, bruksanvisningen för programanvändare, bruksanvisningen för nätverksanvändare och närverksordlistan 1 Den här grundläggande bruksanvisningen innehåller inte all information om maskinen. Du får till exempel inte veta hur du använder de avancerade funktionerna för fax, kopiering, PhotoCapture Center, skrivare, skanner, PC-fax och nätverk. Om du vill veta mer om dessa funktioner läser du den Avancerade bruksanvisningen, Bruksanvisningen för programanvändare, Bruksanvisningen för nätverksanvändare och Nätverksordlistan som finns på cd-skivan. Visa dokumentationen 1 Visa dokumentationen (Windows ) 1 Om du vill se dokumentationen går du till Start-menyn och väljer Brother, MFC-XXXX (där XXXX står för modellnamnet) från listan med program. Välj därefter Bruksanvisningar. Om du inte har installerat programmet så kan du läsa dokumentationen på cd-skivan genom att följa de här instruktionerna: a Sätt på datorn. Sätt i cd-skivan från Brother i cd-läsaren. Obs Gå till Den här datorn (Dator) och dubbelklicka på cd-symbolen och sedan på start.exe om Brother-skärmen inte visas automatiskt. b Om skärmen med modellnamn visas klickar du på din modell. c Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk. Huvudmenyn för cd-läsaren visas. d Klicka på Dokumentation. e Klicka på PDF-dokument. Välj ditt land om skärmen med länder visas. Välj den bruksanvisning som önskas när listan med bruksanvisningar visas. 2

11 Allmän information Visa dokumentation (Macintosh) 1 a Sätt på Macintosh-datorn. Sätt i cdskivan från Brother i cd-läsaren. Det här fönstret visas: b Dubbelklicka på Dokumentationsymbolen. c Dubbelklicka på din språkmapp. d Dubbelklicka på top.pdf. Välj ditt land om skärmen med länder visas. e Välj den bruksanvisning som önskas när listan med bruksanvisningar visas. Så här hittar du skanneranvisningar 1 Det finns flera sätt att skanna in dokument. Du hittar anvisningar här: Bruksanvisningen för programanvändare Skanning ControlCenter Nätverksskanning Bruksanvisning för ScanSoft PaperPort 12SE med OCR (Windows -användare) Du kan läsa den fullständiga bruksanvisningen för ScanSoft PaperPort 12SE med OCR från Hjälpmenyn i ScanSoft PaperPort 12SE. Bruksanvisning för Presto! PageManager (Macintosh-användare) Obs Presto! PageManager måste hämtas och installeras före användning. För mer information: Öppna Brother Support (Macintosh) uu sidan 5. Du kan läsa hela bruksanvisningen till Presto! PageManager från Help-menyn i Presto! PageManager. 1 3

12 Kapitel 1 Så här hittar du anvisningar om nätverksinställningar 1 Maskinen kan anslutas till ett trådlöst eller trådbundet nätverk. Instruktioner för att göra grundinställningar uusnabbguide Om din trådlösa åtkomstpunkt eller router stöder Wi-Fi Protected Setup eller AOSS uusnabbguide Nätverksinställningar uubruksanvisning för nätverksanvändare Öppna Brother Support (Windows ) 1 Du hittar all kontaktinformation du behöver, t.ex. webbsupporten (Brother Solutions Center) på cd-skivan. Klicka på Brother support på Huvudmenyn. Följande skärm visas: Öppna vår webbplats ( genom att klicka på Brothers hemsida. Klicka på Brother Solutions Center för att läsa mer om nyheter och produktsupport ( Mer information om originalförbrukningsmaterial från Brother finns på vår webbplats ( Klicka på Information om förbrukningsmaterial. Klicka på Brother CreativeCenter för att gå till Brother CreativeCenter ( där du hittar KOSTNADSFRIA fotoprojekt och utskrivningsbara nedladdningar. Om du vill återgå till huvudmenyn klickar du på Bakåt och om du vill avsluta klickar du på Avsluta. 4

13 Allmän information Öppna Brother Support (Macintosh) 1 1 Du hittar all kontaktinformation du behöver, t.ex. webbsupporten (Brother Solutions Center) på cd-skivan. Dubbelklicka på ikonen Brother support. Följande skärm visas: Klicka på Presto! PageManager för att hämta och installera Presto! PageManager. Klicka på Onlineregistrering för att registrera din maskin på produktregistreringssidan för Brother ( Klicka på Brother Solutions Center för att läsa mer om nyheter och produktsupport ( Mer information om originalförbrukningsmaterial från Brother finns på vår webbplats ( Klicka på Information om förbrukningsmaterial. 5

14 Kapitel 1 Genomgång av kontrollpanelen Lägesknappar: FAX Aktiverar faxläget. SCAN Aktiverar skannerläget. COPY Aktiverar kopieringsläget. PHOTO Aktiverar fotoläget. Gör att du kan återgå till beredskapsläget. 2 Telefonknappar: Redial/Pause Återuppringer de 30 senaste numren som har slagits. Lägger även in en paus vid uppringning. Tel/R Den här knappen används när du vill prata i den externa telefonluren efter en F/Tsignal (snabb dubbelsignal). När maskinen är ansluten till en telefonväxel kan du även använda knappen för att komma ut på en extern linje eller överföra samtal till en sidoapparat. 3 Startknappar: Mono Start Med den här knappen startar du faxsändning eller kopiering i svartvitt. Gör även att du kan starta en skanning (i färg eller svartvitt, beroende på skanningsinställningarna i programvaran ControlCenter). Colour Start Med den här knappen kan du börja sända fax eller skapa kopior i fullfärg. Gör även att du kan starta en skanning (i färg eller svartvitt, beroende på skanningsinställningarna i programvaran ControlCenter). 6

15 Allmän information Stop/Exit Avbryter en åtgärd eller stänger en meny. 5 Kombinerade siffer- och bokstavsknappar Med de här knapparna kan du slå telefon- och faxnummer eller mata in information i maskinen. 6 LCD-skärm (liquid crystal display) Det här är en pekskärms-lcd. Genom att trycka på de knappar som visas på skärmen får du tillgång till menyerna och alternativen. Du kan även ställa in vinkeln på skärmen genom att lyfta den. 7 Du kan sätta på eller stänga av maskinen. Tryck på för att sätta på maskinen. Tryck och håll ned för att stänga av maskinen. LCD-skärmen visar Stänger ner och förblir tänd en stund innan den slocknar. Om du har anslutit en extern telefon eller TSV är den alltid tillgänglig. Om du stänger av maskinen genom att trycka på knappen kommer den ändå att regelbundet rengöra skrivhuvudet för att bevara utskriftskvaliteten. Maskinen bör alltid vara ansluten till strömmen för att förlänga skrivhuvudets livslängd, ge god bläckekonomi samt för att bevara utskriftskvaliteten. 7

16 Kapitel 1 LCD-skärmsindikationer 1 På LCD-skärmen visas maskinens aktuella status när maskinen är i beredskapsläge Kortnr Gör att du kan ställa in kortnummer och gruppnummer. Du kan även söka efter det nummer du vill slå. 9 Aktuellt mottagningsläge Gör att du kan se aktuellt mottagningsläge. Fax (Endast fax) F/T (Fax/Tel) TSV (Extern TSV) Man (Manuell) Status för det trådlösa nätverket Om du använder den trådlösa anslutningen visar en indikator med fyra nivåer den trådlösa signalstyrkan. 1 Meny Ger dig åtkomst till huvudmenyn. 0 Max. 2 Bläck Visar tillgänglig bläcknivå. Ger dig även åtkomst till Bläck-menyn. 3 s eller t Tryck på för att visa föregående eller nästa sida. Pilknapparna upp/ner tänds inte om det bara finns en sida. Varningsikonen visas vid fel eller vid underhållsmeddelanden. För mer information: Fel- och underhållsmeddelanden uu sidan 65. Grundläggande användning Om informationsknappen tänds kan du trycka på den för att visa information om maskinens funktioner eller felmeddelanden. Tryck för att aktivera dina favoritinställningar. De här knapparna lyser alltid, även om du inte har sparat några favoritinställningar. Tryck på en favoritknapp för att visa instruktioner om hur du sparar dina favoritinställningar. Du använder pekskärmen genom att trycka med fingret på Meny eller alternativknappen direkt på pekskärmen. Om du vill visa och få åtkomst till alla skärmmenyerna eller alternativen för en inställning trycker du på s eller t för att bläddra. Följande steg beskriver hur du ändrar inställningar i maskinen. I det här exemplet ändras inställningen för mottagningsläge från Endast fax till Fax/Tel. 6 Tryck på den här knappen för att återgå till föregående menynivå. 7 Historik Visar en lista med utgående samtal och historik för nummerpresentation. Du kan även skicka fax till det nummer du har valt på listan. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Grundinställn. 8

17 Allmän information c Tryck på Grundinställn. d Tryck på s eller t för att visa Svarsläge. e Tryck på Svarsläge. f Tryck på s eller t för att visa Fax/Tel. g Tryck på Fax/Tel. Obs Tryck på för att gå tillbaka till föregående nivå. h Tryck på Stop/Exit. Favoritinställningar 1 Du kan spara de inställningar för fax, kopiering och skanning som du använder oftast så att de utgör dina favoritinställningar. Du kan snabbt och enkelt aktivera dessa inställningar när du vill. Du kan spara tre favoritinställningar. Du kan inkludera följande favoritinställningar för fax, kopiering och skanning: Kopiering Kvalitet Papperstyp Pappersformat Först./Förmin. Täthet Stapla/Sortera Sidlayout Duplexkopia Avanc. inställn. Fax Adress Faxupplösning Kontrast Samlad sändn. Direktsändning Internat. läge Glas storlek Skanna (Skanna >media) Kvalitet Filtyp Filnamn Skanna (Skanna > nätverk) Skanna (Skanna > FTP) 1 9

18 Kapitel 1 Spara favoritinställningar 1 a Gör något av följande: Tryck på, eller om du inte har angett favoritinställningar. Tryck på Skapa ny favorit. Gå till steg d. Tryck på Meny. Gå till steg b. b Tryck på s eller t för att visa Favoritinställn. Tryck på Favoritinställn. c Tryck på en favoritinställning med texten -Tom-. Obs Texten -Tom- visas intill de favoritknappar som ännu inte har sparats. d Tryck på Nästa för att visa lägena Kopiering, Fax och Skanna. e Tryck på Kopiering, Fax eller Skanna för det läge du vill spara. Om du tryckte på Skanna trycker du på s eller t för att visa Skanna >media, Skanna > nätverk eller Skanna > FTP och tryck därefter på det alternativ du vill ställa in. Gör något av följande: Om du tryckte på Skanna >media ska du gå till steg f. Om du tryckte på Skanna > nätverk eller Skanna > FTP trycker du på s eller t för att visa profilnamnet. Tryck sedan på det. Gå till steg i. f Tryck på s eller t för att visa tillgängliga inställningar för det läge du har valt i steg e och tryck därefter på den inställning du vill spara. g Tryck på s eller t för att visa tillgängliga alternativ för inställningen och tryck därefter på det alternativ du vill ställa in. Upprepa steg f och g tills du har valt alla inställningar för avsedd favorit. h Tryck på OK när du är klar. i Ange namnet på favoritinställningen med hjälp av knapparna på pekskärmen. (För hjälp om att ange bokstäver: Skriva in text uu sidan 123.) Tryck på OK. j Tryck på Ja för att avsluta och spara de favoritinställningar du har gjort. k Tryck på OK för att bekräfta. l Tryck på Stop/Exit. Ändra favoritinställningar 1 Du kan ändra en favoritinställning. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Favoritinställn. Tryck på Favoritinställn. c Tryck på den favoritinställning (1, 2 eller 3) som du vill ändra. d Tryck på Ändra och därefter på Ja för att bekräfta. e Tryck på s eller t för att visa tillgängliga inställningar och därefter på den inställning du vill ändra. f Tryck på s eller t för att visa tillgängliga inställningar och välj därefter ett nytt alternativ. Upprepa vid behov steg e och f för att ändra övriga inställningar. g Tryck på OK när du är klar med att ändra inställningar. 10

19 Allmän information h Du ändrar namnet genom att först hålla intryckt för att radera det gamla namnet och därefter använda knapparna på pekskärmen för att ange det nya namnet. (För hjälp om att ange bokstäver: Skriva in text uu sidan 123.) Tryck på OK. i Tryck på Ja för att avsluta och spara de favoritinställningar du har gjort. j Tryck på OK för att bekräfta. k Tryck på Stop/Exit. Radera favoritinställningar 1 Du kan radera en favoritinställning. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Favoritinställn. Tryck på Favoritinställn. c Tryck på den favoritinställning (1, 2 eller 3) som du vill radera. d Tryck på Ta bort för att radera den favoritinställning som du har valt i steg c. Tryck på Ja för att bekräfta. e Tryck på Stop/Exit. Volyminställningar 1 Ringvolym 1 Du kan välja olika ringvolymnivåer från Hög till Av. Maskinen sparar din nya standardinställning tills du ändrar den. Ställa in ringvolym från menyn 1 a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Allmän inställ. c Tryck på Allmän inställ. d Tryck på s eller t för att visa Volym. e Tryck på Volym. f Tryck på s eller t för att visa Ringvolym. g Tryck på Ringvolym. h Tryck på s eller t för att visa Låg, Med, Hög eller Av och tryck därefter på det alternativ du vill ställa in. i Tryck på Stop/Exit. 1 Aktivera favoritinställningar 1 Knapparna för samtliga favoritinställningar visas alltid på skärmen. Du aktiverar en favoritinställning genom att helt enkelt trycka på dess knapp. 11

20 Kapitel 1 Knappvolym 1 Om knappvolymen är aktiverad hörs en ton när du trycker på en knapp, gör något fel och efter varje gång du tar emot eller sänder ett faxmeddelande. Du kan välja mellan olika knappvolymsnivåer från Hög till Av. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Allmän inställ. c Tryck på Allmän inställ. d Tryck på s eller t för att visa Volym. e Tryck på Volym. f Tryck på s eller t för att visa Knappvolym. g Tryck på Knappvolym. h Tryck på s eller t för att visa Låg, Med, Hög eller Av och tryck därefter på det alternativ du vill ställa in. Högtalarvolym 1 Du kan välja mellan olika högtalarvolymnivåer från Hög till Av. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Allmän inställ. c Tryck på Allmän inställ. d Tryck på s eller t för att visa Volym. e Tryck på Volym. f Tryck på s eller t för att visa Högt.volym. g Tryck på Högt.volym. h Tryck på s eller t för att visa Låg, Med, Hög eller Av och tryck därefter på det alternativ du vill ställa in. i Tryck på Stop/Exit. i Tryck på Stop/Exit. 12

21 Allmän information LCD-skärm 1 Ställa in bakgrundsbelysningens ljusstyrka 1 1 Prova att ändra ljusstyrkan om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Allmän inställ. c Tryck på Allmän inställ. d Tryck på s eller t för att visa LCD-inställn. e Tryck på LCD-inställn. f Tryck på s eller t för att visa Bakgrundsljus. g Tryck på Bakgrundsljus. h Tryck på s eller t för att visa Ljus, Med eller Mörk och därefter på det alternativ du vill ställa in. i Tryck på Stop/Exit. 13

22 2 Ladda papper 2 Ladda papper och andra utskriftsmedia 2 Lägg endast i ett pappersformat och en papperstyp åt gången i pappersfacket. a Dra ut pappersfacket helt ur maskinen. Obs När du använder papper i A3-, Legal- eller Ledger-format ska du trycka på universalguidens frigöringsknapp (1) när du drar ut pappersfackets främre del. När du använder papper i Legal-, A3- eller Ledger-format ska du kontrollera att den triangulära markeringen på pappersutmatningsfackets lock riktas in mot linjen för formatet Legal (2), A3 eller Ledger (3), såsom visas på bilden. 2 3 Obs Om stödfliken för papper (1) är öppen ska du stänga den och sedan stänga pappersstödet (2) Om du använder papper i formatet A5 eller mindre ska du kontrollera att pappersfacket inte är utdraget. Om du lägger i papper med ett annat format i ett fack måste du även ändra inställningen för pappersformat i maskinen. (Pappersformat uu sidan 21) 14

23 Ladda papper b Öppna pappersutmatningsfackets lucka (1). d Om du bläddrar igenom pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen. 2 1 c Tryck försiktigt ned och flytta först längdguiden (1) och sedan sidoguiderna (2) med båda händerna så att de passar papperets storlek. Kontrollera att de triangulära markeringarna (3) på längdguiden (1) och på sidoguiderna (2) riktas in mot märket för det pappersformat du använder. Obs Kontrollera alltid att papperet inte har vikt sig eller blivit skrynkligt. e Placera papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och med den övre kanten inåt. Kontrollera att papperet ligger platt i facket. 2 3 VIKTIGT Skjut inte in papperet för långt så att det trycks upp mot baksidan av facket och orsakar pappersmatningsproblem. 1 15

24 Kapitel 2 Obs Maskinen kan börja mata ut papperet fel när det bara finns ett par ark kvar i pappersfacket. Lägg i minst 10 pappersark i pappersfacket. Om du lägger Foto L-papper i pappersfacket måste du lossa gångjärnen på båda sidorna av pappersutmatningsfackets lock och skjuta locket över. Flytta sedan längdguiden. g Stäng pappersutmatningsfackets lock. Kontrollera att papperet ligger platt i facket och är under markeringen för maximal pappersmängd (1). Om du fyller på för mycket i pappersfacket kan papperet fastna. 1 h Tryck långsamt in pappersfacket helt i maskinen. f Justera försiktigt sidoguiderna (1) med båda händerna så att de passar papperet. Kontrollera att pappersguiderna vid sidorna ligger mot papperet. i Samtidigt som du håller pappersfacket på plats drar du ut pappersstödet (1) tills det klickar på plats. Vik därefter ut stödfliken (2)

25 Ladda papper Obs Ta ut papperet ur facket innan du gör facket kortare. Gör sedan facket kortare genom att trycka på universalguidens frigöringsknapp (1). Justera längdguiden (2) så att den passar det pappersformat du tänker använda. Lägg sedan papperet i facket. 1 Ladda kuvert och vykort 2 Om kuvert 2 Använd kuvert som väger mellan 80 och 95 g/m 2. För vissa kuvert krävs att du ändrar marginalinställningarna i programmet. Gör alltid en testutskrift innan du skriver ut många kuvert. VIKTIGT Använd INTE någon av följande typer av kuvert då de kan orsaka problem med pappersmatningen: Fodrade. Fönsterkuvert. Med relief (upphöjd skrift). Med spännen eller klamrar. Kuvert som är förtryckta på insidan. 2 Lim Dubbla flikar 2 Ibland kan det uppstå pappersmatningsfel på grund av tjockleken, storleken och flikens form på kuverten som du använder. 17

26 Kapitel 2 Ladda kuvert och vykort 2 a Innan du laddar maskinen ska du se till att kuverten eller vykorten ligger så plant och jämnt som möjligt. VIKTIGT Om kuvert eller vykort dubbelmatas måste du ladda pappersfacket med ett kuvert eller vykort åt gången. b Lägg kuvert och vykort i pappersfacket med adressidan nedåt. Om kuvertflikarna är längs den långa kanten lägger du i kuverten med fliken till vänster, som visas på bilden. Lägg i vykort med framkanten först. Tryck försiktigt ned och skjut längdguiden (1) och sidoguiderna (2) med båda händerna så att de passar kuvertens eller vykortens storlek

27 Ladda papper Om du får problem med att skriva ut på kuvert med fliken på kortsidan kan du försöka med följande: 2 a Öppna kuvertfliken. b Placera kuvertet i pappersfacket med adressidan vänd nedåt och fliken placerad så som visas på bilden. 2 c Välj Roterad i skrivardrivrutinens dialogruta och justera sedan storleken och marginalerna i programmet. uubruksanvisning för programanvändare: Utskrift (Windows ) uubruksanvisning för programanvändare: Utskrift och faxsändning (Macintosh) 19

28 Kapitel 2 Utskrivbart område 2 Hur stort det utskrivbara området är beror på inställningarna i det program du använder. Nedan anges hur stort detta område är på pappersark och kuvert. Maskinen kan skriva ut på de skuggade områdena på pappersark när funktionen för utskrift utan kanter är tillgänglig och aktiverad. uubruksanvisning för programanvändare: Utskrift (Windows ) uubruksanvisning för programanvändare: Utskrift och faxsändning (Macintosh) Pappersark Kuvert Överdel (1) Underdel (2) Vänster (3) Höger (4) Pappersark 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm Pappersark (duplexutskrift när A3- eller Ledgerformat används) 22 mm 22 mm 3 mm 3 mm Kuvert 22 mm 22 mm 3 mm 3 mm Obs Funktionen för utskrift utan kanter är inte tillgänglig när du skriver ut på kuvert och vid duplexutskrift. 20

29 Ladda papper Pappersinställningar 2 Papperstyp 2 Du får bästa utskriftskvalitet om du ställer in maskinen på den papperstyp du använder. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Allmän inställ. c Tryck på Allmän inställ. d Tryck på s eller t för att visa Papperstyp. e Tryck på Papperstyp. f Tryck på s eller t för att visa Vanligt papper, Bläckst.papper, Brother BP71, Brother BP61, Annat glättat eller OH-Film, och tryck därefter på det alternativ du vill ställa in. g Tryck på Stop/Exit. Obs Papperet matas ut med texten uppåt i pappersfacket på maskinens framsida. Om du använder OH-film eller glättat papper förhindrar du nedfläckning av andra kopior eller att papper fastnar om du avlägsnar varje ark så snart det har skrivits ut. Pappersformat 2 Du kan använda sju pappersformat när du skriver ut kopior: A4, A5, A3, cm, Letter, Legal och Ledger, samt fem format när du skriver ut fax: A4, A3, Ledger, Letter och Legal. Om du tänker använda ett nytt pappersformat måste du även ändra inställningen för pappersformatet så att maskinen kan anpassa ett inkommande faxmeddelande till en sida. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Allmän inställ. c Tryck på Allmän inställ. d Tryck på s eller t för att visa Pappersformat. e Tryck på Pappersformat. f Tryck på s eller t för att visa A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal eller Ledger och tryck därefter på det alternativ du vill ställa in. g Tryck på Stop/Exit. 2 21

30 Kapitel 2 Säker pappersinmatning av A3-papper med kort fiberriktning 2 Om du använder A3-papper och det syns horisontella linjer på utskrifterna kan det bero på att papperet har lång fiberriktning. Ställ in A3 - Korta fibrer på Av för att undvika detta problem. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Allmän inställ. c Tryck på Allmän inställ. d Tryck på s eller t för att visa A3 - Korta fibrer. e Tryck på A3 - Korta fibrer. f Tryck på Av. g Tryck på Stop/Exit. Obs Titta på pappersförpackningen eller hör efter med tillverkaren om du är osäker på vilken typ av papper du använder. Utskriften blir långsammare när A3 - Korta fibrer är inställt på På. Godkända papper och andra utskriftsmedia 2 Utskriftskvaliteten kan påverkas av vilken papperstyp som används i maskinen. Du uppnår bästa utskriftskvalitet för de inställningar du har valt genom att alltid ställa in papperstypen så att den överensstämmer med papperet som ligger i facket. Du kan använda normalt papper, papper för bläckstråleskrivare (bestruket papper), glättat papper, OH-film och kuvert. Vi rekommenderar att du provar dig fram innan du köper en större mängd papper. Använd Brother-papper för bästa resultat. När du skriver ut på papper för bläckstråleskrivare (bestruket papper), OH-film och glättat papper måste du se till att välja rätt utskriftsmedium på fliken Grundläggande i skrivardrivrutinen eller i papperstypsinställningen på menyn. (Papperstyp uu sidan 21) Lägg in ett extra ark av samma fotopapper i pappersfacket om du skriver ut på Brother-fotopapper. Ett extra ark medföljer i pappersförpackningen för detta syfte. Om du använder OH-film eller fotopapper förhindrar du nedfläckning av andra kopior eller att papper fastnar om du avlägsnar varje ark så snart det har skrivits ut. Undvik att vidröra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, eftersom ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna. 22

31 Ladda papper Rekommenderat papper 2 För att få det bästa utskriftsresultatet bör du använda Brother-papper. (Se nedanstående tabell.) Om det inte går att få tag i Brother-papper rekommenderar vi att du testar olika papper innan du köper större mängder. Vi rekommenderar att du använder 3M Transparency Film när du skriver ut på OH-film. Brother-papper Papperstyp Post A3 Vanligt papper BP60PA3 A3 Glättat fotopapper BP71GA3 A3 Bläckstråleskrivare (matt) BP60MA3 A4 Vanligt papper BP60PA A4 Glättat fotopapper BP71GA4 A4 Bläckstråleskrivare (matt) BP60MA cm Glättat fotopapper BP71GP Hantera och använda utskriftsmedia 2 Förvara pappersarken i de förseglade originalförpackningarna. Se till att arken ligger plant och på behörigt avstånd från fukt, direkt solljus och värme. Undvik att vidröra fotopapperets blanka (bestrukna) sida. Lägg i fotopapper med den blanka sidan nedåt. Undvik att vidröra någon sida av OH-filmen eftersom denna typ av material lätt absorberar fukt och svett, vilket försämrar utskriftskvaliteten. OH-film som är avsedd för laserskrivare/ kopieringsmaskiner kan smutsa ned nästa dokument. Använd endast OH-film som är avsedd för bläckstråleutskrift. 1 VIKTIGT Använd INTE följande papperstyper: Trasigt, vikt, skrynkligt eller oregelbundet format papper 1 1 Om papperet är böjt 2 mm eller mer kan det leda till att det fastnar. Extremt blankt papper eller papper med mycket struktur Papper som inte kan placeras jämnt i trave Papper med kort fiberriktning Papperskapacitet för pappersutmatningsfackets lock 2 Upp till 50 ark med 80 g/m 2 A4-papper. OH-film och fotopapper måste tas bort från pappersutmatningsfackets lock så fort ett ark har matats ut för att förhindra nedfläckning. 2 23

32 Kapitel 2 Välja rätt utskriftsmedia 2 Papperstyp och pappersformat för olika funktioner 2 Papperstyp Pappersformat Hantering Fax Kopiering Photo Skrivare Capture Pappersark A mm Ja Ja Ja Ja A mm Ja Ja Ja Ja Ledger 279,4 431,8 mm Ja Ja Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja Ja Ja Legal 215,9 355,6 mm Ja Ja Ja Executive mm Ja JIS B mm Användardefinierad JIS B mm Användardefinierad A mm Ja Ja A mm Ja Kort cm Ja Ja Ja mm Ja cm Ja Ja mm Ja Vykort mm Användardefinierad Vykort mm Användardefinierad (dubbelt) Kuvert C5-kuvert mm Ja DL-kuvert mm Ja COM mm Ja Monarch mm Ja Y4-kuvert mm Användardefinierad OH-film A mm Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja Legal 215,9 355,6 mm Ja Ja A mm Ja Ja 24

33 Ladda papper Papper: vikt, tjocklek och kapacitet 2 Papperstyp Vikt Tjocklek Ant. ark Pappersark Vanligt papper 64 till 120 g/m 2 0,08 till 0,15 mm Bläckpapper 64 till 200 g/m 2 0,08 till 0,25 mm 20 Glättat papper Upp till 220 g/m 2 Upp till 0,25 mm Kort Fotokort Upp till 220 g/m 2 Upp till 0,25 mm 20 2 Registerkort Upp till 120 g/m 2 Upp till 0,15 mm 30 Vykort Upp till 200 g/m 2 Upp till 0,25 mm 30 Kuvert 75 till 95 g/m 2 Upp till 0,52 mm 10 OH-film 10 1 Upp till 250 ark 80 g/m 2 -papper. 2 BP71-papper (260 g/m 2 ) är särskilt utformat för Brother-bläckstrålemaskiner. 25

34 3 Ladda dokument 3 Ladda dokument 3 Du kan sända fax, kopiera och skanna från dokumentmataren och kopieringsglaset. Använda dokumentmataren 3 a Lyft upp och vik ut dokumentstödets flik (1) för dokumentmataren. Vik ut dokumentstödet (2) för dokumentmataren. 2 1 Dokumentmataren rymmer upp till 35 ark som matas individuellt genom maskinen. Använd papper inom storlekarna och vikterna i tabellen nedan. Bläddra alltid igenom papperskanterna innan du placerar papperen i dokumentmataren. Dokument: storlek och vikt 3 Längd: 148 till 355,6 mm Bredd: 148 till 215,9 mm Vikt: 64 till 90 g/m 2 b Bläddra igenom sidorna noga. c Justera pappersguiderna (1) så att de passar dokumentens bredd. Ladda dokument 3 VIKTIGT Dra INTE i dokumentet medan det matas. Använd INTE böjda, skrynkliga, vikta eller rivna papper eller papper som har klamrar, gem, lim eller tejp. Använd INTE kartong, tidningar eller tyger. 1 Kontrollera att dokument som skrivits för hand med bläck eller korrigeringsvätska har torkat helt. 26

35 Ladda dokument d Placera dokumenten med texten uppåt och överkanten först i dokumentmataren, under guiderna, tills du känner att de vidrör pappersmatarrullarna. På LCD-skärmen visas ADF redo. b Använd dokumentmarkeringarna överst och till vänster och lägg dokumentet med texten nedåt i det övre vänstra hörnet av kopieringsglaset. VIKTIGT Lägg INTE tjocka dokument på kopieringsglaset. Om du gör detta kan det bli stopp i dokumentmataren. 3 Använda kopieringsglaset 3 Du kan använda kopieringsglaset för att faxa, kopiera och skanna enskilda sidor eller sidor ur en bok. Dokumentstorlekar som stöds 3 Längd: Bredd: Vikt: Upp till 297 mm Upp till 215,9 mm Upp till 2 kg Ladda dokument 3 Obs Dokumentmataren måste vara tom när du använder kopieringsglaset. a Lyft på maskinens lock. c Stäng maskinens lock. VIKTIGT Om du skannar en bok eller ett tjockt dokument får du INTE slå igen locket hårt eller trycka på det. 27

36 Kapitel 3 Område som inte kan skannas3 Hur stort det skanningsbara området är beror på inställningarna i det program du använder. Figuren nedan visar de områden som inte kan skannas Hantering Dokumentstorlek Överdel (1) Vänster (3) Underdel (2) Höger (4) Fax A4 3 mm 3 mm 1 Kopiering Skanning Letter Legal Alla pappersformat 4 mm 3mm 1 Området som inte kan skannas är 1 mm när du använder dokumentmataren. 28

37 4 Sända ett fax 4 Så här sänder du ett fax4 Följande steg beskriver hur du sänder ett fax. a När du vill sända ett fax eller ändra inställningarna för att sända eller ta emot fax trycker du på (FAX)- knappen så att den lyser blått. LCD-skärmen visar: b Ladda dokumentet på något av följande sätt: Placera dokumentet med texten uppåt i dokumentmataren. (Använda dokumentmataren uu sidan 26) Lägg dokumentet med texten nedåt på kopieringsglaset. (Använda kopieringsglaset uu sidan 27) Obs Om du vill skicka färgfax med flera sidor använder du dokumentmataren. Om du sänder ett svartvitt faxmeddelande från dokumentmataren när minnet är fullt kommer det att skickas i realtid. Du kan använda kopieringsglaset för att faxa sidor ur en bok en i taget. Dokumenten kan vara upp till A4- eller Letter-format. Eftersom du endast kan skanna en sida åt gången är det lättare att använda dokumentmataren om du sänder ett flersidigt dokument. 4 29

38 Kapitel 4 c Du kan ändra följande inställningar för faxsändning. Tryck på FAX och därefter på Alt. Tryck på s eller t för att bläddra i faxinställningarna. När den inställning som du vill ha visas trycker du på den och väljer ditt alternativ. (Grundläggande bruksanvisning) Information om hur du ändrar följande inställningar för att sända fax uu sidorna 31 till 32. Glasets skanningsstorlek Färgfaxöverföring Överföringsrapport (inställning) (Avancerad bruksanvisning) Information om avancerade åtgärder och inställningar för att sända fax uuavancerad bruksanvisning: Sända ett fax Kontrast Faxupplösning Ange nya standardinställningar Fabriksåterställning Faxa i slutet av ett samtal Gruppsändning Realtidsöverföring Internationellt läge Fördröjt fax Fördröjd gruppsändning Avbryta väntande jobb Polling d Ange faxnumret. Med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna Med kortnummer Kortnr Med samtalshistoriken Utgående Inkommande e Tryck på Mono Start eller Colour Start. Faxa från dokumentmataren 4 Maskinen börjar skanna det dokument som ska sändas. Faxa från kopieringsglaset 4 Om du trycker på Mono Start börjar maskinen skanna den första sidan. Gå till steg f. Om du trycker på Colour Start blir du tillfrågad om du vill sända ett färgfax. Tryck på Ja (färgfax) för att bekräfta. Maskinen börjar ringa upp och sända dokumentet. f När Nästa sida? visas på LCDskärmen gör du något av följande: Sänd en enstaka sida genom att trycka på Nej (skicka) (eller tryck på Mono Start igen). Maskinen börjar sända dokumentet. Sänd mer än en sida genom att trycka på Ja och gå till steg g. g Placera nästa sida på kopieringsglaset. Tryck på OK. Maskinen börjar skanna sidan. (Upprepa steg f och g för varje ny sida.) 30

39 Sända ett fax Avbryta faxsändning 4 Tryck på Stop/Exit för att avbryta faxsändningen. Ställa in kopieringsglaset för att faxa 4 Ställ in skanningsstorleken på Letter om du använder den typen av dokument. Annars kommer vissa av faxmeddelandets sidor inte att skrivas ut. a Tryck på (FAX). b Tryck på Alt. c Tryck på s eller t för att visa Glas storlek. d Tryck på Glas storlek. e Tryck på Letter (eller A4). Obs Du kan spara den vanligaste inställningen genom att ange den som standardinställning. (uuavancerad bruksanvisning: Ställa in dina ändringar som en ny standard) Den här inställningen är endast tillgänglig för sändning av dokument från kopieringsglaset. Färgfaxöverföring 4 Maskinen kan skicka färgfax till maskiner som har denna funktion. Färgfax kan inte lagras i minnet. När du sänder ett färgfax kommer maskinen att sända det i realtid (även om Direktsändning är inställt på Av). Avbryta ett fax som bearbetas4 Om du vill avbryta ett fax medan maskinen skannar, slår numret eller sänder faxet ska du trycka på Stop/Exit. 4 31

40 Kapitel 4 Överföringsrapport 4 Du kan skriva ut en överföringsrapport som kvitto på att du har sänt ett faxmeddelande. I rapporten anges avsändarens namn eller faxnummer, tid och datum för överföringen, överföringens längd, antal skickade sidor och om överföringen lyckades eller inte. Flera inställningar är tillgängliga för överföringsrapporten: På: Skriver ut en rapport efter varje fax du skickar. På+kopia: Skriver ut en rapport efter varje fax du skickar. En del av faxets första sida visas på rapporten. Av: Skriver ut en rapport om det inte går att skicka faxet på grund av överföringsfel. Standardinställningen är Av. Av+kopia: Skriver ut en rapport om ett överföringsfel gör att faxet inte kan skickas. En del av faxets första sida visas på rapporten. Obs Om du väljer På+kopia eller Av+kopia visas bilden endast på överföringsrapporten om Realtidsöverföring är inställt på Av. Bilden visas inte i rapporten när du skickar ett färgfax. (uuavancerad bruksanvisning: Direktsändning) Om överföringen lyckas visas OK bredvid RESULTAT på överföringsrapporten. Om överföringen inte lyckas visas FEL bredvid RESULTAT. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Fax. c Tryck på Fax. d Tryck på s eller t för att visa Rapportinst. e Tryck på Rapportinst. f Tryck på s eller t för att visa Sändn. kvitto. g Tryck på Sändn. kvitto. h Tryck på s eller t för att visa På, På+kopia, Av eller Av+kopia och tryck därefter på det alternativ du vill ställa in. i Tryck på Stop/Exit. 32

41 5 Ta emot ett fax 5 Mottagningslägen 5 Du måste välja ett mottagningsläge baserat på vilka externa enheter och telefontjänster som finns på din linje. Välja mottagningsläge 5 Som standard kommer din maskin att automatiskt ta emot fax som sänds till den. Bilden nedan hjälper dig att välja rätt läge. Mer information om mottagningslägen finns i Använda mottagningslägen uu sidan Vill du använda maskinens telefonfunktioner (om de finns) eller en extern telefon eller en extern telefonsvarare som är anslutna på samma linje som maskinen? Ja Använder du den externa telefonsvararens röstmeddelandefunktion? Nej Vill du att maskinen ska automatiskt svara på fax- och telefonsamtal? Gör så här för att ställa in ett mottagningsläge: Nej Ja Ja Nej Endast fax Manuell Fax/Tel Ext:Tel/Tsv a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Grundinställn. c Tryck på Grundinställn. d Tryck på s eller t för att visa Svarsläge. e Tryck på Svarsläge. f Tryck på s eller t för att visa Endast fax, Fax/Tel, Ext:Tel/Tsv eller Manuell och tryck därefter på det alternativ du vill ställa in. g Tryck på Stop/Exit. LCD-skärmen visar aktuellt mottagningsläge. 33

42 Kapitel 5 Använda mottagningslägen 5 Vissa mottagningslägen svarar automatiskt (Endast fax och Fax/Tel). Du kanske vill ändra signalfördröjningen innan du använder dessa lägen. (Signalfördröjning uu sidan 35) Endast fax 5 I läget Endast fax besvaras alla samtal automatiskt som faxsamtal. Fax/Tel 5 Manuell 5 I manuellt läge stängs alla automatiska svarsfunktioner av. Du tar emot ett fax i manuellt läge genom att lyfta på luren på en extern telefon. När du hör faxsignaler (korta upprepade signaler) trycker du på Mono Start eller Colour Start och väljer Ta emot. Du kan även använda faxavkänningsfunktionen för att ta emot fax genom att lyfta en lur på samma linje som maskinen. (Mer information finns i Faxavkänning uu sidan 36.) Fax/Tel-läget hjälper dig att hantera inkommande samtal automatiskt genom att känna igen om det är ett faxmeddelande eller ett samtal och hantera det på något av följande sätt: Fax tas emot automatiskt. Röstsamtal kommer att starta F/Tsignalen för att uppmana dig att svara. F/T-signalen är en snabb dubbelringning från maskinen. (Mer information finns i F/T-signaltid (endast Fax/Tel-läge) uu sidan 35 och Signalfördröjning uu sidan 35.) Extern TSV 5 Läget Extern TSV innebär att en extern telefonsvarare kan hantera dina inkommande samtal. Inkommande samtal hanteras på något av följande sätt: Fax tas emot automatiskt. Den person som ringer kan spela in ett meddelande på telefonsvararen. (Mer information finns i Ansluta en extern TSV (telefonsvarare) uu sidan 39.) 34

43 Ta emot ett fax Inställningar för mottagningsläge 5 Signalfördröjning 5 Signalfördröjningen ställer in antalet gånger som maskinen ringer innan den svarar i läget Endast fax eller Fax/Tel. Om du har en extern telefon eller sidoapparater på samma linje som maskinen väljer du maximalt antal ringsignaler. (Användning av externa telefoner och sidoapparater uu sidan 41 och Faxavkänning uu sidan 36) a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Fax. c Tryck på Fax. d Tryck på s eller t för att visa Mottagning. e Tryck på Mottagning. f Tryck på s eller t för att visa Antal signaler. g Tryck på Antal signaler. h Tryck på s eller t för att visa alternativen och välj därefter det antal gånger du vill att maskinen ska ringa innan den svarar. Om du väljer 0 svarar maskinen omedelbart utan att någon signal ges. i Tryck på Stop/Exit. F/T-signaltid (endast Fax/Tel-läge) 5 När en person ringer din maskin kommer du och personen som ringer upp att höra en normal telefonsignal. Antalet ringsignaler ställs in med inställningen för signalfördröjning. Om samtalet är ett fax kommer maskinen att ta emot det. Om det är ett röstsamtal kommer maskinen att aktivera F/T-signalen (en snabb dubbelsignal) under den tid som du angett som F/T-signalens tidsinställning. Om du hör en F/T-signal betyder det att du har ett röstsamtal på linjen. Eftersom F/T-signalen aktiveras av maskinen kommer sidoapparater och externa telefoner inte att ringa. Du kan dock fortfarande svara på samtalet från vilken telefon som helst genom att använda en fjärrkod. (Mer information finns i Använda fjärrkoder uu sidan 41.) a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Fax. c Tryck på Fax. d Tryck på s eller t för att visa Mottagning. e Tryck på Mottagning. f Tryck på s eller t för att visa F/T signaltid. g Tryck på F/T signaltid. h Tryck på s eller t för att visa alternativen och välj därefter hur länge maskinen ska ringa för att uppmärksamma dig på att du har ett röstsamtal (20, 30, 40 eller 70 sekunder). i Tryck på Stop/Exit. 5 35

44 Kapitel 5 Obs Maskinen fortsätter att ringa under den angivna tiden även om den som ringer upp lägger på under den snabba dubbelsignalen. Faxavkänning 5 e Tryck på Mottagning. f Tryck på s eller t för att visa Faxavkänning. g Tryck på Faxavkänning. h Tryck på På (eller Av). i Tryck på Stop/Exit. Om faxavkänning är På: 5 Maskinen tar emot ett faxsamtal automatiskt även om du svarar på samtalet. Lägg på luren när du ser Mottagning på LCD-skärmen eller när du hör faxsignaler i luren. Maskinen sköter resten. Om faxavkänning är Av: 5 Om du befinner dig vid maskinen och svarar på ett faxsamtal genom att lyfta på luren trycker du på Mono Start eller Colour Start, och därefter på Ta emot för att ta emot faxmeddelandet. Om du svarar i en sidoapparat eller extern telefon trycker du på l 51. (Användning av externa telefoner och sidoapparater uu sidan 41) Obs Om den här funktionen är inställd på På, men maskinen inte tar emot ett faxsamtal när du lyfter på luren på en sidoapparat eller en extern telefon, matar du in fjärraktiveringskoden l 51. Ställ in faxavkänning på Av om du sänder faxmeddelanden från en dator som finns på samma telefonlinje som den maskin som tar emot meddelandena. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Fax. c Tryck på Fax. d Tryck på s eller t för att visa Mottagning. 36

45 6 Telefoner och externa enheter 6 Röstfunktioner 6 Fax/Tel-läge 6 När maskinen befinner sig i Fax/Tel-läget använder den en F/T-signal (snabb dubbelsignal) för att göra dig uppmärksam på att du har ett inkommande röstsamtal. Om du befinner dig vid en extern telefon lyfter du luren på den externa telefonen och trycker sedan på Tel/R för att svara. Om du befinner dig vid en sidoapparat måste du lyfta på luren under F/T-signaltiden och därefter trycka på # 51 mellan de snabba dubbelsignalerna. Om inget hörs på linjen eller om någon försöker att sända ett fax till dig överför du samtalet till maskinen på nytt genom att trycka på l 51. Nummerpresentation 6 Nummerpresentationen gör att du kan använda nummerpresentationstjänsten som erbjuds av många lokala telefonoperatörer. Kontakta din telefonoperatör för information. Denna tjänst visar telefonnumret till och namnet (om det är tillgängligt) på personen som ringer då telefonen ringer. Efter några ringningar visar LCD-skärmen telefonnumret till den som ringer (och namnet om det är tillgängligt). Efter att du har svarat på ett samtal försvinner nummerpresentationen från LCD-skärmen, men samtalsinformationen sparas i nummerpresentationens minne. Du kan visa listan eller välja något av dessa nummer och skicka fax till det, spara det som ett kortnummer eller ta bort det från historiken. (Historik för nummerpresentation uu sidan 44) Meddelandet Okänt nr. innebär att samtalet kommer från en plats utanför ditt nummerpresentationsområde. Meddelandet Skyddat nr. betyder att personen som ringer upp har blockerat överföring av sin information. Du kan skriva ut en lista över nummerpresentationsinformation som tagits emot av din maskin. (uuavancerad bruksanvisning: Skriva ut en rapport) Obs Nummerpresentationstjänsten varierar med olika bolag. Ring din lokala telefonoperatör för att ta reda på vilka tjänster som finns i ditt område. Ställa in nummerpresentationen till På6 Om du har nummerpresentation på din linje bör denna funktion ställas in till På så att uppringarens telefonnummer visas på LCDskärmen när telefonen ringer. a Tryck på Meny. b Tryck på s eller t för att visa Fax. c Tryck på Fax. d Tryck på s eller t för att visa Övrigt. e Tryck på Övrigt. f Tryck på Nummerpresent. g Tryck på På (eller Av). h Tryck på Stop/Exit. 6 37

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J220 MFC-J265W MFC-J40 MFC-J45W Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J220, MFC-J265W,

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J690DW Version A SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J690DW Serienummer: Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J525W och DCP-J725DW (ringa

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J650DW MFC-J670DW Version B SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J650DW och MFC-J670DW (ringa

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-250C, MFC-290C och MFC-297C

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-5490CN. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-5490CN. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-5490CN Version 0 SWE Kontakta kundtjänst vid behov Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-5490CN Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-J4110DW Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J4110DW Serienummer: 1 Inköpsdatum:

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J825DW DCP-J925DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-5890CN, MFC-5895CW

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW

BRUKSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW BRUKSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-680CN och MFC-885CW (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUKSANVISNING MFC-240C. Version A BRUKSANVISNING MFC-240C Version A Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i följande uppgifter för framtida referens: Modellnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort: 1 Serienumret sitter på

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Ringa in ditt

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J5320DW Version 0 SWE Om du måste kontakta vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida referens: Modellnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Inköpsdatum:

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-6690CW. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING DCP-6690CW. Version 0 SWE BRUKSANVISNING DCP-6690CW Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: DCP-6690CW Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-465CN

BRUKSANVISNING MFC-465CN BRUKSANVISNING MFC-465CN Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort: 1 Serienumret

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-J925DW Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J925DW Serienummer: 1 Inköpsdatum:

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-J140W Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-790CW MFC-990CW. Version C SWE

BRUKSANVISNING MFC-790CW MFC-990CW. Version C SWE BRUKSANVISNING MFC-790CW MFC-990CW Version C SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-790CW och MFC-990CW (Ringa in ditt

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW

BRUKSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW BRUKSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-440CN och MFC-660CN och MFC-845CW (Ringa

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-6890CDW Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-6890CDW Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J615W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguide Grundläggande

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J6910DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguide Grundläggande

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-J25 DCP-J35W Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J25 och DCP-J35W (Ringa in ditt

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguide

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version A SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW Version 0 SWE Om du måste kontakta vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida referens: Modellnummer: MFC-J5620DW,

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-J132W Version 0 SWE Om du behöver kontakta vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Inköpsdatum:

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J430W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande bruksanvisning

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J680DW MFC-J880DW Online-bruksanvisning Denna grundläggande bruksanvisning innehåller grundläggande information om din Brother-maskin. För mer avancerade instruktioner

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-8510DN MFC-8520DN Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 SWE BRUKSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-193C,

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 SWE BRUKSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: DCP-385C, DCP-383C,

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i följande information för framtida bruk. Modellnummer: FAX-1355, FAX-1360 och FAX-1460 (ringa in din modell) Serienummer:

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J4620DW MFC-J4625DW Version 0 SWE Om du måste kontakta vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida referens: Modellnummer: MFC-J4620DW och MFC-J4625DW

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J430W Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J430W Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

FAX 1195L Grundläggande bruksanvisning

FAX 1195L Grundläggande bruksanvisning FAX 1195L Grundläggande bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 SWE BRUKSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: DCP-145C,

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt.

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. FAX-355 FAX-360 FAX-460 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. Installera maskinen Installationen

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN

BRUKSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN BRUKSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i följande uppgifter för framtida referens: Modellnummer: DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C och DCP-560CN (Ringa in

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online-bruksanvisning Den grundläggande bruksanvisningen innehåller inte all information om din maskin. För mer detaljerad information,

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A SWE Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-9015CDW och

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J4510DW MFC-J4710DW Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J4510DW och MFC-J4710DW

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version B SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-9440CN

BRUKSANVISNING MFC-9440CN BRUKSANVISNING MFC-9440CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-9440CN Serienummer: 1 Inköpsdatum: Plats för inköp: 1 Serienumret

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-210C MFC-410CN

BRUKSANVISNING MFC-210C MFC-410CN BRUKSANVISNING MFC-210C MFC-410CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-210C och MFC-410CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:*

Läs mer

Din manual BROTHER MFC-410CN http://sv.yourpdfguides.com/dref/1225049

Din manual BROTHER MFC-410CN http://sv.yourpdfguides.com/dref/1225049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BROTHER MFC-410CN. Du hittar svar på alla dina frågor i BROTHER MFC-410CN instruktionsbok

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-8950DW MFC-8950DWT Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var hittar jag dem? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW

BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-8460N, MFC-8860DN och MFC-8870DW (Ringa

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-330C DCP-540CN

BRUKSANVISNING DCP-330C DCP-540CN BRUKSANVISNING DCP-330C DCP-540CN Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i följande uppgifter för framtida referens: Modellnummer: DCP-330C och DCP-540CN (Ringa in ditt modellnummer) Serienummer: 1 Inköpsdatum:

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-J56DW Online-bruksanvisning Denna grundläggande bruksanvisning innehåller grundläggande information om din Brother-maskin. För mer avancerade instruktioner och information

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUKSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUKSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N Version C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-7420 och MFC-7820N (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var hittar jag dem? Vilken

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version D SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING DCP-970CDN Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguide Grundläggande

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J470DW Version 0 SWE Om du behöver kontakta vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Inköpsdatum:

Läs mer

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet Viktig information i denna handbok

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1820C MFC-3220C

BRUKSANVISNING FAX-1820C MFC-3220C BRUKSANVISNING FAX-1820C MFC-3220C DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-9055CDN Version A SWE Om du måste ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-9055CDN Serienummer: 1 Inköpsdatum:

Läs mer

FAX 1190L Bruksanvisning

FAX 1190L Bruksanvisning FAX 1190L Bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet Viktig information i denna

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 SWE Om du behöver kontakta vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida referens: Modellnummer: MFC-J6520DW och MFC-J6720DW

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N. Version D

BRUKSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N. Version D BRUKSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N Version D Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: FAX-2820, FAX-2920 och MFC-7225N

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående utseende på en anmärkning används i den här

Läs mer

Bruksanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 SWE

Bruksanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 SWE Bruksanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 SWE Telefonnummer till Brother VIKTIGT För att få hjälp med tekniska frågor och användning måste du ringa till det land där du har köpt maskinen.

Läs mer

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8)

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Med hjälp av webbtjänstprotokollet kan användare med Windows Vista (SP2 eller senare), Windows

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Varumärken Viktigt meddelande Definitioner av anmärkningar

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUKSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUKSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Om du behöver kontakta kundservice Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C och

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE

Guide för AirPrint. Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE Guide för AirPrint Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE Tillämpliga modeller Den här guiden gäller följande modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definitioner

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

Guide för AirPrint. Version 0 SWE

Guide för AirPrint. Version 0 SWE Guide för AirPrint Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs I anmärkningarna får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-8110DN Version 0 SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-8110DN (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-3320CN

BRUKSANVISNING MFC-3320CN BRUKSANVISNING MFC-3320CN DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar för

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar!

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar! MFC-235C MFC-260C Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs anvisningarna i denna Snabbguide för information om hur du gör korrekta inställningar

Läs mer