Välkommen på FaR-ledarutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen på FaR-ledarutbildning"

Transkript

1 Välkommen på FaR-ledarutbildning

2 Presentation Vad heter du? Från vilken aktivitetsarrangör kommer du? Vad tycker du är viktigt i FaR-ledarrollen? Vad har du för förväntningar på kursen?

3 FaR-Konceptet

4 Enheten för Hälsofrämjande Landsting

5 70% av all ohälsa hänger ihop med:

6 Socialstyrelsens NATIONELLA RIKTLINJER FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER - Otillräcklig fysisk aktivitet Vuxna Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivning med tillägg av skriftlig ordination eller stegräknare samt särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet (prioritet 3)

7 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder antagen av Samverkansnämnden

8 Det finns evidens på 33 diagnoser där fysisk aktivitet har säkerställd effekt på sjukdomstillstånden:

9 LÄKEMEDEL OCH/ELLER FYSISK AKTIVITET

10 Potent behandling via många mekanismer Blodtrycksmedicin Fysisk aktivitet Blodtrycket påverkas Bättre fettfördelning Bättre blodfetter Mindre propprisk Bättre socker Bättre balans Bättre kondition Bättre styrka

11

12 Hälso- och sjukvårdens roll i FaR Nivå/hälsotillstånd Ordinationsform Aktivitetsform Arena/aktivitetsarrangör 1. Sjuk individ hög risk Remiss (ej FaR ) Sjukgymnastik Hälso- och sjukvården 2. Sjuk individ förhöjd risk FaR skriftligt med hänvisning Anpassad FaR - aktivitet, lågintensiv Frivilligorganisationer etc. 3. Fysiskt inaktiv person, behöver öka den fysiska aktiviteten. Kan träna normalt, preferens för gruppaktivitet FaR skriftligt med eller utan hänvisning Ordinarie aktivitetsutbud Frivilligorganisationer etc. 4. Fysiskt inaktiv person, behöver öka den fysiska aktiviteten. Kapabel till normal träning, preferens för egenaktivitet Skriftligt (FaR ) eller muntligt (ej FaR ) Utan hänvisning Egenaktiviteter Vardagsmotion, t.ex. promenad, cykling, friluftsliv, trädgårdsarbete Närområdet, boendeområdet, hemmet Källa: Faskunger et al.,

13 Hälsokoordinatorskonceptet i Sörmland Nätverk för levnadsvanor Tobak Alkohol Kost Psykisk hälsa Fysisk aktivitet

14 FaR finns inskrivet i REKLISTAN 2014 som första behandlingsalternativ på aktuella diagnoser enl.fyss Fysisk aktivitet kan förebygga: Kranskärlsjukdomar med 15-39% Stroke med 33% Högt blodtryck med 12% Diabetes med 12-35% Tjocktarmscancer med 22-33% Bröstcancer med 5-12% Benskörhetsfrakturer med 18%

15 Läkare Sjukgymnast Sjuksköterska Psykolog Arbetsterapeut Kurator Dietist

16 Fysisk aktivitet på recept (FaR) FaR i brevmallen och System Cross Personnr: Namn: Adress: Tel.nr: Anledning till recept (indikation): Egen målsättning (patientens) : Vardagsmotion, ex promenera, cykla (Hur länge, hur ofta, hur ansträngande): Planerad motion ex. styrketräna, simma (Hur länge, hur ofta och hur ansträngande): Övrig information: ex öka dosen, behov av stödperson/ledsagare: Vid träning, var försiktig med/undvik: Uppföljning datum: Recept utfärdat av: xxxxxx, titel Vårdcentral/avdelning: Datum: Fysisk aktivitet på recept (FaR) ingår inte i högkostnadskortet. Du deltar i aktiviteterna på eget ansvar.

17 FaR Fysisk aktivitet på Recept ingår inte i högkostnadskortet. Du deltar i aktiviteterna på eget ansvar.!

18 Fysisk aktivitet på Recept FaR Flödesschema FaR FaR Uppfölj -ning

19 Lämpliga aktiviteter! Raska promenader/stavgång Dans/Line Dance Gymnastik Simning Skidåkning Cykling Styrketräning Vardagliga aktiviteter Boule Vattengympa

20 FaR-nätverk FaR-ledarnätverk Simning Kroppskännedom Gymnastik Friluftsliv Stavgång Styrketräning

21 År Antal förskrivna recept Aktivitetsarrangörer Nyköping Antal FaR-motionärer Aktiv Aqua BK Atlas 1 Curves Friskis och svettis Hälsomagasinet Itrim Korpen 26 Sunlight Yoga Livsenergi Ålberga GIF Nyköpings kvinnliga gymnastik förening Eskilstuna Actic Vattenpalatset Chang hun Taekwon-do klubb 1 Curves 15 Friskis och Svettis Helhetssyn HS Hälsan-liv i balans Korpen Nya Hydrotrim 43 prayna yoga 7 Flen KFV Korpen 1 Flens Kommun Gym Hälsoklivet/ båvens hälsocenter Katrineholm Skogsekot Friskis och Svettis 100 Vingåker Högsjös Andrum 0 Strängnäs Balanze 20 2 Trosa Safiren Yogastudio Harmoni Trosa Mariefred Shapes by Madeleine Totalt

22

23 Fysisk aktivitet Sörmland KVÅ personer har fått rådgivande och kval rådgivande samtal i genomsnitt 1,3 ggr 20 % (864 pers) av dessa har fått uppföljning efter 3-6 månader 523 av dessa kodades vara tillräckligt fysisk aktiva vid 3-6 måndars uppföljningen 341 kodades ha otillräcklig fysisk aktivitet (kan dock ha ökat, det vet vi inte) och erbjöds då nytt stöd 12 % av dem som fått rådgivande och kval rådgivande samtal samtal var vid uppföljningen tillräckligt fysiskt aktiva (<150 aktivitetsminuter) 121 personer fick uppföljning efter mån 78 av dessa var tillräckligt fysisk aktiva 43 otillräckligt fysisk aktiva 998 recept på fysisk aktivitet har förskrivits (det är 1300 färre mot 2013) Källa: Journalsystemet Cross

24 Forskning FaR Landstinget Sörmland medverkar i ett forskningsprojekt med benämningen Lärdomar av implementering av metoden FaR - Fysisk aktivitet på Recept till patienter i primärvården i Uppsala-Örebroregionen.

25 Samhällskostnader exklusive egendomsskador (2012 års priser) Olyckstyp Kostnader för olyckor Kostnader för att förebygga Fallolyckor 24,6 3,4 Vägtrafikolyckor 23,5 43,7 Brandolyckor 6,5 19,0 Drunkningsolyckor 0,8 4,7 Övriga olyckor 10,7 Alla olyckor 66,0 MSB

26 VECKA 40 Nationell fallpreventionskampanj!

27 Det är visserligen berömvärt att hjälpa de sjuka att bli friska men lika berömvärt att hjälpa de friska bevara sin hälsa Hippokrates 400-talet f Kr

28 Avtal med Sörmlandsidrotten Tydlig arbetsstruktur för FaR inom hälso-och sjukvården. Utbildning till förskrivare i FaR och Motiverande samtal (MI) Utveckla dokumentation och statistik av FaR. FaR-nätverk inom hälso-och sjukvården. Medverka i nationella FaR-nätverk och utvecklingen av FaR. Samverka i FaR-ledareutbildning med Sörmlandsidrotten

29 Avtal med landstinget Bjuder in till FaR-ledarutbildningar för aktivitetsledare i Sörmland. Bjuder in till nätverksträffar eller utbildningar för aktivitetsarrangörerna. Sammanställer och presenterar aktivitetsutbudet för FaR till hälso- och sjukvårdens verksamhet. Är kontaktlänk mellan aktivitetsarrangörer och hälso -och sjukvårdens verksamhet

30 Aktörsansvar Motionären

31 År Antal förskrivna recept Aktivitetsarrangörer Nyköping Antal FaR-motionärer Aktiv Aqua BK Atlas 1 Curves Friskis och svettis Hälsomagasinet Itrim Korpen 26 Sunlight Yoga Livsenergi Ålberga GIF Nyköpings kvinnliga gymnastik förening Eskilstuna Actic Vattenpalatset Chang hun Taekwon-do klubb 1 Curves 15 Friskis och Svettis Helhetssyn HS Hälsan-liv i balans Korpen Nya Hydrotrim 43 prayna yoga 7 Flen KFV Korpen 1 Flens Kommun Gym Hälsoklivet/ båvens hälsocenter Katrineholm Skogsekot Friskis och Svettis Vingåker Högsjös Andrum 0 Strängnäs Balanze 20 2 Trosa Safiren Yogastudio Harmoni Trosa Mariefred Shapes by Madeleine Totalt

32 Överenskommelse Aktivitetsarrangörer ansvarar för följande Aktivitetsarrangören erbjuder träning/far-aktivitet som är anpassad för personer som fått ett FaR-recept. De aktiviteter som presenteras som FaR-aktivitet leds av FaR-ledarutbildad aktivitetsledare i första hand och av aktivitetsledare som är insatt och uppdaterad kring FaR i andra hand. De FaR-motionärer som visar upp sitt recept/aktivitetskortet ska erbjudas ett inledande samtal kring träningen med FaR-utbildad ledare.

33 Forts. Aktivitetsarrangörer ansvarar för följande Om aktivitetsarrangören får signal från vården att en FaR-motionär vill bli kontaktad så ska detta göras inom en vecka. Ansvarig kontaktperson uppdaterar arrangörens aktivitetsutbud, aktuella träningstider samt andra aktuella uppgifter till Sörmlandsidrotten så fort ändringar görs. En mall för detta finns på Ansvarig kontaktperson rapporterar årsvis, 15 december, till Sörmlandsidrotten antalet mottagna FaR-motionärer samt hur många av dessa som är kvar i verksamheten efter ett halvår.

34 1.FaR Träningsställe Två nivåer Dagens krav enligt överenskommelsen 2.Diplomerad FaR-aktör och FaR Träningsställe För att uppgradera sig till detta krävs: Träningsupplägg efter diagnos/recept med uppföljningsplan och coachning ska erbjudas Ledaren som coachar/tränar motionären ska ha gått FaR-ledarutbildning (samma som FaR-träningställe), FYSS-utbildningen samt Samtalsmetodik utbildningen som Landstinget och Sörmlandsidrotten erbjuder. För att behålla diplomeringen ska de ledare och instruktörer som möter FaR-motionärer genomföra årlig webb/mail baserad fortbildning.

35 Hälsa och träning

36 Fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet : är alla former av rörelse som utförs av skelettmuskelatur och ger ökad energiomsättning. Träning: innebär klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika former. Motion: någon form av planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, som att ge ökat välbefinnande. mm

37 Fysisk aktivitet eller stillasittande? Regelbunden fysisk aktivitet är en skyddsfaktor mot många sjukdomar och hälsotillstånd Stillasittande är en riskfaktor för många sjukdomar och hälsotillstånd Lika viktigt som fysisk aktivitet är att undvika sitta still Kort paus varje timme = liten dos fysisk aktivitet som ger stor dos muskelaktivitet och har stor betydelse för energiförbrukningen Aktiv soffpotatis: motionär med stillasittande arbete Elin Ekblom-Bak & Majlis Hellenius Läkartidningen nr vol 107

38 Stillasittande/otillräcklig fysisk aktivitet den fjärde oberoende riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom (Powell et al., 1987) 2,5 2,0 1,5 Relativ risk 1,0 2,5 2,4 2,1 2 0,5 0 Rökning Kolesterol Högt blodtryck Stillasittande 39

39 Effekter av fysisk aktivitet som äldre Regelbunden fysisk aktivitet och träning kan reducera och förebygga åldersrelaterade fysiska och psykiska förändringar. Äldre män och kvinnor kan högt upp i åldern förbättra såväl kondition och uthållighet, som balans, styrka och rörlighet.

40 För att komma igång med fysisk aktivitet är bland annat dessa tre faktorer viktiga för att individen ska lyckas: Viljan hitta något som är roligt och som man känner att man vill prova på. Beredskap man är beredd, vet vad som förväntas, hur det går till, vart man ska, klädsel med mera. Tro på sin egen förmåga viktigt att känna att man har en möjlighet att lyckas. Framgång kommer först när rädslan för att misslyckas är övervunnen 41

41 Borgskalan konstruerad av professor Gunnar Borg 43

42 RM = repetitions maximum Används som dos vid styrketräning 1 RM är den vikt som jag orkar lyfta en gång och inte mer. 10 RM orkar jag lyfta 10 gånger och inte mer Antal repetitioner Procent av max ~15 60 ~25 50 ~50 30

43 Blodfetter

44 Kärl, blodtryck och blodflödesfördelning

45 Motionens effekt på blodsockret

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Fysisk aktivitet på recept (FaR) Datum: Personnr Namn Adress: Anledning till recept (indikation): Hindra utveckling av diabetes typ 2. Din egen (patientens) målsättning: Slippa insulin, orka mer, leva längre Telnr Vardagsmotion, ex promenera, cykla (Hur länge, hur ofta, hur ansträngande?): 30 min 5 ggr/veckan promenad i en takt där du blir andfådd men ändå skulle kunna prata med ev sällskap (13 på Borgskalan). Planerad motion ex. styrketräna, simma (Hur länge, hur ofta och hur ansträngande?): Ej aktuellt i dagsläget (senare 10-8 övningar 3 ggr i veckan belastning 8-12 RM). Var försiktig med: Inga restriktioner vad gäller promenaderna med avseende på diabetesutvecklingen. Avvaktar styrkträning tills rutin för promenader upprättats. Undvik: Ordinerat av: Djamila Jortikka sjukgymn. Uppföljning: Telefonuppföljning om en månad den 19 april. Önskar kontakt med FaR-ansvarig Ja Nej

58 Ångest

59 Fysisk aktivitet på recept (FaR) Datum: Personnr Namn Adress: Telnr Anledning till recept (indikation): (Mildra ångestsymtom skrivs troligen inte om pt vill använda recept hos arrangör) Din egen (patientens) målsättning: Kunna vara mer social klara av att göra saker tillsammans med andra. Vardagsmotion, ex promenera, cykla (Hur länge, hur ofta, hur ansträngande?): 15 min 7 ggr/veckan promenad i en takt där du blir andfådd men ändå skulle kunna prata med ev sällskap. Planerad motion ex. styrketräna, simma (Hur länge, hur ofta och hur ansträngande?): 3 ggr/vecka övningar belastning 8-12 RM indroduceras på gymmet på F&S Nyköping. Var försiktig med: Inga restriktioner vad gäller styrketräning som introducerats av gyminstruktör. Undvik: Ordinerat av: Djamila Jortikka sjukgymn. Uppföljning: Telefonuppföljning om en månad den 19 april. Önskar kontakt med FaR-ansvarig Ja Nej

60 Artros

61 Fysisk aktivitet på recept (FaR) Datum: Personnr Namn Adress: Anledning till recept (indikation): Minska smärta öka rörlighet pga artos Telnr Din egen (patientens) målsättning: Slippa ha ont, kunna vara med på aktiviteter med barnbarnen. Vardagsmotion, ex promenera, cykla (Hur länge, hur ofta, hur ansträngande?): 5 min 7 ggr/veckan promenad egen vald takt. Planerad motion ex. styrketräna, simma (Hur länge, hur ofta och hur ansträngande?): 3 ggr/vecka. Vattengymnastik. Var försiktig med: Inga restriktioner i vattnet. Undvik: Ordinerat av: Djamila Jortikka sjukgymn. Önskar kontakt med FaR-ansvarig Ja Nej Uppföljning: Telefonuppföljning om två veckor för att utvärdera promenaderna..

62 Vinster och risker... eller hur lite kan man komma undan med? Stillasittande/ låg dos Måttlig dos Hög dos Dos fysisk aktivitet 64

63 Regelbundenhet A och O X X 2-3 dygn X = fysisk ansträngning Tid 65

64 Funktionsnedsättning och anpassning Filmen anställningen av HANDISAM

65 Funktionsnedsättning Fysisk Kognitiv/Psykisk Sensorisk

66 Funktionshinder Problem som uppstår då en person med funktionsnedsättning vistas i en miljö som inte är tillgänglig. Försvinner vid anpassning av miljön.

67 Tillgänglighet Fysisk Kognitiv Social (bemötande)

68 Hjälpmedel Tar bort delar av, eller hela, funktionshindret

69 Stress

70 Fysisk aktivitet på recept (FaR) FaR i brevmallen och System Cross Personnr: Namn: Adress: Tel.nr: Anledning till recept (indikation): Egen målsättning (patientens) : Vardagsmotion, ex promenera, cykla (Hur länge, hur ofta, hur ansträngande): Planerad motion ex. styrketräna, simma (Hur länge, hur ofta och hur ansträngande): Övrig information: ex öka dosen, behov av stödperson/ledsagare: Vid träning, var försiktig med/undvik: Önskar kontakt med FaR-ansvarig: Ja eller nej Uppföljning datum: Recept utfärdat av: xxxxxx, titel Vårdcentral/avdelning: Datum: Fysisk aktivitet på recept (FaR) ingår inte i högkostnadskortet. Du deltar i aktiviteterna på eget ansvar.

71 Konsten att möta olika individer Diskussion kring recept och ordinationsform

72 Hälso- och sjukvårdens roll i FaR Nivå/hälsotillstånd Ordinationsform Aktivitetsform Arena/aktivitetsarrangör 1. Sjuk individ hög risk Remiss (ej FaR ) Sjukgymnastik Hälso- och sjukvården 2. Sjuk individ förhöjd risk FaR skriftligt med hänvisning Anpassad FaR - aktivitet, lågintensiv Frivilligorganisationer etc. 3. Fysiskt inaktiv person, behöver öka den fysiska aktiviteten. Kan träna normalt, preferens för gruppaktivitet FaR skriftligt med eller utan hänvisning Ordinarie aktivitetsutbud Frivilligorganisationer etc. 4. Fysiskt inaktiv person, behöver öka den fysiska aktiviteten. Kapabel till normal träning, preferens för egenaktivitet Skriftligt (FaR ) eller muntligt (ej FaR ) Utan hänvisning Egenaktiviteter Vardagsmotion, t.ex. promenad, cykling, friluftsliv, trädgårdsarbete Närområdet, boendeområdet, hemmet Källa: Faskunger et al.,

73 Ledarskap Motivation Samtalsmetodik

74 Bra att ha koll på som ledare: Möta- leda Motivera/peppa deltagarna Sätta ramar- vad gäller Vara tydlig i sitt budskap Vara glad och positiv

75 Varför gör vi som vi gör? Beteende Allt jag gör Intention Varför gör jag detta? Vad skall det leda till? Vald sanning Mina tankar, värderingar, regler, ramar etc.

76 Yttre och inre motivation

77 Förändringshjulet Prochaska & DiClemente, 1982 Vidmakthållande, befäst förändring 5. Bibehålla Återfall 4. Handling 1. Inte beredd Problem, Jag? Uppgivenhet? 3. Beredd 2. Osäker Fler fördelar än nackdelar med förändringen! Övervägning Förändring Klarar jag det? 79

78 Diskutera risksituationer som kan leda till återfall, hur undviker motionären dessa? Stöd i Privatlivet! Förändringshjulet Prochaska & DiClemente, Bibehålla Återfall Viktiga steg har tagits, vad kan vi lära av det? Bekräfta den goda ansträngningen. Gör en plan! Förstärk nya beteenden för de ska utvecklas och stabiliseras. Bekräftelse och stöd! 4. Handling 3. Beredd 1. Inte beredd 2. Osäker Stötta motionärens självtillit och kompetens. Ställ frågor som stimulerar till slutsatser och beslut som leder mot förändringen. Utforska ambivalensens båda sidor, förstärk förändringsidan. 80

79 Samtalet MI- Motiverande samtal MI anda: du har vad som krävs för en förändring och tillsammans ska vi hitta det. Att ge råd kan ge motstånd

80 Vad är det som får människor att faktiskt förändra sig och sina liv? MI-grundarna: William Miller och Stephen Rollnik vände på frågan.

81 Metoder i samtalet Bekräfta Öppna frågor Reflektivt Lyssnande Sammanfatta

82 Samtalsförloppet 1. Inled samtalet och skapa samarbetsklimat 2. Fokusera på ämnet och bedöm beredskapen för förändring 3. Framkalla förändringsprat och stöd självtilliten 4. Avsluta samtalet åtagande och plan 5. Följ upp om det är möjligt och stöd viktmakthållande

83 Praktik Motionär och ledare 85

84 Promenad 15 min 1.Motionären går i olika tempo och lutning samt med och utan att andas i sugrör Ledaren följer med och frågar hur det känns efter borgskalan. 2.Motionären blundar och låter ledaren ledsaga. Byt roller efter halva tiden.

85 Vad händer nu? Hur går du vidare efter kursen? Kontakter med lokala sjukvården? Vad tyckte du om kursen? Utvärdera!

86 89 Reflektioner och sammanfattning

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Ett liv i rörelse. Jag har bestämt mig! Verktyg för ändrade levnadsvanor. från Landstinget i Jönköpings län

Ett liv i rörelse. Jag har bestämt mig! Verktyg för ändrade levnadsvanor. från Landstinget i Jönköpings län Ett liv i rörelse Jag har bestämt mig! i Verktyg för ändrade levnadsvanor 1 från Landstinget i Jönköpings län Ansvarig för innehåll: Distriktsläkare Hans Lingfors, 036-32 52 04 primärvårdens forsknings-

Läs mer

Motiverande Samtal (MI)

Motiverande Samtal (MI) Motiverande Samtal (MI) en introduktionsföreläsning Göteborg den 23 september 2010 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult, MINT-utbildare YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept Karlskoga lasarett. Föreläsare: Monika Randén Sjukgymnast och FaR-koordinator 2012-10-11-12

Fysisk aktivitet på Recept Karlskoga lasarett. Föreläsare: Monika Randén Sjukgymnast och FaR-koordinator 2012-10-11-12 Fysisk aktivitet på Recept Karlskoga lasarett Föreläsare: Monika Randén Sjukgymnast och FaR-koordinator 2012-10-11-12 Implementering av fysisk aktivitet på recept hösten 2006 Uppföljning av ordination?

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN Västra Götalandsregionen 2014-10-31 www.drf.nu Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dess betydelse inom psykiatrin 8.30-9.00 Registrering

Läs mer

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du?

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Camilla Holm, leg sjukgymnast, leg dietist 2006-1 Motionstyper -2 Från grottmänniska till kontoret Vår kropp är genetisk samma som på stenåldern, dvs.

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

Strokekurs ett nytt arbetssätt. Teamrehab i Lidköping

Strokekurs ett nytt arbetssätt. Teamrehab i Lidköping Strokekurs ett nytt arbetssätt Teamrehab i Lidköping Bakgrund Stroketeamkonferens 2010 Fast i gamla hjulspår Gåskoleverksamhet Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 Tillstånd:

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Motiverande samtal (MI) Att stimulera ungdomars vilja och kraft

Motiverande samtal (MI) Att stimulera ungdomars vilja och kraft Motiverande samtal (MI) Att stimulera ungdomars vilja och kraft Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Växjö 090515 www.fhi.se/mi 1 Vad vill vi motivera ungdomar till? Inte röka Inte snusa Inte dricka alkohol/dricka

Läs mer

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011 1 (6) Lena Svantesson av FaRmors dag 27 maj 2011 Det nionde seminariet kring Fysisk aktivitet ägde som vanligt rum i Landstingssalen. Temat denna gång var FaR fysisk aktivitet på recept, fysisk aktivitet

Läs mer

Motiverande Samtal MI introduktion

Motiverande Samtal MI introduktion Motiverande Samtal MI introduktion NPF barn och ungdomar Göteborg 31 oktober 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT), utb. av Diplom. Tobaksavvänj.

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Vad är fysisk aktivitet? All typ av kroppsrörelse som ger en energiomsättning fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast FaR-teamet HSN 5 Göteborg c/v All typ av

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Stockholm 081010 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns L Landsting Centrum för f r allmänmedicin, Stockholms Läns L Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

SMÄRTA. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer. som kan vara bra att börja med

SMÄRTA. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer. som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept

Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept Bakgrund Det moderna samhället ställer allt mindre krav på fysisk ansträngning i de dagliga aktiviteterna såväl i arbetslivet som genom ett stort

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse. Arbetssättet Förskrivna recept Inlösta recept Diagnoser Aktiviteter Kommentarer

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse. Arbetssättet Förskrivna recept Inlösta recept Diagnoser Aktiviteter Kommentarer FaR på Hisingen Innehåll Arbetssättet Förskrivna recept Inlösta recept Diagnoser Aktiviteter Kommentarer Verksamhetsberättelse 212 FaR på Hisingen Anders Esko, Camilla Söderlindh, Karin Valle Bordes 213-4-19

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande

Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande Hur vanliga är de ohälsosamma levnadsvanorna? Dagligrökning 13% Riskabla alkoholvanor

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Aktivitetskatalog. Arboga. FaR - Fysisk aktivitet på recept

Aktivitetskatalog. Arboga. FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Arboga FaR - Fysisk aktivitet på recept Innehåll REKOMMENDATIONER OM FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA sid 2 DET ÄR INTE BARA DEN FYSISKA AKTIVITETEN SOM RÄKNAS sid 3 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

Läs mer

Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet en del av implementeringen av riktlinjerna

Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet en del av implementeringen av riktlinjerna Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet en del av implementeringen av riktlinjerna Maria Elgstrand Hälsoprocessledare för Hälsofrämjande sjukvård Centrala länsdelen (NSC), Landstinget i Östergötland

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

FaR-manual. för unga

FaR-manual. för unga FaR-manual för unga Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet, samt fysisk aktivitet/träning. På mittuppslaget kan du

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Fysisk aktivitet. FaR i praktiken. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Vad menas med fysisk aktivitet? Vad menas med fysisk aktivitet? Motion.

Fysisk aktivitet. FaR i praktiken. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Vad menas med fysisk aktivitet? Vad menas med fysisk aktivitet? Motion. FaR i praktiken Fysisk aktivitet Vad menas med fysisk aktivitet? Hans Lingfors Distriktsläkare, MD, PhD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Alla rörelser som leder till ökad energiförbrukning

Läs mer

Fysisk aktivitet. Metoder för att främja fysisk aktivitet. i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Fysisk aktivitet. Metoder för att främja fysisk aktivitet. i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling En stillasittande livsstil ökar risken för ett antal sjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet främjar däremot både hälsa och välbefinnande och

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning från workshop Gamla teatern, 2012-02-15 2013-06-26 Innehåll i riktlinjerna På vilket sätt kan levnadsvanorna bäst påverkas Inte

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi Fartvindsmodellen 10 Fysioterapi nr 4 / 2009 hjälper runda barn Vid Obesitascentrum i Göteborg får barn och ungdomar med svår fetma hjälp. En viktig del av behandlingen är aktivitetsträning. Hos sjukgymnasten

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor (version 25 januari 2012)

Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor (version 25 januari 2012) Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor (version 25 januari 2012) I Socialstyrelsens nationella riktlinjer 1 ges rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja människors

Läs mer

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Patientutbildning vid prediabetes Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Varför patientutbildning? Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Martin Gavgani Kyrktorgets vårdcentral, Partille Handledare : professor, distriktsläkare Robert Eggertsen Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 Metod

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Folkhälsoarbete i Östersund

Folkhälsoarbete i Östersund Folkhälsoarbete i Östersund Vad är hälsa? Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. (WHO 1948) Hälsa är en resurs för en handlande människa att nå något annat.

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010 Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 21 Sammanställning av uppgifter från ordinationsblanketten för januari - oktober 21 Under årets första tio månader förskrevs 2 116 ordinationer av fysisk aktivitet

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA BIL 1 2012-04-25 LD11/02518 UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA Sammanfattning av uppdragen Upprätta långsiktig plan för varaktig tillämpning av riktlinjerna Kartläggning

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

Handledning kring levnadsvanor 2014

Handledning kring levnadsvanor 2014 STABEN FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING Handledning kring levnadsvanor 2014 För dig som arbetar med patientenkäten Frågor om levnadsvanor och dokumenterar levnadsvanor i SYSteam Cross. Handledningen utgår från

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Jill Taube www.sjalochkropp.se Dans och hälsa DOKTOR Författare och föreläsare Jill Taube 2014 Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Bättre levnadsvanor Implementeringsprojekt

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

AP Närpsykiatri, Karlskoga. Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator

AP Närpsykiatri, Karlskoga. Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator AP Närpsykiatri, Karlskoga Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator Hur det började hos oss på Rehab.. 2005 Utbildning i Ett Sundare Liv. - Hälsa och Välbefinnande

Läs mer

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt SFAMs höstmöte 2010-10-14 Astri Brandell Eklund Lars Jerdén Herbert Sandström Samhällets krav och belöningar Patogenes Expertis Utredning Behandling Individens

Läs mer

När, var och hur kommer alkoholvanorna på tal?

När, var och hur kommer alkoholvanorna på tal? Alkohol i samhället När, var och hur kommer alkoholvanorna på tal? Annika Nordström, med dr, forskningsledare FoU Välfärd, Region Västerbotten Annika.nordstrom@regionvasterbotten.se Vanligt förekommande

Läs mer

Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen

Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen Samtliga sjukskrivande läkare: Screening efter en månads sjukskrivning: Lab PEth, CDT Tox-screening, AUDIT-c

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Värmland Folkhälsa & Samhällsmedicin Uppdrag dels att stärka och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i landstinget dels att tillsammans med andra aktörer i Värmland

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Fysträning. Fysiska krav inom alpint. Kondition. Styrka. för r alpina ungdomar. - Hög g aerob kapacitet. - Bra allmän n styrka - Skadeförebygga

Fysträning. Fysiska krav inom alpint. Kondition. Styrka. för r alpina ungdomar. - Hög g aerob kapacitet. - Bra allmän n styrka - Skadeförebygga Fysträning för r alpina ungdomar Tom Pietilä Idrottsmedicin Umeå Universitet Kondition - Hög g aerob kapacitet Fysiska krav inom alpint - För r att orka träna - För r bra återhämtning - Bra anaerob kapacitet

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Goda levnadsvanor gör skillnad

Goda levnadsvanor gör skillnad HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Goda levnadsvanor gör skillnad Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Läs mer

HÄLSOSAM STRÖM, STRÖMSUNDS HÄLSOCENTRAL

HÄLSOSAM STRÖM, STRÖMSUNDS HÄLSOCENTRAL , STRÖMSUNDS HÄLSOCENTRAL PROJEKTLEDARE RITA SJÖSTRÖM ARB GRUPP: MARIANNE PERSSON DISTRIKTSSKÖTERSKA, MARTIN BÄVERGREN PSYKOLOG, HENRIK KARLSSON LEG SJUKGYMNAST OCH AGNETA WESTBERG ASSISTENT Bakgrund Historiskt

Läs mer

Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget?

Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget? Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget? Leg. Fysioterapeut, Med Dr Sektionen för Fysioterapi Karolinska Institutet Sverige Reumatiska sjukdomar Inflammatoriska ledsjukdomar

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept i Norden -erfarenheter och rekommendationer

Fysisk aktivitet på recept i Norden -erfarenheter och rekommendationer Fysisk aktivitet på recept i Norden -erfarenheter och rekommendationer Lena Kallings Med Dr (PhD) Gästlärare, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala Universitet lena.kallings@pubcare.uu.se

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. För vuxna och personer som skall genomgå operation. Vissa fall gravida och ammande. Nuläge - stort

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

MI inom hälso- och sjukvård och vid Alkohol och Sluta Röka linjerna

MI inom hälso- och sjukvård och vid Alkohol och Sluta Röka linjerna Samtal vid vägval MI inom hälso- och sjukvård och vid Alkohol och Sluta Röka linjerna Astri Brandell Eklund, specialist i allmänmedicin, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Statens

Läs mer

Kan knäböjningar tillsammans med patienten påverka hälsan?

Kan knäböjningar tillsammans med patienten påverka hälsan? Kan knäböjningar tillsammans med patienten påverka hälsan? Lillemor Nyberg distriktsläkare, Karolina vårdcentral, Karlskoga, Örebro läns landsting doktorand, Centrum för allmänmedicin, CeFAM, Karolinska

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod

Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod Betydelsen för äldre Gerthi Persson leg. sjukgymnast, Karlskrona Rehabcenter doktorand Lunds universitet FaR -samordnare Ryggmärgsskada Schizofreni Brist på fysisk

Läs mer