Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region"

Transkript

1 Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region Medlemsföretagen i AR är nöjda med nätverkets aktiviteter hittills. Det finns dock en betydande enighet om att nätverket bör utvecklas till ett kluster. Detta innebär en väsentlig ambitionshöjning. Det finns klara förväntningar och konkreta förslag inom en rad områden: - marknadsföring, affärsmöjligheter, gemensam produkt/tjänsteutveckling, mässor - kompetens, rekrytering, arbetsmarknad - FoU, innovationer, gemensam utveckling av nya koncept och idéer med MDH - ramvillkor, politisk påverkan - geografiska noder På uppdrag av styrelse och processledning i Automation Region och som ett led i följeforskningen har jag genomfört en undersökning av medlemsföretagen syn på AR som underlag för styrelsens strategidiskussion den 19 februari. Totalt har 16 kontaktpersoner representerande AR medlemsföretag svarat på en enkel enkät med 8 frågor (se nedan) och därefter låtit sig intervjuas under minuter. Undersökningen genomfördes under januari och februari Varför är du/ditt företag med i AR? Det vanligaste svaret på denna fråga är: för att utveckla affärerna. Tidshorisonten varierar mellan mycket kort sikt (i år) och mycket lång sikt (säkerställa tillgång på kompetent arbetskraft, leverantörer, samarbetspartners). Ett vanligt svar är också att man vill bidra till att stärka automationsbranschen i vid mening, bygga varumärket eller stärka regionen. Några exempel på svar Grundläggande är att vara med och stödja utveckling av näringslivet i regionen. Detta gäller inte minst tillgång till kvalificerad kompetens på både kort och lång sikt. Vi arbetar med alla tekniska områden varav automation är ett, därför är det naturligt att vara medlem då vi arbetar/samverkar med flera av medlemsföretagen. Vi önskar knyta nya kontakter, öka vår kompetens och förståelse gällande våra kunder. Vi ser en bra möjlighet att nå ut till och träffa kunder och kollegor inom ett av våra verksamhetsområden. För att knyta kontakter och marknadsföra företaget mot potentiella partners och kunder. Bara mjukvara frälser man inte världen med. Vi måste jobba ihop med andra (t o m konkurrenter) för att kunna erbjuda helhetslösningar på kundernas problem. Det finns en stor potential i Västerås. Det viktiga är förstås att vi tjänar pengar på samarbete. Högskolan är inte så viktig för oss i detta sammanhang - har inte tänkt på det, men ska fundera. Detta är ett intresse för hela företaget inte bara Västeråskontoret. Vi är intresserade av alla sektorer, det är många, som har automationskontakter - kundernas kunder kan vara intressanta. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 1

2 Vår förhoppning är att det skall leda till synergier och samarbeten mellan medlemmarna samt en utveckling för att tydliggöra vår bransch mot omvärlden. Dels mot kunder men framförallt mot unga personer att söka sig till dessa utbildningar som vi sedan kan ha nytta av. Vi jobbar som konsulter inom bl a automationsbranschen - Vi vill ha kontakt med andra företag inom området, kunder - leverantörer - konkurrenter. Vi har jobbat med kompetensnätverk under lång tid. Vi tror på formen att mötas inom ett segment och att det är viktigt att få fokus på det vi gör samt behov av att visa att vi finns. Vi vill få ut vårt företagsnamn. Vi har en rad starka varumärken, men folk vet inte riktigt vad vi står för som företag. Viktigt att kunna få hjälp att utveckla kommunikationslösningar. Smart Grids 2020 är mycket intressant. 2 Varför behövs en satsning av typ AR? Är det ett tillfälligt behov eller ett långsiktigt? Svaren på denna fråga visar på en tydlig vilja att bygga ett automationskluster i Östra Mälardalen. Det finns en betydande insikt om det egna företagets beroende av en samarbetskultur, en fungerande arbetsmarknad, krävande kunder och samarbetspartners, en kompetent och drivande högskola och en aktiv offentlig sektor som bidrar inte bara med finansiering utan även kompetens och nätverk. Betydelsen av att gemensamt bygga något som påverkar ramvillkoren för alla framhävs av många. Hur stort klustret ska vara är dock inte klart. Räcker det med Västerås med omnejd? Eller är det viktigt att vidga området till Gävle-Ludvika-Karlskoga-Nyköping-Stockholm? Eller ännu vidare? Några citat: Skapa debatt och få "strålkastaren" riktad mot vår bransch som få personer känner till. Jag anser att det är ett långsiktigt behov. Mälardalen är starkt! 40% av BNP och stark utveckling, regionen har puls, stark tillväxt inom infrastruktur mm Ser den som en långsiktig satsning. Det är generellt ont om bra mötesplatser för industrin.bör hållas inom 5 mils radie, annars blir restiderna avskräckande. Den är långsiktig. Framgång föder framgång. Utveckling av lokalt näringsliv är långsiktigt vikigt för regionen. Region får inte ses för snävt. Företag från hela Sverige kan vara intressanta. Det viktiga är att det är öppet och frispråkigt. Automationsbegreppet är inte viktigt. Lägg inte möda på semantik. De företag som är med är med och det räcker. Stäng inte ute någon! Förstärka medvetenhet om den egna styrkan, ökad kompetenstillgång. AR kan underlätta globala satsningar för små företag. Det är långsiktigt tänk/satsning som krävs. Gärna utvidgning till Gävle, Nyköping, Karlskoga Långsiktigt behov för oss och för staden/regionen. Vi vill medverka till att markera regionen på kartan. Har visat sig mer långsiktigt än jag trodde. Har varit väldigt lite "affärsprat" i AR. Mer strategi, utbildningssatsningar, PR-aktiviteter etc som självklart är bra men inte skapar debiterbara timmar för oss på kort sikt. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 2

3 Kan vara bra att fokusera och kommunicera ett teknikområde där man har ett stort kunnande lokalt, erfarenhetsutbyte, affärsutbyte och utveckling. Genom att gå samman kan också mindre företag hamna i större sammanhang. Det finns ett behov att göra Sveriges och Mälardalens kompetens globalt känt. När man kommer till Kina ska de känna till vilka vi är. Västerås är en dålig hemmamarknad för automation. Till 90 % är det Västerås som är intressant. Viktigt att AR inte bara är Västerås Som i alla liknande satsningar så krävs en kontinuerlig utveckling annars avtar intresset. Vi tar alla liknande satsningar för vad det är, fungerar det så är det långsiktigt annars kortsiktigt. Det finns en protektionism i många branscher, man värnar om sina kunder. Det gäller mellan företag, men även inom ett företag. Det är bra att utveckla kunskap om varandras kunder, marknaden är inget nollsummespel, man kan utveckla nya koncept och gemensamt skaffa kunder ingen klarar ensam. Inom 10 år går en tredjedel av arbetskraften i pension. För vissa branscher och företag är omställningen drastisk. Vägverket och Vattenfall mister 40 % på 5 år. Sandvik och Metso börjar inventera teknikkonsulter för man inser att man inte klarar sig själva. Detta innebär ett gigantiskt behov av rekrytering och utbildning. Skolorna släpar som vanligt 10 år efter. AR kan inte lösa dessa problem, men man kan väcka debatt. Praktikplatser är inte problemet, det är handledning av praktikanter som kostar. Om vi kan få AF att betala för handledning av praktikanter är mycket vunnet. Automationsbranschen består av några få stora och väldigt många små aktörer och det kommer att fortsätta vara så. För att få ett större utrymme i det allmänna medvetandet - vilket i sin tur bör leda till större möjligheter att rekrytera etc - så behövs AR även på lång sikt. Helt klart ett långsiktigt behov. Främst avseende tillgång till kompetens. AR har en viktig roll när det gäller utbildning. Satsning på MDH är viktigt. Automation behöver flera kategorier av välutbildade. Det finns ett glapp mellan ing och civing. Det behövs fler aktörer och fler perspektiv. Det är viktigt att kunna belysa hela kedjan, både kund och leverantörsperspektivet. Uppdelningen i fastighets- resp industriautomation är olycklig. Det finns en stor potential i att köra ihop industri och fastighetsautomation. Bilden av automation är för snäv. Automation är t ex viktigt för miljön, att spara energi. En långsiktig satsning gör att vi kommer att hålla oss uppdaterade på vad som händer inom branschen och att vi får lättare att ställa in våra mål. Jobba ihop om internationellt samarbete. Viktigt att det blir ett brett samarbete, både processindustri och elsidan. 3 Vad har du/ni fått ut av medlemskapet? Här blir svaren mer svävande, vilket är naturligt med tanke på att många varit med kort tid. Frukostmöten, seminarier, kontakter framhålls av alla som nyttiga. Några lyfter fram konkreta affärsmöjligheter: AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 3

4 Mer kontakter i dagsläget, vilket är bra på sikt. Även lite dörröppningar på ABB eftersom de sagt de ska stödja de lokala företagen. Vi har fått uppdrag på Bombardier genom kontaktman som vi träffade på frukostmöte. Nya kontakter. Information. Kompetensutveckling. Affärer. Inga konkreta kundprojekt men ett utökat kontaktnätverk än så länge Jag var litet skeptisk i början, men mina förväntningar har överträffats. Vi har skapat en del kontakter inte minst mot skolorna i Västerås. Det är också intressant att följa hur andra företag ser på marknader och framtid. Vi har blivit inbjudna av ABB tillsammans med KTH och MDH Främst kontaktskapande och viss profilering av oss inom automation. Det finns ett öppet klimat i AR. AR har varit dörröppnare in i storföretagen för oss som varit med från start. Tillgång till ett nätverk med andra företag i samma bransch. Tätare möten med högskola och samhälle. Delaktighet i näringslivet. Många, små uppslag, tankar, idéer för egna affärsidéer. 4 Vad är det du/ni saknar/hade förväntat mer av? Här är det främst några av de mindre företagen som hoppats på mer matnyttiga kontakter. Detta har redan noterats och resulterat i den nybildade affärsgruppen: Aktiviteter som leder till affärer: - kontaktdagar och liknande tillfällen, t ex där de mindre bolagen får komma och presentera vad de kan erbjuda för tjänster, produkter etc till de större bolagen. - tillfällen där de medlemmarna presenterar problem, behov, önskade samarbeten, partners och annat som de vill köpa in/söker hjälp med, lite som rekryteringsmässan i Västerås. - någon form av "branschexpo", enklare mötesplats där företagen kan visa upp sin kompetens för varandra. Mer medlemmar i AR från skaran kunder Mer konkreta aktiviteter för att påverka beslutsfattare och ungdomar till att söka sig till tekniska utbildningar Det är svårt att veta vad man uträttat. Vi har saknat inriktningen mot energibranschen som är vårt primära område - mycket handlade om processautomation. Men den senaste tiden har fokuseringen även hamnat på energibranschen - i samband med SmartGrid som är inne just nu. Jag trodde det skulle gå fortare att uppnå ökad synlighet - här finns fortfarande en del att göra Områden/talare som drar mer deltagare - frukostmöten, workshops Högre beslutsfattare med på möten (fler än Erik Oja) Mer konkreta affärsdiskussion. Beror givetvis på rådande konjunktur, men viktigt att även skapa förutsättningar för att göra affärer ihop då det annars lätt blir en ryggdunkarklubb. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 4

5 Mera hands-on exempel på framgångar som är lokalt/regionalt viktiga Vad gör/bidrar kommun och län med. 5 Vad skulle få dig/er att gå ur AR? Det ska mycket till för att man ska lämna AR helt, men en viss risk för svalnande deltagande finns Att aktivitetsnivån och ARs marknadsvärde skulle sjunka. Dessa typer av nätverk har en tendens att sakta dö ut efter några år. Det behövs nog en nytändning. Det är en svår fas nu med risk för slentrian och sjunkande deltagande. Gå ur är en stark reaktion, men något jag tror är dåligt är om makten fördelas på för få. Det måste vara en bra balans mellan större företag och komponenttillverkare. Det får inte vara 75% konsulter. Då självdör det. Det blir mer professionellt med en större blandning, Om detta kräver större regional spridning så får det väl bli så, men det är inget självändamål att utvidga regionen och öka till 100 medlemmar. Stagnation och ingen aktivitet. Häng inte kvar i ABB - tänket. Alla tycker inte att det är en fördel att ha jobbat 20 år i ABB. Att verksamheten avstannar och att det inte känns att det ger någonting. Om ambitionsnivån sänks - vi bör fortsätta på minst nuvarande nivå. För hög medlemsavgift. Betungande uppdrag som inte ger något tillbaka. 6 Ge exempel på aktiviteter eller arbetsformer som du/ni vill se mer av under år 2010 Denna fråga utlöste stor kreativitet. Här finns en mängd förslag av både strategisk och mer operativ art. Huvudintrycket här är att allt som görs nu ska fortsätta (ibland något effektivare utfört), men förväntningarna är betydligt högre ställda. Lägger man ihop alla förväntningar krävs en flerdubbling av budget och sekretariat och minst av medlemmarnas eget engagemang. Det är förstås ingen enskild medlem som uttrycker den totala önskelistan, men det är heller ingen som bara för fram en enda käpphäst. Mitt intryck är att det finns en bred uppslutning för att höja ribban väsentligt - att bygga ett kluster. Eftersom knytningarna finns lokalt till bl. a högskolan har vi funderingar på att eventuellt skapa några examensarbeten i framtiden och där tror jag AR kan vara en bra part att gå genom. Aktiviteter som kan skapa något utanför Sverige - kanske tillsammans med ett antal andra bolag. Sprida information om varandra - vad gör ni/vi i Danmark, Finland osv. Var skulle vi kunna samarbeta? Företags/studiebesök hos medlemsföretagen. Opretentiösa presentationer av medlemsföretagen och/eller lyckade projekt på morgonmöten. Frukostmöten borde vara mer än lyssna och fika. Mer tid för diskussion. Mer mingeltid! Matchmaking - men då krävs mer tid, annan organisation. Rekryteringsmässa. Hitta företag som bidrar med kompetens som vi behöver. Nå ut till ungdomar kräver ett annat manér, andra metoder. Unga måste se/få en annan bild av automation genom bloggar, twitter, animerad film osv. Detta kostar naturligtvis, men annars når vi inte de unga. Branschträffarna är väldigt bra (t ex frukostmöten, mingelkvällar mm). Att medlemsföretagen frågar varandra då de har behov. Att de stöttar nätverket på olika sätt tex genom att agera dörröppnare. Kontaktdagar - vem ska jag ta kontakt med om.. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 5

6 Rekryteringsmässa Seminarier i specifika ämnen som är intressant för AR Utbildningar för personal inom ämnen som är intressanta för AR (Typiskt dagskurser upp till 1 veckas kurs). Gärna praktiska saker. Bjuda in till vandras kurser. Ordna kurser i mindre företagsgrupperingar. Min förhoppning utifrån vårt perspektiv är att man skapar nära kundrelationer så vi kan få ut vårt fulla budskap. Trender på kommande branschspecifika konceptlösningar. Kundseminarium där kunderna får komma med sina önskemål samt hur de ser på framtiden. Det kan också vara seminarier t ex om synen på underhåll - avhjälpande, förebyggande- eller kundsystem/crm Inslag om globala satsningar, export - typ Ericssons och Cap Geminis satsning på Indien för sina R&D resp motsatsen typ Scania som har det mesta i Sverige. Låt företag som verkar globalt berätta (ABB, Bombardier). Ta hit Exportrådet. Sedan sitta 3-4 företag/bord och surra. Det handlar om att utveckla svensk automation - inte bara automationsleverantörerna. Därmed är det viktigt att ha med processindustri och verkstadsindustri, kunderna till oss. Vi bör därför se på vad andra kluster gör - t ex Vinnväxt med Robotdalen, ProcessIT och Triple Steelix - och söka samarbete med dem. Vi måste bygga en styrkebas innan vi går ut. Affärsdiskussioner. Hur ska vi gemensamt hitta projekt och affärer. Det kan gälla vindkraft eller hur vi gemensamt ska få hem 20 Mkr från Vinnova för något specifikt område. Att utveckla EMI kräver närmast grundforskning. Det är ett mycket intressant område för flera av oss i AR. Hur man får fram nyckeltal och undviker att slösa tid på att diskutera siffror (jfr frukostmöte med Christer Ramebäck). Matchmaking kan vara bra, men det får inte bli för ytligt. Jag känner de andra ganska bra redan. Alla måste få ut något av att vara med. Småföretagen måste tjäna pengar - nu. Storföretagen måste säkerställa kvalificerad arbetskraft på sikt. Det måste vara både och. Här kan vi vara tydligare inom AR med vilka olika roller vi har. Småföretagen kan vara intressanta för ABB. Vi har inte plats för alla produkter vi vill kunna erbjuda våra kunder. Då är det bra om småföretag kan ta ett produktansvar så att vi kan ta ett större erbjudande än vi själva kan hantera. Jfr ProcessIT som har inte bara 3H utan även ett fjärde ben - Produktägare. Vilken typ av aktiviteter borde vi kunna ha för att få större massmedialt intresse? Riktad marknadsföring mot kundgruppar med intressanta behov. Bjud in en kund (t ex AstraZ) som får berätta om sina behov (också ett sätt att värva medlemmar) Rekryteringen av medlemmar bör fortsätta. Vi saknar en del intressanta aktörer, speciellt slutkunder (Volvo, Scania) och leverantörer av robotanläggningar. Organisera ev subgrupper i Örebro, Strängnäs, Ludvika, Kista om det är för långt att åka till Västerås. Det behövs en Stockholmsnod i nätverket - och på andra ställen. Utveckla webben som kontaktforum. Låt smågrupper åka runt till kunder och undersöka deras behov. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 6

7 Använd några frukostmöten till en kort presentation och huvuddelen av tiden till workshop om nya idéer i smågrupper. Kan utvecklas till förstudier där MDH har en naturlig plats för att lösa vissa forskningsproblem. Mer enkla exempel på lokal framgång. Presentation av företag utveckling och enkla / hands-on projekt som kan visas som exempel för andra att använda. Annonsera i förväg med intro så att man kan förbereda sig, snabba frukostmöten är bra. Kortare tid för presentation och mer för diskussion. Se till att tiden används effektivt, inget strul med projektorer. Epostl info är bra. Framtidsspaning. Presentationer från: Länsstyrelsen, Västerås stad - framtidsplaner som påverkar oss, vad ger man stöd till? Information från politiker om faktiska projekt (ej politiskt prat). Exportrådet, Omvärldsutveckling, trender. EU, vad sker. Energimyndigheten (vindkraft). MDH, trender inom Forskning och utveckling samt - att få tips om när intressanta disputationer ska hållas och bli inbjuden - att MDH tipsar studenter om oss för rekrytering och exjobb Starkt engagemang för att få "strålkastaren" riktad mot vår bransch Vi är med i LinkedIn. Det kunde vara bra även för AR. Det vore bra med en presentation av företagen i AR - en sammanställning av verksamhet och kompetens. Det vara en bok/broschyr eller på nätet (jfr LinkedIn). Då skulle man också kunna lägga ut frågor om samarbete eller när man behöver anställa. 7 D:o mindre av Här finns en koppling till fråga 5, men med mer konkret inriktning på effektiviseringsförslag. En del kommenterar att frukostmötena kan göras effektivare. Kortare föredrag, använda webben: MDH är mycket bra och viktigt, men får inte ta för stor plats. Att man pysslar med saker som ligger långt fram i tiden. Tidshorisonten bör vara här och nu samt max något år framåt. Annars blir det bara visionstramseri. Produktinformation behövs inte, det får vi på annat håll. Alltför långa föredrag. Mindre generell information som vi normalt redan vet eller kan ta reda på. 8 Vad skulle du själv kunna bidra med i AR arbete? De flesta jag talat med skulle gärna vilja kort presentera sin verksamhet, erfarenheter, planer och behov och få viss respons på ett frukostmöte eller seminarium: Förutom en kortare presentation av vårt företag vid något frukostmöte kan jag tänka mig att delta i någon arbetsgrupp under året. Hålla något seminarium. Själv kommer jag att försöka medverka så mycket arbetet medger detta, framförallt i arbetet att se visioner och möjligheter att utveckla AR. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 7

8 Marknadsmaterial. (Vi har börjat titta på illustrationerna). Deltagande i studentsammanhang för att berätta om yrkesroller (illustratör, teknisk skribent mm). Presentera vårt erbjudande om effektivisering av företags infomationsflöden; Lean Product Support. Lyfta försäkringsfrågan. Dyrt när vi går utanför Norden. Extern profilering. Nämna det för de kunder jag träffar. Skulle kunna hålla flera föredrag. Berätta om hur vi lyckades få Banverket som kund. Min erfarenhet av automation samt inspirera andra att vara aktiva i AR. Vi kan berätta om hur vi jobbar med kostnadsbesparingar - EPC, Energy Performance Contract. Automation Region i framtiden Efter att ha lyssnat på medlemsföretagen och intervjuat några andra nyckelaktörer (länsstyrelse, kommun, högskola) ser jag följande strategiska vägval/byggstenar i en långsiktig strategi för AR. Om alla eller de flesta av dessa byggstenar ingår i en satsning kan man med rätta tala om ett kluster. 1. Nätverk - status quo Frukostmöten. Seminarier (4/år?). Mingel (jul mm) Fortsätt som nu, men tänk över formerna noga så att tiden utnyttjas effektivt och attraktiviteten ökar ytterligare. Intressanta föredragshållare, förberedelser. Mobilisering av intressanta företag och personer 2. Nätverk - ambitiöst Utvecklas mot mer ambitiösa arbetsmöten, med förberedelser och efterarbete Fler arbetsgrupper (Kompetens, Kommunikation, Affärer, Innovationer, Arbetsmarknad, Politisk påverkan) Aktiv rekrytering av företag och högre beslutsfattare Systematisk genomgång av alla företags kompetens, erfarenheter, nätverk, behov, framgångshistorier och framtidsplaner (balansgång mot affärshemligheter) Systematisk genomgång av affärsmöjligheter i mindre konstellationer Bjuda in företag som presenterar sina behov eller berättar om trender Aktivt deltagande i mässor Studiebesök Utveckla webben Proffsigt presentationsmaterial Aktiv på sociala medier Utveckla samarbetet med VINNVÄXT - Robotdalen, ProcessIT, Triple Steelix - Tillväxtverkets klusterprogram och Norges Arena- och NCE-program 3. Påverka ramvillkoren Bredda intresset för automation, delta i den allmänna debatten Aktivt påverka - Politiker, Media Aktivt arbeta med arbetsmarknadspolitik lokalt, regionalt och nationellt för att stärka automationsbranschen i vid mening AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 8

9 4. Utbildning i/hos/för företagen Organisera gemensam utbildning i kortare kurser Delta i varandras internutbildning Mer omfattande kompetensutveckling samfinansieras 5. Rekrytering - fungerande arbetsmarknad på sikt Lång sikt (Lego, gymnasieskolan, högskolan) Rekryteringsmässor - ragga folk från andra delar av landet Hjälpa varandra med rekrytering, utbildning, avveckling, omplacering - skapa en regional arbetsmarknad 6. Marknadsföring mot slutkund i mindre konstellationer av företag Sverige, Norden, Baltikum, Europa, Globalt 7. Gemensam konceptutveckling, produkter, tjänster MDH kan var en part i direkt problemlösning åt 3-5 företag 8. FoU, Innovationer Långsiktiga utvecklingsprojekt med grund i slutkundernas uttrycka behov/problem 9. Geografisk utvidgning med noder Ambitiös satsning på klusterbyggande i Östra Mellansverige Noder i Örebro/Karlskoga, Eskilstuna/Strängnäs/Nyköping, Stockholm/Kista/Upplands Väsby, Gävle, Ludvika Öppet för företag i hela landet AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 9

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1 Definitioner Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1.1 Automation Region Automation Region är en ideell förening som kommer att bildas under 2007. Medlemmar beskrivs

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017 1 Vision Åtvidaberg har ett dynamiskt näringsliv med lönsamma företag, stora som små, inom de flesta branscher. Det lokala näringslivet består av företag som vågar vilja växa och känner

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Sammanställning enkät höstmötet 2007

Sammanställning enkät höstmötet 2007 Sammanställning enkät höstmötet 2007 1) Vad förväntar du dig. 1. Nyheter i programmet, samt utbyte av erfarenheter. 2. Intressanta föredrag och nyheter i funktionalitet, samt hur ekonomiprogrammen används.

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle Näringsliv Verksamhet 2014 Strategiska områden Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.

Läs mer

boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014

boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014 boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014 Agenda En återblick Nuläge Framtiden En återblick Projektet TIC 1 2008 2010 10 samarbetspartners Hösten 2007 fick Informatikkollegiet i Östersund i uppdrag

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Automation Region årsmöte 3 mars 2009

Automation Region årsmöte 3 mars 2009 Automation Region årsmöte 3 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 3 mars 2009 sid 2, 4-april-08, Automation Region 15:00 Kaffe och Välkommen

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER Nya kontakter fler möjligheter, bättre affärer Genom NMA Nätverk når du fler affärsmöjligheter, nya kunskaper, bättre samarbetspartner och kompetent

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA

8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA 8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA RIKSTÄCKANDE PROFILERING MED LOKAL NÄRHET När ditt företag ingår i 4Sign vet du att det innebär en satsning på din tillväxt och lönsamhet. Dina kunder känner

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Vindkraft Förnybar energikälla Inga utsläpp Nyttjar vinden som är en oändlig resurs Ger lokal och regional utveckling Mindre sårbar

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa 38 besvarade utvärderingen av 56 deltagare. Vad tyckte du om föreläsningspasset Hur kan vi arbeta kring barn, mat och hälsa? längd. och viktig info som framkom innehåll med/om sådant vi redan vet! Mycket

Läs mer

Veberöd en unik företagsplats

Veberöd en unik företagsplats Veberöd en unik företagsplats Strategi 2015 för Veberöds Företagarförening Dokumentation strategimöte #3 2015-02-12 Nästa möte 2014-02-12 kl 7:30 9:30 i en lokal med projektor Önskat utfall från nästa

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Automation Region. företagskluster, högskola och samhälle i samverkan sid 1, 4-april-08, Automation Region

Automation Region. företagskluster, högskola och samhälle i samverkan sid 1, 4-april-08, Automation Region Automation Region företagskluster, högskola och samhälle i samverkan sid 1, 4-april-08, Automation Region Välkommen till Automation Region dagens agenda Tid Programpunkt Ansvarig 7.30 Frukost, mingel Välkomna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer