Var tid har sin IT-konsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var tid har sin IT-konsult"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2001 Var tid har sin IT-konsult Ökad försäljning och positiv marginal Växer inom telekom, finans och försäkring Erfarna konsulter med i snitt tolv års erfarenhet Stabilitet god likviditet och positivt kassaflöde Internationalisering: Köpenhamn och London

2 INFORMATION Kommande informationstillfällen Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter: Delårsrapport januari-mars publiceras tisdagen den 16 april Delårsrapport januari-juni publiceras onsdagen den 14 augusti Delårsrapport januari-september publiceras onsdagen den 16 oktober Bokslutskommuniké för 2002 publiceras i februari Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB hålls tisdagen den 16 april 2002, klockan på bolagets huvudkontor, Norrmalmstorg 16, Stockholm. Registrering av deltagare startar klockan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2002 dels anmäla sig, och det antal biträden som aktieägare önskar medtaga, till bolagets huvudkontor senast klockan onsdagen den 10 april Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB i god tid före den 5 april Anmälan Anmälan om deltagande kan ske antingen skriftligen till Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB, Box 7574, Stockholm (märk kuvertet Anmälan bolagsstämma ) eller per telefon , alternativt per fax eller via e-post Uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska ske. För mer information kring bolagets utdelningspolitik, se sidan 32.

3 INNEHÅLL Verksamheten 2001 SID 4-5 Året som gick för Cyber Com präglades av lönsamhet och internationalisering. Analys SID Cyber Com har överlag fått positiva omdömen vad säger analytikerna själva? Kommentar från VD SID 6-7 Mats Alders, VD och koncernchef berättar om Cyber Com under 2001 och Kompetens & kultur SID De viktigaste tillgångarna: kompetensen hos medarbetarna och Cyber Coms kultur. Året i siffror SID 8-9 Ett urval av viktiga nyckeltal för verksamhetsåret. Kärnverksamheten SID Det här är Cyber Com bolagets affärsidé, kompetenser, mål, vision och strategi. Telekom SID Stigande försäljning, bra marginaler och spännande framtidsutsikter. Ekonomisk utveckling SID Aktieinformation SID Riskfaktorer & känslighetsanalys SID 33 Förvaltningsberättelse SID Resultaträkning SID 37 Balansräkning SID Kassaflödesanalys SID 40 Noter SID Revisionsberättelse SID 53 Kundcase SID Så gjorde Cyber Com i projekten; med Telias webbhus och en standard för mobilnummer. Finans och försäkring SID Stark ställning bland försäkringskunderna och inbrytningar inom finans. Kundcase SID SPP fick en slagkraftig pensionslösning systemutveckling vässade Assa Abloy. Internationalisering SID En medveten strategi för utlandsexpansionen och framsteg i Köpenhamn och London. abc i Styrelsen SID Ansvarar för frågor som strategi, policies och andra övergripande frågor. Ledning SID Möt fem personer som tillsammans utgör Cyber Coms koncernledning. Definitioner SID 58 Ekonomiska definitioner som Cyber Com använder i sin redovisning. Adresser SID 59 Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Uppsala, Köpenhamn och London. CYBER COM

4 VERKSAMHETEN 2001 Året som gick för Cyber Com Januarioptimism inledde börsåret. Men den grusades snart av allt sämre konjunkturutsikter. Vinstvarningar kom från Ericsson, Nokia och andra telekombolag. Börsfallet plågade placerarna fram till början av april. JANUARI: Den första av elva amerikanska räntesänkningar Ännu finns det många som tror på en fortsatt högkonjunktur. Mest optimistiska är Handelsbankens ekonomer. I USA ser det mörkare ut, vilket föranleder centralbankschefen Alan Greenspan att genomföra två räntesänkningar på en månad. FEBRUARI: Prognoserna börjar bli lite dystrare Industriförbundet presenterar sin sista konjunkturbedömning före samgåendet med SAF. Prognosen är en av de mest pessimistiska på marknaden: 2,5 procents tillväxt under Senare skulle den visa sig vara väldigt optimistisk. MARS: Bäckströms bananer och galna kor Riksbankschefen Urban Bäckström liknar konjunkturförloppet vid en banan. Slutsatsen är att svackan spås bli mer utdragen än vad man tidigare trott. I Europa härjar galna kosjukan och mul- och klövsjuka. KVARTAL ETT KVARTAL TVÅ Renodlat Cyber Com flyttar fram positioner Avvecklingen av Cyber Coms tidigare affärsområde Marknadskommunikation är nu helt genomförd. Det gäller företaget Pir, som verkat inom områdena webbutveckling, design och marknadskommunikation. Internetbankundersökning från Cyber Com Cyber Com presenterar en undersökning angående bankernas utbud av WAP-tjänster. Den jämför bankernas tjänster för WAP-telefoner avseeende typ av WAP-tjänster, kunder, avgifter med mera. Cyber Com förstärker inom telekom genom förvärv av managementbolaget StreamIT Cyber Com kompletterar sin redan starka telekomverksamhet genom förvärv av StreamIT AB. StreamIT AB, med 17 medarbetare, har lång erfarenhet och hög kompetens inom telekom och IT, med tyngdpunkt på telekom management och verksamhetsutveckling. Genom förvärvet av StreamIT får Cyber Com nu även kompetens inom telekom-management. Cyber Com bygger webbhus åt Telia Sverige Cyber Com får uppdraget att utveckla ett webbhus, det vill säga en informations- och handelsplats, för Telias företagskunder på den svenska marknaden. Uppdraget har ett ordervärde på miljoner kronor. Telias mål är att förbättra kundservicen och effektivisera hela ärendehanteringen. Cyber Com startar i Danmark Konsultföretaget Cyber Com expanderar nu ytterligare i Öresundsregionen genom bildandet av Cyber Com Consulting A/S. Det nya bolaget fokuserar på de stora och växande marknaderna inom telekom och finans. Tillväxten i Danmark drivs av teleoperatörernas behov av att modernisera sina affärsstödsystem och av nya internetlösningar inom bank, finans och försäkring. START I DANMARK Åtgärdspaket sjösätts Åtgärdspaket för att minska kostnaderna. Några övergripande satsningar inom affärsområdet E-business har stoppats, backoffice-funktioner reducerats, lokalytor minskats och resurser har styrts över mot lönsamma marknader. Delårsrapport för januari-mars 2001 Omsättningen uppgick till 109 MSEK. En ökning med 27 % Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 11,0 MSEK Delårsrapport för april-juni 2001 Omsättningen uppgick till 102,9 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 2,2 MSEK APRIL: Avtalsrörelse och statsbudget Finansminister Bosse Ringholm presenterar en förhållandevis positiv prognos i regeringens vårbudget: 2,7 procents BNP-tillväxt Avtalsrörelsen når sin kulmen. MAJ: Bra avtalsrörelse men inflationen då? Avtalsrörelsen är en framgång, menar många ekonomiska bedömare. Resultatet blir i de flesta fall fleråriga avtal med årliga löneökningar runt 3 procent. Den svenska inflationen rusar upp från strax under 2 till nära 3 procent. JUNI: Du gamla, du fria? Nationaldagen firas med ett ras för kronan, som snuddar vid rekordsvaga 11 kronor per dollar. Riksbanken rycker ut med stödköp. Kritiken från det ekonomiska etablissemanget är mycket hård. Rapporterna överraskar något då de inte är fullt så dåliga som många av analytikerna befarat. Det är fler bolag som lever upp till förväntningarna än som sviker dem. Under april och i början av maj stiger Nokia med över 50 procent och Ericsson med 40 procent. Fortsatt omfattande osäkerhet. 4 CYBER COM 2001

5 och världen runtomkring Den finansiella situationen för en del företag oroar fler och fler, med högre riskpremier som följd. Utförsbacken blir allt brantare. En ofattbar terrorattack mot en rad amerikanska mål sker tisdagen den 11 september. Konjunkturen och aktiekurserna sjunker ytterligare. JULI: Glada amerikanska turister Riksbanken höjer reporäntan från 4 till 4,25 procent. Mer kritik mot riksbanken. Gladare var de amerikanska kryssningsturister som vallfärdar till Stockholms varuhus. Sverige är till och med billigare än Europa, förklarade en välorienterad amerikan. AUGUSTI: Slut med avbetalning Mörkare tongångar. Riksgäldskontoret stoppar amorteringarna på statens utlandslån med hänvisning till den svaga kronkursen. Konjunkturinstitutet sänker sin BNPprognos till 1,6 procent. SEPTEMBER: Katastrofen Terrordåden i USA utlöser våldsamma reaktioner i hela världen. Tron på en återhämtning blir allt mindre. Centralbanker runt om i världen sänker sina styrräntor. Krisstämningen får kronan att landa på en historisk bottennotering: 10 kronor per euro. KVARTAL TRE KVARTAL FYRA Cyber Coms bankutvärdering 2001 Enligt undersökningen som är branschens mest omfattande är Sveriges ledande internetbanker, Skandiabanken och SEB, följda av Nordbanken och FöreningsSparbanken. Dessa banker har ett brett, enkelt och tillgängligt utbud av tjänster via internet. Vår undersökning visar att de nya medierna kräver en snabbhet som ett fåtal banker utnyttjar, säger Björn Julin på Cyber Com. Utses till Preferred supplier till Ericsson Trots att Ericsson dragit åt handbromsen vad gäller IT-konsulter, finns det ändå en del positiva nyheter. Cyber Com utses till preferred supplier av IT/IStjänster till den svenska telekomjätten. Flera nya ramavtal för Cyber Com Cyber Com har tecknat ramavtal med IBX, Praktikertjänst och Tele2. Utvald leverantör av Statskontoret Ramavtalet gäller IT-konsulttjänster till sex myndigheter: AMS, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket, Valmyndigheten samt Statistiska Centralbyrån. Även Apoteket väljer Cyber Com Cyber Com är en av de sex utvalda IT-tjänstleverantörerna som Apoteket nu tecknat ramavtal med. Avtalet gäller inom affärsanalys och strategi, systemutveckling och projektledning. Och Telia-koncernen likaså Cyber Com är en utvald leverantör för utveckling av Telias IT-system. Ramavtalet gäller för samtliga bolag inom hela Telia-koncernen under år Delårsrapport för juli-september 2001 Omsättningen uppgick till 85,8 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,5 MSEK Delårsrapport för oktober-december 2001 Omsättningen uppgick till 98,5 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 4,3 MSEK OKTOBER: Mjältbrandsbrev sprider skräck i hela världen Kriget i Afghanistan inleds, och en brevskrivare skickar mjältbrandssporer över världen. Alan Greenspan sänker styrräntan för nionde gången. Här hemma förklarar Göran Persson att han räknar med en svensk omröstning om EMU under nästa mandatperiod. NOVEMBER: Allt fler gillar EMU USA:s längsta högkonjunktur i landets historia förklaras officiellt över. Det är National Bureau of Economic Research som berättar att USA befunnit sig i recession sedan i mars. EMU-opinionen är allt mer positiv. Många negativa händelser dominerade 2001, både i världen och på finansmarknaden. Men för Cyber Com kan det gångna året ändå läggas till handlingarna som ett år då bolagets position stärktes än mer. DECEMBER: Tillväxten har nästan upphört Julen står för dörren. Men Svenskt Näringsliv lägger fram årets dystraste prognos för svensk BNP: En mycket svag tillväxt på 0,8 procent under Statistiska centralbyrån kontrar med beskedet att BNP-tillväxten nästan stannade helt under tredje kvartalet. Julen blir väldigt vit och många får nu en välbehövlig långledighet. CYBER COM

6 KOMMENTAR FRÅN VD En sund och lönsam bas går före allting annat 2001 har varit ett tufft år för IT-konsultbranschen. För Cyber Com har 2001 inneburit lönsamhet och en rad viktiga affärer. Var tid har sin IT-konsult och arbetet fortsätter enligt den långsiktiga strategin. BRA BELÄGGNING OCH NYA UPPDRAG Vi på Cyber Com sätter lönsamhet före allt annat. För oss är lönsamhet nämligen förutsättningen för tillväxt och expansion har vi arbetat med att öka intäkterna och sänka kostnaderna. Detta arbete började med en ordentlig genomlysning av hela koncernen. Utifrån det har vi genomfört nödvändiga besparingar och fört över resurser till de lönsamma delarna av organisationen. Rekryteringen har blivit ännu mer selektiv och vi har minskat kostnader för administration och lokaler. Samtidigt har vi satsat offensivt på att sälja och vara nära marknaden. För att allokera resurserna på bästa sätt i en konjunktursvacka måste man gasa och bromsa samtidigt. Det har vi lyckats bra med inom Cyber Com och åtgärderna har gett resultat. Under hösten har vår beläggning varit stabil och vi har fått in en rad nya, viktiga uppdrag. VÅR FRAMTID ÄR INTERNATIONELL Våra framtidsplaner sträcker sig utanför Sveriges gränser, vilket Cyber Com tidigare har sagt. Nu har vi kommit en bit på väg på vår utlandsresa. Vi är sedan i början av 2001 etablerade i Köpenhamn och verksamheten utvecklar sig bra i den expansiva Öresundsregionen. Under 2001 har vi även analyserat den engelska marknaden och i början av 2002 förvärvades Londonbaserade IT-konsultbolaget Stratum Project Management. Vi fortsätter att blicka utomlands och tillväxten kommer även fortsättningsvis att ske organiskt i kombination med strategiska nischförvärv som breddar vår kundbas eller ger oss en ny marknad. SATSNING PÅ KOMPETENS Vi ställer höga krav på våra medarbetares kompetens. Cyber Com rekryterar bara de bästa konsulterna i branschen och detta visar sig bland annat i det faktum att våra konsulter i genomsnitt har tolv års erfarenhet. Dessutom satsar vi på att utveckla våra medarbetare. Dels för att öka deras kunskap dels för att medarbetarna ska dela värderingar och ha gemensamma mål. Under året som gått har vi genomfört flera interna seminarier inom det vi kallar Cintra, vilket bidrar till att Cyber Coms varumärke byggs inifrån. VAR TID HAR SIN IT-KONSULT Året som gått har varit turbulent för hela IT-konsultbranschen. Alltifrån Ericssons ekonomiska problem till en europeisk konjunktursvacka och orolig omvärld har pressat branschen. Det har rent konkret inneburit att våra säljcykler har blivit längre. Att vinna helt nya kunder är alltså svårare och tar längre tid i en lågkonjunktur. Att ha goda relationer med sina befintliga kunder blir därför en ytterst viktig framgångsfaktor. Där vi redan har ett förtroende kan vi sälja in nya tjänster utan att först behöva övertyga kunden om vår kompetens var ett tufft år och många företag slogs ut. Jag tror att det trots allt kan föra branschen framåt. Dagsländorna har försvunnit. Det som lönar sig i längden är kvalitet och goda kundrelationer. Vi ser nu att några företag kvalificerat sig och är redo för framtiden. Jag kan stolt säga att Cyber Com står väl rustat inför ett spännande Mats Alders, VD och koncernchef 6 CYBER COM 2001

7 CYBER COM

8 ÅRET I SIFFROR Lönsamhet och högre omsättning under 2001 Nyckeltal koncernen Omsättning fördelat per kvartal 86,1 90,1 109,0 102, ,2 80,2 98,5 85,8 Rörelseresultat före goodwill fördelat per kvartal 11, ,0 6,2 3,2 3,5 5,4 4,3 MSEK MSEK 2,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-Dec Nyckeltal, koncernen Omsättning, MSEK 109,0 102,9 85,8 98,5 396,2 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, MSEK 11,0 2,2 3,5 4,3 21,0 Marginal % 10,1 2,1 4,1 4,4 5,3 Rörelseresultat, MSEK 8,3-0,6 0,8 3,6 12,1 Rörelsemarginal % 7,6-0,6 0,9 3,7 3,1 Resultat efter finansiella poster, MSEK 9,6-4,7 2,1 4,7 11,7 Eget kapital, MSEK 222,7 218,7 221,2 223,5 223,5 Soliditet, % 68,4 68,8 71,9 72,2 72,2 Räntabilitet på eget kapital, % 9,2 0,0 1,8 2,3 2,3 Antal anställda vid periodens slut Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-Dec Nyckeltal, koncernen Omsättning, MSEK 86,1 90,1 80,2 101,2 357,6 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, MSEK 11,9 6,2 3,2 5,4 26,7 Marginal % 13,8 6,9 4,0 5,3 7,5 Rörelseresultat, MSEK 10,2 4,5 1,5 4,1 20,3 Rörelsemarginal % 11,8 5,0 1,9 4,1 5,7 Resultat efter finansiella poster, MSEK 10,8 5,0 2,5 5,1 23,4 Eget kapital, MSEK 167,8 179,3 184,9 195,4 195,4 Soliditet, % 70,3 74,7 75,3 66,3 66,3 Räntabilitet på eget kapital, % 19,7 13,7 10,2 9,0 9,0 Antal anställda vid periodens slut CYBER COM 2001

9 Nyckeltal koncernen Omsättning, Årets resultat, KSEK KSEK Nyckeltal koncernen Medeltal antal anställda, Omsättning per konsult, KSEK Nyckeltal koncernen Största kunder, i procent av omsättningen. Största branscherna, i procent av omsättningen. Telia: 25% Ericsson: 8% SPP/Alecta: 8% AFA: 7% Apoteket: 6% Riksskatteverket: 5% Övriga: 41% Telekom: 40% Försäkring: 20% Bank och finans: 12% Läkemedel: 9% Industri: 5% Resor/transport/turism: 3% Handel: 1% Övrigt: 10% CYBER COM

10 KÄRNVERKSAMHETEN Det här är Cyber Coms grundaffär Cyber Com är den lönsamma ITkonsulten inom strategi och teknologi. Företagets huvudfokus ligger på områdena telekom, finans och försäkring. Koncernens dryga 300 konsulter är verksamma i små, självständiga bolag. Där råder en kreativ småföretagaranda med individen och starka kundrelationer i centrum. Cyber Com fokuserar på branscherna telekom, finans och försäkring. Bolaget finns i Sverige, Danmark och från 2002 även i Storbritannien med kontor på orterna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Sundsvall, Malmö, På en minut På marknaderna för telekom, finans och försäkring erbjuder Cyber Com IT-konsulttjänster inom strategi och teknologi. Med marknadens mest erfarna konsulter medverkar Cyber Com i uppdrag med högt ställda krav på kompetens, vad gäller helhetskunnande och spetskompetens. Köpenhamn och London. Cyber Com börsnoterades 1999 på Stockholmbörsens O-lista. Här finns Cyber Coms marknader Telekom Cyber Com har sedan länge omfattande uppdrag för de svenska teleoperatörerna. Största kunden är Telia där Cyber Coms konsulter arbetar för såväl den mobila verksamheten som marknadsbolagen. Viktiga projekt under 2001 har varit att utveckla ett billingsystem åt Telia Mobile och ett webbhus för Telia Sveriges företagskunder. I december slöt Cyber Com ett ramavtal gällande ITtjänster för hela Teliakoncernen. Finans De traditionella aktörerna inom banksektorn har ett växande behov av att integrera befintliga IT-system med nya. Inte minst för att möta konkurrensen från nya aktöre som vill addera bankverksamhet till sin traditionella verksamhet. Cyber Coms lösningar syftar till att hjälpa båda dessa kundgrupper. Under 2001 startade Cyber Com Research som genomfört undersökningar gällande svenska bankers WAP-tjänster och internet-tjänster för privatpersoner. 10 CYBER COM 2001

11 Affärsidé Vi strävar efter att tillsammans med våra kunder utveckla innovativa, effektiva och värdeskapande lösningar för kundens hela affärsprocess. Vision Cyber Com siktar på att bli en ledande affärspartner som förverkligar nya affärer i ett gränslöst informationssamhälle. Strategiska mål Cyber Com ska bygga långsiktiga kundrelationer där vi alltid levererar med hög kvalitet och är en proaktiv affärspartner. Vi ska vara ledande specialister inom telekom, finans och försäkring. Tillväxten ska ske i kombination med lönsamhet och den organiska tillväxten ska kompletteras med strategiska nischförvärv som kan ske såväl i som utanför Sverige. Cyber Com ska vara en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare och fortsätta att rekrytera endast erfarna konsulter i en koncern med småbolagskultur. Finansiella mål Tillväxten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent per år. Koncernens rörelsemarginal ska långsiktigt uppgå till minst 12 procent per år. Personalomsättningen ska vara mindre än 10 procent per år. Konkurrenter Cyber Com finns på en marknad med många aktörer. Det finns många företag som i olika mån konkurrerar med bolaget. Här följer de främsta. Konkurrenter noterade på Stockholmsbörsen: TietoEnator, HiQ, WM-Data Andra konkurrerande bolag: Accenture, Cap Gemini Ernst & Young Försäkring Försäkringsbranschen är en stark kundgrupp i Cyber Com. Goda relationer med alla de viktigaste bolagen inom sektorn vittnar om en särställning som IT-konsult specialiserad på försäkringslösningar. Kunder Här är de viktigaste uppdragsgivarna för Cyber Com: Telia, Ericsson, Tele 2, AFA, Alecta, Finansinspektionen, Folksam, FöreningsSparbanken, JP Nordiska, Länsförsäkringar, Nordea, OM Technology, Riksskatteverket, SEB, Skandia, SPP, Trygg Hansa, Apoteket, Assa Abloy, Astra Zeneca, Läkemedelsverket och SAS. CYBER COM

12 VERKSAMHET TELEKOM Ledande position inom den viktiga telekomsektorn Trots ett dåligt marknadsklimat på IT-konsultsidan har verksamheten inom telekom vuxit rejält. Cyber Com utvecklas nu till en kvalificerad, internationell specialist inom telekomsegmentet. Telekomindustrin kan blicka tillbaka på 2001 som ett dystert mellanår. Operatörernas investeringar bromsades häftigt och de stora nätverkstillverkarna avskedade personal i tiotusental. Även svenska Ericsson världsledaren på mobilsystem drabbades av krisen. Det spillde i sin tur över på landets IT-konsulter, av vilka många haft Ericsson som sin i särklass viktigaste kund. Krisen har paradoxalt nog lett till vissa positiva effekter för konsultföretag med spetskompetens. Trots detta ödesår har Cyber Coms verksamhet inom telekom växt i antal anställda, ökat faktureringen och höjt medeltimpriset. Kunderna har slutat köpa enklare tjänster. Istället är det de mer seniora konsulterna som efterfrågas, vilket har gjort att Cyber Com får fler avancerade projekt. Sammantaget betyder situationen att bolaget haft lägre beläggning Cyber Coms kärnkompetens inom telekom är att utveckla system för kundhantering och affärsstöd. totalt, men ändå bättre betalt för de projekt man åtagit sig. Cyber Coms kärnkompetens inom telekom är att utveckla system för kundhantering och affärsstöd. Bolagets konsulter sitter utplacerade hos operatörer i omfattande mjukvaruprojekt. Inte minst de mobila systemen måste klara av allt svårare uppgifter i takt med att kunderna erbjuds fler tjänster. Samtalstiden är inte längre det enda intressanta. Var man befinner sig under samtalet, om man pratar eller surfar, om man ringer via en annan operatör allt kräver sin egen prissättning. Under 2001 har Cyber Coms viktigaste uppdrag hos storkunden Telia varit att utveckla billingssystem för mobiltelefonin. Detta är Cyber Coms långsiktiga relation med Telia, men bolaget har också haft ett större projektåtagande att delta i byggandet av Telias kundingång på internet för dess företagskunder, se sidan 14. Året kröntes med att Cyber Com fick ramavtal gällande IT-tjänster för hela Teliakoncernen. I dessa tider måste varje leverantör ha en utsorterad relation med På en minut sina kunder. Eftersom Cyber Com har Telia som sin största kund är det nya ramavtalet viktigt. BOLAGETS STYRKA BLAND operatörskunderna manifesteras också av relationen till Tele2 även där fick Cyber Com ett ramavtal under året. Krisen har dock inte passerat operatörsaffärerna obemärkt. Enligt Bengt Levin, chef för affärsområdet Telecom & Services, har kunderna den senaste tiden tenderat att effektivisera existerande system, snarare än att satsa på nya projekt. Framöver ser dock marknaden spännande ut. Fyra operatörer har lovat Post- och telestyrelsen att bygga rikstäckande nät för tredje generationens mobiltelefoni, kallad UMTS eller 3G. Flera av dem samarbetar delvis om uppbyggnaden och för att göra saken ännu mer komplicerad ska existerande GSM-nät kopplas in. Det finns flera Erbjudandet: Inom telekom erbjuder Cyber Com sina kunder att utveckla affärskritiska system för kundvård och betalningsflöden. Några kunder: Ericsson, Telia och Tele2. Fakta om affärsområde Telecom & Services Q Q Q Q Omsättning fördelat per kvartal MSEK ,1 48,3 68,7 69,7 59,6 45,5 68,9 58,5 Q1 Q2 Q3 Q4 12 CYBER COM 2001

13 UMTS-operatörer som är helt nya på den svenska marknaden och de är potentiella köpare av IT-konsulttjänster. Tidtabellen är hårt pressad. När det gäller Telia ska de ha egna stödsystem för betalning av tjänsterna, vilket Cyber Com redan är med och utvecklar.! Bengt Levin är chef för affärsområdet Telecom & Services: Cyber Com har idag en mycket stark marknadsposition nu också i Danmark och Storbritannien blev ett starkt år inom affärsområdet försäljningen blev högre än Samtidigt var marginalen hög över 10 procent. Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-Dec Jan-Dec Belopp i MSEK Omsättning 68,7 69,7 59,6 68,9 266,9 196,4 Rörelseresultat före goodwill 11,1 6,5 4,9 5,8 28,2 35,3 Marginal % 16,1% 9,3% 8,2% 8,4% 10,6% 18,0% Medeltal antal anställda Antal anställda vid årets utgång UNDER ÅRET TECKNADE Ericsson ett ramavtal med Cyber Com. Den goda nyheten grumlades lite av systemtillverkarens stora neddragningar, som bland annat berörde projekt relaterade till IP och UMTS i vilka Cyber Com varit involverat. Cyber Com kan glädjas åt att inte fullt ut drabbats av hysterin kring 3Gtjänster och mobila portaler. Cyber Com bedömde att utvecklingen skulle gå mycket långsammare och det fick bolaget rätt i, vilket gjort att man inte drabbats av så många nedlagda projekt. Affärsområdets strategi kan beskrivas som i grunden drivet av kundernas behov och att snabbt identifiera nya tjänster att erbjuda kunderna. Cyber Com ska vara verksamt inom områden som kunderna väljer att upphandla externt på grund av att de antingen inte tillhör deras kärnverksamhet, eller allt för tuffa tidskrav. I Cyber Coms värld är det telekomtillverkarna som ska stå för teknologivisionerna. De leverantörer som förmår att vara starka, kundorienterade och kompetenta finns det alltid en marknad för. Kunder köper alltid tjänster från dem som kan leverera. EN TREND KNYTER på ett lovande sätt ihop Cyber Coms kärnverksamheter inom telekom, finans och försäkring. Det handlar om att alltfler transaktioner, såväl fakturering som betalningar, sker digitalt. Även om bankerna lyckas behålla kontrollen över betalningssystemen har operatörerna en nyckelroll. Det är över deras nät betalningarna ska distribueras. Det kan ske på olika sätt. Exempelvis kanske vi får se att vissa finansiella produkter måste distribueras på ett visst sätt i mobilnäten, vilket kräver utvecklingsarbete. Och Cyber Com är specialist på just dessa intressanta framtidsbranscher inom IT-området. CYBER COM

14 KUNDCASE Prestigeuppdrag vunnet i hård konkurrens Många har pratat om hur tekniken ska hjälpa till att skapa bättre kundrelationer. Men ofta har det stannat just vid prat. Med ett webbhus går Telia från ord till handling. Det här har varit Cyber Coms största uppdrag under året. Vi har svarat för specificering av krav, teknisk arkitektur, konstruktion samt test och verifiering, säger Cyber Coms kundansvarige Bo Olofsson. Att skapa personaliserade tjänster som fungerar mot en stor kundbas kräver avancerade tekniska system och ett väl genomtänkt koncept. När Telia Sverige tagit fram en kundingång via nätet för alla sina företagskunder är visionen att Telia ska möta varje kunds unika behov. Genom att servicen blir bättre och snabbare ska kunderna välja att interagera med Telia via webben istället för att använda telefonen för kommunikationen med Telia. Det måste vara enkelt att komma in i Telia, och det måste vara enkelt att göra affärer med oss. Med Telias webb skapar vi tillgänglighet för kunderna dygnet runt, säger Catharina Drejhammar på Telia Sverige. KUNDEN KOMMER SJÄLV via webben att kunna administrera de flesta av de engagemang denne har hos Telia. Det kan handla om att utöka företagsabonnemanget med fler nummer, aktivera nya telefonsvararfunktioner eller beställa en ny internetuppkoppling. Det är lätt att inse att den här typen av system sparar pengar genom att den manuella hanteringen minskar när kunden själv tar över mer av arbetet. Men det är också naivt att tro att kunderna automatiskt kommer att förändra sitt beteende och börja använda den nya webbplatsens alla funktioner. Stora personaliseringsprojekt som exempelvis Telias nya kundingång handlar om att företaget i grunden förändrar sitt sätt att möta kunderna. Därför skapas en rad nya tjänster och erbjudanden som ska hjälpa kunderna att hitta dit. De mjuka värdena är otroligt viktiga när det gäller att förändra kundernas beteende på det här sättet, säger Mattias Jaran, konsult på Cyber Com och delprojektledare. När man ska förklara uppbyggnaden av Telias nya webbplats är ett varuhus en bra metafor, därav smeknamnet webbhus. Webbplatsen är nämligen uppbyggd Webbhusets grund Webbhuset ska bli en viktig kanal för Telias kundkommunikation. Webbhuset är byggt på Broadvision som är en standardplattform. Cyber Com har gjort tillägg och utökat plattformen för att anpassa den till Telias behov. Webbhuset innehåller över 2000 sidor. Systemet är dynamiskt skalbart vilket innebär att det redan från start är anpassat för att växa på ett smidigt sätt. som ett varuhus med olika våningsplan. På de olika våningarna finns olika tjänster och funktioner. På entréplan finns generell information och dit har vem som helst behörighet. Ju längre upp kunden kommer i webbhuset, desto mer avancerade tjänster erbjuds. I takt med att man vill ha tillgång till mer avancerade tjänster blir identifieringen och kontrollen av besökaren hårdare. Högst upp finns den mest avancerade informationen och funktionaliteten. Där finns avtal och styrning av behörigheter. Dit har i normalfallet bara ett fåtal personer hos kundföretaget tillträde. Bakom denna förenklade bild ligger ett drygt halvår av utveckling och programmering. Telias nya webbplats blir en av de absolut mest avancerade oneto-one-plattformar som har skapats i Sverige. Projektet hade sin start i mars år 2001 och lanserades under första kvartalet år TOTALT HAR OMKRING 50 personer varit delaktiga i projektet varav hälften är från Telia och den andra hälften utgörs av konsulter från Cyber Com. Webbplatsen är kopplad till en rad av Telias affärs-, och kundsystem och även om något av dessa stödsystem för tillfället är stängt kommer kundens anrop att lagras och sändas till stödsystemet så snart detta öppnar. Det innebär att den nya kundingången kommer vara öppen dygnet runt, året om. 14 CYBER COM 2001

15 Driver på utvecklingen av europeisk mobilstandard Cyber Com betraktas som en av branschens främsta inom olika typer av telekomlösningar. Under 2001 utvecklade bolaget en standard som gör det möjligt för alla att byta mobiloperatör och ändå behålla sitt gamla nummer. Med tvångsmässiga 24-månaders abonnemang har mobiloperatörerna bundit upp sina kunder för en lång tid. En gång Europolitan alltid Europolitan. Men den nya lagen om nummerportabilitet har öppnat för fri konkurrens på teleområdet i Sverige. Nu går det att byta operatör och behålla numret. Snart följer hela Europa efter, med svenska företag vid rodret. Sedan den första september 2001 måste alla operatörer och service providers i Sverige kunna erbjuda sina kunder nummerportabilitet. Detta som en följd av ett EU-direktiv, men det var Post-och telestyrelsen som satte datumet här hemma, och det var förhållandevis tidigt. Vissa länder kommer nämligen att vänta, medan andra redan har realiserat direktivet, som Sverige, Belgien och England. Mobila fraser I DAG FINNS det ungefär sex miljoner mobiltelefonabonnenter i Sverige. Under 2001 bytte ungefär tio procent av dem operatör. Och redan nu kan resultatet av de nya möjligheterna märkas: byter varje månad operatör och utnyttjar möjligheten att behålla det gamla numret. SNPAC är en organisation som ägs av fem större teleoperatörer, men som tillhandahåller sina tjänster för samtliga operatörer på den svenska marknaden. Tillsammans har man via SNPAC skapat en referensdatabas för att porteringarna ska gå så smidigt som möjligt och dessutom registreras på ett och samma ställe, vilket gör det lättare för bland annat operatörer, katalogbolag och nummerupplysningsbolag att ta del av de nya uppgifterna. Det här är en sorts avreglering. Många privatkunder kommer givetvis ta chansen att byta operatör, men det är främst företagen som kan göra stora vinster på det här. De har ofta hela nummerserier, som är väletablerade och tidigare har de inte vågat byta operatör eftersom det skulle innebära att de förlorade sina gamla nummer, säger Olle Röding på SNPAC. Till en början kommer möjligheten att byta leverantör av teletjänster med all sannolikhet trappa upp det redan existerande priskriget på marknaden, menar flera experter. Men andra aspekter lär spela en viktigare roll när ett företag överväger en portering. Tjänsteutföringen och tjänstekvalitén kommer att vara prio ett. Det spelar ingen roll om det är billigt att ringa om Nummerportabiltet: Gör det möjligt att byta teleoperatör och samtidigt behålla numret. Post-och telestyrelsen: Statlig institution som sätter spelregler, föreskrifter och ger allmänna råd för telekommarknaden. SNPAC: Organisation som ägs av några större teleoperatörer. Tillhandahåller en nationell databas som skickar ut porteringsinformation till samtliga anslutna teleoperatörer (ca 25), nummerupplysningen och katalogbolag, mm. Service provider: Nya aktörer på mobiltelfonimarknaden, som inte har ett eget nät utan hyr in sig på andra nät. Företag som vill behålla sina telefonnummer har hittills varit låsta till en viss teleoperatör. Tack vare ny teknik kan de nu byta operatör, behålla sina nummer och spara stora pengar. täckningen är usel, eller kundservicen inte alls fungerar, säger Ingemar Åkerblom, på Cyber Com StreamIT, ett dotterbolag inom Cyber Com som erbjuder lösningar för telekomindustrin och varit drivande i att ta fram den svenska standarden för nummerportabilitet. Dessutom har man genomfört liknande uppdrag för Telia Net Danmark. Nummerportabiliteten innebär en stor förändring för teleoperatörerna, framför allt i det tidiga skede som processen just nu befinner sig i. Arbetsmängden ökar och administrationen förändras. Nya datasystem tas i bruk, andra försvinner. Eftersom lagen om nummerportabilitet är ett EU-direktiv ställer det också krav på de länder som är på väg att beviljas inträde i den Europeiska unionen. De måste ha ett fungerande system för nummerportabilitet innan dörrarna till parlamentet i Bryssel öppnas. Detta innebär naturligtvis stora affärsmöjligheter för bolag som Cyber Com. CYBER COM

16 VERKSAMHET FINANS & FÖRSÄKRING Starkt fokus på finans och försäkring En bibehållen stark ställning bland försäkringskunderna och inbrytningar inom finansiella tjänster. Så kan läget sammanfattas när 2001 läggs till handlingarna. Den tuffa konkurrensen driver investeringar i ny teknik. Ingen har råd att hamna på efterkälken Verksamheterna inom finansiella tjänster har fått sin beskärda del av nedgången inom digital affärsutveckling, vilket resultatmässigt medförde tuffa månader i mitten av året. Främst beroende på den svaga konjunkturen. Mot slutet av året vände dock utvecklingen finansiellt och i sin helhet bjöd 2001 på flera intressanta händelser: Cyber Coms stora bankutvärdering presenterades och gav stort eko på både kundmarknaden och i branschen. Nya uppdrag från bland andra Finansinspektionen och ABG. Dessutom har koncernen som helhet stärkt sin ställning på försäkringssidan. Det finansiella sparandet i samhället ökar ständigt och kraven på avkastning och enkelhet höjs för varje år som går. Samtidigt vill fler aktörer ha del av kakan, vilket gjort att alltifrån traditionella försäkringsbolag till livsmedelskedjor gett sig in i sparsektorn. Den tuffa konkurrensen driver investeringar i ny teknik. Ingen har råd att hamna på efterkälken och anses som omodern. CYBER COM ERBJUDER tjänster riktade mot banker, försäkringsbolag, infrastrukturbolag, finansiella institut, myndigheter och andra kunder inom sektorn. Konsulternas roll är att agera bollplank för kundens idéer, men också vara mentor i utvecklingsprojekten. Ofta har Cyber Com löst ett liknande problem tidigare. Det gör att konsulten kan tillföra erfarenheter, som annars skulle kunna bli dyrköpta för kunden. Erfarenheten är en viktig förutsättning för att på rätt sätt genomföra en förstudie. På så sätt, kan man redan innan projektet börjar, identifiera alla möjligheter och potentiella fallgropar. En annan kompetens som ackumulerats i Cyber Com är vanan att driva större projekt. Projektledaren är den som håller koll på tid och pengar, och som säkerställer att projektet verkligen når upp till förväntningarna. Till sist finns givetvis tjänster inom systemutveckling, test och kvalitetssäkring. MEN IT INNEBÄR också problem. Finansföretagen måste anpassa gamla datasystem från 1970-talet med system och applikationer av färskare datum. De svenska bankerna var tidigt ute med internetlösningar och förbereder sig för att möta de utländska konkurrenter som nu kommer in på hemmamarknaden. Här kommer Cyber Com in i bilden. Det djupa kunnandet om integration kännetecknar koncernens konsulter. Och behovet är starkt hos alla sorters företag. Med tiden har många arbetsmoment digitaliserats planering, logistik, ekonomi samtidigt som främmande system kommit in genom exempelvis företagsförvärv. Resultatet har blivit att kunderna sitter med en rad IT-system som borde, men inte kan prata med varandra. En lösning har varit att slänga ut allt och sätta in ett heltäckande affärssystem. Men det kostar många gånger mer än det smakar. Cyber Coms integrationsfilosofi lyder istället: Knyt ihop de fungerande, gamla systemen med varandra och naturligtvis även med de nya. Cyber Com använder de programvaror som är bäst lämpade för På en minut Erbjudandet: Inom finans och försäkring erbjuder Cyber Com sina kunder att utveckla system för kundinformation, transaktioner och back-office. Några kunder: Alecta, AFA, Folksam, Länsförsäkringar, SPP, Skandia och Trygg Hansa. Fakta om affärsområde E-business Omsättning fördelat per kvartal MSEK ,5 39,6 42,8 39,6 33,1 37,0 39,1 Q1 Q2 Q3 Q4 47,4 16 CYBER COM 2001

17 uppgiften. Koncernens konsulter står oberoende från mjukvarutillverkarna när det gäller val av teknologi. Det säkerställer att kunden får bästa lösning, baserad på en kvalificerad konsultbedömning. TRADITIONELLT VÄGER försäkringskunderna tungt inom Cyber Com. Så även under det gångna året. Viktiga relationer med kunderna, som är ett snitt av nästan hela marknaden, Alecta, AFA (fd AMF), Folksam, Länsförsäkringar, SPP, Skandia och Trygg Hansa har upprätthållits och utvecklats. En spännande utveckling har tagit fart på sakförsäkringsmarknaden i Norden. Stora aktörer har redan eller är på väg att avyttra sakförsäkringsaffären för att i stället koncentrera sig på liv- och pensionsförsäkringar, det vill säga kapitalförvaltning. Detta medför nya utmaningar för de sammanslagna sakförsäkringsbolag som blir kvar på scenen. Och följaktligen flera olika marknadsmöjligheter i ITkonsultbranschen. Cyber Com tar uppdragen genom sitt starka verksamhetskunnande, tänkandet kring ny teknik i kundernas affärsprocesser, en flexibel konsultorganisation och en lång branscherfarenhet bland konsulterna. Vidare måste kunderna ha möjlighet att snabbt följa med i förändringsprocesser. Att omedelbart kunna producera nya tjänster är avgörande för framgång.! Stora förändringar inom banksektorn och i försäkringsbranschen leder till fortsatt efterfrågan på konsulttjänster, påpekar Björn Julin, ansvarig för finansiella tjänster, här med VD Mats Alders. Affärsområdet har påverkats av det rådande marknadsläget. Ett åtgärdsprogram lanserades under Q2 effekten har märkts i form av minskade kostnader. Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-Dec Jan-Dec Belopp i MSEK Omsättning 44,5 39,6 33,1 39,1 156,3 166,8 Rörelseresultat före goodwill 3,0-2,6-0,3-0,1 0,0 15,6 Marginal % 6,7% -6,6% -0,9% -0,3% 0,0% 9,4% Medeltal antal anställda Antal anställda vid årets utgång UNDER 2001 SKEDDE genombrott på banksidan genom presentationen av Cyber Coms stora bankutvärdering. Undersökningen, som publicerades i februari, blev den första i Sverige att visa hur bankerna sköter sin verksamhet på internet väntar en ny bankundersökning. Utmaningen för bankerna ligger i att skapa nya rutiner som är anpassade till de möjligheter som internet erbjuder. Det är även viktigt att implementera e-certifikat, en ny gemensam säkerhetslösning för bankerna, säger Björn Julin, branschansvarig på finanssidan. Förutom värdefulla kontakter inom bankvärlden resulterade undersökningen i ett samarbete med Finansinspektionen. Myndigheten har tagit hjälp av Cyber Com med en särskild genomgång av bankernas rutiner för överföring. Slutsatsen är att bankerna bör förbättra rutiner för överföring, särskilt till banker i utlandet. CYBER COM

18 KUNDCASE Snabb tekniklösning gjorde SPP till kundens favorit Försäkringsbolaget SPP gick förbi värste konkurrenten. Personalavdelningen på ABB minskade sin administration och företagets anställda kunde i lugn och ro göra sina pensionsval hemma framför datorn. Allt tack vare en internetapplikation som tog endast tre månader att bygga. Ett solklart exempel på hur alla kan bli vinnare i en affär, säger Peter Dartland konsult på Cyber Com. Han hade tidigare utvecklat system för sälj- och beslutsstöd till SPP när idén väcktes om den nya applikationen. Bakgrunden var att kraftföretaget ABB, en av SPP:s kunder, behövde underlätta pensionsvalet för anställda som tjänar mer än tio basbelopp. Dessa satt i timtal på arbetstid och jämförde olika alternativ. De kunde välja mellan SPP och Skandia som försäkringsgivare. För rådgivning tillkom dessutom en mäklare att välja på. Det fanns alltså mycket att fundera över och ABB:s personalavdelning ringdes ner av undrande anställda. En uppmärksam medarbetare på SPP såg att det fanns en affärsmöjlighet: En viktig kund hade problem. Löste man det problemet fanns utsikter till både bättre relation med kunden och fler pensionstagare i systemet, säger Peter Dartland. SPP FÖRESLOG ATT ABB:s medarbetare skulle göra pensionsvalet via internet, på en sajt skräddarsydd för ABB. Tankegången löd: All information på ett ställe, mindre belastning på personalavdelningen och frihet för de anställda att göra valet varhelst det fanns en dator tillgänglig. SPP åtog sig att bygga sajten, vilket ABB tackade ja till. Projektet sjösattes med en extremt kort ledtid. Nu kallades Cyber Com in. Mitt ansvar blev att bemanna och styra hela projektet enligt direktiv från Michael Herbing, affärsutvecklingschef på SPP. Det gällde att samordna insatserna mellan pensionsexperter och utvecklare, säger Peter Dartland. Även om SPP hade till uppgift att drifta sajten ställdes kravet på en neutral startsida. Det skulle vara lika lätt att gå in till de båda konkurrenterna, SPP och Skandia. Sedan fick de utforma sin egen presentation på bästa sätt. Peter Dartland jobbade förutom med startsidan, även med SPP:s egen presentation. En månad efter att applikationen öppnats för ABB:s anställda, hade något intressant hänt. Skandia hade alltid varit större än SPP på ABB. Nu gick SPP plötsligt om. Skandia hade tidigare satsat hårt på personliga försäljare som kunde bearbeta pensionstagarna. Det förbjöds av ABB och istället blev det fair play genom en neutral startsida. Säkra lösningar Försäkring är ett viktigt område inom Cyber Com. På kundlistan återfinns bland andra Alecta, AFA (fd AMF), Folksam, Länsförsäkringar, SPP. Uppdragen kan handla om att effektivisera arbetssätt och att skräddarsy koncept för försäkringsbranschen. I lugn och ro kan ABB:s anställda göra sitt pensionsval framför sin dator. Dessutom har systemet inneburit en rejäl besparing. Varför gick SPP om? SPP hade satsat på en bättre presentation vilket gjorde att fler valde deras lösning. Folk vill ha det enkelt och tydligt, och samtidigt vara säkra på att det blir bra och då är applikationens intryck avgörande, säger Peter Dartland. Applikationen utformades på ett generiskt sätt, vilket innebär att SPP kan erbjuda alla sina större kunder liknande koncept. Anpassningen till en ny kund tar bara 15 minuter. OCH PÅ SPP har satsningen gett mersmak. Enligt affärsutvecklingschef Michael Herbing passar applikationen väl in i huvudstrategin work site management, vilket innebär att försäljningsarbetet görs i samarbete med arbetsgivaren, inte direkt till de anställda. Vi kommer troligtvis satsa mycket mer på e-business och kanske ha det som en huvuddistributionsväg framöver. Först knyter säljkåren kontakt med arbetsgivaren, sedan når vi de anställda med internetapplikationer, som vi tagit fram tillsammans med arbetsgivaren, säger Michael Herbing. 18 CYBER COM 2001

19 En nyckel till framgång för Assa Abloy är programvarorna som styr det nya systemet utvecklade av ett team från Cyber Com. Smart systemutveckling och affärstänkande Framgångsreceptet för Cyber Com lyder: smart systemutveckling tillsammans med affärstänkande. För kunden Assa Abloy utvecklades programvaror som styr nästa generation säkrare låsprodukter. Framtidens låssystem är här. Nu ska nycklar och låscylindrar inte bara matcha varandra mekaniskt utan även elektroniskt. Det är Assa Abloykoncernen som tagit fram den revolutionerande tekniken. Det intelligenta systemet kallas Twin IQ i Sverige (CLIQ är koncernnamnet på produkten) och använder den senaste tekniken såväl när det gäller mekanik som elektronik. Kortfattat bygger systemet på att varje Twin IQ-nyckel är utrustad med ett datachip som måste godkännas av ett chip som finns i låscylindern. Den elektroniska laddningen för att informationsutbytet mellan chipen ska kunna ske finns i ett litet batteri som sitter i nyckeln. Cylindern har alltså ingen egen strömkälla vilket betyder att inga ledningar behöver dras för att Twin IQsystemet ska kunna installeras. Alla komponenter i systemet är extremt små och ryms i nyckeln eller cylindern. Twin IQ-cylindrarna har samma mått som tidigare modeller av Assa-cylindrar vilket gör att det är enkelt att byta till den här tekniken, förklarar Stefan Gyökeres, projektledare på Assa. Det innebär alltså att inga dörrar behöver bytas ut för den som har ett relativt nytt låssystem vilket i sin tur innebär att Twin IQ kan installeras till en låg kostnad. Hanteringen av låssystemet är gjord för att maximera både användarvänlighet och säkerhet. I programmet Assa Security Master (ASM) som utvecklats tillsammans med Cyber Com görs låsscheman. Detta betyder att det är här man bestämmer antalet cylindrar, användare,nycklar och olika behörigheter i systemet. ARBETET I ASSA SECURITY MASTER kommer att göras av låssmederna som sedan skickar in informationen till Assa som tillverkar nycklar och cylindrar för systemet. Även programvaran Assa Performer är utvecklad tillsammans med Cyber Com. Nu kan den säkerhetsansvarige på ett företag dela ut nycklar med viss behörighet och giltighetstid när man har tillfällig personal. För att sköta låssystemet används en setup nyckel som kopplas till PC:n och får information av Assa Performer-programmet. Den ansvarige personen går sedan till varje dörr i systemet som berörs och sticker in setup-nyckeln som skickar över informationen till låscylindern. CYBER COM

20 INTERNATIONALISERING En strategi för ett mer internationellt Cyber Com Cyber Coms grundsyn är att förvärv och expansion ska vara verksamhetsbaserade och konkret bidra till Cyber Coms utveckling. Under 2000 fastslogs att bolaget skulle etablera sig utanför Sverige. Det genomfördes genom starten av Cyber Com i Danmark under fastslogs att bolaget skulle ha som mål att etablera sig i ett land utanför Skandinavien. Så gjordes genom förvärvet av brittiska IT-konsulten Stratum Project Management i början av Det finns en medveten strategi för Cyber Coms utlandsexpansion: Cyber Coms kompetens är global och kundbasen ska därför breddas från Sverige till övriga Norden, Storbritannien och Tyskland i ett första steg. Befintlig verksamhet ska växa och nya tjänster ska utvecklas på nischmarknader inom Cyber Coms affärsområden. Cyber Com ska bygga en internationell närvaro för att kunna möta behoven hos multinationella kunder på fler geografiska marknader. Peter Keller-Andreasen är VD för Cyber Com i Danmark. Allt på plats i Köpenhamn... Jag är en entreprenörssjäl. Det här är ett väldigt roligt företag att jobba i. Dessutom tilltalas jag av den seriösa inställningen, säger Peter Keller- Andreasen, vd för Cyber Com i Danmark. Cyber Coms danska verksamhet kom igång i maj Under uppbyggnadsskedet har rekrytering och försäljning varit extra prioriterade arbetsuppgifter. VD:n Peter Keller- Andreasen pekar ut två viktiga framgångar. Det är roligt att vi snabbt etablerat samarbete med Nordea, Mærsk och Telia Mobile. Dessutom har vi skaffat tekniska kompetenser som gör det möjligt att stötta våra kunder, men också att ingå outsourcingavtal på dessa nya områden. Tillväxtmöjligheterna finns framför allt inom bank- och finanssektorn samt telekom. Många kunder sitter med jätteinvesteringar i gamla affärssystem. Rätt e- business-lösningar är mycket effektiva. Det går inte att få de Dansk dynamit gamla och nya systemen att prata med varandra. Och det är där vi kommer in i bilden. Vi kan knyta ihop systemen snabbt och säkert. Det är inte första gången som Peter Keller-Andreasen arbetar i ett svenskt företag. Senast var han chef för TietoEnators danska konsultverksamhet. Men han gillar det mindre formatet och att bygga upp något nytt. Jag tycker personligen att det är Tillväxten i Danmark drivs av teleoperatörernas behov av att modernisera sina affärsstödsystem och av nya internetlösningar inom bank, finans och försäkring. spännande att starta upp ett företag och få det att växa. Det finns en entreprenörssjäl i mig. Alla är mycket mer delaktiga i ett litet företag. När vi fick vår första order var det en stor händelse för hela företaget. Märker kunderna att ni har en förhållandevis liten organisation? Vi har lång erfarenhet från att arbeta med väldigt stora konsultprojekt. Vi kan lätt plocka ihop större team. Först och främst genom våra kollegor i Malmö. Dessutom har vi kompletterande kompetenser bland över 300 andra i Cyber Com-koncernen. Andra viktiga framgångsfaktorer är konsulternas långa erfarenhet och det stora engagemanget. Nyckeln till framgång ligger i våra värderingar. Vi jobbar hela tiden med att prestera bättre för våra kunder. Det kan handla om en offert som du är rätt nöjd över. Låt säga att du arbetar med den en extra halvtimme då blir den superbra i stället för okej. Det där har vi i oss i allt vi gör, och det märker nog kunderna. 20 CYBER COM 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business

Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 september 2000

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522 Delårsrapport januarijuni för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 5565446522 Omsättning uppgick till 188,2 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,0 MSEK eller 1,6% Positivt

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januarimars för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättningen uppgick till 80,6 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,3 MSEK eller 4,1% Strategiskt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat

Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat 99-11-08 Att: nyhetschefen Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat Det snabbväxande IT-konsultbolaget Cyber Com fortsätter sin kraftiga ökning av omsättning och resultat under perioden januari

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 september 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 125 % till 132,3 MSEK från 58,7 MSEK föregående år Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

FORTSATT TILLVÄXT MED STARK RESULTATUTVECKLING

FORTSATT TILLVÄXT MED STARK RESULTATUTVECKLING DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER FÖR CYBERCOM GROUP FORTSATT TILLVÄXT MED STARK RESULTATUTVECKLING Delårsrapport januari september Omsättningen ökar med 18%, till 342,7 MSEK (291,4) Resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2003

Delårsrapport Januari Mars 2003 Delårsrapport Januari Mars 2003 Försäljningen uppgick till 173 MSEK (186). Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet till 10,2 MSEK (14,8). Mer än 25 kunder för XPonCards kortadministration. Större

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer