It-lösningar som stärker ditt företag och matchar din bransch. EG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "It-lösningar som stärker ditt företag och matchar din bransch. EG www.eg.se"

Transkript

1 It-lösningar som stärker ditt företag och matchar din bransch EG

2 » När vi på EG går till jobbet, så gör vi det för att skapa produktivitetslyft och förnyad konkurrensförmåga för och tillsammans med våra kunder. Vi kallar det Adding value to business och det är vår vardag. Stefan Fleron, Managing Director 2

3 Branschkunskap och produktivitet EG i din vardag Varje dag under hela året håller våra kunder igång hjulen. Lösningar från A till Ö Affärsutveckling. Branschlösningar. It-infrastruktur. Branschen som mittpunkt Djup branschinsikt är utgångspunkten för våra lösningar. Exakt anpassade branschlösningar som passar kundens företag och effektiviserar deras arbetsrutiner, det är EGs DNA. Det handlar om it-lösningar som riktar sig till mindre företag, där allt är inbyggt i ett nyckelfärdigt paket. Det handlar även om it-projekt i stora företag där branschlösningen anpassas individuellt, så att den utgör en grund för optimering av företagets processer och behov. Förarbetet gör vi vägen går vi tillsammans En it-lösning som passar din verksamhet är en solid grund för ditt företag. Förarbetet i form av branschlösningar som baserar sig på best practice-processer har vi gjort. Vägen mot målet går vi tillsammans med dig. 13 Branscher Vårt intima samarbete med företag inom en rad branscher säkrar erfarenhet och insikt. Vi kan din bransch Anpassat till ditt behov Alla är inte lika det tar vi hänsyn till. Det vi bygger på Partnerskap, som stärker vår lösningspalett. 14 Logistik och produktion 15 Detaljhandelskedjor 16 Försörjning Rådgivningspartnern som bidrar till stärkt konkurrensförmåga Våra medarbetare som är fördelade på över 25 orter i Skandinavien, lever varje dag enligt visionen Adding value to business. Det ger konkreta produktivitetsförbättringar för våra kunder och stärker deras konkurrensförmåga, vilket gynnar oss alla EG som arbetsplats Medarbetare med närhet och yrkeskunskap. En solid partner Med ett välskött företag håller vi oss kvar i det långa loppet. 3

4 EG i din vardag Varje dag under hela året bidrar våra kunder till att hålla hjulen igång. De skapar arbetsplatser och levererar produkter och tjänster som gagnar oss alla. Genom effektiva arbetsrutiner med stöd av it, hjälper vi dem att öka produktiviteten så att de kan fortsätta skapa värde för sina kunder. Vi är stolta över våra kunder. Sannolikheten är stor för att de lastbilar som du kör om på väg till arbetet, styrs av EGs transportlösning. När du handlar på nätet och snabbt får översikt över tillgängliga varor, är det ofta en EGlösning som ger dig uppdaterade data. Inköpen på väg hem från arbetet klaras snabbt av en effektiv expedit som har alla funktioner till hands med EGs butikslösning. Storleken på din elräkning kan mycket väl vara resultatet av en förbrukningsberäkning som gjorts med en EG-lösning. Energirenovering? Fönster, beslag och takpapp är liksom en rad andra produkter i många fall tillverkade med stöd av en EGlösning. 4

5 5

6 Lösningar som sträcker sig från A till Ö 360-graders it-lösningar med en leverantör som finns med hela vägen från affärsutveckling över implementering och drift till att ge service och support. Hos EG hjälper vi dig med att säkra att den it-lösning du väljer, har stämts av med företagets mål samt att det är du som i slutänden skördar vinsten. Vi utgår från dina behov och tänker affärer före it. Det kan vi eftersom vi har hela lösningspaletten till vårt förfogande. 6

7 Affärsutveckling Strömlinjeformade processer och rätt verktyg för styrning ger högre produktivitet, mindre spill och ökad konkurrenskraft. Med utgångspunkt i ditt företag är vi redo att hjälpa dig med följande områden: Processoptimering. EGs management-konsulter hjälper er att kartlägga arbetsmetoder, avslöja förbättringsmöjligheter och bidrar till förändringen tills vinsten skördas. Business analytics. Med business analytics får du en totalöversikt över driften av företaget tvärs igenom alla funktioner och aktiviteter. Det ger säkra riktmärken och flyttar fokus från kontroll till ledning. Kunskapsdelning. Delning av kunskap och effektiv hantering av dokument bidrar till att minska spilltid och styr företagets resurser i den riktning där medarbetarna skapar värde. Strategiskt CRM. En strategisk ingång till CRM maximerar er tillgång till försäljning och pipelinestyrning tvärs igenom organisationen. Det stärker er på en marknad i förändring. Molntjänster It på abonnemang Best practice Branschkunskap Processramar AFFÄRSUTVECKLING Processoptimering Business analytics Kunskapsdelning Strategisk CRM BRANSCHLÖSNINGAR DRIFT OCH INFRASTRUKTUR Outsourcing It, processer och medarbetare Branschprogramvara EG- och tredjepartsprogramvara. Full integration Branschlösningar Vi kombinerar djup branschkunskap med gedigna ERPkompetenser. Vår utgångspunkt är djup insikt i våra kunders verksamheter och processer, som vi förstår ända in i kärnan. I de branscher där vi arbetar målinriktat, känner vi till värdekedjan i detalj och har identifierat den uppsättning best practice-processer som gör skillnad. Denna kunskap ligger till grund för våra branschanpassade standardlösningar. Infrastruktur It-infrastruktur, service och support Drift och infrastruktur Med EG väljer du precis den driftsform till er it-lösning som passar er. Du bestämmer om ni själva vill sköta hela eller delar av it-driften eller om vi ska göra det. Hyra it-lösningen. Om din it-lösning är abonnemangsbaserad samlar vi allt i ett paket branschlösning, drift och hotline. Du kommer snabbt igång och istället för att koncentrera dig på it kan du lägga fokus på din verksamhet. Äga med driften hos oss. Du kan även välja att flytta driften av er egen it-lösning till oss. Vi tar på oss driften av servrar, backup osv. Vi kan också ta över ansvaret för utvalda processer, som t.ex. löneutbetalning och fakturering. Egen drift. Om ni behåller er it hemma, så kan vi stödja er it-avdelning med hård- och programvara, infrastrukturrådgivning, service samt support. Vi kan även komplettera med en flexibel åtkomst till globala it-resurser. 7

8 Branschlösningar är den raka vägen mot målet Varje dag arbetar vi enligt visionen Adding value to business. Branschanpassade lösningar som stödjer effektiva arbetsrutiner och våra samlade kompetenser är din garanti för att vi tillsammans ska hitta och förverkliga potentialen i ditt företag. Djup branschkunskap Med vår djupa branschkunskap vet vi vilka de specifika utmaningarna är i din bransch. Vi känner till de vanliga fallgroparna och vet i förväg var skon klämmer. Vi vet också vilka lösningar som har fungerat för andra företag i din bransch. Enbart själva driften rymmer möjligheter Era nuvarande processer är troligtvis mer komplexa än de behöver vara. Jämfört med idealprocesserna för branschen visar det sig ofta i en förbättringspotential. Tillsammans kartlägger vi vad vi ska justera för att skapa största affärsmässiga värde. Ditt företags särdrag är avgörande för vilken lösning som är den rätta för er. En lösning som passar Den branschlösning som du väljer har redan från början inbyggda processförbättringar. En del företag kan använda en av våra branschlösningar direkt utan anpassningar, medan andra kräver justering enligt verksamhetens speciella särdrag. Under alla omständigheter ger en anpassad branschlösning den effektivaste grunden för den fortsatta vägen framåt. Företagets arbetsrutiner har kartlagts och strömlinjeformats. 8

9 Processproduktion, t.ex. ett livsmedelsföretag Försäljning Produktspecifikation Inköp Råvarulager Produktion Råvaror Butikslager Färdigvaror Lager Försändelse Leverans Projektorienterat produktionsföretag Har vi kontroll över recept och dokumentation? Stämmer kvaliteten? Kvalitetskontroll Prøveudtagning, analys, SPC, spårbarhet Säljmöjlighet Design Offert Offert för projekt Konstruktion Produktion Receptstyring Inkl. versionering af godkendte recepter Leverans After salesservice Installation Håller vi budget? Levererar vi i tid? Salg Rammeaftaler Private label Tæt samarbejde Produktspecifikation Udvikling Stamrecepter Styklister Forskrifter Indkøb og råvarelager Leverandørstyring JIT-planlægning Indgangskontrol Holdbarhedsstyring Projektstyrning och rapportering Pågående arbete, löpande kontroll och kvalitetssäkring, godkännanden, kontraktshantering, fakturastyrning Produktion Produkter Emballering Labelstyring Intermediate- og co- og biprodukter Utrustning Förebyggande underhåll Sekvensplanering Omställningstid Lager och försändelse Frisläppande Intelligent plockning Hållbarhetsstyrning Leverans Dokumentation Intyg Kontroll Säljmöjlighet Marknadsbearbetning Pipeline Relationer Design och offert Prototyp Kalkyler Justeringar Offert blir till projekt Överleverans Kunskapsdelning Dataflöde Konstruktion och produktion Egenproduktion Underleverantör Planering Leverans och installation Uppsättning Montering Leverans After salesservice Förebygga Kundvård Merförsäljning Förståelse för företagets processer är förutsättningen för en stark branschlösning. Exemplen visar viktiga arbetsrutiner i ett projektorienterat produktionsföretag och ett livsmedelsproducerande företag. EG har målinriktade lösningar för en rad branscher. 9

10 It levererad så att den passar dig Både mindre och större företag behöver en it-lösning som stödjer deras arbetsrutiner. Med utgångspunkt i branschens best practice-processer når vi dit. Skillnaden mellan mindre och större företag ligger ofta i hur stort behovet är för individuella anpassningar. Här är det ofta en avvägning mellan enkel och förutsägbar it kontra full flexibilitet. Nyckelfärdiga branschlösningar för mindre företag BRANSCHLÖSNING Mindre företag behöver en it-lösning som exakt stödjer de specifika arbetsrutiner, som gör så att arbetet kan organiseras smidigt och utan onödig tidsåtgång. Här ska du naturligtvis inte kompromissa. EG har nyckelfärdiga branschlösningar till en rad svenska branscher. Enkelt från A till Ö Med en molnbaserad it-lösning har vi tänkt på allt. Vi står för allt från uppsättning till hotline och löpande drift. Det ger dig möjlighet att fokusera på affärer framför it. Branschens behov finns inbyggda Djup branschkunskap och insikt i optimala arbetsrutiner är utgångspunkten i sammansättningen av våra nyckelfärdiga branschlösningar. Det betyder att du som del i paketet får stöd för de arbetsrutiner som är specifika för ditt företag. Branschlösningen levereras på abonnemangsbasis, så att du kan skruva upp eller ner om ditt behov ändras under vägen. Du binder inte upp onödig tid och resurser för implementering och underhåll av it, och kostnaderna känner du till på förhand. Enkelt, förutsägbart, det är bara att sätta igång. 10

11 Just där ditt arbete är som allra besvärligast, är också där du gynnar konkurrenterna. När du på allvar bemästrar komplexiteten, har du en så stark position på marknaden att det blir svårt att dra ifrån dig. Med avstamp i ett business case formulerar företaget projektets mål. Ett grundligt förarbete, en lösning som stödjer företagets kärnprocesser och fokus på hur vinster realiseras, är receptet för att nå säkert i mål. End-to-end-projekt för större företag Business case Affärsanalys ochoptimering Anskaffning Branschlösning Implementering Mätning och med individuella och idriftsättning vinstrealisering anpassningar TEKNIK ORGANISATION PROCESSER För större företag är det första steget mot en ny it-lösning oftast en grundlig analys av processerna. Hur stöds befintliga arbetsrutiner, var ligger optimeringspotentialen och hur prioriteras insatsen så att vinsten maximeras? För att uppnå bästa utbyte ser vi på it, processer och organisation som en total enhet. Med en branschlösning som grund för ytterligare anpassningar så kommer den slutliga lösningen att exakt stödja strömlinjeformade arbetsrutiner i ditt företag. Resultatet är en skräddarsydd lösning som är effektiv i implementering och skötsel. Förankring och kontinuerliga förbättringar Metoder och standarder Större it-projekt innebär en betydlig investering i form av både tid och pengar. Hos EG sätter vi en ära i att ha kontroll över processer och metoder, så att vi kan ta dig säkert i mål. Steg 1: Diagnos (CMMI) Tillsammans med er tar vi fram ett välunderbyggt business case för projektet. Steg 2: Kvalitetsplan (QMS) I kvalitetsplanen definierar vi kvalitetskraven för projektet och fastställer hur de ska uppfyllas. Steg 3: Projektmodell EG använder en fast modell för projektledning som säkerställer tydliga mål, procedurer och ansvarsfördelning. Steg 4: It-serviceavtal (ITSM) Vi levererar it-servicetjänster på en hög kvalitetsnivå med fokus på företagets behov. Steg 5: Kontinuerliga förbättringar Vi tar vår egen medicin och verkställer egna initiativ med hjälp av samma verktygslåda som vi använder hos våra kunder. 11

12 12

13 Affärer före teknik Vi har starka kompetenser inom marknadsledande it-plattformar och sätter utan problem ihop komponenterna till den tekniska lösning som är bäst för ditt företag. Vi säger alltid affärer först, teknik därefter. Det är så vi säkrar it-lösningar som ger ditt företag den bästa grunden att stå på. Standardplattformar Den största delen av våra branschlösningar har anpassats utifrån standardplattformarna Microsoft Dynamics AX, NAV och Infor M3. Samarbetspartner Vi har en komplett produktpalett från de största aktörerna på marknaden, som exempelvis Microsoft, IBM och HP. Kundvärde är vägledande för våra val. Därför väljer vi samarbetspartners som var och en är marknadsledande inom sina respektive fält. Det gäller för it-plattformar, hårdvara och tredjepartsprogramvara. Vi väljer komponenterna med omsorg, baserat på vår kunskap om de enskilda branscherna och olika kundtypers behov. Bättre på din kunskap Vi står redo att diskutera med dig om business analytics, kunskapsdelning, CRM och it-infrastruktur och om ditt företags fortsatta utveckling. Detta gör vi antingen som en integrerad del av din EG-branschlösning eller som ett komplement till den lösning du har idag. Starkaste Microsoft Dynamics Partner EG är en av världens starkaste Microsoft Dynamics Partners. Våra Dynamics-konsulter är bland de bästa och de är specialiserade inom olika branscher. 13

14 Logistik och produktion Produktiviteten står och stampar och konkurrensförmågan är under press. Den ökande globaliseringen och växande krav från kunderna, tvingar dig att vässa driften av ditt företag. Agerar du utifrån en helhetssyn? Processen från att en kund lägger en order, tills att varan levereras kan vara lång. Varje steg representerar ett potentiellt spill eller en potentiell vinst. Har ni kortaste möjliga leveranstid, den bästa kundservicen och en hög leveranssäkerhet? Det är faktorer som alla bidrar till att stärka ditt företags konkurrensförmåga. Med helhetssynen på plats kan du ta befälet. En it-lösning som grundar sig på ditt företag och som utgår från din bransch ger dig bl.a.: Effektiva processer i produktionen Kunskap om var du tjänar och eventuellt förlorar pengar Optimerad in- och utgående logistik. Inom logistik och produktion har vi fokus på följande områden: Livsmedel och ingredienser Projektorienterad produktion Orderproduktion Transport Textil B2B-handel. 14

15 Detaljhandelskedjor Om du tar aktiv del i den förvandling som detaljhandeln genomgår, står möjligheterna i kö. Blir det du som vinner på de nya kunderna? Detaljhandeln är möjligheternas land. Det är inte längre självklart att se kunderna stå i kö i butiken. De flyttar runt. Kunderna handlar när det passar dem och hur det passar dem online, offline, hos dig eller hos din granne. Förändringen pågår för fullt och det ställer krav på dig att både optimera befintliga affärsprocesser och att införa nya. Samtidigt ska du säkra att din organisation är förberedd så att den kan agera i den nya detaljhandelsbilden. En it-lösning som baserar sig på ditt företag och som utgår från din bransch ger dig bl.a.: Bättre planering och budgetering i detaljhandelskedjan. Lojala kunder och ökad omsättning med effektiv insats för alla säljkanaler. Varu-, kategori- och sortimentsstyrning som säkrar rätt vara, till rätt pris och på rätt plats. Våra lösningar till detaljhandelskedjor optimerar det totala flödet och täcker alla led i ditt detaljhandelsföretag: Leverantörer/producenter Grossister Detaljhandelskedjor Butiker/kanaler. 15

16 Försörjning Hög komplexitet, skiftande politiska agendor och den kommande gemensamma nordiska elmarknaden präglar utvecklingen i försörjningsbranschen. En marknad i förändring. Omställningsberedskap, effektiv handel med energi tvärs över gränser, god kundservice och hantering av stora datamängder är nyckelord när vi talar om konkurrensförmåga på försörjningsområdet. Om du vill få ut mesta möjliga av informationen från intelligenta mätare och ha en närhet till konsumenterna, stiger kraven på att introducera nya tjänster och att kunna avräkna på konsumenternas premisser. En total it-lösning som utgår från försörjningssektorns utmaningar, ger dig bl.a.: Överblick över meter-to-cash-processen. Effektiv fakturering och löneadministration. Optimal styrning av arbetsorder, resurser och tillgångar. Integrerad tillgång till budgetering, finansiell rapportering, riskstyrning och portföljförvaltning. Våra lösningar till försörjningssektorn omfattar: Värme El Gas Vatten och avlopp Renhållning Bredband, däribland tv, internet, telefon och mobil. 16

17 EG som arbetsplats EGs viktigaste resurs är medarbetarna, och vi lägger vikt vid att skapa goda ramar för dem. Konkret betyder det: Ett jobb som ger mening med utrymme att göra skillnad. Utrymme för personlig utveckling och fritt spelrum att ta egna beslut. Bra kollegor som erbjuder en hand när det behövs och som intresserar sig för dig som människa. Ordentliga arbetsförhållanden med koll på allt man kan förvänta sig inom ett stort företag. För dig som kund betyder det tillgång till engagerade, professionella team med många års erfarenhet från specifika branscher och tekniker. Närhet och yrkeskunnande Vi finns på plats lokalt med vår närvaro på fler än 25 orter och med omkring medarbetare. Det innebär tillgång till högutbildade medarbetare i Skandinavien som arbetar tillsammans tvärvetenskapligt. Detta gör att vi kan kombinera branschfokus med specialistkompetenser inom t.ex. management consulting, it-utveckling och standardplattformar. För våra kunder betyder det närhet sett ur ett geografiskt och branschmässigt perspektiv till team, som har nödvändiga kompetenser på högsta nivå. Enkelt samarbete Det är enkelt att göra affärer med oss på EG. Vi är organiserade efter branscher, vilket garanterar att du som kund möter medarbetare som förstår din verksamhet. Våra interna processer är designade för att göra samarbetet smidigt. 17

18 18

19 En partner som utgår från verkligheten EG bildades 1977 i Danmark. Det var på den tiden då mainframes och grön-svarta terminaler var standard, hålkort levde i bästa välmåga och it kallades elektronisk databehandling. Med 38 års erfarenhet inom it-branschen är förändring en grundförutsättning. Konstant kompetensutveckling och uppmärksamhet på hur ny teknik kan stödja våra kunder i deras utveckling är naturligt för oss. Det som räknas är att leverera optimalt stöd åt kundernas kärnprocesser. Vi ser it som ett redskap som först kommer till sin rätt när det kombineras med gedigen företagsförståelse och genomprövade metoder. Ett solitt företag EG är ett genomsunt företag. Både operationellt och finansiellt har vi koll på sakerna. Vi upplever ständig tillväxt, både före och under finanskrisen. Idag är EG en av Skandinaviens största it-parter. Både tillväxten och de solida resultaten kommer att fortsätta under de kommande åren. Det betyder att vi har utrymme att investera i utbildning av våra medarbetare, bygga ut relationerna till våra partner och utveckla lösningar som är designade för att möta våra kunders behov. En god cirkel som ger överskott både till att leverera varan idag och till att planera för morgondagen. Allt detta är sådant som gagnar dig. Med EG har du en it-partner som också finns med i det långa loppet och som investerar i den värdeskapande relationen. 19

20 EG har kontor i hela Skandinavien Tel.: Hemsida: eg.se Sverige Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Malmö, Mölndal, Stockholm, Örebro och Östersund Danmark Ballerup, Herning, Hjørring, Holbæk, Kolding, Köpenhamn, Odense, Thisted, Vejle, Aalborg och Aarhus Norge Bergen, Gjøvik, Molde, Oslo, Sandefjord, Stavanger och Trondheim EG

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne Affärs- och Personalsystem SoftOnes system finns tillgängliga både

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9 viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Sida 4-5 Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 8-9 2 Förord/Innehåll Bästa läsare 3 Med förtroende i samarbetet når man långt

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer