Reklamordlista. Abribus Format för utomhusannonser. Är i praktiken detsamma som eurosize.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reklamordlista. Abribus Format för utomhusannonser. Är i praktiken detsamma som eurosize."

Transkript

1 Reklamordlista Above the line (ATL) Innefattar all reklam i massmedier, det vill säga tv, radio, biofilm, stortavlor och tidningsannonser. Definitionen kommer från hur reklamkostnader tidigare brukade bokföras. Förr utfördes above the line-reklam av annonsbyråer med provisionsbaserad ersättning. Kostnaden för detta bokfördes som försäljningskostnader, vilka redovisades före bruttoresultatet, det vill säga ovanför linjen, i balansräkningen. Icke-provisionsbaserad reklamproduktion bokfördes som rörelsekostnader före nettoresultatet, det vill säga nedanför linjen. Abribus Format för utomhusannonser. Är i praktiken detsamma som eurosize. Action marketing Samlingsterm för all köpstimulerande reklam som utförs i anslutning till försäljningsstället. Innefattar butiksreklam och event. Adresserad direktreklam (Adr) Direktreklam som skickas adresserad till enskilda mottagare. Dessa adresser väljs ut genom körningar i databaser för att få en mottagarbild som matchar en viss målgrupp. Se även customer relationship management (CRM) och oadresserad direktreklam. Art buyer Den person på en reklambyrå som ansvarar för inköp av fotograf- och illustratörstjänster. Art director (ad) Formgivare på reklambyrå. Kan även ha hjälp av underställda ad-assistenter och layoutare. Ateljé Av tradition sitter ofta kreatörerna på en reklambyrå för sig, skilda från projektledare och byråledningen. Det är i ateljén som annonsproduktionen sker. B2B Utläses business-to-business. B2b-reklam är reklam där den målgrupp som det annonserande företaget vill nå består av andra företag. Se även b2c. B2C Utläses business-to-consumer, eller konsumentreklam. Så gott som all reklam vi möter i vårt dagliga liv är B2C-reklam. Se även b2b. Below the line (BTL) Samlingsterm för alla relationsskapande reklammedier, såsom dm, event och internet. Se även above the line (ATL). Blog En webbsajt med noteringar, kommentarer och nyheter som uppdateras kontinuerligt. En viktig del är att kommentera andra bloggar och därmed uppnå en nätverkseffekt. En blogg kan handla om allt från katter till världspolitik. Antalet bloggar ökade kraftigt under 2007 och blev i många fall mer professionella. Blogosfär Alla Bloggar och webbsajter som handlar om bloggar Bomba Inom reklam används uttrycket för att beskriva en massiv satsning, exempelvis med annonser med hög frekvens i en mängd medier under en viss tidsperiod. Brief En brief, som ordagrant betyder kortfattad, är det dokument som sammanfattar vad en annonsör önskar åstadkomma tillsammans med en reklambyrå. Bruttoinvesteringar Inköp av medieutrymme enligt listpris. Tar inte hänsyn till rabatter. Bruttolista Ett större antal byråer som du väljer att granska ytligt inför din byråvalsprocess (jfr nettolista).

2 Bruttoräckvidd Visar hur många kontakter totalt en grupp av medier eller en kampanj ger. En person kan därmed räknas flera gånger beroende på hur medierna dubbeltäcker och hur många införanden en kampanj har. Byråproducent Stöd och verkställande person för kreatörerna mellan reklambyrå och produktionsbolag, antingen anställd på reklambyrå eller frilans. Àjour med filmbranschen och en resurs för byrån när det gäller nya regissörer. Håller koll på budgeten. Maximerar kreativiteten inom utsatt budget, för samman rätt personer för projektet. Byråvalsgrupp En samling berörda människor på ett annonserande företag som tillsammans medverkar i byråvalet.. Byråvalskonsult En konsult som hjälper till i byråvalet. Är ofta en person som själv har lång erfarenhet både från marknadsavdelningar och reklambyråer. Castingagent Hjälper byrå och produktionsbolag med rollsättning. Copywriter Reklamskribent. Cost per order (CPO) En betalningsmodell för interaktiv annonsering som innebär att man betalar efter hur många beställningar som man har fått i anslutning till annonseringen. Kallas även cost per transaction (CPT). Creative director (cd) Kreative ledaren på reklambyrå. Customer relationship management (Crm) Ett reklambegrepp för verksamheten att hålla sina befintliga kunder nöjda. Dm Se dr. Dr (Direktreklam) Exempelvis sådan som kommer med erbjudanden direkt i brevlådan. Mäts av IRM och kategoriseras i oadresserad direktreklam (Odr) eller adresserad direktreklam (Adr). Earn-out När en entreprenör säljer sin byrå till ett internationellt reklamkonglomerat så binder han/hon vanligen upp sig under en period (vanligen 5 år) innan den slutliga köpeskillingen bestäms och utbetalas. När detta sker får säljaren sin earn-out. Engagemang Ett all mer avgörande mål för reklam. Alla varumärken vill ha engagerade konsumenter som kan tillföra känslor till varumärket. Farfars Heidie-kampanj för Diesel gav till exempel ett starkt, om än kortvarigt engagemang, till varumärket. ERK Etiska rådet mot könsdiskriminerande reklam. Branschorgan vars huvudmän bland annat är Sveriges Annonsörer och Sveriges reklamförbund, och uppdrag är självsanering. Erinran Begrepp för varumärkesmätning. Anger hur många av respondenterna som svarar ett visst varumärke på frågan vad de känner till för varumärken inom ett specifikt område. Eurosize Format för utomhusannonser. Är i praktiken detsamma som abribus.

3 Flog Fejkad blog. Händer med jämna mellanrum att företag startar en blogg som ska framstå som om den är gjord av amatörer som gillar företagets varumärke. Blir vanligtvis avsköjade mycket snabbt. Heavy user Konsument som är frekvent användare eller köpare av en viss sorts produkt. Kan vara viktig att skapa varumärkesrelation till. Huvudmedium Den mediekanal som du i huvudsak nyttjar för dina reklambudskap. Icke-traditionella medier Såsom internet, direktreklam, e-postreklam eller dylikt som inte tillhör de vanliga medieslagen som tidningar, tv etcetera. Integrerad Sammanförd till en helhet; samordnad. Ofta om en reklamkampanj som publiceras i flera olika mediekanaler. Investor relations (ir) Avser den del av pr-arbetet som riktar sig till aktiemarknaden. Ställer högre krav på stringens eftersom ir-byrån ofta ansvarar för att hjälpa ett företag att leva upp till börsens informationsregler. Se även public relations (pr). Kommunikationsstrategi En kommunikationsstrategi bör ligga till grund för all marknadskommunikation som produceras. Kreatör/-er Samlingsnamn för dem som arbetar med den kreativa utformningen av reklamen, såsom copywriter och art director. Lilla reklamkakan Se Stora Reklöamkakan. Lockup-avtal Se earn-out. Logotyp Grafisk utformning av ett namn eller av en symbol som syftar till snabb identifiering av ett varumärke. LOU Lagen om offentlig upphandling. Styr hur statliga och kommunala myndigheter och -verk måste sköta upphandlingar av alla typer av tjänster så även kommunikations- och informationstjänster. Medieförmedling Den rena mäklarverksamhet som innefattar att man för kunds räkning köper och förhandlar pris för annonsutrymme. Mediehus Växande företeelse, med medier som växer ut till att exempelvis distribuera nyheter via flera kanaler som dagstidning, webb, tv, radio. Mediekakan Allt köpt medieutrymme, netoinvesteringar Mediemix Den blandning av olika annonskanaler som en annonsör använder för att nå ut med sitt budskap till en viss målgrupp. Medierådgivning Den konsulttjänst som syftar till att hjälpa en kund att välja den optimala mediemixen för en

4 reklaminsats. Mer, Marknadsetiska rådet Branschorgan som verkar för självsanering inom reklamen. Huvudmän är representanter ur näringslivet, såsom annonsörer, medier etcetera. MMS, Mediemätning i Skandinavien Företag som mäter och analyserar tv-kanalernas räckvidd genom en så kallade people meter placerad hos ett statistiskt urval människor i Sverige. Music supervisor Musikkonsult för det kreativa, ekonomiska och hanteringsmässiga inom musiksättning för reklam- och spelfilm. Nettoinvesteringar Inköp av medieutrymme, avräknat rabatter och eventuell provision. Ger en mer exakt siffra över reklaminvesteringarna än siffror för bruttoinvesteringar. Nettolista Kortlista inför ditt byråval. Ett utsorterat antal byråer som du ska fördjupa din kunskap om och relation till för att välja en som ny partner. Nettoräckvidd Anger hur många människor som har uppfattat ett reklambudskap. Nätverk 2007 började man tala om nätverkseffekten igen. Sociala nätverk växer lavinartat på internet vilket i sig skapar ett media men kan ge hävstång för varumärken som kan ta sig in i rätt nätverken utan att störa. Odr, oadresserad direktreklam Reklamutskick som stoppas i brevlådorna. Avgränsas geografiskt men inte demografiskt. Observationsvärde Anger hur många i en viss målgrupp som faktiskt har sett din reklam. Orvesto Databas som tillhandahålls av undersökningsföretaget Research International. Omfattande vane-, konsument- och läsundersökning med mera. Mäter bland annat läsandet av tidnings- och tidskriftstitlar genom Ovesto Näringsliv och Orvesto Konsument. On-demand Med digitaliseringen av medier ökar möjligheten för konsumenter att ta till sig medier när det passar dem själva. People meter En särskild mätbox som sätts på ett statistiskt säkerställt urval av den svenska befolkningens tvapparater, för att mäta vilka program och när folk tittar på tv. Registrerar när tv:n är på och på vilken kanal. Se även MMS. Pitch Byråupphandling. Planner En planner är byråns researcher. Han/hon ska genom statistik, analys och studier kvalitetssäkra kommunikationen. En planner deltar idealt i hela processen i en reklaminsats, från första mötet till utvärderingen av utfallet. En allt mer komplicerad mediebild har gett plannern större makt. Postproduktion Den process i utformningen av din reklamkampanj som omfattar arbetet efter filminspelningen/fotograferingen. Det finns speciella postproduktionsbyråer som är specialiserade på den här tekniska processen. Print Samlingsnamn för tryckta annonsmedier, såsom tidskrifter, tidningar och utomhusannonser. Produktionsledare Är ansvarig för att hålla ihop det praktiska arbetet med reklamproduktionen.

5 Produktplacering Varför dricker huvudrollsinnehavaren Coca-Cola istället för Pepsi? Förr i tiden kallades det smygreklam, idag är produktplacering en erkänd metod både inom reklam och pr, och är en växande företeelse inom film och tv. Företag betalar för att deras varumärken ska visas tydligt på produkter i rekvisitan. Public relations Samlingsnamn för pr-byråernas verksamhet. I detta kan ingå mediebearbetning, krishantering, tidningsproduktion och medieträning. Se även investor relations (ir). Rating Ord för hur höga tittarsiffror en tv-kanal eller ett tv-program har. Anges i procent av de som teoretiskt kan se programmet det så kallade satellituniversum. RBS, run by station Ett slags annonsplacering som innebär att tv- eller radiokanalen självt hanterar placeringen av annonsörernas reklamspotttar. Stationen garanterar annonsören en viss räckvidd och kör annonsen så länge det behövs för att nå målet. Reklamerinran Ett mått på i vilken mån en viss grupp respondenter kommer ihåg reklam. Relationsmarknadsföring (rm) Samlingsnamn för relationsskapande i motsats till uppmärksamhetsskapande reklam. Här ingår direktreklam och, i viss mån, internetreklam. Se även below the line (BTL). Return of investment (ROI) Avkastning på investerat kapital. RSS Rich Site Summary eller Really Simple Syndication, ett sätt summera innehållet och uppdatering på en webbsajt. Genom att använda en RSS-läsare kan man snabbt ha koll på nyheter på viktiga sajter. Ruab Undersökningsföretag som i första hand mäter radiolyssnandet i Sverige. Har på senare år utökat sina tjänster till att omfatta mätning av även tv-tittandet samt befolkningens köpvanor och attityder inom en rad frågor. Räckvidd Mäter hur många som faktiskt nås av ett medium. Exempel på det är antal tittare, lyssnare eller läsare. Ska inte förväxlas med upplaga som visar i hur många exemplar ett medium trycks eller säljs. Räckviddsmätningar Mäter ett mediums räckvidd. Nackdelen med räckviddsmätningar är att de i allmänhet har stora felmarginaler, särskilt för mindre medier. Räckviddsmätningar är ändå att föredra framför upplaga när du utvärderar medier. Selektiva medier Såsom internet, e-post, adresserad direktreklam etcetera. Avser medier som går att rikta direkt till en identifierad eller selekterad person. Sesame Det verktyg som används för att analysera databasen i Orvesto. Används av alla medieförmedlare samt medieanalytiker av olika slag. Share of mind Anger hur stor plats ditt varumärke lyckas ta i konsumentens medvetande. Share of voice Mått på hur stor del av det totala reklambruset som just din kampanj utgör. Brukar allmänt räknas inom respektive bransch. Har du en kampanj för en miljon samtidigt som dina konkurrenter annonserar sammanlagt för ytterligare nio miljoner är din share of voice tio procent. Shortlist Lista över finalister i till exempel en byråupphandling.

6 Sponsrade länkar Annat namn för köpta sökord. Köparen av sökordet betalar per klick. Priset sätts via budgivning. Spoof En medveten efterapning hommage, pastiche eller parodi.en oftast skämtsam version av en välkänd annons (tv eller print) med syfte att kapitalisera och vinna personlig gagn. Spot Reklaminslag i etermedia. Sociala medier Ett samlingsbegrepp som utgår från digitala medier med kommentarsfunktion där användare kan reagera på innehållet. Vilket kan betyda allt från bloggar till gigantiska communities som Facebook. Stora reklamkakan Innefattar allt som ingår i lilla reklamkakan, och dessutom investeringar i direktreklam, internet, gratistidningar och annonsblad, sponsring och ovanpå detta ingår även produktionskostnaderna för marknadskommunikationen. Stortavla Annonsaffisch. Se eurosize och abribus. Sökmotorannonsering Annonsering på internets sökmotorsajter, som Google, Altavista, MSN etcetera. Går att segmentera så att din annons hamnar i toppen vid ett viss slags sökningar. Sökmotorpositionering Styr indexplaceringen vid en sökning på internet, där köparen vill hamna så högt som möjligt. Placeringen styrs bland annat av så kallade taggar, titlar och adress på nätet. Top of mind Det varumärke eller den produkt som kommer först i tanke hos en människa. En åtråvärd position för dig som marknadsförare. Träffbild En definition av hur väl din reklam når din målgrupp. Unika besök Mått på hur många besök en webbplats på internet får. Samma återkommande besökare kan räknas flera gånger, dock krävs det vanligen att det är minst trettio minuter mellan besöken för att så ska ske. Jämför unika besökare. Unique selling point (USP) Den unika fördel som en produkt eller varumärke har gentemot konkurrerande produkter eller varumärken. Uppmärksamhet Summan av det antal respondenter som uppger att de har sett din kampanj. Varumärke Det svenska ordet kan översättas både till engelskans trademark, som egentligen begränsar sig till den juridiska definitionen av produkt- eller företagsnamn, och engelskans brand, som har en vidare betydelse. Brand är mer relevant för marknadskommunikationen, då det exempelvis omfattar emotionella värden som förknippas med varumärket. Varumärkesplattform Den begreppsgrund som ska finnas för all varumärkeskommunikation. Vepa/-or Ett annonsformat som kan sättas utanpå byggnader, eller helt täcka fasader. Används ofta som tillfällig annonsplats, till exempel i samband med byggnadsarbeten. Viral annonsering Uttalas som engelskt ord. En relativt billig reklammetod som handlar om att få folk att sprida vidare intressanta eller bara underhållande filmklipp, spel och liknande. Oftast är det korta filmer där ett

7 företag ligger bakom innehållet, anonymt eller öppet, och genom sin viral advertising marknadsför de sitt varumärke, produkter eller tjänster. Webb 2.0 Ett diffust begrepp som används brett. I grunden är Webb 2.0 ett samlingsnamn för sidor på internet som ger användarna tillgång till nätdrivna tjänster, som ett alternativ till programmen på datorn. Flickr.com och Myspace.com är två exempel på Webb 2.0. Widget Ett litet program som kan placeras på en webbsajt eller på skrivbordet som kan uppdatera nyheter.

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong.

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong. Vad betyder egentligen alla de där märkliga orden och uttrycken som reklammänniskor slänger sig med? Vad gör en creative director? Varför är det så viktigt med en ordentlig brief innan det kreativa arbetet

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

4G den fjärde generationens nät för mobilkommunikation, ett samlingsnamn på framtida standarder bortom 3G.

4G den fjärde generationens nät för mobilkommunikation, ett samlingsnamn på framtida standarder bortom 3G. Inledning MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild och har sedan 1993 genomfört statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet, där MMS äger all information. Medlemmar i tittarpanelen,

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT

ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT INNEHÅLL 1. Tidskriftens själ 2. Vad är effekt? 3. Bevisad effekt 4. Vilken effekt? 5. Internationella effekter 6. Case riktiga kampanjer 7. Ekonometriska modeller

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj Institutionen för kultur och kommunikation Lina Nyholm & Pernilla Sandell Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj How to plan, execute and create a successful advertising campaign

Läs mer

KUNSKAP OM SÖKMEDIER FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE

KUNSKAP OM SÖKMEDIER FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE KUNSKAP OM SÖKMEDIER FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE Kommittén för sökmarknadsföring, KSM, har som ambition att utveckla sökmedier som bransch för såväl annonsörer som leverantörer. Branschen omfattar

Läs mer

Reklam funkar inte på mig...

Reklam funkar inte på mig... Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet Louise Ekström och Helena Sandberg TN2010:502 Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet TemaNord 2010:502 Nordiska ministerrådet,

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier, Medieinstitutet Abstract Den här förstudien försöker konkret besvara frågan Hur kan H&M dra nytta av Sociala Medier för att ytterligare stärka sitt varumärke,

Läs mer

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Utöka din verksamhet med AdWords Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Välkommen till handledningen Utöka din verksamhet med AdWords. Här får du information om hur du får de bästa resultaten

Läs mer

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du?

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du? Vilken webbstrategi har du? Internetmarknadsföring på tio minuter KANBAN marketing kanban marketing ab lund, sweden e-mail gustav.bergman@kanban.se mobile +46 (0)709-16 37 65 website www.kanban.se 1 a

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 Innehåll Förord 1 Inledning 2 Kommunikationsstrategi 4 Mål och målgrupper 8 Sändare och

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

ATT TÄVLA I GULDNYCKELN

ATT TÄVLA I GULDNYCKELN ATT TÄVLA I GULDNYCKELN Här hittar du all information du behöver för att tävla i Guldnyckeln 2013. Svårare än så är det inte. 1 INNEHÅLL 1. DETTA ÄR GULDNYCKELN.... 3 2. VAD ÄR DM?... 3 3. VARFÖR SKA DU

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer