Award procedures. Type of contract. Stockholm Open procedure Supplies No 2014 january. procedure

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Award procedures. Type of contract. Stockholm Open procedure Supplies No 2014 january. procedure"

Transkript

1 s Sciclone NGS Workstation, eller annan motsvarande (Perkin Elmer) Exciterare för dynamiska försök En exciterare för dynamiska försök på broar ska användas för att experimentellt bestämma broars dynamiska egenskaper. Det krävs att denna exciterare kan styras för att undersöka även amplitudeberoende. Det intressanta frekvensområdet skall ligga mellan ca. 2Hz- 100Hz. Exciteraren skall vara kompatibel med vår övriga mätutrustning. Open Supplies No 2014 january Supplies No 2014 january No 1 (31)

2 s Project leader in Heat and Power Technology and Electrical Energy Conversion Konsultinsatserna kommer huvudsakligen att vara inriktade på energiprojekt inom områdena Kraft och Värme samt Elektrisk energiomvandling. Förutom nämnda grundtekniker ingår även t.ex. el, styr/kontroll och bygg eller annorlunda uttryckt allt som erfordras för en fungerande anläggning. Projekten är både forsknings- och utbildningsinriktade. De utbildningsinriktade uppgifterna skall primärt genomföras av studenterna och konsultinsatserna skall inriktas på att stödja dem i deras arbete. Open Services Yes 2014 january Yes 2 (31)

3 s Ramavtal -Konsulttjänster för forskningsfinansieringsstöd i samband med ansökningar ( utformning, genomläsning), kommunikationsträning med forskare inför anslagsintervju etc. Open Services Yes 2014 january Diverse tjänster Ramavtal inom laboratorieverksamhet - Plast & förbrukning ICP-OES for analysis of metal ions Plastics and consumables to be used for laboratory purpose. The ICP-OES instrument will be used for analysis of diluted solutions from e.g. leaching of mineral samples and different metal waste (e.g., battery components) with various acid solutions. Open Supplies Yes 2014 january Supplies No 2014 january No 3 (31)

4 s Superdatorsystem PDC the high performance computing center at KTH will procure a supercomputer system with several parts: a capability system for wide jobs, a capacity system for pre- and post processing and a storage system. Open /Comp etitive dialogue Supplies No 2014 january No Radios Supplies No 2014 january Radio-, televisions-, kommunikti ons- och telekommu nikationsutr ustning samt tillhörande utrustning 4 (31)

5 s Multi-parameter scanning optical microscope platform Platform for laser scanning confocal microscopy (LSCM), including microscope housing, two independent scanners, spectrally resolved detection in several channels and software. The platform should provide a basic platform and be flexible allowing further modifications/extensions on the excitation, detection and data analysis side. Open Supplies No 2014 january No Personalrekrytering Rekryteringshjälp "från ax till limpa" av teknisk/administrativ personal samt doktorander. Även hjälp i vissa delmoment av rekrytering av all kategori personal vid behov. Ramavtal. Services Yes 2014 january No 5 (31)

6 s GC/MS with FID-detector In order to analyze biotransformations, we are in need of a GC/MS instrument. It is necessary that the instrument is equipped with an FIDdetector to allow for linear quantification of substances over a large concentration range. Supplies No 2014 February No Services and systems for netbased education at RCN Upphandlingen avser 1. upphandling av teknik och stödsystem för nätbaserade kurser, 2. grundläggande support till studenter Open Services No 2014 February No 6 (31)

7 s Co-director for the ICES centre The KTH centre for Embedded systems (www.ices.kth.se) is seeking a new co-director. The appointment concerns a part-time position (40-50%) for a duration of two years, with a potential prolongation for two more years. The co-director has a main responsibility to drive the daily activities of the ICES network. Candidates need to be networkers, have a PhD, be knowledgeable in embedded systems, have project leader experience and should be able to communicate very well in Swedish and English. Open Services No 2014 February No MR incl High Focus Ultrasound Magnetresonansutrustning ffa för hjärtundersökning samt utrustning för cancerbehandling Competitive dialogue Supplies No 2014 February No 7 (31)

8 s Tryckeritjänster Upphandling av tryckeritjänster. Uppdraget avser tryckeritjänster av posters/affischer, produktblad/folder, broschyr, vetenskapliga rapporter samt layout och originalproduktion för dessa. Open Services Yes 2014 February No Image recorder Integrated imaging system VSlide from Metasystems and Zeiss for creating laboratory images of tissue and processing of these images Open Supplies No 2014 march Yes 8 (31)

9 s THF-SEC instrument SECen ska med hög noggrannhet, upplösning och på ett reproducerbart sätt kunna mäta molekylvikter och molekylviktsfördelningar av ett stort urval av polymerer samt kunna användas vid förhöjda temperaturer primärt med THF men även andra organiska lösningsmedel som mobil fas. Upphandlingen avser en full fungerande SEC inkluderat en autosampler med tillhörande PC-baserad programvara. Supplies No 2014 march No 9 (31)

10 s Friformningsmaskin Vi behöver vidareutveckla de virtuella och fysiska labresurserna hos oss och behöver köpa en friformningsmaskin.teknike n fungerar som så att en laser alternativt elektronstråle, hettar upp och smälter metallpulver och därmed bygger upp den önskade komponenten lager för lager. Ritningen, som är framtagen digitalt med hjälp av CAD-programvara (produktdata), matas in i maskinen. Friformsframställning konkurrerar med mer traditionella tekniker såsom gjutning, fräsning, svarvning och hålbearbetning. Open Supplies No 2014 march No 10 (31)

11 s Scanning Probe Microscope A scanning probe microscope is a system which sweeps a probe over a surface, and measures the response of the probe, and thereby creates an image of the surface. Open Supplies No 2014 march No EM-detector Replacement of one detector for one of our transmission electron microscopes CustomArray B3 Synthesizer In situ microarray synthesizer based on electrochemical principles using phosphoamidites Open Supplies No 2014 march No Open Supplies No 2014 march No 11 (31)

12 s IR-instrument for in-situ and ex-situ surface studies Metoden möjliggör in-situstudier av kemiska och tidsberoende förändringar av mycket tunna (monolager) ytoxidfilmer till mikrometertjocka skikt på metallytor i atmosfäriska miljöer, växelverkan mellan metallytor och biomolekyler (t.ex. proteiner) i biologiska media samt korrosionsinhibitorverkan av olika molekyler på metaller och legeringar. Syftet är ytkänsliga studier för ökad förståelse för olika typer korrosionsmekanismer ur ett kombinerat grundläggande och tillämpat perspektiv Supplies No 2014 march No Library Services Platform (LSP) An administrative system for handling printed and electronic resources. (acquisitions, cataloguing, digitization, circulation etc) Supplies No 2014 march No 12 (31)

13 s X-ray diffractometer At the Department of Materials Science and Engineering there is a need for an X-ray diffractometer. The diffractometer should be capable of X-ray diffraction analysis of a variety of samples from bulk, powder and thin-film materials. The applications are for instance phase analysis, texture analysis and residual stress analysis. Moreover, it is desirable to equip the diffractometer with a furnace so that high temperature XRD can be performed. Open Supplies No 2014 march No 13 (31)

14 s Dual colour camera for microscopy Camera for wide-field fluorescence imaging at two wavelengths, capable to image both wavelengths simultaneously and easy to align. High sensitivity and stability over longer exposure times takes priority over high frame rate. On the fly switching of captured wavelengths, flexibility regarding available wavelength ranges and that it is triggerable is also important. Interfacing libraries for Pyhon, Matlab or C++ is advantageous as the camera needs to work with existing capture software. Supplies No 2014 march No Additional SW for CT device Programvara till CT utrustning för bildrekonstruktioner Open Supplies No 2014 march No 14 (31)

15 s Certificationbody for ISO Avtal med certifieringsorgan gällande revisionstjänster för miljöcertifiering, uppföljande revisioner samt omcertifierng, baserade på en fyra års period. Services No 2014 march No Multi-color high resolution slide scanner We plan to purchase an instrument with capacity to decode the position and multi-color code pattern of hundreds of thousands of microparticles residing on slides of varying material and opacity. Supplies No 2014 april Yes Analytical platform Inköp av instrument som kan grupperas i spektroskopiska och kromatografiska metoder. Som AFM Raman XPS, GC- MS och LIF. Open Supplies No 2014 april No 15 (31)

16 s 3D Printer A 3D printer is in our case used to fabricate physical prototypes. It is used for education, research and innovations. The technology makes it possible to fabricate products layer by layer quite easy. To the existing 3D printers, a 3D printer will be purchased that has a high resolution and can handle different types of materials. Supplies No 2014 april No Pulsed laser for microscopy Laser with high repetition rate (30 MHz or higher), short pulse duration (1,4 ns or shorter) and high power (0,8 W or higher) and high stability, emitting in the range of nm. The laser is primarily intended for high resolution Stimulated Emission Depletion (STED) microscopy. Supplies No 2014 april No 16 (31)

17 s Microwave based equipment for monitoring Dokumenthanteringssystem Massively parallel sequencing instruments Lokalstädning ICT-skolan i Kista Micowave equipment for monitoring regarding heart and vessels Införande av ett dokumenthanteringssystem för att stödja KTHs styrdokumentsprocess. DNA sequencers that generate high-quality sequences (error rate per base <1% for >85% of reads) at low cost per base and that provides read lengths of at least 2x100 bases. Flexibility in run time is also desired such that faster runs may be chosen, on the expense of lower yield. IT should also be covered by the current Swedac accreditation of the Genomics Production facilities. Lokalstädning i Electrum. Samtliga avdelningar och lab med undantag av renrum. Supplies No 2014 april No Supplies No 2014 april No Open Supplies No 2014 may No Open Services No 2014 may No 17 (31)

18 s Renrumsstädning Traction machine Städning av renrum, ELAB i Kista Obs speciella krav i renrum Traction machine is a test rig that provides flexible tribology studies of rolling/sliding contacts, high stress contacts and sliding contact simulations. Services No 2014 may No Supplies No 2014 may No Lasers for fluorescence imaging/spectroscopy We seek to procure one or several lasers for ultrasensitive, high resolution fluorescence spectroscopy/imaging, with emission in the range of nm, offering triggerable, pulsed emission with repetion rates in the range of MHz, pulse duration < 200ps, and/or with CW operation with > 50mW output power, high power stability and low noise. Supplies No 2014 may No 18 (31)

19 s Optical measurement systems Within the Odqvist laboratory a set of optical mesurement systems will be purchased. These consist of four major parts that are primarily based on highspeed and laser assisted imaging. Open Supplies No 2014 may No Liquid handling system for NGS sample preparations We wish to procure liquid handling system(s) for library preparations for nextgeneration sequencing applications. This procurement aims at purchasing 1-2 systems providing pre and post amplification means to extend and integrate with existing infrastructure. Open Supplies No 2014 june No Advanced analysis instruments. En processteknisk uppställning i bänkskala bestående av komponenter såsom reaktorer. Open Supplies No 2014 june No 19 (31)

20 s Kraftdynamometer Vid precisionstillverkning av alla typer av komponenter krävs det noggrann kontroll och styrning av de krafter som uppkommer i interaktionen mellan verktyg och maskin. Vid skärande bearbetning i en 5-axlig verktygsmaskin sker kraftväxlingen i fräsning intermittent med stor variation i både riktning och storlek. En kraftdynamometer är ett högprecisions system som avvänds för att registrera och spela in de krafterna som uppkommer vid skärande bearbetning. Supplies No 2014 june No 20 (31)

21 s Photon counting instrumentation Photon counting instrumentation for fluorescence spectroscopy/imaging of biomolecules in solution and in cells. It should support Time-Correlated Single Photon Counting (TCSPC), Multi-Channel Scaling (MCS), Fluorescence Correlation Spectroscopy and event timing with temporal resolutions between picoseconds and milliseconds in multiple detection channels. High sensitivity, high time resolution detectors and detector electronics, as well as related software packages may also be included. Supplies No 2014 june No 3D printer Ska användas främst för tillverkning av detaljer till forskningsprojekt samt prototyptillverkning men kan även komma att användas i undervisning. Supplies No 2014 june No 21 (31)

22 s Omvärldsbevakningstjänster Upphandling av tjänst för bevakning primärt av press och media, men kan även innefatta sociala medier. Services Yes 2014 june No liquid handling station for protein purification DNA sequencer with read lengths >400 bp An additional instrument for transferring liquids onto columns for protein purification A DNA sequencer with ability to generate a high number of long reads enabling both resequencing and de novo strategies for bacterial and viral wholegenome sequencing Supplies No 2014 august No Supplies No 2014 august No Uppgrade of controlers for testing machines Event services Uppgrade of controlers for testing machines Open Services No 2014 august No Upphandling av tjänster från Services Yes 2014 august No eventbyrå, såsom tekniska lösningar, scenografi, talarförmedling, strategi och koncept etc. Revisionstjänst medel från USA Revision- för projekt som finansierias med amerikanska federala medelsärskilda krav föreligger. Services Yes 2014 august No 22 (31)

23 s Data storage system Computing cluster for processing of massively parallel sequencing data (description to be added in 2014 when we know what we want in more detail) (description to be added in 2014 when we know what we want in more detail) Open Supplies No 2014 september No Open Supplies No 2014 september No electrochemical AFM equipment for insitu studies Both for fuel cell and battery studies it would we valuable to be able to measure electrochemical properties, such as conductivity, electrolyte membrane properties electrode aging and couple electrode structure with performance. AFM instruments are available at other departments at the school of chemistry but we would like to invest in electrochemical equipment to these instruments. For EC measurements 12k including cell Conductive measurements 20k Supplies No 2014 september No 23 (31)

24 s Design of lead pump facility I denna upphandling lägger vi ut begäran om konstruktionsritningar för provning av blypumpar. Services No 2014 september No Research management system Project Manager Upgrade of liquid handling system for NGS sample preparations IT-system som stöd för beredningen av extern forskningsfinansiering samt hantering av forskningsinformation. Hanterar byggprojekt i samarbete med projektledare på MBA. Omfattning varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. Upgrade of Bravo liquid handling system 2. Probably identical to first upgrade. Open Supplies No 2014 september No Open Services Yes 2014 september No Open Supplies No 2014 september No Single molecule sequencing instrument A biopolymer sequencer capable of sequencing single DNA/RNA/protein molecules. The sequencer should be scalable and its operation possible to automate. Open Supplies No 2014 september No 24 (31)

25 s Fluorescence Microscopesystem A fluorescence microscope is an optical microscope that uses fluorescence and phosphorescence instead of, or in addition to, reflection and absorption to study properties of organic or inorganic substances Supplies No 2014 september No Contiuous wave laser in the deep-uv We seek to procure a continuous wave (CW) deep UV ( nm) laser, with high stability and low noise, with an output power preferably exceeding 100mW. The laser is intended to be used for fluorescence spectroscopy/imaging, by generating autofluorescence from proteins and biomolecules. Supplies No 2014 september No 25 (31)

26 s Software system and services for telephone campaign KTH will purchase a system to be used for a four-five week telephone fundraising and affinity campaign that will start in the spring of KTH is looking for a supplier with experience of running telephone fundraising campaigns that target alumni. KTH will have conducted its first telephone fundraising and affinity campaign in 2014 and is wishing to continue to build a culture of giving amongst KTH alumni. Services Yes 2014 september No Fragment Analyzer The Fragment Analyzer Automated CE System is a fluorescence-based capillary electrophoresis instrument for both sizing and quantifying nucleic acids (DNA and RNA). Open Supplies No 2014 october No 26 (31)

27 s DNA sequencer with short turnaround time for massively parallel sequencing in clinical settings A massively paralllel DNA sequencer that can generate results in <12, preferentially <6 hours. Capacity must enable at least 30x whole human genome sequencing in one run. Open Supplies No 2014 october No High throughput sample preparation and purification system Highly versatile, automated magnetic-particle processing for DNA/RNA, protein or cell purification from virtually any source. Supplies No 2014 october No Wire-cut electric discharge machine Single cell capture Wire-cut electric discharge machine Instrument for capture and analysis of singel cells Supplies No 2014 october No Open Supplies No Waiting/not No scheduled Microfluidic platform Singel molecule counting Microfluidic platform to enhance visibility of DNA and RNA Instrument for quantification of singel molecules for RNA-seq validations. Open Supplies No Waiting/not scheduled Open Supplies No Waiting/not scheduled No No 27 (31)

28 s CD spectroscopy CD spectroscopy is used extensively to study chiral molecules of all types and sizes, but it is in the study of large biological molecules where it finds its most important applications. Supplies No Waiting/not scheduled No ncounter Analysis System (Nanostring) The system uses molecular barcodes and single molecule imaging to detect and count hundreds of unique transcripts in a single reaction. Open Supplies No Waiting/not scheduled No CD for Protein Technology Fluidigm BioMark (Fluidigm) Circular Dichroism instrument for protein secondary structure content measurements The system produces high quality data from RNA, mirna, DNA, and proteins. Leading this biological insight is the system s proven and published capabilities to uncover gene expression at the single-cell level. Supplies No Waiting/not scheduled Open Supplies No Waiting/not scheduled No No 28 (31)

29 s Peptide synthesis machine for Protein Technology Peptidsyntesmaskin for tillverkning av peptider Supplies No Waiting/not scheduled No HPLC Protein Technology HPLC-system för proteinkaraktärisering Capillary sequencer (sanger) standard for Sanger sequencing and fragment analysis by capillary electrophoresis Optical spectrum analyser Vizualisation laboratory Fire consultant 3 och 4 D Visualisering och bildbehandling av medicinska bilder Konsult som i byggprojekten kan granska handlingar och företräda KTH i diskussion med byggherrens konsultgrupp. Supplies No Waiting/not scheduled Supplies No Waiting/not scheduled Supplies No Waiting/not scheduled Supplies No Waiting/not scheduled Services Yes Waiting/not scheduled No No No No Optiska instrument 29 (31)

30 s CRM Upphandling av ett CRMsystem för hantering av angiftsskyldiga studenter (kommunikation, fakturering, administration mm) inklusive förstudie inför definition av systembehov. Supplies No Waiting/not scheduled No BiobankCloud cluster Vi ska bygga en cluster av datorer för att lagra och göra analyser på sekvensad DNA. Vi behöver Rack chassis servrar med 12x4 TB hårddiskar (7.2k rpm), dual CPU, 128 GB av minne, 2 hårddiskar för operativsystemet (300 GB, 10k rpm), 10 GBit Ethernet kort. Jag tror vi kan köpa 9 eller 10 stycken för SEK. Supplies No Genomförs ej No Bevakning Kista Bevakningsavtal, ändrade förutsättningar efter att lokler i Forum lämnas och all verksamhet ligger i Electrum Services No Genomförs ej No 30 (31)

31 s Consulting Services for Fjärrsyn Project (HPT) Svensk Fjärrvärme has been given the task by the research program Fjärrsyn for supporting this new project by providing consulting services for communication and dissemination. These services are to be specified as part of the which is being drawn up at present. Services No Genomförs ej No Ledningsgruppsutveckling; förändringsledning och mångfald Ledningsgruppsutveckling till skolornas ledningsgrupper som ett led att nå målen i mångfaldsprojektet, vilket är sanktionerat av KTH.s ledning, samt anpassa till andra målgrupper, såsom tjänsteförslagsnämnder, fakultetsnämnd m fl Open Services Yes Genomförs ej No Städ & hygien produkter Städ och hygienprodukter till lokalvården inom KTH Open Supplies Yes Genomförs ej No 31 (31)

Upphandlingsplan 2015 för publicering 2015-01-13 Sida 1 (5)

Upphandlingsplan 2015 för publicering 2015-01-13 Sida 1 (5) Upphandlingsplan 2015 för publicering 2015-01-13 Sida 1 (5) s 3T MRT Upphandling av 3T MRT till Jonassons centrum för medicinsk avbildning att användas för forskning och Huddinge klinisk verksamhet. /N

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

LVD KÖPER PULLMAX AB

LVD KÖPER PULLMAX AB FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Michael Sigvardsson, VD Tel: 031-577210 Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se Matthew Fowles, Group

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Informasjon som redder liv Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Agenda Introduktion Utmaningar inom hälso- och sjukvården Deep QA Watson Exempel 2 3 Utmaningar för hälso- och sjukvården 4

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller?

DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller? DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller? Jonathan Kruger Röntgenveckan, Umeå 2011-09-15 Jämförelse MPPS RDSR Olika funktionalitet med viss överlapp gällande patientstråldoser MPPS i korthet modality performed procedure

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Magnus Cullberg Application Engineer, Bentley Systems Arbetsflöde för Dynamiskt Samarbete Arbete pågår Ordna & Publisera Granska, Analysera Förbättra Bentley

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer