Award procedures. Type of contract. Stockholm Open procedure Supplies No 2014 january. procedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Award procedures. Type of contract. Stockholm Open procedure Supplies No 2014 january. procedure"

Transkript

1 s Sciclone NGS Workstation, eller annan motsvarande (Perkin Elmer) Exciterare för dynamiska försök En exciterare för dynamiska försök på broar ska användas för att experimentellt bestämma broars dynamiska egenskaper. Det krävs att denna exciterare kan styras för att undersöka även amplitudeberoende. Det intressanta frekvensområdet skall ligga mellan ca. 2Hz- 100Hz. Exciteraren skall vara kompatibel med vår övriga mätutrustning. Open Supplies No 2014 january Supplies No 2014 january No 1 (31)

2 s Project leader in Heat and Power Technology and Electrical Energy Conversion Konsultinsatserna kommer huvudsakligen att vara inriktade på energiprojekt inom områdena Kraft och Värme samt Elektrisk energiomvandling. Förutom nämnda grundtekniker ingår även t.ex. el, styr/kontroll och bygg eller annorlunda uttryckt allt som erfordras för en fungerande anläggning. Projekten är både forsknings- och utbildningsinriktade. De utbildningsinriktade uppgifterna skall primärt genomföras av studenterna och konsultinsatserna skall inriktas på att stödja dem i deras arbete. Open Services Yes 2014 january Yes 2 (31)

3 s Ramavtal -Konsulttjänster för forskningsfinansieringsstöd i samband med ansökningar ( utformning, genomläsning), kommunikationsträning med forskare inför anslagsintervju etc. Open Services Yes 2014 january Diverse tjänster Ramavtal inom laboratorieverksamhet - Plast & förbrukning ICP-OES for analysis of metal ions Plastics and consumables to be used for laboratory purpose. The ICP-OES instrument will be used for analysis of diluted solutions from e.g. leaching of mineral samples and different metal waste (e.g., battery components) with various acid solutions. Open Supplies Yes 2014 january Supplies No 2014 january No 3 (31)

4 s Superdatorsystem PDC the high performance computing center at KTH will procure a supercomputer system with several parts: a capability system for wide jobs, a capacity system for pre- and post processing and a storage system. Open /Comp etitive dialogue Supplies No 2014 january No Radios Supplies No 2014 january Radio-, televisions-, kommunikti ons- och telekommu nikationsutr ustning samt tillhörande utrustning 4 (31)

5 s Multi-parameter scanning optical microscope platform Platform for laser scanning confocal microscopy (LSCM), including microscope housing, two independent scanners, spectrally resolved detection in several channels and software. The platform should provide a basic platform and be flexible allowing further modifications/extensions on the excitation, detection and data analysis side. Open Supplies No 2014 january No Personalrekrytering Rekryteringshjälp "från ax till limpa" av teknisk/administrativ personal samt doktorander. Även hjälp i vissa delmoment av rekrytering av all kategori personal vid behov. Ramavtal. Services Yes 2014 january No 5 (31)

6 s GC/MS with FID-detector In order to analyze biotransformations, we are in need of a GC/MS instrument. It is necessary that the instrument is equipped with an FIDdetector to allow for linear quantification of substances over a large concentration range. Supplies No 2014 February No Services and systems for netbased education at RCN Upphandlingen avser 1. upphandling av teknik och stödsystem för nätbaserade kurser, 2. grundläggande support till studenter Open Services No 2014 February No 6 (31)

7 s Co-director for the ICES centre The KTH centre for Embedded systems (www.ices.kth.se) is seeking a new co-director. The appointment concerns a part-time position (40-50%) for a duration of two years, with a potential prolongation for two more years. The co-director has a main responsibility to drive the daily activities of the ICES network. Candidates need to be networkers, have a PhD, be knowledgeable in embedded systems, have project leader experience and should be able to communicate very well in Swedish and English. Open Services No 2014 February No MR incl High Focus Ultrasound Magnetresonansutrustning ffa för hjärtundersökning samt utrustning för cancerbehandling Competitive dialogue Supplies No 2014 February No 7 (31)

8 s Tryckeritjänster Upphandling av tryckeritjänster. Uppdraget avser tryckeritjänster av posters/affischer, produktblad/folder, broschyr, vetenskapliga rapporter samt layout och originalproduktion för dessa. Open Services Yes 2014 February No Image recorder Integrated imaging system VSlide from Metasystems and Zeiss for creating laboratory images of tissue and processing of these images Open Supplies No 2014 march Yes 8 (31)

9 s THF-SEC instrument SECen ska med hög noggrannhet, upplösning och på ett reproducerbart sätt kunna mäta molekylvikter och molekylviktsfördelningar av ett stort urval av polymerer samt kunna användas vid förhöjda temperaturer primärt med THF men även andra organiska lösningsmedel som mobil fas. Upphandlingen avser en full fungerande SEC inkluderat en autosampler med tillhörande PC-baserad programvara. Supplies No 2014 march No 9 (31)

10 s Friformningsmaskin Vi behöver vidareutveckla de virtuella och fysiska labresurserna hos oss och behöver köpa en friformningsmaskin.teknike n fungerar som så att en laser alternativt elektronstråle, hettar upp och smälter metallpulver och därmed bygger upp den önskade komponenten lager för lager. Ritningen, som är framtagen digitalt med hjälp av CAD-programvara (produktdata), matas in i maskinen. Friformsframställning konkurrerar med mer traditionella tekniker såsom gjutning, fräsning, svarvning och hålbearbetning. Open Supplies No 2014 march No 10 (31)

11 s Scanning Probe Microscope A scanning probe microscope is a system which sweeps a probe over a surface, and measures the response of the probe, and thereby creates an image of the surface. Open Supplies No 2014 march No EM-detector Replacement of one detector for one of our transmission electron microscopes CustomArray B3 Synthesizer In situ microarray synthesizer based on electrochemical principles using phosphoamidites Open Supplies No 2014 march No Open Supplies No 2014 march No 11 (31)

12 s IR-instrument for in-situ and ex-situ surface studies Metoden möjliggör in-situstudier av kemiska och tidsberoende förändringar av mycket tunna (monolager) ytoxidfilmer till mikrometertjocka skikt på metallytor i atmosfäriska miljöer, växelverkan mellan metallytor och biomolekyler (t.ex. proteiner) i biologiska media samt korrosionsinhibitorverkan av olika molekyler på metaller och legeringar. Syftet är ytkänsliga studier för ökad förståelse för olika typer korrosionsmekanismer ur ett kombinerat grundläggande och tillämpat perspektiv Supplies No 2014 march No Library Services Platform (LSP) An administrative system for handling printed and electronic resources. (acquisitions, cataloguing, digitization, circulation etc) Supplies No 2014 march No 12 (31)

13 s X-ray diffractometer At the Department of Materials Science and Engineering there is a need for an X-ray diffractometer. The diffractometer should be capable of X-ray diffraction analysis of a variety of samples from bulk, powder and thin-film materials. The applications are for instance phase analysis, texture analysis and residual stress analysis. Moreover, it is desirable to equip the diffractometer with a furnace so that high temperature XRD can be performed. Open Supplies No 2014 march No 13 (31)

14 s Dual colour camera for microscopy Camera for wide-field fluorescence imaging at two wavelengths, capable to image both wavelengths simultaneously and easy to align. High sensitivity and stability over longer exposure times takes priority over high frame rate. On the fly switching of captured wavelengths, flexibility regarding available wavelength ranges and that it is triggerable is also important. Interfacing libraries for Pyhon, Matlab or C++ is advantageous as the camera needs to work with existing capture software. Supplies No 2014 march No Additional SW for CT device Programvara till CT utrustning för bildrekonstruktioner Open Supplies No 2014 march No 14 (31)

15 s Certificationbody for ISO Avtal med certifieringsorgan gällande revisionstjänster för miljöcertifiering, uppföljande revisioner samt omcertifierng, baserade på en fyra års period. Services No 2014 march No Multi-color high resolution slide scanner We plan to purchase an instrument with capacity to decode the position and multi-color code pattern of hundreds of thousands of microparticles residing on slides of varying material and opacity. Supplies No 2014 april Yes Analytical platform Inköp av instrument som kan grupperas i spektroskopiska och kromatografiska metoder. Som AFM Raman XPS, GC- MS och LIF. Open Supplies No 2014 april No 15 (31)

16 s 3D Printer A 3D printer is in our case used to fabricate physical prototypes. It is used for education, research and innovations. The technology makes it possible to fabricate products layer by layer quite easy. To the existing 3D printers, a 3D printer will be purchased that has a high resolution and can handle different types of materials. Supplies No 2014 april No Pulsed laser for microscopy Laser with high repetition rate (30 MHz or higher), short pulse duration (1,4 ns or shorter) and high power (0,8 W or higher) and high stability, emitting in the range of nm. The laser is primarily intended for high resolution Stimulated Emission Depletion (STED) microscopy. Supplies No 2014 april No 16 (31)

17 s Microwave based equipment for monitoring Dokumenthanteringssystem Massively parallel sequencing instruments Lokalstädning ICT-skolan i Kista Micowave equipment for monitoring regarding heart and vessels Införande av ett dokumenthanteringssystem för att stödja KTHs styrdokumentsprocess. DNA sequencers that generate high-quality sequences (error rate per base <1% for >85% of reads) at low cost per base and that provides read lengths of at least 2x100 bases. Flexibility in run time is also desired such that faster runs may be chosen, on the expense of lower yield. IT should also be covered by the current Swedac accreditation of the Genomics Production facilities. Lokalstädning i Electrum. Samtliga avdelningar och lab med undantag av renrum. Supplies No 2014 april No Supplies No 2014 april No Open Supplies No 2014 may No Open Services No 2014 may No 17 (31)

18 s Renrumsstädning Traction machine Städning av renrum, ELAB i Kista Obs speciella krav i renrum Traction machine is a test rig that provides flexible tribology studies of rolling/sliding contacts, high stress contacts and sliding contact simulations. Services No 2014 may No Supplies No 2014 may No Lasers for fluorescence imaging/spectroscopy We seek to procure one or several lasers for ultrasensitive, high resolution fluorescence spectroscopy/imaging, with emission in the range of nm, offering triggerable, pulsed emission with repetion rates in the range of MHz, pulse duration < 200ps, and/or with CW operation with > 50mW output power, high power stability and low noise. Supplies No 2014 may No 18 (31)

19 s Optical measurement systems Within the Odqvist laboratory a set of optical mesurement systems will be purchased. These consist of four major parts that are primarily based on highspeed and laser assisted imaging. Open Supplies No 2014 may No Liquid handling system for NGS sample preparations We wish to procure liquid handling system(s) for library preparations for nextgeneration sequencing applications. This procurement aims at purchasing 1-2 systems providing pre and post amplification means to extend and integrate with existing infrastructure. Open Supplies No 2014 june No Advanced analysis instruments. En processteknisk uppställning i bänkskala bestående av komponenter såsom reaktorer. Open Supplies No 2014 june No 19 (31)

20 s Kraftdynamometer Vid precisionstillverkning av alla typer av komponenter krävs det noggrann kontroll och styrning av de krafter som uppkommer i interaktionen mellan verktyg och maskin. Vid skärande bearbetning i en 5-axlig verktygsmaskin sker kraftväxlingen i fräsning intermittent med stor variation i både riktning och storlek. En kraftdynamometer är ett högprecisions system som avvänds för att registrera och spela in de krafterna som uppkommer vid skärande bearbetning. Supplies No 2014 june No 20 (31)

21 s Photon counting instrumentation Photon counting instrumentation for fluorescence spectroscopy/imaging of biomolecules in solution and in cells. It should support Time-Correlated Single Photon Counting (TCSPC), Multi-Channel Scaling (MCS), Fluorescence Correlation Spectroscopy and event timing with temporal resolutions between picoseconds and milliseconds in multiple detection channels. High sensitivity, high time resolution detectors and detector electronics, as well as related software packages may also be included. Supplies No 2014 june No 3D printer Ska användas främst för tillverkning av detaljer till forskningsprojekt samt prototyptillverkning men kan även komma att användas i undervisning. Supplies No 2014 june No 21 (31)

22 s Omvärldsbevakningstjänster Upphandling av tjänst för bevakning primärt av press och media, men kan även innefatta sociala medier. Services Yes 2014 june No liquid handling station for protein purification DNA sequencer with read lengths >400 bp An additional instrument for transferring liquids onto columns for protein purification A DNA sequencer with ability to generate a high number of long reads enabling both resequencing and de novo strategies for bacterial and viral wholegenome sequencing Supplies No 2014 august No Supplies No 2014 august No Uppgrade of controlers for testing machines Event services Uppgrade of controlers for testing machines Open Services No 2014 august No Upphandling av tjänster från Services Yes 2014 august No eventbyrå, såsom tekniska lösningar, scenografi, talarförmedling, strategi och koncept etc. Revisionstjänst medel från USA Revision- för projekt som finansierias med amerikanska federala medelsärskilda krav föreligger. Services Yes 2014 august No 22 (31)

23 s Data storage system Computing cluster for processing of massively parallel sequencing data (description to be added in 2014 when we know what we want in more detail) (description to be added in 2014 when we know what we want in more detail) Open Supplies No 2014 september No Open Supplies No 2014 september No electrochemical AFM equipment for insitu studies Both for fuel cell and battery studies it would we valuable to be able to measure electrochemical properties, such as conductivity, electrolyte membrane properties electrode aging and couple electrode structure with performance. AFM instruments are available at other departments at the school of chemistry but we would like to invest in electrochemical equipment to these instruments. For EC measurements 12k including cell Conductive measurements 20k Supplies No 2014 september No 23 (31)

24 s Design of lead pump facility I denna upphandling lägger vi ut begäran om konstruktionsritningar för provning av blypumpar. Services No 2014 september No Research management system Project Manager Upgrade of liquid handling system for NGS sample preparations IT-system som stöd för beredningen av extern forskningsfinansiering samt hantering av forskningsinformation. Hanterar byggprojekt i samarbete med projektledare på MBA. Omfattning varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. Upgrade of Bravo liquid handling system 2. Probably identical to first upgrade. Open Supplies No 2014 september No Open Services Yes 2014 september No Open Supplies No 2014 september No Single molecule sequencing instrument A biopolymer sequencer capable of sequencing single DNA/RNA/protein molecules. The sequencer should be scalable and its operation possible to automate. Open Supplies No 2014 september No 24 (31)

25 s Fluorescence Microscopesystem A fluorescence microscope is an optical microscope that uses fluorescence and phosphorescence instead of, or in addition to, reflection and absorption to study properties of organic or inorganic substances Supplies No 2014 september No Contiuous wave laser in the deep-uv We seek to procure a continuous wave (CW) deep UV ( nm) laser, with high stability and low noise, with an output power preferably exceeding 100mW. The laser is intended to be used for fluorescence spectroscopy/imaging, by generating autofluorescence from proteins and biomolecules. Supplies No 2014 september No 25 (31)

26 s Software system and services for telephone campaign KTH will purchase a system to be used for a four-five week telephone fundraising and affinity campaign that will start in the spring of KTH is looking for a supplier with experience of running telephone fundraising campaigns that target alumni. KTH will have conducted its first telephone fundraising and affinity campaign in 2014 and is wishing to continue to build a culture of giving amongst KTH alumni. Services Yes 2014 september No Fragment Analyzer The Fragment Analyzer Automated CE System is a fluorescence-based capillary electrophoresis instrument for both sizing and quantifying nucleic acids (DNA and RNA). Open Supplies No 2014 october No 26 (31)

27 s DNA sequencer with short turnaround time for massively parallel sequencing in clinical settings A massively paralllel DNA sequencer that can generate results in <12, preferentially <6 hours. Capacity must enable at least 30x whole human genome sequencing in one run. Open Supplies No 2014 october No High throughput sample preparation and purification system Highly versatile, automated magnetic-particle processing for DNA/RNA, protein or cell purification from virtually any source. Supplies No 2014 october No Wire-cut electric discharge machine Single cell capture Wire-cut electric discharge machine Instrument for capture and analysis of singel cells Supplies No 2014 october No Open Supplies No Waiting/not No scheduled Microfluidic platform Singel molecule counting Microfluidic platform to enhance visibility of DNA and RNA Instrument for quantification of singel molecules for RNA-seq validations. Open Supplies No Waiting/not scheduled Open Supplies No Waiting/not scheduled No No 27 (31)

28 s CD spectroscopy CD spectroscopy is used extensively to study chiral molecules of all types and sizes, but it is in the study of large biological molecules where it finds its most important applications. Supplies No Waiting/not scheduled No ncounter Analysis System (Nanostring) The system uses molecular barcodes and single molecule imaging to detect and count hundreds of unique transcripts in a single reaction. Open Supplies No Waiting/not scheduled No CD for Protein Technology Fluidigm BioMark (Fluidigm) Circular Dichroism instrument for protein secondary structure content measurements The system produces high quality data from RNA, mirna, DNA, and proteins. Leading this biological insight is the system s proven and published capabilities to uncover gene expression at the single-cell level. Supplies No Waiting/not scheduled Open Supplies No Waiting/not scheduled No No 28 (31)

29 s Peptide synthesis machine for Protein Technology Peptidsyntesmaskin for tillverkning av peptider Supplies No Waiting/not scheduled No HPLC Protein Technology HPLC-system för proteinkaraktärisering Capillary sequencer (sanger) standard for Sanger sequencing and fragment analysis by capillary electrophoresis Optical spectrum analyser Vizualisation laboratory Fire consultant 3 och 4 D Visualisering och bildbehandling av medicinska bilder Konsult som i byggprojekten kan granska handlingar och företräda KTH i diskussion med byggherrens konsultgrupp. Supplies No Waiting/not scheduled Supplies No Waiting/not scheduled Supplies No Waiting/not scheduled Supplies No Waiting/not scheduled Services Yes Waiting/not scheduled No No No No Optiska instrument 29 (31)

30 s CRM Upphandling av ett CRMsystem för hantering av angiftsskyldiga studenter (kommunikation, fakturering, administration mm) inklusive förstudie inför definition av systembehov. Supplies No Waiting/not scheduled No BiobankCloud cluster Vi ska bygga en cluster av datorer för att lagra och göra analyser på sekvensad DNA. Vi behöver Rack chassis servrar med 12x4 TB hårddiskar (7.2k rpm), dual CPU, 128 GB av minne, 2 hårddiskar för operativsystemet (300 GB, 10k rpm), 10 GBit Ethernet kort. Jag tror vi kan köpa 9 eller 10 stycken för SEK. Supplies No Genomförs ej No Bevakning Kista Bevakningsavtal, ändrade förutsättningar efter att lokler i Forum lämnas och all verksamhet ligger i Electrum Services No Genomförs ej No 30 (31)

31 s Consulting Services for Fjärrsyn Project (HPT) Svensk Fjärrvärme has been given the task by the research program Fjärrsyn for supporting this new project by providing consulting services for communication and dissemination. These services are to be specified as part of the which is being drawn up at present. Services No Genomförs ej No Ledningsgruppsutveckling; förändringsledning och mångfald Ledningsgruppsutveckling till skolornas ledningsgrupper som ett led att nå målen i mångfaldsprojektet, vilket är sanktionerat av KTH.s ledning, samt anpassa till andra målgrupper, såsom tjänsteförslagsnämnder, fakultetsnämnd m fl Open Services Yes Genomförs ej No Städ & hygien produkter Städ och hygienprodukter till lokalvården inom KTH Open Supplies Yes Genomförs ej No 31 (31)

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Upphandlingsplan 2015 för publicering 2015-01-13 Sida 1 (5)

Upphandlingsplan 2015 för publicering 2015-01-13 Sida 1 (5) Upphandlingsplan 2015 för publicering 2015-01-13 Sida 1 (5) s 3T MRT Upphandling av 3T MRT till Jonassons centrum för medicinsk avbildning att användas för forskning och Huddinge klinisk verksamhet. /N

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN Väino Tarandi, KTH & buildingsmart Swedish initiatives NVDB Swedish Transport Administration VisuCity Research project Detailing level - lanes Abstraction levels Phenomena linked to net links Trafikverket

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Image quality Technical/physical aspects

Image quality Technical/physical aspects (Member of IUPESM) Image quality Technical/physical aspects Nationella kvalitetsdokument för digital radiologi AG1 Michael Sandborg och Jalil Bahar Radiofysikavdelningen Linköping 2007-05-10 Requirements

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

Sectra Critical Security Services. Fel bild

Sectra Critical Security Services. Fel bild Sectra Critical Security Services Fel bild Sectra is world leading in data security Sectra is also one of Europes most reknown IT-security companies with solutions such as: EU TOP SECRET High speed encryption

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features PRODUCT OVERVIEW Lampfinish Lampform coated elliptical Färgtemperatur (K) 2000 CRI (Ra) 20 Dimbart Yes EAN-kod 5410288208435 Energiklass A+ Sockel/Bas Modell E40 SHP Watt (nominell) (W)

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Summary Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Our readers know the product as DagensNyheter STHLM. At the same time our advertisers know this specific

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Grafiskt Utbildningscenter VT 2015 GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Jordi Orrellana Herrera Yonathan Sarria Flood Liam Fritzson Handledare: Per Djerf 1 av 11 Abstract The following set of papers

Läs mer

Medical Informatics Period 2, 2009

Medical Informatics Period 2, 2009 Medical Informatics Period 2, 2009 Bengt Sandblad Human-computer Interaction (HCI) Dept of Information Technology Uppsala University http://www.it.uu.se/research/hci Course homepage: http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/medinf/ht09

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

På jakt efter examensarbete?

På jakt efter examensarbete? På jakt efter examensarbete? BorgWarner i Landskrona utvecklar ett system för 4-hjulsdrift som idag serietillverkas till ett flertal bilmodeller från bl.a. Volkswagen, Volvo och Land Rover. BorgWarner

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer