Award procedures. Type of contract. Stockholm Open procedure Supplies No 2014 january. procedure

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Award procedures. Type of contract. Stockholm Open procedure Supplies No 2014 january. procedure"

Transkript

1 s Sciclone NGS Workstation, eller annan motsvarande (Perkin Elmer) Exciterare för dynamiska försök En exciterare för dynamiska försök på broar ska användas för att experimentellt bestämma broars dynamiska egenskaper. Det krävs att denna exciterare kan styras för att undersöka även amplitudeberoende. Det intressanta frekvensområdet skall ligga mellan ca. 2Hz- 100Hz. Exciteraren skall vara kompatibel med vår övriga mätutrustning. Open Supplies No 2014 january Supplies No 2014 january No 1 (31)

2 s Project leader in Heat and Power Technology and Electrical Energy Conversion Konsultinsatserna kommer huvudsakligen att vara inriktade på energiprojekt inom områdena Kraft och Värme samt Elektrisk energiomvandling. Förutom nämnda grundtekniker ingår även t.ex. el, styr/kontroll och bygg eller annorlunda uttryckt allt som erfordras för en fungerande anläggning. Projekten är både forsknings- och utbildningsinriktade. De utbildningsinriktade uppgifterna skall primärt genomföras av studenterna och konsultinsatserna skall inriktas på att stödja dem i deras arbete. Open Services Yes 2014 january Yes 2 (31)

3 s Ramavtal -Konsulttjänster för forskningsfinansieringsstöd i samband med ansökningar ( utformning, genomläsning), kommunikationsträning med forskare inför anslagsintervju etc. Open Services Yes 2014 january Diverse tjänster Ramavtal inom laboratorieverksamhet - Plast & förbrukning ICP-OES for analysis of metal ions Plastics and consumables to be used for laboratory purpose. The ICP-OES instrument will be used for analysis of diluted solutions from e.g. leaching of mineral samples and different metal waste (e.g., battery components) with various acid solutions. Open Supplies Yes 2014 january Supplies No 2014 january No 3 (31)

4 s Superdatorsystem PDC the high performance computing center at KTH will procure a supercomputer system with several parts: a capability system for wide jobs, a capacity system for pre- and post processing and a storage system. Open /Comp etitive dialogue Supplies No 2014 january No Radios Supplies No 2014 january Radio-, televisions-, kommunikti ons- och telekommu nikationsutr ustning samt tillhörande utrustning 4 (31)

5 s Multi-parameter scanning optical microscope platform Platform for laser scanning confocal microscopy (LSCM), including microscope housing, two independent scanners, spectrally resolved detection in several channels and software. The platform should provide a basic platform and be flexible allowing further modifications/extensions on the excitation, detection and data analysis side. Open Supplies No 2014 january No Personalrekrytering Rekryteringshjälp "från ax till limpa" av teknisk/administrativ personal samt doktorander. Även hjälp i vissa delmoment av rekrytering av all kategori personal vid behov. Ramavtal. Services Yes 2014 january No 5 (31)

6 s GC/MS with FID-detector In order to analyze biotransformations, we are in need of a GC/MS instrument. It is necessary that the instrument is equipped with an FIDdetector to allow for linear quantification of substances over a large concentration range. Supplies No 2014 February No Services and systems for netbased education at RCN Upphandlingen avser 1. upphandling av teknik och stödsystem för nätbaserade kurser, 2. grundläggande support till studenter Open Services No 2014 February No 6 (31)

7 s Co-director for the ICES centre The KTH centre for Embedded systems (www.ices.kth.se) is seeking a new co-director. The appointment concerns a part-time position (40-50%) for a duration of two years, with a potential prolongation for two more years. The co-director has a main responsibility to drive the daily activities of the ICES network. Candidates need to be networkers, have a PhD, be knowledgeable in embedded systems, have project leader experience and should be able to communicate very well in Swedish and English. Open Services No 2014 February No MR incl High Focus Ultrasound Magnetresonansutrustning ffa för hjärtundersökning samt utrustning för cancerbehandling Competitive dialogue Supplies No 2014 February No 7 (31)

8 s Tryckeritjänster Upphandling av tryckeritjänster. Uppdraget avser tryckeritjänster av posters/affischer, produktblad/folder, broschyr, vetenskapliga rapporter samt layout och originalproduktion för dessa. Open Services Yes 2014 February No Image recorder Integrated imaging system VSlide from Metasystems and Zeiss for creating laboratory images of tissue and processing of these images Open Supplies No 2014 march Yes 8 (31)

9 s THF-SEC instrument SECen ska med hög noggrannhet, upplösning och på ett reproducerbart sätt kunna mäta molekylvikter och molekylviktsfördelningar av ett stort urval av polymerer samt kunna användas vid förhöjda temperaturer primärt med THF men även andra organiska lösningsmedel som mobil fas. Upphandlingen avser en full fungerande SEC inkluderat en autosampler med tillhörande PC-baserad programvara. Supplies No 2014 march No 9 (31)

10 s Friformningsmaskin Vi behöver vidareutveckla de virtuella och fysiska labresurserna hos oss och behöver köpa en friformningsmaskin.teknike n fungerar som så att en laser alternativt elektronstråle, hettar upp och smälter metallpulver och därmed bygger upp den önskade komponenten lager för lager. Ritningen, som är framtagen digitalt med hjälp av CAD-programvara (produktdata), matas in i maskinen. Friformsframställning konkurrerar med mer traditionella tekniker såsom gjutning, fräsning, svarvning och hålbearbetning. Open Supplies No 2014 march No 10 (31)

11 s Scanning Probe Microscope A scanning probe microscope is a system which sweeps a probe over a surface, and measures the response of the probe, and thereby creates an image of the surface. Open Supplies No 2014 march No EM-detector Replacement of one detector for one of our transmission electron microscopes CustomArray B3 Synthesizer In situ microarray synthesizer based on electrochemical principles using phosphoamidites Open Supplies No 2014 march No Open Supplies No 2014 march No 11 (31)

12 s IR-instrument for in-situ and ex-situ surface studies Metoden möjliggör in-situstudier av kemiska och tidsberoende förändringar av mycket tunna (monolager) ytoxidfilmer till mikrometertjocka skikt på metallytor i atmosfäriska miljöer, växelverkan mellan metallytor och biomolekyler (t.ex. proteiner) i biologiska media samt korrosionsinhibitorverkan av olika molekyler på metaller och legeringar. Syftet är ytkänsliga studier för ökad förståelse för olika typer korrosionsmekanismer ur ett kombinerat grundläggande och tillämpat perspektiv Supplies No 2014 march No Library Services Platform (LSP) An administrative system for handling printed and electronic resources. (acquisitions, cataloguing, digitization, circulation etc) Supplies No 2014 march No 12 (31)

13 s X-ray diffractometer At the Department of Materials Science and Engineering there is a need for an X-ray diffractometer. The diffractometer should be capable of X-ray diffraction analysis of a variety of samples from bulk, powder and thin-film materials. The applications are for instance phase analysis, texture analysis and residual stress analysis. Moreover, it is desirable to equip the diffractometer with a furnace so that high temperature XRD can be performed. Open Supplies No 2014 march No 13 (31)

14 s Dual colour camera for microscopy Camera for wide-field fluorescence imaging at two wavelengths, capable to image both wavelengths simultaneously and easy to align. High sensitivity and stability over longer exposure times takes priority over high frame rate. On the fly switching of captured wavelengths, flexibility regarding available wavelength ranges and that it is triggerable is also important. Interfacing libraries for Pyhon, Matlab or C++ is advantageous as the camera needs to work with existing capture software. Supplies No 2014 march No Additional SW for CT device Programvara till CT utrustning för bildrekonstruktioner Open Supplies No 2014 march No 14 (31)

15 s Certificationbody for ISO Avtal med certifieringsorgan gällande revisionstjänster för miljöcertifiering, uppföljande revisioner samt omcertifierng, baserade på en fyra års period. Services No 2014 march No Multi-color high resolution slide scanner We plan to purchase an instrument with capacity to decode the position and multi-color code pattern of hundreds of thousands of microparticles residing on slides of varying material and opacity. Supplies No 2014 april Yes Analytical platform Inköp av instrument som kan grupperas i spektroskopiska och kromatografiska metoder. Som AFM Raman XPS, GC- MS och LIF. Open Supplies No 2014 april No 15 (31)

16 s 3D Printer A 3D printer is in our case used to fabricate physical prototypes. It is used for education, research and innovations. The technology makes it possible to fabricate products layer by layer quite easy. To the existing 3D printers, a 3D printer will be purchased that has a high resolution and can handle different types of materials. Supplies No 2014 april No Pulsed laser for microscopy Laser with high repetition rate (30 MHz or higher), short pulse duration (1,4 ns or shorter) and high power (0,8 W or higher) and high stability, emitting in the range of nm. The laser is primarily intended for high resolution Stimulated Emission Depletion (STED) microscopy. Supplies No 2014 april No 16 (31)

17 s Microwave based equipment for monitoring Dokumenthanteringssystem Massively parallel sequencing instruments Lokalstädning ICT-skolan i Kista Micowave equipment for monitoring regarding heart and vessels Införande av ett dokumenthanteringssystem för att stödja KTHs styrdokumentsprocess. DNA sequencers that generate high-quality sequences (error rate per base <1% for >85% of reads) at low cost per base and that provides read lengths of at least 2x100 bases. Flexibility in run time is also desired such that faster runs may be chosen, on the expense of lower yield. IT should also be covered by the current Swedac accreditation of the Genomics Production facilities. Lokalstädning i Electrum. Samtliga avdelningar och lab med undantag av renrum. Supplies No 2014 april No Supplies No 2014 april No Open Supplies No 2014 may No Open Services No 2014 may No 17 (31)

18 s Renrumsstädning Traction machine Städning av renrum, ELAB i Kista Obs speciella krav i renrum Traction machine is a test rig that provides flexible tribology studies of rolling/sliding contacts, high stress contacts and sliding contact simulations. Services No 2014 may No Supplies No 2014 may No Lasers for fluorescence imaging/spectroscopy We seek to procure one or several lasers for ultrasensitive, high resolution fluorescence spectroscopy/imaging, with emission in the range of nm, offering triggerable, pulsed emission with repetion rates in the range of MHz, pulse duration < 200ps, and/or with CW operation with > 50mW output power, high power stability and low noise. Supplies No 2014 may No 18 (31)

19 s Optical measurement systems Within the Odqvist laboratory a set of optical mesurement systems will be purchased. These consist of four major parts that are primarily based on highspeed and laser assisted imaging. Open Supplies No 2014 may No Liquid handling system for NGS sample preparations We wish to procure liquid handling system(s) for library preparations for nextgeneration sequencing applications. This procurement aims at purchasing 1-2 systems providing pre and post amplification means to extend and integrate with existing infrastructure. Open Supplies No 2014 june No Advanced analysis instruments. En processteknisk uppställning i bänkskala bestående av komponenter såsom reaktorer. Open Supplies No 2014 june No 19 (31)

20 s Kraftdynamometer Vid precisionstillverkning av alla typer av komponenter krävs det noggrann kontroll och styrning av de krafter som uppkommer i interaktionen mellan verktyg och maskin. Vid skärande bearbetning i en 5-axlig verktygsmaskin sker kraftväxlingen i fräsning intermittent med stor variation i både riktning och storlek. En kraftdynamometer är ett högprecisions system som avvänds för att registrera och spela in de krafterna som uppkommer vid skärande bearbetning. Supplies No 2014 june No 20 (31)

21 s Photon counting instrumentation Photon counting instrumentation for fluorescence spectroscopy/imaging of biomolecules in solution and in cells. It should support Time-Correlated Single Photon Counting (TCSPC), Multi-Channel Scaling (MCS), Fluorescence Correlation Spectroscopy and event timing with temporal resolutions between picoseconds and milliseconds in multiple detection channels. High sensitivity, high time resolution detectors and detector electronics, as well as related software packages may also be included. Supplies No 2014 june No 3D printer Ska användas främst för tillverkning av detaljer till forskningsprojekt samt prototyptillverkning men kan även komma att användas i undervisning. Supplies No 2014 june No 21 (31)

22 s Omvärldsbevakningstjänster Upphandling av tjänst för bevakning primärt av press och media, men kan även innefatta sociala medier. Services Yes 2014 june No liquid handling station for protein purification DNA sequencer with read lengths >400 bp An additional instrument for transferring liquids onto columns for protein purification A DNA sequencer with ability to generate a high number of long reads enabling both resequencing and de novo strategies for bacterial and viral wholegenome sequencing Supplies No 2014 august No Supplies No 2014 august No Uppgrade of controlers for testing machines Event services Uppgrade of controlers for testing machines Open Services No 2014 august No Upphandling av tjänster från Services Yes 2014 august No eventbyrå, såsom tekniska lösningar, scenografi, talarförmedling, strategi och koncept etc. Revisionstjänst medel från USA Revision- för projekt som finansierias med amerikanska federala medelsärskilda krav föreligger. Services Yes 2014 august No 22 (31)

23 s Data storage system Computing cluster for processing of massively parallel sequencing data (description to be added in 2014 when we know what we want in more detail) (description to be added in 2014 when we know what we want in more detail) Open Supplies No 2014 september No Open Supplies No 2014 september No electrochemical AFM equipment for insitu studies Both for fuel cell and battery studies it would we valuable to be able to measure electrochemical properties, such as conductivity, electrolyte membrane properties electrode aging and couple electrode structure with performance. AFM instruments are available at other departments at the school of chemistry but we would like to invest in electrochemical equipment to these instruments. For EC measurements 12k including cell Conductive measurements 20k Supplies No 2014 september No 23 (31)

24 s Design of lead pump facility I denna upphandling lägger vi ut begäran om konstruktionsritningar för provning av blypumpar. Services No 2014 september No Research management system Project Manager Upgrade of liquid handling system for NGS sample preparations IT-system som stöd för beredningen av extern forskningsfinansiering samt hantering av forskningsinformation. Hanterar byggprojekt i samarbete med projektledare på MBA. Omfattning varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. Upgrade of Bravo liquid handling system 2. Probably identical to first upgrade. Open Supplies No 2014 september No Open Services Yes 2014 september No Open Supplies No 2014 september No Single molecule sequencing instrument A biopolymer sequencer capable of sequencing single DNA/RNA/protein molecules. The sequencer should be scalable and its operation possible to automate. Open Supplies No 2014 september No 24 (31)

25 s Fluorescence Microscopesystem A fluorescence microscope is an optical microscope that uses fluorescence and phosphorescence instead of, or in addition to, reflection and absorption to study properties of organic or inorganic substances Supplies No 2014 september No Contiuous wave laser in the deep-uv We seek to procure a continuous wave (CW) deep UV ( nm) laser, with high stability and low noise, with an output power preferably exceeding 100mW. The laser is intended to be used for fluorescence spectroscopy/imaging, by generating autofluorescence from proteins and biomolecules. Supplies No 2014 september No 25 (31)

26 s Software system and services for telephone campaign KTH will purchase a system to be used for a four-five week telephone fundraising and affinity campaign that will start in the spring of KTH is looking for a supplier with experience of running telephone fundraising campaigns that target alumni. KTH will have conducted its first telephone fundraising and affinity campaign in 2014 and is wishing to continue to build a culture of giving amongst KTH alumni. Services Yes 2014 september No Fragment Analyzer The Fragment Analyzer Automated CE System is a fluorescence-based capillary electrophoresis instrument for both sizing and quantifying nucleic acids (DNA and RNA). Open Supplies No 2014 october No 26 (31)

27 s DNA sequencer with short turnaround time for massively parallel sequencing in clinical settings A massively paralllel DNA sequencer that can generate results in <12, preferentially <6 hours. Capacity must enable at least 30x whole human genome sequencing in one run. Open Supplies No 2014 october No High throughput sample preparation and purification system Highly versatile, automated magnetic-particle processing for DNA/RNA, protein or cell purification from virtually any source. Supplies No 2014 october No Wire-cut electric discharge machine Single cell capture Wire-cut electric discharge machine Instrument for capture and analysis of singel cells Supplies No 2014 october No Open Supplies No Waiting/not No scheduled Microfluidic platform Singel molecule counting Microfluidic platform to enhance visibility of DNA and RNA Instrument for quantification of singel molecules for RNA-seq validations. Open Supplies No Waiting/not scheduled Open Supplies No Waiting/not scheduled No No 27 (31)

28 s CD spectroscopy CD spectroscopy is used extensively to study chiral molecules of all types and sizes, but it is in the study of large biological molecules where it finds its most important applications. Supplies No Waiting/not scheduled No ncounter Analysis System (Nanostring) The system uses molecular barcodes and single molecule imaging to detect and count hundreds of unique transcripts in a single reaction. Open Supplies No Waiting/not scheduled No CD for Protein Technology Fluidigm BioMark (Fluidigm) Circular Dichroism instrument for protein secondary structure content measurements The system produces high quality data from RNA, mirna, DNA, and proteins. Leading this biological insight is the system s proven and published capabilities to uncover gene expression at the single-cell level. Supplies No Waiting/not scheduled Open Supplies No Waiting/not scheduled No No 28 (31)

29 s Peptide synthesis machine for Protein Technology Peptidsyntesmaskin for tillverkning av peptider Supplies No Waiting/not scheduled No HPLC Protein Technology HPLC-system för proteinkaraktärisering Capillary sequencer (sanger) standard for Sanger sequencing and fragment analysis by capillary electrophoresis Optical spectrum analyser Vizualisation laboratory Fire consultant 3 och 4 D Visualisering och bildbehandling av medicinska bilder Konsult som i byggprojekten kan granska handlingar och företräda KTH i diskussion med byggherrens konsultgrupp. Supplies No Waiting/not scheduled Supplies No Waiting/not scheduled Supplies No Waiting/not scheduled Supplies No Waiting/not scheduled Services Yes Waiting/not scheduled No No No No Optiska instrument 29 (31)

30 s CRM Upphandling av ett CRMsystem för hantering av angiftsskyldiga studenter (kommunikation, fakturering, administration mm) inklusive förstudie inför definition av systembehov. Supplies No Waiting/not scheduled No BiobankCloud cluster Vi ska bygga en cluster av datorer för att lagra och göra analyser på sekvensad DNA. Vi behöver Rack chassis servrar med 12x4 TB hårddiskar (7.2k rpm), dual CPU, 128 GB av minne, 2 hårddiskar för operativsystemet (300 GB, 10k rpm), 10 GBit Ethernet kort. Jag tror vi kan köpa 9 eller 10 stycken för SEK. Supplies No Genomförs ej No Bevakning Kista Bevakningsavtal, ändrade förutsättningar efter att lokler i Forum lämnas och all verksamhet ligger i Electrum Services No Genomförs ej No 30 (31)

31 s Consulting Services for Fjärrsyn Project (HPT) Svensk Fjärrvärme has been given the task by the research program Fjärrsyn for supporting this new project by providing consulting services for communication and dissemination. These services are to be specified as part of the which is being drawn up at present. Services No Genomförs ej No Ledningsgruppsutveckling; förändringsledning och mångfald Ledningsgruppsutveckling till skolornas ledningsgrupper som ett led att nå målen i mångfaldsprojektet, vilket är sanktionerat av KTH.s ledning, samt anpassa till andra målgrupper, såsom tjänsteförslagsnämnder, fakultetsnämnd m fl Open Services Yes Genomförs ej No Städ & hygien produkter Städ och hygienprodukter till lokalvården inom KTH Open Supplies Yes Genomförs ej No 31 (31)

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden årsmöte, möte med arbetsgrupperna och Optopub 2

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden årsmöte, möte med arbetsgrupperna och Optopub 2 Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet Innehåll sida Förord av ordförande 1 PhotonicSweden årsmöte, möte med arbetsgrupperna och Optopub 2 Strategiska forsknings- och innovationsagendor

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft RenaRumNr 10-2011 Månadens tema: RENA ZONER 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar 400-800 m 3 luft per timme. www.toulmeditech.com Erbjudandet gäller t o m

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

VI 2012:13. Banbrytande IKT. Projektkatalog

VI 2012:13. Banbrytande IKT. Projektkatalog VINNOVA InformatION VI 2012:13 Banbrytande IKT Projektkatalog Titel: Banbrytande IKT - Projektkatalog Serie: VINNOVA Information VI 2012:13 ISSN 1650-3120 Utgiven: September 2012 Utgivare: VINNOVA - Verket

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Master of Science Thesis in the Master Degree Programme, Automation

Läs mer

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology BACHELOR'S THESIS 2006:043 HIP Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple Mats Andersson Robert Wedin Luleå University of Technology BSc Programmes in Engineering Computer Engineering

Läs mer

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 Documentation from the seminar about digital models in tender specifikations. Includes Q&A and the presentation from the seminar. Questions And Answers 1 Questions

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

BITA 13. Jonny Karlsson & Magnus Westerlund (Eds) Proceedings of Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics

BITA 13. Jonny Karlsson & Magnus Westerlund (Eds) Proceedings of Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics ARCADA PUBLIKATION 2 2013 BITA 13 Proceedings of Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics Jonny Karlsson & Magnus Westerlund (Eds) www.arcada.fi Arcada Publikation 2

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona Stipendieutdelning hösten 2013 Foto: Rasmus Lindh Karlskrona Utmärkta examensarbeten som kan utveckla regionen Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 41 studenter som har arbetat fram 23 examensarbeten.

Läs mer

Image/J graphical user interface improvement

Image/J graphical user interface improvement Image/J graphical user interface improvement Image/J förbättring av användargränssnittet Maja Kizic Muris Borovac Institutionen för data- och elektroteknik Department of electrical and computer engineering

Läs mer

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Today s schedule 10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Con t e n t s Accenture 4 Altran 6 Atea Spintop 8 Braintek 10 Chalmers Teknologkonsulter 12 Combitech 14 CPAC

Läs mer