Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med PROFIBUS PA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med PROFIBUS PA"

Transkript

1 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trycktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med PROFIBUS PA Start Steg 1. Montera transmittern Steg 2. Överväg att rotera huset Steg 3. Ställ in byglar och omkopplare Steg 4. Ansluta ledningar och starta Steg 5. Grundkonfiguration Steg 6. Trimma transmittern Produktintyg Slut

2 Rosemount Rosemount Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör ägaren. Rosemount och Rosemounts logotyp är registrerade varumärken som tillhör Rosemount Inc. Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN 55317, USA Tfn: (inom USA) Tfn: (internationellt) Fax: Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tfn: Fax: / Emerson Process Management AB Box 1053 S Karlstad Sverige Tfn: +46 (54) Fax: +46 (54) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street Hepingli, Dong Cheng-distriktet Peking , Kina Tfn: Fax: Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling Tyskland Tfn: +49 (8153) 9390 Fax: +49 (8153) VIKTIGT MEDDELANDE! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 2051-transmittrar. Den ger inte anvisningar om konfiguration, diagnostik, underhåll, service, felsökning eller explosionssäkra, flamsäkra och egensäkra installationer. Se referenshandboken till modell 2051 PROFIBUS PA (dokument-nr ) för ytterligare anvisningar. Denna handbok finns också i elektronisk form på VARNING! Explosioner kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada: Installation av denna transmitter i explosionsfarliga miljöer måste ske i enlighet med tillämpliga lokala, nationella och internationella standarder, normer och rutiner. Se avsnittet om typgodkännanden i referenshandboken till modell 2051 PROFIBUS PA för inskränkningar förknippade med säkra installationer. Avlägsna inte transmitterlocken under en explosions- eller flamsäker installation när kretsen är strömförande. Processläckor kan orsaka skada eller resultera i dödsfall. Använd endast o-ringen avsedd för tätning tillsammans med motsvarande flänsadapter för att undvika processläckor. Elstötar kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada. Undvik kontakt med kablar och anslutningar. Högspänning i kablar kan ge elstötar. Kabelrör/kabelingångar. Om inte kabelrören/kabelingångarna i transmitterhuset är märkta på annat sätt är de 1 /2-14 NPT-gängade. Använd endast blindpluggar, adaptrar, kabelförskruvningar och kabelrör med en passande gängtyp när dessa anslutningar tillsluts. 2

3 Flöde Rosemount 2051 STEG 1. MONTERA TRANSMITTERN Vätsketillämpningar 1. Placera processanslutningen på sidan av ledningen. 2. Montera bredvid eller under processanslutningarna. 3. Montera transmittern så att dränerings-/ avluftningsventilerna är vända uppåt. Flöde Gastillämpningar 1. Placera processanslutningen på ledningens överdel eller på sidan av ledningen. 2. Montera i plan med eller ovanför processanslutningarna. Ångtillämpningar 1. Placera processanslutningen på sidan av ledningen. 2. Montera bredvid eller under processanslutningarna. 3. Fyll impulsledningarna med vatten. Flöde 3

4 Rosemount 2051 STEG 1 (FORTS.) Panelmontering (1) Rosemount 2051C Coplanar-fläns Rörmontering Konventionell fläns Rosemount 2051T (1) Panelbultar tillhandahålls av kunden. 4

5 Rosemount 2051 STEG 1 (FORTS.) Anmärkningar avseende bultning Om det vid transmitterinstallationen är nödvändigt att montera ihop processflänsar, ventilblock eller flänsadaptrar följer du dessa monteringsanvisningar för att säkerställa ordentlig tätning och optimala prestanda för transmittrarna. Använd endast de bultar som medföljer eller säljs av Emerson som reservdelar. Figur 1 visar vanliga transmittermonteringar med den bultlängd som krävs för rätt transmittermontering. Figur 1. Vanliga transmitterkonfigurationer A. Transmitter med Coplanar-fläns C. Transmitter med konventionell fläns och flänsadaptrar (tillval) C. Transmitter med Coplanar-fläns samt ventilblock och flänsadaptrar (tillval) 4 x 57 mm (2,25 tum) 4 x 44 mm (1,75 tum) B. Transmitter med Coplanar-fläns och flänsadaptrar (tillval) 4 x 44 mm (1,75 tum) 4 x 38 mm (1,50 tum) 4 x 73 mm (2,88 tum) 4 x 44 mm (1,75 tum) Bultar är normalt tillverkade i kolstål eller rostfritt stål. Bekräfta materialet genom att titta på markeringarna på bultens huvud och se Figur 2. Om bultmaterialet inte visas i Figur 2 kontaktar du närmaste Emerson Process Management-representant för ytterligare information. Följ anvisningarna nedan vid bultmontering: 1. Kolstålsbultar behöver inte smörjas och de rostfria stålbultarna är försmorda för att underlätta installationen. Något extra smörjmedel ska inte appliceras vid installationen av dessa bulttyper. 2. Fingerdra bultarna. 3. Momentdra bultarna till det initialt vridmomentet i ett korsvis mönster. Se Figur 2 för initialt vridmoment. 4. Momentdra bultarna till det slutliga vridmomentet i samma korsvisa mönster. Se Figur 2 för slutligt vridmoment. 5. Se till att flänsbultarna sticker ut genom isolatorplattan innan du trycksätter systemet. 5

6 Rosemount 2051 STEG 1 (FORTS.) Figur 2. Momentvärden för fläns- och flänsadapterbultar Bultförbandsmaterial Märkning på bult Initialt vridmoment Slutligt vridmoment Kolstål (CS) B7M 34 Nm (300 in.-lbs.) 73 Nm (650 in.-lbs.) Rostfritt stål (SST) 316 B8M Nm (150 in.-lbs.) 34 Nm (300 in.-lbs.) 316 R STM 316 SW 316 O-ringar med flänsadaptrar VARNING! Underlåtenhet att montera rätt o-ringar på adaptern kan orsaka läckor som kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada. De två flänsadaptrarna skiljs åt genom unika o-ringsspår. Använd endast den o-ring som är avsedd för sin specifika flänsadapter, enligt bilden nedan. Rosemount 3051S/3051/2051/3095 Flänsadapter O-ring Rosemount 1151 PTFE-baserad Elastomer Flänsadapter O-ring PTFE Elastomer Undersök o-ringarna visuellt när flänsarna eller adaptrarna tas bort. Byt ut dem om de uppvisar tecken på skada, t.ex. repor eller hack. Om du byter ut o-ringarna ska du dra åt flänsbultarna och centreringsskruvarna efter installationen för att kompensera PTFE-o-ringens säte. 6

7 Rosemount 2051 STEG 1 (FORTS.) Den ledningsmonterade mätartransmitterns inriktning Lågsidans tryckport (lufttrycksreferens) på den ledningsmonterade trycktransmittern sitter i halsen på transmittern, bakom huset. Dräneringsvägen går 360 runt transmittern mellan huset och sensorn (se Figur 3). Håll dräneringsvägen fri från hinder som färgflagor, dammpartiklar, smörjrester m.m. genom att montera transmittern så att processmedia kan dräneras. Figur 3. Ledningsmonterad mätare för tryckport på lågsidan Tryckport på lågsidan (lufttrycksreferens) STEG 2. ÖVERVÄG ATT ROTERA HUSET Följ anvisningarna nedan för att lättare komma åt kabelanslutningar i fält eller för att bättre kunna se LCD-displayen (tillval): 1. Lossa på ställskruven för husrotation. 2. Rotera huset medurs till önskad läge. Om önskat läge inte kan nås på grund av gängornas begränsning ska huset roteras moturs till önskat läge (upp till 360 från gänggränsen). 3. Dra åt ställskruven för husrotation igen. Ställskruv för husrotation (5/64 tum) 7

8 Rosemount 2051 STEG 3. STÄLL IN BYGLAR OCH OMKOPPLARE Säkerhet Efter konfigurationen av transmittern kan det hända att du föredrar att skydda konfigurationsdata mot oönskade ändringar. I så fall ställer du in transmitterns säkerhetsbygel på ON (På) för att hindra oavsiktliga eller överlagda ändringar av konfigurationsdata. Bygeln är märkt Security (Säkerhet). Simulera Simuleringsbygeln används tillsammans med det analoga ingångsblocket. Bygeln används för att simulera mätningen och används som en låsfunktion för AI-blocket. För att aktivera simuleringsfunktionen måste bygeln ställas om till läge ON (På) sedan strömmen slagits på. Denna funktion förhindrar att transmittern oavsiktligt lämnas i simuleringsläge. Figur 4. Transmitterbyglarnas platser ROSEMOUNT 2051 PROFIBUS PA OUTPUT LOCAL OPERATOR INTERFACE ELECTRONICS ASSEMBLY P/N USE DISPLAY TO CONFIGURE -USE EXTENDED COVER TO AVOID DAMAGE 8

9 Rosemount 2051 STEG 4. ANSLUTA LEDNINGAR OCH STARTA Följ anvisningarna nedan för att ansluta transmittern: 1. Avlägsna huslocket på sidan märkt FIELD TERMINALS (Fältterminaler). 2. Anslut elkablarna till terminalerna enligt märkningen på anslutningsplinten. Strömterminalerna är polaritetsokänsliga anslut positiv eller negativ till endera terminalen 3. Kontrollera att jordningen är korrekt. Det är viktigt att instrumentets kabelavskärmning klipps till/trimmas ordentligt och isoleras så att den inte vidrör transmitterhuset ansluts till nästa avskärmning om kabeln dras genom en kopplingsdosa ansluts till en god jordning vid spänningsmatningsänden. 4. Plugga igen och tillslut oanvända kabelgenomföringar. 5. Om så är tillämpligt, installera ledningarna med droppslinga. Dra droppslingan så att dess nedersta del är lägre än kabelgenomföringarna och transmitterhuset. 6. Sätt tillbaka huskåpan. Figur 5. Jordterminal Mataranslutningar Figur 6. Integrerad effektkonditionerare och filter m max (beroende på kabelns egenskaper) Avslutningar Strömförsörjning DP/PAkoppling/ länk DP-nätverk (trunkledning) Signalkabel (påsticksledning) (påsticksledning) PROFIBUS PA-enhet 9

10 Rosemount 2051 STEG 4 (FORTS.) Signalkabeljordning Dra inte signalkablar i kabelrör eller öppna kabelstegar tillsammans med strömförande kabel eller i närheten av tyngre elektrisk utrustning. Jordningsavslutningar sitter på utsidan av elektronikhuset och inne i anslutningsutrymmet. Dessa jordningsanslutningar används när transientskyddets anslutningsplintar installerats eller för att uppfylla lokala bestämmelser. Se steg 2 nedan för mer information om hur kabelskärmen ska jordas. 1. Ta bort huskåpan för fältanslutningarna. 2. Anslut ledningsparet och jorden enligt Figur 7. Kabelskärmen bör a. klippas till/trimmas ordentligt och isoleras så att den inte vidrör transmitterhuset b. kontinuerligt ansluta till avslutningspunkten c. vara ansluten till god jord vid elnätsänden. Figur 7. Ledningsdragning Klipp till avskärmning och isolera DP Isolera avskärmning Anslut avskärmningen tillbaka till elnätsjordningen 3. Sätt tillbaka huskåpan. Kåpan bör dras åt så att det inte finns något mellanrum mellan kåpan och huset. 4. Plugga igen och tillslut oanvända kabelrörsanslutningar. Strömförsörjning Matningslikspänningen bör ge effekt med mindre än två procents rippel. Transmittern kräver 9 32 VDC vid kontakterna för att fungera och ge komplett funktionalitet. Effektkonditionerare DP/PA-kopplingen/länken innefattar ofta en integrerad effektkonditionerare. Jordning Transmittrar är elektriskt isolerade till 500 VAC rms. Signalledningen ska inte jordas. Jordning av skärmledning Skärmledningen kräver normalt en enkel jordningspunkt för att undvika att skapa en jordningsslinga. Jordningspunkten brukar finnas vid strömförsörjningen. 10

11 Rosemount 2051 STEG 5. GRUNDKONFIGURATION Konfigurationsåtgärder Transmittern kan konfigureras via antingen det lokala användargränssnittet alternativkod M4, eller via en klass 2-master (DD- eller DTM-baserad). De två grundkonfigurationsuppgifterna för PROFIBUS PA tryckmätare är: 1. Tilldelning av adress. 2. Konfiguration av tekniska måttenheter (skalning). OBS! Rosemount 2051 PROFIBUS PA Profile 3.02-enheter är inställda på läget Identification Number Adaption (Id-nummersanpassing) när de levereras från fabriken. I detta läge kan transmittern kommunicera med alla PROFIBUS PA-kontrollvärdar med antingen den generiska GSD-profilen (9700) eller Rosemount 2051-specifika GSD (3333) laddad på värden. Därför är det inte nödvändigt att byta transmitterns id-nummer vid start. Tilldela adress Rosemount 2051 levereras med en tillfällig adress (126). Denna måste ändras till ett unikt värde mellan 0 och 125 för att kommunikation med värden ska kunna upprättas. Vanligtvis är adresserna 0 2 reserverade för masters eller kopplingar och därför rekommenderas adresser mellan 3 och 125. Adressen kan ställas in via antingen: det lokala operatörsgränssnittet, se Tabell 1 och Figur 8 Klass 2-mastern, se handboken till klass 2-mastern för information om adressinställning Konfigurera tekniska måttenheter Om inte annat efterfrågats levereras Rosemount 2051-tryckmätare med följande inställningar: Mätläge: Tryck Teknisk måttenhet: InH 2 O Skalning: Ingen Tekniska måttenheter ska bekräftas eller konfigureras före installation. Enheter kan konfigureras för tryck-, flödes- eller nivåmätning. Mättyper, enheter, skalning och lågt flödesgränsvärde (i förekommande fall) kan ställas in antingen via det lokala operatörsgränssnittet, se Tabell 1 och Figur 8 klass 2-mastern, se Tabell 2 för anvisningar om parameterkonfiguration. Konfigurationsverktyg Lokalt användargränssnitt Om det beställts kan det lokala användargränssnittet användas för att ta enheten i drift. För att aktivera det lokala användargränssnittet trycker du på en av konfigurationsknapparna som sitter under transmitterns övre bricka. Se Tabell 1 och Figur 8 för funktions- och menyinformation. OBS! Knapparna måste vara helt nedtryckta, en rörelse på 10 mm. 11

12 Rosemount 2051 STEG 5 (FORTS.) Tabell 1. Knappfunktioner på det lokala operatörsgränssnittet Knapp Åtgärd Navigering Teckeninmatning Spara? Bläddra Nedåt i Ändrar teckenvärde (1) Ändrar mellan Spara menykategorierna och Avbryt Retur Väljer menykategori Matar in tecken och stegar fram Sparar (1) 1) Tecken blinkar när de kan ändras. Figur 8. Menyn i det lokala gränssnittet ADDRESS 2. CALIBRATION 3. UNITS 4. DAMPING 5. DISPLAY 6. IDENTIFICATION ## 7. EXIT PRESSURE FLOW LEVEL TEMPERATURE ZERO LOWER SENSOR UPPER SENSOR RESET FACTORY Klass 2-master Rosemount 2051 PROFIBUS DD- och DTM-filer finns att tillgå på eller genom att kontakta närmaste återförsäljare. Se Tabell 2 för anvisningar om konfiguration av transmittern för tryckmätning. Se produkthandboken ( ) för anvisningar om flödes- och nivåkonfiguration. Tabell 2. Tryckkonfiguration via klass 2-master Steg Åtgärder Ställ in block på Ställ in transduktorblock på läge Out of Service (Ur funktion) Out of Service (Ur funktion) Ställ in analogt insignalsblock i läge Out of Service (Ur funktion) Välj mättyp Ställ in Primary Value (Primärvärde) på Pressure (Tryck) Välj enheter Ställ in Engineering Units (Tekniska måttenheter) Primära och sekundära enheter måste stämma överens Ange skalning Ställ in Scale In (Skala in) i Transducer Block (Transduktorblock) på Ställ in Scale Out (Skala ut) i Transducer Block (Transduktorblock) på Ställ in PV Scale (PV-skala) i Analog Input Block (Analogt ingångsblock) på Ställ in Out Scale (Utskala) i Analog Input Block (Analogt ingångsblock) på Ställ in linearisering i Analog Input Block (Analogt ingångsblock) på None (Ingen) Ställ in Blocks (Block) Ställ in Transducer Block (Transduktorblock) i läge Auto (Automatisk) på Auto (Automatisk) Ställ in Analog Input Block (Analogt ingångsblock) i läge Auto (Automatisk) 12

13 Rosemount 2051 STEG 5 (FORTS.) Värdintegration Kontrollvärd (klass 1) Rosemount 2051-enheten användar komprimerad status enligt rekommendationen i Profile 3.02-specifikationen och NE 107. Se handboken för anvisningar om komprimerad statusinformation om bit-tilldelning. Tillämplig GSD-fil måste hämtas hos kontrollvärden, antingen Rosemount 2051-specifik (rmt3333.gsd) eller den generiska 3.02-profilen (pa gsd). Dessa filer återfinns på eller Konfigurationsvärd (klass 2) Tillämplig DD- eller DTM-fil måste installeras i konfigurationsvärden. Dessa filer återfinns på STEG 6. TRIMMA TRANSMITTERN Enheterna kalibreras på fabriken. Efter installation bör nolltrim utföras på sensorn för att eliminera fel som beror på monteringsläge eller statiska tryckeffekter. Nolltrim kan utföras via det lokala operatörsgränssnittet, se Tabell 1 och Figur 8 klass 2-mastern, se Nolltrimning via klass 2-master för anvisningar om parameterkonfiguration. Nolltrimning via klass 2-master 1. Placera transduktorblocket i läget Out of Service (OOS) (Ur funktion). 2. Tillför nolltryck till enheten och låt den stabiliseras. 3. Gå till Device Menu (Enhetsmeny) > Device Calibration (Enhetskalibrering) och ställ in Lower Calibration Point (Nedre kalibreringspunkt) på 0,0. 4. Placera transduktorblocket i läge AUTO (Automatisk). PRODUKTINTYG Godkända tillverkningsplatser Emerson Process Management Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Wessling, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited Peking, Kina Emerson Process Management Daman, Indien Information om EU-direktiv EG:s försäkran om överensstämmelse finns på sid. 18. Den senaste versionen finns på Intyg om icke explosionsfarliga platser för Factory Mutual Som en rutinåtgärd har transmittern undersökts och testats för att fastställa att utformningen uppfyller grundläggande elektriska, mekaniska och brandskyddskrav enligt FM (Factory Mutual, ett nationellt erkänt testlaboratorium [Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL]) auktoriserat av USA:s federala myndighet för hälsa och säkerhet i arbetslivet (Federal Occupational Safety and Health Administration, OSHA). 13

14 Rosemount 2051 Intyg för användning i explosionsfarliga miljöer Nordamerikanska intyg FM-godkännanden E5 Explosionssäker enligt klass I; division 1; grupp B, C och D. Dammgnistsäker enligt klass II; division 1; grupp E, F och G. Dammgnistsäker enligt klass III, division 1. T5 (T a = 85 C), fabriksförseglad, kapslingsklass 4x. I5 Egensäker för användning i klass I, division 1, grupp A, B, C och D; klass II, division 1, grupp E, F och G; klass III, division 1, ZON 0 AEx ia IIC T4, när den är ansluten i enlighet med Rosemount-ritning Gnistfri för klass I; division 2; grupp A, B, C och D. För FOUNDATION fieldbus och PROFIBUS PA, temperaturkod: T4 (T a = 70 C) Temperaturkod: T4 (T a = 60 C) Kapslingsklass 4X. För ingångsparametrar, se reglerritning Canadian Standards Association (CSA) Alla transmittrar som godkänts av CSA för användning i explosionsfarliga miljöer certifieras i enlighet med ANSI/ISA E6 Explosionssäker för klass I; division 1; grupp B, C och D. Dammgnistsäker för klass II och klass III; division 1; grupp E, F och G. Lämplig för klass I; division 2; grupp A, B, C and D för explosionsfarliga miljöer inom- och utomhus. Kapslingsklass 4X, fabriksförseglad. Enkel försegling. C6 Explosionssäkerhets- och egensäkerhetsgodkännande. Egensäker för klass I; division 1; grupp A, B, C och D när den är ansluten i enlighet med Rosemount ritning Temperaturkod T3C. För ingångsparametrar, se kontrollritning Enkelförsegling. Explosionssäker för klass I; division 1; grupp B, C och D. Dammgnistsäker för klass II och klass III; division 1; grupp E, F och G. Lämplig för explosionsfarliga miljöer av klass I; division 2; grupp A, B, C och D. Kapslingsklass 4X, fabriksförseglad Europeiska intyg I1 ATEX egensäkerhet Intygs-nr: BAS08ATEX0129X II 1 G Ex ia IIC T4 (T amb = 60 till 70 C) 1180 Tabell 3. Insignalsparametrar U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,3 W C i = 0 µf Särskilda villkor för säker användning (X): När transientskyddets kopplingsplint (tillval) installeras klarar apparaten inte det 500 V-isoleringsprov som krävs enligt punkt i SS-EN Hänsyn till detta måste tas när apparaten installeras. Höljet kan vara tillverkat av aluminiumlegering och ha en skyddsfinish i polyuretanlack. Var dock försiktig och skydda den mot slag, stötar och nötning om den placerats i zon 0. 14

15 Rosemount 2051 IA ATEX FISCO-egensäkerhet Intygs-nr: BAS08ATEX0129X II 1 G Ex ia IIC T4 (T amb = 60 till 60 C) IP Tabell 4. Insignalsparametrar U i = 17,5 V I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 5 µf L i = 10 µh Särskilda villkor för säker användning (X): Apparaten klarar inte det 500 V-isoleringsprov som krävs enligt punkt i SS-EN Hänsyn till detta måste tas när apparaten installeras. N1 ATEX-typ n Intygs-nr: BASEEFA08ATEX0130X II 3 G Ex na nl IIC T4 (T amb = 40 till 70 C) U i = 42,4 VDC max Särskilda villkor för säker användning (X): Apparaten klarar inte det 500 V-isoleringsprov som krävs enligt punkt i SS-EN Hänsyn till detta måste tas när apparaten installeras. E1 ATEX flamsäker Intygs-nr: KEMA08ATEX0090X II 1/2 G Ex d IIC T6 (T amb = 50 till 65 C) Ex d IIC T5 (T amb = 50 till 80 C) 1180 Särskilda villkor för säker användning (X): 1. Ex d-stansproppar, kabelförskruvningar och ledningsdragningskrav måste vara lämpade för en temperatur på 90 C. 2. Detta instrument har ett tunt väggmembran. Vid installation, underhåll och användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som membranet kommer att utsättas för. Tillverkarens underhållsanvisningar måste följas noggrant för att bibehålla säkerheten under enhetens förväntade livstid. 3. Modell 2051 uppfyller inte kraven i artikel 5 av IEC i fråga om fogarnas flamsäkerhet. Kontakta Emerson Process Management för information om de flamsäkra fogarnas mått. ND ATEX damm Intygs-nr: Baseefa08ATEX0182X II 1 D Dammklassning: II 1 D Ex td A20 T115 C ( 20 C T a 85 C) IP66 IP68 Vmax = 42,4 VDC A = 22 ma 1180 Särskilda villkor för säker användning (X): Om apparaten är utrustad med en 90 V-transientdämpare (tillval) klarar den inte testet av isoleringen från jord. Hänsyn till detta måste tas när apparaten installeras. 15

16 Rosemount 2051 IECEx-intyg I7 IECEx egensäkerhet Intygs-nr: IECEx BAS X Ex ia IIC T4 (T amb = 60 till 70 C) IP Tabell 5. Insignalsparametrar U i = 30V I i = 300 ma P i = 1,3 W C i = 0 µf Särskilda villkor för säker användning (X): Apparaten klarar inte det 500 V-isoleringsprov som krävs enligt punkt i IEC Hänsyn till detta måste tas när apparaten installeras. IG E7 IECEx FISCO-egensäkerhet Intygs-nr: IECExBAS X Ex ia IIC T4 (T amb = 60 till 60 C) IP Tabell 6. Insignalsparametrar U i = 17,5 V I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 5 µf L i = 10 µh Särskilda villkor för säker användning (X): Apparaten klarar inte det 500 V-isoleringsprov som krävs enligt punkt i IEC Hänsyn till detta måste tas när apparaten installeras. IECEx explosionssäker (flamsäker) Intygs-nr: IECEx KEM X Ex d IIC T6 (T amb = 50 till 65 C) Ex ia IIC T5 (T amb = 50 till 80 C) IP Vmax = 42,4 VDC Särskilda villkor för säker användning (X): 1. Ex d-stansproppar, kabelförskruvningar och ledningsdragningskrav måste vara lämpade för en temperatur på 90 C. 2. Detta instrument har ett tunt väggmembran. Vid installation, underhåll och användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som membranet kommer att utsättas för. Tillverkarens underhållsanvisningar måste följas noggrant för att bibehålla säkerheten under enhetens förväntade livstid. 3. Modell 2051 uppfyller inte kraven i artikel 5 av IEC i fråga om fogarnas flamsäkerhet. Kontakta Emerson Process Management för information om de flamsäkra fogarnas mått. 16

17 Rosemount 2051 N7 IECEx typ n Intygs-nr: IECEx BAS X Ex nanl IIC T4 (T amb = 40 till 70 C) U i = 42,4 VDC max IP66 Särskilda villkor för säker användning (X): Apparaten klarar inte det 500 V-isoleringsprov som krävs enligt punkt i IEC Hänsyn till detta måste tas när apparaten installeras. TIIS-intyg E4 TIIS flamsäkerhet Ex d IIC T6 GOST ryska intyg IM Egensäkerhet Ex ia IIC T4 EM Flamsäkerhet Ex d IIC T5/T6 Inmetro-intyg E2 Flamsäkerhet Intygs-nr: CEPEL EX 1767/09X BR Ex d IIC T6/T5 IP66 I2 Egensäkerhet Intygs-nr: CEPEL EX 1768/09X BR Ex ia IIC T4 IP66 IB FISCO-egensäkerhet Intygs-nr: CEPEL EX 1768/09X BR Ex ia IIC T4 Intygskombinationer En intygsbricka i rostfritt stål medföljer när ett extra typgodkännande specificeras. När utrustning med flera olika typgodkännanden har installerats ska den inte återinstalleras med några andra typer av typgodkännanden. Märk brickan för typgodkännande permanent för att skilja ut den från andra oanvända typgodkännanden. K5 E5 och I5 KB K5 och C6 KD K5, C6, I1 och E8 K6 C6, I1 och E8 K8 E8 och I1 K7 E7, I7 och N7 17

18 Rosemount 2051 Figur 9. EG-försäkran om överensstämmelse för Rosemount 2051 EC Declaration of Conformity No: RMD 1071 Rev. A We, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN declare under our sole responsibility that the product, manufactured by, Models 2051 Pressure Transmitter Rosemount Inc Technology Drive and 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. (signature) Vice President of Global Quality (function name - printed) Timothy J Layer (name - printed) 15-Aug-2008 (date of issue) 18

19 Rosemount 2051 EMC Directive (2004/108/EC) EC Declaration of Conformity No: RMD 1071 Rev. A All Models 2051 Pressure Transmitters EN 61326:2006 PED Directive (97/23/EC) Models 2051CG2, 3, 4, 5; 2051CD2, 3, 4, 5 (also with P9 option); Pressure Transmitters QS Certificate of Assessment - EC No. PED-H-100 Module H Conformity Assessment All other model 2051 Pressure Transmitters Sound Engineering Practice Transmitter Attachments: Diaphragm Seal - Process Flange - Manifold Sound Engineering Practice ATEX Directive (94/9/EC) Model 2051 Pressure Transmitter Certificate: BAS08ATEX0129X Intrinsically Safe - Group II Category 1 G Ex ia IIC T4 (Ta =-60 C to +70 C) Ex ia IIC T4 (Ta =-60 C to +60 C) FISCO Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2007 Certificate: Baseefa08ATEX0130X Type n - Group II Category 3 G Ex na nl IIC T4(Ta =-40 C to +70 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2005 Certificate: KEMA08ATEX0090X Flameproof - Group II Category 1/2 GD Ex d IIC T6 (-50 C Ta +65 C) Ex d IIC T5 (-50 C Ta +80 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2007; EN :2007 Certificate: Baseefa08ATEX0182X Type Dust - Group II Category 1 D Ex td A20 T115ºC (-20 C Ta +85 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2004 File ID: 2051_ CE Marking Page 2 of 3 K:\CE_Declarations\2051\2051_RMD1071A_ doc 19

20 Rosemount 2051 EC Declaration of Conformity No: RMD 1071 Rev. A PED Notified Body Det Norske Veritas (DNV) [Notified Body Number: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norway ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate KEMA (KEMA) [Notified Body Number: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands Postbank Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom ATEX Notified Body for Quality Assurance Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom File ID: 2051_ CE Marking Page 3 of 3 K:\CE_Declarations\2051\2051_RMD1071A_ doc 20

21 Rosemount 2051 CE-försäkran om överensstämmelse Nr: RMD 1071 ver. A Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN , USA intygar på eget ansvar att produkten tillverkad av Trycktransmitter modell 2051 Rosemount Inc Technology Drive och 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA till vilka denna försäkran hänför sig, är i överensstämmelse med EG-direktiven, inklusive de senaste tilläggen, som framgår av bifogad tabell. Förutsättningen för överensstämmelse baseras på tillämpningen av de harmoniserade standarderna och, när så är tillämpligt eller erforderligt, en certifiering från ett av EG underrättat organ, som framgår av bifogad tabell. Vice President of Global Quality (Global kvalitetschef) (titel textad) Timothy J Layer (namn textat) 15 augusti 2008 (utfärdandedatum) 21

22 Rosemount 2051 EMC-direktiv (2004/108/EG) CE-försäkran om överensstämmelse Nr: RMD 1071 ver. A Alla trycktransmittrar av modell 2051 SS-EN 61326:2006 PED-direktiv (97/23/EG) Modell 2051CG2, 3, 4, 5; 2051CD2, 3, 4, 5 (även med P9-tillval); trycktransmittrar Kvalitetsbedömningsintyg EG nr. PED-H-100 Bedömning av överensstämmelse i enlighet med modul H Övriga trycktransmittrar av modell 2051 Sound Engineering Practice (God teknisk praxis) Transmittertillbehör: Membrantätning Processfläns Förgreningsrör Sound Engineering Practice (God teknisk praxis) ATEX-direktiv (94/9/EG) Trycktransmitter modell 2051 Certifikat: BAS08ATEX0129X Egensäker grupp II, kategori 1 G Ex ia IIC T4 (Ta = 60 C till +70 C) Ex ia IIC T4 (Ta = 60 C till +60 C) FISCO Harmoniserade standarder som använts: SS-EN :2006, SS-EN :2007 Certifikat: Baseefa08ATEX0130X Typ n grupp II, kategori 3 G Ex na nl IIC T4 (Ta = 40 C till +70 C) Harmoniserade standarder som använts: SS-EN :2006, SS-EN :2005 Certifikat: KEMA08ATEX0090X Flamsäker grupp II, kategori 1/2 GD Ex d IIC T6 ( 50 C Ta +65 C) Ex d IIC T5 ( 50 C Ta +80 C) Harmoniserade standarder som använts: SS-EN :2006, SS-EN :2007, SS-EN :2007 Certifikat: Baseefa08ATEX0182X Typ damm grupp II, kategori 1 D Ex td A20 T115 ºC ( 20 C Ta +85 C) Harmoniserade standarder som använts: SS-EN :2006, SS-EN :2004 Fil-id: 2051_ CE-Marking Sidan 2 av _RMD1071A_ _swe.doc 22

23 Rosemount 2051 PED-underrättat organ CE-försäkran om överensstämmelse Nr: RMD 1071 ver. A Det Norske Veritas (DNV) [underrättat organ nummer: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norge Av ATEX underrättade organ för CE-typutvärderingsintyg KEMA (KEMA) [Nummer på underrättad organ: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Nederländerna Postbank Baseefa. [Nummer på underrättad organ: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannien Av ATEX underrättat organ för kvalitetssäkring Baseefa. [Nummer på underrättad organ: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannien Fil-id: 2051_ CE-Marking Sidan 3 av _RMD1071A_ _swe.doc 23

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

I/A Series Tryckgivare Snabbinstallationguide. 1. Instruktionsböcker. 2. Elektronik/Kommunikation

I/A Series Tryckgivare Snabbinstallationguide. 1. Instruktionsböcker. 2. Elektronik/Kommunikation 1 Foxboro 1 (6) Gustaf Fagerberg AB Klangfärgsgatan 25 27 Box 12105 Tel 031-69 37 00 gustaf@fagerberg.se 402 41 Göteborg Fax 031-69 38 00 www.fagerberg.se Snabbinstallationguide 1. Instruktionsböcker Följande

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B ANVÄNDARHANDBOK www.furuno.co.jp Pub. No. OSV-44420-B DATE OF ISSUE: JAN. 2009 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser Innehåll Förord...4 Avsedd användning...5 Säkerhetsföreskrifter...6 Förberedelser...7 Delarnas namn...8 Produktbeskrivning/funktioner...10 Nedfällningsfunktion...10 Lyftfunktion, upp/ned...10 Care Raiser...10

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer