Profil. Kristina Klöfskär Verksamhetsutveckling/Ekonomikonsult Född Ekonomidata i Solna/Västkustens Ekonomidata Bryggan mellan IT och Ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profil. Kristina Klöfskär Verksamhetsutveckling/Ekonomikonsult Född 1960. Ekonomidata i Solna/Västkustens Ekonomidata Bryggan mellan IT och Ekonomi"

Transkript

1 /Västkustens Ekonomidata Kristina Klöfskär Verksamhetsutveckling/Ekonomikonsult Född 1960 Profil Kristina är en erfaren civilekonom och edagog som är van att snabbt sätta sig in i nya företagskulturer, se över ekonomiska och administrativa rocesser och jobbar för att förenkla verksamheten i ett företag. Med en karriär som bl.a. ekonomiassistent, revisorsasistent, controller, ekonomichef, lärare i ekonomi, data och juridik samt intern rojektledare och sueruser vid införande av nya affärssystem har Kristina skaffat sig ett stort kunnande om förändringsarbeten och hur det åverkar organisation och människor. Kristinas secialitet är att med sin edagogiska förmåga i olika företagskulturer införa och utbilda i olika system. Hon agerar gärna som rojektledare och är lika van att kommunicera med företagsledningar som att utbilda slutanvändare i affärssystemen. Kristina kan bokföring från ax till lima. Hon har jobbat med allt från att stansa verifikationer till avancerad koncernredovisning. Att inom 2 arbetsdagar urätta ett fullständigt eriodiserat bokslut med resultat- och balansräkning inklusive tillägg och kommentarer är inget konstigt för Kristina. Hon har också erfarenhet från IFRS och US GAAP vilket gör att hon lätt anassar svensk redovisning mot dessa rincier. Kristina har också kunska om hur bokslut görs, skatt- och momsredovisning, Intrastat samt hur årsredovisning och deklaration skall se ut. Efter 4 år å revisionsbyrå vet hon också hur revisorn jobbar och vill ha bokslutet dokumenterat I sju år har Kristina jobbat som lärare å gymnasium, Komvux och Högskola. Avancerade funktioner i Microsofts rogram, vardagsjuridik och affärsjuridik har också stått å schemat. Dessutom har hon jobbat med layout/deskto i PageMaker/Photosho/In Design. Sitt stora intresse för affärssystem och rocesser har Kristina fått ta fram vid ett flertal tillfällen. Hon har varit intern rojektledare i 3 olika imlementationsrojekt- Då har det ingått allt från nulägesanalys, kravsec, offentlig uhandling, utvärdering av leverantörer, migrering av befintlig data, testning och ev anassning. Systemen har också satts igång i skart läge. Kristna brukar jobba som sueruser och utbildar/suorterar övriga användare i de olika modulerna Kristina beskriver sig själv som lugn och alltid glad. Blir sällan stressad och gillar rak kommunikation. Flexibel, växlar lätt från detaljer till helikoterersektiv. Problem ger alltid möjligheter till att hitta bättre lösningar. Secialistområden Ekonomi från A-Ö Koncernredovisning Ekonomimoduler i ERP-system Projektledning vid imlementering Utbildning av slutanvändare Processer Dokumentation Kometensöverföring Branscherfarenheter Fordonsindustrin Bygg/Entrerenad Fastighet/Lokaler Livsmedel/Forskning Tillverkning Revision Certifieringar Datakörkort Sråk Svenska, modersmål Engelska, flytande Norska, god Danska, god Franska, affärsfranska som behöver lite ufräschning Övrigt Född 1960 Särbo Kristina är en van endlare och har ofta haft dubbelt boende ga sitt jobb. Hennes intressen är givetvis familjen och socialt umgänge med vänner och arbetskamrater. Sinning och golf för den sociala delen står högt i kurs. Att utforska nya latser och dela med sig av sina smultronställen gillar Kristina. Havet är mycket viktigt för henne. Med 20 års erfarenhet av året runt boende i Kungshamn/Smögen är hon van vid friska vindar och saltstänk. Hon rör sig med förkärlek i närheten av vatten! Ekonomidata är ett konsultföretag som jobbar i gränslandet mellan IT och ekonomi. Min ambition är att förenkla rocesser och utbilda användare i ekonomi och användning av moderna affärssystem Verkar med Stockholm och Göteborg som utgångsunkt. Västkustens Ekonomidata

2 /Västkustens Ekonomidata Kristina Klöfskär Verksamhetsutveckling/Ekonomikonsult Född 1960 Nyckelerfarenheter Kristinas anställningar/udrag har framförallt varit inriktade mot redovisning och imlementering av affärssystem. Fokus har legat å att se till att redovisningen görs å ett och rätt sätt från början, att raorter och analyser lätt skall kunna tas fram och anassas för koncernraortering med korta ledtider. Vid imlementering av affärssystem har fokus legat å att de ekonomiska modulerna som CRM, försäljning, inkö, roduktion, lager, kund- och leverantörsreskontra. Dessutom har Kristina jobbat med att se att scannings och betalningslösningar har införts eller blivit mer effektiva. I samband med införande av ekonomisystem har också behörigheter och attestflöden samt ekonomihandböcker urättats. Kristina har jobbat med rojektgruer i Projektlace och SharePoint miljöer. Ekonomidata är ett konsultföretag som jobbar i gränslandet mellan IT och ekonomi. Min ambition är att förenkla rocesser och utbilda användare i ekonomi och användning av moderna affärssystem Verkar med Stockholm och Göteborg som utgångsunkt. Västkustens Ekonomidata

3 /Västkustens Ekonomidata Udragshistorik i urval Interims konsult och koncernredovisning i HFM Kristina jobbade under ett halvår i ett amerikanskägt företag med att ansvara för att månadsraorteringen för Sverige, Finland, Estland och Litauen skedde i tid. Dag 2 kl 18.00, skulle en fullständig resultat- och balansräkning inklusive kommentarer vara uladdade, avstämda och utan anmärkningar i HFM. Anassning av raortering skulle ske mot US GAAP Förutom detta gjorda Kristina en översyn av avstämningsunderlag till balansräkningen, förbättrade befintligta statistik och rojektraorter i EX-Oen och Access. Dokumentation av arbetsugifter vid månadsbokslut ingick också. En introduktion av ny nordisk controller genomfördes i slutet av erioden. (2012-) Projektdeltagare avseende SAP och 1FC (One Finance Concet) Kristina veckoendlade i ett års tid för att som konsult medverka i en imlementering av en ny ekonomi och redovisningsmodell (1FC), som syftade till att få en gemensam ekonomilattform i en stor välkänd svensk koncern. 300 bolag skulle jobba enligt mer gemensamma och enhetliga ekonomisk rocesser. 125 rojektmedlemmar ingick i den centrala rojektgruen. Kristina jobbade med engelska som arbetssråk. Huvudfokus låg å att urätta Master Data definitions- och attributdokument avseende inkösdelen i SAP och ARIS. Även grunder i MM och FI/CO i SAP fick Kristina lära sig. ( ) Automatisk matchning av inkösorder/godsmottag/leverantörsfaktura I detta rojekt jobbade Kristina med att se över ett ar rocesser i Oracle avseende matchning av inkösorder/godsmottagning och leverantörsfaktura. Arbetet resulterade i förslag till nya rutiner och arbetssätt som minskade den manuella tiden för matchning av berörda dokument. ( ) Imlementation av koncernredovisningssystem och urättande av ekonomihandbok å engelska Kristina jobbade som controller med att migrera koncernredovisningen från Excel till Cognos Controller. I koncernen ingick svenskt moderbolag, 3 helägda svenska dotterbolag, 2 danska helägda underkoncerner och 2 norska helägda dotterbolag. Kristina gjorde en nulägesanalys kravsecifikation, utvärdering av systemleverantör samt imlementering och start av systemet. I samban med detta urättade Kristina också en koncerngemensam ekonomihandbok å engelska för att underlätta ev förvärv och konsolidering av ytterligare utländska bolagsförvärv. Kristina var intern rojektledare och ansvarade också för utbildning av övriga ekonomer i koncernen i rutiner kring månadsavslut och konsolideringar. Samarbete skedde också med alikationskonsulter av Cognos Controller. ( )

4 /Västkustens Ekonomidata Microsoft Dyn AX 2009, rojektredovisning och ersonalansvar Kristina medverkade i ett utrullningsrojekt av Microsoft Dyn AX moduler ingick, rojekt, ekonomi och kundreskontra. Utbildning av forskningsledare i rojektmodulen i AX 2009 för raortering enligt EUs föreskrifter. I kundreskontran och ekonomimodulen såg Kristina till att avstämningar kunde göras å ett lättare och enklare sätt. Samtidigt hade Kristina ersonalansvar för 10 ersoner. Personalsamtal genomfördes genom Management by walking. Kristina genomförde också åtgärder för att underlätta avstämningen av bankkonton. Majoriteten av de administrativa/ekonomiska arbetsugifterna övertogs av moderbolaget. ( ) Ekonomichef och imlementering av integrerat ekonomi- och fastighetssystem i kommunal verksamhet Som ekonomiansvarig ansvarade Kristina för ekonomin i 3 bolag, Strömstadsbyggen AB (Hyresbostäder) Strömstadslokaler AB (skolor, idrottslatser m m)samt Strömstads Badanstalt AB Badhus) Kristina ansvarade för ekonomin, årsredovisning samt medverkan vid styrelsemöten. Som intern rojektledare arbetade Kristina med införandet av elektronisk fakturahantering i Read Soft, samt för imlementeringen av ett helintegrerat system för ekonomi och fastighetsmodulen i Summarum. Arbetet föregicks av en offentlig uhandling. ( ) Ekonomichef, koncernraortering och turn around Tillsammans med VD medverkade Kristina till att bolaget under år 2005 gjorde en turnaround och fortsatte att visa vinster framöver. Kristina arbetade även med företagets årsredovisning och raortering enligt IFRS och koncernens egna redovisningsolicies. Fullständiga månadsboksluten inklusive kommentarer gjordes i Hyerion/HFM samt uföljning av TG er roduktgru gjordes i EssBase. Allt klart och kommenterat inom 3 arbetsdagar. Kristina var del av företagets ledningsgru. Personalansvar ingick för 4 ersoner, en inköare, en innesäljare, en lageransvarig och en ekonomiassistent. Koncernsråket var engelska. ( ) Ekonomichef och intern rojektledare imlementering Axata 5.0 Som ekonomichef i detta företag arbetade Kristina som intern rojektledare/sueruser/utbildare med att imlementera Axata 5.0. De moduler som omfattades var ekonomi, rojekt, kund-och leverantörsreskontra, inkö, försäljning och CRM. Kristina Jobbade också med ekonomiska raorter inklusive årsredovisning och annan affärsinformation. Daglig bokföring. Ingick i företagets ledningsgru ( ) Controller Kristina jobbade med 2 huvudsakliga inriktningar. Dels att stötta den dåvarande ekonomichefen med att göra koncernredovisningen i Excel för 4 bolag, dels att vara intern rojektledare vid val av nytt affärssystem. Från att ha jobbat i Bravo ville företaget hitta ett nyare och modernare system att jobb med. Kristina kom då att genomföra en nulägesanalys, kravsecifikation och

5 /Västkustens Ekonomidata val av system samt konsulter som skulle medverka i rojektet. Valet föll å Axata 5.0. Förutom migrering av befintlig data kom Kristina att få kunska om CRM, inkös-, lager, ekonomi, roduktions, reskontra och logistikdelen. Kristina utbildade även slutanvändare i systemet samt fungerade som first line suort ( ). Lärare/Utbildare Kristina är behörig lärare har 7 års erfarenheter som lärare å gymnasieskola, Komvux och Högskola. De ämnen som Kristina utbildat i är Handel och administration med SPCS Administration Ordbehandling IT-kunska Webbsidor och HTML Företagsekonomi grund och fortsättning Redovisning och beskattning Löner Presentationsteknik Datakörkortet Kristina är auktoriserad testledare ( ) Revisorsassistent Kristina har under 4 år jobbat med allt från stansning av verifikationer, göra avstämningar av redovisning, urättat årsredovisningar och deklarationer. Hon ansvarade själv för 5 ST bolag med allt från kommunikation med kunden till att assistera ansvarig revisor vid revisionen av bolagen. ( )

6 /Västkustens Ekonomidata Utbildningsförteckning 2002 HTU (Högskolan Väst) Projektledning Umeå Universitet Handelsrätt KTH Distansutbildning och 5 flexibelt lärande 1998 HTU (Högskolan Väst) Fil. Kand, redovisning (Med 20 rodukt- och tjänsteutveckling) 1997 Göteborgs Universitet Gymnasielärarexamen HIK (Högskolan Kalmar) IT Hermods Dilomerad företagsekonom Kurser 2008 Göteborg PUSamtal 1998 Stockholm ECDL Testledare 120 Anställningar & Befattningar Konsult Kidde Sweden AB Konsult Volvo Konsult Skanska Asfalt och Betong Coromatic AB, Bromma SIK Institutet för livsmedel och bioteknik Strömstadsbyggen AB Castolin Scandinavia AB Skandiaverken Flexi Tue AB Skandiaverken AB Lärare i gymnasieskolan, Komvux Revisorsassistent Ernst & Young AB

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 4-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer,! ida s projektassistenter,

Läs mer

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 3-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer, projektassistenter, ekonomiassistenter,

Läs mer

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process Stockholm: 8 september 2011 Bonnier Conference Center Under en dag fylld av funktionsövergripande

Läs mer

Ett välslipat ekonomisystem

Ett välslipat ekonomisystem Ett välslipat ekonomisystem För företag med högt ställda krav Briljant är ett komplett ekonomisystem utvecklat av svenska ekonomer. Det är anpassat för företag och organisationer som kräver hög driftsäkerhet

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Projekt 2, IT-Lots. NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag. Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl

Projekt 2, IT-Lots. NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag. Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl Ale Gymnasium Nödinge VÅRT FADDERFÖRETAG 2002-05-31 Gustav Persson Andreas Gustavsson Projekt 2, IT-Lots NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och

Läs mer

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Andreas Fernlund Arkitekt & webbutvecklare Andreas är en skicklig och engagerad IT-arkitekt och webbutvecklare med över 10 års erfarenhet av projekt från bland annat offentlig sektor, energi,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

XBRL. Potentiell samhällsnytta med XBRLanpassad årsredovisning för svenska aktiebolag. Slutrapport 2008-05-15

XBRL. Potentiell samhällsnytta med XBRLanpassad årsredovisning för svenska aktiebolag. Slutrapport 2008-05-15 XBRL Potentiell samhällsnytta med XBRLanpassad årsredovisning för svenska aktiebolag Slutrapport 2008-05-15 Kapitelrubrik Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Studiens syfte och avgränsning... 4 3 Metod... 5 3.1

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne Affärs- och Personalsystem SoftOnes system finns tillgängliga både

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Referensuppdrag. Uppdrag:

Referensuppdrag. Uppdrag: År 2004 - - Marknadsledande IT-företag i Norden inom trafik och logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering Anm: Årets Tillväxtföretag 2013! Management/- organisationsutveckling Styrelserapportering/-frågor

Läs mer

20-årsjubileum. Briljant Ekonomisystem. Ekonomisystem. Nr 22 Mars 2015

20-årsjubileum. Briljant Ekonomisystem. Ekonomisystem. Nr 22 Mars 2015 Briljant Ekonomisystem Nyslipatfrån Nr 22 Mars Briljant Ekonomisystem 1995 20-årsjubileum 1995 var det år då Sverige blev medlem i EU. Ingvar Carlsson var statsminister och hans tänkta efterträdare som

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer