Utfärdare: Eva Steiner Telefon: ÅRSRAPPORT Kättilsmåla vattenverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Kättilsmåla vattenverk"

Transkript

1 Utfärdare: Eva Steiner Telefon: ÅRSRAPPORT 2014 Kättilsmåla vattenverk

2 Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Kättilsmåla vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn: Adress: Telefonnummer: Organisationsnummer: Karlskrona kommun. Drift- och serviceförvaltningen Karlskrona Kontaktpersoner VA-chef: Driftingenjör: Drifttekniker: Kvalitets- och analysfrågor: Distributionsnät: Kenneth Johansson Roger L Svensson Mats Olausson Mats Strand Peter Håkansson Plats Platsnamn: Kättilsmåla vattenverk Besöksadress: Strågeryd, Kättilsmåla Telefon: Fastighetsbeteckning: Strågeryd 1:58 B VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillsynsmyndighet Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun. Alla löpande kontakter sker i praktiken med Miljö- och Stadsbyggnadsavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen liksom all kommunikation enligt nedan. Kontrollprogram Gällande kontrollprogram dok.nr , förelagt av miljönämnden Undersökningsprogrammet är uppdaterat under 2014 och fastställt av tillsynsmyndigheten (5)

3 Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Kättilsmåla vattenverk Försörjningsområde och skyddsåtgärder Kättilsmåla vattenverk försörjer Kättilsmåla samhälle. Karta över distributionsområdet finns tillgänglig på VA-avdelningen. Se även kontrollprogram. Skyddsområde saknas. Arbete i kommunen med att utarbeta hydrologiskt relevanta skyddsområde för samtliga vattenverk blev klart 2010 och lämnades in till länsstyrelsen för handläggning och fastställande. Hittills har inte något av dessa blivit fastställt. Bergborran och grusfilterbrunnen kan fungera som reserver för varandra. Kättilsmåla kan försörjas med mobilt reservkraftsaggregat vid strömbortfall. Antal anslutna personer 249 personer. Teknisk beskrivning Se även processchema, nästa sida. Råvatten tas huvudsakligen från bergborran B9412. Från grusfilterbrunnen B9101 tas en mindre del vatten från för att komma under gränsvärdet för fluorid. Förutom fluorid har B9101 betydligt sämre kvalitet än B Uppgifter om brunnarna kan fås ur brunnsregister som finns tillgängligt på VA-avdelningen. Råvattnet leds, efter dosering av kaliumpermanganat samt lut till önskat ph, in i en oxidationstank för oxidation av järn och mangan. ph för styrning av lutdosering mäts efter oxidationstanken. Utfällt järn och mangan filtreras av på ett öppet nedströms sandfilter. Efter filtret mäts turbiditet. Lut kan doseras för efterjustering av ph som då mäts (ej i ordinarie drift). Vattnet passerar ett UV-aggregat för mikrobiell avdödning. Möjlighet till dosering av natriumhypoklorit finns vid behov (bakterier på ledningsnätet). Renvattnet rinner till lågreservoar, varifrån det pumpas till distributionsnätet med konstantvarviga pumpar. Hydropress är ansluten till utgående ledning. Vattnet passerar ytterligare ett UV-aggregat efter lågreservoar. ph mäts på utgående vatten, larm utgår vid avvikande värden. 2(5)

4 Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Kättilsmåla vattenverk Vattenverkets maximala produktionskapacitet är omkring 75 m 3 /d. Medelproduktionen är 33 m 3 /d (2014). Processchema Oxidation av järn och mangan. Filtrering av utfällt järn och mangan. UV-ljus som säkerhet mot bakterie-påverkan. Reservoar på 60 m 3. UV-ljus som säkerhet mot bakterie-påverkan. Dosering av lut och KMnO 4. ph-mätning Turbiditetsmätning och ph-mätning Flödes- och ph-mätning Oxidation Sandfilter UV Lågreservoar 1 Inblåsning av luft med fläkt Spolning av filter med renvatten från reservoaren. UV 2 Hydropress Distribution till konsument via 2 konstantvarviga pumpar. Flödesmätning Spolvatten till avlopp. En bergborrad brunn; B9412 samt en grusfiltebrunn; B9101. Kemikaliehantering Lut (32 %-ig natriumhydroxidlösning) används efter utspädning som ph-höjande kemikalie. Kaliumpermanganat används efter upplösning i vatten för oxidation av järn och mangan. Verket är förberett för klorering med natriumhypoklorit vid bakterieproblem i befintlig process eller på ledningsnätet. Distributionsnät Karta över distributionsområdet finns på VA-avdelningen. Se även kontrollprogram. 3(5)

5 Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Kättilsmåla vattenverk C DRIFTFÖRHÅLLANDEN OCH KONTROLLRESULTAT UNDER ÅRET Driftstatistik inklusive nyckeltal bifogas i bilaga 1. Kontrollresultat Kontrollresultat på rå- och renvatten återfinns i bilaga 2. Utökad analys bifogas i bilaga 3. Vid samtliga tillfällen har prover tagna på utgående vatten och vatten hos användare uppfyllt SLV:s krav. Förutom bifogade analyser har tidigare även radonhalten i luften mätts. I slutet av 1999 var radonhalten fortfarande <100 Bq/m 3 (analyserat ). En ny mätning slutfördes i början av 2009 i processhall och kemikaliehall, dygnsmedelvärdet uppskattades till 100 Bq/m 3. Hantering av kemikalier Omräknat till 100 % förbrukades 140,8 kg lut, i form av 32 %-ig natriumhydroxidlösning på Kättilsmåla VV 2014 (0,0118 g/m 3 producerat dricksvatten). 20 kg kaliumpermanganat förbrukades på Kättilsmåla VV under 2014 (1,67 g/m 3 producerat vatten). Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Verket undergår periodisk besiktning vart tredje år, senast Eftersom bergborran innehåller föhöjda fluoridhalter används även grusfilterbrunnen. Entreprenad för nedläggning av Kättilsmåla VV och överföring från Karlskrona VV påbörjas under 2014, planeras klart vid halvårsskifte Under 2014 har PFAS analyserats i dricksvattnet hos användare i Kättilsmåla. Innan provtagningen initierades gjordes en översiktlig riskanalys tillsamman med räddningstjänsten. Inga riskområden kunde konstateras i närheten av någon av våra råvattentäkter i kommunen. Analysvärdet för PFAS i dricksvattnet hos användare i Kättilsmåla var mindre än 21 ng/l, vilket är långt under livsmedelsverkets föreslagna åtgärdsgräns, 90 ng/l, för PFASföreningar. 4(5)

6 Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Kättilsmåla vattenverk Driftstörningar av betydelse Driftstörning Datum Sammanlagd tid Bakteriepåverkan på Från och råvattenbrunnar, speciellt till B9101 Påverkad Konsekvens volym - - I och med installation av dubbla UV-ljus 2012 är säkerheten god. KMnO 4 -dosering ur drift dagar 65 m 3 Försämrad oxidation av järn och mangan. Turbiditet efter filter över 1,0 NTU. Avlagringar från B9101 har lossnat och stört processen Ca 1 d 35 m 3 Turbiditet efter filter över 2,0 NTU. Övrigt Inga arbeten utförda på distributionsnätet under året. D BILAGEFÖRTECKNING Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 5 Driftstatistik och nyckeltal för 2014, 1 sida. Kontrollresultat, egenkontroll 2014, 4 sidor. Kontrollresultat utökad kemisk egenkontroll hos användare samt utvidgad egenkontroll mikrobiologi, 7 sidor. Metodförteckning för använda analysmetoder, 2 sidor. 5(5)

7 Kättilsmåla VV 2014 Bilaga 1 Råvatten Dricksv. Medel KMnO 4 Lut 100% Elförbr. VV Elförbr. Trst m 3 m 3 m 3 /dy kg kg kwh kwh Januari , Februari , Mars , April , Maj Juni , Juli Augusti , September , Oktober , November , December , Hela Året ,0 140, Dricksvatten prod. 1,37 m 3 /h Anm.: Elförbrukningen på trst mäts tillsvidare KMnO 4 (kg) 20,0 1,67 g/m 3 gemensamt med Kättilsmåla ARV, Lut (kg) 140,8 0,0118 kg/m 3 där summan redovisas. El VV (kwh/år) ,64 kwh/m 3 El trst (kwh/år) 0 0,00 kwh/m 3 Bilaga 1 Skrivet av Karlskrona kommun

8 Bilaga 2 Kättilsmåla B9101 (Rå II) Prov nr Prov dat AM22-J3 CBT-MF CBEC-MF CBT-lert CBEC-lert TEMP P ALK-NG NH4-NB mg F-DJ FÄRG-NK Odlingsb. mik Koliforma bae. coli MF Koliforma baktee. coli Temperatur Alkalinitet Ammonium Fluorid Färg cfu/ml cfu/100 ml cfu/100 ml mpn/100 ml mpn/100 ml C mg/l mg/l mg/l mg/l Pt ,5 49,9 0,303 0, ,1 0,257 0, ,1 0,28 0, ,3 0,339 0,21 45 Medel ,4 46,6 0,295 0,19 39 Min ,1 0,257 0,12 30 Max ,9 0,339 0,21 45 Prov nr Prov dat CA-NF MG-NF HÅRD-NF FE-NF MN-NF CORG-TKC PH-K TEMP PH TURBFNU Kalcium AAS Magnesium Hårdhet som Järn AAS Mangan AA TOC ph-värde Temperatur Turbiditet mg/l mg/l dh mg/l mg/l mg/l ph C FNU ,3 2,2 1,8 4,34 2,59 7,6 6, , ,6 1,8 1,5 3,7 2,65 6,7 6, , ,6 4,51 2,86 7,4 6, , ,8 2 1,7 4,82 2,92 7,5 6, ,07 Medel 8,4 2,0 1,7 4,343 2,755 7,3 6, ,75 Min 7,6 1,8 1,5 3,7 2,59 6,7 6, ,47 Max 9,3 2,2 1,8 4,82 2,92 7,6 6, ,07 1(4)

9 Bilaga 2 Kättilsmåla B9412 (Rå III) Prov nr Prov dat AM22-J3 CBT-MF CBEC-MF CBT-lert CBEC-lert TEMP P ALK-NG NH4-NB mg F-DJ FÄRG-NK Odlingsb. mik Koliforma bae. coli MF Koliforma baktee. coli Temperatur Alkalinitet Ammonium Fluorid Färg cfu/ml cfu/100 ml cfu/100 ml mpn/100 ml mpn/100 ml C mg/l mg/l mg/l mg/l Pt , ,073 1, ,2 0,081 1, ,5 91,7 0,073 1, ,5 0,071 1,06 15 Medel ,5 95,6 0,075 1,14 23 Min ,7 0,071 1,06 15 Max ,081 1,28 40 Prov nr Prov dat CA-NF MG-NF HÅRD-NF FE-NF MN-NF CORG-TKC PH-K TEMP PH TURBFNU Kalcium AAS Magnesium Hårdhet som Järn AAS Mangan AA TOC ph-värde Temperatur Turbiditet mg/l mg/l dh mg/l mg/l mg/l ph C FNU ,9 2,7 3,8 0,509 0,304 2,4 7, , ,9 2,3 3 1,2 0,359 2,9 7, ,3 2,4 3 0,677 0,448 2,9 7,4 16 2, ,4 3,1 0,699 0,475 2,8 7, ,64 Medel 19,0 2,5 3,2 0,771 0,397 2,8 7, ,16 Min 17,3 2,3 3 0,509 0,304 2,4 7, ,3 Max 22,9 2,7 3,8 1,2 0,475 2,9 7, (4)

10 Bilaga 2 Kättilsmåla VV Röda siffror är mindre än-värden Prov nr Prov dat AM22-J3 CBT-MF CBEC-MF TEMP P ALK-NG F-DJ FÄRG-NK CA-NF Odlingsb. m Koliforma bae. coli MF TemperatuAlkalinitet Fluorid Färg Kalcium AAS cfu/ml cfu/100 ml cfu/100 ml C mg/l mg/l mg/l Pt mg/l , , , , , , , , ,2 Medel ,9 105,3 1, ,9 Min , ,5 Max , ,4 Prov nr Prov dat MG-NF HÅRD-NF FE-NF MN-NF CORG-TKCPH-K TEMP PH TURBFNU Magnesium Hårdhet som Järn AAS Mangan AATOC ph-värde Temperatur Turbiditet mg/l dh mg/l mg/l mg/l ph C FNU ,7 3,3 0,029 0,025 3,4 8, , ,5 3,2 0,013 0,014 3,2 8, , ,7 3,2 0,016 0,012 3,4 8, , ,6 3,3 0,011 0,006 3,1 8, ,31 Medel 2,6 3,3 0,017 0,014 3,3 8, ,27 Min 2,5 3,2 0,011 0,006 3,1 8, ,2 Max 2,7 3,3 0,029 0,025 3,4 8, ,32 3(4)

11 Bilaga 2 Kättilsmåla Nät Röda siffror är mindre än-värden Prov nr Prov dat AM22-J3 ALV22-J7 CBT-MF CBEC-MF FS-MF CFSMSM-MF MSJ-MF AKTINOM-MFTEMP P NH4-NB mg F-DJ Odlingsb. m Långsamväx Koliforma bake. coli MF EnterokockeMikrosvampar Mikrosvampa AktinomyceteTemperatur Ammonium Fluorid cfu/ml cfu/ml cfu/100 ml cfu/100 ml cfu/100 ml CFU/100 ml CFU/100 ml CFU/100 ml C mg/l mg/l ,01 1, ,012 1, ,022 1, ,01 1,04 Medel ,5 0,014 1,08 Min ,01 1,04 Max ,022 1,13 Prov nr Prov dat FÄRG-NK FE-NF KOND-25 LUKT MN-NF CORG-TKC PH-K TEMP PH SMAK TURBFNU Färg Järn AAS Konduktivitet Lukt Mangan AA TOC ph-värde Temperatur Smak Turbiditet mg/l Pt mg/l ms/m mg/l mg/l ph C FNU ,01 25,9 ingen 0,009 3,5 8,07 18 ingen 0, ,01 25,4 ingen 0,005 3,3 8,1 19 ingen 0, ,015 21,8 ingen 0,005 3,2 8,04 17 ingen 0, ,01 25,9 ingen 0,005 2,9 8,12 21 ingen 0,13 4(4)

12 Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Kättilsmåla vattenverk Bilaga 3 Utökad egenkontroll Kontrollresultat utökad kemisk egenkontroll hos användare samt utvidgad egenkontroll mikrobiologi 2014, 7 sidor.

13

14

15

16

17

18

19

20 ANVÄNDA METODER av Karlskrona kommuns laboratorium, ackrediteringsnummer Bilaga 5 Mikrobiologi Analyskod Analysvariabel Metod (referens) Enhet AM22-J3 Odlingsbara mikroorganismer 22 o C 3 dygn SS-EN ISO 6222, utg 1 CFU/ ml ALV22-J7 Långsamväxande bakterier 22 o C 7 dygn SS-EN ISO 6222, utg 1 CFU/ ml CBT-MF Koliforma bakterier SS , utg 2 CFU/100 ml CBT-lert Koliforma bakterier SS-EN ISO :2014 MPN/100 ml CBEC-MF E. coli SS , utg 2 CFU/100 ml CBEC-lert E. coli SS-EN ISO :2014 MPN/100 ml CLP-MF Presumtiva Clostridium perfringens ISO CD , utg CFU/100 ml FS-MF CFS Intestinala enterokocker SS-EN ISO , utg 1 CFU/100 ml MSM-MF Mikrosvampar, mögel SS , utg 1 CFU/100 ml MSJ-MF Mikrosvampar, jäst SS , utg 1 CFU/100 ml AKTINOM-MF Aktinomyceter SS , utg 1 CFU/100 ml

21 ANVÄNDA METODER av Karlskrona kommuns laboratorium, ackrediteringsnummer Bilaga 5 Kemi Analyskod Analysvariabel Metod (referens) Enhet Mätområde 1 TEMP P Temperatur mätt av utomstående provtagare* º C TEMP Temperatur SLV metodanvisning º C ALK-NG Alkalinitet SS-EN ISO mg/l HCO AL-AS Aluminium, syralösligt SS mg/l Al 0,01-0,4 NH4-NB mg Ammonium Beräkning från ammoniumkväve nedan mg/l NH 4 Ammoniumkväve SS-EN ISO 11732:2005 mg/l N 0,006-4,0 F-DJ Fluorid SS-EN ISO 10304:2009 del 1 mg/l F 0,1-5 FÄRG-NK Färg SS-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 5-70 CA-NF Kalcium SS mg/l Ca 0,1-4 MG-NF Magnesium SS mg/l Mg 0,01-1,0 HÅRD-NF Hårdhet, total Beräkning från kalcium och magnesium ovan dh enligt SS FE-NF Järn SS mg/l Fe 0,01-3,0 CL2-TAF Klor, total aktiv SS-EN ISO mg/l Cl 2 0,03-1 CL-DJ Klorid SS-EN ISO 10304:2009 del 1 mg/l Cl 1-50 KOND-25 Konduktivitet vid 25 ºC SS-EN ms/m LUKT Lukt SLV metodanvisning MN-NF Mangan SS mg/l Mn 0,005-0,60 NO2-NSE Nitrit Beräkning från nitritkväve enl SS-EN mg/l NO 2 Nitritkväve SS-EN mg/l N 0,002-0,18 NO2-NA mg Nitrit Beräkning från nitritkväve enl SS-EN ISO mg/l NO 2 Nitritkväve SS-EN ISO mg/l N 0,002-0,10 CODMN-NT COD Mn, Kemisk syreförbrukning f.d. SS mg/l O CORG-TKC TOC (totalt organiskt kol) SS-EN mg/l C 0,5-500 PH-K ph-värde SS-EN ISO 10523:2012 ph-enheter 3-11 TEMP PH Temperatur vid ph-bestämning* º C SMAK Smak SLV metodanvisning TURBFNU Turbiditet SS-EN ISO 7027 FNU 0, RADON Radon analyserat av Landauer Nordic* Gammaspektroskopi Bq/l Mätosäkerhet för respektive metod och för aktuell halt finns redovisad på den ackrediterade analysrapporten för varje provsvar. 1 Analyserbart haltområde utan spädning av provet. * Ingår ej i ackrediteringen

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Strömsberg vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Strömsberg vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014 Strömsberg vattenverk Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Strömsberg vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn:

Läs mer

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Fågelmara vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Fågelmara vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014 Fågelmara vattenverk Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Fågelmara vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn:

Läs mer

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: ÅRSRAPPORT Saleboda vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: ÅRSRAPPORT Saleboda vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2015 Saleboda vattenverk Årsrapport för år: 2015 Vattenverk / Karlskrona kommun Saleboda vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn: Adress:

Läs mer

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: ÅRSRAPPORT Saleboda vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: ÅRSRAPPORT Saleboda vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014 Saleboda vattenverk Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Saleboda vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn: Adress:

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 14327709 Sida 1 (2) Provtagningstidpunkt : 1135 Provets märkning : 200-1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 1.7 ±0.26 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15242725 : Kemisk Provtagningsdatum : 2015-07-21 Provets märkning : Huseberg 602 Ankomstdatum : 2015-07-21 Temperatur vid ankomst : 10 C SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.27 ±0.04 FNU SLV 1990-01-01

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Vi har inte mindre än 25 vattenverk inom vårt verksamhetsområde. Här nedan presenteras översiktliga dricksvattenanalyser från respektive vattenverk.

Vi har inte mindre än 25 vattenverk inom vårt verksamhetsområde. Här nedan presenteras översiktliga dricksvattenanalyser från respektive vattenverk. April 2010 Vatten är en avgörande förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Vatten är följaktligen klassat som ett livsmedel och höga krav ställs på dess kvalitet. Det får inte finnas några

Läs mer

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet ALcontrol AB Rapport Nr 13003326 Ögren Gerry 47193 Kållekärr Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning Fastighet : 1:139 Kommun : TJÖRN Provtagningsdatum : 2013-01-11 Provtagningstidpunkt

Läs mer

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Verksamhetens namn:.. Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna uppgifter om vattenverket och vattentäkten 2 Vattenprovtagning 2.1

Läs mer

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 GÖRVÄLNVERKETS LABORATORIUM ACKREDITERAT LABORATORIUM FÖR MILJÖ- OCH DRICKSVATTENANALYSER PROVTAGNING PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 Om inte annat överenskommits tas proven av kunden. Provtagningskärl

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover LULEÅ KOMMUN 2014-06-30 1 (6) Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Provtagningen i din fastighet orsakas av att du klagat på dricksvattenkvaliteten. Proverna undersöks och bedöms efter

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16458717 Anläggning : Huseberg, område 3 Analysomfattning : Kemisk Provtagningsdatum : 2017-01-31 Provtagningstidpunkt : 1110 Provets märkning : Hus 501 : gerry Ögren Ankomstdatum : 2017-01-31

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Skriv namnet på verksamheten. Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten fyller i datum när

Läs mer

Dricksvattnet i Kärda

Dricksvattnet i Kärda Dricksvattnet i Kärda attnet i Kärda är medelhårt (7 dh). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd diskoch tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat! Kvalitén

Läs mer

Om dricksvattenkvalitet

Om dricksvattenkvalitet Om dricksvattenkvalitet Vad är dricksvattenkvalitet? Eller, enklare uttryckt, när är ett dricksvatten bra? Dricksvatten skall vara hälsosamt och rent, skriver Livsmedelsverket i sina dricksvattenföreskrifter

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde Kemisk vattenanalys Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1, mod. Titrering 1:1,2, 4 0,01 4 mekv/l Ammonium som kväve TrAAcs 800 Meth. No J-001-88-B CFA 1:1,2,4 10 750 g/l Biokemisk

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

Dricksvattnet i Lanna

Dricksvattnet i Lanna Dricksvattnet i Lanna Lannavattnet är mjukt (4 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än dubbelt

Läs mer

Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26

Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26 Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26 Nya vattenprov togs 2014 09 03 på utgående vatten från vattenverk samt vid en fastighet på Storskogsvägen, denna gång var det ett så kallat utökat prov med

Läs mer

Schysst vatten i kranen?

Schysst vatten i kranen? Schysst vatten i kranen? Kontroll av icke kommunala dricksvattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Miljöskyddskontoret 2013 Sammanfattning Under sommarhalvåret 2013 har

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt:

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt: Egenkontrollprogram för mindre dricksvattentäkter Fastställt: Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Nånö vattenverk, Norrtälje (Försörjer även Bergshamra, Finsta, Furusund, Gräddö, Köpmanholm/Yxlan, Nysättra, Rimbo, Rånäs, Spillersboda och Svanberga) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 39

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

Analysrapport. Analys påbörjad Ankomsttemp C Provtagare Provtagningsdatum. Odlingsbara mikroorganismer 22 C 190 cfu/ml

Analysrapport. Analys påbörjad Ankomsttemp C Provtagare Provtagningsdatum. Odlingsbara mikroorganismer 22 C 190 cfu/ml Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE-53119 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8390 Husebergs samfällighet Kållekärr* Gerry Ögren AR-15-SL-207425-01 EUSELI2-00300525

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 4 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 12 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten 1 DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten Innehållsförteckning sida Övriga taxor 13.Taxa dispenser tunga och/eller breda och/eller långa

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Hallstavik vattenverk (Försörjer även Häverödal, Skebobruk och Älmsta) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 73

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Verksamhetens namn Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Namnet på verksamheten Datum

Läs mer

Vattenkvalitet i Värnamo

Vattenkvalitet i Värnamo attenkvalitet i ärnamo Ljusseveka vattenverk levererar dricksvatten till ärnamo, Hörle, Åminne, Tånnö, Hånger och ett område nordväst om sjön Hindsen. På sikt kommer även dricksvattnet att ledas västerut

Läs mer

Utfärdare: Mats Strand Telefon: ÅRSRAPPORT Karlskrona vattenverk

Utfärdare: Mats Strand Telefon: ÅRSRAPPORT Karlskrona vattenverk Utfärdare: Mats Strand Telefon: 0455 303305 ÅRSRAPPORT 2014 Karlskrona vattenverk Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Karlskrona vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn:

Läs mer

Provtagning av dricksvatten 2011

Provtagning av dricksvatten 2011 Provtagning av dricksvatten 2011 Vattenprover på vårt sommarvatten ska tas med jämna mellanrum. Nedan framgår när och var vi tagit proverna samt vilka resultat som uppnåtts. Förkortningar: VV = vattenverk

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Karlstad, Alster, Skattkärr och Väse

Dricksvattenkvalitet 2014 - Karlstad, Alster, Skattkärr och Väse Nedan följer en sammanställning av vattenkvaliteten Sörmoverket samt tillhörande distributionsområde, dvs Karlstad, Alster, Skattkärr och Väse. Vattenanalyserna är utförda både vattenverk och hos användare.

Läs mer

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Livsmedelsverkets gränsvärden Enligt Livsmedelsverkets bedömningsgrunder kan ett dricksvatten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. - Bedömningen tjänligt innebär att vattnet kan

Läs mer

Dricksvatteninformation. Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund

Dricksvatteninformation. Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund Dricksvatteninformation Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund ALLMÄN INFORMATION Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att vattnet är rent och hälsosamt att dricka. Har du kommunalt

Läs mer

Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5

Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5 8 Bilaga 1 1 (till SLVFS 2001:30) Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5 Avsnitt A. Förteckning över godkända processkemikalier Processkemikalie och ändamål Villkor För beläggningshämning

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Parametrar normal råvattenundersökning. Parameter Enhet Kommentar

Parametrar normal råvattenundersökning. Parameter Enhet Kommentar Parametrar normal råvattenundersökning Parameter Enhet Kommentar E. coli /ml Visar på färsk avföringspåverkan. Halter över 10/ml indikerar behov av minst två barriärer för bakterier, virus och parasiter.

Läs mer

Utfärdare: Kenneth Johansson Telefon: ÅRSRAPPORT Karlskrona vattenverk. Mats Strand

Utfärdare: Kenneth Johansson Telefon: ÅRSRAPPORT Karlskrona vattenverk. Mats Strand Utfärdare: Kenneth Johansson Telefon: 0455 30 32 96 ÅRSRAPPORT 2015 Karlskrona vattenverk Mats Strand 070 734 53 23 Vattenverk / Karlskrona kommun Karlskrona vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman

Läs mer

I dessa allmänna råd används följande begrepp:

I dessa allmänna råd används följande begrepp: 1 (17) Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt tillhandahåller

Läs mer

Gränsvärden och parametervärden

Gränsvärden och parametervärden Gränsvärden och parametervärden Avsnitt A. Gränsvärden där dricksvattnet ska bedömas som otjänligt I. Mikrobiologiska parametrar Parameter Gränsvärde för otjänligt vid provtagningspunkt (enhet) Utgående

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk 1 Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten.

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, 21 januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress

Läs mer

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar.

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2014

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2014 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2014 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2014. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer

Grundvattenkvaliteten i Örebro län

Grundvattenkvaliteten i Örebro län Grundvattenkvaliteten i Örebro län I samband med en kartering som utförts (1991) av SGU har 102 brunnar och källor provtagits och analyserats fysikaliskt-kemiskt. Bl.a. har följande undersökts: Innehåll...

Läs mer

Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, januari 2011 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress

Läs mer

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post:

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post: Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17)

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten

Läs mer

Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning

Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Information till gränsvärdena Varje parameter med ett gränsvärde i bilaga 2 i föreskrifterna har ett avsnitt som ger en kort information om parametern

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan avser Anmälan om regirering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Ny dricksvattenanläggning. Anläggningen beräknas vara färdigälld (år,

Läs mer

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2012

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2012 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2012 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2012. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer

Grundvattenrening

Grundvattenrening Grundvattenrening 2010-09-14 1 2010-09-14 2 Järn Livsnödvändigt, kan fås från annan föda Max 0,1 mg/l i utgående dricksvatten Kan ge slambildning som kan orsaka bakterietillväxt och missfärgning av tvätt

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING Utg 2009-09, ALcontrol AB INLEDNING Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs

Läs mer

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2015

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2015 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2015 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2015. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten; (H 90:2) Utkom från trycket den 12 november 2015 beslutade

Läs mer

Sammanställning av anmärkningar och klagomål på dricksvatten under 2016

Sammanställning av anmärkningar och klagomål på dricksvatten under 2016 Datum 2016-12-19 Vår beteckning 2016.199.346 Sid 1(6) Sammanställning av anmärkningar och klagomål på dricksvatten under 2016 Hässleholms Vatten AB Adress: 281 80 Hässleholm Telefon: 0451-26 88 00 Org.

Läs mer

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket A Alcntrl AB AtcntrtLabratries Bx 307, 65 07 Karlstad Tetr 054-2 3O 77 Fax: 054-9 05 70 ORG.NR 55652-O96 STYRELSENS SÄTE: LINKöPtNG NN "4C RAPPORT Sida () å! utfärdad av ackrediterat labratrium Xt, rg*'

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ; (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet) Innehåll Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)... 2 Vattenanalyser FIAstar 5000 system (mätområde/mätosäkerhet)... 3 Vattenanalyser SEAL (mätområde/mätosäkerhet)... 4 Sedimentkemiska analyser

Läs mer

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning 1(6) Anmälan om registrering dricksvattenanläggning Anmälan Tillsvidare Verksamheten beräknas starta (datum):.. Tidsbegränsad verksamhet Från och med- till och med(datum):... Verksamhetsutövare Företaget,

Läs mer

Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov

Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov Inledning Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs både mikrobiologisk

Läs mer

ÅRSRAPPORT DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 2009

ÅRSRAPPORT DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 2009 Jan Everling Verksamhetschef Miljö & Vatten ÅRSRAPPORT DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 2009 1.1 Organisation VA-verksamheten ingår som ett affärsområde (AO14, Miljö och Vatten) inom Olofströms Kraft AB. Bolaget

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet -

FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet - FERMAWAY 1 2 FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet - Renar vatten miljövänligt, utan tillsatta kemikalier, genom en kombination av: Intensivluftning Kemisk oxidation med naturligt syre Biologisk oxidation

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

Anmälanom registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälanom registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser: Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Anmälanom registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Läs mer

Vad är vatten egentligen?

Vad är vatten egentligen? Vad är vatten egentligen? Torbjörn Lindberg Tillsynsavdelningen Livsmedelsverket Försörjning med dricksvatten i Sverige Kommunala förvaltningar och bolag Cirka 85 % av den storskaliga dricksvattenförsörjningen

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer