VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun vilket motsvarar, Hälso- och sjukvården Östra Östergötland. Inom föreningen ryms bl.a. diagnoserna: ALS (amytrofisk laterlskleros, Ataxi, CP (cerebral pares, Dystoni, HSP (Heriditär spastisk parapares), Huntington, Inkontinens, MG (myastenia gravis), MS (multipel skleros), Narkolepsi, NMD (neuromuskelära sjukdomar), Parkinson, Ryggmärgsskador, Skolios, SRS (segmentell rörelsesmärta), Stroke, Skador av lösningsmedel, Kennedy syndrom, MSA, Meningit, neurologiska skador förvärvade genom olyckor m.fl. 2 STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2010 Ordförande Marie Bager Vice ordförande Inger Hillgren Kassör Lena Edberg Ledamot Annki Nilsson Ledamot Henry Lindh Ledamot Anders Cedgren Revisor Krister Billkvist Suppleant Lotta Köhlström Eva-Britt Andersson Suppleant Karin Ahlström Suppleant Karin Widell Suppleant Gerhard Sippel Suppleant Sten Wallin 2.1 Kaffekommitté samt programmakare Inger Hillgren, Sverker Jonsson samt kanslipersonal 2.2 Kontaktpersoner för medlemmar i Finspång, Söderköping och Valdemarsvik Inger Hillgren Maria Melin Marie Bager Finspång Söderköping Valdemarsvik 2.4 Ombud till NHR Länsförbund i Östergötland Ordinarie Suppleant Inger Hillgren Barbro Pöder Marie Bager 1

2 2.5 Studieorganisatör Ewa Andersson och Maud Walther (tom 30 sep) 2.6 Pressombud Ordinarie Suppleant Marie Bager Inger Hillgren 2.7 Valberedning för val till år 2011 Vivianne Appelqvist, Ewa Andersson och Maud Walther (tom 30 sep) 3 MEDLEMSANTAL Medlemsantalet den 31 december 2010, ca 290. Vi beräknar antalet medlemmar med någon neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning, till ca 265 st. Övriga är anhöriga och närstående. De som ej har betalt sin avgift senast under sommaren, får ej ytterligare påminnelser och/eller muntlig förfrågan. Den som inte begärt uppskov eller begärt utträde tas ur medlemsregistret i augusti. Rutinen följer enligt ett kongressbeslut STYRELSESAMMANTRÄDEN Styrelsen har sammanträtt 1 mars. Årsmöte hölls den 30 mars. Därefter ett styrelsemöte med konstituering den 27 april. Styrelsen har samlats den 22/6, 30/8, 1/12. Den 1 3 oktober genomförde styrelsen tre intensiva dagar tillsammans med NHR i Kumla, bl.a. styrelseutveckling, verksamhetsplanering och utbyte med en alldeles färsk förening. Förutom fysiska möten för ordföranden en regelbunden dialog med och håller styrelsen uppdaterad via mail. 2

3 5 SOCIALA AKTIVITETER OCH FÖRENINGSSAMMANKOMSTER I NORRKÖPING Januari 4 januari: På kansliet träffas ordförande, vice ordförande och kanslipersonal för planering av arbetet på kansliet under våren. /MCB 4 januari: RHOS - gruppen (DHR, RTP, RBU och NHR i samverkan) diskuterar tillgänglighetsmarschen, hjälpmedel i Östergötland och Lika Unika. /MCB 19 januari: Politikercafé medlemmar får träffa Mattias Sundin, Norrköpings kommun (fp). /MCB 28 januari: NHR Östergötlands arbetsutskott sammanträder i Linköping /IH Februari 15 februari: Politikercafé medlemmar möter Gunnar Axen (m) socialförsäkringsutskottet och riksdagsman. /MCB 15 februari: RHOS - gruppen möts för fortsatt planering av marschen. /MCB 15 februari: Representanter för NHR: s styrelse och Strokeföreningen styrelse, möts och diskuterar bl.a. gemensamt utskick till medlemmar. /MCB 23 februari: Ställs föreningsmötet i Norrköping in snökaos. /MCB 25 februari: Arbetsutskottsmöte i styrelsen för NHR i Östergötland. Aktuellt problem, flera medlemmar har aviserat att de ej tar sig ut till färdtjänst eller egen bil. /MCB Mars 1 mars: Styrelsemöte NHR Norrköpings lokalföreningen. /MCB Årsmötesförberedelser och utgivning av tidningen. 15 mars: Representanter i styrelsen deltog i Linköping på en konferens om Onödig Ohälsa. /IH 22 mars: Politiker café medlemmar möter Christoffer Bernsköld (s) och Mats Johansson (s), blivande landstingspolitiker./mcb 22 mars: Representanter från NHR deltar i HSO möte där bl.a. Per Jameson, landstingsledamot (m) deltar. Diskussionerna om hjälpmedel blir livliga. 3

4 29 mars: NHR Östergötlands ombudsmöte hålls och representanter från NHR i Norrköping deltar, 10 stycken. /MCB 30 mars: HSO har samlat till möte om problemen med lokalerna i Sandbyhov. Från NHR deltar ett par representanter. /MCB 30 mars: NHR Norrköping har årsmöte med ett 40-tal deltagare. /MCB April 9 april: Temadag om Parkinson i första hand riktad till personer med Parkinson, närstående och olika personalkategorier som kommer i kontakt med dem som har Parkinson, på VIN, ca 50 deltagare, dåligt med personaldeltagande, bra föreläsningar, Föreläsare Neurolog Sven Pålhagen, ekonom Marcus Dahlman, Finn Bengtsson riksdagsman tog tillfället att hålla ett valtal om vad Alliansen genomfört under perioden. Vi kan konstatera att Caroline Buller, på geriatriska kliniken hade uppmanat alla att gå på föreläsningen, medan medicinkliniken inte gjort någon reklam alls. /MCB 19 april: Politikercafé, med Stefan Arrelid (mp) positivt, Stefan skrev om mötet på sin NT blogg dagen efter. /MCB 19 april: Deltog representanter i styrelsen på HSO;s årsmöte i Norrköping. /IH 27 april: Föreningsmöte i Norrköping om apoteket, en del nytt att tänka på. Inte ens representanten från apoteket kände till listan med läkemedelsbolag som inte har försäkringen. Vi var rätt ute det kom i media ett par dagar efter. I föreningsnytt finns reportage om Apoteken i Norrköping. /MCB Maj 3 maj: Kanslipersonal och styrelserepresentanter deltog i ett möte med representanter från ABF Östergötland och berättade om föreningens verksamhet och framförde synpunkter på hur vi vill ha samarbetet med ABF. /MCB 3 maj: Politikercafé, medlemmar möter riksdagsmännen Billy Gustavsson (s) och Staffan Danielsson (c), det handlar i huvudsak om LSS-proppen. 3 maj: Ordförande har ett möte med Louise Malmström (s) ang. LSSpropositionen. /MCB 4 maj: Neurokonferens i Linköping Vägval? Vi kan av paneldebatten konstatera att vi inte har stöd för att behålla Permobilerna, dåligt stöd för våra hjälpmedel överhuvudtaget! Landstingspolitiker menar att våra grupper inte kan prioriteras för hjälpmedel. /MCB 4

5 6 maj: AU - länet, diskuterades att Motala har meddelat per brev att de ej vill delta i länets arbete aktivt. De är missnöjda bl.a. med ekonomistöd. Nystartskursen har genomförts, alla deltagare har givit mycket positivt omdöme. /MCB 8 maj: Vi fick en debatt artikel i NT om Permobiler och Hälsa med stor bild Även vår hälsa behöver främjas. /MCB 11 maj: Internationella strokedagen, NHR fick in kommentarer i NT BRA. Stroke tycker att rehab är bra, de tänker väldigt kortsiktigt. Vi ska träffas och diskutera detta och höstens samarbete under juni. /MCB 14 maj: Styrelserepresentanter deltog i en informatörsutbildning för epilepsi förbundet. Vi berättar hur vi arbetar med intressepolitik. Vi möter den lokala epilepsiföreningen före sommaren och diskuterar samarbetet under hösten. /MCB 17 maj: Möte med riksdagsmän Ang LSS proposition. Betty Malmberg, (m), Karin Granbom Ellison (fp) och Torbjörn Björlund (v) ordföranden pratade med Yvonne Andersson (kd) på telefon som fick förhinder att delta p.g.a. dödsfall. /MCB 19 maj: Norrköpings kommun kallat till temadag om Nationella handlingsplanen, inställdes p.g.a. för få anmälda. /MCB 24 maj: Möte med Astra Tech som leder till en temadag om Inkontinens. Annika Olsson från Astra berättade om att beslut tagits i landstinget i Östergötland om indragning av vissa självkatetrar. 26 maj: MS dagen, flera medlemmar har tillbringat dagen på VIN för inf om MS m.m. 27 maj: NHR representerar föreläser på Kom Vux om Neurologiska diagnoser. I samtal med gruppen framkommer att färdtjänst är så jobbigt för deras brukare att de som är personliga assistenter använder mycket av sin arbetstid enbart för att ordna transporter till brukarna. 27 maj: Artikel i Dagens Nyheter: Kortsiktig besparing ökar bara vård behovet Kommentar till stor artikel om hjälpmedel i Stockholms län av ordförande och vise ordförande i Norrköping. 29 maj: Tillgänglighetsmarsch med knappt 100 deltagare, varav minst 30 från NHR. Sol och regn om vartannat. Marschen leddes av orkester. I parken utanför Hörsalen hålls flera tal av politiker och ordföranden i NHR och DHR. 31 maj: Stor bild och text i NT från marschen. 5

6 Juni 2 juni: Hjultorget i Stockholm många av NHR Norrköpings medlemmar möts på mässan. Mässan är inriktad på hjälpmedel på hjul samt mycket om assistans. /MCB 3 juni: Artikel i NT Därför marscherade vi för tillgänglighet. 8 juni: Föreningsmöte i Norrköping besök av Folksam, som påpekar vikten av att tänka mer än en gång innan man gör sig av med t.ex. fackförsäkringar det blir svårt att ersätta dem sen man blivit sjuk./mcb 14 juni: Politikercafé, besök av Kerstin Hildebrand. Bl.a. diskuteras problemen för NHR att bedriva en bra verksamhet i så lite lokaler. 21 juni: ALS dagen, Kansliet är på VIN för info. /MCB 21 juni: Politikercafé, besök av Pernilla Claar och Kerstin Ullstrand från Vrinevilistan. De har mycket dålig kunskap om rehabilitering och hjälpmedel. Gunilla Claar säger att hon arbetar med hjälpmedelsfrågan i en landstingsgrupp och hennes kunskaper är katastrofala. /MCB 22 juni: Sommarlunch på Bergslagsgården, ca 25 medlemmar åt sill och potatis och drack eftermiddagskaffe ute i trädgården. 22 juni: Styrelsen samlas till styrelsemöte på Bergslagsgården efter eftermiddagskaffet. 28 juni: Ordförande, möte med RHOS gruppen, frågan om samarbete med Assistansia föranledde mötet. I augusti ska ett torgmöte om tillgänglighet äga rum. NHR och DHR tackar nej till inbjudan från Assistansia att delta i mötet. 30 juni: Folkbladet hör av sig ang. Socialstyrelsens rapport om situationen för personer med funktionsnedsättning intervju per telefon med ordförande. Artikel i Folkbladet följande dag. Fortsatt svårt för funktionshindrade. Juli 1 juli: Folkbladet kommer till kansliet, intervjuar Ewa, Anda och Marie med anledning av Socialstyrelsens rapport. Daglig kamp för rättigheter. 13 juli: Styrelserepresentanter åker till Björkbacken i Vika, vi har mycket bra diskussioner bl.a. om samarbete kring Huntington. NHR påtalar också att de är intresserade av att föra en diskussion med i första hand Söderköping om korttidsboende på Björkbacken. /MCB 6

7 Augusti 2 augusti: Ordföranden träffar ordförande och vice ordförande i Strokeföreningen, samtal om samarbetet. /MCB 16 augusti: Politikercafé, medlemmar möter Finn Bengtsson (M) riksdagsman och läkare på US i Linköping, från Östergötland. 25 augusti: Möte med Astra Tech och Tena planering av Temadag om Inkontinens på VIN. 25 augusti: Möte med Kerstin Hildebrand och Inger Dahl ang. mer lokaler på Sandbyhov. 25 augusti: Möte med AF ang. förlängning av lönebidragsanställning på kansliet. 30 augusti: Politikercafé, medlemmar möter riksdagsledamot - Louise Malmström (s), landstingsfullmäktigeledamot och nominerad till Norrköpings kommun - Irma Görtz (s) och kommunfullmäktigeledamot i Norrköping - Maud Ohlen. 31 augusti: HSO ordnar paneldebatt på VIN, representanter från NHR i Norrköping deltar. September 13 september: Styrelserepresentanter möter Grön Ungdom i Norrköping och vi testar tillgängligheten i stan medan regnet faller över oss! se Reportage i Föreningsnytt. Gruppen får senare samma dag ett bra samtal med Christoffer Bernsköld och Ulrika Jeansen (s) om landstingsfrågor september: Förenings resa till Valjeviken, 14 glada medlemmar ger sig ut på tur. Se reportage i Föreningsnytt. 15 september: Ordföranden möter Epilepsi representerar i Norrköping. 16 september: Debattartikel i NT Politiker, förstår ni vår vardag skriver ordförande i NHR Norrköping. /MCB 20 september: Emma Johansson vill träffa styrelserepresentanter ang verksamhetsbidragen från Norrköpings kommun. Ordförande, vice ordförande och kanslist deltar. 20 september NHR Östergötlands länsförbunds AU - möte i Linköping. /IH 27 september: Ordförande möte HSO Norrköping./AC 7

8 28 september: Föreningsmöte om Nepal måste flyttas till ett senare tillfälle. Oktober 1-3 oktober: Styrelsen gör resa till Sundbyvik för styrelseutveckling. Arbetet genomförs tillsammans med styrelsen för NHR Kumla. 7 oktober: Möte på kansliet med Rehab Öst ang. samarbete med fler talcirklar. 10 oktober: Studiebesök på Björkbacken flyttas, de som vill följa med har inte möjlighet. /MCB 11 oktober: Styrelserepresentant deltar i PRO möte i Vilbergen och presenterar NHR och verksamheten. De flesta frågorna handlar om stroke. /MCB 12 oktober: Living with MS i Göteborg, 400 NHR medlemmar lyssnar på de senast rönen om MS. Från NHR i Norrköping deltar ett par medlemmar. 15 oktober: PUB-afton i Norrköping, 42 medlemmar deltar denna kväll. Arrangörerna får Dagens Ros i NT. 26 oktober: Föreningsmöte med Hjälpmedelsfrågan i Focus, ett tjugotal medlemmar deltar och bidrar med erfarenheter och synpunkter. November 2 november: Bo Råd, Sandbyhov, styrelserepresentanter deltar. Vi tar upp träslöjden och nya lokalerna. 3 november: Ordförande har blivit ombedd av HSO:s styrelse att tillsammans med DHR:s ordförande och HSO:s kanslist, se över hur HSO:s stadgar tillämpas i samband med årsmöten. En översyn av föreningarnas representation till HSO:s årsmöten är också nödvändig. 3 november: RHOS gruppen möts, hjälpmedel, ny marsch 2011 och färdtjänstavgifter, diskuteras. NHR:s ordförande får i uppdrag att kontakta kommunalråd och ev. m.fl. för att få klarhet i förslag om höjd färdtjänstavgift inför november: Ordförande möter representerar för Epilepsi om samarbetet. 3 november: Två föreningsrepresentanter ska delta i referensgruppen inför arbetet med att bygga utställningen om ABF 100 år Utställningen ska byggas efter samma princip som Wasa museet - tillgänglig ur olika handikapp perspektiv. /AC 8

9 8 november: Kanslipersonal och styrelseledamot deltar i MS skolan på VIN. Där presenterades bl.a. våra aktiviteter och vad man får ut av ett medlemskap i NHR. Våra anläggningar i Valjeviken och Sundbyvik nämndes, broschyrer, Reflextidningar mm lämnades. En lista skickades runt för ifyllande av namn och adress Närvarande var också: Annelie Andersson, MS-sköterska medicinavdelningen och kurator Charlotte Jansson. /LE november: Två styrelseledamöter deltar i regionkonferens i Linköping, anordnad av förbundet. Aktuella frågor i förbundet och föreningsstöd diskuteras november: Regionkonferens i Linköping med deltagare från bl.a. Finspång. Förbundet presenterade nya foldrar, föreningsutveckling och olika sätt att finansiera verksamhet gav livliga diskussioner. 18 november: Grabbträff i Norrköping, 10 deltagare se reportage i Föreningsnytt. 23 november: Temadag på VIN om Inkontinens ca 50 deltagare. Föreläsare, Urolog Abbdulah Fiser, VIN, uroterapeut Susanne Karnech och hälsoekonom Astra Tech. Medlemmar berättar om att leva med inkontinens. Dagens tema: Kissa ett krångligt system, riktades till dem med inkontinens samt personalkategorier som kommer i kontakt med inkontinens 29 november: HSO ordförande möte i Norrköping. Föreläsare Eva Sahlin tackade nej i sista stund, NHR representanter finns på plats. /AC December 1 december: Styrelsemöte i NHR Norrköping. 3 december: NHR i Norrköping säljer nyckelpigor på Coop: 6 december: Politikercafé: medlemmarna möter Anita Jernberger (fp), gruppledare och landstingsråd i landstinget i Östergötland. 14 december: Föreningsmöte i NHR Norrköping med sedvanlig julavslutning. Glögg och gröt serveras. Medlemmar får se prov på teatergruppens aktiviteter. 15 december: Flera kurser avslutas bl.a. data med gemensam lunch. Alla sammankomster i Norrköping har ägt rum i samlingssalen på Sandbyhov. 9

10 5.1 Söderköping NHR - medlemmar boende i Söderköping träffas på Blå Porten. Söderköpings kommun håller NHR med lokal i Söderköping. På dessa möten kommer alltid ngn från styrelsen och informerar om aktuella saker. Det har påpekats att medlemmarna i Söderköping anser att dessa månadsmöten är viktiga för dem, då information och spörsmål kan ventileras. Februari 2 februari: Föreningsmöte i Söderköping möte med information från KHR möte. /MCB 8 februari: Söderköpings kommun inbjuder till samrådsmöte om ny färdtjänst policy. NHR:s KHR ledamöter deltar. /MCB Mars 2 mars: Representanter i Söderköpings gruppen träffar hemtjänstpersonal i Söderköping för att berätta om hur det är Att leva med Parkinson. /MCB 2 mars: Föreningsmöte i Söderköping. /MCB 23 mars: KHR i Söderköping, möte bl.a. om LSS-proppen. Vi lyfter frågan om landstingets indragning av hjälpmedel och vill ha kommunens syn. /MCB April 6 april: Föreningsmöte i Söderköping möte tillsammans med oppositionsrådet Gerd Aronsson och hennes tilltänkta efterträdare Mattias Ravander. /MCB Maj 4 maj: Föreningsmöte i Söderköping, möte med folkpartiet, Inga-Lill Österlund, ordförande kommunfullmäktige och B-I Tyllander. Vi diskuterade bl.a. anhörigfrågor och hjälpmedel. /MCB 20 maj: KHR i Söderköping, handlade om budget och hjälpmedel. Kommunalrådet sade att det är skrönor som NHR går ut med, det finns inga beslut om indragning av Permobiler, enligt KHR representant som deltog m.fl. /MCB Juni 1 juni: Föreningsmöte i Söderköping, Torbjörn Lord är inbjuden men har inte tackat vare sig ja eller nej. Som alltid i Söderköping går diskussionerna höga och kvällen blir sen. 10

11 6 juli: Sommarmöte i Örtagården i Söderköping 18 medlemmar samlas. Gerd Svensson står för guidningen. /MCB Juli 13 juli: Styrelserepresentanter åker till Björkbacken i Vika, vi har mycket bra diskussioner bl.a. om samarbete kring Huntington. NHR påtalar också att de är intresserade av att föra en diskussion med i första hand Söderköping om korttidsboende på Björkbacken. /MCB Augusti 3 augusti: Möte på Stinsens café i Söderköping, 10 medlemmar möter Marie-Louise Linne (m) tredje namn på moderaternas lista i Söderköping. /MCB 12 augusti: KHR representanter i Söderköping, möte med arbetsgruppen för ett nytt handikapp - politiskt program. /MCB 16 augusti: KHR:s representanter möte med kommunstyrelsens AU i Söderköping ang. handikappolitiskt program i kommunen. 17 augusti: KHR:s representanter möte med arbetsgruppen handikappolitiska programmet i Söderköping. 25 augusti: Kommunens arbetsgrupp möte i Söderköping ang. handikappolitiska programmet. September 7 september: Föreningsmöte i Söderköping på Blå Porten valets frågor diskuteras. 15 september KHR i Söderköping, bl.a. besök av Mats Mellkvist, landstingsstaben ang. Hjälpmedel. Oktober 1 oktober: Äldredag i Söderköping, NHR deltar med information om föreningen och diskuterar tillgänglighet. Reportage i NT. 5 oktober: Föreningsmöte i Söderköping på Blå Porten valets resultat är ett? I Söderköping. 11

12 November 4 november: KHR i Söderköping ang. budgetarbetet inför Mycket diskussion om boendeformer, planer m.m. Ingen kan svara på varför LSS kostnader minskat. 18 november: Informationsdag på Stinsen i Söderköping. Representanter från NHR Söderköping är på plats. December 2 december: NHR informerar på Stinsen i Söderköping. 7 december: Föreningsmöte i Söderköping, med julavslutning. 5.2 Valdemarsvik Under 2010 har inga möten genomförts i Valdemarsvik några medlemmar kommer till Norrköping och delar i aktiviteter, ett par medlemmar deltar i Söderköpings föreningsmöten. 5.3 Finspång Finspång har i mars 2010 bildat en egen NHR förening. Samarbetet mellan NHR i Finspång och NHR i Norrköping är sammansvetsat. Men fr.o.m har Finspång egen ekonomi och administration. NHR Finspång har under året träffats på Storängsgården, en lokal som tillhandahålles av Finspångs kommun. 6 TRÄNINGSAKTIVITETER INOM FÖRENINGEN I NORRKÖPING 6.1 Pysselgruppen - Estetverkstad Gruppen träffades med ett handarbete och en kopp kaffe. Det har nu utvecklats till en verkstad med möjlighet till olika handarbeten, målning, trä, papper, tyg m.m. Gruppens avsikt är dels att försöka peppa främst kvinnor att göra något med sina händer, hitta nya sätt att fungera. Dessutom har en pysselgrupp träffats under hösten, där har var och en med sig det pyssel som legat i en låda därhemma och bara väntar på att få bli färdigt 6.2 Qi Gong En grupp med Qi gong har tränat under hela året, ett tillfälle per vecka. 12

13 6.3 Träslöjd Under hösten har vi fått en ny lokal som innebar att vi kunde bygga upp en träslöjds verkstad. En medlem har kostat på verktyg och nu finns de möjlighet föra alla medlemmar att slöjda. 6.4 Promenadgrupp Perioder under året har en grupp träffats för att gå promenad, här finns även dem med rollator och rullstol. Beroende på årets skiftningar går man en längre eller kortare stund. Gruppen har sökt sig utanför staden och tittat på tillgängliga ställen m.m. 6.5 Talgruppen Det är en liten grupp, vill fler vara med fordras det flera grupper. För deltagarna är det viktigast att träffas för att öva att prata. Medan en del av gruppens deltagare behöver en mer organiserad träning. Ambitionen är att försöka bli ett stöd för dem som behöver en puff och lite bättre självförtroende. Det finns inga krav bara att man själv tror att det kan vara bra att försöka prata en stund tillsammans med andra än de närmaste. Gruppen leds av en dramapedagog. 6.6 Engelska En mindre grupp har tränat på engelsk konversation 6.7 Teaterlek I höstas var det några som vågade sig på Teaterlek, men de flesta var frågande. På julavslutning fick vi se prov aktiviteterna och efter helgerna har ytterligare ett par stycken anmält sig till teaterleken. 6.8 Datakurser, grundkurser och Foto Digital Hela året har två kurser i data följts åt, grundkurs 12 gånger/termin och Foto Digital 12 gånger / termin. 6.9 Gymnastik för sittande mjuka rörelser Onsdagsgrupp med sittande gymnastik och mjuka rörelser ca deltagare. Gruppen hinner träna drygt 30 veckor om året. 13

14 6.10 Att leva med Neurologisk diagnos och Det goda livet har studiecirkel om Att leva med neurologisk diagnos och Det goda livet genomförts Sång som talträning En idé som startade hösten 2006 och har fångat fler under terminen. Sång som talträning är ett sätt att träna. Sånggruppen träffas varje vecka och har gjort några uppträdanden t.ex. vid temadag på VIN och föreningsmöten. Gruppen leds av en kantor Sekvensträning/vatten gymnastik Gymmet är bokat för NHR på lördagar. En grupp i snitt personer har handskats med redskapen. Från kl och ett par timmar framåt tränar medlemmar och pausar med kaffe. Kaffestunden är inte minst viktig med samtal om det mesta. Två tider är bokade för NHR:s medlemmar varje lördag i varmvattensbassängen. En tid för yngre som badar med föräldrar eller assistent, samt en timme ledd av vattengymnastikledare. Dessutom en vattengymnastik timme genomförs varje torsdag på Sandbyhov. Sen 2009 har även tre tider för vattengymnastik på VIN varit fullbokade i samarbete med Strokeföreningen Ridning Ridning är anordnat genom medlemmar och görs tillsammans i grupp och enskilt Anhöriggrupp Ett anhörig/närstående stöd finns till för alla. Gruppen finns för den som så önskar. Dessutom kan man nå de som ansvarar för gruppen per telefon i stort sett varje dag. 7. UTBILDNING AKTIVITETS HELG, ANORDNAD AV FÖRENINGEN Aktivitetshelg med styrelseutveckling anordnades på Sundbyvik under hösten

15 8. NHR LÄNSFÖRBUND ÖSTERGÖTLAND 8.1 Ombudsmöte Den 30 mars genomförde NHR Östergötlands län sitt ombudsmöte i Norrköping, med ombud från NHR Norrköping samt representanter från föreningens styrelse. Deltog gjorde medlemmar och styrelser från Linköping och Motala. 8.2 Nystartskurs på Marieborg Nystartskurs har genomförts under våren Vilken i första hand riktar sig till personer och deras anhöriga som insjuknat under de senaste åren 8.3 NHR Region 5 NHR i Östergötland, Länsförbundet Kalmar län och Jönköpings län och Länsförbundet Gotland planerar och genomför tillsammans utlandsresor för NHR:s medlemmar inom regionen. Resorna är anpassade så att de som behöver kan få erforderlig hjälp av duktiga, resvana medhjälpare. Barbro Pöder är NHR Östergötlands läns representant i Region 5. Barbro administrerar resorna samt är reseansvarig. Region 5 s Bad och rekreationsresa gick i september till Cypern. Ett väl fungerande resmål. Ett 30 tal deltagare från Östergötland och Småland åkte. 9. AKTIVITETER UTANFÖR FÖRENINGEN 9.1 Borådet - HSO - Norrköping Kanslisten samt en styrelserepresentant har deltagit i Borådet, dessa sammankomster samlar representanter för alla föreningar som håller till på Sandbyhov. Man dryftar gemensamma spörsmål bl.a. det praktiska arbetet mellan föreningarna. 9.2 HSO - styrelse - Norrköping Under 2010 har NHR haft en styrelserepresentant invald i HSO - Norrköpings styrelse. 9.3 HSO möten Norrköping - Ordförandemöten Ledamöter i NHR Norrköpings styrelse deltar i HSO:s träffar och ordförandemöten. 9.4 HSO Östergötlands län Styrelsen i NHR Norrköping har en representant i Läns HSO i Östergötland. 15

16 9.5 Landstingets råd i frågor om funktionsnedsättning I rådet finns en representant från NHR i Norrköping 10 HJÄLPMEDEL Våren 2007 beslutade styrelsen att till föreningen inköpa en klimatväst. Investeringen beslutades med utgångspunkt från att många medlemmar med stor sannolikhet skulle ha nytta av att prova och testa en sådan väst. Västen är dyr och möjligheterna att under några veckor känna hur det känns och känna om det fungerar är svåra att genomföra i verkligheten. Medlemmarna får nu möjlighet att testa västen vid första tillfället under två veckor för 200:-. 11 KURSER OCH KONFERENSER I FÖRBUNDETS REGI Den 04 maj genomfördes en neurokonferens i Linköping med paneldebatt där alla landstingspartier, neurolog och NHR representant deltog. I debatten dominerade frågor om rehabilitering och hjälpmedel. 12 INTERNATIONELLA OCH NATIONELLA DIAGNOS DAGAR Den 11 april, Internationella Parkinson dagen., temadag på VIN Den 10 maj Internationella Strokedagen, infodag på VIN Den 21 juni, Internationella ALS dagen, infordag dag på VIN Den 28 september, NHR och MS dagen i Sverige, info dag på VIN Den 5 oktober, Hjärnans dag, infodag på VIN 13 SAMARBETE MED NORRKÖPINGS KOMMUN Föreningen har två representanter i Norrköpings kommuns kommunala handikappråd. En ordinarie och en ersättare. Det kommunala handikapprådet har träffats 19/2, 23/4, 8/10, 3/12. Det är tillgänglighet och färdtjänst som har diskuterat mest. Föreningen har två representanter i Norrköpings kommuns kollektivtrafikgrupp. Gruppen träffas ca 4 5 gånger/år. Representanterna i Norrköpings kommuns Vuxengrupp, från NHR har avsagt sig sina uppdrag i arbetsgruppen. De upplever inte att arbetet ger något resultat. Föreningen har två representanter i Norrköpings kommuns grupp för offentlig miljö. 16

17 14 SAMARBETE MED FINSPÅNGS KOMMUN HFF - Handikapp Föreningarna i Finspång startade upp sitt samarbete Föreningen har representanter i HFF som är boende i Finspång. HFF har anordnat flera möten under året. Föreningen har även representanter boende i Finspång i Finspångs kommunala handikappråd. 15 SAMARBETE MED SÖDERKÖPINGS KOMMUN Föreningen har tre representanter i Söderköpings kommunala handikappråd. Dessa representanter är boende i Söderköping. NHR har under sommaren 2010 deltagit i kommunens arbete med att ta fram ett nytt handikappolitiskt program 16 SAMARBETE MED ANDRA FÖRENINGAR OCH ABF NHR Norrköping erbjuder Strokeföreningen och Epilepsi föreningen samarbete i olika sammanhang. Sen hösten 2009 har föreningarnas medlemmar erbjudits vårt aktivitetsprogram fullt ut. Vi har istället erbjudits platser i Strokeföreningens badgrupper. Med epilepsiföreningen har samarbetet tätats bl.a. stödjer NHR ep - gruppen med inf och träffar. NHR Norrköping deltar i ett samarbete RHOS rörelsehinderorganisationernas samarbete. Här ingår RBU, DHR, RTP och reumatikerna i Norrköping. Representanter från de 5 styrelserna träffas regelbundet och diskuterar viktiga frågor och planerar olika sammanträffanden. I maj anordnades Tillgänglighetsmarschen i Norrköping som ett led i samarbetet. Solen sken och regnet öste ner, marschen gick från biblioteket ner till Hörsalsparken där ett manifest överlämnades till kommunalrådet och en riksdagsman. Referensgrupp - ABF 100 År Sen i november 2010 ingår representanter från föreningen i referensgruppen som ska göra/bygga utställningen om ABF under 100 år. Utställningen om ABF 100 år skall utföras enligt samma koncept som har använts för att göra Wasa museet tillgänglig ur olika handikapp perspektiv. ABF 100 år är ett Arvsfondsprojekt där NHR i Norrköping är medsökande. 17 VERKSAMHET UTANFÖR FÖRENINGEN INOM NHR NHR;s Förbundsstyrelse, föreningen har representant i NHR:s förbundsstyrelse. Kongressen 2009 valde in ledamot från Norrköpings föreningen. 17

18 18 NHR;S REHABILITERINGSANLÄGGNINGAR INOM LANDET 18.1 Valjeviken Föreningen har representant i Valjevikens styrelse. Valjeviken är NHR:s aktivitets, rekreations och rehabiliteringsanläggning utanför Sölvesborg i Blekinge. Arbetet på anläggningen skall syfta till att aktivera personer med funktionsnedsättningar utifrån eget behov och möjligheter. Valjeviken är även Folkhögskola för både friska och funktionsnedsatta elever, där genomförs också vårdutbildning med inriktning på rehabilitering samt kurser för nydiagnostiserade med neurologiska sjukdomar och skador. Några medlemmar har haft möjlighet att under 2010 deltaga i kurser och aktiviteter på Valjeviken. NHR i Norrköping har i september 2010 genomfört en föreningsresa med tre övernattningar till Valjeviken bla för att ge medlemmarna möjlighet att besöka anläggningen och se hur det kan fungera vid en vistelse där Humlegården NHR har även en rehabiliterings- och rekreationsanläggning i Humlegården i Sigtuna, där det finns skiftande aktiviteter. Under året har ett par medlemmar vistats på Humlegården Sundbyvik I Örebro finns en mindre anläggning, som ägs av Valjeviken. På Sundbyvik genomförs dagverksamhet och helgkurser. Under 2010 har NHR Norrköpings styrelse genomfört en styrelseutvecklingshelg på Sundbyvik i samarbete med NHR i Kumla. 19 SAMHÄLLSPÅVERKAN OCH UTÅTRIKTAD INFORMATION Annonsering om föreningens verksamhet har presenterats i media. (Se punkt 5 Sociala aktiviteter och föreningssammankomster) Under Noterat i NT skrivs om aktiviteter som föreningen har genomfört vid under året Under året har representant från NHR deltagit i kom vux utbildningen i Norrköping och berättar om att leva med neurologisk diagnos, omhändertagande m.m. Informationspärmar om NHR finns på vårdcentraler, bibliotek, kommunerna m.m. Ställ med diagnosfoldrar finns på olika enheter bl.a. på VIN, LSS råd och Stöd. Nyckelpigor säljs av medlemmarna. 18

19 20 KANSLIET Under 2008 började en medlem arbeta på 50% på kansliet, under 2009 har ytterligare en medlem anställt och arbetar 50%. I oktober 2010 har en kanslist slutat sin anställning på NHR och under senhösten har arbetet skötts på 50% med hjälp av frivilligt medlemsarbete. 21 AVLIDNAS MEDLEMSAVGIFT Årsmöte 2003 beslutade enhälligt att fr.o.m betalas det senaste årets medlemsavgift in till föreningens fond i samband med att medlem avlider. Årsmötet beslutade att på detta sätt hedra medlemmar som avlider. Inbetalning sker en gång per år i anslutning till årsskiftet eller i samband med föreningens årsmöte. Anhöriga får ett kort med besked om att föreningen hedrar avlidna medlemmar. 22 UPPVAKTNINGAR AV ANDRA FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. Årsmötet 2005 beslutade enhälligt enligt riktlinjer att gälla framledes för hur föreningen skall uppvakta andra föreningar i samband med jubileer och liknande. NHR Norrköping uppvaktar vid jämna 10-tal år. NHR Norrköping uppvaktar andra föreningar som NHR har en nära relation till t.ex. samarbete. Vid 10 år t o m 30 år är beloppet 500 kr. Vid 40 år t o m 90 år är beloppet kr. Vid 100 år 1.500:kr. Beloppet ska insättas på en fond: t.ex. NHR fonden, Valjevikens fond för rehabilitering eller annan lämplig fond 23 FÖRENINGENS FOND ÅKERVALL/ BÅÅTH Årsmötet 2006, beslutade enhälligt att avkastningen från arvet som erhållits efter Ulla Bååth skall tillsammans med tidigare arv efter Åkervall användas till rehabilitering i grupp inom föreningen. Verksamheten skall planeras för ett år i taget av föreningens styrelse. Styrelsen skall vid varje årsmöte redovisa föregående års förvaltning samt hur mycket pengar som kan avsättas för rehabilitering under det innevarande verksamhetsåret. Styrelsen förvaltar arvet som placeras i aktier och räntebärande papper med den fördelning som man anser vara lämplig vid varje tillfälle. Styrelsen lägger förslag till årsmötet på verksamhet för året. Förslaget läggs med utgångspunkt från vad styrelsen anser att föreningen har kapacitet och möjlighet att genomföra. 19

20 24 SLUTORD Medlemsantalet har under 2010 ökat med drygt 14 medlemmar. Den 1 januari 2011 delas Norrköping och Finspång vilket medför att Norrköpings föreningen minskar med ett trettiotal medlemma. En tuff utmaning för föreningen att under året locka nya medlemmar till föreningen, vid årets slut ska vi ha samma antal medlemmar som vid förra årsskiftet. Under har samarbetsavtal slutits mellan kommuner, landsting, stat och ideburna organisationer. Det innebär att vi har en tydligare uppgift än för några år sen. Kommuner och landsting kommunicerar med NHR i frågor som berör personer med våra diagnoser. Vi har därför en självklar uppgift i att bearbeta politiker och beslutsfattare på olika nivåer, både riksdagsmän, landstings- och kommunal politiker. Under året, bl.a. i rehabilitering, hjälpmedel och bemötande frågor. En folkrörelseforskare säger att de flesta medlemmar som finns i en förening inom folkrörelsen i Sverige har blivit medlem därför att man har blivit tillfrågad. Möjligen ska vi ta till oss detta och hitta våra medlemmar genom att fråga dem. Arbetet med att öka antalet medlemmar, är en utmaning som innebär att föreningen måste ta hand om nya medlemmar. Ett arbete som kräver en del av medlemmar som redan finns i föreningen och det är inte alltid alldeles enkelt. Antalet aktiviteter främst när det gäller träning har utvecklats under de senaste åren, men allt kan göras bättre. Fler alternativ måste till för att nå målet med fler aktiva medlemmar. Samarbetet med andra föreningar har stärkt bl.a. genom tillgänglighetsmarschen i Norrköping. Vardagsaktiviteterna med stroke - och epilepsi föreningen m.m. Samtidigt som vi driver många aktiviteter i Norrköping försöker vi att aktivt hålla kontakt med medlemmarna i Söderköping och Valdemarsvik genom träffar i Söderköping. Ett aktivt samarbete fortsätter med Finspång och vi önskar dem lycka till med sin nya förening. Ett stort tack till alla som hjälpt till att arbeta på olika sätt med olika aktiviteter under hela 2010 och väl mött 2011! Norrköping den 31 december

VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Norrköping Söderköping Ekonomisk redovisning 2014 Balansräkning Resultaträkning

VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Norrköping Söderköping Ekonomisk redovisning 2014 Balansräkning Resultaträkning VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Norrköping Söderköping Ekonomisk redovisning 2014 Balansräkning Resultaträkning Förslag till aktivitetsplan 2015 Förslag till verksamhetsplan 2016

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Finspång Sid 6 Ordförande Sid 7 Valrörelsen 2014 Söderköping Sid 8 Rapport från Söderköping Lokal Sid 9 Föreningsträffar i Söderköping Sid

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Neuroförbundet Västervik Org.nr. 833600-8175 Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen som avser tiden 1 Januari 31 December 2014.

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015 Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 5 Nyvald i Styrelsen Söderköping Sid 6 Rapport från Söderköping Trygghetslinjen Sid 7 Föreningsträffar i Söderköping www.neuroforbundet.se/norrkoping

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Finspång Sid 10 Ordförande Sid 11 Föreningsträffar i Finspång Våra möten inom HFF Söderköping Sid 12 Rapport från Söderköping

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2011-01-01 - - 2011-12-31 Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande & studieorganisatör Öland Inger Andersson vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Augusti 2013 Nr 12 Årgång 4

Augusti 2013 Nr 12 Årgång 4 Augusti 2013 Nr 12 Årgång 4 Hösten gläntar på dörren och vi vill med denna tidning i huvudsak ge förslag på olika aktiviteter att delta i under höstens veckor. Allt är inte presenterat i detalj, bl.a.

Läs mer

VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE Vi är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE NEUROFÖRBUNDET KALMAR LÄN 2013-01-01 - - 2013-12-31 Org.nr: 832000-4347 Styrelsen har bestått av:

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the Välkomnar till årsmöte för Autism & Asperger föreningen Västerbotten Den 29 mars 2014 kl. 11.00 Storgatan 76, HSO Umeå Under mötet ska vi gå igenom Årsmötesförhandlingar Föreläsning av Anders Bäckström/

Läs mer

Januari 2011 Nr 4 Årgång 2

Januari 2011 Nr 4 Årgång 2 Januari 2011 Nr 4 Årgång 2 0 Tidning nr fyra har anlänt. I detta nummer, talar vi om en del av vad vi gjort under hösten och vi presenterar vårens aktiviteter. Fler är med och bidrar med skrivna alster

Läs mer

Marianne Haasma, Parkinson Inger Boström, tf Socialchef Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Marianne Haasma, Parkinson Inger Boström, tf Socialchef Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 1, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Anneli Ericson, Kulturnämnden Gert Cordes,

Läs mer

Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi. Maj 2012 Nr 8 Årgång 3

Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi. Maj 2012 Nr 8 Årgång 3 Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi Maj 2012 Nr 8 Årgång 3 Lite om detta nummer Detta nummer av vår föreningstidning är ett skrivarnummer det innehåller flera olika artiklar av medlemmar.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 2008-02-04 1 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsen för ProLiv Kronoberg får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet 2007. STYRELSE Efter årsmötet den 23 april och styrelsens konstituering

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Vårprogram 2015. 1990 25 År 2015

Vårprogram 2015. 1990 25 År 2015 NeNN Vårgårda Herrljunga lokalförening (Tidigare NHR) Du når Anna på vårt kansli, telefon 0322-61 15 88 eller via mail: alingsas@neuroforbundet.se Kansliet är öppet vardagar 10.00 14.00 Adress: Kungsgatan

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 10 2012 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Skövde Datum: tisdagen den 19 december 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T. Verksamhetsberättelse

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T. Verksamhetsberättelse HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord Målet för Handikappföreningarna Örebro län, HSO-T, är att ena och stärka funktionshinderrörelsen i gemensamma intressepolitiska

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 348, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE tisdagen den 17 april 2012 i Lingsalen, på Lillsved. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Gärmund

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 26 november

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Höstprogram 2013. Lokalförening i Alingsås Vårgårda-Herrljunga. Spara programmet så att du inte missar något!

Höstprogram 2013. Lokalförening i Alingsås Vårgårda-Herrljunga. Spara programmet så att du inte missar något! NeNN Lokalförening i Alingsås Vårgårda Herrljunga Du når Anna på vårt kansli, telefon 0322-61 15 88 eller via mail: alingsas@nhr.se Kansliet är öppet vardagar 10.00 14.00 Adress: Kungsgatan 46 441 31 Alingsås

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Protokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Finspång Sid 10 Ordförande HFF Träffar Sid 11 Föreningsträffar i Finspång Söderköping Sid 12 Rapport från Söderköping Sid 13

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Styrelsens sammansäsning 2012

Styrelsens sammansäsning 2012 Styrelsearbete 2012 Styrelsens sammansäsning 2012 Ordförande: Tomas Frisk Vice ordförande: Bo Kjellson Kassör Olle Larsson Sekreterare: Ewa Wikberg Ledamot: Thomas Lind Styrelsen har haa 8 protokollförda

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967

Verksamhetsberättelse. Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Räkenskapsåret 2011-05-19-2011-12-31 Innan föreningen bildas Under hösten och vintern 2009-2010 genomförde svenska staten en massvaccination

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 9 2009

BLCS Styrelsemöte nr 9 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 9 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 9, 2009-10 -29, 1800 ca 2000 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Täby kommun som leverantör: Personlig assistans. till dig med speciella behov

Täby kommun som leverantör: Personlig assistans. till dig med speciella behov Täby kommun som leverantör: Personlig assistans till dig med speciella behov »Som kund ska du känna dig trygg när vi stödjer och hjälper dig. Du ska känna att du har inflytande samt får vara med och påverka.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer