VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun vilket motsvarar, Hälso- och sjukvården Östra Östergötland. Inom föreningen ryms bl.a. diagnoserna: ALS (amytrofisk laterlskleros, Ataxi, CP (cerebral pares, Dystoni, HSP (Heriditär spastisk parapares), Huntington, Inkontinens, MG (myastenia gravis), MS (multipel skleros), Narkolepsi, NMD (neuromuskelära sjukdomar), Parkinson, Ryggmärgsskador, Skolios, SRS (segmentell rörelsesmärta), Stroke, Skador av lösningsmedel, Kennedy syndrom, MSA, Meningit, neurologiska skador förvärvade genom olyckor m.fl. 2 STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2010 Ordförande Marie Bager Vice ordförande Inger Hillgren Kassör Lena Edberg Ledamot Annki Nilsson Ledamot Henry Lindh Ledamot Anders Cedgren Revisor Krister Billkvist Suppleant Lotta Köhlström Eva-Britt Andersson Suppleant Karin Ahlström Suppleant Karin Widell Suppleant Gerhard Sippel Suppleant Sten Wallin 2.1 Kaffekommitté samt programmakare Inger Hillgren, Sverker Jonsson samt kanslipersonal 2.2 Kontaktpersoner för medlemmar i Finspång, Söderköping och Valdemarsvik Inger Hillgren Maria Melin Marie Bager Finspång Söderköping Valdemarsvik 2.4 Ombud till NHR Länsförbund i Östergötland Ordinarie Suppleant Inger Hillgren Barbro Pöder Marie Bager 1

2 2.5 Studieorganisatör Ewa Andersson och Maud Walther (tom 30 sep) 2.6 Pressombud Ordinarie Suppleant Marie Bager Inger Hillgren 2.7 Valberedning för val till år 2011 Vivianne Appelqvist, Ewa Andersson och Maud Walther (tom 30 sep) 3 MEDLEMSANTAL Medlemsantalet den 31 december 2010, ca 290. Vi beräknar antalet medlemmar med någon neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning, till ca 265 st. Övriga är anhöriga och närstående. De som ej har betalt sin avgift senast under sommaren, får ej ytterligare påminnelser och/eller muntlig förfrågan. Den som inte begärt uppskov eller begärt utträde tas ur medlemsregistret i augusti. Rutinen följer enligt ett kongressbeslut STYRELSESAMMANTRÄDEN Styrelsen har sammanträtt 1 mars. Årsmöte hölls den 30 mars. Därefter ett styrelsemöte med konstituering den 27 april. Styrelsen har samlats den 22/6, 30/8, 1/12. Den 1 3 oktober genomförde styrelsen tre intensiva dagar tillsammans med NHR i Kumla, bl.a. styrelseutveckling, verksamhetsplanering och utbyte med en alldeles färsk förening. Förutom fysiska möten för ordföranden en regelbunden dialog med och håller styrelsen uppdaterad via mail. 2

3 5 SOCIALA AKTIVITETER OCH FÖRENINGSSAMMANKOMSTER I NORRKÖPING Januari 4 januari: På kansliet träffas ordförande, vice ordförande och kanslipersonal för planering av arbetet på kansliet under våren. /MCB 4 januari: RHOS - gruppen (DHR, RTP, RBU och NHR i samverkan) diskuterar tillgänglighetsmarschen, hjälpmedel i Östergötland och Lika Unika. /MCB 19 januari: Politikercafé medlemmar får träffa Mattias Sundin, Norrköpings kommun (fp). /MCB 28 januari: NHR Östergötlands arbetsutskott sammanträder i Linköping /IH Februari 15 februari: Politikercafé medlemmar möter Gunnar Axen (m) socialförsäkringsutskottet och riksdagsman. /MCB 15 februari: RHOS - gruppen möts för fortsatt planering av marschen. /MCB 15 februari: Representanter för NHR: s styrelse och Strokeföreningen styrelse, möts och diskuterar bl.a. gemensamt utskick till medlemmar. /MCB 23 februari: Ställs föreningsmötet i Norrköping in snökaos. /MCB 25 februari: Arbetsutskottsmöte i styrelsen för NHR i Östergötland. Aktuellt problem, flera medlemmar har aviserat att de ej tar sig ut till färdtjänst eller egen bil. /MCB Mars 1 mars: Styrelsemöte NHR Norrköpings lokalföreningen. /MCB Årsmötesförberedelser och utgivning av tidningen. 15 mars: Representanter i styrelsen deltog i Linköping på en konferens om Onödig Ohälsa. /IH 22 mars: Politiker café medlemmar möter Christoffer Bernsköld (s) och Mats Johansson (s), blivande landstingspolitiker./mcb 22 mars: Representanter från NHR deltar i HSO möte där bl.a. Per Jameson, landstingsledamot (m) deltar. Diskussionerna om hjälpmedel blir livliga. 3

4 29 mars: NHR Östergötlands ombudsmöte hålls och representanter från NHR i Norrköping deltar, 10 stycken. /MCB 30 mars: HSO har samlat till möte om problemen med lokalerna i Sandbyhov. Från NHR deltar ett par representanter. /MCB 30 mars: NHR Norrköping har årsmöte med ett 40-tal deltagare. /MCB April 9 april: Temadag om Parkinson i första hand riktad till personer med Parkinson, närstående och olika personalkategorier som kommer i kontakt med dem som har Parkinson, på VIN, ca 50 deltagare, dåligt med personaldeltagande, bra föreläsningar, Föreläsare Neurolog Sven Pålhagen, ekonom Marcus Dahlman, Finn Bengtsson riksdagsman tog tillfället att hålla ett valtal om vad Alliansen genomfört under perioden. Vi kan konstatera att Caroline Buller, på geriatriska kliniken hade uppmanat alla att gå på föreläsningen, medan medicinkliniken inte gjort någon reklam alls. /MCB 19 april: Politikercafé, med Stefan Arrelid (mp) positivt, Stefan skrev om mötet på sin NT blogg dagen efter. /MCB 19 april: Deltog representanter i styrelsen på HSO;s årsmöte i Norrköping. /IH 27 april: Föreningsmöte i Norrköping om apoteket, en del nytt att tänka på. Inte ens representanten från apoteket kände till listan med läkemedelsbolag som inte har försäkringen. Vi var rätt ute det kom i media ett par dagar efter. I föreningsnytt finns reportage om Apoteken i Norrköping. /MCB Maj 3 maj: Kanslipersonal och styrelserepresentanter deltog i ett möte med representanter från ABF Östergötland och berättade om föreningens verksamhet och framförde synpunkter på hur vi vill ha samarbetet med ABF. /MCB 3 maj: Politikercafé, medlemmar möter riksdagsmännen Billy Gustavsson (s) och Staffan Danielsson (c), det handlar i huvudsak om LSS-proppen. 3 maj: Ordförande har ett möte med Louise Malmström (s) ang. LSSpropositionen. /MCB 4 maj: Neurokonferens i Linköping Vägval? Vi kan av paneldebatten konstatera att vi inte har stöd för att behålla Permobilerna, dåligt stöd för våra hjälpmedel överhuvudtaget! Landstingspolitiker menar att våra grupper inte kan prioriteras för hjälpmedel. /MCB 4

5 6 maj: AU - länet, diskuterades att Motala har meddelat per brev att de ej vill delta i länets arbete aktivt. De är missnöjda bl.a. med ekonomistöd. Nystartskursen har genomförts, alla deltagare har givit mycket positivt omdöme. /MCB 8 maj: Vi fick en debatt artikel i NT om Permobiler och Hälsa med stor bild Även vår hälsa behöver främjas. /MCB 11 maj: Internationella strokedagen, NHR fick in kommentarer i NT BRA. Stroke tycker att rehab är bra, de tänker väldigt kortsiktigt. Vi ska träffas och diskutera detta och höstens samarbete under juni. /MCB 14 maj: Styrelserepresentanter deltog i en informatörsutbildning för epilepsi förbundet. Vi berättar hur vi arbetar med intressepolitik. Vi möter den lokala epilepsiföreningen före sommaren och diskuterar samarbetet under hösten. /MCB 17 maj: Möte med riksdagsmän Ang LSS proposition. Betty Malmberg, (m), Karin Granbom Ellison (fp) och Torbjörn Björlund (v) ordföranden pratade med Yvonne Andersson (kd) på telefon som fick förhinder att delta p.g.a. dödsfall. /MCB 19 maj: Norrköpings kommun kallat till temadag om Nationella handlingsplanen, inställdes p.g.a. för få anmälda. /MCB 24 maj: Möte med Astra Tech som leder till en temadag om Inkontinens. Annika Olsson från Astra berättade om att beslut tagits i landstinget i Östergötland om indragning av vissa självkatetrar. 26 maj: MS dagen, flera medlemmar har tillbringat dagen på VIN för inf om MS m.m. 27 maj: NHR representerar föreläser på Kom Vux om Neurologiska diagnoser. I samtal med gruppen framkommer att färdtjänst är så jobbigt för deras brukare att de som är personliga assistenter använder mycket av sin arbetstid enbart för att ordna transporter till brukarna. 27 maj: Artikel i Dagens Nyheter: Kortsiktig besparing ökar bara vård behovet Kommentar till stor artikel om hjälpmedel i Stockholms län av ordförande och vise ordförande i Norrköping. 29 maj: Tillgänglighetsmarsch med knappt 100 deltagare, varav minst 30 från NHR. Sol och regn om vartannat. Marschen leddes av orkester. I parken utanför Hörsalen hålls flera tal av politiker och ordföranden i NHR och DHR. 31 maj: Stor bild och text i NT från marschen. 5

6 Juni 2 juni: Hjultorget i Stockholm många av NHR Norrköpings medlemmar möts på mässan. Mässan är inriktad på hjälpmedel på hjul samt mycket om assistans. /MCB 3 juni: Artikel i NT Därför marscherade vi för tillgänglighet. 8 juni: Föreningsmöte i Norrköping besök av Folksam, som påpekar vikten av att tänka mer än en gång innan man gör sig av med t.ex. fackförsäkringar det blir svårt att ersätta dem sen man blivit sjuk./mcb 14 juni: Politikercafé, besök av Kerstin Hildebrand. Bl.a. diskuteras problemen för NHR att bedriva en bra verksamhet i så lite lokaler. 21 juni: ALS dagen, Kansliet är på VIN för info. /MCB 21 juni: Politikercafé, besök av Pernilla Claar och Kerstin Ullstrand från Vrinevilistan. De har mycket dålig kunskap om rehabilitering och hjälpmedel. Gunilla Claar säger att hon arbetar med hjälpmedelsfrågan i en landstingsgrupp och hennes kunskaper är katastrofala. /MCB 22 juni: Sommarlunch på Bergslagsgården, ca 25 medlemmar åt sill och potatis och drack eftermiddagskaffe ute i trädgården. 22 juni: Styrelsen samlas till styrelsemöte på Bergslagsgården efter eftermiddagskaffet. 28 juni: Ordförande, möte med RHOS gruppen, frågan om samarbete med Assistansia föranledde mötet. I augusti ska ett torgmöte om tillgänglighet äga rum. NHR och DHR tackar nej till inbjudan från Assistansia att delta i mötet. 30 juni: Folkbladet hör av sig ang. Socialstyrelsens rapport om situationen för personer med funktionsnedsättning intervju per telefon med ordförande. Artikel i Folkbladet följande dag. Fortsatt svårt för funktionshindrade. Juli 1 juli: Folkbladet kommer till kansliet, intervjuar Ewa, Anda och Marie med anledning av Socialstyrelsens rapport. Daglig kamp för rättigheter. 13 juli: Styrelserepresentanter åker till Björkbacken i Vika, vi har mycket bra diskussioner bl.a. om samarbete kring Huntington. NHR påtalar också att de är intresserade av att föra en diskussion med i första hand Söderköping om korttidsboende på Björkbacken. /MCB 6

7 Augusti 2 augusti: Ordföranden träffar ordförande och vice ordförande i Strokeföreningen, samtal om samarbetet. /MCB 16 augusti: Politikercafé, medlemmar möter Finn Bengtsson (M) riksdagsman och läkare på US i Linköping, från Östergötland. 25 augusti: Möte med Astra Tech och Tena planering av Temadag om Inkontinens på VIN. 25 augusti: Möte med Kerstin Hildebrand och Inger Dahl ang. mer lokaler på Sandbyhov. 25 augusti: Möte med AF ang. förlängning av lönebidragsanställning på kansliet. 30 augusti: Politikercafé, medlemmar möter riksdagsledamot - Louise Malmström (s), landstingsfullmäktigeledamot och nominerad till Norrköpings kommun - Irma Görtz (s) och kommunfullmäktigeledamot i Norrköping - Maud Ohlen. 31 augusti: HSO ordnar paneldebatt på VIN, representanter från NHR i Norrköping deltar. September 13 september: Styrelserepresentanter möter Grön Ungdom i Norrköping och vi testar tillgängligheten i stan medan regnet faller över oss! se Reportage i Föreningsnytt. Gruppen får senare samma dag ett bra samtal med Christoffer Bernsköld och Ulrika Jeansen (s) om landstingsfrågor september: Förenings resa till Valjeviken, 14 glada medlemmar ger sig ut på tur. Se reportage i Föreningsnytt. 15 september: Ordföranden möter Epilepsi representerar i Norrköping. 16 september: Debattartikel i NT Politiker, förstår ni vår vardag skriver ordförande i NHR Norrköping. /MCB 20 september: Emma Johansson vill träffa styrelserepresentanter ang verksamhetsbidragen från Norrköpings kommun. Ordförande, vice ordförande och kanslist deltar. 20 september NHR Östergötlands länsförbunds AU - möte i Linköping. /IH 27 september: Ordförande möte HSO Norrköping./AC 7

8 28 september: Föreningsmöte om Nepal måste flyttas till ett senare tillfälle. Oktober 1-3 oktober: Styrelsen gör resa till Sundbyvik för styrelseutveckling. Arbetet genomförs tillsammans med styrelsen för NHR Kumla. 7 oktober: Möte på kansliet med Rehab Öst ang. samarbete med fler talcirklar. 10 oktober: Studiebesök på Björkbacken flyttas, de som vill följa med har inte möjlighet. /MCB 11 oktober: Styrelserepresentant deltar i PRO möte i Vilbergen och presenterar NHR och verksamheten. De flesta frågorna handlar om stroke. /MCB 12 oktober: Living with MS i Göteborg, 400 NHR medlemmar lyssnar på de senast rönen om MS. Från NHR i Norrköping deltar ett par medlemmar. 15 oktober: PUB-afton i Norrköping, 42 medlemmar deltar denna kväll. Arrangörerna får Dagens Ros i NT. 26 oktober: Föreningsmöte med Hjälpmedelsfrågan i Focus, ett tjugotal medlemmar deltar och bidrar med erfarenheter och synpunkter. November 2 november: Bo Råd, Sandbyhov, styrelserepresentanter deltar. Vi tar upp träslöjden och nya lokalerna. 3 november: Ordförande har blivit ombedd av HSO:s styrelse att tillsammans med DHR:s ordförande och HSO:s kanslist, se över hur HSO:s stadgar tillämpas i samband med årsmöten. En översyn av föreningarnas representation till HSO:s årsmöten är också nödvändig. 3 november: RHOS gruppen möts, hjälpmedel, ny marsch 2011 och färdtjänstavgifter, diskuteras. NHR:s ordförande får i uppdrag att kontakta kommunalråd och ev. m.fl. för att få klarhet i förslag om höjd färdtjänstavgift inför november: Ordförande möter representerar för Epilepsi om samarbetet. 3 november: Två föreningsrepresentanter ska delta i referensgruppen inför arbetet med att bygga utställningen om ABF 100 år Utställningen ska byggas efter samma princip som Wasa museet - tillgänglig ur olika handikapp perspektiv. /AC 8

9 8 november: Kanslipersonal och styrelseledamot deltar i MS skolan på VIN. Där presenterades bl.a. våra aktiviteter och vad man får ut av ett medlemskap i NHR. Våra anläggningar i Valjeviken och Sundbyvik nämndes, broschyrer, Reflextidningar mm lämnades. En lista skickades runt för ifyllande av namn och adress Närvarande var också: Annelie Andersson, MS-sköterska medicinavdelningen och kurator Charlotte Jansson. /LE november: Två styrelseledamöter deltar i regionkonferens i Linköping, anordnad av förbundet. Aktuella frågor i förbundet och föreningsstöd diskuteras november: Regionkonferens i Linköping med deltagare från bl.a. Finspång. Förbundet presenterade nya foldrar, föreningsutveckling och olika sätt att finansiera verksamhet gav livliga diskussioner. 18 november: Grabbträff i Norrköping, 10 deltagare se reportage i Föreningsnytt. 23 november: Temadag på VIN om Inkontinens ca 50 deltagare. Föreläsare, Urolog Abbdulah Fiser, VIN, uroterapeut Susanne Karnech och hälsoekonom Astra Tech. Medlemmar berättar om att leva med inkontinens. Dagens tema: Kissa ett krångligt system, riktades till dem med inkontinens samt personalkategorier som kommer i kontakt med inkontinens 29 november: HSO ordförande möte i Norrköping. Föreläsare Eva Sahlin tackade nej i sista stund, NHR representanter finns på plats. /AC December 1 december: Styrelsemöte i NHR Norrköping. 3 december: NHR i Norrköping säljer nyckelpigor på Coop: 6 december: Politikercafé: medlemmarna möter Anita Jernberger (fp), gruppledare och landstingsråd i landstinget i Östergötland. 14 december: Föreningsmöte i NHR Norrköping med sedvanlig julavslutning. Glögg och gröt serveras. Medlemmar får se prov på teatergruppens aktiviteter. 15 december: Flera kurser avslutas bl.a. data med gemensam lunch. Alla sammankomster i Norrköping har ägt rum i samlingssalen på Sandbyhov. 9

10 5.1 Söderköping NHR - medlemmar boende i Söderköping träffas på Blå Porten. Söderköpings kommun håller NHR med lokal i Söderköping. På dessa möten kommer alltid ngn från styrelsen och informerar om aktuella saker. Det har påpekats att medlemmarna i Söderköping anser att dessa månadsmöten är viktiga för dem, då information och spörsmål kan ventileras. Februari 2 februari: Föreningsmöte i Söderköping möte med information från KHR möte. /MCB 8 februari: Söderköpings kommun inbjuder till samrådsmöte om ny färdtjänst policy. NHR:s KHR ledamöter deltar. /MCB Mars 2 mars: Representanter i Söderköpings gruppen träffar hemtjänstpersonal i Söderköping för att berätta om hur det är Att leva med Parkinson. /MCB 2 mars: Föreningsmöte i Söderköping. /MCB 23 mars: KHR i Söderköping, möte bl.a. om LSS-proppen. Vi lyfter frågan om landstingets indragning av hjälpmedel och vill ha kommunens syn. /MCB April 6 april: Föreningsmöte i Söderköping möte tillsammans med oppositionsrådet Gerd Aronsson och hennes tilltänkta efterträdare Mattias Ravander. /MCB Maj 4 maj: Föreningsmöte i Söderköping, möte med folkpartiet, Inga-Lill Österlund, ordförande kommunfullmäktige och B-I Tyllander. Vi diskuterade bl.a. anhörigfrågor och hjälpmedel. /MCB 20 maj: KHR i Söderköping, handlade om budget och hjälpmedel. Kommunalrådet sade att det är skrönor som NHR går ut med, det finns inga beslut om indragning av Permobiler, enligt KHR representant som deltog m.fl. /MCB Juni 1 juni: Föreningsmöte i Söderköping, Torbjörn Lord är inbjuden men har inte tackat vare sig ja eller nej. Som alltid i Söderköping går diskussionerna höga och kvällen blir sen. 10

11 6 juli: Sommarmöte i Örtagården i Söderköping 18 medlemmar samlas. Gerd Svensson står för guidningen. /MCB Juli 13 juli: Styrelserepresentanter åker till Björkbacken i Vika, vi har mycket bra diskussioner bl.a. om samarbete kring Huntington. NHR påtalar också att de är intresserade av att föra en diskussion med i första hand Söderköping om korttidsboende på Björkbacken. /MCB Augusti 3 augusti: Möte på Stinsens café i Söderköping, 10 medlemmar möter Marie-Louise Linne (m) tredje namn på moderaternas lista i Söderköping. /MCB 12 augusti: KHR representanter i Söderköping, möte med arbetsgruppen för ett nytt handikapp - politiskt program. /MCB 16 augusti: KHR:s representanter möte med kommunstyrelsens AU i Söderköping ang. handikappolitiskt program i kommunen. 17 augusti: KHR:s representanter möte med arbetsgruppen handikappolitiska programmet i Söderköping. 25 augusti: Kommunens arbetsgrupp möte i Söderköping ang. handikappolitiska programmet. September 7 september: Föreningsmöte i Söderköping på Blå Porten valets frågor diskuteras. 15 september KHR i Söderköping, bl.a. besök av Mats Mellkvist, landstingsstaben ang. Hjälpmedel. Oktober 1 oktober: Äldredag i Söderköping, NHR deltar med information om föreningen och diskuterar tillgänglighet. Reportage i NT. 5 oktober: Föreningsmöte i Söderköping på Blå Porten valets resultat är ett? I Söderköping. 11

12 November 4 november: KHR i Söderköping ang. budgetarbetet inför Mycket diskussion om boendeformer, planer m.m. Ingen kan svara på varför LSS kostnader minskat. 18 november: Informationsdag på Stinsen i Söderköping. Representanter från NHR Söderköping är på plats. December 2 december: NHR informerar på Stinsen i Söderköping. 7 december: Föreningsmöte i Söderköping, med julavslutning. 5.2 Valdemarsvik Under 2010 har inga möten genomförts i Valdemarsvik några medlemmar kommer till Norrköping och delar i aktiviteter, ett par medlemmar deltar i Söderköpings föreningsmöten. 5.3 Finspång Finspång har i mars 2010 bildat en egen NHR förening. Samarbetet mellan NHR i Finspång och NHR i Norrköping är sammansvetsat. Men fr.o.m har Finspång egen ekonomi och administration. NHR Finspång har under året träffats på Storängsgården, en lokal som tillhandahålles av Finspångs kommun. 6 TRÄNINGSAKTIVITETER INOM FÖRENINGEN I NORRKÖPING 6.1 Pysselgruppen - Estetverkstad Gruppen träffades med ett handarbete och en kopp kaffe. Det har nu utvecklats till en verkstad med möjlighet till olika handarbeten, målning, trä, papper, tyg m.m. Gruppens avsikt är dels att försöka peppa främst kvinnor att göra något med sina händer, hitta nya sätt att fungera. Dessutom har en pysselgrupp träffats under hösten, där har var och en med sig det pyssel som legat i en låda därhemma och bara väntar på att få bli färdigt 6.2 Qi Gong En grupp med Qi gong har tränat under hela året, ett tillfälle per vecka. 12

13 6.3 Träslöjd Under hösten har vi fått en ny lokal som innebar att vi kunde bygga upp en träslöjds verkstad. En medlem har kostat på verktyg och nu finns de möjlighet föra alla medlemmar att slöjda. 6.4 Promenadgrupp Perioder under året har en grupp träffats för att gå promenad, här finns även dem med rollator och rullstol. Beroende på årets skiftningar går man en längre eller kortare stund. Gruppen har sökt sig utanför staden och tittat på tillgängliga ställen m.m. 6.5 Talgruppen Det är en liten grupp, vill fler vara med fordras det flera grupper. För deltagarna är det viktigast att träffas för att öva att prata. Medan en del av gruppens deltagare behöver en mer organiserad träning. Ambitionen är att försöka bli ett stöd för dem som behöver en puff och lite bättre självförtroende. Det finns inga krav bara att man själv tror att det kan vara bra att försöka prata en stund tillsammans med andra än de närmaste. Gruppen leds av en dramapedagog. 6.6 Engelska En mindre grupp har tränat på engelsk konversation 6.7 Teaterlek I höstas var det några som vågade sig på Teaterlek, men de flesta var frågande. På julavslutning fick vi se prov aktiviteterna och efter helgerna har ytterligare ett par stycken anmält sig till teaterleken. 6.8 Datakurser, grundkurser och Foto Digital Hela året har två kurser i data följts åt, grundkurs 12 gånger/termin och Foto Digital 12 gånger / termin. 6.9 Gymnastik för sittande mjuka rörelser Onsdagsgrupp med sittande gymnastik och mjuka rörelser ca deltagare. Gruppen hinner träna drygt 30 veckor om året. 13

14 6.10 Att leva med Neurologisk diagnos och Det goda livet har studiecirkel om Att leva med neurologisk diagnos och Det goda livet genomförts Sång som talträning En idé som startade hösten 2006 och har fångat fler under terminen. Sång som talträning är ett sätt att träna. Sånggruppen träffas varje vecka och har gjort några uppträdanden t.ex. vid temadag på VIN och föreningsmöten. Gruppen leds av en kantor Sekvensträning/vatten gymnastik Gymmet är bokat för NHR på lördagar. En grupp i snitt personer har handskats med redskapen. Från kl och ett par timmar framåt tränar medlemmar och pausar med kaffe. Kaffestunden är inte minst viktig med samtal om det mesta. Två tider är bokade för NHR:s medlemmar varje lördag i varmvattensbassängen. En tid för yngre som badar med föräldrar eller assistent, samt en timme ledd av vattengymnastikledare. Dessutom en vattengymnastik timme genomförs varje torsdag på Sandbyhov. Sen 2009 har även tre tider för vattengymnastik på VIN varit fullbokade i samarbete med Strokeföreningen Ridning Ridning är anordnat genom medlemmar och görs tillsammans i grupp och enskilt Anhöriggrupp Ett anhörig/närstående stöd finns till för alla. Gruppen finns för den som så önskar. Dessutom kan man nå de som ansvarar för gruppen per telefon i stort sett varje dag. 7. UTBILDNING AKTIVITETS HELG, ANORDNAD AV FÖRENINGEN Aktivitetshelg med styrelseutveckling anordnades på Sundbyvik under hösten

15 8. NHR LÄNSFÖRBUND ÖSTERGÖTLAND 8.1 Ombudsmöte Den 30 mars genomförde NHR Östergötlands län sitt ombudsmöte i Norrköping, med ombud från NHR Norrköping samt representanter från föreningens styrelse. Deltog gjorde medlemmar och styrelser från Linköping och Motala. 8.2 Nystartskurs på Marieborg Nystartskurs har genomförts under våren Vilken i första hand riktar sig till personer och deras anhöriga som insjuknat under de senaste åren 8.3 NHR Region 5 NHR i Östergötland, Länsförbundet Kalmar län och Jönköpings län och Länsförbundet Gotland planerar och genomför tillsammans utlandsresor för NHR:s medlemmar inom regionen. Resorna är anpassade så att de som behöver kan få erforderlig hjälp av duktiga, resvana medhjälpare. Barbro Pöder är NHR Östergötlands läns representant i Region 5. Barbro administrerar resorna samt är reseansvarig. Region 5 s Bad och rekreationsresa gick i september till Cypern. Ett väl fungerande resmål. Ett 30 tal deltagare från Östergötland och Småland åkte. 9. AKTIVITETER UTANFÖR FÖRENINGEN 9.1 Borådet - HSO - Norrköping Kanslisten samt en styrelserepresentant har deltagit i Borådet, dessa sammankomster samlar representanter för alla föreningar som håller till på Sandbyhov. Man dryftar gemensamma spörsmål bl.a. det praktiska arbetet mellan föreningarna. 9.2 HSO - styrelse - Norrköping Under 2010 har NHR haft en styrelserepresentant invald i HSO - Norrköpings styrelse. 9.3 HSO möten Norrköping - Ordförandemöten Ledamöter i NHR Norrköpings styrelse deltar i HSO:s träffar och ordförandemöten. 9.4 HSO Östergötlands län Styrelsen i NHR Norrköping har en representant i Läns HSO i Östergötland. 15

16 9.5 Landstingets råd i frågor om funktionsnedsättning I rådet finns en representant från NHR i Norrköping 10 HJÄLPMEDEL Våren 2007 beslutade styrelsen att till föreningen inköpa en klimatväst. Investeringen beslutades med utgångspunkt från att många medlemmar med stor sannolikhet skulle ha nytta av att prova och testa en sådan väst. Västen är dyr och möjligheterna att under några veckor känna hur det känns och känna om det fungerar är svåra att genomföra i verkligheten. Medlemmarna får nu möjlighet att testa västen vid första tillfället under två veckor för 200:-. 11 KURSER OCH KONFERENSER I FÖRBUNDETS REGI Den 04 maj genomfördes en neurokonferens i Linköping med paneldebatt där alla landstingspartier, neurolog och NHR representant deltog. I debatten dominerade frågor om rehabilitering och hjälpmedel. 12 INTERNATIONELLA OCH NATIONELLA DIAGNOS DAGAR Den 11 april, Internationella Parkinson dagen., temadag på VIN Den 10 maj Internationella Strokedagen, infodag på VIN Den 21 juni, Internationella ALS dagen, infordag dag på VIN Den 28 september, NHR och MS dagen i Sverige, info dag på VIN Den 5 oktober, Hjärnans dag, infodag på VIN 13 SAMARBETE MED NORRKÖPINGS KOMMUN Föreningen har två representanter i Norrköpings kommuns kommunala handikappråd. En ordinarie och en ersättare. Det kommunala handikapprådet har träffats 19/2, 23/4, 8/10, 3/12. Det är tillgänglighet och färdtjänst som har diskuterat mest. Föreningen har två representanter i Norrköpings kommuns kollektivtrafikgrupp. Gruppen träffas ca 4 5 gånger/år. Representanterna i Norrköpings kommuns Vuxengrupp, från NHR har avsagt sig sina uppdrag i arbetsgruppen. De upplever inte att arbetet ger något resultat. Föreningen har två representanter i Norrköpings kommuns grupp för offentlig miljö. 16

17 14 SAMARBETE MED FINSPÅNGS KOMMUN HFF - Handikapp Föreningarna i Finspång startade upp sitt samarbete Föreningen har representanter i HFF som är boende i Finspång. HFF har anordnat flera möten under året. Föreningen har även representanter boende i Finspång i Finspångs kommunala handikappråd. 15 SAMARBETE MED SÖDERKÖPINGS KOMMUN Föreningen har tre representanter i Söderköpings kommunala handikappråd. Dessa representanter är boende i Söderköping. NHR har under sommaren 2010 deltagit i kommunens arbete med att ta fram ett nytt handikappolitiskt program 16 SAMARBETE MED ANDRA FÖRENINGAR OCH ABF NHR Norrköping erbjuder Strokeföreningen och Epilepsi föreningen samarbete i olika sammanhang. Sen hösten 2009 har föreningarnas medlemmar erbjudits vårt aktivitetsprogram fullt ut. Vi har istället erbjudits platser i Strokeföreningens badgrupper. Med epilepsiföreningen har samarbetet tätats bl.a. stödjer NHR ep - gruppen med inf och träffar. NHR Norrköping deltar i ett samarbete RHOS rörelsehinderorganisationernas samarbete. Här ingår RBU, DHR, RTP och reumatikerna i Norrköping. Representanter från de 5 styrelserna träffas regelbundet och diskuterar viktiga frågor och planerar olika sammanträffanden. I maj anordnades Tillgänglighetsmarschen i Norrköping som ett led i samarbetet. Solen sken och regnet öste ner, marschen gick från biblioteket ner till Hörsalsparken där ett manifest överlämnades till kommunalrådet och en riksdagsman. Referensgrupp - ABF 100 År Sen i november 2010 ingår representanter från föreningen i referensgruppen som ska göra/bygga utställningen om ABF under 100 år. Utställningen om ABF 100 år skall utföras enligt samma koncept som har använts för att göra Wasa museet tillgänglig ur olika handikapp perspektiv. ABF 100 år är ett Arvsfondsprojekt där NHR i Norrköping är medsökande. 17 VERKSAMHET UTANFÖR FÖRENINGEN INOM NHR NHR;s Förbundsstyrelse, föreningen har representant i NHR:s förbundsstyrelse. Kongressen 2009 valde in ledamot från Norrköpings föreningen. 17

18 18 NHR;S REHABILITERINGSANLÄGGNINGAR INOM LANDET 18.1 Valjeviken Föreningen har representant i Valjevikens styrelse. Valjeviken är NHR:s aktivitets, rekreations och rehabiliteringsanläggning utanför Sölvesborg i Blekinge. Arbetet på anläggningen skall syfta till att aktivera personer med funktionsnedsättningar utifrån eget behov och möjligheter. Valjeviken är även Folkhögskola för både friska och funktionsnedsatta elever, där genomförs också vårdutbildning med inriktning på rehabilitering samt kurser för nydiagnostiserade med neurologiska sjukdomar och skador. Några medlemmar har haft möjlighet att under 2010 deltaga i kurser och aktiviteter på Valjeviken. NHR i Norrköping har i september 2010 genomfört en föreningsresa med tre övernattningar till Valjeviken bla för att ge medlemmarna möjlighet att besöka anläggningen och se hur det kan fungera vid en vistelse där Humlegården NHR har även en rehabiliterings- och rekreationsanläggning i Humlegården i Sigtuna, där det finns skiftande aktiviteter. Under året har ett par medlemmar vistats på Humlegården Sundbyvik I Örebro finns en mindre anläggning, som ägs av Valjeviken. På Sundbyvik genomförs dagverksamhet och helgkurser. Under 2010 har NHR Norrköpings styrelse genomfört en styrelseutvecklingshelg på Sundbyvik i samarbete med NHR i Kumla. 19 SAMHÄLLSPÅVERKAN OCH UTÅTRIKTAD INFORMATION Annonsering om föreningens verksamhet har presenterats i media. (Se punkt 5 Sociala aktiviteter och föreningssammankomster) Under Noterat i NT skrivs om aktiviteter som föreningen har genomfört vid under året Under året har representant från NHR deltagit i kom vux utbildningen i Norrköping och berättar om att leva med neurologisk diagnos, omhändertagande m.m. Informationspärmar om NHR finns på vårdcentraler, bibliotek, kommunerna m.m. Ställ med diagnosfoldrar finns på olika enheter bl.a. på VIN, LSS råd och Stöd. Nyckelpigor säljs av medlemmarna. 18

19 20 KANSLIET Under 2008 började en medlem arbeta på 50% på kansliet, under 2009 har ytterligare en medlem anställt och arbetar 50%. I oktober 2010 har en kanslist slutat sin anställning på NHR och under senhösten har arbetet skötts på 50% med hjälp av frivilligt medlemsarbete. 21 AVLIDNAS MEDLEMSAVGIFT Årsmöte 2003 beslutade enhälligt att fr.o.m betalas det senaste årets medlemsavgift in till föreningens fond i samband med att medlem avlider. Årsmötet beslutade att på detta sätt hedra medlemmar som avlider. Inbetalning sker en gång per år i anslutning till årsskiftet eller i samband med föreningens årsmöte. Anhöriga får ett kort med besked om att föreningen hedrar avlidna medlemmar. 22 UPPVAKTNINGAR AV ANDRA FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. Årsmötet 2005 beslutade enhälligt enligt riktlinjer att gälla framledes för hur föreningen skall uppvakta andra föreningar i samband med jubileer och liknande. NHR Norrköping uppvaktar vid jämna 10-tal år. NHR Norrköping uppvaktar andra föreningar som NHR har en nära relation till t.ex. samarbete. Vid 10 år t o m 30 år är beloppet 500 kr. Vid 40 år t o m 90 år är beloppet kr. Vid 100 år 1.500:kr. Beloppet ska insättas på en fond: t.ex. NHR fonden, Valjevikens fond för rehabilitering eller annan lämplig fond 23 FÖRENINGENS FOND ÅKERVALL/ BÅÅTH Årsmötet 2006, beslutade enhälligt att avkastningen från arvet som erhållits efter Ulla Bååth skall tillsammans med tidigare arv efter Åkervall användas till rehabilitering i grupp inom föreningen. Verksamheten skall planeras för ett år i taget av föreningens styrelse. Styrelsen skall vid varje årsmöte redovisa föregående års förvaltning samt hur mycket pengar som kan avsättas för rehabilitering under det innevarande verksamhetsåret. Styrelsen förvaltar arvet som placeras i aktier och räntebärande papper med den fördelning som man anser vara lämplig vid varje tillfälle. Styrelsen lägger förslag till årsmötet på verksamhet för året. Förslaget läggs med utgångspunkt från vad styrelsen anser att föreningen har kapacitet och möjlighet att genomföra. 19

20 24 SLUTORD Medlemsantalet har under 2010 ökat med drygt 14 medlemmar. Den 1 januari 2011 delas Norrköping och Finspång vilket medför att Norrköpings föreningen minskar med ett trettiotal medlemma. En tuff utmaning för föreningen att under året locka nya medlemmar till föreningen, vid årets slut ska vi ha samma antal medlemmar som vid förra årsskiftet. Under har samarbetsavtal slutits mellan kommuner, landsting, stat och ideburna organisationer. Det innebär att vi har en tydligare uppgift än för några år sen. Kommuner och landsting kommunicerar med NHR i frågor som berör personer med våra diagnoser. Vi har därför en självklar uppgift i att bearbeta politiker och beslutsfattare på olika nivåer, både riksdagsmän, landstings- och kommunal politiker. Under året, bl.a. i rehabilitering, hjälpmedel och bemötande frågor. En folkrörelseforskare säger att de flesta medlemmar som finns i en förening inom folkrörelsen i Sverige har blivit medlem därför att man har blivit tillfrågad. Möjligen ska vi ta till oss detta och hitta våra medlemmar genom att fråga dem. Arbetet med att öka antalet medlemmar, är en utmaning som innebär att föreningen måste ta hand om nya medlemmar. Ett arbete som kräver en del av medlemmar som redan finns i föreningen och det är inte alltid alldeles enkelt. Antalet aktiviteter främst när det gäller träning har utvecklats under de senaste åren, men allt kan göras bättre. Fler alternativ måste till för att nå målet med fler aktiva medlemmar. Samarbetet med andra föreningar har stärkt bl.a. genom tillgänglighetsmarschen i Norrköping. Vardagsaktiviteterna med stroke - och epilepsi föreningen m.m. Samtidigt som vi driver många aktiviteter i Norrköping försöker vi att aktivt hålla kontakt med medlemmarna i Söderköping och Valdemarsvik genom träffar i Söderköping. Ett aktivt samarbete fortsätter med Finspång och vi önskar dem lycka till med sin nya förening. Ett stort tack till alla som hjälpt till att arbeta på olika sätt med olika aktiviteter under hela 2010 och väl mött 2011! Norrköping den 31 december

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE Vi är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE NEUROFÖRBUNDET KALMAR LÄN 2013-01-01 - - 2013-12-31 Org.nr: 832000-4347 Styrelsen har bestått av:

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län Juni/Augusti nr 3/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Våra ombud inom NHR Medlemsavgiften och Autogiro Reseberättelse från Nepal Sid 4-6 Förlängd anmälningstid

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse

DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse DHR 2010 Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson lasse.andersson@dhr.se Ds 2010:20 Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering 2010 var året då......vi fortsatt fick vänta

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer