Utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler."

Transkript

1 Datum/Date Dnr/Ref.no KB Inbjudan till Förkommersiell Innovationsupphandling/Pre- Commercial Procurement (PCP) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder er att lämna förslag på lösningar till vår upphandling: Utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler. Inlämnade innovationsförslag ska vara inkomna senast Följande bilagor bifogas denna innovationsinbjudan: 1. Formulär för innovationsförslag 2. Formulär för Fas 1-rapport 3. Formulär för Fas 2-rapport 4. Avtal Karin Jortfelt Inköps- och upphandlingssamordnare Avdelningen för verksamhetsstöd Ekonomienheten POST / MAIL BESÖK / VISITS TEL / PHONE FAX E-POST / MAIL / WEB Box 5039 SE Stockholm Humlegården, Stockholm SWEDEN Org.nr

2 Innehåll 1. Bakgrund KB:s skivsamling Andra grammofonarkiv och skivsamlingar Innovation/utveckling Utmaningen Tekniska skivformat - projektets utmaningar Önskvärda mål och resultat Omfattning och utvärdering av slutresultaten Allmän information Huvudman för Innovationsupphandlingen Kontaktpersoner på KB Innovationsupphandlingens genomförande Förkommersiell upphandling Vad är förkommersiell upphandling? Preliminär tidplan Vem får delta i upphandlingen? Offentlighetsprincipen Innovationsförslag Inlämnande Frågor från deltagare Frågor från KB Ingående av avtal Undertecknande och sanningsförsäkran Formulär Fas 1-rapport Fas 2-rapport Krav på deltagare Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Eventuella underleverantörer Prövning av deltagare Utvärderingens genomförande Utvärderingskriterier för innovationsförslaget Kriterium 1 Utmaning Kriterium 2 Mål och slutanvändargrupp Kriterium 3 Innovativ höjd Kriterium 4 Affärsmodell Kriterium 5 Realiserbarhet Utvärdering av Fas 1-rapport Utvärderingens genomförande Inlämnande Presentation för expertrådet Eventuell förhandling Inlämnande av uppdaterad Fas 1-rapport Utvärdering av uppdaterad Fas 1-rapport Utvärderingskriterier för Fas 1-rapport Kriterium 1 Utmaning

3 Kriterium 2 Mål- och slutanvändare Kriterium 3 Innovativ höjd Kriterium 4 Affärsmodell och nytta Kriterium 5 Realiserbarhet Kriterium 6 Användarvänlighet Definition av centrala begrepp Bilaga 1: Formulär för innovationsförslag Bilaga 2: Formulär för Fas 1-rapport och för uppdatering Bilaga 3: Formulär för Fas 2-rapport Bilaga 4: AVTAL för innovationsdeltagare

4 1. Bakgrund Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och har som huvuduppgift att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryck och sedan 2009 även audiovisuellt material. Det audiovisuella materialet omfattar musik, video, film - såväl fiktiv som icke fiktiv multimedier samt radio- och TV-utsändningar. Den största delen av materialet kommer in som pliktleveranser i form av fysiska bärare eller som digitala filer via nätet, men KB förvärvar även äldre material som bedöms som intressant. Samlingarna är omfattande och består av analoga och digitala inspelningar på olika format, från grammofonskivor, magnetband, och optisk film till digitala inspelningar på optisk skiva och digitala filer på olika databärare. Samlingarna ska bevaras för framtiden på bästa sätt. Inom det audiovisuella området går den tekniska utvecklingen enormt snabbt, och äldre tekniska system blir snabbt föråldrade, vilket kan medföra att den nödvändiga avspelningsutrustningen inte längre går att få tag på t ex kan det bli svårt att få tag på reservdelar och teknisk servicekompetens. Själva arkivmaterialet kan också åldras på ett sådant sätt att inspelningarnas kvalité försämras och i värsta fall blir bärarna ospelbara. För audiovisuellt material innebär det långsiktiga bevarandet att innehållet behöver föras över till nya bärare idag sker detta uteslutande genom att materialet digitaliseras. Omfattande överföringar och digitaliseringar av arkivinspelningarna sker kontinuerligt. För att göra dessa överföringar så effektiva, tidsbesparande och rationella som möjligt, krävs ett ständigt arbete för att utveckla nya metoder. KB har genom åren själva utvecklat olika automatiska system för vårt arbete med digitalisering av ljud och video och har därmed i hög grad kunnat effektivisera dessa annars så omfattande manuella hanteringar med överföringar. Ett format som ännu inte digitaliserats i någon större omfattning är våra grammofonskivor KB:s skivsamling De analoga grammofonskivorna och fonografcylindrarna har en lång historisk utveckling. De första inspelade skivorna var akustiska (helt mekanisk in- och avspelning utan elektrisk förstärkning) och kom i slutet av 1800-talet. Skivorna är fortfarande spelbara och det gör 4

5 grammofonskivan till det tekniska format som haft den absolut längsta tidsperioden med fungerande avspelning. KB:s samling av analoga skivinspelningar uppgår idag till ca titlar på olika format (LP, EP, 78-varvare, lackskivor m.fl.). Huvuddelen utgörs av svenska inspelningar och utgivningar, från slutet av 1800-talet och framåt. En uppskattning av den totala speltiden för hela skivsamlingen ger en kontinuerlig speltid på totalt ca fem år. En normal överföring och digitalisering av hela vår skivsamling tar enorma resurser och mycket lång tid i anspråk. Den normala avspelningsmetoden för grammofonskivor är med skivspelare och pickup och överföringen sker i realtid, dvs. överföringen sker vid normal uppspelningshastighet. Genom erfarenhet vet vi också att överföring av grammofonskivor fordrar motsvarande minst den dubbla speltiden om ljudkvaliteten ska bli hög. Utifrån beräknade förutsättningar och arbetsdagar per år skulle det alltså ta mer än 20 år att överföra hela vår skivsamling med normal avspelningsmetod. Vårt omfattande arkiv av grammofonskivor är sökbara i våra kataloger men är inte tillgängliga att lyssna på för allmänheten. Är man forskare har man möjlighet att beställa en överföring och digitalisering av inspelningar. Våra arkiverade inspelningar är upphovsrättsligt skyddade och kan enbart tillhandahållas för forskning, om inte upphovsmännen godkänner spridning av materialet till allmänheten eller att tiden för upphovsrätt har passerats. Ett digitalt tillgängliggörande av våra arkivinspelningar skapar idag helt nya möjligheter av åtkomst och en snabb tillgång av inspelningar. Att digitalisera och tillgängliggöra dessa grammofonskivor är en viktig del i vårt arbete att tillhandahålla arkivinspelningar till forskarsamhället och att också se till att bevara vårt kulturarv Andra grammofonarkiv och skivsamlingar Sveriges största skivsamling finns idag på Sveriges Radio (SR), Sveriges radios förvaltning (SRF) och antalet skivor är , både svenska och utlänska. I likhet med KB står även SR och många stora skivarkiv runt om i världen inför uppgiften att digitalisera sina samlingar på ett effektivt sätt. Om det går att hitta en metod för att påskynda överföringarna och digitaliseringarna av dessa inspelningar skulle metoden kunna vara av stort intresse och till stor nytta för fler intressenter. 5

6 Ett utvecklat och väl fungerande system för överföringar torde ha ett mycket stort internationellt intresse och har en enorm potential för alla ljudarkiv i världen Innovation/utveckling Syftet med detta innovationsprojekt är att ta reda på om det är möjligt att utveckla nya metoder för avspelning snabbare än realtid och till en ljudkvalité som motsvarar normal avspelning. Vår förhoppning är att vi, som en fortsättning av detta projekt ska kunna utveckla nya metoder för en automatiserad digitalisering. Om resultaten visar sig uppfylla våra mål vill vi också gå vidare att utveckla en automatiserad digitaliseringsanläggning för tillgängliggörande av ljudfiler med metadata. De slutresultat som kommer fram från innovationsupphandlingen kan skapa olika framtida scenarier och tillämpningar och vi är därför öppna för olika bedömningar av de resultat som presenteras. Det kan visa sig att vissa typer av grammofonskivor passar bättre för optisk avspelning än andra. Vi tar ställning till de resultat som kommer fram och anpassar oss därefter inför vår fortsatta planering för kommande digitaliseringar av grammofonskivor. Så långt möjligt kommer vi att försöka ha nära kontakt med dem som utvecklar och levererar förslag på tekniska lösningar och vi vill också kunna skapa en dialog vid utvecklingen av de resultat som kommer fram. Att utlysa en upphandling i metodutveckling för överföringar av analoga grammofonskivor står därför som en viktig och betydelsefull innovation för vårt fortsatta arbete med att tillgängliggöra skivinspelningar Utmaningen Att gå vidare och utveckla nya metoder att överföra dessa analoga skivinspelningar ser vi som en stor utmaning. Det har inte tidigare förekommit några presentationer nationellt eller internationellt med försök genom optisk bildscanning och överföring av grammofonskivor som kan skapa ljudfiler snabbare än realtid. Det är viktigt att innovationen och tekniken med bildscanning kan uppnå de önskade och förväntade resultaten. 6

7 Vi vet hur en skivinspelning ska låta vid normal avspelning men vi har ingen uppfattning eller kunskap om den ljudkvalitet man kan uppnå med optisk bildscanning för alla de typer av skivformat vi vill kunna överföra Tekniska skivformat - projektets utmaningar Grammofonskivor finns i många olika typer av format och standarder och skiljer sig åt i utförande och avspelningsteknik. Vi har lyssnat till överföring och bildscanning av en 78-varvsskiva, som har ljudspår för nålar på ca 75µ. En av utmaningarna i detta innovationsprojekt är att undersöka om det även går att optiskt bildskanna vinylskivor, med smalare spår på ca 20µ och i stereo och få ett resultat med tillräckligt bra ljudkvalitet samt att även dessa överföringar kan göras snabbare än realtid. Det kan också finnas nya tekniska möjligheter att efterbearbeta bildfilerna och kunna höja ljudkvaliten samt att även spela av skadade och spräckta skivor och återskapa dessa ljudinspelningar. Den planerade innovationsupphandlingen har som mål att utveckla nya metoder för överföring av analoga ljudinspelningar för tre typer av grammofonskivor; 78-varvare, lackskivor och vinylskivor. En beskrivning av förväntade och uppnådda resultat ska ges i de olika Fasrapporter som produceras och framtagna prototyper för avspelning ska visa på fungerande enheter. De tekniska skivformat som ska kunna överspelas och digitaliseras är följande tre typer av inspelade skivor med specifikationer: Skivformat Material/ Bärare Skivspår Normalnål Hastighet Varv/min normal Metod Gravering 78-varvare Schellack 72µ 78 Lateral Vertikal Lackskiva Ytskikt - Acetat Vinylskiva EP, Singel, LP Aluminium Kartong Glas Zink 72µ /3 Vinyl 18µ 16 2/3 33 1/3 45 Lateral Lateral Mono eller Stereo Storlek diameter cm cm 18, 25, 30 cm 7

8 En beskrivning av dessa tre skivtyper ges här nedan som en hjälp vid bedömningen av de utmaningar som finns i samband med överföringen av inspelningarna. Andra typer av skivor förekommer också, men i mycket begränsad omfattning. 78-varvare, schellackskiva: Skivorna är framställda genom pressning. Skivmaterialet schellack kan vara av mycket varierande kvalitet: vissa skivor kan vara mycket brusiga, många kan också vara mycket spelade och slitna i skivspåren av stålstiften. Det finns flera olika storlekar och diametrar på skivorna. Det finns också skivor som, till skillnad från de vanligare lateralt graverade, är vertikalgraverade, s.k. Pathéskivor. I Sverige finns dessa endast i ett mindre antal. Många skivbolag hade sina egna inställningar för ljudfilter och korrigeringar vid inspelningarna och dessa variationer fordrar idag justering av EQ för att uppnå bästa ljudkvalitet vid avspelning. Inspelningar från tidigt tal kan ha varierande avspelningshastigheter från varv/min. Lackskiva av acetatlack: Skivorna är direktgraverade och varje skiva är en unik originalinspelning. Skivorna är mycket ömtåliga och kan skadas vid normal avspelning med pickup. Lackskiktet är applicerat på bärare som kan vara av olika typ, t.ex. glas, aluminium, zink eller hårdpapper/kartong. Huvuddelen av alla skivor med glasbas är idag ospelbara, då lacket har släppt från underlaget och ligger som lösa flagor ovanpå skivsidan. Lackskivor med kartongbas är spelbara men kan vara problematiska då lackskiktet har spruckit och skivorna kan vara mycket ojämna i ytan. Många lackskivor på aluminiumbas är idag i spelbart bra skick. Lackskivorna kan ha olika färg, svart eller gul och ha olika diametrar från 12 cm till 40 cm. Hastigheterna vid avspelning är 78 v/m eller 331/3 v/m Vinylskivor: Skivorna framställdes genom pressning och ljudkvaliteten kan variera. Flera olika storlekar och hastigheter förekommer. Inspelningarna är oftast i stereo och skivnålarna har en storlek på ca 18µ. För vinylskivor etablerades en standard kallad RIAA equalization, för att få plats med så lång speltid som möjligt på skivan. Motsvarande RIAA-korrektion måste användas vid uppspelning Önskvärda mål och resultat De mål och tekniska resultat som ska komma fram från den här innovationsupphandlingen kan beskrivas i en lista av önskvärda resultat. Om resultaten inte uppnår målen, ska resultaten redovisas och beskrivas utifrån de metoder för överspelning som används och orsakerna som begränsat och påverkat det ofullständiga slutresultatet ska beskrivas och förklaras. 8

9 Eftersom KB inte känner till och inte har någon erfarenhet av vilken ljudkvalitet man kan uppnå och hur snabbt man kan överföra skivinspelningarna är våra referenser idag den ljudkvalitet som går att åstadkomma vid normal avspelning då en överföring sker i realtid. KB kommer att göra jämförande lyssningstester s.k. A/B-tester i de fall skillnaderna i ljudkvalitet mellan olika avspelningsmetoder är marginella och svåra att bedöma. Den tekniska ljudkvaliteten på överföringarna ska motsvara den ljudkvalitet som går att uppnå med normala konventionella avspelningsmetoder. Viktiga parametrar vid utvärdering av resultaten är 1) den lyssnings- och ljudkvalitet som uppnås som också kan beskrivas som avspelad frekvensbandbredd, 2) tiden för bildskanning per skivsida, som har ett starkt samband till den ljudkvalitet som går att uppnå. Formatet på de linjära PCM-ljudfilerna ska vara Wav 16 bitar 48 khz. Resultatet ska beskrivas utifrån förväntade teoretiska beräkningar och åtföljas av praktiska tillämpade tester med fungerande prototyper för avspelning. Eventuella begränsningar i den föreslagna metodutvecklingen, som skulle kunna utgöra hinder för att fullgott resultat ska kunna uppnås, ska redovisas. Det ska också framgå var svagheterna i systemet ligger och om det går att förbättra med andra tekniska lösningar. De framtagna förslaget på metodutveckling ska klara samtliga de skivformat som presenterats med specifikationer. Om resultaten inte kan uppnås till fullo för alla skivformat ska begränsningarna redovisas och det uppnådda resultatet ska beskrivas och anges. En redogörelse ska visa hur snabbt en skivsida kan överföras till digitala ljudfiler. En beskrivning av hastigheten och de samband som påverkar och begränsar snabbheten ska finnas med och redovisas. Avspelning av åldrade, skadade och spruckna skivor ska också ingå i utvärderingarna vid utvecklingen av de tekniska metoderna för bildskanning och resultaten ska beskrivas och redovisas. 9

10 Tester och jämförelser i ljudkvalitet mellan rengjorda och icke rengjorda skivor ska utföras för att se vad som kan åstadkommas genom bildbehandling vid smutsborttagning i ljudspåren. Som en fortsatt utveckling på ett nytt sätt att överföra analoga skivinspelningar ska avspelningsmetoderna anpassas till ett automatiserat system för överspelningar och digitaliseringar. En enkel modell med förslag på en praktisk utformning ska beskrivas och föreslås. I en fullständig metodutveckling för bildskanning och ljudbearbetning av skivinspelningar fordras många olika kompetensområden. För att täcka in alla kompetenser som kan behövas ska de underleverantörer/experter som anlitas redovisas i rapporterna. Många av de skivtyper som behövs som referensmaterial för att kunna testa, utveckla och komma med förslag på nya avspelningsmetoder finns idag inte tillgängliga på den öppna marknaden. Vid förfrågan bistår därför KB gärna med att tillhandahålla de olika format och typer som kan behövas. Skivorna kommer att överföras och digitaliseras med KB:s skivspelare och fungera som KB:s referensmaterial på ljudinspelningar Omfattning och utvärdering av slutresultaten Fördelningen av olika skivtyper på KB idag Tot. antal skivor på KB Schellack skivor 78-varvare Vinyl skivor EP, Singel, LP Lackskivor Acetat -alla typer KB har den kompetens som behövs för att bidra med kunskaper och bedöma de metoder som kommer fram vid utvecklingen av nya lösningar för en digitalisering av analoga grammofonskivor. KB medverkar i flera olika internationella arkivorganisationer med inriktning på ljud. KB har också ett väl utbyggt kontaktnät med kunskaper om analoga ljudöverföringar. I referens- och expertgruppen som är med vid bedömningen av de inkomna förslagen ingår också externa experter på ljudteknik. 10

11 Kunskaper i bildanalys och bildskanning kommer vi att söka hos externa konsulter. 2. Allmän information 2.1. Huvudman för Innovationsupphandlingen KB är ensam huvudman för innovationsupphandlingen och har nära samarbete med andra institutioner med intresse inom ljuddigitalisering och tillgängliggörande. Finansieringen av projektet kommer från VINNOVA och KB Kontaktpersoner på KB Projektledare och teknisk expert AV Stig-Lennart Molneryd, Avdelningen för digitala samlingar, Digitaliseringsenheten, tel: , e-post eller inköps- och upphandlingssamordnare Karin Jortfelt, Avdelningen för verksamhetsstöd, Ekonomienheten, tel: , e-post 2.2. Innovationsupphandlingens genomförande Innovationsupphandlingen annonseras i Tender Electronic Daily (TED). Upphandlingen är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2. KB har för avsikt att teckna avtal med upp till fem deltagare, som får genomföra Fas 1. De deltagare som genomför Fas 1 och tar fram bra underlag och förslag på tekniska lösningar går vidare till Fas 2 efter granskning av de beskrivande dokumenten. För de som går vidare kommer det redan tecknade avtalet att gälla i Fas 2 medan avtalet upphör att gälla för dem som inte går vidare från Fas 1 till Fas 2. Fas 1 sträcker sig preliminärt från 3 oktober 2014 till 26 januari Fas 2 sträcker sig preliminärt från 20 februari 2015 till 3 augusti

12 2.3. Förkommersiell upphandling Med förkommersiell upphandling avses ett förfarande för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster fram till kommersialisering. Enligt kap. 1, 6 p. 6 gäller inte lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) för kontrakt som avser forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för sådana vilkas resultat inte endast tillkommer en upphandlande myndighet i den egna verksamheten och som inte endast finansieras av den upphandlande myndigheten. Förutsättning föreligger för att tillämpa undantaget från LOU i förevarande fall eftersom upphandlingen syftar till att ta fram innovativa lösningar på nya avspelningsmetoder av analoga skivinspelningar som kan komma att tillämpas av alla skivsamlare som en ny avspelningsstandard. Upphandlingen finansieras både av VINNOVA och KB. Denna innovationsupphandling genomförs som en förkommersiell upphandling. De upp till fem deltagare som får högsta totalpoäng och som uppfyller samtliga ställda krav tilldelas Avtal för deltagare. Utvecklingsbidraget till varje deltagare i Fas 1 är SEK. Utvecklingsbidrag utgår även i Fas Vad är förkommersiell upphandling? Förkommersiell upphandling gör det möjligt för offentliga myndigheter att samarbeta med innovativa företag och andra intresserade organisationer i utvecklingsprojekt. Förkommersiell upphandling används för att offentliga utmaningar, behov och problem ska kunna lösas med hjälp av innovativa lösningar. De nya innovativa lösningarna skapas genom ett stegvis förfarande i denna upphandling. För att innovationsförslaget ska anses vara forskning och utveckling, bör minst 50 % av utvecklingsbidraget användas för forsknings- och utvecklingsarbete. Förkommersiell upphandling omfattar inte kommersiell utveckling som serietillverkning, integration, kundanpassning och stegvis anpassning av befintliga produkter eller processer. Inlämnade innovationslösningar från leverantörer kommer att behålla de immateriella rättigheter som uppkommer i respektive lösning. Upphandlingen genomförs i följande steg: 12

13 Upphandlingsoch förslagsfas Upphandlingsinbjudan publiceras Innovationsförslag inkommer från intresserade leverantörer Utvärdering och prövning av inkomna innovationsförslag Beslut om vilka innovationsförslag som går vidare till Fas 1 Avtal tecknas med upp till fem leverantörer som går vidare till Fas1 Fas 1 Leverantörerna tar fram dokument med beskrivningar på sina lösningar Fas 1-rapport inkommer från leverantörerna Presentation för expertråd samt eventuell förhandling Utvärdering av uppdaterad Fas 1-rapport Beslut om vilka lösningar som går vidare till Fas 2 Besluten meddelas deltagarna Fas 2 Deltagare i Fas 2 utvecklar prototyper med lösningar utifrån förslagen i Fas 1- rapport Innovationsprototyperna presenteras med Fas 2-rapport Innovationsförslaget ska innehålla de efterfrågade uppgifter och innehålla de ställda krav som framgår av avsnitt, Krav på deltagare. Saknas något är det mycket stor risk att KB tvingas förkasta innovationsförslaget eftersom möjligheterna att tillåta kompletteringar är starkt begränsade. Att avvakta med att lämna uppgifter till senare eller att ange att uppgifter önskas lämnas muntligt är inte heller möjligt. Om något av kraven uppfattas som oklart ber vi er att kontakta KB i god tid innan innovationsförslaget ska vara inlämnat. Kontaktuppgifter finns i avsnitt samt på upphandlingens webbplats på Vid prövning av de inkomna upphandlingsförslagen kan KB komma att kontrollera de av leverantörerna lämnade uppgifterna. I de fall felaktiga uppgifter har lämnats kan detta leda till att innovationsförslaget förkastas Preliminär tidplan Den preliminära tidplanen för upphandlingen presenteras nedan. Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras under upphandlingens gång. 13

14 Datum Aktivitet Ansvarig v Innovationsinbjudan publiceras KB Sista dag att ställa frågor Deltagare Sista dag att svara på ställda KB frågor Sista dag att inkomma med Deltagare innovationsförslag Beslut om vilka KB leverantörer/deltagare som går vidare Avtal tecknas med utvalda deltagare KB/ Deltagare Fas 1 inleds Deltagare Information om tidschema för KB presentation av innovation inför expertrådet Sista dag att inkomma med Fas Deltagare 1-rapport Expertråd KB Eventuell förhandling mellan KB/Deltagare representanter från utvärderingsgruppen och deltagare Sista dag att inkomma med Deltagare slutgiltig och uppdaterad Fas 1- rapport Beslut om vilka deltagare som KB går vidare till Fas Fas 2 inleds Deltagare Sista dag att inkomma med Fas Deltagare 2-rapport Både Fas 2 och upphandlingen avslutas KB 2.5. Vem får delta i upphandlingen? Innovationsupphandlingen är öppen för alla, vilket innebär att alla intresserade kan inkomma med bidrag på innovationsförslag. För att få teckna avtal med KB krävs att leverantören/deltagaren vid avtalstecknandet innehar F-/FA- skattsedel eller motsvarande i hemlandet och är registrerad för mervärdesskatt eller motsvarande i 14

15 hemlandet. Det innebär att deltagaren kommer att ha det fulla arbetsgivaransvaret för eventuella anställda Offentlighetsprincipen KB omfattas av regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att allmänna handlingar normalt ska vara tillgängliga för den person som önskar ta del av dem. Den som lämnar innovationsförslag måste vara införstådd med att offentlighetsprincipen ingår som en förutsättning i samarbetet med KB och att handlingar som lämnas in med innovationsförslag inte återlämnas efter upphandlingens avslutande. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut efter det att beslut har fattats med vilka deltagare KB avser att teckna avtal kan därför inte lämnas. Av 31 kap stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) följer att sekretess gäller för uppgift i innovationsförslaget som rör deltagarens affärs- eller driftsförhållande, om det av särskild anledning kan antas att deltagaren lider skada om uppgiften röjs. Om deltagaren anser att vissa uppgifter i innovationsförslaget bör sekretessbeläggas har deltagaren möjlighet att precisera vilka uppgifter som avses samt lämna en motivering till på vilket sätt deltagaren skulle lida skada om uppgifterna lämnas ut. Oavsett vad deltagaren anger är det KB som enligt sekretesslagen beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte. Fram till dess att beslut har fattats om med vilka deltagare KB avser att teckna avtal är dock samtliga uppgifter som rör samtliga innovationsförslag sekretessbelagda. KB kommer att efter sitt beslut publicera följande information: Namn på samtliga deltagare som lämnat innovationsförslag. Huruvida respektive deltagare klarar prövning av avsnitt, Krav på deltagare och avsnitt Utvärderingskriterier för innovationsförslag. Poäng och rangordning som utvärderingen av innovationsförslagets resultat. Ovan nämnda information kommer att skickas till samtliga deltagare av innovationsförslag. 15

16 Som information kan meddelas att den utvärderingsgrupp som avser att utvärdera inkomna innovationsförslag kommer att signera ett sekretessavtal för att garantera att sekretess upprätthålls Innovationsförslag Inlämnande Innovationsförslag ska vara KB tillhanda senast det datum som står på första sidan av denna innovationsupphandling. Innovationsförslag som inkommer för sent kommer inte att prövas och utvärderas. Innovationsförslag lämnas på svenska och ska innehålla: Ett (1) skriftligt och komplett undertecknat original (lösblad utan pärmar, sammanhäftningar eller plastfickor) samt En (1) kopia i digitalt format (till exempel USB-minne) som är kompatibelt med Microsoft Office och/eller Adobe Acrobat Reader. Vid motstridigheter mellan inlämnade handlingar för innovationsförslaget gäller i första hand den skriftliga, undertecknade versionen. Officiella dokument och intyg som är författade på annat språk får lämnas utan att översättas till svenska. Innovationsförslaget ska lämnas i förslutet neutralt kuvert med påskrift: Innovationsförslag, Dnr 137-KB till adress: Kungliga biblioteket Box Stockholm I de fall innovationsförslag överlämnas personligen är adressen Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm. Öppettiderna i receptionen finns att hämta på Det är inte möjligt att lämna in innovationsförslag på annat sätt (till exempel via e-post) på grund av att sekretess då inte kan säkerställas. Ersättning för framtagande och inlämning av innovationsförslag utgår inte Frågor från deltagare Eventuella frågor gällande innovationsupphandlingen och de handlingar som publiceras på upphandlingens webbplats ska skickas med e-post 16

17 till: Ämnesraden märks Dnr 137-KB , Innovationsupphandling. Samtliga svar på inkomna frågor publiceras genom Deltagarna ansvarar för att de tar del av all information som publiceras på denna sida innan sista dag för att inkomma med innovationsförslag Frågor från KB Möjlighet för KB att begära förtydliganden eller kompletterande uppgifter av innovationsförslag är mycket begränsade. KB har inte heller någon skyldighet att låta en deltagare förtydliga eller komplettera sitt förslag Ingående av avtal När KB fattat beslut om, med vilka deltagare som KB avser att teckna avtal med kommer information om beslutet att meddelas via e-post till samtliga deltagare. Informationen kommer att sändas till av deltagare angiven kontaktperson i innovationsförslaget. Avtal mellan KB och antagen deltagare sluts genom undertecknande av avtal enligt bilaga. Avtal kommer att ingås snarast efter information om KB:s beslut. Civilrättslig bundenhet mellan parterna uppstår inte före det att avtal har undertecknats av båda parter. Avtalet omfattar båda faserna men blir vid parternas undertecknande endast bindande för fas 1. Utses deltagaren att gå vidare och därmed får vidareutveckla sin lösning i fas 2 fortsätter avtalet att gälla även för fas 2. Avtalet upphör att gälla för de deltagare som inte går vidare till fas Undertecknande och sanningsförsäkran Innovationsförslaget ska undertecknas av en, för deltagaren, behörig företrädare. Behörigheten kan komma att kontrolleras av KB. Ett undertecknat innovationsförslag av behörig företrädare innebär att deltagaren intygar att följande omständigheter är för handen: Att deltagaren har tagit del av och baserar sitt innovationsförslag på den kompletta innovationsinbjudan, det vill säga inklusive eventuella frågor och svar, förtydliganden och kompletteringar till innovationsinbjudan som publiceras på till och med sista dagen att inkomma med innovationsförslag. Att villkoren i avtalet, se bilaga accepteras och Att alla uppgifter som lämnas i tävlingsförslaget är sanningsenliga. 17

18 Formulär Efterfrågade svar och redovisningar lämnas i förslagsformulärets kryssoch svarsrutor. Textrutornas storlek anpassas för vissa textrutor automatiskt till textens omfång. Om viss redovisning är omfattande kan deltagaren lämna denna i en separat bilaga. Textrutan ska då innehålla uppgifter om bilagans beteckning. För KB:s utvärdering är kortfattade texter i regel mer informativa. Samtliga krav som ställs i innovationsinbjudan eller kompletterande handlingar ska vara uppfyllda för att innovationsförslaget ska kunna antas. Innovationsförslaget får inte innehålla reservationer eller avvikande villkor Fas 1-rapport Fas 1-rapport ska vara inkommen senast 14 dagar innan presentation för expertrådet och en uppdaterad Fas 1-rapport ska vara inkommen senast 13 dagar efter presentationen för expertrådet. I Fas 1-rapporten ska deltagaren beskriva det arbete som har utförts under Fas 1. Den uppdaterade Fas 1-rapporten kommer att ligga till grund för beslutet om vilka innovationsförslag som går vidare till Fas 2. På grund av detta är det av stor vikt att deltagaren fyller i formuläret noggrant. Beskrivningen av hur utvärderingen av Fas 1 går till finns i avsnitt 5.3. Både Fas 1-rapporten och den senare uppdaterade Fas 1-rapporten skickas märkt Fas 1-rapport, Dnr 137-KB till: Kungliga biblioteket Box Stockholm I det fall Fas 1-rapport överlämnas personligen är adressen Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm. Öppettiderna i receptionen finns att hämta på För att rapporten ska bli så komplett som möjligt är det viktigt att låta eventuella underleverantörer eller projektpartners vara delaktiga i rapportens framställande. 18

19 Bilagda formulär ska användas. Skriv inte mer än nödvändigt för att besvara frågorna och var tydlig i svaren. Fas 2-rapport ska vara inkommen senast vid avslutandet av Fas Fas 2-rapport I Fas 2-rapporten ska deltagaren beskriva det arbete som har utförts under Fas 2. Rapporten ligger till grund för utbetalning av den sista delen av utvecklingsbidraget. På grund av detta är det av stor vikt att deltagaren fyller i formuläret noggrant. Fas 2-rapport skickas märkt Fas 2-rapport, Dnr 137-KB till: Kungliga biblioteket Box Stockholm I det fall Fas 2-rapport överlämnas personligen är adressen Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm.. Öppettiderna i receptionen finns att hämta på För att rapporten ska bli så komplett som möjligt är det viktigt att låta eventuella underleverantörer eller projektpartners vara delaktiga i rapportens framställande. Bilagda formulär ska användas. Skriv inte mer än nödvändigt för att besvara frågorna och var tydlig i svaren. Då det tar lång tid att se de verkliga effekterna av forsknings- och utvecklingsprojekt kan KB kontakta innovationsdeltagarna upp till sex år efter avslutad innovationsupphandling för att följa upp frågorna i denna rapport. 19

20 3. Krav på deltagare 3.1. Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Deltagare i innovationsupphandlingen kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om KB får kännedom om att deltagare enligt en lagkraftsvunnen dom är dömd för brott som innefattar: 1. Sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av dnr 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet, 2. Bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i föredraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänsteman i Europeiska gemenskapen eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i föredraget om Europeiska unionen rörande korruption inom privata sektorn, 3. Bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetas på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapens finansiella intressen, eller 4. Penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG. Är deltagaren en juridisk person ska deltagaren uteslutas även i de fall någon företrädare för den juridiska personen har dömts för något av brotten som angivits ovan. Deltagaren kan komma att uteslutas från deltagande i innovationsupphandlingen om deltagaren: 1. Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 20

21 3. Genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen eller 4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och KB kan visa detta. Är deltagaren en juridisk person, kan deltagaren komma att uteslutas om företrädaren för den juridiska personen har dömts för brott som avser punkt 3 och 4 ovan. KB kommer att kontrollera att deltagarna och eventuella underleverantörer uppfyller ställda krav avseende registrerings-, skatteoch avgiftsskyldigheter i Sverige, eller i hemlandet. Med registreringsskyldigheter avses att deltagaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller motsvarande register, som förs i det land där deltagarens verksamhet är etablerad. I de fall det inte är möjligt för KB att på egen hand inhämta sådana uppgifter ska deltagare, på egen begäran, tillhandahålla dokumentation som visar att kraven ovan uppfylls Eventuella underleverantörer Deltagare som avser anlita underleverantör (som underleverantör räknas även eventuella dotterbolag, systerbolag etcetera som kommer att användas för att uppfylla de ställda kraven) för utförande av hela eller delar av åtagandet enligt avtalet ska ange namn och organisationsnummer avseende berörda företag. Kravet gäller endast om underleverantör/-ers resurser ingår som en del i innovationsförslaget. 4. Prövning av deltagare För att förslaget ska gå vidare till utvärdering krävs att deltagaren har godkänts utifrån ställda Krav på deltagare. 21

22 5. Utvärderingens genomförande 1. Deltagaren ska ange en titel på sin lösning. 2. Lösningen ska vara en innovation. Deltagaren ska beskriva och motivera varför erbjuden lösning är en innovation, se definition av innovation. En utvärderingsgrupp bestående av ett antal utvärderare med olika kompetenser kommer att göra individuella bedömningar av de inkomna innovationsförslagen. Bedömningarna kommer att följa de kriterier, mål och poäng som anges i avsnitt 5.1. Varje innovationsförslag kommer att betygsättas av minst två utvärderare. De satta betygen enligt ovan kommer att räknas om till ett medelvärde för varje utvärderingskriterium. Respektive utvärderingskriteriums medelvärde summeras sedan och utgör innovationsförslagets totala poäng. Det är viktigt att deltagarnas förslag innehåller i avsnitt 5.1. efterfrågade beskrivningar så att utvärdering kan genomföras. De innovationsförslag som får högst totalpoäng och därmed har möjlighet att gå vidare till Fas 1, kommer efter utvärderingen att prövas mot ställda krav i avsnitt, Krav på deltagare. Dessutom kommer det kontrolleras att samtliga villkor i avtalet har accepterats. En preliminär rangordning görs på utvärderingsgruppens bedömning. Denna preliminära rangordning kommer att granskas av styrgruppen för innovationsupphandlingen innan slutgiltigt beslut fattas baserat på styrgruppens bedömning som görs för varje utvärderingskriterium. De upp till fem deltagare som får högsta totalpoäng och som uppfyller samtliga ställda krav tilldelas Avtal för deltagare. Utvecklingsbidraget till varje deltagare i Fas 1 är SEK. Utvecklingsbidraget kommer att tilldelas i två omgångar, SEK i samband med avtalets undertecknande och resterande SEK efter att Fas 1-rapporten är inlämnad och godkänd. Deltagare kommer att få protokoll och beslut skickade till sig efter utvärderingen. De upp till fem deltagare som tilldelas avtal och deltar i Fas 1 förväntas kunna påbörja Fas 1 omgående efter att avtal är tecknat. För mer information, se preliminär tidplan avsnitt Utvärderingskriterier för innovationsförslaget Deltagarna ombeds komma med beskrivningar som svar på de olika utvärderingskriterierna. Deltagarna ansvarar för att lämnade 22

23 beskrivningar är så utförliga att de är möjliga att utvärdera enligt nedan angivna utvärderingskriterier. Poäng erhålls efter i hur hög grad innovationsförslaget möter målen för varje utvärderingskriterium. Utvärderingskriterier innovationsförslag Maximalt poäng/ kriterium Kriterium 1- Utmaning 300 p Kriterium 2 Mål och slutanvändargrupp Kriterium 3 Innovativ höjd Kriterium 4 Affärsmodell Kriterium 5 Realiserbarhet Maximal totalpoäng 100 p 200 p 200 p 100 p 900 p Kriterium 1 Utmaning Deltagaren ska beskriva sin lösning och hur den möter utmaningar och når målen för innovationsupphandlingen, se avsnitt 1. Av beskrivningen ska framgå exempelvis lösningens funktion, val av teknisk plattform, tekniska avspelningsmöjligheter för olika typer av grammofonskivor och förslag på ett automatiserat slutanvändarsystem. Mål med utvärderingskriteriet Beskriven lösning möter utmaningen och uppnår målen med innovationsupphandlingen. Redovisningen/-arna är trovärdiga. Poängsättning 300 Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet till fullo. 225 Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet mestadels Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet endast delvis. 0 Deltagarna uppnår inte målen med utvärderingskriteriet Kriterium 2 Mål och slutanvändargrupp Deltagaren definierar lösningens målgrupper, det vill säga de som innovationslösningen vänder sig till. Deltagarna ska också se potentialen i innovationen och se hur den skulle kunna utvecklas för olika kommersiella användargrupper. Deltagaren definierar, beskriver och anger storleken på lösningens förväntade användargrupper, de vill säga de som deltagaren bedömer kommer att använda sig av lösningen. Deltagaren anger tydligt hur 23

24 denne kommit fram till den angivna slutanvändargruppen och storleken på denna. Mål med utvärderingskriteriet Att deltagaren har en väl definierad målgrupp och har stor kännedom om lösningens slutanvändargrupper. Redovisnigen/-arna är trovärdiga Poängsättning 100 Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet till fullo. 75 Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet mestadels Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet endast delvis. 0 Deltagarna uppnår inte målen med utvärderingskriteriet Kriterium 3 Innovativ höjd Deltagaren beskriver sin lösnings innovativa höjd. Mål med utvärderingskriteriet Lösningen har en stor innovativ höjd. Redovisnigen/-arna är trovärdiga Poängsättning 200 Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet till fullo. 150 Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet mestadels Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet endast delvis. 0 Deltagarna uppnår inte målen med utvärderingskriteriet Kriterium 4 Affärsmodell Deltagaren redovisar nedanstående aspekter av lösningens affärsmodell: Utvecklingspotential och marknadsföring av slutprodukter, kostnadsmodeller för olika tillämpningar beroende på användare, riskkapitalister för kommersiell utveckling. Kostnadsposter (till exempel drift- och underhållskostnader, marknadsföringskostnader etcetera). Mål med utvärderingskriteriet Lösningen har en hållbar och trovärdig affärsmodell, med realistiska beskrivningar avseende intäkts- och finansieringskällor, kostnadsposter efter innovationsupphandlingens avslutande. Redovisnigen/-arna är trovärdiga 24

25 Poängsättning 200 Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet till fullo. 150 Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet mestadels Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet endast delvis. 0 Deltagarna uppnår inte målen med utvärderingskriteriet Kriterium 5 Realiserbarhet Deltagaren redovisar hur denne kommer att nå nedanstående mål för Fas 1 och Fas 2: 1. Målet med Fas 1 är att deltagaren tar fram och beskriver i detalj hur en prototyp ska utföras och uppnå de resultat som projektet har satt som tekniska mål för utmaningarna. 2. Målet för Fas 2 är att deltagaren vidareutvecklar sin lösning i en fungerande prototyp för avspelning av de tre typerna av grammofonskivor. Deltagaren redovisar även hur lösningen kommer att realiseras och introduceras till marknaden efter innovationsupphandlingens avslutande. Redovisningarna sker genom att exempelvis beskriva: Resurser och metoder för utvecklingsarbete och realisering. Marknadsföringskanaler för att fånga slutanvändarnas intresse. Mål med utvärderingskriteriet Deltagaren visar att de med stor sannolikhet kommer att nå målen för Fas 1 och Fas 2. Deltagare visar att de har en genomtänkt plan för att realisera och introducera lösningen till marknaden efter innovationsupphandlingens avslutande. Redovisnigen/-arna är trovärdiga Poängsättning 100 Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet till fullo. 75 Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet mestadels Deltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet endast delvis. 0 Deltagarna uppnår inte målen med utvärderingskriteriet Utvärdering av Fas 1-rapport Utvärderingens genomförande Under Fas 1 utvecklar deltagaren en detaljerad beskrivning med lösning på den prototyp som deltagaren presenterat i sitt Innovationsförslag. I 25

26 slutet av Fas 1 genomförs en utvärdering för att bestämma vilka deltagare som går vidare till Fas 2. Denna utvärdering följer nedanstående steg: 1. Inlämnade av Fas 1-rapport 2. Presentation av prototyp för expertråd 3. Eventuell förhandling 4. Inlämnande av uppdaterad Fas 1-rapport Inlämnande Senast 14 dagar innan presentationen för expertrådet inkommer deltagaren med en Fas 1-rapport, där deltagaren redogör för sitt arbete i Fas 1, hur stort utvecklingsbidrag som deltagaren behöver för utvecklingsarbetet i Fas 2 samt hur kriterierna uppfylls. Syftet med Fas 1-rapporten är att expertrådet och utvärderingsgruppen ska ges möjlighet att vara väl förberedda inför presentationen för expertrådet Presentation för expertrådet 14 dagar efter inlämnadet av Fas 1-rapporten ska deltagaren göra en presentation för expertrådet. Inför presentationen ska beskrivningar och redogörelser vara så pass utvecklad att lösningens funktionalitet framgår på ett tydligt sätt. Syftet med presentationen är att expertrådet ska ges möjlighet att ställa frågor kring och komma med återkopplingar på prototypen och innehållet i Fas 1-rapporten. Förutom deltagare i expertrådet kommer utvärderingsgruppen att vara närvarande vid presentationen. Detaljerat tidschema för presentationen för expertrådet kommer att meddelas Innovationsdeltagarna senast en månad innan presentationerna för expertrådet. Observera att presentationen för expertrådet kommer att dokumenteras genom videoinspelning Eventuell förhandling Sju dagar efter presentationen för expertrådet kan en förhandling komma att ske om deltagarens begärda utvecklingsbidrag. Denna eventuella förhandling sker mellan Deltagaren och representanter från Utvärderingsgruppen. Efter förhandlingen signeras ett förhandlingsprotokoll av behöriga representanter från båda parter. Förhandlingsprotokollet kommer att vara en avtalshandling Inlämnande av uppdaterad Fas 1-rapport Expertrådets eventuella återkoppling under presentationen och eventuell förhandling mellan representanter från utvärderingsgruppen och deltagaren ska utmynna i en uppdaterad Fas 1-rapport. Uppdaterad Fas 1-rapport inkommer deltagaren med senast 13 dagar efter presentationen för expertrådet. Den uppdaterade Fas 1-rapporten, som 26

27 liksom Fas 1-rapporten, ligger till grund för utvärderingen inför Fas 2. KB förväntar sig i den uppdaterade Fas 1-rapporten mer fördjupade beskrivningar än i det inlämnade första Innovationsförslaget. Deltagaren ansvarar för att inlämnade beskrivningar i uppdaterade Fas 1-rapporten är så utförlig att de är möjliga att utvärdera enligt angivna utvärderingskriterier. Om det finns skillnader mellan ömsesidigt signerat förhandlingsprotokoll och uppdaterad Fas 1-rapport, äger ömsesidigt signerat förhandlingsprotokoll företräde Utvärdering av uppdaterad Fas 1-rapport Utvärderingsgruppen kommer att poängsätta deltagarens uppdaterade Fas 1-rapport enligt angivna kriterier. Den uppdaterade Fas 1- rapportens utvärdering resulterar i en preliminär rangordning baserat på utvärderingsgruppens poängsättning vid utvärderingen. Den preliminära rangordningen kommer att garnskas av styrgruppen för innovationsupphandlingen innan slutgiltigt beslut fattas om vilka innovationsförslag som går vidare till Fas 2. Detta beslut fattas baserat på styrgruppens bedömning av varje utvärderingskriterium. De upp till fyra innovationsförslag som får högsta totalpoäng och vars utvecklingsbidrag tillsammans uppgår till som mest 1 miljon SEK, fortsätter sitt deltagande i Fas 2. När de som gått vidare till Fas 2 har utsetts kommer protokoll och beslut skickas till samtliga deltagare i Fas 1. De deltagare som gått vidare till Fas 2 förväntas kunna påbörja Fas 2 tio dagar efter att information om beslut har skickats till deltagarna med e-post. För mer information, se preliminär tidplan avsnitt Utvärderingskriterier för Fas 1-rapport Poäng erhålls efter i hur hög grad förslaget i Fas 1-rapporten möter målen för varje utvärderingskriterium. Utvärderingskriterier Fas 1-rapport Maximalt poäng/kriterium Kriterium 1 Utmaning 300 p Kriterium 2 Mål- och 100 p slutanvändargrupp Kriterium 3 Innovativ höjd 200 p Kriterium 4 Affärsmodell och -nytta 200 p Kriterium 5 Realiserbarhet 100 p Kriterium 6 Användarvänlighet 200 p Maximal totalpoäng p 27

28 Kriterierna i utvärdering av uppdaterad Fas 1-rapport liknar i många fall de som har använts vid utvärderingen av innovationsförslagen. Det är viktigt att eventuella skillnader mellan Fas 1-rapporten, uppdaterad Fas 1-rapport och innovationsförslaget framkommer. Presentationen inför expertrådet kan ha inneburit att nya potentiella aspekter hos lösningen framkommit Kriterium 1 Utmaning Deltagaren beskriver sin lösning och hur den möter utmaningen och når målen för upphandlingen, se avsnitt 1 i Innovationsinbjudan. Av beskrivningen framgår exempelvis lösningens funktioner för olika typer av grammofonskivor, möjligheter och användningsområden, avspelning snabbare än realtid, förväntad ljudkvalité, att nå ut till slutanvändare med en ny innovativ lösning. Mål med utvärderingskriteriet Beskriven lösning möter utmaningen och uppnår målen med upphandlingen väl. Redovisningen/-arna är trovärdiga. Poängsättning 300 Innovationsdeltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet till fullo. 225 Innovationsdeltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet mestadels. 75 Innovationsdeltagarna uppnår målen med utvärderingskriteriet endast delvis. 0 Innovationsdeltagarna uppnår inte målen med utvärderingskriteriet Kriterium 2 Mål- och slutanvändare Innovationsdeltagren definierar innovationens målgrupp, det vill säga de som erbjuden innovationslösning vänder sig till. Deltagaren ska även motivera varför denna målgrupp är aktuell för en sådan lösning. Deltagaren definierar, beskriver och anger storleken på lösningens förväntade slutanvändargrupp/-er, det vill säga de som deltagaren bedömer kommer att använda sig av de resultat som kommer fram av innovationsupphandlingen. Deltagaren anger tydligt hur denne kommit fram till den angivna slutanvändargruppen och storleken på denna. Mål med utvärderingskriteriet Att deltagaren har en väl definierad målgrupp och har stor kännedom om lösningens slutanvändargrupp. 28

Utvärdering av ansökningar till Förkommersiell Innovationsupphandling till Kungliga biblioteket (KB)

Utvärdering av ansökningar till Förkommersiell Innovationsupphandling till Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-09-24 137-KB 415-2014 Avd. för verksamhetsstöd, K. Jortfelt Avd. för digitala samlingar, S-L Molneryd Utvärdering av ansökningar till Förkommersiell Innovationsupphandling till

Läs mer

Koppla. Stimulera. Katalysera

Koppla. Stimulera. Katalysera Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och utveckling är 2 376 miljoner kronor 2013 Nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling Drygt

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/ Nacka kommun Skallkrav Diarie KFKS 2014/892-055 Namn Juridiska tjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Anbudsinbjudan Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-01-13 137-KB 1131-2014 Anbudsinbjudan Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB).

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-04-30 2.2-2015-443 Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande utbyggnad av mobil inomhustäckning i Kungliga

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Bilaga 3: Formulär för Fas 2-rapport

Bilaga 3: Formulär för Fas 2-rapport Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-08-20 137-KB 415-2014 Bilaga 3: Formulär för Fas 2-rapport 1.1. Uppgifter om Innovationsdeltagaren Innovationsdeltagare: MBV Systems AB Person- eller organisationsnummer: 556644-4229

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

MODULSKISS Bilaga 1 Interaktiv utbildning utlänningsrätt Grundläggande nivå Fördjupning Repetition Examination Teori Teori Teori Teori Teori Teori Interaktiv utbildning - utlänningsrätt PVS-714-5305/10

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor = Datum Dnr 2012-01-24 512-565-2012 DIREKTUPPHANDLING Aluminiumbåt med motor Bilagor: Bilaga 1: Sanningsförsäkran Bilaga 2: Svarsformulär mçëí~çêéëë= _Éë âë~çêéëë= qéäéñçå= qéäéñ~ñ= bjéçëí= UPN=US== pqboprka=

Läs mer

AUB.31 - Anbudsgivaren ska i svarsrutan nedan lämna en allmän beskrivning av anbudsgivarens organisation.

AUB.31 - Anbudsgivaren ska i svarsrutan nedan lämna en allmän beskrivning av anbudsgivarens organisation. Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-432 Namn Projekt- och byggledning - Park/Lekpark/Torg. Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer