Agentur. Informationsmanual om agentur i Sverige R.4,30. Infomanualens version 4,30, copyright HBN Partner Program 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agentur. Informationsmanual om agentur i Sverige R.4,30. www.headcom.eu. Infomanualens version 4,30, 2012-08-26. copyright HBN Partner Program 2012."

Transkript

1 Agentur Informationsmanual om agentur i Sverige R.4,30 Infomanualens version 4,30,

2 Business Network Agent Informationsmanual Sverige Det ultimata affärsnätverket inom Affärsutveckling och utbildning. Detta är en inledande presentation för en svensk agent inom Sverige Innehållet i informationsmanualen; 1. HeadCom Solutions, koncept och programvaror. Sida 3 2. HeadCom Talent Management program Sida 7 3. HeadCom People Sida 9 4. HeadCom Education Sida HeadCom Skill Sida HeadCom ICIP Sida HeadCom Seminarium Sida HeadCom Axiom Sida Elektroniska nyhetsbrev Sida HBN Partner Program Sida Ersättningar, Royalties och möjligheter Sida HBN Administration Center Sida Försäljningsinformation Sida Priser Sida HeadCom e-publications Sida Domäninformation Sida Målgrupper och kundanalyser Sida Generalagenturer och Master License Sida Teknisk information Sida Vår grundsyn & värderingar Sida Samarbetspartners Sida Agentavtal Sida Nätverksavtal & kontakt Sida All rights reserved HeadCom Solutions Scandinavia 2

3 Agentur inom Att vara agent och affärsutvecklare inom och vårt Partner Program får ses som en mycket inspirerande uppgift med stora möjligheter för en driftig entreprenör. En agent är som en spindel i nätet och är den viktigaste rollen och länken mellan oss som konceptutvecklare och vår slutkund. En agent är både konsult, utbildare, affärs- och organisationsutvecklare samt rådgivare dels mot slutkund som sitt egen konsultoch säljnätverk. är ett helt nytt tänk och en ny form av vidareutvecklad franchising. En affärsutvecklare hos oss är en franchisetagare som investerar i rättigheterna att få arbeta och utveckla i vårt affärskoncept. En agent och affärsutvecklare arbetar främst med följande tre huvuddelar; Organisera och driva sitt nätverk av återförsäljare och konsulter men även själv aktivt sälja och konsulta våra produkter och tjänster. Utbilda företag och organisationer i våra program och i våra relations- och värderingssystem. Vara ett stöd och rådgivare till sina kunder inom kompetens, kvalité och verksamhetsutveckling. En agent hos oss arbetar utifrån sitt eget företag och har ett stort entreprenörstänk samt delar våra värderingar om människans fokus i en organisation. Känner du att detta låter intressant skall du ta kontakt med mig efter det att du tagit del av denna informationsmanual. I kommande sidor i manualen finns information om våra system och värderingar, våra mål samt inte minst dina förmånliga ersättningar och royalties från ditt konsult- och återförsäljarnätverk. BNA Agentur exklusiva rättigheter län, 49,900 sek. 3

4 HeadCom Solutions Scandinavia Human Capital Development HeadCom Solutions Scandinavia är utvecklingsföretaget för en rad unika affärssystem och affärskoncept. Företaget äger de svenska rättigheterna inom affärskonceptet. Vårt affärskoncept bygger på tre plattformar; IT-stöd inom Human Quality Management, Talent Management, Competence Management och Performance Management. Kompetens- och chefsutveckling, utbildning, konsulttjänster samt internutvecklingsprogram. HeadCom Business Network, försäljnings- och konsultnätverk inom en ny form av franchisenätverk, ett partner program. Vår affärsidé är att täcka ett företags och organisations behov med kompletta programvaror inom ett företags utveckling inom de fyra absolut viktigaste hörnpelarna, Kompetens, Kvalité, Kommunikation och Utbildning/Utveckling. Alla våra konceptsystem, programvaror och tjänster marknadsförs och säljs under de egna produkternas varumärke. HeadCom Solutions Scandinavia används ej i någon marknadsföring. Nätverkets egna agenter och deras företag kan däremot användas i marknadsföringssyfte. Under januari 2012 lanserade vi vårt första system, HeadCom People, ett strategiskt kompetens- och utvecklingssystem med unika verktyg anpassat för såväl små som stora företag och organisationer. För mer information om kommande system och projekt vänligen se i kapitlet om produkter och tjänster. HeadCom Education, är dessutom ett komplett utbildningskoncept som ingår i alla våra program- och konceptsystem. En extra bonus till våra kunder alltså. Alla våra produkter och tjänster tillhandahålls och säljs genom våra dedikerade och professionell agenter och deras återförsäljarnätverk av konsulter och säljare. Utbildning av koncept och programvaror sker genom våra lokala utbildningskonsulter och agenter som inte bara utbildar inom våra koncept utan även ger Dig och Ditt företag support och vägledning. Vi trorr stenhårt på att finnas i vår kunds närhet! Alla våra agenter arbetar som fristående företag och är anslutna till oss på franchisebasis och inom vårt Partner Program. Vår ambition är att vi skall finnas inom alla regioner och platser i Sverige med ett nära lokalt samarbete med våra kunder.. 4

5 Produkter och tjänster. Webbaserade konceptsystem är kärnan i våra produktutbud och utbildning och konsulttjänster är kärnan i våra tjänster. Här följer en kortfattad del av våra produkter och tjänster. Mer läser du under respektive produkt och tjänst. Som agent och återförsäljare får du gärna informera kund och vårt produktutbud och våra kommande projekt. Det om något visar på vår framtida och seriösa verksamhet. Samtliga våra produkter och tjänster är och skall bli varumärkesregistrerade. Till detta kommer även en upphovsrätt för alla editioner och programvaror som enligt svensk lag inte kan kopieras utan rättsliga processer. Nuvarande produkter: HeadCom People, är vårt första konceptsystem inom Talent Management. Leveransklar till kund under januari Detta system uppdateras kontinuerligt och vi planerar för en ny version under Q4 2013, preliminärt HeadCom People.. HeadCom Education, är vårt första utbildningssystem som digitalt finns inbyggt i HeadCom People och i alla våra system. HeadCom Education, uppdateras och förbättras kontinuerligt. HeadCom e-publications, är alla våra digitala (pdf) chefsguider och chefsmanualer. Dessa editioner finns till salu av alla agenter och konsulter. I samband med att vår webshop etableras med affiliatepartners kommer detta bli än mer tydligt då dessa tillsammans med programvaror kommer bilda shopens kärnprodukter. HeadCom Axiom, Kärnan i systemet är utbildningskonceptet HeadCom Education, lanserades under Q HeadCom Skill är inte bara ett bedömningssystem utan en webbaserad programvara som anpassar sig helt efter kundens behov, framtaget för att effektivisera, förstärka och utveckla den samlade kompetensen och erfarenheten i en organisation. Systemet innehåller även HeadCom Education. Lanserades under Q

6 HeadCom ICIP, Individual Competence Inventory Protocol är ett IT-stöd inom Competence Management och Performance Management. Ett komplett system för att hantera kompetensförsörjning och kompetens- och prestationsbaserad lön. Systemet innehåller in HeadCom Education. Lanserades under Q Tjänster: Utbildningar. Våra tjänster kan delas upp i två olika kärnverksamheter och dessa är utbildningsverksamhet, dels av våra egna system men även utbildningspaket från HeadCom Educations stora utbud av personal- och chefsutveckling med tydlig inriktning mot arbetsledning i första hand, för att få en mer tydlig och effektiv arbetsledning och coachning. Endast agenter har rättigheter att använda systemet i kommersiellt syfte. Inom dessa tjänster ingår även HeadCom Seminarium. Konsulttjänster. Den andra delen och kärnverksamheten av våra och agenterna tjänster är de renodlade konsulttjänsterna i form av hjälp vid nystart av våra programvaror, detta kan exempelvis vara registreringshjälp men även extra support och rådgivning inom vårt segment. Även mentorskap för nya chefer och Teamledare är aktuellt. Varje agent och konsult kan här planera och erbjuda sina egna konsultupplägg gentemot sina kunder. 6

7 Talent Management Program. Vision, strategi, mål och värderingar Talent Management handlar i stora drag om att ta tillvara på företagets och organisationens samlade kompetens och erfarenhet på bästa sätt och se den som företagets viktigaste och starkaste resurs. Ett företag som har ett positivt synsätt till att inte bara förvalta den samlade kompetensen i ett företag utan även utveckla densamma mot ställda mål, affärsplan och visioner är ett mycket mera effektivt och lönsamt företag. Ett företag och organisation som seriöst arbetar med Talent Management TM- och Competence Management optimerar sina affärsresultat samtidigt som företaget utvecklar kvalité och helhetsutveckling inom alla plan och dess affärsrelationer. TM är en form av företagets utvecklingsdynamo som aldrig får stanna av. Den skallhela tiden underhållas och utvecklas. Ett företags seriösa arbete inom TM utvecklar hela sin affärs- och verksamhetskompetens och affärsstrategi. Ett väl utvecklat internt TM program och arbete styr även kompetensen och erfarenheten mot strategiska affärsplaner och arbetsgrupper och team innehar rätt mix av erfarenhet och kompetens. En effektiv Talent Management är ett starkt konkurrensvapen mot bättre lönsamhet, effektivitet och affärsresultat. Ett bra program inom TM skapar även bättre chefskaps- och ledarskap som i sin tur genererar ett starkare medarbetarskap i hela organisationens alla plan och nivåer oavsett befattning. Ett effektivt Talent Managementprogram och system skapar även bättre trivsel, anda och motivation samt framförallt delaktighet. Glöm aldrig bort att stora utmaningar och utveckling kopplat till belöning är den största motivationsfaktorn hos ett företag. Alla delar av ett komplett TM-program skapar kontinuitet i ett företag och organisation som i sin tur skapar mindre personalomsättning och frånvaror. HeadCom Solutions Talent Management program och system har alla viktiga komponenter integrerat i sina system som ett komplett TM program måste ha. Systemen HeadCom Skill, HeadCom People och HeadCom ICIP är 7

8 webbaserade IT stöd och systemkoncept där även ett mycket brett internt utbildningskoncept finns integrerat. (HeadCom Education ) I systemen finns moduler inom Competence Management och HRM. Väl utarbetade moduler inom bland annat kompetensmätning, kompetensinventering och prestationsbedömning samt arbetsbedömning. Programmen skapar sedan rätt kompetensmix i grupper och team. Programmen innehåller värdet av kompetens och prestation i ett mycket väl utvecklat system för kompetens- och prestationsbaserad lön. Ett flexibelt system som anpassas efter företagets och organisationens krav och önskemål. HeadCom Education som finns integrerad i systemen innehåller olika former av dagkurser, del- och etappkurser samt de korta och effektiva HeadCom Flexkurs. I initialskedet finns 32 standardkurser, 30 chefs- och medarbetarguider samt 5 chefsmanualer. Utöver detta finns ett kursanmälningssystem och många olika former av handledarmanualer inom intern utbildning och utveckling samt även en guide om presentationsteknik. Samtliga guider och manualer finns tillgängligt för alla användare i programmet och kurserna finns tillgängliga för personer med behörighet. Alla guider och material skall finnas lättillgängligt för alla användare av systemen då det är en viktig del inom Talent Management och Den Lärande organisationens roll i sammanhanget. Samtliga användare och chefer är registrerade utifrån behörigheter med individuella inloggningar. Inom HeadCom Solutions systemkoncept och programvaror finns en tydlig vision och strategi om vikten av att arbeta mot en strategisk kompetensförsörjning med kompletta program för företag och organisationer. Helheten kallar vi för HeadCom Talent Management. Själva synsättet är inget nytt fenomen men vårt TM- koncept är innovativt och nytänkande. Den röda tråden i vårt koncept är att kartlägga och utveckla alla medarbetare och chefer i en organisation. Vår affärsidé är att programmen skall vara kompletta med alla moduler och strukturer samt utvecklingsmöjligheter och affärsutveckling av företagets kompetens och erfarenhet. Ett komplett verktyg inom Talent Management och vad ett företag behöver i ett strategiskt TM program. Detta är HeadCom Talent Management; - Kompetens- och Prestationskartläggning. Research. Kompetensnycklar. - Kompetensvärdering och potential. - Rätt kompetensmix i grupper och team. Teamsammansättning. - Kompetens- och prestationsbaserad lön. - Den lärande organisationens roll inom TM. - Interna utvecklingsguider och manualer för chefer och medarbetare. - Internutbildning och internutveckling. - Kompetens- och PU samtal, dokumentation och karriärplanering, målkort och certifiering. Rekrytering och CV-hantering. - Karriärfrämjande utbildningsmaterial. 8

9 HeadCom People Vårt nya programkoncept HeadCom People, är ett omfattande system och programvara speciellt anpassat inom Human Capital Management, samt att förhöja chefs- och kompetensutvecklingen i ett företag och organisation i syfte att utveckla helheten i organisationen. HeadCom People, är ett administrativt chefs- och medarbetarsystem speciellt framtaget för att effektivisera, förstärka och utveckla den samlade kompetensen och erfarenheten i en organisation. Målet är att på ett tydligt vis klargöra roller, engagemang, gemang, mål och gemensamma värderingar i en organisation. HeadCom People, är ett mycket komplett och tydligt verktyg inom Talent Management och Competence Management som vi dessutom integrerat ett mycket komplett utbildningskoncept för alla chefer och medarbetare i alla organisationer och företag. Ett system som verkligen sätter fokus på människan i ett företag! HeadCom People, är ett system och ett nytt tänk som tar dessa nischade konceptprogram till en helt ny nivå och helt nya möjligheter inom HR och arbetsledning, inom bedömning av kunskap, erfarenheter, utbildning och prestation. Systemet täcker hela floran och alla krav ett företag önskar inom Human Capital Developments. Hela detta koncept- och affärssystem är uppbyggt på mer än 35 års erfarenhet och kunskap om att effektivitet i ett företag och organisation är byggd på god kompetens och ett gott ledarskap. Genom vårt system vill vi förmedla allt vad detta innebär och mer därtill. HeadCom People, är själva plattformen för arbetsledare och chefer att få en ovärderlig kartläggning av sina medarbetares, avdelningars och gruppers samlade kunskaper och erfarenheter. Detta är grunden till all effektivitet! Du får i denna programvara även ett totalt utbildningsprogram till Ditt förfogande. Alla delar i detta program innehåller en PowerPoint presentation för varje del du än väljer. Dessutom kan Du genom alla manualer och chefsguider skapa vilka kurser du än vill. Bara Din egen fantasi, vilja och motivation sätter gränserna. 9

10 HeadCom People, innehåller givetvis alla viktiga delar som sökmotorik, ett unikt system för individuell lönepoängsättning, statistikgenerator samt alla de dokument och mallar du söker när det gäller HR-administration. HR Programvaran är en webbaserad applikation som även kan installeras på företagets server eller nätverk. De första versionerna lanserades anserades under Q För produktfakta och demo vänligen besök vår websida 10

11 HeadCom Education är ett mycket unikt system för chefs- och medarbetarutveckling i ett företag och organisation. Utbildningskonceptet är anpassat till alla företag och alla storlekar. Det bästa av allt, det är integrerat i alla våra affärssystem. Den finns i programmet som en extra bonus till våra kunder! Utan extra kostnad. HeadCom Education genererar ett mycket stort mervärde till våra affärssystem. HeadCom Education, är så unikt i sitt slag att vi är helt ensamma om detta på marknaden idag. HeadCom Education, innehåller i initialskedet följande omfattande material; 5 HeadCom Chefsmanualer. 30+ HeadCom Chefsguider 18 flex och kortkurser. Presenterade i PowerPoint presentation. 11 dagkurser, Presenterade i PowerPoint presentation. 3 Del- och Etappkurser, Presenterade i PowerPoint presentation. Information och vägledning om kurskonceptet. Tips och råd om presentationsteknik. Integrerade protokoll och dokument. Dessutom kan Du genom alla manualer och chefsguider skapa vilka kurser du än vill. Bara Din egen fantasi, vilja och motivation sätter gränserna. Guiderna vägleder dig. Här sparar ditt företag stora pengar i att hålla konkreta chefsutvecklande kurser i egen regi. Konceptet uppdateras och kompletteras med nytt material kontinuerligt. Du som har HeadCom People, får bara ett kort meddelande om att ditt utbildningssystem har uppdaterats. Enkelt och lätt! HeadCom Education sätter främst fokus på chefs- och ledarutveckling samt medarbetarutveckling. Vi fokuserar alltid på ett företags viktigaste resurs; Människan! HeadCom Education, kan inte köpas som ett unikt system. Vi säljer inte detta koncept utan det finns enbart integrerade i våra affärssystem. Dock, det kommer att finnas med som en huvudingrediens i det nya abonnemangssystemet som vi släpper under Q1 2012, HeadCom Axiom. Hela detta utbildnings- och utvecklingssystem är uppbyggt på mer än 35 års 11

12 erfarenhet och kunskap om att effektivitet i ett företag och organisation är byggd på god kompetens och ett gott ledarskap. Genom vårt system vill vi förmedla allt vad detta innebär och mer därtill. HeadCom Education, är alltid ett webbaserat system oavsett om det är förpackad i en applikation. Därför finns alltid nya uppdateringar aktuella i programmet. 12

13 HeadCom Skill är ett mycket väl utvecklat evalueringssystem för alla former och branscher men även för offentliga sektorer och skola. HeadCom Skill är inte bara ett bedömningssystem utan en webbaserad programvara som anpassar sig helt efter efte kundens behov, framtaget för att effektivisera, förstärka och utveckla den samlade kompetensen och erfarenheten i en organisation. Målet är att på ett tydligt vis klargöra roller, engagemang, mål och gemensamma värderingar i en organisation. HeadCom Skill är ett system och ett nytt tänk som tar dessa nischade konceptprogram till en helt ny nivå och helt nya möjligheter inom HR och arbetsledning, inom bedömning av kunskap, erfarenheter, utbildning och prestation. Systemet täcker hela floran och alla krav krav ett företag önskar inom Human Capital Developments. Eftersom systemet helt anpassas efter användaren, oavsett vem denna än är, blir systemet i samband med de första registreringarna branschanpassat. Programvaran har ett lätthanterligt men sinnrikt behörighetssystem behörighetssystem vilket gör säkerheten mycket stor. Inga obehöriga kan komma åt känslig information. HeadCom Skill, kommer att säljas i olika former av versioner beroende på storleken på företag eller organisation. Detta kan vara chefslicenser för industri, handel eller servicefunktioner. Här följer några av de viktigaste modulerna inom HeadCom Skill : Skala 1-5 med tydliga definitioner. Totalt 9 graderingsmöjligheter vilket ger utslag i lönesystemet. Unikt system för lönepoäng. Individuell lönesättning. Manual ingår. Sveriges smartaste program för individuell lönesättning. Viktskalor och effektviktning med m unika metoder och verktyg. Sök och matcha kunskap unskap och prestationer. prestationer Utförlig sökmotorik. Grupp- och Teamjämförelser. Gruppsökmotorik. Inbyggda Chefsenkäter. Företagsorganisation Innovationsbejakande förbättringssystem och projektsystem. projekt Komplett med HeadCom Education system med tillägg. Dokumentbank, manualer, protokoll, instruktioner, Cv, formulär etc.etc. 13

14 HeadCom ICIP, Individual Competence Inventory Protocol är ett IT--stöd inom Competence Management och Performance Management. Ett komplett system för att hantera kompetensförsörjning och kompetenskompetens och prestationsbaserad lön. Systemet innehåller in HeadCom Education. HeadCom ICIP, är inte bara ett bedömningssystem och IT-stöd utan en webbaserad programvaraa som anpassar sig helt efter kundens behov, framtaget för att effektivisera, förstärka och utveckla den samlade kompetensen och erfarenheten i en organisation. Målet är att på ett tydligt vis klargöra roller, engagemang, mål och gemensamma värderingar i en n organisation. HeadCom ICIP, är ett system och ett nytt tänk som tar dessa nischade konceptprogram till en helt ny nivå och helt nya möjligheter inom HR och arbetsledning, inom bedömning av kunskap, erfarenheter, utbildning och prestation. Systemet täcker hela floran och alla krav ett företag önskar inom Human Capital Developments. Eftersom systemet helt anpassas efter användaren, oavsett vem denna än är, blir systemet i samband med de första registreringarna branschanpassat. Programvaran har ett lätthanterligt men sinnrikt behörighetssystem behörighetssystem vilket gör säkerheten mycket stor. Inga obehöriga kan komma åt känslig information. HeadCom ICIP, kommer att säljas i olika former av versioner beroende på storleken på företag eller organisation. Detta kan vara chefslicenser för industri, handel eller servicefunktioner. Här följer några av de viktigaste modulerna inom HeadCom ICIP ICIP : Skala 1-5 med tydliga definitioner plus ½-graderingar. Totalt 9 graderingsmöjligheter vilket ger utslag i lönesystemet. Unikt system för lönepoäng. Individuell lönesättning. Manual ingår. Sveriges smartaste program för individuell lönesättning. Viktskalor och h effektviktning med unika metoder och verktyg. Sök och matcha kunskap unskap och prestationer. prestationer Utförlig sökmotorik. Grupp- och Teamjämförelser. Gruppsökmotorik. Inbyggda Chefsenkäter. Företagsorganisation Dokumentbank, manualer, protokoll, protokoll, instruktioner, Cv, formulär etc.etc. 14

15 HeadCom Seminarium är en komplettering till HeadCom Education utbildningspaket. Seminariumpaketet är först och främst framtagna för våra agenter och konsulter inom som en del i deras affärsverksamhet. Dessa seminariepaket är framtagna i syfte att informera, bistå och hjälpa nya som gamla kunder att identifiera kompetens, att uppnå en bättre kompetensbalans i team och grupper och kvalité samt ett bättre och effektivare chefskap och att ge dem rätt verktyg för att kunna uppnå högsta effektivitet och trivsel i organisationen. Genom våra webbaserade verktyg involverar man hela organisationen oavsett position och befattning. Målet är att alla i företaget skall bli delaktiga i företagets utveckling. Detta är också en viktig del i Den Lärande Organisationens arbetskoncept. Genom delaktighet kan vi också snabbt implementera gemensamma värderingar och värdegrunder. Med våra verktyg går det snabbt för ditt företag att få gemensamma värderingar i hela organisationen. Här nedan informerar vi lite om tänk och idéer och hur en agent kan hålla olika seminarium och informationsträffar för att informera om våra produkter och tjänster samt deras syfte. Varje punkt här nedan kommer sedan att följas av ett färdigt PowerPoint som kan användas som en mall i presentationen. Mallen är som de andra inom HeadCom Education redigerbara. HeadCom Seminarium Morgonseminarium, Informationsmöten 1-1½ timme. x Ett morgonseminarium kan vara en form av frukostmöte på cirka 1-1½ timma där agenten informerar om sina och våra produkter och tjänster samt i all korthet lär ut små valda delar av någon chefsguide samt ur People eller Education material. Några exempel på morgonseminarier; - Vårt tänk och metod att identifiera och inventera kunskap, erfarenhet och kärnkompetens i en organisation samt värdet av att ha rätt kompetens i team och grupp. - Vår metod och system att implementera ett individuellt lönesystem anpassat och baserat på kompetens, prestation, erfarenhet och utbildning. - Presentation av HeadCom People, system och möjligheter samt hur det fungerar och vilka tillval i form av utbildning och tjänster som erbjuds. - Presentation av hela HeadCom Education system och möjligheter, dess innehåll, unika material och dess tillgänglighet. Hur köper man utbildningskonceptet. - Presentation av HeadCom Coaching om dess paket och erbjudanden samt priser och vad det kan innebära för organisationen. 15

16 - Presentation av HeadCom Axiom om dess paket och erbjudanden samt priser och vad det kan innebära för organisationen. Mål och värderingar och gemensamma värderingsgrunder. Presentationsseminarium om affärskonceptet HBN för blivande agenter och konsulter. Presentation om franchisekonceptet HeadCom Partner Program. HeadCom Seminarium 3-timmars seminarium, Utbildning & Rådgivning x Dessa seminarier grundar sig på HeadCom Education flexkurser men vi har även lagt till seminarium om individuell lönesättning och andra specialinriktade seminarium och kompetensidentifiering. Under hösten kommer vi att lägga ut dessa nya seminarier/flexkurser på administrationssidan och även inom HeadCom Education. Många av morgonseminarium finns även här inlagda som ett 3-timmars seminarium fast då med lite djupare presentation av konceptet. 16

17 HeadCom Axiom är framtaget efter förfrågan om varför HeadCom Education utbildningskoncept inte finns tillgängligt tillgängligt utöver de som just köper HeadCom People och andra program från oss. Här finns nu svaret. HeadCom Axiom utgår från ett årsabonnemang och inga anslutningsavgifter eller andra avgifter. Vårt syfte är att bl.a. att göra HeadCom Education tillgängligt fför alla kunder genom HeadCom Axiom som även integreras med andra delar. Systemet är ett online och webbaserat program där alla delar finns tillgängliga via länkar och nedladdningsbara filer. Syftet är också att det skall vara förmånligt att vara medlem därav de rabatter som nämns. Innehållet förpackas till ett informationskoncept och säljas via våra agenter, konsulter och webshops. Priser är ännu ej fastställt. Abonnemanget är för företag och organisationer i olika storlekar och priser baseras på dess storlek och antalet anställda. Innehållet är planerat att innehålla följande vid uppstarten Q1 2012: 1. Chefsguider i pdf-förpackning förpackning med kontinuerliga uppdateringar samt alla nya editioner. Totalt 30 guider i initialskedet Chefsmanualer i pdf-förpa förpackning ckning med kontinuerliga uppdateringar samt alla nya editioner. Totalt 5 chefsmanualer vid start Aktuella kurser ur HeadCom Education, PowerPoint presentationer med kontinuerliga uppdateringar och nya kurser. Totalt 32 kurser vid start. 4. Kurs- och planeringskalender. neringskalender. 5. Kursanmälningsformulär till varje chef. 6. Förmånliga kurs- och konsulterbjudanden från våra nätverksagenter. 7. Gratis rådgivning inom kvalitetskvalitets och kompetensutveckling av oss inom HBN % rabatt på alla våra system och koncept % rabattt på våra konsulttjänster och utbildningar. 10. Individuell användarlogin på headcomnet.eu. headcom Systemet byggs ut och uppdateras och kompletteras varje år med nya komponenter och nya spännande program. Provisionsbas för BNA är prel. 60 %. Mer information följer kontinuerligt på headcomsverige.se och BNA infomanual infomanual. (Axiom betyder; Värdeteori sann tes samt grundläggande sann sats i en teori.) 17

18 Elektroniska nyhetsbrev. HeadCom Solutions kommer inte att distribuera några nyhetsbrev direkt till kund. Alla nyhetsbrev skall skickas ut och förmedlas från varje unik agentur. HeadCom Solutions har en s.k. InfoLine på headcom.eu och headcomsverige.se där vi informerar helt kort om de viktigaste nyheterna inom organisationen och HBN. Vi kommer inte som tidigare var tänkt att skicka ut nyhetsbrev direkt till kund, vi kommer däremot givetvis att skicka ut någon form av nyhetsbrev och information till agenter och återförsäljare. Agenternas nyhetsbrev. Vi rekommenderar däremot alla våra agenter att distribuera elektroniska elektroniska nyhetsbrev till sina kunder och intresserade kunder. Dessa nyhetsbrev måste vara tydliga, seriösa och informativa. Givetvis kan de, och bör de, innehålla någon form av erbjudande. HeadCom Solutions lägger inga värderingar i dess utformning och design, design, pdf eller andra former av nyhetsprogram. Nyhetsbrev är en mycket bra marknadsföringskanal och dessutom mycket billig. I samband med att vi öppnar vår HBN Webshop headcomb2b.eu kommer där att finnas ett speciellt program för utskick av nyhetsbrev. nyhetsbrev. På så vis kommer alla agenter att få tillgång till ett professionellt program för att skapa nyhetsbrev. Själva designen kommer dessutom att bli lika för alla agenter. Vill du läsa mer om vår kommande webshop kan du göra det under följande länk och webshop webshop plus. De förfrågningar om nyhetsbrev som kommer in till headcom.eu kommer vi att vidarebefordra till aktuelll agent. 18

19 HBN Partner Program. HBN är en helt ny form av franchising men vi kallar vårt koncept för Partner Program. Vårt Partner Program följer alla de krav och lagar ett traditionellt franchisekoncept gör men med den stora skillnaden att våra partners och agenter har en mycket friare roll i sin verksamhetsutövning samt utan någon form av omsättningsavgifter. En av de fina sakerna med vårt Partner Program HBN är att människor med olika personlighet och bakgrundd kan bygga upp sin egen framgångsrika affärsverksamhet med vårt affärskoncept som bas. Många av våra konsulter och agenter har en bakgrund inom försäljning och marknadsföring och tycker om att skapa nya affärer eller att utveckla befintliga kundrelationer. Som Partner i vårt affärsnätverk kan du också bygga upp en framgångsrik affärsverksamhet med hjälp av Din stora kunskap, erfarenhet och kontaktnät inom ett visst branschsegment och en förmåga att utveckla goda arbetsrelationer genom att arbeta i joint venture. Varje ansluten agent inom HBN är juridiskt ansluten till HeadCom Solutions Scandinavia eller när företaget blir namnändrat. namnändrat. Varje enskild agent driver sin egen agentur utifrån sitt eget företag och verksamhet. Varje agentur ansvarar rent juridi juridiskt för sin egen verksamhet, drift och registrerad F-skatt. F En partner arbetar utifrån sitt eget företag och utifrån sina egna villkor och förutsättningar. En partner har en fantastisk möjlighet som s.k. enmansföretagare. En partner kan även vara ett partnerföretag nerföretag med en offensiv rekrytering av återförsäljare. Sverige HBN - är namnet på agentnätverket inom HeadCom Solutions. HBN är ännu inget juridiskt företagsnamn utan namnet på vårt samlade nätverk. HeadCom Solutions Scandinavia äger juridiskt sett samtliga franchiserättigheter i Sverige med dess produkter och tjänster. 19

20 Juridiskt kan HBN komma att bli ett självständigt företag framöver men detta har att göra med en ny svensk generalagentur. Ytterligare information kommer att presenteras framöver. Vi och alla våra agenter inom vårt affärsnätverk har en mycket god relation och kommunikation. Vi arbetar alla efter devisen; att mänskligt samspel skapar harmoni och resultat! En agent (BNA och partner till hos oss investerar och köper försäljningsrättigheter och utbildningsrättigheter för hela HeadCom Solutions affärskoncept för att fritt inom sin region bygga sitt eget HBN affärsnätverk och inom våra affärs- och utbildningssystem erhålla en mycket hög provision och royalty. En regionsagent investerar och äger rättigheterna i sin region, att sälja och utbilda i våra system samt äga och bygga eget affärsnätverk i sin region. En regionsagent har rätt att rekrytera egna agenter för sitt nätverk. En försäljningsagent äger rätt att bygga eget återförsäljarnätverk av konsulter men har inte rätt att rekrytera egna agenter. Både huvudagent och underagent kan dessutom erhålla en speciell koncernexklusivitet till en extra hög provision och utökade möjligheter. En agent till oss samarbetar du med oss under strukturerade former med regelbunden och ömsesidig kommunikation om allt som kan utveckla konceptets och systemens helhet för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov. Genom HBN har agenter här ett fantastiskt verktyg att bygga upp sin egen verksamhet och därtill ett eget personligt varumärke - Personnal Branding - då HBN skall stå för prestige och kvalité. Något annat finns inte på vår världskarta! Pris för Regionsagenter. BNA Agentur exklusiva rättigheter län, 49,900 sek. Gäller fr.o.m. augusti Kontakta Sven-Erik, för ytterligare information. Är du dessutom intresserad av att driva ett eget HeadCom Business Network i något annat Nordiskt land är du välkommen att prata vidare om hur du vill och hur du önskar arbeta. Vi erbjuder dig mycket stora möjligheter och höga royalties. 20

21 Regionsplanering: Vi planerar för 22 regioner inom Sverige. Varje region har en huvudansvarig regionsagent och denna fungerar som en form av fristående affärsområdeschef med fullt ansvar för all försäljning, marknadsföring, utbildning och tjänster samt rekrytering av alla partners i det regionala affärsnätverket. Regionsagenten äger således alla rättigheter för affärskonceptet i sin region och område. Tätt samarbete sker med alla regionsagenter inom landet. Följande regioner och indelningar är nu under plan. Vill du veta mer om vilka kommuner eller kommungränser som gäller är du välkommen att kontakta oss. Obs att regions agentens basort kan vara annan plats/kommun än den här nedan nämnda. 1. Stockholms län exkl. Storstockholm med kranskommuner x) 2. Storstockholm med kranskommuner. x) 3. Göteborgsregionen med kranskommuner. x) 4. Fyrbodal. 5. Skaraborg/Borås 7 härad. 6. Öresundsregionen/västra Skåne, 7. Region Blekinge med östra Skåne. 8. Region Norrbotten. 9. Region Västerbotten. 10. Region Jämtland/Västernorrland. 11. Region Uppland. 12. Region Västmanland. 13. Region Gävleborg. 14. Region Dalarna. 15. Region Värmland. 16. Region Örebro län Region Östergötland. 18. Region Södermanland 19. Region Jönköping. 20. Region Kronoberg. 21. Region Kalmar och Gotland. 22. Region Halland. x) Här finns agenter. 21

22 Nätverksprofil. Det kan finnas många olika former för hur en Business Networks Agent profil och bakgrund kan se ut. Här nedan listar vi upp minst 6 exempel på detta. Detta kan ligga till grund och vägledning när en ansluten agent skall rekrytera nya agenter till sitt nätverk. Det finns dock ett par mycket viktiga gemensamma nämnare för en BNA och det är framförallt att personerna skall ha ett genuint intresse för människor och utveckling. En BNA skall kunna ta människor rätt och kunna kommunicera med alla typer av människor, medarbetare och chefer inom alla organisationer och hierarkier. Sedan skall personen vara säljande och kunna sälja in ett helhetskoncept och kunna utbilda och stödja ett företag i hela konceptet humankapital och kvalitetsutveckling. En BNA är helt enkelt en affärsutvecklare, konsult, säljare och rådgivare i ett med en trevlig och lättsam attityd. Här presenterar vi våra 6 punkter utan inbördes rangordning som vi tror att våra nätverksagenter kan komma ifrån: Personer och entreprenörer som vill och önskar starta och driva ett eget företag men som av olika anledningar inte har de rätta affärsidéerna eller tid och kunskap att utveckla nya affärskoncept. Att utveckla och tillverka nya affärskoncept är mycket kostnadskrävande och tar lång tid i anspråk. Fråga mig, jag vet! 55 och 60-plussare som med tidig pension eller avtalspension vill förlänga arbetslivet 8-10 år, kanske inom sin egen bransch och nisch. Karriärmänniskor mitt i livet som vill vidareutvecklas i sitt yrkesliv och gå vidare med ett eget företag. Detta kan exempelvis vara chefer i olika nivåer, säljare, marknadsförare och konsulter av olika slag som vill driva egen verksamhet med en stor utvecklingspotential. Människor som trots bred kunskap och erfarenhet blivit varslade och uppsagda av olika anledningar och som vill vidareutvecklas och starta och driva en egen verksamhet. Befintliga egna konsulter och säljare som vill utvidga sin verksamhet med en lönsam agentur, kanske inom samma nisch och bransch. Befintliga säljnät och organisationer som vill expandera sin verksamhet med en lönsam agentur eller investera i en generalagentur i något annat nordiskt land. Gemensamt för alla bakgrunder är att de inte behöver göra stora investeringar i form av exempelvis lokaler, dyr utrustning eller maskinpark. Hos oss gäller endast en förhållandevis låg initialkostnad och inga övriga kostnader tillkommer. Bara engagemang och arbete krävs. Vi erbjuder i gengäld mycket stora möjligheter och förmåner samt ett färdigutvecklat affärskoncept bara att sätta tänderna i. Ett affärskoncept som hela tiden vidareutvecklas tillsammans med driftiga entreprenörer, BNA och inte att förglömma våra nöjda kunder. 22

23 Ytterligare affärsmöjligheter för ansluten BNA. För att stärka Agenturens affärsverksamhet och möjligheter inom vårt koncept erbjuder vi och utökar vi med ytterligare en rad förbättringar för att öka motivation och engagemang. Till de tidigare ersättningsnivåerna lägger vi nu till följande viktiga punkter; - När en av Agentens återförsäljare väljer att själv uppgradera till BNA erhåller dennes BNA 30 % på den anslutningsavgiften. OBS att anslutningsavgifterna för en agentur kommer successivt att stiga i samband med att nätverket byggs ut och i takt med att försäljningen ökar och fler konceptsystem läggs till i våra produktsegment. - BNA och dennes nya nätverk finns sedan kvar i agenturens nätverk och kan på så vis dra nytta av varandras erfarenheter och kontaktnät. - Återförsäljare som rekryteras av HeadCom Solution centralt via hemsidan och genom olika annonser kommer att fördelas ut till de befintliga BNA. De nya ÅF som tillkommer kommer att fördelas ut på de geografiska områden som BNA är verksam på. Detta kommer att gagna även den nya återförsäljaren som omgående får tillgång till nya kontakter och nya nätverk. Genom detta har BNA en större möjlighet att dra nytta av olika synergieffekter inom exempelvis marknadsföring och via den egna webbshoppen och hemsidan. En BNA har rätt att rekrytera och bygga upp hur stort återförsäljarnätverk som helst. Vi sätter inga tak. Marknaden inom ett agenturs intresseområde kan ju vara stort. Dessutom erhåller BNA en koncernexklusivitet på företag över 1000 anställda och med verksamheter på flera platser i landet. En BNA erbjuds här alltså jättestora möjligheter att bearbeta ett större företag. Koncernexklusiviteten ägs då av agenturens organisation. BNA äger dessa rättigheter och är sedan upp till respektive BNA hur dessa koncerner skall bearbetas inom landet. Den ordinarie koncernersättningen är 65 % av alla försäljning inom den aktuella koncernen. Men, i nästa InfoForum återkommer vi med ytterligare mycket starka erbjudande för just detta. Återigen, det är endast en BNA som har detta erbjudande och kommande fantastiska erbjudande! Läs mer om HBN ersättningsnivåer och royalties i nästa kapitel i handboken. 23

24 Ersättningsnivåer och royalties HeadCom Solutions arbetar endas mot agenter som i sin tur arbetar mot friståen fristående konsulter och återförsäljare i sitt nätverk. Vi arbetar med höga ersättningar för att motivera och engagera hela nätverket. Eftersom alla agenter och säljare arbetar med sin egen affärsdrivande verksamhet känns det viktigt för oss att alla skall ha en hög ersättning för sitt arbete. Vår verksamhet erbjuder inte någon återförsäljare eventuell garantilön utan en förhållandevis hög provision istället, från 30 % upp till 90 % i provision. Agenturen erhåller en mycket bra royalty på sina agenters försäljning. försäljning. Detta för att stimulera en agent att bygga större nät av konsulter och återförsäljare. En agent har royalty på allt en konsult eller återförsäljare drar in oavsett om detta är försäljning eller kurser. En agent har dessutom en mycket generös kommission vid egen försäljning, både vad gäller årsavgifter och kurser. Här nedan följer ett schema för nuvarande generella ersättningar men unika ersättningar kan förekomma. 24

25 Som agent äger du rätt att bygga upp ditt eget nät av återförsäljare och utbildningskonsulter! Ring så skickar vi en budget och kalkyl för det första 1-3 åren. Budgeten bygger endast på HeadCom People och är kalkylerad med två företag/månad under 10 månader år 1. De andra systemen är ännu inte prissatta och kan därför inte inkluderas i budget. Du registrerar dina återförsäljare på din personliga inloggningssida där du för övrigt sköter alla dina administrativa delar samt läser av all försäljningsstatistik och ditt kundregister. Genom systemet får du tillgång till en egen kalender och agenda. Som nätverksmedlem och agent till HeadCom business network får du tillgång till bland annan följande möjligheter följande: Samtliga affärssystem från HeadCom Solutions. Kontinuerlig utbildning i våra affärssystem. Starkt varumärke under upparbetning world-wide i administrativa managementprogram. Ett world-wide koncept. Rättigheter till alla nya system och nya moduler inom HeadCom Solutions. Tillgång till individuella företagslösningar och kundvård- och supportsidor och information i programmet. Löpande koncept- och systemutveckling. Möjlighet att påverka kommande konceptsystem och program. Försäljningsrättigheter på alla manualer och guider enligt Resale rights. Sakkunnig rådgivning inom kompetensutveckling och ledarskap. Samordnat erfarenhetsutbyte inom nätverket när detta är utbyggt. Eget återförsäljarnät av konsulter och säljare. Höga provisioner och royaltys. Koncernexklusivitet med extra hög provision. E-postadress. Egen webshop med våra produkter samt möjlighet att lägga in egna produkter, kurser och konsultpaket/konsulttimmar. Egen administration av kundregister, kort- och fakturahantering samt generering av system. HBN Administration Center. 25

26 HBN Handbok Generell nerell information om HBN Handbok. HBN handbok är en form av franchisehandbok. franchisehandbok Handboken är avsedd för framförallt regionsagenter i Sverige. Handboken har till syfte att informera och vägleda våra agenter om vårt affärskoncept i Sverige. Handboken skall skal på ett enkelt sätt guida och ge rekommendationer om hur nätverket bör arbeta och agera i Sverige. 26

27 HBN Administration Center. Varje agent inom nätverket kommer att få tillgång en administrativsida inom headcomnet.eu där alla agenter kan administrera och registrera alla leveranser av system och programvaror. Administrationssidan har följande huvudmeny: - Genererar databaser - Administration - HeadCom Education - Presentationsmaterial - Informationsdokument - Internblogg - HBN Handbok - Loggin till HC People Vi kommer även att kombinera/integrera denna sida med webshopen headcomb2b.eu där alla våra produkter finns tillgängliga. Varje unik agent skapar här sitt eget kundregister och historik. Ytterligare information följer längre fram. Vi planerar för igångsättning av webshopen vinter Alla administrativa arbeten såsom exempelvis kundregistrering, försäljning och generering av licensnycklar sker alltid på administrationssidan. Fakturering sker av säljaren (ÅF eller BNA) på plats och detta sker automatiskt i samband med generering av licensnyckel och användarlicenser. 27

28 I samband med att administrationssidan är webbaserad online bör BNA och ÅF alltid ha tillgång till sin egen LapTop med mobilt bredband. bredband Att generera programvaror kan även en göras via en mobiltelefon med 3G. Vi kommer på sikt att lägga upp det så att fördelning sker automatiskt via bank i samband med att fakturan betalas. Efter det håller systemet reda på när det är dags att fakturera den andra årsavgiften. Autogiro bör efterfrågas ef hos kund. Vi arbetar f.n. på att integrera ett webbaserat CRM system för hela nätverket. En mindre login logo kommer även att finnas placerad på headcom.eu Vi återkommer med närmare information och innehåll på denna administrationssida när vi närmar oss lansering av headcom.eu. 28

29 Försäljningsinformation All försäljning går endast via det egna affärsnätverket HBN och dess webshops inom headcom.eu. Ingen försäljning får ske på annat sätt. Vår försäljningsorganisation skall finnas och vara lokalt förankrade och våra BNA och deras återförsäljarnät skall väl känna till de företag och den företagskultur som gäller i regionen. Genom en lokal säljorganisation stärks också vår kundvård och supportfunktion. Genom våra BNA finns vi alltid nära vår kund och inte genom en stor opersonlig supportorganisation någonstans i fjärran. Vi tror starkt på en nära och personlig kontakt och relation med våra kunder. Genom våra BNA når vi en nära kontakt med våra kunder. Det är mycket viktigt för oss med en bra kommunikation ut i alla led av vår organisation. Vi tycker också det är mycket viktigt att vara lyhörda till våra kunders önskemål och krav på kommande systemuppdateringar etc. Genom våra kunders önskemål uppdaterar och förbättrar vi ständigt våra system och koncept. Vi lever som vi lär, en stark kommunikation är basen i en lyckad affärsrelation! En nätverksagent hos oss samarbetar med oss under strukturerade former med regelbunden och ömsesidig kommunikation om allt som kan utveckla konceptets och systemens helhet för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov. BNA har själv stora möjligheter att styra och utveckla system och helhetskoncept. Vi försöker att tillgodose alla behov av förbättringar och önskemål genom hela kedjan. Vi styr eller låser inte våra BNA till några specifika regioner. Varje BNA har rätten att sälja och representera oss över hela landet. Fri företagsamhet råder. Vi rekommenderar dock våra återförsäljare att vara lokalt anpassade med god kännedom om det lokala näringslivet. 29

30 Prisrekommendationer. Nedanstående priser är en prisidé att gälla vid lanseringarna av systemen Prisjusteringar kan komma att ändras. Nedanstående priser avser alla våra system. Vi en prisjämförelse med de två största konkurrenterna ligger våra priser mycket lägre samt med den skillnaden att HeadCom People leverera ett komplett system utan tillval samt även med HeadCom Education.. Allt integreras i basversionen. Inkluderat kommande uppdateringar och nya komponenter. Dessa priser är avsett att gälla i Sverige från Årsavgifter inkluderar webbkostnader, support och fria uppdateringar. Definition av priser och licenser: (OBS; preliminär) Anslutningsavgift: 4950 sek ex. moms per företag och organisation. Detta är en startavgift. Administrationslicens och styrelselicens ingår i alla system. Årsavgift användarlicens: är 365 sek./ användarlicens inklusive 1 års serviceavgift. Detta avser företag upp till 149 anställda. Från 150 anställda är priset billigare beroende på storlek av företag. Användarlicens: En licens avser 1 användare oavsett om denna är chef eller medarbetare. Administratörslicens: En administratör ingår alltid. Sedan är det denne administratör som fördelar s.k. ansvarsfulla administratörsnycklar. Ingår. Vänligen kontakta oss för samtliga versioner och priser. Service: Serviceavgiften avser support och uppdateringar samt rådgivning. Endast de med administratörsnyckel har support. Lokal användarsupport genom BNA och övergripande driftsupport av HeadCom Solutions organisation. Support endast dagtid och via mail i initialskedet innan supportorganisation är uppbyggd. Rabatter: Varje BNA har rätt att lämna upp till 18 % rabatt på allt utom grundavgiften. Rabatten dras givetvis på provisionen. BNA bestämmer. Storkundsavtal: Speciella storkundsavtal och högre rabatter är upp till förhandling. Detta definieras 500 anställda eller mer. Utbildning och konsultarvode: BNA säljer in kurser och även konsulttjänster. BNA sätter själv pris. Systemutbildning till ett företag bör vara min. 15,000 sek. per dag och 8 timmar. Minimum 1 kursdag är obligatorisk vid systemförsäljning till nytt företag. 30

31 31

32 Ovanstående priser visar även agentens bruttovinst bruttovins på 60 % vid försäljning. Årsavgiften återkommer varje år som kunden har kvar sitt system. Minst 3 år. Provision på kurs om 90% tillkommer som 60 % på anslutningsavgiften. 32

33 Headcom e-publications. Samtliga våra editioner såsom Chefsmanualer och Chefsguider till försäljning som pdf. Varje agent säljer e-publikationerna med 100 % vinst, ingen royalty utgår. Resale rights gäller för alla dess publikationer. Produkterna och publikationerna levereras digital och är pdf-editioner. ÅF betalar 20 % i royalty till agenten. Båda har även rätt att sälja publikationerna i tryckt version. Här nedan följer de aktuella publikationerna som finns tillgängliga vid start av webshopen. Kollektionen kommer kontinuerligt att utökas och editionerna blir uppdaterade kontinuerligt. Publikationerna är unik ledarskapslitteratur och finns inte att köpa någon annanstans än hos våra agenter och ÅF. Här följer ett exempel på hur det kan komma att se ut för en specifik chefsguide. Priset för varje unik chefsguide eller chefsmanual är ännu inte fastställd men kommer att ligga i paritet med nedanstående exempel. 33

34 Chefsguider, konkreta och kärnfulla; punkts strategi för nya arbetsledare och linjechefer. Cirka 22 sidor. Självpresentation och Autenticitet. Cirka 15 sidor. Ansvar och ansvarsfördelning. Cirka 16 sidor. Motivation och om konsten att motivera. Cirka 15 sidor. Den lärande organisationen. Cirka 21 sidor. Konkreta konfliktlösningar. Cirka 20 sidor. Arbetsledningen i ett förändringsarbete. Cirka 18 sidor. Att bygga dreamteam. Cirka 35 sidor. Medarbetarsamtalen. Cirka 30 sidor. Att ge Feedback. Cirka 17 sidor. Mentorskap och Fadderskap. Cirka 14 sidor. Respekt och empati i ledarskapet. Cirka 7 sidor. Ledarskapets grundbultar. Cirka 20 sidor. Betyg, intyg och referenser. Cirka 8 sidor. Anställningsintervju och rekryteringsprotokoll. Cirka 20 sidor. Regelbunden information och infomöten till dina medarbetare, 7 sidor. Skiftformer, skiftscheman och ansvarsschema, cirka 25 sidor Att skapa och organisera förbättringsgrupper, cirka 25 sidor. Graderingar, viktningar och koefficienter. Cirka 25 sidor. Innebörden av de 5 kompetensnycklarna. 20 sidor Definition: Personalansvar i organisationen. 25 sidor Kurs- och Presentationsteknik, 22 sidor Firomodellen, 16 sidor Joharis fönster, 17 sidor SSM, Smart management, 35 sidor Bra medarbetarskap, 20 sidor Att utveckla sin erfarenhet, 44 sidor Företagsorganisation, 24 sidor Utveckling mot effektivare team, 31 sidor Information om Internutbildning och Internutveckling, 15 sidor Chefsmanualer; Dessa chefsmanualer står för spetskompetens och helt unik information om ett bättre chefskap. Chefsmanualerna är framtagna i syfte att bistå och hjälpa chefer och arbetsledare i sitt dagliga ledarskap och arbete. Många delar i dessa manualer får även ses som information för att kunna få ut optimal effekt av programmets alla möjligheter. Nu har vi följande publikationer tillgängliga; 1. Vikten av god kompetens i Organisationen. En handledning i att kompetensutveckla sina medarbetare i företag och organisationer. Ca 112 sidor. 2. Kommunikation och Medarbetarsamtal. En handledning i att ha en bra och effektiv kommunikation med sina medarbetare. Ca 88 sidor. 3. Grupp- och Teamutveckling. En handledning i att skapa effektiva grupper och team i sin organisation. Ca 104 sidor. 4. Ny som chef och arbetsledare. Chefen och arbetsledaren i sin roll med personalansvar i organisationen. Ca 142 sidor. 5. System för Lönepoäng. En handledning i hur man på ett föredömligt sätt tillämpar och sätter ett rättvist lönepoängsystem i organisationen. Ca 47 sidor. Metoden är endast integrerad i HeadCom People programvara. Både guider och manualer uppdateras kontinuerligt och nya editioner tillkommer. 34

35 Våra domäner Här följer lite förhandsinformation om hur vi kommer att planera och arbeta med våra registrerade domäner. Vi arbetar med en dedikerad och SSL-certifierad server. headcom.eu skall bli vårt ansikte utåt och vår sammanfogande informations- och marknadsföringsportal. Denna huvuddomän uppdateras löpande. headcomsverige.se är den svenska marknadsföringsportalen av vårt affärskoncept. Till en början kommer denna sida att länkas upp mot headcom.eu men på sikt skall denna sida gå mot den svenska generalagenturen. headcom.eu kommer preliminärt att få tre huvuddelar i sin uppbyggnad och dessa är Webbshop, produkter & tjänster samt HBN affärsnätverk. Enkelt och överskådligt att navigera utifrån. På sikt kommer headcom.eu att bli en engelsk portal där varje språk via en flagga kommer att dirigeras vidare till det aktuella språket. Startsidan blir enkel och stilren med enkel vidarenavigering. Startsidan kommer även att innehålla agenters och kunders login till system och administration. Inom de olika huvuddelarna är det i initialskedet uppbyggt enligt följande: Teknik; headcomnet.eu Detta är den tekniska webbplatsen. Här finns logginsidor till de webbaserade systemen samt biblioteket för alla samlade dokument, pdf och PowerPoint. Webbplatsen är en http-domän och inloggning krävs. Samtliga webbaserade applikationer finns placerade på denna domän. Domänen finns tekniskt sett placerad på en dedikerad och SSL- certifierad server. Marknadsföring av produkter & Tjänster; headcom.eu Här kommer vi att presentera och marknadsföra alla våra samlade produkter. Här finns alla program, system och abonnemangssystem samt HeadCom Educations stora utbud av kurser tillgängligt. All kursinformation länkas vidare till nätverksagentens egna webbsida inom headcom.eu. Alla köp av system och guider länkas vidare till webbshoppen. Sverige; headcomsverige.se All information rörande nätverket och dess medlemmar samt alla återförsäljare kommer här att presenteras med full information, adresser och telefon samt mailadresser. 35

36 Givetvis kommer även information om oss, diverse policyfrågor och andra informationsmaterial att finnas tillgängligt. Vi kommer även att lägga till en speciell informationsdel från vårt InfoForum. Här följer en liten sammanställning över vår domänhantering och de domäner vi hitintills har registrerat för vårt affärskoncept. Kom-ihåg-guide: headcom.eu Konceptets och affärsnätverkets huvudportal. Utifrån denna webbplats informeras och styrs all informations- och marknadsföringsverksamhet. Det är också utifrån denna sida som samtliga BNA har sina egna webbplatser och subdomäner. Under denna webbplats finns även alla mailadresser. headcomsverige.se HeadCom Sverige är den svenska marknadsföringsportalen av vårt affärskoncept. Till en början kommer denna sida att länkas upp mot headcom.eu men på sikt skall denna sida gå mot GA. headcomnet.eu Detta är den tekniska webbplatsen. Här finns logginsidor till de webbaserade systemen samt biblioteket för alla samlade dokument, pdf och PowerPoint. Webbplatsen är en http-domän och inloggning krävs. 36

37 Målgrupper inom HeadCom Solutions systemkoncept HeadCom Solutions är ett affärssystem och gemensam kommunikationsplattform för alla typer företag och organisationer samt offentliga verksamheter. Då våra affärssystem är webbaserade verktyg är de också mycket väl anpassat till alla verksamhetsområden som har fler enheter, mobila verksamheter och alla typer av franchiseverksamheter. Här nedan följer 20 av dessa viktigaste kategorierna; - Affärs- och butikskedjor. Hotell- och restaurangkedjor. Företag med flera kontor och enheter. Rederier, kryssningsföretag och sjöfartsnäring. Kommunala och offentliga förvaltningar. Landsting och omsorgsenheter. Försäljnings- och affärsnätverk. Organisationer för distansarbetande personal. Bank, post- och finanssektorer. Resebyråverksamhet och charterverksamhet. Koncerner, svenska och internationella. Arbetsförmedlingar och annan statlig förvaltning. Mediekoncerner. Transport och logistikverksamheter. Globala organisationer och nätverk. Globala agenturer och handelsföretag. Nationella och internationella konsult- och tjänsteföretag. Förbund och fackföreningar. Konsultnätverk. Bemanningsföretag. 37

38 Målgrupp och Statistik: Målgrupper: Antal företag: Företag, 5-9 anställda Företag, anställda Företag, anställda Företag, anställda 3620 Företag, anställda 1665 Företag, anställda 967 Företag, anställda 358 Företag, anställda 177 Företag, anställda 80 Företag, anställda 76 Företag, anställda 50 Företag, anställda 25 Företag, anställda 72 Företag, uppåt anställda 23 Banker, Post och finanssektorer 67 Landsting 20 Kommuner 290 Antal företag: källa: SCB, statliga förvaltningar ej inräknade då dessa är centraliserade till Stockholm. Total antal potentiella kunder/organisationer: Genomsnitt företag/20 län: ,45 Företag är hos oss indelade enlig följande: Grön markering: Småföretag, 5-50 anställda Gul markering: Medelstora företag, anställda. Guld markering: Större företag från 500 anställda och uppåt. Blå markering: Kommuner, landsting och finanssektor. HS = HeadCom Solutions Scandinavia. 38 företag/län.snitt: , , , ,85

39 Kundmål och kundanalys. Oavsett om ett företag är stort eller litet genererar våra systemkoncept en lång rad kostnadsbesparande effekter. Längre fram i dokumentet under små- och medelstora företag har jag listat upp en del av dessa effekter. Generellt sett får kunden ett större utbud i programvaran till ett billigare pris än de konkurrerande företagen. Detta gör våra system- och programutbud till ett mycket prisvärt och intressant alternativ. För små och medelstora företag är ju detta en mycket viktig del. För ett storföretag och koncern som implementerar våra system i sitt nätverk tillkommer en hel del viktiga punkter som jag nu skall redogöra för. Oftast är de flesta stora företag och koncerner baserade på en rad olika platser i landet och de flesta är även representerade world-wide. Det är i dessa fall som våra affärssystem verkligen kommer till sin fulla rätt med alla de fördelar som erbjuds i samband med köp och kontraktering av licenser, svenska som koncernbaserade; - intranätsystem; De flesta storföretag och koncerner har egna intranät och servers. HS affärssystem kan med lätthet integreras och installeras med dessa intranätsystem och nätverk. HS webbsystem lämnar då det officiella egna webbsystemet och de egna servrarna för att helt införlivas med koncernens intranätsystem med nya speciella inloggningsrutiner och behörighetsnivåer. För övrigt fungerar systemen på samma sätt och krypteringen kvarstår. I övrigt kan koncernen få specifika anpassade system efter egna önskemål och krav. - Koncernspråk; Storföretag och koncerner som är internationellt verksamma har oftast ett gemensamt koncernspråk och oftast är detta Engelska. Alla lokala versioner av HS inom koncernens nätverk kan fås med olika språkversioner. Detta innebär att huvudversionen av system kan vara av det officiella koncernspråket oavsett språk. Varje lokalt system i olika länder arbetar sedan med sitt eget språk. Varje enskild användare kan med ett enkelt musklick få upp sitt språk och språkversion. Exempelvis när en svensk tillfälligt jobbar i annat land. - Internkommunikation; Alla affärssystem i HS säkerställer att alla i organisationen kontinuerligt får tillgång till samma information och officiella dokumenthantering och manualer. Bland annat finns den elektroniska anslagstavlan (Business Board) alltid uppdaterad oavsett tidszon världen över. Styrkan i att kontinuerligt ha tillgång till ett mycket brett kommunikationssystem och dokumentbank online kan aldrig någonsin överskattas. - Internkvalitetsutveckling; Genom ett lokalt anpassat HS affärssystem får hela koncernen tillgång till ett gemensamt verktyg och gemensamma grunder, certifieringar och riktlinjer för koncernens kvalitetsrevisioner och assessment. Detta genererar oerhörda kostnadsbesparingar från olika kvalitetskonsulter världen över på alla lokalkontor etc. HS är i detta hänseende ett synnerligen prisvärt system som samtidigt är genialt enkelt att förstå och använda. Genial enkelhet är oftast de bästa och mest effektiva verktygen. 39

40 - HRM, Human Resources Management; Ett storföretag och koncerns huvudkontor bör och måste alltid vara väl uppdaterad och ha en fullständig kartläggning över all sin personals kunskap, erfarenhet och utbildning. Genom People får koncernen alltid omedelbart och momentant tillgång till all sin personals status och kompetenssaldo world-wide. Att omedelbart ha tillgång till denna information är en oerhörd styrka för en koncern oavsett om det gäller att värdera ett företag eller när det gäller internrekryteringar, personalflytt och placeringar. Alltid rätt person på rätt plats! Detta skapar enorma möjligheter och sparar stora summor i rekryteringskostnader. Detta skapar i sin tur oanade synergieffekter! - Individuella lönesystem; Genom People ges möjlighet till en gemensam policy med generella riktlinjer för användandet av en individuell lönepoängsättning baserad på Peoples metod och skalor inom kompetensbedömning. All viktning inom systemet kan centralstyras för samtliga kontor och enheter world-wide. Detta är framförallt något som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt i mängder av storföretag idag. Detta är en enorm styrka hos HeadCom People-systemet. - Gemensam utbildningsplattform och HR utveckling; Hela koncernen har i alla HS affärssystem tillgång till ett gemensamt utbildnings- och utvecklingskoncept för alla sina chefer och medarbetare. Här finns standard manualer och guider för alla chefsnivåer. Konceptet går som en röd tråd genom hela organisationen. Standardprodukterna och standardkurserna kan lätt kompletteras och anpassas med koncernens egna manualer och utvecklingskoncept. Flexibla lösningar som alltid finns tillhands online247. Detta är en mycket stor styrka hos HS koncernversion som i sin tur skapar stora synergier i hela organisationen. Kundmål och kundanalys för små och medelstora företag o organisationer; Givetvis kan även små och medelstora företag och organisationer få samma fördelar och synergieffekter som ett stort företag och koncern. Små och medelstora företag får även andra fördelar med HS affärssystem som är mycket värdefulla för respektive organisation som genererar stora kostnadsbesparingar. Specifikt och generellt sett ersätter HS affärssystem många externa konsulttimmar genom att istället ha ett anpassat affärssystem för den egna verksamheten oavsett om behovet är inom kvalitetsutveckling eller kompetensutveckling och HRM. HS eliminerar många och dyra kostnader från inhyrda konsulter! Även småföretag på 110 anställda har behov av ett småföretagarpaket från HS. Kundmål Kommuner, landsting och offentliga sektorer. Kommunal- och offentlig förvaltning samt landsting och omsorgsenheter är för oss mycket intressanta och potentiella målgrupper. De finns alla baserade inom samtliga våra agent- och försäljningsnätverk. Enda nackdelen, är egentligen de lite omständliga och utdragna upphandlingssystemen som råder när man skall sälja produkter och tjänster inom offentlig verksamhet. Men väl inne i systemet finns en lång rad fördelar såsom stora och rätt säkra kunder med synergier som skapar positiva möjligheter i andra offentliga förvaltningar. 40

41 En annan positiv sak som är värd att nämna är att det finns cirka kommuner i alla våra försäljningsregioner samt ett landsting med många enheter. (Det finns ju 290 kommuner i landet) Trots en utdragen upphandlingsprocess är detta en mycket intressant målgrupp. Vi skall i alla fall här göra en seriös satsning och vara med i all offentlig budgivning och väl där är HS ett mycket konkurrenskraftigt och prisvärt alternativ! Kommuner. Samtliga kommuner inklusive kommunala bolag spenderar idag stora summor på externa konsulter och framförallt då inom HR, kvalitetsuppföljning, enkäter och kommunikation. Rådgivning som kostar stora pengar för varje kommun. Framförallt People och QA är fantastiska verktyg för att skära bort konsultkostnader och arvoden. Genom HS får kommuner en perfekt kartläggning av alla sina samlade resurser. Detta skapar mycket stora kostnadsbesparingar inom personal- och resursplanering inom alla verksamheter och enheter. Systemets poänglönesystem ger dessutom en gemensam plattform för att skapa rättvisa och objektiva tilläggslöner baserat på kunskap, utbildning och erfarenhet. Alla våra system är intressanta programvaror som är mycket väl anpassningsbara och lämpliga för all kommunal verksamhet. Med alla de inbyggda enkät- och kvalitetsmallar för undersökning kan en kommun eliminera mycket konsultverksamhet. Alla HS system skapar en gemensam IT plattform för alla undersökningar och inom all intern kommunikation. Vårt totala paket med samtliga affärssystem och verktyg inkluderade skulle vara ett mycket effektivt verktyg för alla kommuner i landet. Vissa delar i systemen kan dessutom anpassas så att de kan kommunicera med andra kommuner exempelvis inom kommunikationssystemet Vision2011. Något som definitivt skulle effektivisera alla kommuners kommunikation internt emellan sig själva. Landsting. People genererar samma synergier och möjligheter som inom kommunala förvaltningar. Inom landstinget har kanske People en än viktigare roll att kartlägga alla enheters humankapitals och alla samlade resursers kompetens. En objektivt kartlagt och inventerad kompetensbank finns då tillgänglig hos landstingets administratörer och HR avdelningar. Ett effektivt verktyg för all form av rekrytering, internrekrytering, den totala personal- och resursplaneringen och alla vidareutvecklings- och utbildningsplaner. Här finns stora kostnader att spara med en gemensam plattform för alla landstingets enheter. HS övriga system är även de verktyg som är väl anpassade till det interna kommunikationsnätet och som byggs internt ut efter alla sina egna behov. HS affärssystem kan givetvis integreras i landstingets eget intranät. 41

42 Konsulter och bemanningsföretags behov av HS systems; Samtliga affärssystem inom HS är mycket väl anpassningsbara till fristående konsulter som arbetar främst inom HRM och Quality assessment consulting. Dessa är ovärderliga programvaror som anpassas av användaren/konsulten till sitt arbete och konsultuppdrag. För de konsulter som inte har tillgång till egna system- och programvaror är HS affärssystem ett mycket effektivt verktyg för uppdragets art inom dessa nischer. Den enskilde konsulten har effektiva verktyg alltid till hands även utan sin egen bärbara laptop eftersom vilken dator som helst kan användas! En unik licens exempelvis inom People är ett oerhört prisvärt verktyg. För bemanningsföretag som vill ha en fullständig kontroll och kartläggning över all inhyrd personal samt alla konsulter i alla led är People ett mycket effektivt verktyg. Flexibiliteten i People gör att användaren av licensen lätt och med automatik anpassar programvaran utifrån användarens behov. För en kedja av bemanningsföretag är detta ett ovärderligt verktyg eftersom mycket av dess personal är rörlig på arbetsmarknaden. OBS att systemen kan integreras om så önskas mellan de olika konkurrerande bemanningsföretagen där företagen kan skicka och ta del av varandras totala kartläggning av kompetens. Programmet skapar normer och certifieringar samt kvalitetssäkrar människors kompetens på en rörlig arbetsmarknad. Övrig information; Som ytterligare tillägg till ovanstående sammandrag bifogas uppdaterade mallar och intäktsbudgetar för tilltänkt svenska agenter samt tilltänkta svenska återförsäljarnätverk. Denna mall och budget kan sedan ligga till grund för de egna intäkters, kostnads- och likviditetsbudgetarna. Ovanstående konkurrens, kund- och marknadsanalys har i korthet sammanställts av Sven-Erik Nyberg för HeadCom Solutions olika affärssystems räkning. Sammandraget kan även användas som information för nätverksagenter för att lite tydligare och konkret belysa de olika fördelarna med våra samlade webbaserade affärssystem och försäljningsnätverk. För ytterligare information vill jag gärna informera om att systemets nya svenska webbportal, headcomsverige.se kommer snart att tas i drift. Efter det att denna webbsida tagits i drift kommer headcom.eu att vara en engelsk sida med vidarelänkning till headcomsverige.se. Systemets tekniska webbplats headcomnet.eu där all inloggning och elektroniska dokument- och referensbibliotek kommer att finnas, kommer att tas i drift i samband med att HeadCom People och HeadCom Education lanseras. 42

43 headcom notes - - Effektivt verktyg för yrkesprofiler, krav och nyrekryteringar. Befattningsbeskrivningar och rolltolkningar i team och grupp. Instrument för befordringar och internrekryteringar. Alltid aktuellt kompetenssaldo. Kostnadskontroll av kurser och vidareutveckling. Innovationsbejakande system. Motivationshöjande och stimulerande för medarbetarna. Skapar delaktighet, bättre trivsel, arbetsglädje och arbetsmoral. Ger större effektivitet i företaget och grupper och team. Effektiv och kostnadsbesparande bemanningsplanering i team och grupper. Rätt person på rätt plats. Rätt tilläggslöner och system för lönepoäng. Plattform för ett objektivt kompetenscertifieringssystem. Komplett rekryteringssystem och projektsystem. Mycket väl utvecklat HRM-system med organisationslistor, personallistor och all uppdaterad data och status på samtlig personal. Obegränsade möjligheter att skapa interna och externa utbildningsmöjligheter, Chefsmanualer och chefsguider. Business & Management board. 43

44 headcom notes Stora besparingar av externa konsultkostnader. För små och medelstora företag är detta ett mycket effektivt sätt att kapa kostnader! Effektiva verktyg för Human Capital Due Diligence kontroll. Effektiva verktyg för Quality Due Diligence kontroll. En väl utarbetad due diligence-plan förhöjer värdet av företaget. Verktyg för kvalitetsutveckling för alla företag och organisationer med en samlad och gemensam linje oavsett flera filialer eller dotterföretag. Kvalitetscertifieringssystem. Förbättringsprocesser inom produktion, produkter, tjänster och service. Integrerande system för alla affärssystem inom HeadCom system. Väl utvecklade och omfattande interna kommunikationssystem. Gemensam plattform och riktlinjer för utbildnings- och vidareutvecklingskoncept. Koncernanpassade affärssystem. Alltid aktuell koncerninformation. Koncernanpassade språkversioner. 44

45 Generalagenturer, expansion & Master License. Min ambition och vision är naturligtvis även att exportera HeadCom Solutions affärskoncept och Partner Program till andra länder. I inledningsskedet till de nordiska länderna och de baltiska länderna. En bra produkt bör alltså även introduceras och lanseras i andra länder. Intresse har redan visats. Konceptets struktur och uppbyggnadsidé går utmärkt att applicera i flera länder. Samtliga system har inbyggda språkversioner och anpassas ganska enkelt till andra språk. Vissa delar måste dock även de anpassas utifrån lokala behov och krav. Min tankegång är att vi skall knyta en Master License tillika Generalagent i varje aktuellt land. En GA äger konceptets och nätverkets rättigheter i det aktuella landet och styr sedan sin verksamhet till 100 % utifrån sin egen vision och kraft med våra produkter och konceptsystem. Vi förser varje GA med lokalt anpassade system och systemgeneratorer. En förhållandevis låg royalty betalas till huvudorganisationen HeadCom Solutions. En Master License för HeadCom Solutions skall erbjudas bra förutsättningarna för en lönsam och mycket utvecklande affärsrörelse. För att jag själv enbart skall kunna fokusera och lägga all kraft och energi på att utveckla affärskonceptet och nätverket samt nya system kommer jag på sikt att sälja ut även de svenska rättigheterna till en svensk Master License och Master Network med rätt kunskap, ambition och motivation för att starkt driva konceptet i Sverige. Den svenska delen kan dock endast bli aktuellt för en ansluten agent som är insatt i affärskonceptets helhet. Om du som agent har frågor och funderingar eller intresse av att bli GA för Sverige eller något annat land, kontakta mig då så vi kan ha en vidare dialog i just denna fråga. 45

46 Teknisk information Våra system och programvaror och dokumentbibliotek ligger på en dedikerad och SSL-certifierad certifierad server. I samband med att vi lanserar HeadCom QA kommer vi även att kryptera alla lla våra programvaror för säkrare användning. Vi arbetar i princip uteslutande med webbaserade system som kan användas av alla datasystem och webb. Vi rekommenderar alla våra användare som använder vår tekniska plattform att använda sig av internet Explorer. Explorer. Oväntade fel kan uppstå i programvarorna om man använder annan webbläsare. Alla blanketter, dokument, kundavtal och dito samt HeadCom Educations manualer, guider och PowerPoint presentationer ligger placerade i ett bibliotek på headcomnet.eu. Allll webbaserad inloggning till de webbaserade systemen går också genom headcomnet.eu. Denna webbplats har för övrigt ingen annan information med tanke på vår säkerhet. Vi utvecklar alla våra affärssystem i en tät dialog och kommunikation med vår IT leverantör, Bluepin AB i Uddevalla för bästa resultat gentemot våra kunder. För övrigt är vi mycket flexibla i alla tekniska lösningar och lyhörda för våra kunder kunders önskemål eller krav på säkerhet och oc tillgänglighet. Våra agenter och säljare kan omedelbart leverera kundens program direkt på plats genom att online registrera och generera licensnycklar genom HBN Administration. I samband med leverans får kunden inloggningsinloggnings och installationsinformation ation via eepost tillsammans med olika kom-igång-guider kom guider för administratörer, chefer och medarbetare i pdf-manualer. Ytterligare information kommer att presenteras kontinuerligt och speciellt i samband leverans av system. 46

47 Vår Grundsyn och Värderingar Vår grundsyn är främst att sätta fokus på människan och se och ta fram individens hela potential med allt vad detta innebär. För att ett företag och organisation skall kunna utvecklas måste människan i organisationen stimuleras och utvecklas. Vi ser människan som den viktigaste drivkraften i ett företags utvecklande. I vår egen organisation ser vi våra agenter och konsulter som vår stora styrka och motorn i vår organisation. Våra agenter och konsulter är vår starkaste resurs och utan dessa hade vi inte funnits på marknaden idag. Vår ambition och vision är att skapa och utveckla unika, effektiva och kompletta verktyg och plattformar som skapar spetskompetens och Human Capital Developments system och koncept som i sin helhet skapar Tydliga mål och gemensamma värderingar! Vi har i alla våra system och programkoncept byggt in ambitionen med innovationsbejakande möjligheter och engagemang samt skapa glädje och delaktighet i ett företag och organisation. Vi tror starkt på att våra medarbetare är vår starkaste resurs i en organisation och genom våra värderingar och syften vill vi förmedla och göra detta än mer starkare till alla våra samarbetspartners och kunder! Vi vill med våra system och programkoncept bidra med att utveckla hela företaget till hälsosamma och effektiva organisationer. Vår chefs- och ledarskapsfilosofi Utveckla humankapitalet; Genom ett fullgott ledarskap utveckla människorna i en kontinuerlig process i organisationen. 47

48 Kvalitetssäkra organisationens kunskap och erfarenheter. Det finns inga genvägar till kvalité, oavsett om det är humana kunskaper eller produktkvalité. Att skapa en objektiv syn och värdering på människors kunskap, erfarenhet och utbildning är grundbulten till framgång. Detta ligger alltid till grund inte bara för organisationens utveckling, utan även för medarbetarens motivation och tillfredsställelse i arbetslivet. Utveckla samarbetskulturen inom Team och Grupp. Att ha kunskap och ge utrymme att skapa team och grupper med rätt balans och kompetens är nyckeln och en avgörande faktor för en organisations resultat. Kommunikation. En bra kommunikation inom alla led stärker och förbättrar hela organisationen. Vi inom HBN skall vara världsledande inom kommunikation oavsett vem vi än kommunicerar med. Kommunikation är ett av våra allra viktigaste verktyg i vårt dagliga arbete och i våra dialoger med våra kunder. Jag vill direkt påstå att information, kommunikation och lyhördhet är själva nyckeln till ett framgångsrikt nätverk. Underskatta därför aldrig någonsin vikten av en tydlig och klar kommunikation! Inom kommunikation bör du observera följande tre nyckelord; Tydlighet; Det är många konflikter på och ute på arbetsplatserna som har sina rötter i misstag och missförstånd och alla dessa beror till stor del på en otydlig och oklar information och kommunikation. Nonchalera därför aldrig vikten av att vara tillräckligt påläst och tydlig i ditt sätt att kommunicera oavsett vem du än talar med. Tillgänglighet; Vi inom HBN nätverk skall alltid finnas tillgänglig för våra kunder och för varandra inom nätverket. Kravet är att alltid finnas där får våra kunder och samarbetspartners. Vi själva inom huvudorganisationen skall liksom våra agenter göra sig tillgänglig för samtal, stöttning och support för våra medarbetare. Lyhördhet; Att vara lyhörd och lyssna på omgivningen och våra kunders önskemål och krav om förbättringar och förändringar i vårt koncept. Vi skall utvecklas och göra alla våra produkter bättre utifrån våra kunder, partners och våra agenters och konsulters erfarenhet, kunskap och önskemål. Vi vill att vår grundsyn och värderingar skall genomsyra hela vår organisation oavsett var och i vilken befattning du än arbetar. Var ödmjuk inför rollen som agent eller konsult och visa passion för det du gör. Vad vi än gör skall vi aldrig glömma att vi finns här för att hjälpa och stötta företag och organisationer att utvecklas i sina verksamheter inom chefs- och ledarskap, kompetens- och kvalitetsutveckling. Respekt. En av de viktigaste grundförutsättningarna i vår verksamhet är att visa respekt till alla i vår omgivning, kunder, partners, kollegor och inte minst din egen verksamhet och nätverks erfarenheter och kunskaper. Var alltid lojal och ärlig i ditt yrkesutövande och visa en proffsig attityd. Glöm aldrig att visad respekt skapar trovärdighet och ett gott förtroende i din affärsutveckling. 48

49 Här följer några mycket viktiga punkter som jag vill att alla agenter, konsulter och återförsäljare tar till sig av och delar med oss: - Visa vänlighet, medmänsklighet och servicekänsla till alla du möter. Visa respekt till alla människor i alla nivåer oavsett vad de har för roll och uppgift. Skapa förtroende. Var en god lyssnare och stimulera andra människor att tala om sig själv själva och sina behov. Få andra känna sig betydelsefulla. Var genuint och ärligt intresserad av andra människor och visa ödmjukhet. Stimulera, stötta och hjälp dina kunder fram till ett gott resultat med våra produkter och dina tjänster. Erbjud alltid din rådgivning rådgivning och konsultation även i en form av mentorskap. Att se och fokusera på alla möjligheter istället för svårigheter. Vi vill också rekommendera alla våra agenter och konsulter att läsa och ta del av samtliga chefsguider som finns tillgängliga inom HeadCom HeadC Education. Vi försöker i alla våra editioner att hålla en ödmjuk men bestämd profil för att vägleda och guide våra läsare och användare. Till sist; för oss inom HBN gäller devisen att mänskligt samspel skapar harmoni och resultat! 49

50 Samarbetspartners. Vår huvudleverantör av alla tekniska lösningar, servrar och liknande utrustning är Bluepin AB i Uddevalla. Inom Bluepin har vi lagt våra webbaserade programvaror på en egen server för bättre säkerhet och tillgänglighet. Inom denna server även placerat vår svenska hemsida headcomsverige.se samt alla agenters subdomäner och mailfunktioner. Företaget är ett mycket seriös arbetande IT företag med många olika kompetenser inom sin verksamhet och vi är mycket glada över att ha fått till stånd ett samarbetsavtal med detta företag. I en del finansiella frågor samarbetar vi med ALMI Väst. ALMI Väst är vår huvudfinansiär som står bakom vårt nya HeadCom People. 50

51 Avtal Partner Program. I samband med att vi är överens om samarbetsvillkoren kommer vi att skicka över ett övergripande samarbets- och ramavtal. Detta i samband med att betalning sker av HBN-avgiften. Anslutningsavgiften är en engångskostnad och gäller för alltid. Inga dolda avgifter tillkommer, eller ej så kallade marknadsförings avgifter tillkommer. Omedelbart när detta är klart kommer vi att färdigställa BNA administrationssida och webbplats på headcom.eu och mail. Vänligen ta del även av vår Partner Program Guide, en form av franchisehandbok, HBN Handbook. 51

Informationsmanual. Konsult & återförsäljare. Networks of Competence & Trust!

Informationsmanual. Konsult & återförsäljare. Networks of Competence & Trust! Informationsmanual Konsult & återförsäljare Networks of Competence & Trust! R.4,14 HeadCom Solutions 2012 All rights reserved HeadCom Solutions Scandinavia Informationsmanual För konsult & återförsäljare

Läs mer

Version 1, 03. 2013. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu

Version 1, 03. 2013. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu Version 1, 03. 2013 copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu 1 Informationsguide om HeadCom Solutions Talent Management Program Vision, strategi,

Läs mer

HeadCom Solutions R 3,3 2013. Inspires to effiency and excellence

HeadCom Solutions R 3,3 2013. Inspires to effiency and excellence HeadCom Solutions R 3,3 2013 Inspires to effiency and excellence Talent Management. Competence Management. Agile Performance Management. Skapar bättre medarbetarskap. Skapar bättre chefer. Skapar motivation

Läs mer

HeadCom Education Utvecklar humankapitalet & ledarskapet

HeadCom Education Utvecklar humankapitalet & ledarskapet Välkommen till en presentation av nya Utvecklar humankapitalet & ledarskapet HeadCom Solutions Med kompromisslös fokus på människan! En del i HeadCom People 1 En del i HeadCom People Vårt utbildningskoncept

Läs mer

HeadCom Solutions a 2011

HeadCom Solutions a 2011 1 Skapar tydliga mål och gemensamma värderingar Human Capital due Diligence. Individuell kompetensbedömning. Rätt kompetens i Team & Grupp. Kompetensbaserad lön. Chefs- och kompetensutvecklingsplaner.

Läs mer

Betyg och Intyg. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare

Betyg och Intyg. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Betyg och Intyg HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions Intyg och Tjänstgöringsbetyg. Som arbetsgivare eller

Läs mer

Information till kunder, agenter och samarbetspartners inom HeadCom Solutions affärsnätverk.

Information till kunder, agenter och samarbetspartners inom HeadCom Solutions affärsnätverk. Information till kunder, agenter och samarbetspartners inom HeadCom Solutions affärsnätverk. Hunnebostrand sommaren 2014. Copyright All rights reserved HeadCom Solutions Scandinavia 20114 I denna InfoLine;

Läs mer

Internutbildning och Internutveckling

Internutbildning och Internutveckling Internutbildning och Internutveckling HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Version2,22 HeadCom personal utvecklar copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2012 All rights reserved

Läs mer

Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod.

Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod. Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod. Infoversion.3,05 2012 En av HeadCom Systems stora styrkor är det integrerade kompetensbaserade individuella lönesystemet.

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

8-punkts strategi som ny arbetsledare

8-punkts strategi som ny arbetsledare 8-punkts strategi som ny arbetsledare HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions Din 8-punkts strategi som ny

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1 Om MLC360 FEEDBACK MLC 360 Feedback är framtagen för professionella användare som verktyg för utveckling av individer, grupper samt verksamheter inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Här finns

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

kvalitetssystem för tandvården Enkelt Roligt Lönsamt Digitalt Journalintegrerat Personlig service Nätverk

kvalitetssystem för tandvården Enkelt Roligt Lönsamt Digitalt Journalintegrerat Personlig service Nätverk kvalitetssystem för tandvården Enkelt Roligt Lönsamt Digitalt Journalintegrerat Personlig service Nätverk Vår modell för privattandläkare Profil Preventum grundades 1994 för att täcka ett ökande behov

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsstöd Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln

Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln Vem betalar? Pensionspolicy Upphandling Vems ansvar? 1 Agenda Och vilka är Sofi och Elisabeth? Ansvar för pensionerna - trender,

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Människan i centrum!1

Människan i centrum!1 Människan i centrum!1 Vill du Utveckla dig/ditt företag, spara pengar och få kostnadskontroll? Utveckla din personal, jobba med de bästa medarbetarna?!2 Emperator presenterar Framtidens verktyg för HR

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Att bedöma chefer, ledarskapet och tjänster I en organisation.

Att bedöma chefer, ledarskapet och tjänster I en organisation. Att bedöma chefer, ledarskapet och tjänster I en organisation. Om work shops för chefer. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2012 All rights

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Full koll på kostnader för en hemsida

Full koll på kostnader för en hemsida Sofie Sjöstrand STEG FÖR STEG 1 Syfte Funktion Image Produktion Innehåll Drift 2a 2b 2c Egentillverkad Specialgjord Sociala medier STEG 1 Syfte, funktion, image Syfte Varför ska jag ha en hemsida? Sälja

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010 Presentation Projektledare för projektet Arbetsgivarrollen i ledarskapet Har erfarenhet av arbetsgivarrollen som: Medarbetare HR-expert Chef Personalchef Förvaltningschef Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer