XO Odontosurge i XO 4-enhet Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XO Odontosurge i XO 4-enhet Bruksanvisning"

Transkript

1 XO Odontosurge i XO 4-enhet Bruksanvisning YB-612 Version 1.00 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget DK 2970 Hørsholm Denmark

2 Innehållsförteckning Inledning XO 4 dokumentation XO Odontosurges egenskaper Hög frekvens Ergonomi Uppställning ( set-up ) Handstycke och kabel Manöverreglage Skära (dissektion) Koagulering (hemostas) Förberedelser och upplärning Dissektionsövning Koaguleringsövning Allmänna råd Clinical Applications Kontraindikationer till HF Soft Tissue Handling Rengöra och sterilisera Instrumenten Handstycke och kabel V Underhåll och säkerhet Viktiga påpekanden och varningar Tilbehör Tekniska data

3 Lista över figurer Figur 1 XO Fotkontroll... 7 Figur 2 Torkriktning, rengöring av instrumentslang

4 Inledning Inledning Den nya XO Odontosurge är framtagen för effektiv och säker HF Soft Tissue Handling med stark betoning på enkel användning och minsta möjliga olägenhet och oro för patienten. Men, säker och effektiv HF Soft Tissue Handling beror inte bara på utrustningens konstruktion, utan också i stor utsträckning på faktorer som användaren råder över. Det är viktigt att anvisningarna i denna handbok läses, förstås och följs för att förbättra både säkerheten och effektiviteten. Särkilt för dem med liten eller ingen erfarenhet av HF Soft Tissue Handling, och även för dem som är bekanta med konventionella, lågfrekvensenheter ber vi vänligen att ni tar er tid att noggrant studera denna handbok innan ni använder enheten första gången, för att bekanta dig med och kunna dra full fördel av de unika kvaliteterna och attributten i XO Odontosurge. Vi är övertygade om att du kommer att upptäcka att XO Odontosurge kommer att bli ett viktigt tillbehör i din dagliga praktik. Vi tackar dig för att du valt XO Odontosurge och hälsar dig välkommen till HF Soft Tissue Handlings värld. XO CARE A/S 4

5 1 XO 4 dokumentation 1 XO 4 dokumentation Detta dokument beskriver hur XO Odontosurge i XO 4- enheten fungerar rent allmänt. Du kan hitta mer information i: XO 4-2 / XO 4-6 Quick Guide XO 4-2 / XO 4-6 Configuration Guide XO Smart Link, User Guide 5

6 2 XO Odontosurges egenskaper 2 XO Odontosurges egenskaper 2.1 Hög frekvens XO Odontosurge arbetar vid en frekvens på 27 Megahertz (MHz), vilket är ca tio gånger högre än konventionella Soft Tissue Surgery-enheter. Denna exceptionellt höga driftfrekvens ger flera fördelar driftmässigt såväl som funktionellt. val av strömmens vågform och effektinställning som finns på konventionella enheter är föråldrade och behövs inte på XO Odontosurge PÅ/AV-reglaget finns i handstycket och ska aktiveras tillsammans med XOs fotkontroll. Vid denna hög frekvens, fungerar patientens hela kroppsyta som en stor, passiv eller neutral elektrod som, via luften, återför högfrekvenssignalen. Som resultat av detta, kan den konventionella och ohanterliga passiva elektroden, eller patientelektroden, som också ökar patient oro betraktas som föråldrad av XO Odontosurge. Den höga driftfrekvensen ligger långt ifrån frekvenser som kan stimulera nervvävnader. Som resultat av detta är den djupa bedövning som krävs med konventionella lågfrekvensenheter inte nödvändig. Vi rekommenderar dock att man i de flesta fall använder en viss bedövning för patientens välbefinnande. Den höga frekvensen spelar en central roll för det helautomatiska och omedelbart svarande effektinställningssystemet för XO Odontosurge. Som ett resultat kommer det unika effektinställningssystemet att fortlöpande kontrollera och exakt anpassa uteffekten från ett skärinstrument. Instrumentet avger den exakta mängden energi som krävs för att göra ett perfekt snitt, oberoende av varierande kliniska förhållanden. Om ett skärinstrument närmar sig ben eller tandstrukturer, sänker avstämningssystemet omedelbart effekten för att undvika termisk nekros i benvävnad. 2.2 Ergonomi Operatörskompatibilitet och enkel användning sammanfaller med XO Odontosurges unika användning av hög frekvens och automatisk effektinställning. Den passiva patientelektroden liksom omkopplare för 6

7 3 Uppställning ( set-up ) 3 Uppställning ( set-up ) 3.1 Handstycke och kabel Anslut handstycket till den matchande kontakten i änden på kabeln till handstycket. Anslut andra änden på handstyckekabeln till den matchande kontakten på instrumentbryggans baksida. Din XO Odontosurge är nu klar att slås på (ON) genom aktivering av eller efter val av antingen läge (CUT) eller (COAG). Figur 1 XO Fotkontroll 7

8 4 Manöverreglage 4 Manöverreglage Se XO 4 Quick Guide för mer information. När XO 4 är påslagen, ON, startar XO Odontosurge alltid i STANDBY-läget. När XO Odontosurge har använts i antingen CUT- eller COAG-läge och satts tillbaka på instrumentbryggan, kommer det valda läget att kvarstå tills ett annat instrument dras fram och aktiveras. Ett annat sätt är att ändra läget till STANDBY innan du sätter tillbaka handstycket på instrumentbryggan, genom att aktivera. 4.1 Skära (dissektion) 1. Börja alltid med att kontrollera att enheten är i STANDBY-läget. Tryck, om nödvändigt, på tills displayen visar STANDBY. 2. För in det önskade skärinstrumentet (trådinstrument) helt och fast i handstycket. 3. Tryck på tills CUT visas på displayen. 4. Instrumentet är nu klart att användas. Aktivera instrumentet genom att trycka på och hålla in fingeromkopplaren ON/OFF på handstycket och samtidigt manövrera med eller. Obs! En akustisk signal för kapning kommer att ljuda. Påbörja inget kliniskt arbete innan du noggrant har studerat avsnitt 5. All behandling måste inledas med kontroll av att ON/OFF-omkopplaren svarar med en akustisk signal. Rör inte instrumentet medan den akustiska signalen ljuder. Koppla alltid om till STANDBY-läge så snart som behandlingen har avslutats och även under alla pauser under en pågående behandling. Koppla alltid om till STANDBY-läge före insättning eller borttagning av ett instrument. 4.2 Koagulering (hemostas) 1. Börja alltid med att kontrollera att enheten är i STANDBY-läget. Tryck, om nödvändigt, på tills displayen visar STANDBY. 2. För in det önskade koaguleringsinstrumentet (kloteller stavinstrument) helt och fast i handstycket. 3. Tryck på tills COAG visas på displayen. 4. Instrumentet är nu klart att användas. Aktivera instrumentet genom att trycka på och hålla in fingeromkopplaren ON/OFF på handstycket och samtidigt manövrera med eller. Obs! En akustisk signal för koagulering kommer att ljuda. 8

9 5 Förberedelser och upplärning 5 Förberedelser och upplärning När man använder XO Odontosurge för första gången, rekommenderar vi starkt att användaren bekantar sig med XO Odontosurge innan denne börjar arbeta under kliniska förhållanden. Det kan göras med ett stycke färskt och magert kött som, när användaren håller den i handen, fungerar som en godtagbar klinisk modell. 5.1 Dissektionsövning 1. Välj STANDBY-läget. 2. För in ett rakt nåltrådsinstrument helt i handstycket. 3. Välj CUT-läget, och kontrollera att instrumentet svarar med en akustisk signal när fingeromkopplaren ON/OFF och eller aktiveras samtidigt. 4. Placera köttbiten i ena handflatan på en bit pappershandduk. Köttet ska inte vara torrt. Om det är det, fukta det då lätt med lite vatten. 5. Håll handstycket i ett penngrepp och håll instrumentet en liten bit ovanför vävnadsytan. Aktivera instrumentet genom att samtidigt trycka på och hålla in fingeromkopplaren ON/OFF och eller. Du kommer då att höra den akustiska signalen för CUT-läget. 6. Gör ett snitt några millimeter djupt i köttet genom att föra instrumentet i ett enda, sammanhängande drag, samtidigt som du använder höghastighetssuget för borttagning av den lukt som uppstår. 7. Träna på att göra grunda och djupa snitt och även snitt av varierande djup. Medan snitten görs, bör instrumentet hela tiden hållas i rörelse och flyttas så snabbt som motståndet i vävnaden tillåter. 5.2 Koaguleringsövning COAG-läget används tillsammans med bifogade klotinstrument för kontroll av isolerade blödningsområden. 1. Välj STANDBY-läget. 2. För in klotinstrumentet helt i handstycket. 3. Välj COAG-läget, och kontrollera att instrumentet svarar med en akustisk signal när fingeromkopplaren ON/OFF och eller är aktiverade samtidigt. 4. Håll instrumentet i läge en liten bit ovanför köttvävnadens yta och aktivera instrumentet på nytt. Den akustiska signalen för COAG-läget kommer då att ljuda. 5. Gör upprepade, lätta tryckningar med det aktiverade instrumentet på vävnaden. Det kommer att leda till små mål -områden med koagulering, som effektivt stoppar punktblödningen i en klinisk situation. 5.3 Allmänna råd Aktivera alltid instrumentet (akustisk signal) innan det kommer I kontakt med vävnaden. Håll alltid instrumentet rent och fritt från vävnadsrester. Håll alltid ett skärinstrument i rörelse med en fast, oavbruten rörelse. Håll alltid ett instrument med koaguleringsklot i rörelse med lätta tryck. Håll alltid vävnaden fuktad. Spraya med sterilt vatten om nödvändigt. Spray med sterilt vand, hvis det bliver nødvendigt. Fortsätt med att öva på vävnadsskulptering eller elektrohyvling och fördjupning med hjälp av ett wire loop-instrument. Du kommer att märka att instrumentets form och vinkel mot vävnadsytan kommer att bestämma snittets form. 9

10 6 Clinical Applications 6 Clinical Applications XO Odontosurge är avsett för kapning ellelr borttagning av mjuk vävnad eller för kontroll av blödning under kirurgiska ingrepp, speciellt i munhålan. Med korrekt användning i lämpliga kliniska situationer, kommer HF Soft Tissue Handling med XO Odontosurge att vara ett ovärderligt verktyg i alla faser inom tandvården. Alla discipliner, inkluderande prosthodonti, parodontologi, endodonti, pediodonti, ortodonti, oral kirurgi, och naturligtvis, rutinmässig återställande tandvård kommmer att kunna dra stor fördel av XO Odontosurge. 6.1 Kontraindikationer till HF Soft Tissue Handling 1. HF Soft Tissue Handling är kontraindikerad för patienter med hjärtpacemakers. 2. HF Soft Tissue Handling bör inte användas i närheten av brännbara narkosgaser och syrgas. 3. Medicinsk konsultation bör alltid beaktas innan HF Soft Tissue Handling används på patienter som kan skadas medicinskt, speciellt de med onormala läkningsprocesser som diabetes, blod dyscrasias, collagenstörningar, och patienter som genomgår strålbehandling. 10

11 7 Rengöra och sterilisera 7 Rengöra och sterilisera 7.1 Instrumenten En förutsättning för rena och väldefinierade snitt är rena instrument. Medelstora vävnadsrester kan tas bort genom torkning KOM I HÅG att skifta tillbaka till STANDBY-läge innan du vidrör instrumentet. I annat fall, rengör genom nedsänkning i en 3 % väteperoxidlösning med efterföljande avtorkning. Hantera alltid instrumentledningarna med försiktighet för att undvika deformering och brott. Den rekommenderade proceduren för infektionskontroll är att autoklavera (hetta upp) instrumenten för varje ny patient. Instrumenten kan steriliseras genom ångautoklavering (maxtemperatur 135 C), normalt när den placeras i hållaren med öppen eller borttagen kåpa. Figur 2 Torkriktning, rengöring av instrumentslang Instrumentsuspensioner kan rengöras i en diskdesinfektor (90 C). Tvätta inte enhetens instrumentslangar i en diskdesinfektor! 7.2 Handstycke och kabel Den rekommenderade proceduren för infektionskontroll är att autoklavera handstycket för varje ny patient. Handstycket kan steriliseras genom ångautoklavering (maxtemperatur 135 C). Disinfektera XO Odontosurge-kabeln med Dürr FD-322. För trasan från instrumentanslutningen i riktning mot pluggen för att undvika att desinfektionsvätska läcker in i instrumentkopplingen! 11

12 8 Underhåll och säkerhet 8 Underhåll och säkerhet Följ alltid dessa anvisningar: 1. XO Odontosurge måste användas enligt anvisningarna i denna handbok. 2. XO Odontosurge och dess tillbehör får inte börja användas, om det finns tecken på driftmässiga, elektriska eller mekaniska defekter/skador. 3. XO Odontosurge får inte tas i bruk, om kraftig gnistbildning mellan instrument och vävnad kan observeras. 4. XO Odontosurge är konstruerad för att uppfylla de allmänna säkerhetskraven i EN (IEC 601-1) och speciellt kraven i EN (IEC ). 5. Tekniska förändringar, inkluderande reparationer, inställningar/kalibreringar och modifieringar får bara utföras av XO CARE A/S eller specialister godkända av XO CARE A/S. 6. Försök inte demontera handstycket eller kabeln till handstycket. 7. XO Odontosurge bör kontrolleras i samband med allmän genomgång av enheter minst vartannat år. 12

13 9 Viktiga påpekanden och varningar 9 Viktiga påpekanden och varningar 1. Användning av elektriska kirurgienheter kan orsaka elektromagnetiska störningar på andra, otillräckligt skyddade enheter. Använd inte XO Odontosurge på patienter med implanterad hjärtpacemaker. Användning av XO Odontosurge kan störa annan oskyddad elektromedicinsk utrustning. 2. Risken för antändning av brännbara gaser eller andra material är inneboende i Soft Tissue Surgery och kan inte elimineras på konstruktiv väg. Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika kontakt mellan brännbara material och ämnen och elektriska kirurgiinstrument, vare sig de är i form av narkos eller ämnen för hudprepareringsämnen, produceras av naturliga processer i kroppshålor, eller kommer från kirurgiska draperingar, trakeotomiska rör eller andra material. All behandling måste inledas med kontroll av att ON/OFF-omkopplaren svarar med en akustisk signal. 4. Medical Device Vigilance System omfattas av tillverkarens skyldighet att till behöriga myndigheter rapportera omgående i händelse att en medicinsk enhet producerad av tillverkaren har orsakat en incident som lett till en allvarlig försämring av hälsotillståndet hos en patient eller användare. Om det osannolika skulle inträffa att din XO Odontosurge skulle vara inblandad i en sådan incident, är det därför mycket viktigt att du: 1. Snarats informerar XO CARE A/S, 2. Omedelbart slutar använda enheten, och 3. Omedelbart förvarar enheten separat och exakt i det skick den var, dvs. utan någon form av rengöring eller demontering. 3. Varningssymbol på handstyckekabelns kontakt har följande innebörd: Maximal uteffekt: 50 Watt vid icke-induktiv last på 500 Ohm. Driftfrekvens: 27 MHz. För operatörens säkerhet ska instrumenten bara sättas in i/tas bort från handstycket i läge STANDBY. Vidrör inte instrumentet medan den akustiska signalen ljuder. 13

14 10 Tilbehör 10 Tilbehör Följande levereras med XO Odontosurge: Ref.nr.: Reservdel: Handstycke, grått AO-219 Handstyckekabel, grå, med kontakter Behållarhölje med sju instrument Instrument Ref. nr. Typ Skaft Spetsdel Nål Rak Rak tråd, tunn Ögla Rak Cirkulär tråd, diam. 5 mm Kula Rak Kula, diam. 3 mm Nål Rak Rak tråd, grov Nål Vinklad Vinklad tråd, grov Nål Vinklad Vinklad tråd, tunn Ögla Rak Cirkulär tråd, diam. 10 mm Yttrligare, mer specialiserade instrument finns tillgängliga. Begär separat information. 14

15 11 Tekniska data 11 Tekniska data Produktnamn: XO Odontosurge, inbyggd i XO 4-enhet. Klassificering: Klass 1, typ CF (IEC 601-1) Klass IIb (M.D.D. 93/42/EEC) Maximal uteffekt: 50 Watt vid icke-induktiv last på 500 Ohm. Generatorfrekvens: 27 MHz Tillverkare: XO CARE A/S Usserød Mølle, Håndværkersvinget 6 DK-2970 Hørsholm, Danmark Tel.: Fax: E-post: 15

16 XO är ett registrerat varumärke. XO CARE A/S reserverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna utan förgående information Med ensamrätt XO CARE. 16

XO ODONTOSURGE Användarhandbok

XO ODONTOSURGE Användarhandbok XO ODONTOSURGE Användarhandbok YA-558, vers. 1.00 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 DK 2970 Hørsholm Denmark +45 70 20 55 11 info@xo-care.com www.xo-care.com INLEDNING Din nya XO ODONTOSURGE

Läs mer

XO ODONTOSURGE. Användarhandbok. YA-558 Version 4.02

XO ODONTOSURGE. Användarhandbok. YA-558 Version 4.02 XO ODONTOSURGE Användarhandbok YA-558 Version 4.02 2 XO Odontosurge, Användarhandbok YA-558, Vers 4.02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 FÖRORDNINGAR... 4 2.1 AVSEDD ANVÄNDNING 4 2.2 INTERMITTENT

Läs mer

Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5

Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5 Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5 A. BESKRIVNING Nav-X styrbara RF-enheter ger en monopolär kirurgisk effekt på målvävnad och styrs med en fotpedal som är fäst vid den elektrokirurgiska

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning - S. Dedicated Test Chamber TBS25

Bruksanvisning - S. Dedicated Test Chamber TBS25 Bruksanvisning - S Dedicated Test Chamber TBS25 Datum: 1998-06-01 Sidan 1/4 Säkerhetsföreskrifter Märk - Iaktta uppmärksamhet när locket stängs, eftersom lockets tryck mot boxens baksida är tillräckligt

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Bruksanvisning - S. Screening Audiometer AS208

Bruksanvisning - S. Screening Audiometer AS208 Bruksanvisning - S Screening Audiometer AS208 Datum: 1998-01-19 1/5 Avsedd användning AS208 undersökningsaudiometer är konstruerad att vara en apparat för undersökning av dövhet. Denna apparats utdata

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

ANELÄK Kirurgisk diatermi

ANELÄK Kirurgisk diatermi 1 (7) ANELÄK Kirurgisk diatermi Åtgärder före användning: För operationssjuksköterska gäller att före operationen: 1) Kontrollera att kabelisoleringen och kabelkontakter är oskadade samt i de fall isoleringen

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Bruksanvisning. Visual Reinforcement Audiometry VRA201

Bruksanvisning. Visual Reinforcement Audiometry VRA201 Bruksanvisning Visual Reinforcement Audiometry VRA201 datum: 2002-03-01 sid 1/5 Säkerhetsföreskrifter Om denna apparatur är en del i ett system med en eller flera andra enheter med medicinskt CE-märke

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Reviderad bruksanvisning Jsdfksdfklsædlfkæfkfkælsdkfæl Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Bruksanvisning Tuber & masker Nåle Transducer overtræk Bladder Scanner mäter blåsvolymen med ultraljud. Bladder

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

CELLPLEX TCP SYNTETISKT SPONGIÖST BEN 129257-9

CELLPLEX TCP SYNTETISKT SPONGIÖST BEN 129257-9 SV CELLPLEX TCP SYNTETISKT SPONGIÖST BEN 129257-9 Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Förlängningsdel Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 3 Rengöring 4 Övrig information

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts. Användarguide

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts. Användarguide sv SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts Användarguide 1 Introduktion till Suunto Comfort Belt................................................. 3 2 Börja använda Suunto Comfort Belt..................................................

Läs mer

Säkerheten vid mikrovågstorkning

Säkerheten vid mikrovågstorkning Säkerheten vid mikrovågstorkning Mikrovågstorkaggregat har blivit allt vanligare vid reparation av fukt- och vattenskador i byggnaderna. Torkaggregatets funktion bygger på mikrovågsstrålning. Om torkaggregatet

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Friedlands Produktkatalog

Friedlands Produktkatalog Friedlands Produktkatalog NYHETER 2008 libra+ trådlösa dörrklockor 868 MHz libra+ trådlösa dörrklockor 868 MHz design och fler funktioner med libra+ Friedlands LIBRA+ är en serie med exklusiv design för

Läs mer

Pediturn mjuk och hård. Bruksanvisning

Pediturn mjuk och hård. Bruksanvisning Pediturn mjuk och hård Bruksanvisning IMM1047_IFU_SV Version 5 2015 Bilder Bild 1 Bild 2 2 Innehåll Rubrik... Sida Allmänt/Symboler/Avsedd användning/avsedd miljö...4 Praktiskt handhavande...5 Information/Material/Rengöring...6

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Nordic Light Classic 50 Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light Classic 50 Installation - Manövrering - Rengöring Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa. Stäng persiennen och damma. 1 Montering av beslag a Monteringsbeslagen kan monteras

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare ANVÄNDARHANDBOK BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Bruksanvisning Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Innehåll W&H symboler...3 1. Inledning...4 5 2. Uppackning...6 3. Levererade delar...7 4. Säkerhetsanvisningar...8 5. Beskrivning...9 6. Driftstart

Läs mer

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 PPA 20 Operating instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации en da no fi ru Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 1 2 Printed: 24.03.2014

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Easyturn Manual IMB1048 Version

Easyturn Manual IMB1048 Version Easyturn Manual IMB1048 Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration 8 2 Innehållsförteckning Rubrik

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

C1250 ANVÄNDARINSTRUKTIONER. Elektroniska

C1250 ANVÄNDARINSTRUKTIONER. Elektroniska Elektroniska ANVÄNDARINSTRUKTIONER Dessa instruktioner kan komma att modifieras. Den senaste versionen av användarinstruktionerna finns alltid tillgänglig online. Tryckt den: november 25, 2015 M PB Swiss

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning 990147 Bruksanvisning Eutech 35 ph/lt fickmätare Före användning Bli inte orolig om det finns vita kristaller runt elektroden, det är helt normalt. Ta av skyddskåpan och doppa elektroderna i kranvatten

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Patientguide. Tillhör:

Patientguide. Tillhör: Patientguide Tillhör: Icare HOME (modell: TA022) PATIENTGUIDE TA022-035 SV-3.1 3 Inledning I den här guiden får du lära dig hur du använder Icare HOME-tonometern. Läs noga alla anvisningar i guiden innan

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning MPE 60 S S Manikyr/pedikyrset Brugsanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SVENSKA Kära kund!

Läs mer