Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler"

Transkript

1 Information från N timra.naturskyddsforeningen.se Sternrapporten: Billigare att agera än att vänta Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler om klimatåtgärder, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson. Rapporten visar att det är billigare att agera än att vänta. Osaklig hetskampanj mot Naturskyddsföreningen Efter Länsstyrelsens beslut att upphäva miljö- och byggnadsnämndens dispens från strandskyddet på Åstön har arrendatorn Lars Berntzén startat en osaklig hetskampanj riktad mot Naturskyddsföreningen byggd på felaktiga konsekvenser av beslutet. I en namninsamling, uttalanden i massmedia och skyltar i reservatet riktar han sin besvikelse mot Naturskyddsföreningen i stället för att rikta kritik mot kommunen för bristfällig information. Kattastrands Kretsloppsodling förbrukar lite vatten På Kattastrands Kretsloppsodling i Härnösand odlas fisk och grönsaker i samma cirkulerande vatten. Fiskarna ger näring till växterna och växterna ger fisken rent vatten! Anläggningen förbrukar extremt lite vatten. Natur-likt Nya produktionsrekord för vindkraften! Nödvändiga steg för hållbar konsumtion Naturvårdsverket föreslår 23 åtgärder som kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Förslagen omfattar hur vi bor, vad vi äter, hur vi transporterar oss och hur vi konsumerar i övrigt. Den genomsnittliga privata konsumtionen i Sverige är långt ifrån miljömässigt hållbar och behovet av förändring är därmed stort. Svampveckan i Timrå en lyckad form av natur- och kulturturism Svampveckan i Timrå var en lyckad form av natur- och kulturturism som är en ökande del av tjänstesektorn inom svensk ekonomi. Timrå kommun och dess sevärdheter sattes verkligen på kartan och fick uppmärksamhet långt ut i Europa. Vi hade nära hundra deltagare från vårt land och övriga nordiska länder men även från Frankrike, Ungern och Slovakien. De flesta var glada amatörer som plockade matsvamp, färgsvamp och som gillade att mingla runt i svampskogen och i arbetslokalen med likasinnade. Men vi hade även ett tiotal fackmykologer och specialister på svåra svampgrupper vilket resulterade i många fynd av sällsynta och lite kända svamparter.

2 Ordföranden har ordet... Tiden går fort och här är årets sista nummer av Natur-likt. Vilken fördel det är med dessa årstidsväxlingar - då finns alltid något att längta till. Det är dags att summera året och jag tror att vi aldrig under barmarkssäsongen haft så många aktiviteter som just detta år. Över ett trettiotal hittills och som vanligt har Elisabeth Nilsson stått bakom de flesta av utflykterna. Vilket fantastiskt jobb Du lagt/lägger ner för oss Elisabeth! Nu återstår ett antal inomhusaktiviteter och 19 november kommer Hans Andersson till Inbetween för att prata om svamp och om svampfärgning, ett intressant föredrag utlovas. Därefter redan den 25 november blir det en klimatkväll som Länsförbundet i Naturskyddsföreningen lovat att hålla i. Under kvällen kommer man från länsstyrelsens sida att berätta om de strategier man har inför kommande klimat- och energipåverkan i vårt län. Helt enkelt talar man om hur vi framåt kommer att påverkas av de förändringar i klimatet som kommer. En stor glädje med den kalla årstiden är när jag drar i gång med att förse småfåglarna som besöker mig med mat. Hackspettarna även de är ju här mest varje dag och njuter av talgbollarna! Jag har skaffat rikligt med solrosfrön, talgbollar samt nötter. Blir nog lite hampfrö och talg när det kommer närmare jul. Om jag inte själv kommer på att det är tid att börja så har jag trogna gäster bland talgoxarna som kryper in i springor vid altantaket och påminner mig! Efter Länsstyrelsens beslut att upphäva miljö- och byggnadsnämndens beviljade dispens från strandskyddet på Åstön har arrendatorn gått till frontalangrepp på Naturskyddsföreningen i Timrå. Vi förstår arrendatorns besvikelse, men det ger honom inte rätt att ohederligt beskylla Naturskyddsföreningen för effekterna av beslut som fattats av Sveriges riksdag (Miljöbalken där strandskyddsreglerna ingår) och kommunfullmäktiges beslut i Timrå. Det som vi i Naturskyddsföreningen gjort är att hävda att lagstiftningen i Sverige även gäller i Timrå och det har även Länsstyrelsen funnit vara korrekt. Nu är beslutet överklagat och Markoch Miljödomstolen i Östersund skall behandla arrendatorns överklagan. I denna tidning finns förutom mycket annat läsvärt även det uttalande som en enhällig styrelse gjorde i frågan. Lite tidigt kanske, men jag vill passa på att önska er alla en GOD JUL och ett Gott Nytt År! Bengt-Göran Natur-likt är ett medlemsblad för Naturskyddsföreningen Timrå. Innehållet handlar dels om föreningens verksamhet, men också om natur- och miljöfrågor. Har du idéer om vad du tycker vi ska ta upp får du gärna höra av dig. En del medlemmar tycker att det räcker att få tidningen via mail. Andra vill gärna ha en tidning att bläddra i eller för att visa upp för andra intresserade. Du avgör själv vilket du tycker är bäst. Kontakta oss Berry Johansson svarar för redigeringen av Natur-likt. Du kan nå honom via hans , Stoppdatum för inlämning av manus till kommande nummer av Natur-likt är 7 februari 2015, med utdelning veckan efter.

3 Osaklig hetskampanj mot Naturskyddsföreningen! Det står naturligtvis Skeppshamns café fritt att gå ut med protestlistor efter länsstyrelsens beslut att upphäva Timrå kommuns beviljade dispens från strandskyddet och vi kommer alltid att försvara er rätt att göra det. Men vi tycker samtidigt att man ska visa lite anständighet och saklighet i argumentationen och rikta kritiken dit den hör hemma, nämligen till Timrå kommun för deras bristfälliga rådgivning, som orsakat er besvikelse. Naturskyddsföreningen i Timrå har varken fastställt reglerna för strandskyddet eller reservatsreglerna och kan alltså inte beskyllas för att vilja utestänga allmänheten från Skeppshamn. Strandskyddslagstiftningen har fastställts av Sveriges riksdag och syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för hela allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet. Reservatsreglerna har fastställts av kommunfullmäktige i Timrå. Syftet var att skydda de natur- och kulturvärden som finns på Åstön, både på land och i vattnet. Utökning hinder för allmänheten I det aktuella dispensärendet ville Lotstornet AB permanenta och utöka antalet platser på campingen från dagens 25, varav 14 upptas av säsongscampare i konflikt med gällande arrendeavtal, till 32 platser varav de närmast vattnet skulle hamna meter från strandlinjen. Utökningen skulle om den godkändes ha hindrat den övriga allmänheten från tillgång till strandområdet och försämrat livsvillkoren för djur- och växtlivet. Stranden räddad för allmänheten Det är alltså Lotstornet AB som orsakat att Naturskyddsföreningen ansåg att den av kommunen beviljade dispensen måste överklagas. Länsstyrelsen var av samma uppfattning och upphävde kommunens beslut. Mark- och miljödomstolen kommer med all sannolikhet att vara av samma uppfattning när den så småningom kommer att behandla Lotstornets överklagan av Länsstyrelsens beslut. Naturskyddsföreningen har därmed genom sin överklagan räddat undan den aktuella stranden för hela allmänheten. Delar föreningarnas uppfattning Det bör understrykas att Naturskyddsföreningen delar den uppfattning som föreningarna i Tynderö gett uttryck för, nämligen att en väl avvägd korttidscamping i reservatet gynnar turismen. Sammanblandningen ohederlig Att som Skeppshamns café i eget intresse försöka blanda samman det aktuella dispensärendet med effekterna av de reservatsregler som fastställts av Timrås kommunfullmäktige och hävda att dessa skulle vara en följd av Naturskyddsföreningens överklagning är djupt ohederligt och felaktigt. Naturskyddsföreningen vill hävda att Länsstyrelsens beslut absolut inte kan få de effekter som beskrivs i uppropet till namninsamlingen. Styrelsen för Naturskyddsföreningen Timrå Delar du Naturskyddsföreningens uppfattning att naturskyddslagstiftningen måste gälla även i Timrå kommun? Då behövs du som medlem i Naturskyddsföreningen! Det kostar mindre än en (1) krona om dagen att vara medlem! Kontakta någon i styrelsen och anmäl dig med namn, adress, telefonnummer och mailadress!

4 Varför är Mjällådalen så stor när Mjällån är så liten? Regnet strilade och kvicksilvret låg runt 10 grader. Detta till trots blev den guidade turen i Mjällådalen både välbesökt och uppskattad. Deltagarna samlades vid Västanåfallets natur- och kulturcenter för att lyssna till Mikael Berglund, geolog och naturgeograf. Mikael är verksam vid Högskolan i Dalarna och var tidigare verksam vid Mittuniversitetet. Han har karterat Mjällådalen för SGU:s räkning (Sveriges geologiska undersökningar). Mikael inledde med en fängslande berättelse om Mjällådalens långa geologiska historia från bildandet av dalgången, via isälv, havsvik och landhöjning till dagens pågående meandringar och ras. Mikael gav tips på att man kan få reda på mer om till exempel var högsta kustlinjen går och vilka jordarter som finns och hur långt det är ner till berggrunden på den plats man befinner sig, i SGU:s kartskåp Sedan var det dags att utöva våra nya kunskaper i praktiken. Första stoppet var grustäkten i Jällvik. Där fick vi se exempel på en ravin med både relativt stabila, bevuxna partier, men också partier med blottor, där man kunde förvänta sig ras. Mikael berättade att man kan se på träden om marken varit instabil. Då är de krökta i basen, eftersom de strävar efter att stå rakt. Om marken förskjuts så böjer sig trädet. Vid Jällvik kunde vi se många stadier av Mjällådalens geologiska utveckling; både berg i dagen, morän (som flyttats av isen under istiden), isälvsmaterial (som transporterats och slipats när isen smälte under istiden) och sediment (både sådant som sjunkit under den tid då Mjällådalen var en havsvik och material som transporterats med Mjällån). Mikael spekulerade i att om vi kommer tillbaka till Jällviksbron om 2000 år, så kommer den att vara en stridare fors, med högre fallhöjd än idag, eftersom ån troligen har skurit ner till berggrunden då. Turen fortsatte till Höglandsbodarna där vi fick se exempel på en getrygg och hur man varit tvungen att flytta på stigen, eftersom marken där stigen tidigare gick är på väg att rasa. Den guidade turen avslutades med fika, innan man på egen hand kunde beskåda Värsta Getryggen och insektslokalen nere vid Mjällån. Turen arrangerades av Leader Timråbygd tillsammans med naturskyddsföreningen. Den här aktiviteten nådde 23 deltagare. De flesta hade inte varit med vid något av Dialog Mjällådalens tidigare arrangemang, utan hade blivit nyfikna eftersom de hört så mycket om Mjällådalen och att det skrivits så mycket om den på senare tid. Man passade på att följa med på turen för att lära sig mer. Text och foto: Jenny Zimmerman

5 Svårt att avbryta utflykten till Merlo slott Utflykten till Merlo den 6 september samlade 23 deltagare. Arkivchef Monica Jonsson guidade. Vi började med en tur runt i parken. Man blir andäktig bland jätteträden, lärk, ask, alm, ek, lönn, brödtall och mycket mer. Vi spanade även efter svamp eftersom en grupp från svampveckan kommer att besöka parken. De kommer säkert att göra fynd. I parken finns även ett arkitektritat hönshus. En otroligt vacker tegelbyggnad. En liten lekfull katt följde oss genom hela parkrundan. Som på beställning kom solen fram lagom till fikapausen framför slottet. Sen fick vi komma in i slottet, eller som Monica säger, villan. Hon berättade engagerat om huset, historien, familjen, konsten och mycket mer. Vi tassade runt i strumplästen genom de rum som restaurerats. Monica pekade och visade på hur ursprungliga målningar tagits fram och vad man vill fortsätta med. Efter en och en halv timme inne hade vi ändå svårt att avbryta. En helt underbar upplevelse med ett lite sorgligt inslag när hon pekade på en stängd dörr, där låg matsalen. Den skänktes till Sundsvalls museum och många sundsvallsbor har sett den i gamla museet. Nu ligger den nedpackad och bortglömd, finns inga planer att visa den Text: Elisabeth Nilsson Foto: : Ad van Groeningen Profilera företaget, bli sponsor! Som sponsor till Svenska Naturskyddsföreningen kan företaget visa engagemang för en hållbar utveckling. Företaget investerar i miljöarbetet, men även i sin egen framgång. Läs mera på naturskyddsforeningen.se. Du kan även satsa dina sponsorpengar i Timrå. Kontakta styrelsen.

6 Kattastrands kretsloppsodling På Kattastrands Kretsloppsodling i Härnösand odlas fisk och grönsaker i samma cirkulerande vatten. Fiskarna ger näring till växterna och växterna ger fisken rent vatten! Anläggningen förbrukar extremt lite vatten. Vi kan driva vår anläggning i tre år med samma vattenmängd som en vanlig anläggning förbrukar på ett dygn, berättar Per-Erik (Pecka) Nygård projektets initiativtagare och eldsjäl. Systemets styrka är att man kan odla fisk på platser med begränsad mängd vatten, vilket innebär att fiskodling kan ske på många fler ställen än de traditionella. Målsättning - Det övergripande målet är att få fram ett biologiskt hållbart och ekonomiskt bärkraftigt system för odling av fisk och grönsaker i ett och samma recirkulerande vatten. Kretsloppssystemet innebär att de skadliga utsläpp i naturen som ofta är förenat med fiskodling och jordbruk elimineras. Istället utnyttjas näringen från fisken till växterna, som i sin tur utgör reningsverk för fisken. Dessutom vill Kattastrands Kretsloppsodling dela med sig av sin kunskap till småföretagare och fiskare samt allmänheten i avsikt att dessa skall kunna starta egna verksamheter. Systemet kan anpassas till många storlekar, allt ifrån ett litet i hemmet eller i trädgården till en storskalig industriell anläggning. Härnösands kommun har engagerat sig i projektet redan från starten. Kommunen har en ambition att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle med det naturliga kretsloppet som princip, en profil som stämmer väl överens med projektet Kattastrands Kretsloppsodling. Även Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och hushållningssällskapet har bidragit med finansiering till projektet. Det ligger i allmänhetens intresse att börja tänka i kretsloppsbanor, påpekar Pecka Nygård och fortsätter. Det är ett faktum att allt som tillverkas kommer, förr eller senare, att återvända till naturen. Vår förebild måste vara naturens eget kretslopp där allt avfall förvandlas till resurser i form av näring Tar tillvara naturliga resurser - Kattastrands Kretsloppsodling utnyttjar de resurser som naturligt finns hos både fiskar och växter. På det sättet minskas de skadliga effekterna på miljön. Inget av det näringsrika vattnet sipprar ut imiljön för att ytterligare bidra till övergödningsproblemet. Inga giftiga bekämpningsmedel eller skadliga näringslösningar sprids över växterna och förstör därför inte heller grönsakernas naturliga smak och näringshalt. Stora delar av arbetet finns dokumenterat på Kattastrands hemsida Kretsloppan tar över När Pecka nu efter snart 20 års utvecklingsarbete avslutar sitt projekt, har det bildats en ekonomisk förening Kretsloppan som skall förvalta och vidareutveckla systemet. I samverkan med Härnösands kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet och andra intressenter är målet att skapa en pilotanläggning på kvm, där värmebehovet kan klaras med hjälp av leverans från fjärrvärmesystemets returled-

7 ning som har en temperaturpå ca 40 C. Den stadsnära anläggningen kombineras med en gårdsbutik och café för att öka attraktionskraften ytterligare. Det kommande utvecklingsarbetet handlar bland annat om koncept för Effektiv uppvärmning och kylning Värme från ljuskällor Syresättning och koldioxidrensning Odlingsbäddar Tillväxt av fisk Logistik Inslaget av stadsnära odling stärker konceptet ytterligare. Anläggningen kommer att utformas så att den kan producera fisk och grönsaker året runt. Målet är dessutom att kunna få en jämn produktion varje månad av färsk fisk och grönsaker och där det näringsrika vattnet från fiskodlingen tas om hand i odlingen av olika grönsaker. Läs mer på Stefan Goës Medelpads Ornitologiska Förening Höstens program i Hulistugan år 2014 Alla föredrag startar klockan Som vanligt kommer fika, lotteri + lite materiel att finnas till försäljning Tisdag Fjällgås Bo Fagerström, och Lars-Göran Lindström Hudiksvall drivande i arbetet med de svenska fjällgässen berättar om fjällgåsprojektet Tisdag Göktyta Erik Arbinger Strängnäs, Sveriges mest kunnige på göktyta berättar om hur vi kan gynna göktytan Tisd Våra fågellokalers Geologi Tomas Binett, Sundsvalls Geologiska Sällskap ger oss en inblick i hur våra fågellokaler skapats geologiskt och om Selångersjöns framtid. Välkommen!

8 Svampspaning på Burberget Utflykten till Burberget den 7 september kom till genom att jag skulle visa Inga-Lill Häggberg nya stigen från berget runt tjärn, där hon skulle guida i svampveckan. Då kunde vi ju bjuda in fler. Vi blev 6 personer som gick rundan. Vi tittade på gruvhålet efter guldrushen och de ev uppallade stenarna från forntiden, sk liggande hönor. Men främst spanade vi efter svamp. Inga-Lill berättade om de olika matsvampar vi såg. I toppstugan skrev vi i gästboken, men fikade ute i det underbara vädret. Sen gick vi den nya stigen ner och runt tjärn. Ingen såg de pilskyltar jag satt upp men jag har även satt upp rödgula band. Hoppas fler går stigen så den blir bättre upptrampad. I uppförsbacken på norra sidan om tjärn hittade jag förra veckan en svamp jag inte kände igen och tog hem. Det visade sig vara en raritet, svartblå rödling. Jag bad alla spana, men vi hittade ingen fler, men Annons den kan ju komma. Men, den största sevärdheten återstod, fyra exemplar av lackticka på en björkstubbe, den största 29 cm. Tänk färgen på det röda lacket vi använder till jul. Så såg de ut, men de hade släppt sina bruna sporer så vid vandringen såg de ut som pudrade med kanel. Jag torkade av en bit med fuktigt papper så vi fick se färgen. I Kina är svampen högt skattad, ingår i mediciner. Den odlas numera och säljs även i Sverige, hjälper mot allt. Sen kom vi till en husgrund, med rester av jordkällare. Den som bodde där emigrerade till Amerika. Han handlade här med fårskinn, därav säkert namnet på bäcken som rinner från tjärnen, Skinnfällbäcken, som vi gick över på en ny bro. Namnet Burtjärn kommer av det gamla namnet på bäver, bur, som finns på många ställen. Elisabeth Nilsson.

9 - Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler om klimatåtgärder, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson. Väckarklocka för finansdepartementets kalkyler Rapporten från Global Commission on the Economy and Climate har kommit om hur kostnaderna för klimatproblemen ska kunna integreras i en samhällskalkyl. Rapporten har tagits fram under ledning av bland andra Lord Nicholas Stern, Mexicos tidigare president Felipe Calderón och Sveriges miljöminister Lena Ek. Rapporten visar att det är billigare att agera än att vänta. - Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler om klimatåtgärder. Vi kan inte fortsätta att ha modeller som är bara ser ena sidan av myntet där åtgärder mot klimatförändringarna bara är en kostnad. Det är som att bara ha en åklagare i en rättegång och ingen försvarsadvokat, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. Lena Ek, en av initiativtagarna En av initiativtagarna till rapporten har varit den svenska miljöministern Lena Ek. Rapporten har tagits fram av några av världens mest inflytelserika ekonomer och backas även upp av Världsbanken, OECD och Internationella Nya produktionsrekord för vindkraften. Under lördagen 27 september sattes två nya produktionsrekord för vindkraften. Då producerades 4 GWh (miljoner kilowattimmar) vindkraftsel mellan klockan 12 och 13 och under hela dygnet producerades 88 GWh, enligt uppgifter från elstatistik.se. Valutafonden. - Lena Ek ska ha en stor eloge för att hon varit delaktig i att få fram den här rapporten. Klimatproblemen är stora, men inte för stora för att kunna lösas. Tjänar inget på att vänta - Stern har tidigare visat att vi inte tjänar något på att vänta nu får vi också stöd för att klimatpolitiken också har en uppsida. Vi har de närmaste 15 åren på oss att vända trenden, men skall FN:s klimatförhandling i Paris lyckas 2015 bör varje land ta fram underlag som visar på vad man också tjänar på att går före i klimatpolitiken, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. Det kostar mindre än 1 (en) krona/dag att vara med i Naturskyddsföreningen

10 Annons

11 Nödvändiga steg mot hållbar konsumtion Naturvårdsverket föreslår 23 åtgärder som kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Förslagen omfattar hur vi bor, vad vi äter, hur vi transporterar oss och hur vi konsumerar i övrigt. Den genomsnittliga privata konsumtionen i Sverige är långt ifrån miljömässigt hållbar och behovet av förändring är därmed stort. - Det handlar inte bara om att påverka vad vi konsumerar, utan även om att styra i riktning mot hållbara konsumtionsnivåer och hållbara beteenden. De förslag vi lägger fram bidrar till att det blir lättare för konsumenterna att göra hållbara val, säger Martin Eriksson, avdelningschef på Naturvårdsverket. Förslag på bred front Förslagen har tagits fram på uppdrag av regeringen och omfattar flera områden. Fem av åtgärderna rör transportområdet, fem handlar om hur vi bor och två åtgärder rör livsmedelsområdet. Resterande 11 förslag bedöms kunna påverka konsumtionen generellt. Bland förslagen finns bland annat ett stadsmiljöprogram, som innebär ökade satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik i städerna. Naturvårdsverket föreslår också att det ska bli enklare för kommuner att tillhandahålla parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Naturvårdsverket föreslår även att Energimyndigheten ska få i uppdrag att utreda ett energieffektiviseringsavdrag, det vill säga ett avdrag liknande rotavdraget, som bland annat ska göra det billigare att genomföra energibesparande åtgärder i flerbostadshus. Fler styrmedel behöver utredas Naturvårdsverket vill också utreda styrmedel som kan minska köp- och slängbeteenden, exempelvis genom förbättrad kvalitet på produkter, funktionsansvar, ökad möjlighet att reparera och återanvända, liksom gynna utvecklingen mot hållbara affärsmodeller i företagen (till exempel funktionsförsäljning, modeller för att dela, låna, hyra, reparera och återanvända). Vi föreslår också att Pensionsmyndigheten utreder möjligheten att införa en miljörating av premiepensionsfonder. Tydliga instruktioner behövs Utöver dessa förslag behövs även ytterligare styrmedel och åtgärder, ett långsiktigt strategiskt arbete, tydliga uppdrag till berörda myndigheter och ett ökat samarbete mellan olika aktörer. Naturreservatens dag vid Västanåfallet Regnet slutade nästan samtidigt som vi vandrare hade samlats vid Västanåfallets naturreservat 21 september. Vi, fem två- och en fyrbent, deltagare fick först passera den vackra kulturmiljön vid fallet. Brukets omgivningar har putsats till och är i sig ett besöksvärt område. Men vi fortsatte i åns flödesriktning först brant uppför sedan mer plant och bort från bebyggelsen in i en mycket vacker skogsterräng. Målet var Långkrången som verkligen gör skäl för sitt namn då den sträcker sig som en smal avsats längs Mjällån. Man hittar alltid något spännande under såna här vandringar och den här årstiden är det mest i form av vackert färgade svampar. Komna längst ut på krången så blev det efterlängtad fikarast och därefter vände vi tillbaka. En lagom lång och behaglig utflykt till ytterligare ett besöksvärt närområde! Text o Foto: Stig Carlsson

12 Som arbetsplats och samlingslokal huserade mykologerna i Bergeforsens park. Ett bra val både utrymmesmässigt, sammanhållande för måltider och tekniskt anpassat vad det gällde tillgången på elektricitet. Eftersom där fanns en scen där dansband och andra annars huserade så fanns kraft så det räckte till alla deltagares utrustning. Strömmen räckte till all utrustning De flesta har med sig mikroskop, bordsbelysning, dator och en svamptork. Den sistnämnda drar en del ström, i alla fall alla tillsammans, men på parken fanns en något bedagad veranda som var utrustad med värmepaneler. Så ur med värmen och i med torkarna. Där fanns el så det räckte. Dagsprogrammet följde ett mönster Dagsprogrammet följde ett mönster. Först frukost i parken. Utdelning av lunchpaket och utflykter som deltagarna kunde välja mellan. Utflyktsmålen kunde vara både nära och Fikapaus vid Hornsjömon. En mykologivecka i Timrå Hur skulle svampsäsongen bli? En fråga som ledningsgruppen ställde sig. Juni blev inledningsvis ganska kylig, men i juli slog värmen till med temperatur upp till 30 grader. Inledningsvis var det knastertorrt i markerna i början på augusti och två av Sundsvalls Mykologiska Sällskaps populära matsvampsutflykter fick ställas in. Så kom regnet och med det svampen. ganska långt bort som västra Medelpad eller en bit in i Ångermanland. Populärt var att besöka den vackra socknen Ljustorp. Kvällsarbete och föredrag Efter hemkomst förelåg för de flesta besök på sitt logi för kanske dusch och ombyte, middag på parken och arbete med de under dagen insamlade kollekterna. Så till sist presentation av På kvällarna arbetade man med artbestämning av de insamlade kollekterna.

13 dagens fynd av kursledning och något föredrag av inbjuden person. Den stora publiken bestod av över 100 deltagare från 9 länder. 22 funktionärer och utflyktsledare Kursledning var Mikael Jeppson från Trollhättan och Michael Krikorev från Årsta. Kallades enligt eget förslag för M1 och M2. Scenens mikrofon blev, med viss munterhet, utnämnd till M3. För utflyktsplaneringen ansvarade Jan-Olof Tedebrand, Sundsvall (som för övrigt författat den utmärkta utflyktsguiden) och för den stora administrativa delen (ekonomi, boende, måltider, information), Hjördis K Lundmark, Kyrkdal. Men totalt behövdes 22 funktionärer och utflyktsledare. Tekniskt ansvarig för bl.a. M3 och el var artikelförfattaren. Allt arrangerades i samarbete med Sundsvalls Mykologiska Sällskap (Jeanette Södermark), Svampfärgarsällskapet (Siv Norberg) och Timrå Naturskyddsförening (Elisabeth Nilsson). Huvudarrangör var Sveriges Mykologiska Förening (SMF). Tomas tände också en mysig lägereld där dagens lunch intogs. Vandringarna på stigar längs Mjällån, Ljustorp, var mycket uppskattade, ledd av Elisabeth Nilsson som lagt ned mycket arbete på restaurering av stigar i området. Förutom svampfynd så blev de utflykterna också mycket pedagogiska allt eftersom Elisabeth berättade och deltagarna även kunde läsa information uppsatt på olika platser. För framtiden finns förhoppning om att Mjällåns dalgång skall få ett reservatskydd. Norrländsk buffé med dessert Social sammankomst skall det också vara. Och på fredagskvällen ordnades festmiddag på parken. Här skall kökspersonalen speciellt omnämnas att de under hela veckan gjorde ett bra arbete i ett inte allt för lättarbetat kök. Trots små störningar som de flesta hade överseende med fungerade allt till belåtenhet. Festmiddagen bestod av en norrländsk buffé med dessert. På grund av logistikpropp i köket sjöng vi allsång dagen därpå. Men det gick också bra. Elisabeth Nilsson tillsammans med en av deltagarna ute i skogen vid Mjällån. Som exempel på trevliga exkursioner kan nämnas en utflykt till ett brandfält ovan Viksjö i Ångermanland där SCA olika år gjort naturvårdsbränningar. Det blev mycket pedagogiskt eftersom tre olika års brandfält låg nära varandra och man såg hur växtligheten återhämtade sig. Den mycket kunnige biologen Tomas Rydkvist, SCA, medverkade och berättade om naturvårdsbränning på plats och senare som föredrag på kvällen för hela församlingen. Vid lördagens Öppna hus kunde besökarna bland annat titta på de här svampfärgade produkterna av Anita Sjöberg. På lördagen var det Öppet Hus och visning av matsvampar, färgsvampar och svampfärgning samt vernissage med svampfärgade produkter i form av kläder i ull, siden och smycken. Man kunde även handla svamptillbehör och svamplitteratur. Så blev det dags att packa ihop för hemresa. Alla kollekter togs om hand. Fynden kommer att presenteras både digitalt och i form av en rapport till deltagarna. Text och bild: Hans Andersson

14 Lyckad svampvecka i Timrås natur Den biologiska mångfalden i naturen är förutsättning för människans liv här på jorden. Svamparna är en del av mångfalden. De bryter ner dött material och förser även träd och andra högre växter med vatten och näringsämnen. Trädens och växternas rotsystem förlängs tusenfalt tack vare detta finurliga samarbete med svamptrådarna nere i marken. Dokumentation av svamparna i naturen är viktig för att kunna studera kommande klimatförändringar då många sydliga arter sakta sprider sig norrut vid varmare klimat. Här följer några minnesglimtar från svampveckan i Timrå som ägde rum 8 14 september Hjördis Lundmark svarade för boendet Hjördis Lundmark ansvarade för boendet och maten under veckan. De nära hundra deltagarna bodde på Lögdö herrgård, Söråkers herrgård, Wifstavarvs camping. Alla rymdes under kvällarnas svampminglande och föredrag i den stora dansrotundan på Bergeforsparken. Lyckad form av natur- och kulturturism Svampveckan var en lyckad form av naturoch kulturturism som är en ökande del av tjänstesektorn inom svensk ekonomi. Timrå kommun och dess sevärdheter sattes verkligen på kartan och fick uppmärksamhet långt ut i Europa. Vi hade nära hundra deltagare från vårt land och övriga nordiska länder men även från Frankrike, Ungern och Slovakien. De flesta var glada amatörer som plockade matsvamp, färgsvamp och som gillade att mingla runt i svampskogen och i arbetslokalen med likasinnade. Men vi hade även ett tiotal fackmykologer och specialister på svåra svampgrupper vilket resulterade i många fynd av sällsynta och lite kända svamparter. Flera svamparter som samlades var nya för landet. En kommenterad rapport över fynden under svampveckan publiceras under Invigningen Kommunalrådet Ewa Lindstrand hälsade alla välkomna och invigde svampveckan. Därefter visade kommunekologen Stefan Grundström fina bilder från Timrås natur. Alla deltagarna fick en kommunmapp med karta över Timrå, liksom en snygg och informativ utflyktsguide som finns utlagd digitalt på Sundsvalls Mykologiska Sällskaps hemsida (www.myko.se) och även på Timrå Naturskyddsförenings hem-

15 sida. Guiden är en presentation av svamp och natur i Timrå med omnejd och innehåller fina bilder av främst Rolf Lidberg, Siw Muskos och Håkan Sundin. Mjällådalens natur fängslade deltagarna Elisabeth Nilsson guidade en grupp varje dag till strandskogar och ravinområden i Mjällådalen. Svamptillgången var god och listorna blev långa och intressanta. Vi hade med oss professor Karl Henrik Larsson från Oslo universitet som är ledande specialist på gruppen skinnsvampar som bryter ner död ved. Han samlade många intressanta skinnsvampar på fallna aspar, granar, sälgar. Karen Hansen från Naturhistoriska Riksmuseet är specialist på skålsvampar. Hon fann bland annat en violett skålsvamp som hon aldrig sett förut, den kan eventuellt vara ny art för vetenskapen. De fina svampfynden i Mjällådalen blir ytterligare argument för att bevara dalgångens natur åt framtiden! Tryffelhunden Lello Inga-Lill Häggberg guidade norska tryffelexperten Anne Molia och hennes italienska tryffelhund Lello till en kalkgranskog med blåsippor vid Stordalen i sluttningarna mot Indalsälven. Här blev det stor upphetsning när Lello grävde fram den ena tryffelarten efter den andra. Sökandet inleddes med att hunden sniffade sig fram till var tryffeln fanns nere under markytan. Sedan krafsade Lello med fötterna och tittade på Anne som med en liten kratta och med fingrarna frigjorde och samlade in tryfflarna. Lello fick hundgodis som tack för grävjobbet! Nämnas kan att ingen av de tryfflar som hittades vid Stordalen tillhör de läckra, ätbara tryffelarterna. Det återstår att finna den svarta, läckra Perigordtryffeln i Timråskogen! Ny art för Sverige vid Myckeläng Håkan Sundin guidade till bland annat Smackgrundet i Indalsälvens delta och till de fina lövskogarna och ängsmarkerna mot havet vid Tolvösand och Myckeläng. Den mycket artkunnige danske fackmykologen Thomas Laessöe var med på båda turerna och fyndlistorna blev väldigt långa med bland annat en ny skålsvamp för Sverige vid Myckeläng. Se Anne Molias bild av Thomas Laessöe med tryffelhunden Lello i famnen! Ölandsart hittades vid Bergeforsen! Jeanette Södermark samlade en färggrann skivlingsvamp i skogarna vid Bergeforsens idrottsplats. Dess vetenskapliga namn är Limacella vinosorubescens och den kännetecknas av slemmig, orange till blodröd hatt och fot med röda band. Närmast kända lokal finns i lövlund på Öländska allvaret. Det är tidigare känt att kalkförande alnögångar passerar in i skogarna vid Bergeforsen. Artens skutt 85 mil norrut från Öland till Bergeforsen beror inte på klimatförändringar utan på luckor i kunskapen om svampfloran i våra trakter. Samtidigt visade fynden under svampveckan att många Ölandsarter dyker upp på alnökalkstenen bland annat i Timrås klimatiskt gynnade kustnatur. Berglunda gravplats väckte beundran Många marksvampar hittades på sandig, kalkpåverkad mark vid Berglunda gravplats under ståtliga, gamla tallar. Deltagarna var stumma av beundran över den vackra tallparken intill Indalsälven och jämförde med Skogskyrkogården i Stockholm som utsetts till Unescos världsarv. De förvånades över uppgiften att Timrå församling tänker hugga bort de flesta tallarna. Den vackra rosenfotskremlan var en karaktärsart i tallparken. Stor uppmärksamhet under de mäktiga tallarna väckte även en stor grupp med mörk tuvskivling, en svamp som i Japan anses vara en stor läckerhet, se Hans Anderssons bild av glatt svampgäng som pekar på tuvskivlingarna. Jan-Olof Tedebrand

16 Mjällåns kulturmiljö, Del 2 kolbottnar Strävan att skydda och bevara Mjällåns meandrande dalgång har medfört en kartläggning av dess natur- och kulturmiljö. Denna gärning har resulterat i upptäckten av en mängd tidigare okända kulturlämningar längs åns nedre lopp, främst fångstgropar och kolbottnar. I artikeln dryftar David Loeffler kolningens betydelse och tydliggör kolbottnarnas kulturhistoriska betydelse. Pyroteknologi Pyroteknologi är konsten att kunna reglera temperaturen och därmed kontrollera förbränningen. Ångmaskinen och bilmotorn är exempel på denna teknik. Förbränningens kemi började för ca år sedan i södra och mellersta Europa, Sibirien och Nordafrika där man tillverkade terrakottafigurer som bakades i speciella byggda ugnar som höll en temperatur mellan grader celsius. Tillverkning av keramik är en vidare utveckling och förfining av denna kontrollerade förbränning som föregick metallurgins uppkomst. Figur 1. Detalj ur en karta från 1703 vilket innehåller en bildsvit som återger kolningens olika arbetsmoment (Akt :3). Lägg märke till kolarkojan under trädet som är uppbyggd lutande mot ett större jordfast stenblock. Detta är ett förfarande som bekräftats i fält av de många kolarkojor som dokumenterats i Västernorrland. De äldsta formgjuta metallredskapen är av koppar och tillverkades i Mesopotamien ca 5500 f.kr. Tusen år senare, genom en legering av koppar och tenn, framställer man formgjutna bronsföremål i både Främre Asien och Balkanhalvön. Tekniken att reducera malm till järn som sedan kan bearbetas till redskap uppstår ca 1000 f.kr. i Anatolia och/eller Främre Asien. Träkol är ännu ett exempel Träkol är ännu ett exempel av kontrollerad förbränning och utgör en nyckelkomponent i framställning och bearbetning av metaller. Att förvandla trä till kol och därefter malmer till metaller med träkol utgör de första stapplande stegen mot läran om materiens sammansättning, egenskaper och omvandlingar, d.v.s. till vetenskapsgrenen kemi. Den ursprungliga betydelsen av ordet kemi är omtvistad. En plausibel tolkning är att den härstammar från Grekiskans che o vilket hör samman med metallurgin och betyder gjuta i betydelsen smälta, forma, stöpa.

17 Kolning Den grekiska filosofen Theofrastos ( f.kr.) var lärjunge till både Platon och Aristoteles och räknas till botanikens grundläggare. En av hans tre bevarade essäer behandlar milkolning och träkolets egenskaper. Där beskriver han en resmila av etage-typ (figur 1) bestående av flera på varandra stående lager av kluven ved som efter tändning, via en vertikal tändtrumma vid dess mitt, täcktes med ett lager torv och/eller jord i syfte att reglera luftens tillströmning och därmed kontrollera förbränningsförloppet. Över 2000 år har gått sedan Theofrastos skrev avhandlingen om kolning och under tiden har en mängd variationer av resmilan utvecklats. Flera olika typer Betydelsen av träkolning framgår tydligt av den över 900 sidor långa handbok i skogsteknologi från 1922 som i detalj bl.a. redovisar konstruktionen av flera olika miltyper: Östgötarresmilan, Värmlandsresmilan, Ribbvedsmilan, den Tyska- eller Italienska milan (två varianter av etagemilan) och Molindermilan. Därutöver finns enkla, eller liggmilor varav två typer är kända: den s.k. vanliga liggmilan och Österby liggmilan. Kombinerade ligg- och resmilor förekommer i tre varianter: Schebomilan, Närkesmilan och Ljusnemilan. Den äldsta datering av både ligg- och resmilor i Sverige är från e.kr. och båda typer förekommer långt in på 1900-talet. Kolning i grop är även den en gammal beprövad metod. De äldsta kolningsgroparna i Sverige är från 200-talet e.kr. I Kilen, Medelpad har man undersökt en järnframställningsplats med bl.a. kolningsgropar som daterats till tiden e.kr. I Västergötland och Bohuslän har denna metod använts fram till början av 1900-talet. Kolningens kulturhistoriska kontext Västernorrlands industrialisering började 1673 med etableringen av järnbruket i Galtström. Sammanlagt blev det ett 30-tal järnbruk, manufakturverk och/eller smedjor i länet och de var de största förbrukarna av träkol under de följande 250 åren. Anledning till denna utveckling var en akut brist på skog, och därmed träkol, som uppstod vid järnbruken i Bergslagen. Mellan 2,5-3 ton malm och ton träkol gick åt för att producera ett ton järn. Minst 50 procent av produktionskostnader kring framställningen av järn låg på träkol. Att transportera malmen till de nya bruken i de norra skogslänen blev den logiska konsekvensen av detta förhållande. Varje järnbruk försökte säkra kolförsörjningen genom att dels binda arrendatorer till brukens torp och skog där de var skyldiga att kola och dels genom avtal med traktens skattebönder som kolade egna skogar vid sidan av sitt jordbruksarbete. Förändrade länets ekonomi Järnbruken och kolning var då helt nya inslag i länets ekonomi och på lokal nivå kunde de få stor betydelse. Äldre samt traditionella näringsgenar övergavs eller undanträngdes då man allt mer drogs in i den nya ekonomin med resultatet att inkomster från bl.a. kolning ökade i betydelse. Vid mitten av 1800-talet avlönades ett dagsverke med ca 0,5-1,5 riksdaler. Med en årsarbetstid på 300 dagar motsvarar detta en årsinkomst på riksdaler. Kolningen försiggick under vinterhalvåret då det inte kolliderade med jordbrukssysslorna. Beroende på milans konstruktion och storlek, vedens beskaffenhet, längd och typ, tog det mellan dagsverken att uppföra och bränna en mila. Om allt gick väl kunde en mila ge kubikmeter kol. Vid mitten av 1800-talet betalade bruket ca 0,5 riksdaler per kubikmeter vilket motsvarar riksdaler per mila berörande på storleken. Med detta som underlag Det kostar mindre än 1 (en) krona/dag att vara med i Naturskyddsföreningen

18 kan man konstatera att förtjänsten från kolningen motsvarade 36-83% av en årsinkomst på 150 riksdaler och 12-28% av en årsinkomst på 450 riksdaler. Under förutsättningen att bränningen lyckades kunde försörjningen genom kolning vara god. En misslyckad kolning var i motsvarande grad förödande för de familjer som saknade alternativa inkomstkällor och som inte kunde återgå till några av de traditionella näringsgrenarna. Detta är en av följderna av den alltmer tilltagande industrialisering vilket innebär att hushållen på lokalnivå blev alltmer bunden till, och beroende av, nationella och globala ekonomiska intressen som låg ovan- och utanför deras kontroll. För den eftertänksamma är detta förhållande värd en djupare reflektion. Figur 2. Kolfångstområdet runt varje bruk omfattade en omkrets på flera mil. En cirkel med en radie på en mil har upprättats runt de tre järnbruk (stjärnor) som låg i eller nära Ljustorps socken (Lögdöbruk , Lagfors och Västanåbruk ). De flesta av de registrerade framställningsplatserna för träkol (orange punkt) sammanfaller med dessa. Alla utom två är resmilor varav många bör vara samtidiga med bruken. De två undantagen är två kolugnar belägna i Mjällåns mellersta del som var i bruk under andra världskriget. Kartans stora förtjänst är de tomma ytorna den uppvisar. Dessa står i direkt proportion till den kunskaps lucka som finns vad gäller kolningens omfattning och betydelsen i denna del av Västernorrland. Skydda och bevara Vid början av 1900-talet var järnbruks- och därmed kolningsepoken i Västernorrland slut med undantag av åren kring de två världskrigen då träkol åter blev en strategiskt viktig råvara. I länet finns flera järnbruk bestående exempelvis av ett slott/herrgård med tillhörande park/trädgårdsanläggning, en eller flera hyttor/ugnar, en hammare/smedja, slagg/slaggvarp, en kvarn, dammvallar, ett malmupplag, med mera. Dessa lämningar anses vara historisk betydelsefulla och besöksvärda och därmed har de av antikvariska myndigheterna (Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen) förklarats vara fornlämningar. Detta innebär att det är förbjudet utan tillstånd att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada dylika (SFS 1988:950:6 ). Dessutom är alla ingrepp i eller i närheten av dessa tillståndspliktigt (SFS 1988:950:10 ). Därmed är det ingen tvekan att fornlämningar äger en stark skydd enligt kulturmiljölagen. En kolbotten är det som återstår efter en reseller liggmila. De är, tillsammans med kolarkojor, vanligt förekommande i skogsmarken kring järnbruken och utgör även de spår efter denna epok. I själva verket var framställningsplatser för träkol och de som kolade en villkorlig förutsättning för alla järnbruk. Ingen kolning eller kolare, inget bruk eller brukspatron. Kulturhistoriska lämningar Trots detta anser de antikvariska myndigheterna att kolbottnar och kolarkojor inte är fornlämningar. De betraktas istället som övriga kulturhistoriska lämningar och regleras därmed av 30 i Skogsvårdslagen som föreskriver att de ska visas hänsyn i den utsträckningen att den pågående markanvänd-

19 ningen inte avsevärt försvåras (Skogsstyrelsen 2012). Vad som avses med begreppen hänsyn och försvåras specificeras inte i lagtexten vilket då får karaktären av en gummiparagraf som kan tolkas efter behov och behag. Dessutom är ingrepp i eller i närheten av en övrig kulturhistorisk lämning inte tillståndspliktig. Till följd därav äger dessa i praktiken inget lagskydd. 20 procent förstörts av skogsbruket Detta bekräftas genom en granskning av ett antal kolbottnar i Sättna socken intill och sydväst om Ljustorp. Under de senaste 20 åren har ca 20 procent av de besiktade kolbottnarna skadats eller förstörts av skogbruket i samband med avverkning, markberedning och/eller återplantering. Ingen objektiv bevekelsegrund Det är anmärkningsvärt att lämningar efter träkolning (kolbottnar och kolarkojor) inte åtnjuter samma lagskydd som andra lämningar tillhörande järnbruksepoken. Denna omständighet indikerar tydligt att det som anses vara en fornlämning inte vilar på någon objektiv bevekelsegrund. I ljuset därav bör man försöka Klimat- och energimöte synliggöra de subjektiva och outtalade värderingar som styr vad som bevaras eller inte bevaras då detta i sin tur påverkar vad som förmedlas eller inte och i förlängningen bestämmer vems eller vilkas historia som beaktas. Den historia som inte beaktas försvinner i samma takt som lämningarna efter desamma skadas och förstörs. Epilog I jämförelse med kulturmiljövården har naturvården varit framgångsrik vad gäller att skydda och bevara naturmiljön. Om skadefrekvensen på kolbottnar och andra typer av övriga kulturhistoriska lämningar fortsätter i samma takt som nu kommer de flesta att gå förlorade inom en överskådlig framtid. Endast de som ligger inom en för naturvård skyddat området (eg. Mjällån) kommer då att bevaras. Skulle detta scenario förverkligas kan det endast betecknas som ett misslyckande för kulturmiljövården i Sverige. David Loeffler Ps Till artikeln finns ett omfattande källregister som vi av utrymmesskäl tvingas utelämna. Är du intresserad, ring Elisabeth Nilsson År 2012 inbjöd Naturskyddsföreningens länsförbund till ett klimat- och energiseminarium tillsammans med Studiefrämjandet i Söråkers Folkets hus, med stöd av länsstyrelsen och Timrå kommun. Den 25 november redovisar projektledare inom Energikontor Västernorrland David Tengerström, Kommunförbundet och energi- och klimatstrateg Mats Bäck från Länsstyrelsen, hur arbetet inför kommande klimat- och energikriser pågår, på Inbetween i Timrå. Mötet arrangeras av länsförbundet, Naturskyddsföreningen i Timrå och Studiefrämjandet. Majoriteten av föreläsarna på seminariet i Söråker var överens om broblemställningen, men när man kom till var frågan om var ansvaret skulle ligga, finansieringen och vilka åtgärder som är riktiga eller nödvändiga gick meningarna isär. De var eniga om att det inte bara föreligger en kris utan flera - och att dessa hänger samman med varandra - liksom att det är angeläget att vidta alla erforderliga åtgärder som är möjliga för att förbruka mindre energi och värna biologisk mångfald. Och att det som sker i Västernorrland har betydelse globalt, liksom vice versa. Frågor kring klimat, energi och biologisk mångfald är högaktuella i den svenska och internationella debatten. I Västernorrlands län utarbetade länsstyrelsen i bred samverkan en klimat- och energistrategi år 2008 med fakta och en del allmänna mål. Strategin var ett regeringsuppdrag och liknande strategier har tagits fram i alla län. Länsstyrelsen har under 2012 inlett arbetet med att konkretisera strategin i en klimat och energiplan för Västernorrland och seminariet var en upptakt till det arbetet. Tisdagen den 25 november kommer David Tengerström och Mats Bäck att berätta hur arbetet bedrivs och hur långt man kommit med konkretiseringen av planen. Alla intresserade är välkomna och Naturskyddsföreningen bjuder på fika.

20 En hassel på Östermalm På Östermalm i Sundsvall står ett ganska imponerande hasselträd. Det tyr sig till det hus som den växer vid och får värme av. Man kan likna huset vid ett sydväxtberg. Det var för övrigt Rolf Lidberg, han bodde några kvarter nedanför mig, som först uppmärksammade att det växte en hassel vid vårt hus. Den var mycket mindre då. Det har alltid ramlat ned nötter på hösten och man har kunnat knäcka en och annan nöt. Hassel (Corylus avellana) är sydlig och värmekrävande och växer i vårat landskap på reliktlokaler vid sydväxtberg där den får värme. I Medelpads Flora (Rolf Lidberg & Håkan Lindström, 2010) står det den första uppgiften är publicerad av Nordal (1716) och skriver Hasseln, mycket sällsynt bland träden i dessa nordliga trakter, växer i Medelpad särskilt i socknarna Timrå och Tuna. I år har det hänt något. Det måste bero på värmen som var i juli med temperaturer på grader i skuggan. Vid husväggen gick alla fall min termometer i topp som visade mer än 50 grader i solen. Det började ramla ner nötter i mängder. Efter några dagars blåst så plockades en 10 litershink med nötter. Ett rekord som torde hålla i många år. Det har gjorts försök att ta bort trädet men eftersom jag sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen och är sekreterare så har jag hotat att avgå om man beslutar att kapa det. Nu har jag visserligen fått gå med på att det ansats men inte ta bort och ingen vill tydligen riskera bli sekreterare. I våra trakter blir vilda bestånd inte så stora. Det brukar bli små buskar. Ibland kan det bli nötter. I södra Sverige däremot blir de större träd och något man bör veta är att plocka nötter inte ingår i allemansrätten. Det är markägarens egendom. Man måste ha dennes tillstånd om man vill plocka. Hans Andersson Vill du nå natur- o miljöintresserade människor? Då är en annons i Natur-likt den bästa lösningen! Mail:

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Förslaget kommer från: Simon Nyström

Förslaget kommer från: Simon Nyström Träplantering Jag vill komma med ett förslag till plantering av träd. Bakrunden till detta är bland annat att jag fått veta att vår äng visat sig vara mycket lämpligt för plantering då det råder ett litet

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på:

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på: 1. Gissa vilket ämne! Det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan är en förutsättning för det informationssamhälle vi har idag. Detta ämne ingår i transistorradion, i dioder och i integrerade kretsar

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND ! till arbetsformer med material Syftet med det rikliga olika kunskapskrav, och elevaktiv undervisning. tudiematerialet passar din undervisning och

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

Örnanäs. Skånes första kulturreservat

Örnanäs. Skånes första kulturreservat Örnanäs Skånes första kulturreservat Om kulturreservatet Örnanäs Läge: Osby kommun, ca 9 kilometer nordost om Sibbhult och 9 kilometer söder om Lönsboda. Se karta. Yta: 70 hektar land Länsstyrelsen är

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

Livslångt umgänge med ormar och grodor

Livslångt umgänge med ormar och grodor Livslångt umgänge med ormar och grodor Claes Andrén Foto J.Andersson Claes Andrén föreläste på Kajutan i Henån 6 november. Redan som liten var Claes stora intresse ormar och grodor och det är ett intresse

Läs mer

Naturskola. Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika.

Naturskola. Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika. Naturskola Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika. Genom att naturskolan erbjuder för- och grundskolor möjlighet till utomhusundervisning i den egna närmiljön ges möjlighet för ett plats-

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Kulturlämningar och skogsbruk

Kulturlämningar och skogsbruk Kulturlämningar och skogsbruk Kulturlämningar och skogsbruk Skogen har brukats av människan så länge hon överhuvudtaget har bott på våra breddgrader och under hela denna tid har hon lämnat spår av sin

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Förslag till dagordning kl 19-21

Förslag till dagordning kl 19-21 Förslag till dagordning kl 19-21 1. Val av ordförande, sekreterare och jusrterare 2. Godkännande av kallelse och dagordning. Videospelning 3. Presentation av styrelsen 4. Kompletterande val av styrelseledamöter

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Gynnande av biologisk mångfald vid motorsport/tävling

Gynnande av biologisk mångfald vid motorsport/tävling Gynnande av biologisk mångfald vid motorsport/tävling Utbildning/fallstudie och inspiration från ett case: Enduro-VM i Enköping 2014 Motorbanor och biologisk mångfald?! Planterad och igenvuxen fd grusgrop

Läs mer

Varför tror du att späckhuggaren har en fena på ryggen? Vad tror du att den använder fenorna på sidan till?

Varför tror du att späckhuggaren har en fena på ryggen? Vad tror du att den använder fenorna på sidan till? Välkommen!...till En resa genom djurens fantastiska värld här på Göteborgs Naturhistoriska museum. Du kommer att få göra olika uppdrag under resans gång samtidigt som du kommer se stora delar av muséet.

Läs mer

Skogstomten Stures dagbok

Skogstomten Stures dagbok Skogstomten Stures dagbok Sara Kåll, 2013. Måndag Tidigt på morgonen var luften frisk. Solen tittade fram och i mina kinder kände jag, att temperaturen var ett par grader på minus. Idag har jag suttit

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION

MEDLEMSINFORMATION MEDLEMSINFORMATION 5 2016 Eftersom juni har varit en månad späckad med aktiviteter vill vi i styrelsen informera om dem medan informationen är färsk. Månaden inleddes för vår ordförandes del med Riksförbundets

Läs mer

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö SUNDSVAL LS KOMMUN Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö Boende Makt Avfall Transporter Natur Produktion Hälsa Energi Kunskap Konsumtion Vägvisare för miljö och utveckling för de kommande 25 åren.

Läs mer

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Långhultamyren är ett naturreservat på nästan 800 hektar. Det är först och främst det stora myrarna som vi vill skydda. Men du är självklart välkommen att

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Tranbärets månadsbrev september 2015

Tranbärets månadsbrev september 2015 Tranbärets månadsbrev september 2015 Vilken höst vi har! Sol och värme växlas med regn och rusk, men september ser ut att avslutas med sol och det gillar vi. Naturen bjuder på underbara färgkombinationer

Läs mer

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015 FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015 FRISKIS PÅ GÅNG På Vinterstigar i Skrylle, lördag 17/1 Följ med på en frisk vintervandring med F&S Friluft i naturreservatet Skrylle. Vi vandrar in på den smala

Läs mer

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr 431-540-15 Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Välkomna till höstens aktiviteter Vi hälsar välkommen till aktiviteterna. Höst- och vinterprogram

Välkomna till höstens aktiviteter Vi hälsar välkommen till aktiviteterna. Höst- och vinterprogram Välkomna till höstens aktiviteter Vi hälsar välkommen till aktiviteterna. Höst- och vinterprogram 2015 Naturskyddsföreningen i Sollentuna Vilka är vi? Naturskyddsföreningen Sollentuna är en lokalkrets

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Skydda skogen runt knuten. Den tätortsnära skogens värden

Skydda skogen runt knuten. Den tätortsnära skogens värden Skydda skogen runt knuten Den tätortsnära skogens värden EN PROMENAD I DIN NÄRSKOG ger dig både avkoppling och motion. Du njuter av tystnaden, vilar hjärnan och blir befriad från vardagsstressen. Du hämtar

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Välkommen till Naturstig Miskarp

Välkommen till Naturstig Miskarp Välkommen till Naturstig Miskarp Naturstig Miskarp kom till under Mjölby Golfklubbs arbete med GEOcertifiering. Under arbetet såg man en möjlighet att skapa en lärorik naturstig för allmänheten som en

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Vikten av allmänhetens deltagande och rätt att föra talan Århuskonventionen som är angelägna om att allmänheten,

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Amanda och Ronaldo hittar en skatt. En bok av klass 1c Knutbyskolan, Rinkeby

Amanda och Ronaldo hittar en skatt. En bok av klass 1c Knutbyskolan, Rinkeby Amanda och Ronaldo hittar en skatt En bok av klass 1c Knutbyskolan, Rinkeby Knutbyskolan, Rinkeby 2015 www.knutbyskolan.stockholm.se Amanda och Ronaldo hittar en skatt En bok av klass 1c Knutbyskolan,

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer