Snabbstart Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5"

Transkript

1 INNEHÅLL Snabbstart... 2 TID mode Inställning av tid... Inställning av alarm... 5 LÖPNING mode Användning av Kronograf... 6 Inställning av gräns för hjärtslag... 8 Användning av grund- display... 9 Inställning av display Min profil INTERVALL mode Inställning av träningsintervall DATA mode Visa sparade lopp Hjärtfrekvens Intensitets-diagram Anslut HR-sändare till klockan... 1 Felsökning Specifikationer Batteri Garanti I enlighet med FCC Uppdateringar av detta dokument är tillgängliga online på 1

2 Snabbstart Följ steg ➊ till ➐ till position hjärtfrekvens-sändare och börja springa. 1 Tryck flik upp genom hålet i 2 HR-sändaren. Tryck ner fliken tills att den stänger. 3 Anslut den andra sidan av HRsändaren runt bröstet. Läge på revbenen precis under bröstplattan. Sändaren skall bäras direkt mot huden och tillräckligt hårt för att stanna kvar under ett träningspass. Fukta flödigt de båda räfflade områdena på baksidan av HRsändaren för att garantera en god anslutning mellan din puls och sändaren. 2

3 Löpnings-mode visas Starta löpning Kronograf visas eller Hjärtslag visas Inga hjärtslag visas Om du ser 3 blinkande streck på displayen mottar ej klockan någon överföring från HR-sändaren. Gå tillbaka till Snabbstart igen eller se sid. 15 Felsökning. Rulla till Löpnings-mode Min Profil Se sid. 10 för inställning. HRM-länkning Om du ser HRM LINK visas i antingen RUN eller INTR-mode känner ej klockan till det digitala ID från HR-sändaren. Se sid 1, Koppla samman HR-sändaren till klockan. 3

4 Instälning av tid I TID-mode kan du ställa in, tid, datum och energisparfunktion. I TID-mode finns den enda funktion i vilken du kan ställa PÅ och AV ljud-knappen. Följ steg ➊ till ➎ för att ställa in tid och datum. sek. EXIT Välj Tid-zon. Håll 1 sek. för att visa Håll sek för att byta. Vrid ljud PÅ/AV Signal ljuder vid tryckning av någon knapp. Vrid till TID-mode Tryck knapp för att välja justerbart element. Belysning PÅ Ställ timmar Ställ minuter Ställ sekunder Ställ datum Ställ månad Ställ år Välj 12 eller 2-timmars-klocka Energispar (0 2 tim.) Efter X timmar utan någon användning går klockan till viloläge. Tryck någon knapp för att starta den. Alarmet fungerar fortfarande.

5 Inställning av alarm I TID-mode kan du ställa in två alarm. Följ steg ➊ till ➏ för att ställa in alarmen. EXIT (Alarm på) Vrid Alarm PÅ/AV Alarm ikonen )) visas på displayen i alla mode när alarmet på PÅ. Vrid till TID-mode Tryck knapp för att välja justerbart moment Alarm 1 visning Alarm 2 visning Tidvisnin Ställ timmar Ställ minuter 5

6 Användning av Kronograf I kronografvisning kan du markera varvtid och totala tider under din löpning. Både varvtider och totaltider lagras samtidigt när du trycker på varv-knappen. Genomsnittliga hjärtslag lagras också för varje varv/total period. När du stannat kronografen kan du spara din löpinformation och se tillbaka på det i DATA-mode. Se sid. 12 DATA-mode. Följ steg ➊ till ➏ hur du använder din kronograf. Markerade varv Varvtid är den tid som behövs för att springa en runda runt en bana eller för att slutföra en del av en löpning och Totala märken Total tid är den tid från att ett lopp startar till den punkt du markerat. VARV 1 TOTAL 1 Vrid till LÖPNINGS-mode Tryck knapp för att byta fönster Justeras när som helst under ditt lopp Börja löpning Ett blinkande stoppur visas Markerade varv/total Du har 7 sekunder för att läsa din varv- och totala tid. Hjärtslag lagras även för varje varv/total period och kan åter visas i DATA-mode om löpningen lagras. KRONOGRAF visas Hjärtslag visas Min Profil Se sid 10 för inställning 6

7 VARV 2 VARV 3 VARV... Lagra eller Radera Löpningsinformation TOTAL 2 TOTAL 3 TOTAL Spara löpning Löpningsinformation lagras i DATA-mode. Se sid. 12 för DATA-mode. Punkt Varv/Total Punkt Varv/Total Stopp löpning Stoppuret försvinner Radera löpning Löpningsinformation är raderad. 7

8 Inställning av gräns för hjärtslag Dina hjärtslag mäts i slag per minut (bpm). Inställning av Hjärtslagsgräns tillåter att du arbetar med en högre och lägre hjärtslagsgräns. Följ steg ➊ till ➎ för att ställa in målet för hjärtslagsgränsen. EXIT Över din hjärtslagsgräns. sek. eller Under din hjärtslagsgräns. Vrid till RUN-mode Tryck knapp för att välja justerbart element Utanför din gräns-indikator Om ditt hjärtslag är utanför din gräns, visas LO [ ] eller HI [ ] symbol blinkar i displayen. Ställ HÖG HR-gräns Ställ LÅG HR-gräns Zon-alarm ON-indikator Om zon-alarmet är igång ljuder en signal från klockan varje gång ditt hjärtslag kommer utanför din gräns. Vrid Hjärtslag Zon ON Vrid Ljud Zon-alarm ON/OFF 8

9 Användning av Grund- Display Du kan välja mellan att visa TOTAL tid eller VARV-tider i grunddisplay på din kronograf. Följ steg ➊ till ➎ för att byta emellan fönstren. EXIT Exempel Vrid till RUN-mode Total-tid i grund-display Vrid till TOTAL/VARV Varv-tid I grund-display 9

10 Inställning av Min profil Display Min profil tillåter dej att konstruera din egen profil i RUN-mode med den information du använder mest under ett träningspass. Vid aktivering av MY VIEW kommer den fram i första visningen i RUN-mode. Denna bild tillåter dej att välja vilken information som kommer fram i första (större) och andra (mindre) fönstret. Följ steg ➊ till ➎ för att skapa din profil. EXIT Vrid MY VIEW PÅ/AV. Första-display, val Vrid till RUN-mode Tryck knapp för att gå till MY VIEW och välj display-val. Andra-display val Anm: Ditt första displayval visas ej i den andra listans val. Ingen display 10

11 Inställning av Träningsintervall INTERVALL-mode har en 5-stegs segments nedräkningstimer. Du kan använda denna som ett hjälpmedel vid intervallträning, genom inställning av de individuella segmenten som en tidsintervall eller en tröskel för återhämtande av hjärtslag. Varje segment är komplett med antingen en inställd tid eller en specificerad hjärtintervall; därefter börjar nästa segment. Alla segmenten kommer att fortsätta att repeteras tills att timern stoppas. Följ steg ➊ till ➎ för att ställa in dina träningsintervall. eller Segment 1 är tidsintervall Segment 1 som gränsåterhämtande hjärtintervall Vrid till INTR-mode Tryck knapp för att välja justerbart element. Anm: Tryck VIEW-knapp för att byta fönster under en aktiv träningsintervall session. Segment 1 Ställ in sekunder Segment 1 Ställ in minuter Segment 1 Ställ in timmar Byta till segment Inställning av tröskel Siffervärdet fungerar som en tröskel för återhämtande av hjärtslag. Segmenten kommer ej att fungera om din uppnådda hjärthastighet är lägre än inställt värde. Byta till segment Segments-period Tryck knapp för att välja start av period. Timern måste vara nollställd. Se nollställning av Timer Start Timer Stoppa Timer 2 sek. Nollställ Timer Spara intervaller I DATA-mode Anm: Du behöver inte ställa in alla segmenten. Till exempel om du endast önskar använda 2 av segmenten ställ segment 3, och 5 till noll intervall (00:00 00 ). Ett nollat segment aktiveras ej när timern startas. 11

12 Se tillbaka på sparade lopp I DATA-mode kan du repetera detaljerad information om dina sparade lopp. Minnet kan lagra åtskilliga lopp med upp till 100 varv i varje. Se sid 7 för sparande av lopp till DATA-mode. Total tid och segment data slutförda i INTERVAL-mode är också tillgängliga för repetering i DATA-mode. Följ steg ➊ till ➍ för att visa data sparade vid varje löpning. Total tid Genomsnittlig (ej tillgänglig på intervaller) HR gräns (ej tillgänglig på intervaller) Bästa varv (ej tillgänglig på intervaller) Varv 1 eller Segment 1 Varv 2 eller Segment 2 Upp till 100 varv eller 5 segment Genomsnittlig HR Övre gräns Total tid Total tid (varv 1 + varv 2) Välj ett lopp eller intervallträning Genomsnittligt varv Undre gräns Genomsnittlig HR Genomsnittlig HR I gräns Tid varv 1 Tid varv 2 Gå till DATA-mode Tryck knapp för att visa status i varje kategori HR gräns visas ej om den ej är avstängd under inspelning 5 sek. Rensa detta lopp Rensa ALLA lopp 12

13 Hjärtslag intensitets-diagram Detta är ett annat sätt att mäta din approxomativa hjärtslagsgräns baserad på kön, ålder och vikt. Starta med din maximala hjärtslag, använd diagrammet för att få hjälp att beräkna dina gränser beroende på intensiteten av ditt arbetspass. OBS detta formulär passar ej alla. Finn din Maximala hjärtgräns 210 (0.7 x ålder) Lätt intensitet (60 70% av max HR Träning i denna hastighet när du startar ett arbetspass eller tävling. Du skall lätt kunna fortsätta en diskussion medan du tränar i denna intensitet. Bestäm ditt mål för hjärtslagsgräns (intensitet) Moderat intensitet (70 80% av max HR) Träning i denna hastighet för att utveckla uthållighet och muskler för att göra en övergång från aerobic till anaerobic. Du skall kunna bibehålla detta under en tid. Du skall ej bli fullständigt andfådd och det skall ej göra ont. Kraftig intensitet (80 90% av max HR) Träning i denna hastighet för att öka muskelstyrka och förbättra din anaerobiska tröskel. Det är obekvämt. Du skall andas mycket djupt. Du skall endast kunna hålla på en kort stund. Maximum intensitet (90 100% av max HR) Träning i denna hastighet är för att öka den mentala tankeverksamheten. Max V02 och tolerans till mjölksyra. Detta är mycket obekvämt. Du kan knappast uthärda det. Du skall vara totalt utan luft. Träna ej i denna intensitet om du ej har rådgjort med medicinskt sakkunnig. Max Hjärtslag 205 bpm bpm bpm bpm bpm

14 Anslut HR-sändaren till klockan HR sändaren har ett unikt digitalt ID för att undvika sammankoppling med andra sändare. Innan sändaren kan fungera tillfredsställande måste klockan länkas till HR-sändaren för att etablera och dela detta ID. Den ursprungliga sändaren som kommer ihop med klockan var länkade från fabriken. Det digitala ID på din HR-sändare lagras i klockan tills det att du byter batteriet eller nollställer klockan. Följ steg ➊ till ➍ för att återlänka original- eller utbytes-sändaren till klockan. Tryck och håll alla fyra sidoknapparna samtidigt tills att klockan avger en signal och alla segmenten på klockans LCD blinkar i displayen. 3 Ta tag i HR sändaren med båda händerna, en i varje ände, greppa om båda sensorerna på baksidan av sändaren. Där finns ingen PÅ/AVknapp på sändaren. Den sänder en digital signal under de första 10 sekunderna när sensorerna får kontakt. SENSORER Anm: Om det ej är möjligt att komma till HRM LINK OK fönster innan de 10 sekunderna har tagit slut, vänta två minuter för att HR-sändaren skall stängas av och försök igen. Efter några sekunder skall klockan visa display HRM LINK OK. Klockan har lokaliserat den digitala ID på HR-sändaren och kommer att lagra detta ID tills att du antingen byter klockbatteriet eller nollställer klockan. 2 Vrid till RUN eller INTR mode 1

15 Felsökning Ingen Hjärtfrekvens visas på klockan: De räfflade sensorerna är kanske ej tillräckligt fuktiga. Blöt dem och försök igen. Vi rekommenderar att du bär din hjärtslagssändare direkt mot din hud. Om du bär HR-sändaren över kläderna försök även med att fukta kläderna. HR-sändaren sitter ej korrekt. Kontrollera så att de räfflade sensorerna ligger direkt mot huden. Avläsning av hjärtslag på klockan är oregelbunden eller stannar: Du kan behöva byta batteriet i HR-sändaren. Olika källor med elektromagnetiska fält som apparater, datorer och kraftledningar kan förorsaka störningar. Byt område. Denna produkt är komparatibel med EN Klock-displayen är låst Din klockas display kan frysas vid statisk elektricitet eller vid batteribyte. Om detta inträffar tryck och håll alla knapparna intryckta samtidigt. Detta kommer att radera dataminnet och ger dej möjlighet att nollställer klockan till fabriksinställningen. Tryck och håll alla fyra knapparna samtidigt för att nollställa klockan till fabriksinställningen. Klockan ringer ihållande: Om du har ditt gränsalarm på och dina hjärtslag ej är inom dina gränser kommer klockan att ljuda för att visa att du är utanför dina gränser. Se sid 8 för instruktioner hur du stänger av alarmet. Specifikationer Klocka Wattensäker ned till 50 meter: Utförd för undervattensaktivitet i ett djup av 165 fot (50 m). VARNING: Vattenskada kan uppträda om knapparna trycks in i undervattensläge. Användningstemperatur: 5 till 50ºC. Materialspecifikationer: Glas: Kristallglas. Boett: Polykarbonat Spänne: Rostfritt stål. Boettring: Rostfritt stål. Boettbaksida: Rostfritt stål Klockarmband: Polityren. Funktionsgränser Kronograf: 23:59 59 Hjärtslag: bpm (slag per minut). Timer: 23:59 59 HR-sändare Vattensäker ned till 30 meter: Torka torr efter användande. Förvaras ej tillsammans med ledande material. Användningstemperatur: 5 till 50ºC. Tillförlitlighet: ± 1% eller 1% bpm, även högre [stabilt tillstånd] Materialspecifikation: Boett: Polykarbonat. Spänntamp: Uretan. Band: Resårband. 15

16 Batteri Varning: Ha ej klockbatteriet i närheten av barn. Om det sväljs kontakta omedelbart läkare. VARNING: Batterier innehåller kemiska substans. Det skall kastas i överenskommelse med lokala bestämmelser. KLOCKA Batterityp: CR2032 3V Lithium. Batterilivslängd: Batteriet beräknas fungera i 1,5 år beroende på användning av de olika funktionerna. Aktivering av Belysningsvisning?? Bidrar till att batteriet töms. Användning av energisparfunktionen hjälper till att bibehålla batteriets livslängd. Batteribyte Följ stegen här nedan vid batteribyte. För bästa resultat låt en av NIKE auktoriserat servicecenter byta klockbatteriet. Använd ett mynt för att lossa batteriluckan genom att vrida moturs. Vrid och ta bort batterihållaren. Ta bort det gamla batteriet. Installera ett CR2032, 3V Lithium batteri med texten emot dej. Rör ej de 2 kontakterna. Sätt tillbaka batterihållaren och batterilocket. HR SÄNDARE Batterityp: CR2032 3V Lithium. Batterilivslängd: Batteriet är beräknat att fungera i 1 år om HR-sändaren används 1 timme per dag. Använd ett mynt för att lossa batterilocket genom att vrida det moturs. Installera ett CR2032 3V lithium batteri med texten emot dej. Rör ej de 2 kontakterna. Sätt tillbaka batterilocket. 16

17 Två års begränsad garanti Din NIKE klocka är garanterad att vara utan defekter i material och utförande i normalt användande för en period av två år från inköp. Denna begränsade garanti undantar batterier, glas, armband och skada som förorsakas av ett felaktigt användande eller handling, olyckshändelser, modifikationer, reparationer av obehörig eller normal användning. Lämna den defekta klockan och det lagrade kvittot till inköpsstället. Om det är en skada som täcks så har du möjlighet att få de defekta delarna på din klocka reparerade eller utbytt till samma produkt (om tillgänglig) eller en likvärdig produkt till samma pris. Dock, NIKE reserverar sej för rättigheten att vägra antingen reparation eller utbyte (dock ej båda) om kostnaderna ej står i proportion till skadan. Den begränsade garantin är istället för alla andra lämnade garantier och utesluter återbetalning av inköp. Alla indirekta garantier för ett praktiskt syfte är begränsade till varaktigheten av denna begränsade garanti. Vid inget tillfälle skall NIKE bli ansvarig för direkt, indirekt, tillfällig eller följdaktiga skador som uppkommer i samband med användning av klockan och allt återställande är begränsade till inköpspriset. Ingen annan person eller företag är auktoriserad att byta denna begränsade garanti och din handlare är ensam ansvarig för någon annan garanti. För U.S. köpare: En del stater tillåter ej begränsningar oberoende av hur länge en begränsad garanti varar eller uteslutningar av tillfälliga och följdaktiga skador, de här ovan beskrivna begränsningarna berör ej eventuellt dig. Den här garantin ger dig en specifik laglig rätt och det kan även finnas andra rättigheter som skiftar från stat till stat. Det här ovan är utan men för andra legala rättigheter som kan uppkomma under rådande national lagstiftning. För icke garanterad service som batteri eller armbandsbyte kontakta en av våra listade servicepartners. I enlighet med FCC och RSS-210 Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC och RSS-210 av IC-reglerna. Utförande är underkastade de två följande punkterna: [1] Denna enhet förorsakar ej skadlig inverkan [2] Denna enhet måste acceptera någon påverkan som kan förorsaka oönskad användning av enheten. Kontrollerad för att iakkta FCC-standard. För användning i hem eller kontor. FCC-VARNING: Byte eller modifikationer ej uttryckligen tillåtna av Nike kan annullera din auktorisation att arbeta under FCC-regler. 17

18 Leverantören av denna produkt är aktivt och globalt involverad i miljöförebyggande samarbete. Om du skall kasta denna produkt, så skall den lämnas in till din urmakare eller den lokala miljöstationen. 18

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt.

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt. NIKE TimeWare TRIAX 300 250 120 50 42 26 LÖPARKLOCKA Kunskap är makt. Löparklockan Nike Triax är designad för att uppfylla de specifika användingskrav som en löpare har. Med en enstaka knapptryckning ger

Läs mer

Kal. 7T04 (Ref. SPC) Bruksanvisning

Kal. 7T04 (Ref. SPC) Bruksanvisning Kal. 7T04 (Ref. SPC) Analogt kvarstur Bruksanvisning 1 Du är nu ägare till ett SEIKO Analogt kvarstur Kal. 7T04. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt SEIKO

Läs mer

Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE. Kal. WG 86 Kal. WG 85

Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE. Kal. WG 86 Kal. WG 85 Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE Kal. WG 86 Kal. WG 85 TIME Välj 12- eller 24-timmars klocka I läget TIME kan du ställa in tidsoch datuminformation i två tidszoner. +/_ för att ändra

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

KRONOGRAF Bruksanvisning

KRONOGRAF Bruksanvisning Kal. 7T92 (Ref. nr.: SND) KRONOGRAF Bruksanvisning 1 Du har nu blivit ägare av ett SEIKO kvartsur Kal. 7T92. Läs denna bruksanvisning noga innan du tar ditt analoga kvartsur i bruk! Förvara bruksanvisningen

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL

PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING Specifikationer...9 Försiktighetsåtgärder...9 Om Oregon Scientific...10 Eu-försäkran Om Överensstämmelse...10 SWE INNEHÅLL Introduktion...2 Dina Värden...2 Träningszoner...2

Läs mer

Kal. 5Y66, 5Y67. Analogt kvarstur. Bruksanvisning

Kal. 5Y66, 5Y67. Analogt kvarstur. Bruksanvisning Kal. 5Y66, 5Y67 Analogt kvarstur Bruksanvisning Du är nu ägare till ett SEIKO Analogt Kvartsur Kal. 5Y66/5Y67. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern noga innan du använder ditt SEIKO

Läs mer

Kal. 7T11. Bruksanvisning

Kal. 7T11. Bruksanvisning Kal. 7T11 Analogt kvarstur Bruksanvisning Du är nu ägare till ett SEIKO analogt kvartsur Kal. 7T11. För att få ett optimalt användande av klockan studera den här foldern noga innan du använder den. Ha

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER Chrono Kal. 5030D Bruksanvisning 2 När Du läser den här bruksanvisningen ha klockans diagram framme till vänster lätt synlig. Symbolerna (A, B etc) på diagrammet är de som hänvisar till den sektion som

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

NIKE. TimeWare ALPINKLOCKA. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

NIKE. TimeWare ALPINKLOCKA. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING NIKE TimeWare MIENT TRIX LPINKLOK lpinklockan mbient är ett i högsta grad termiskt mätinstrument med många funktioner. Stiften som fäster remmen till klockan är fastsatt med hjälp av N...S.E. [Nike artridge

Läs mer

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH N2 ENGLISH N2_IMcover.indd 2 FRANÇAIS ESPAÑOL HEART RATE MONITOR 日本語 中文 GERMAN ITALIAN DUTCH SWEDISH 4/17/08 10:10:39 AM New Balance N2 hrm PULSMÄTARE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion...1 Dina Värden...1

Läs mer

Flerfunktionskronograf DS8

Flerfunktionskronograf DS8 Flerfunktionskronograf DS8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för

Läs mer

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning Kal. 7T94 (Ref. nr. SNN) NLOGT KVRSTUR ruksanvisning 1 2 Du är nu ägare till ett SEIKO nalogt kvarstur Kal. 7T94. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt SEIKO

Läs mer

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad,

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad, DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för visarna. Visare

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare När du börjar använda din pulsklocka och ska ställa in tid och datum så får du också ställa in din ålder, vikt och kön. Denna information lagras sedan i urets minne. När du sätter igång att motionera så

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL!

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL! Svenska VIKTIGT TT KÄNN TILL! nvänd aldrig knapparna/ringarna och ställ inte om tiden när klockan är våt eller i vatten. Klockan och armbandet bör sköljas noga i rent vatten efter att ha varit i saltvatten.

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

SEIKO KVARTSUR. Bruksanvisning. DIGITALT KVARTSUR Kal. S651 KAL. S651 FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR TID/KALENDERINSTÄLLNING TID/KALENDER STOPPUR

SEIKO KVARTSUR. Bruksanvisning. DIGITALT KVARTSUR Kal. S651 KAL. S651 FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR TID/KALENDERINSTÄLLNING TID/KALENDER STOPPUR IGITLT KVRTSUR Kal. S651 SEIKO KVRTSUR ruksanvisning 1 Mäter upp till 10 timmar i 1/100 sekundökning. Minnesåterkallande funktion: 8 varvtider kan lagras i minnet. Förinställd timerfunktion: Fyra olika

Läs mer

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning Kal. 7T8 (Ref. nr. SPC) NLOGT KVRSTUR ruksanvisning 1 Du är nu ägare till ett SEIKO 1/-sekund Tillbakagående Kronograf Kal. 7T8. Studera de här instruktionerna i foldern noga för att få bästa resultat,

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR

KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR Display för tid/kalender Demonstrationsfunktion Världstid Stoppur Reguljärt alarm Engångs-alarm Belysning (Elektroluminicerande panel) SVENSKA KRONA/KNAPPAR OCH DISPLAYER

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt.

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt. Pulse Sonic Tack för att ni valde Pulse Sonic som er personliga tränare. För att få ut det mesta möjliga av eran apparat, var vänlig och läs instruktionerna noggrant, kasta inte bort dem, utan spara dem

Läs mer

TRIAX. Heart Rate Monitor

TRIAX. Heart Rate Monitor TRIAX C 6 Heart Rate Monitor Information är makt Denna hjärtfrekvensmonitor har konstruerats i samarbete med Jay Blahnik, en internationellt erkänd konditionstränare, författare och branschexpert. Jay

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TRIAX. Heart Rate Monitor

TRIAX. Heart Rate Monitor TRIAX C 5 Heart Rate Monitor N I K E M O N I TO R I N G Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid och distans) kan du undvika överträning och skador,

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd 1 26-03-09 09:54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna

Läs mer

Touch ECG riemloze Hartslagmonitor Modell: SE338 / SE338M BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL

Touch ECG riemloze Hartslagmonitor Modell: SE338 / SE338M BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL INNEHÅLL Touch ECG riemloze Hartslagmonitor Modell: SE338 / SE338M BRUKSANVISNING Kontrollknappar / LCD display... 2 Slå på klockan (Första gången)... 2 Touchnavigering... 2 Anvisningar för tangenttryckning...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

ALARM & KRONOGRAF Bruksanvisning

ALARM & KRONOGRAF Bruksanvisning Du har nu blivit ägare av ett SEIKO kvartsur Kal. 7T62. Läs denna bruksanvisning noga innan du tar ditt analoga kvartsur i bruk! Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Kal. 7T62 INNEHÅLL Innställning

Läs mer

KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC. Bruksanvisning

KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC. Bruksanvisning KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M62 (Ref ska/skh) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC Kal. 5M54/5M62/5M63. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION TILL SUUNTO SMART BELT... 3 2. BÖRJA ANVÄNDA SUUNTO SMART BELT... 3 3. HÄMTA OCH ANALYSERA DATA SOM REGISTRERATS MED SUUNTO SMART BELT... 8 4. FEL OCH VARNINGAR...

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning Förgätmigej Elektronisk kalender Art.nr 508200 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Batteribackup... 6 Byte av batteri...

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR

CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR Tiden anges med visarna för timmar, minuter och sekunder Datum anges med visaren för datum Veckodagen anges med visaren för veckodag Visaren för 24-timmarsformatet anger timmen

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS7018 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 7018 Gratulerar till erat inköp av denna Väder Station med trådlös 433MHz överföring utav utomhus temperatur och luftfuktighet

Läs mer

SE120 Pulsmätare med målkalorifunktion Modell: SE120 BRUKSANVISNING

SE120 Pulsmätare med målkalorifunktion Modell: SE120 BRUKSANVISNING SE120 Pulsmätare med målkalorifunktion Modell: SE120 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion...2 Huvudfunktioner...2 Klocka...2 Lcd display...3 Att komma igång...4 Uppackning av klockan...4 Batterier...4

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka

BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Version 18 maj 2006 Innehållsförteckning Inledning...2 Funktioner...2 Klockans fyra huvudmenyer...3 Tid och datum...3 Alarm banken...4 Att inaktivera

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

Pulsmätare med Tap on Lens (TOL) och Vibrationsvarning Modell: SE102 Pulsmätare med Tap on Lens (TOL) Modell: SE102L

Pulsmätare med Tap on Lens (TOL) och Vibrationsvarning Modell: SE102 Pulsmätare med Tap on Lens (TOL) Modell: SE102L Pulsmätare med Tap on Lens (TOL) och Vibrationsvarning Modell: SE102 Pulsmätare med Tap on Lens (TOL) Modell: SE102L BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 3 Huvudfunktioner... 4 Vy framsida... 4 LCD...

Läs mer

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL DENVER CR-918BLACK SWEDISH 14 15 FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. /FININSTÄLLNING - 2. TIDSINSTÄLLNING MIN./MINNE+ 3. SNOOZE/VILA 4. PÅ / AV 5. /FININSTÄLLNING+ 6. VOLYM NED - /ALARM 1 PÅ/AV INST. 7. VOLYM NED

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter

Läs mer

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd Mintell Minitell är en liten och lätt medicinpåminnare som får plats i fickan. Den har 5 fack och kan påminna upp till 5 gånger per dag eller en gång om dagen i fem dagar. Vi ser den som ett bra komplement

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Nexa BRUKSANVISNING MODELL: SB Trådlös sändare/mottagare för sammankoppling av upp till 12 st brandvarnare. Batteridriven 6V R&TTE CE

Nexa BRUKSANVISNING MODELL: SB Trådlös sändare/mottagare för sammankoppling av upp till 12 st brandvarnare. Batteridriven 6V R&TTE CE Nexa BRUKSANVISNING MODELL: SB-2008 Trådlös sändare/mottagare för sammankoppling av upp till 12 st brandvarnare Batteridriven 6V R&TTE CE OBS! LÄS IGENOM OCH SPARA BRUKSANVISNINGEN Bruksanvisningen innehåller

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Bruksanvisning A1 A2 B1 B2 B3 B4 SVENSKA Användarhandboken innehåller instruktioner för Polar Soft-bälte och Polar H1 och H2 pulssensorer.

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR DRIVS MED LJUSENERGI INGA BATTERIBYTEN BEHÖVS RÄCKER 6 MÅNADER (Kal. V145) / 2 MÅNADER (Kal. V182) EFTER FULL LADDNING VARNINGSFUNKTION VID ENERGIBRIST SNABBSTART ÖVERLADDNINGSSKYDD

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok Käyttöopas Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcja obsługi & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3 2 1 5 Svenska Gratulerar till

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning

Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning tempo har utformats med tanke på enkelhet är mycket intuitiv vid programmeringen. Det enkla vridreglaget

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

SUUNTO t1/t1c Användarguide

SUUNTO t1/t1c Användarguide SUUNTO t1/t1c Användarguide sv MODES & VIEWS Time Training weekday date seconds dual time calories average heart rate lap time time current heart rate zone 1 Inledning...............................................................................

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF 1 MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF INLEDNING Gratulerar till Er nya BAROMETER KLOCKA TERMOMETER. JMR838WF är en flerfunktioners radiostyrd klocka. När den kommer inom räckhåll för radiosignalen

Läs mer