Snabbstart Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5"

Transkript

1 INNEHÅLL Snabbstart... 2 TID mode Inställning av tid... Inställning av alarm... 5 LÖPNING mode Användning av Kronograf... 6 Inställning av gräns för hjärtslag... 8 Användning av grund- display... 9 Inställning av display Min profil INTERVALL mode Inställning av träningsintervall DATA mode Visa sparade lopp Hjärtfrekvens Intensitets-diagram Anslut HR-sändare till klockan... 1 Felsökning Specifikationer Batteri Garanti I enlighet med FCC Uppdateringar av detta dokument är tillgängliga online på 1

2 Snabbstart Följ steg ➊ till ➐ till position hjärtfrekvens-sändare och börja springa. 1 Tryck flik upp genom hålet i 2 HR-sändaren. Tryck ner fliken tills att den stänger. 3 Anslut den andra sidan av HRsändaren runt bröstet. Läge på revbenen precis under bröstplattan. Sändaren skall bäras direkt mot huden och tillräckligt hårt för att stanna kvar under ett träningspass. Fukta flödigt de båda räfflade områdena på baksidan av HRsändaren för att garantera en god anslutning mellan din puls och sändaren. 2

3 Löpnings-mode visas Starta löpning Kronograf visas eller Hjärtslag visas Inga hjärtslag visas Om du ser 3 blinkande streck på displayen mottar ej klockan någon överföring från HR-sändaren. Gå tillbaka till Snabbstart igen eller se sid. 15 Felsökning. Rulla till Löpnings-mode Min Profil Se sid. 10 för inställning. HRM-länkning Om du ser HRM LINK visas i antingen RUN eller INTR-mode känner ej klockan till det digitala ID från HR-sändaren. Se sid 1, Koppla samman HR-sändaren till klockan. 3

4 Instälning av tid I TID-mode kan du ställa in, tid, datum och energisparfunktion. I TID-mode finns den enda funktion i vilken du kan ställa PÅ och AV ljud-knappen. Följ steg ➊ till ➎ för att ställa in tid och datum. sek. EXIT Välj Tid-zon. Håll 1 sek. för att visa Håll sek för att byta. Vrid ljud PÅ/AV Signal ljuder vid tryckning av någon knapp. Vrid till TID-mode Tryck knapp för att välja justerbart element. Belysning PÅ Ställ timmar Ställ minuter Ställ sekunder Ställ datum Ställ månad Ställ år Välj 12 eller 2-timmars-klocka Energispar (0 2 tim.) Efter X timmar utan någon användning går klockan till viloläge. Tryck någon knapp för att starta den. Alarmet fungerar fortfarande.

5 Inställning av alarm I TID-mode kan du ställa in två alarm. Följ steg ➊ till ➏ för att ställa in alarmen. EXIT (Alarm på) Vrid Alarm PÅ/AV Alarm ikonen )) visas på displayen i alla mode när alarmet på PÅ. Vrid till TID-mode Tryck knapp för att välja justerbart moment Alarm 1 visning Alarm 2 visning Tidvisnin Ställ timmar Ställ minuter 5

6 Användning av Kronograf I kronografvisning kan du markera varvtid och totala tider under din löpning. Både varvtider och totaltider lagras samtidigt när du trycker på varv-knappen. Genomsnittliga hjärtslag lagras också för varje varv/total period. När du stannat kronografen kan du spara din löpinformation och se tillbaka på det i DATA-mode. Se sid. 12 DATA-mode. Följ steg ➊ till ➏ hur du använder din kronograf. Markerade varv Varvtid är den tid som behövs för att springa en runda runt en bana eller för att slutföra en del av en löpning och Totala märken Total tid är den tid från att ett lopp startar till den punkt du markerat. VARV 1 TOTAL 1 Vrid till LÖPNINGS-mode Tryck knapp för att byta fönster Justeras när som helst under ditt lopp Börja löpning Ett blinkande stoppur visas Markerade varv/total Du har 7 sekunder för att läsa din varv- och totala tid. Hjärtslag lagras även för varje varv/total period och kan åter visas i DATA-mode om löpningen lagras. KRONOGRAF visas Hjärtslag visas Min Profil Se sid 10 för inställning 6

7 VARV 2 VARV 3 VARV... Lagra eller Radera Löpningsinformation TOTAL 2 TOTAL 3 TOTAL Spara löpning Löpningsinformation lagras i DATA-mode. Se sid. 12 för DATA-mode. Punkt Varv/Total Punkt Varv/Total Stopp löpning Stoppuret försvinner Radera löpning Löpningsinformation är raderad. 7

8 Inställning av gräns för hjärtslag Dina hjärtslag mäts i slag per minut (bpm). Inställning av Hjärtslagsgräns tillåter att du arbetar med en högre och lägre hjärtslagsgräns. Följ steg ➊ till ➎ för att ställa in målet för hjärtslagsgränsen. EXIT Över din hjärtslagsgräns. sek. eller Under din hjärtslagsgräns. Vrid till RUN-mode Tryck knapp för att välja justerbart element Utanför din gräns-indikator Om ditt hjärtslag är utanför din gräns, visas LO [ ] eller HI [ ] symbol blinkar i displayen. Ställ HÖG HR-gräns Ställ LÅG HR-gräns Zon-alarm ON-indikator Om zon-alarmet är igång ljuder en signal från klockan varje gång ditt hjärtslag kommer utanför din gräns. Vrid Hjärtslag Zon ON Vrid Ljud Zon-alarm ON/OFF 8

9 Användning av Grund- Display Du kan välja mellan att visa TOTAL tid eller VARV-tider i grunddisplay på din kronograf. Följ steg ➊ till ➎ för att byta emellan fönstren. EXIT Exempel Vrid till RUN-mode Total-tid i grund-display Vrid till TOTAL/VARV Varv-tid I grund-display 9

10 Inställning av Min profil Display Min profil tillåter dej att konstruera din egen profil i RUN-mode med den information du använder mest under ett träningspass. Vid aktivering av MY VIEW kommer den fram i första visningen i RUN-mode. Denna bild tillåter dej att välja vilken information som kommer fram i första (större) och andra (mindre) fönstret. Följ steg ➊ till ➎ för att skapa din profil. EXIT Vrid MY VIEW PÅ/AV. Första-display, val Vrid till RUN-mode Tryck knapp för att gå till MY VIEW och välj display-val. Andra-display val Anm: Ditt första displayval visas ej i den andra listans val. Ingen display 10

11 Inställning av Träningsintervall INTERVALL-mode har en 5-stegs segments nedräkningstimer. Du kan använda denna som ett hjälpmedel vid intervallträning, genom inställning av de individuella segmenten som en tidsintervall eller en tröskel för återhämtande av hjärtslag. Varje segment är komplett med antingen en inställd tid eller en specificerad hjärtintervall; därefter börjar nästa segment. Alla segmenten kommer att fortsätta att repeteras tills att timern stoppas. Följ steg ➊ till ➎ för att ställa in dina träningsintervall. eller Segment 1 är tidsintervall Segment 1 som gränsåterhämtande hjärtintervall Vrid till INTR-mode Tryck knapp för att välja justerbart element. Anm: Tryck VIEW-knapp för att byta fönster under en aktiv träningsintervall session. Segment 1 Ställ in sekunder Segment 1 Ställ in minuter Segment 1 Ställ in timmar Byta till segment Inställning av tröskel Siffervärdet fungerar som en tröskel för återhämtande av hjärtslag. Segmenten kommer ej att fungera om din uppnådda hjärthastighet är lägre än inställt värde. Byta till segment Segments-period Tryck knapp för att välja start av period. Timern måste vara nollställd. Se nollställning av Timer Start Timer Stoppa Timer 2 sek. Nollställ Timer Spara intervaller I DATA-mode Anm: Du behöver inte ställa in alla segmenten. Till exempel om du endast önskar använda 2 av segmenten ställ segment 3, och 5 till noll intervall (00:00 00 ). Ett nollat segment aktiveras ej när timern startas. 11

12 Se tillbaka på sparade lopp I DATA-mode kan du repetera detaljerad information om dina sparade lopp. Minnet kan lagra åtskilliga lopp med upp till 100 varv i varje. Se sid 7 för sparande av lopp till DATA-mode. Total tid och segment data slutförda i INTERVAL-mode är också tillgängliga för repetering i DATA-mode. Följ steg ➊ till ➍ för att visa data sparade vid varje löpning. Total tid Genomsnittlig (ej tillgänglig på intervaller) HR gräns (ej tillgänglig på intervaller) Bästa varv (ej tillgänglig på intervaller) Varv 1 eller Segment 1 Varv 2 eller Segment 2 Upp till 100 varv eller 5 segment Genomsnittlig HR Övre gräns Total tid Total tid (varv 1 + varv 2) Välj ett lopp eller intervallträning Genomsnittligt varv Undre gräns Genomsnittlig HR Genomsnittlig HR I gräns Tid varv 1 Tid varv 2 Gå till DATA-mode Tryck knapp för att visa status i varje kategori HR gräns visas ej om den ej är avstängd under inspelning 5 sek. Rensa detta lopp Rensa ALLA lopp 12

13 Hjärtslag intensitets-diagram Detta är ett annat sätt att mäta din approxomativa hjärtslagsgräns baserad på kön, ålder och vikt. Starta med din maximala hjärtslag, använd diagrammet för att få hjälp att beräkna dina gränser beroende på intensiteten av ditt arbetspass. OBS detta formulär passar ej alla. Finn din Maximala hjärtgräns 210 (0.7 x ålder) Lätt intensitet (60 70% av max HR Träning i denna hastighet när du startar ett arbetspass eller tävling. Du skall lätt kunna fortsätta en diskussion medan du tränar i denna intensitet. Bestäm ditt mål för hjärtslagsgräns (intensitet) Moderat intensitet (70 80% av max HR) Träning i denna hastighet för att utveckla uthållighet och muskler för att göra en övergång från aerobic till anaerobic. Du skall kunna bibehålla detta under en tid. Du skall ej bli fullständigt andfådd och det skall ej göra ont. Kraftig intensitet (80 90% av max HR) Träning i denna hastighet för att öka muskelstyrka och förbättra din anaerobiska tröskel. Det är obekvämt. Du skall andas mycket djupt. Du skall endast kunna hålla på en kort stund. Maximum intensitet (90 100% av max HR) Träning i denna hastighet är för att öka den mentala tankeverksamheten. Max V02 och tolerans till mjölksyra. Detta är mycket obekvämt. Du kan knappast uthärda det. Du skall vara totalt utan luft. Träna ej i denna intensitet om du ej har rådgjort med medicinskt sakkunnig. Max Hjärtslag 205 bpm bpm bpm bpm bpm

14 Anslut HR-sändaren till klockan HR sändaren har ett unikt digitalt ID för att undvika sammankoppling med andra sändare. Innan sändaren kan fungera tillfredsställande måste klockan länkas till HR-sändaren för att etablera och dela detta ID. Den ursprungliga sändaren som kommer ihop med klockan var länkade från fabriken. Det digitala ID på din HR-sändare lagras i klockan tills det att du byter batteriet eller nollställer klockan. Följ steg ➊ till ➍ för att återlänka original- eller utbytes-sändaren till klockan. Tryck och håll alla fyra sidoknapparna samtidigt tills att klockan avger en signal och alla segmenten på klockans LCD blinkar i displayen. 3 Ta tag i HR sändaren med båda händerna, en i varje ände, greppa om båda sensorerna på baksidan av sändaren. Där finns ingen PÅ/AVknapp på sändaren. Den sänder en digital signal under de första 10 sekunderna när sensorerna får kontakt. SENSORER Anm: Om det ej är möjligt att komma till HRM LINK OK fönster innan de 10 sekunderna har tagit slut, vänta två minuter för att HR-sändaren skall stängas av och försök igen. Efter några sekunder skall klockan visa display HRM LINK OK. Klockan har lokaliserat den digitala ID på HR-sändaren och kommer att lagra detta ID tills att du antingen byter klockbatteriet eller nollställer klockan. 2 Vrid till RUN eller INTR mode 1

15 Felsökning Ingen Hjärtfrekvens visas på klockan: De räfflade sensorerna är kanske ej tillräckligt fuktiga. Blöt dem och försök igen. Vi rekommenderar att du bär din hjärtslagssändare direkt mot din hud. Om du bär HR-sändaren över kläderna försök även med att fukta kläderna. HR-sändaren sitter ej korrekt. Kontrollera så att de räfflade sensorerna ligger direkt mot huden. Avläsning av hjärtslag på klockan är oregelbunden eller stannar: Du kan behöva byta batteriet i HR-sändaren. Olika källor med elektromagnetiska fält som apparater, datorer och kraftledningar kan förorsaka störningar. Byt område. Denna produkt är komparatibel med EN Klock-displayen är låst Din klockas display kan frysas vid statisk elektricitet eller vid batteribyte. Om detta inträffar tryck och håll alla knapparna intryckta samtidigt. Detta kommer att radera dataminnet och ger dej möjlighet att nollställer klockan till fabriksinställningen. Tryck och håll alla fyra knapparna samtidigt för att nollställa klockan till fabriksinställningen. Klockan ringer ihållande: Om du har ditt gränsalarm på och dina hjärtslag ej är inom dina gränser kommer klockan att ljuda för att visa att du är utanför dina gränser. Se sid 8 för instruktioner hur du stänger av alarmet. Specifikationer Klocka Wattensäker ned till 50 meter: Utförd för undervattensaktivitet i ett djup av 165 fot (50 m). VARNING: Vattenskada kan uppträda om knapparna trycks in i undervattensläge. Användningstemperatur: 5 till 50ºC. Materialspecifikationer: Glas: Kristallglas. Boett: Polykarbonat Spänne: Rostfritt stål. Boettring: Rostfritt stål. Boettbaksida: Rostfritt stål Klockarmband: Polityren. Funktionsgränser Kronograf: 23:59 59 Hjärtslag: bpm (slag per minut). Timer: 23:59 59 HR-sändare Vattensäker ned till 30 meter: Torka torr efter användande. Förvaras ej tillsammans med ledande material. Användningstemperatur: 5 till 50ºC. Tillförlitlighet: ± 1% eller 1% bpm, även högre [stabilt tillstånd] Materialspecifikation: Boett: Polykarbonat. Spänntamp: Uretan. Band: Resårband. 15

16 Batteri Varning: Ha ej klockbatteriet i närheten av barn. Om det sväljs kontakta omedelbart läkare. VARNING: Batterier innehåller kemiska substans. Det skall kastas i överenskommelse med lokala bestämmelser. KLOCKA Batterityp: CR2032 3V Lithium. Batterilivslängd: Batteriet beräknas fungera i 1,5 år beroende på användning av de olika funktionerna. Aktivering av Belysningsvisning?? Bidrar till att batteriet töms. Användning av energisparfunktionen hjälper till att bibehålla batteriets livslängd. Batteribyte Följ stegen här nedan vid batteribyte. För bästa resultat låt en av NIKE auktoriserat servicecenter byta klockbatteriet. Använd ett mynt för att lossa batteriluckan genom att vrida moturs. Vrid och ta bort batterihållaren. Ta bort det gamla batteriet. Installera ett CR2032, 3V Lithium batteri med texten emot dej. Rör ej de 2 kontakterna. Sätt tillbaka batterihållaren och batterilocket. HR SÄNDARE Batterityp: CR2032 3V Lithium. Batterilivslängd: Batteriet är beräknat att fungera i 1 år om HR-sändaren används 1 timme per dag. Använd ett mynt för att lossa batterilocket genom att vrida det moturs. Installera ett CR2032 3V lithium batteri med texten emot dej. Rör ej de 2 kontakterna. Sätt tillbaka batterilocket. 16

17 Två års begränsad garanti Din NIKE klocka är garanterad att vara utan defekter i material och utförande i normalt användande för en period av två år från inköp. Denna begränsade garanti undantar batterier, glas, armband och skada som förorsakas av ett felaktigt användande eller handling, olyckshändelser, modifikationer, reparationer av obehörig eller normal användning. Lämna den defekta klockan och det lagrade kvittot till inköpsstället. Om det är en skada som täcks så har du möjlighet att få de defekta delarna på din klocka reparerade eller utbytt till samma produkt (om tillgänglig) eller en likvärdig produkt till samma pris. Dock, NIKE reserverar sej för rättigheten att vägra antingen reparation eller utbyte (dock ej båda) om kostnaderna ej står i proportion till skadan. Den begränsade garantin är istället för alla andra lämnade garantier och utesluter återbetalning av inköp. Alla indirekta garantier för ett praktiskt syfte är begränsade till varaktigheten av denna begränsade garanti. Vid inget tillfälle skall NIKE bli ansvarig för direkt, indirekt, tillfällig eller följdaktiga skador som uppkommer i samband med användning av klockan och allt återställande är begränsade till inköpspriset. Ingen annan person eller företag är auktoriserad att byta denna begränsade garanti och din handlare är ensam ansvarig för någon annan garanti. För U.S. köpare: En del stater tillåter ej begränsningar oberoende av hur länge en begränsad garanti varar eller uteslutningar av tillfälliga och följdaktiga skador, de här ovan beskrivna begränsningarna berör ej eventuellt dig. Den här garantin ger dig en specifik laglig rätt och det kan även finnas andra rättigheter som skiftar från stat till stat. Det här ovan är utan men för andra legala rättigheter som kan uppkomma under rådande national lagstiftning. För icke garanterad service som batteri eller armbandsbyte kontakta en av våra listade servicepartners. I enlighet med FCC och RSS-210 Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC och RSS-210 av IC-reglerna. Utförande är underkastade de två följande punkterna: [1] Denna enhet förorsakar ej skadlig inverkan [2] Denna enhet måste acceptera någon påverkan som kan förorsaka oönskad användning av enheten. Kontrollerad för att iakkta FCC-standard. För användning i hem eller kontor. FCC-VARNING: Byte eller modifikationer ej uttryckligen tillåtna av Nike kan annullera din auktorisation att arbeta under FCC-regler. 17

18 Leverantören av denna produkt är aktivt och globalt involverad i miljöförebyggande samarbete. Om du skall kasta denna produkt, så skall den lämnas in till din urmakare eller den lokala miljöstationen. 18

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

SUUNTO CORE Användarguide

SUUNTO CORE Användarguide SUUNTO CORE Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer