Snabbstart Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5"

Transkript

1 INNEHÅLL Snabbstart... 2 TID mode Inställning av tid... Inställning av alarm... 5 LÖPNING mode Användning av Kronograf... 6 Inställning av gräns för hjärtslag... 8 Användning av grund- display... 9 Inställning av display Min profil INTERVALL mode Inställning av träningsintervall DATA mode Visa sparade lopp Hjärtfrekvens Intensitets-diagram Anslut HR-sändare till klockan... 1 Felsökning Specifikationer Batteri Garanti I enlighet med FCC Uppdateringar av detta dokument är tillgängliga online på 1

2 Snabbstart Följ steg ➊ till ➐ till position hjärtfrekvens-sändare och börja springa. 1 Tryck flik upp genom hålet i 2 HR-sändaren. Tryck ner fliken tills att den stänger. 3 Anslut den andra sidan av HRsändaren runt bröstet. Läge på revbenen precis under bröstplattan. Sändaren skall bäras direkt mot huden och tillräckligt hårt för att stanna kvar under ett träningspass. Fukta flödigt de båda räfflade områdena på baksidan av HRsändaren för att garantera en god anslutning mellan din puls och sändaren. 2

3 Löpnings-mode visas Starta löpning Kronograf visas eller Hjärtslag visas Inga hjärtslag visas Om du ser 3 blinkande streck på displayen mottar ej klockan någon överföring från HR-sändaren. Gå tillbaka till Snabbstart igen eller se sid. 15 Felsökning. Rulla till Löpnings-mode Min Profil Se sid. 10 för inställning. HRM-länkning Om du ser HRM LINK visas i antingen RUN eller INTR-mode känner ej klockan till det digitala ID från HR-sändaren. Se sid 1, Koppla samman HR-sändaren till klockan. 3

4 Instälning av tid I TID-mode kan du ställa in, tid, datum och energisparfunktion. I TID-mode finns den enda funktion i vilken du kan ställa PÅ och AV ljud-knappen. Följ steg ➊ till ➎ för att ställa in tid och datum. sek. EXIT Välj Tid-zon. Håll 1 sek. för att visa Håll sek för att byta. Vrid ljud PÅ/AV Signal ljuder vid tryckning av någon knapp. Vrid till TID-mode Tryck knapp för att välja justerbart element. Belysning PÅ Ställ timmar Ställ minuter Ställ sekunder Ställ datum Ställ månad Ställ år Välj 12 eller 2-timmars-klocka Energispar (0 2 tim.) Efter X timmar utan någon användning går klockan till viloläge. Tryck någon knapp för att starta den. Alarmet fungerar fortfarande.

5 Inställning av alarm I TID-mode kan du ställa in två alarm. Följ steg ➊ till ➏ för att ställa in alarmen. EXIT (Alarm på) Vrid Alarm PÅ/AV Alarm ikonen )) visas på displayen i alla mode när alarmet på PÅ. Vrid till TID-mode Tryck knapp för att välja justerbart moment Alarm 1 visning Alarm 2 visning Tidvisnin Ställ timmar Ställ minuter 5

6 Användning av Kronograf I kronografvisning kan du markera varvtid och totala tider under din löpning. Både varvtider och totaltider lagras samtidigt när du trycker på varv-knappen. Genomsnittliga hjärtslag lagras också för varje varv/total period. När du stannat kronografen kan du spara din löpinformation och se tillbaka på det i DATA-mode. Se sid. 12 DATA-mode. Följ steg ➊ till ➏ hur du använder din kronograf. Markerade varv Varvtid är den tid som behövs för att springa en runda runt en bana eller för att slutföra en del av en löpning och Totala märken Total tid är den tid från att ett lopp startar till den punkt du markerat. VARV 1 TOTAL 1 Vrid till LÖPNINGS-mode Tryck knapp för att byta fönster Justeras när som helst under ditt lopp Börja löpning Ett blinkande stoppur visas Markerade varv/total Du har 7 sekunder för att läsa din varv- och totala tid. Hjärtslag lagras även för varje varv/total period och kan åter visas i DATA-mode om löpningen lagras. KRONOGRAF visas Hjärtslag visas Min Profil Se sid 10 för inställning 6

7 VARV 2 VARV 3 VARV... Lagra eller Radera Löpningsinformation TOTAL 2 TOTAL 3 TOTAL Spara löpning Löpningsinformation lagras i DATA-mode. Se sid. 12 för DATA-mode. Punkt Varv/Total Punkt Varv/Total Stopp löpning Stoppuret försvinner Radera löpning Löpningsinformation är raderad. 7

8 Inställning av gräns för hjärtslag Dina hjärtslag mäts i slag per minut (bpm). Inställning av Hjärtslagsgräns tillåter att du arbetar med en högre och lägre hjärtslagsgräns. Följ steg ➊ till ➎ för att ställa in målet för hjärtslagsgränsen. EXIT Över din hjärtslagsgräns. sek. eller Under din hjärtslagsgräns. Vrid till RUN-mode Tryck knapp för att välja justerbart element Utanför din gräns-indikator Om ditt hjärtslag är utanför din gräns, visas LO [ ] eller HI [ ] symbol blinkar i displayen. Ställ HÖG HR-gräns Ställ LÅG HR-gräns Zon-alarm ON-indikator Om zon-alarmet är igång ljuder en signal från klockan varje gång ditt hjärtslag kommer utanför din gräns. Vrid Hjärtslag Zon ON Vrid Ljud Zon-alarm ON/OFF 8

9 Användning av Grund- Display Du kan välja mellan att visa TOTAL tid eller VARV-tider i grunddisplay på din kronograf. Följ steg ➊ till ➎ för att byta emellan fönstren. EXIT Exempel Vrid till RUN-mode Total-tid i grund-display Vrid till TOTAL/VARV Varv-tid I grund-display 9

10 Inställning av Min profil Display Min profil tillåter dej att konstruera din egen profil i RUN-mode med den information du använder mest under ett träningspass. Vid aktivering av MY VIEW kommer den fram i första visningen i RUN-mode. Denna bild tillåter dej att välja vilken information som kommer fram i första (större) och andra (mindre) fönstret. Följ steg ➊ till ➎ för att skapa din profil. EXIT Vrid MY VIEW PÅ/AV. Första-display, val Vrid till RUN-mode Tryck knapp för att gå till MY VIEW och välj display-val. Andra-display val Anm: Ditt första displayval visas ej i den andra listans val. Ingen display 10

11 Inställning av Träningsintervall INTERVALL-mode har en 5-stegs segments nedräkningstimer. Du kan använda denna som ett hjälpmedel vid intervallträning, genom inställning av de individuella segmenten som en tidsintervall eller en tröskel för återhämtande av hjärtslag. Varje segment är komplett med antingen en inställd tid eller en specificerad hjärtintervall; därefter börjar nästa segment. Alla segmenten kommer att fortsätta att repeteras tills att timern stoppas. Följ steg ➊ till ➎ för att ställa in dina träningsintervall. eller Segment 1 är tidsintervall Segment 1 som gränsåterhämtande hjärtintervall Vrid till INTR-mode Tryck knapp för att välja justerbart element. Anm: Tryck VIEW-knapp för att byta fönster under en aktiv träningsintervall session. Segment 1 Ställ in sekunder Segment 1 Ställ in minuter Segment 1 Ställ in timmar Byta till segment Inställning av tröskel Siffervärdet fungerar som en tröskel för återhämtande av hjärtslag. Segmenten kommer ej att fungera om din uppnådda hjärthastighet är lägre än inställt värde. Byta till segment Segments-period Tryck knapp för att välja start av period. Timern måste vara nollställd. Se nollställning av Timer Start Timer Stoppa Timer 2 sek. Nollställ Timer Spara intervaller I DATA-mode Anm: Du behöver inte ställa in alla segmenten. Till exempel om du endast önskar använda 2 av segmenten ställ segment 3, och 5 till noll intervall (00:00 00 ). Ett nollat segment aktiveras ej när timern startas. 11

12 Se tillbaka på sparade lopp I DATA-mode kan du repetera detaljerad information om dina sparade lopp. Minnet kan lagra åtskilliga lopp med upp till 100 varv i varje. Se sid 7 för sparande av lopp till DATA-mode. Total tid och segment data slutförda i INTERVAL-mode är också tillgängliga för repetering i DATA-mode. Följ steg ➊ till ➍ för att visa data sparade vid varje löpning. Total tid Genomsnittlig (ej tillgänglig på intervaller) HR gräns (ej tillgänglig på intervaller) Bästa varv (ej tillgänglig på intervaller) Varv 1 eller Segment 1 Varv 2 eller Segment 2 Upp till 100 varv eller 5 segment Genomsnittlig HR Övre gräns Total tid Total tid (varv 1 + varv 2) Välj ett lopp eller intervallträning Genomsnittligt varv Undre gräns Genomsnittlig HR Genomsnittlig HR I gräns Tid varv 1 Tid varv 2 Gå till DATA-mode Tryck knapp för att visa status i varje kategori HR gräns visas ej om den ej är avstängd under inspelning 5 sek. Rensa detta lopp Rensa ALLA lopp 12

13 Hjärtslag intensitets-diagram Detta är ett annat sätt att mäta din approxomativa hjärtslagsgräns baserad på kön, ålder och vikt. Starta med din maximala hjärtslag, använd diagrammet för att få hjälp att beräkna dina gränser beroende på intensiteten av ditt arbetspass. OBS detta formulär passar ej alla. Finn din Maximala hjärtgräns 210 (0.7 x ålder) Lätt intensitet (60 70% av max HR Träning i denna hastighet när du startar ett arbetspass eller tävling. Du skall lätt kunna fortsätta en diskussion medan du tränar i denna intensitet. Bestäm ditt mål för hjärtslagsgräns (intensitet) Moderat intensitet (70 80% av max HR) Träning i denna hastighet för att utveckla uthållighet och muskler för att göra en övergång från aerobic till anaerobic. Du skall kunna bibehålla detta under en tid. Du skall ej bli fullständigt andfådd och det skall ej göra ont. Kraftig intensitet (80 90% av max HR) Träning i denna hastighet för att öka muskelstyrka och förbättra din anaerobiska tröskel. Det är obekvämt. Du skall andas mycket djupt. Du skall endast kunna hålla på en kort stund. Maximum intensitet (90 100% av max HR) Träning i denna hastighet är för att öka den mentala tankeverksamheten. Max V02 och tolerans till mjölksyra. Detta är mycket obekvämt. Du kan knappast uthärda det. Du skall vara totalt utan luft. Träna ej i denna intensitet om du ej har rådgjort med medicinskt sakkunnig. Max Hjärtslag 205 bpm bpm bpm bpm bpm

14 Anslut HR-sändaren till klockan HR sändaren har ett unikt digitalt ID för att undvika sammankoppling med andra sändare. Innan sändaren kan fungera tillfredsställande måste klockan länkas till HR-sändaren för att etablera och dela detta ID. Den ursprungliga sändaren som kommer ihop med klockan var länkade från fabriken. Det digitala ID på din HR-sändare lagras i klockan tills det att du byter batteriet eller nollställer klockan. Följ steg ➊ till ➍ för att återlänka original- eller utbytes-sändaren till klockan. Tryck och håll alla fyra sidoknapparna samtidigt tills att klockan avger en signal och alla segmenten på klockans LCD blinkar i displayen. 3 Ta tag i HR sändaren med båda händerna, en i varje ände, greppa om båda sensorerna på baksidan av sändaren. Där finns ingen PÅ/AVknapp på sändaren. Den sänder en digital signal under de första 10 sekunderna när sensorerna får kontakt. SENSORER Anm: Om det ej är möjligt att komma till HRM LINK OK fönster innan de 10 sekunderna har tagit slut, vänta två minuter för att HR-sändaren skall stängas av och försök igen. Efter några sekunder skall klockan visa display HRM LINK OK. Klockan har lokaliserat den digitala ID på HR-sändaren och kommer att lagra detta ID tills att du antingen byter klockbatteriet eller nollställer klockan. 2 Vrid till RUN eller INTR mode 1

15 Felsökning Ingen Hjärtfrekvens visas på klockan: De räfflade sensorerna är kanske ej tillräckligt fuktiga. Blöt dem och försök igen. Vi rekommenderar att du bär din hjärtslagssändare direkt mot din hud. Om du bär HR-sändaren över kläderna försök även med att fukta kläderna. HR-sändaren sitter ej korrekt. Kontrollera så att de räfflade sensorerna ligger direkt mot huden. Avläsning av hjärtslag på klockan är oregelbunden eller stannar: Du kan behöva byta batteriet i HR-sändaren. Olika källor med elektromagnetiska fält som apparater, datorer och kraftledningar kan förorsaka störningar. Byt område. Denna produkt är komparatibel med EN Klock-displayen är låst Din klockas display kan frysas vid statisk elektricitet eller vid batteribyte. Om detta inträffar tryck och håll alla knapparna intryckta samtidigt. Detta kommer att radera dataminnet och ger dej möjlighet att nollställer klockan till fabriksinställningen. Tryck och håll alla fyra knapparna samtidigt för att nollställa klockan till fabriksinställningen. Klockan ringer ihållande: Om du har ditt gränsalarm på och dina hjärtslag ej är inom dina gränser kommer klockan att ljuda för att visa att du är utanför dina gränser. Se sid 8 för instruktioner hur du stänger av alarmet. Specifikationer Klocka Wattensäker ned till 50 meter: Utförd för undervattensaktivitet i ett djup av 165 fot (50 m). VARNING: Vattenskada kan uppträda om knapparna trycks in i undervattensläge. Användningstemperatur: 5 till 50ºC. Materialspecifikationer: Glas: Kristallglas. Boett: Polykarbonat Spänne: Rostfritt stål. Boettring: Rostfritt stål. Boettbaksida: Rostfritt stål Klockarmband: Polityren. Funktionsgränser Kronograf: 23:59 59 Hjärtslag: bpm (slag per minut). Timer: 23:59 59 HR-sändare Vattensäker ned till 30 meter: Torka torr efter användande. Förvaras ej tillsammans med ledande material. Användningstemperatur: 5 till 50ºC. Tillförlitlighet: ± 1% eller 1% bpm, även högre [stabilt tillstånd] Materialspecifikation: Boett: Polykarbonat. Spänntamp: Uretan. Band: Resårband. 15

16 Batteri Varning: Ha ej klockbatteriet i närheten av barn. Om det sväljs kontakta omedelbart läkare. VARNING: Batterier innehåller kemiska substans. Det skall kastas i överenskommelse med lokala bestämmelser. KLOCKA Batterityp: CR2032 3V Lithium. Batterilivslängd: Batteriet beräknas fungera i 1,5 år beroende på användning av de olika funktionerna. Aktivering av Belysningsvisning?? Bidrar till att batteriet töms. Användning av energisparfunktionen hjälper till att bibehålla batteriets livslängd. Batteribyte Följ stegen här nedan vid batteribyte. För bästa resultat låt en av NIKE auktoriserat servicecenter byta klockbatteriet. Använd ett mynt för att lossa batteriluckan genom att vrida moturs. Vrid och ta bort batterihållaren. Ta bort det gamla batteriet. Installera ett CR2032, 3V Lithium batteri med texten emot dej. Rör ej de 2 kontakterna. Sätt tillbaka batterihållaren och batterilocket. HR SÄNDARE Batterityp: CR2032 3V Lithium. Batterilivslängd: Batteriet är beräknat att fungera i 1 år om HR-sändaren används 1 timme per dag. Använd ett mynt för att lossa batterilocket genom att vrida det moturs. Installera ett CR2032 3V lithium batteri med texten emot dej. Rör ej de 2 kontakterna. Sätt tillbaka batterilocket. 16

17 Två års begränsad garanti Din NIKE klocka är garanterad att vara utan defekter i material och utförande i normalt användande för en period av två år från inköp. Denna begränsade garanti undantar batterier, glas, armband och skada som förorsakas av ett felaktigt användande eller handling, olyckshändelser, modifikationer, reparationer av obehörig eller normal användning. Lämna den defekta klockan och det lagrade kvittot till inköpsstället. Om det är en skada som täcks så har du möjlighet att få de defekta delarna på din klocka reparerade eller utbytt till samma produkt (om tillgänglig) eller en likvärdig produkt till samma pris. Dock, NIKE reserverar sej för rättigheten att vägra antingen reparation eller utbyte (dock ej båda) om kostnaderna ej står i proportion till skadan. Den begränsade garantin är istället för alla andra lämnade garantier och utesluter återbetalning av inköp. Alla indirekta garantier för ett praktiskt syfte är begränsade till varaktigheten av denna begränsade garanti. Vid inget tillfälle skall NIKE bli ansvarig för direkt, indirekt, tillfällig eller följdaktiga skador som uppkommer i samband med användning av klockan och allt återställande är begränsade till inköpspriset. Ingen annan person eller företag är auktoriserad att byta denna begränsade garanti och din handlare är ensam ansvarig för någon annan garanti. För U.S. köpare: En del stater tillåter ej begränsningar oberoende av hur länge en begränsad garanti varar eller uteslutningar av tillfälliga och följdaktiga skador, de här ovan beskrivna begränsningarna berör ej eventuellt dig. Den här garantin ger dig en specifik laglig rätt och det kan även finnas andra rättigheter som skiftar från stat till stat. Det här ovan är utan men för andra legala rättigheter som kan uppkomma under rådande national lagstiftning. För icke garanterad service som batteri eller armbandsbyte kontakta en av våra listade servicepartners. I enlighet med FCC och RSS-210 Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC och RSS-210 av IC-reglerna. Utförande är underkastade de två följande punkterna: [1] Denna enhet förorsakar ej skadlig inverkan [2] Denna enhet måste acceptera någon påverkan som kan förorsaka oönskad användning av enheten. Kontrollerad för att iakkta FCC-standard. För användning i hem eller kontor. FCC-VARNING: Byte eller modifikationer ej uttryckligen tillåtna av Nike kan annullera din auktorisation att arbeta under FCC-regler. 17

18 Leverantören av denna produkt är aktivt och globalt involverad i miljöförebyggande samarbete. Om du skall kasta denna produkt, så skall den lämnas in till din urmakare eller den lokala miljöstationen. 18

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER Chrono Kal. 5030D Bruksanvisning 2 När Du läser den här bruksanvisningen ha klockans diagram framme till vänster lätt synlig. Symbolerna (A, B etc) på diagrammet är de som hänvisar till den sektion som

Läs mer

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH N2 ENGLISH N2_IMcover.indd 2 FRANÇAIS ESPAÑOL HEART RATE MONITOR 日本語 中文 GERMAN ITALIAN DUTCH SWEDISH 4/17/08 10:10:39 AM New Balance N2 hrm PULSMÄTARE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion...1 Dina Värden...1

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

SEIKO KVARTSUR. Bruksanvisning. DIGITALT KVARTSUR Kal. S651 KAL. S651 FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR TID/KALENDERINSTÄLLNING TID/KALENDER STOPPUR

SEIKO KVARTSUR. Bruksanvisning. DIGITALT KVARTSUR Kal. S651 KAL. S651 FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR TID/KALENDERINSTÄLLNING TID/KALENDER STOPPUR IGITLT KVRTSUR Kal. S651 SEIKO KVRTSUR ruksanvisning 1 Mäter upp till 10 timmar i 1/100 sekundökning. Minnesåterkallande funktion: 8 varvtider kan lagras i minnet. Förinställd timerfunktion: Fyra olika

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

TRIAX. Heart Rate Monitor

TRIAX. Heart Rate Monitor TRIAX C 5 Heart Rate Monitor N I K E M O N I TO R I N G Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid och distans) kan du undvika överträning och skador,

Läs mer

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare När du börjar använda din pulsklocka och ska ställa in tid och datum så får du också ställa in din ålder, vikt och kön. Denna information lagras sedan i urets minne. När du sätter igång att motionera så

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL 1 Kal. V172 (Ref SSC) NLOGT KVRTSUR SOLCELL ruksanvisning KÄNNETECKEN TID/KLENDER KL. V172 MINUTERS STOPPUR I 1/5-SEKUNDSÖKNING MED FUNKTION FÖR DELTIDSMÄTNING ENGÅNGSLRM INOM TIMMR DRIVS MED LJUSENERGI

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Puls- och stegräknare

Puls- och stegräknare Puls- och stegräknare Excercise Timer Chronograph Continuous Heart Rate Measurement Percentage of maximum Heart Rate Art. nr 34-8997 Modell D92E11G (PEDO) 1 Heart Rate Zone Alert Countdown Timer 2 Puls-

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montera datorn. Ställa in datorn. Starta mätning. Ändra inställningar. Varning/observera Produktgaranti osv.

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montera datorn. Ställa in datorn. Starta mätning. Ändra inställningar. Varning/observera Produktgaranti osv. CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA00W Montera datorn Ställa in datorn Starta mätning Denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Se vår webbplats för senaste bruksanvisning (PDF). Besök

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL Tamtron Oy Kranvåg SCS PLUS Användarmanual i Copyright (c) Tamtron Oy, 2000 dokumentnr: 9063-ENG DOKUMENTNR: 9063-ENG skapat: KPi 1993-05-06 ändrat: TAu 1996-12-03

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Bruksanvisning Pyrometer ST620B

Bruksanvisning Pyrometer ST620B KONTAkTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 Stockholm Hammarby Fabriksväg 43 S-120 33 STOCKHOLM Tel +46 8-658 50 04 Fax

Läs mer

Allmänna varningar. Läs igenom dessa.

Allmänna varningar. Läs igenom dessa. NUINN Trådlös Temperatur Vakt User Guide Gratulerar till investeringen av NUINN Temperaturvakt för din eldstad. Vi är säkra på att du kommer ha mycket nytta av att få den kontroll den ger över eldning.

Läs mer

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star.

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star. EZ600 Komma igång För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker Hello Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederländerna www.digi-star.com jan Copyright Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av denna

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Lägen och

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR SPORTIDENT-SYSTEMET

INSTRUKTIONER FÖR SPORTIDENT-SYSTEMET INSTRUKTIONER FÖR SPORTIDENT-SYSTEMET SI_instruktioner.doc, Revision 01, 2009 09 15 ANSLUTNING AV MASTERENHETEN OCH INSTÄLLNING AV PORT-ADRESS I SI-CONFIG Den här instruktionen används för att ansluta

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

DIGITALT STOPPUR Bruksanvisning

DIGITALT STOPPUR Bruksanvisning Kal. S149 (Ref. nr.: S23571J) DIITLT STOPPUR ruksanvisning 1 Du är nu ägare till ett SEIKO Digitalt Stoppur Kal. S149. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

G3 GPS Sensor Bruksanvisning

G3 GPS Sensor Bruksanvisning G3 GPS Sensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. A B Grattis! Du har blivit ägare till en Polar G3 GPS-sensor. Med Polar G3 kan du få hastighetsoch avståndsdata i alla utomhussporter med hjälp av Global Positioning

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer