MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID"

Transkript

1 MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID

2 3.485 kr xkl. mom kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r NYHET! 30.0 kr xkl. mom kr 15.5 kr xkl. mom kr Blätrggrgt md ppgg rt.r Blätrggrgt md byggd dmmgr. Lvrr kompltt md tgglg o blätrptol. Ett tmärkt jälpmdl vd blätrg v törr prtr på tt projkt. Flyttbr ydrlk plrlyft om tr mdr plt ä tvåplrlyft. Ig tlltobkymmr md för kl btogpltt llr värmlgor om lggr väg vd ftättg. Åtkomt tll d v fordot är bättr då dt t f tolp om blokrr. Elktrkt mövrrd äkrtpärrr. d lyftkddr om öj llr äk md trptkrvr. Jtrbr blk om gör tt m k jtr brdd å lyft fgrr tll d flt blr. Däkmkpkt rt.r NYHET! Krorr, lt rt.r Krorr för mdr o lättr kror. Fördd md 6 t. jl, kro rotr mllt o k plr x olk läg. Blätrkåp rt.r 867 Idtrblätrkåp md lt öppgbr frot. Fördd md dmmtg o 6 t lyrör för br kt. Stor öppgbr lk 8x740 mm öpp md jälp v gfjädrr o tr öppt läg tll m fällr r d kr xkl. mom kr Gbb mörjmdl rt.r K K M P N J kr ord. pr 43.0 kr M P N J 199 kr xkl. mom 159 kr tomtk däkblrr U-828 rt.r Fktor för problr, motoryklr o lätt kommrll fordo. Olk progrm för klämvktr, kltrvktr o dold vktr. tomtk läg v dt md jälp v mättk. Däkmk U-256T rt.r E mykt br däkmk om pr tmärkt tll yrkmägt brk o för fälgr md rktgt tor dmtr. Fördd md jälp rmr för tt klr brd lågprofldäk kr xkl. mom 1.4 kr D prfkt vrlpry Gbb gr rotkyddd yt för tt kydd xmplv ylg blätrd dlr. Poplär US på orovrd blr o motoryklr. Iåll: 430ml. Spryflk. Iopfällbrt Motorttv rt.r Plåtbokgmk Hvy Dty rt.r 203 obt plåtvk för pp tll 1,2 mm tålplåt. K K M P N J kr ord. pr kr M P N J kr xkl. mom kr Krftgt motorttv om tål bltg på 0 kg. p.g.. d ppfällbr b, tr t ttvt å tor plt är dt förvr. Dt är äv trtt md mrt vrktygyll. D jtrbr gmmföttr gör tt ttvt tår tll är m mkr. Pl Mtllbdlp S-75 PO rt.r 226 Krftg bdlpmk för grov o flpg mtll. Lämplg för dtr o yrkbrk tk vr tbl o jäm gåg. Slt kotrkto om k komplttr md ffktvt tg. Vlr på mtllttv o k vkl ftr gt ökmål. Självjtrd. bdpär. Hylyklt, 39 dlr rt.r kr xkl. mom 799 kr Tllvrkd v kromvdmtål bät dtrkvlté. Tvåto ytbdlg. Blk/mttförkromt md räfflg. Skv rt.r kr xkl. mom kr Stört problmt vd rovrg är tt få tkkvor på plt, otymplgt o d öjd om kvor k motr på gör rbtt vårt o kdlgt. Skv lyftr kg t problm. Pr kvor torlk pp tll 1200x3000 mm. Wbop vrktygbod. Ordrtlfo E-pot Btk Borå Källbäkrydgt 1, Tl Btk Vddg Vätr gväg 4, Tl Md rrvto för prförädrgr, ltföräljg o fltryk.

3 MOTOBNSCHEN STS PÅ DIG! D om får d är tdg är lv på fordo- o trportprogrmmt. V om gör tdg tr Motorbr yrkämdr, MYN o LYN. V rbtr för tt flr k ök g tll motorbr o för tt dt k vr ög kvltt tbldg. V är gld övr tt d r vlt vår br. D är ftrfrågd! Tdgr år rpportrd flrtlt tdgr o TV-klr om dt tor bovt v tbldd tll motorbr. Udrlgt byggd på vår rpport Tmp på motorbr om vr tt dt böv mt tll br d kommd trårprod. O dt är t vlk om lt om böv. Förtg ftrfrågr kdrktd, tkkortrd, l- o lktroktrrd tjjr o kllr om är yfk o brdd på tt tädgt ppdtr kkpr. Grdtbldg får d på gymt, vdrtbldg tår förtg för. Vd r då motorbr tt rbjd, förtom måg rbttllfäll ftr vltd gymtdr? Motorbr omfttr mägd olk yrk, plrktgr o krrärmöjlgtr, rbttllfäll l Svrg o tomld, tor r tll tällg o måg g förtgr. På gymvå k d fktkt prov på tt drv gt gom tt trt tt å kllt UF-förtg. Gymtd ållr för övrgt l dl prktk t rbtlvt vlkt brkr vr mykt ppkttt v båd lvr, kol o förtg. D om går fordo- o trportprogrmmt k ök tll MYN: gätmkkrprojkt o tt r dt är tt vr tävlgmkkr tt rg- llr rllytm. Br r okå tll tt d om r gått t fordo- o trportprogrmmt k kvlfr g tll Yrk-SM. Går dt br där f dt möjlgt tt tävl trtollt, båd Yrk-EM o Yrk-VM. Jt r v tr dltgr Yrkldlgt om åkr tll Brl ommr för tt tävl Yrk-VM yrk om probltkkr, fordolkrr o blkdrprtör. Svk tbldg ållr ög kl, dt r v är v tävlr trtollt. MYN rbtr mykt md kvltt tbldg o för tt tbldg k motvr d bov om f rbtlvt. V r br grd tt tå på för dt rbtt. N tr v o öjr rbb yttrlgr - fört t dt forttt kvlttrbtt blr Lkrr yrkämd om gomför tt fört yrkprov dr vår. Dt k bl päd tt vd dt k ld tll för yttrlgr kvltttgr. Hr om lt är dt tvkld för o ll. I motorbr rllr v l td frmåt o v är gld för tt d är md o! Cj Lom, ordförd Motorbr yrkämdr Tdg Blproff. g t v MYN o LYN (Motorbr- o Lkrr yrkämdr). INNEHÅLL 1:2015 ktllt d 4-5 Skolrportg d 6-9 Yrkplggt där lvr får jobb! Kompgägt trtd UF-förtg Trportproff d Däk- o jlf Tjj o vr trporttkk Tävlgr d Jkt på toppform tll Yrk-VM Itrtollt d Spkrk krrär K rbtmrkd d Lj frmtd motorbr Notr d 22 EDKTIONSÅD: Cj Lom, Ptrk Svo, o-mr Olo, tt Nordr, Pr Svo, gl Tffl, Lo bbg. vrg tgvr: Cj Lom, MYN, tl dktör & krbt: Lo bbg, om gt t g. Grfk form, foto & lltrto: J Sjo Prodkto: Modlmd Svrg B. obokg: Tryk: Ljgbrg trykr. MOTOBNSCHENS YKESNÄMNDE Motorbr yrkämdr är tt mrbt mll fk o rbt gvr. Vårt mål är tt dt k f vältbldt o dktgt folk motorbr förtg. Därför rbtr v dl md rkrytrg tll d fordotkk tbldgr, dl md frågor om rör kvltt tbldgr. V r rglbd dlog md mydgtr, kolor o förtg yft tt vdrtvkl tbldg. Smtdgt ordr v ktvttr om rktr g tll dg om går llr r gått fordo- o trportprogrmmt, om ltprov, yrktävlgr o möjlgt tt vr gätmkkr tt rg- llr rllytm. V vll tt fordo- o trportprogrmmt k g br grd tt tå på för dt kommd yrklvt. V vll okå tt dt k vr rolgt på väg dt. Lä mr om o o vd v gör d är tdg o på bb:.blproff.. 3 3

4 NDOID PP ON KTUELLT BILPOFFS.SE, FB OCH PP Blproff d dgtl värld: på ätt, om pp o på fbook. Häg md! PP BILPOFFS PIS TILL DTM-MEKNIKE I mbd md Blportgl tlldld 20-årg Crl lbrg d f tmärkl Yog T rd. Dt är tävlgtm om motorport om får omr dr bät gdommkkr tll Yog T rd. Därftr väljr jry t pro om k få prt vlkt btår v tt r- o tdbdrg på kroor o d tor är, trlgtv. Crl r pr rbtt äog tyk DTMr. Jg är orört tkm mot mtt tm BMW-Stzr om gtt mg tt tvkl om tkkr o mkkr Erop årdt o mt vrd rgmätrkp, mbd md prtdlg. Bkom prt tår Blproff. o Svk Blportförbdt. VLLÅK 2015 Blproff. är på Vllåkrträff d gt. Hopp tt v där! GOD JOBBUTSIKTE FÖ FODONSUTBILDDE Frm tll 2035 vät dt bl tor brt på fordotbldd. Dt vr SCB: progo krg rbtmrkdtktr för rd tbldggrppr. D om tr på pdgogk tbldg llr tbldg om vård o omorg k okå räk md mykt god möjlgtr på rbtmrkd frmövr, lkom gymgjörr o dtrtbldd. Därmot förvät dt bl vårr tt få jobb för jorltk- o mdtbldd, lkom för prol- o btdvtr. Lä mr om möjlgtr motorbr på. 18 Foto: Bgt-Å Gtvo foto 4

5 YKESPOV FÖ FODONSLCKEE I år ordr Lkrr Yrkämd, LYN, för fört gåg tt yrkprov för fordolkrr. Provt är öpp t för båd lvr, lärr o dldr o k tydlggör vd om m md kvltt yrkt. Yrkprovt åll år d fört vk mj på Lgtgymt Fl. Gom provt opp LYN tt dt k bl tydlgr md br krv o tdrd, dt vll äg dt om lggr tll grd för tällgbrt o yrkkklgt. Yrkprovt k v för br o kolor vd om kräv för tt få tt yrkdplom. Bdömg gör v provförrättr om ttt v LYN: tyrl.. O om gt, båd lvr, lärr o dldr är välkom tt gör provt! Lä mr om båd provt o mäl på.blproff./ytr o.lkkol. SKE DU BÖ KUNN FÖ TT KL YKESPOVET: 3 Utför korrkt lkpro prktkt. 3 Förklr korrkt lkpro tortkt. 3 Lä o tt formto prodktdtbld. 3 vädg v äkrttrtg. 3 Plr för tt ffktvt rbt. 3 Utför tdg vttb. 3 Mx old klör frå grd. Foto: Dvd Bo/WorldSkll Sd ÅETS MEKNIKE MCUS MOÉN! Svk mätr probltkk, Mr Moré, r fått to x:o Joo drpr Årt Mkkr vd Mkoom Grop rd Dt är årlgt åtrkommd tmärkl om kor där tr o mdrbtr frå mtlg kopt Nord tävlr om tt bl årt vr. Motvrg tll Mr tmärkl lydr å är: Kor vr v tmärkl Årt Mkkr r äd d koltd vlt tvkl kkpr o r ddkrt rbtt md tt förbättr färdgtr. H r tt tort tl åtrkommd kdr om ppkttr rbt vrktd lkväl om tt gr dt lll xtr rv tll kd. Md rvd o tt målmdvt fok är dt därför g lmp tt blv ombdd tt täll pp Yrk-SM för mkkr H k ttlr g vk mätr probltkk. Slvrmdljör EM o är ktt tällt på VM Lä mr om Mr förbrdlr för Yrk-VM på.16 5

6 B SKOL YKESPLUGGET Yrkplggt vll tbld för vrklgt o tll tt lvr blr tällgbr ft r gymt. Dt lyk kol md. Md tt lvår kvr tll xm r prot v probllvr 3: prlmärt rd fått tällg på PL-pltr. Yrkplggt Bromm tför Stokolm är frkol om trtd Där f fyr yrk progrm på båd gymo vxvå. Skol trävr ftr tt ll lvr k t g gom gymt o bl tällgbr. Elvr möjlgtr tt t tll g drvg vrrr o därför pr Yrkplggt tbldg på dvdvå. ll k få tt rbt V v kol lvr r dålg btyg frå grdkol md dr kommr md toppbtyg. Ovtt olktr o vårgtr k d gom o t på dr d tll tt rbt. V är br på tt kräddry tbldgr tfrå vrj lv. ll k llr vll t bl tll xmpl problmkkr. E dl vll rkt g på ågot pllt om probl om tll xmpl gl llr rkod. Då måt v p lv tdr å tt tbldg pr d bov. Dt f måg möjlgtr, mr I Stürk om är bträdd rktor o tbldgldr på problrktg. VI Ä B PÅ TT SKÄDDSY UTBILDNINGN UTIFÅN VJE ELEV. LL KN ELLE VILL INTE BLI T.EX. PESON- BILSMEKNIKE. C-mtodk Gom tt väd g v å klld -mtodk förvdl drvg tll prktk pp drg där vk, glk, mäll o yrkäm flytr op. Uppdrgt k tll xmpl vr tt gör flökg på kdbl o g kd offrt. På å ätt får lv lär g mtt tllmm md vrktdämt. I är övrtygd om tt lvr md d mtodk lättr tr tll g d olk äm o k förtå r llt ägr op. bolt, dt går oftt jättbr är m t förtår tt dt är tll xmpl mtt m ållr på md, trot tt bräkg på tt bljobb tll tor dl k dl om jt dt. Som dl v d vrklgtär tbldg ppmtrr kol lvr tt trt tt UFförtg 3:. Dt är vd Frdrk, Smo o dr r gjort. Lä mr om dr UF-förtgd på ät d. Mtd prktkpltr Yrkplggt r okå är o god kotkt md rbtlvt. Jpr Ström om är kol PL-mordr kötr rbtt md förtg. Dt dlr om llt frå tt kff prktkpltr om mtr lvr o förtg på tt br ätt tll tt tbld dldr o tll tt rbtt progrm råd fgrr. Skol mrbtr md olk förtg. Ett v mrbtförtg är Bl Hg Norr. Bltkkr o dldr Tob Wllbro r rbtt md tt t mot PL-lvr d ått år tllbk. Nmr är måg v kollgor rt om Bl vrktädr Stokolm tdgr PL-lvr. Gom Yrkplggt r fått tbldg dldrkpt. E otrolgt br jälp dldrroll. Utbldg tog pp llt frå tt r dt är tt vr g tll pdgogk, btyg o bdömg. Brkd tt dld lvr H tykr tt dt gr mykt tt vr dldr, äv om dt k t båd td o krft bld. M dt är rolgt tt lär t kkp o tt k dl md g v d. Dt blr lt v go-boot. tt m k vr å dktg tt m k g ågot tll pro. Dtom blr jg bättr yrkmäk ftr om jg måt k vr på ll ortr frågor o rbt båd oggrt o ftrtäkmt är jg är md lvr. Frå PL-lv tll tälld E v d tdgr PL-lvr är Jor Ho om mr är ft tälld. H räkr Tob om lärr o ägr tt dt är om r lärt Jor tt bbt bl jälvgåd blmkkr. Dt vårt md jobbt är t blr t kdkotkt, tykr Jor. Tob kär g kdkräk. Dt är oftt kdkotkt om lvr kär mt oäkr t krg. Dt är lt ltgt för lvr tror tt d om blmkkr k rbt md tt krv på blr. D blr övrrkd v tt d okå k tr kdr. M dt är jätt tor dl v rbtt. Vktgt tt öv på kdtrg Vrktdf obrt Srm r prtt md kolor om kkr PL-lvr tt d måt öv mr på kdtrg kol. Ett t områd om tvklt mykt d t tofmto år är dt-flökgbt m där tykr v tt kolor ägr md. Därmot k d llt mr dtorrd blr gör rbtt vårt tt förklr för kdr. Dt f kdr om vätr md bl tår på vrktd o om blr pprörd övr tt bltkkr ttr vd dtor fyrto m tr tällt för tt rbt md bl. M dt är j jt dt gör, krttr Tob. Prktk ldr oft tll jobb E br prktk är gld värt för båd kolor o lvr. Tob r ldrg bövt vlt PL förtd o tror tt dt r tt gör md tt d lvr får är br o rätt mtd md oom o förtgt, ftrom kol r trägt g för tt god rlto md dm. Elvr om mr rätt lär g mor dr prktk, växr o blr jälv gåd. D om vll rbjd oft ft jobb ftr kol, bättr körport tll rbtlvt ä prktk är vår tt tt. Dtom brkr d vr tt välkommt vbrott frå kol. Som dr Uldr 3: på problrktg mmrr: Prktk är vrklg jätt kl. Dt är där m lär g om mt. 6

7 Jor Ho, tdgr lv på Yrkplggt. N mr tälld om rvtkkr på Bl Hg Norr. Foto: J Sjo I Stürk, bträdd rktor o tbldgldr på Yrkplggt, förökr tform tbldg dv dllt för vrj lv. 7

8 B SKOL FÖETGE EDN PÅ GYMNSIET Kompr Frdrk Mälr, dr Uldr o Smo For går 3: på fordo- o trport progrmmt o drvr UF-förtgt Lmptylg tllmm. Förtgdt r brt väldgt mykt yttgt för frmtd båd prvt o rbtmägt. tt drv tt UF-förtg är prp om tt drv tt rktgt förtg. Idé bkom UF, Ug Förtgmt, är tt gymlvr k tt på förtgdt dr vägldg o t tt tätt g för lltför tor koomk rkr. Frdrk, Smo o dr r förtgdt om tt oblgtork projktrbt. Udr tt t gymår k d trt, drv o vvkl tt förtg. Import o föräljg Kllr r vlt tt t på mport o föräljg v lmpor om pr gml Volvoblr. Go m JG KN HELT KLT TÄNK MIG TT STT EGET. DET FINNS EN FÖDEL MED TT KUNN FÅ BESTÄMM ÖVE SIG SJÄLV OCH HU MN VILL H DET. bllgt köp k d rbjd lmpor tll tt bättr pr ä kokrrtr. Föräljg r t tt gåg ä, d vätr fortfrd på ordr frå förtgt K. Dt r tgt tt lvår tt komm frm tll vd förtgt k gör o t mt kff llt om är ödvädgt för tt gör ffärr om bkkoto o föräkrg o btämm vm om k gör vd. dr Uldr är vld tll vd. Br lvrfrt Dt är dr om r tgt mt ttv o drvt på rbtt, därför tykt grpp tt vr mt lämpd om vd. H tykr tt dt ttll r vrt ormt läro rkt tt tt UF-förtg. Br åd k om tt bok tt möt md bk o ord bkkoto. Hr oft gör m dt gtlg? Dt är j väldgt br tt gjort dt, äv prvt tt. Därmot är dg tvkm tll om kll vlj tt gt förtg frmtd. Dt är mykt jobb, kottrr. Någo om därmot t är vkräkt är Smo For. Jg k lt klrt täk mg tt trt gt. Dt f fördl md tt k få btämm övr g jälv o r m vll dt, tykr. 8

9 GÄN FLE UF-FÖETG FÅN YKESPOGMMEN -förtgd är tort på UFkoomprogrmmt o dlprogrmmt, m mdr vlgt på d flt v yrkprogrmm. Dt är ågot om Frdr Tgbro, projktldr på Ug Förtgmt, tykr är lt yd. I tt UF-förtg får lvr tt tgå frå g dér o vr för ågot om d tykr är rolgt o är trrd v tt rbt md. Yrklvr r j båd tt tr o trt yrktgåg för förtgd. På r år r flr lvr på yrkprogrmm trtt UFförtg, vlkt Frdr tykr är glädjd o r gär tt flr gör dt. Någr xmpl på UF-förtg om fordo- o trportprogrmmt är d om plrr g på blljd, tylg, folrg o motvlkrg. Förtgd är ågot väldgt prktkt tt gå frå dé tll dlg. Jg tykr tt dt pr lvr på yrkprogrmm mykt br, t mt om mrt för dt kommd rbtlvt. V r r lvr drvkrftr o förmågor ökr dr UF-årt. M lär g mor, r m mrbtr grpp, r m mötr kdr, o r m ättr värd på g td kr om är br tt k, ovtt om m där ftr blr tälld llr g förtgr. Fr.v. Frdrk, dr o Smo drvr UF-förtg om lmptylg. Ig ft rtr Kompjo Frdrk Mälr är tvärtom lt äkr på tt t kommr tt trt gt. Nj, jg gllr ft rtr o vll tt ordtlgt m tt följ. M dt r vrt otrolgt yttgt tt ttt på dt är, ägr. Smtlg tykr tt UF-förtgt r gtt dm br kkpr för rbtlvt, tt koll på r tt förtg fktkt fgrr o d kld pro roll förtgt dt är j väldgt br mrt är m ökr jobb okå. LMPSTYLING- KILLNS TNK KING UF: 1. Hr d tt trt tt UF-förtg? Gör dt! Dt är br möjlgt tt lär g br kr på tt rolgt ätt. 2. Kom gåg md förtgt å fort om möjlgt. Tll xmpl vd gällr bkkoto o föräkrg å tt d k gör b. 3. Kom åg tt dt t är på lv o död. Glöm t bort tt koj. Foto: J Sjo FKT OM UF-FÖETGNDE Md tt UF-förtg r d om lv möjlgt tt grpp om 3 5 dr pror dr tt kolår trt, drv o vvkl tt förtg. På dt ättt tvklr d d kkpr tll xmpl vk, glk, mäll, koom o trprörkp krpt läg. Som UF-förtgr jobbr d md rktg vror o tjätr, rktg pgr o t mt rktg kotktr om d får dr rbtt gåg. llt kr om rm för progrmmt krr, om dvdllt kr Etrprörkp o/llr dt oblgtork gymrbtt 3:. TEST SJÄLV! Hr kl är dt då? Väldgt, vr dt g. I ll fll om m frågr ll d lvr om vrj år provr på tt drv tt å kllt UF-förtg. Närmr 85 prot rkommdrr dr tt tt o drygt prot tykr tt UF-förtgdt r vrt båd lärorkt o tvkld. Dt är kotdfrtt för kolor tt lt g tll UF o orgto Ug Förtgmt tår för tbldg v lärr mt råd o töd tll UF-förtgr. B d lärr om jälp om kol om d går på t rd är lt tll UF. Mr formto f på.gfortgmt. 9

10 .r. Frå proff tll proff CC Ä LÖSNINGEN SMÖJMEDEL - ENGÖING - ELEKTONIK - TÄTNING - SPECIL PODUKTE X-PESS 0 frå Wlädr + Sll Mrkd krftfllt modlär tytm om klrr: Sttr, Floform tr, Bldtr, Stg o drvg, Bldtmttrr o Clg. D modlär tkk o X-PESS 0 tllåtr pg v måg fktoll vrktyg för olk tllämpgr, dtt bär tt m dt bövr vtr tt vrktyg för tt klr ll förkommd trbt på modr blkro! Vrktygt bt r byggd ydrl-pmtk trykförtärkr md tällbrt tryk o tväxlg på 0 br N md vkt på dt 1,8 kg. X-PESS 0 k kombr md tt tl ydrlk jälpmdl för tr o C-rmr olk torlkr. D olk vrktyg byt lätt, g plvrktyg rfordr, därmd gr X-PESS vädr tt lättrbtt o flxblt vrktyg för tg. Tl

11 TNSPOTPOFFS TY är tt mrbtorg mll rbtgvr- o rbttgrorgtor tr portktor. TY rbtr vdk md t bldg- o projktvrkmt md fok på rbtmljö o yrkkkp. V rbtr md formto om trportbr rgol tbldgråd. Tllmm md kolor, rbtförmdlgr o förtg vr v tt päd yrk md tor tllgåg på jobb..ty..blyrkforr. Trportproff är TY: g dor tdg Blproff. För ållt vrr TY: VD Bll. TY, Trportfk Yrk- o rbt mljöämd, Box 1826, Sol. Tl. 08/ DÄCK- OCH HJULCHEFEN På mdr ä to år r Joy Hoffm gått frå tt vr ybkd tdt på fordo- o trportprogrmmt tll tt bl pltf på Vor läggg Bromm. H tykr tt dt är br tt däk- o jl r fått g krtt* på gymt o mr tt dt böv flr däk- o jlmkkr. *Hjltrtgtkk 11

12 TNSPOTPOFFS Joy Hoffm tr mot kdr btällgr vd dk. Iför portr vr Joy r jobbt k tför. Tll läggg Bromm kommr måg kdr o v Joy fört åtgärdr om yblv pltf är tt rkrytr yttrlgr pro tll vrktd. M tt tt pro md br bkkpr o rfrt om områdt är t lätt. Dt böv lt klrt flr folk tll däko jlbr. Mt problr Joy kdr är övrvägd problägr m vrktd rvr äv ltblr o trprdmkr. Säog är om mt tv oktobr-ovmbr o prl då ommr- o vtrjl bytr plt md vrdr. Förtom däkbyt tr Joy o kollgor d om l dl föräljg övr dk o däko jlförvrg. Dt är ågot om r ökt ftr fråg. Dt bror og på kombto v br mrkdförg o tt fordoägr pptäkr r mdgt dt är md däk- o jlotll, tror Joy. Vrktd r g r- vbl om vd bov åkr t på plt för tt gör däk- o jlbyt llr t d om dr kt åtgärdr. Ett "formtorbt" tt rbt md däk- o jl dlr tll tor dl om formto o kdtrg. Eftrom däk o jltällg r tor ffkt på båd brälförbrkg o däkltgt. Trfkäkrt är tt områd om bord vr ögtrt för d mdvt komt m OFT H KUNDEN EN VISS UPPFTTNING OM VD DET Ä HN VILL H MEDN BEHOVET I VEKLIG HETEN Ä ETT NNT. 12

13 D tomtk däktvätt gr dt gml däkt y f. Ett däk ämt md rvbl ftr tt brom på tt lågtrdrläp låt g. Foto: J Sjo kkp är oftt gk låg. V får formr mykt. Oft r kd v ppfttg om vd dt är vll md bovt vrklgt är tt t. Dt är lättr tt gå på mytr är mrkdförg om kkp t är å tor. I mött md kd dlr dt därför mykt om tt täll frågor om r mykt bl kör, vr o r o tfrå dt rkommdr däkvlt. Själv är rktg däk om kör på y däk vr vtr för tt koll körgkpr o käl. M dt trt kommr väl lt md jobbt... Så går jobbt tll D vlgt momt däk & jlvrktd för problr är förklt tt lyft pp bl md lft, o motr v jl md jälp v mttrmk, därftr tvätt jlt o väd däk motrgmk för tt dmotr däkt frå fälg, rprr lt. byt däkt, motr dt g på fälg o blr för tt ltlg motr jlt på bl. Md jälp v jltällg o korrkt lfttryk k däko jlmkkr dtom ök trfkäkrt o tll tt däkltgt blr mmlt. Störr grjr m mm prp Sklld mll probl o ltbl är ppbrt torlk. Störr fordo bär törr däko jl r är rvprp dmm. Därmot är yrkfförr lt lgr ä problkdr. D är mr v o förtår tt tt däkbyt måt få t d td dt tr. D bolt mt tkmm kdr är d yrkfförr om m jälpr frå rvbl är m r jor. M får omdlbr o ärlg tkmt frå d m jälpr är m kommr t o rv ågo om r fått pktrg mtt tt, ägr Joy. 13

14 TNSPOTPOFFS LOVIS EN VINNE! Lov Torto d fört btämt g för tt rbt md dr o gk två år på trbrkprogrmmt o bytt tll trportbr. Ett lykodrg, kll dt v g. Eftr tt o tt lvt år på progrmmt v o TY: rgol koltävlg trporttkk o tllk ttgg tll Yrk-SM Lätt tt få jobb. Eftrtrktt tt vr tjj. Stor vrto yrkt. Bättr grdlö om trport jämfört md om därg. Dtt vr ågr v fördlr md trporttkk om fk Lov tt byt progrm o gå om tt år. Ho börjd på trportrktg på Bräkgymt. Jg tortrv! Dt är å ärlg jrgog mll lärr o lvr, jättbr tämg, ägr o öjt. E tor dl v tbldg btår v prktk o kol ppmtrr lvr tt gör prktk på flr täll för tt d k få prov på måg olk rktgr om yrkt. Lov, om gör prktk på tt förtg om kör gr- o kt för byggfrmor, r totlt öt på dt. Dt är vd jg vll jobb md frmövr. Jg vt t rktgt vrför jg tykr om dt å mykt, dt r lkom br blvt å. llt flr tjjr I mdomrd br tykr o tt o oftt blr potvt bmött om tjj. O dt blr llt flr tjjr br. Br på ågr år r dt ktt tor förädrg, tykr o jälv. I kl går dt fyr tjjr m Lov ppkttr tt dt är gfär fjärddl tjjr på tbldg totlt tt. Dt är rolgt. Dt f j g ldg tll tt tjjr t k rbt om trport dg. V fördlr f dt okå: tjjr kör förktgr o lgr. Dt blr mdr ltg o brälförbrkg. Dt är ll fll vd folk ägr o dt gör tt tjjr är ftrtrktd br. Ovätd fråg om tt tävl För tt år d vr Lov Skövd för tt tllmm md kl ttt på TY: koltävlgr. Iför årt koltävlg frågd mtor på kol om o t vll täll pp. Ho blv lt tälld m täkt tt dt vr tt br tt för tt r o låg tll jämförl md dr. Jg trodd vrklg t tt dt kll bl ågot mr v dt l. bolt g br plrg o dftvt t tt jg kll v! M dt vr jt vd om äd. Ovätt potvt Tävlg gomförd frmför pblk o vt käd dt rvöt börj m d lykd Lov koppl bort dt o fokr på vd o öll på md o på tt lyk. Dt vr väldgt rolgt tt vr md o t å vårt om jg trodd tt dt kll vr. Jg fk mor v potv rktor, ärklt tt dt gk å br för mg om är tjj, o blv frd md blommor o prtr är jg kom m. Jg r ät t t mält dt ä. N k jg vr md Yrk-SM m dt kä lt vlägt dg, dt är j gfär tt år kvr. I d kommr jg tgt xm o föroppgv fått tt jobb okå. Foto: yo Qz 14

15 4m x 5m 4m x 5m 4,50m x 7,35m 4,50m x 7,35m K K ø ø 4,35 Hld Hld g 1,15 g M M b b Tvätt 5,15 ld H g M b ø ø 1,00 Hld g M b Xx M Hld K ZS SQUE II 3.5 KS b g Olj M K ZS SQUE II 3.5 KS Hld b g Wrkbk Wrkbk rvdlr M ZS SQUE II 3.5 KS Hld b g K M Hld ZS SQUE II 6.5 KS b g Workop VW M ZS SQUE II 3.5 KS Hld b g K M Hld ZS SQUE II 6.5 KS b g M ZS SQUE II 3.5 KS Hld b g K ZS SQUE 5.0 KS g b ld H M Vrktyg ø W drvg o to t lft ZS SQUE II 5.0 KS (orkpl 8), tg ry. K ZS SQUE II 3.5 KS M Hld b g 75 ZS SQUE 5.0 KS g b ld H M ø 63 M H l d VS SQUE II 6.5 b g K M Hld VS SQUE II 5.0 b g K Brtt ortmt md låg prr Sbb o rktäkd rv Förmålg rvvtl Ibld är dt br tt täk y bor Md Eroytm Ttb k d på tt klt o profollt ätt förklr för blägr vlk fl o brtr bl r. Dt kpr mrföräljg för d vrktd. SYSTEMLÖSNING TEST MED KOMPLETT SYSTEM ELLE INDIVIDUELL ENHETE Skkplttor Sbb btämg v dfktr o ltg på tyrg, frmvgdtljr o fjädrg. To-, To-ot Ttr/ Vrdplttor Itgrrd lyft, bb tt v klld to vkl Ljtällr Sbb o pr ljtällg Stötdämprttr För kl o xkt ttg v xldämpg - drkt tötdämpr ttg Sxlyft Kort öjg- o äkgtd möjlggör ffktv ly o rprto v drrdt fl, md blyg o xllyft. Uppgrdrg tll jltällglyft är möjlg - Fylldtryk - Däkmötrdjp - Spårdgo Spårkotroll MINC Sbb ttg v xlgomtr Togrf ttr väd för tt tt tgtmätr md jälp v tomtr Kommktodk MCD 2000 Är jär ttytmt md - dtb för fordo-o kdrgtrrg - kommkto- o ätvrkprogrm - vädrvälg Wdo plttform - kotroll o dtdmtrto v ll lt tt-tr o xtr tr - v o krv t (tllvl) ll övrförd mätvärd Bromprovr - llr v tål md vtd yt om ökr frkto - tomtk vtägg vd rkörg frå rllr - Elktrok övrvkd trt o rkörgjälp - tomtk topp v rllr o vrtrmt vd lp o tomtk omtrt - Mll tt v tt jl tgt vgmätr För dl-, b- o gdrv motorr Påkörgrmp Tllvrkd lmm: mykt tbl, trmblk o dobklädd Mövrpl 1550 mm Iållr lyftydrlk o kotrollt mm kort körb 4000 mm 4730 mm låg körb 4400 mm 6 mm 400 mm 0 mm 0 mm 2300 mm 1030 mm 12 mm 2500 mm Vår profoll äljr r god kkpr om kd förtättgr o bov. Md måg år rfrt v må o tor byggprojkt k v btå md lyot o dér v d y vrktdplt. Md vädr- o prodkttbldgr jälpr v d orgto tt lgg frmkt å k rbjd r kdr prvärd o profoll rv ZS SQUE II 3.5 KS ZS SQUE II 3.5 KS ZS SQUE 5.0 KS ZS SQUE II 6.5 KS 4,5m x 5m Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk ø 16 4,5m x 5m ø D Bl, Smt, Stokolm 15 4,5m x 5m ø Wrkbk Wrkbk Wrkbk 4,50m x 7,35m ø ,5m x 5m 5,78 ø Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk 4,50m x 7,35m 13 ø 4,5m x 5m 6 ø 12 1, 4,5m x 5m 7 ø 4,50m x 7,35m 5, , 8 4,50m x 7,35m 1, 5,35 4m x 5m 9 ø150 ø150 ø100 4m x 5m 2, IW2 S5 Mdlm v.mk. Lovrtgt 8 / Krltd / Tl: / / Grlgt för: MH, Jo B, SUN Dgot

16 TÄVLING CITT JKTEN PÅ TILLYKES-VM TOPPFOM Om tt lvår är dt dg för Yrk-VM Brl. Udr vår lddr motorbr mdljopp för fllt för d tor tmg. Vtor Stålkrtz kär g tg gd för vår då tävlgträg ättr gåg på llvr. Sj träglgr är bokd på Bojo Utbldgr Mjölby. Utövr dt blr dt dl ldlgträffr, dl trägtävlg mbd md Dk Mätrkp prl. I öt trägtävld jg vd Nork Mätrkp o dt gk br. Dt är väldgt värdfllt tt få trägtävl ftrom m då får tt färdgtr krpt läg md rvr, pblk o llt om ör tll tävlg. Självklrt bär dt vrdglg rbtt plåtvrktd l dl träg m för tt bl rktgt br o få pp bbt o äkrt kld dlr är dt vktgt md xtr träg. För Vtor dl kr dt gåg vk då förtgt där rbtr, Holmgr Bl Jököpg, r obbykväll. Då får d tälld t kvr ftr jobbt o yl md g projkt. Jg brkr väd d td tll tt trä vtg för dt måt jg bl rktgt, rktgt br på. Urlddg md lvrmdlj Dltgr är md på tr ldlgträffr där l Yrkldlgt är md o förbrdr g om lg för VM. Dt dlr om tt lär kä vrdr, få tp på r m k tr tr o md o tött vrdr md- o motgåg. Dt kä om tt br gäg o dt är br tt v k träff tt pr gågr VM, ägr Vtor o får mdåll v båd Frd Gtfo o Mr Moré. Mr trär okå på Bojo Utbldgr dr vår. Utövr dt får tbldg gom MEC: förorg mt motor o växllåd om k trä på grgt mm, pr om för Yrk-EM. I Yrk-EM gk dt tråld, Mr prtrd på topp o tog lvr. EM vr åd rlddg. Dt vr köt tt br t dt lgt ftråt. M är jg g på tt ätt gåg ordtlgt md träg g. Sktr på pll Strx ftr Yrk- EM blv Mr tdd tll Årt mkkr v Mkoom Grop. M k äg tt Vtor Stålkrtz 16

17 dt toppd förr årt gk br, kottrr. I vår åkr tll Egld o trägtävlr mbd md dr ttggtävlg. Dt är väldgt br tt få trä prd tto. Jt trmomt är vktg tt öv på för VM. Ä å läg kär g gk lg är täkr på VM. Tll v dl kär tryggt o md tt dt gk å br på EM. Smtdgt är dt j br pllplt om gällr Yrk-VM. Så är dt br. Fok på dt mtl Frd Gtfo trägpplägg kljr g dl frå Vtor o Mr. Frd o o Cmll Cdrld r vlt tt årdt på mtl träg. Jg k lär mg ldd för trägg, trä på tt ov o ät rätt, gör kr om jg t är v vd, träff okäd mäkor på okäd pltr. Sådt om gör tt dt blr lättr för mg tt mält tryk är jg kommr tll Brl, brättr Frd. E klkr För tt trä dtt r d vlt tt gomför klkr. Förr årt prg d Ldgöloppt o år tällr d pp Tjjv, Tjjvättr o Vbromg. tt gör d drottlg prtto tllmm tärkr bd mll Frd o Cmll, ågot om k vr og å vktgt Yrk- VM. Frd Gtfo Förtom mykt kodtoträg r Frd dltgt trägtävlgr mot d dr ordk lädr dltgr. Ho r tällt pp dk o ork mätrkp o vt båd! Dt kä trlgtv jättrolgt o br, tt tk på tt m är md mt. M dt går j t tt lpp v för d k kll. Mykt k äd. Yrkprov o tävlgr Udr vår är dt dg för ordk mätrkp Dmrk o då tävlr äv dltgr frå Tykld o Egld. Dtom k Frd tll gml gymkol, Hrldbogymt Fl, mbd md tt vgågklr gör lkrr (LYN:) yrkprov. Dt är mm prov om m måt gör för tt bl ttg tll Yrk-SM å Frd r rd gjort dt m k gör dt yttrlgr gåg. Dt är yttgt för mg tt förätt mg tto där jg rbtr för pblk. Ett ådt tllfäll får jg t m. Trär för tt bl bät Ho låtr mykt målmdvt för dt t lvårt Yrk-VM. För ärvrd förökr jg trä tmm då o då på olk kr om jg kär tt jg måt förbättr. Smtdgt måt jg åll po pp, för dt dlr om tt öv dr lägr td. J ärmr tävlg jg kommr, dto mr måt jg trä. M måt trä för tt bl bät o dt är dt om gällr. llt måt tt ryggrd. GILL OSS PÅ FCEBOOK D r ytt v mdlmkpt kol Tllmm är v trk Idé md fkt är tt v tllmm k förbättr vår vllkor på rbtplt o mällt. Dt är xtr vktgt för dg om är g o tår för dt tor klvt rbtlvt. Vd bär dt tt vr tdrdmdlm? Stdrdmdlmkpt är tt kotdfrtt mdlmkp IF Mtll. I tdrdmdlmkpt går t -k. I övrgt är dt om tt vlgt mdlmkp. D k påvrk d rbtmljö kol Tllmm md övrg mdlmmr IF Mtll på kol k d bld kolkto. Iformto o töd får v vdlg. N k okå ök om koomkt bdrg frå vdlg för tt ord fklg vrkmt o olk ktvttr. D får jälp o töd Hr d tt xtrjobb llr frjobb dr koltd k d lltd få jälp vd problm llr är d r frågor om rör d rbtplt xmplv löfrågor llr jrdk frågor. D är väl förbrdd för rbtlvt D kommr tt koll på d rättgtr o kyldgtr om tälld, är d dg kommr. D kommr tt vt tt dt är vktgt tt dt f kollktvvtl på rbtplt, för där f d rättgtr vd gällr lö, rbttdr o dr vllkor på jobbt F t kollktvvtl k rbtgvr jälv btämm llt dtt. D kommr okå tt vt tt d lltd k tt tällgbv, om bld t ållr tällgform o tällgvllkor, är d börjr rbt. Gå md d okå! ätt tll yt lö, rmlg rbttdr o bättr rbtmljö är xmpl på ådt om v IF Mtll tllmm r fördlt frm. O j flr v är, dto trkr blr v o dto mr k v gör. Därför r dtrrbtr bldt IF Mtll. Gå md d okå!.fmtll. Gll o på fbook: IF Mtll KUNSKP SK KOST o d är värd bät rbtmljö Svk Målrförbdt, fkförbdt för fordolkrr. V jobbr för kollktvvtl md yt rbtvllkor, br rbtmljö, rglrd rbttd, rätt lö är m rbtr o rättv rättg är m kr rbt llr r blvt jk. GYMNSIEMEDLEMSKP Bl mdlm rd. D får kkp om r fkt fgrr, r v tllmm rbtr för tt påvrk rd på dtt fört jobb. D r möjlgt tt få jälp o töd båd kol o om d rbtr. När d tdrr får d vår tdg o mdlmvgft grt. Mr Moré Vll d vt mr? Hör v dg tll o!.mlrforbdt. 17

18 INTENTIONELLT I SPIKK KIN KIÄ För blkdrprtör Jokm Görbrg frå Jököpg blv gr Yrk-SM rktg krrärvt. Eftr x år Pkg är B Ut Mgr på Cr-O-Lr o br rt övr ärmr 50 pror. kott, dl blv jg mgjk t dg å flygr m vr g öjdr. Cr-O-Lr är värld tört tllvrkr v trtg om väd för tt åtrtäll krokkdd blr. D r dr måg år port motorbr yrktävlgr o fk pp ögo för Jokm är v Yrk-SM Eftr tt md på fmt plt ård kokrr vd Yrk-VM Jp 2007 rbjöd trp-plt (motvrd prktkplt) på Cr-O-Lr läggg Pkg. Uppdrgt vr tt vr för d prktk tbldg v d kk tbldr på Cr-O-Lr. Jobbt lät trt, m Jokm vr ädå är tt tk j. Jg d vrt på mtr K o dt vr mrdröm. Dl prkd jg d kllt vk mm å jg frö vrd bbt I dg är gld övr tt ädå vågd g K dr. Jokm trp-plt blv ft tällg o ftr två år börjd Jokm på mtodvrktd för tt rbt md prodkttvklg. D t två år r vrt ftrmrkd- o rvf K, vlkt bär tt t d om llt dt tkk. När börjd på vdlg d två tälld, dg rbtr tolv pror där. Mt rbt o lt golf H bor lägt trl Pkg, på 26: våg md tkt övr prk o dt tädg trfkkot. Dt ol mgägt btår mt v dr vkr. Så mykt tll frtd är dt för övrgt t tl om. H jobbr o rr mt jobbt. Vk om v tl vd, mtt v jr, är d fört l rbtvk d mr ä tt lvår tllbk om SOM CHEF MÅSTE MN T NSV, NNS HÄNDE INGENTING. EGN INITITIV HOS MEDBE- TN FINNS INTE. DÄFÖ MÅSTE JG V TYDLIG MED VD JG VILL. tllbrgr Pkg. St ffärr gk tll Mlbor trl. Dför bökt Tlfbrk Klfor, ftrom Cr-O-Lr pr fått kotrkt på tbldg v dr blkdrprtörr l. Dt blr t å mykt td övr m är jg r förökr jg pl golf, brättr Jokm. H mgå t prvt md ågr kr vlkt tll tor dl r tt gör md pråkbrrär. Nmr klrr ll fll d vrdgfrr om böv för tt btäll mt, dl o åk tx. I jobbmmg r lltd jälp v ågo om övrättr på möt o på ffärror. Stor volymr I Pkg r Cr-O-Lr båd vdkotor o kvdrtmtr tor trägläggg för blkdrprtörr. Förtom g prodkttbldg, ågot om vlgtv kr t o kdr, tr Cr-O-Lr d om tbldg v blkdrprtörr för olk bltllvrkr. Dt rör g om BMW, N, Mrd, Tl, Volvo, Qoro, Volkg, md flr. Förr årt gomförd motvrd 200 vkor tbldg v mmlgt pror på läggg Pkg. 18

19 E lt dl v Cr-O-Lr tor trägläggg Pkg. Utkt frå Jokm lägt på 26: våg trl Pkg. Eftr ått år K bärkr Jokm vrdgkk, om tll xmpl tt btäll mt o prt md txfförr. Växr fort I jl 2014 blv Jokm B Ut Mgr på vdlg om växr å dt kkr. Där ylr m md vrktdffktvrg, tt jälp vrktädr tt öj kvltt o mtdgt tjä mr pgr. För ågr år d tjäd bläljr tor pgr på yblföräljg. D mrgl r gått r. N tttr m pr om Svrg på r m k tjä pgr på ftrmrkd tällt, förklrr Jokm. vdlg rbtr okå md tt tvkl o älj progrmvr OptWork om väd för kdbräkgr. Där går dt tt gör klkylr tfrå d tdrdprr om f på llt om böv för tt lg, rkt o byt dlr på krokkdd bl. På vdlg rbtr dg ått pror, om tt lvår k dt vr fmto tälld. Udr 2015 öppr Cr-O-Lr y tbldglägggr tädr Ggzo o Cd. Dtom flyttr vrkmt frå d kvdrtmtr tor läggg Sg tll y läggg på kvm, vlkt blr K tört kdtbldgtr. Späd o tvkld Dt är jt dt rd tmpot, d ög tvklgtkt o möjlgt tt å topprltt om gör rbtlvt K å päd, mr Jokm. I K g måg r, om m vågr t dm o tår t md frtrto övr tt obgrplgt pråk, xtrm trfk o drkt kdlg lft. Smtdgt tykr tt dt är rmgt o frmför llt väldgt lärorkt. Jg r dftvt fått tvkl mtt tålmod. Jg r lärt mg tt vr btämd, tydlg o rk. rbtlvt K är mykt rrkkt. Som f måt m t vr, r ädr gtg. Eg ttv o mdrbtr f t. Därför måt jg vr tydlg md vd jg vll. D orm tvklg om ktt K dt t årtodt bär tor möjlgtr för d om är på plt. För Jokm r dt på kort td rltrt krrär om ldrg d kt drömm om. Tk på tt åtrväd tll Jököpg kä vläg, åtmto d ärmt frmtd. Jg r vårt tt tro tt jg k tt lkd tmg där om d jg pplvr är. O llt börjd md tt Jokm vld fordo- o trportprogrmmt gymt... 19

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E)

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E) . Grftori Btylsn v ilr som stö oh inspirtion för mtmtisk rsonmng kn knppst övrsktts. Stuirn v nkl ilr hr gtt oss grftorin. Tyvärr, llr lykligtvis, visr t sig snt tt nkl oh nturlig frågställningr om nkl

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

zoo} zoo} Unik försäkring för din Mazda Ring 0771-44 40 06 så hjälper vi dig. folksam.se/mazda

zoo} zoo} Unik försäkring för din Mazda Ring 0771-44 40 06 så hjälper vi dig. folksam.se/mazda A2777 14-12 Foto: Adrea Lid AVSÄNDARE Mazda Motor Sverige Faktorväge 9 SE-434 37 Kugbacka B mazda motor verige r 1 2015 zoo} zoo} Uik föräkrig för di Mazda M{g{zie När du föräkrar di Mazda ho o får du

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Vecka 15 onsdag 8 april 2015

Vecka 15 onsdag 8 april 2015 Vecka 15 onsdag 8 015 150 100 ex LL BRVLÅDOR i NORRBON KONK MG DNL NGBRG 070-0 1 47 daniel@norrbotten.com Varje vecka! Lunchguiden... sid Jobb & Karriär... sid Köp&älj... sid Kryzzet... sid 10 venemang...

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa v v V ' LÄRJE-HED ~ 40-ÅR av bengt lampa l Arrendatorn, lantbrukaren Gustav Larsson med sin familj utanför byggnaden Lärjehed som låg på nuvarande lotterna 35 och 36. Kortet taget 1929. 2 70talet Familjen

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Allmä arkitekttävli Vallatade 2012-03-19 Vilda, välia Vallatade! Det är åot med atmofäre här ute. Ja tror det är bladie. Att det är å måa olika la mäikor om lever här. Folk

Läs mer

Rikard Bender. Bakom rubrikerna. Badhuset. Fåfängan. Utflyktsmål NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD. NYKJuni 2014 www.nyk.

Rikard Bender. Bakom rubrikerna. Badhuset. Fåfängan. Utflyktsmål NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD. NYKJuni 2014 www.nyk. NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD NYKJuni 2014 www.nyk.nu Badhuset Klart senhösten 2015 sid 10-11 Fåfängan Kultur- och trädgårdscafé sid 14-15 Bakom rubrikerna Rikard Bender sid 6-8 Utflyktsmål

Läs mer