MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID"

Transkript

1 MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID

2 3.485 kr xkl. mom kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r NYHET! 30.0 kr xkl. mom kr 15.5 kr xkl. mom kr Blätrggrgt md ppgg rt.r Blätrggrgt md byggd dmmgr. Lvrr kompltt md tgglg o blätrptol. Ett tmärkt jälpmdl vd blätrg v törr prtr på tt projkt. Flyttbr ydrlk plrlyft om tr mdr plt ä tvåplrlyft. Ig tlltobkymmr md för kl btogpltt llr värmlgor om lggr väg vd ftättg. Åtkomt tll d v fordot är bättr då dt t f tolp om blokrr. Elktrkt mövrrd äkrtpärrr. d lyftkddr om öj llr äk md trptkrvr. Jtrbr blk om gör tt m k jtr brdd å lyft fgrr tll d flt blr. Däkmkpkt rt.r NYHET! Krorr, lt rt.r Krorr för mdr o lättr kror. Fördd md 6 t. jl, kro rotr mllt o k plr x olk läg. Blätrkåp rt.r 867 Idtrblätrkåp md lt öppgbr frot. Fördd md dmmtg o 6 t lyrör för br kt. Stor öppgbr lk 8x740 mm öpp md jälp v gfjädrr o tr öppt läg tll m fällr r d kr xkl. mom kr Gbb mörjmdl rt.r K K M P N J kr ord. pr 43.0 kr M P N J 199 kr xkl. mom 159 kr tomtk däkblrr U-828 rt.r Fktor för problr, motoryklr o lätt kommrll fordo. Olk progrm för klämvktr, kltrvktr o dold vktr. tomtk läg v dt md jälp v mättk. Däkmk U-256T rt.r E mykt br däkmk om pr tmärkt tll yrkmägt brk o för fälgr md rktgt tor dmtr. Fördd md jälp rmr för tt klr brd lågprofldäk kr xkl. mom 1.4 kr D prfkt vrlpry Gbb gr rotkyddd yt för tt kydd xmplv ylg blätrd dlr. Poplär US på orovrd blr o motoryklr. Iåll: 430ml. Spryflk. Iopfällbrt Motorttv rt.r Plåtbokgmk Hvy Dty rt.r 203 obt plåtvk för pp tll 1,2 mm tålplåt. K K M P N J kr ord. pr kr M P N J kr xkl. mom kr Krftgt motorttv om tål bltg på 0 kg. p.g.. d ppfällbr b, tr t ttvt å tor plt är dt förvr. Dt är äv trtt md mrt vrktygyll. D jtrbr gmmföttr gör tt ttvt tår tll är m mkr. Pl Mtllbdlp S-75 PO rt.r 226 Krftg bdlpmk för grov o flpg mtll. Lämplg för dtr o yrkbrk tk vr tbl o jäm gåg. Slt kotrkto om k komplttr md ffktvt tg. Vlr på mtllttv o k vkl ftr gt ökmål. Självjtrd. bdpär. Hylyklt, 39 dlr rt.r kr xkl. mom 799 kr Tllvrkd v kromvdmtål bät dtrkvlté. Tvåto ytbdlg. Blk/mttförkromt md räfflg. Skv rt.r kr xkl. mom kr Stört problmt vd rovrg är tt få tkkvor på plt, otymplgt o d öjd om kvor k motr på gör rbtt vårt o kdlgt. Skv lyftr kg t problm. Pr kvor torlk pp tll 1200x3000 mm. Wbop vrktygbod. Ordrtlfo E-pot Btk Borå Källbäkrydgt 1, Tl Btk Vddg Vätr gväg 4, Tl Md rrvto för prförädrgr, ltföräljg o fltryk.

3 MOTOBNSCHEN STS PÅ DIG! D om får d är tdg är lv på fordo- o trportprogrmmt. V om gör tdg tr Motorbr yrkämdr, MYN o LYN. V rbtr för tt flr k ök g tll motorbr o för tt dt k vr ög kvltt tbldg. V är gld övr tt d r vlt vår br. D är ftrfrågd! Tdgr år rpportrd flrtlt tdgr o TV-klr om dt tor bovt v tbldd tll motorbr. Udrlgt byggd på vår rpport Tmp på motorbr om vr tt dt böv mt tll br d kommd trårprod. O dt är t vlk om lt om böv. Förtg ftrfrågr kdrktd, tkkortrd, l- o lktroktrrd tjjr o kllr om är yfk o brdd på tt tädgt ppdtr kkpr. Grdtbldg får d på gymt, vdrtbldg tår förtg för. Vd r då motorbr tt rbjd, förtom måg rbttllfäll ftr vltd gymtdr? Motorbr omfttr mägd olk yrk, plrktgr o krrärmöjlgtr, rbttllfäll l Svrg o tomld, tor r tll tällg o måg g förtgr. På gymvå k d fktkt prov på tt drv gt gom tt trt tt å kllt UF-förtg. Gymtd ållr för övrgt l dl prktk t rbtlvt vlkt brkr vr mykt ppkttt v båd lvr, kol o förtg. D om går fordo- o trportprogrmmt k ök tll MYN: gätmkkrprojkt o tt r dt är tt vr tävlgmkkr tt rg- llr rllytm. Br r okå tll tt d om r gått t fordo- o trportprogrmmt k kvlfr g tll Yrk-SM. Går dt br där f dt möjlgt tt tävl trtollt, båd Yrk-EM o Yrk-VM. Jt r v tr dltgr Yrkldlgt om åkr tll Brl ommr för tt tävl Yrk-VM yrk om probltkkr, fordolkrr o blkdrprtör. Svk tbldg ållr ög kl, dt r v är v tävlr trtollt. MYN rbtr mykt md kvltt tbldg o för tt tbldg k motvr d bov om f rbtlvt. V r br grd tt tå på för dt rbtt. N tr v o öjr rbb yttrlgr - fört t dt forttt kvlttrbtt blr Lkrr yrkämd om gomför tt fört yrkprov dr vår. Dt k bl päd tt vd dt k ld tll för yttrlgr kvltttgr. Hr om lt är dt tvkld för o ll. I motorbr rllr v l td frmåt o v är gld för tt d är md o! Cj Lom, ordförd Motorbr yrkämdr Tdg Blproff. g t v MYN o LYN (Motorbr- o Lkrr yrkämdr). INNEHÅLL 1:2015 ktllt d 4-5 Skolrportg d 6-9 Yrkplggt där lvr får jobb! Kompgägt trtd UF-förtg Trportproff d Däk- o jlf Tjj o vr trporttkk Tävlgr d Jkt på toppform tll Yrk-VM Itrtollt d Spkrk krrär K rbtmrkd d Lj frmtd motorbr Notr d 22 EDKTIONSÅD: Cj Lom, Ptrk Svo, o-mr Olo, tt Nordr, Pr Svo, gl Tffl, Lo bbg. vrg tgvr: Cj Lom, MYN, tl dktör & krbt: Lo bbg, om gt t g. Grfk form, foto & lltrto: J Sjo Prodkto: Modlmd Svrg B. obokg: Tryk: Ljgbrg trykr. MOTOBNSCHENS YKESNÄMNDE Motorbr yrkämdr är tt mrbt mll fk o rbt gvr. Vårt mål är tt dt k f vältbldt o dktgt folk motorbr förtg. Därför rbtr v dl md rkrytrg tll d fordotkk tbldgr, dl md frågor om rör kvltt tbldgr. V r rglbd dlog md mydgtr, kolor o förtg yft tt vdrtvkl tbldg. Smtdgt ordr v ktvttr om rktr g tll dg om går llr r gått fordo- o trportprogrmmt, om ltprov, yrktävlgr o möjlgt tt vr gätmkkr tt rg- llr rllytm. V vll tt fordo- o trportprogrmmt k g br grd tt tå på för dt kommd yrklvt. V vll okå tt dt k vr rolgt på väg dt. Lä mr om o o vd v gör d är tdg o på bb:.blproff.. 3 3

4 NDOID PP ON KTUELLT BILPOFFS.SE, FB OCH PP Blproff d dgtl värld: på ätt, om pp o på fbook. Häg md! PP BILPOFFS PIS TILL DTM-MEKNIKE I mbd md Blportgl tlldld 20-årg Crl lbrg d f tmärkl Yog T rd. Dt är tävlgtm om motorport om får omr dr bät gdommkkr tll Yog T rd. Därftr väljr jry t pro om k få prt vlkt btår v tt r- o tdbdrg på kroor o d tor är, trlgtv. Crl r pr rbtt äog tyk DTMr. Jg är orört tkm mot mtt tm BMW-Stzr om gtt mg tt tvkl om tkkr o mkkr Erop årdt o mt vrd rgmätrkp, mbd md prtdlg. Bkom prt tår Blproff. o Svk Blportförbdt. VLLÅK 2015 Blproff. är på Vllåkrträff d gt. Hopp tt v där! GOD JOBBUTSIKTE FÖ FODONSUTBILDDE Frm tll 2035 vät dt bl tor brt på fordotbldd. Dt vr SCB: progo krg rbtmrkdtktr för rd tbldggrppr. D om tr på pdgogk tbldg llr tbldg om vård o omorg k okå räk md mykt god möjlgtr på rbtmrkd frmövr, lkom gymgjörr o dtrtbldd. Därmot förvät dt bl vårr tt få jobb för jorltk- o mdtbldd, lkom för prol- o btdvtr. Lä mr om möjlgtr motorbr på. 18 Foto: Bgt-Å Gtvo foto 4

5 YKESPOV FÖ FODONSLCKEE I år ordr Lkrr Yrkämd, LYN, för fört gåg tt yrkprov för fordolkrr. Provt är öpp t för båd lvr, lärr o dldr o k tydlggör vd om m md kvltt yrkt. Yrkprovt åll år d fört vk mj på Lgtgymt Fl. Gom provt opp LYN tt dt k bl tydlgr md br krv o tdrd, dt vll äg dt om lggr tll grd för tällgbrt o yrkkklgt. Yrkprovt k v för br o kolor vd om kräv för tt få tt yrkdplom. Bdömg gör v provförrättr om ttt v LYN: tyrl.. O om gt, båd lvr, lärr o dldr är välkom tt gör provt! Lä mr om båd provt o mäl på.blproff./ytr o.lkkol. SKE DU BÖ KUNN FÖ TT KL YKESPOVET: 3 Utför korrkt lkpro prktkt. 3 Förklr korrkt lkpro tortkt. 3 Lä o tt formto prodktdtbld. 3 vädg v äkrttrtg. 3 Plr för tt ffktvt rbt. 3 Utför tdg vttb. 3 Mx old klör frå grd. Foto: Dvd Bo/WorldSkll Sd ÅETS MEKNIKE MCUS MOÉN! Svk mätr probltkk, Mr Moré, r fått to x:o Joo drpr Årt Mkkr vd Mkoom Grop rd Dt är årlgt åtrkommd tmärkl om kor där tr o mdrbtr frå mtlg kopt Nord tävlr om tt bl årt vr. Motvrg tll Mr tmärkl lydr å är: Kor vr v tmärkl Årt Mkkr r äd d koltd vlt tvkl kkpr o r ddkrt rbtt md tt förbättr färdgtr. H r tt tort tl åtrkommd kdr om ppkttr rbt vrktd lkväl om tt gr dt lll xtr rv tll kd. Md rvd o tt målmdvt fok är dt därför g lmp tt blv ombdd tt täll pp Yrk-SM för mkkr H k ttlr g vk mätr probltkk. Slvrmdljör EM o är ktt tällt på VM Lä mr om Mr förbrdlr för Yrk-VM på.16 5

6 B SKOL YKESPLUGGET Yrkplggt vll tbld för vrklgt o tll tt lvr blr tällgbr ft r gymt. Dt lyk kol md. Md tt lvår kvr tll xm r prot v probllvr 3: prlmärt rd fått tällg på PL-pltr. Yrkplggt Bromm tför Stokolm är frkol om trtd Där f fyr yrk progrm på båd gymo vxvå. Skol trävr ftr tt ll lvr k t g gom gymt o bl tällgbr. Elvr möjlgtr tt t tll g drvg vrrr o därför pr Yrkplggt tbldg på dvdvå. ll k få tt rbt V v kol lvr r dålg btyg frå grdkol md dr kommr md toppbtyg. Ovtt olktr o vårgtr k d gom o t på dr d tll tt rbt. V är br på tt kräddry tbldgr tfrå vrj lv. ll k llr vll t bl tll xmpl problmkkr. E dl vll rkt g på ågot pllt om probl om tll xmpl gl llr rkod. Då måt v p lv tdr å tt tbldg pr d bov. Dt f måg möjlgtr, mr I Stürk om är bträdd rktor o tbldgldr på problrktg. VI Ä B PÅ TT SKÄDDSY UTBILDNINGN UTIFÅN VJE ELEV. LL KN ELLE VILL INTE BLI T.EX. PESON- BILSMEKNIKE. C-mtodk Gom tt väd g v å klld -mtodk förvdl drvg tll prktk pp drg där vk, glk, mäll o yrkäm flytr op. Uppdrgt k tll xmpl vr tt gör flökg på kdbl o g kd offrt. På å ätt får lv lär g mtt tllmm md vrktdämt. I är övrtygd om tt lvr md d mtodk lättr tr tll g d olk äm o k förtå r llt ägr op. bolt, dt går oftt jättbr är m t förtår tt dt är tll xmpl mtt m ållr på md, trot tt bräkg på tt bljobb tll tor dl k dl om jt dt. Som dl v d vrklgtär tbldg ppmtrr kol lvr tt trt tt UFförtg 3:. Dt är vd Frdrk, Smo o dr r gjort. Lä mr om dr UF-förtgd på ät d. Mtd prktkpltr Yrkplggt r okå är o god kotkt md rbtlvt. Jpr Ström om är kol PL-mordr kötr rbtt md förtg. Dt dlr om llt frå tt kff prktkpltr om mtr lvr o förtg på tt br ätt tll tt tbld dldr o tll tt rbtt progrm råd fgrr. Skol mrbtr md olk förtg. Ett v mrbtförtg är Bl Hg Norr. Bltkkr o dldr Tob Wllbro r rbtt md tt t mot PL-lvr d ått år tllbk. Nmr är måg v kollgor rt om Bl vrktädr Stokolm tdgr PL-lvr. Gom Yrkplggt r fått tbldg dldrkpt. E otrolgt br jälp dldrroll. Utbldg tog pp llt frå tt r dt är tt vr g tll pdgogk, btyg o bdömg. Brkd tt dld lvr H tykr tt dt gr mykt tt vr dldr, äv om dt k t båd td o krft bld. M dt är rolgt tt lär t kkp o tt k dl md g v d. Dt blr lt v go-boot. tt m k vr å dktg tt m k g ågot tll pro. Dtom blr jg bättr yrkmäk ftr om jg måt k vr på ll ortr frågor o rbt båd oggrt o ftrtäkmt är jg är md lvr. Frå PL-lv tll tälld E v d tdgr PL-lvr är Jor Ho om mr är ft tälld. H räkr Tob om lärr o ägr tt dt är om r lärt Jor tt bbt bl jälvgåd blmkkr. Dt vårt md jobbt är t blr t kdkotkt, tykr Jor. Tob kär g kdkräk. Dt är oftt kdkotkt om lvr kär mt oäkr t krg. Dt är lt ltgt för lvr tror tt d om blmkkr k rbt md tt krv på blr. D blr övrrkd v tt d okå k tr kdr. M dt är jätt tor dl v rbtt. Vktgt tt öv på kdtrg Vrktdf obrt Srm r prtt md kolor om kkr PL-lvr tt d måt öv mr på kdtrg kol. Ett t områd om tvklt mykt d t tofmto år är dt-flökgbt m där tykr v tt kolor ägr md. Därmot k d llt mr dtorrd blr gör rbtt vårt tt förklr för kdr. Dt f kdr om vätr md bl tår på vrktd o om blr pprörd övr tt bltkkr ttr vd dtor fyrto m tr tällt för tt rbt md bl. M dt är j jt dt gör, krttr Tob. Prktk ldr oft tll jobb E br prktk är gld värt för båd kolor o lvr. Tob r ldrg bövt vlt PL förtd o tror tt dt r tt gör md tt d lvr får är br o rätt mtd md oom o förtgt, ftrom kol r trägt g för tt god rlto md dm. Elvr om mr rätt lär g mor dr prktk, växr o blr jälv gåd. D om vll rbjd oft ft jobb ftr kol, bättr körport tll rbtlvt ä prktk är vår tt tt. Dtom brkr d vr tt välkommt vbrott frå kol. Som dr Uldr 3: på problrktg mmrr: Prktk är vrklg jätt kl. Dt är där m lär g om mt. 6

7 Jor Ho, tdgr lv på Yrkplggt. N mr tälld om rvtkkr på Bl Hg Norr. Foto: J Sjo I Stürk, bträdd rktor o tbldgldr på Yrkplggt, förökr tform tbldg dv dllt för vrj lv. 7

8 B SKOL FÖETGE EDN PÅ GYMNSIET Kompr Frdrk Mälr, dr Uldr o Smo For går 3: på fordo- o trport progrmmt o drvr UF-förtgt Lmptylg tllmm. Förtgdt r brt väldgt mykt yttgt för frmtd båd prvt o rbtmägt. tt drv tt UF-förtg är prp om tt drv tt rktgt förtg. Idé bkom UF, Ug Förtgmt, är tt gymlvr k tt på förtgdt dr vägldg o t tt tätt g för lltför tor koomk rkr. Frdrk, Smo o dr r förtgdt om tt oblgtork projktrbt. Udr tt t gymår k d trt, drv o vvkl tt förtg. Import o föräljg Kllr r vlt tt t på mport o föräljg v lmpor om pr gml Volvoblr. Go m JG KN HELT KLT TÄNK MIG TT STT EGET. DET FINNS EN FÖDEL MED TT KUNN FÅ BESTÄMM ÖVE SIG SJÄLV OCH HU MN VILL H DET. bllgt köp k d rbjd lmpor tll tt bättr pr ä kokrrtr. Föräljg r t tt gåg ä, d vätr fortfrd på ordr frå förtgt K. Dt r tgt tt lvår tt komm frm tll vd förtgt k gör o t mt kff llt om är ödvädgt för tt gör ffärr om bkkoto o föräkrg o btämm vm om k gör vd. dr Uldr är vld tll vd. Br lvrfrt Dt är dr om r tgt mt ttv o drvt på rbtt, därför tykt grpp tt vr mt lämpd om vd. H tykr tt dt ttll r vrt ormt läro rkt tt tt UF-förtg. Br åd k om tt bok tt möt md bk o ord bkkoto. Hr oft gör m dt gtlg? Dt är j väldgt br tt gjort dt, äv prvt tt. Därmot är dg tvkm tll om kll vlj tt gt förtg frmtd. Dt är mykt jobb, kottrr. Någo om därmot t är vkräkt är Smo For. Jg k lt klrt täk mg tt trt gt. Dt f fördl md tt k få btämm övr g jälv o r m vll dt, tykr. 8

9 GÄN FLE UF-FÖETG FÅN YKESPOGMMEN -förtgd är tort på UFkoomprogrmmt o dlprogrmmt, m mdr vlgt på d flt v yrkprogrmm. Dt är ågot om Frdr Tgbro, projktldr på Ug Förtgmt, tykr är lt yd. I tt UF-förtg får lvr tt tgå frå g dér o vr för ågot om d tykr är rolgt o är trrd v tt rbt md. Yrklvr r j båd tt tr o trt yrktgåg för förtgd. På r år r flr lvr på yrkprogrmm trtt UFförtg, vlkt Frdr tykr är glädjd o r gär tt flr gör dt. Någr xmpl på UF-förtg om fordo- o trportprogrmmt är d om plrr g på blljd, tylg, folrg o motvlkrg. Förtgd är ågot väldgt prktkt tt gå frå dé tll dlg. Jg tykr tt dt pr lvr på yrkprogrmm mykt br, t mt om mrt för dt kommd rbtlvt. V r r lvr drvkrftr o förmågor ökr dr UF-årt. M lär g mor, r m mrbtr grpp, r m mötr kdr, o r m ättr värd på g td kr om är br tt k, ovtt om m där ftr blr tälld llr g förtgr. Fr.v. Frdrk, dr o Smo drvr UF-förtg om lmptylg. Ig ft rtr Kompjo Frdrk Mälr är tvärtom lt äkr på tt t kommr tt trt gt. Nj, jg gllr ft rtr o vll tt ordtlgt m tt följ. M dt r vrt otrolgt yttgt tt ttt på dt är, ägr. Smtlg tykr tt UF-förtgt r gtt dm br kkpr för rbtlvt, tt koll på r tt förtg fktkt fgrr o d kld pro roll förtgt dt är j väldgt br mrt är m ökr jobb okå. LMPSTYLING- KILLNS TNK KING UF: 1. Hr d tt trt tt UF-förtg? Gör dt! Dt är br möjlgt tt lär g br kr på tt rolgt ätt. 2. Kom gåg md förtgt å fort om möjlgt. Tll xmpl vd gällr bkkoto o föräkrg å tt d k gör b. 3. Kom åg tt dt t är på lv o död. Glöm t bort tt koj. Foto: J Sjo FKT OM UF-FÖETGNDE Md tt UF-förtg r d om lv möjlgt tt grpp om 3 5 dr pror dr tt kolår trt, drv o vvkl tt förtg. På dt ättt tvklr d d kkpr tll xmpl vk, glk, mäll, koom o trprörkp krpt läg. Som UF-förtgr jobbr d md rktg vror o tjätr, rktg pgr o t mt rktg kotktr om d får dr rbtt gåg. llt kr om rm för progrmmt krr, om dvdllt kr Etrprörkp o/llr dt oblgtork gymrbtt 3:. TEST SJÄLV! Hr kl är dt då? Väldgt, vr dt g. I ll fll om m frågr ll d lvr om vrj år provr på tt drv tt å kllt UF-förtg. Närmr 85 prot rkommdrr dr tt tt o drygt prot tykr tt UF-förtgdt r vrt båd lärorkt o tvkld. Dt är kotdfrtt för kolor tt lt g tll UF o orgto Ug Förtgmt tår för tbldg v lärr mt råd o töd tll UF-förtgr. B d lärr om jälp om kol om d går på t rd är lt tll UF. Mr formto f på.gfortgmt. 9

10 .r. Frå proff tll proff CC Ä LÖSNINGEN SMÖJMEDEL - ENGÖING - ELEKTONIK - TÄTNING - SPECIL PODUKTE X-PESS 0 frå Wlädr + Sll Mrkd krftfllt modlär tytm om klrr: Sttr, Floform tr, Bldtr, Stg o drvg, Bldtmttrr o Clg. D modlär tkk o X-PESS 0 tllåtr pg v måg fktoll vrktyg för olk tllämpgr, dtt bär tt m dt bövr vtr tt vrktyg för tt klr ll förkommd trbt på modr blkro! Vrktygt bt r byggd ydrl-pmtk trykförtärkr md tällbrt tryk o tväxlg på 0 br N md vkt på dt 1,8 kg. X-PESS 0 k kombr md tt tl ydrlk jälpmdl för tr o C-rmr olk torlkr. D olk vrktyg byt lätt, g plvrktyg rfordr, därmd gr X-PESS vädr tt lättrbtt o flxblt vrktyg för tg. Tl

11 TNSPOTPOFFS TY är tt mrbtorg mll rbtgvr- o rbttgrorgtor tr portktor. TY rbtr vdk md t bldg- o projktvrkmt md fok på rbtmljö o yrkkkp. V rbtr md formto om trportbr rgol tbldgråd. Tllmm md kolor, rbtförmdlgr o förtg vr v tt päd yrk md tor tllgåg på jobb..ty..blyrkforr. Trportproff är TY: g dor tdg Blproff. För ållt vrr TY: VD Bll. TY, Trportfk Yrk- o rbt mljöämd, Box 1826, Sol. Tl. 08/ DÄCK- OCH HJULCHEFEN På mdr ä to år r Joy Hoffm gått frå tt vr ybkd tdt på fordo- o trportprogrmmt tll tt bl pltf på Vor läggg Bromm. H tykr tt dt är br tt däk- o jl r fått g krtt* på gymt o mr tt dt böv flr däk- o jlmkkr. *Hjltrtgtkk 11

12 TNSPOTPOFFS Joy Hoffm tr mot kdr btällgr vd dk. Iför portr vr Joy r jobbt k tför. Tll läggg Bromm kommr måg kdr o v Joy fört åtgärdr om yblv pltf är tt rkrytr yttrlgr pro tll vrktd. M tt tt pro md br bkkpr o rfrt om områdt är t lätt. Dt böv lt klrt flr folk tll däko jlbr. Mt problr Joy kdr är övrvägd problägr m vrktd rvr äv ltblr o trprdmkr. Säog är om mt tv oktobr-ovmbr o prl då ommr- o vtrjl bytr plt md vrdr. Förtom däkbyt tr Joy o kollgor d om l dl föräljg övr dk o däko jlförvrg. Dt är ågot om r ökt ftr fråg. Dt bror og på kombto v br mrkdförg o tt fordoägr pptäkr r mdgt dt är md däk- o jlotll, tror Joy. Vrktd r g r- vbl om vd bov åkr t på plt för tt gör däk- o jlbyt llr t d om dr kt åtgärdr. Ett "formtorbt" tt rbt md däk- o jl dlr tll tor dl om formto o kdtrg. Eftrom däk o jltällg r tor ffkt på båd brälförbrkg o däkltgt. Trfkäkrt är tt områd om bord vr ögtrt för d mdvt komt m OFT H KUNDEN EN VISS UPPFTTNING OM VD DET Ä HN VILL H MEDN BEHOVET I VEKLIG HETEN Ä ETT NNT. 12

13 D tomtk däktvätt gr dt gml däkt y f. Ett däk ämt md rvbl ftr tt brom på tt lågtrdrläp låt g. Foto: J Sjo kkp är oftt gk låg. V får formr mykt. Oft r kd v ppfttg om vd dt är vll md bovt vrklgt är tt t. Dt är lättr tt gå på mytr är mrkdförg om kkp t är å tor. I mött md kd dlr dt därför mykt om tt täll frågor om r mykt bl kör, vr o r o tfrå dt rkommdr däkvlt. Själv är rktg däk om kör på y däk vr vtr för tt koll körgkpr o käl. M dt trt kommr väl lt md jobbt... Så går jobbt tll D vlgt momt däk & jlvrktd för problr är förklt tt lyft pp bl md lft, o motr v jl md jälp v mttrmk, därftr tvätt jlt o väd däk motrgmk för tt dmotr däkt frå fälg, rprr lt. byt däkt, motr dt g på fälg o blr för tt ltlg motr jlt på bl. Md jälp v jltällg o korrkt lfttryk k däko jlmkkr dtom ök trfkäkrt o tll tt däkltgt blr mmlt. Störr grjr m mm prp Sklld mll probl o ltbl är ppbrt torlk. Störr fordo bär törr däko jl r är rvprp dmm. Därmot är yrkfförr lt lgr ä problkdr. D är mr v o förtår tt tt däkbyt måt få t d td dt tr. D bolt mt tkmm kdr är d yrkfförr om m jälpr frå rvbl är m r jor. M får omdlbr o ärlg tkmt frå d m jälpr är m kommr t o rv ågo om r fått pktrg mtt tt, ägr Joy. 13

14 TNSPOTPOFFS LOVIS EN VINNE! Lov Torto d fört btämt g för tt rbt md dr o gk två år på trbrkprogrmmt o bytt tll trportbr. Ett lykodrg, kll dt v g. Eftr tt o tt lvt år på progrmmt v o TY: rgol koltävlg trporttkk o tllk ttgg tll Yrk-SM Lätt tt få jobb. Eftrtrktt tt vr tjj. Stor vrto yrkt. Bättr grdlö om trport jämfört md om därg. Dtt vr ågr v fördlr md trporttkk om fk Lov tt byt progrm o gå om tt år. Ho börjd på trportrktg på Bräkgymt. Jg tortrv! Dt är å ärlg jrgog mll lärr o lvr, jättbr tämg, ägr o öjt. E tor dl v tbldg btår v prktk o kol ppmtrr lvr tt gör prktk på flr täll för tt d k få prov på måg olk rktgr om yrkt. Lov, om gör prktk på tt förtg om kör gr- o kt för byggfrmor, r totlt öt på dt. Dt är vd jg vll jobb md frmövr. Jg vt t rktgt vrför jg tykr om dt å mykt, dt r lkom br blvt å. llt flr tjjr I mdomrd br tykr o tt o oftt blr potvt bmött om tjj. O dt blr llt flr tjjr br. Br på ågr år r dt ktt tor förädrg, tykr o jälv. I kl går dt fyr tjjr m Lov ppkttr tt dt är gfär fjärddl tjjr på tbldg totlt tt. Dt är rolgt. Dt f j g ldg tll tt tjjr t k rbt om trport dg. V fördlr f dt okå: tjjr kör förktgr o lgr. Dt blr mdr ltg o brälförbrkg. Dt är ll fll vd folk ägr o dt gör tt tjjr är ftrtrktd br. Ovätd fråg om tt tävl För tt år d vr Lov Skövd för tt tllmm md kl ttt på TY: koltävlgr. Iför årt koltävlg frågd mtor på kol om o t vll täll pp. Ho blv lt tälld m täkt tt dt vr tt br tt för tt r o låg tll jämförl md dr. Jg trodd vrklg t tt dt kll bl ågot mr v dt l. bolt g br plrg o dftvt t tt jg kll v! M dt vr jt vd om äd. Ovätt potvt Tävlg gomförd frmför pblk o vt käd dt rvöt börj m d lykd Lov koppl bort dt o fokr på vd o öll på md o på tt lyk. Dt vr väldgt rolgt tt vr md o t å vårt om jg trodd tt dt kll vr. Jg fk mor v potv rktor, ärklt tt dt gk å br för mg om är tjj, o blv frd md blommor o prtr är jg kom m. Jg r ät t t mält dt ä. N k jg vr md Yrk-SM m dt kä lt vlägt dg, dt är j gfär tt år kvr. I d kommr jg tgt xm o föroppgv fått tt jobb okå. Foto: yo Qz 14

15 4m x 5m 4m x 5m 4,50m x 7,35m 4,50m x 7,35m K K ø ø 4,35 Hld Hld g 1,15 g M M b b Tvätt 5,15 ld H g M b ø ø 1,00 Hld g M b Xx M Hld K ZS SQUE II 3.5 KS b g Olj M K ZS SQUE II 3.5 KS Hld b g Wrkbk Wrkbk rvdlr M ZS SQUE II 3.5 KS Hld b g K M Hld ZS SQUE II 6.5 KS b g Workop VW M ZS SQUE II 3.5 KS Hld b g K M Hld ZS SQUE II 6.5 KS b g M ZS SQUE II 3.5 KS Hld b g K ZS SQUE 5.0 KS g b ld H M Vrktyg ø W drvg o to t lft ZS SQUE II 5.0 KS (orkpl 8), tg ry. K ZS SQUE II 3.5 KS M Hld b g 75 ZS SQUE 5.0 KS g b ld H M ø 63 M H l d VS SQUE II 6.5 b g K M Hld VS SQUE II 5.0 b g K Brtt ortmt md låg prr Sbb o rktäkd rv Förmålg rvvtl Ibld är dt br tt täk y bor Md Eroytm Ttb k d på tt klt o profollt ätt förklr för blägr vlk fl o brtr bl r. Dt kpr mrföräljg för d vrktd. SYSTEMLÖSNING TEST MED KOMPLETT SYSTEM ELLE INDIVIDUELL ENHETE Skkplttor Sbb btämg v dfktr o ltg på tyrg, frmvgdtljr o fjädrg. To-, To-ot Ttr/ Vrdplttor Itgrrd lyft, bb tt v klld to vkl Ljtällr Sbb o pr ljtällg Stötdämprttr För kl o xkt ttg v xldämpg - drkt tötdämpr ttg Sxlyft Kort öjg- o äkgtd möjlggör ffktv ly o rprto v drrdt fl, md blyg o xllyft. Uppgrdrg tll jltällglyft är möjlg - Fylldtryk - Däkmötrdjp - Spårdgo Spårkotroll MINC Sbb ttg v xlgomtr Togrf ttr väd för tt tt tgtmätr md jälp v tomtr Kommktodk MCD 2000 Är jär ttytmt md - dtb för fordo-o kdrgtrrg - kommkto- o ätvrkprogrm - vädrvälg Wdo plttform - kotroll o dtdmtrto v ll lt tt-tr o xtr tr - v o krv t (tllvl) ll övrförd mätvärd Bromprovr - llr v tål md vtd yt om ökr frkto - tomtk vtägg vd rkörg frå rllr - Elktrok övrvkd trt o rkörgjälp - tomtk topp v rllr o vrtrmt vd lp o tomtk omtrt - Mll tt v tt jl tgt vgmätr För dl-, b- o gdrv motorr Påkörgrmp Tllvrkd lmm: mykt tbl, trmblk o dobklädd Mövrpl 1550 mm Iållr lyftydrlk o kotrollt mm kort körb 4000 mm 4730 mm låg körb 4400 mm 6 mm 400 mm 0 mm 0 mm 2300 mm 1030 mm 12 mm 2500 mm Vår profoll äljr r god kkpr om kd förtättgr o bov. Md måg år rfrt v må o tor byggprojkt k v btå md lyot o dér v d y vrktdplt. Md vädr- o prodkttbldgr jälpr v d orgto tt lgg frmkt å k rbjd r kdr prvärd o profoll rv ZS SQUE II 3.5 KS ZS SQUE II 3.5 KS ZS SQUE 5.0 KS ZS SQUE II 6.5 KS 4,5m x 5m Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk ø 16 4,5m x 5m ø D Bl, Smt, Stokolm 15 4,5m x 5m ø Wrkbk Wrkbk Wrkbk 4,50m x 7,35m ø ,5m x 5m 5,78 ø Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk Wrkbk 4,50m x 7,35m 13 ø 4,5m x 5m 6 ø 12 1, 4,5m x 5m 7 ø 4,50m x 7,35m 5, , 8 4,50m x 7,35m 1, 5,35 4m x 5m 9 ø150 ø150 ø100 4m x 5m 2, IW2 S5 Mdlm v.mk. Lovrtgt 8 / Krltd / Tl: / / Grlgt för: MH, Jo B, SUN Dgot

16 TÄVLING CITT JKTEN PÅ TILLYKES-VM TOPPFOM Om tt lvår är dt dg för Yrk-VM Brl. Udr vår lddr motorbr mdljopp för fllt för d tor tmg. Vtor Stålkrtz kär g tg gd för vår då tävlgträg ättr gåg på llvr. Sj träglgr är bokd på Bojo Utbldgr Mjölby. Utövr dt blr dt dl ldlgträffr, dl trägtävlg mbd md Dk Mätrkp prl. I öt trägtävld jg vd Nork Mätrkp o dt gk br. Dt är väldgt värdfllt tt få trägtävl ftrom m då får tt färdgtr krpt läg md rvr, pblk o llt om ör tll tävlg. Självklrt bär dt vrdglg rbtt plåtvrktd l dl träg m för tt bl rktgt br o få pp bbt o äkrt kld dlr är dt vktgt md xtr träg. För Vtor dl kr dt gåg vk då förtgt där rbtr, Holmgr Bl Jököpg, r obbykväll. Då får d tälld t kvr ftr jobbt o yl md g projkt. Jg brkr väd d td tll tt trä vtg för dt måt jg bl rktgt, rktgt br på. Urlddg md lvrmdlj Dltgr är md på tr ldlgträffr där l Yrkldlgt är md o förbrdr g om lg för VM. Dt dlr om tt lär kä vrdr, få tp på r m k tr tr o md o tött vrdr md- o motgåg. Dt kä om tt br gäg o dt är br tt v k träff tt pr gågr VM, ägr Vtor o får mdåll v båd Frd Gtfo o Mr Moré. Mr trär okå på Bojo Utbldgr dr vår. Utövr dt får tbldg gom MEC: förorg mt motor o växllåd om k trä på grgt mm, pr om för Yrk-EM. I Yrk-EM gk dt tråld, Mr prtrd på topp o tog lvr. EM vr åd rlddg. Dt vr köt tt br t dt lgt ftråt. M är jg g på tt ätt gåg ordtlgt md träg g. Sktr på pll Strx ftr Yrk- EM blv Mr tdd tll Årt mkkr v Mkoom Grop. M k äg tt Vtor Stålkrtz 16

17 dt toppd förr årt gk br, kottrr. I vår åkr tll Egld o trägtävlr mbd md dr ttggtävlg. Dt är väldgt br tt få trä prd tto. Jt trmomt är vktg tt öv på för VM. Ä å läg kär g gk lg är täkr på VM. Tll v dl kär tryggt o md tt dt gk å br på EM. Smtdgt är dt j br pllplt om gällr Yrk-VM. Så är dt br. Fok på dt mtl Frd Gtfo trägpplägg kljr g dl frå Vtor o Mr. Frd o o Cmll Cdrld r vlt tt årdt på mtl träg. Jg k lär mg ldd för trägg, trä på tt ov o ät rätt, gör kr om jg t är v vd, träff okäd mäkor på okäd pltr. Sådt om gör tt dt blr lättr för mg tt mält tryk är jg kommr tll Brl, brättr Frd. E klkr För tt trä dtt r d vlt tt gomför klkr. Förr årt prg d Ldgöloppt o år tällr d pp Tjjv, Tjjvättr o Vbromg. tt gör d drottlg prtto tllmm tärkr bd mll Frd o Cmll, ågot om k vr og å vktgt Yrk- VM. Frd Gtfo Förtom mykt kodtoträg r Frd dltgt trägtävlgr mot d dr ordk lädr dltgr. Ho r tällt pp dk o ork mätrkp o vt båd! Dt kä trlgtv jättrolgt o br, tt tk på tt m är md mt. M dt går j t tt lpp v för d k kll. Mykt k äd. Yrkprov o tävlgr Udr vår är dt dg för ordk mätrkp Dmrk o då tävlr äv dltgr frå Tykld o Egld. Dtom k Frd tll gml gymkol, Hrldbogymt Fl, mbd md tt vgågklr gör lkrr (LYN:) yrkprov. Dt är mm prov om m måt gör för tt bl ttg tll Yrk-SM å Frd r rd gjort dt m k gör dt yttrlgr gåg. Dt är yttgt för mg tt förätt mg tto där jg rbtr för pblk. Ett ådt tllfäll får jg t m. Trär för tt bl bät Ho låtr mykt målmdvt för dt t lvårt Yrk-VM. För ärvrd förökr jg trä tmm då o då på olk kr om jg kär tt jg måt förbättr. Smtdgt måt jg åll po pp, för dt dlr om tt öv dr lägr td. J ärmr tävlg jg kommr, dto mr måt jg trä. M måt trä för tt bl bät o dt är dt om gällr. llt måt tt ryggrd. GILL OSS PÅ FCEBOOK D r ytt v mdlmkpt kol Tllmm är v trk Idé md fkt är tt v tllmm k förbättr vår vllkor på rbtplt o mällt. Dt är xtr vktgt för dg om är g o tår för dt tor klvt rbtlvt. Vd bär dt tt vr tdrdmdlm? Stdrdmdlmkpt är tt kotdfrtt mdlmkp IF Mtll. I tdrdmdlmkpt går t -k. I övrgt är dt om tt vlgt mdlmkp. D k påvrk d rbtmljö kol Tllmm md övrg mdlmmr IF Mtll på kol k d bld kolkto. Iformto o töd får v vdlg. N k okå ök om koomkt bdrg frå vdlg för tt ord fklg vrkmt o olk ktvttr. D får jälp o töd Hr d tt xtrjobb llr frjobb dr koltd k d lltd få jälp vd problm llr är d r frågor om rör d rbtplt xmplv löfrågor llr jrdk frågor. D är väl förbrdd för rbtlvt D kommr tt koll på d rättgtr o kyldgtr om tälld, är d dg kommr. D kommr tt vt tt dt är vktgt tt dt f kollktvvtl på rbtplt, för där f d rättgtr vd gällr lö, rbttdr o dr vllkor på jobbt F t kollktvvtl k rbtgvr jälv btämm llt dtt. D kommr okå tt vt tt d lltd k tt tällgbv, om bld t ållr tällgform o tällgvllkor, är d börjr rbt. Gå md d okå! ätt tll yt lö, rmlg rbttdr o bättr rbtmljö är xmpl på ådt om v IF Mtll tllmm r fördlt frm. O j flr v är, dto trkr blr v o dto mr k v gör. Därför r dtrrbtr bldt IF Mtll. Gå md d okå!.fmtll. Gll o på fbook: IF Mtll KUNSKP SK KOST o d är värd bät rbtmljö Svk Målrförbdt, fkförbdt för fordolkrr. V jobbr för kollktvvtl md yt rbtvllkor, br rbtmljö, rglrd rbttd, rätt lö är m rbtr o rättv rättg är m kr rbt llr r blvt jk. GYMNSIEMEDLEMSKP Bl mdlm rd. D får kkp om r fkt fgrr, r v tllmm rbtr för tt påvrk rd på dtt fört jobb. D r möjlgt tt få jälp o töd båd kol o om d rbtr. När d tdrr får d vår tdg o mdlmvgft grt. Mr Moré Vll d vt mr? Hör v dg tll o!.mlrforbdt. 17

18 INTENTIONELLT I SPIKK KIN KIÄ För blkdrprtör Jokm Görbrg frå Jököpg blv gr Yrk-SM rktg krrärvt. Eftr x år Pkg är B Ut Mgr på Cr-O-Lr o br rt övr ärmr 50 pror. kott, dl blv jg mgjk t dg å flygr m vr g öjdr. Cr-O-Lr är värld tört tllvrkr v trtg om väd för tt åtrtäll krokkdd blr. D r dr måg år port motorbr yrktävlgr o fk pp ögo för Jokm är v Yrk-SM Eftr tt md på fmt plt ård kokrr vd Yrk-VM Jp 2007 rbjöd trp-plt (motvrd prktkplt) på Cr-O-Lr läggg Pkg. Uppdrgt vr tt vr för d prktk tbldg v d kk tbldr på Cr-O-Lr. Jobbt lät trt, m Jokm vr ädå är tt tk j. Jg d vrt på mtr K o dt vr mrdröm. Dl prkd jg d kllt vk mm å jg frö vrd bbt I dg är gld övr tt ädå vågd g K dr. Jokm trp-plt blv ft tällg o ftr två år börjd Jokm på mtodvrktd för tt rbt md prodkttvklg. D t två år r vrt ftrmrkd- o rvf K, vlkt bär tt t d om llt dt tkk. När börjd på vdlg d två tälld, dg rbtr tolv pror där. Mt rbt o lt golf H bor lägt trl Pkg, på 26: våg md tkt övr prk o dt tädg trfkkot. Dt ol mgägt btår mt v dr vkr. Så mykt tll frtd är dt för övrgt t tl om. H jobbr o rr mt jobbt. Vk om v tl vd, mtt v jr, är d fört l rbtvk d mr ä tt lvår tllbk om SOM CHEF MÅSTE MN T NSV, NNS HÄNDE INGENTING. EGN INITITIV HOS MEDBE- TN FINNS INTE. DÄFÖ MÅSTE JG V TYDLIG MED VD JG VILL. tllbrgr Pkg. St ffärr gk tll Mlbor trl. Dför bökt Tlfbrk Klfor, ftrom Cr-O-Lr pr fått kotrkt på tbldg v dr blkdrprtörr l. Dt blr t å mykt td övr m är jg r förökr jg pl golf, brättr Jokm. H mgå t prvt md ågr kr vlkt tll tor dl r tt gör md pråkbrrär. Nmr klrr ll fll d vrdgfrr om böv för tt btäll mt, dl o åk tx. I jobbmmg r lltd jälp v ågo om övrättr på möt o på ffärror. Stor volymr I Pkg r Cr-O-Lr båd vdkotor o kvdrtmtr tor trägläggg för blkdrprtörr. Förtom g prodkttbldg, ågot om vlgtv kr t o kdr, tr Cr-O-Lr d om tbldg v blkdrprtörr för olk bltllvrkr. Dt rör g om BMW, N, Mrd, Tl, Volvo, Qoro, Volkg, md flr. Förr årt gomförd motvrd 200 vkor tbldg v mmlgt pror på läggg Pkg. 18

19 E lt dl v Cr-O-Lr tor trägläggg Pkg. Utkt frå Jokm lägt på 26: våg trl Pkg. Eftr ått år K bärkr Jokm vrdgkk, om tll xmpl tt btäll mt o prt md txfförr. Växr fort I jl 2014 blv Jokm B Ut Mgr på vdlg om växr å dt kkr. Där ylr m md vrktdffktvrg, tt jälp vrktädr tt öj kvltt o mtdgt tjä mr pgr. För ågr år d tjäd bläljr tor pgr på yblföräljg. D mrgl r gått r. N tttr m pr om Svrg på r m k tjä pgr på ftrmrkd tällt, förklrr Jokm. vdlg rbtr okå md tt tvkl o älj progrmvr OptWork om väd för kdbräkgr. Där går dt tt gör klkylr tfrå d tdrdprr om f på llt om böv för tt lg, rkt o byt dlr på krokkdd bl. På vdlg rbtr dg ått pror, om tt lvår k dt vr fmto tälld. Udr 2015 öppr Cr-O-Lr y tbldglägggr tädr Ggzo o Cd. Dtom flyttr vrkmt frå d kvdrtmtr tor läggg Sg tll y läggg på kvm, vlkt blr K tört kdtbldgtr. Späd o tvkld Dt är jt dt rd tmpot, d ög tvklgtkt o möjlgt tt å topprltt om gör rbtlvt K å päd, mr Jokm. I K g måg r, om m vågr t dm o tår t md frtrto övr tt obgrplgt pråk, xtrm trfk o drkt kdlg lft. Smtdgt tykr tt dt är rmgt o frmför llt väldgt lärorkt. Jg r dftvt fått tvkl mtt tålmod. Jg r lärt mg tt vr btämd, tydlg o rk. rbtlvt K är mykt rrkkt. Som f måt m t vr, r ädr gtg. Eg ttv o mdrbtr f t. Därför måt jg vr tydlg md vd jg vll. D orm tvklg om ktt K dt t årtodt bär tor möjlgtr för d om är på plt. För Jokm r dt på kort td rltrt krrär om ldrg d kt drömm om. Tk på tt åtrväd tll Jököpg kä vläg, åtmto d ärmt frmtd. Jg r vårt tt tro tt jg k tt lkd tmg där om d jg pplvr är. O llt börjd md tt Jokm vld fordo- o trportprogrmmt gymt... 19

20 BETSMKND LJUS FMTID OCH HÖG KOMPETENSKV tt rv, ol kompt GOTT OM JOBB I UTVECKLNDE BNSCH! Dt böv pror tll motorbr d ärmt tr år. Dt vr d årlg drökg Tmp på motorbr. Elgt td om Skolvrkt gjord 2014 får d om r gått fordo- o trportprogrmmt dtom lättt jobb jämfört md övrg yrkprogrm. Så vt r frmtd lj t för d om r tbldg frå fordo- o trportprogrmmt! D frmtd rbtmrkd tällr okå ög komptkrv. Motorbr är tkktv. Ny rbtätt, mtodr o mtrl gör tt d om rbtr br tädgt bövr ppdtr kkpr. För d om rbtr br f god möjlgtr tt tvkl. o... kkpr rv, ol om föräljg kompt är o d vktgt kkpr komptr om föräljg är rrvdlpltr. vktgt komptr för rrvdlpltr. Förtg om trvj Tmp på motorbr ägr tt lytm o trmt är dt vktgt komptområdt för ltblmkkr, båd dg o på kt. För tt å d krv om täll på dg ltblmkkr är dt rgl ödvädgt md vdrtbldg ftr gymt. MTHIS SKOOG, SEVICEMKNDSCHEF, BILMETO LSTBIL GÄVLE: Hr r rkrytrgtto t för r o r påvrk v d? D t fm år r dt vrt mkkrbrt o d kär v v. Dt f lltd tt bov v mkkr o o, bld mr o bld mdr. V r tt fortlöpd mrbt md gymkolor om f ärt v vår drfttäll. V tr mot tt tl prktktr vrj år o därfrå rkrytrr v. Utövr dt tr v på tt lågktgt rkrytrgrbt gom tt rbjd ögtdlvr propltr. V vårdr o tr br d om vår tälld för tt åll låg omättg på prol. Dt dlr om tt kp ttrktv rbtplt o tll tt folk trv. Vlk komptområd är vktg för ltblmkkr dg? Tykr d tt gymtbldg lvrrr dt ftrfrågr? Dt är tt vktgt komptområd ftrom ll blr ållr proorr o bytm o d k gtlg t gör ågotg t dtt. El o dt är tor komptområd. Kkp om vrd brälytm blr llt mr vktgt. Dt går t tt äg tt gymkol lvrrr ptkompt om d dlr o dt k v t llr bgär. llt är å märktyrt dg. Dt v ftrfrågr är tt lvr får ytmförtål om v d k bygg på. D k vt vr d ttr formto o k t tll g formto. Eglkkkpr är vktg. Vd ökr d tt dt f mr v gymtbldg? Ä mr träg ytmförtål o tt lvr lär g flök jälvtädgt. 20

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2014 Från gymnasiet till drömjobbet Tempen på motorbranschen i skellefteå

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2014 Från gymnasiet till drömjobbet Tempen på motorbranschen i skellefteå motorbr fylld v möjlgtr r 1:2014 Frå gymt tll drömjobbt Tmp på motorbr Bp FT-boom kllftå A A 4m x 5m 4m x 5m 4,50m x 7,35m 4,50m x 7,35m K K ø ø 4,35 Hld Hld g 1,15 g M M b b Tvätt 5,15 ld H g M b ø ø

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Natur och Kultur möts SKOLPROGRAM 2014-2015

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Natur och Kultur möts SKOLPROGRAM 2014-2015 Värv Muu & Nuru Värv -där Nur och Kulur ö SKOLPROGRAM 2014-2015 Värv Muu 0490 211 77 www.vrvuu. Värv Muu Solprogr Värv Muu hr hl ou o rboråd och rbjudr ägd vr o rör Tjubygd ulurrv och ulurljör. Nu hr v

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

som gör formeln (*) om vi flyttar första integralen till vänsterledet.

som gör formeln (*) om vi flyttar första integralen till vänsterledet. Armi Hlilovic: EXTRA ÖVNNGAR Prtill itgrtio PARTELL NTEGRATON uu(vv ( dddd uu(vv( uu (vv(dddd ( ), (pppppppppppppppp iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) KKKKKKKKKKKKKK: uuuu dddd uuuu uu vv dddd Förklrig: Eligt produktrgl

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890 Degn nce 1890 wwwvjnce1890com fcebookcom/vjnce1890 Tck tll ll fotogrfer: Rckrd Thoron Angelc Engtröm VJ nce 1890 Ktrn Mäknen 102 62 Stockholm Mthld Svenon Phone: +46 8-720 09 20 Chrlotte Luterbch Ann Moln

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s.

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s. Dg. Remsummor och tegrler Rekommederde uppgfter 5.. Del upp tervllet [, 3] lk stor deltervll och väd rektglr med dess deltervll som bs för tt beräk re v området uder = +, över =, smt mell = och = 3. V

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Hvor tilfreds er du med din togrejse?

Hvor tilfreds er du med din togrejse? Hvor tlrs r u m n tors? V r ov or n ælp tl t svr tt spørskm. Dn svr skl ælp os tl t skr n o kvltt totrkkn på Kystnn o ovr Ørsun. Spørskmrn nsmls mrr tot. På orån tk o ortst o rs! Inormtonsrkn k l m n o

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Affärsnätverka framgångsrikt

Affärsnätverka framgångsrikt Grt Thorto 2011 ffärätvr frmgågrit Cri Kivit CochHut i Siv B CochHut i Sivi B 08-333 131 - Lutmrgt 52, 113 58 Stocholm Migltilr t CochHut i Sivi B 08-333 131 - Lutmrgt 52, 113 58 Stocholm Migltilr t 1

Läs mer

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist Tllstånsmsknr Moor-utomt Mly-utomt Wllm Snvst wllm@kth.s ÖH. Bstäm tllstånsrm oh tllstånstll ör skvnskrtsn. Vlkn v mollrn Mly llr Moor pssr n på krtsn? Wllm Snvst wllm@kth.s . Ur krtsshmt kn öljn smn ställs

Läs mer

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Hotellet vd hvet Texter v Brtt Hllqvst med musk v Lsse hlerg Hotellet vd hvet Innehåll Hotellet vd hvet Spöker Trät I Rövrekuln KurMurörn Lll råerg Bndhunn Skogen full v träd Jg Näcken Musslns

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb.

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb. b b b b b b b b 4 4 bb Œ > m Œ pno sm d lb m bnd kt hund hr t gnsk vl d grö n bb Œ J prns gå Hn ck, Œ Œ trå kgt, mr ker m dröm med mer om ros ett tg lnd länk Œ En långt om säl ln mår hn bndhund vl le m

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Stadens rum. - dess betydelse och olika tiders ideal. Public spaces - significance and ideals of different eras

Stadens rum. - dess betydelse och olika tiders ideal. Public spaces - significance and ideals of different eras S rum - byl och olk r l Publc pc - gfcc l of ffr r Iuo för kk och g, TD Växjö 08062007 Exmrb r: TD 028/2007 Jof Börjo och N Eklöf Avlg byggkk Orgo/ Orgzo FörfrAuhor() VÄXJÖ UNIVERSITET Jof Börjo Iuo för

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN)

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN) Armi Hlilovi: ETRA ÖVNINGAR, S676 Ik-omog sysm Mrismod Sid v 0 ICKE-HOMOGENA DIERENTIALEKVATIONSSYSTEM MED KONSTANTA KOEICIENTER I HOMOGENA DELEN Vi brkr sysm v lijär ik-omog DE v örs ordig md kos koiir

Läs mer

1 av 12. (sys1) ELEMENTERA OPERATIONER Vi får göra följande elementära operationer med ekvationer utan att ändra systemets lösningsmängd:

1 av 12. (sys1) ELEMENTERA OPERATIONER Vi får göra följande elementära operationer med ekvationer utan att ändra systemets lösningsmängd: Armi Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR v Lijär ekvioem Guelimiio LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM GAUSSELIMINATION Vi erkr e lijär ekvioem med oek m m m m () m ekvioer: E lföljd (-ippel) är e löig ill eme om uiuioe ifierr

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse.

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse. By ytt hu eller reover med föter Brottprevetiv tekik!! Sid. 1-7 er vil e try och trivm boedemiljö! Se filme om krot! K di vil bli uttt för ibrottförök? Tidit Ibrott certifiert elit reelverk Möt tjuve medk

Läs mer

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten.

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten. Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm f å Sätr Sätr Sätrskoges turreservt Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge sv ä ge Skärhol msbäcke Sk ä rh ol m VA-sttio och mottgigssttio

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Tentamen i Eleffektsystem 2C1240 4 poäng

Tentamen i Eleffektsystem 2C1240 4 poäng Tentmen i Eleffektytem C40 4 poäng Ondgen 5 december 004 kl 4.00-9.00 (Frågetund: 5.00, 6.00 och 7.30) Hjälpmedel: En hndkriven A4-id, Bet eller Joefon, fickräknre. Endt en uppgift per bld! Teern lämn

Läs mer

Vi kan barn. och förstår föräldrar

Vi kan barn. och förstår föräldrar Vi n brn oh förtår föräldrr Du är xprt på ditt brn A tt bli föräldr är n tor oh ovälvnd upplvl. Dt n änn undrbrt n iblnd lit ränd. Md tid oh lit tålod or du oh ditt brn tt förtå vrndr llt bättr. Ni lär

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

(sys1) Definition1. Mängden av alla lösningar till ett ekvationssystem kallas systemets lösningsmängd.

(sys1) Definition1. Mängden av alla lösningar till ett ekvationssystem kallas systemets lösningsmängd. Armi Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR Lijär ekvioem. Guelimiio LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM GAUSSELIMINATION Vi erkr e lijär ekvioem med oek m m m m () och m ekvioer: E lföljd (-ippel) är e löig ill eme om uiuioe ifierr

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Srä, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystr Ao & Srä 1840-1900 Ao & Srä Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystr o srr. Vor uppör trä tt

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS Fit sid. 2 5 Skriv orden till dern. Skriv meningr. Använd orden i burkrn. Lös ordflätn. Oj, här hr det blivit fel d. Det sk vr en penn. bok kk Vem är jg? Svret får du i de blå rutorn. båt fyr lego Jg tr

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan Upplvlr väx kukp m Sko Skol Sko Skol vll ök r för kukpr om ko ll v. V vll rbju kol uök möjlhr ll vrklhur ko kour. Sko Skol oll mvrkprorm mll kol Svr kol rr. Vrkmh brv kol vllkor r 973. Sko Skol pok é byr

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer