VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET"

Transkript

1 LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET Ingen integration utan ett fungerande språk Detta mitt motto har jag följt sedan jag startade verksamheten Det primära har hela tiden varit att hitta vägar så att våra deltagare skall få ett fungerande språk. Men - för att få ett fungerande språk krävs det också att man blir lyssnad på och blir man lyssnad på kan man också finna sin plats i samhället och skaffa sig ett jobb. Under 2014 har vi liksom föregående år ägnat oss åt att utveckla verksamheten och vår pedagogik. Vi har inriktat arbetet på att hitta bra och fungerande tester för att rätt kunna placera våra deltagare men även åt den viktiga frågan att deltagare själva skall uppleva sina framsteg. Stor betydelse för utvecklandet av språket är att man har möjlighet att bruka det, att tala det och att tala med andra människor. Vilken underbar känsla det var när jag i november 2014 stod inför 150 unga studenter på Siena College i New York och berättade om Livstycket. Jag fick stående ovationer och de produkter jag fått med mig hade strykande åtgång. I USA har man en sådan oerhört hög tanke om hur Sverige tar emot flyktingar Jag tänker ofta på detta när jag följer diskussionerna i media och när politiker gör sina utspel om att i princip alla flyktingar snabbt skall komma ut i arbete. Då skulle jag vilja påminna dem om att det är människor som faktiskt flyr för livet och som varit utsatta för bomber, granater, våldtäkter och misshandel som vi tar emot. När man lyssnar på debatten kan man tro att det enbart är arbetskraftsinvandring som det handlar om. Jag tycker också att ordet invandrare är missvisande ty det är människor som du och jag som vi tar emot, de kan vara högutbildade, lågutbildade, analfabeter, ungdomar och barn. Vi måste fokusera på detta och förstå att olika individer har olika behov och olika möjligheter. Kanske får vi även konstatera att extremt lågutbildade, de flesta kvinnor, kanske inte kommer ut i arbete. Det viktigaste för denna grupp är, som jag ser det, att de får en utbildning så att man lär sig språket, förstår samhället och kan se till att barnen får en bra möjlighet att integreras. Tyvärr kan jag konstatera att man ärver utanförskap, socialbidrag och arbetslöshet. Låt oss kämpa tillsammans för att bryta denna trend i vårt samhälle. Låt oss istället vara ett samhälle som talar både om svårigheter och om möjligheter med integration i syfte att skapa ett samhälle för alla. Ett samhälle där man har en chans och en möjlighet att skapa sig ett bra liv. När jag reste med tåg från Siena College åkte jag nerför Hudson River, jag satt på högra sidan och följde vattnet och upplevde känslan av storhet i träden som brann i höstens alla färger och jag kände en stolthet över Livstycket. Både för vad det är och vad det kommer att fortsätta att vara. En fantastisk verksamhet för integration. Rapport från en förort - Birgitta Notlöf 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Den ideella föreningen Livstycket bildades 1992 i Tensta och har verkat i 22 år. Föreningens främsta mål är att arbeta för invandrares/flyktingars gemenskap med det svenska samhället. Enligt stadgarna ska detta ske genom att främja kunskaper i det svenska språket och genom att föreningen underlättar kontakten mellan invandrare/flyktingar och svenskar, särskilt med sikte på kvinnors behov och önskemål. Ett annat viktigt mål är att verka för att deltagarna på sikt skall bli självförsörjande. Verksamheten har under alla år bedrivits med ekonomiskt stöd främst från Stockholms stad, men också med statliga bidrag, bidrag från EU, fonder och stiftelser samt privata gåvor. Under några år var Livstycket också SFI-skola. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Livstycket bedriver sin basverksamhet i lokaler mitt i Tensta centrum. Föreningen har förutom samarbete med internationella organisationer i Europa, sedan inträdet i EU, även bedrivit projekt i Uganda. Det internationella samarbetet ger värdefulla erfarenheter som används i arbetet på hemmaplan, samtidigt som det bidrar till att sprida Livstyckets grundläggande demokratiska värderingar. Arbetet i Afrika har medfört viktiga kunskaper om det samhälle och den kultur många av kvinnorna på Livstycket har levt under före ankomsten till Sverige. Grundläggande värderingar Livstyckets värdegrund utgår från ett samhälle för alla och arbetet i föreningen sker med tilltro till individens egen kraft. Verksamheten är riktad mot de människor som samhället har svårt att nå och som står långt från arbetsmarknaden. De har i regel många hinder att övervinna innan de kan lämna utanförskap och bidragsberoende, så Livstycket har valt att arbeta med en svår men mycket viktig uppgift. Ledstjärnan är att förändring är möjlig; att varje individ vill utvecklas genom att använda sin erfarenhet, vilja, förhoppning, fantasi, kreativitet och lust för att forma en framtid och en bättre tillvaro för sig och sin familj. Livstyckets erfarenhet under tjugotvå år har fått oss att inse att integrationsarbete måste utgå från dessa grundläggande värderingar för att ha bärighet. Arbetsmetod - Livstyckets pedagogik Våra deltagare har utländsk bakgrund och de flesta har på grund av krig och/eller konflikt varit tvungna att lämna sitt land, sin hemvist, sitt språk och sin kultur. I Sverige skall de lära sig ett nytt språk och en annorlunda kultur. För att göra inlärningen lättare och möjlig arbetar vi sedan starten 1992 med funktionell pedagogik. Genom att kombinera teoretisk undervisning med praktisk konstnärlig verksamhet får orden en funktion, en verklighet och ett sammanhang. Ett ord leder till två ord som i sin tur leder till meningar som leder till ett språk som får en funktion. Styrelse och revisor Styrelsen, som under året har haft 6 protokollförda sammanträden, har bestått av följande personer: Christer Larsheden Ordförande Ekonom, fil. kand Birgitta Notlöf Kassör Verksamhetschef Livstycket, fil. kand Pär Andersson Ledamot Ekonomidirektör Evrim Erdal Ledamot Kommunikatör, näringslivsutvecklare Agneta Lagerman Ledamot F.d. rektor, adjunkt Helena Sjöström Suppleant HR specialist Stefan Mattsson Revisor Auktoriserad revisor, Revaco AB 3

4 Valberedning Karin Petrén Anna Katarina Westin Ledning och personal Birgitta Notlöf, som grundade föreningen 1992, är alltjämt verksamhetschef. Livstycket har under 2014 haft sammanlagt 9 anställda. Därutöver har föreningen anlitat timarvoderade personer inom olika kompetensområden. Personalen har bakgrunder som pedagoger, konstnärer och administratörer och representerar skilda åldrar, etnicitet och har olika utbildningar och erfarenheter. Föreningens medlemmar Livstyckets medlemmar var under år 2014, 464 personer att jämföra med 453 år 2013 och 601 under Intressenter kallar Livstycket de personer, ofta anonyma, som inte är medlemmar men som skänker stora eller små bidrag för att de vill stödja föreningen. Förutom det finansiella stödet är medlemmarnas och intressenternas stora engagemang i ord och handling av stor vikt för föreningen. De är Livstyckets ambassadörer, inte minst medlemmarna utanför Stockholm. Inspirationskväll med nya medlemmar Den 20 november bjöd vi in vårt nätverk av vänner till en inspirationskväll på Livstycket. Syftet med kvällen var att de inbjudna skulle få uppleva och öka sin kunskap om verksamheten. Det kom 15 personer i åldrarna år som tog del av informationen om Livstyckets framväxt sedan 1992 och hur de själva kan engagera sig i verksamheten. Kvällen blev lyckad och ledde till intressanta diskussioner. Efter inspirationskvällen skapades en facebookgrupp för att fortsätta dialogen och hålla sig uppdaterad om verksamheten. Det är vår förhoppning att denna och liknande aktiviteter ska öka medlemsantalet med 10 % i de yngre målgrupperna. Evrim Erdal och Helena Sjöström, ledamot och suppleant i styrelsen Ansiktet utåt hemsidan Livstyckets ansikte utåt är hemsidan som visar både den ideella föreningens verksamhet och det av föreningen helägda bolaget Livstycket Produktion AB`s arbete och bekostas av båda. Livstyckets mångfasetterade verksamhet skall hela tiden vara synlig och aktuell redan på startsidan och därför arbetar Livstycket hela tiden med att uppdatera hemsidan. Hemsidan har fått mycket positiv respons för att den är tydlig och lätt att navigera på och den finns även på engelska. Finansiering Finansieringen av den pedagogiska basverksamheten och dess projekt har erhållits från Stockholms stad om totalt kr, jfr kr 2013 och kr Utöver basfinansieringen har Livstycket under året tagit emot medlemsavgifter, gåvor och medel för genomförande av särskilda projekt. Betydelsefulla givare av projektmedel och gåvor har varit The Barbro Osher Pro Suecia Foundation i USA, Forum syd, Riksförbundet Hem och samhälle, B.A. Danelii stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirsch Minne, Byggnadsstiftelsen S:t Erik och Agnes Lagerstedts Minne, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Jane och Dan Olssons Stiftelse för sociala ändamål, Stadsbrudskåren, Jakob Wallenbergs stiftelse för särskilda ändamål, Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål, Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne (för tandvård och glasögon) samt Timmermansbrödernas hjälpfond. Medlen från flera av fonderna och stiftelserna söks och administreras av Livstycket men är helt vikta för deltagarna och deras behov. 4

5 BASVERKSAMHETEN Under verksamhetsåret 2014 har totalt 125 deltagare anvisats av stadsdelsförvaltningarnas handläggare till Livstycket, vilket skall jämföras med 129 personer 2013 och 137 under Stadsdelsförvaltningarnas handläggare deltar vid inskrivningstillfället. Det är viktigt att poängtera att det inte är Livstycket utan handläggarens bedömning som är avgörande om deltagaren skall delta på heltid eller halvtid. Under året har gruppindelningen av deltagarna ändrats från fyra grupper till fem grupper. Dessa grupper benämns grön, lila, rosa, orange och röd grupp. De två första grupperna består av analfabeter och sedan i stigande grad, beroende på utbildningsnivå, till den röda gruppen som står närmast arbetsmarknaden. Under året har även 64 personer anvisats till Livstycket av arbetsförmedlingarna i Stockholm. Många kommer från Etableringen som omfattar nyanlända med mycket låg utbildningsnivå och analfabeter. Även personer inom Jobb- och utvecklingsgarantins olika faser och personer som arbetstränar ingår i denna grupp. Kontakterna med stadsdelarnas socialhandläggare och med arbetsförmedlingarnas handläggare sker kontinuerligt och beslut angående den enskilde deltagaren på Livstycket sker alltid i samråd mellan berörda parter. Gruppen från AF lär sig svenska, samhällskunskap och IT-kunskap för att komma närmare arbetsmarknaden och de är mycket aktiva med att söka arbete. Antal deltagare i % på Livstycket som kommer från följande stadsdelar i Stockholms stad Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Skärholmen Farsta Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Migrationsverket Utöver språkträning i svenska, har deltagarna under året fått en omfattande teoretisk undervisning i till exempel praktisk samhällskunskap och andra samhällsorienterande ämnen. De studerar efter ett fast schema med lärarledda lektioner. Medlen från Stockholms stad har kompletterats med externa medel, från främst Barbro Osher Pro Suecia Foundation, och detta främst till de mest kostnadskrävande sektorerna av undervisningen, alfabetiseringen. På Livstycket har vi under de senaste åren sett hur antalet analfabeter och lågutbildade ökat. Från ca 20 % 2010 till 50 % 2013 och Ett faktum som ställer högre och högre krav på verksamheten. Samtidigt har vi mycket påtagligt, genom att 2011 publicera en bok om alfabetisering, visat att det är möjligt att lära vuxna att läsa och skriva med en kombination av olika pedagogiska metoder. Det måste dock poängteras att det tar lång tid och att det är kostnadskrävande. All undervisning och allt Livstycket gör vilar på tre starka fundament: Demokrati, Jämställdhet och Mänskliga rättigheter. Allt för att vi tillsammans skall nå till ett integrerat samhälle ett samhälle för alla. Undervisningen har utformats med utgångspunkt från deltagarnas situation, bl.a. deras behov av stöd från samhället men också kunskap om, och förståelse för, samhällets krav på medborgarna. 5

6 Kunskap om det svenska samhället och omvärlden i ett historiskt och geografiskt perspektiv har ingått i undervisningen. För undervisningen har även föreläsare/experter inom olika områden bjudits in och föreläst för deltagarna. Teoretisk svenska + Praktisk svenska = Funktionell pedagogik Samhällskunskap Kreativt arbete Matematik Högläsning Historia Data Söka arbete Textila bokstäver Friskvård Sömnad Eget arbete Föreläsningar, studiebesök På väg till arbete På Livstycket har det alltid varit en självklar del att erbjuda våra deltagare Jobbsökarverksamhet. Detta sker alltid efter var och ens förmåga och det innebär att lära sig hitta arbeten på olika ställen, på nätet, eller på annat sätt. Att skriva en CV och ett brev, som visar vad man kan, till att sända ansökan till en arbetsgivare. Ibland kanske deltagarna själva kontaktar olika arbetsgivare. Vi övar också, genom bl.a. rollspel, hur jobbintervjuer kan gå till. Jobbsökarverksamheten på Livstycket upplever deltagarna som mycket positiv och motiverande då det är allas önskan att skaffa sig ett arbete och försörja sig själv och bli en del av samhället. PROJEKT INOM BASVERKSAMHETEN Pedagogisk avdelning med övergripande planering Under 2014 har pedagogerna på Livstycket börjat arbeta med Synligt lärande i fokus. Ett begrepp av John Hattie, en nyzeeländsk pedagog som sätter individens progression i centrum. Med detta som utgångspunkt har Livstycket under året arbetat tematiskt utifrån ett årshjul som innehåller teman som löper över sexveckorsperioder. Årets teman har till största delen handlat om INTEGRATION. Varje tema startade med en inventering av deltagarnas förkunskaper. Med kunskaperna som utgångsläge presenterades sedan det aktuella temat för deltagarna. Pedagogerna kan genom metoden synliggöra var det finns brister genom att arbeta med Mind maps tillsammans med de medverkande. Livstycket har märkt att detta arbetssätt successivt ökade deltagarnas motivation under inlärningen. Metoden har inneburit tester som gör att de inblandade själva ser vilken nivå de ligger på i den skriftliga delen av svenska språket. Det är avgörande för att undervisningen ska vara på rätt nivå, och att målen skall vara utmanande och hela tiden ligga snäppet över individens aktuella kunskapsnivå. Progression handlar om utveckling av de kunskaper som individen har i bagaget när de börjar. Det är Livstyckets förhoppning att nu och i framtiden kunna anpassa undervisningen efter deltagarnas förutsättningar, och samtidigt öka progressionen i grupperna. Under 2014 blev resultatet av dessa individanpassade valideringar, att deltagarna indelades i nya anpassade grupper. Även grupperna med analfabeter och lågutbildade ingår i årshjulets olika ämnesområden, men de har förstärkt undervisning med att först lära sig alfabetet bokstav för bokstav, enligt Wittingmetoden. 6

7 Friskvård och hälsa Friskvård för en förbättrad hälsa bedrivs löpande, bl.a genom träning med vattengymnastik eller yoga på onsdagseftermiddagarna. Livstycket står för kostnaderna för aktiviteterna. Enklare gymnastik sker även dagligen som avbrott under lektionspassen och här tränas till exempel grov- och finmotorik. Många av deltagarna har ont i kroppen, ofta på grund av tidigare omständigheter i livet och/eller vad de är utsatta för idag. Till detta skall läggas en svag eller ingen utbildningsbakgrund, en sliten kropp, en svår livssituation och en mycket utsatt ekonomisk situation vilket sammantaget tär på deltagarna. Den dagliga träningen genomförs av den lärare som undervisar gruppen. Detta har inneburit ett fortsatt minskat ohälsotal för Livstyckets deltagare under 2014 samt en förbättrad motorik. Därtill skall läggas att deltagarna genom beviljade medel från Stiftelsen Wilhelm Govenii minne också kunnat få hjälp med tandvård och glasögon. Textilverkstaden Verkstaden är en betydelsefull och integrerad del i verksamheten. Genom den övergripande gemensamma pedagogiska planeringen omsätts den teoretiska undervisningen i en kreativ process med samma tema/årshjul som utgångspunkt. Nya kunskaper tränas och tränas in samtidigt som man utför något själv. Handen och hjärnan är redskapen och den kombinationen är själva essensen i undervisningen och man lär sig benämna redskap och arbetsmoment i dess naturliga miljö. Två grupper, den röda och orange, de som står närmast arbetsmarknaden, har lärt sig att ta mått och samtidigt lärt sig olika kroppsdelar, klippa till och sy ihop. De har också haft eget sömnadsarbete. Övriga grupper har lärt sig att använda linjal, använda måttband och samtidigt lärt sig de matematiska begreppen som meter, decimeter, centimeter och millimeter. Att brodera, lära sig olika stygn och vad de heter och lära sig färger och dess namn är också viktigt. När man sen ser det färdiga resultatet infinner sig en positiv känsla som får personen att växa. Verkstaden med det praktiska och kreativa arbete som sker där skiljer Livstycket från andra svenskundervisningar. Det har uppmärksammats av andra då man inser betydelsen av att kombinera teori och praktik vid svenskundervisning. Utvärderingar De tester som görs i samband med det synliga lärandet är grundläggande för individen och för gruppen och är en kontinuerlig validering där progressionen kan mätas över tid. För individen är den viktig då man ser sina egna framsteg tydligt. Det är inte bara individens progression som utvärderas utan också de delar av undervisningen som är direkt mätbara som valideras på ett enkelt sätt. Olika aktiviteter, som studiebesök till olika platser och föreläsningar, följs upp med formulär med enkla frågor och tecknade ansikten med olika uttryck som deltagarna ska ringa in. Pedagogen gör sedan en sammanfattning av aktiviteten. På detta enkla sätt ser vi vad som varit bra eller mindre bra men framför allt hur mycket man har förstått. Utvärderingsmaterialen gås igenom på de regelbundna pedagogiska mötena där undervisningen planeras. Kommentarer från utvärderingar T.ex efter besök i EU huset inför valet: Finns mycket att upptäcka om EU, jag vill ta dit min son, jättebra och tydligt, bra guide. Efter besök i Riksdagshuset: jag vill åka hit fler gånger, jag vill göra fler studiebesök, fint hus, roligt att få veta olika regler Efter studiebesök på Skogskyrkogården: spännande att få veta mer, det tog för lång tid, det var roligt, vill gå fler gånger 7

8 Volontärer För en ideell förening är volontärer viktiga och Livstyckets tacksamhet över volontärernas insats under 2014 är stor. Totalt 20 volontärer har varit knutna till Livstycket. Några har kommit regelbundet och några hjälper till vid behov. Volontärerna har under sina yrkesliv varit verksamma inom många områden och representerar många olika yrken. Deras erfarenhet och kunskap är till hjälp när vi arbetar med årshjulet då de kan bidra med djupare kunskap inom många områden. T.ex talar barnmorskan om kvinnofrågor och då använder vi tolk till de största språken så att alla ska förstå. Under året har sex volontärmöten hållits där personal har informerat och där olika saker diskuterats. Men fest har det också varit! Lunchfest Ja, fest var det verkligen! Ett stort gäng svenska vänner till Agneta Soldén, volontär på Livstycket och spindeln i det här nätet, fick träffa ett stort gäng Livstycketdamer för att äta lunch tillsammans, och givetvis för att tala svenska. Första gången var våren 2013, en picknick i det gröna hemma hos Agneta i Vaxholm. I augusti 2014 hade Agneta vidtalat sin släkting Anna-Klara Fresk Aspegren att ta emot allihop i sitt hem i Enskede. Till denna träff skulle Livstycketdamerna förbereda olika huvudrätter och svenskdamerna skulle stå för efterrätter. Det buffébordet glömmer man aldrig! Det var många spännande och utsökt goda rätter från Livstycket damernas respektive ursprungsländer. Ja, och så då våra pajer och kladdkakor etc. Till den senaste träffen, som var i Livstyckets lokaler i december, bestämdes att svenskorna skulle lära Livstycketdamerna att laga svensk husmanskost helt enkelt köttbullar med potatismos. Och att äta detta med lingonsylt. Till efterrätt äppelkaka med vaniljsås. Det lilla köket var fullt av förklädesförsedda damer som stekte och kokade och pratade och rörde! Så dukades det vackert med tända ljus i rummet innanför köket, och jag tror att det mesta av huvudrätten föll Livstycketdamerna i smaken fast det där med lingonsylt till var nog lite konstigt. Det pratades och det sjöngs på olika språk som sagt, fest var det! Till nästa träff kom vi överens om att ha ännu lite enklare förtäring samt att grupperna ska lära varandra varsin sång och varsin dans. Då blir det fest igen! Malin Falkman Supervalåret Under 2014 ägde flera viktiga val rum i Sverige, den 25 maj var det val till EU-parlamentet och 14 september val till riksdag, kommun och landsting. För Livstycket och framför allt deltagarna var Integration det viktigaste ämnet inför valet. Inför båda valen bjöds riksdagspartierna in för att tala om vad deras parti stod för i olika frågor. Innan mötena med de gästande politikerna hade personalen på Livstycket berättat om de olika partierna med hjälp av bakgrundsmaterial från riksdagen. Så deltagarna var väl förberedda att ställa frågor till de företrädare från de olika partier som kom. Då just integrationsfrågan var viktig för deltagarna handlade många frågor om detta men det parti som kanske hade fått flest frågor avstod från att sända något material. Inför valet gjorde vi flera studiebesök, till bland annat EU-kontoret och riksdagen. Mycket information lades också på vikten av att rösta, en person, en röst och demokratins grunder. Många av deltagarna kommer från diktaturer så informationen om varför man röstar är otroligt viktig inför varje val. Besök i riksdagen föregicks också av flera diskussioner i grupperna om demokrati och diktatur. 8

9 Livstycket flyttar in på Elin Wägners Lilla Björka Det var liv och rörelse när Livstycket kom till Lilla Björka veckan innan sommarens utställning skulle invigas. 60 kvinnor från 11 länder kom i buss, trakterades med kaffe på hembygdsgården och fick se sig om på Elin Wägners Lilla Björka innan de for vidare på en smal slingrig väg till Asa vandrarhem för övernattning. På kvällen var Stiftelsens ordförande, Birgitta Hansson och jag, inbjudna av kvinnorna på middag med lax som grillades i trädgården utanför vandrarhemmet och serverades med goda tillbehör från olika delar av världen. Vi var många som strosade ner till sjön men ingen frestades att ta ett dopp! På vägen till Småland hade de röda stugorna beundrats och många frågade hur mycket de kostade och funderade över hur det skulle vara att bo där. Samtidigt satte Livstyckets personal igång med att hänga den både tänkvärda och glada utställningen, som besöktes nästa dag av hela sällskapet. Då var det stoltheten som sken igenom, stoltheten över vad de åstadkommit. När vi stannade framför hattyget pekade en kvinna på en röd hatt och sa: Det här är min hatt! Varpå en annan pekade på en gul hatt: Och det här är min! Anledningen till att Livstycket inbjöds att ställa ut på Elin Wägners Lilla Björka var att vi såg verksamheten som ett Fogelstad för dagens invandrarkvinnor. Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad bildades när svenska kvinnor fick rösträtt 1921 (första sommarkursen hölls 1922 och regelbundna kurser ) för att ge kvinnor möjlighet att påverka politiken i ett samhälle där de nu även fått formell möjlighet att vara med och styra. På ett liknande sätt arbetar Livstycket med invandrade kvinnor. De lär sig om det svenska samhället, tala svenska samt att läsa och skriva. Detta sker med nya pedagogiska metoder som ger utrymme både för det handfasta (t.ex. genom att brodera bokstäver) och humor något som visar sig effektivt. De vackra tygerna som bygger på kvinnornas egna erfarenheter och minnen, samt utställningen om läroboken Vi dricker te och lär oss e, visade för Lilla Björkas besökare hur Livstycket arbetar. Vid vernissagen av utställningen den 28 juni 2014 invigningstalade Livstyckets grundare och vd Birgitta Notlöf. Hon återkom också med ett längre föredrag på en av sommarkvällarna på Lilla Björka. Marianne Enge Swartz Livstycket i det gröna Sensommarens sista dagar och hösten 2014 var vi ute i den svenska naturen, promenerade och undersökte blad och blommor som vi plockade och tog med till Livstycket. Alla lärde sig om den unika allemansrätten och alla deltagarna lärde känna naturen de har runt omkring sig. Naturens eget skafferi blev en viktig del, med svampar och vad är egentligen en svamp, vilka kan man äta och inte äta. Utrustade med svampböcker och fikakorgar plockade deltagarna svamp samtidigt som de sög i sig kunskaper som svampar. Vilka växter kände de igen och vilka var ätbara. Alla fotograferade och ritade och även småkrypen kom med ibland. Trädens nedfallande blad tryckte vi på medlöpartyget på tryckbordet. De botaniska turerna i höstsolen på Järvafältet och deltagarnas teckningar blev sedan ett mönster som följde med in i vintern och som fungerar året om. 9

10 Gränslös glädje och gemenskap i Fittja För tredje året i rad bjöd damerna i Kulla Hem och Samhälle kvinnorna från Kunskaps- och designcentret Livstycket i Tensta på sommarfest. I familjen Åkerbloms trädgård var långborden dukade för 45 gäster. Det bjöds på piroger, dolmar, kebab, börek, sallad, kyckling, jordgubbar, meloner, kaffe och hallongrottor. Det var fest, dans och dragspelsmusik. Här blandades seder och bruk från världens alla hörn, en glädje och gemenskap över alla gränser. Kulla Hem och Samhälle i Örsundsbro har under flera år samarbetat med Livstycket, som arbetar för att få främst invandrade kvinnor integrerade i sitt nya hemland. Den här festen är Kulla Hem och Samhälles sätt att bidra till integration. I vårt projekt, Kvinnor i möten, vill vi skapa möten mellan olika kulturer och erbjuda möjligheter att ta del av svensk kultur och tradition var temat midsommarfirande, 2014 satsade vi på svensk trädgård. Tidigare aktiviteter i samarbete med Livstycket har bland annat varit ministerbesök från Uganda, utställningar, lunchbjudningar i Tensta och picknick i Parnassen vid Ekolsund, som var en del i Livstyckets läs- och skrivprojekt, vilket resulterade i en läsebok av och för analfabeter. Det goda, gränslösa samarbetet fortsätter För Kulla Hem och Samhälle, Monica Andreasson Kulturkvällar Under 2014 planerades två kulturkvällar, en under våren och en under hösten. Temat för kulturkvällarna var Förorten i centrum, ett aktuellt ämne med tanke på kravallerna i förorterna Den första kulturkvällen ägde rum i mars på Livstycket med föredrag av Tove Lifvendahl, författare och politisk chefredaktör på SvD och Marco De Las Casas från den ideella organisationen Förorten i centrum. För den musikaliska underhållningen stod trion the Beauties and the beast. Genom intressanta föredrag fick alla en bild av vad som egentligen händer i förorterna, vilka fördomar som finns och hur förorterna beskrivs i olika medier. Det blev en inspirerande kväll inför en stor publik. Den andra kulturkvällen planerades till september då författaren och journalisten Johanna Langhorst med boken Förortshat (2013) bjudits in. Den sociala insatsgruppen för unga mellan år i Tensta var också inbjudna för att tala om sitt viktiga arbete. Allting var planerat och programmen skulle distribueras då insatsgruppen var tvungen att lämna återbud. Så denna andra kulturkväll blev tyvärr inställd. Modevisning för Integration Årets modevisning ägde rum den 22 maj och hette Hatten på för kvinnan i världen. Deltagarna och vår modedesigner skapade kläder av nya och gamla mönster, i nya och gamla tyger, i återvinningens tecken. Man kan göra mycket av en gammal gardin! Pricken över i var sedan hatten och många av deltagarna var modeller på den rosa catwalken utanför konsthallen i Tensta. Det blåste mycket den dagen i maj och utan hjälp av ett gäng ungdomar hade Livstycket inte kunnat få mattan och stolarna på plats. Torghandlarna i Tensta ställde upp, och med stora tunga vattenmeloner låg catwalksmattan på plats. Engagemang och samarbete gjorde modevisningen till en succé och till en uppvisning i mode och i integration. 10

11 Miljöarbete Sedan flera år har Livstycket arbetat med miljöfrågor både i den egna verksamheten men också med att göra deltagarna medvetna om olika miljöaspekter i omvärlden och i deras egenvardag. Sophantering, pappersåtervinning och vad som händer med soporna har åskådliggjorts genom studiebesök mm. Återvinning av kläder har också varit en viktig del under Vi har tagit del av uppgifter och information från Naturskyddsföreningen samt gått igenom olika miljömärkningar, KRAV m fl samt vad olika förkortningar står för och på vilka produkter de finns. Två gånger om dagen dricker personal och deltagare kaffe och te tillsammans och detta består till största delen av ekologiska produkter. PROJEKT HELT FINANSIERADE MED EXTERNA MEDEL Dokumentär om Livstycket innan boken om Livstycket Livstycket har under de senaste åren synts i olika sociala media och har genom detta fått mycket positiv uppmärksamhet. Att se verksamheten och deltagarna på film väcker mycket känslor och på film fångas de dyrbara ögonblicken i verksamheten. De krig som pågår har resulterat i många flyktingar till Europa och Sverige och en del av dem finns idag på Livstycket. En dokumentär kan visa det mänskliga livet och lärandet och ge en inblick i vad det innebär att vara tvungen att lämna sitt hemland. Att i stället försöka få en förankring i ett nytt land, en ny kultur, ett nytt språk och möta nya människor i det nya landet. Livstycket vill skildra flyktingens erfarenhet och skildra vad det innebär att komma till ett nytt land och lära sig ett nytt språk. Arbetet med en dokumentär påbörjades 2014 med planering, research, tidplan och budget inför ansökningar för finansiering. Det arbetsmaterial som lagts ner på en bok om Livstycket finns kvar och kommer att användas vid senare tillfälle. Föredrag i New York I maj 2014 kom lärare och studenter från Siena College i New York på besök till Livstycket. De var på en studieresa i Norden under programtiteln Gender Equality and Integration in the Nordic Countries. Birgitta Notlöf visade runt och berättade om verksamheten. Detta besök resulterade i att Birgitta Notlöf bjöds in till Siena College i USA. Den 11 november 2014 berättade Birgitta om Livstycket på Siena College och visade en kort film och ett bildspel över verksamheten. Responsen var överväldigande och studenternas kommentarer likaså. Courtney T: Birgitta Notlöf said; if you educate women you educate the world. Rather than disregard women as second rate citizens, Notlöf recognizes the role that women can and should play in society and how this can only be accomplished with equal education opportunities. Brandon M: Birgitta s work is extremely admirable- Education and acceptance are two fundamental principles of equality- Coming from countries where peace is hardly felt, immigrants take a chance for a better life. Birgitta has successfully given many a better life. The event was extremely powerful. 11

12 Livstyckets samarbete med Järvapsykiatrin och Socialtjänsten Under året inledde Livstycket ett samarbete med Järvapsykiatrin. Målet var att tillsammans skapa ett vårdprogram för invandrade kvinnor, där behandling av psykiatriska symtom kompletteras med sociala och pedagogiska insatser. Programmet riktar sig till psykiskt långtidssjuka patienter som är i behov av Livstyckets pedagogiska insatser för att den erbjudna specialistvården skall ha effekt. Resultatet förväntas också ge ökad livskvalitet, förståelse för den erbjudna vården samt ökad integration i det svenska samhället. Projektet sker i samarbete med socialtjänsten i Spånga-Tensta samt Rinkeby-Kista och planeras pågå i tre år. För Livstyckets extra insatser har medel erhållits från Jacob Wallenbergs Stiftelse för projektets första två år. Deltagarna remitteras till projektet via Järvapsykiatrin och via socialhandläggare. Alla deltagarna testas vid inskrivningen. Testen ska upprepas ca var 6:e månad. Projektet startade i maj 2014 och vid årsskiftet 14/15 var antalet deltagare åtta personer. Maximalt 10 personer bedöms vara optimalt för att säkra verksamhetens kvalité. De gemensamma aktiviteterna har bedrivits med personal från Järvapsykiatrin, en arbetsterapeut och en hantverkspedagog. En sjukgymnast har kommit varannan måndag för att ge kännedom om kroppen för deltagarna. Målet är att gradvis utöka deltagarnas närvaro i Livstyckets ordinarie aktiviteter. Bedömningen är att det känns mycket positivt för kvinnorna att vara på Livstycket, det är ett sätt att komma närmare samhället och att bygga upp den friska sidan. Livstycket i Uganda 2009 startade Livstycket ett samarbete med Bunyole Women s Association (BWA), en kvinnoorganisation i Butaleja distriktet, östra Uganda. De verkar för att hjälpa fattiga utsatta kvinnor på landsbygden att skapa egen försörjningskälla. Samarbetet finansierades i början från Svenska institutet. Sedan 2011 drivs projekten med medel från Forum Syd. År 2014 är andra året av ett tvåårigt projekt, lett av projektledare Christina Batté, svenska, boende i Kampala sedan 25 år fortsatte med 5-dagars Workshops (WS) i sömnad, design, mönstertryck och batikfärgning. 27 flickor har lärt sig att sy kläder för både barn och för vuxna. Flickorna har fått grundläggande kunskaper i sömnad som är tillräckliga för att börja tjäna sitt eget levebröd. Under WS i återvinningsdesign har kvinnorna lärt sig att återanvända gamla saker på ett kreativt sätt, t.ex. att sy barnkläder av gamla herrskjortor. I samband med BWA`s 25 årsfirande ordnade hantverksgruppen en modevisning och en utställning. Det blev ett fantastiskt tillfälle att visa upp summan av flera års arbete inför de många gästerna. Mannekänger var kvinnorna själva och deras barn. Resultatet lät inte vänta på sig hantverksgruppen fick snart flera beställningar på bröllopsklänningar, barn- och vuxenklänningar, batiktyger mm. Evenemanget uppmärksammades av National TV (NTV), Monitor Newspaper och lokala radiostationer. Under 2014 genomfördes flera WS i demokrati, jämställdhet, föräldraskap, barnuppfostran och näringslära med olika grupper inom BWA. Parallellt med detta Forum Syd projekt har Livstycket, av privat insamlade medel, initierat aktiviteter för att stödja alfabetisering av kvinnor från hantverksgruppen. Under april-december 2014 togs undervisningsmetoder och material fram. Sex lärare utbildades och de har undervisat 30 kvinnor under sex månader, 2x2-tim/vecka. Detta Livstyckets initiativ blev enormt uppskattat av kvinnorna! 12

13 LIVSTYCKET PRODUKTION AB Livstyckets pedagogiska idé är att förena teoretisk undervisning med praktiskt arbete. Lokalerna i Tensta är både studierum och verkstad för textilt arbete och det praktiska arbetet ger många tillfällen att träna det svenska språket. Det dagliga arbetet skapar en positiv inlärningssituation. Livstyckets produkter är kända genom sina karakteristiska mönster, som till utgångspunkt har deltagarnas eget skapande. I samband med projekt och studiebesök i olika miljöer, t. ex i Stockholm, tecknar deltagarna vad de ser och upplever och en designer skapar sedan det sammansatta mönster som används för produkter av skilda slag. Handarbeten och mer okomplicerade textiltryck kan utföras i lokalerna i Tensta men huvuddelen av produktionen läggs dock ut på olika företag i landet. Försäljningen sker i Livstyckets butik, på nätet och i samband med utställningar och marknader på olika platser i landet. Materialinköp, produktion, marknadsföring och försäljning ombesörjs av Livstycket Produktion AB (start 1998). Bolaget ägs av den ideella föreningen Livstycket och har egen styrelse. Bolaget svarar för sin del av de gemensamma personal- och lokalkostnaderna i Tensta. Överskott i den kommersiella verksamheten tillfaller den ideella föreningen och används för att förstärka den pedagogiska verksamheten. SLUTORD 2014 har varit ett år som gett våra kvinnor många möjligheter. Vi har rest korta sträckor in till stan och studerat och lärt oss. Vi har också hälsat på hemma hos folk, både i Enskede och Örsundsbro, och vi har rest till Småland och besökt Elin Wägners Lilla Björka. Detta har vidgat våra vyer. På Livstycket har vi fått besök från hela Sverige men också från Hongkong, Turkiet, Australien och USA. Vi möts, vi träffas och vi konstaterar att vi är mer lika än olika och för oss är detta integration. Stort varmt tack till Er alla som ger Livstycket dessa möjligheter. Ingen nämnd och ingen glömd! Tack alla ni som gjort allt detta möjligt! Christer Larsheden Birgitta Notlöf Pär Andersson Ordförande Kassör Ledamot Agneta Lagerman Evrim Erdal Helena Sjöström Ledamot Ledamot Suppleant 13

14 SUMMARY The non-profit association Livstycket in Tensta was established in 1992 and has as its foremost goal to work towards the assimilation of immigrants/refugees into the Swedish society. Language is the main key to getting a job and becoming self-sufficient and thus becoming part of the community. Since its inception, Livstycket has used functional education methodology which combines theory with practical and creative activities. Livstycket is run by a board and a head of operations and had nine employees in The association had 464 members from all over the country. There were 125 participants from several districts in Stockholm enrolled in the activities, and 64 people were assigned to take part in the activities from employment services around the city. Consequently, a total of 189 individuals participated and were divided into five different groups during the year. The grouping was based on the individuals educational background from their home countries and two groups consisted of illiterate and extremely low skilled participants. The activities have been funded by the City of Stockholm, membership fees, donations and contributions from various funds and foundations. A significant contributor has been the Barbro Osher Pro Suecia Foundation. All instruction at Livstycket is guided by three fundamental values: democracy, gender equality and human rights. Learning Swedish and learning about the Swedish society is the most important area of focus and the progress of each individual has been the prime focus during the year. The teaching has been planned with the help of an annual wheel with different themes throughout the year and based on given periods that have included tests and performance reviews. The activities in the textile workshop have gone hand in hand with the teaching of the Swedish language and social studies and is in this part of the activities that the participants learn Swedish by putting the language into practical use in a context that most of them recognise from earlier on in life. Wellness and getting regular exercise are also important components of the activities since this enhances the fine motor skills and facilitates learning. In 2014, the theme of integration has permeated all the activities. Many projects, field trips and meetings with Livstycket s volunteers as well as interaction with other women in Sweden have enriched the year. This, together with being out in the Swedish countryside and experiencing various typically Swedish holidays, such as Midsummer, proved to be highlights of the year. In early summer Livstycket s staff and participants travelled by bus from Stockholm to Småland. The goal of this journey was a two-day visit to author Elin Wägner s Little Björka where we were welcomed and socialised with women from the Elin Wägners Little Björka Foundation. The overnight stay in a hostel in the middle of Småland and being out in the beautiful countryside provided an unforgettable experience for everyone. On Livstycket website, which is also available in English, one can learn more about Livstycket s operations and activities, 14

15 LIVSTYCKETS PRESS OCH AKTIVITETSLISTA 2014 Studiebesök / Utflykter från/till Livstycket Arbetsmarknadsutbildning 23 januari Nordiska museet 24 januari EU-dag på Livstycket 6 maj Politikerbesök under maj inför EU valet Kulla hem och samhälle, Örsundsbro 20 maj Edö ö 17 juni Lilla Björka 24 juni till 25 juni Politikerbesök under augusti och september inför valet Enskede 25 augusti Tyresta nationalpark 9 september Riksdagen 22 september Komvux 8 oktober Klasro, Sollentuna 28 september, 4 november Brandstationen Kista 12 och 17 november Polismuseet 14 januari, 5, 11 och 18 december Kvinnojouren 15 december Dagstidningar / Veckotidningar / Tidskrifter Norra sidan 21 februari Mitt i Tensta/Rinkeby 4 mars Norra sidan 13 mars Borlänge tidning 25 mars Falun/Borlänge tidning 26 mars Mitt i västerort 20 maj Mitt i Tensta/Rinkeby 20 maj Enköpingsposten 28 maj Norra sidan 7 juni/22 augusti Dagens industri 23 juni Spånga bladet september SVD magasinet 6 september Dagens nyheter 7 september Östra uppland 17 september Svensk damtidning nr 40 september Svensk damtidning nr 44 oktober Dagens nyheter 14 november Mitt i västerort 25 november Handelskammartidning nr 1 Moderat kvinnorna nr 3 Föredrag / Föreläsningar ett axplock Rotary, Alvik 27 februari Kenyas ambassadör 28 februari Hembygdsföreningen Rimbo 8 mars Berns frukostmöte 12 mars Borlänge bibliotek 25 mars Föreningen Kulturrum Gävle 28 mars Stockholms stadsmuseum 3 april Stockholms Handelskammare 11 april Siena college 23 maj Botkyrka bibliotek 10 juni Linköpings stadsbibliotek 11 juni Halmstad 30 juni Lilla Björka 9 juli Japansk regissör 27 augusti Regionförbundet Kalmar län 29 augusti Rotary Tylöhus Halmstad 20 oktober Siena college, New York, USA 11 november Växjö kommun Arbete och välfärd 19 november Unga damer 20 november Stockholms polisen 25 november Frimurarna i Stockholm 2 december Enköpings Integrationsenhet 11 december Utmärkelser / Tillställningar Berns Stadsbrudskåren 28 september Nordiska museet 24 oktober Kultur / Modevisning Förorten i Centrum Kulturkväll 5 mars Ulrika Knutsson, föredrag 23 april Tensta konsthall, modevisning 22 maj Årsmöte Årsmöte 20 mars Utställningar Skellefteå bibliotek 10 mars till 28 mars CTH hattfabriken i Borlänge 23 mars till 22 april Borlänge bibliotek 2 april till 24 april Stadsmuseet 3 april till 4 maj Skäggetorps och Linköpings bibliotek 28 maj till 5 augusti Lilla Björka Elin Wägners 28 juni till 10 augusti Formexmässan 13 augusti till 16 augusti Hudiksvall Högliden kyrkan 28 oktober till 31 oktober 15

16 Årsredovisning för Föreningen Livstycket Räkenskapsåret

17 17

18 18

19 19

20 20

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Nu är det 22 år sedan jag öppnade dörren till Livstycket och fortfarande idag funderar jag över vad det är som

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET Tensta i mars Det är nu 20 år sedan, närmare bestämt den 15 september 1992, som Livstycket öppnade sina dörrar för första gången. Min vision

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 LIVSTYCKET - VISION - VÄRDEGRUND På Livstycket tror vi att en människa som är trygg och varm och som går med rak rygg har lättare att möta världen. Vi vill bryta isoleringen

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Livstycket bildades som en ideell förening 1992 i Tensta. Föreningen skall arbeta för invandrares/flyktingars gemenskap med svenskar. Detta ska ske genom att främja invandrares/flyktingars

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige I mitten av maj samlades cirka 45 ensamkommande flyktingungdomar från Stockholm för att delta i en heldagskonferens som Rädda Barnen och Stadsmuseet bjudit

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kan utan tvekan säga att jag hade svårt för det här pusslet själv men med tiden så knäcker man koden och vet hur man skall lägga pusslet.

Kan utan tvekan säga att jag hade svårt för det här pusslet själv men med tiden så knäcker man koden och vet hur man skall lägga pusslet. Skapande skola Enligt grundskolans läroplan ska skolans elever fostras till medborgare som har en fri och kritisk analysförmåga. Skolans uppgift lär vara att förse dem med de kunskaper som de kan behöva.

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling En hållbar utveckling Önnerödsskolan startade upp arbetet Hållbar utveckling som går ihop med det årliga Amazonassammarbetet. Eleverna har under vecka 42 fått jobba med olika ämnesområden. Ämnesområdena

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Adventstid När vi har som mörkast känns det fint att tända första ljuset i adventsljusstaken och räkna ner till jul.

Adventstid När vi har som mörkast känns det fint att tända första ljuset i adventsljusstaken och räkna ner till jul. Adventstid När vi har som mörkast känns det fint att tända första ljuset i adventsljusstaken och räkna ner till jul. V 48 Planeringsdag Tor 15/1 januari Då är förskolan stängd! Tänk på kläder efter väder!

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Bosse Larsson, www.tankvidare.nu

Bosse Larsson, www.tankvidare.nu 2010-09-27 Framgångsrik skola! Bosse Lårsson Åhörarkopior Föreläsning /workshop 23/9 2010 Feedback (mindset) 16:16 (habits of mind) och kreativt tänkande Bosse Larsson Tänk vidare.nu tänkvidare.nu 1. Vem

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1 Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016 Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux Sid 1 Välkommen

Läs mer