VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET"

Transkript

1 LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET Ingen integration utan ett fungerande språk Detta mitt motto har jag följt sedan jag startade verksamheten Det primära har hela tiden varit att hitta vägar så att våra deltagare skall få ett fungerande språk. Men - för att få ett fungerande språk krävs det också att man blir lyssnad på och blir man lyssnad på kan man också finna sin plats i samhället och skaffa sig ett jobb. Under 2014 har vi liksom föregående år ägnat oss åt att utveckla verksamheten och vår pedagogik. Vi har inriktat arbetet på att hitta bra och fungerande tester för att rätt kunna placera våra deltagare men även åt den viktiga frågan att deltagare själva skall uppleva sina framsteg. Stor betydelse för utvecklandet av språket är att man har möjlighet att bruka det, att tala det och att tala med andra människor. Vilken underbar känsla det var när jag i november 2014 stod inför 150 unga studenter på Siena College i New York och berättade om Livstycket. Jag fick stående ovationer och de produkter jag fått med mig hade strykande åtgång. I USA har man en sådan oerhört hög tanke om hur Sverige tar emot flyktingar Jag tänker ofta på detta när jag följer diskussionerna i media och när politiker gör sina utspel om att i princip alla flyktingar snabbt skall komma ut i arbete. Då skulle jag vilja påminna dem om att det är människor som faktiskt flyr för livet och som varit utsatta för bomber, granater, våldtäkter och misshandel som vi tar emot. När man lyssnar på debatten kan man tro att det enbart är arbetskraftsinvandring som det handlar om. Jag tycker också att ordet invandrare är missvisande ty det är människor som du och jag som vi tar emot, de kan vara högutbildade, lågutbildade, analfabeter, ungdomar och barn. Vi måste fokusera på detta och förstå att olika individer har olika behov och olika möjligheter. Kanske får vi även konstatera att extremt lågutbildade, de flesta kvinnor, kanske inte kommer ut i arbete. Det viktigaste för denna grupp är, som jag ser det, att de får en utbildning så att man lär sig språket, förstår samhället och kan se till att barnen får en bra möjlighet att integreras. Tyvärr kan jag konstatera att man ärver utanförskap, socialbidrag och arbetslöshet. Låt oss kämpa tillsammans för att bryta denna trend i vårt samhälle. Låt oss istället vara ett samhälle som talar både om svårigheter och om möjligheter med integration i syfte att skapa ett samhälle för alla. Ett samhälle där man har en chans och en möjlighet att skapa sig ett bra liv. När jag reste med tåg från Siena College åkte jag nerför Hudson River, jag satt på högra sidan och följde vattnet och upplevde känslan av storhet i träden som brann i höstens alla färger och jag kände en stolthet över Livstycket. Både för vad det är och vad det kommer att fortsätta att vara. En fantastisk verksamhet för integration. Rapport från en förort - Birgitta Notlöf 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Den ideella föreningen Livstycket bildades 1992 i Tensta och har verkat i 22 år. Föreningens främsta mål är att arbeta för invandrares/flyktingars gemenskap med det svenska samhället. Enligt stadgarna ska detta ske genom att främja kunskaper i det svenska språket och genom att föreningen underlättar kontakten mellan invandrare/flyktingar och svenskar, särskilt med sikte på kvinnors behov och önskemål. Ett annat viktigt mål är att verka för att deltagarna på sikt skall bli självförsörjande. Verksamheten har under alla år bedrivits med ekonomiskt stöd främst från Stockholms stad, men också med statliga bidrag, bidrag från EU, fonder och stiftelser samt privata gåvor. Under några år var Livstycket också SFI-skola. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Livstycket bedriver sin basverksamhet i lokaler mitt i Tensta centrum. Föreningen har förutom samarbete med internationella organisationer i Europa, sedan inträdet i EU, även bedrivit projekt i Uganda. Det internationella samarbetet ger värdefulla erfarenheter som används i arbetet på hemmaplan, samtidigt som det bidrar till att sprida Livstyckets grundläggande demokratiska värderingar. Arbetet i Afrika har medfört viktiga kunskaper om det samhälle och den kultur många av kvinnorna på Livstycket har levt under före ankomsten till Sverige. Grundläggande värderingar Livstyckets värdegrund utgår från ett samhälle för alla och arbetet i föreningen sker med tilltro till individens egen kraft. Verksamheten är riktad mot de människor som samhället har svårt att nå och som står långt från arbetsmarknaden. De har i regel många hinder att övervinna innan de kan lämna utanförskap och bidragsberoende, så Livstycket har valt att arbeta med en svår men mycket viktig uppgift. Ledstjärnan är att förändring är möjlig; att varje individ vill utvecklas genom att använda sin erfarenhet, vilja, förhoppning, fantasi, kreativitet och lust för att forma en framtid och en bättre tillvaro för sig och sin familj. Livstyckets erfarenhet under tjugotvå år har fått oss att inse att integrationsarbete måste utgå från dessa grundläggande värderingar för att ha bärighet. Arbetsmetod - Livstyckets pedagogik Våra deltagare har utländsk bakgrund och de flesta har på grund av krig och/eller konflikt varit tvungna att lämna sitt land, sin hemvist, sitt språk och sin kultur. I Sverige skall de lära sig ett nytt språk och en annorlunda kultur. För att göra inlärningen lättare och möjlig arbetar vi sedan starten 1992 med funktionell pedagogik. Genom att kombinera teoretisk undervisning med praktisk konstnärlig verksamhet får orden en funktion, en verklighet och ett sammanhang. Ett ord leder till två ord som i sin tur leder till meningar som leder till ett språk som får en funktion. Styrelse och revisor Styrelsen, som under året har haft 6 protokollförda sammanträden, har bestått av följande personer: Christer Larsheden Ordförande Ekonom, fil. kand Birgitta Notlöf Kassör Verksamhetschef Livstycket, fil. kand Pär Andersson Ledamot Ekonomidirektör Evrim Erdal Ledamot Kommunikatör, näringslivsutvecklare Agneta Lagerman Ledamot F.d. rektor, adjunkt Helena Sjöström Suppleant HR specialist Stefan Mattsson Revisor Auktoriserad revisor, Revaco AB 3

4 Valberedning Karin Petrén Anna Katarina Westin Ledning och personal Birgitta Notlöf, som grundade föreningen 1992, är alltjämt verksamhetschef. Livstycket har under 2014 haft sammanlagt 9 anställda. Därutöver har föreningen anlitat timarvoderade personer inom olika kompetensområden. Personalen har bakgrunder som pedagoger, konstnärer och administratörer och representerar skilda åldrar, etnicitet och har olika utbildningar och erfarenheter. Föreningens medlemmar Livstyckets medlemmar var under år 2014, 464 personer att jämföra med 453 år 2013 och 601 under Intressenter kallar Livstycket de personer, ofta anonyma, som inte är medlemmar men som skänker stora eller små bidrag för att de vill stödja föreningen. Förutom det finansiella stödet är medlemmarnas och intressenternas stora engagemang i ord och handling av stor vikt för föreningen. De är Livstyckets ambassadörer, inte minst medlemmarna utanför Stockholm. Inspirationskväll med nya medlemmar Den 20 november bjöd vi in vårt nätverk av vänner till en inspirationskväll på Livstycket. Syftet med kvällen var att de inbjudna skulle få uppleva och öka sin kunskap om verksamheten. Det kom 15 personer i åldrarna år som tog del av informationen om Livstyckets framväxt sedan 1992 och hur de själva kan engagera sig i verksamheten. Kvällen blev lyckad och ledde till intressanta diskussioner. Efter inspirationskvällen skapades en facebookgrupp för att fortsätta dialogen och hålla sig uppdaterad om verksamheten. Det är vår förhoppning att denna och liknande aktiviteter ska öka medlemsantalet med 10 % i de yngre målgrupperna. Evrim Erdal och Helena Sjöström, ledamot och suppleant i styrelsen Ansiktet utåt hemsidan Livstyckets ansikte utåt är hemsidan som visar både den ideella föreningens verksamhet och det av föreningen helägda bolaget Livstycket Produktion AB`s arbete och bekostas av båda. Livstyckets mångfasetterade verksamhet skall hela tiden vara synlig och aktuell redan på startsidan och därför arbetar Livstycket hela tiden med att uppdatera hemsidan. Hemsidan har fått mycket positiv respons för att den är tydlig och lätt att navigera på och den finns även på engelska. Finansiering Finansieringen av den pedagogiska basverksamheten och dess projekt har erhållits från Stockholms stad om totalt kr, jfr kr 2013 och kr Utöver basfinansieringen har Livstycket under året tagit emot medlemsavgifter, gåvor och medel för genomförande av särskilda projekt. Betydelsefulla givare av projektmedel och gåvor har varit The Barbro Osher Pro Suecia Foundation i USA, Forum syd, Riksförbundet Hem och samhälle, B.A. Danelii stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirsch Minne, Byggnadsstiftelsen S:t Erik och Agnes Lagerstedts Minne, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Jane och Dan Olssons Stiftelse för sociala ändamål, Stadsbrudskåren, Jakob Wallenbergs stiftelse för särskilda ändamål, Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål, Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne (för tandvård och glasögon) samt Timmermansbrödernas hjälpfond. Medlen från flera av fonderna och stiftelserna söks och administreras av Livstycket men är helt vikta för deltagarna och deras behov. 4

5 BASVERKSAMHETEN Under verksamhetsåret 2014 har totalt 125 deltagare anvisats av stadsdelsförvaltningarnas handläggare till Livstycket, vilket skall jämföras med 129 personer 2013 och 137 under Stadsdelsförvaltningarnas handläggare deltar vid inskrivningstillfället. Det är viktigt att poängtera att det inte är Livstycket utan handläggarens bedömning som är avgörande om deltagaren skall delta på heltid eller halvtid. Under året har gruppindelningen av deltagarna ändrats från fyra grupper till fem grupper. Dessa grupper benämns grön, lila, rosa, orange och röd grupp. De två första grupperna består av analfabeter och sedan i stigande grad, beroende på utbildningsnivå, till den röda gruppen som står närmast arbetsmarknaden. Under året har även 64 personer anvisats till Livstycket av arbetsförmedlingarna i Stockholm. Många kommer från Etableringen som omfattar nyanlända med mycket låg utbildningsnivå och analfabeter. Även personer inom Jobb- och utvecklingsgarantins olika faser och personer som arbetstränar ingår i denna grupp. Kontakterna med stadsdelarnas socialhandläggare och med arbetsförmedlingarnas handläggare sker kontinuerligt och beslut angående den enskilde deltagaren på Livstycket sker alltid i samråd mellan berörda parter. Gruppen från AF lär sig svenska, samhällskunskap och IT-kunskap för att komma närmare arbetsmarknaden och de är mycket aktiva med att söka arbete. Antal deltagare i % på Livstycket som kommer från följande stadsdelar i Stockholms stad Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Skärholmen Farsta Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Migrationsverket Utöver språkträning i svenska, har deltagarna under året fått en omfattande teoretisk undervisning i till exempel praktisk samhällskunskap och andra samhällsorienterande ämnen. De studerar efter ett fast schema med lärarledda lektioner. Medlen från Stockholms stad har kompletterats med externa medel, från främst Barbro Osher Pro Suecia Foundation, och detta främst till de mest kostnadskrävande sektorerna av undervisningen, alfabetiseringen. På Livstycket har vi under de senaste åren sett hur antalet analfabeter och lågutbildade ökat. Från ca 20 % 2010 till 50 % 2013 och Ett faktum som ställer högre och högre krav på verksamheten. Samtidigt har vi mycket påtagligt, genom att 2011 publicera en bok om alfabetisering, visat att det är möjligt att lära vuxna att läsa och skriva med en kombination av olika pedagogiska metoder. Det måste dock poängteras att det tar lång tid och att det är kostnadskrävande. All undervisning och allt Livstycket gör vilar på tre starka fundament: Demokrati, Jämställdhet och Mänskliga rättigheter. Allt för att vi tillsammans skall nå till ett integrerat samhälle ett samhälle för alla. Undervisningen har utformats med utgångspunkt från deltagarnas situation, bl.a. deras behov av stöd från samhället men också kunskap om, och förståelse för, samhällets krav på medborgarna. 5

6 Kunskap om det svenska samhället och omvärlden i ett historiskt och geografiskt perspektiv har ingått i undervisningen. För undervisningen har även föreläsare/experter inom olika områden bjudits in och föreläst för deltagarna. Teoretisk svenska + Praktisk svenska = Funktionell pedagogik Samhällskunskap Kreativt arbete Matematik Högläsning Historia Data Söka arbete Textila bokstäver Friskvård Sömnad Eget arbete Föreläsningar, studiebesök På väg till arbete På Livstycket har det alltid varit en självklar del att erbjuda våra deltagare Jobbsökarverksamhet. Detta sker alltid efter var och ens förmåga och det innebär att lära sig hitta arbeten på olika ställen, på nätet, eller på annat sätt. Att skriva en CV och ett brev, som visar vad man kan, till att sända ansökan till en arbetsgivare. Ibland kanske deltagarna själva kontaktar olika arbetsgivare. Vi övar också, genom bl.a. rollspel, hur jobbintervjuer kan gå till. Jobbsökarverksamheten på Livstycket upplever deltagarna som mycket positiv och motiverande då det är allas önskan att skaffa sig ett arbete och försörja sig själv och bli en del av samhället. PROJEKT INOM BASVERKSAMHETEN Pedagogisk avdelning med övergripande planering Under 2014 har pedagogerna på Livstycket börjat arbeta med Synligt lärande i fokus. Ett begrepp av John Hattie, en nyzeeländsk pedagog som sätter individens progression i centrum. Med detta som utgångspunkt har Livstycket under året arbetat tematiskt utifrån ett årshjul som innehåller teman som löper över sexveckorsperioder. Årets teman har till största delen handlat om INTEGRATION. Varje tema startade med en inventering av deltagarnas förkunskaper. Med kunskaperna som utgångsläge presenterades sedan det aktuella temat för deltagarna. Pedagogerna kan genom metoden synliggöra var det finns brister genom att arbeta med Mind maps tillsammans med de medverkande. Livstycket har märkt att detta arbetssätt successivt ökade deltagarnas motivation under inlärningen. Metoden har inneburit tester som gör att de inblandade själva ser vilken nivå de ligger på i den skriftliga delen av svenska språket. Det är avgörande för att undervisningen ska vara på rätt nivå, och att målen skall vara utmanande och hela tiden ligga snäppet över individens aktuella kunskapsnivå. Progression handlar om utveckling av de kunskaper som individen har i bagaget när de börjar. Det är Livstyckets förhoppning att nu och i framtiden kunna anpassa undervisningen efter deltagarnas förutsättningar, och samtidigt öka progressionen i grupperna. Under 2014 blev resultatet av dessa individanpassade valideringar, att deltagarna indelades i nya anpassade grupper. Även grupperna med analfabeter och lågutbildade ingår i årshjulets olika ämnesområden, men de har förstärkt undervisning med att först lära sig alfabetet bokstav för bokstav, enligt Wittingmetoden. 6

7 Friskvård och hälsa Friskvård för en förbättrad hälsa bedrivs löpande, bl.a genom träning med vattengymnastik eller yoga på onsdagseftermiddagarna. Livstycket står för kostnaderna för aktiviteterna. Enklare gymnastik sker även dagligen som avbrott under lektionspassen och här tränas till exempel grov- och finmotorik. Många av deltagarna har ont i kroppen, ofta på grund av tidigare omständigheter i livet och/eller vad de är utsatta för idag. Till detta skall läggas en svag eller ingen utbildningsbakgrund, en sliten kropp, en svår livssituation och en mycket utsatt ekonomisk situation vilket sammantaget tär på deltagarna. Den dagliga träningen genomförs av den lärare som undervisar gruppen. Detta har inneburit ett fortsatt minskat ohälsotal för Livstyckets deltagare under 2014 samt en förbättrad motorik. Därtill skall läggas att deltagarna genom beviljade medel från Stiftelsen Wilhelm Govenii minne också kunnat få hjälp med tandvård och glasögon. Textilverkstaden Verkstaden är en betydelsefull och integrerad del i verksamheten. Genom den övergripande gemensamma pedagogiska planeringen omsätts den teoretiska undervisningen i en kreativ process med samma tema/årshjul som utgångspunkt. Nya kunskaper tränas och tränas in samtidigt som man utför något själv. Handen och hjärnan är redskapen och den kombinationen är själva essensen i undervisningen och man lär sig benämna redskap och arbetsmoment i dess naturliga miljö. Två grupper, den röda och orange, de som står närmast arbetsmarknaden, har lärt sig att ta mått och samtidigt lärt sig olika kroppsdelar, klippa till och sy ihop. De har också haft eget sömnadsarbete. Övriga grupper har lärt sig att använda linjal, använda måttband och samtidigt lärt sig de matematiska begreppen som meter, decimeter, centimeter och millimeter. Att brodera, lära sig olika stygn och vad de heter och lära sig färger och dess namn är också viktigt. När man sen ser det färdiga resultatet infinner sig en positiv känsla som får personen att växa. Verkstaden med det praktiska och kreativa arbete som sker där skiljer Livstycket från andra svenskundervisningar. Det har uppmärksammats av andra då man inser betydelsen av att kombinera teori och praktik vid svenskundervisning. Utvärderingar De tester som görs i samband med det synliga lärandet är grundläggande för individen och för gruppen och är en kontinuerlig validering där progressionen kan mätas över tid. För individen är den viktig då man ser sina egna framsteg tydligt. Det är inte bara individens progression som utvärderas utan också de delar av undervisningen som är direkt mätbara som valideras på ett enkelt sätt. Olika aktiviteter, som studiebesök till olika platser och föreläsningar, följs upp med formulär med enkla frågor och tecknade ansikten med olika uttryck som deltagarna ska ringa in. Pedagogen gör sedan en sammanfattning av aktiviteten. På detta enkla sätt ser vi vad som varit bra eller mindre bra men framför allt hur mycket man har förstått. Utvärderingsmaterialen gås igenom på de regelbundna pedagogiska mötena där undervisningen planeras. Kommentarer från utvärderingar T.ex efter besök i EU huset inför valet: Finns mycket att upptäcka om EU, jag vill ta dit min son, jättebra och tydligt, bra guide. Efter besök i Riksdagshuset: jag vill åka hit fler gånger, jag vill göra fler studiebesök, fint hus, roligt att få veta olika regler Efter studiebesök på Skogskyrkogården: spännande att få veta mer, det tog för lång tid, det var roligt, vill gå fler gånger 7

8 Volontärer För en ideell förening är volontärer viktiga och Livstyckets tacksamhet över volontärernas insats under 2014 är stor. Totalt 20 volontärer har varit knutna till Livstycket. Några har kommit regelbundet och några hjälper till vid behov. Volontärerna har under sina yrkesliv varit verksamma inom många områden och representerar många olika yrken. Deras erfarenhet och kunskap är till hjälp när vi arbetar med årshjulet då de kan bidra med djupare kunskap inom många områden. T.ex talar barnmorskan om kvinnofrågor och då använder vi tolk till de största språken så att alla ska förstå. Under året har sex volontärmöten hållits där personal har informerat och där olika saker diskuterats. Men fest har det också varit! Lunchfest Ja, fest var det verkligen! Ett stort gäng svenska vänner till Agneta Soldén, volontär på Livstycket och spindeln i det här nätet, fick träffa ett stort gäng Livstycketdamer för att äta lunch tillsammans, och givetvis för att tala svenska. Första gången var våren 2013, en picknick i det gröna hemma hos Agneta i Vaxholm. I augusti 2014 hade Agneta vidtalat sin släkting Anna-Klara Fresk Aspegren att ta emot allihop i sitt hem i Enskede. Till denna träff skulle Livstycketdamerna förbereda olika huvudrätter och svenskdamerna skulle stå för efterrätter. Det buffébordet glömmer man aldrig! Det var många spännande och utsökt goda rätter från Livstycket damernas respektive ursprungsländer. Ja, och så då våra pajer och kladdkakor etc. Till den senaste träffen, som var i Livstyckets lokaler i december, bestämdes att svenskorna skulle lära Livstycketdamerna att laga svensk husmanskost helt enkelt köttbullar med potatismos. Och att äta detta med lingonsylt. Till efterrätt äppelkaka med vaniljsås. Det lilla köket var fullt av förklädesförsedda damer som stekte och kokade och pratade och rörde! Så dukades det vackert med tända ljus i rummet innanför köket, och jag tror att det mesta av huvudrätten föll Livstycketdamerna i smaken fast det där med lingonsylt till var nog lite konstigt. Det pratades och det sjöngs på olika språk som sagt, fest var det! Till nästa träff kom vi överens om att ha ännu lite enklare förtäring samt att grupperna ska lära varandra varsin sång och varsin dans. Då blir det fest igen! Malin Falkman Supervalåret Under 2014 ägde flera viktiga val rum i Sverige, den 25 maj var det val till EU-parlamentet och 14 september val till riksdag, kommun och landsting. För Livstycket och framför allt deltagarna var Integration det viktigaste ämnet inför valet. Inför båda valen bjöds riksdagspartierna in för att tala om vad deras parti stod för i olika frågor. Innan mötena med de gästande politikerna hade personalen på Livstycket berättat om de olika partierna med hjälp av bakgrundsmaterial från riksdagen. Så deltagarna var väl förberedda att ställa frågor till de företrädare från de olika partier som kom. Då just integrationsfrågan var viktig för deltagarna handlade många frågor om detta men det parti som kanske hade fått flest frågor avstod från att sända något material. Inför valet gjorde vi flera studiebesök, till bland annat EU-kontoret och riksdagen. Mycket information lades också på vikten av att rösta, en person, en röst och demokratins grunder. Många av deltagarna kommer från diktaturer så informationen om varför man röstar är otroligt viktig inför varje val. Besök i riksdagen föregicks också av flera diskussioner i grupperna om demokrati och diktatur. 8

9 Livstycket flyttar in på Elin Wägners Lilla Björka Det var liv och rörelse när Livstycket kom till Lilla Björka veckan innan sommarens utställning skulle invigas. 60 kvinnor från 11 länder kom i buss, trakterades med kaffe på hembygdsgården och fick se sig om på Elin Wägners Lilla Björka innan de for vidare på en smal slingrig väg till Asa vandrarhem för övernattning. På kvällen var Stiftelsens ordförande, Birgitta Hansson och jag, inbjudna av kvinnorna på middag med lax som grillades i trädgården utanför vandrarhemmet och serverades med goda tillbehör från olika delar av världen. Vi var många som strosade ner till sjön men ingen frestades att ta ett dopp! På vägen till Småland hade de röda stugorna beundrats och många frågade hur mycket de kostade och funderade över hur det skulle vara att bo där. Samtidigt satte Livstyckets personal igång med att hänga den både tänkvärda och glada utställningen, som besöktes nästa dag av hela sällskapet. Då var det stoltheten som sken igenom, stoltheten över vad de åstadkommit. När vi stannade framför hattyget pekade en kvinna på en röd hatt och sa: Det här är min hatt! Varpå en annan pekade på en gul hatt: Och det här är min! Anledningen till att Livstycket inbjöds att ställa ut på Elin Wägners Lilla Björka var att vi såg verksamheten som ett Fogelstad för dagens invandrarkvinnor. Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad bildades när svenska kvinnor fick rösträtt 1921 (första sommarkursen hölls 1922 och regelbundna kurser ) för att ge kvinnor möjlighet att påverka politiken i ett samhälle där de nu även fått formell möjlighet att vara med och styra. På ett liknande sätt arbetar Livstycket med invandrade kvinnor. De lär sig om det svenska samhället, tala svenska samt att läsa och skriva. Detta sker med nya pedagogiska metoder som ger utrymme både för det handfasta (t.ex. genom att brodera bokstäver) och humor något som visar sig effektivt. De vackra tygerna som bygger på kvinnornas egna erfarenheter och minnen, samt utställningen om läroboken Vi dricker te och lär oss e, visade för Lilla Björkas besökare hur Livstycket arbetar. Vid vernissagen av utställningen den 28 juni 2014 invigningstalade Livstyckets grundare och vd Birgitta Notlöf. Hon återkom också med ett längre föredrag på en av sommarkvällarna på Lilla Björka. Marianne Enge Swartz Livstycket i det gröna Sensommarens sista dagar och hösten 2014 var vi ute i den svenska naturen, promenerade och undersökte blad och blommor som vi plockade och tog med till Livstycket. Alla lärde sig om den unika allemansrätten och alla deltagarna lärde känna naturen de har runt omkring sig. Naturens eget skafferi blev en viktig del, med svampar och vad är egentligen en svamp, vilka kan man äta och inte äta. Utrustade med svampböcker och fikakorgar plockade deltagarna svamp samtidigt som de sög i sig kunskaper som svampar. Vilka växter kände de igen och vilka var ätbara. Alla fotograferade och ritade och även småkrypen kom med ibland. Trädens nedfallande blad tryckte vi på medlöpartyget på tryckbordet. De botaniska turerna i höstsolen på Järvafältet och deltagarnas teckningar blev sedan ett mönster som följde med in i vintern och som fungerar året om. 9

10 Gränslös glädje och gemenskap i Fittja För tredje året i rad bjöd damerna i Kulla Hem och Samhälle kvinnorna från Kunskaps- och designcentret Livstycket i Tensta på sommarfest. I familjen Åkerbloms trädgård var långborden dukade för 45 gäster. Det bjöds på piroger, dolmar, kebab, börek, sallad, kyckling, jordgubbar, meloner, kaffe och hallongrottor. Det var fest, dans och dragspelsmusik. Här blandades seder och bruk från världens alla hörn, en glädje och gemenskap över alla gränser. Kulla Hem och Samhälle i Örsundsbro har under flera år samarbetat med Livstycket, som arbetar för att få främst invandrade kvinnor integrerade i sitt nya hemland. Den här festen är Kulla Hem och Samhälles sätt att bidra till integration. I vårt projekt, Kvinnor i möten, vill vi skapa möten mellan olika kulturer och erbjuda möjligheter att ta del av svensk kultur och tradition var temat midsommarfirande, 2014 satsade vi på svensk trädgård. Tidigare aktiviteter i samarbete med Livstycket har bland annat varit ministerbesök från Uganda, utställningar, lunchbjudningar i Tensta och picknick i Parnassen vid Ekolsund, som var en del i Livstyckets läs- och skrivprojekt, vilket resulterade i en läsebok av och för analfabeter. Det goda, gränslösa samarbetet fortsätter För Kulla Hem och Samhälle, Monica Andreasson Kulturkvällar Under 2014 planerades två kulturkvällar, en under våren och en under hösten. Temat för kulturkvällarna var Förorten i centrum, ett aktuellt ämne med tanke på kravallerna i förorterna Den första kulturkvällen ägde rum i mars på Livstycket med föredrag av Tove Lifvendahl, författare och politisk chefredaktör på SvD och Marco De Las Casas från den ideella organisationen Förorten i centrum. För den musikaliska underhållningen stod trion the Beauties and the beast. Genom intressanta föredrag fick alla en bild av vad som egentligen händer i förorterna, vilka fördomar som finns och hur förorterna beskrivs i olika medier. Det blev en inspirerande kväll inför en stor publik. Den andra kulturkvällen planerades till september då författaren och journalisten Johanna Langhorst med boken Förortshat (2013) bjudits in. Den sociala insatsgruppen för unga mellan år i Tensta var också inbjudna för att tala om sitt viktiga arbete. Allting var planerat och programmen skulle distribueras då insatsgruppen var tvungen att lämna återbud. Så denna andra kulturkväll blev tyvärr inställd. Modevisning för Integration Årets modevisning ägde rum den 22 maj och hette Hatten på för kvinnan i världen. Deltagarna och vår modedesigner skapade kläder av nya och gamla mönster, i nya och gamla tyger, i återvinningens tecken. Man kan göra mycket av en gammal gardin! Pricken över i var sedan hatten och många av deltagarna var modeller på den rosa catwalken utanför konsthallen i Tensta. Det blåste mycket den dagen i maj och utan hjälp av ett gäng ungdomar hade Livstycket inte kunnat få mattan och stolarna på plats. Torghandlarna i Tensta ställde upp, och med stora tunga vattenmeloner låg catwalksmattan på plats. Engagemang och samarbete gjorde modevisningen till en succé och till en uppvisning i mode och i integration. 10

11 Miljöarbete Sedan flera år har Livstycket arbetat med miljöfrågor både i den egna verksamheten men också med att göra deltagarna medvetna om olika miljöaspekter i omvärlden och i deras egenvardag. Sophantering, pappersåtervinning och vad som händer med soporna har åskådliggjorts genom studiebesök mm. Återvinning av kläder har också varit en viktig del under Vi har tagit del av uppgifter och information från Naturskyddsföreningen samt gått igenom olika miljömärkningar, KRAV m fl samt vad olika förkortningar står för och på vilka produkter de finns. Två gånger om dagen dricker personal och deltagare kaffe och te tillsammans och detta består till största delen av ekologiska produkter. PROJEKT HELT FINANSIERADE MED EXTERNA MEDEL Dokumentär om Livstycket innan boken om Livstycket Livstycket har under de senaste åren synts i olika sociala media och har genom detta fått mycket positiv uppmärksamhet. Att se verksamheten och deltagarna på film väcker mycket känslor och på film fångas de dyrbara ögonblicken i verksamheten. De krig som pågår har resulterat i många flyktingar till Europa och Sverige och en del av dem finns idag på Livstycket. En dokumentär kan visa det mänskliga livet och lärandet och ge en inblick i vad det innebär att vara tvungen att lämna sitt hemland. Att i stället försöka få en förankring i ett nytt land, en ny kultur, ett nytt språk och möta nya människor i det nya landet. Livstycket vill skildra flyktingens erfarenhet och skildra vad det innebär att komma till ett nytt land och lära sig ett nytt språk. Arbetet med en dokumentär påbörjades 2014 med planering, research, tidplan och budget inför ansökningar för finansiering. Det arbetsmaterial som lagts ner på en bok om Livstycket finns kvar och kommer att användas vid senare tillfälle. Föredrag i New York I maj 2014 kom lärare och studenter från Siena College i New York på besök till Livstycket. De var på en studieresa i Norden under programtiteln Gender Equality and Integration in the Nordic Countries. Birgitta Notlöf visade runt och berättade om verksamheten. Detta besök resulterade i att Birgitta Notlöf bjöds in till Siena College i USA. Den 11 november 2014 berättade Birgitta om Livstycket på Siena College och visade en kort film och ett bildspel över verksamheten. Responsen var överväldigande och studenternas kommentarer likaså. Courtney T: Birgitta Notlöf said; if you educate women you educate the world. Rather than disregard women as second rate citizens, Notlöf recognizes the role that women can and should play in society and how this can only be accomplished with equal education opportunities. Brandon M: Birgitta s work is extremely admirable- Education and acceptance are two fundamental principles of equality- Coming from countries where peace is hardly felt, immigrants take a chance for a better life. Birgitta has successfully given many a better life. The event was extremely powerful. 11

12 Livstyckets samarbete med Järvapsykiatrin och Socialtjänsten Under året inledde Livstycket ett samarbete med Järvapsykiatrin. Målet var att tillsammans skapa ett vårdprogram för invandrade kvinnor, där behandling av psykiatriska symtom kompletteras med sociala och pedagogiska insatser. Programmet riktar sig till psykiskt långtidssjuka patienter som är i behov av Livstyckets pedagogiska insatser för att den erbjudna specialistvården skall ha effekt. Resultatet förväntas också ge ökad livskvalitet, förståelse för den erbjudna vården samt ökad integration i det svenska samhället. Projektet sker i samarbete med socialtjänsten i Spånga-Tensta samt Rinkeby-Kista och planeras pågå i tre år. För Livstyckets extra insatser har medel erhållits från Jacob Wallenbergs Stiftelse för projektets första två år. Deltagarna remitteras till projektet via Järvapsykiatrin och via socialhandläggare. Alla deltagarna testas vid inskrivningen. Testen ska upprepas ca var 6:e månad. Projektet startade i maj 2014 och vid årsskiftet 14/15 var antalet deltagare åtta personer. Maximalt 10 personer bedöms vara optimalt för att säkra verksamhetens kvalité. De gemensamma aktiviteterna har bedrivits med personal från Järvapsykiatrin, en arbetsterapeut och en hantverkspedagog. En sjukgymnast har kommit varannan måndag för att ge kännedom om kroppen för deltagarna. Målet är att gradvis utöka deltagarnas närvaro i Livstyckets ordinarie aktiviteter. Bedömningen är att det känns mycket positivt för kvinnorna att vara på Livstycket, det är ett sätt att komma närmare samhället och att bygga upp den friska sidan. Livstycket i Uganda 2009 startade Livstycket ett samarbete med Bunyole Women s Association (BWA), en kvinnoorganisation i Butaleja distriktet, östra Uganda. De verkar för att hjälpa fattiga utsatta kvinnor på landsbygden att skapa egen försörjningskälla. Samarbetet finansierades i början från Svenska institutet. Sedan 2011 drivs projekten med medel från Forum Syd. År 2014 är andra året av ett tvåårigt projekt, lett av projektledare Christina Batté, svenska, boende i Kampala sedan 25 år fortsatte med 5-dagars Workshops (WS) i sömnad, design, mönstertryck och batikfärgning. 27 flickor har lärt sig att sy kläder för både barn och för vuxna. Flickorna har fått grundläggande kunskaper i sömnad som är tillräckliga för att börja tjäna sitt eget levebröd. Under WS i återvinningsdesign har kvinnorna lärt sig att återanvända gamla saker på ett kreativt sätt, t.ex. att sy barnkläder av gamla herrskjortor. I samband med BWA`s 25 årsfirande ordnade hantverksgruppen en modevisning och en utställning. Det blev ett fantastiskt tillfälle att visa upp summan av flera års arbete inför de många gästerna. Mannekänger var kvinnorna själva och deras barn. Resultatet lät inte vänta på sig hantverksgruppen fick snart flera beställningar på bröllopsklänningar, barn- och vuxenklänningar, batiktyger mm. Evenemanget uppmärksammades av National TV (NTV), Monitor Newspaper och lokala radiostationer. Under 2014 genomfördes flera WS i demokrati, jämställdhet, föräldraskap, barnuppfostran och näringslära med olika grupper inom BWA. Parallellt med detta Forum Syd projekt har Livstycket, av privat insamlade medel, initierat aktiviteter för att stödja alfabetisering av kvinnor från hantverksgruppen. Under april-december 2014 togs undervisningsmetoder och material fram. Sex lärare utbildades och de har undervisat 30 kvinnor under sex månader, 2x2-tim/vecka. Detta Livstyckets initiativ blev enormt uppskattat av kvinnorna! 12

13 LIVSTYCKET PRODUKTION AB Livstyckets pedagogiska idé är att förena teoretisk undervisning med praktiskt arbete. Lokalerna i Tensta är både studierum och verkstad för textilt arbete och det praktiska arbetet ger många tillfällen att träna det svenska språket. Det dagliga arbetet skapar en positiv inlärningssituation. Livstyckets produkter är kända genom sina karakteristiska mönster, som till utgångspunkt har deltagarnas eget skapande. I samband med projekt och studiebesök i olika miljöer, t. ex i Stockholm, tecknar deltagarna vad de ser och upplever och en designer skapar sedan det sammansatta mönster som används för produkter av skilda slag. Handarbeten och mer okomplicerade textiltryck kan utföras i lokalerna i Tensta men huvuddelen av produktionen läggs dock ut på olika företag i landet. Försäljningen sker i Livstyckets butik, på nätet och i samband med utställningar och marknader på olika platser i landet. Materialinköp, produktion, marknadsföring och försäljning ombesörjs av Livstycket Produktion AB (start 1998). Bolaget ägs av den ideella föreningen Livstycket och har egen styrelse. Bolaget svarar för sin del av de gemensamma personal- och lokalkostnaderna i Tensta. Överskott i den kommersiella verksamheten tillfaller den ideella föreningen och används för att förstärka den pedagogiska verksamheten. SLUTORD 2014 har varit ett år som gett våra kvinnor många möjligheter. Vi har rest korta sträckor in till stan och studerat och lärt oss. Vi har också hälsat på hemma hos folk, både i Enskede och Örsundsbro, och vi har rest till Småland och besökt Elin Wägners Lilla Björka. Detta har vidgat våra vyer. På Livstycket har vi fått besök från hela Sverige men också från Hongkong, Turkiet, Australien och USA. Vi möts, vi träffas och vi konstaterar att vi är mer lika än olika och för oss är detta integration. Stort varmt tack till Er alla som ger Livstycket dessa möjligheter. Ingen nämnd och ingen glömd! Tack alla ni som gjort allt detta möjligt! Christer Larsheden Birgitta Notlöf Pär Andersson Ordförande Kassör Ledamot Agneta Lagerman Evrim Erdal Helena Sjöström Ledamot Ledamot Suppleant 13

14 SUMMARY The non-profit association Livstycket in Tensta was established in 1992 and has as its foremost goal to work towards the assimilation of immigrants/refugees into the Swedish society. Language is the main key to getting a job and becoming self-sufficient and thus becoming part of the community. Since its inception, Livstycket has used functional education methodology which combines theory with practical and creative activities. Livstycket is run by a board and a head of operations and had nine employees in The association had 464 members from all over the country. There were 125 participants from several districts in Stockholm enrolled in the activities, and 64 people were assigned to take part in the activities from employment services around the city. Consequently, a total of 189 individuals participated and were divided into five different groups during the year. The grouping was based on the individuals educational background from their home countries and two groups consisted of illiterate and extremely low skilled participants. The activities have been funded by the City of Stockholm, membership fees, donations and contributions from various funds and foundations. A significant contributor has been the Barbro Osher Pro Suecia Foundation. All instruction at Livstycket is guided by three fundamental values: democracy, gender equality and human rights. Learning Swedish and learning about the Swedish society is the most important area of focus and the progress of each individual has been the prime focus during the year. The teaching has been planned with the help of an annual wheel with different themes throughout the year and based on given periods that have included tests and performance reviews. The activities in the textile workshop have gone hand in hand with the teaching of the Swedish language and social studies and is in this part of the activities that the participants learn Swedish by putting the language into practical use in a context that most of them recognise from earlier on in life. Wellness and getting regular exercise are also important components of the activities since this enhances the fine motor skills and facilitates learning. In 2014, the theme of integration has permeated all the activities. Many projects, field trips and meetings with Livstycket s volunteers as well as interaction with other women in Sweden have enriched the year. This, together with being out in the Swedish countryside and experiencing various typically Swedish holidays, such as Midsummer, proved to be highlights of the year. In early summer Livstycket s staff and participants travelled by bus from Stockholm to Småland. The goal of this journey was a two-day visit to author Elin Wägner s Little Björka where we were welcomed and socialised with women from the Elin Wägners Little Björka Foundation. The overnight stay in a hostel in the middle of Småland and being out in the beautiful countryside provided an unforgettable experience for everyone. On Livstycket website, which is also available in English, one can learn more about Livstycket s operations and activities, 14

15 LIVSTYCKETS PRESS OCH AKTIVITETSLISTA 2014 Studiebesök / Utflykter från/till Livstycket Arbetsmarknadsutbildning 23 januari Nordiska museet 24 januari EU-dag på Livstycket 6 maj Politikerbesök under maj inför EU valet Kulla hem och samhälle, Örsundsbro 20 maj Edö ö 17 juni Lilla Björka 24 juni till 25 juni Politikerbesök under augusti och september inför valet Enskede 25 augusti Tyresta nationalpark 9 september Riksdagen 22 september Komvux 8 oktober Klasro, Sollentuna 28 september, 4 november Brandstationen Kista 12 och 17 november Polismuseet 14 januari, 5, 11 och 18 december Kvinnojouren 15 december Dagstidningar / Veckotidningar / Tidskrifter Norra sidan 21 februari Mitt i Tensta/Rinkeby 4 mars Norra sidan 13 mars Borlänge tidning 25 mars Falun/Borlänge tidning 26 mars Mitt i västerort 20 maj Mitt i Tensta/Rinkeby 20 maj Enköpingsposten 28 maj Norra sidan 7 juni/22 augusti Dagens industri 23 juni Spånga bladet september SVD magasinet 6 september Dagens nyheter 7 september Östra uppland 17 september Svensk damtidning nr 40 september Svensk damtidning nr 44 oktober Dagens nyheter 14 november Mitt i västerort 25 november Handelskammartidning nr 1 Moderat kvinnorna nr 3 Föredrag / Föreläsningar ett axplock Rotary, Alvik 27 februari Kenyas ambassadör 28 februari Hembygdsföreningen Rimbo 8 mars Berns frukostmöte 12 mars Borlänge bibliotek 25 mars Föreningen Kulturrum Gävle 28 mars Stockholms stadsmuseum 3 april Stockholms Handelskammare 11 april Siena college 23 maj Botkyrka bibliotek 10 juni Linköpings stadsbibliotek 11 juni Halmstad 30 juni Lilla Björka 9 juli Japansk regissör 27 augusti Regionförbundet Kalmar län 29 augusti Rotary Tylöhus Halmstad 20 oktober Siena college, New York, USA 11 november Växjö kommun Arbete och välfärd 19 november Unga damer 20 november Stockholms polisen 25 november Frimurarna i Stockholm 2 december Enköpings Integrationsenhet 11 december Utmärkelser / Tillställningar Berns Stadsbrudskåren 28 september Nordiska museet 24 oktober Kultur / Modevisning Förorten i Centrum Kulturkväll 5 mars Ulrika Knutsson, föredrag 23 april Tensta konsthall, modevisning 22 maj Årsmöte Årsmöte 20 mars Utställningar Skellefteå bibliotek 10 mars till 28 mars CTH hattfabriken i Borlänge 23 mars till 22 april Borlänge bibliotek 2 april till 24 april Stadsmuseet 3 april till 4 maj Skäggetorps och Linköpings bibliotek 28 maj till 5 augusti Lilla Björka Elin Wägners 28 juni till 10 augusti Formexmässan 13 augusti till 16 augusti Hudiksvall Högliden kyrkan 28 oktober till 31 oktober 15

16 Årsredovisning för Föreningen Livstycket Räkenskapsåret

17 17

18 18

19 19

20 20

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

TEMA: TON- GIVANDE. FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever. TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium

TEMA: TON- GIVANDE. FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever. TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium # 1 2015 ÅRGÅNG 17 TEMA: TON- GIVANDE FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium EGENUTVECKLAT SYSTEMSTÖD Balder ska kombinera idéer & teknik

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

RAPATAC. Resumé VÅREN 2012 NUMMER 1

RAPATAC. Resumé VÅREN 2012 NUMMER 1 RAPATAC Resumé VÅREN 2012 NUMMER 1 V NICLAS INTERLUDE ad är Rapatac för mig? Hade jag fått frågan för ett år sedan hade jag nog bara konstaterat att Rapatac är något bra, att de arbetar riktat mot barn

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

November 2010. Prader Willi föreningen i Sverige

November 2010. Prader Willi föreningen i Sverige PWS-bladet nr. 16 TAIWAN - Sjunde internationella PWS-konferensen 2010 hölls i Taiwan. November 2010 Välkommen till Byrackans Hunddagis Tonårsäventyr för Martin, Emmy och Ida med familjer Familjeträff

Läs mer

Funkis VÄRLDEN # 1 UNG & ARBETE. Ungdomschans! Volontärarbete i Europa. Funkisförmedlingen. Att ta ett KÖRKORT med en funktionsnedsättning

Funkis VÄRLDEN # 1 UNG & ARBETE. Ungdomschans! Volontärarbete i Europa. Funkisförmedlingen. Att ta ett KÖRKORT med en funktionsnedsättning Funkis VÄRLDEN # 1 ETT MAGASIN FRÅN FUNKIBATOR - 2014 Ungdomschans! Volontärarbete i Europa Funkisförmedlingen En kommande arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning Att ta ett KÖRKORT med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer