Tilt& Pionjärerna på Karlströms upptäckte tiltrotatorn först. Full fart framåt! Tema : Strömsund. engcon news

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilt& Pionjärerna på Karlströms upptäckte tiltrotatorn först. Full fart framåt! Tema : Strömsund. engcon news"

Transkript

1 Tilt& engcon news ROTATE Tema : Strömsund Full fart framåt! Ett blomstrande näringsliv och ett bra företagsklimat är något som varje kommun drömmer om. I Strömsund nöjer man sig inte med att drömma. Här agerar kommunen och företagen med engcon som en viktig motor tillsammans för att göra Strömsund till en plats där det är positivt att bo och verka. Pionjärerna på Karlströms upptäckte tiltrotatorn först I DETTA NUMMER: LEDAREN: Bra för Strömsund? Bra för våra kunder! SIDAN 2 Välkommen till vår Akademi. SIDAN 6 I Tema Strömsund kan du läsa om hur vi arbetar för att nå målen genom att t ex; lyfta fram entreprenörskap i all skolundervisning, stötta unga med affärsidéer med hjälp av en företagskuvös, etablera ett drivhus för att hjälpa alla som har affärsidéer att testa och utveckla dem, driva projektet Mötesplats Strömsund tillsammans med föreningar och allmänhet, uppmuntra lärande, kreativitet och utveckling genom att dela ut stipendier till elever som går industriprogrammet, samverka med elithockeylaget Skellefteå AIK för att skapa aktiviteter som samlar innevånarna och sätter Strömsund på kartan, stärka samverkan mellan kommunens företag genom kampanjen Business in Strömsund. LÄS MER OM STRÖMSUND PÅ SIDORNA 3 6 Det vore omöjligt för oss att lägga ner kabel på ett effektivt sätt utan grävare med tiltrotatorer, säger Sven-Göran Karlström. Det var 1990 som engcon bildades och den intensiva produktutvecklingen av tiltrotatorn började. Men då hade E Karlströms AB redan kört med tiltrotator i två år och insett att det var framtiden. fortsättning nästa sida Här hittar du paketen som gör det enklare för dig och dina kunder. SIDAN 7 Tack för betyget och förbättringsförslagen. SIDAN 8 Anders Zetterlund är engcons kontaktman gentemot Hjalmar Strömerskolan. Han fanns på plats och presenterade företaget vid gymnasieskolans företags- och yrkesmässa.

2 En för alla alla för en fortsättning från sid 1 I det här numret av vårt nyhetsbrev viker vi en hel del utrymme åt det samarbete som finns och fördjupas mellan det lokala näringslivet och Strömsunds kommun. Här är vi på engon en av huvudaktörerna. Som kund kan du naturligtvis fråga dig varför ägnar ni tid och kraft åt det här och vad har jag för nytta av samarbetet? Svaret är i grund och botten enkelt. Ett väl fungerande samarbete skapar kraft och dynamik något som alla har nytta av. Sett ur företagets perspektiv betyder det t ex att vi får välutbildade ungdomar, som blir skickliga och kreativa medarbetare. Vi får ungdom som förstår vikten av att bidra till att utveckla produkter och tjänster som skapar största möjliga kundnytta. Elitserien gäller! Att dessutom medarbetarna bor i en kommun som tack vare företagsamhetens framgångar får resurser att ge dem tillgång till en god kommunal och kommersiell service skapar trivsel, livskvalitet och gemenskap. Tack vare våra framgångar kan vi också knyta värdefulla kontakter med t ex elitserielaget Skellefteå AIK. Det bidrar till att skapa ett go och en framtidstro som kan försätta berg. Uppmuntrar unga Det här framtidstron och engagemanget för bygden och företaget kommer naturligtvis våra kunder till del. Och vi bidrar till att stärka det på flera andra sätt. Business in Strömsund är ett exempel, liksom de stipendier vi är med och delar ut till elever i vår gymnasieskola. För oss är det också självklart att medverka till att kanalisera den initiativkraft som finns i vår bygd för att realisera vår vision om Mötesplats Strömsund. Mutualism Vill man vara riktigt på kan man faktiskt tala om att vi här i Strömsund är ett gott exempel på vad biologerna kallar mutualism. Ordet används om en samexistens som gynnar två arter. I vårt fall gynnas faktiskt ännu fler! Strömsund och dess företagsamhet är två parter. Men också du som kund, hela vårt land och svenskt näringsliv har stor glädje av innovativa, snabbväxande företag som likt gaseller tar språnget in i en spännande framtid. Sten Strömgren 2 Redan från start märkte vi hur effektivt och flexibelt arbetet var med tiltrotator, säger Sven-Göran Karlström, VD och delägare i företaget Sven-Göran är tredje generationen Karlström som driver företaget. Det började i liten skala 1947 i Ramsele i nordvästra Ångermanland. Erik Karlström startade ett åkeri för arbeten vid utbyggnaden av den norrländska vattenkraften. Åkeriet växte och fick 1950 ett distributionsavtal med Svenska Esso, men det var i mitten på 60-talet som ett avgörande steg togs. Då gjorde man det första kabeljobbet för dåvarande Televerket. Det är uppdrag som stadigt växt och på senare år har Karlströms blivit i huvudsak kabelrallare som grävt ner bredband över hela Sverige och nu är en ofta anlitad entreprenör av kraftindustrin när elnät förstärks och kabel ska grävas ner. Krävande jobb Att gräva ner kabel i anslutning till vägar var länge ett besvärligt jobb. Att plöja och gräva i vägsluttningar var en utmaning i sig som krävde specialtillverkade skopor. Och den egenhändigt designade förplogen en plog med en skopa bakpå var svår att utnyttja fullt ut. Men så sprang pappa Bengt på Stig Engström och Håkan Wiik Han fick testa en tiltrotator. Den var bra, men i klenaste laget för våra arbetsmetoder med 20-tonsgrävare. Senare blev han av Håkan lovad en rikti j-a bastard som skulle hålla. Det fick han också. Den fungerade och höll och används än i dag av farsan, säger Sven-Göran Karlström och skrattar. engcons tiltrotatorer har med åren utvecklats och förfinats med hjälp av användare som E Karlströms AB. De har funnits med från start och fortlöpande kommit med förslag och idéer till förändringar. Ja, något lite har man väl bidragit med. Det beror väl på att vi jobbar hårt och långa dagar då det är säsong. Då blir det tufft, vi har ju inte tiltrotatorerna för utställning precis E Karlström AB på kabelnedläggning i Vaxholm. I 20 års tid har företaget använt engcons tiltrotatorer och hjälpt till att vidareutveckla dem. Tiltrotator ett måste I dag har företaget ett 40-tal anställda. Verksamheten finns kvar i Ramsele, men sedan 2003 ligger huvudkontoret med verkstad i Upplands Bro utanför Stockholm. Och som kabelrallare går det inte att tänka sig en grävmaskin utan en tiltrotator. Utan tiltrotator skulle våra maskinister ha svårt att jobba. Jag vill gå så långt som att säga att det är omöjligt för oss att lägga ner kabel på ett effektivt sätt utan grävare med tiltrotator. Och han minns än i dag då de fick den där j-a bastarden från några entusiaster i Strömsund. Redan då anade Sven-Göran Karlström att något stort var på gång. Med tiltrotatorn öppnades en helt ny värld av möjligheter. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna när man jobbar i en grävare med tiltrotator.

3 Tema : Strömsund Satsning på entreprenörskap förenar näringsliv och kommun i Strömsund Business in Strömsund är det senaste exemplet på hur samarbetet mellan kommun och näringsliv ständigt utvecklas. Näringslivschefen Daniel Perfect, kommunchefen P-O Eriksson och engcons Stig Engström, som initierat kampanjen, tror mycket på den här satsningen som ska fungera som en långsiktig marknadsföring av näringslivet i Strömsund. Utan nöjda kunder kommer vi att förlora affärer, som ger oss, våra familjer, företaget och Strömsunds kommun en inkomst Citatet är hämtat från engcons lilla gula. Det är en skrift som presenterar företagets värdeord. I den dras riktlinjerna upp för hur medarbetarna ska agera både i sitt dagliga arbete och vid kundkontakter. Proffsighet, engagemang, kommunikation/tydlighet och flexibilitet/service ska göra företagets kunder ännu nöjdare. Och det som är bra för dem är också bra för Strömsunds kommun. Det är livsavgörande för oss att ha ett blomstrande näringsliv, säger P-O Eriksson, kommunchef i Strömsund. Får företag att blomstra Kommunen och företagen agerar också tillsammans för att se till att morgondagens medarbetare det unga Strömsund får rätt utbildning och för att göra kommunen till en attraktiv plats med ett bra företagsklimat. Att utveckla Strömvallen till en del av Mötesplats Strömsund är en vision som Sten Strömgren och Ola Sonidsson arbetar för att förverkliga. Båda sitter med i arbetsgruppen där Sten är projektledare och representerar engcon och Ola, som är ordförande i IFK Strömsund, representerar föreningen. Utgångsläget är gott. Veckans Affärer har rankat Strömsund på 16:e plats när tidningen undersökt företagsklimatet i 200 svenska kommuner. Antal aktiebolag per innevånare, lönsamhet och nyföretagande är något VA analyserat. Samma tidning har också placerat Strömsund på fjärdeplats bland kommuner i Sverige som Får nya företag att blomstra. engcon bakom industriprogram En förklaring till att Strömsund ligger så pass bra till, är att man inom gymnasieskolan arbetat mycket med Ung Företagsamhet. Hjalmar Strömerskolan har vunnit många priser nationellt, säger P-O Eriksson och pekar på att skolan på alla program lyfter fram hur viktigt det är med entreprenörskap. Just nu förstärks skolan med ett industriprogram, som har stora likheter med de Teknik College som etableras på andra orter. Här är engcon och Stig Engström en av våra viktigaste samarbetspartners, säger P-O Eriksson. Drivhus för entreprenörer Strömsund har även en företagarkuvös, där ortens företag, gymnasieskolan och kommunens näringslivsbolag samverkar. Kuvösen riktar sig till ungdomar som lämnat gymnasieskolan. Här kan de få råd och stöd för att testa sina affärsidéer. Nu ska vi ta ytterligare ett steg genom att etablera ett Drivhus för entreprenörer. Där ska alla som har affärsidéer få stöd för att testa och utveckla dem, säger P-O Eriksson. Att entreprenörskap är ett av kommunens värdeord är ingen slump. Livskvalitet och trygghet är de övriga. Hos oss är det nära både mellan människor och till underbara naturupplevelser. Det är nå t positivt med att bo och verka i vår kommun, säger P-O Eriksson. Elithockey väckte tankar om Mötesplats Strömsund Med det knyter P-O an till Positiva Strömsund. Begreppet myntades i början av talet. Nu följer man upp och gör en nystart med värdeorden som bas och en vision som ska fyllas med aktiviteter. Allt för att göra Strömsund till en ännu attraktivare kommun. Bland det man arbetar med är att etablera Mötesplats Strömsund. Här har diskussioner om nya ningsrum och en sporthall l fött en omkläd- idé om ett helt aktivitetscenter. enter. engcon har slutit ett t årigt avtal med elitserielaget laget tre- Skellefteå AIK. De förlägger bland annat årligen återkommande träningsläger hit. Då startade en diskussion om att vi behövde ytterligare omklädningsrum i Dunderhallen. Sedan kom bollen i rullning, säger Sten Strömgren, marknadschef på engcon. Han ser samarbetet med SAIK som ett sätt att sätta Strömsund på kartan och skapa en tivitet som samlar innevånarna. narna. I höst kommer ak- Skellefteå att bland annat spela en match mot elitseriekollegorna Timrå i Strömsund. Ett annat mycket uppskattat inslag i vårt samarbete med SAIK är att elever som går gymnasieskolans hemortsalternativ, får genomföra delar av sin utbildning tillsammans med Skellefteå AIK:s hockeygymnasium. Sten är f ö djupt engagerad i projektet Mötesplats Strömsund. Han projektleder den förstudie som ska pågå under sex månader. Möjligheten har öppnats då engcon via Monica och Stig Engström lämnat klartecken för Sten att jobba halvtid med Mötesplats Strömsund. Underlätta rekrytering I förstudien undersöker man bland annat möjligheterna att etablera en mötesplats för kommunens innevånare, dess föreningar men även för turister och andra externa besökare och aktörer. Till centrat ska man kunna förlägga större evenemang inom sport, kultur, mässor och olika event som drar folk från ett stort omland till Strömsund. Ett viktigt motiv bakom Stig och Monica Engströms satsning är de är mycket engagerade i att utveckla sin bygd. Vi jobbar för att öka Strömsunds attraktionskraft och på så sätt stärka våra och det övriga näringslivets möjligheter att dels tillgodose behovet av arbetskraft, dels underlätta extern rekrytering, säger Stig Engström Jobb för två En framgångsrik extern rekrytering av bland annat medarbetare med spetskompetens är en förutsättning för en fortsatt framgång för engcon och kommunens andra företag. Och kommunen drar sitt strå till stacken. Vi har startat ett långsiktigt projekt, där vi jobbar med att få fram jobb även till medflyttande Vi vill ju att hela familjer ska flytta dit, säger P-O Eriksson. Kommunchefen skulle rent av kunna travestera den gamla finansministern Gunnar Sträng. Han slog en gång fast att; Det som är bra för Volvo är bra för Sverige. Så är det också i Ström- sund. Det som är positivt för engcon och annan företagsamhet är bra för kommunen. engcons samarbete med Skellefteå AIK är ett sätt att skapa en aktivitet som samlar Strömsunds innevånarna. Ett annat mycket uppskattat i samarbetet är att elever som går gymnasieskolans hemortsalternativ, får genomföra delar av sin utbildning tillsammans med Skellefteå AIK:s hockeygymnasium. 3

4 Tema : Strömsund Mathias Persson fick ENASS-stipendium på kronor och tar emot pengar och ära av engcons personalchef Mikael Persson. Trio fick pris av fem företag Grattis till stipendiet och ditt fina studieresultat! Jesper Svedberg och Magnus Frestadius fick ta emot ENASS-stipendierna av engcons Stig Engström. Mikael Persson, personalchef på engcon, fanns på plats när Hjalmar Strömerskolan i Strömsund hade avslutning. För första gången delades de tre stipendier ut, som en grupp på fem företag bestämt sig för att inrätta. Den Mikael riktade sitt grattis till var Mathias Persson. Han har gått ut Industriprogrammets årskurs 3 och fick kronor för att han visat stor praktisk kunskap i kombination med mycket goda studieresultat. Uppmuntra kreativitet Också årskurs 1 och 2 uppmärksammades vid gymnasieskolans avslutning. Här fick Jesper Svedberg kronor medan Magnus Frestadius uppmärksammades med kronor för att han bl a är initiativrik, sprider god kamratanda och visar ett moget arbetssätt. Bakom stipendierna står alltså fem företag som i fem år bestämt sig för att via tre stipendier på totalt kronor uppmuntra elevernas utveckling, kreativitet och förmåga till lärande. Stipendiaterna tas ut av lärare på Industriprogrammet och representanter från företagen. Bakom ENASS-stipendierna står engcon, Nyholms Lack och Bläster, Asp Mekaniska, Svetz Lego-svets i Strömsund och Stålteknik i Strömsund. Bästa dagen i mitt liv! I början av oktober förra året fick Lillemor och Mikael Barnerud ett besked som värmde. När William, 8 år, kom hem från sin första skoldag i Strömsund sade han på barns raka och öppenhjärtiga sätt:. Det här har varit den bästa dagen i mitt liv. Sonens besked blev en av flera bekräftelser på att den diskussion Lillemor och Mikael inledde i Kista utanför Stockholm, lett till ett bra beslut att slå ner rötterna i Strömsund. Vi började mera seriöst att prata om var vi skulle rota oss, när åren började gå och familjen växte. Det blev lite av ett projekt där vi funderade, diskuterade och till sist bestämde oss för att bryta upp från storsta n, säger Mikael. Sökarljuset riktade duon mot mellersta Norrland Mikael kommer ursprungligen från Sollefteå-trakten. För att göra en lång his- toria kort, blev Strömsund ny bostadsort och Ericsson byttes mot engcon Nordic, där Mikael idag är marknadschef ett jobb som givit honom nya spännande, utmaningar. Jättebra livskvalitet Det William pekade på när han summerade intrycken från sin nya skola, var att allt varit så lugnt och skönt. Det är en av många kvaliteter som Strömsund erbjuder. Här är det nära mellan människor, nära till naturen, men fjärran från köer och trängsel. Vi har en jättebra livskvalitet helt enkelt, säger Mikael Barnerud. En viktig del av livskvaliteten är alla de fantastiska sport- och fritidsmöjligheter, inte minst för barn och ungdom, som Strömsund erbjuder. En gymnasieskola med ett nära nog komplett utbud av program och ett gott samarbete mellan kommunen och de lokala företagen är två av många faktorer som gör att Mikael tror att många immigranter ska följa i Barneruds spår. En riktig liten strömsundsbo I Kista bodde familjen i en bostadsrätt. I Strömsund bor de i ett eget hus där barnen kan leka i egen trädgård. Förutom William finns det idag ytterligare två en sexåring och en liten strömsundsbo på bara fyra månader. För Lillemors del innebär det att hon just nu är mammaledig och har andra uppgifter att lösa än de hon tidigare ägnat sig åt inom akutsjukvården. Men hit vill hon gärna återvända vad det lider. Och det ska nog lösa sig, som Mikael uttrycker saken. Vi har fått råd och kommer att få hjälp när Lillemor vill komma ut på arbetsmarknaden, säger Mikael. För att underlätta för dem som flyttar till Strömsund, har kommun startat ett långsiktigt projekt. Syftet är att man ska hjälpa till att få fram jobb även till medflyttande, så att hela familjer väljer att slå sig ner i kommunen. Fredrik visste vad han ville ha 4 Fredrik Nygren bytte hyrmaskinen mot en egen Bobcat 430 för att få en tiltrotator. Jag har länge velat ha en minigrävare med tiltrotator, men det är svårt att få hyrmaskinerna utrustade så, säger han. Därför satsade Fredrik och hans bolag Global Markmiljö AB i Hägersten utanför Stockholm på en ny Bobcat 430, en tiltrotator och en gripklo. För mig är det ett lyxpaket! Eftersom maskinen går på så många olika mark- och anläggningsjobb, så är tiltrotatorn och gripklon perfekt. Det är oerhört effektivt och smidigt, jag är inte det minsta orolig för att inte kunna tjäna in pengarna för investeringen.

5 Tema : Strömsund Våga satsa! Webbsida ska visa vägen Business in Strömsund är det senaste exemplet på hur samarbetet dels mellan företagen i kommunen, dels mellan det lokala näringslivet och kommunen kontinuerligt fördjupas. Genom att företagen, via Business in Strömsund, lär känna varandra ännu bättre kan de dra nytta av varandras kontaktytor. Det här är ett sätt att bana väg för affärer som bidrar till en positiv utveckling såväl för det egna företaget som för det lokala näringslivet och samhället i stort. Oavsett om företagets verksamhet är lokalt baserad eller har världen som marknad behöver vi ett väl fungerande samhälle för att kunna bedriva och utveckla vår verksamhet, säger Stig Engström. Magnus Frestadius provar på hur det är att jobba med en grävare som utrustats med tiltrotator. David Tomassson från engcon ger tips och råd. Morgondagens medarbetare fick en rejäl inblick i vad näringslivet i Strömsund har att erbjuda i samband med en företags- och yrkesmässa som Hjalmar Strömerskolan anordnade i maj. Syftet med mässan Framtiden i fokus för anställning och företagande var att stärka banden mellan gymnasieskolan och näringslivet. Bland företagen som ställde upp återfanns engcon. Anders Zetterlund, som arbetar som samordnare mellan företaget och skolan, informerade om både företaget och engcons produkter. På skolan gav också engcon intresserade möjlighet att jobba praktiskt med en tiltrotator. David Tomasson, kvalitetskontrollant, såg till att prova-på-arna och de var många fick instruktioner för att lyfta vedklabbar med en tiltrotator som utrustats med en gripklo. Var bäst på det du gör! Stig Engström höll också ett föreläsningspass där han berättade om den resa han och engcon gjort från det klassiska garaget till ett internationellt verksamt företag. Och Stig uppmuntrade och uppmanade eleverna att våga satsa. Det finns inga givna utgångar. Satsa på det du tycker är roligt och se till att vara bäst på det du gör, uppmanade Stig åhörarna i en mycket välfylld aula. Litet märke ska ge stor effekt Externt ska man bland annat att exponera Business in Strömsund via en webbsida. Syftet med sidan är att den ska generera professionella kontakter mellan företag inom allt från besöksnäring till tillverkande industri. Även nyetableringar hoppas man ska följa av att intresserade företag/personer via webbsidan snabbt och enkelt kan få information om det lokala näringslivet, kommunal och kommersiell service, exploateringsmöjligheter och boende. Vi har också en tanke att medlemsföretagen ska upplåta en liten plats när man marknadsför sig i olika sammanhang och där märket Business in Strömsund finns med säger Sten Strömgren på engcon. Business in Stromsund.se 5

6 Tester och utbildning med Hårdtestade produkter där kvaliteten prövas in i minsta detalj. Utbildning i flera steg av återförsäljare och servicetekniker som garanterar att de är experter på engcons produkter och vet vad kunderna behöver för maximal effektivitet och lönsamhet. Samt exakt anpassade reservdels- och servicepaket som kan beställas via engcons hemsida. engcon fortsätter att utvecklas och då är nöjda kunder helt avgörande. Här presenteras engcons nya framtidssatsning: samarbetet med verifieringsföretaget Adveri, satsningen på engcon Academy tillsammans med utbildningsföretaget Atec samt nya tjänster på hemsidan. Kvalitet in i minsta detalj! engcon-kvalitet har blivit ett begrepp. Nu ska det styrkas med alla nödvändiga mätbara data. Vi är nu i full fart med att dra igång verifiering av engcons hela produktutbud, säger Torbjörn Bäckström, VD på Adveri. Samarbetet med Adveri är mycket viktigt, enligt Fredrik Jonsson, konstruktionschef på engcon. Att kontinuerligt testa och verifiera produkterna gör att vi ännu bättre kan dimensionera olika detaljer och maximera funktion i förhållande till detaljernas vikt och volym. Från Adveri kan vi dessutom få tips och idéer om produktförbättringar. Adveri har specialiserat sig på teknisk verifiering och fordonsrelaterade tester. Verksamheten finns i Östersund och den största kunden är Scania. Samarbetet med engcon inleddes i höstas med verifiering av det nya universialfästet. De första månaderna ägnades åt teoretiska analyser och beräkningar av bland annat hållbarhet. Därefter övergick det till förstörande prover, vilket kan beskrivas som extremt hårdhänta tester där hållbarheten undersöks. Långsiktigt samarbete Men nu trappar Adveri upp testerna och samarbetet med engcon är långsiktigt. Vi är nu i full fart med att dra igång arbetet med att verifiera hela engcons produktutbud, säger Torbjörn Bäckström. Och där spelar den nya testriggen en stor roll. Den är sex meter lång och fyra meter hög och väger 15 ton. I den kan vi hårdtesta den största tiltrotatorn med fäste, till exempel utmattningstester med arbetscykler eller utsätta den för maximala krafter, säger Torbjörn Bäckström. Bakgrunden är engcons strävan att driva ett aktivt kvalitetsarbete, att göra bra produkter ännu bättre. Det är viktigt att få ett kvitto på att vi gör rätt. Dessutom är verifieringarna nödvändiga när allt fler maskintillverkare intresserar sig för engcons produkter, säger Sten Strömgren, marknadschef på engcon. Adveri, som specialiserat sig på teknisk verifiering och fordonsrelaterade tester, har fått uppdraget att verifiera hela engcons produktutbud. engcon Academy: Kunskapsöverföring som når ut till kunderna Nu bedrivs engcon academy i full skala. Med ett utbildningsprogram i fyra steg för återförsäljare och servicetekniker ska engcons kunder få bästa möjliga support. För alla parter engcon, våra återförsäljare och våra kunder är den här kompetensöverföringen väldigt viktig, säger Fredrik Jonsson, konstruktionschef på engcon. Tillsammans med utbildningsföretaget Atec i Östersund har engcon dragit igång ett kursprogram i fyra steg. Satsningen är ett led i engcons strävan efter kvalitet i alla led. Och där är verifierad kompetens hos återförsäljarna och servicetekniker oerhört viktig. Tidigare tog engcon återförsäljare och servicetekniker till fabriken i Strömsund för utbildning, bara under 2007 gjordes utbildningstimmar. Men nu tar vi ett stort steg framåt genom att anlita Atec, ta fram kursplaner och deltagarmaterial samt hålla utbildningen i skräddarsydda lokaler, fortsätter Fredrik Jonsson. Utbildningen är uppdelad i fyra steg. Steg 1 är riktad till återförsäljarna och sker hos engcon i Strömsund. Steg 2 4 sköts av Atec i Östersund och innefattar i huvudsak montering av on-off styrsystem, felsökning, service och reparation samt slutligen montering och kalibrering av proportionellt styrsystem. Start i höst Vi har redan genomfört en kurs i felsökning, service och reparation, men i höst drar vi igång på allvar. Eftersom vi vill att alla deltagare ska få så stora chanser som möjligt att tillgodogöra sig både teori och praktik, strävar vi efter 8 12 deltagare i varje kurs, säger Ylva de Val-Olsson, projektledare och kursadministratör på Atec. Med tanke på tiltrotatorns framgångar på allt fler internationella marknader, finns det redan i höst beredskap för att genomföra kurserna på engelska, tyska och franska vid behov. Kursmaterialet har Atec tagit fram i samarbete med engcon och en positiv bieffekt av engcon Academy är att en hel del kunskap för första gången kommit på pränt. engcon Academy är ingen statisk verksamhet. Det planeras regelbundna utvärderingar för att göra kurserna levande. På så sätt kan utbildningen utvecklas och anpassas efter kursdeltagarnas behov och synpunkter. Dessutom är tanken att i framtiden utöka och komplettera engcon Academy. Med vad vet vi inte riktigt än, men eco driving skulle kunna vara aktuellt, säger Ylva de Val-Olsson. Tack vare satsningen på engcon Academy, med utbildning av återförsäljare och servicetekniker, ska engcons kunder få bästa möjliga support. 6

7 kundnytta i fokus EC oil Tommies nya favorit Tommie Hjort var inte spontant positiv till engcons nya automatiska snabbfäste EC oil. Nej, i ärlighetens namn var jag lite skeptisk. Nu, efter att ha använt EC oil i ett år, kan han inte vara utan och funderar på att skaffa fler. Speciellt anpassade reservdels- och servicepaket betyder bättre service till engcons kunder. Hemsidan en genväg till bättre kundservice Familjeföretaget Hjorts Entreprenad och Mekaniska i jämtländska Lit fick för drygt ett år sedan testa en prototyp till EC oil. Men han gillade till en början inte riktigt vad han såg. Man är ju van att ett redskapsfäste ska se ut som det alltid har sett ut. EC oil bygger på nya principer och i ärlighetens namn tyckte jag att det såg vanskligt ut. Faktum är att jag inte bytte redskap den första månaden, skrattar han. Men så blev det torsdag eftermiddag före en långhelg och Tommie tyckte han skulle prova EC oil trots allt. Ja, och det gick ju riktigt bra. Sedan dess har jag vant mig med EC oil och upptäckt fördelarna. Dels tjänar man tid vid redskapsbyten, dels är det så fantastiskt smidigt och bekvämt. Hjorts Entreprenad har mycket jobb med kabelnedläggning för kraftbolag. För just linjemaskinerna är EC oil en stor fördel i kombination med tiltrotator. Till linjemaskinerna har vi flera redskap med inbyggd hydraulik. Den EC oil vi testat sitter på en linjeutrustad Huddig 1260, men vi har ytterligare tre linjemaskiner. Det ligger nog nära till hands att vi skaffar EC oil till dem också. Kunden är lika viktig när tiltrotatorn behöver service som när köpekontraktet skrivs. Därför satsar nu engcon på att hjälpa återförsäljarna ännu mer och förenkla hanteringen med service och reservdelar. Det här är en mycket viktig satsning för att öka nyttan med engcons produkter ytterligare, säger Mikael Barnerud, försäljningschef på engcon. Allt fler av engcons återförsäljare upptäcker fördelarna med engcons hemsida. Genom att registrera sig där, får man tillgång till en snabbt växande support som i slutänden kommer kunderna till nytta. Här går det nu att beställa olika reservdelspaket som är anpassade efter olika verkstäders volym och behov. På så sätt hjälper vi verkstäderna att optimera sitt reservdelslager, säger Mikael Barnerud. På hemsidan går det även att beställa olika servicepaket som är anpassade efter engcons olika produkter. Växande utbud Just nu erbjuder vi ett 15-tal olika paket, men det växer i antal hela tiden för att matcha alla produkter och applikationer, fortsätter Mikael Barnerud. SUCCÉ FÖR HEMSIDAN! Allt fler upptäcker engcons hemsida och nyttan av att registrera sig där. Dessutom kan återförsäljarna beställa olika specialverktyg och verkstadshandböcker för att ytterligare underlätta arbetet vid service och reparation. Det här är en satsning som går hand i hand med två andra viktiga insatser: engcons certifieringsarbete och den påbörjade utbildningssatsningen. Allt handlar om högsta möjliga kvalitet i alla led. Totalt finns nu närmare registrerade användare av hemsidan. Där erbjuds återförsäljarna fullskalig service med reservdelsförsäljning m.m. Ett flertal privatkunder har också tillgång till den allt mer populära webshopen där det bland annat finns fräcka och moderna profilkläder. Gå in på du med och upptäck allt vi kan erbjuda dig! Dessutom pågår nu ett arbete med att bygga om hemsidan för att göra den ännu bättre. Mer om det senare. Tommie Hjort är mycket nöjd med EC oil och funderar på att skaffa det nya snabbfästet till alla linjemaskiner. Här är Jöns Näslund, projektansvarig på engcons utvecklingsavdelning, på besök. EC oil snart i serieproduktion Efter sommarens tester kan EC oil komma i serieproduktion. Förhoppningsvis kan de verifiera de sista förändringarna som gjorts på EC oil, säger Jöns Näslund, projektansvarig på engcons utvecklingsavdelning. Efter en serie fälttester börjar nu EC oil bli färdig för serieproduktion. Efter varje testperiod har också systemet förändrats och förbättrats. Bland annat har vi tagit fram ett automatiskt damm- och smutsskydd, ett täckande lock som skyddar hydraulkopplingarna, säger Jöns Näslund. Under hösten kommer sommarens tester att utvärderas, innan beslut om serieproduktion tas. Faller allt väl ut börjar vi serietill verka S45 och S50 under senhösten. 7

8 Tack för förslagen och att vi fick All time high! Den kundundersökning engcon genomfört under slutet av 2007 och inledningen av 2008 är nu klar och avrapporterad. Det besked och betyg medarbetarna fick kan summeras i tre ord All time high. Det Nöjd-Kund-Index som engcon noterade är 86 av maximala 100. Det är det högsta betyg vi uppmätt under de drygt tio år vi arbetat med vår modell Lyssna & Lär ständiga förbättringar, säger Hans Tedsjö från Strateg Marknadsföring som genomfört kundundersökningen på uppdrag av engcon. Förbättringsförslagen har varit synnerligen konkreta, bra beskrivna och tydliga, säger Sten Strömgren. Viktigt verktyg i utvecklingsarbetet Med gruppmötenas förslag som bas har en enkät ställs samman. Den har skickats ut till ett stort antal kunder. Via sina svar har de givit två högintressanta besked. Ett visar hur nöjda All time high de är med engcons engagemang och företagets erbjudande av produkter och tjänster. Ett annat visar hur de prioriterar förbättringsförslagen. Jag vill än en gång tacka alla som vi fått intervjua och som svarat på vår enkät. Den rangordnade lista vi fått med förbättringsförslagen blir ett mycket viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete med ständiga förbättringar, säger Sten Strömgren. Det arbetet fick en rivstart vid en Fokusdag på företaget. Där redovisades undersökningens utfall för medarbetarna, varefter man ägnade huvuddelen av tiden åt att utse vem/vilka som ska åtgärda vad kunderna prioriterat. Rapporter om hur utvecklingsarbetet framskrider kommer att ges fortlöpande. Maskin-Expo en succé för engcon Över besökare letade sig till årets Maskinexpo i Barkarby utanför Stockholm och det kändes verkligen. Det var konstant ett bra tryck i engcons monter. Förutom det redan tidigare breda sortimentet, visades System engcon som fulländar sortimentet med skopor, tjälrivare och asfaltskärare. En annan nyhet prototypen EC05B visades också upp och det var idel positiva reaktioner på den. Ser mycket kraftigare ut. Bra ventilplacering. Bra med lasthållningsventilerna. Det var bara några av kommentarerna i montern. Håkan Wiik, engcon Finland, förevisade nya EC05B för intresserade besökare. En annan väl mottagen nyhet var det nya proportionalsystemet Micro-Prop som är utvecklat av företaget Bestus i samarbete med engcon. Systemet fungerar precis som ett ordinärt propp-system, men med den stora fördelen att det är enklare att montera. Dessutom är det självkalibrerande, vilket förkortar monteringstiden avsevärt samt minskar behovet av ständig support. Niklas Ahlgren på Swecon i Västerås är en av många som givit engcon ett högt betyg i kundundersökningen. Att engcon noterats för 86 av 100 gläds man naturligtvis åt. Det bekräftar att vi gör ett bra jobb. Samtidigt har vi fått besked från våra kunder att vi har en del att finslipa. Vi är minst lika tacksamma för deras förbättringsförslag som för det fina betyg de givit oss, säger Sten Strömgren, marknadschef. 8 Förbättringsförslagen har samlats in vid gruppintervjuer med kunder från såväl Sverige som Norge. Vid mötena har de fritt ur hjärtat pekat på sådant som skulle kunna utveckla samarbetet med engcon. Här har också det mesta kommit fram från tekniska lösningar, support av olika slag, utbildningsfrågor och tankar om gemensamma marknadsaktiviteter. Designade kvalitetsskopor för maximalt resultat Ett komplett skopprogram och skopor anpassade precis för engcons tiltrotatorer. För de som vill få ut max av sin tiltrotator är det skoporna i System engcon som gäller, säger Robert Gjersvold, huvudägare i skoptillverkaren Lego-svetz i Strömsund. Robert Gjersvold på Lego-svetz tror mycket på engcons nya skopprogram. I System engcon ingår ett komplett skopprogram med planerings-, djupgrävnings- och kabelskopor samt asfaltskärare och rivare. Legosvetz tillverkar de minsta skoporna, för maskiner upp till tio ton, de större tillverkas av Drivex Mekaniska i Edsbyn. Allt som allt gör vi 15 modeller av djupgrävningsskopor, 16 planeringsskopor och ett tiotal kabelskopor, säger Robert Gjersvold som har ett 20-tal anställda i bolaget. Skoporna är gjorda för tuffa tag. Slit- och skärstålen har en hårdhet på 500 brinell och extra utsatta ställen är förstärkta med Hardoxstål. Dessutom är de designade för just engcons tiltrotatorer. Ni har fått det högsta NKI som vi uppmätt under de tio år vi arbetat med Lyssna & Lär-undersökningar, säger Hans Tedsjö från Strateg till Stig Engström. I sin hand håller Stig engcons lilla gula företagets fyra värdeord som är ledstjärnor för verksamheten. Planeringsskopan har engcon ritat själv. I bakkant är den vinklad både horisontellt och vertikalt, vilket ger maximal åtkomst och skopfyllnad även där det är trångt, säger Robert Gjersvold. Även Håkan Gunnarsson, VD och delägare i Drivex Mekaniska i Edsbyn, tror mycket på System engcon. Det är en mycket bra lösning för kunderna att kunna köpa sin tiltrotator och samtidigt få med sig skopor som är anpassade för den. Genom engcon räknar vi med att nå ut till en bredare kundgrupp än vad vi har haft tidigare. Tobias vann Förutom ovanstående nyheter höll engcon en annan populär aktivitet i montern då det tävlades i simulator-körning där alla hade chansen att vinna fina priser. Tävlingen gick ut på att lägga pussel med en grävmaskin utrustad med tiltrotator på bästa tid och vi passar på att gratulera totalvinnaren Tobias Eklund på firma Mälardalens Mark & Trädgårdsservice, som vinner en fin mp3-spelare samt en digital videokamera. Närmast Tobias kom islänningen Magnús Jónsson på Dalvik samt Christian Bäck på Persson & Söner som också vinner varsin mp3- spelare. Andre Hemming från firma Bröderna Hemming kämpade i engcons populära simulator. Tilt & Rotate utges av engcon Nordic AB Ansvarig utgivare: Sten Strömgren, Postadress: Box 111, Strömsund Besöksadress: Industricentravägen, Strömsund Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Hemsida: Tilt & Rotate produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring AB, Örebro.

Vi gräver fram de bästa maskinerna. Rikstäckande service 2012-1. 1 år på AktieTorget. Fira med oss! Missa inte våra unika kalaserbjudande

Vi gräver fram de bästa maskinerna. Rikstäckande service 2012-1. 1 år på AktieTorget. Fira med oss! Missa inte våra unika kalaserbjudande Vi gräver fram de bästa maskinerna Rikstäckande service 2012-1 1 år på AktieTorget Fira med oss! Missa inte våra unika kalaserbjudande Passa på att uppgradera - Vi byter in din gamla maskin! XC15 med skoppaket

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland!

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland! Nummer 8 November 2010 Pris: 35kr Företagarna som vågar tänka nytt sidan 10-11 Strunta i backupen bokför på nätet sidan 20 Jämtar tar turister till Globens topp sidan 33 Patrik Gillgren i Timrå och brorsan

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

news SONERUDS STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE NYHETSBREV oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé.

news SONERUDS STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE NYHETSBREV oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé. oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé. NYHETSBREV GRAB JOHN & OILQUICK STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE maj/97 INNEHÅLL MAJ 1997 OilQuick-fäste gör succé i Norge......1 VD

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

22 år och redan en profil i branschen. engcon news #1 2008. i detta nummer:

22 år och redan en profil i branschen. engcon news #1 2008. i detta nummer: Tilt& engcon news #1 2008 ROTATE Jorma har haft sin JCB200 med engcon EC20 i ett år. Allt fungerar klockrent, säger han. nu kommer system engcon engcons breda produktsortiment blir nu ännu bredare. Under

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Den intelligenta tiltrotatorn

Den intelligenta tiltrotatorn Tiltrotator TR Den intelligenta tiltrotatorn Fördelar med OilQuick Tiltrotator OilQuick tar tiltrotatorn till en ny nivå OilQuick tiltrotator kan tilta 40 grader, rotera obegränsat och dessutom byta hydrauliska

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA >> Frisören som vågar anställa Tillväxt verkets gratisfälla CAMILLA Gå inte i Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se Nr 4 2012 79 kr EXTRA bok med 400 RÅD! FÖRETAGARE

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN http://www.onlineterapi.nu BAKGRUND En av våra största utmaningar i samhället är att ge råd och stöd till personer som mår dåligt och lider av olika typer av psykologisk problematik.

Läs mer

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART Visste du att är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Samhandel. & lojalitet

Samhandel. & lojalitet Samhandel - det nya sättet att handla på & lojalitet - enkla lösningar Merförsäljning Inköpsfördelar Lojalitet Marknadsföring Nätverk - det nya sättet att handla på Enkla lösningar är det bästa alternativet.

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Varför har vi skapat denna kurs? Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) kan förändra och förbättra sin hälsa och

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer