Tilt& Pionjärerna på Karlströms upptäckte tiltrotatorn först. Full fart framåt! Tema : Strömsund. engcon news

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilt& Pionjärerna på Karlströms upptäckte tiltrotatorn först. Full fart framåt! Tema : Strömsund. engcon news"

Transkript

1 Tilt& engcon news ROTATE Tema : Strömsund Full fart framåt! Ett blomstrande näringsliv och ett bra företagsklimat är något som varje kommun drömmer om. I Strömsund nöjer man sig inte med att drömma. Här agerar kommunen och företagen med engcon som en viktig motor tillsammans för att göra Strömsund till en plats där det är positivt att bo och verka. Pionjärerna på Karlströms upptäckte tiltrotatorn först I DETTA NUMMER: LEDAREN: Bra för Strömsund? Bra för våra kunder! SIDAN 2 Välkommen till vår Akademi. SIDAN 6 I Tema Strömsund kan du läsa om hur vi arbetar för att nå målen genom att t ex; lyfta fram entreprenörskap i all skolundervisning, stötta unga med affärsidéer med hjälp av en företagskuvös, etablera ett drivhus för att hjälpa alla som har affärsidéer att testa och utveckla dem, driva projektet Mötesplats Strömsund tillsammans med föreningar och allmänhet, uppmuntra lärande, kreativitet och utveckling genom att dela ut stipendier till elever som går industriprogrammet, samverka med elithockeylaget Skellefteå AIK för att skapa aktiviteter som samlar innevånarna och sätter Strömsund på kartan, stärka samverkan mellan kommunens företag genom kampanjen Business in Strömsund. LÄS MER OM STRÖMSUND PÅ SIDORNA 3 6 Det vore omöjligt för oss att lägga ner kabel på ett effektivt sätt utan grävare med tiltrotatorer, säger Sven-Göran Karlström. Det var 1990 som engcon bildades och den intensiva produktutvecklingen av tiltrotatorn började. Men då hade E Karlströms AB redan kört med tiltrotator i två år och insett att det var framtiden. fortsättning nästa sida Här hittar du paketen som gör det enklare för dig och dina kunder. SIDAN 7 Tack för betyget och förbättringsförslagen. SIDAN 8 Anders Zetterlund är engcons kontaktman gentemot Hjalmar Strömerskolan. Han fanns på plats och presenterade företaget vid gymnasieskolans företags- och yrkesmässa.

2 En för alla alla för en fortsättning från sid 1 I det här numret av vårt nyhetsbrev viker vi en hel del utrymme åt det samarbete som finns och fördjupas mellan det lokala näringslivet och Strömsunds kommun. Här är vi på engon en av huvudaktörerna. Som kund kan du naturligtvis fråga dig varför ägnar ni tid och kraft åt det här och vad har jag för nytta av samarbetet? Svaret är i grund och botten enkelt. Ett väl fungerande samarbete skapar kraft och dynamik något som alla har nytta av. Sett ur företagets perspektiv betyder det t ex att vi får välutbildade ungdomar, som blir skickliga och kreativa medarbetare. Vi får ungdom som förstår vikten av att bidra till att utveckla produkter och tjänster som skapar största möjliga kundnytta. Elitserien gäller! Att dessutom medarbetarna bor i en kommun som tack vare företagsamhetens framgångar får resurser att ge dem tillgång till en god kommunal och kommersiell service skapar trivsel, livskvalitet och gemenskap. Tack vare våra framgångar kan vi också knyta värdefulla kontakter med t ex elitserielaget Skellefteå AIK. Det bidrar till att skapa ett go och en framtidstro som kan försätta berg. Uppmuntrar unga Det här framtidstron och engagemanget för bygden och företaget kommer naturligtvis våra kunder till del. Och vi bidrar till att stärka det på flera andra sätt. Business in Strömsund är ett exempel, liksom de stipendier vi är med och delar ut till elever i vår gymnasieskola. För oss är det också självklart att medverka till att kanalisera den initiativkraft som finns i vår bygd för att realisera vår vision om Mötesplats Strömsund. Mutualism Vill man vara riktigt på kan man faktiskt tala om att vi här i Strömsund är ett gott exempel på vad biologerna kallar mutualism. Ordet används om en samexistens som gynnar två arter. I vårt fall gynnas faktiskt ännu fler! Strömsund och dess företagsamhet är två parter. Men också du som kund, hela vårt land och svenskt näringsliv har stor glädje av innovativa, snabbväxande företag som likt gaseller tar språnget in i en spännande framtid. Sten Strömgren 2 Redan från start märkte vi hur effektivt och flexibelt arbetet var med tiltrotator, säger Sven-Göran Karlström, VD och delägare i företaget Sven-Göran är tredje generationen Karlström som driver företaget. Det började i liten skala 1947 i Ramsele i nordvästra Ångermanland. Erik Karlström startade ett åkeri för arbeten vid utbyggnaden av den norrländska vattenkraften. Åkeriet växte och fick 1950 ett distributionsavtal med Svenska Esso, men det var i mitten på 60-talet som ett avgörande steg togs. Då gjorde man det första kabeljobbet för dåvarande Televerket. Det är uppdrag som stadigt växt och på senare år har Karlströms blivit i huvudsak kabelrallare som grävt ner bredband över hela Sverige och nu är en ofta anlitad entreprenör av kraftindustrin när elnät förstärks och kabel ska grävas ner. Krävande jobb Att gräva ner kabel i anslutning till vägar var länge ett besvärligt jobb. Att plöja och gräva i vägsluttningar var en utmaning i sig som krävde specialtillverkade skopor. Och den egenhändigt designade förplogen en plog med en skopa bakpå var svår att utnyttja fullt ut. Men så sprang pappa Bengt på Stig Engström och Håkan Wiik Han fick testa en tiltrotator. Den var bra, men i klenaste laget för våra arbetsmetoder med 20-tonsgrävare. Senare blev han av Håkan lovad en rikti j-a bastard som skulle hålla. Det fick han också. Den fungerade och höll och används än i dag av farsan, säger Sven-Göran Karlström och skrattar. engcons tiltrotatorer har med åren utvecklats och förfinats med hjälp av användare som E Karlströms AB. De har funnits med från start och fortlöpande kommit med förslag och idéer till förändringar. Ja, något lite har man väl bidragit med. Det beror väl på att vi jobbar hårt och långa dagar då det är säsong. Då blir det tufft, vi har ju inte tiltrotatorerna för utställning precis E Karlström AB på kabelnedläggning i Vaxholm. I 20 års tid har företaget använt engcons tiltrotatorer och hjälpt till att vidareutveckla dem. Tiltrotator ett måste I dag har företaget ett 40-tal anställda. Verksamheten finns kvar i Ramsele, men sedan 2003 ligger huvudkontoret med verkstad i Upplands Bro utanför Stockholm. Och som kabelrallare går det inte att tänka sig en grävmaskin utan en tiltrotator. Utan tiltrotator skulle våra maskinister ha svårt att jobba. Jag vill gå så långt som att säga att det är omöjligt för oss att lägga ner kabel på ett effektivt sätt utan grävare med tiltrotator. Och han minns än i dag då de fick den där j-a bastarden från några entusiaster i Strömsund. Redan då anade Sven-Göran Karlström att något stort var på gång. Med tiltrotatorn öppnades en helt ny värld av möjligheter. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna när man jobbar i en grävare med tiltrotator.

3 Tema : Strömsund Satsning på entreprenörskap förenar näringsliv och kommun i Strömsund Business in Strömsund är det senaste exemplet på hur samarbetet mellan kommun och näringsliv ständigt utvecklas. Näringslivschefen Daniel Perfect, kommunchefen P-O Eriksson och engcons Stig Engström, som initierat kampanjen, tror mycket på den här satsningen som ska fungera som en långsiktig marknadsföring av näringslivet i Strömsund. Utan nöjda kunder kommer vi att förlora affärer, som ger oss, våra familjer, företaget och Strömsunds kommun en inkomst Citatet är hämtat från engcons lilla gula. Det är en skrift som presenterar företagets värdeord. I den dras riktlinjerna upp för hur medarbetarna ska agera både i sitt dagliga arbete och vid kundkontakter. Proffsighet, engagemang, kommunikation/tydlighet och flexibilitet/service ska göra företagets kunder ännu nöjdare. Och det som är bra för dem är också bra för Strömsunds kommun. Det är livsavgörande för oss att ha ett blomstrande näringsliv, säger P-O Eriksson, kommunchef i Strömsund. Får företag att blomstra Kommunen och företagen agerar också tillsammans för att se till att morgondagens medarbetare det unga Strömsund får rätt utbildning och för att göra kommunen till en attraktiv plats med ett bra företagsklimat. Att utveckla Strömvallen till en del av Mötesplats Strömsund är en vision som Sten Strömgren och Ola Sonidsson arbetar för att förverkliga. Båda sitter med i arbetsgruppen där Sten är projektledare och representerar engcon och Ola, som är ordförande i IFK Strömsund, representerar föreningen. Utgångsläget är gott. Veckans Affärer har rankat Strömsund på 16:e plats när tidningen undersökt företagsklimatet i 200 svenska kommuner. Antal aktiebolag per innevånare, lönsamhet och nyföretagande är något VA analyserat. Samma tidning har också placerat Strömsund på fjärdeplats bland kommuner i Sverige som Får nya företag att blomstra. engcon bakom industriprogram En förklaring till att Strömsund ligger så pass bra till, är att man inom gymnasieskolan arbetat mycket med Ung Företagsamhet. Hjalmar Strömerskolan har vunnit många priser nationellt, säger P-O Eriksson och pekar på att skolan på alla program lyfter fram hur viktigt det är med entreprenörskap. Just nu förstärks skolan med ett industriprogram, som har stora likheter med de Teknik College som etableras på andra orter. Här är engcon och Stig Engström en av våra viktigaste samarbetspartners, säger P-O Eriksson. Drivhus för entreprenörer Strömsund har även en företagarkuvös, där ortens företag, gymnasieskolan och kommunens näringslivsbolag samverkar. Kuvösen riktar sig till ungdomar som lämnat gymnasieskolan. Här kan de få råd och stöd för att testa sina affärsidéer. Nu ska vi ta ytterligare ett steg genom att etablera ett Drivhus för entreprenörer. Där ska alla som har affärsidéer få stöd för att testa och utveckla dem, säger P-O Eriksson. Att entreprenörskap är ett av kommunens värdeord är ingen slump. Livskvalitet och trygghet är de övriga. Hos oss är det nära både mellan människor och till underbara naturupplevelser. Det är nå t positivt med att bo och verka i vår kommun, säger P-O Eriksson. Elithockey väckte tankar om Mötesplats Strömsund Med det knyter P-O an till Positiva Strömsund. Begreppet myntades i början av talet. Nu följer man upp och gör en nystart med värdeorden som bas och en vision som ska fyllas med aktiviteter. Allt för att göra Strömsund till en ännu attraktivare kommun. Bland det man arbetar med är att etablera Mötesplats Strömsund. Här har diskussioner om nya ningsrum och en sporthall l fött en omkläd- idé om ett helt aktivitetscenter. enter. engcon har slutit ett t årigt avtal med elitserielaget laget tre- Skellefteå AIK. De förlägger bland annat årligen återkommande träningsläger hit. Då startade en diskussion om att vi behövde ytterligare omklädningsrum i Dunderhallen. Sedan kom bollen i rullning, säger Sten Strömgren, marknadschef på engcon. Han ser samarbetet med SAIK som ett sätt att sätta Strömsund på kartan och skapa en tivitet som samlar innevånarna. narna. I höst kommer ak- Skellefteå att bland annat spela en match mot elitseriekollegorna Timrå i Strömsund. Ett annat mycket uppskattat inslag i vårt samarbete med SAIK är att elever som går gymnasieskolans hemortsalternativ, får genomföra delar av sin utbildning tillsammans med Skellefteå AIK:s hockeygymnasium. Sten är f ö djupt engagerad i projektet Mötesplats Strömsund. Han projektleder den förstudie som ska pågå under sex månader. Möjligheten har öppnats då engcon via Monica och Stig Engström lämnat klartecken för Sten att jobba halvtid med Mötesplats Strömsund. Underlätta rekrytering I förstudien undersöker man bland annat möjligheterna att etablera en mötesplats för kommunens innevånare, dess föreningar men även för turister och andra externa besökare och aktörer. Till centrat ska man kunna förlägga större evenemang inom sport, kultur, mässor och olika event som drar folk från ett stort omland till Strömsund. Ett viktigt motiv bakom Stig och Monica Engströms satsning är de är mycket engagerade i att utveckla sin bygd. Vi jobbar för att öka Strömsunds attraktionskraft och på så sätt stärka våra och det övriga näringslivets möjligheter att dels tillgodose behovet av arbetskraft, dels underlätta extern rekrytering, säger Stig Engström Jobb för två En framgångsrik extern rekrytering av bland annat medarbetare med spetskompetens är en förutsättning för en fortsatt framgång för engcon och kommunens andra företag. Och kommunen drar sitt strå till stacken. Vi har startat ett långsiktigt projekt, där vi jobbar med att få fram jobb även till medflyttande Vi vill ju att hela familjer ska flytta dit, säger P-O Eriksson. Kommunchefen skulle rent av kunna travestera den gamla finansministern Gunnar Sträng. Han slog en gång fast att; Det som är bra för Volvo är bra för Sverige. Så är det också i Ström- sund. Det som är positivt för engcon och annan företagsamhet är bra för kommunen. engcons samarbete med Skellefteå AIK är ett sätt att skapa en aktivitet som samlar Strömsunds innevånarna. Ett annat mycket uppskattat i samarbetet är att elever som går gymnasieskolans hemortsalternativ, får genomföra delar av sin utbildning tillsammans med Skellefteå AIK:s hockeygymnasium. 3

4 Tema : Strömsund Mathias Persson fick ENASS-stipendium på kronor och tar emot pengar och ära av engcons personalchef Mikael Persson. Trio fick pris av fem företag Grattis till stipendiet och ditt fina studieresultat! Jesper Svedberg och Magnus Frestadius fick ta emot ENASS-stipendierna av engcons Stig Engström. Mikael Persson, personalchef på engcon, fanns på plats när Hjalmar Strömerskolan i Strömsund hade avslutning. För första gången delades de tre stipendier ut, som en grupp på fem företag bestämt sig för att inrätta. Den Mikael riktade sitt grattis till var Mathias Persson. Han har gått ut Industriprogrammets årskurs 3 och fick kronor för att han visat stor praktisk kunskap i kombination med mycket goda studieresultat. Uppmuntra kreativitet Också årskurs 1 och 2 uppmärksammades vid gymnasieskolans avslutning. Här fick Jesper Svedberg kronor medan Magnus Frestadius uppmärksammades med kronor för att han bl a är initiativrik, sprider god kamratanda och visar ett moget arbetssätt. Bakom stipendierna står alltså fem företag som i fem år bestämt sig för att via tre stipendier på totalt kronor uppmuntra elevernas utveckling, kreativitet och förmåga till lärande. Stipendiaterna tas ut av lärare på Industriprogrammet och representanter från företagen. Bakom ENASS-stipendierna står engcon, Nyholms Lack och Bläster, Asp Mekaniska, Svetz Lego-svets i Strömsund och Stålteknik i Strömsund. Bästa dagen i mitt liv! I början av oktober förra året fick Lillemor och Mikael Barnerud ett besked som värmde. När William, 8 år, kom hem från sin första skoldag i Strömsund sade han på barns raka och öppenhjärtiga sätt:. Det här har varit den bästa dagen i mitt liv. Sonens besked blev en av flera bekräftelser på att den diskussion Lillemor och Mikael inledde i Kista utanför Stockholm, lett till ett bra beslut att slå ner rötterna i Strömsund. Vi började mera seriöst att prata om var vi skulle rota oss, när åren började gå och familjen växte. Det blev lite av ett projekt där vi funderade, diskuterade och till sist bestämde oss för att bryta upp från storsta n, säger Mikael. Sökarljuset riktade duon mot mellersta Norrland Mikael kommer ursprungligen från Sollefteå-trakten. För att göra en lång his- toria kort, blev Strömsund ny bostadsort och Ericsson byttes mot engcon Nordic, där Mikael idag är marknadschef ett jobb som givit honom nya spännande, utmaningar. Jättebra livskvalitet Det William pekade på när han summerade intrycken från sin nya skola, var att allt varit så lugnt och skönt. Det är en av många kvaliteter som Strömsund erbjuder. Här är det nära mellan människor, nära till naturen, men fjärran från köer och trängsel. Vi har en jättebra livskvalitet helt enkelt, säger Mikael Barnerud. En viktig del av livskvaliteten är alla de fantastiska sport- och fritidsmöjligheter, inte minst för barn och ungdom, som Strömsund erbjuder. En gymnasieskola med ett nära nog komplett utbud av program och ett gott samarbete mellan kommunen och de lokala företagen är två av många faktorer som gör att Mikael tror att många immigranter ska följa i Barneruds spår. En riktig liten strömsundsbo I Kista bodde familjen i en bostadsrätt. I Strömsund bor de i ett eget hus där barnen kan leka i egen trädgård. Förutom William finns det idag ytterligare två en sexåring och en liten strömsundsbo på bara fyra månader. För Lillemors del innebär det att hon just nu är mammaledig och har andra uppgifter att lösa än de hon tidigare ägnat sig åt inom akutsjukvården. Men hit vill hon gärna återvända vad det lider. Och det ska nog lösa sig, som Mikael uttrycker saken. Vi har fått råd och kommer att få hjälp när Lillemor vill komma ut på arbetsmarknaden, säger Mikael. För att underlätta för dem som flyttar till Strömsund, har kommun startat ett långsiktigt projekt. Syftet är att man ska hjälpa till att få fram jobb även till medflyttande, så att hela familjer väljer att slå sig ner i kommunen. Fredrik visste vad han ville ha 4 Fredrik Nygren bytte hyrmaskinen mot en egen Bobcat 430 för att få en tiltrotator. Jag har länge velat ha en minigrävare med tiltrotator, men det är svårt att få hyrmaskinerna utrustade så, säger han. Därför satsade Fredrik och hans bolag Global Markmiljö AB i Hägersten utanför Stockholm på en ny Bobcat 430, en tiltrotator och en gripklo. För mig är det ett lyxpaket! Eftersom maskinen går på så många olika mark- och anläggningsjobb, så är tiltrotatorn och gripklon perfekt. Det är oerhört effektivt och smidigt, jag är inte det minsta orolig för att inte kunna tjäna in pengarna för investeringen.

5 Tema : Strömsund Våga satsa! Webbsida ska visa vägen Business in Strömsund är det senaste exemplet på hur samarbetet dels mellan företagen i kommunen, dels mellan det lokala näringslivet och kommunen kontinuerligt fördjupas. Genom att företagen, via Business in Strömsund, lär känna varandra ännu bättre kan de dra nytta av varandras kontaktytor. Det här är ett sätt att bana väg för affärer som bidrar till en positiv utveckling såväl för det egna företaget som för det lokala näringslivet och samhället i stort. Oavsett om företagets verksamhet är lokalt baserad eller har världen som marknad behöver vi ett väl fungerande samhälle för att kunna bedriva och utveckla vår verksamhet, säger Stig Engström. Magnus Frestadius provar på hur det är att jobba med en grävare som utrustats med tiltrotator. David Tomassson från engcon ger tips och råd. Morgondagens medarbetare fick en rejäl inblick i vad näringslivet i Strömsund har att erbjuda i samband med en företags- och yrkesmässa som Hjalmar Strömerskolan anordnade i maj. Syftet med mässan Framtiden i fokus för anställning och företagande var att stärka banden mellan gymnasieskolan och näringslivet. Bland företagen som ställde upp återfanns engcon. Anders Zetterlund, som arbetar som samordnare mellan företaget och skolan, informerade om både företaget och engcons produkter. På skolan gav också engcon intresserade möjlighet att jobba praktiskt med en tiltrotator. David Tomasson, kvalitetskontrollant, såg till att prova-på-arna och de var många fick instruktioner för att lyfta vedklabbar med en tiltrotator som utrustats med en gripklo. Var bäst på det du gör! Stig Engström höll också ett föreläsningspass där han berättade om den resa han och engcon gjort från det klassiska garaget till ett internationellt verksamt företag. Och Stig uppmuntrade och uppmanade eleverna att våga satsa. Det finns inga givna utgångar. Satsa på det du tycker är roligt och se till att vara bäst på det du gör, uppmanade Stig åhörarna i en mycket välfylld aula. Litet märke ska ge stor effekt Externt ska man bland annat att exponera Business in Strömsund via en webbsida. Syftet med sidan är att den ska generera professionella kontakter mellan företag inom allt från besöksnäring till tillverkande industri. Även nyetableringar hoppas man ska följa av att intresserade företag/personer via webbsidan snabbt och enkelt kan få information om det lokala näringslivet, kommunal och kommersiell service, exploateringsmöjligheter och boende. Vi har också en tanke att medlemsföretagen ska upplåta en liten plats när man marknadsför sig i olika sammanhang och där märket Business in Strömsund finns med säger Sten Strömgren på engcon. Business in Stromsund.se 5

6 Tester och utbildning med Hårdtestade produkter där kvaliteten prövas in i minsta detalj. Utbildning i flera steg av återförsäljare och servicetekniker som garanterar att de är experter på engcons produkter och vet vad kunderna behöver för maximal effektivitet och lönsamhet. Samt exakt anpassade reservdels- och servicepaket som kan beställas via engcons hemsida. engcon fortsätter att utvecklas och då är nöjda kunder helt avgörande. Här presenteras engcons nya framtidssatsning: samarbetet med verifieringsföretaget Adveri, satsningen på engcon Academy tillsammans med utbildningsföretaget Atec samt nya tjänster på hemsidan. Kvalitet in i minsta detalj! engcon-kvalitet har blivit ett begrepp. Nu ska det styrkas med alla nödvändiga mätbara data. Vi är nu i full fart med att dra igång verifiering av engcons hela produktutbud, säger Torbjörn Bäckström, VD på Adveri. Samarbetet med Adveri är mycket viktigt, enligt Fredrik Jonsson, konstruktionschef på engcon. Att kontinuerligt testa och verifiera produkterna gör att vi ännu bättre kan dimensionera olika detaljer och maximera funktion i förhållande till detaljernas vikt och volym. Från Adveri kan vi dessutom få tips och idéer om produktförbättringar. Adveri har specialiserat sig på teknisk verifiering och fordonsrelaterade tester. Verksamheten finns i Östersund och den största kunden är Scania. Samarbetet med engcon inleddes i höstas med verifiering av det nya universialfästet. De första månaderna ägnades åt teoretiska analyser och beräkningar av bland annat hållbarhet. Därefter övergick det till förstörande prover, vilket kan beskrivas som extremt hårdhänta tester där hållbarheten undersöks. Långsiktigt samarbete Men nu trappar Adveri upp testerna och samarbetet med engcon är långsiktigt. Vi är nu i full fart med att dra igång arbetet med att verifiera hela engcons produktutbud, säger Torbjörn Bäckström. Och där spelar den nya testriggen en stor roll. Den är sex meter lång och fyra meter hög och väger 15 ton. I den kan vi hårdtesta den största tiltrotatorn med fäste, till exempel utmattningstester med arbetscykler eller utsätta den för maximala krafter, säger Torbjörn Bäckström. Bakgrunden är engcons strävan att driva ett aktivt kvalitetsarbete, att göra bra produkter ännu bättre. Det är viktigt att få ett kvitto på att vi gör rätt. Dessutom är verifieringarna nödvändiga när allt fler maskintillverkare intresserar sig för engcons produkter, säger Sten Strömgren, marknadschef på engcon. Adveri, som specialiserat sig på teknisk verifiering och fordonsrelaterade tester, har fått uppdraget att verifiera hela engcons produktutbud. engcon Academy: Kunskapsöverföring som når ut till kunderna Nu bedrivs engcon academy i full skala. Med ett utbildningsprogram i fyra steg för återförsäljare och servicetekniker ska engcons kunder få bästa möjliga support. För alla parter engcon, våra återförsäljare och våra kunder är den här kompetensöverföringen väldigt viktig, säger Fredrik Jonsson, konstruktionschef på engcon. Tillsammans med utbildningsföretaget Atec i Östersund har engcon dragit igång ett kursprogram i fyra steg. Satsningen är ett led i engcons strävan efter kvalitet i alla led. Och där är verifierad kompetens hos återförsäljarna och servicetekniker oerhört viktig. Tidigare tog engcon återförsäljare och servicetekniker till fabriken i Strömsund för utbildning, bara under 2007 gjordes utbildningstimmar. Men nu tar vi ett stort steg framåt genom att anlita Atec, ta fram kursplaner och deltagarmaterial samt hålla utbildningen i skräddarsydda lokaler, fortsätter Fredrik Jonsson. Utbildningen är uppdelad i fyra steg. Steg 1 är riktad till återförsäljarna och sker hos engcon i Strömsund. Steg 2 4 sköts av Atec i Östersund och innefattar i huvudsak montering av on-off styrsystem, felsökning, service och reparation samt slutligen montering och kalibrering av proportionellt styrsystem. Start i höst Vi har redan genomfört en kurs i felsökning, service och reparation, men i höst drar vi igång på allvar. Eftersom vi vill att alla deltagare ska få så stora chanser som möjligt att tillgodogöra sig både teori och praktik, strävar vi efter 8 12 deltagare i varje kurs, säger Ylva de Val-Olsson, projektledare och kursadministratör på Atec. Med tanke på tiltrotatorns framgångar på allt fler internationella marknader, finns det redan i höst beredskap för att genomföra kurserna på engelska, tyska och franska vid behov. Kursmaterialet har Atec tagit fram i samarbete med engcon och en positiv bieffekt av engcon Academy är att en hel del kunskap för första gången kommit på pränt. engcon Academy är ingen statisk verksamhet. Det planeras regelbundna utvärderingar för att göra kurserna levande. På så sätt kan utbildningen utvecklas och anpassas efter kursdeltagarnas behov och synpunkter. Dessutom är tanken att i framtiden utöka och komplettera engcon Academy. Med vad vet vi inte riktigt än, men eco driving skulle kunna vara aktuellt, säger Ylva de Val-Olsson. Tack vare satsningen på engcon Academy, med utbildning av återförsäljare och servicetekniker, ska engcons kunder få bästa möjliga support. 6

7 kundnytta i fokus EC oil Tommies nya favorit Tommie Hjort var inte spontant positiv till engcons nya automatiska snabbfäste EC oil. Nej, i ärlighetens namn var jag lite skeptisk. Nu, efter att ha använt EC oil i ett år, kan han inte vara utan och funderar på att skaffa fler. Speciellt anpassade reservdels- och servicepaket betyder bättre service till engcons kunder. Hemsidan en genväg till bättre kundservice Familjeföretaget Hjorts Entreprenad och Mekaniska i jämtländska Lit fick för drygt ett år sedan testa en prototyp till EC oil. Men han gillade till en början inte riktigt vad han såg. Man är ju van att ett redskapsfäste ska se ut som det alltid har sett ut. EC oil bygger på nya principer och i ärlighetens namn tyckte jag att det såg vanskligt ut. Faktum är att jag inte bytte redskap den första månaden, skrattar han. Men så blev det torsdag eftermiddag före en långhelg och Tommie tyckte han skulle prova EC oil trots allt. Ja, och det gick ju riktigt bra. Sedan dess har jag vant mig med EC oil och upptäckt fördelarna. Dels tjänar man tid vid redskapsbyten, dels är det så fantastiskt smidigt och bekvämt. Hjorts Entreprenad har mycket jobb med kabelnedläggning för kraftbolag. För just linjemaskinerna är EC oil en stor fördel i kombination med tiltrotator. Till linjemaskinerna har vi flera redskap med inbyggd hydraulik. Den EC oil vi testat sitter på en linjeutrustad Huddig 1260, men vi har ytterligare tre linjemaskiner. Det ligger nog nära till hands att vi skaffar EC oil till dem också. Kunden är lika viktig när tiltrotatorn behöver service som när köpekontraktet skrivs. Därför satsar nu engcon på att hjälpa återförsäljarna ännu mer och förenkla hanteringen med service och reservdelar. Det här är en mycket viktig satsning för att öka nyttan med engcons produkter ytterligare, säger Mikael Barnerud, försäljningschef på engcon. Allt fler av engcons återförsäljare upptäcker fördelarna med engcons hemsida. Genom att registrera sig där, får man tillgång till en snabbt växande support som i slutänden kommer kunderna till nytta. Här går det nu att beställa olika reservdelspaket som är anpassade efter olika verkstäders volym och behov. På så sätt hjälper vi verkstäderna att optimera sitt reservdelslager, säger Mikael Barnerud. På hemsidan går det även att beställa olika servicepaket som är anpassade efter engcons olika produkter. Växande utbud Just nu erbjuder vi ett 15-tal olika paket, men det växer i antal hela tiden för att matcha alla produkter och applikationer, fortsätter Mikael Barnerud. SUCCÉ FÖR HEMSIDAN! Allt fler upptäcker engcons hemsida och nyttan av att registrera sig där. Dessutom kan återförsäljarna beställa olika specialverktyg och verkstadshandböcker för att ytterligare underlätta arbetet vid service och reparation. Det här är en satsning som går hand i hand med två andra viktiga insatser: engcons certifieringsarbete och den påbörjade utbildningssatsningen. Allt handlar om högsta möjliga kvalitet i alla led. Totalt finns nu närmare registrerade användare av hemsidan. Där erbjuds återförsäljarna fullskalig service med reservdelsförsäljning m.m. Ett flertal privatkunder har också tillgång till den allt mer populära webshopen där det bland annat finns fräcka och moderna profilkläder. Gå in på du med och upptäck allt vi kan erbjuda dig! Dessutom pågår nu ett arbete med att bygga om hemsidan för att göra den ännu bättre. Mer om det senare. Tommie Hjort är mycket nöjd med EC oil och funderar på att skaffa det nya snabbfästet till alla linjemaskiner. Här är Jöns Näslund, projektansvarig på engcons utvecklingsavdelning, på besök. EC oil snart i serieproduktion Efter sommarens tester kan EC oil komma i serieproduktion. Förhoppningsvis kan de verifiera de sista förändringarna som gjorts på EC oil, säger Jöns Näslund, projektansvarig på engcons utvecklingsavdelning. Efter en serie fälttester börjar nu EC oil bli färdig för serieproduktion. Efter varje testperiod har också systemet förändrats och förbättrats. Bland annat har vi tagit fram ett automatiskt damm- och smutsskydd, ett täckande lock som skyddar hydraulkopplingarna, säger Jöns Näslund. Under hösten kommer sommarens tester att utvärderas, innan beslut om serieproduktion tas. Faller allt väl ut börjar vi serietill verka S45 och S50 under senhösten. 7

8 Tack för förslagen och att vi fick All time high! Den kundundersökning engcon genomfört under slutet av 2007 och inledningen av 2008 är nu klar och avrapporterad. Det besked och betyg medarbetarna fick kan summeras i tre ord All time high. Det Nöjd-Kund-Index som engcon noterade är 86 av maximala 100. Det är det högsta betyg vi uppmätt under de drygt tio år vi arbetat med vår modell Lyssna & Lär ständiga förbättringar, säger Hans Tedsjö från Strateg Marknadsföring som genomfört kundundersökningen på uppdrag av engcon. Förbättringsförslagen har varit synnerligen konkreta, bra beskrivna och tydliga, säger Sten Strömgren. Viktigt verktyg i utvecklingsarbetet Med gruppmötenas förslag som bas har en enkät ställs samman. Den har skickats ut till ett stort antal kunder. Via sina svar har de givit två högintressanta besked. Ett visar hur nöjda All time high de är med engcons engagemang och företagets erbjudande av produkter och tjänster. Ett annat visar hur de prioriterar förbättringsförslagen. Jag vill än en gång tacka alla som vi fått intervjua och som svarat på vår enkät. Den rangordnade lista vi fått med förbättringsförslagen blir ett mycket viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete med ständiga förbättringar, säger Sten Strömgren. Det arbetet fick en rivstart vid en Fokusdag på företaget. Där redovisades undersökningens utfall för medarbetarna, varefter man ägnade huvuddelen av tiden åt att utse vem/vilka som ska åtgärda vad kunderna prioriterat. Rapporter om hur utvecklingsarbetet framskrider kommer att ges fortlöpande. Maskin-Expo en succé för engcon Över besökare letade sig till årets Maskinexpo i Barkarby utanför Stockholm och det kändes verkligen. Det var konstant ett bra tryck i engcons monter. Förutom det redan tidigare breda sortimentet, visades System engcon som fulländar sortimentet med skopor, tjälrivare och asfaltskärare. En annan nyhet prototypen EC05B visades också upp och det var idel positiva reaktioner på den. Ser mycket kraftigare ut. Bra ventilplacering. Bra med lasthållningsventilerna. Det var bara några av kommentarerna i montern. Håkan Wiik, engcon Finland, förevisade nya EC05B för intresserade besökare. En annan väl mottagen nyhet var det nya proportionalsystemet Micro-Prop som är utvecklat av företaget Bestus i samarbete med engcon. Systemet fungerar precis som ett ordinärt propp-system, men med den stora fördelen att det är enklare att montera. Dessutom är det självkalibrerande, vilket förkortar monteringstiden avsevärt samt minskar behovet av ständig support. Niklas Ahlgren på Swecon i Västerås är en av många som givit engcon ett högt betyg i kundundersökningen. Att engcon noterats för 86 av 100 gläds man naturligtvis åt. Det bekräftar att vi gör ett bra jobb. Samtidigt har vi fått besked från våra kunder att vi har en del att finslipa. Vi är minst lika tacksamma för deras förbättringsförslag som för det fina betyg de givit oss, säger Sten Strömgren, marknadschef. 8 Förbättringsförslagen har samlats in vid gruppintervjuer med kunder från såväl Sverige som Norge. Vid mötena har de fritt ur hjärtat pekat på sådant som skulle kunna utveckla samarbetet med engcon. Här har också det mesta kommit fram från tekniska lösningar, support av olika slag, utbildningsfrågor och tankar om gemensamma marknadsaktiviteter. Designade kvalitetsskopor för maximalt resultat Ett komplett skopprogram och skopor anpassade precis för engcons tiltrotatorer. För de som vill få ut max av sin tiltrotator är det skoporna i System engcon som gäller, säger Robert Gjersvold, huvudägare i skoptillverkaren Lego-svetz i Strömsund. Robert Gjersvold på Lego-svetz tror mycket på engcons nya skopprogram. I System engcon ingår ett komplett skopprogram med planerings-, djupgrävnings- och kabelskopor samt asfaltskärare och rivare. Legosvetz tillverkar de minsta skoporna, för maskiner upp till tio ton, de större tillverkas av Drivex Mekaniska i Edsbyn. Allt som allt gör vi 15 modeller av djupgrävningsskopor, 16 planeringsskopor och ett tiotal kabelskopor, säger Robert Gjersvold som har ett 20-tal anställda i bolaget. Skoporna är gjorda för tuffa tag. Slit- och skärstålen har en hårdhet på 500 brinell och extra utsatta ställen är förstärkta med Hardoxstål. Dessutom är de designade för just engcons tiltrotatorer. Ni har fått det högsta NKI som vi uppmätt under de tio år vi arbetat med Lyssna & Lär-undersökningar, säger Hans Tedsjö från Strateg till Stig Engström. I sin hand håller Stig engcons lilla gula företagets fyra värdeord som är ledstjärnor för verksamheten. Planeringsskopan har engcon ritat själv. I bakkant är den vinklad både horisontellt och vertikalt, vilket ger maximal åtkomst och skopfyllnad även där det är trångt, säger Robert Gjersvold. Även Håkan Gunnarsson, VD och delägare i Drivex Mekaniska i Edsbyn, tror mycket på System engcon. Det är en mycket bra lösning för kunderna att kunna köpa sin tiltrotator och samtidigt få med sig skopor som är anpassade för den. Genom engcon räknar vi med att nå ut till en bredare kundgrupp än vad vi har haft tidigare. Tobias vann Förutom ovanstående nyheter höll engcon en annan populär aktivitet i montern då det tävlades i simulator-körning där alla hade chansen att vinna fina priser. Tävlingen gick ut på att lägga pussel med en grävmaskin utrustad med tiltrotator på bästa tid och vi passar på att gratulera totalvinnaren Tobias Eklund på firma Mälardalens Mark & Trädgårdsservice, som vinner en fin mp3-spelare samt en digital videokamera. Närmast Tobias kom islänningen Magnús Jónsson på Dalvik samt Christian Bäck på Persson & Söner som också vinner varsin mp3- spelare. Andre Hemming från firma Bröderna Hemming kämpade i engcons populära simulator. Tilt & Rotate utges av engcon Nordic AB Ansvarig utgivare: Sten Strömgren, Postadress: Box 111, Strömsund Besöksadress: Industricentravägen, Strömsund Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Hemsida: Tilt & Rotate produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring AB, Örebro.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen Nr1 2012 OOOPS genberg har gjort det igen Veronika Luxemburg stoppa tjuven Så skyddar du ditt företag mot inbrott + anno 1980 exin fixar kontoret conny petrén etablerar västerås företagsguide aron Ledstjärnan

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1 En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 1 / 2012 LönsamT samarbete Effektiviseringen av driften i Zinkgruvan handlar om att tänka nytt. Operatören André Karlsson

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Hydros gröna Nordenkontor första bygget på Norremarksåsen

Hydros gröna Nordenkontor första bygget på Norremarksåsen nr. 3. 2011 nyhetsbrev till näringslivet ` Världsföretag i Rottne ` Succé för Grand Samarkand ` SiteDirect blir globalt ` Växjö framtidens idrottsstad a a a Ulf Alfredsson är Hydro Building Systems Nordenchef.

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer