Innovation. lindab. tema. december nytt tänkande, nya fördelar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovation. lindab. tema. december 2011. nytt tänkande, nya fördelar"

Transkript

1 lindab december 2011 nyheter tema reportage notiser tema Innovation nytt tänkande, nya fördelar Hälsosamma hus Innovativt inneklimat Nytt tak på nolltid Nya Inside Gutter Räddat inneklimat på DR Byen Enhetligt stålskal till Cluj Arena magasinet kring förenklat byggande från Lindab

2 magasinet kring förenklat byggande innehåll nyheter 24/7 och ökad bredd Intressanta företagsförvärv ger nya kundfördelar AMCA-certifiering Lindab USA får hedrande utmärkelse för kanaltäthet Kunskap ger möjligheter Undersökning ger bas för fortsatt förbättringsarbete Flexi Shop och andra insatser för närhet Lindab fortsätter utveckla distributionssystemen 25 Stolt fasad med Sinus tema: innovation Hälsosamma hus Komplett paketlösning i stål ger friskt, energisnålt byggande Innovativt inneklimat Nya generationens kylbafflar och VAV-system flyttar gränserna Nytt tak på nolltid SRP Click bandtäckning light ger nya möjligheter Nya Inside Gutter Integrerad, avancerad takavvattning för Lindab Buildings Skräddarsytt till Turins Universitet Ny kylbaffelteknik och skräddarsytt uppfyller kundkrav Tunga fördelar för lätt MBB Smidigare, lättare och neddimensionerat system på köpcenter 8 Alltid öppet på Flexi Shop Räddat inneklimat Parkering i stål reportage Räddat inneklimat Rambøll och Lindab ger DR inneklimat och arbetsmiljö åter Tidvatten och transparens i skal av stål Komplett tak- och fasadlösning för landmärket Cluj Arena Parkering på höjden Snabbyggda och kundoptimerade parkeringshus Hållbar täthet Säkert med Lindab Safe i Rumäniens första passivhus Olympiaarena à la Lindab Mängder av kundkrav, men endast en fungerande lösning notiser Notiser och nyheter från affärsområdena 2 lindab direct

3 december 2011 lindab direct direct december 2011 lindab nyheter tema reportage notiser ledare tema Innovation nytt tänkande, nya fördelar Kundfokuserade satsningar Hälsosamma hus Innovativt inneklimat Nytt tak på nolltid Nya Inside Gutter Räddat inneklimat på DR Byen Enhetligt stålskal till Cluj Arena magasinet kring förenklat byggande från Lindab Omslaget visar Cluj Arena (sid 20) Lindab Direct är ett kund- och intressentmagasin från Lindab. Upplaga ca , fördelat på ett flertal språk. Ansvarig utgivare: Thomas Niklasson. Produktion: Repetera AB. Översättningar: Amesto Translations. Innehållet får ej dupliceras eller mångfaldigas utan Lindabs skriftliga tillstånd. Lindab Foto Lindab om ej annat anges. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden Ventilation, Building Components och Building Systems. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad, vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Här i Lindab Direct används följande symboler för att ange affärsområde: Ventilation Building Components Building Systems Koncernen omsatte MSEK år 2010 och är etablerad i 31 länder med cirka anställda. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Välkommen till nya Lindab Direct. Lindab är nu inne i en stark innovationsfas med lansering av såväl nya produktlösningar, som nya och enklare sätt för våra kunder att göra sina inköp. Att vi valde innovation för detta första temanummer av Lindab Direct känns därför helt naturligt. Inom alla affärsområden fortgår utvecklingen av vår distribution. Ett mycket intressant exempel på det är Ventilations nya koncept Flexi Shop, som med dygnet-runt-öppna och lättillgängliga lager, verkligen gör livet lättare för våra kunder. Dit hör också öppnandet av den första Building Components-fi lialen i Tyskland, samt givetvis vår löpande satsning på utbyggnaden av Rainline Centers i CEE. Ökad närhet, lagerhållning och tillgänglighet är en central del av vår målsättning att förenkla byggandet. Liksom utvecklingen och lanseringen av nya, intressanta produktlösningar. Också inom det området händer mycket spännande just nu, med fl era betydelsefulla lanseringar. Affärsområde Ventilation släpper inom kort den nya generationens kylbaffl ar, Premum och Premax, och genom vårt nya system Pascal introducerar vi för första gången en VAV-lösning med potential att verkligen förverkliga behovsstyrd och energibesparande inneklimatisering. Inom affärsområde Building Components kombinerar vårt nya taksystem SRP Click enkelt montage med tilltalande utseende, och passivoch lågenergihus utnyttjar de samlade fördelar som Building Components och Ventilations lösningar ger genom lättbyggnadssystemet Construline och kanalsystemet Lindab Safe. Även affärsområde Building Systems lanserar intressanta produkter; ett nytt system för integrerad takavvattning Inside Gutter, liksom koncept för byggnation av effektiva, ekonomiska parkeringshus i stål. I Storbritannien har Ventilations nya tryckfördelningslåda MBB nyligen erhållit ett branschpris, och i USA har samma sak skett vad gäller våra cirkulära kanalsystem. Jag vill passa på att framföra mitt tack till alla medarbetare som bidrar till att vi hela tiden kan stärka och förbättra erbjudandet till våra kunder. Vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt klimat. Då är förenklat byggande som skapar framgång för våra kunder än mer viktigt. Därför arbetar vi oförtrutet vidare med att göra allt vi kan för att utveckla nya produkter och lösningar som just förenklar, effektiviserar och underlättar arbetsdagen för er som kund. Jag ber att få avsluta med att tacka alla våra kunder för året som gått, och kan inför 2012 utlova fortsatta, kundfokuserade och intressanta satsningar från oss alla på Lindab. David Brodetsky VD och koncernchef Lindab AB lindab 3

4 nyheter Intressanta förvärv ger nya kundfördelar 24/7 och ökad bredd UNDER VÅREN 2011 genomförde Lindab två förvärv som adderar starka fördelar till koncernens kunder inom affärsområde Ventilation. I maj förvärvades det belgiska bolaget Airfl ux, som gjort sig känt för att ha utvecklat ett nytt innovativt koncept med obemannade fi lialer. Till detta kommer förvärvet av danska ventilationsleverantören Juvenco, vilket stärker Lindabs ledande position i Danmark genom ett nytt utbud av fl äktar och luftridåsystem. HANDLA DYGNET RUNT, ÅRET RUNT Att vara nära kunderna är en central del av vår affärsmodell och Airfl ux framgångsrika koncept med obemannade fi lialer öppna dygnet runt, sju dagar i veckan (24/7) är något vi nu vidareutvecklar inte enbart i Belgien, utan också på tunga Lindabmarknader, säger David Brodetsky, VD och koncernchef för Lindab. Detta helt nya distributionskoncept, Flexi Shop (se sid 6), är ett kostnadseffektivt sätt att kraftfullt öka vår närvaro på marknaden, och samtidigt ge kunden frihet att välja när köpen skall göras och det på platser med god tillgänglighet. Airfl ux har sålt Lindabprodukter på den belgiska marknaden under fl era års tid och Pris till MBB genom sin nära kontakt med både installatörer och konsulter byggt upp en förståelse för marknadens krav och en hög teknisk kompetens. Genom förvärvet stärker vi påtagligt vår närvaro i Belgien. Vi har redan öppnat en helt ny Flexi Shop och fl er är på gång, säger Dirk Van den Branden, Lindab Belgien. Det har inte bara ökat Lindabs försäljningspunkter här från en till sex, vi kan nu erbjuda våra kunder ett mer komplett och välanpassat produktutbud. TIDSBESPARANDE SUPPORT Genom förvärvet av Juvenco stärker vi kraftigt vår produktportfölj och utvecklar Lindabs position som en ventilationsgrossist på ett naturligt sätt, säger Dan Stjernegaard, Lindab Danmark. Det innebär nya intressanta produktlösningar inom fl äktar och luftridåsystem, men också stärkt teknisk kompetens genom den 36-åriga erfarenhet som Juvencos för med sig. Nu skall vi på bästa sätt utnyttja de synergier som detta förvärv ger och på så sätt bidra till våra kunders framgång. MARKNADSLEDANDE egenskaper i en liten förpackning gör Lindabs tryckfördelningslåda MBB till en projektförenklande, fl exibel och tillförlitlig väg mot professionell och energieffektiv luftfördelning. Så lät juryns motivering när MBB fi ck brittiska branschpriset HVR Awards för det nytänkande den representerar. Denna utmärkelse är naturligtvis mycket positiv och visar tveklöst att vårt arbete inom innovation och produktutveckling är helt på spåret, säger Iain Robertson, Lindab. magasinet kring förenklat byggande AMCAcertifiering LINDABS SR-KANALER hedrades i februari i år med en certifi ering från organisationen Air Movement and Control Association International i USA. Det är ett glädjande kvitto på att täthet och kvalitet är vinnande koncept när det gäller kanalsystem, säger Hans Berger, nyligen tillträdd VD för Lindab USA efter att under en lång rad år arbetat inom Lindab Building Systems. De testresultat som ligger till grund för denna viktiga certifi e- ring bekräftar både den branschledande täthet som Lindab SR-kanaler erbjuder och systemets exakta toleranser. Certifi eringen är också betydelsefull för våra kunder som får draghjälp i införsäljningen av Lindabs kanalsystem som en väg till energieffektivt grönt byggande, bättre inomhusklimat och kanalinstallationer med hög och jämn kvalitet. Under året har Lindab USA stärkt sin närvaro i USA genom avtal med två nya distributörer; Collins Walker Inc. i Dallas, Texas samt Air Products Equipment Company i Elk Grove, Illinois. Dessa nya samarbeten förbättrar vår position i nordvästra Texas samt Chicago-området, säger Dave Shaeffer, vice VD på Lindab USA. 118 är senaste status på antalet egna filialer där Lindabs lösningar för förenklat byggande finns att tillgå! I hela 31 länder. 4 lindab

5 nyheter magasinet kring förenklat byggande Vi intervjuar Mats Gärdfors, försäljnings- och distributionschef affärsområde Ventilation Kunskap ger möjligheter ATT UTVECKLA OCH stärka Lindabs förmåga att bidra till kundernas framgång är en central fråga. Affärsområde Ventilation arbetar sedan en tid med just detta där en nyckelperson i detta sammanhang är Mats Gärdfors, sedan årsskiftet 2011 försäljnings- och distributionschef inom affärsområdet. Mats har lång erfarenhet av kundorienterad affärsutveckling från sina tidigare positioner på bl.a. Carrier, Profi lgruppen och Isover. Hur skulle du beskriva affärsutvecklingsarbetet inom Ventilation? Alla insatser som ökar vår förmåga att ge våra kunder framgång bygger på en genuin och konkret kunskap om det faktiska kundbehovet. Det är också skälet till att vi genomfört en stor kundundersökning, omfattande över kunder, som givit en svarsfrekvens på hela 25 %. Vi fi nns på en mängd marknader med kundbehov som kan skilja sig från region till region. Det handlar därför inte om att hitta en lösning för alla, utan att formulera regionalt anpassade erbjudanden som verkligen tillgodoser de lokala behoven. Hur har ni gjort undersökningen? Vi har låtit våra kunder ta ställning till ett antal påståenden om våra produkter, lösningar och service, våra administrativa rutiner och relationerna med oss. Undersökningen har genomförts på samtliga våra marknader och skapat en ovärderlig kunskapsbank som faktiskt kan användas för analys ned på kundnivå. Under hösten har ett intensivt arbete påbörjats regionvis för att utvärdera vilka specifi ka förbättringsåtgärder som bör prioriteras. Vi har dock redan kunnat konstatera ett mycket positivt resultat hela 74 % av våra kunder är nöjda med vårt erbjudande! Visst kunde vi nöjt oss med 74 % nöjda kunder, men vi valde istället att ta tjuren vid hornen och ställa oss frågan hur kan vi få övriga kunder att bli lika nöjda? 74 % kundnöjdhet låter mycket högt, räcker inte det? Visst, vi kunde nöjt oss med det, men vi valde istället att ta tjuren vid hornen och ställa oss frågan hur kan vi få resterande kunder att bli lika nöjda?. Det är vårt stora fokus just nu, att land för land, region för region och problem för problem genomföra de åtgärder som kund - undersökningen satt fokus på! Vilka områden ser du som speciellt viktiga? Kundundersökningen är en viktig del av vårt långsiktiga, målmedvetna arbete att anpassa oss till de regionala behoven och så fort själva analysarbetet är klart skall jag med glädje berätta om de olika åtgärderna och programmen som vi startar. Distribution är dock ett område som vi redan arbetar intensivt med. Där vill vi inte enbart öka vår närvaro, utan också vidareutveckla möjligheterna att köpa våra produkter. Våra nya självbetjänings butiker Flexi Shop (artikel sid 6) rullar redan framgångsrikt i Belgien och kommer snart att lanseras på allt fl er marknader. Denna satsning kommer att ge mängder av kunder en helt ny fl exibilitet och möjlighet att själva styra sin arbetsdag. Möjligheten att kunna köpa från fi lial eller via en webshop fi nns givetvis redan, men genom att komplettera med ytterligare en kanal i form av Flexi Shop så är vi helt ensamma om att ge våra kunder fulla valmöjligheter! KUNSKAP FÖRST Mats Gärdfors och Camilla Andreasson, kommunikationschef på affärsområde Ventilation, lyfter fram vikten av att förstå behoven på varje enskild marknad. Våra kunder är olika, arbetar olika och har olika utmaningar på sina respektive lokalmarknader. Vi vill att alla våra kunder skall ha ett leende på läpparna, men då måste vi förstå dessa behov fullt ut, det är vad vi jobbar med just nu. lindab 5

6 nyheter Flexi Shop och andra insatser för ökad närhet och större öppenhet 24/7 är numera något som berör fler än brandkåren, polisen och ambulansen. Att alltid vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan blir allt vanligare i vårt sätt att leva. Lindabs nya självbetjäningskoncept Flexi Shop handlar just om detta att kunna handla och hämta varorna precis när det passar kunden bäst, om det så är klockan tre mitt i natten. Flexi Shop är kanske det mest spännande som händer vad gäller närhet och öppenhet, men manuella filialer öppnas också med oförminskad styrka. i korthet Arbetet med att utveckla och stärka Lindabs distribution och service går vidare. Nu lanseras det nya självbetjäningskonceptet Flexi Shop inom affärsområde Ventilation, affärsområde Building Components tar på allvar klivet in i Tyskland och i bland annat Frankrike, Sverige och Slovakien ökas närheten till kunderna med nya manuella filialer. 6 lindab FLEXI SHOP ÄR ett utmärkt komplement till våra bemannade fi lialer, säger David Brodetsky, VD och koncernchef, Lindab. Det ligger helt i linje med vårt mål att göra livet enklare för våra kunder och ge dem den bästa servicen. Genom att en Flexi Shop är öppen 24/7 så kan kunderna planera och styra sina inköp när det passar dem bäst. Parallellt med Flexi Shop öppnar vi också fl er nya manuella fi lialer i Frankrike och Sverige. Dessutom gör affärsområde Building Components entré på den sydtyska marknaden. VÄLUTVECKLAT KONCEPT Flexi Shop-konceptet har utvecklats av det belgiska bolaget Airfl ux som Lindab förvärvade tidigare i år (artikel sid 4). Redan 2009 öppnade Airfl ux sitt första självbetjäningslager riktat mot ventilationsentreprenörer, säger Dirk Van den Branden, Lindab. Sedan förvärvet har vi gemensamt vidareutvecklat idén och kan nu presentera det helt nya självbetjäningskonceptet Flexi Shop för Lindabkunder i Belgien och snart också i Tyskland. PLOCKA, SCANNA OCH KÖR När kunden tecknat Flexi Shop-avtal så får man streckkodsmärkta ID-brickor för sin personal, förklarar Dirk Van den Branden vidare. Brickan fungerar som portnyckel till den helt obemannade Flexi Shopen. När man väl kört in i shopen kan man, efter att ha identifi erat sig med hjälp av brickan, plocka och scanna de produkter man vill köpa. När man är klar kan man via Flexi Shopens terminal gå igenom sina inköp och skriva ut en följesedel. Sen är det bara att lasta och köra iväg. Svårare än så är det inte! HANDLA NÄR DET PASSAR Flexi Shopen tillhandahåller ett brett standardsortiment av kanaler och tillbehör, men genom att förbeställa produkter som till exempel fl äktar, spe cialkanaler med mera, kan dessa också avhämtas i speciella beställningsboxar. Kunden kan därför göra sina inköp precis när det passar, avslutar Dirk Van den Branden. Antalet Flexi Shop-avtal här i Belgien växer nu starkt och vi ser tydligt att den frihet och de fördelar konceptet ger är något som passar många installatörer. Man slipper bekymra sig om öppettider, får en god överblick över sortimentet och kan planera och förbereda morgondagens arbete smidigt. Många nya kunder har också lyft fram fördelen av att slippa egen lagerhållning. FLER MANUELLA FILIALER Expansionen i Frankrike går vidare med en komplett Lindabfi lial i Bordeaux och en partnership -fi lial i Lille, förklarar Pascal Gelugne, Lindab. Både Bordeaux och sydvästra Frankrike, liksom Lille och norra Frankrike, har varit något av blinda fl äckar på Lindabkartan, men nu kan vi erbjuda Lindabs kompletta ventilationslösningar också där. Bordeaux är en mycket industriellt aktiv och växande region,

7 magasinet kring förenklat byggande ÖPPET DYGNET RUNT, ÅRET RUNT Med nya Flexi Shop väljer kunderna själva när på dygnet man vill hämta sina varor. Med kundbrickan öppnar man porten, identifi erar sig och plockar och lastar de varor man behöver. Symbolen för Flexi Shop kommer utan tvekan att bli ett välkänt inslag på många av Lindabs marknader. med till exempel fl ygplanstillverkning och sin välkända vinindustri. Filialen i Lille är ett samarbete med en befi ntlig, väletablerad distributör som nu öppnar hela sitt kontaktnät för Lindab. Vi kan nu stötta den nationella tillväxt som sker inom cirkulära, täta kanaler, där Lindab Safe är ett av de ledande systemen, avslutar Pascal Gelugne. I Sverige har en ny fi lial öppnats på Gotland och snart är det dags för ytterligare en. I båda fall handlar det om kompletta Lindabfi lialer. HITTILLS HAR AFFÄRSOMRÅDE Building Components försäljning på den tyska marknaden begränsats till Nordtyskland. Nu har vi dock slagit upp portarna i Nürnberg för ett nytt Lindab Center och kan därigenom erbjuda Lindabs kompletta taklösningar också till södra Tyskland, säger Mette Brøndum, Lindab. Det är en region som inte enbart har den högsta andelen traditionella snickare, vana vid såg och skruvdragare. Lindabs sortiment och färgpalett passar också mycket väl för regionens byggnadsstil. Dessutom har vi förlagt vår tillverkning till Lindabs centraleuropeiska fabrik i Prag, vilket ger en perfekt transportlogistik. STORT INTRESSE Det nya Lindab Centret är inrymt i lokaler som redan idag har en klar Lindabprägel, nämligen i den befi ntliga Lindab Ventilationsfi lialen i Nürnberg. Vi har mötts av ett mycket stort intresse för Lindabs produktprogram från de snickare, takläggare och hallbyggare vi träffat, säger Hannes Maurer, säljare på Lindab Nürnberg. Snabba leveranstider och ett produktprogram som passar Bayern som hand i handsken är fördelar som våra nya kunder själva lyfter fram. Lindab Centret i Nürnberg är första steget i en strategi som syftar till att sprida Lindabs taklösningar till allt fl er delar av den tyska marknaden. Inom CEE har denna utveckling gått med rasande fart och närmare 100 Lindab Centers fi nns nu spridda där. I Slovakien t.ex. öppnades nyligen det åttonde Lindab Centret. lindab 7

8 tema: innovation Nytt tän 8 lindab direct GOTT INNEKLIMAT Bilden visar en av ca 30 butiker på Nya Frölunda Torg i Göteborg med Lindabs nya tryckfördelningslåda MBB. Adekvat luftförsörjning i mindre format som inneburit ett neddimensionerat och mer ekonomiskt kanalsystem (artikel sid 17).

9 magasinet kring förenklat byggande kande nya fördelar Välkommen till Lindab Directs nya temablock, denna gång med fokus på innovation och nytänkande. På de följande sidorna finner du en rad artiklar som berör alla våra tre affärsområden men som har en sak gemensamt, de berättar om hur nya lösningar och annorlunda tänkande ger kundfördelar på allt fler plan. lindabdirect 9

10 tema: innovation 1 Sänkt energiförbrukning och ny alternativ byggteknik utan organiska material i konstruktionen, har varit vägledande när NCC valt byggmetod för 24 radhus i Linköping. Ecodos byggsystem med prefabricerade stålelement baserade på en palett av Lindablösningar blev svaret. i korthet Till Ecodo och NCC Berga Kulle har Lindab levererat ett mycket omfattande produktpaket för elementproduktion, takavvattning och fasader samt, till underleverantören Skanska Inneklimat, också komplett villaventilation till de 24 lågenergiradhusen. Lindab Construline Lindab Coverline Lindab Rainline Lindab Safe Hälsosamma hus BERGA KULLE, strax söder om Linköpings centrum, är ett av NCC:s pågående bostadsprojekt med tydligt grön och miljövänlig inriktning. Projektet består av 24 tvåplansradhus fördelade på åtta huskroppar. Husen kräver enbart hälften av den energiförbrukning som normen i Boverkets Byggregler (BBR) anger. De klassas därför som lågenergihus och enligt NCC:s egen energiklassning som Mycket energieffektiva. Detta förklaras bland annat av användningen av Lindabs slitsade stålreglar i fasadelementen, liksom en lufttät konstruktion. Men stålreglar är endast en liten del av de Lindabprodukter som både syns och gömts i projektet. KVALITETSSÄKRAD HELHETSLÖSNING Bakom den lösning som NCC valt för Berga Kulle står Ecodo, ett nytt byggnadsföretag som inriktat sig på hälsosamt, effektivt byggande och hittills framför allt byggt villor i passivhusklass. Vårt koncept bygger på prefabricering av samtliga väggsektioner, vilka konstrueras för att uppnå de energikrav som kunden ställer, säger Jan Segerström, Ecodo, ansvarig för leveranserna till Berga Kulle. Vi hanterar också transport, lyft och montage på byggplatsen fram till vädersäkring av tak och fasader och kan ge kunden en komplett, kvalitetssäkrad leverans. Jag hade redan tidigare kommit i kontakt med Ecodo och blivit intresserad av deras modulbyggda stållösningar, säger Ingmar Åstrand, platschef NCC. Med denna lösning byggs inga organiska material in i konstruktionen, användningen av slitsade stålreglar minimerar köldbryggorna och väggarna kan därför konstrueras med reducerade U-värden. Husen mår bättre, liksom människorna som bor i dem. KOMPLETT LINDABLEVERANS Det har verkligen handlat om en komplett Lindableverans; prefabricerade väggelement baserade på Construline lättbyggnad, RdBX innerväggsreglar samt Coverline tak- och väggprofi ler. Dessutom sitter snart Rainline takavvattning på alla tak, och även kanalsystemet är Lindab Safe, inköpt och monterat av Skanska Inneklimat. Vi hade en öppen dialog med Lindab och NCC från första början. Utan tvekan har Lindabs tekniska support spelat en stor roll under hela processen och vi har tillsammans arbetat kring olika förbättringsåtgärder, avslutar Jan Segerström. Redan från vårt första passivhusprojekt med Lindab involverat såg vi hur vi genom att addera fl er produkter ur Lindabs sortiment kunde öka kvaliteten och funktionaliteten på våra lösningar. Tillsammans med Lindab upptäcker vi hela tiden nya moment som kan förbättras och hur nya detaljlösningar och metoder kan utvecklas. Kan vi arbeta vidare med 10 lindab

11 magasinet kring förenklat byggande 2 dessa frågor, så kan vi också vidareutveckla helt nya och betydligt mer effektiva och energisnåla byggsystem. FRAMTIDEN FÖR SIG Ecodos system är en riktigt bra idé, men det fi nns naturligtvis saker som kan utvecklas och förbättras, fortsätter Ingmar Åstrand. Det vi till exempel skulle önska är att fönster och dörrar vore monterade redan vid leverans och att vissa återstående moment kunde förenklas. En ökad prefab-grad skulle utan tvekan göra lösningen ännu bättre. Vi har haft många studiebesök på bygget som blivit mycket intresserade i denna nya stålteknik. Jag är övertygad om att Ecodos idé om att både effektivisera byggandet och sänka energiförbrukningen har framtiden för sig. 1 2 SMIDIGT LYFT Efter elementtillverkning på fabrik transporteras de nästan färdiga väggelementen till byggplatsen och lyfts snabbt och smidigt på plats. EN VECKA Elementtillverkningen och montaget för Berga Kulle har innehållit många nya intressanta moment, det här är ju nytt för de fl esta, säger Jonas Bengtsson och Patrik Månsson på Ecodo, och att montera en radhusenhet om tre radhus på cirka en vecka känns verkligen effektivt. lindab dire ct 11

12 tema: innovation i korthet FULL FLEXIBILITET De nya kylbaffl arna Premum och Premax är utrustade med JetCone, konbestyckade dysor, en patentsökt Lindablösning som ger enkel och fl exibel reglering av luftmängden i 40 exakta steg. Enkelhet och flexibilitet har varit viktiga ledord för utvecklingen av Lindabs nya VAV-system Pascal liksom för den nya och senaste generationens kylbafflar Premum och Premax. Läs om nya intressanta innovationer för förenklat byggande i praktiken. Under första kvartalet 2012 lanserar Lindab nya intressanta produktsystem inom inneklimatteknik. De nya flexibla kylbafflarna Premum och Premax medger optimal och enkel inställning av såväl luftmängd som luftriktning. VAVsystemet Pascal, en helt ny lösning där den fulla VAV-potentialen för första gången kan realiseras. Lindab Premum Lindab Premax Lindab Pascal Innovativt inneklimat Lindab Premum och Premax den nya generationens fl exibla baffellösningar FLEXIBILITET ÄR NÅGOT som efterfrågas allt mer, i allt fl er sammanhang. Kylbaffl ar är inget undantag. Förenklat blåste kylbaffl ar först rakt ut, sen i fl era riktningar och därefter kom baffl ar som spred luften i solfjäderform. Skälet bakom denna utveckling är naturligtvis behovet av att enkelt kunna anpassa baffeln till olika driftssituationer och förändrad rumsanvändning, förklarar Göran Hultmark, Lindab. Men problemet var att även om fl exibiliteten ökade så var det inte helt enkelt att göra omställningarna i själva baffeln. Man fi ck ofta proppa om baffeln, d.v.s. fl ytta runt stryppropparna i baffelns dysor för att få det önskade spridningsmönstret och luftmängden. Det var således en fl exibilitet med begränsningar och något vi siktade på att komma runt när vi påbörjade produktutvecklingen av nästa generations kylbaffel. LINDABS NYA KYLBAFFLAR Premum och Premax är ensamma om att erbjuda en verkligt fl exibel inställning av både luftmängd och luftspridningsbild. Vår patentsökta JetCone-teknik gör att luftmängden enkelt och smidigt kan styras i tio klicksteg genom diskreta reglage i baffelns fyra hörn. Genom att till exempel klicka ned luftmängden i ett hörn med tre steg, och klicka upp den med tre steg i ett annat, så lämnar baffeln en konstant total luftmängd, vilket gör omjusteringar både enkla och säkra, förklarar Magnus Jacobsson, Lindab. En välkänd problematik hos kylbaffl ar är att de luftdysor genom vilka luften strömmar ofta bromsar lufthastigheten, vilket i sin tur ger sämre verkningsgrad. Då en kylbaffel arbetar med inducering av rumsluften vill man maximera lufthastigheten och därmed utnyttja energin optimalt. Det är precis vad vi åstadkommit med den nya JetCone-lösning som återfi nns på både Premum och Premax, säger Magnus Jacobsson vidare. OCKSÅ SJÄLVA LUFTSPRIDNINGEN är mycket exakt och helt unik och kontrolleras genom vår nya lösning AirGuide, även den patentsökt, fortsätter Göran Hultmark. Nu kan justeringen av luftriktningen enkelt ställas i fyra steg, i åtta områden, genom att skjuta baffelns lameller in eller ut. Genom olika fördefi nierade inställningskombinationer kan installatören enkelt välja passande spridningsbild. Premum ersätter nuvarande Pilot och ger en effekt för normala kylbehov, medan Premax passar för mer krävande driftssituationer. På varje baffel sitter ett lättförståeligt injusteringsdiagram som enkel lathund för olika grundinställningar. Premum och Premax ger en marknadsledande fl exibilitet i kombination med enkelt och smidigt handhavande, avslutar Magnus Jacobsson. 12 lindab

13 magasinet kring förenklat byggande Lindab Pascal enkel VAV med full potential NÄR DET GÄLLER energibesparande inneklimatteknik är VAV-system, d.v.s. system med variabelt behovsanpassat ventilationsfl öde, en lösning på frammarsch. Grundtanken är naturligtvis god, att reglera luftfl ödet för att upprätthålla korrekt temperatur. Men att projektera, dimensionera och injustera ett VAV-system medför en rad utmaningar och problem, förklarar Anders Vorre, Lindab. Man måste försäkra sig om ett konstant tryck i anläggningen, vilket ställer stora krav på både exakt dimensionering och perfekt injustering och därför sällan uppnås. För högt tryck ger ljudproblem och för lågt ger dålig ventilation och undermålig komfort. Nu ändrar vi på allt detta med det nya VAV-systemet Lindab Pascal som ger konsulter och installatörer en efterlängtad enkelhet i hela processen. Detta möjliggörs av att systemet automatiskt reglerar luftfl ödet i anläggningen även om trycket varierar. Det eliminerar helt behovet av tryckreglering av anläggningen. Befi ntliga VAV-system kräver inte enbart exakt projektering och dimensionering, själva idrifttagandet är mycket komplicerat och kan sällan göras av installatörens egen personal eftersom avancerat IT-kunnande behövs. Det är därför inte förvånande att få VAV-system verkligen lever upp till de utlovade komfort- och energibesparingsfördelarna. form av Regula Master och Regula Combi. Förutom den enkla projekteringen, installationen och injusteringen så gör lagerförda standardprodukter livet så mycket lättare för installatören, fortsätter Göran Hultmark. När vi presenterat Pascal för olika kunder så har den genomgående kommentaren varit när kan vi få det?. Det känns onekligen positivt och lovande! MED PASCAL monterat sker en enkel idrifttagning av systemet genom att knappa in angivna värden på rummens Regula-enheter med hjälp av ett lättförståeligt schema. Redan i sin grundinställning ger systemet en riktigt god funktion, men genom att lägga några minuter per Regula Combi så kan Pascal ställas in för att ge optimala VAV-prestanda, avslutar Jesper Laursen. Pascal styr då på ett perfekt sätt fl äktvarvtalet, balanserar frånluftsfl ö- det efter nivån på tilluften och ger vad vi kallar operating control, d.v.s. en systemstyrd egenövervakning. Vi har fått frågan hur man kan göra något så komplicerat så enkelt, men arbetar man som vi efter mottot vi förenklar byggandet så kommer det naturligt! MED LINDAB PASCAL så kan för första gången VAV-teknikens fulla potential realiseras, säger Göran Hultmark, Lindab. Det ger energibesparande lösningar, baserat på lagerförda standardkomponenter med enkel projektering, installation och injustering. Pascal är helt enkelt den första och hittills enda lösningen i ventilationsbranschen som ger dessa fördelar. Pascal bygger på en utveckling av injusteringslådan MBB som genom att motoriseras och kombineras med ett LCP/LKPdon bildat en lösning som ger rätt luftfl öde oberoende av driftssituationen. I Pascalsystemet ingår också regleringsutrustning i MBB-V Den nya donlådan i Pascal-systemet är i grunden en motoriserad MBB tryckfördelningslåda som ger korrekt luftfl öde vid alla driftförhållanden och som hanterar tryck upp till 200 Pa utan ljudproblem. NÄRVAROSTYRT Pascal-systemet styrs av rumstemperaturen och genom en närvarosensor integrerad i LCP-donet. CO 2 -styrning är också möjlig. ENKEL INSTÄLLNING Genom att ställa in max- och minfl öde samt temperatur på Regulaenheten är de grundläggande inställningarna gjorda. Genom Regula Master kan fl er sektioner ställas in samtidigt. Enkelt och okomplicerat. lindab 13

14 tema: innovation i korthet En demonterbar lösning var kravet när Ryssvikens förskola skulle få nytt tak. Svaret blev nya klickbara taksystemet SRP Click, kompletterat med såväl takavvattning som taksäkerhet från Lindab. TÄT TRYGGHET Hans Davén, Lindab samt Bo Lidström och Lars Erlandsson på e 3 -hus synar nöjt det nya SRP Click-taket på Ryssvikens förskola. SRP Click Lindab Rainline Taksäkerhet Snabbt, hopklickad takbeläggning med ett utseende som konkurrerar med den traditionella bandtäckningen Lindabs nya SRP Click i ett nötskal. Nu är det framför allt tänkt som ett intressant alternativ till profilerad plåt, men en sak är säker. Snyggt blir det! Nytt tak på nolltid RYSSVIKENS FÖRSKOLA är den första svenska leveransen av Lindabs nya taksystem SRP Click. Byggentreprenören e 3 -hus val av SRP Click har, i just detta fall, en lite speciell förklaring. En orsak är helt enkelt att Ryssvikens förskola skall vara fl yttbar, eftersom det endast fi nns ett temporärt bygglov för denna tvåvåningsbyggnad, förklarar Kjell Wikman, konsult på Preconia, som medverkat till valet av SRP Click. De allra fl esta komponenter skall därför vara demonterbara och i den kategorin faller helt klart SRP Click. Vi föreskriver dock allt fl er Lindabprodukter i de e 3 -husprojekt vi arbetar med, och här kom den nya produkten SRP Click mycket lägligt. Bra teknisk support kring t.ex. dimensionering och produktval och ett brett produktprogram gör Lindab till ett klokt val. HELA TAKET PÅ TVÅ DAGAR Montaget av SRP Click på den ca 550 m 2 stora takytan gick både snabbt och smidigt. Takplåtarna levererades i fabrikskapade längder, stående i häckar och kunde lyftas direkt upp på taket. Tre man la hela taket på ca två dagar, vilket överraskade inte bara oss utan även beställaren Nacka kommun, säger Lars Erlandsson, e 3 -hus. Efter att vi fäst första plåten så gick ihopklickandet av de följande plåtarna mycket smidigt. Allt fungerade hur bra som helst och Lindabs tydliga monteringsanvisning var lätt att följa. Resultatet blev mycket snyggt och bandtäckningslikt och passar helt perfekt för ett tak som detta. Den längsgående klicklåsningen på plåtarna fungerar ned till 14 taklutning, till skillnad mot traditionell bandtäckning med dess dubbelfalsning vilken kan läggas med näst intill ingen taklutning. Leveransen omfattade även Rainline takavvattning med rektangulära rännor samt produkter ur Lindabs Taksäkerhetsprogram. 14 lindab

15 magasinet kring förenklat byggande Stort intresse för klick i Central och Östeuropa 1 BANDTÄCKNING I PLÅT är en av de mest attraktiva och tilltalande takbeläggningar som fi nns, alltid med en omisskännlig prägel av plåtslagarens professionalism och förmåga att få plåten att elegant följa det mest bångstyriga takunderlag. Bandtäckning, och det hantverk som krävs för det, kommer alltid att ha en marknad, men det förhindrar inte utvecklingen av nya produktalternativ, säger István Kotormán, Lindab. Tillsammans med Sverige är Ungern den andra Lindabmarknad där vårt nya taksystem SRP Click lanserats. Denna klickbara takprofi l skall inte ses som en konkurrent till bandtäckning i PLX, utan som ett mycket estetiskt, men ändå lättmonterat komplement till våra övriga takprofi ler. SRP Click levereras i två profi lhöjder, 25 och 38 mm och består av en slät plåt med upp till drygt 7 meters längd och ca 50 cm bredd. 1 SRP Click fi nns också i design-versioner med längsgående, dekorativa förstyvningar. STARKT MOTTAGANDE Produktionen av SRP Click är nu i full gång i Ungern och lanseringen på den lokala och kringliggande marknaden skedde på den ungerska byggmässan Construma i april. 2 Vi möttes av ett mycket stort intresse, både från slutkunder och från konstruktörer, arkitekter och installatörer, fortsätter István Kotormán. Fram till augusti så har vi levererat ca m 2 SRP Click takprofi ler. Merparten av leveranserna har skett till Ungern, men vissa betydande projekt har också gått till andra CEE-marknader som t.ex. Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Kroatien. Med tanke på det tuffa ekonomiska läget i CEE ser vi detta som mycket lovande. Det fi nns mängder av byggprojekt där takformerna är enklare 3, projekten kräver snabb och smidig installation och där budgeten helt enkelt inte räcker till för en konventionell, hantverksmässig bandtäckning på plats. Då är SRP Click ett utmärkt alternativ, ett alternativ som vi hoppas att också plåtslagarna kan se positivt på. 2 3 lindabdirect 15

16 tema: innovation 1 2 Vänta nu, Lindab har ju redan ett av marknadens ledande takavvattningssystem Lindab Rainline. Varför då Lindab Inside Gutter? Förklaringen är enkel. För våra stålbyggnadssystem Lindab Buildings är takintegrerade system en stor fördel estetiskt och ekonomiskt. Med nytt innovativt tänkande har vi skapat en rad fördelar låt det regna! Nya Inside Gutter i korthet Lindab Inside Gutter är ett helt nytt system för takavvattning av Lindabs stålbyggnader. Genom sin skarv- och skruvfria uppbyggnad ges en optimal avrinning. Med membran i materialet TPO uppnås mycket hög UV-resistens, åldringsbeständighet och låga underhållskostnader. Inside Gutter 1 2 ETT MEMBRAN En sammanhängande uppbyggnad av rännan, helt anpassad till Lindab Buildings. FIT AND FORGET Med nya Inside Gutter enkelt på plats är stålbyggnadens takavvattning helt under kontroll. EN SLÄT, UNDERHÅLLSFRI ränna som är enkel att montera och motstår solens strålar och tidens tand är precis vad som behövs. Det var ungefär så vi resonerade när vi satte oss ned för att utveckla det nya takavvattningssystemet, säger Robert Francois, Lindab. Vi ville skapa ett enhetligt system med perfekt täthet, som passar alla våra stålbyggnadssystem och som har isoleringsegenskaper i nivå med standarden för den aktuella byggnaden. Lindab Inside Gutter består av ett komplett system av detaljer med rännor, avslutningar och röranslutningar. Genom att hela rännan kläs med värmesvetsat TPO, termoplastiskt olefi n, fås ett helt sammanhängande och slätt membran. TPO är ett material som på grund av sin goda motståndskraft mot UVstrålar och långa livslängd har en bred användning inom bil industrin. Inside Gutter fi nns i både isolerat och oisolerat utförande och kan därför anpassas fullt ut till den isoleringsnivå som valts för den individuella stålbyggnaden. INTEGRERAD LÖSNING Denna lösning ger våra kunder stora fördelar både vad gäller montage, konstruktion och handhavande, samtidigt som de kan erbjuda investeraren ett säkert, helt tätt och så gott som underhållsfritt takavvattningssystem, fortsätter Robert Francois. När vi utvecklade Inside Gutter så var ett av målen att skapa ett system helt anpassat till och integrerat med vår konstruktionslösning, allt för att ge våra Builders ett enkelt och okomplicerat montage. Där är vi nu! Jag ser Inside Gutter som ett viktigt steg i vår fortlöpande produktutveckling inom vårt affärsområde, säger Lars Franzen, Lindab. Vi har redan mötts av positiv respons från ett fl ertal av våra Builders och ser detta som ett gott tecken på att vi höjt kvaliteten på Lindab Buildings ytterligare ett snäpp! 16 lindab

17 tema: innovation magasinet kring förenklat byggande Skräddarsytt till Turins Universitet UNIVERSITETET I TURIN hör till ett av Europas äldsta med ursprung daterat till år Runt studenter, en hedrande mängd Nobelpristagare och en framträdande roll inom forskning och högre utbildning gör att det också är ett universitet i ständig utveckling. För närvarande pågår en stor utbyggnad omfattande sju större byggnadskroppar där energieffektivitet, funktionella lösningar och ett gott inneklimat tillhör viktiga attribut. När vi fi ck uppdraget att ta fram en inneklimatlösning för den omfattande tillbyggnaden så tog vi direkt kontakt med Lindab för att diskutera en lämplig metod, förklarar ingenjör Marco Lazzerini på Sinergie, ett av Italiens ledande konsultföretag inom byggnadsinstallationer. Hela processen fram till färdig lösning har tagit sin tid, men med hjälp av Lindabs dimensioneringsprogram för kylbaffl ar, TEKNOsim, samt fullskaletest på Lindab i Farum, så har vi en lösning som uppfyller beställarens krav. Den lösning vi nu successivt levererar ger också den lägre energiförbrukning som beställaren satt som viktigt krav. GODA ERFARENHETER Sedan augusti i år pågår leveranserna av ca 500 specialdesignade Premax kylbaffl ar (se sid 12) och ca 500 Architect kylbaffl ar med integrerad belysning. Hela installationen beräknas vara färdigställd i början av Vi har sedan tidigare mycket goda erfarenheter av Lindab, deras kunnande och tekniska förmåga, avslutar Marco Lazzerini. Att Lindab levererar kundanpassade lösningar med kvalitet, fl exibilitet och löpande tekniska support är verkligen betydelsefullt för oss. 1 Tunga fördelar med lätt MBB MED NYA FRÖLUNDA TORG har Göteborg fått en lockande, m 2 stor, upplevelse för de shoppinglystna. Nyligen färdigställdes det tredje torget där LH Vent Teknik ansvarat för ventilationsinstallationerna och bl.a. utnyttjat Lindabs nya tryckfördelningslåda MBB i kombination med donet PKA för den helt igenom behovsstyrda ventilationen. Genom MBB kunde vi hålla ned kostnaden på hela kanalsystemet. Trots MBB:s mindre och lättare låda så får vi ändå ut tillräckliga luftmängder, och har därför kunnat dimensionera ned kanalerna från dimension 315 mm till 250 mm, säger Dan Hall, LH Vent Teknik. Det har också inneburit en mer standardiserad lösning, vilket underlättat för oss och givit fastighetsägaren Diligentia ekonomiska fördelar. SMIDIGT OCH LÄTT Lindab har levererat tryckfördelningslådor och don till Frölunda Torgs ombyggnad och utbyggnad sedan Till den första etappen levererades 960 MBA-don (föregångaren till MBB) och under 2010 och 2011 ca 415 MBB-lådor. Den stora skillnaden för oss som monterar är MBB:s mindre mått och lägre vikt, förklarar Tim Sjöstrand, LH Vent Teknik. Nu har hela montaget gått smidigare och vi kunde montera MBB utan problem, även när undertakets bärverk var på plats. Vi kunde lätt föra upp lådan genom 60x60-öppningarna, vilket är riktigt bra. Dessutom så väger lådan mindre och genom att vi också kunde gå ned till kanaldimensionen 250 mm så blev hela montaget smidigare och lättare. 1 SMIDIGT MONTAGE Tim Sjöstrand och Dan Hall på LH Vent Teknik diskuterar fördelarna med MBB-montaget, tillsammans med Mikael Sandström, Lindab. lindab 17

18 reportage När DR, Danmarks Radio TV, flyttade till sin nya stad DR Byen, flyttade man tyvärr också in i lokaler med underdimensionerat och delvis felkonstruerat inneklimatsystem. Konsultföretaget Rambøll fick i uppdrag att rädda inneklimatet och arbetstrivseln på DR Byens stora nyhetsredaktion. Det innebar att också Lindab, genom sin kompetens och förmåga att utveckla kundunika lösningar, blev en viktig partner i räddningsarbetet. Räddat inneklimat i korthet Leverans av 210 kundanpassade och unika passiva bafflar samt ett 40-tal dysinblåsningar till den centrala nyhetsredaktionen på DR Byen, Köpenhamn. Lösningen baserades på Rambølls beräkningar och krav för att komma till rätta med den stora lokalens problematiska inneklimat. Det komplicerade montaget genomfördes av YIT. Passiva bafflar Dysinblåsning GOTT SAMARBETE Jürgen Nickel, Rambøll och Martin Karlsen, Lindab. Frank Just Larsen, Lindab (ej med i bild) har spelat en central roll i detta utmanande projekt. INNEKLIMATET I DR:S nyhetshus måste förbättras för mångmiljonbelopp. Det är endast en av många rubriker som beskrivit problemen i Danmarks nybyggda TV- och radiohus, strax utanför centrala Köpenhamn. De som verkligen levt med problemen är de ca 400 medarbetare som jobbar på det stora Nyhetsatriets fyra våningsplan. Redan 2006, när vi fl yttade in, så kändes det alldeles för varmt, för instängt och folk började gå hem med huvudvärk, fi ck problem med slemhinnor i ögon och hals. En allmän otrivsel spred sig successivt, säger Anne Grete Andersen, DR Nyheter. När vi inte fi ck internt gensvar så kontaktade vi själva Arbejdstillsynet, som efter en undersökning kunde fastställa att det var precis så dåligt som vi trott. Det ledde till en rekommendation att anlita en extern inneklimatexpert för att analysera situationen närmare, och då blev konsultföretaget Rambøll kontaktat. LINDAB TIDIGT INKOPPLAT Förhoppningen var att vi skulle fi nna några enkla orsaker till problemen, och enkelt rätta till dessa, men vår analys visade en betydligt mer komplex och svårhanterad situation, förklarar Jürgen Nickel, Rambøll. Mätningarna visade på ett inneklimatsystem som var klart underdimensionerat redan från början, och i synnerhet att den enormt stora norra glasfasadens påverkan på temperaturer och luftfl ö- den inte beaktats. Efter att Rambøll presenterat sin rapport för DR fi ck man det utmanande uppdraget att så långt som möjligt komma tillrätta med problemen. Redan under projekteringen valde vi att koppla in Lindab för att se hur man kunde hantera den principlösning som vi utarbetat, fortsätter Jürgen Nickel. Frågan var om Lindab kunde leverera en helt projektanpassad passiv kylbaffel för hängande montage längs glasfasaden, som dels gav nödvändiga kyl- och värmeeffekter, dels uppfyllde arkitektens design- och formkrav. Det gällde också leverans av de stora dysinblåsningar vi projekterat för. OTRADITIONELL, KOMPLEX LÖSNING Alla vattenledningar, ventiler och elinstallationer skulle kapslas in i baffl arna, vilka dessutom skulle kopplas samman, hängas i stålstag och därmed bilda en enhetlig långsmal form, förklarar Jürgen Nickel. Lindabs möjligheter att laboratorietesta baffellösningen, liksom deras tekniska kompetens och, inte minst, direktkontakter med arkitekten, gjorde att processen fl öt mycket bra även om tidspressen var stor. Tillsammans med Lindab lyckades vi ta fram en helt unik och väl fungerande lösning, trots att det var ett extremt komplicerat projekt. Ingen standardprodukt skulle ha kunnat lösa problemet och projektet visar tydligt hur viktigt ett nära och tätt leverantörssamarbete är i krävande situationer som denna. Dessutom har Lindab, i samarbete med tyska Krantz, utvecklat de speciella dysinblåsningar som sitter i dys/diffusionsdonen ovanför våningsplan fyra. Dessa don kombinerar låg- och högimpulsinblåsning och anpassas automatiskt till den rådande driftssituationen. INTE PROBLEMFRITT, MEN KLART BÄTTRE Hela montaget genomfördes av YIT och skedde mellan 23:30 och 3:30 varje natt under ca tre månaders tid. YIT gjorde en riktigt god insats, men det var naturligtvis ännu en påfrestning, speciellt för den personal som var på plats nattetid, berättar Anne Grete Andersen vidare. När systemet vintern 2010 stegvis sattes i drift så upplevde personalen ingen abrupt förbättring. Man måste förstå att när människor har arbetat och levt i ett riktigt dåligt inneklimat i över tre år så kommer känslan av att nu är det bättre lite försiktigt och 18 lindab

19 magasinet kring förenklat byggande successivt, avslutar Anne Grete Andersen. Det handlar ju också om att löpande injustera och anpassa systemet, något som Rambøll fortfarande arbetar med. Men från en situation där alla tyckte det var alldeles för varmt på sommaren och alldeles för kallt på vintern vi köpte faktiskt 400 fleecefiltar för att hålla värmen så är vi nu i en situation där få klagar på temperturen, men några har synpunkter på för mycket drag. Vi har fått en stor generell förbättring och vårt inneklimat har blivit allt mer trivsamt NYHETSATRIET I DR Byens centrala nyhetsredaktion arbetar ca 400 personer. Överst syns det specialutvecklade dys/diffusionsdon som löper högst upp längs hela nyhetsatriet. GLASFASAD Längs norra fönsterfasadens m 2 stora yta hänger 210 sammankopplade passiva kylbafflar i fem nivåer. Varje baffel har ett hela 5 mm tjockt extruderat aluminiumhölje, helt anpassat till arkitektens krav. lindabdirect 19

20 reportage Tidvatten och transparens i skal av stål i korthet Till den nya sportarenan i Cluj, Rumänien har Lindab nyligen levererat en komplett och arkitektanpassad lösning för byggnadens hela skal. Bandtäckning i stål för taket samt fasadkassetter och perforerade metallband i aluminium för fasaderna. Alla metallytor är lackade med en PVDFkulör i Onyx White Pearl Effect Gold. Coverline Seamline 20 lindabdi direct BANBRYTANDE ARKITEKTUR och nydanande konstruktionslösningar är tydliga kännetecken för stora arenabyggen. Det gäller i högsta grad den nya arenan i Cluj, Rumäniens fjärde största stad, som genom detta stadium med över sittplatser givit hela regionen ett landmärke av klass. Vår vision byggde redan från start på att skapa unika uttryck för byggnadens två huvuddelar, förklarar Serban Tiganas, ledande arkitekt på designkonsortiet Dicositiganas. Taket skulle hänga samman och fl öda som en tidvattenvåg och fasaderna skulle ge transparens och öppenhet. Det innebar också att vi tidigt såg ett skal i metall framför oss. METALLSKAL I ENHETLIG KULÖR Dicositiganas idé om ett metallskal medförde emellertid att användning av metaller med olika termiska egenskaper skulle krävas. Vi tog tidigt kontakt med Lindab då vi kände till deras kompetens kring takoch fasadlösningar, förklarar Cristian Manitiu på Con-A Construction, ett ledande byggnadsföretag med lång erfarenhet av projekt för bl.a. näringsliv, offentlig sektor och infrastruktur. Detta, vårt första projekt med Lindab, utvecklades till en mycket positiv erfarenhet och valet av Lindab blev logiskt. Lindab var helt enkelt det enda av en handfull stora leverantörer som kunde leverera och tillgodose Dicositiganas krav på utformning och enhetlig färg för samtliga metallytor. Taket består av m 2 bandtäckning i stål, medan fasaderna är tillverkade i aluminium och utgörs av m 2 fasadkassetter samt m 2 perforerade band som fl ätats in i fasaden. Genom kulörvalet Onyx White Pearl ville vi ge denna spektakulära byggnad ett förenande uttryck, och jag tycker verkligen att resultatet talar för sig självt, säger Serban Tiganas vidare. Lindabs förmåga och förståelse för de arkitektoniska kraven, liksom deras fl exibilitet, kapacitet och perfekta support gör att nya samarbeten kan komma fortare än man anar. Lindab var absolut inte självklart från början, men blev det allt mer under resans gång. STÖRNINGSFRITT MONTAGE Lindab bjöd in vår personal till Lindab Academy, anordnade montageövningar och levererade, genom sitt tekniska team, CAD-ritningar för alla kritiska montagedetaljer, avslutar Cristian Manitiu. Det innebar att det mycket komplicerade montaget och vår byggplatsanpassning av all takplåt kunde göras helt störningsfritt. Att man sedan kunde leverera fasadkassetter utan några som helst transportskador och in till sista uppmärkta bit var imponerande. Dessutom hade vi upp till fyra order per dag, men det var inget som bekymrade Lindab. Leveranserna gick snabbt och kvickt som ett 400-meterslopp!

Vi förenklar byggandet

Vi förenklar byggandet lindab koncernpresentation Vi förenklar byggandet Kanalsystem samt inneklimatlösningar för ventilation, byggkomponenter i tunnplåt och kompletta stålbyggnadssystem Vi på Lindab gillar utmaningar. Därför

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Luftmiljö Utbytesguide Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Utbytesguide lägenhets-, & villaaggregat BACHO Minivent ACF Minivent RDKG - 30 mm djupare - Större kanaldiam + spiskåpa BACHO Minimaster ACF Minimaster

Läs mer

Stålhallar. www.llentab.se

Stålhallar. www.llentab.se Stålhallar www.llentab.se Välkommen till LLENTAB! LLENTAB har levererat stålbyggnader i nära 35 år. Under dessa år har vi levererat ca 7000 stålbyggnader både i Sverige och i Europa. Det faktum att vi

Läs mer

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar,

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, lindab rainline lindab rainline www.ehrenstrahle.se Vi har lösningen Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och estetiska lösningar i stål och

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV SOFTFLO Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV Miljoner färre sjukdagar & miljoner färre dagar för vård av sjukt barn. En enkel åtgärd är allt som behövs Mekanisk ventilation

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Innehåll. Introduktion 5. Husinspiration 1 6. Husinspiration 2 8. Husinspiration 3 10. Husinspiration 4 12. Husinspiration 5 16. Husinspiration 6 18

Innehåll. Introduktion 5. Husinspiration 1 6. Husinspiration 2 8. Husinspiration 3 10. Husinspiration 4 12. Husinspiration 5 16. Husinspiration 6 18 www.excellenthus.se 2 Vi gör verklighet av era drömmar och visioner! Innehåll Introduktion 5 Husinspiration 1 6 Husinspiration 2 8 Husinspiration 3 10 Husinspiration 4 12 Husinspiration 5 16 Husinspiration

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglaslösningar i högsta prestanda Glasfasader är en integrerad del i modern arkitektur. Genom fasaden låter formmöjligheter imponerande byggnadsarkitektur skapas.

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Paketpostlådor för dig som handlar på nätet. Vi tar hand om din post

Paketpostlådor för dig som handlar på nätet. Vi tar hand om din post Paketpostlådor för dig som handlar på nätet Vi tar hand om din post 1 En historia om dig En paketpostlåda är något av det första som dina gäster, grannar eller förbipasserande lägger märke till vid ditt

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Biogas. byggprodukterna för din anläggning

Biogas. byggprodukterna för din anläggning Biogas byggprodukterna för din anläggning Abetong din kompletta leverantör av byggsystem i betong Komplett sortiment Abetong har under mer än 60 års tid byggt upp ett komplett sortiment av prefabricerade

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Modulsystem 1100 Sverige 2008

Modulsystem 1100 Sverige 2008 Modulsystem 1100 Sverige 2008 Modulrännor en lösning längs med väggen Unidrain är ett koncentrat av fl exibelt nytänkande och snygg design. Unidrain var först med att fl ytta golvavloppet ända intill väggen

Läs mer

entrépartier Entrépartier

entrépartier Entrépartier entrépartier Entrépartier Entrépartier från SSC Entrépartier som välkomnar och skapar intryck. För allt från stora offentliga byggnader till privata villor. Som både kan bevara gamla kulturvärden och förverkliga

Läs mer

Välkommen till Dematek

Välkommen till Dematek 2 Välkommen till Dematek Din samarbetspartner inom materialhantering Dematek grundades 1994. Vi är idag fler än 50 anställda. Vi utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

alkordesign System RENOLIT WATERPROOFING

alkordesign System RENOLIT WATERPROOFING ALKORDESIGN Skola (Belgien) RENOLIT WATERPROOFING alkordesign System ALKORDESIGN system efterliknar utseendet hos ett falsat plåttak, men utan den tyngd och kostnad som förknippas med aluminium-, zink-

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab Kontakt Lindab Sverige AB - Comfort Askim 00 00 Gävle 0 0 Linköping 0 0 0 Malmö 00 0 Upplands Väsby 0 0 e-mail: sve@lindab.se lindab index Innehållsförteckning Produktöversikt Kontakt, översikt, index

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Några saker att tänka på innan du väljer garageport

Några saker att tänka på innan du väljer garageport 8 7 6 5 4 3 Några saker att tänka på innan du väljer garageport 2 1 D en här broschyren vänder sig till dig som ska köpa garageport. Den innehåller en hel del tips och råd om vad som är värt att tänka

Läs mer

LINCOPIA HUS & BYGG AB

LINCOPIA HUS & BYGG AB arkitektritade energisnåla stenhus LINCOPIA HUS & BYGG AB Vi bygger gedigna, miljövänliga lågenergi samt passivhus i sten. INNEHÅLL 02 Om Lincopia 04 Varför stenhus? 06 Villa Solaris 08 Villa Atrium 10

Läs mer

TOTALLÖSNINGAR FÖR BäTTRE ARBETSMILJÖ

TOTALLÖSNINGAR FÖR BäTTRE ARBETSMILJÖ VI KAN ARBETSMILJÖ Bilderna visar samma arbetsplats före och efter Gigant Miljötekniks arbete. Svetsutsug. TOTALLÖSNINGAR FÖR BäTTRE ARBETSMILJÖ Den miljö vi arbetar i har stor betydelse för hur vi trivs

Läs mer

lindab coverline teknisk information fasadkasetter Lindab Coverline TM Lindab fasadkassetter Teknisk information

lindab coverline teknisk information fasadkasetter Lindab Coverline TM Lindab fasadkassetter Teknisk information lindab coverline teknisk information fasadkasetter Lindab Coverline TM Lindab fasadkassetter Teknisk information Fasadkassett Classic Fasadkassett Classic är en snygg väggbeklädnadslösning med tåliga kassetter.

Läs mer

VÅRA STARKA ARGUMENT

VÅRA STARKA ARGUMENT VÅRA STARKA ARGUMENT - Snabba besked - Fast pris - Flexibla lösningar - Hög kvalité på alla komponenter Skälen till att du skall välja en hall från RossCon AB är många. Vi levererar hallar för alla ändamål,

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

International Passive House Association

International Passive House Association www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet International Passive House Association Plattform för kompetens, utbildning, projekt och komponenter IG Passivhus

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor 1 CRAMO ADAPTEO HYR FÖR FRAMTIDEN moderna material LJUS INTERIÖR Kraven på dagens lokaler är allt annat än små - och det med rätta.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

BYGGKOMPONENTER VÄGGSYSTEM. www.borga.se

BYGGKOMPONENTER VÄGGSYSTEM. www.borga.se BYGGKOMPONENTER VÄGGSYSTEM www.borga.se BORGA VÄGGSYSTEM Made in Skara Med Borga är det enkelt att bygga väggar. Förutom våra egentillverkade plåtprofiler och beslag säljer vi alla tillbehör som behövs

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Välkommen till ett smartare byggande!

Välkommen till ett smartare byggande! Smartare byggande Välkommen till ett smartare byggande! Strängbetong är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande. Vi har drivit tanken med att bygga i moduler ett steg längre och förvandlat

Läs mer

PKS -ProjektKunskapsStöd

PKS -ProjektKunskapsStöd PKS -ProjektKunskapsStöd Webbaserat kunskapsstöd för projekthantering Ett intuitivt kunskapsstöd för alla typer av projekt i alla miljöer tillgängligt på Internet/ Intranet. Ger stöd åt alla medarbetare

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

ZOBRA EXZITE. Patent Pending

ZOBRA EXZITE. Patent Pending ZOBRA EXZITE Patent Pending Exzite Röd med vita dekorskruvar. Exzite personlig design möter smart funktion Funktionalitet och form förenas på ett smart och unikt sätt i armaturen Exzite. Den har en flexibel

Läs mer

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014 www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet EnergiRådgivarnas Konferens 27-28 november 2014 En kompetent beställare kan fatta hållbara beslut och skapar

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN Över 14 000 artiklar i lager PÅFYLLNADSLAGER Det tar lång tid att leta rätt artiklar, i rätt dimensioner och kvalitet till ett bra pris. Ofta används inte ens hela kvantiteten

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

BYGGKOMPONENTER TAKSYSTEM. www.borga.se

BYGGKOMPONENTER TAKSYSTEM. www.borga.se BYGGKOMPONENTER TAKSYSTEM www.borga.se BORGA TAKSYSTEM Made in Skara Med Borga är det enkelt att byta tak. Förutom våra egentillverkade plåtprofiler och beslag säljer vi alla tillbehör som behövs för att

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

LAMELLGARDINER. Fönsternischade sedan 1985

LAMELLGARDINER. Fönsternischade sedan 1985 Fönsternischade sedan 1985 LAMELLGARDINER När du bryr dig om detaljerna För att en lamellgardin ska se snygg ut och fungera som den ska krävs det millimeterprecision. Men vid produktionen lägger vi också

Läs mer

Pahlén Poolskydds-specialisten

Pahlén Poolskydds-specialisten Pahlén Poolskydds-specialisten Storlek eller form spelar ingen roll. Vi har skyddet för din pool! Produkter från Pahlén Pool System, för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på Vill du ha varmt och skönt

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav Industrigolv Tilltalande skydd för golv och väggar Högsta kvalitet för krävande industrier För utrymmen med specifi ka krav Någon du kan lita på Välkommen till Indufl oor med fogfria lösningar för industrigolv

Läs mer