Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014"

Transkript

1 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 35 nummer

2 Svenska mykologer - Karl Starbäck Jan Nilsson Karl Starbäck ( ) Karl Starbäck föddes och växte upp i Norrköping. Under skoltiden visade han inga större naturintressen vad studierna beträffar. Istället kom han att knyta en stark privat kontakt med botanisten C. J. Lönnberg, hemmahörande i Ringstad, norr om Norrköping. De företog många naturutflykter tillsammans runt Norrköping. Efter sin gymnasieutbildning fortsatte han studierna vid Uppsala, där han studerade botanik. Hans akademiska insatser är starkast förknippade med botaniken, och då främst mykologin, även om han under studietiden i Uppsala kom att bli allt mer engagerad i samhällspolitiska frågor disputerade han på avhandlingen "Studier i Elias Fries' svampherbarium". Han kom att publicera flera arbeten inom mykologin och fick även ett svampsläkte uppkallat efter sig, nämligen Starbaeckia verkade Starbäck som docent i botanik. vid Uppsala universitet. Han anställdes 1897 som adjunkt vid läroverket i Hudiksvall, där han stannade till Då flyttade han till Gävle, där han blev lektor i naturalhistoria och kemi vid läroverket. Vid denna tid hade emellertid Starbäck blivit allt mer politiskt aktiv och uppehöll inte sin tjänst i någon större omfattning. Istället var han tjänstledig och ägnade sig åt politiska uppdrag. Han blev riksdagsman och var särskilt engagerad i frågor som rörde försvar och naturvård. I sin politiska ungdom var han liberal men avslutade sin politiska bana som högerrepresentant för Stockholm. Han var med och grundade Svenska Naturskyddsföreningen och var i många år en av dess styrelseledamöter. Lektorstjänsten i Gävle innehade han formellt till Starbäck har framställts som en "utpräglad sällskapsmänniska med ett bullrande skratt. Reslig och huvudet högre än de flesta, med en myndig basröst, synes han ändå ha varit en man av folket och uppskattad i breda kretsar av svenskt föreningsliv" Jan Nilsson Källa: Svenskt biografiskt lexikon Redaktion Redaktör och ansvarig utgivare Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan 4, TROLLHÄTTAN Hjalmar Croneborg Mattsarve Gammelgarn LJUGARN Svensk Mykologisk Tidskrift inkluderar tidigare: Jan Nilsson Smeberg BULLAREN Omslagsbild Karl Starbäck. Källa: Svenskt biografiskt lexikon

3 I detta nummer nr Ordförandens sida 2 Ellen Larsson Teknik 3 Hitta rätt med koordinater Sofia Lund & Mikael Jeppson Kurser 7 Naturvårdskurs 9 Börja med svampar 11 Ängssvampskurs Resor 12 Ängssvampsexkursion i Slovakien SMF 14 Mykologiveckan i Timrå Hjördis Lundmark & Jan-Olof Tedebrand Minnesord 16 Olle Persson Hjördis Lundmark 18 Kjell Olofsson Elisabeth Bååth Manusstopp för SMT maj SMT oktober SMT november Redaktionen SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 1

4 Ordförandens sida Ordföranden har ordet Inte heller 2013 blev ett superår för oss svampälskare. Sommaren var den varmaste och torraste på mycket länge, så sommarsvamparna uteblev på många håll, men inpå senhösten bättrade det sig och då dök det upp en del trevliga fynd. Själv gick jag på en ny lokal för saffransticka och aldrig har jag väl sett så mycket oxtungssvamp under en och samma säsong. På mykologiveckan som arrangerades av Stockholms svampvänner klagade man också över det torra vädret men trots det fick jag höra av Mattias Andersson att det rapporterats in över 4000 fynd i Artportalen från veckan. Helt fantastiskt. Det gjorde ni bra! Jag vill verkligen puffa för att vi alla blir lite bättre på att rapportera in fynd i Artportalen. Gör svamparna synliga! En ökad inrapportering av svampförekomster innebär en ökad kunskap om våra svamparters status, ekologi och hotbild. Ju fler rapporter som kommer in desto bättre blir myndigheter på att ta hänsyn och uppmärksamma värdefulla marker och skogar, där våra svampar lever. Bidra till att öka kunskapen om våra svampar och deras mångfald. SMF:s projekt Svampvakt tuffar vidare. Era inventeringar av skogsvaxskivlingar och ängssvampar har under året inte gett så många fyndnoteringar i Artportalen som man skulle kunnat hoppats på. Detta beror inte på er kära medlemmar, utan på svampsäsongen. Det torra vädret i början av september gjorde att vi ledsamt nog fick ta beslutet att ställa in kursen Ängssvampar vaxvakt i äng och hage. Det fanns inte en enda svamp att finna i Surahammar. Då är det inte konstigt att rapporterna uteblir. Jag är så stolt och tacksam att ni är så med och ställer upp så bra för vår väkteriverksamhet. Michael Krikorev har nyligen gjort en sammanställning över vad som rapporterats in via rapportmodulen på SMF:s hemsida och i Artportalen. Totalt finns det nu fynduppgifter av skogsvaxskivlingar från åren De flesta noteringarna av mindre vanliga och rödlistade skogsvaxskivlingar gjordes 2011, som var ett bra år. De senaste två åren har det mest kommit in rapporter om vanliga arter. För ängs- och hagmarkssvampar är det inte lika lätt att redogöra för antalet fynduppgifter, eftersom det rör sig om arter i flera olika släkten som inte går att söka ut som en enskild grupp i Artportalen. Men som ett exempel finns hela 7158 fynduppgifter av arter i släktet Hygrocybe inrapporterade från åren , och varje fynduppgift är ett värdefullt bidrag till en ökad kunskap om våra ängslevande svampar. Vi har mycket trevligt att se fram emot under kommande säsong. Det blir Mykologivecka i Timrå under vecka 37, ängssvampskurs i Surahammar 19 21/9, och sent i höst har vi planerat att för första gången arrangera en naturvårdsinriktad kurs som kommer att hållas på Kinnekulle 31/10 2/11. Mer information om kurser och årets resa till Slovakien finner ni i detta nummer av SMT. Glöm inte heller bort vår hemsida där ni kontinuerligt kan följa vad som händer och exempelvis köpa fältguiderna till vår väkteriverksamhet. Jag ser med spänning fram emot årets svampsäsong. I söder har den redan börjat där det milda vädret lockat fram vedlevande svampar som vinterskivlingen. Vi ses, om inte förr i svampskogen! Ellen Larsson 2 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

5 Hitta rätt med koordinater Teknik Sofia Lund & Mikael Jeppson Inledning GPS:en är ett fantastiskt hjälpmedel vid inventeringar och artjakt. Men, som allt nymodigt, kan den också ställa till det. Det finns nämligen inte bara ett koordinatsystem att ange en viss plats med, utan en hel uppsjö av dem och för att hitta dit man vill måste man veta vilket system man ska använda. En klassisk skattkarta visar en ö med en viss form. På ön finns ett antal palmer och om man går x antal steg västerut från den största palmen så hamnar man på platsen där skatten grävts ner. Man är inte direkt miljonär bara för att man lyckats komma åt en sådan karta. Det är nämligen inte helt självklart vilken av världshavens alla öar som avses. Skulle man mot förmodan hitta ön så kan palmerna ha försvunnit eller så har det vuxit upp en hel skog av palmer och var ska man då börja gräva? Ungefär på den nivån var det att botanisera för inte så länge sedan. Någon hade sett en art på västsluttningen av berget si och så. Väl framme vid bergets västsluttning kunde man få leta i dagar innan man hittade vad man skulle. Förutsatt att det inte fanns fler berg med samma namn och man tagit sig till fel ställe redan i utgångsläget. Eller att berget fått ett nytt namn och det gamla fallit i glömska. Idag har vi tillgång till GPS och kan ange mycket exakta lokaler för olika fynd vi gör. Med hjälp av en GPS kan man ange en position med koordinater. Det innebär att det går att återfinna platsen även om de landmärken som en tidigare vägbeskrivning byggde på försvunnit. Med koordinater anges en plats på jorden i förhållande till en referenspunkt. I det förr vanliga longitud-latitud-systemet var nollpunkten jordens mittpunkt och koordinaterna angav vinkeln från denna. Latitud motsvarar vinkeln mellan platsen och ekvatorn. Longitud motsvarar vinkeln mellan platsen och en noll-meridian mellan nordpolen och sydpolen. Denna nollmeridian gick genom Greenwich i närheten av London. Var ekvatorn låg fick man ta stjärnhimmeln till hjälp för att hitta. Exaktheten var i bästa fall på några hundra meter när och mätningarna kunde (antar man) bara göras under vissa väderförhållanden och tider på dygnet. Under historiens gång har referenspunkten, föga förvånande, ifrågasatts. Fransmännen ansåg till exempel att den borde ligga i Paris. Longitudlatitud är ett sfäriskt koordinatsystem. På kartor används ofta rätvinkliga koordinatsystem. Dessa koordinatsystem har olika referenspunkter, en del är nationella och andra internationella. Det finns idag en hel uppsjö olika geografiska koordinatsystem. Det räcker alltså inte med att man har koordinater till den nedgrävda skattkistan. Man måste också veta vilket koordinatsystem dessa är angivna i. Vanliga koordinatsystem Några idag vanligt använda koordinatsystem är RT90, SWEREF 99 och WGS84 RT 90 (även kallat Rikets Nät) var det vanligaste systemet på svenska kartor fram till Endast användbart inom Sveriges gränser. X-värde (= nord-syd) med 7 siffror Y-värde (=öst-väst) med 7 siffror SWEREF 99 började användas på svenska kartor 2007 och är numera det officiella svenska kartsystemet som bland annat används av länsstyrelserna. Endast användbart inom Sveriges gränser. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 3

6 Teknik X-värde (nord-syd) med 7 siffror Y-värde (öst-väst) med 6 siffror WGS84 är ett internationellt gångbart koordinatsystem som bygger på latitud (norr-söder) och longitud (öst-väst). Det förekommer i flera format: decimalgrader grader, minuter, sekunder grader, minuter, decimalminuter Observera att punkt (.) används istället för decimalkomma (,). Kommatecken kan användas för att skilja latitud- och longitudvärdena åt. Liksom Sverige, har olika länder egna officiella nationella koordinatsytem. Om du är utomlands och vill ange koordinater för dina fynd kan du alltid använda WGS84, helst i formatet med decimalgrader som gör att du slipper använda tecken för minuter ( ) och sekunder ( ). På de flesta GPS:er kan man välja vilket koordinatsystem man vill använda. Detta görs under inställningar. Konvertera koordinater På internet finns ett antal sidor där man enkelt kan konvertera en koordinatuppgift från ett koordinatsystem till ett annat. Hur tar man fram en koordinat för en geografisk punkt? 1. GPS i naturen Följ GPS-fabrikantens manual. 2. SMF Svampvakt (dator eller mobil med internetuppkoppling) [http://www.svampar.se/ sv/svampvakteri/skogsvaxvakteri/vaxvakt-rapportera] Sök på kartan efter den geografiska punkt du vill ha koordinater för. Välj koordinatformat. Inställningarna RT90 och SWEREF99 visar koordinater inom Sveriges gränser medan WGS84 omfattar hela världen (endast värden i decimalgrader). 3. Från andra karttjänster (dator eller mobil med internetuppkoppling) De flesta digitala kartor på nätet har funktioner där man kan ta fram koordinater. Börja med att söka upp platsen på kartan (med så hög zoomningsgrad som möjligt för bästa noggrannhet). gis.lst.se På länsstyrelsernas kartservice gis.lst.se letar man som vanligt först upp sin punkt och zoomar till högsta zoomningsnivå. Klicka sedan på en symbol upptill i kanten på kartan som visar två vinkelställda pilar med ett frågetecken. Klicka på punkten på kartan. Koordinater i tre olika format visar sig i kartans underkant RT90 SWEREF99 WGS84 grader, minuter, decimalminuter Google På Google maps söker man upp sin lokal, högerklickar och får upp en meny. Klicka på vad finns här så kommer en koordinat för punkten upp i sökfältet. Koordinatens format är i WGS84 4 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

7 Teknik Tabell 1. Koordinater för fyren Långe Jan på Ölands södra udde i olika koordinatsystem men den kan alltid konverteras till ett nationellt svenskt koordinatsystem via någon av konverteringssajterna ovan, förutsatt att punkten ligger inom Sveriges gränser. Generellt är att Googles koordinater bygger på latitud/longitudformatet, som går att använda internationellt. Hitta.se På hitta.se zoomar man in sig på sin punkt och klickar på menyn under vägbeskrivningar. Gå vidare på koordinater. Då kommer punktens belägenhet upp i tre format: 1. RT90 2. WGS84 decimalgrader 3. WGS84 grader/minuter/sekunder Hur hitta en punkt i naturen om man har en koordinat? 1. Via GPS Skriv in din koordinat i det format som din GPS kräver och följ tillverkarens manual för att få GPS:en att visa dig vägen fram till platsen. 2. Via karta SMF Svampvakt [http://www.svampar.se/sv/svampvakteri/skogsvaxvakteri/vaxvakt-rapportera] Skriv in din koordinat i lämpligt format (RT90 och SWEREF99 endast Sverige; WGS84 (decimalgrader) fungerar internationellt) och se din lokal på en version av Google maps. Du kan zooma in och ut för bättre överblick. Under kartan kommer uppgifter om den valda lokalens geografiska namn och belägenhet (kommun, län etc). Använd datorns print screen-funktion (PrtSc) och skriv ut kartan via ett bildbehandlingsprogram. gis.lst.se Öppna kartan (tittskåpet) på lämpligt län/kartområde, klicka på symbolen i överkanten med ett förstoringsglas och x/y och skriv in din koordinat i format RT90, SWEREF eller WGS84 och klicka OK. Punkten visas med en röd prick i kartutsnittes centrum. Zooma in för att se detaljer. Kartan kan lätt skrivas ut (klicka på en liten skrivarsymbol) och tas med i fält. Google Skriv in din koordinat i WGS84-format i sökfältet. Kom ihåg att kommatecken ersätts med punkt i internationella sammanhang, men att kommatecken skall användas för att skilja latitud- och longitudvärdena. Kartan kan skrivas ut genom att klicka på skrivarsymbolen strax till vänster om kartan. Hitta.se Ingen användbar sökfunktion. Rapportera fynd Det är viktigt att vi rapporterar våra svampfynd till Artportalen. Vid all rapportering ska koordinater och koordinatsystem anges och när man söker ut uppgifter från Artportalen kan man också under Min profil välja vilket koordinatsystem man vill att uppgifterna ska visas i. I övrigt hänvisas till Artportalens användarmanual. Rapportering av skogsvaxskivlingar (Hygrophorus spp) kan göras via SMF:s rapporteringsmodul. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 5

8 Teknik Avslutning Med GPS:ens hjälp har det blivit betydligt lättare att utbyta lokaluppgifter och återfinna platser där någon hittat en viss art. Skattkistan kommer dessvärre inta att hittas förrän det görs en skattkarta med både koordinater och koordinatsystem. Och denna skattkarta är sannolikt ett digitalt script snarare än ett pergament med svedda hörn. Om det nu finns några skatter alls numera Lycka till! Sofia Lund Brearedsvägen Varberg Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan Trollhättan Göteborgs svampklubbs tidskrift Windahlia finns nu tillgänglig på DVD-skiva. Tidskriften gavs ut första gången 1971 och sista numret kom kom ett avslutande generalregister. Därefter slogs Windahlia ihop med Svensk Mykologisk Tidskrift. Även om Windahlia har några år på nacken så finns här mycket läsvärt att hämta. Skivan har sammanställts av SMF och säljs nu till alla intresserade. Kan beställas i vår web-butik. 6 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

9 Mykologihelg med fokus på svampar och naturvård 31/10 2/ Falkängens vandrarhem, Hällekis Kurser Svampar är en artgrupp som har fått för lite utrymme i det nationella naturvårdsarbetet. En anledning till detta är att det funnits kunskapsluckor om svampars biologi och ekologi vilket försvårar arbetet med effektiva naturvårdsinsatser. Under den här Mykologihelgen vill vi sammanföra forskare, naturvårdsbiologer och mykologer för att diskutera den nuvarande statusen för olika arter samt olika idéer och konkreta exempel för hur hotade svampars levnadsbetingelser kan förbättras. Fokus kommer även ligga på hur naturvårdsintressanta svampar används som verktyg att hitta miljöer med höga naturvärden.vi Gammelskog i Norrland. inleder helgen med en introduktion till hur svampar används inom naturvården. Vi kommer även diskutera olika grupper av svampar med fokus på deras ekologi för att förstå bättre varför just dessa grupper är hotade. Under lördagen fortsätter vi med diskussioner och föredrag om kunskapsläget när det gäller restaureringsåtgärder för svampars habitat i skog-, ängs- och sandmarksmiljöer. Vi hinner även med en exkursion för att titta på konkreta exempel och förhoppningsvis lite svamp! Helgen avslutas med en diskussion om hur vi kan gå vidare genom exempelvis återkommande inventeringar för att säkert kunna fastställa förändringar i populationsstorlekar hos svampar. Kostnader: Kursavgift: 500:- Logi och helpension fredag kväll (middag) söndag morgon (frukost): Dubbelrum 1020:-/person Enkelrum 1220:- Möjlighet att hyra sänglinne för 65:- Varje deltagare städar själv sitt rum Du anmäler dig så snart som möjligt och senast den 31 augusti 2014 genom att skicka ett mail till Elisabet Ottosson med kontaktuppgifter och önskemål om inkvartering (dubbelrum/enkelrum) och eventuell specialkost. Samtidigt skickar du din deltagaravgift och betalning för mat och logi till SMF:s bankgiro Glöm inte att skriva Naturvårdskurs och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande och logi, liksom lite detaljer kring utrustning kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat. Vandrarhemmets avbokningsregler gäller (se www. falkangen.se). SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 7

10 Kurser Preliminärt program: Fredag 31/ Incheckning och utdelning av kursmaterial Middag Välkomna. Kort presentation av kursdeltagare och praktisk information Johan Nitare - Introduktion och historik svampar i naturvården. Lördag 1/ Frukost Anna-Maria Eriksson - Restaurering och naturvårdsbränningars påverkan på vedlevande svampar Kaffe Exkursion med lunch utomhus Middag Kill Persson - Restaurering av svampars habitat i ängs-, hag- och sandmarker. Söndag 2/ Frukost & utcheckning av rum Långsiktiga åtgärder och övervakning av svampars populationer Kaffe Diskussion & avslutning Lunch Naturvårdsbränning. 8 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

11 Börja med svampar SMF:s nybörjarkurs i svampkunskap Kurser SMF planerar en veckoslutskurs i svampkunskap för nybörjare 4 7 september Kursen går av stapeln på Kynnefjälls Natur i Munkedals kommun, Bohuslän. Kursen är uppdelad i fältarbete, praktiska bestämningsövningar och föreläsningar. Kursen är öppen även för icke-smf-medlemmar. Några kursmoment hur man bestämmer svampar till släkte med hjälp av svampböcker och resurser på internet några karaktäristiska svampar i de naturtyper vi besöker den moderna systematiken - kort översikt enkel mikroskoperingsteknik svampars levnadssätt hur man känner igen och klassificerar olika biotoper att rapportera svampfynd i Artportalen projekt Vaxvakt - skogsvaxskivlingar och ängssvampar Vi startar med en gemensam samling och middag på torsdagskvällen den 12 september och avslutar efter frukost söndagen den 15 september. Tag med dig dina svampböcker, en svampkorg och fältklädsel. Om du har ett mikroskop får du gärna ta med det och en bärbar dator och en digitalkamera kan komma väl till pass. Kostnader Kursavgift: 800:- Logi och helpension i dubbelrum torsdag kväll (middag) söndag frukost: 2000:- Enkelrumstillägg: 300:- (begränsad tillgång) Uppställning av husbil/husvagn: 100:-/dygn, tillgång till el 40:-/dygn Städning av rum ingår i logipris. Evelina och svampen. Boende sker i stugor med dubbelrum Varje rum har egen toalett och dusch. Rummen håller hög standard. Vi disponerar en arbetslokal som är belägen i huvudbyggnaden. I samma huvudbyggnad finns också matsalen där frukost, lunch och middag serveras. Stugorna är belägna meter från huvudbyggnaden. Hela anläggningen ligger långt från bebyggelsen, mitt i skogen, och är byggd som en naturnära kursgård med inriktning mot natur/miljö. Du kommer att få en naturskön upplevelse och fina svamplokaler i närheten. Svampstudier.. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 9

12 Kurser Kursledare: Mikael Jeppson och Anita Stridvall Översiktligt program Torsdag 4 september Ankomst, incheckning Middag Teoripass Fredag 5 september Frukost Exkursion Lunch Bestämningsarbete och teoripass Middag Bestämningsarbete och teoripass, utställning Lördag 6 september Frukost Exkursion (annan naturtyp än föregående dag; fältlunch) Bestämningsarbete och teoripass Middag Bestämningsarbete, teori, utställning Svampstudier med Ryman. Söndag 7 september Frukost Sammanfattning och avslutning Anmälan senast den 15 juli 2014 Skicka in din anmälningsblankett (finns även på som pdf) till Mikael (adress nedan). Samtidigt betalar du in kursavgift och kostnad för logi + helpension till SMF:s bankgiro Deltagarantalet är begränsat och du erhåller din turordningsplats när dina pengar har kommit in till SMF. Kursavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning senare än 27 augusti Välkomna! Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan Trollhättan Från utställningsbordet. Anita Stridvall 10 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

13 Ängssvampar Vaxvakt i äng och hage september 2014 Kurser Alla medlemmar i SMF inbjuds till att delta i Projekt Svampvakt i äng och hage! Projekt Svampvakt fortsätter med en kurs under den tid då ängssvampar normalt har sin högsäsong. Veckoslutet september finns möjlighet att närmare lära känna ängssvampar under ledning av Tom Sävström och Kill Persson. Vi bor på Surahammars vandrarhem nära många värdefulla ängs- och betesmarker med lång hävdkontinuitet, där vi ägnar dagarna åt exkursioner och praktiskt bestämningsarbete. Preliminärt program Fredag 21/ Middag Kursstart med presentation av Surahammars natur, ängssvampar och deras taxonomi. Bestämningsteknik. Genomgång av exkursionslokalerna. Lördag 22/ Frukost Exkursion, fältlunch Eftermiddagsfika Bestämningsarbete Middag Bestämningsarbete. Genomgång av utställning. Ängssvampars ekolog och utbredning. Söndag 23/ Frukost Kort exkursion i närområdet. Bestämningsarbete. Dokumentation. Inrapportering i Artportalen Städning av rum, utcheckning. Kostnader Kursavgift: Logi och mat: 0:- (SMF står för kursavgiften) Hela helgen från middag på fredag kväll t o m lunch på söndag. Dubbelrum :-/person, enkelrum :- Anmälan Anmälan senast 1 juli 2014 genom att skicka ett mail till Kill Persson med kontaktuppgifter och önskemål om inkvartering (enkelrum eller dubbelrum med uppgift om vem du eventuellt önskar dela rum med). Ange också eventuell specialkost. Skicka samtidigt betalning för logi och mat till SMF:s bankgiro Glöm inte att skriva ditt namn i meddelandefältet. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande och logi, liksom lite detaljer kring utrustning, kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat. Kursgårdens avbokningsregler gäller. Kill Persson Mastens väg Gullbrandstorp Tel: , Välkommen till Surahammar! SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 11

14 Resor Ängssvampar i Slovakien 2014 På inbjudan av slovakiska mykologer genomförs en ängssvampsexkursion i Biele Karpaty i västra Slovakien oktober Deltagarantalet är begränsat och inkvarteringen är enkel (man måste räkna med att dela rum). Inkvarteringen blir på ett litet pensionat i Kykula, där också måltiderna intas. Möjligheter finns att ställa upp några mikroskop. Kykula ligger mitt i ett stort gräsmarksområde, precis på gränsen till Tjeckiska republiken och vi räknar med att exkurrera på båda sidor gränsen. Våra ciceroner i fält blir Ivona Kautmanová, Vacláv Kautman, Viktor Kucera och lokala mykologer från både Slovakien och Tjeckiska republiken. Resa: Ordnas och betalas av var och en individuellt. En möjlighet är att flyga till Wien och ta sig till exkursionsområdet med hyrbil (190 km). Samlingspunkten i Slovakien blir pensionatet i Kykula. Logi: 3 4-bäddsrum. Logikostnad betalas på plats av var och en individuellt, direkt till pensionatet. Cirkapris för övernattning är euro/person/natt. Måltider: frukost, lunch/lunchpaket och middag betalas på plats av var och en direkt till pensionatet. Mycket överkomliga priser! 12 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

15 Resor Deltagaravgift: 500:- för att täcka gemensamma kostnader. Om du är intresserad skickar du en enkel intresseanmälan snarast (och senast 15 april 2014) till Mikael Jeppson Runt den 20 april får du sedan ytterligare information och möjlighet att göra en definitiv anmälan och betala din deltagaravgift. Du erhåller din turordningsplats i samband med din definitiva anmälan och att deltagaravgiften registreras på SMF:s konto. SMF:s Webshop I vår webshop finns Svampvakttröjor, nya Funga Nordica med mera. T-shirt endast 150:- SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 13

16 SMF Mykologiveckan i Timrå 8 14 september 2014 Food and accommodation If you want information about food and accommodation in English, please contact Hjördis Lundmark, telephone Utförlig information om Mykologiveckan i Timrå liksom anmälningsblankett finns i SMT Här kommer kompletterande information om mat- och boendealternativ. Vi har reception, arbets- och utställningslokaler i Bergeforsparken som ligger i Sörberge intill väg E4 cirka två mil norr om Sundsvall. Receptionen är öppen från kl 13 måndag 8 september. Gemensam middag kl 18 och därefter föredrag och information om veckan. Vi intar även måltider i Bergeforsparken. Digitalt utskick med exkursionsguide och praktisk information sker i början av augusti, ungefär en månad före mötet. Hotell med hög standard Söråkers herrgård Cirka 5-10 minuters bilfärd till Bergeforsparken. Enkelrum, dusch, toa, TV på rummet, byte handdukar, inkl frukost: 5970 kr Dubbelrum, dusch, toa, TV på rummet, byte handdukar inkl. frukost 4500 kr Hotellrum på Söråkers herrgård bokas av deltagaren själv, senast 1 maj direkt till Söråkers herrgård, telefon , e-post: Matkostnad på 930 kr tillkommer för lunchmatsäck, middag, kvällsfika och festmiddag som betalas före 1/ till PlusGiro Vandrarhem och stugor Lögdö herrgård, vandrarhem Anrik och vacker herrgårdsmiljö med rymliga rum. Vi ser därför gärna att man helst bor två i varje rum och har differentierat avgiften utifrån detta. Man städer sitt rum före avresa. Tio minuters bilfärd till Bergeforsparken. Enkelrum med dusch och toa i korridor: 3000 kr/person för hela veckan Dubbelrum med dusch och toa i korridor: 1500 kr/person för hela veckan Flerbäddsrum (4-6 per rum): 800 kr/person för hela veckan Hyra av sänglinne och handdukar: 100 kr Önskemål om boende fördelas i turordning efter anmälningsdag. Bokning av boende på Lögdö herrgård bör ske senast 1 maj 2014 hos Hjördis Lundmark, telefon: , e-post: Betalning av boende på Lögdö herrgård och ev hyra av sänglinne och handdukar senast 1/ till PlusGiro Vid bokning anges vem du vill dela rum med (om det är aktuellt) samt om du önskar hyra sänglinne och handdukar. 14 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

17 Wiftstavarvs camping, vandrarhem Cirka 5 minuters bilfärd (20 minuters promenad) till Bergeforsparken. Här finns 6 stugor och vandrarhem med 8 rum. Vi räknar med maximalt två boende per rum. Dusch och toaletter finns i vandrarhemmets korridor och i särskilt servicehus för de som bor i stugor. Ensam i dubbelrum inkl. moms och städning 2400 kr/person och veckan Två boende i rummet 1200 kr/person och veckan Ensam i stuga 2700 kr/person och veckan Två boende i stuga 1350 kr/person och veckan Sänglinne och handdukar kan hyras för 100 kr och betalas till campingvärden. Bokning av boende på Wifstavarvs camping bör ske senast 1 maj 2014 hos Hjördis Lundmark, telefon: , e-post: Betalning av boende på Wifstavarvs camping bör ske senast 1/ till PlusGiro Måltider Måltider under veckan serveras i anslutning till kurslokalen i Bergeforsen. Samtliga måltider från måndag middag 8/9 till och med söndag frukost 14/9 ingår och avser frukost, lunchmatsäck, middag, kvällsfika, festmiddag. Kostnad 1130 kr som betalas före 1/ till PlusGiro Ange ev önskemål om alternativ kost Meddela även om du disponerar egen bil och kan tänkas köra till exkursionslokaler. Anmälningsavgift Anmälningsavgiften på 1000 kr insättes på PlusGiro senast 1 maj Glöm inte ange ditt namn. Som anmälningsdag räknas datum när inbetalning av anmälningsavgiften är registrerad. Har du frågor så kontakta gärna Hjördis: Hjärtligt Välkommen SMF Hjördis Lundmark Jan-Olof Tedebrand SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 15

18 Minnesord Olle Persson 15 maj januari 2014 Entusiasm och nyfikenhet präglade vårt nystartade Sundsvalls Mykologiska Sällskap på tidigt 70-tal. Vår Guru Rolf Lidberg sökte då kontakt med andra svampkunniga, bland annat via Naturhistoriska Riksmuseet och Stockholms svampvänner. En av dessa kontakter som kom att få stor betydelse för oss i svampföreningen var Olle Persson. Olle besökte oss i Sundsvall under en svampdag där programmet bestod av svampexkursion i Selångerskogen, en svamputställning i Studiefrämjandets lokaler och knytkalas på kvällningen. Olle Persson underhåller med George Formby-låtar. Foto Anders Bohlin. Olle Persson hämtades vid tåget. Han var mycket prydligt klädd i välskräddade golfbyxor och rutiga knästrumpor, jägarkeps och paraply. Färden gick direkt ut i naturen till Selångerskogen. Där lyssnade vi alla andäktigt till Olle och tog nyfiket del av hans stora svampkunskap. Vi samlade svamp till utställningen och återvände till utställningslokalen. Med Rolfs noggrannhet ordnades en fin utställning som under eftermiddagen var öppen för allmänheten. Där var Olle stjärnan som kunde allt. Vi var alla fyllda av beundran inför Olles stora kunskap. När utställningen stängde och det var dags för Knytis så dukades ett långbord med massor med delikatesser. Stämning-en var avspänd och Rolf plockade fram sin gitarr och det blev sång av hjärtans lust. I en paus frågade Olle Persson försynt om han fick låna gitarren. Så klart! svarade Rolf, som gillade sådana initiativ. Olle stämde om gitarren till banjostämning och sjöng några George Formbylåtar. Vår beundran av Olle blev ännu större och han adopterades i allas våra hjärtan. Det blev en härlig stämning och kvällen ville aldrig ta slut. Olle blev genom åren en trogen gäst i Medelpads svampskogar och på Mykos Borgsjövec-kor. När han var på besök i Sundsvall var han alltid gäst hemma hos oss. Han var morgontidig och väckte oss 16 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

19 Minnesord alltid entusiastiskt med några låtar ackompanjerade av ukulelen och ett härligt leende. Han blev för många år sedan hedersmedlem i Sundsvalls Mykologiska Sällskap. Olle hade en skön och underfundig humor som roade oss alla. Minnena är många och fina. Kvar finns ett tomrum. Dels kring hans rikliga kunskap om svamp men också för hans förmåga att sprida glädje med sin sång och musik. Hans böcker Svampar i Naturen och Kantareller kommer för lång tid framöver vara till kunskap och glädje för alla svampvänner. Olle - vi saknar dig! Hjördis Lundmark Olle Persson (t v) i samspråk med Paul Printz och Nils Suber under Nordisk Mykologisk Kongress i Kuusamo (Finland) Foto Anders Bohlin. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 17

20 Minnesord Kjell Olofsson Mykologi och fotografering var Kjells stora intresse. Kjell var med och startade Umeå Mykologiska förening i slutet av -70 talet och han var dess ordförande ända till föreningen upphörde. Vi alla som varit med på svamputflykter minns hans engagemang och nyfikenhet både gällande sällsynta svampar som bombmurkla och vanliga matsvampar. Under olika tider på året beskrev och visade han oss olika svampmiljöer. Kjell undervisade vid Umeå universitets svampkurser under alla år från Systematik, artkunskap, ekologi, naturvård och mikroskopering var hans främsta ämnen. Vi minns studenternas förtjusta utrop när de fått fram preparat av sporer i mikroskopet. Hans värme och lugn i undervisningen uppskattades av studenterna, liksom hans entusiasm, kunskap och noggrannhet. Kjell hade alltid med kameran i svampskogen och vi har fått ta del av fantastiska svampbilder och in i det sista jobbade han med kameran och redigerade bilder på datorn blev Kjell Hedersmedlem i Svampkonsulenternas riksförbund för insatser han gjort för svampkonsulenterna i avseende om stöd, pedagogik, hängivenhet och vänlighet. Vi minns Kjells smittande skratt, underfundiga humor och glimten i ögat. Kjell lämnar en stor och nära vänkrets. Djupt känns förlusten för Svampsverige. Elisabeth Bååth Foto Anne Molia. 18 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 34 nummer 1 2013

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 34 nummer 1 2013 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 34 nummer 1 2013 Svenska mykologer - Nils Suber ÅKE STRID Nils Suber (1890 1985) Nils Suber var under många decennier som en institution för många svampintresserade. Genom

Läs mer

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 57-91, 2009 Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Medlemsskrifterna berättar SMF ÅKE STRID Hur det började Femsjö 1979 Sveriges Mykologiska Förening bildades

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002 Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 INNEHÅLL 4.2002 HELSINGFORS - STADEN DÄR ÖST OCH VÄST MÖTS...4 Anhörigstöd...6 Svensk Nefrologsjuksköterskeförening...8

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Södra Sveriges Familjeterapiförening bjuder in till Rikskongress i oktober. Välkommen till Ystad!

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Södra Sveriges Familjeterapiförening bjuder in till Rikskongress i oktober. Välkommen till Ystad! SFT Svensk Familjeterapi Nummer 3/2013 Södra Sveriges Familjeterapiförening bjuder in till Rikskongress i oktober. Välkommen till Ystad! Svensk Familjeterapi Nr 3 2013, årgång 24 Issn 100 3421 Utges av

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006 Dynamiquen nr 3 2006 Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box 2109 750 02 Uppsala Telefon 018 4710000 E-post dynamiquen @personalvetarna.com Ansvarig utgivare Joakim Åhrén Layout Anja

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 1949 SGSSLX 2009 Landsgilleting på Kolbodagården söder om Kalmar, tingshandlingar sid 5-7 Foto: Lars Stejdahl Följ

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan Tidningen Ju-jutsu Kai www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009 Anders Bergström 7 dan Nya 4 dan Nya 5 dan Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet Ju-jutsu

Läs mer

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge?

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? Team Olivia! Vill du ha en personlig assistans där vi

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? PRESENTATION ÖVERSÄTTNING AV SFÖ:S ÄR KUL STYRELSE ÄVEN 10

Läs mer