Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014"

Transkript

1 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 35 nummer

2 Svenska mykologer - Karl Starbäck Jan Nilsson Karl Starbäck ( ) Karl Starbäck föddes och växte upp i Norrköping. Under skoltiden visade han inga större naturintressen vad studierna beträffar. Istället kom han att knyta en stark privat kontakt med botanisten C. J. Lönnberg, hemmahörande i Ringstad, norr om Norrköping. De företog många naturutflykter tillsammans runt Norrköping. Efter sin gymnasieutbildning fortsatte han studierna vid Uppsala, där han studerade botanik. Hans akademiska insatser är starkast förknippade med botaniken, och då främst mykologin, även om han under studietiden i Uppsala kom att bli allt mer engagerad i samhällspolitiska frågor disputerade han på avhandlingen "Studier i Elias Fries' svampherbarium". Han kom att publicera flera arbeten inom mykologin och fick även ett svampsläkte uppkallat efter sig, nämligen Starbaeckia verkade Starbäck som docent i botanik. vid Uppsala universitet. Han anställdes 1897 som adjunkt vid läroverket i Hudiksvall, där han stannade till Då flyttade han till Gävle, där han blev lektor i naturalhistoria och kemi vid läroverket. Vid denna tid hade emellertid Starbäck blivit allt mer politiskt aktiv och uppehöll inte sin tjänst i någon större omfattning. Istället var han tjänstledig och ägnade sig åt politiska uppdrag. Han blev riksdagsman och var särskilt engagerad i frågor som rörde försvar och naturvård. I sin politiska ungdom var han liberal men avslutade sin politiska bana som högerrepresentant för Stockholm. Han var med och grundade Svenska Naturskyddsföreningen och var i många år en av dess styrelseledamöter. Lektorstjänsten i Gävle innehade han formellt till Starbäck har framställts som en "utpräglad sällskapsmänniska med ett bullrande skratt. Reslig och huvudet högre än de flesta, med en myndig basröst, synes han ändå ha varit en man av folket och uppskattad i breda kretsar av svenskt föreningsliv" Jan Nilsson Källa: Svenskt biografiskt lexikon Redaktion Redaktör och ansvarig utgivare Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan 4, TROLLHÄTTAN Hjalmar Croneborg Mattsarve Gammelgarn LJUGARN Svensk Mykologisk Tidskrift inkluderar tidigare: Jan Nilsson Smeberg BULLAREN Omslagsbild Karl Starbäck. Källa: Svenskt biografiskt lexikon

3 I detta nummer nr Ordförandens sida 2 Ellen Larsson Teknik 3 Hitta rätt med koordinater Sofia Lund & Mikael Jeppson Kurser 7 Naturvårdskurs 9 Börja med svampar 11 Ängssvampskurs Resor 12 Ängssvampsexkursion i Slovakien SMF 14 Mykologiveckan i Timrå Hjördis Lundmark & Jan-Olof Tedebrand Minnesord 16 Olle Persson Hjördis Lundmark 18 Kjell Olofsson Elisabeth Bååth Manusstopp för SMT maj SMT oktober SMT november Redaktionen SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 1

4 Ordförandens sida Ordföranden har ordet Inte heller 2013 blev ett superår för oss svampälskare. Sommaren var den varmaste och torraste på mycket länge, så sommarsvamparna uteblev på många håll, men inpå senhösten bättrade det sig och då dök det upp en del trevliga fynd. Själv gick jag på en ny lokal för saffransticka och aldrig har jag väl sett så mycket oxtungssvamp under en och samma säsong. På mykologiveckan som arrangerades av Stockholms svampvänner klagade man också över det torra vädret men trots det fick jag höra av Mattias Andersson att det rapporterats in över 4000 fynd i Artportalen från veckan. Helt fantastiskt. Det gjorde ni bra! Jag vill verkligen puffa för att vi alla blir lite bättre på att rapportera in fynd i Artportalen. Gör svamparna synliga! En ökad inrapportering av svampförekomster innebär en ökad kunskap om våra svamparters status, ekologi och hotbild. Ju fler rapporter som kommer in desto bättre blir myndigheter på att ta hänsyn och uppmärksamma värdefulla marker och skogar, där våra svampar lever. Bidra till att öka kunskapen om våra svampar och deras mångfald. SMF:s projekt Svampvakt tuffar vidare. Era inventeringar av skogsvaxskivlingar och ängssvampar har under året inte gett så många fyndnoteringar i Artportalen som man skulle kunnat hoppats på. Detta beror inte på er kära medlemmar, utan på svampsäsongen. Det torra vädret i början av september gjorde att vi ledsamt nog fick ta beslutet att ställa in kursen Ängssvampar vaxvakt i äng och hage. Det fanns inte en enda svamp att finna i Surahammar. Då är det inte konstigt att rapporterna uteblir. Jag är så stolt och tacksam att ni är så med och ställer upp så bra för vår väkteriverksamhet. Michael Krikorev har nyligen gjort en sammanställning över vad som rapporterats in via rapportmodulen på SMF:s hemsida och i Artportalen. Totalt finns det nu fynduppgifter av skogsvaxskivlingar från åren De flesta noteringarna av mindre vanliga och rödlistade skogsvaxskivlingar gjordes 2011, som var ett bra år. De senaste två åren har det mest kommit in rapporter om vanliga arter. För ängs- och hagmarkssvampar är det inte lika lätt att redogöra för antalet fynduppgifter, eftersom det rör sig om arter i flera olika släkten som inte går att söka ut som en enskild grupp i Artportalen. Men som ett exempel finns hela 7158 fynduppgifter av arter i släktet Hygrocybe inrapporterade från åren , och varje fynduppgift är ett värdefullt bidrag till en ökad kunskap om våra ängslevande svampar. Vi har mycket trevligt att se fram emot under kommande säsong. Det blir Mykologivecka i Timrå under vecka 37, ängssvampskurs i Surahammar 19 21/9, och sent i höst har vi planerat att för första gången arrangera en naturvårdsinriktad kurs som kommer att hållas på Kinnekulle 31/10 2/11. Mer information om kurser och årets resa till Slovakien finner ni i detta nummer av SMT. Glöm inte heller bort vår hemsida där ni kontinuerligt kan följa vad som händer och exempelvis köpa fältguiderna till vår väkteriverksamhet. Jag ser med spänning fram emot årets svampsäsong. I söder har den redan börjat där det milda vädret lockat fram vedlevande svampar som vinterskivlingen. Vi ses, om inte förr i svampskogen! Ellen Larsson 2 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

5 Hitta rätt med koordinater Teknik Sofia Lund & Mikael Jeppson Inledning GPS:en är ett fantastiskt hjälpmedel vid inventeringar och artjakt. Men, som allt nymodigt, kan den också ställa till det. Det finns nämligen inte bara ett koordinatsystem att ange en viss plats med, utan en hel uppsjö av dem och för att hitta dit man vill måste man veta vilket system man ska använda. En klassisk skattkarta visar en ö med en viss form. På ön finns ett antal palmer och om man går x antal steg västerut från den största palmen så hamnar man på platsen där skatten grävts ner. Man är inte direkt miljonär bara för att man lyckats komma åt en sådan karta. Det är nämligen inte helt självklart vilken av världshavens alla öar som avses. Skulle man mot förmodan hitta ön så kan palmerna ha försvunnit eller så har det vuxit upp en hel skog av palmer och var ska man då börja gräva? Ungefär på den nivån var det att botanisera för inte så länge sedan. Någon hade sett en art på västsluttningen av berget si och så. Väl framme vid bergets västsluttning kunde man få leta i dagar innan man hittade vad man skulle. Förutsatt att det inte fanns fler berg med samma namn och man tagit sig till fel ställe redan i utgångsläget. Eller att berget fått ett nytt namn och det gamla fallit i glömska. Idag har vi tillgång till GPS och kan ange mycket exakta lokaler för olika fynd vi gör. Med hjälp av en GPS kan man ange en position med koordinater. Det innebär att det går att återfinna platsen även om de landmärken som en tidigare vägbeskrivning byggde på försvunnit. Med koordinater anges en plats på jorden i förhållande till en referenspunkt. I det förr vanliga longitud-latitud-systemet var nollpunkten jordens mittpunkt och koordinaterna angav vinkeln från denna. Latitud motsvarar vinkeln mellan platsen och ekvatorn. Longitud motsvarar vinkeln mellan platsen och en noll-meridian mellan nordpolen och sydpolen. Denna nollmeridian gick genom Greenwich i närheten av London. Var ekvatorn låg fick man ta stjärnhimmeln till hjälp för att hitta. Exaktheten var i bästa fall på några hundra meter när och mätningarna kunde (antar man) bara göras under vissa väderförhållanden och tider på dygnet. Under historiens gång har referenspunkten, föga förvånande, ifrågasatts. Fransmännen ansåg till exempel att den borde ligga i Paris. Longitudlatitud är ett sfäriskt koordinatsystem. På kartor används ofta rätvinkliga koordinatsystem. Dessa koordinatsystem har olika referenspunkter, en del är nationella och andra internationella. Det finns idag en hel uppsjö olika geografiska koordinatsystem. Det räcker alltså inte med att man har koordinater till den nedgrävda skattkistan. Man måste också veta vilket koordinatsystem dessa är angivna i. Vanliga koordinatsystem Några idag vanligt använda koordinatsystem är RT90, SWEREF 99 och WGS84 RT 90 (även kallat Rikets Nät) var det vanligaste systemet på svenska kartor fram till Endast användbart inom Sveriges gränser. X-värde (= nord-syd) med 7 siffror Y-värde (=öst-väst) med 7 siffror SWEREF 99 började användas på svenska kartor 2007 och är numera det officiella svenska kartsystemet som bland annat används av länsstyrelserna. Endast användbart inom Sveriges gränser. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 3

6 Teknik X-värde (nord-syd) med 7 siffror Y-värde (öst-väst) med 6 siffror WGS84 är ett internationellt gångbart koordinatsystem som bygger på latitud (norr-söder) och longitud (öst-väst). Det förekommer i flera format: decimalgrader grader, minuter, sekunder grader, minuter, decimalminuter Observera att punkt (.) används istället för decimalkomma (,). Kommatecken kan användas för att skilja latitud- och longitudvärdena åt. Liksom Sverige, har olika länder egna officiella nationella koordinatsytem. Om du är utomlands och vill ange koordinater för dina fynd kan du alltid använda WGS84, helst i formatet med decimalgrader som gör att du slipper använda tecken för minuter ( ) och sekunder ( ). På de flesta GPS:er kan man välja vilket koordinatsystem man vill använda. Detta görs under inställningar. Konvertera koordinater På internet finns ett antal sidor där man enkelt kan konvertera en koordinatuppgift från ett koordinatsystem till ett annat. Hur tar man fram en koordinat för en geografisk punkt? 1. GPS i naturen Följ GPS-fabrikantens manual. 2. SMF Svampvakt (dator eller mobil med internetuppkoppling) [http://www.svampar.se/ sv/svampvakteri/skogsvaxvakteri/vaxvakt-rapportera] Sök på kartan efter den geografiska punkt du vill ha koordinater för. Välj koordinatformat. Inställningarna RT90 och SWEREF99 visar koordinater inom Sveriges gränser medan WGS84 omfattar hela världen (endast värden i decimalgrader). 3. Från andra karttjänster (dator eller mobil med internetuppkoppling) De flesta digitala kartor på nätet har funktioner där man kan ta fram koordinater. Börja med att söka upp platsen på kartan (med så hög zoomningsgrad som möjligt för bästa noggrannhet). gis.lst.se På länsstyrelsernas kartservice gis.lst.se letar man som vanligt först upp sin punkt och zoomar till högsta zoomningsnivå. Klicka sedan på en symbol upptill i kanten på kartan som visar två vinkelställda pilar med ett frågetecken. Klicka på punkten på kartan. Koordinater i tre olika format visar sig i kartans underkant RT90 SWEREF99 WGS84 grader, minuter, decimalminuter Google På Google maps söker man upp sin lokal, högerklickar och får upp en meny. Klicka på vad finns här så kommer en koordinat för punkten upp i sökfältet. Koordinatens format är i WGS84 4 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

7 Teknik Tabell 1. Koordinater för fyren Långe Jan på Ölands södra udde i olika koordinatsystem men den kan alltid konverteras till ett nationellt svenskt koordinatsystem via någon av konverteringssajterna ovan, förutsatt att punkten ligger inom Sveriges gränser. Generellt är att Googles koordinater bygger på latitud/longitudformatet, som går att använda internationellt. Hitta.se På hitta.se zoomar man in sig på sin punkt och klickar på menyn under vägbeskrivningar. Gå vidare på koordinater. Då kommer punktens belägenhet upp i tre format: 1. RT90 2. WGS84 decimalgrader 3. WGS84 grader/minuter/sekunder Hur hitta en punkt i naturen om man har en koordinat? 1. Via GPS Skriv in din koordinat i det format som din GPS kräver och följ tillverkarens manual för att få GPS:en att visa dig vägen fram till platsen. 2. Via karta SMF Svampvakt [http://www.svampar.se/sv/svampvakteri/skogsvaxvakteri/vaxvakt-rapportera] Skriv in din koordinat i lämpligt format (RT90 och SWEREF99 endast Sverige; WGS84 (decimalgrader) fungerar internationellt) och se din lokal på en version av Google maps. Du kan zooma in och ut för bättre överblick. Under kartan kommer uppgifter om den valda lokalens geografiska namn och belägenhet (kommun, län etc). Använd datorns print screen-funktion (PrtSc) och skriv ut kartan via ett bildbehandlingsprogram. gis.lst.se Öppna kartan (tittskåpet) på lämpligt län/kartområde, klicka på symbolen i överkanten med ett förstoringsglas och x/y och skriv in din koordinat i format RT90, SWEREF eller WGS84 och klicka OK. Punkten visas med en röd prick i kartutsnittes centrum. Zooma in för att se detaljer. Kartan kan lätt skrivas ut (klicka på en liten skrivarsymbol) och tas med i fält. Google Skriv in din koordinat i WGS84-format i sökfältet. Kom ihåg att kommatecken ersätts med punkt i internationella sammanhang, men att kommatecken skall användas för att skilja latitud- och longitudvärdena. Kartan kan skrivas ut genom att klicka på skrivarsymbolen strax till vänster om kartan. Hitta.se Ingen användbar sökfunktion. Rapportera fynd Det är viktigt att vi rapporterar våra svampfynd till Artportalen. Vid all rapportering ska koordinater och koordinatsystem anges och när man söker ut uppgifter från Artportalen kan man också under Min profil välja vilket koordinatsystem man vill att uppgifterna ska visas i. I övrigt hänvisas till Artportalens användarmanual. Rapportering av skogsvaxskivlingar (Hygrophorus spp) kan göras via SMF:s rapporteringsmodul. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 5

8 Teknik Avslutning Med GPS:ens hjälp har det blivit betydligt lättare att utbyta lokaluppgifter och återfinna platser där någon hittat en viss art. Skattkistan kommer dessvärre inta att hittas förrän det görs en skattkarta med både koordinater och koordinatsystem. Och denna skattkarta är sannolikt ett digitalt script snarare än ett pergament med svedda hörn. Om det nu finns några skatter alls numera Lycka till! Sofia Lund Brearedsvägen Varberg Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan Trollhättan Göteborgs svampklubbs tidskrift Windahlia finns nu tillgänglig på DVD-skiva. Tidskriften gavs ut första gången 1971 och sista numret kom kom ett avslutande generalregister. Därefter slogs Windahlia ihop med Svensk Mykologisk Tidskrift. Även om Windahlia har några år på nacken så finns här mycket läsvärt att hämta. Skivan har sammanställts av SMF och säljs nu till alla intresserade. Kan beställas i vår web-butik. 6 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

9 Mykologihelg med fokus på svampar och naturvård 31/10 2/ Falkängens vandrarhem, Hällekis Kurser Svampar är en artgrupp som har fått för lite utrymme i det nationella naturvårdsarbetet. En anledning till detta är att det funnits kunskapsluckor om svampars biologi och ekologi vilket försvårar arbetet med effektiva naturvårdsinsatser. Under den här Mykologihelgen vill vi sammanföra forskare, naturvårdsbiologer och mykologer för att diskutera den nuvarande statusen för olika arter samt olika idéer och konkreta exempel för hur hotade svampars levnadsbetingelser kan förbättras. Fokus kommer även ligga på hur naturvårdsintressanta svampar används som verktyg att hitta miljöer med höga naturvärden.vi Gammelskog i Norrland. inleder helgen med en introduktion till hur svampar används inom naturvården. Vi kommer även diskutera olika grupper av svampar med fokus på deras ekologi för att förstå bättre varför just dessa grupper är hotade. Under lördagen fortsätter vi med diskussioner och föredrag om kunskapsläget när det gäller restaureringsåtgärder för svampars habitat i skog-, ängs- och sandmarksmiljöer. Vi hinner även med en exkursion för att titta på konkreta exempel och förhoppningsvis lite svamp! Helgen avslutas med en diskussion om hur vi kan gå vidare genom exempelvis återkommande inventeringar för att säkert kunna fastställa förändringar i populationsstorlekar hos svampar. Kostnader: Kursavgift: 500:- Logi och helpension fredag kväll (middag) söndag morgon (frukost): Dubbelrum 1020:-/person Enkelrum 1220:- Möjlighet att hyra sänglinne för 65:- Varje deltagare städar själv sitt rum Du anmäler dig så snart som möjligt och senast den 31 augusti 2014 genom att skicka ett mail till Elisabet Ottosson med kontaktuppgifter och önskemål om inkvartering (dubbelrum/enkelrum) och eventuell specialkost. Samtidigt skickar du din deltagaravgift och betalning för mat och logi till SMF:s bankgiro Glöm inte att skriva Naturvårdskurs och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande och logi, liksom lite detaljer kring utrustning kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat. Vandrarhemmets avbokningsregler gäller (se www. falkangen.se). SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 7

10 Kurser Preliminärt program: Fredag 31/ Incheckning och utdelning av kursmaterial Middag Välkomna. Kort presentation av kursdeltagare och praktisk information Johan Nitare - Introduktion och historik svampar i naturvården. Lördag 1/ Frukost Anna-Maria Eriksson - Restaurering och naturvårdsbränningars påverkan på vedlevande svampar Kaffe Exkursion med lunch utomhus Middag Kill Persson - Restaurering av svampars habitat i ängs-, hag- och sandmarker. Söndag 2/ Frukost & utcheckning av rum Långsiktiga åtgärder och övervakning av svampars populationer Kaffe Diskussion & avslutning Lunch Naturvårdsbränning. 8 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

11 Börja med svampar SMF:s nybörjarkurs i svampkunskap Kurser SMF planerar en veckoslutskurs i svampkunskap för nybörjare 4 7 september Kursen går av stapeln på Kynnefjälls Natur i Munkedals kommun, Bohuslän. Kursen är uppdelad i fältarbete, praktiska bestämningsövningar och föreläsningar. Kursen är öppen även för icke-smf-medlemmar. Några kursmoment hur man bestämmer svampar till släkte med hjälp av svampböcker och resurser på internet några karaktäristiska svampar i de naturtyper vi besöker den moderna systematiken - kort översikt enkel mikroskoperingsteknik svampars levnadssätt hur man känner igen och klassificerar olika biotoper att rapportera svampfynd i Artportalen projekt Vaxvakt - skogsvaxskivlingar och ängssvampar Vi startar med en gemensam samling och middag på torsdagskvällen den 12 september och avslutar efter frukost söndagen den 15 september. Tag med dig dina svampböcker, en svampkorg och fältklädsel. Om du har ett mikroskop får du gärna ta med det och en bärbar dator och en digitalkamera kan komma väl till pass. Kostnader Kursavgift: 800:- Logi och helpension i dubbelrum torsdag kväll (middag) söndag frukost: 2000:- Enkelrumstillägg: 300:- (begränsad tillgång) Uppställning av husbil/husvagn: 100:-/dygn, tillgång till el 40:-/dygn Städning av rum ingår i logipris. Evelina och svampen. Boende sker i stugor med dubbelrum Varje rum har egen toalett och dusch. Rummen håller hög standard. Vi disponerar en arbetslokal som är belägen i huvudbyggnaden. I samma huvudbyggnad finns också matsalen där frukost, lunch och middag serveras. Stugorna är belägna meter från huvudbyggnaden. Hela anläggningen ligger långt från bebyggelsen, mitt i skogen, och är byggd som en naturnära kursgård med inriktning mot natur/miljö. Du kommer att få en naturskön upplevelse och fina svamplokaler i närheten. Svampstudier.. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 9

12 Kurser Kursledare: Mikael Jeppson och Anita Stridvall Översiktligt program Torsdag 4 september Ankomst, incheckning Middag Teoripass Fredag 5 september Frukost Exkursion Lunch Bestämningsarbete och teoripass Middag Bestämningsarbete och teoripass, utställning Lördag 6 september Frukost Exkursion (annan naturtyp än föregående dag; fältlunch) Bestämningsarbete och teoripass Middag Bestämningsarbete, teori, utställning Svampstudier med Ryman. Söndag 7 september Frukost Sammanfattning och avslutning Anmälan senast den 15 juli 2014 Skicka in din anmälningsblankett (finns även på som pdf) till Mikael (adress nedan). Samtidigt betalar du in kursavgift och kostnad för logi + helpension till SMF:s bankgiro Deltagarantalet är begränsat och du erhåller din turordningsplats när dina pengar har kommit in till SMF. Kursavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning senare än 27 augusti Välkomna! Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan Trollhättan Från utställningsbordet. Anita Stridvall 10 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

13 Ängssvampar Vaxvakt i äng och hage september 2014 Kurser Alla medlemmar i SMF inbjuds till att delta i Projekt Svampvakt i äng och hage! Projekt Svampvakt fortsätter med en kurs under den tid då ängssvampar normalt har sin högsäsong. Veckoslutet september finns möjlighet att närmare lära känna ängssvampar under ledning av Tom Sävström och Kill Persson. Vi bor på Surahammars vandrarhem nära många värdefulla ängs- och betesmarker med lång hävdkontinuitet, där vi ägnar dagarna åt exkursioner och praktiskt bestämningsarbete. Preliminärt program Fredag 21/ Middag Kursstart med presentation av Surahammars natur, ängssvampar och deras taxonomi. Bestämningsteknik. Genomgång av exkursionslokalerna. Lördag 22/ Frukost Exkursion, fältlunch Eftermiddagsfika Bestämningsarbete Middag Bestämningsarbete. Genomgång av utställning. Ängssvampars ekolog och utbredning. Söndag 23/ Frukost Kort exkursion i närområdet. Bestämningsarbete. Dokumentation. Inrapportering i Artportalen Städning av rum, utcheckning. Kostnader Kursavgift: Logi och mat: 0:- (SMF står för kursavgiften) Hela helgen från middag på fredag kväll t o m lunch på söndag. Dubbelrum :-/person, enkelrum :- Anmälan Anmälan senast 1 juli 2014 genom att skicka ett mail till Kill Persson med kontaktuppgifter och önskemål om inkvartering (enkelrum eller dubbelrum med uppgift om vem du eventuellt önskar dela rum med). Ange också eventuell specialkost. Skicka samtidigt betalning för logi och mat till SMF:s bankgiro Glöm inte att skriva ditt namn i meddelandefältet. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande och logi, liksom lite detaljer kring utrustning, kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat. Kursgårdens avbokningsregler gäller. Kill Persson Mastens väg Gullbrandstorp Tel: , Välkommen till Surahammar! SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 11

14 Resor Ängssvampar i Slovakien 2014 På inbjudan av slovakiska mykologer genomförs en ängssvampsexkursion i Biele Karpaty i västra Slovakien oktober Deltagarantalet är begränsat och inkvarteringen är enkel (man måste räkna med att dela rum). Inkvarteringen blir på ett litet pensionat i Kykula, där också måltiderna intas. Möjligheter finns att ställa upp några mikroskop. Kykula ligger mitt i ett stort gräsmarksområde, precis på gränsen till Tjeckiska republiken och vi räknar med att exkurrera på båda sidor gränsen. Våra ciceroner i fält blir Ivona Kautmanová, Vacláv Kautman, Viktor Kucera och lokala mykologer från både Slovakien och Tjeckiska republiken. Resa: Ordnas och betalas av var och en individuellt. En möjlighet är att flyga till Wien och ta sig till exkursionsområdet med hyrbil (190 km). Samlingspunkten i Slovakien blir pensionatet i Kykula. Logi: 3 4-bäddsrum. Logikostnad betalas på plats av var och en individuellt, direkt till pensionatet. Cirkapris för övernattning är euro/person/natt. Måltider: frukost, lunch/lunchpaket och middag betalas på plats av var och en direkt till pensionatet. Mycket överkomliga priser! 12 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

15 Resor Deltagaravgift: 500:- för att täcka gemensamma kostnader. Om du är intresserad skickar du en enkel intresseanmälan snarast (och senast 15 april 2014) till Mikael Jeppson Runt den 20 april får du sedan ytterligare information och möjlighet att göra en definitiv anmälan och betala din deltagaravgift. Du erhåller din turordningsplats i samband med din definitiva anmälan och att deltagaravgiften registreras på SMF:s konto. SMF:s Webshop I vår webshop finns Svampvakttröjor, nya Funga Nordica med mera. T-shirt endast 150:- SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 13

16 SMF Mykologiveckan i Timrå 8 14 september 2014 Food and accommodation If you want information about food and accommodation in English, please contact Hjördis Lundmark, telephone Utförlig information om Mykologiveckan i Timrå liksom anmälningsblankett finns i SMT Här kommer kompletterande information om mat- och boendealternativ. Vi har reception, arbets- och utställningslokaler i Bergeforsparken som ligger i Sörberge intill väg E4 cirka två mil norr om Sundsvall. Receptionen är öppen från kl 13 måndag 8 september. Gemensam middag kl 18 och därefter föredrag och information om veckan. Vi intar även måltider i Bergeforsparken. Digitalt utskick med exkursionsguide och praktisk information sker i början av augusti, ungefär en månad före mötet. Hotell med hög standard Söråkers herrgård Cirka 5-10 minuters bilfärd till Bergeforsparken. Enkelrum, dusch, toa, TV på rummet, byte handdukar, inkl frukost: 5970 kr Dubbelrum, dusch, toa, TV på rummet, byte handdukar inkl. frukost 4500 kr Hotellrum på Söråkers herrgård bokas av deltagaren själv, senast 1 maj direkt till Söråkers herrgård, telefon , e-post: Matkostnad på 930 kr tillkommer för lunchmatsäck, middag, kvällsfika och festmiddag som betalas före 1/ till PlusGiro Vandrarhem och stugor Lögdö herrgård, vandrarhem Anrik och vacker herrgårdsmiljö med rymliga rum. Vi ser därför gärna att man helst bor två i varje rum och har differentierat avgiften utifrån detta. Man städer sitt rum före avresa. Tio minuters bilfärd till Bergeforsparken. Enkelrum med dusch och toa i korridor: 3000 kr/person för hela veckan Dubbelrum med dusch och toa i korridor: 1500 kr/person för hela veckan Flerbäddsrum (4-6 per rum): 800 kr/person för hela veckan Hyra av sänglinne och handdukar: 100 kr Önskemål om boende fördelas i turordning efter anmälningsdag. Bokning av boende på Lögdö herrgård bör ske senast 1 maj 2014 hos Hjördis Lundmark, telefon: , e-post: Betalning av boende på Lögdö herrgård och ev hyra av sänglinne och handdukar senast 1/ till PlusGiro Vid bokning anges vem du vill dela rum med (om det är aktuellt) samt om du önskar hyra sänglinne och handdukar. 14 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

17 Wiftstavarvs camping, vandrarhem Cirka 5 minuters bilfärd (20 minuters promenad) till Bergeforsparken. Här finns 6 stugor och vandrarhem med 8 rum. Vi räknar med maximalt två boende per rum. Dusch och toaletter finns i vandrarhemmets korridor och i särskilt servicehus för de som bor i stugor. Ensam i dubbelrum inkl. moms och städning 2400 kr/person och veckan Två boende i rummet 1200 kr/person och veckan Ensam i stuga 2700 kr/person och veckan Två boende i stuga 1350 kr/person och veckan Sänglinne och handdukar kan hyras för 100 kr och betalas till campingvärden. Bokning av boende på Wifstavarvs camping bör ske senast 1 maj 2014 hos Hjördis Lundmark, telefon: , e-post: Betalning av boende på Wifstavarvs camping bör ske senast 1/ till PlusGiro Måltider Måltider under veckan serveras i anslutning till kurslokalen i Bergeforsen. Samtliga måltider från måndag middag 8/9 till och med söndag frukost 14/9 ingår och avser frukost, lunchmatsäck, middag, kvällsfika, festmiddag. Kostnad 1130 kr som betalas före 1/ till PlusGiro Ange ev önskemål om alternativ kost Meddela även om du disponerar egen bil och kan tänkas köra till exkursionslokaler. Anmälningsavgift Anmälningsavgiften på 1000 kr insättes på PlusGiro senast 1 maj Glöm inte ange ditt namn. Som anmälningsdag räknas datum när inbetalning av anmälningsavgiften är registrerad. Har du frågor så kontakta gärna Hjördis: Hjärtligt Välkommen SMF Hjördis Lundmark Jan-Olof Tedebrand SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 15

18 Minnesord Olle Persson 15 maj januari 2014 Entusiasm och nyfikenhet präglade vårt nystartade Sundsvalls Mykologiska Sällskap på tidigt 70-tal. Vår Guru Rolf Lidberg sökte då kontakt med andra svampkunniga, bland annat via Naturhistoriska Riksmuseet och Stockholms svampvänner. En av dessa kontakter som kom att få stor betydelse för oss i svampföreningen var Olle Persson. Olle besökte oss i Sundsvall under en svampdag där programmet bestod av svampexkursion i Selångerskogen, en svamputställning i Studiefrämjandets lokaler och knytkalas på kvällningen. Olle Persson underhåller med George Formby-låtar. Foto Anders Bohlin. Olle Persson hämtades vid tåget. Han var mycket prydligt klädd i välskräddade golfbyxor och rutiga knästrumpor, jägarkeps och paraply. Färden gick direkt ut i naturen till Selångerskogen. Där lyssnade vi alla andäktigt till Olle och tog nyfiket del av hans stora svampkunskap. Vi samlade svamp till utställningen och återvände till utställningslokalen. Med Rolfs noggrannhet ordnades en fin utställning som under eftermiddagen var öppen för allmänheten. Där var Olle stjärnan som kunde allt. Vi var alla fyllda av beundran inför Olles stora kunskap. När utställningen stängde och det var dags för Knytis så dukades ett långbord med massor med delikatesser. Stämning-en var avspänd och Rolf plockade fram sin gitarr och det blev sång av hjärtans lust. I en paus frågade Olle Persson försynt om han fick låna gitarren. Så klart! svarade Rolf, som gillade sådana initiativ. Olle stämde om gitarren till banjostämning och sjöng några George Formbylåtar. Vår beundran av Olle blev ännu större och han adopterades i allas våra hjärtan. Det blev en härlig stämning och kvällen ville aldrig ta slut. Olle blev genom åren en trogen gäst i Medelpads svampskogar och på Mykos Borgsjövec-kor. När han var på besök i Sundsvall var han alltid gäst hemma hos oss. Han var morgontidig och väckte oss 16 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

19 Minnesord alltid entusiastiskt med några låtar ackompanjerade av ukulelen och ett härligt leende. Han blev för många år sedan hedersmedlem i Sundsvalls Mykologiska Sällskap. Olle hade en skön och underfundig humor som roade oss alla. Minnena är många och fina. Kvar finns ett tomrum. Dels kring hans rikliga kunskap om svamp men också för hans förmåga att sprida glädje med sin sång och musik. Hans böcker Svampar i Naturen och Kantareller kommer för lång tid framöver vara till kunskap och glädje för alla svampvänner. Olle - vi saknar dig! Hjördis Lundmark Olle Persson (t v) i samspråk med Paul Printz och Nils Suber under Nordisk Mykologisk Kongress i Kuusamo (Finland) Foto Anders Bohlin. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014) 17

20 Minnesord Kjell Olofsson Mykologi och fotografering var Kjells stora intresse. Kjell var med och startade Umeå Mykologiska förening i slutet av -70 talet och han var dess ordförande ända till föreningen upphörde. Vi alla som varit med på svamputflykter minns hans engagemang och nyfikenhet både gällande sällsynta svampar som bombmurkla och vanliga matsvampar. Under olika tider på året beskrev och visade han oss olika svampmiljöer. Kjell undervisade vid Umeå universitets svampkurser under alla år från Systematik, artkunskap, ekologi, naturvård och mikroskopering var hans främsta ämnen. Vi minns studenternas förtjusta utrop när de fått fram preparat av sporer i mikroskopet. Hans värme och lugn i undervisningen uppskattades av studenterna, liksom hans entusiasm, kunskap och noggrannhet. Kjell hade alltid med kameran i svampskogen och vi har fått ta del av fantastiska svampbilder och in i det sista jobbade han med kameran och redigerade bilder på datorn blev Kjell Hedersmedlem i Svampkonsulenternas riksförbund för insatser han gjort för svampkonsulenterna i avseende om stöd, pedagogik, hängivenhet och vänlighet. Vi minns Kjells smittande skratt, underfundiga humor och glimten i ögat. Kjell lämnar en stor och nära vänkrets. Djupt känns förlusten för Svampsverige. Elisabeth Bååth Foto Anne Molia. 18 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:1 (2014)

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 34 nummer 1 2013

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 34 nummer 1 2013 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 34 nummer 1 2013 Svenska mykologer - Nils Suber ÅKE STRID Nils Suber (1890 1985) Nils Suber var under många decennier som en institution för många svampintresserade. Genom

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 36 nummer 1 2015

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 36 nummer 1 2015 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 36 nummer 1 2015 Svenska mykologer - Tore Nathorst-Windahl Anders Bohlin Tore Nathorst-Windahl (1896 1972) Tore Nathorst-Windahl var född i Lund och härstammade från den

Läs mer

Stora Opelträffen 21-25 juli

Stora Opelträffen 21-25 juli Inbjudan Stora Opelträffen 21-25 juli Välkomna till årets stora 25 års jubileum! Vi firar detta i sagolika Sunne som ligger i Värmland.Platsen vi ska vara på är i Sunne Swecamp i Kolsnäs. Campingen är

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Bekräftelse nr 1 2015

Bekräftelse nr 1 2015 Bekräftelse nr 1 2015 Det är en glädje för oss att bekräfta att vi har tagit emot er anmälan och att ni har kommit med till den 26:e upplagan av Piteå Summer Games. Mångfalden av turneringens deltagare

Läs mer

WILLIAMS SYNDROMFÖRENING. Bjuder in till sommarträffen maj

WILLIAMS SYNDROMFÖRENING. Bjuder in till sommarträffen maj SOMMARTRÄFFEN WILLIAMS SYNDROMFÖRENING Bjuder in till sommarträffen 2017 26-28 maj Träffen är för dig som medlem och din familj. Vi brukar vara runt 150 deltagare som umgås, leker och lyssnar på föreläsningar.

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

GPS och koordinater Jag har hört mycket om detta på våra träffar. Vad är rätt och fel. Här skall jag reda ut begreppen?

GPS och koordinater Jag har hört mycket om detta på våra träffar. Vad är rätt och fel. Här skall jag reda ut begreppen? GPS och koordinater Jag har hört mycket om detta på våra träffar. Vad är rätt och fel. Här skall jag reda ut begreppen? Aktuellt exempel: Kiviks Camping. Jag kommer att beskriva detta sist. Det är inte

Läs mer

FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen. Tänndalen, Härjedalen

FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen. Tänndalen, Härjedalen FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen Tänndalen, Härjedalen Välkommen till Frisksportarnas fjällvecka! Den 6 13 mars 2011 (söndag - söndag) åker vi till Hotell Tänndalen i Härjedalen. Hotellet har

Läs mer

presenterar ROVDJURSSYMPOSIUM 2006 Jakten Rovdjur & Jägare

presenterar ROVDJURSSYMPOSIUM 2006 Jakten Rovdjur & Jägare presenterar ROVDJURSSYMPOSIUM 2006 Jakten Rovdjur & Jägare Vi erbjuder några spännande dagar i vildmarken med en heldags vargspårning och ett symposium i Stöllet 16 18 Februari 2006 För mer information:

Läs mer

den 16 22 september 2013

den 16 22 september 2013 Stockholms Svampvänner hälsar er välkomna till Mykologiveckan den 16 22 september 2013 Tid: Måndag 16/9 söndag 22/9 2013 (vecka 38). Veckan inleds på måndagen med välkomstmiddag kl 17.00 och avslutas efter

Läs mer

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge!

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Cicki bjuder in till PROGRAMKURS Lördag 23 november med start 13.00 Söndag 24 november med start 08.00 Lördag: Kursen börjar kl 13.00 på lördagen

Läs mer

Göteborgs svampklubb inbjuder SMF:s medlemmar till Mykologiveckan 2012 i Håverud

Göteborgs svampklubb inbjuder SMF:s medlemmar till Mykologiveckan 2012 i Håverud Göteborgs svampklubb inbjuder SMF:s medlemmar till Mykologiveckan 2012 i Håverud Mykologivecka Håverud ligger i hjärtat av Dalsland cirka en timmes bilfärd från Vänersborg. Förläggningen finns i direkt

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Användarmanual för Artportalen.se

Användarmanual för Artportalen.se Användarmanual för Artportalen.se Alla Sveriges arter på Internet Artportalen är en databas på Internet som är till för alla och innehåller observationer av djur, växter och svampar i Sverige. Från början

Läs mer

Intensivkurs i litterär gestaltning

Intensivkurs i litterär gestaltning Intensivkurs i litterär gestaltning Andalusien 8 13 september Vad är en litterär text? Varför skriver du? Vad vill du berätta? Du får hjälp att utveckla ditt skrivande tillsammans med författarna Susanna

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem anordnar Sommarkurs 24-27 juni 2014 vid Backåkra vandrarhem, Österlen

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem anordnar Sommarkurs 24-27 juni 2014 vid Backåkra vandrarhem, Österlen Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem anordnar Sommarkurs 24-27 juni 2014 vid Backåkra vandrarhem, Österlen Varje människa är en konstnär Endast konsten kan förändra världen Hur kan vi som

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Välkommen till Veteranmästerskap i sportskytte Sala 26-28 juli 2013. På kvällen har vi årsmöte i "pelarsalen" på Sala Statt (Hotellet)

Välkommen till Veteranmästerskap i sportskytte Sala 26-28 juli 2013. På kvällen har vi årsmöte i pelarsalen på Sala Statt (Hotellet) Välkommen till Veteranmästerskap i sportskytte Sala 26-28 juli 2013 Varmt välkomna till årets SM-dagar i sportskytte. Tävlingarna kommer att äga rum i Sala där Sala Skyttegille står som arrangör för årets

Läs mer

TÄVLINGSPLATS : FÖRSTA START : GRENPROGRAM NORDEA REGIONMÄSTERSKAP : Dragonhallen (Noliahallen), Signalvägen, Umeå den 13-14 mars 2010.

TÄVLINGSPLATS : FÖRSTA START : GRENPROGRAM NORDEA REGIONMÄSTERSKAP : Dragonhallen (Noliahallen), Signalvägen, Umeå den 13-14 mars 2010. Den 13-14 mars 2010 har IFK Umeå nöjet att inbjuda till Nordea Regionmästerskap (13-14 år) samt Norrlandsmästerskap i friidrott inomhus (15 år och äldre) TÄVLINGSPLATS : Dragonhallen (Noliahallen), Signalvägen,

Läs mer

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 FORENINGEN VOX MOZART REQUIEM Välkommen till Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 med avslutande konsert i Stora Tuna kyrka i Borlänge den 17 november kl. 18.00 2 Sångarvänner!

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

Det har en längre tid gått att rapportera

Det har en längre tid gått att rapportera 17(2) Daphne 19 Hur man rapporterar växter i Artportalen NIKLAS LÖNNELL Det har en längre tid gått att rapportera fåglar, fjärilar, svampar och kärlväxter i Artportalen. I rapportsystemet för växter går

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015

LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015 LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015 Välkommen till akvarellens fantastiska värld! Allt handlar om att njuta i sällskap med härliga färger och lockande motiv, att inte bli slav under dominanta pigment eller

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information Firebrand Training Sundsgården Fi-re brând (noun) An idea or person that ignites excitement, action and change by challenging outmoded beliefs and methods. TRANSPORT Bil Du kan givetvis

Läs mer

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP AUGUSTI 2017 i GRÄNNA

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP AUGUSTI 2017 i GRÄNNA SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 11 13 AUGUSTI 2017 i GRÄNNA Smålands Brottningsförbund inbjuder samtliga Smålandsklubbar till Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom,

Läs mer

Inbjudan till. Sundsvalls Cup 2012. Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvalls Cup 2012.

Inbjudan till. Sundsvalls Cup 2012. Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvalls Cup 2012. Inbjudan till Sundsvalls Cup 2012 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvalls Cup 2012. Sundsvalls Cup riktar sig till hela klubben, grenordning och ålderklasser

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bornholms 2-dagars 29-31 oktober 2010 3 alternativ att välja: A. Bussresa

Läs mer

VARBERGS BORDTENNISKLUBB hälsar Er hjärtligt välkomna till Varberg och årets upplaga av Ungdoms-SM.

VARBERGS BORDTENNISKLUBB hälsar Er hjärtligt välkomna till Varberg och årets upplaga av Ungdoms-SM. VARBERGS BORDTENNISKLUBB hälsar Er hjärtligt välkomna till Varberg och årets upplaga av Ungdoms-SM. VBTK grundades 1962. Föreningen har genom åren haft många framgångar både på herr- och damsidan. Damlaget

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Obs! Mer bilder i bildgalleriet Tre helger med mycket trevligt tillsammans med hund och andra hundförare. Alla tre helgerna inkluderar intensiv,

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Ölprovning i Prag 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Vill du lära dig mer om öl? Ja, då är detta bästa resan för dig. Följ med till Tjeckien, landet

Läs mer

Vi ser därför helst att du som söker medlemskap i centret har gått någon av Universal Hearts utbildningar. Universal Heart Center

Vi ser därför helst att du som söker medlemskap i centret har gått någon av Universal Hearts utbildningar. Universal Heart Center DET HÄR ÄR (UHC) är ett retreat- och utbildningscenter på vackra Södra Gotland. Hit kommer du förmånligt för retreat, utbildningar, olika behandlingar, och inte minst, för ett fantastiskt sammanhang tillsammans

Läs mer

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten.

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten. Malmö 2007-05-22 Till berörda hästägareföreningar Inbjudan till Sydträffen och Sydkampen fredagen den 31 augusti 2007. Sydträffen anordnas i år på 100 års - jubilerande Jägersro. Vi bifogar program och

Läs mer

XXXIV Nordiska militära kamratföreningsmötet - Inbjudan

XXXIV Nordiska militära kamratföreningsmötet - Inbjudan XXXIV Nordiska militära kamratföreningsmötet - Inbjudan Härmed inbjuds till det XXXIV Nordiska militära kamratföreningsmötet som genomförs i Finland den 6-9 juni 2013. Inkvartering sker på Karelska Brigaden,

Läs mer

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2009 28 juni - 4 juli Rekreation och inspiration 5 juli - 11 juli Personlig utveckling genom självkännedom Om Kosmosgården

Läs mer

Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana!

Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana! Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana! Vi vill med denna yttre och inre resa bjuda in dig till att utforska dig själv och den kvinnliga sidan

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Intensivkurs i litterär gestaltning

Intensivkurs i litterär gestaltning Intensivkurs i litterär gestaltning Ystad 30 mars 4 april 2017 Vad är en litterär text? Varför skriver du? Vad vill du berätta? Du får hjälp att utveckla ditt skrivande tillsammans med författarna Susanna

Läs mer

Följa Giro d`italia 2016

Följa Giro d`italia 2016 Följa Giro d`italia 2016 Under några dagar i maj får du en fantastisk möjlighet att följa Giro d`italia på plats, mitt i de vackra Dolomiterna i Sydtyrolen. Du kommer inte bara att få prova banorna och

Läs mer

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2015

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2015 Kurser i Parelli Natural sommarhalvåret April Börja med Parelli Natural 11-12 april Kursbeskrivning Vill du få en ännu bättre relation med din häst? Vill du känna dig säker i hanteringen av din häst? Vill

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Program för länsstämmohelg 2008

Program för länsstämmohelg 2008 Program för länsstämmohelg 2008 Tid: Fredag-söndag 11-13 april 2008 Plats: Kalix folkhögskola Fredag 18.00-22.00 Välkommen! Introduktion med fika. Hur många VD-löner får man om man bygger ut en utterbäck?

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

PACKAT OCH KLART FÖR EN UPPLEVELSE I FÖRSTA KLASS!

PACKAT OCH KLART FÖR EN UPPLEVELSE I FÖRSTA KLASS! Boendepaket Våren 2014 PACKAT OCH KLART FÖR EN UPPLEVELSE I FÖRSTA KLASS! Vissa av våra gäster gör så lite de kan under hotellvistelsen hos oss hela miljön inbjuder ju till just lugn och ro. Andra vill

Läs mer

välkommen till S-studenters 27:e kongress!

välkommen till S-studenters 27:e kongress! välkommen till S-studenters 27:e kongress! S-studenter 27:e ordinarie kongress går av stapeln 10-12 juni på Karlstads universitet. Förbundsstyrelsen och värdklubben S-studenter Karlstad hälsar dig hjärtligt

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014. Upplands skyttesportförbund hälsar alla

Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014. Upplands skyttesportförbund hälsar alla Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014 Upplands skyttesportförbund hälsar alla välkomna till Ekebyboda skyttecenter i Uppsala Upplands skyttesportförbunds gevärssektion har

Läs mer

Välkommen till SFSFUM 2016 i Uppsala!

Välkommen till SFSFUM 2016 i Uppsala! Välkommen till SFSFUM 2016 i Uppsala! Sveriges förenade studentkårer (SFS) bjuder en gång om året in alla medlemskårer till SFS Fullmäktigemöte och för det står varje år en eller flera av SFS medlemskårer

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer

! " ## GPS & Geocaching, med Garmin ETrex Legend. Geocaching från några timmar till ngn dag

!  ## GPS & Geocaching, med Garmin ETrex Legend. Geocaching från några timmar till ngn dag ! " ## GPS & Geocaching, med Garmin ETrex Legend ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Genomgång av GPS (4h) Geocaching från några timmar till ngn dag . /* Denna övning syftar till att lära sig mer vad en GPS klarar

Läs mer

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA Sunnergrens AB mobil 0708-629802 Karstorpsvägen 164 tel 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bankkonto 6730-275646122 Du inbjudes till den 23:e resan till Bornholms

Läs mer

Inbjudan Linde Energi Cup. Lindehov LINDESBERG

Inbjudan Linde Energi Cup. Lindehov LINDESBERG Inbjudan Linde Energi Cup Lindehov LINDESBERG 5-6 september 2015 VÄLKOMNA TILL Linde Energi Cup Lindehov Lindesberg 5 6 September 2015 Sid Om Lindlöven.. 3 Linde Energi Cup... 4 Kost & logi.. 5 Ishall

Läs mer

YOGAKURS I SOLEN med Yoga Evita den 19-25 april, 2015

YOGAKURS I SOLEN med Yoga Evita den 19-25 april, 2015 Välkommen till... YOGAKURS I SOLEN med Yoga Evita den 19-25 april, 2015 Jag, EVITA, har haft yogakurser på detta underbara ställe i flera år och står som arrangör för denna vecka. Om du vill uppleva en

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Seendets dagar Under dessa dagar kliver vi in i de seendes värld, att öppna upp sinnena för det synliga och det osynliga. Vi lär oss att se från olika nivåer av oss själva

Läs mer

Intensivkurs i litterär gestaltning

Intensivkurs i litterär gestaltning Intensivkurs i litterär gestaltning Ystad 30 nov 5 dec 2017 Vad är en litterär text? Vad vill du berätta? Hur hittar du mod, motivation, kreativitet och ditt litterära språk? Utveckla ditt skrivande tillsammans

Läs mer

Saabfestivalen 2015 5-7:e juni. Programblad

Saabfestivalen 2015 5-7:e juni. Programblad Saabfestivalen 2015 5-7:e juni Programblad Innehållsförteckning 1. Presentation av arrangörerna. 2. Praktiska saker inför och under ditt besök. 3. Dagsschema för fredag, lördag samt söndag. 1. Saabfestivalen

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Skrivretreat med handledning i litterär gestaltning

Skrivretreat med handledning i litterär gestaltning Skrivretreat med handledning i litterär gestaltning Ystad 26 jan 31 januari 2017 Att skriva färdigt Vårt skrivretreat vänder sig till dig som har kommit en bit i skrivandet och som vill ta ytterligare

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Walk your Talk Under dessa dagar kastar vi oss ur boet och flyger vinge till vinge med den store anden, vi vet att våra egna vingar bär. Vi lär känna vår själsresa i detta

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Photo: Jon Mihkkal Inga Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Branschdagar i Östersund/Staare Fredag-Lördag 22-23:e maj 2015 2015-04-15 Varmt välkommen till Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji branschdagar

Läs mer

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2016

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2016 Kurser i Parelli sommarhalvåret 2016 Maj Börja med Parelli 30 april-1 maj Vill du få en ännu bättre relation med din häst? Vill du känna dig säker i hanteringen av din häst? Vill du förbereda din unghäst

Läs mer

INBJUDAN Uddevalla Open 2017

INBJUDAN Uddevalla Open 2017 Nordisk turnering i paragolf, 2 september 2017 Sida 1 av 6 INBJUDAN Uddevalla Open 2017 Uddevalla Open Uddevalla Open är en nordisk turnering för idrottare med funktionsnedsättning (parasport) som genomförs

Läs mer

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA Smålands Brottningsförbund inbjuder samtliga Smålandsklubbar till Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom,

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen.

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen. VACKRA PRAG Följ med och upplev vackra Prag! Staden som bjuder på allt vi förväntar oss av en storstad i form av historia, kultur, restauranger och goda shoppingmöjligheter. Under våra dagar i Prag lär

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

Bornholms 2-dagars oktober 2017

Bornholms 2-dagars oktober 2017 Allan Sunnergren mobil 0708-629802 ( sällan påslagen) Karstorpsvägen 162 tel 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Du inbjudes till den 28:e resan till Bornholms 2-dagars 27-29

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

Club Berger des Pyrénées önskar er varmt välkomna till Bergerträffen 2012

Club Berger des Pyrénées önskar er varmt välkomna till Bergerträffen 2012 Club Berger des Pyrénées önskar er varmt välkomna till Bergerträffen 0 Torsdag 7/5 Officiellt vallanlagsprov Plats: Mårtensby gård, Uppsala Anlagsprov för Berger des Pyrenees som tidigare genomfört den

Läs mer

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel 2013-01-07 13/15 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Frontdesk English Engelska i reception och telefonväxel BAKGRUND Region Västerbotten inbjuder till en tvådagars

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte. Nattvard, församling, gemenskap

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte. Nattvard, församling, gemenskap Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Nattvard, församling, gemenskap Hjortsberga 24-26 juni 2016 Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte ett läger för alla åldrar Vad är det att leva i kristen gemenskap år 2016?

Läs mer

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden KONFERENSGUIDE Hylte kommun 2014 Konferens på landsbygden Söker du en konferensanläggning med aktiviteter i naturskön miljö? Eller en plats som erbjuder en lugn och avspänd atmosfär? Boka din konferens

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Fredag 16 oktober - lördag 17 oktober Plats: Naturhistoriska Riksmuséet Stockholm 1 Fakta om konferensen

Läs mer

Svar till beräkningsuppgifter för instuderingsfrågor i övning 2

Svar till beräkningsuppgifter för instuderingsfrågor i övning 2 Svar till beräkningsuppgifter för instuderingsfrågor i övning 2 F1: Introduktion till samhällsmätning a) Ge ett par exempel på geografisk information. b) Vad behandlas inom vetenskaperna geodesi respektive

Läs mer