Hållbarhets- rapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhets- rapport 2011"

Transkript

1 Hållbarhetsrapport 2011

2 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design På Fabriksgolvet 16 En sko tar form På kundens skohylla 28 Samarbeten och samhällsengagemang 30 Framtida mål 32 Slutord 34

3 Historik Vd har ordet Kort fakta om NilsonGroup Året var 1955 då den första inköpsresan tog NilsonGroups grundare Rolf Nilsson ner till Italien. Att köpa direkt från produktionsenheterna visade sig vara en lyckosam strategi och företaget har idag vuxit sig till att bli Sveriges ledande skodetaljistföretag. Idag består NilsonGroup-koncernen av affärsområdena; DinSko, Skopunkten, Nilson shoes, Jerns, Ecco och Radical sport. Ambitionen med de olika koncepten är att kunna erbjuda ett brett och attraktivt sortiment, där varje kund skall kunna hitta just sin favorit. Vid utgången 2011 hade NilsonGroup 313 butiker spridda över Sverige, Norge, Finland och Danmark planeras ytterligare cirka 20 nya butiker. NilsonGroups huvudkontor är beläget i skostaden Varberg. Här sitter produktutveckling, administration och lager för de olika koncepten. Redan 1998 öppnade det första produktionskontoret i Asien, NilsonGroup har alltid arbetat i nära samarbete med leverantörer och att kunna vara på plats på andra sidan jordklotet är viktigt för relationerna. Idag har NilsonGroup kontor i Kina samt Vietnam. NYCKELTAL Omsättning 2436 MSEK 2394 MSEK Antal butiker Antal heltidsanställda Historia Rolf Nilsson startade firman Skodon i Åskloster Förvärvades den första av vad som senare blivit DinSko-butikerna Öppnades den första DinSko-butiken i Norge Knöts Skopunkten till företaget Förvärvades Jerns Skosalonger och Palmgrens väskor Öppnade DinSko den första butiken i Finland. Inköpskontor öppnas i Hongkong Kontor för inköpsverksamhet startas i Taiwan. Ett bolag med namnet Nilson Group Inköpsverksamhet i fjärran Östern vidgas och nytt kontor öppnas i Wenzhou NilsonGroup fyller 50 år Inköpsverksamheten i Taiwan flyttas till Vietnam Grundare Rolf Nilsson tar emot Habits hederspris. AKTIVA VAL I EN STÄNDIG RESA MOT FÖRBÄTTRING NilsonGroup bedriver arbete på många plan för att säkerställa att vi fortlöpande höjer medvetandet kring hållbarhetsfrågor genom hela vår process och gör kontinuerliga konkreta val som stärker detta. Det handlar naturligtvis mycket om de produkter vi säljer, men också en hel del om all den verksamhet som bedrivs runt om kring själva produkten. För mig personligen är det av största vikt att alla medarbetarna i vår organisation känner stolthet över det arbete som bedrivs och att vi tillsammans förmedlar en känsla till våra kunder att NilsonGroup tar ansvar och ständigt bedriver ett utvecklingsarbete för att komma fram till bättre och bättre lösningar som skapar hållbarhet i våra olika processer. I 2011 års rapport vill vi åskådliggöra produktens väg genom vår organisation och göra det tydligt hur våra val påverkar hållbarhetsarbetet i olika delar av kedjan. Under 2011 har vi tagit ett antal steg som stärker vårt hållbarhetsarbete. Alla har varit betydelsefulla och jag vill lyfta fram några av dem här. Att arbeta i enlighet med en tydlig och effektiv inköpsprocess tror vi är en framgångsfaktor i många avseenden. När vi är tydliga kring volymer, materialbehov med mera är det också lättare att väga in dessa aspekter och göra aktiva val för att utveckla produkter där vi tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i både materialval och tillverkningsprocesser. Därför har vi under 2011 arbetat med att forma en tydlig inköpsprocess och det arbetet går vidare under 2012 för att bli väl implementerat i hela organisationen. Att hela tiden utveckla det arbete som vi bedriver på plats hos våra leverantörer är av yttersta vikt. Under 2011 har vi kunnat utöka vår interna inspektioner på fabriker som vi arbetar med. Detta arbete leder till att vi tillsammans med våra leverantörer kan förbättra medvetandet hos ledning och de anställda. Vi fokuserar mycket på att bedriva utbildning och göra upp konkreta åtgärdsplaner tillsammans med våra leverantörer. Detta angreppssätt driver på utvecklingen och vi ser kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljön på fabrikerna. Vi tror att samarbeten främjar utveckling för alla parter och leder till att kunderna får tillgång till bättre produkter och att vi påverkar miljön på ett positivt sätt. Därför har vi valt att vara aktiva inom olika initiativ och forum som främjar utvecklingsarbete, Swedish Shoe Environmental Initiative är ett sådant exempel som startades upp under Vi känner att det kommer att leda till större framgångar om aktörer som verkar inom vår och närliggande branscher aktivt arbetar tillsammans för att påverka arbetsförhållanden och miljö i en positiv riktning. Med allt vårt arbete strävar vi efter att erbjuda våra kunder ett intressant produktutbud där vi tar fasta på att våra processer hela tiden utvecklas och att vi skapar medvetenhet i alla led som stärker våra möjligheter att bidra till hållbar utveckling. Ett exempel på detta är den produktserie som går under namnet A Better Choice. Den lanserades hos DinSko under 2011 och där har vi satsat på att kunna erbjuda ett bättre val inom skor. Vi vill utveckla detta koncept vidare och bredda antalet produkter inom denna serie. Jag känner mig stolt över det som har uppnåtts under 2011 men jag är också medveten om att arbetet med hållbarhet är en ständigt pågående resa där det gäller att kontinuerligt sträva efter att ta nya steg som höjer medvetandet och tillför förbättringar. Målet för detta är att både kunder och medarbetare ska känna tillit och delaktighet till vårt företag och hållbarhetsarbetet. Ingela Larsson 4 5

4 Intressenter Det är många människor som bidrar till NilsonGroups affärsframgångar och hållbarhetsarbete. Med denna rapport vill vi skapa utrymme för våra intressenter att aktivt föra en dialog och att enkelt känna sig delaktiga i vårt arbete. Syftet med rapporten är att ge en transparent redogörelse för arbetet och att dela med oss av vårt engagemang för hållbarhetsarbetet års höjdpunkter KUNDER Vi vill sprida mer kunskap till våra kunder om det arbete som ligger bakom varje enskild producerad sko. Genom en ökad medvetenhet hos våra kunder, hoppas vi att de aktivt kan bidra till vårt arbete med synpunkter och frågor. Främsta länken till våra kunder är vår butikspersonal, vi har också en kundklubb Club NilsonGroup som är ett medel för att ytterligare säkra relationen mellan vårt företag och kunderna. LEVERANTÖRER Genom våra produktionskontor i Asien vill vi skapa en närhet till våra leverantörer. Att vara på plats i händelsernas centrum är en förutsättning för optimalt samarbete tillsammans med leverantörerna. Tillsammans med våra leverantörer kan vi då utvecklas och utbyta erfarenheter som i slutändan gynnar båda parter. MEDARBETARE NilsonGroup är övertygade om att ett aktivt hållbarhetsarbete som bedrivs på rätt sätt skapar stolthet hos medarbetarna. Med stolta medarbetare kan vi arbeta långsiktigt och vara säkra på att även i framtiden attrahera rätt personal som skall vara med och arbeta fram nya lösningar för affären. IDEELLA ORGANISATIONER Att genom forum eller möten ta in åsikter från ideella organisationer ser vi som en självklarhet. Ideella organisationer bidrar med mycket kunskap och består också av våra kunder. En direkt och öppen dialog är något som vi uppskattar och vill fortsätta att arbeta med. Implementerat snabbare introduktions program för nyanställd personal Implementerat nytt designverktyg för tydligare specifikationer gentemot leverantör Implementerat ny inköpsprocess Utökat materialbibliotekets referenser med +700%. Utökat sociala interna inspektioner med +25% samt genomfört de första externa inspektioner grundat på NilsonGroups eget verktyg Skapat ett verktyg för utvärdering och utveckling av våra leverantörers kemikaliehantering. Utökade antal interna fysikaliska tester mot föregående år med hela 300 % Minskat våra koldioxidutsläpp med mer än 30 % sedan 2008 Implementerat BoxIT med syfte att minska antalet transporter och koldioxidutsläpp A Better Choice - kollektionen lanserades i DinSkos butiker Fasat ut icke miljövänliga produkter på vår interna Inköpsportal för förbrukningsvaror. Utökat antalet energieffektiva armaturer i butik Nytt engagemang i SSEI Swedish Shoe Environmental Initiative med syfte att arbeta fram en miljöindexering av de vanligaste materialen i skoproduktion. 6 7

5 Medarbetare Att skapa en trygg, utvecklande och inspirerande arbetsplats är tre viktiga delar i att vara en attraktiv arbetsgivare. På NilsonGroup vill vi att det ska vara roligt att gå till jobbet och att varje dag skall kännas meningsfull. I december 2011 hade NilsonGroup 1300 heltidsanställda. Andelen kvinnor var under 2011 densamma som under 2010 cirka 90 %. Även medelålder och åldersspridning är i stort sett oförändrat från föregående år. NilsonGroup strävar efter ökad mix bland kön, etnisk bakgrund, ålder och personlighet bland våra medarbetare. Vi vill att våra arbetsplatser skall vara en spegel av det samhälle vi lever i idag. På så vis tror vi oss kunna ge bästa möjliga service och urval till våra kunder samt utvecklas på ett hållbart vis i takt med samhället i stort. I NilsonGroups ledningsgrupp har antalet kvinnor ökat från Antalet medlemmar i ledningsgruppen är oförändrat från föregående år. Tyvärr ser vi en ökning i sjukfrånvaron från 2010 års nivå på 3,2 % till att under 2011 landa på 3,9 %. NilsonGroup har som målsättning att alltid ligga under 4 % sjukfrånvaro och trots 2011-års ökning ligger vi fortfarande under 4 %. Under 2011 satte vi fokus på bland annat utveckling av ledarträning, förbättrat introduktionsprogram för nyanställda i butik samt utveckling av FÖRDELNING KVINNOR/ MÄN I LEDNINGSGRUPPEN 2011 NilsonGroups senaste medarbetarundersökning från 2010 visar att hela 86 % av NilsonGroups medarbete tycker att KENT är mycket viktigt. KENT ger en bra vägledning både i det dagliga arbetet och vid utveckling utav NilsonGroups verksamhet. ett nytt rekryteringssystem. Under 2012 kommer vi påbörja ett treårigt projekt som syftar till att utveckla och förstärka den redan starka företagskulturen i alla delar av organisationen. Det kommer vi göra i en integrerad satsning med fokus på ledarträning. Vi kommer även att ha ett fortsatt fokus på kompetensutveckling. MEDARBETAR- UTVECKLING NilsonGroup är seriösa och professionella i allt vi gör och vi vill att varje medarbetares talanger skall tas tillvara på bästa möjliga vis. Genom att sätta tydliga mål samt fokusera på individuell utveckling vill vi ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Våra medarbetare är nyckeln till framgång och en hållbar utveckling. Varje år genomförs utvecklingssamtal med alla medarbetare. Samtalen syftar till att gemensamt utvärdera året som varit samt komma överens om individuella mål för kommande år. Samtalen ligger också till grund för NilsonGroups framtida utvecklingsprogram. FÖRDELNING KVINNOR/ MÄN HELTIDSANSTÄLLDA Fördelning kvinnor /män hel2dsanställda % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92% Kvinnor 8% Män LEDARSKAP Klara och tydliga förväntningar på sin roll anser vi är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Det gäller alla roller i företaget. För att så effektivt som möjligt kunna nå våra mål, tror vi på ett gott ledarskap. Ett ledarskap som bygger på våra kärnvärden KENT, och där företagskulturen är integrerad. För att vara tydliga med krav och förväntan på våra ledare har ledningsgruppen tagit fram fem kriterier för NilsonGroups ledarskap. Dessa kriterier använder vi när vi designar ledarträning på alla nivåer, från grundutbildning till de mest avancerade programmen. Under 2012 kommer över 100 chefer ha tränats i våra nya program som bygger på följande kriterier: Kent. Vår företagskultur vilar på fyra kärnvärden; Våra ledare KUNDEN Vi ser vår verksamhet ur kundens perspektiv. Vad vi än arbetar med ska vårt agerande styras av kundens behov. ENKELT Vi går den rakaste vägen mellan två punkter. Vi använder få mellanhänder och ser alltid utmaningen i att göra saker med bra kvalitet, till låga omkostnader utan att krångla till det. NYTT Vi utmanar alltid. Vi är nyfikna och modiga att våga testa nya saker. Stödjer affären. Våra ledare har hela tiden företagets bästa för ögonen, förstår affären och levererar resultat som ligger i linje med företagets helhetsbild. Tar initiativ. Våra ledare har modet att fatta beslut. Våra ledare tar egna initiativ, kommer med lösningar på problem och agerar i rätt tid. Tar och ger ansvar. Våra ledare har integritet och tar ansvar för resultat, för beslut och för människor. Våra ledare visar tillit och ger ansvar till sina medarbetare. TILLIT Alla människor växer och mår bäst när de får utrymme att ta eget ansvar. Vi litar på människor och det är basen för den goda känslan, som vi vill ska genomsyra allt vi gör, NilsonGroup-andan. Utvecklar. Våra ledare ger sina medarbetare förutsättningar för att utvecklas. De utvecklar också ständigt våra processer och våra arbetssätt. Motiverar. Våra ledare påverkar och stimulerar andra att prestera. Våra ledare tar hänsyn till att människor är olika. De ställer tydliga krav, kommunicerar tydligt och sätter utmanande mål för sina medarbetare. KONTINUERLIG DIALOG MED FACKET Företrädare för NilsonGroup och fackliga representanter träffas flera gånger om året och delar information kring personalfrågor, arbetsmiljö och den allmänna utvecklingen. Vi på NilsonGroup ser dessa möten som en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. NilsonGroup lottar varje år ut en resa till vårt produktionskontor i Kina. Två medarbetare får möjligheten att besöka sina kollegor i Asien och träffa våra leverantörer på plats där skorna tillverkas. Dessutom besöker man varje år den SOS barnby som vi sponsrar i Putian, Kina. 8 9

6 Från idé till kundens skohylla I denna rapport har vi valt att lyfta fram vår värdekedja och beskriva det hållbarhetsarbete som gjorts under 2011 inom varje del av processen. Värdekedjan är kärnan i vår verksamhet och behandlar alla moment en sko behöver genomgå från att varit en kreativ idé till att finnas hemma i kundens skohylla. DESIGN Det första steget i kedjan handlar om designen av skon. NilsonGroup har en stor möjlighet att påverka i detta skede då ca 75% av företagets produkter utvecklas av egna designers där möjlighet att välja material och utformning på produkten ges. PÅ FABRIKSGOLVET Att befinna sig på plats i fabrik skapar utrymme för dialog och förståelse från båda sidor. NilsonGroup ställer krav samtidigt som vi utbildar och lär leverantörerna hur de på egen hand kan gå vidare i hållbarhetsarbetet. LEVERANTÖRSVAL Valet av leverantör är viktigt, långsiktiga relationer föder tillit som ger möjlighet till förändring och utveckling i leverantörsledet. EN SKO TAR FORM Vid själva produktionen av skon är det mycket att hålla reda på, vi måste tillsammans med leverantör säkerställa att allt går enligt plan och produkten uppfyller våra krav. TRANSPORT Innan varan anländer till butik skall den färdas en lång väg. Vi arbetar aktivt med att minska utsläppen kring våra transporter samt påverkar transportörerna att ta ansvar i högre utsträckning. I BUTIK en förbrukas mycket energi. Våra kunder måste ha rätt belysning och handla i ett behagligt klimat. Då handlar det om att göra smarta val för att kunna erbjuda den upplevelsen på ett resurseffektivt sätt. PÅ KUNDENS SKOHYLLA Även NilsonGroups kunder kan påverka hållbarhetsarbetet. Att använda och ta hand om skorna på ett bra sätt, förlänger livslängden och ger ett tydligt avtryck på produktlivscykeln.

7 Design På fabriksgolvet En sko tar form På kundens skohylla Design DEN SJÄLVKLARA IDÉN MED EGEN DESIGN AV SKORNA! Att kunna erbjuda våra kunder ett varierat sortiment med produkter skapade ur aktuella trender från London, New York eller den senaste catwalken är självklart en del av företagets affär. Att man dessutom genom egen design ges en fantastisk möjlighet att kunna påverka hållbarhetsarbetet med val av material, leverantör och produktutformning är ytterligare något som adderar värde för NilsonGroups produkter och kunder. Idag är cirka 75 % av alla produkter som NilsonGroups kunder kan hitta i butikerna designade av företagets egna designers. Under våren 2011 kom de första MATERIALBIBLIOTEKET- A Better Choice skorna designade av DinSkos designers, skorna har blivit designade med utvalda material och krav på produktionsprocesserna. I framtiden planerar vi att satsa på ett utökat sortiment av A Better Choice samt mer utbildning kring produktutveckling av hållbara produkter. Läs mer om A Better Choice på sidan 28. ETT VERKTYG FÖR TYDLIGARE SPECIFIKATIONER Genom dialog med våra leverantörer och interna utvärderingar satte vi under 2010 fokus på utvecklingen av tydligare designspecifikationer. Om leverantören inte förstår vad vi vill ha, kommer mycket tid, material och pengar i slutändan gå förlorat och vår relation blir lidande på grund av bristande kommunikation. Inget av det är hållbart eller långsiktigt. Under 2011 introducerades ett nytt verktyg som skall ge tydligare specifikationer gentemot leverantörerna. I det nya verktyget är vårt materialbibliotek integrerat och leverantören får därmed en exakt materialreferens att jobba vidare utifrån. Det nya verktyget gör att vi alla talar samma språk. Under 2011 utökade vi materialbiblioteksreferenserna med +700% jämfört med föregående år. Det skapar utrymme mot förbättrade provledtider och minskade antal prover. NilsonGroups materialbibliotek består av på förhand utvalda material. Inför varje ny säsong samlas NilsonGroups designers och bestämmer sig för vilka material och accessoarer man vill satsa på inför kommande säsong. Därefter sätter vi tillsammans med personal på produktionskontoren igång arbetet med att hitta rätt typer av material och accessoarer på olika marknader runt om i Asien. De hamnar sedan i NilsonGroups materialbibliotek, noga sorterat och numrerat. När materialbiblioteket är uppsatt inför en ny säsong kan våra designers referera direkt till ett förvalt material och leverantören får alla uppgifter de behöver för att hitta just det materialet vi refererar till. Vi intervjuar Klara Lord, designer för herr på DinSko, och Helen Johannesson, designer för dam på Skopunkten. Vi diskuterar hur ett hållbart designarbete ser ut. Hur ser arbetet ut innan ni skickar iväg en designskiss till leverantören? Först åker vi på trendresor till storstäder, går på seminarier med stora trendbyråer samt följer utvecklingen av modet på kläder eftersom skor skall addera värde till hela looken för våra kunder. Man skall som DinSko säger vara Styled by shoes! helt enkelt. Vi spenderar tid med våra butiker för att höra vad säljpersonalen anser saknas och lära oss vad som efterfrågas av kunden. Att designa en prisvärd sko, i stora kvantiteter med en hållbar utformning är en utmaning, men en stimulerande uppgift. Begränsningar i designprocessen behöver inte vara en nackdel utan något som kan öka vår kreativitet och tvinga oss att tänka i nya banor och komma med nya lösningar. Design kan vara svaret på ett problem som behöver lösas på ett kreativt sätt! Hur kan ni som designers påverka hållbarhetsarbetet? Genom att som designer ha möjlighet att göra aktiva val när det kommer till material och utformning av produkten, har vi stor inverkan på hållbarheten. Det krävs att man är väl insatt i produktionsprocesser och att man aktivt kommunicerar med kollegor på plats i produktion, leverantörer eller tar del av andra forum för att man hela tiden skall vara uppdaterad på hur man kan designa våra skor för bästa hållbarhet. Att designa hållbart handlar inte enbart om att göra ekovänliga skor, utan också om att produkten skall hålla längre, hur man kan få minst spill av materialet eller ta bort onödiga detaljer för att produkten inte skall behöva genomgå ytterligare processer. Design går alltså hand i hand med en lönsam affär och hjälper oss att kunna erbjuda prisvärda produkter för vår kund. Vad blir viktigt för hållbar design i framtiden? Kunskap och samarbete är två nyckelord för allt hållbart arbete. För designer och produktutvecklare är det viktigt att ta del av ny forskning och ny teknik i form av nya material, konstruktioner och metoder. Det krävs att man samarbetar med leverantörer och tekniker nära produktionen för att hela tiden söka nya smartare lösningar, men också med andra organisationer där man kan lära av varandras framsteg. Även bra samarbete med kunden är en viktig del. Att vara väl medveten och lyhörd inför vad våra kunder vill ha är väsentligt för att kunna göra en bättre produkt. Det är vårt jobb att förstå vad kunden vill ha i framtiden, så att vi alltid ligger steget före. Man behöver titta på olika hållbarhetsaspekter och hur de står sig mot varandra. Produktens livslängd, energi- och resursförbrukning vid produktutveckling såväl som produktion, möjligheterna att återvinna eller använda sig av återvunnet material. Hela tiden vara nyfiken och satsa på utveckling, att ständigt vilja utveckla och förbättra produkterna. Vi tror att genom att jobba i en kreativ samverkan mellan olika kompetenser och med hjälp av smarta och effektiva system, där man kan tänka både långsiktigt och flexibelt, kan vi fortsätta utveckla vårt designarbete i en hållbar riktning. INKÖPSPROCESSEN Under 2011 implementerades förutom ett nytt designverktyg även en ny inköpsprocess. Den nya processen innebär ett nytt och optimerat flöde, från design till färdig produkt, som är gemensamt för våra affärsområden. Med en ny process vill vi dra fördelar av att vara flera affärsområden under samma tak och dessutom förenkla och minska arbetsbelastningen för våra kollegor och leverantörer i Asien. Det är även ett led i att visa tydlighet och trovärdighet gentemot våra leverantörer vilket skapar långsiktiga och hållbara relationer

8 Design På fabriksgolvet En sko tar form På kundens skohylla NilsonGroup äger inga egna fabriker, vi samarbetar med omkring 100 leverantörer. Varje leverantör är unik och vald med omsorg utifrån de behov och krav som ställs på mode, kvalitet och sociala förhållanden i fabrikerna. NilsonGroup ställer grundläggande krav som är avgörande för att samarbete skall ingås och fortgå. För att på bästa möjliga vis utbyta kunskap, överbygga kulturella skillnader och underlätta kommunikationen mellan personal i Sverige och på produktionskontoren har NilsonGroup också svensk personal placerad på produktionskontoren. Vi hör med Emma, hur det är att arbeta som merchandiser i Kina. LÅNGSIKTIGA RELATIONER NilsonGroup arbetar mot långsiktiga relationer med varje leverantör då vi ser en koppling mellan långsiktighet, tillit och en hållbar utveckling. Förutom att välja nya leverantörer med omsorg görs regelbundna utvärderingar av varje existerande leverantör. Utvärderingarna används bland annat till att ge en indikation på, samt vara tydliga med, vad som fungerar bra med samarbetet men även att lokalisera inom vilka områden vi tillsammans kan arbeta progressivt med hållbara förbättringar. De används också för en kapacitetsestimering inför kommande säsong, leverantörer med goda resultat skall belönas. PÅ PLATS I PRODUKTIONSLÄNDERNA För att skapa långsiktiga relationer krävs god kommunikation, tydlighet, tillit och närhet till leverantörerna. NilsonGroup har därför två produktionskontor i Asien lokaliserade där de största volymerna tillverkas. Produktionskontoren spelar en avgörande roll när det kommer till lokalkännedom, språkbruk och den dagliga kommunikationen med leverantörerna samt att vara länken mellan leverantören och huvudkontoret i Varberg NilsonGroup - Inköpsmarknader 2011 på den svenska västkusten. Om en av NilsonGroups leverantörer har frågor eller stöter på problem kontaktar de personalen på produktionskontoren och de kan tillsammans lösa problemet på plats. Vår personal på plats i produktionsländerna ansvarar för vilken leverantör vi väljer att begära in offert ifrån. Detta görs utifrån typ av skomodell samt med hjälp av bland annat en strategisk leverantörsbudget som skapats från leverantörsutvärderingarna och NilsonGroups inköpsbudget. För att göra rätt strategiska och praktiska val av leverantör till varje specifik modell måste våra merchandisers ständigt hålla sig uppdaterade om förändringar i leverantörsbasen. Varje skomodell är unik och valet av leverantör är avgörande för en hållbar produktion. Kina 85% Vietnam 7% Östeuropa 4% Övriga Europa 4% Indien 1% Övriga Asien 1% KAPACITETSBOKNINGAR ETT LED MOT MINSKAD ÖVERTID Ett led i att vara tydliga gentemot leverantörerna är att NilsonGroup tidigt inför varje säsong ger en indikation till varje leverantör på hur många par skor de förväntas beställa under kommande säsong på så sätt ges våra leverantörer möjlighet att planera sin produktion enklare. Efter hand uppdaterar vi indikationen med mer specifika kapacitetsvolymer ju närmare vi kommer den faktiska produktionstiden. Vi har på förhand kommit överens med våra leverantörer om när vi måste placera ordern för att det i sin tur skall fungera med att; beställa material, klippa, sy, lästa och packa skorna. Allt för att både vi och våra leverantörer skall ha en klar bild över ledtiderna, kapaciteten och på så sätt undvika obehagliga överraskningar. I förlängningen vill vi att detta skall vara en del i att kunna arbeta för att minska övertiden i fabrikerna. Vad är din roll på produktionskontoret? I min roll som merchandiser är jag en länk mellan designer och inköp i Sverige och de Kinesiska leverantörer som tillverkar våra skor. Jag har direktkommunikation med båda parter och följer våra skor från skiss tills att de är tillverkade och färdiga att levereras till våra NilsonGroup butiker. Mitt övergripande ansvar är att se till så att våra skor kommer ut enligt inköpskontorets krav. Vad tror du är viktigast med din placering i Kina? Det absolut viktigaste med min placering är att öka förståelsen mellan vårt inköpskontor i Sverige och leverantörerna i Kina. Jag tror på långsiktiga relationer och att nyckeln till framgång bottnar i kunskap och medvetenhet om varandras världar som kund och leverantör. Om vi har en ömsesidig förståelse för varandra kommer detta gynna bådas affärer men också bidra till ett lojalt och mångårigt samarbete. Vilka utmaningar kan du stå inför i ditt arbete? En utmaning som jag står för varje dag är det faktum att jag inte är född och uppvuxen i Kina. Kultur är något som influerar arbete och affärer mer än vad jag tidigare förstod. Saker och ting som är självklara för oss i Sverige är inte lika självklara här, och tvärtom. Därför är det en utmaning att varje dag jobba mot mina grundläggande värderingar, att inte ta något för givet och alltid försäkra mig om att vi pratar samma språk för att undvika missuppfattningar som kan påverka arbetet negativt (eller: för att undvika att vi missförstår varandra). Jag jobbar mot en förtroendefull och ärlig relation där jag och leverantören är på samma nivå. Jag försöker alltid att vara lyhörd och öppen för nya intryck här i Kina och det är en stor hjälp för att komma både landet, kollegor och leverantörer närmare. Hur tror du att framtiden ser ut för NilsonGroups produktionskontor? I modebranschen är trender och att vara rätt i tid två av huvudingredienserna. Vi drivs av våra konsumenter och vill kunna mätta det behov som våra kunder har och göra detta så fort som möjligt. Detta kräver att vi som sko återförsäljare kan ta snabba beslut och hålla korta ledtider. Här på produktionskontoret i Kina fattar vi beslut och löser problem som uppstår, direkt på plats, och detta vinner vi mycket tid på. En annan viktig fråga för oss på NilsonGroup är kvalitet och långsiktighet, och för att kunna uppnå detta krävs det att man har stor kunskap kring skorna och produktionen. Det finns inte någon plats där du lär dig så mycket om skor som du gör ute i fabrikerna där allting tar form. Därför ser jag en positiv tillväxt och en mycket ljus framtid för NilsonGroups produktionskontor i Asien. De är extremt viktiga i vår inköpsprocess. Emma Davidsson, Merchandiser, Kina

9 På fabriksgolvet Design COACHANDE APPROCH NilsonGroup arbetar ständigt nära fabrikerna och har utvecklat ett systematiskt arbetssätt baserat på idén att coacha fabrikerna till vidareutveckling. Att ha ett coachande förhållningssätt genomsyrar hela organisationen och innebär att vi istället för att endast fokusera på vad som är felen under en fabriksinspektion väljer att sätta fokus på hur och varför fabriken bör göra specifika förbättringar och coachar dem i hur de skall åstadkomma detta på egen hand. Metoden går ut på att genom utbildning och nära samarbete höja kunskapsnivån och medvetenheten hos chefer och fabriksanställda. Med ökad kunskapsnivå kommer också långsiktiga och hållbara förbättringar som inte endast är för stunden utan blir en del av det dagliga arbetet. Att till exempel använda rätt skyddsutrustning i fabriken är ett tydligt exempel; Om man som fabriksanställd inte förstår varför eller hur man skall använda korrekt skyddsutrustning är det sannolikt svårare att motivera regelbundet användande och säkerställa säkerheten för de anställda. Det är också av stor vikt att bygga ömsesidigt förtroende och tillit med närhet och öppen dialog. På så vis kan man ta del den verkliga situationen och utifrån den skapa realistiska hållbara planer för varje enskild fabrik. Att bara säga rätt eller fel- gör om gör rätt- skapar endast kosmetiska och tillfälliga förbättringar Glen Li - NilsonGroup Coach i Kina. Socialt ansvarstagande i fabrikerna UPPFÖRANDEKOD NilsonGroup har sedan 2002 arbetat aktivt med sociala förhållanden i fabrikerna utifrån en uppförandekod. Uppförandekoden är ett ramverk som fabrikerna skall förhålla sig till och agera inom. Uppförandekoden bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barns rättigheter och avskaffande av all form av diskriminering samt ILO:s kärnkonventioner. Utöver internationella konventioner och rekommendationer jobbar NilsonGroup alltid utifrån de gällande nationella lagarna och förordningarna i respektive produktionsland. MINIMIKRAV Utifrån ovanstående konventioner, deklarationer, lagar och förordningar arbetar NilsonGroup utifrån så kallade minimikrav. Minimikraven är grundläggande krav på arbetsförhållanden i fabrik och betraktas som hörnstenar i den mer omfattande uppförandekoden. Inga nya samarbeten påbörjas utan att först säkerställa att minimikraven följs. Om vi upptäcker att en existerande fabrik avviker från dessa krav sätts en förbestämd På fabriksgolvet åtgärdsplan in. Om fabriken misslyckas med att följa åtgärdsplanen avslutas samarbetet med den specifika fabriken under minst ett års tid.läs mer om Nilson Groups Uppförandekod Minimikrav, åtgärdsplaner och på com En sko tar form INTERNA INSPEKTIONER För att säkerställa att vår uppförandekod och minimikrav följs gör NilsonGroups coacher frekventa inspektioner hos fabrikerna. Under inspektionerna lägger coacherna ner stor energi på att förklara för berörd personal vad det sociala arbetet går ut på och varför det är viktigt, inte bara ur ett kundperspektiv utan också för leverantörens egen utveckling. ANTAL INTERNA INSPEKTIONER ANTAL INTERNA INSPEKTIONER Från inspektionerna får vi insyn i våra leverantörers verksamhet och utifrån detta skräddarsys utbildningar och mål för att stötta varje leverantör i arbetet med att förbättra arbetsförhållandena för sina anställda. Under 2011 genomfördes 200 interna inspektioner och vi anställde en tredje coach. Under 2012 planer vi att genomföra 350 interna inspektioner i våra fabriker vilket är en ökning med 150 %. INTERNA INSPEKTIONER FÖRANMÄLDA/ OANMÄLDA Under 2011 genomfördes totalt 200 interna inspektioner och av dessa var 51 % föranmälda och 49 % oanmälda RESULTAT FRÅN INTERNA INSPEKTIONER 2011 RESULTAT FRÅN EXTERNA INSPEKTIONER )MÅL 2012 FÖRANMÄLDA OCH OANMÄLDA INSPEKTIONER På kundens skohylla NilsonGroup gör både föranmälda och oanmälda interna inspektioner och vi ser för och nackdelar med båda typerna. En föranmäld inspektion kan meddelas en vecka innan, en dag innan eller en timme innan. Vid en föranmäld inspektion får coacherna vanligtvis tillfälle att träffa ansvariga chefer och tillsammans diskutera fabrikens förbättringsarbete. Risken vid en anmält besök är att produktionen kan vara tillrättalagd och det riskerar att blir svårare att bedöma om det är den verkliga situationen som visas upp. Fördelen med oanmälda inspektioner är att det inte finns möjlighet till tillrättaläggningar för fabriken innan coacherna anländer. Nackdelen med de oanmälda besöken är att ansvariga chefer inte alltid är på plats. Kombinationen föranmälda och oanmälda inspektioner anser vi därför vara att föredra då det ger en bredare bild av fabrikens verkliga situation. Under 2011 var målsättningen att göra 50/50 anmälda/ oanmälda besök vilket är en målsättning som kvarstår under

10 Design På fabriksgolvet En sko tar form På kundens skohylla UTBILDNING Som en viktig del i det dagliga arbetet i fabrik erbjuder NilsonGroup större och mer omfattande utbildningstillfällen för både chefer och fabriksanställda. Vi arbetar aktivt med pedagogiken och hjälper leverantörerna och arbetarna att hjälpa sig själva. Utbildningarna är en del i att höja kunskapsnivån därigenom skapa hållbara och bestående förbättringar i det dagliga arbetet i fabrikerna. Under 2011 genomförde coacherna 40 utbildningstillfällen och under 2012 planeras att utöka antalet till 65 tillfällen. Utbildningarna under 2012 kommer fokusera på ledning och dokumentation samt hälsa och säkerhet vilka är övergripande fokusområden för arbetet med socialt ansvar under hela året. Förutom nämnda fokusområden är utbildning i minimikraven standard för alla fabriker. KEMIKALIER I PRODUKTION NilsonGroups ansvar för kemikalier ligger främst i att motverka förekomsten av ohälsosamma, miljöskadliga eller förbjudna kemikalier i våra produkter men även att motverka att dessa typer av ämnen förekommer i produktionen av produkterna samt att förbättra förhållande för alla som arbetar med att tillverka våra skor. Detta ansvar kräver ett starkt samarbete mellan oss som företag och våra leverantörer som äger fabrikerna. Under hösten 2011 startade utvecklingen av ett nytt verktyg för kemikalier i produktionen. Förbud mot barnarbete NilsonGroup accepterar inte någon form av barnarbete. Barnarbete är per definition förbjudet enligt ILO, som är FN:s arbetsorganisation. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och NilsonGroup, som svenskt företag är sedan dess också förpliktade att efterfölja dess innehåll. NilsonGroup har en tydligt utarbetad agerandeplan att följa om barnarbete upptäcks hos någon av våra leverantörer. Vi menar att man är barn tills den dagen man fyllt 15 år om inte högre ålder anges i de lagar och regler som gäller i respektive land. Om barnarbete upptäcks skall ett möte omedelbart hållas med fabriksledningen. Mötet syftar till att få all information om barnet i fråga, avstämning av ID-handling, hälsointyg, anställningsdatum och samtidigt säkerställa att barnet inte befinner sig på någon hälsofarlig plats i fabriken under tiden. Det är viktigt att barnet behandlas med respekt under utredningen och att barnet förstår att det inte är dess fel. Vi för dessutom en dialog med barnet och påpekar vikten av dess vidare skolgång med fabriksledningen. Delarna i vår agerandeplan är: - Dokumentation - Intervjuer - Kompensation för utebliven lön - Anordnad resa för barnet hem till familjen - Garanti om arbete på fabriken när barnet nått laglig ålder. NilsonGroup ser alltid till att ha egen personal närvarande under hela förfarandet av utredningen. Verktyget skapades för att kunna förbättra och utveckla leverantörernas kunskap och hantering av kemikalier. Målet med detta är att öka kvaliteten på våra produkter samtidigt som vi minskar användningen av kemikalier, vilket i sin tur förbättrar arbetsförhållandena i fabrikerna. Det nya verktyget gör att NilsonGroups coacher kan hjälpa och utbilda leverantörerna inom områden som kemikalieförvaring, hantering, utbildning, ansvar etcetera. Genom att använda det nya verktyget kan vi tillsammans med leverantörerna nå en högre standard. I nästa års hållbarhetsredovisning kommer vi kunna redogöra för resultatet från detta verktyg. Intervju med Tony, General Manager hos en av NilsonGroups leverantörer Hur länge har ni arbetat med NilsonGroup? Vi har arbetat tillsammans med NilsonGroup sedan 1999, så det är mer än 12 år av gott samarbete. NilsonGroup är faktiskt det företag vi arbetat längst tillsammans med. Vad har förändrats under dessa år? Den största förändringen från NilsonGroups sida är deras sätt att arbeta. Vi ser klara förbättringar från deras sida när det kommer till inköpsprocessen, inklusive direktkommunikationen som vi har med deras produktionskontor i Kina, vilket gör att vi får snabbare respons på våra frågor och kan ta snabba beslut gällande produktionen. NilsonGroup har krav på arbetsförhållandena, arbetarnas välfärd, kemikalier och kvalitet. Alla dessa krav är bra krav som gör att vi blir en bättre fabrik och vill samarbeta med NilsonGroup. Vår största förändring är att vi i fabriken har gjort stora förbättringar i produktionsprocesserna, vi har börjat använda vattenbaserade limmer, vilket förbättrar för arbetarna, och vi har även investerat i nya ventilationssystem i produktionen vilket gör luften och luftombytet i fabriken mycket bättre. Hur fungerar NilsonGroups arbete med coacher? NilsonGroups coacher besöker oss kontinuerligt. Efter varje besök som coacherna gör hos oss så ger de oss alltid en uppsummering av de problem som ska ses över och åtgärdas. De sitter ner med de ansvariga från fabriken och går igenom problemen och förklarar hur vi kan förbättra vårt arbete stegvis. Så fort de färdigställt handlingsplanen vi kommit överens om så får vi den skickad till oss. Vid nästa besök kontrollerar de att vi genomfört de förändringar vi kommit överens om och förklarar vad vi ska fokusera på härnäst. Coacherna håller även utbildningar med våra fabriksarbetare för att lära de mer om kemikalier och hälsa och säkerhet i produktionen. Coacherna ger oss verktyg för att kunna förändra vår situation och alla handlingsplaner baseras på den verkliga situationen i fabriken. NilsonGroups coacher tar sitt arbete på fullaste allvar, de presenterar alltid bra förslag på förbättringar för vår fabrik och hjälper oss att nå målen. Hur tycker du att NilsonGroups kemikaliearbete har påverkat er fabrik? NilsonGroup har tydliga dokument och arbetssätt då det gäller kemikalier. Vi har haft möten med alla berörda parter i fabriken samt våra underleverantörer där vi diskuterat vilka förbättringar vi måste göra. Vi har numera en person ansvarig för kemikalier och vår fabrik har bland annat blivit bättre på att hantera, organisera och använda kemikalierna på rätt sätt. Vi hämtar information hos vår kemikalieleverantör och byter ut de kemikalier som innehåller skadliga ämnen. Nu har ni övergått till att bara använda vattenbaserade limmer för NilsonGroups produkter, hur tycker du det fungerar? Vi arbetar hela tiden med att förbättra oss och nu har vi infört vattenbaserade limmer på alla NilsonGroups produkter. Vi behöver fortfarande förbättra oss då det kommer till vissa produkttyper, men i det stora hela så ser vi detta som en investering för våra arbetare och vår kvalitet. Har ert synsätt på kemikalier förändrats under tiden tillsammans med NilsonGroup? Hur i så fall? Genom NilsonGroups information har vi förstått allvaret med kemikalier och arbetar på att förbättra oss hela tiden. Förut var vår kunskap om kemikalier inte så bra men med hjälp av NilsonGroup har vi lärt oss mycket och kunnat skapa bättre arbetsförhållanden för våra arbetare och även en bättre miljö

11 Design På fabriksgolvet En sko tar form På kundens skohylla Utmaningar Lösning Att dela ansvar med andra kunder i fabrikerna Kulturella skillnader Bestående förbättringar i fabrikerna Ökad prispress Vi fokuserar på att göra förbättringar som gynnar fabriken och inte endast oss som kund. Exempel på förbättring som gynnar fabriken är förbättrad kemikaliehantering. Om fabriken har koll på vilka användningsområden en specifik kemikalie har, och hur man använder den på bästa möjliga sätt, kan man utnyttja den till max och därmed undvika att köpa flera olika kemikalier med samma användningsområde. Vi möter kulturella skillnader varje dag och ser det som otroligt viktigt att bemöta dessa skillnader med ödmjukhet. Vad som är rätt för mig är inte nödvändigtvis rätt för dig, och ofta kan vi lära av varandra. NilsonGroup har dock en del områden där vi inte kan acceptera avvikelser. Ett område är våra minimikrav på sociala förhållanden i fabrikerna. Här arbetar vi på bred front och fokuserar på utbildning. Om man inte förstår varför vi har specifika krav är det svårt att acceptera och följa de. Genom utbildning och tydlig kommunikation kan vi överbygga kulturella skillnader i många fall. Att arbeta långsiktigt med våra leverantörer ser vi som nyckeln till bestående och hållbara förbättringar. Även här fokuserar vi på utbildning och stegvis implementering av förändringar. Att alla berörda är medvetna om varför en förändring krävs och hur den skall genomföras är våra coachers viktigaste jobb. Vi vill hjälpa fabrikerna att hjälpa sig själva! Då krävs det långsiktighet. I vårt nära samarbete med leverantörerna så handlar det om att vara lyhörd för varandra när man beskriver problem, för att tillsammans komma fram till lösningar. Om vi arbetar tillsammans med leverantörerna med processer och rutiner så kan vi åstadkomma kostnadsreducerande lösningar för oss båda och därmed möta den ökande prispressen

12 En sko tar form Från det att våra designers ritat en specifik skomodell, till dess att den färdiga skon sitter på kundens fot, är det en lång och intressant väg. En väg som är kantad av gedigen kunskap om det hantverk skoproduktion innebär. På NilsonGroup arbetar vi varje dag för att vara närvarande och ha kontroll genom hela processen i vilken våra skor tar form. Design KVALITETSKONTROLLER I PRODUKTION NilsonGroups kvalitetsarbete börjar redan i designstadiet där vi väljer material, läst och skons utformning. Efter val av leverantör startar produktionen där vi genomför stickprovstester både under och efter tillverkningen. Detta gör vi för att följa upp att skorna har blivit tillverkade enligt de kvalitetskrav NilsonGroup ställer. NilsonGroup har specificerat krav i en speciell kvalitetsmanual för fysikalisk kvalitet. Manualen innehåller bland annat krav på kvalitet för dragkedjor, sulor och färghärdighet. Förutom att göra stickprovstester på skorna i produktionen är vi själva ständigt närvarande genom våra kvalitetskontrollanter på plats i fabrikerna. Under 2011 hade vi åtta kvalitetskontrollanter i Kina samt två i Vietnam. KONTROLLER I FLERA STEG Under tillverkningen av skorna genomför våra kvalitetskontrollanter flera inspektioner. Den första inspektionen genomförs innan själva produktionen. NilsonGroups kvalitetskontrollanter kontrollerar att det material som fabriken har köpt för att tillverka skorna överensstämmer med NilsonGroups bekräftade prov. Om skorna innehåller metalliska tillbehör görs en kontroll på att de uppfyller de nickel restriktioner vi ställer på våra produkter. Efter godkännande av material börjar produktionen av skornas överdel. De andra och tredje inspektionerna under produktionen sker vid tillverkning av överdelen på skorna samt vid sammanfogningen av överdel och övriga komponenter. Det sista steget är den slutgiltiga inspektionen, som görs innan skorna lämnar fabriken. Här kontroller vi att skon i sin helhet lever upp till de kvalitetskrav NilsonGroup ställer. INTERNT TESTLAB NilsonGroup har sedan 2009 ett eget testlaboratorium i Kina. Där testas skorna för bland annat sulsläpp, materialens färghärdighet och om skornas metalliska detaljer innehåller nickel. Skorna och materialen testas under pågående produktionen, vilket innebär att vi snabbt kan se om det är något fel på skorna och då kan stoppa eller förbättra produkterna. INTERNA FYSIKALISKA TESTER Godkända 95% Underkända 5% Totalt genomfördes 2461 interna fysikaliska tester mellan januari och december 2011 På fabriksgolvet På NilsonGroup lägger vi stor vikt vid att alla skor och material klarar de krav som ställs. Skulle de inte leva upp till de förutbestämda kraven får leverantören chansen att förbättra kvaliteten. Misslyckas leverantören annulleras ordern. Under 2011 hade NilsonGroup som mål att öka antalet interna fysikaliska tester från föregående års 637 st. Totalt genomfördes 2461 antal tester vilket är en ökning på över 300 %. EXTERNA TESTER Vissa tester som vi inte kan utföra själva i vårt testlaboratorium gör vi hos externa ackrediterade testlaboratorier. Vi skickar även stickprovstester till externa laboratorier när vi vill få en opartisk bedömning. EXTERNA FYSIKALISKA TESTER Godkända 96% Underkända 4% Totalt genomfördes 49 externa fysikaliska tester för vår/sommar och höst/vinter säsongerna En sko tar form KEMIKALIETESTER NilsonGroup jobbar utifrån sina kemikaliska restriktionslistor, som är framtagna tillsammans med externa experter och laboratorier. Listorna innehåller restriktioner och förbud mot skadliga ämnen som inte får förekomma i NilsonGroups produkter, samt vilka ämnen som inte får förekomma i produktionen. Eftersom NilsonGroup säljer skor inom EU måste även leverantörerna klara de krav som är uppsatta i REACH. För att kontrollera att leverantörerna följer de restriktioner som NilsonGroup har så genomförs regelbundna stickprovstester på materialen och produkterna innan de skickas till Sverige. De kemikalier vi testar för är högriskämnen som kan förekomma i det materialet som testas. Olika typer av produkter innehåller olika typer av material och detta betyder att alla tester är produktspecifika. Ämnen som vi testar regelbundet för bland annat ftalater, allergena och cancerogena färgämnen, olika typer av konserveringsmedel och nonylfenoletoxylater. REACH Register, Evaluation, Authorization and Restriction for Chemicals är EU:s kemikalielagstiftning. REACH syftar till att minska användandet av farliga kemikalier vid tillverkning och förekomster av kemikalier i den slutliga produkten. NilsonGroup har sedan 2008 ett förbud mot PVC i sina egenmärkta produkter. När vi väljer ut vilken produkt som ska testas så ser vi till olika delar, bland annat vad för typ av material som valts, vem som ska ha produkten och om det är ett material som kommer vara i direkt hudkontakt. Vi har på detta sätt ett naturligt större fokus på INTERNA KEMIKALISKA TESTER Godkända 98% Underkända 2% EXTERNA KEMIKALISKA TESTER Godkända 96% Underkända 4% barnprodukter. Om ett material skulle visa sig innehålla något otillåtet ämne används inte detta material i produktionen av våra skor. Alla material måste klara NilsonGroups restriktioner, dessa finns tillgängliga på vår hemsida. På kundens skohylla Nedan redogör vi för några av de kemikalierna vi fokuserade på under Under 2012 kommer vi att utöka andelen stickprovs tester för kemikalier ytterligare. Ftalater: Ämnen som gör plaster mjuka och formbara. Ftalater kan vara hormonstörande och påverka fortplantningsförmågan. Ftalater är en fokuskemikalie för NilsonGroup vilket innebär att tester utförs oftare för detta ämne. Nonylfenoletoxylater: Nonylfenoletoxylat är ett ytaktivt ämne och hittas därför till exempel i tvättmedel. När det används så bildas nedbrytningsprodukten nonylfenol som är mycket giftig för vattenlevande organismer. Det är även misstänkt hormonstörande ämne. Allergena färgämnen: Vissa färgämnen kan ge kontaktallergi. Dessa färgämnen hör främst till gruppen dispersionsfärger som färgar syntettextilier. Det finns även många dispersionsfärgämnen som INTE ger allergier därav är det möjligt att ersätta dem med icke allergena ämnen. DMFu Dimetylfumarat: Ett antimögelmedel som motverkar att mögel uppkommer och växer. Dimetylfumarat är mycket allergiframkallande och kan förekomma i Silica gel -påsar, varför vi har förbjöd användningen av detta redan Cancerogena färgämnen: En del färgämnen kan vara cancerframkallande. Detta gör att dessa färgämnen idag är förbjudna att använda, vi säkerställer detta genom utbildning och stickprovskontroller. Tungmetaller Många tungmetaller som vi kommer i kontakt med är giftiga, bland annat kvicksilver, bly, kadmium, arsenik etc. Dessa kan bland annat förekomma som pigment i vissa färger

13 Design På fabriksgolvet En sko tar form På kundens skohylla Varje år levereras drygt 9 miljoner par skor till vårt centrallager i Varberg. en av våra skor påverkar miljön och därför strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan genom att ställa miljökrav på våra transportörer. SMARTA FÖRPACKNINGAR Under 2011 har NilsonGroup packat en större andel skor utan skokartong för att kunna minska användningen av papp. Istället för en separat skokartong till varje par plus ett ytterembalage packar vi 88 % av våra skor i endast ytterembalage med en äggkartongs- struktur inuti. Detta leder till en stor reducering av packningsmaterial. SJÖTRANSPORTER Asien är NilsonGroups största inköpsmarknad och här ifrån fraktas våra produkter till Sverige. Den största andelen transporteras med båt och huvudspeditör för våra importfrakter är DB Schenker som har ett väl utvecklat miljöfokus. Läs gärna mer om DB Schenkers miljöarbete på deras hemsida. Sedan 2008 kör 100 % av NilsonGroups sjötransporter med ca 3,5 knops lägre hastighet så kallad Slow steaming för att sänka förbrukningen av fartygsbränsle. Genom detta har mängden koldioxid som fartygen släpper ut minskat med över 30 %. Under 2011 har sjötransporterna utgjort 57 % av NilsonGroups totala koldioxidutsläpp för transporter. Under 2011 ökade andel sjöfrakt till Halmstad hamn till 84 %. Det är en ökning från 2010 års 75 %. Resterande gods går till Göteborgs hamn. SJÖTRANSPORT FRAMFÖR FLYG NilsonGroup strävar alltid efter att använda flygfrakt i en så liten utsträckning som möjligt. Flygfrakt eller en kombination av sjö och flyg har under 2011 ökat något mot Under 2010 användes flyg enbart för 0,5% av den totala importtransporten men ökade till att under 2011 omfatta 1,8 % av den totala importtransporten. LANDTRANSPORTER Ytterligare ett led i att ställa miljökrav på våra transportörer är det samarbete vi har med DB Schenker kring landtransporter. Vår gemensamma kravställan på åkerierna har medfört att flertalet lastbilar som kör i Stockholm, Malmö och Halmstad tankar rapsoljediesel, RME. Dessa transporter motsvarar ca 60 % av vår totala distribution ut till våra butiker. Av den fordonsflotta DB Schenker använder sig av har 93 % EURO- klass 3 motorer eller bättre. KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN GODSTRANSPORTER MÄTT I TON NilsonGroup har ett projekt som vi kallar BoxIT. Projektets huvudsyfte är att optimera fyllnadsgraden i packningen. Emballagen ska vara anpassade för optimalt utnyttjande av volym samt vara anpassade för containers, EUR-pall och butikslagerhyllor. I projektet ingår även emballagespecifikationer avseende mått, utseende och materialval. Allt för att anpassa kartonger för högre fyllnadsgrad samt enklare hantering på Nilsongroups centrallager. Projektet väntas leda till: Bättre lasteffektivitet och lägre fraktkostnader samt minde miljöpåverkan. Färre driftstopp i centrallager. Färre skadade emballage under frakt. Möjlighet att automatisera lastning av kollin på pall vid utlastning. Förenklad uppackning av varor i butik. BoxIT driftsattes 2011 och i dagsläget har vi sett en besparing på 16 % av volym genom hela logistikkedjan från vår största inköpsmarkand, Kina. Hela logistikkedjan innefattar transport från fabrik till centrallager, lagring på centrallager och transport till butik. Volymbesparingen leder till minskade antal transporter vilket i sin tur leder till minskat utsläpp av koldioxid

14 Design På fabriksgolvet En sko tar form På kundens skohylla NilsonGroup hade vid början av butiker. Under året öppnade vi 29 nya butiker och renoverade 13 butiker. Detta betyder att vid 2011 års slut hade NilsonGroup totalt 313 butiker. Intervju med Olle Gasslander, Säljare i Nilson Shoes butik på Avenyn, Göteborg och är också representant i miljögruppen. Då NilsonGroup har ett helhetsperspektiv på sitt hållbarhetsarbete påverkar detta också etableringen, då butiker byggs eller renoveras. Bland annat så har de nya/ renoverade butikerna fått installerat ny armatur som är mer effektiv samtidigt som den är mer energisnål. För 2012 är planen att 43 butiker ska få den nya armaturen, varav 28 butiker kommer vara nyetableringar. I de nyetableringar som görs så installeras även automatisk belysning på de platser i butiken som inte används frekvent, så som toaletter, städoch tvätt-utrymmen. I de butiker där vi har möjlighet att påverka valet av energi använder vi oss endast av miljövänlig el. I DinSko-butikernas lager så har ett nytt förvaringssystem implementerats som ett steg i vårt BoxIT projekt, där vi ökat andelen äggkartongs-packade skor. Detta system är mer platsbesparande och gör det enklare att hitta produkterna, i och med att nya plastboxar till att förvara skorna i har köpts in. Under 2010 hade NilsonGroup en miljötävling där de vinnande förslagen omarbetades till miljömål för företagets miljöarbete Ett av målen var att erbjuda fler miljövänliga varor via den inköpsportal som NilsonGroups alla butiker köper sina förbrukningsvaror från. NilsonGroup ser ett stort ansvar i att använda miljömärkta produkter. Under 2011 gjordes en intern granskning av hur stor mängd förbrukningsmaterial som var Miljöarbetet på NilsonGroup drivs framåt av miljögruppen som består av nio medlemmar från olika delar av företaget. Gruppen arbetar fram förslag på miljömål som sedan beslutas av ledningen och drivs igenom av gruppen tillsammans med NilsonGroups medarbetare. miljömärkta i NilsonGroups inköpsportal och en urvalsprocess startades där antalet varor reducerades kraftigt och de varor som hade någon form av miljöcertifiering märktes upp. Arbetet med att fasa ut de varor som inte har någon miljömärkning kommer att fortsätta under 2012 och NilsonGroups framtida mål är att i största utsträckning enbart använda sig av miljömärkta förbrukningsvaror vid beställning från inköpsportalen. Ett annat av målen var att minimera pappershantering i butik, vilket inneburit att nya rutiner införts både på huvudkontoret och i butikerna så att NilsonGroup minskar sin pappersförbrukning vid utskrifter samt vid informationsutskick till butik. Nya rutiner infördes och nu skickas nästan all information via mail eller publiceras på företagets interna informationsportal INGO. NilsonGroup har som mål att under 2012 kommunicera ut sitt arbete med hållbar utveckling mer aktivt, bland annat kommer butikschefer att få utbildning inom hållbar utveckling för att kunna ta med sig sin kunskap tillbaka till sina butiker och medarbetare. NilsonGroup har tagit beslutet att endast använda Bisfenol-A-fritt termopapper i sina kvittoskrivare. Detta på grund av att Bisfenol-A kan ha en hormonstörande effekt vid långvarig exponering. Vad betyder miljöarbete för dig? Att genom medvetenhet kunna skapa ett hållbart arbete inom områdena ekologi, ekonomi samt social utveckling för varje enskild individ. Det är viktigt att ha en positiv syn på miljöarbete och kunna uppmärksamma att även de små handlingarna gör skillnad. Jag tycker det är viktigt att tänka på den kommande generationen och få varje individ att förstå och utveckla miljöarbetet i sin vardag. Vilka punkter under 2011 ansåg du var viktigast i NilsonGroups miljöarbete? - Vår interna inköpsportals omstrukturering, införandet av fler miljömärkta förbrukningsvaror och arbetet med utfasningen av icke miljömärkta förbrukningsvaror. - Det fortsatta arbetet med BoxIT systemet, för att kunna spara på utrymme och kartongmaterial. Olles 5 tips för minskad energi förbrukning i butik: 1. Släck onödiga lampor i butiken. Köket, toaletterna samt lagret behöver inte ha lamporna tända om ingen är där. 2. Stäng av datorskärmarna. 3. Minska utskrifterna i pappersform. Följ de rutiner som är framtagna. 4 Återvinn i största möjliga utsträckning. 5. Försök att samåka eller ta kollektivtrafiken till butiken

15 Design På fabriksgolvet En sko tar form På kundens skohylla På kundens skohylla Bakom varje sko som säljs i våra butiker ligger ett gediget engagemang för att säkerställa att kunden har stora valmöjligheter och att kunden får den bästa kvaliteten till det bästa priset. NilsonGroups värdekedja från idé till färdig produkt bygger på aktiva val. Allt ifrån val av material, val av leverantör till val av transportmedel från fabrik ut till våra butiker. Sista valet görs av våra kunder. Kunden väljer vilken sko han/hon vill köpa med sig hem och hur man sedan väljer att vårda sina skor. NilsonGroup s hållbarhets arbete bygger på aktiva val. Det sista valet görs av våra kunder Varje dag får NilsonGroups personal ta del av värdefulla tips och idéer från våra kunder. Dessa tar vi med oss in i planeringen av kommande kollektioner och ser som en viktig del i det kontinuerliga uppföljnings och utvärderingsarbete. PUT FEET FIRST Under våren 2012 planeras lanseringen av NilsonGroups nya webshop www. putfeetfirst.com I den nya webshoppen kan kunden enkelt handla hos NilsonGroups affärsområden och lägga varorna i en och samma varukorg. Vi är säkra på att detta är vad våra kunder vill ha; ett enkelt och tryggt sätt att kunna handla just deras favorit skor och få dem levererade direkt hem till sig. Genom den gemensamma hemsidan kommer våra kunder också enkelt kunna ta del av vårt hållbarhetsarbete. A BETTER CHOICE Det känns viktigt att kunna addera nya och meningsfulla värden till våra produkter, och med tanke på den mycket positiva försäljningen av dessa artiklar kan vi bara konstatera att det finns ett stort konsumentintresse;. säger Lena Axelsson, inköpschef på DinSko. DinSko planerar att fortsätta med A Better Choice och utöka bredden av dessa varor i sortimentet, med fler produkter under Som ett led i att tillgodose våra kunders behov och ge valmöjligheter har NilsonGroup skapat kollektionen A Better Choice. På NilsonGroup upplever vi att allt fler konsumenter vill handla produkter som är skonsamma mot vår miljö och bättre för jordens framtid. Dagens medvetna kunder vill gärna värna om miljön, men inte göra avkall på modet. Under våren 2010 startade NilsonGroup arbetet med att ta fram en produkt för kunden som vill göra det medvetna valet för en mer hållbar framtid. De första skorna kom ut i butikerna under våren Vi på NilsonGroup vill dela med oss av några snabba tips till våra kunder som förlänger livslängden på skorna och förhoppningsvis bidrar till en hållbar utveckling: Skor mår bra av att bli ompysslade. Fråga därför gärna vår butikspersonal om vilka typer av skovårdsprodukter man bör använda till just den skon och hur man applicerar produk terna för bästa resultat. Blöta skor mår bäst av att torka i rumstemperatur. Undvik därför att torka skorna i exempelvis torkskåp eller direkt framför element. Skorna mår bra av att vila emellanåt. Använd helst inte samma par skor flera dagar i rad utan ha istället flera par skor att variera mellan. Använd skohorn så undviks nedtrampade häl- kappor och skoskav. Använder man Iläggsulor hål ler man skorna fräscha längre. Använd en varmare sula i vinterskorna. Klacka om skorna hos en skomakare så förlänger du livslängden Skänk hela skor till bättre behövande istället för att slänga. DinSko har nu under två säsonger sålt produkterna märkta med A Better Choice. Det innebär att produkterna är tillverkade i IMOcertifierad ekologisk bomull eller i vegetabiliskt garvat skinn med en naturgummibaserad yttersula. Limmerna som används vid tillverkningen av skorna är vattenbaserade

16 Samarbete och samhällsengagemang För NilsonGroup är samarbeten med andra organisationer eller företag i branschen viktigt för att hela tiden bygga på vår kunskap och lära oss nya metoder för hur man kan driva sitt hållbarhetsarbete framåt. NilsonGroup värdesätter samarbeten och åtaganden högt då företaget är betydligt starkare tillsammans med andra än som enskild aktör. Vårt engagemang är ett led i ambitionen om att se saker från ett större perspektiv, vi tror att vi kan påverka och göra en insats. Det är vårt ansvar att bidra och engagera oss i hållbarhet och att ständigt förbättras. Kemikaliegruppen Sedan årsskiftet 2010/2011 är Nilson Group medlemmar i Kemikaliegruppen. Gruppen finns till för att sprida färsk information om kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen, samt genom en kunskapsplattform hjälpa företagen att motverka förekomsten av farliga ämnen i deras produkter och för att möta krav och åsikter från media och konsumenter med fakta. Kemikaliegruppen drivs av Swerea IVF kopplat till ett nätverk av experter inom alla samhällsdelar. För mer information, Satra Technology Centre SATRA är ett av världens ledande forsknings- och teknologicenter. De är specialiserade på sko kvalitet men jobbar även med ett antal andra olika områden, SATRA s forskning har hjälpt till att utveckla och förbättra kvaliteten och säkerheten på en mängd produkter och material världen över. De håller även seminarier och utbildningar för att höja kunskaperna hos företag. NilsonGroup har varit medlemmar hos SATRA sedan För mer information, SAMHÄLLSENGAGEMANG SOS barnbyar NilsonGroup har sedan 2008 samarbetat med SOS Barnbyar och stödjer en barnby i Putian, Kina. Barnbyn består av 15 familjehus och i varje hus bor 5-8 barn från tre år och uppåt tillsammans med en SOS-mamma. Barnen som bor i barnbyn är antingen föräldralösa eller övergivna och kommer från fattiga områden i de kringliggande provinserna. NilsonGroup är ett stolt fadderföretag till SOS Barnbyar. MEDLEMSKAP OCH SAMARBETEN Business for Social Responsibility (BSR) Sedan årsskiftet 2010/2011 är NilsonGroup medlem i Business for Social Responsibility (BSR). BSR är ett globalt nätverk med mer än 250 företag som medlemmar, där man arbetar med att utveckla hållbara affärsstrategier och lösningar genom konsulttjänster, forskning och tvärsektoriell samverkan. För mer information, Swedish Shoe Environmental Initiative (SSEI) 2011 var ett år där NilsonGroup tillsammans med andra skoföretag började arbeta i ett gemensamt projekt för att skapa ett hållbarhetsverktyg för design- och produktutveckling. Hållbarhetsverktyget skall bestå av ett index med olika nivåer. Indexet skall kunna tillämpas vid bland annat produktutveckling och inköp och kommer visa vilken påverkan olika material har på miljön både i produktionslandet, under användarfasen och till dess att skorna slängs. Första mötet för SSEI skedde under hösten Arbetet fortskrider under 2012 och beräknas vara klart under Processen ska vara lärande och de företag som deltar i projektet kommer alla att bidra till utvecklingen och kunskapsinhämtningen. För mer information, Sweden Textile Water Initiative (STWI) Sweden Textile Water Initiative startades 2010 som ett samarbetsprojekt mellan ett 30-tal svenska textil- och läderdetaljhandelsföretag i Sverige, tillsammans med Stockholm International Water Institute- SIWI. Initiativet arbetar med att ta fram riktlinjer för att minska vattenåtgången i de olika produktionsleden för våra produkter. För mer information, Fur Free Alliance (FFA) Sedan januari 2011 har NilsonGroup ett avtal med Fur Free Alliance och vi har genom avtalet anslutit oss till det internationella Fur Free Retail Program. Genom att skriva under överenskommelsen Retailer Commitment Against Fur har NilsonGroup tagit ställning till att inte använda djurpäls i våra produkter. För mer information, se 30 31

17 Framtida målsättningar Under våren 2012 hölls en workshop av en organisation som heter NICE i Köpenhamn, Danmark. 100 ungdomar från hela världen arbetade då fram sina krav på modebranschen i framtiden. Dessa krav fann vårt företag inspirerande och vi vill gärna ta denna uppmaning och aktivt arbeta mot att dagens och framtidens kunder skall känna att vi gjort de aktiva val som de önskat. Krav från den nya generationen Märken skall skapa minnen inte skräp Företagen bör visa upp den totala kostnaden för produkten inte enbart prislappen. Det skall finnas ett öppet forum där kunderna kan ställa frågor och få svar. Företagen skall sluta hitta på ursäkter och göra hållbarhet till ett enkelt val. Det vill säga producera och göra mer hållbara produkter tillgängliga. Företagen skall förstärka kunskapen hos deras butikspersonal kring hållbarhetsarbetet som bedrivs. Företagen måste stärka designers möjlighet att göra hållbarhet till en kreativ möjlighet! Låt designers forma en hippie till Gaga NilsonGroup handlingsplan Aktiva val kring material och kontinuerligt kvalitetsarbete tror vi är ett steg för att göra detta. Att sedan bli bättre på att redovisa hur en produkt kommit till är också något som vårt företag skall bli bättre på att kommunicera. Den indexering som Swedish Shoe Environmental Intiative arbetar med är ett steg mot att kunna redovisa hur en produkt förhåller sig gentemot en annan. NilsonGroup är precis i uppstart av detta arbete men vi ser det som ett led i en tydligare hållbarhetsredovisning i framtiden. Vi skall skapa möjlighet för våra kunder att enkelt kunna kommunicera med oss och ge oss feedback. A Better Choice är ett steg i denna riktning, vi planerar att utöka det framåt för att göra hållbarhet till ett enkelt val för våra kunder. Under 2012 har vi startat speciella utbildningsinsatser för våra butiker kring just hållbarhet. Som butiksmedarbetare är man den främsta länken till kunden, självklart skall de vara uppdaterade och medvetna om arbetet bakom varje enskild sko. Designers fyller en viktig funktion för vårt framtida hållbarhetsarbete, en hållbar sko är också snygg och modern, det är vi säkra på att våra designers kommer kunna erbjuda om de ges möjlighet, vilket vi planerar att ge dem. Under 2012 har vi även utbildningsinsatser för våra designers i hållbarhet. 32

18 Slutord Att jobba med hållbarhet kräver aktiva val i många led för NilsonGroup, vi vill passa på att från vårt håll påminna våra kunder om att de också har möjlighet att göra aktiva val som exempelvis; var och vad de handlar samt att påverka vårt företag eller branschen. Vi lovar att ta dig på allvar om du lovar att höra av dig! Vi vill bjuda in dig som läst denna rapport till dialog. Har ni frågor, funderingar, synpunkter eller goda idéer, tveka inte att höra av er till oss på: com Uppföljningen på årets rapport beräknas komma under våren 2013 och redovisar då 2012 års hållbarhetsarbete inom NilsonGroup. När vi har kunskap och är medvetna så är vi också ansvariga för våra handlingar eller icke handlingar. Vi kan välja att göra något åt det, eller att inte göra något. Vad vi än väljer så är vi ändå ansvariga! Jean-Paul Sartre Avslutningsvis vill vi en gång belysa att arbetet att bidra till en hållbar utveckling sker på bred front inom organisationen. Det är ett arbete som präglas av en kultur med positiv inställning och ödmjukhet inför de framtida utmaningar vi står inför. För oss och dig där ute så handlar det om att ständigt göra aktiva val mot en hållbar framtid. 34

19 36

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 Leverantörsval 14 På Fabriksgolvet 16

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2012

Hållbarhets- rapport 2012 Hållbarhetsrapport 2012 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2012 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design och inköp 12 Våra leverantörer 16 På plats

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning

ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning 1 Detta är ljusservice Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa en optimalt fungerande butiksbelysning. Ljusservice erbjuder den

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009

nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009 nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009 Innehåll VD HAR ORDET 5 NilsonGroup 7 NilsonGroup OCH HÅLLBAR UTVECKLING 8 NilsonGroup, EN ATTRAKTIV ABETSGIVARE 9 socialt ansvar via produktionen 11 Uppförandekod

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT 2010

HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 HÅLLBARHETSRAPPORT NILSONGROUP VD:N HAR ORDET OM RAPPORTEN För andra året i rad publicerar NilsonGroup sin rapport om hållbar utveckling, som omfattar koncernens arbete inom mänskliga

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN Din agent i Asien Det kan vara svårt att göra smarta affärer i en världsdel du inte själv är verksam i. Därför har du allt att vinna på att samarbeta med en agent som förstår

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

LOGGA IN INSPIRATION BÄDD. Inspiration 1. @gripsholmsverige. facebook.com/gripsholmsverige GUTZ NOBLE HOUSE TOPECO. Press

LOGGA IN INSPIRATION BÄDD. Inspiration 1. @gripsholmsverige. facebook.com/gripsholmsverige GUTZ NOBLE HOUSE TOPECO. Press Inspiration 1 2 ill du komma i kontakt med oss på Gripsholm? Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande så återkommer vi till dig inom kort. KUNDSERICE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE - id konsumentfrågor, vänligen

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp,

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, Vårt arbete för en mer hållbar natursten I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, inspektera och utveckla. Allt för att komma

Läs mer