Öppna CMS för organisationer, företag och entreprenörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna CMS för organisationer, företag och entreprenörer"

Transkript

1

2 Öppna CMS för organisationer, företag och entreprenörer Robert Hedlerfog Examensarbete för 30 hp, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds Universitet Thesis for a diploma in computer science, 30 ECTS credits, Department of Computers Science, Faculty of Science, Lund University.

3 2

4 Öppna CMS för organisationer, företag och entreprenörer Sammanfattning Webb 2.0 tekniken har skapat förutsättningar för helt andra typer av webbplatser för organisationer, företag och entreprenörer. Den nya tekniken har skapat möjligheter för organisationer och företag att själva skapa sitt innehåll på en dynamisk webbplats med hög interaktivitet och multifunktionalitet. Dessa möjligheter ger fördelar gentemot de tidigare ganska låsta statiska webbplatserna. Nu kan experten själv skriva sitt innehåll på ett dynamiskt innehållssystem (CMS) utan inblandning av dyra webbkonsulter som mellanhand. Den nya tekniken har också skapat en ny sorts webbentreprenörer som nu snabbare kan få ut sin affärsidé på ett effektivt och praktiskt sätt. Detta arbetes syfte är att bringa klarhet i vilka alternativ (öppna CMS) till de kommersiella CMS:en som finns och se vilka möjligheter dessa kan ge en entreprenör, ett företag eller en organisation. Åtta (8) stycken öppna CMS studeras i detalj och jämförs med varandra med aspekt på webdesignfaktorer, sökmotoroptimering och bakomliggande teknik. Syftet med uppsatsen är också att ge en rad riktlinjer för dessa olika aspekter och även belysa webmasterns roll vid utvecklandet av en webbplats med dessa attribut. Slutligen är det också en analys för det referensföretag som författaren introducerat e-handel för de senaste 4 åren, som nu står inför steget att gå över till ett dynamiskt innehållssystem med integrerad webshop. 3

5 Open CMS for organisations, companies and entrepreneurs Abstract The The Web 2.0 technology has created conditions for entirely different kinds of websites for organizations, companies, and entrepreneurs. The new technology has made it possible for organizations and companies to produce their content themselves on a dynamic website with high interactivity and multifunctionality. These possibilities give advantages compared to the earlier, rather fixed, static websites. Now the expert in a field can himself write his or her own content on a dynamic content management system (CMS) without the need for expensive web consultants as middlemen. This new technology has also given rise to a new kind of web entrepreneur, who now can get their business idea out more rapidly in an efficient and pragmatic way. The purpose of this thesis is to bring clarity to what options (open CMSs) to commercial CMSs exist and see what possibilities these can give an entrepreneur, a company or an organization. Eight (8) open CMSs are studied in detail and compared to each other with respect to web design factors, search engine optimization, and underlying technology. The purpose of the thesis is furthermore to provide a number of guidelines in relation to these different aspects and also to shed light on the role of the webmaster in the development of a website with these attributes. Finally, this work also serves as an analysis for the reference company for which the author of the thesis has introduced e- commerce for the last 4 years and which is now about to take the next step of changing to a dynamic content management system with integrated web shop. 4

6 Förord Detta magisterarbete på datavetenskapliga institutionen, Lunds Universitet, är ett arbete om ett aktuellt men väldigt föränderligt ämne som tagit mycket tid i anspråk. Vägen till resultatet har varit mer omfattande än väntat just på grund av ämnets föränderlighet och snabba utveckling. Tanken med arbetet har hela tiden varit att resultatet ska mynna ut i ett pragmatiskt referensarbete för företag, organisationer och entreprenörer. Att själva arbetet med uppsatsen, trots en hel del uppförsbackar, skulle visa sig så lärorikt och inspirerande och därigenom de facto öppna dörrarna till författarens nuvarande yrkesliv känns mycket tacksamt och inspirerande. Jag vill tacka alla parter som varit med och hjälpt mig samla information och inspiration till arbetet. Jag vill också tacka ägaren till referensföretaget för chansen att successivt på plats få leda dem in i e-handelns värld och samtidigt ge mig underlag för uppsatsen. Ett speciellt tack går till min fästmö, Joungah som varit en ständig supporter och hjälpsam med övrigt under arbetets slutfas. Jag vill också tacka mina bästa vänner: - Alexandra Larson (med familj) som även hon (de) givit feedback under arbetets inledande fas och ständigt uppmuntrat till slutförandet och givit stöd. - Jens Alfredson, som stått till hands när jag behövt stöd på olika sätt under arbetets gång. - Paul Cronholm som varit inspirerande, uppmuntrande och sunt distraherande. - Thomas Johansson som samtidigt med sin jordenrunt resa lyckats hjälpa mig få ytterligare kunskap i ämnet. Och slutligen sist men absolut inte minst vill jag varmt tacka min handledare, Ferenc Belik som med sitt förtroende och kompetens, säkert lotsat mig till ett slutförande på ett personligt vis. Robert Hedlerfog, Helsingborg, den 6 januari,

7 Innehållsförteckning Sammanfattning..3 Abstract...4 Förord...5 Innehållsförteckning Introduktion Bakgrund Problemdiskussion Problemställning Målgrupper Avgränsningar Syfte Metod Val av vetenskaplig metod Tillvägagångssätt Informationsökning Grundläggande teknik & definitioner Grafisk teknik för webben Grafiktyper Bitmapbaserad grafik Vektorbaserad grafik Färgsystem för webben Bildformat för webben Rasterformat Vektorformat Webdesign element Programvara för webbgrafik och webbplatsutveckling Programvara för 2D grafik Program för webbutveckling och design Program för 3D grafik Tekniska användarvillkor för webbsidor Upplösning för webbgrafik och skrivare Tekniklösning för dynamiska webbplatser (LAMP) Skript- och programmeringspråk för webben Klientbaserade scriptspråk Javascript Sidbeskrivningsspråk CGI och serverprogrammeringspråk PHP 43 6

8 ASP Programmeringspråk för webben(plattformar) NET Java Definitioner och koncept Statiska och dynamiska sidor CMS - Content Managment System Webb RSS AJAX Loggfiler 49 4 Webbdesign teori Webtop publishing Webbdesignerns olika roller Marknadsförare HTML kodare Publicerande utgivare Programmerare och databasadministratör Projektledare Multimediaspecialist Säkerhetsspecialist Formgivare Utbildare Postmästare Systemadministratör Samordnare Designprocessen Kravspecifikation Tjänster och innehåll Struktur och navigering Hierarkisk webbstruktur Seriell struktur Webbstruktur Metaforstruktur Tekniker för struktur och upplägg Optimering Optimering för modembesökare Optimering av bilder, färger, upplösning, kod Användbarhet (Usability) Don t make me think Rella fakta om webbbesökare enligt Krug Fem viktiga designtips I. Skapa en visuellt klar ordning på varje sida II. Dra nytta av redan etablerade designregler III. Dela upp sidorna i klart definierade ytor

9 IV. Göra det uppenbart vad som är klickbart V. Ta bort allt visuellt brus..., Webbplatsnavigering och startsidan.., Webbplatsnamn/Id/logo Startsida (Home)....., Sökmotorlänk Hjälp- och infofunktioner....., Huvudavdelningar Sidnamn Markera var du är Flikar Bakluckstestet Design av startsidan Nödvändiga element Vad går webbplatsen ut på? Intro och välkomstext Expandera webbplatsens..74 huvudbudskap Teknik att undvika på startsidan.., Rollovers nackdelar Rullgardinsmenyers nackdelar Några råd om startsidan Matnyttigt om webbplatsdesign Webbplatstestning Söktjänsttekniker och SEO Bakgrund och historia för sökmotorteknik Dagens söktjänster Sökmotorer Hur fungerar sökmotorer Webspindlar Sökmotorindexering Frågeprocessorn Sökmotoroptimering (SEO/SEM) Dåliga sökoptimeringsmetoder Köpta SEO strategier PageRanksystemet Negativt med sökmotorer Indexeringskostnad Blinda spindlar Användares förväntningar och kunskap Snabba resultat eller grundliga resultat För stor inriktning gentemot text Webbkataloger Hur fungerar webbkataloger?. 93 8

10 5.4.2 Negativt med webbkataloger Ämnesinriktade kataloger och webspindlar Vortaler (ämnesportaler + ämneskataloger) Metasökmotorer Värdeadderande tjänster Webbläsaragenter Klientbaserade sökverktyg Webringar Online databaser Analys och val av öppet CMS Open source definition och initiala kandidater Googletrendanalys och beskrivning av CMS kandidater PHP-Nuke Mambo Drupal Joomla Typo Wordpress EZ Publish Movable Type Sammanfattning av Google Trend analys Funktionsanalys Sammanfattning av funktionsanalys Wenndiagramanalys Sammanfattning av Wenndiagramanalys Översikt, slutanalys och resultat Översikt Slutanalys Föranalys och rekommendationer Scenarioanalys Scenario 1. - Storskalig internationell/nationell.128 medlemsorganisation Scenario 2. - Storskalig nationell/internationel..130 Produktwebb Scenario 3. - Lowtech företagswebb, för nationellt riktad lokal entreprenör Scenario 4. - Hightech företagswebb, för nationellt/internationellt riktad internetentreprenör CMS val för referensföretag Kommersiella CMS Polopoly Polopolys teknik Episerver

11 7.2.2 Episervers teknik Resultat Diskussion om analys och resultat Källförteckning Böcker Tidskrifter Elektroniska dokument Inlägg (forum/blogg) Webbartiklar/webbplats TV, Podcasts och övrig media Bilaga 1. Införande av IT och e-handel på referensföretaget Bilaga 2. System och nätverk på referensföretaget (empiriskt arbete).155 Bilaga 3. Epostintervju med amerikansk webentreprenör 156 Bilaga 4. CMS matris för jämförelse mellan öppna och kommersiella CMS..158 Bilaga 5. CMS baserat projektutvecklingsverktyg för entreprenörer, företag och organisationer. Bilaga 6. Testrapporter av CMS för organisationer

12 1 Introduktion Internettekniken har skapat nya förutsättningar för organisationer och företag att presentera och marknadsföra sig effektivt via webbmedia. Nu kan en person eller en grupp människor starta och driva en multinationell affärsverksamhet eller en organisation via en Internetuppkopplad dator. För att få ut sitt budskap på ett effektivt och framgångsrikt sätt krävs att en rad kriterier uppfylls. Att publicera/skriva på webben anses vara en specialiserad konst liksom att skriva en fackbok eller göra en film. Där finns de som ej anser det skilja sig nämnvärt från normal publicering, däribland Jonas Söderström som i ett blogginlägg (2002) hävdar att det endast är det aktiva mötet med besökare/läsare som gör mediet unikt och därför behöver anpassas därefter. Klart är att en bra och unik idé, affärs eller organisationsmässigt, samt kunskap och insikt i hur man rent tekniskt lanserar sig med hjälp av webbteknik är av avgörande betydelse för framgång på Internet för såväl företag som organisationer. Utan den tekniska bryggan faller mediet och budskapet lyckas ej nå ut, hur väl insatt experten, företagaren eller innehållsproducenten än är. Att bygga en framgångsrik affärs/organisationswebbplats är en konst och vetenskap men också ett hantverk som kräver att man känner till de underliggande villkoren för att internetanvändare hittar rätt och finner webbplatsen användbar och har behov av den. Webbplatsen kan lösa ett redan befintligt behov eller skapa ett nytt behov. I bägge fallen är det av vikt att själva utförandet görs på ett användarvänligt och pedagogiskt sätt, och att budskapet går fram på ett klart sätt till besökarna. Att det inte bara är att bygga ihop några sidor på måfå och vänta på att kunder eller medlemmar ska strömma in kan många misslyckanden under internets tidigare dagar vittna om. Många av de sidorna har också försvunnit på ett självsanerande sätt. Utan besökare sållas dessa bort efter ett tag. Kvar blir de livskraftiga idéerna och de effektiva genomförandena. Att marknadsföra och lansera ett företag eller en organisation på webben kräver såväl marknadsundersökning och förståelse av kommersiella såväl som tekniska villkor. Detta arbete kommer i första hand att fokusera på de tekniska villkoren för en webblansering. Webbplatser av dagens snitt bör vara lättadministrerade för uppdatering av nya produkter eller ny information utan att företaget eller organisationen strandar på att de måste anlita eller ha teknisk personal tillhands för att driva webbplatsen. Detta styrks av empiriska erfarenheter från arbetet på referensföretaget och av författaren Maria Langens vision om drömwebben och dess egenskaper (2004, s ). De nya CMS:en (content management system - innehållsystem) är anpassade för att handhas av användare som jobbar inom olika typer av branscher och därför inte nödvändigtvis måste inneha den teknisk kompetens som behövs för att bygga ett komplett e-handelssystem eller en webbplats från grunden. 11

13 Därför har de också fått en så stor genomslagskraft och spridning på kort tid och trenden, som rapporteras av analysföretaget Gartner enligt IT- journalisten Edenholm (2006), visar att allt fler företag och organisationer byggs upp på detta sätt på Internet. I ett CMS kan man integrera betalsystem, varuinformation, sökfunktioner, forum, kontaktformulär samt andra nyttiga tjänster som behövs för den specifika webbplatsen utan att behöva bygga alla tjänster från grunden. Den tekniska tröskeln har sänkts, användarvänligheten har höjts (se kapitelavsnitten 1.1 Bakgrund och 6.3 Funktionanalys), och utvecklingsmöjligheterna har expanderat med öppna användargemenskaper (open source 1 communities) som följer de 10 2 öppna källkods principerna varav de 2 viktigaste kort beskrivet är rätt till fri omdistribution och ett krav på inkluderande av källkod. 1.1 Bakgrund I skuggan av dotcomkraschen 2000 och ett par år framåt breddes det ut en misstro till Internet i allmänhet och dotcomföretag i synnerhet (Verdin, 2002a) (Verdin, 2002b). Många blev besvikna dels genom att aktier rasade, IT-anställa blev friställda från tidigare framgångsrika IT företag och ambitiösa e- handelswebbplatser lades ner till höger och vänster, vilket beskrivs noggrant av bl.a. webbplatsen startupfailures.com och av businessweeks journalist Marcia Vickers (2000). Den berömda IT-bubblan sprack och investeringskapitalet och förtroendekapitalet började tryta beskriver webbplatsen Wikipedia (ett uppslagverk på internet som kontrolleras och uppdateras av miljontals användare runt om i världen). På våren 2000 började alltså de första dotcom företagen gå i konkurs. De som drabbades först var de företag som riktade sig till konsumenterna. I nästa våg drabbades de företag som hade andra företag som sin målgrupp. Förklaringen och faktorerna till misslyckandena har varit varierande men ofta hänförts till att man inte kunnat leverera varor och tjänster i tid och på själva det tekniska utförandet samt på en orealistisk syn på behovet av de tjänster eller produkter man tillhandahållit. (Munroe, 2004). Från den tidigare allmänna uppfattningen, som höjde internettekniken och dess möjligheter till skyarna, med tal om den nya ekonomin och de nya sätten att arbeta, blev det en tid mycket återhållsamt med IT investeringar och tilltro till nya heta dotcom projekt eller e-handelsprojekt (Munroe, 2004). 1 Fullständig beskrivning av open source gemenskapers sätt att arbeta med öppen programvara: Wikipedia: Open Source. Hämtad från Fullständig definition av de 10 principerna som definierar öppen programvara

14 Dotcom och IT under denna period var nästan ett skällsord och många som jobbade med IT och webb valde att byta bransch eller hålla låg profil. Även studenter tappade tilltron till IT och valde andra utbildningar eller hoppade av sina IT-utbildningar i förtid. Något som fortfarande 8 år efter ger svallvågor för nyrekryteringen inom IT branschen som just nu skriker efter specialister inom webb och programmering. Studenterna har nu återigen börjat återvända, dock med förbehållsamhet och vissa krav kan man utläsa av intervjun av Olle Lindeberg, gjord av Thomas Zirn på Computer Sweden (2008). Idén till detta specialarbete dök upp våren 2002, då attityden mycket försiktigt började vända dels bland företag i Sverige men också allmänt bland vanliga IT konsumenter. Detta var en empirisk observation som gjordes direkt bland studenter men också konkret i branschorienterad press som Computer Sweden och Internetworld. Bland annat de många artiklar som internetworld började skriva, om lyckade nätentreprenörer med internetföretagsidéer och verktyg för att starta upp på egen hand, hjälpte troligtvis till att stimulera intresset för att hitta ett effektivt sätt att att komma ut på nätet med en form av tjänst eller e- handel (Almström, 2005). Speciellt som denna resurssnåla och geografiskt obundna, fria entreprenörsform troligen lockade många. Enligt författarna till boken Tillgängliga webbplatser i praktiken (Englund & Sundin, 2004, s. 15) visar statistik från Handelns utredningsintitut att näthandeln uppgår till 4 miljarder under 2002 och ökade till 8 miljarder under 2003, d.v.s. 1 % av den totala handeln sammanfattar författarna. Just att hitta ett effektivt och resurssnålt sätt och undgå att göra misstag som redan var begångna av tidigare dotcom entreprenörer är det som varit drivkraften till denna analys. Det är entreprenören/företagarens/organisatörens syfte och synvinkel som valts men bakgrunden och de teoretiska och tekniska delarna av arbetet förutsätter kunskaper i datakommunikation, webbprogrammering, databaskunskap, webbdesign, MDI/HCI samt kognitionsvetenskap. Detta eftersom arbetet i första hand är en magisteruppsats i datavetenskap. Dock är förhoppningen med uppsatsen att också stimulera och intitiera blivande webbentreprenörer genom de riktlinjer, praktiska råd och rekommendationer som förväntas bli slutresultatet och målet med arbetet. Under 2004, parallellt med webbplats analyser, communitybyggen och analys av internetteknik inleddes det empiriska arbetet att praktiskt införa nätverk, epost, webb, databas och internetteknik på ett mindre MC importföretag i syd Sverige. Resultatet av detta empiriska arbete har kontinuerligt vävts in i resultatet, bekräftat teori och förankrat antaganden och slutsatser för arbetet. Effekten av marknadsföring via internet och införandet av datorsystem, ehandel och epost som verktyg har ökat detta f.d. regionala företags kundradie märkbart, och det tidigare kundupptagnings området på ca 5 mil har nu ökat till att omfatta hela Sverige med allt fler kunder även från Danmark, Norge och Finland. Denna satsning på att marknadsföra sig via internet istället för via lokal press enbart har inneburit stora vinster i både tid och geografisk radie för företaget samt växande omsättning och betydligt mindre annonskostnader. 13

15 Annonsering i traditionell dagspress är i stort obefintlig numera (se empiriska observationer i bilaga 1). 1.2 Problemdiskussion Efter dot.com dödens härjningar har en andra vågens dot.com generation, mer ekonomiskt och tekniskt genomtänkt, börjat att spira med framgång och nu ser man dessutom en tydlig tredje våg av entreprenörer 3 och organisatörer som bygger lättuppdaterade webbplatser baserade på CMS (content managment system sk innehållssystem), open source eller kommersiella, med moduler (funktionstillägg) anpassade för den specifika branschens behov. Som detta citat antyder har denna grupp indentifierats tidigt av författarna Nordenfors och Levin: Informationsentreprenörerna. Detta är en grupp som behärskar det nya mediet väl De är mycket avancerade Internet-användare som kan vinna både som producenter och som konsumenter på nätet. (Nordenfors & Levin, 1999, s.96) Som nämnts i inledning och bakgrund samt genom gjorda empiriska observationer och exempelvis följande litteratur referenser är trenden tydlig att det finns en ny generation dynamiska webbplatser 4 (för entrepenörer, företag och organisationer) som byggs efter helt andra premisser än de tidigare 3 Ett konkret exempel är 28-årige webentreprenören Dan Nilsson, i Helsingborg (http://www.dan.se/) som är ett typexempel på en webentreprenör av den nya stammen. Hans webbaserade företagsmodell (Retevo AB) är fullständigt organisk och hans trendkänslighet för vad som fungerar och inte fungerar i webbvärlden gick inte att ta miste på under det drygt timlånga mötet med honom ( ). Inga stora personalkostnader eller lokalkostnader och i stort bara idéer som går att förverkliga med hjälp av en interaktiv webbplats byggd med de medel och verktyg som är lämpligast för det aktuella projektet. Exempel på några av hans många sjösatta idéer: Se mer på: danse/minaprojekt Ett annat exempel på en ny sorts webentreprenör är 30-årige Ted Valentin som det finns mer information om här: 2007\07\03\ Hans projekt är omnämnda här: Ett tredje exempel är Eric Wahlforss 4 En dynamisk sida använder sig av klient-server teknologi, exempelvis PHP eller ASP och databaser för att skapa dynamiska webbsidor där användaren kan vara interaktiv i realtid. (Mühlen, 2007). 14

16 handgjorda 5 statiska 6 webbplatserna. De dynamiska webbplatsernas (CMS baserade) användarvänlighet är efterlängtad (Langen, 2004). Kompleta definitioner av statiska och dynamiska webbsidor, finns i avsnitt En modern sajt består inte av webbsidor menar Jonas Lundberg och menar att på en modern webbplats skapas innehållet dynamiskt (i realtid) och lagras i en databas. Statiska handgjorda webbplatser är ej längre aktuellt menar Lundberg på sin webbplats om användbara webbplatser (Lundberg, 2005). Bygg webben så den är lätt att uppdatera. Om den inte går att förändra blir den snabbt uråldrig anser Gunnar Sandell, Stockholm Landsting, om riktlinjer för arbetet med 24 timmars webb under en intervju gjord av Maria Langen (2004, s.34). Det är också en helt annan typ av entreprenörer (se den tidiga trenden och diskussionen om förekomsten av informationsentreprenörer (Nordenfors & Levin, 1999, s ) som nu utvecklas vidare till nästa grupp) och organisatörer/intressegrupper (se författarnas vision om en Vildavästern- kultur med starka individer och användare som tänjer på de globala handelslagarna, som nu själva vill vara med och utveckla webbinnehållet trots att de inte behöver vara utbildade webbdesigners, webbprogrammerare eller avancerade internetanvändare (Nordenfors & Levin, 1999, s. 45). En vision som numera är realitet att döma av de många nytänkande ofta globala webföretag som poppar upp som exempelvis Tradedoubler 7 grundaren Lorentzons nya musiktjänst Spotify, Niklas Zennströms succé Skype 8 mm. Exemplen är otaliga. Författarna om de nya entreprenörernas framtida vågade affärsmodeller: Ju enklare Internet blev att använda som bas för affärer desto fler entreprenörer kunde vi se som utmanade de stora. Vissa hade direktkontakt med producenter, andra nöjde sig med att ständigt bevaka marknaderna, köpa upp hos billiga leverantörer eller restlager och sälja vidare. (Nordfors och Levin, 1999, s.83-84) 5 Om användandet av Frontpage innan de första CMS:en såg ljuset. FrontPage is dead. Long live FrontPage! (senast besökt ) 6 Statiska sidor är handkodade och visar samma resultat för alla besökare. De är svåra att uppdatera, blir lätt förlegade och ger användaren liten kontroll. (Mühlen, 2007). 7 Ett webbannonsmarknadsföringsföretag skapat 1999 av Martin Lorentzon och Felix Hagnö. Mer info på: (senast besökt ) 8 En programvara för internet telefoni via IP-telefoni nätverk skapat av Niklas Zennström och Janus Friis, Mer info på (senast besökt ) 15

17 Författarna har vidare förutsett att utvecklarna av innehållet inte heller längre behöver befinna sig på samma plats, i världen eller landet eller samma rum på företaget. (Nordenfors & Levin, 1999, s, 46), Vilket också styrks av empiriska erfarenheter av transatlantiskt samarbete kring webbprojekt via projektplatser/verktyg på nätet, se bilaga 5 från projektplats för geografiskt obundet webbutvecklingssamarbete). Baserat på empiriska erfarenheter om branschen och erbjudna timpriser på kronor/timme för felsökning antas det vara dyrt, tidsödande och klumpigt att ha en specialiserad webbkonsult vare sig externt eller internt som ska sitta som mellanhand vid önskemål om en förändring eller vid inläggandet av innehåll som dessutom ofta kräver specialiserad branschkunskap. Har dessutom företaget fler avdelningar och fler specialistkunskaper blir det en alltför stor uppgift för mellanhanden/mellanhänderna att utföra och utförandet skulle antagligen inte bli lika genuint. Information bör ej gå omvägar utan kortast möjliga väg från källan till slutdestinationen (jmf: höna av en fjäder metaforen). Även Polopoly.com, enligt egen utsago störst i Norden på kommersiella CMS, betonar också att kunden inte längre behöver och bör vara tekniskt beroende av leverantören. (Polopoly.com, 2008). Under det empiriska arbetet på referensföretaget dök många erbjudanden från mer eller mindre seriösa webbföretag upp (telefonledes, personligen och mailledes) om utveckling av statiska hemsidor där företaget stod för all uppdatering. Ursprungspriset var ofta lågt och lockande. Runt 500 kronor till max ett par tusen kronor, men däremot all senare uppdatering som involverade en designer eller innehållsredaktör innebar tillägg av skyhöga timpriser. Ett vanligt trick i övriga entreprenörvärlden som alltså tyvärr också nått webbvärlden. Det är sannolikt att användare/beställare av dessa webbsystem kände sig/skulle känt sig lurade över att de köpt ett statiskt webbsystem om de visste att det fanns alternativ (dynamiska öppna CMS) som lät dem själva uppdatera till en mycket lägre kostnad och dessutom med större kontroll. Ett system som de sedan inte själva kunnat utveckla i egen takt eller fylla med material som speglar företagets erfarenhet, kunskap eller förändring. Jämför med ett skyltfönster, i en affär, det är inte praktiskt att behöva ringa en webbkonsult varje gång man ska lägga upp en ny kampanj, göra en snygg skyltning, eller uppdatera varukatalogen/varuannonsen. Entreprenören eller organisatören vill också kunna använda sin specialistkunskap eller erfarenhet föt att locka kunder eller medlemmar på ett direkt sätt. Vilka frågor stöter man då på som entreprenör/organisatör för att istället välja eller gå över till en mer direkt användarmodell för sin webbmarknadsplats? Vilka tekniska villkor, vilka ekonomiska avväganden bör man ta ställning till? 9 Nyligen upplevd prisbild från ett vanligt använt webbhotell i Sverige

18 Vilka alternativ finns? Löser ett CMS de designmässiga behoven, de tekniska kraven. Uppnår man de fördelar man ville uppnå från början? Innan införandet av ett dynamiskt CMS, bör man noga väga fördelarna och nackdelarna gentemot ett statiskt system, av den tidigare modellen. En rad frågor bör besvaras innan ett företag eller organisation kan välja vilken modell som är att föredra beroende på vilken situation och vilka krav man har. Bland alla dessa frågor är baserat på de erfarenheter som gjorts på referensföretaget nedan frågor speciellt intressanta: 1. Vilka målgrupper kan tänkas använda sig av CMS och för vilket ändamål? 2. Vilka fördelar finns att vinna med dynamiska CMS jämfört tidigare statiska webbplatsmodeller? 3. Hur ser statistiken ut för webbplatser som är baserade på äldre teknik resp. nya CMS baserade webbplatser? 4. Hur ska en CMS baserad webbplats designas för bästa resultat för resp. målgrupp? 5. Vilka erfarenheter och lärdomar ligger bakom dessa företag/organisationer som använder/valt att använda dessa system? 6. Vilka strategier, tekniska såväl som ekonomiska ligger bakom de nya satsningarna? 7. Vilka teknisk, designmässiga samt kommersiella insikter har dessa företag/organisationer för att inte upprepa sina föregångares misstag? 8. Varför och hur ska man bygga eller marknadsföra en E-butik/organisation via webben? Vilken bakgrund, motivation och förutsättning finns för e- handel respektive en organisation? 9. Vilken teknik är lämpligast och vilka alternativ, tekniska villkor, krav och förutsättningar finns för en affärwebbplats på webben respektive en organisation. 10. Hur ska en e-handelswebbplats designas för att skapa hög användarnytta och lyckas få hög trafik? 11.Vilka tekniska resurser, program och kunskapskällor finns att tillgå för att bygga en E-butik? Vilka erfarenheter, teoretiska och tekniska begrepp, affärsmodeller, lagar, köpbeteenden och statistisk information bör man känna till för att kunna bygga en genomtänkt e-handelswebbplats. Det skulle givetvis vara intressant att svara på alla frågeställningar ovan. Men då området är i ständig förändring och det dessutom inte ligger inom ämnets eller denna uppsats ram och omfattning att besvara frågor av ekonomisk eller statistisk karaktär koncentrerar uppsatsen sig på frågeställningarna som har tydlig datavetenskaplig inriktning/karaktär. De övriga frågorna skulle kunna vara material för utökning av arbetet och undersökningen. 17

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R)

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R) Innehåll Webbproduktion Produktion och publicering av större webbplatser Produktion Användbarhet/Användbarhetstest Publicering Underhåll Arbetsgång (R) 1) Utred mål och syfte (verksamhets- och målgruppsanalyser)

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2 WEBB 2010 PRODUKTION Publicering av stora webbplatser 1210-12-13 2 1 Publicering av stora webbplatser Juridiska och etiska riktlinjer Domännamn Webbservrar Webbhotell Sökmotorer CMS 1210-12-13 3 Juridiska

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Människans öga är känsligt för rött, grönt och blått ljus och det är kombinationer

Läs mer

Skapa din egen blog och hemsida:

Skapa din egen blog och hemsida: Skapa din egen blog och hemsida: Följ denna steg-för-steg guide så kommer du i mål Välkommen och grattis! Du är nu endast ca 5 minuter från att ha din egen domän och egen blogg eller hemsida uppe. I den

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben.

Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben. Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben. Kalle Laajala Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek FA:s årsstämma 28 maj 2009 Library of Congress Makthavare.se

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Kort lektion i skannerteknik

Kort lektion i skannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en skanner? En skanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av skanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddskanner. Läser

Läs mer

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 1 VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000 Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 2 Bakgrund Inom vårt program arbetar vi med elever med särskilda behov. (IV-program). För att vi skall kunna

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor Projektarbete Solveig Betnér Innehållsförteckning Syfte s. 3 Målgrupp s. 3 Genre s. 3 Funktionalitet s. 4 Prototyper s. 5

Läs mer

Marknadsför er certifiering. Kundinstruktioner för Bureau Veritas Certification certifieringslogotyper

Marknadsför er certifiering. Kundinstruktioner för Bureau Veritas Certification certifieringslogotyper Marknadsför er certifiering Kundinstruktioner för Bureau Veritas certifieringslogotyper CERTIFICTION INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 1.1 GRATTIS s 2 1.2 CERTIFICATION POLICY s 3 2. INTRODUKTION AV CERTIFIERINGS

Läs mer

PROTOKOLL 2009-01-19

PROTOKOLL 2009-01-19 PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: Klockan 17.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY105 Närvarande: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Jan Boman, Jimmy Berggren, Jonas Lundström, Andreas Mååg, Sara Elebro, Sofia

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 1:5 - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 2:5 ABSTRAKT EN AVSEENDE STOREFRONT WEB- SHOP SOM HAR TAGITS FRAM SOM PROJEKT I KURSEN GRÄNSSNITTSUTVECKLING (1IK419) OCH KURSEN INDIVIDUELLT MJUKVARUUTVECKLINGS-

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Med skrivaren får du möjlighet att kommunicera med färg. drar till sig uppmärksamhet, ger ett attraktivt intryck och förhöjer värdet på det material eller den information som du skrivit ut. Om du använder

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Lab 4, 5 ERD PHP + MySQL Återblick Idag Sessions PHP och MySQL för samband Lab 6 725G54: Genomgång projektuppgift Avstämning av kursmål Om sessions På IDA måste ni göra

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Free. 0:-/mån 39:-/mån. - webbutikslösning med marknadens lägsta pris

Free. 0:-/mån 39:-/mån. - webbutikslösning med marknadens lägsta pris 123 E-handel är en helhetstjänst för företag som vill sälja sina varor på nätet. Systemet har utvecklats av oss sedan 1996. Hos oss får du en färdig webbutik med din egen grafiska profil, en enkel administration

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer