Magazine. Moods of Norway. Goda relationer. QlikView. inspiration? Konga Bruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magazine. Moods of Norway. Goda relationer. QlikView. inspiration? Konga Bruk"

Transkript

1 Magazine # pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. Moods of Norway sid 8. Ett av Norges mest framgångsrika fashionföretag har valt att satsa på Infor M3 med istone som implementatör. Goda relationer en framgångsfaktor hos B&B TOOL friscos Det finns ofta många lösningar på samma problem, men bara ett som är bäst. Efter att ha analyserat olika alternativ, togs beslutet att implementera Microsoft Dynamics AX med Estrix. sid 9. QlikView En byggsten för ERAS Protocol Hur får man inspiration? Fergas städar med ExoSeries Nya verktyg tvärs igenom Eldon Hopp på tre generationer på Konga Bruk 1

2 Markus Jakobson, koncernchef Kontakt istone Magazine istone AB Drottninggatan 71D SE Stockholm Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Ansvarig utgivare: Mikael Kekonius Vikten av goda relationer Under istones fem år långa levnad har företaget haft en kraftig tillväxt. Av naturliga skäl har fokus legat på uppbyggnad och försäljning. När vi idag tittar på vår verksamhet, både utifrån och inifrån, ser vi vikten av att ytterligare utveckla våra relationer. Relationer mår bra av positivitet och vänlighet, oavsett om de är kundorienterade eller av intern art. Det framgick inte minst av den kund undersökning vi gjorde i våras. istone som samlat varumärke för alla dotterbolag kommer att underlätta såväl relationsbygge som marknads föring och försäljning. Vi är nu mogna att gemensamt ta vårt varumärke till nästa nivå! När vi startade tog vi fram en visionsbild för vårt erbjudande och efter fem år av målinriktat arbete kan vi nu verkligen säga att de flesta bitarna har fallit på plats. Vi har blivit en viktig aktör och en affärspartner som våra kunder litar på. Vår projektmodell istep underlättar för både våra kunder och för oss, vår gemensamma support istone Access har fått mycket gott mottagande och våra ERP- och best of breed-satsningar välkomnas varmt. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och bredda vårt erbjudande och det ger oss stor glädje att se hur vi spelar en allt större roll i våra kunders verksamheter. Samarbetet med våra partners har fördjupats och förstärkts inom ett antal områden de senaste åren. Det gör oss positivt överraskade och stolta, stolta för att de visar sitt förtroende för oss och lite överraskade för att de bjuder in oss till ett så nära samarbete. Så, för att sammanfatta sammanfattningen Vi är nöjda med Lönsamheten ligger visserligen strax under den budgeterade men omsättningstillväxten ligger över vår förväntan. I stort sett ser det ut som om 2012 kommer att falla ut som ett mycket bra år, både för våra kunder och för oss. Vi ser fram emot att få utveckla såväl vårt erbjudande som vårt varumärke och på så sätt kunna bli en ännu bättre samarbetspartner. Vi ser helt enkelt fram emot fler och djupare relationer! Trevlig läsning, Markus Encare - kortar vårdtider Medicinteknikföretaget Encare kortar vårdtider, reducerar risken för komplikationer och sparar pengar åt sjukhusen. QlikView är en viktig byggsten i lösningen. Encare AB är ett medicinteknikföretag som specialiserat sig på så kallad perioperativ vård inom kirurgi. Från det att en patient skrivs in till och med utskrivning. Kärnan i det hela är ett evidensbaserat protokoll, ERAS Protocol. ERAS står för Enhanced Recovery After Surgery. Bakom protokollet står ERAS Society som är ett nätverk av världsledande auktoriteter inom perioperativ vård. Genom att följa protokollet har mätningar visat att man reducerar antal vårddagar med 3 dagar eller mer. Detta samtidigt som komplikationer minskar i storleksordningen 50%. Företaget och systemlösningen Professor Olle Ljungqvist grundade Encare AB år 2009 på uppdrag av ERAS Society med missionen att etablera ERAS Care System som best practice och världsstandard inom perioperativ vård. ERAS Care System består av tre huvudkomponenter: ERAS Protocol, det evidensbaserade perioperativa protokollet. ERAS Interactive Audit System. En Web-baserad lösning för registrering och QlikView för analyser och uppföljning ERAS Implementation Program. Utbildningsprogram för kliniker och personal. Som ovan nämnts möjliggör lösningen en markant reduktion av antalet vårddagar och minskade komplikationer, vilket direkt leder till förbättrad livskvalitet för patienterna. Detta i sin tur innebär signifikanta besparingar för kliniker, sjukhus och inte minst skatt e betalare. Besparingar med mycket kort pay-back tid. 3 6 Plan framåt Encares målsättning och plan är att ha implementerat lösningen på fler än 600 kliniker till slutet av I dagsläget har cirka 15 svenska och utländska sjukhus implementerat systemet. Under 2012 kommer man att ansluta ytterligare sjukhus. Climbers roll Climber AB har levererat analysdelen av lösningen som är baserad på QlikView. Climber har även svarat för uppsättning och hosting av servermiljön genom sina kontakter med ett outsourcing företag. Data som registrerats av klinikerna på UCR (Uppsala Clinical Research Center ) läses från UCR till en QlikView Server. Anslutna sjukhus kan därifrån läsa upp sitt data och se hur väl man följer protokollet. Det går även att på aggregerad nivå jämföra sig med andra anslutna sjukhus. Stor vikt har lagts vid säkerhet och integritet. Överföringen från UCR är krypterad och med certifikat (SSH). Kommunikationen med sjukhusen är säkerställd med SSL (Verisign). Under april månad hölls en workshop i Paris där QlikView applikationen demonstrerades för kongressdeltagare, läkare- och beslutsfattare inom vården, från ett 30-tal länder. Demonstrationen blev mycket uppmärksammad och följdes av kongressdeltagarna med stort intresse. Man kan med fog säga att Encares lösning är ett success case. Tack för en föredömlig presentation av databasen. Undrar om ni fattar själva vilken unik produkt ni tillverkat. Helt fantastiskt!! - Överläkare Ulf Gustafsson, Ersta sjukhus

3 Behoven styr Strategiskt samarbete Lawson har under flera år samarbetat med ecraft kring utveckling och implementation av Smart Office olika komponenter hos M3 kunder. ecraft har dessutom varit en partner till Lawson Product Development, numera Infor Product Development för att vidareutveckla komponenter. ecraft besitter teknisk spjutspetskompetens inom Smart Office och djup kunskap inom området Usability, dvs att utforma effektiva processer och användarmiljöer kopplat till affärssystem. Samarbetsavtal med ecraft Under 2012 har ett avtal tecknats mellan ecraft och istone. ecraft är utan tvekan den partner till Lawson, numera Infor, som har den djupaste kunskapen inom Smart Office. Att kunna kombinera den kunskapen med istones kundnärhet, verksamhetskunnande och kunskap om hur kundens affärssystem är uppsatt tror vi ska generera stort kundvärde säger Lars Steen, affärsområdesansvarig för M3 inom istone. Smart Office är inte bara ett UI, utan en kraftfull integrationsplattform som öppnar upp stora möjligheter för kunderna att skapa både effektiva processer och nöjda användare säger Bert-Olov Bergstrand, Partner Executive Business Consultant, hos ecraft. Det är viktigt att förstå att Smart Apps är en del av Smart Office erbjudandet och att en Smart App inte står i ett motsattsförhållande till Mashup. En Smart App kan inkludera Mashup och vice versa. Det viktiga för kunden är att det är behovet på både kort och lång sikt som skall styra och att lösningarna görs med hjälp av verktyg som ligger inom ramen för Infors Smart Office strategier. Något som borgar för bra och framtidssäkrade lösningar, forsätter Bert-Olov Bergstrand. Fergas experter på att flytta luft Fergas har varit Movex- och senare M3-kund i många år. Hösten 2011 körde Fergas fortfarande en äldre version, 12.4 Java. Men eftersom Fergas hade ett Maintenanceavtal med Lawson, beslutade sig Fergas att uppgradera till senaste versionen av M Magnus Pettersson, ekonomichef och vice VD på Fergas berättar.: - Konvertering av data är en av de mest kritiska frågorna vid ett versionsbyte. Vi tittade på Lawsons metod, men fann att vi med Lawsons verktyg fick stega oss upp version för version. Det lät inte så bra, och när vi fick reda på att arbetet skedde borta i Manilla, tyckte vi att det lät komplicerat och dyrt. Dessutom gillar vi att fixa en hel del själva, så vi ville ha ett verktyg som vi kunde kontrollera och arbeta med här hos oss. Slapp mellanlanda Vi hade hört talas om ExoSeries tidigare, så vi tog kontakt med istone och Susanne Edvall. Det vi hörde ledde till att vi bestämde oss ganska snabbt. En av de bästa nyheterna var att man kan gå från en version direkt till den version som man ska till. I vårt fall från Movex 12.4 direkt till M utan att mellanlanda på mellanversionen 7.1. Dessutom märkte vi att ExoSeries är ett fantastiskt verktyg när man vill städa data. Om ett värde var 1 i den gamla databasen, och nu skulle vara tre i den nya gick det att göra väldigt smidigt. Sex konverteringar Resultatet blev att vi hyrde produkten och en konsultdag från Susanne Edvall på istone. Resten av konverteringar gjorde vi själva. Tack vare att det går så smidigt gjorde vi många konverteringar jag vill minnas att det var sex gånger. Det kunde vara så att vi märkte att en tabell inte såg bra ut. Då korrigerade vi den och gjorde en ny totalkonvertering. Vi drog helt enkelt igång totalkonverteringen när vi gick hem och sedan var det klart nästa morgon så att testerna kunde köras vidare. Hur bra som helst. Dessutom hade Susanne en koppling mellan Hogia och M3 och det var inte heller fel. - Det var i och för sig en bisak, men det hjälpte oss det också, de är ganska kluriga på istone, avslutar Magnus Pettersson. istone Usability Team vad är det? Sedan lanseringen av Smart Office för M3 har det hänt mycket på området användbarhet, eller som det kallas på engelska Usability. På istone har det nyligen startats upp ett team som kommer att fokusera på detta område. Eftersom vi har globala leveranser så har vi valt namnet Usability Team, berättar Johan Ahlgren, ansvarig för teamet. Avsikten med istone Usability team är att agera fokalpunkt inom organisationen för att samla in och sprida kunskaper och erfarenheter som syftar till att göra istone till ledande inom usability. Syftet med dessa produkter är att arbetet i M3 skall bli lättare, effek t ivare, mer intuitivt, enklare och snabbare att lära sig. Johan Ahlgren är nyanställd på istone som ansvarig för utveckling av Usability. Nyanställd på istone, men med 15 år av erfarenhet inom M3/Movex och användargränssnitt. Det är inte alltid självklart vad kunden ska välja. Det som kan börja med några enkla önske mål, och en enkel lösning kan snabbt växa till en lösning där mer sofistikerade verktyg bör användas. Det gäller ju att välja rätt från början. Och det är här vi kommer in. Både som rådgivare och genomförare, avslutar Johan Ahlgren. Smart Office, är det nya gränssnittet mot M3. Jscript, summera rader, lägga upp knappar, göra uthopp till andra funktioner inom M3, eller till andra applikationer. Enterprise Search, kan förklaras som Google för M3. Document Archive, ett dokumenthan teringssystem med versionshantering, drag and drop. Mashups, kopplar ihop ett antal M3 funktioner och placerar dem på en skärm. Smart Apps, kan användas i kombination med Mashups, JScripts och LES sökningar för att lösa komplicerade behov och funktioner. istone Portal, förpackade tjänster, t ex att ta emot, flytta, plocka, packa och leverera ut gods mobilt. 4 5

4 Inspiration vad är egentligen det? Och hur får man det? "...tiden är förbi när de olika affärsystemen levererar allt, de fungerar idag ofta i kombi nationer med antingen varandra eller med andra lösningar. Därför är integration så viktigt." Ja den frågan har vi väl alla ställt oss från tid till annan. Gå på intressanta seminarier säger någon, leta på nätet säger någon annan, gå på en mässa säger en tredje. Visst, det kan man ju göra, men de är ofta antingen för stora eller för breda eller för leverantörsfixerade, det vill säga produktfixerade. Så hur hittar vi något som inte är vare sig det ena eller det andra? Något som är mera lösningsfixerat, och inte så prouktfixerat? Ur de här tankarna föddes tanken på istone Inspiration Day. Från början en liten intern historia, som skulle bredda vår egen insikt om allt som vi höll på med som nu vuxit till att bli ett kundevent. Start naturligtvis i Stockholm, i början på året, men så här på hösten ute i våra olika regioner. Lars Steen, regionchef för istone Göteborg berättar: I år hade vi 35 kunder som kom till Inspiration Day i Göteborg. De var intresserade av istones bredd och ville höra många olika budskap. Lite beroende på den situation som var och en befann sig i. Och det varierar ju rätt rejält. En del var intresserade av de olika stora affärssystemens Roadmap, det vill säga Infors M3, Microsoft Dynamics AX, och SAP, och i de områdena hade vi informativa och intressanta budskap, inte minst från Infor som representerades av Henrik Billgren, VP M3 Product Manager. Men också med nyheter från både Microsoft och SAP. Tiden är förbi när de olika affärssystemen levererar allt, de fungerar idag ofta i kombinationer med antingen varandra eller med andra lösningar. Därför är integration så viktigt. Integrationslösningar presenterades, tillsamman med spetskompetenslösningar om optimering, spännande multikanalslösningar och nya lösningar för budge t ering och prognostisering. Allt toppat med hur man supportar dessa lösningar med istone Access, istones supportlösning. Men vad har detta med inspiration att göra? Jo avslutningsvis tog vi till oss en av de yttersta inspirationskällorna. Från 1700 talet, där några sanna entreprenörer ställde sig frågan: Hur gör vi för att resa till Kina för att hämta hem värdefulla varor? Svaret var: Vi bildar ett Ostindiskt kompani och seglar till Kina för att ta hem dessa åtråvärda varor. Låter enkelt eller hur? och senare på 1980 talet, när man hittade vraket av ostindiefararen Götheborg som mystiskt nog, efter nästan tre års resa över världens alla hav, förliser 500 meter från hemmahamnen. Och vad är då inspirationen i det? Jo, att några eldsjälar beslutar sig för att bygga en ny Ostindiefarare. En replika i skala 1:1. Som seglar till Kina. Möter Kinesiska regeringen och kinesiska folkets uppskattning. Och seglar vidare. Det mina vänner är inspiration, som lett långt bortom vår dagliga tanke, och det är den typen av inspiration som vi vill ge er på våra Inspiration Days, avslutar Lars Steen. Som tur är detta inte en lokal företeelse, Inspiration Days kommer till Linköping, Växjö och Malmö under hösten Och våren 2013 är det dags för en ny i Stockholm igen. Inspiration är en ständigt flödande källa, som alla behöver ta del av, eller hur? 6 7

5 M3 bättre än vi först trott I slutet av 1990-talet ägdes Konga Bruk av norska Raufoss, som då lät installera Movex ver 10 Automotive. Precis före driftstart, december 1999, gjordes ett lyft till Movex ver En långsiktigt bra satsning skulle det visa sig. Konga Bruk är idag ett välrenommerat och innovativt företag inom tung fordonsindustri. Men den som vill känna historiens vingslag får tänka sig ända tillbaka till år Då regerade Sveriges kanske mest anonyme kung, Fredrik I (av Hessen) genom sitt giftermål med drottning Ulrika Eleonora, Karl XII syster och Bellman var ännu bara en liten pojk. Då startades Konga Bruk. Brukstraditionen i Konga, på gränsen mellan Småland och Blekinge, är fortfarande stark. Idag tar den sig i uttryck i tekniskt nytänkande, processutveckling och kundrelaterade systemdiskussioner. Med allt under ett och samma tak har man nära till teknik och kunskap om alla ingående arbetsmoment samt krav och förutsättningar från den tunga fordonsindustrin. Systemöversyn ledde till fortsatt användande av M3/Movex År 2005 förvärvade Lars Åke Skoog och Peter Rosell 50 procent vardera av KongaBruk. I början fanns en idé om att byta ut Movex mot något annat system. Studier av Jeeves och Microsoft Axapta gjordes men när lågkonjunkturen kom 2008, lades alla planer på systembyte ner. En del byte av personal hade istället lett till att kompetensen behövde byggas upp kring Movex på nytt. När man gjorde det kom man till insikt att Movex passade verksamheten alldeles utmärkt. Systemet var bättre än vi trott, vilket också de nya medarbetarna märkte, säger Jörgen Fransson, IT-chef på Konga Bruk. Förblev Movex/M3 trogen Lawson kom med ett bra erbjudande på de nya modulerna System Foundation, Smart Office och ett antal tillkommande användare. Det ledde till att man i maj 2011 beslutade att uppgradera till M3 ver 10. BILD Mjuk varan upphandlades och en iseries köptes in från Pulsen. Projektet startades efter sommaren. Vi bestämde att ha istone som implementatör efter de goda erfarenheter vi hade från kompetenslyftet i Movex ver 11, säger Jörgen. Det tog lite tid innan vi kom igång, kanske på grund av att istone hade en ganska hög beläggning. Men till jul var allt installerat, inklusive den första migreringen av data om kunder, artiklar etc. Vi migrerade i princip allting, till och med öppna TO och leveransplaner mot leverantörer. Att vi kunde migrera data så bra beror på att vi använde ExoSeries från istone, en programvara som gör migreringar lätta att förstå och genomföra. Leveransplanerna från kunderna läste vi in på nytt, så att de kunde generera nya kundordrar, berättar Jörgen. Gjorde ett rejält versionshopp Huvudleverantör var istone i Växjö, som i sin tur använde ExoSeries från istone för migreringen. Samarbetet fungerade bra. Om det var något som gav Jörgen och hans grupp lite att fundera på så var det att man, hur konstigt det än låter, gjorde ett hopp på hela 3 versioner, från Movex 11 till Movex 12 till M3 7.1 till M Det uppgraderade M3-systemet har varit i drift sedan den 4 juni En sista driftsstartsmigrering kördes helgen före. Igen suveränt enkelt tack vare ExoSeries, säger Jörgen som förutom några frågetecken på ekonomisidan, tycker att det hela löpt på väl. Inköp, produktion, logistik, planering, leveransplanehantering har gått alldeles utmärkt. I framtiden diskuterar vi att få igång M3 Underhåll. Lite funderingar på Mash Ups har också funnits. Men då vi gjorde en 1 till 1 uppgradering så har vi inte kommit dit ännu, avslutar Jörgen Fransson. Konga Bruk grundades Omsättning ca 300 MSEK (2011), ca 160 anställda. Exempel på kunder är Volvo, Scania, Dynapac, VCE, Ålö, Renault. istone - Microsoft Partner of the Year Microsoft Dynamics AX Nu drar istones Microsoft-satsning igång på allvar. I september 2011, bestod istones satsning på affärssystemet Microsoft Dynamics AX av en handfull konsulter. I skrivande stund, november 2012 har istone 100 konsulter med Microsoft Dynamix AX kompetens och har fått utmärkelsen Microsoft Partner of the Year samt 2012 Presidents Club Award! Genombrott 2011 Under 2011 släpptes den senaste versionen Microsoft Dynamics AX 2012 och under samma år slog istone igenom på bred front. istone fick förtroendet av en mängd kunder att implementera, uppgradera och/eller förvalta deras affärslösningar i Dynamics AX. Bland några kunder kan nämnas PMC Group, Pågengruppen, Santa Maria, Multi-Wing International och Nordic Sea Winery. Styrkan ligger i istones bredd: att man kan leverera små och snabba projekt till mindre kunder, som exempel kan nämnas Sundquist Components i Malmö som implementerade på 4 månader. Detta uppmärksammades i tidningen Verkstadsforum i en stor artikel. Som exempel på projekt till större företag och koncerner där man har mångårig erfarenhet av globala utrullningsprojekt kan vi nämna Trelleborg Engineered Systems, Chesterton och Strålfors. Expansionen istone är offensiva i sin rekrytering av konsulter, dels genom selektiv rekrytering, dels genom förvärv. Ett strategiskt förvärv kommer att slutföras under hösten. - Förutom att bygga organisationen i Sverige tar vi nu på allvar klivet ut i Norden, Europa och övriga världen, säger Olof Eidmann, vice VD på istone. Genom vårt Europabolag når vi de flesta länder i väst- och Centraleuropa och vårt nyetablerade Dynamicsbolag i Norge växer så det knakar. Kompetenskonvertering pågår inom istone, många har genom utbildning och on the job training konverterat över till Microsoft området. Dessutom har vi tack vare våra största internationella kunder ett globalt partnernätverk som vi samarbetar med. istones modell för vidareutveckling och förvaltning av M3- och ASW-kunder, har gjort oss marknadsledande. I samarbete med Microsoft kommer vi att lansera ett konverterings-erbjudande för IBS Enterprise/ASW-kunder till Microsoft Dynamics AX. En annan spännande lösning är ibridge, en integration mellan M3 och Microsoft Dynamics CRM. Mer än bara Dynamics AX - Vi märker ett stort sug efter Dynamics AX som idag snarare är en hel plattform än bara ett affärssystem. Sharepoint och Business Intelligence är viktiga delar av Microsoft-plattformen som vi också fokuserar på. Potentialen inom dessa områden är enorm, och när efterfrågan kommer från våra kunder, vill vi vara beredda, säger Mats Nyholm, VD istone Mercator. Branschfokus vägen till framgång - Våra konsulter lever i våra kunders verklighet och då är det viktigt att förstå våra kunders affärer. Att ha förståelse för de unika behov och krav som präglar varje bransch, är nyckeln till en långsiktig och lycklig kundrelation. Nyckeln till vår framgång kallas branschfokus, avslutar Olof Eidmann. istone branschfokus för Microsoft Dynamics AX Processindustri, där Microsoft valt istone som Preferred Partner inom livsmedel och dryck. Verkstadsindustri (Discreet) Retail och unik vertikal för Fashion samt e-handel Grossister med avancerad logistik- och lagerhantering Service Management Professional Service, Projektorienterad industri 8 9

6 Moods of Norway Ett av Norges mest framgångsrika fashionföretag har valt att satsa på Infor M3 med istone som implementatör Efter en upphandling som började i slutet av 2011, med flera av de ledande leverantörerna av ERP system involverade, valde Moods of Norway att starta en förstudie med istone. Avtal signerades före sommaren 2012 och förstudien startade direkt efter semestrarna. Teamen från istone och Moods of Norway har arbetat intensivt, och slutrapporten presenterades för Moods of Norways ledning 28:e september. Beslutet blev att gå vidare med istone och Infors M3, kompletterat med ett stort antal integrationer med POS-system, ecommerce och finansiella system för att nämna några. Speciella lösningar som var av avgörande intresse för Moods of Norway var M3 Assortment Replenishment Planning och Demand Planner. Andra viktiga delar var M3s funktionalitet allt ifrån inköp, lager till distribution. - Vi ser nu fram emot att starta projektet och kommer succesivt att ta olika delar i drift fram till sommaren 2013, säger Jan Fjellkårstad, Business Controller och projektledare för Moods of Norway. Så här beskriver sig Moods of Norway själva på sin hemsida: "Moods of Norway has been doing the hibbedydibbedy on the international fashion dance floor since 2003, and the philosophy is still the same even though the Norwegian oil price is as flexible as a Bulgarian gymnast after 14 Tequila shots. Our main goal, besides making our grandmas happy, is to make happy clothes for happy people around the world." Nya verktyg tvärs igenom Eldon Eldon implementerade Lawson e-sales redan 2004, för sin produktkatalog och för att låta kunderna kunna lägga ordrar. Men den publika hem sidan låg på en helt annan plattform. Så hösten 2011 började Eldon söka efter en lösning som medgav en enda plattform. Man tittade på olika open source-lösningar och även andra, som t ex Litium. Men EpiServer drog det längsta strået. Och faktum var att Eldon redan hade EpiServer CMS, (Content Management System) för sin publika hemsida. Men på den tiden utan stöd för online order. Idag har EpiServer kompletterats med en modul som heter EpiServer Commerce. Den innehåller funktioner för produktkatalog och beställningar. Så här fanns en möjlighet för Eldon att lägga allt i ett system. Vi kunde CMS sedan tidigare, så det var lätt att ta till sig den nya modulen. I annat fall hade vi fått lära helt nytt. Nu kan vi snabbt gå vidare, säger Mats Toftebrant, CIO på Eldon. Högt tempo Eldon anlitar istone som implementationspartner av EpiServer Commerce. De första aktiviteterna startades som workshops under april 2012, för att specificera lösningen. Arbetet gick fort. Redan i juni var CMSdelen uppe och kunde fyllas med innehåll. I oktober går Commerce-delen live och samtidigt lanseras den nya siten med publikt innehåll, produktkatalog och bra sökmöjligheter. Ett Download Center kommer också att göra det enkelt för kunderna att ladda ner CAD-filer, instruk tioner och bilder på våra produkter, berättar Mats. Och arbetet pågår för fullt. Orderdelen av EpiServer Commerce går igång i januari Då stängs samtidigt esales för gott. Vi har ett nära samarbete med istone och de är lyhörda. Så jag kan säga att det fungerar jättebra. Det är en väldigt kompetent utvecklare som bygger siten, det är vi mycket nöjda med, säger Mats. M3 uppgradering samtidigt! En av fördelarna för Eldon med att anlita istone, är att man samtidigt kan köra uppgraderingsprojekt av M3 ihop med dem. Det projektet löper också bra. Men det slutar inte där. Även integrationen mellan M3 och Commerce-delen görs av istone-konsulter i integrationsplattformen icore. istone kan bistå oss inom alla dessa områden, vilket förkortar beslutsvägar och förenklar arbetet betydligt. När vi diskuterar frågor som berör olika delar av projektet är det väldigt enkelt, säger Mats och fortsätter: Vi är inte live ännu, men det känns just nu väldigt bra. Både M3-uppgraderingen till M och Commerce-delen går live i januari. Så några månader efter det kan vi berätta hur det gick. Vem vet, kanske gör vi det på MAFs konferens på Stockholm Arlanda i mars. Jag ser mycket ljust på framtiden. Med ny marknadsplattform och uppgraderad M3 känns det både modernt och proffsigt. Det ger oss ökad effektivitet och försäljning i kanalen. Kan det bli bättre? ELDON är ett privatägt företag som sedan starten i Nässjö 1922, levererat nyskapande skyddsprodukter och lösningar för alla typer av elektriska, elektroniska, data- och tele kommunikationsprodukter. Standardkapslingar och tillbehör som inte bara är användarvänliga, utan även uppfyller alla aktuella interna tionella standarder. Tillverkning sker i Rumänien, Spanien, Storbritannien och Indien med 13 försäljningskontor och ett nätverk av agenter i resten av världen. Källa: eldon.com 10 11

7 B&B TOOLS sökte ett gemensamt verktyg Snabbt i mål med träffsäker assistans Inom Axflow använde man tidigare AS/400 och ASW från IBS. När ordern kom att starta ett nytt företag, Aesseal, var därför valet lätt; att fortsätta med ASW och iseries (AS/400). Det blev en enkel start. Men tiden gick och under år 2011 funderade man på att antingen uppgradera till Enterprise från IBS eller byta till Microsoft Dynamics AX. Inom Aesseal-koncernen finns beslut på att de bolag som behöver byta system ska välja Microsoft Dynamics AX. Så efter viss utvärdering beslutade Aesseal Sverige/Norge för att göra implementeringen med stöd av två personer på IT-avdelningen i England. De ville driva projektet med konsulthjälp på plats i Sverige. Möten med ett antal alternativa implementatörer ordnades. Valet föll på istone Det svåra var inte att ladda ner data i Microsoft Dynamics AX, säger Joakim Westlin, som är General Manager för Aesseal i Sverige och Norge. Vi kände mer oro att få ut all relevant information som berör kunder, leverantörer, artiklar och rabatter ur ASW, säger Joakim Westlin. Det gäller nog alla system man lämnar. Man vill ju vara säker på att få med sig all data på ett bra sätt. Och det gjorde valet lätt, istone kunde ju både ASWs äldre versioner och Microsoft AX Dynamics. Till Joakims stora glädje sammanföll projektstarten med att istone gick ihop med Mercator. Plötsligt hade istone en kunskapsmassa inom Microsoft-världen som var ovärderlig för projektet. Snabb driftstart Projektet startade under senvåren 2011, och blev mycket kort. Driftstart gjordes redan den 1 juli. Joakim ville nämligen gärna gå igång antingen vid ett hel- eller halvårsskifte. Och det löstes genom att man tidigarelade och sköt på semestrar etc. Datan exporterades av istone-konsulter, som skickade den till IT-avdelningen i England för konvertering till Microsoft Dynamics AX-filer. Utbildning genomfördes parallellt som man gick live. Skarpa ordrar registrerades helt enkelt direkt, som en del av utbildningen. Med facit i hand kan vi konstatera att ASW var snabbare och lättare att arbeta med än Microsoft AX, säger Joakim. Men gränssnittet i ASW är gammalt. Kan man det är det hur bra som helst, men i annat fall är det svårare att lära sig. Mer finns att hämta Det finns mycket mer i Microsoft Dynamics AX som man inte har tagit i bruk ännu, t ex streckkoder och automatisering av adresslappar. Vi vill helst inte vänta med det, men frågan om uppgradering till Microsoft Dynamics AX 2012 är ännu öppen, säger Joakim. Vi är jättenöjda med den hjälp vi fick vid datakon vertering och utbildning av vår personal. Det var istone som gjorde det möjligt på den korta tid som stod till förfogande. Nu står dörren öppen för framtiden på ett helt annat sätt. AESSEAL tillhör världens ledande specialister inom design och tillverkning av mekaniska tätningar och stödsystem för pumpar och roterande utrustningar. Moderbolaget finns i England med 60 bolag runt världen. Omsättning 1,2 miljarder SEK (Sverige och Norge ca 29 MSEK). 13 anställda jobbar för närvarande på den nordiska marknaden. Källa: aesseal.com B&B TOOLS är en Movex-kund med lång historia jobbade man direkt mot Intentia och senare mot Lawson. Det första projektet var att installera Movex ver10.9 RPG i Ulricehamn. Men man ville mer. Då hette företaget Bergman & Beving och hade precis köpt upp ett antal grossister; Grunda, Skydda, Gigant, Luna och Essve beslutade man sig för att även integrera företaget framåt mot slutkunderna. Man ville göra ett riktigt stort förvärv, genom att köpa järnoch industriåterförsäljare i Sverige. TOOLS bildades, till en början som frivillig fackhandelskedja för att idag heta B&B TOOLS och äga 69 försäljningsställen. Övriga 21 försäljningsställen är i privat ägo. Första målet var att säkra slutkundsmarknaden för att få ut grossistvarorna. Nästa mål var att säkra ett lik värdigt erbjudande till alla kunder i Sverige. En grundpelare var att hitta ett gemensamt IT-system. År 2004, efter lång analys av alla de stora systemen, bedömdes Movex/M3 vara det bäst passande systemet för TOOLS. Det fanns också bra erfarenheter från Movex sedan tidigare hos Essve, och inte minst från konsulterna på Intentia. Samordningsvinsterna skulle naturligtvis öka med ett gemensamt system. Nästan inte bra nog Konfigureringsarbetet skedde i Göteborg och tog ganska lång tid. Pilotinstallationen förlades till en butik i Köping. Där lärde vi oss att vi inte var riktigt redo, säger Lennart Svensson, B&B TOOLS projektledare med ett leende. Vi var helt enkelt inte samspelta. Alla köpte från olika leverantörer, hade egna artikelregister och olika rutiner. Det går inte att implementera ett gemensamt system med de grundförutsättningarna. Därför gick man tillbaka och arbetade fram gemensamma processer under ett par års tid startades en hel region, Södra Sverige. Det gick bra, för nu hade man gemensamma processer och rutiner till hundra procent inom hela regionen. Vi trodde återigen att vi gjort det tillräckligt bra, säger Lennart Svensson. Men vi insåg att det inte räcker. De andra regionerna var ju bara med till kanske 90 procent avseende regler, leverantörer, artiklar etc. Så ytterligare ett stopp gjordes för att arbeta fram gemensamma processer för hela Sverige. Gemensamma processer Hösten 2011 togs beslutet att rulla ut systemet region för region först med sex månaders intervall, därefter en region per månad ska alla regioner ha M3 installerat. Nu sitter processerna. Att vi lyckas nu beror inte på tio framgångsfaktorer, utan i själva verket på en enda: Gemensamma processer. Allt är nu gemensamt; affärssystem, logistikerbjudande, inköp, ja alla processer överhuvudtaget. Vi är helt enkelt ett företag, tack vare ett gemensamt affärssystem som gett oss förutsättningarna. När projektet är klart blir nästa steg att integrera sig bakåt mot produktbolagen, eller som de nu kallas affärsområden. Då görs en uppgradering till M även för dem, vilket betyder att man får ca 1500 användare i Sverige. Nyckeln till framgång De konsulter B&B TOOLS arbetar med har varit med i många år. Vi ser långsiktigt samarbete som en nyckel till framgång. Mycket kompetens läggs i händerna på konsulterna. Tillsammans med istone har vi byggt upp en gemensam kompetens. Samspelet fungerar mycket bra med dem vi jobbar med på istone. Vi har nu en partner och ett universellt verktyg att jobba med. För 100 år sedan förutsåg två framsynta unga ingenjörer, Arvid Bergman och Fritz Beving, en snabb tillväxt av den svenska industrin och därmed behovet av ett företag specialiserat på import av tekniska produkter. B&B TOOLS är idag Nordens största leverantör av industriförnödenheter, -komponenter och relaterade tjänster till industri- och byggsektorn. Källa: bb.se 12 13

8 SAP Business All-in-One passar oss jättebra Vi har idag en centraliserad ekonomifunktion, som sköter både vårt dotterbolag i Norge och vårt försäljningsbolag i Sverige, säger Lennart Reuterberg, vd på BEST TELEPRODUKTER i Göteborg. Företagsstrukturen krävde en Intercompany-funktion. I kombination med bättre hantering av legostrukturer och att man kan konfigurera produkter och dokument på ett bra sätt, blev SAP Business All-in-One, det system som BEST föll för. Pålitligt och robust De olika telecom-system för övervakning och larm som BEST erbjuder är i de flesta fall helt och hållet kundanpassade. Oftast används färdigproducerade enheter som konfigureras och monteras på olika sätt utifrån kundernas behov. SAP Business All-in-One hanterar detta på ett mycket bra sätt för oss. Det har dessutom gett oss tillgång till den Best Practice som finns inbyggd i SAP Business All-in-One. Det ger ett pålitligt och robust sätt att arbeta på, säger Lennart. Väl förankrat Resultatet har också blivit mycket bättre än vad man förväntade sig. Att det dessutom är ett framtidssäkrat system, från en minst sagt trygg leverantör, bekräftar att det var rätt beslut att byta till SAP. Installationen gick bra och gjordes med ett team konsulter från Datema, numera istone Colada. En viktig framgångsfaktor i projektet var också ett väl förankrat beslut och det tydliga ledarskap som finns inom BEST. Förstår oss Förutom SAP All in One har en webshop (från Datema) implementerats som förenklat och snabbat upp säljorderprocessen. Dock visade sig servicemodulen var alltför komplex för BESTs behov, så den har inte tagits i bruk ännu. Det är viktigt med ett konsultteam som verkligen har förståelse för kundens verksamhet. Vi kommer att fortsätta utveckla systemet, säger Lennart. Närmast ligger utveckling av rapportsystemet med Business Objects som BI-verktyg. Därefter kommer integration med transportdokument och streckkoder. Det bästa av allt Det går inte att fuska sig förbi ett tyskt arbetssätt. Ordning och reda är A och O, speciellt när flera personer är inne och jobbar med samma arbetsuppgifter. Ta t ex en inköpsorder, den kan nu bara läggas på ett sätt. Skulle systemet missbrukas upptäcks det ganska snart. Best practice från SAP har verkligen blivit BEST practice för oss, avslutar en leende Lennart Reuterberg. Best på sitt område BEST TELEPRODUKTER utvecklar och marknadsför produkter inom telekommunikation. Företaget grundades 1979 och är idag marknadsledande i Skandinavien inom patientsignaler och överfallslarm för hälsosektorn. På Best Center, med huvudkontor i Göteborg, sker även all produktutveckling och formgivning. Best är representerat genom dotterbolag/återförsäljare i Europa, USA och Asien. Ca 30 anställda. Omsättning ca 100 MSEK. Källa: best.se Så ökades säljkårens produktivitet i lågkonjunktur Spaniens rådande ekonomiska klimat är en utmaning för varje företag. Men den som vågar satsa i lågkonjunktur kan bara gå åt ett håll; uppåt. Detta är också finkemiföretaget Proquimias filosofi. Efter en migration till SAP, satsade man på en mobil lösning som tillåter säljkåren att kunna maximera lönsamheten i varje affär. På det spanska finkemiföretaget Proquimia arbetar drygt 80 utesäljare inom koncernens huvudsakliga affärsområden; hygien för restaurang, hotell och vård. I slutet av 2010 gjorde Proquimia ett teknikskifte och flyttade över hela sitt ledningssystem från en äldre version av Movex till SAP. Projektet tog lite drygt elva månader. Efter en stabiliseringsperiod var det dags att satsa på säljkåren som behövde bättre verktyg för att kunna öka produktiviteten. En mobil lösning År 2010 förvärvade SAP en plattform för mobila applikationer, kallad Sybase. Denna har sedan kommit att bli en central lösning i det mobila erbjudandet från SAP. Därför föll det sig naturligt för Proquimia, som just migrerat till SAP, att även ta in Sybase. Tidigare arbetade Proquimias säljkår via en egenutvecklad webbapplikation. Flytten till Sybase innebär att de fått en ökad funktionalitet och en teknisk plattform som gör det enkelt att verkligen kunna tillgodogöra sig fördelarna med en mobil lösning. Ledsagade av istone Estrix samma team som utförde migreringen till SAP startade Proquimia projektet att införa Sybase. Projektet har resulterat i att säljarna nu har en heltäckande överblick av varje enskilt uppdrag: Realtidsinformation av varje kunds verksamhet Övervakning av ordersituation och lagerinformation Priser, kampanjer och erbjudanden Orderingång Uppföljning av försäljningsmål Uppföljning av fakturor och betalningar Dokumenthantering av produkt- och branschinformation, speciellt avseende kontrakt och kundavtal. Exempelvis erbjuder Proquimia i affärsmodellen för restaurang- och hotellbranschen ett poängbaserat kundfaktureringssystem, där poängen är satta i relation till bokningsgraden på varje hotell. En flexibel lösning som underlättar för säljarna att enkelt kunna simulera faktureringar för varje order utifrån kundens specifika avtal. Flexibilitet som ger styrka De konkreta fördelarna med Sybase mobila lösning är många. Säljkåren kan nu agera mer lyhört gentemot kundernas behov, vilket också ger en starkare position i förhandlingsprocesserna. Produktiviteten ökar när processerna för försäljningsadministration kan optimeras och rationaliseras. Varje säljare ute på fältet kan nu överblicka den aktuella lagertillgången. Sammantaget har detta förbättrat kundvården och erfaren heten såväl som företagsimagen, vilket givetvis kommer att gynna resultatet. Allt pekar uppåt Proquimia står nu trygga i vetskapen om att allt eftersom ledningssystem och affärsbehov utvecklas, så kommer den mobila plattformen med sina flexibla lösningar tillåta säljarna att vara länkade med alla företagsprocesser och kritiska data för affärsrörelsen. Proquimia visar att det är rätt att satsa på sin säljkår i lågkonjunktur. Proquimia tillverkar och marknadsför kemiska produkter med integrerade lösningar för industri och institutioner. Genom sin höga specialiseringsgrad, service och kvalitet har Proquimia positionerat sig som ledande inom hälso sektorn och industrikemi. Företaget har en stark etablering i Spanien med verksamheter i många andra länder.

9 B istone finns på följande platser Borlänge Göteborg Kalmar Karlstad Linköping Malmö Stockholm HK Växjö Helsingfors Kristiansand Köpenhamn Oslo Barcelona Bordeaux Edinburgh Lausanne Lyon Manchester Milano Nordhorn Zaragoza Zurich istone AB Drottninggatan 71d SE Stockholm Telefon +46 (0) Fax: +46 (0) Santiago Shanghai

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

#7 2011. ...målet med utrullningsprojektet är att alla TMHE-företag ska ha samma version av Lawson M3 installerad 2013. sida 4-5.

#7 2011. ...målet med utrullningsprojektet är att alla TMHE-företag ska ha samma version av Lawson M3 installerad 2013. sida 4-5. #7 2011 logitrans Vi letade efter en supportpartner, där vi så långt som möjligt kunde anlita en och samma konsult, en konsult som känner företaget. Och det har vi har fått från istone. sida 3. Toyota...målet

Läs mer

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8 Magazine #6 2011 en stor triumf för implementationsteamet "Vi kör i princip allt i Lawson M3, inköp, planering, produktion, lager, försäljning, distribution och ekonomi. Ja de flesta områden man kan tänka

Läs mer

MIO I TAKT MED TIDen

MIO I TAKT MED TIDen WORKING TOGETHER Nr 2 2014 ÅRGÅNG 9 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Välmöblerad IT-miljö dukar för fortsatt framgång MIO I TAKT MED TIDen INFOR

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

M3 10.1 i Sverige och Kina. Conference 2012, Växjö 20-21/3. dagsstatus och framtidsplaner LKAB. laddar och levererar dygnet runt

M3 10.1 i Sverige och Kina. Conference 2012, Växjö 20-21/3. dagsstatus och framtidsplaner LKAB. laddar och levererar dygnet runt WORKING TOGETHER Nr 4 2011 ÅRGÅNG 6 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Fergas M3 10.1 i Sverige Kina Working Together Conference 2012, Växjö 20-21/3

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer