Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén"

Transkript

1 Skönero Kött Marknadsplan Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén

2 Innehållsförteckning Företaget - Skönero Kött... 3 Problemområde... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Målgrupp... 5 Makroanalys... 6 Ekonomiskfaktorer... 6 Socialafaktorer... 6 Politiskafaktorer... 6 Teknologiskafaktorer... 6 Fysiskafaktorer... 7 Marknadsmix... 8 Produkt... 8 Pris... 8 Promotion... 9 Plats... 9 Personal Processen Psykologisk påverkan STP-processen Segmentering Val av målgrupp Positionering SWOT analys Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Ansoff matrix Konkurrensanalys Blå Kustens slakteri Ydre kött

3 Naturkött Marknadsföringsåtgärder Reklammöjligheter Budget Referenslista Figurförteckning Figur 1 STP Figur 2 SWOT Figur 3 Ansoff Figur 4 Marknadsföringsåtgärder

4 Företaget - Skönero Kött Skönero Kött är närproducerat exklusivt kvalitetskött från svenska köttrasdjur vilket ger ett mört, saftigt och gott kött. Deras slogan lyder En smakupplevelse. Skönero Kött - ett utmärkt val när du vill laga extra god mat. Idag har Skönero Kött tre butiker utöver sin gårdsbutik. Dessa ligger i Katrineholm, Linköping och Västervik. Vidare har Skönero Kött en webshop På webshopen och i butikerna kan man köpa olika sorters kött och de säljer även veckans Skönerokasse som är en sammansättning av olika sorters kött. Från webshopen kan man beställa kött och få det levererat inom 2 dagar. Skönero Kötts vision är att sälja närproducerat svenskt kött av högsta kvalité. Skönero Kött har även en hemsida där det går att hitta information om företaget, produkterna och djuren, Skönero Kötts affärsidé är: Att föda upp djur i bra miljö med god djuromsorg Att inspirera medvetna konsumenter till spännande och välsmakande matupplevelser genom att erbjuda ett mört och smakfullt kvalitetskött Skönero Gård är en familjeägd gård med anor från Gården ligger längs med E22an och idag bedrivs köttdjursuppfödning där. De förädlar köttet i egna lokaler där de styckar och förpackar köttet. Med en egen styckningsanläggning har de möjlighet att ha totalkontroll på kvalité och ursprung. De använder också en kyltunnel för att säkerställa högsta möjliga kvalité på sina produkter, detta tillsammans med en egen kylbil för distribution gör att de har en obruten kylkedja. Djuren på Skönero går i lösdrift vintertid och ute i hagarna sommartid och deras besättning består av upp till 1200 köttrasdjur. Djuren kommer dels från den egna gården men också från kollegor som då givetvis också följer samma krav på kvalité och omsorg. De producerar också sitt eget foder på gården för att kunna säkerställa foder med hög kvalité. Djuren har 3

5 fri tillgång till foder året om för att de ska trivas och vara välmående. 1 Problemområde Skönero Kött har haft stora framgångar de senaste åren tack vare makromiljön och ökat medvetande hos konsumenterna. Det har blivit en renässans då fokus har legat på närproducerat och ekologiskt utan tillsatser och då man ska göra allt från grunden. Nya dieter där kött får en central roll kan också ha påverkat att människor köper mer kött än tidigare. Vad händer när denna trend ebbar ut? Hur ska Skönero behålla sin position när diskussionen om hur dåligt kött är för klimatet? Från deras webshop kan man dessutom handla och få köttet levererat inom två dagar, försvinner inte närproducerat principen om köttet levereras till Luleå? Skönero Kött använder sig idag av flera olika distributionskanaler, hur påverkar detta deras valda segment? De säljer sitt kött till återförsäljare, de har tre egna butiker i tre olika städer, en gårdsbutik samt en webshop. Skapar inte alla dessa olika distributionskanaler förvirring om vilka Skönero vill sälja till? Vidare är deras motto En smakupplevelse. Skönero Kött - ett utmärkt val när du vill laga extra god mat, hur passar detta in när de säljer korvkassar online och veckans fryspåse? Syfte Som vi ser det tillgodoser Skönero Kött en bred marknad där det även i framtiden kommer finnas möjlighet att positionera sig och göra vinster. Vi tror att Sköneros största utmaning är hur man ska positionera sig för att nå sitt utvalda segment och vilket detta segment är. Idag kan detta vara något otydligt och vi vill med denna marknadsplan hjälpa Skönero Kött att positionera sig tydligare mot utvalda segment. Metod Inledningsvis frågade vi Sköneros butik i Linköping om de hade möjlighet att samarbeta med oss för att ta fram en marknadsplan. Då de inte hade denna möjlighet har vi använt oss av informationen från Skönero Kötts hemsida och vid frågor kontaktat gårdsbutiken, samt pratat med personalen i butiken som kunder. Vi har även undersökt var produkterna säljs genom att prata med ICA och COOP. Slutligen skickade vi även ett mail till Skönero med relevanta frågor för marknadsplanen som tyvärr inte besvarades. 1 4

6 Målgrupp Skönero Kötts målgrupp är idag inte speciellt väldefinierad. Skönero Kött säljer geografiskt både till lokala kunder och till kunder längre bort, även fast de poängterar att de säljer närproducerat kött. De har inte någon tydlig målgrupp utan försöker nå ut till en så stor marknad som möjligt genom att produkten säljs på flera olika ställen (egen butik, återförsäljare och webshop). Det går dock att avgränsa målgruppen genom att säga att det är de som har ansvar för hushållet som är deras målgrupp. 5

7 Makroanalys När man pratar om makromiljö fokuserar man på fyra områden; ekonomisk-, social-, politisk- och teknologiskfaktorer (STEP). Vikt brukar också läggas vid den fysiska miljön. Den makromiljö som har mött Skönero Kött den senaste tiden ska här analyseras. Ekonomiska faktorer Sedan 2008 har världsekonomin varit i gungning med finanskris och ett osäkert världsmarknadsläge. Arbetslösheten har stigit och börser har fallit. Sverige har dock varit relativt förskonade från detta men helt opåverkat har Sverige inte varit. BNP har sjunkit och den ekonomiska tillväxttakten har skrivits ned. Även bostadsmarknaden har varit påverkad med sjunkande priser och lägre intresse för att köpa (gäller ej storstadsregionerna). Sociala faktorer När det gäller kulturella faktorer och konsumentbeteende har vi på senare år sett en ökad medvetenhet hos konsumenter. Konsumenter har blivit medvetna om vad som är bra för dem och vad produkter innehåller. Detta har lett till att ekologiska produkter och närodlade produkters försäljning har ökat. I tiden ligger också att allt ska göras från grunden och man ska veta var produkterna man använder kommer ifrån. Många nya dieter som förespråkar ökad kött- och fettkonsumtion (Atkins, GI, LCHFdieten) har också slagit igenom och har gjort att vi idag äter mer kött än tidigare. Tack vare dessa dieter, bland annat, verkar det också som vegetarian trenden har minskat och fler ser det som självklart att äta kött. En annan faktor som har fått mer och mer uppmärksamhet i media är hur djur behandlas innan de blir mat. Politiska faktorer Allt fler intresseorganisationer som värnar om djurens rättigheter exempelvis att de ska slaktas på ett sätt som inte medför något större lidande har fått allt större inflytande. Detta gör det viktigt för företaget att följa intresseorganisationens krav om man vill undvika dålig publicitet. Djurens rätt är en sådan organisation med ungefär medlemmar. 2 Teknologiska faktorer Teknologiska framsteg som har gjorts de senaste åren är genmanipulerat kött. Detta kött skapas genom att man modifierar generna som ska ge upphov till starkare muskler hos korna, vilket därmed leder till större köttmassa. I Sverige säljs inget genmodifierat kött men det används genmodifierat foder. De genmodifierade produkterna som säljs i svenska butiker är oftast importerade från USA. 2 6

8 Fysiska faktorer Klimatförändringar har på senare år fått mycket uppmärksamhet i media och klimattoppmöten avlöser varandra. Samtidigt som antalet naturkatastrofer runt om i världen ökat. Forskare och politiker är inte överrens om vad som bör göras men en sak är alla överrens om - allt vi gör påverkar vårt klimat. Detta har också lett till ett uppsving för närproducerad mat då diskussionen om hur långt mat fraktas och vilken effekt detta har på klimatet blivit aktuellt. Även hur matens tillverknings process påverkar klimatet har förts fram och bland annat har det påvisats hur mycket vatten som går åt för att tillverka vissa specifika varor, där ibland kött. Kött sägs vara en miljöbov i det avseendet och vissa hävdar att vi därför bör äta mer vegetariskt. Sammanfattningsvis tror vi att makromiljön de senaste åren varit en väldigt viktig orsak till Skönero Kötts framgång. Den ekonomiska krisen skulle i och för sig tala emot att människor köper ett dyrare alternativ men samtidigt har Skönero Kött närproducerat stämpel vilken har varit väldigt populär. Den miljöpåverkan köttproduktion har tror inte vi har påverkat Skönero Kött särskilt negativt. Då människor i allmänhet ändå verkar anse att de bör äta kött har närproducerat kött en mindre miljöpåverkan än annat kött då långa transporter undviks. Vidare tror vi att det bara varit positivt för Skönero Kött att behandlingen av djur har fått stort genomslag i media, då bra omsorg om sina djur är något Skönero Kött är måna om. Detta kan också bidragit till deras framgång då medvetna konsumenter väljer bort märken som inte behandlar sina djur korrekt innan slakt. 7

9 Marknadsmix Marknadsmixen består traditionellt sätt av fyra P; produkt, pris, promotion och plats. Dessa fyra P n är viktiga områden för ett företag att besluta om. En effektiv marknadsmix innebär att företaget kan matcha kundernas behov, att det har en bra blandning på sin marknad, att de utnyttjar sina resurser på bästa sätt samt att de skapar en komparativ fördel. Det har dock hävdats att dessa fyra P ger ett för snävt underlag för serviceföretag och därför har de föreslagit sju P, där de förutom de traditionella också tar hänsyn till; personal, processen och den psykologiska påverkan. Av dessa sju P så sticker priset ut eftersom det är det enda P som beskriver vad företaget tjänar, alla de andra sex P representerar kostnader. Därför får prissättning extra stor betydelse när det kommer till marknadsförarnas arbete. 3 Produkt Produkten Skönero Kött säljer är svenskt kött. Köttet är av högsta kvalité och detta kan garanteras eftersom Skönero Kött gör allt själva i förädlingsprocessen. Köttet ska göra det godare att laga mat samtidigt som det visar att kunden bryr sig djurens omsorg. Produkten förmedlar att man är en medveten konsument som också värnar om miljön. Skönero Kött säljer även olika köttpaket och matpåsar. Det finns bland annat månadens fryspåse och veckans köttpåse som kan vara alltifrån en blandning av kött till en korvpåse. Skönero Kött har även breddat sitt sortiment genom att också tillverka och sälja kötttillbehör så som såser, kryddor, gelé, marinader med mera. Skönero har satsat på ett flertal produkter vilka benämns som exlusiva lådor. De innehåller olika charkuteriprodukter samt olika typer av kött beroende av säsong. Priserna varierar mellan 600 och 1800 kronor beroende av vilken typ av lyxlåda man väljer. Dessa lådor är ett komplement till veckans påse samt hela fryspåsen. Sköneros köttlådor hämtar man lokalt i butikerna. Pris Priset på köttet är i den högre prisklassen, något som försvaras genom den höga kvalitén. Priset kan ses 3 Jobber & Fahy (2009), s

10 som ett positioneringsverktyg eftersom ett högre pris för många människor är en indikator på en högre kvalité. 4 Skönero Kött försöker att variera sina priser något genom att sälja olika matpåsar för att då kunna erbjuda priskänsliga kunder ett lägre kilopris än vad det finaste köttet har. I sina matpåsar säljs en blandning av Skönero Kötts produkter och man betalar ett pris för hela matkassen. Detta är ett tydligt exempel på psykologisk prissättning då kilopriset framstår som lägre på grund av den blandning som finns i påsen. Om man handlar från Skönero Kötts webshop tillkommer en fraktkostnad. Promotion Genom promotion har Skönero Kött gjort konsumenterna medvetna om deras existens och vilka fördelarna att köpa deras produkter är. Skönero Kött har haft en god marknadsföringsbudget och man har gjort reklam i TV, tidningar och radio. Skönero Kött har också anordnat flera skördefester, där man gör reklam för sina produkter och anordnar ko-ruset där kossorna släpps ut i en hage med mycket bete. På sin skördefest 2009 hade de även den tv-aktuelle kocken Per Moberg som gäst, han lagade både mat och höll i köttauktionen som anordnades. Denna skördefest anordnas i början av september varje år (enligt telefonkontakt). Vidare brukar Skönero Kött delta på olika marknader och mässor varje år. Plats Skönero Kött började med att öppna en gårdsbutik på sin gård. Idag finns det ytterligare tre butiker, en i Katrineholm, en i Linköping och en i Västervik. De har även öppnat en webshop där man kan beställa kött och få leverans två dagar senare. Skönero Kött säljs också av ett stort antal återförsäljare i Östergötland, Södermanland och halva Småland. Hos återförsäljarna finns dock inte samma utbud som i de egna butikerna. Webshopen går att nå från Skönero Kötts hemsida och öppnas i ett nytt fönster. Både på hemsidan och i webshopen går det att läsa lite fakta om Skönero Kött och varför man ska välja att handla av Skönero Kött. Det finns även recept och köttet är indelat i olika kategorier så kunder enkelt ska veta hur köttet tillagas, men också för att de ska välja rätt kött. I 4 Jobber & Fahy (2009), s 199 9

11 webshopen är utbudet lika stort som i de egna butikerna. Då Skönero Kött har egna butiker och även deltar på mässor, anordnar skördefest anser vi att servicen är en väldigt stor del av deras produkt och vi finner det då lämpligt att analysera alla 7 P. Personal Då Skönero Kött både säljer i egna butiker och hos återförsäljare, är det främst personalen i den egna butiken som gör ett intryck till produkten. Personalen i den egna butiken är klädd i lantliga kläder och de ger ett gemytligt intryck, som att man är hemma hos någon och handlar. Detta intryck ger även personalen på gårdsbutiken. Personalen försöker på detta sätt ge en personlighet till produkten för att skapa kundlojalitet. Betydelsen av personalen är dock inte avgörande för produkten då den säljs både i webshopen men även hos återförsäljare som inte är utbildade på samma sätt som den egna personalen. Personalen är dock viktig för att de egna försäljningsställena ska upplevas på rätt sätt och skapa ett helhetsintryck. Processen Processen innebär hur produkten blir såld. Det som genomsyrar Skönero Kötts försäljning är att den är professionell och hemtrevlig. Även i webshopen genomsyras tanken att det ska vara hemtrevligt, till exempel genom att det finns recept och bilder på produkterna. I butiken behandlas köttet på ett sätt som tydliggör att det rör sig om fina kvalitetsprodukter. Psykologisk påverkan Överlag ger butiken ett hemtrevligt intryck och den ger en känsla av kvalité, hemkänsla och matglädje. Även skördefesten ger ett intryck av att Skönero Kött vill få sina kunder att inse enkelheten i sina produkter samtidigt som de ger en extra smakupplevelse. Skördefesten blir ett sätt att skapa ett helt koncept med produkten, nämligen att hur närproducerat köttet är och även ett sätt att rida på den trend som finns att äta närproducerat. 10

12 STP-processen STP-processen innebär hur ett företag arbetar med segmentering, val av målgrupp samt positionering. Processen innebär att företaget identifierar olika segment och analyserar den grupp de vill sälja till, för att sedan ta fram strategier för att kunna nå dessa utvalda målsegment. Segmentering Marknadssegmentering innebär att individer eller organisationer med liknande karaktärsdrag identifieras, detta för att kunna välja den bästa marknadsföringsstrategin utifrån segmentets behov. Marknadssegmentering innebär att en stor marknad delas upp i mindre sub-marknader. 5 Genom lyckad segmentering kan företag öka sina vinster, tillgodose kundernas behov, öka sina tillväxtmöjligheter, bli dominerande i utvalt segment med mera. De kriterier som finns för segmentering kan delas upp i tre olika variabler: B B Beteende Eftersökta fördelar Inköpstillfälle Inköpsbeteende Användning Uppfattningar och övertygelser Figur 1 STP Psykografisk Livsstil Personlighet Profil Ålder Kön Klass Inkomst Utbildning Geodemografi 5 Jobber & Fahy (2009), s

13 För Skönero Kötts del kan de beteenderelaterade variablerna analyseras på följande sätt. De fördelar kunderna söker få genom att köpa Sköneros kött är att de köper ett kvalitetskött som de vet är hanterat på ett bra sätt. Övertygelser som kunderna kan ha är att det vill att djur ska behandlas på ett bra sätt, att det är viktigt att värna om miljön och att kvalitén på råvaror är viktig. När det gäller köpebeteendet kan det vara väldigt varierat, kunderna kan vara trogna märket eller variera sig, dock tror vi att köp av Skönero Kött kan vara både ett lågengagerat köp och ett högengagerat köp. För vissa är det övertygelsen som gör att det köper och då är det ett högengagerat köp medan för andra kan det vara det köttet som såg godast ut, vilket gör det till ett lågengagerat beslut. När det gäller de psykografiska variablerna tror vi att de som främst köper Sköneros kött är de som har en hälsosam livsstil. Deras personlighet skulle kunna beskrivas som aktiv och medveten. Profilen på Skönero Kötts kunder är att de är medelålders med god inkomst och eftergymnasial utbildning. För att undersöka om ett företag har segmenterat marknaden väl brukar hänsyn tas till fem kriterier: effektivitet, mätbarhet, tillgänglighet, angripbarhet och vinstmöjligheter. Vi tycker inte riktigt Skönero Kött har lyckats segmentera marknaden på ett tillräckligt angripbart sätt. Val av målgrupp Steg nummer två i STP-processen innebär att företaget väljer ut sitt målsegment, alltså att de väljer ut de segment de vill sälja till och de segment de riktar sin marknadsföring mot. Det finns fyra olika strategier för val av målgrupp: odifferentierad, differentierad, fokuserad och skräddarsydd. 6 Differentierad marknadsföring innebär att specifika marknadsmixer kan utvecklas för att nå några av de olika marknadssegmenten, detta kan i viss måna passa in på Skönero Kött eftersom de har olika marknadsmixer, till exempel säljer de sitt kött i egna butiker, något som lockar en viss typ av kunder. Men de säljer även sitt kött på stormarknader vilket gör att ett annat segment nås. Deras promotion variera också för att nå ut till olika segment. Till exempel lockar inte deras Skördefest alla segment. Ibland kan deras marknadsförings strategi ses som odifferentierad då de inte skiljer så mycket i deras marknadsföringsmix till olika segment. Som vi ser det har Skönero Kött haft svårt att identifiera och 6 Jobber & Fahy (2009), s

14 fokusera på sina målsegment och vad som skiljer dem åt. De vill nå ut till en bred marknad men har inte segmenterat den tillräckligt väl. De vill nå ut till många kunder vilket har gjort att deras fokus på målsegment blir något otydligt. Vi anser att en möjlighet för Skönero Kött vore att fokusera på differentierad marknadsföring men på ett tydligare sätt än vad som tidigare gjorts och i och med detta även segmentera marknaden tydligare. Ta reda på vad de olika segmentera är ute efter och vilka deras gemensamma karaktärsdrag är. En annan möjlighet skulle vara för Skönero Kött att satsa på fokuserad marknadsföring, vilket innebär att man väljer ut ett enda segment och fokuserar på det. Då tror vi att Skönero Kött verkligen skulle kunna ha goda möjligheter att behålla sitt målsegment. Om de segmenterar väl kan det med fokuserad marknadsföring lyckas motivera sina kunder att deras produkter är värde det högre priset och det kan då addera mer värde till sitt varumärke. Positionering Positionering definieras på följande sätt: den handling som innefattar att designa företagets erbjudande så att det upptar en meningsfull och tydlig plats i målkonsumentens medvetande. 7 Positionering är således den handling som kopplar samman företagets produkt med den lösning konsumenten söker. Vidare innebär positionering att ditt varumärke ska vara det första kunden tänker på när det specifika behovet uppstår. För att bestämma vilken position företaget ska ha måste tre variabler tas hänsyns till; kunden, konkurrenterna och själva företaget. När det gäller kunderna måste det klargöras vilka attribut som tilltalar dem. Då konkurrenter på de flesta marknader är välkända är nästa steg att finna en differentierad fördel som konkurrenterna inte kan matcha. Tredje steget är sedan att undersöka vilka unika aspekter företaget har och hur dessa ska framhävas för att positioneringen ska bli långsiktig. När detta är genomfört bör företaget utveckla ett minnesvärt och imagehöjande positioneringsuttalande. Detta positioneringsuttalande ska vara tydligt, konsistent, trovärdigt och konkurrenskraftigt 8. Som tidigare nämnts är Skönero Kötts slogan En smakupplevelse. Skönero Kött - ett utmärkt val när du vill laga extra god mat. Här följer en utvärdering av Skönero Kötts slogan: - Tydlighet, budskapet är klart, vill man laga god mat ska kött från Skönero väljas - Konsistent, budskapet ska vara samma och inte ändras år från år. Skönero Kött har sen de började med köttproduktion haft samma vision att sälja kvalitétskött - Trovärdigt, budskapet blir trovärdigt eftersom djuren behandlas väl - Konkurrenskraftigt, Skönero Kött erbjuder närproducerat kött vilket är deras konkurrensfördel 7 Jobber & Fahy (2009), s Ibid, s

15 SWOT analys En SWOT analys är ett strukturerat tillvägagångssätt i utvärderingen av ett företags strategiska position på marknaden. 9 Analysen går ut på att identifiera ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter kan företag kontrollera internet, medan möjligheter och hot är externa faktorer som företagen måste hantera. Styrkor Sköneros butik i Linköping är lokaliserade i centrum vilket gör den åtkomlig för en stor mängd människor samtidigt som det skapar en igenkännelse för företaget. Märket Skönero Kött säljs hos flera återförsäljare vilket ytterligare skapar medvetenhet om märket, vilket underlättar möjligheten att attrahera människor att köpa deras varor. Utbudet i affären består av främst köttprodukter och andra varor företaget producerar. Något som borde skapa en fördel gentemot konkurrenterna är personalens kunskap om kött då företaget just specialiserat sig på området. Företagets styrkor är främst att köttet är närproducerat och av hög kvalité. Det har knappast påverkat företaget negativt att de ovan nämnda styrkorna fått stor uppmärksamhet och blivit allt viktigare på sistone. Svagheter Företaget har produkter placerade hos andra återförsäljare, vilket skapar medvetenhet om märket, men däremot skapar problem att locka kunderna till företagets egna butiker. De egna butikerna har ett mycket större utbud än återförsäljarna och därför borde det vara en fördel att få konsumenterna att handla i företagets butiker snarare än hos återförsäljarna. Företaget är väldigt litet i jämförelse med andra köttproducerande företag något som gör företaget sårbart vid konkurrens påfrestning. Priset på köttet kan också anses vara en svaghet då det är dyrare än konkurrenternas pris, vilket företaget rättfärdigar utifrån kvalitén. Frågan är dock hur lojala konsumenterna är mot märket när plånböckerna blir allt tunnare i och med lågkonjunkturer. Möjligheter Eftersom Skönero märket ändå har funnits på marknaden under en längre tid och finns utplacerade hos återförsäljare bör det finnas utrymme för att göra märket ännu större. Att samhället går mot ett allt mer medvetet vad gäller allt exempelvis miljö och hälsa bör underlätta för Skönero märket att nå ut till fler konsumenter då företaget varit en trendsättare vad gäller dessa faktorer. Genom att öppna egna butiker skapar företaget större medvetenhet om märket och kan öka sin försäljning genom att öppna upp fler butiker där efterfrågan finns. Exempelvis finns det ingen butik i Norrköping än så länge vilket bör 9 Jobber & Fahy (2009), s

16 anses vara en tillräckligt stor marknad för att kunna generera vinst och en större märkesmedvetenhet. Hot Eftersom företagets affärsidé i stor utsträckning är i enlighet med dagens trend angående att köttet ska vara närproducerat och av hög kvalité uppstår ett hot om denna trend skulle försvinna. En möjlig anledning att denna trend skulle minska eller helt försvinna är om den globala lågkonjunkturen håller i sig och skapar en ännu större arbetslöshet som i sin tur får människor att omvärdera deras konsumtion. Ett annat hot är det höga priset företaget tar ut på sina produkter gentemot konkurrenterna i en ihållande lågkonjunktur kan företaget tvingas sänka priserna samtidigt som detta kan få konsumenterna att ifrågasätta den höga kvalitén och påverka märket negativt. Det största hotet är dock ifall någon av de större konkurrenterna följer Sköneros affärsidé samtidigt som de tar ut ett lägre pris. Detta är inte helt omöjligt eftersom Sköneros konkurrenter är starkare ekonomiskt och kan konkurrera på ett mycket aggressivare sätt än vad Skönero kan. Styrkor Hög kvalité I enlighet med dagens trend Finns en igenkännelse kring märket Möjligheter Utnyttja dagens trend Föresprång då företaget var trendsättare Öka geografisk spridning Svagheter Högre pris Starka konkurrenter Hot Ihållande lågkonjunktur Konkurrenter följer trend till lägre pris Trenden dör ut Figur 2 SWOT 15

17 Ansoff matrix Ansoff matrix beskriver nulägesanlysen för ett företag och besvarar frågor som, vart står vi? och vart är vi på väg? Strategisk thrust, vilken framtida riktning ett företag ska ha och därmed ta beslut om vilka produkter som ska säljas på vilka marknader. Strategiska objektiv är lika viktiga då de beskriver hur man ska öka marknadsandelarna gentemot konkurrenterna och öka sin försäljning. Ansoff matrix innehåller fyra nyckelfaktorer som beskriver riktningsmöjligheter för ett företag; marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling och diversifiering. 10 Existerande Produkt Ny Existerande Marknad Ny Marknadspenetration Marknadsutveckling Figur 3 Ansoff Produktutveckling Diversifiering Skönero har länge haft återförsäljare av kött och charkituriprodukter i Östergötland, Sörmland och Småland där de har etablerat sina produkter på en redan existerande livsmedelsmarknad. För att ytterligare öka sina marknadsandelar har Skönero satsat på både marknadsutveckling samt produktutveckling. Genom att öppna lokala butiker som säljer direkt till kund med inkluderad service har Skönero kunnat segmentera sig inom livsmedelsmarknaden. Förutom de lokala köttbutikerna i Katrineholm, Linköping, Västervik och gårdsbutiken i Valdemarsvik har de även en gedigen webshop. Genom lokalbutiken och webshopen kan Skönero locka till sig nya kunder samt erbjuda tjänster som exempelvis hemkörning av produkter och därmed tillgodose extrabehov hos kunderna och därmed öppna fler vägar för en ny marknad och nya segmenteringar. Utöver marknadsutveckling har Skönero tillämpat viss produktutveckling. De har valt att följa trenden som Linas matkasse och Fredriks korvkasse genom att utveckla exklusiva köttlådor, charkiturilådor, grillådor, veckans Skönerokasse, fryskassen etc. Dessa lådor kan hämtas på plats i butik eller skickas hem direkt till kund. Då matkasse -idén redan är en befintlig marknad kan detta drag från sköneros sida även ses som en marknadspenetration för att vinna fler marknadsandelar gentemot konkurrenterna. I deras butiker finns även en mängd olika tillbehörsprodukter till råvarorna ex kryddor, marinader, geléer som är 10 Jobber & Fahy (2009), s

18 egentillverkat, vilket går i linje med deras övriga produktutveckling. Skönero har genom sina strategiska val gjort sig mer lättillgängliga genom att använda sig av flera distributionskanaler än enbart återförsäljare i detta fall lokala butiker samt webshop. De har dessutom utvecklat flera nya produkter utan att tumma på kvalitet samt lagt till tjänster som service i sin marknadsmix för att tillgodose kundernas behov samt vinna marknadsandelar. 17

19 Konkurrensanalys Blå Kustens slakteri Blå kustens slakteri har som målsättning att konsumenten skall kunna köpa ett närproducerat och mört kött för en rimlig prisskillnad mot andra konkurrenter i dagligvaruhandeln. De har även riktat sig mot återförsäljarna att det skall löna sig för dem att sälja Blå kustens kött samt utveckla ett sortiment av kött som är anpassat för butiken och efterfrågan. De har ingen egen djuruppfödning utan köper köttet från närliggande gårdar och därefter styckar och förpackar de köttet själva. En av Blåkustens styrkor i jämfört med Skönerö, Ydrekött och Naturkött, är att de har satsat på intressanta produktförpackningar och ett färgval som utmärker sig i köttdisken och som även går i linje till deras logga som är modern och stilren. De har även exponeringsmaterial i butiker i form av tryckta roll-ups som synligör deras produkter samt ett brett köttsortiment i jämförelse med konkurrenterna. De arbetar mycket med promotion genom flera olika samarbetspartners och sponrar Linköpings hockeyklubb samt Norrköpings Troján rugbyklubb. Utöver sponsring har Blå Kusten givit ut en kokbok, Svensk Köttbibel, som distrubueras där de säljer sina köttprodukter. 11 Ydre kött Ydre kött är en köttproducent som levererar 100 % ekologiskt kött. De har som grund att arbeta med bra djurhållning där allt gödsel och foder är ekologist samt enbart leverera kött till närliggande butiker för att värna om miljö och den biologiska mångfalden. Deras kött är helt naturligt och med deras foder kan de påverka köttets egenskaper i form av sammansättning av fettsyror. Slakten sker i Kalmar på ett ekologiskt certifierat slakteri samt styckningen utförs på deras egna gård i Rydsnäs. Deras distrubution av kött sker till ca 20-tal butiker inom närområdet och är välexponerat i butikshyllorna 12. Ydrekötts främsta styrka ära att de är både närproducerade och ekologiska vilket både motviverar deras premiumpris samt gör sig konkurrenskraftiga gentemot Skönero, Blå kusten, och Naturkött. En av Ydrekötts svagheter är att de har mindre sortiment än Skönero samt att de inte har satsat lika mycket på promotion. Deras logga är klar och tydlig vilket ger den är bra igenkänningsfaktor

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Grafisk manual för märkesanvändare

Grafisk manual för märkesanvändare Grafisk manual för märkesanvändare 1 Innehållsförteckning Till er som är märkesanvändare 3 Kriterier för Svenskt kött 4 Ursprungsmärkningen Svenskt kött 6 Versioner av märket 7 Märkets färger 8 Märkets

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

MARKNADSPLAN. Malin Dismats Olivia Karlesand Elin Nestor. Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet

MARKNADSPLAN. Malin Dismats Olivia Karlesand Elin Nestor. Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet MARKNADSPLAN. Malin Dismats Olivia Karlesand Elin Nestor Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet. SAMMANFATTNING Hälsofreak är en restaurang i centrala Linköping som drivs av två unga tjejer

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsplan Isabell Henriksson 920628-0142 isahe508@student.liu.se Sammanfattning I denna marknadsplan behandlas företaget

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar!

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! ÖVER 2 MILJONER NÖJDA KUNDER! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! OBS! Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Boka DelikatessKungens

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP!

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! 02 SPORTFIVE PARTNER TILL AIK FOTBOLL OCH LEDANDE INOM SPORTS MARKETING Exklusiv agentur till AIK Fotboll & många toppklubbar i Tyskland & övriga Europa Säljer in

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

ICA-kunderna och konjunkturen

ICA-kunderna och konjunkturen ICA-kunderna och konjunkturen Om ICAs kundpanel Den andra omgången av ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället 1575 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Grafisk Profil. Jeans in Business

Grafisk Profil. Jeans in Business Grafisk Profil Jeans in Business Grafisk desig och layout GRUPP 8 Mariell Arvidsson Madelene Bergling Ida Eklöf Kristina Jönsson Ameli Olsson Innehållsförteckning 4 Koncept 5 Logotyp 6 Jeans 7 Broderat

Läs mer

Inget slår väntan på att få öppna paketet. Förutom att få välja gåvan själv.

Inget slår väntan på att få öppna paketet. Förutom att få välja gåvan själv. Inget slår väntan på att få öppna paketet. Förutom att få välja gåvan själv. Det enklaste sättet att göra någon glad. Tänk dig en julklappssäck som alltid är fylld till bredden med allt du kan tänka dig.

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT

RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT INNEHÅLL I DENNA RAPPORT 1. Bakgrund 2. Målsättning med förstudien 3. Syfte med certifiering av viltkött 4. Syfte med särskild logotyp 5.

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Affärsplan. För perioden 2012-08-27 2013-05-31 ~ 1 ~

Affärsplan. För perioden 2012-08-27 2013-05-31 ~ 1 ~ Affärsplan För perioden 2012-08-27 2013-05-31 Knäckedalen UF Registreringsnummer W016949 Älvdalens utbildningscentrum UF-region Dalarna, Älvdalen Rådgivare: Monica Solén, kunnig inom branschen Handledare:

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se Porrfritt Innehåll Ett porrfritt alternativ!... 1 Information om certifieringen Porrfritt... 2 Porrfritt märket... 3 Syftet med satsningen... 3 Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell... 3 Villkor

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer