Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokningsvillkor för Kårhuset Origo"

Transkript

1 Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue Ogo ha uändga äghe a a aohohaga dyc amänheen, doc med amhennng mo unde på une och högoa, am öga om på någo ä ha annynng högoa/une. Samg aohohag dyc måe beäa/öpa genom Kåhue Ogo och de ä bjude a medaga och/e a egen aoho. Gä om öäd dea beämme aa ån oaen. Om boae e pon boande äap d anom Kåhue Ogo ä mäba påade omm dea a b aade. Depoonag Vd bonng a Kåhue Ogo a en depoonag ägga amga bonnga. Depoonagen ä 500 (emhunda) ono och a aa nämnad åhucheen ena 14 daga nnan boa daum. Depoonagen åbeaa e auad bonng, ua a aua ä bead am a nga o peccade dea doumen e öga öenomme bu. Feagund am Umeå unee behö ej ägga depoonag na bonnga. Iäe aua depoonagen uö eande onad bonngen på auan de a dä någo/någa o peccade dea doumen e öga öenomme bu. Bonngag Vd bonng a Kåhue Ogo omm bonngag eng nedan. Uö dea omm onad eenue äng, uag (bec, pon, ga, dunng) am eenuea onad om omm d öga önemå. Sudenaangemang: NTK-medemma om boa Kåhue Ogo aangemang anda NTK-medemma beaa 0 (no) ono. Umeå nauea- och enoogå TELEFON TELEFAX E-POST MIT-hue MIT-hue, pan Umeå Umeå Une

2 Bonngo Kåhue Ogo Sd 2(3) Öga uden om boa Kåhue Ogo aangemang anda uden beaa 500 (emhunda) ono. Paa aangemang: NTK-medemma om boa Kåhue Ogo paa aangemang beaa 500 (emhunda) ono. Öga uden om boa Kåhue Ogo paa aangemang beaa 800 (åahunda) ono. Papon (a de med annynng Umeå une.ex. anäda, poeo, eo ec.) om boa Kåhue Ogo paa aangemang beaa 1200 (euen åhunda) ono. Feagaangemang: Feag om boa Kåhue Ogo aangemang om ej ä a mo uden beaa 1500 (euen emhunda) ono. Vd bonng a aangemang på Kåhue Ogo dä eag a g mo uden a dea gå a abemanadenheen odande d NTK, / De ä enba abemanadenheen odande om an ge godännande am puppg dea bonnga. Ög: Umeå une boa Kåhue Ogo uan onad. Med Umeå une ae om boaen.ex. ä unee cena, en aue, en nuon, en enhe e en cenumbdnng. Som uden ae udande på gund- och aancadnå am dooand d Umeå une e Sge Landbuune. Lam Kåhue ha ae nödugånga a enda å anända d nöda, om d en uymnng a åhue d band e nande. Vd öppnande a nödugång uöe e am amboage G4. Boaen b änngydg de onad om an uppomma d en amuycnng och a beaa mo aua. Uunng Pojeo och judanäggnng nn. Vd önan om nyjande a denna uunng a dea anmäa äg. Anändnng a uunngen an ej gaana om dea öna på pa. Umeå nauea- och enoogå TELEFON TELEFAX E-POST MIT-hue MIT-hue, pan Umeå Umeå Une

3 Bonngo Kåhue Ogo Sd 3(3) Fee och nedäpnng Boaen ä anag den ee och onoma nedäpnng om und bonngden, d. ån de bjan de Kåhue Ogo a ö amheen (d , d bonnga på edag och dag, om ne anna ange). Vd nga åan e adegee ä boaen änngydg de onad om uppomm d eenuea epaaon. Vd ee uppäa poanmäan. Boaen ä äen anag ög åan om a uan noma age, exempe åan på ägga, ampo, oa mängd ag ga och pon ec. Vd åan behå Kåhue Ogo agd depoonag. Beanng Beanng mo aua 30 daga neo om ugå e auad bonng. Vd beanng e aodaum a en påmnneeag på 60 (exo) ono u, am debng a döjmåäna eng äneagen. Öga o Snngundag och pecaon ö pecao a aa nne ho Kåhuche mn 1,5 eco nnan boa daum. Sugg bodpacng a ena 4 daga nnan boa daum aa nämnad Kåhue Ogo d exempe nng- am öga mddagbonnga. Samga bonnga nnan edag am dag naubb a aua nnan , om bonngen aua e denna d ane depoonagen ad och a Kåhue Ogo. Dea gä doc ne de a dä Kåhue Ogo på någo ä an ane aa oa a bonngen ej an aua d (T.ex. a om d mddagbonng de ugå maan en och bonngen på å da uö den). Om nge anna aa äg a nj en 3-ä meny aa a äen a d , amä a d am a eä a d Undecnande: Genom a undecna dea undag godänn boaen amga o och ag oppade n bonng. Boaen ä äen undådd med a d abonng nom 14 daga e boa daum aua haa (50% a) bonngagen. Vd abonng nom 7 daga ån boa daum aua hea (100% a) bonngagen. Boande pa Kåhuche Umeå nauea- och enoogå TELEFON TELEFAX E-POST MIT-hue MIT-hue, pan Umeå Umeå Une

4 SnngmenyKÅRHUSET ORIGO Daum nng: Td (om anna än ): Tema e dy: Ana ande: MAT Snngboae, Namn: Mobnumm: e-ma ade: Fauaade: Väj EN a de e nngmenyna. Kya edan de ana om mpaen a de nade a äa. Meny 1 Meny 2 Meny 3 FÖRRÄTTER Specao Gazpacho med Kuong Toma och Mozzaeaaad Toma och Aoado Saad Väboenpaj med Rom Gädd och Rödö Tomapaj HUVUDRÄTTER Honungmanad Kycngé med Coucou och JDå Mana nöö med Roo och Peppaå Lax med Senapäce, Romo och Conå Specao Gacad Quoné/ Aubgne Käb med Poayo Tzaype med Samp och Lö EFTERRÄTTER Specao Rababpaj med Vanjå Cème Bûée Kocen a A Sobe V Choadmoue oppad med Kocen a Bäompo PRISER n. uag Suden Feag 3 ä ä Enda huudä Dycepae (Fdn +dyc) Aoho pae Ana dycepae: Ana aohoa dycepae Dyc Suden Feag Ana Fdn Ö Cd Vnga Aec/nap Aoho: Kae/Te

5 Depo onag enå be a aejom: *A oho med age n ngen *A oho n öppåo go u an å a ng y o *A oho agenpåanna ä äno an ående n ee e *S n ngenej äa u ad nnan21. 45om n e ä da ä e gg *O go n en a e j ä *Depo on a g en n ehäm a nom 4 ec oe a angemange *Den om bo aa angemangeej ö j ä c he end e

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten, SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d,

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad låneskulden, vlke v prorar då v som bosadsräs-nnehavare vas beala förenens ränekosnad med skaade medel ll skllnad om v själva psonlgen hade haf vår andel av förenens lån. Men om nu ekonomn är så bra v

Läs mer

Överdosering av läkemedel

Överdosering av läkemedel äyk 2015 Öeoseng läkeeel Hns Pesson oh Gnll jeg, Gnoonsenlen . 20-67 A 2015, IN 0430-1080/IBN 978-91-85929-19-1 Aess: ss-eksheen, äkeeelsnsenngens ee AB, I Rngägen 100, okhol Box 17608, 118 92 okhol Teleon:

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Om s. k. kristallvatten samt om zeolitmineralens vattenhalt.

Om s. k. kristallvatten samt om zeolitmineralens vattenhalt. Sepam,w Svensk Kemisk Tidskrif N:o 5, 1900. Om s. k. krisavaen sam om zeoimineraens vaenha. Af Axe Hamberg. En band mineras och andra fasa kroppars vanigase besåndsdear är, såsom bekan, vaen. Enig Oarke's

Läs mer

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel.

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel. Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR a 9 Base och koodinate i D-ummet BASER CH KRDINATER Vektoe i ett plan Vektoe i ummet BASER CH KRDINATER FÖR VEKTRER SM LIGGER PÅ EN RÄT LINJE Vi betakta ektoe som ligge på

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

x,-.0/!1324345-698$2:;.?a@.

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Scener ur Mozarts liv

Scener ur Mozarts liv Alet Lotzng Scene u Mozats lv Aangemang Chstan Lunggen SATB + Pano calluna musk h Soan Alt Bas.. Scene u Mozats lv N 5 Scene u Mozats lv Vän - ska Vän - ska Vän - ska.. n kä - lek kan # kä - lek kan kä

Läs mer

\ANE[SEil G@RGT PRATF

\ANE[SEil G@RGT PRATF \ANE[SEil G@RGT PRATF,r-Vt u0u 4-1975 I{EI,SII CORGI PR^T (''CP) UTGES AV CORGISÄITSKAPET I SVERICE, Redaktör! Yvonnc Svenssol sopranbräed 52 o ååiå3,1;1"""" lilcpis ailregs: 6e ovae. Corglsäll6kaPetG

Läs mer

1/2006 & 1/2007. Turve savi K e vytsavi k k ak e h ys k k ysavi M assiivisavi. K ank aan savipaja Ak k ak e rh on sauna

1/2006 & 1/2007. Turve savi K e vytsavi k k ak e h ys k k ysavi M assiivisavi. K ank aan savipaja Ak k ak e rh on sauna PÄÄSK YNEN 1/2006 & 1/2007 K ank aan savipaja Ak k ak e rh on sauna Vi a H öyrylinna Syysk ok ous R iittiön savita ossa ym. Artik ar på sve nsk a Artik k e e issa: Turve savi K e vytsavi Pe k k ak e h

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer