TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

2 2 (29)

3 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet 4 Revisorerna 4 Valberedningen 5 Distriktsexpeditions personal 6 Distriktskongress 6 Extra partikongress mars 6 Förtroenderåd 2-4 december 7 Medlemmar 7 Studier 8 Kurser och konferenser 10 Internationell verksamhet 11 1 maj 12 Talarförmedling 12 Skogslänssamarbetet 12 Personalpolitiska gruppen 12 Minnesstund för offren i Utöya och Oslo 13 Peace & Love 13 Rapporter 14 Landstingsgruppens rapport 14 Riksdagsgruppens rapport 14 Region Dalarnas rapport 17 Fackliga utskottets rapport 18 SSU Dalarnas 19 S-kvinnors Dalarnas rapport 20 Unga Örnars rapport 20 Europaparlamentets rapport 21 Kyrkopolitiska gruppens rapport 22 Stiftsfullmäktigegruppen Västerås stifts rapport 22 Pensionärsansvarigas rapport 23 Socialdemokraterna för tro och solidaritets rapport 23 Verdandi Dalarnas rapport 24 Motioner från distriktskongressen Slutord 28

4 4 (29) Distriktsstyrelsens berättelse Distriktsstyrelsen Peter Hultqvist Borlänge ordförande Maria Strömkvist Ludvika vice ordförande och kassör Hans Unander Malung-Sälen facklig ledare Abbe Ronsten Säter studieorganisatör (ersättare) Kristina Svensson Borlänge ledamot Ingalill Persson Falun ledamot Jan-Åke Andersson Avesta ledamot Krister Johansson Falun ledamot Sofie Wiklund Gagnef ledamot Anna-Karin Dahl Hedemora ledamot Lars-Erik Jansson Leksand ledamot Anna-Lena Andersson Ludvika ledamot Kurt Podgorski Malung/Sälen ledamot Bengt-Åke Rehn Mora ledamot Marie Olsson Orsa ledamot Maria Kratz Rättvik ledamot Fredrik Rönning Smedjebacken ledamot Nall Lars-Göran AnderssonVansbro ledamot Petra Aho Älvdalen ledamot Marianne Hirsch Avesta ersättare Ola Brossberg Borlänge ersättare Lena Johnsson Falun ersättare Fanny Brandström Gagnef ersättare Per Fagerström Hedemora ersättare Liv Lunde Andersson Leksand ersättare Ingvar Henriksson Ludvika ersättare Lilian Olsson Malung/Sälen ersättare Gunillahelen Olsson Mora ersättare Lennart Rosell Orsa ersättare Anders Björkman Rättvik ersättare Lena Ludvigsson-Olafsen Smedjebacken ersättare Kerstin Bäck Säter ersättare Ulrika Gärds Forsberg Vansbro ersättare Stig Olsson Älvdalen ersättare Kurt Kvarnström Riksdagsgruppen adjungerad Carin Runeson Riksdagsgruppen adjungerad Roza Güclü Hedin Riksdagsgruppen adjungerad Sören Bertilsson Landstingsgruppen adjungerad Gunnar Barke Landstingsgruppen adjungerad

5 5 (29) Viktor Zackrisson Politisk sekreterare LT adjungerad Lena Johnsson LO distriktet Dalarna/Gävleborg adjungerad Markus Kristiansson LO distriktet Dalarna/Gävleborg adjungerad Yvonne Karlén S-kvinnor adjungerad Roger Hemming Socialdemokrater för Tro och Solidaritet adjungerade Emelie Morell SSU Dalarna adjungerad Sofia Rosén Politisk sekreterare LT adjungerad Leif Nilsson Region Dalarna adjungerad Jan Bohman fd 1:e ombudsman adjungerad Verkställande utskottet Peter Hultqvist Borlänge ordförande Maria Strömkvist Ludvika vice ordf & kassör Hans Unander Malung-Sälen facklig ledare Kristina Svensson Borlänge ledamot Ingalill Persson Falun ledamot Abbe Ronsten Säter ersättare,studieledare Bengt-Åke Rehn Mora ersättare Marie Olsson Orsa ersättare Sofie Wiklund Gagnef ersättare Jan-Åke Andersson Avesta ersättare Sören Bertilsson Landstinget adjungerad Gunnar Barke Landstinget adjungerad Viktor Zackrisson Politisk sekreterare LT adjungerad Leif Nilsson Region Dalarna adjungerad Jan Bohman KS- ordf. och fd 1:e ombudsman adjungerad Arvoden Under året har inga arvoden utbetalats till distriktsstyrelsen eller verkställande utskottet. Representation Partidistriktet har varit representerat vid arbetarekommuners och socialdemokratiska föreningars årsmöten och sidoorganisationernas årskonferenser. Därutöver har ledamöter i verkställande utskottet, distriktsstyrelsen, riksdags- och landstingsledamöter samt ombudsmän medverkat vid olika möten och konferenser som partidistriktet, partiorganisationer, fackföreningar, skolor och samhällsinstitutioner arrangerat. Revisorer Ordinarie Leif Berglund Bengt Lindström Ingrid Lindström Falun Borlänge Leksand

6 6 (29) ersättare Berit Nykvist Ruth Johansson Mats Oscarsson Falun Avesta Leksand Distriktet har en extern revisor från PWC Örhlings Hans Lindman, Borlänge. Valberedning Ordinarie ersättare arbetarekommun Wivi-Anne Svensson Sten-Åke Mörk Avesta AK Kenneth Persson Mariann Nordlöf Borlänge AK Renée Andersson Runo Nilsson Falu AK Sven-Inge Persson Ann-Gret Olsson Gagnefs AK Anita Hedqvist Lars Westlund Hedemora AK Carin Palmcrantz Stig Heineman Leksands AK Lennart Myhrman Birgitta Boman Ludvika AK Birgitta Örjas Henry Melin Malung-Sälens AK Thomas Näslund Gunillahelen Olsson Mora AK Gunilla Elings Friberg Anders Rosell Orsa AK Solweig Hansson Conny Ploog Rättvik AK Bengt Norrlén Olof Långberg Smedjebackens AK Urban Falk Iris Carlsson-Rustas Säters AK Nall Lars Göran Andersson Monica Eriksson Vansbro AK Anders Björklund Gunnar Barke Älvdalens AK Yvonne Karlén Ingrid Halvarsson S-kvinnor Emelie Morell Sofia Rosén SSU Roger Hemming Lars Rydje Soc dem för tro & solidaritet Annika Lernholt Anders Ax Fackliga utskottet Adjungerade Peter Hultqvist Maria Pettersson Partidistriktet Lena Jansson (vice ordf) Markus Kristiansson LO Arne Pettersson Senior representant Arbetsutskott Kenneth Persson- ordförande Sten-Åke Mörk Renée Andersson Lennart Myhrman Birgitta Örjas Yvonne Karlén Peter Hultqvist

7 7 (29) Valberedningens arbete inför distriktskongressen i Garpenberg hanterades under två sammanträden, den 14 mars då arbetsutskottet beredde förslagen från arbetarekommunerna till sammanträdet den 21 mars. En del förfrågningar klarades ut mellan arbetsutskottet till sammanträdet den 21/3. Eftersom valberedningen har fått ett längre mandat från kongressen så har den god kännedom om tidigare och nya kandidaters kompetens och möjlighet att föra en politik för hela länet som självfallet syftar på att lyfta fram politiken till valseger 2014 Nu skall detta mandat prövas ett år i taget enligt tolkningen utav våra stadgar. Det är bra med kontinuitet men det kan också vara bra med möjligheten för nya kandidater att få möjlighet att axla detta mandat som valberedare. Ytterst handlar ju valberedningens uppdrag om att ta fram förslag på personer som kan antas ligga i linje med medlemmarnas önskan och i detta fall Distriktskongressens valda ombuds önskan. Distriktsexpeditionens personal Åsa Frithiofson ombudsman Anna Morelius ekonomiassistent Evin Cetin 1:e ombudsman fr.o.m. juli 2011 Britt-Marie Olsson Assistent Distriktsårskongress Partidistriktets 106:e ordinarie årskongress genomfördes i Hedemora, Garpenbergs Herrgård 2 april Kommunstyrelsens ordförande i Hedemora Ulf Hansson hälsade kongressdeltagarna välkomna till Hedemora. Kulturinslag av trubaduren Bengt-Olof Filmersson. Partistyrelsens representant Sven-Erik Österberg höll ett anförande. På kongressen behandlades 25 motioner. Två uttalanden antogs av kongressen. Ett på temat Infrastrukturen är något av Dalarnas pulsåder, och våra arbetsplatser och vår exportindustri är avgörande för Sveriges möjlighet att skapa ett välfärdssamhälle och det andra behandlade det livslånga lärandet. De gäster som adresserade kongressen från talarstolen var Emelie Morell, SSU Dalarna, Yvonne Karlén S- kvinnor Dalarna, Roger Hemming, Broderskap och Ola Brossberg Kulturarbetarnas s-förening. Extra partikongress mars Mona Sahlin avgick partiledare i förtid och en extra partikongress genomfördes den mars Röstsammanräkning av kongressombudsvalet genomfördes 25 februari. Följande valdes till ombud från Dalarna: Sofie Wiklund, Anders Björkman (förhinder, ersattes av Liv Lunde Andersson), Susanne Norberg, Ola Brossberg, Kristina Svensson, Lars Isacsson, Susanne Berger, Ann-Britt Grünewald, Anna-Lena

8 8 (29) Andersson, Fredrik Rönning, Kurt Podgorski och Viktor Zakrisson. Dalaombuden valde Håkan Juholt till ny partiordförande på kongressen. Förtroenderåd den 3-4 december På förtroenderådet den 3-4 december i Stockholm representerades Dalarna av ombuden Ingalill Persson (Falun), Lars Isacsson (Avesta), Marie Olsson (Orsa) och Lars-Erik Jansson (Leksand). Maria Strömkvist (Ludvika) medverkande som ledamot i partistyrelsen. Temat var Högre ambition för Sverige- nya mål för utveckling av den kunskapsbaserade ekonomin. Förtroenderådet beslutade: Att statsbudgeten kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk till exempel innehållande mål om antalet arbetade timmar och sysselsättningsgrad. Att vid sidan av befintligt mål för offentligfinansiellt sparande se över möjligheterna att utarbeta ett mål för de statliga investeringarna i reala tillgångarna. Dalarnas ombud drev igenom beslutet att de regionala högskolorna ska ha en central roll för att stärka den regionala utvecklingen, samt att regionala högskolor och universitet ska spela en central roll för att öka samarbetet och gemensamma prioriteringar mellan politik, näringsliv och akademi när det gäller forskning och utveckling. Lars Isacsson medverkade också i en panel där han lyfte upp två viktiga politiska frågor i Avesta; rätten till heltid och avgiftsfri kollektivtrafik. Medlemmar Under andra halvåret bröts målet om 750 nya medlemmar som var antagen på distriktskongressen 2011 ner till arbetarekommun nivå. Vi fokuserade på att lyfta upp och uppmuntra arbetarekommunernas, samt enskilda medlemmars värvningsinitiativ via facebook och på hemsidan. Fokus var också att få fler unga som medlemmar i partiet och cirka 30 procent av de nya personerna som värvades till partiet var under 35 år. Nya medlemmar Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken

9 9 (29) Säter Vansbro Älvdalen Arbetarekommunernas medlemsantal Arbetarekommun Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen (* Av partidistriktets 3599 medlemmar har 3254 erlagt sin avgift. Övriga medlemmar kommer att uteslutas på grund av bristande betalning under våren 2012 om de inte erlagt avgiften.) Medlemsantal Socialdemokraterna i Dalarna SAP Dalarna SSU Dalarna S-kvinnor Dalarna Broderskapsdistriktet

10 10 (29) Medlemsantal till Socialdemokraterna organisationsanslutna fackliga organisationer i Dalarna Byggnads Dalarna Handels Dalarna Kommunal Dalarna IF Metall Bergslagen Målarna avd Pappers avd Medlemsantal arbetarrörelseanknutna organisationer Unga Örnar Studier Under 2011 har studieverksamheten i länet minskat kraftigt, såväl studier som kulturarrangemang/föreläsningar har minskat jämfört med valåret Anledningarna är flera, dels så har den turbulens som varit i partiet under året även påverkat studierna. En annan faktor är att partiet centralt arbetat med nya studiematerial som vi alla väntat på och flera arbetarekommuner och distriktet har därför avvaktat med studier i väntan på det nya materialet. Partiet måste under 2012 ta tag i studierna på allvar igen, skall vi stå rustade inför valåret 2014 måste vi både rusta våra kandidater inför kommande uppdrag och partiet inför valrörelsen med 2 olika val under Utfall av studier under 2011 ABFavdelning Antal cirklar, kulturarr, annan folkbildning ABF Södra-Östra ABF Västerbergslagen ABF Borlänge-Nedansiljan ABF Norra-Västra Dalarna totalt Dalarna totalt Dalarna totalt Antal deltagare i cirklar, kulturarrangemang mm

11 11 (29) Kurser och konferenser jan A-dagar, Mora parken 13 mars Partikongressombudsträff SAP-distriktet, Borlänge 7 maj Infrastrukturkonferens, Folkets hus Borlänge 29 okt Kick-off kommunkonferens, Forssaklackskolan, Borlänge Framtidens infrastruktur Ett seminarium om framtidens infrastruktur anordnades 7 maj i Folkets Hus Galaxen Borlänge. Drygt 90 personer deltog i seminariet. Erik Bransell, Dalabanan och Falun Borlänge-regionen gick igenom det framtida behovet av transporter på järnväg och det investeringsbehov som följer av detta. Tommy Jonsson, Trafikverket redogjorde för läget när det gäller standard på järnvägen, underhåll och nyinvesteringar. Håkan Bergeå Strateg E 16-projektet belyste arbetet med att åstadkomma en vägförbindelse med hög kapacitet Sverige Norge. Övriga medverkande var Anders Ygeman, ordförande riksdagens trafikutskott, Leif Nilsson, ordförande Region Dalarna och Peter Hultqvist, ordförande Dalarnas partidistrikt. Kick-off den 29 oktober 2011 Den 29 oktober anordnades en endags kick-off för (S)- kommunpolitiker i Dalarna. Syftet att få möjlighet att utveckla sitt politiska arbete samt få nätverk och inspiration i sitt arbete för att utveckla sitt politiska arbete. 140 personer var anmälda till kick-offen och 125 personer medverkade. En nyinrättad utmärkelse Årets socialdemokratiska initiativ i Dalarna tilldelades socialdemokraterna i Avesta med motiveringen För deras spännande arbete med avgiftsfria bussresor för alla medborgare i Avesta. Tema och deltagare: Socialdemokraterna framåt! Carin Jämtin, partisekreterare Välfärdens framtid förutsätter en just personalpolitik- Tobias Baudin vice ordförande kommunal. Människa för systemet- politik gör skillnad Anna Ljungdell KSO i Nynäshamn. Väga bryta gamla mönster. Telgemodellen-förena samhällsnyttan med affärer Kjell Hasslert VD för Telge AB Södertälje Dialogmetoder för valvinst i Örebro Ullis Sandberg, studie- och organisationsombudsman (s), Örebro län Nätverksbyggande och framtidsdiskussioner i grupper inom; utbildning, miljö, arbetsmarknad, kultur- och fritid, personalpolitik, integration, äldreomsorg, samhällsbyggande, socialpolitik, kommunala bolag.

12 12 (29) Internationell verksamhet Partidistriktets internationella verksamhet har i huvudsak kretsat kring de båda internationella projekten i Latinamerika och i Palestina. När det gäller Latinamerikaprojektet, som pågått under en lång följd av år och som startade i Conchali, Santiago de Chile, har det de senaste tre åren utvecklats till ett framgångsrikt trelandsprojekt. Samarbetspartners med vårt partidistrikt och i praktiken Borlänge Arbetarekommun har varit Conchali (Santiago) i Chile, Rosario i Argentina och Montevideo i Uruguay. I Chile är det PPD, (Partido por la Democracia), som är våra partikamrater, i Argentina PS (Partido Socialista) och i Uruguay PS (Partido Socialista). Projektet har som syfte att stärka demokratin och att utbilda nya och främst unga ledare. För finansieringen har till och med det gångna årsskiftet Olof Palmes Internationella Center stått. Dessvärre fick vi strax före årsskiftet besked från Palmecentret, att man tillsammans med partistyrelsen beslutat att inte fortsätta med projektverksamhet i Latinamerika över huvudtaget utan istället fokusera på andra mer behövande länder i världen bl a i Nordafrika, Östeuropa och Palestina. Detta innebär, att vi i skrivande stund inte har någon finansiering för en fortsatt verksamhet i Latinamerika. Urban Näslund, som alltsedan starten varit projektledare, jobbar vidare tillsammans med Peter Hultqvist, Leopoldo Letelier och undertecknad, Carin Runeson, för att försöka hitta en fortsatt finansiering av det lyckosamma och väletablerade projektet. Några problem med finansieringen finns däremot inte när det gäller projektet i Ramallah i Palestina. Där fortsätter Olof Palmes Internationella Center att stå som finansiär. Även detta projekt är ett demokratiprojekt party to party cooperation. Vid ett besök hos Al Fatah i flyktinglägret Al Amari i Ramallah i oktober, som undertecknad gjorde tillsammans med Falu Arbetarekommuns projektansvariga, framkom emellertid, att man från Al Fatahs sida önskar få Partidistriktet som tecknande samarbetspartner istället för Falu Arbetarekommun, vilket innebär en viss organisationsförändring, men i praktiken blir det ändå Falu AK, med Hans Hjorth som projektledare, som jobbar mest aktivt med projektet tillsammans med Smedjebackens Arbetarekommun.Förändringen är önskvärd beroroende på att partidistriktet och organisationen i Ramallah kan betraktas vara på samma nivå storleksmässigt. Vårt oktoberbesök i Ramallah återgäldades i slutet av november med ett besök i Falun av Fatahmedlemmar från Ramallah, som fick uppleva ett mycket varierande program alltifrån politik och partiorganisation till ishockey och folkmusik.

13 13 (29) 1 maj Årets huvudparoll var Jämlikhet och utveckling! På följande platser arrangerades demonstrationer och möten med talare: Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Grängesberg Malung-Sälen Mora Rättvik Smedjebacken Säter Sofie Wiklund Håkan Juholt Håkan Juholt Göran Greider Ulf Hansson Sören Bertilsson Elin Norén Roza Güclü-Hedin Viktor Zackrisson Gunillahelen Olsson Sofie Wiklund Carin Runeson Thage G Petersson Orsa, Vansbro och Älvdalen hade inget eget 1 maj-firande utan åkte buss till Borlänge för att lyssna på Håkan Juholt. Uppslutningen på 1:a maj var genomgående mycket god! Talarförmedling Under verksamhetsåret har många talare förmedlats till olika arrangemang. Arrangörer har varit arbetarekommuner, s-föreningar, fackföreningar, m fl. riksdagsledamöter, landstingsråd, förtroendevalda i distriktsstyrelse, landstingsgrupp, kommun och kyrka har delat på många arrangemang. Medverkande genom partistyrelsens, riksdagsgruppens och LO:s talarförmedlingar har bl a varit: Håkan Juholt, Tommy Waidelich, Veronica Palm, Carin Jämtin, Sven-Erik Österberg, Stefan Löfven, Ardalan Shekarabi och Anders Ygeman. Skogslänssamarbetet Syftet med samarbete mellan de sex skogslänen är att vi via samarbete ger oss större möjligheter att söka lösningar och att verka för de förslag vi har både inom partiet och i beslutande församlingar. Samarbetet har varit kopplat till extrakongressen och valet av partiordförande, SKL-kongressen samt till gemensamt agerande i frågor som är viktiga för oss. Ansvaret för årets Skogslänskonferens hade Västernorrland som genomfördes i Örnsköldsvik den augusti. Programmet innehöll bland annat analys av extra kongressen, regionalpolitik, EU:s regionalpolitik, skogsindustrins omvandling ur ett tillväxtperspektiv och hur LO påverkar EU. Personalpolitiska gruppen Distriktsstyrelsen beslutade tillsätta en personalpolitisk grupp som fick uppdraget att ta fram ett samlat dokument som beskriver hur vi ser på olika frågor rörande personalpolitiken i Dalarnas kommuner och landstinget. Vi har mandatet att styra i

14 14 (29) de flesta av kommunerna och i landstinget, därför är det viktigt att vi skaffar oss ett sammanhållet synsätt på personalpolitiken. Minnesstund för offren i Utöya och Oslo Bombattentatet mot regeringskvarteren i Oslo och terrordådet riktat mot AUF:s ungdomsläger på Utöya drabbade inte bara den norska arbetarrörelsen, utan hela det demokratiska samhället. Socialdemokraterna i Dalarna tillsammans med SSU och övriga sidoorganisationer arrangerade en minnesstund den 25 juli i Borlänge för att hedra de 77 människorna som omkommit, visa solidaritet med AUF och den norska arbetarrörelsen, samt för att delta i det norska samhällets sorg. Närmare 400 personer deltog på minnesstunden där ett ljus för varje offer tändes. Appeller framfördes av partidistriktets ordförande Peter Hultqvist och SSU Dalarnas ordförande Emelie Morell, samt sång och musik av Kaare Andersson och Sven-Erik Borg. Kondoleansbok fanns under och efter minnesstunden som tillsammans med partiet central skickades till AUF och Arbeiderpartiet i Norge. Partidistriktet skickade också ett kondoleansbrev till våra vänner i Hedmark Arbeiderparti med bl a följande innehåll Terrordåden i Norge är ett angrepp på demokratin och det öppna samhället. Svaret på detta måste bli ökad aktivitet, fortsatta politiska ansträngningar och ett värn för demokratin. Våldsverkan och terrorister får aldrig bli vinnare. Peace & Love Peace & Love genomfördes i Borlänge 28/6 2/7 och drog en rekordpublik med sålda biljetter. Partidistriktet fanns på plats och bemannade ett tält personer hjälptes åt med att få aktiviteterna vid tältet att vara attraktiva för besökarna. Ett visst samarbete med LO, som hade platsen närmast partidistriktet, förekom. SSU delade ut frukost vid campingen men hade inget utställartält. Inför kommande år måste ett samarbete med partiet centralt ske då Peace & Love är Sveriges största musikfestival med besökare från hela landet. Det ställer stora krav på vår medverkan, aktiviteter vid tältet och intressanta medverkande från partiet centralt.

15 15 (29) Rapporter Landstingsgruppens rapport 2011 har varit ett väldigt turbulent år för Landstinget Dalarna, i början på året fick vi besked om att de ekonomiska prognoserna som visat på ett överskott inte stämde överens med verkligheten. Detta har kommit att prägla det politiska arbetet i landstinget under hela året. Åtgärder vidtogs omgående och under 2011 har landstingsfullmäktige beslutat om tre åtgärdspaket som har gett ca 100 miljoner kronor i besparingar under Dessa åtgärdspaket har tagits fram under en kort tidsperiod och krävt snabba beslut. Tack vare en väldigt stabil och engagerad s-grupp i landstinget har besluten kunnat tas med övertygande majoriteter i landstingsfullmäktige har också varit året då den nya socialdemokratiska landstingsfullmäktigegruppen börjat sitt arbete för att vinna valet 2014 på allvar. Deltagandet i gruppen har under hela året varit stort och gruppen har hela tiden varit engagerad i de frågor som varit aktuella. Ett särskilt tack skall riktas till alla ledamöter i landstingsgruppen som under 2011 gjort ett fenomenalt arbete som vi nu ser positiva resultat av! Landstingsledningen har under det andra halvåret också varit aktiva och besökt verksamheter i samtliga av länets 15 kommuner. Dessa besök kommer att fortsätta under hela mandatperioden med målet att alla av Landstinget Dalarnas basenheter skall ha besökts före valet Sammanfattningsvis så har 2011 varit ett tufft år med många tuffa beslut som fattats. Men, tack vare en engagerad och stark (S)-grupp och en till stora delar splittrad och idéfattig opposition så det ändå gått vår väg och när bokslutet nu närmar sig så kan vi konstatera att även i Landstinget Dalarna så står socialdemokratin stark. Riksdagsgruppens rapport I Sveriges Riksdag representerades socialdemokraterna i Dalarna under 2011 av Peter Hultqvist, Borlänge, Carin Runeson, Smedjebacken, Kurt Kvarnström, Krylbo och Roza Güclü Hedin, Falun. I och med att vi i valet 2010 förlorade vårt femte mandat, är Hans Unander, Malung, förste suppleant och inte ordinarie riksdagsledamot som vi alla hoppades på och räknade med. Under det gångna året har Peter lämnat sin gruppledarpost i Konstitutionsutskottet (KU), i och med att han utsågs till ny ordförande tillika gruppledare i Försvarsutskottet (FöU) efter Håkan Juholt. Peter är också ledamot i Riksdagens delegation till NATO:s parlamentariska församling, ledamot i Krigsdelegationen och suppleant i Utrikesnämnden. Carin är ordinarie ledamot i Utrikesutskottet (UU) och suppleant i OSSEdelegationen (Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa).

16 16 (29) Kurt är ledamot i Socialförsäkringsutskottet (SoU), suppleant i Socialutskottet (SU), suppleant i Styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond, suppleant i valberedningen och dessutom kvittningsman och bänkansvarig. Roza är suppleant i Försvarsutskottet (FöU) och suppleant i Socialutskottet (SoU). Hela 2011 har minst sagt varit ett turbulent år för vårt parti, vilket också visade sig i alltmer vikande väljarstöd framförallt under hösten. Inledningsvis tog vi oss igenom en nomineringsprocess inför mars månads partikongress med partiledarvalet som huvudnummer, en process som orsakade åtskilligt med braskande löpsedlar samt spaltkilometrar av spekulationstexter om och kring valet av ny partiledare. Mona Sahlin avtackades för sin tid som partiets ordförande och ledargestalt och vi var många som visade henne stor uppskattning för hennes engagemang och arbetsinsatser och som av hjärtat önskade henne lycka till med kommande arbetsuppgifter och uppdrag. Vi välkomnade Håkan Juholt som ny partiledare, Tommy Waidelich utsågs till ekonomisk talesperson, Carina Moberg valdes till ny gruppledare och Sven-Erik Österberg efterträdde Peter Hultqvist som gruppledare i Konstitutionsutskottet. Opinionssiffrorna pekade uppåt igen och optimismen likaså. Under hösten och vintern inträffade dock en lång rad händelser, allom välbekant, som underminerade Håkan Juholts ställning som partiledare. Även om det innebär att gå in på 2012 års händelser, så vet vi alla, vad som hänt efter årsskiftet, att vi nu har Stefan Löfven som partiledare. I likhet med tidigare år har vi under 2011 ägnat oss åt en mängd olika arbetsuppgifter. Förutom det traditionella riksdagsarbetet med motionsskrivning, utskotts- och gruppmöten, studiebesök, kammardebatter och seminarier, har vi haft regelbundna möten med hemlänets (S)-kommunalråd, (S)-oppositionsråd och (S)- landstingsledning samt med våra fackliga organisationer. Vi har också tagit emot många skolklasser och andra besöksgrupper i Riksdagen, och vi har haft möten med såväl enskilda som med intressegrupper från både länet och landet i övrigt. De återkommande så kallade LO-veckorna, där vi fyra riksdagsledamöter tillsammans med fackliga företrädare och lokala (S)-politiker gjort en mängd arbetsplatsbesök runt om i länet, har också varit högprioriterat. Under den allmänna motionstiden i oktober lade vi fyra tillsammans ett 70-tal motioner inom de flesta politikområden. I motionerna tar vi upp allt från rent lokala frågor och frågor som berör hela Dalarna till frågor med ett givet riksintresse. För den intresserade kan nämnas, att samtliga motioner, interpellationer, frågor och anföranden som vi hållit i Kammaren återfinns i sin helhet på Riksdagens hemsida. (Klicka på ledamöter längst upp på sidan: Riksdagen.se-därefter på socialdemokraterna-ledamöter igen och bläddra i bokstavsordning- klicka på respektive ledamot-läs och begrunda!)

17 17 (29) Några exempel på våra motioner är: Basindustrins villkor Tre vägprojekt i Dalarna Charterflygplats i Dalafjällen Föräldraförsäkringen Sexuella övergrepp mot barn Filmarkivet i Grängesberg Skymmande vegetation Arbetsskadeförsäkringen Två viktiga järnvägar i Dalarna Bergslagspendeln Godstrafiken på Bergslagsbanan Livslångt lärande och högre utbildning för tillväxt Samhällsservice Finsam Personskadereglering Statens myndighetsservice till medborgarna Obligatorisk bostadsförmedling Barnfattigdom Rättvisa villkor för arbetslösa Dalhalla Jobbskatteavdraget och skadeståndsersättningen Kollektivavtal vid samhällsstöd Konkurrenskraftiga elpriser för industrin Färdtjänstlagen Turistnäringen Rättshjälp vid skadereglering Rätt till undervisning i punktskrift Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sjukas situation på arbetsmarknaden Utbildningsplatser för läkare och tandläkare Samverkan BUP-kommunerna Bland alla de frågor som vi fyra engagerat oss extra mycket i under året förutom utskottsarbetet kan nämnas gruvnäringen och infrastrukturen. Vi har haft interpellationsdebatter, anordnat seminarium, medverkat i konferenser och skrivit ett antal debattartiklar med hopp om att kunna påverka bland annat när det gäller järnvägskapaciteten, så att gruvnäringen kan komma igång igen i Västerbergslagen med allt vad det innebär av nya arbetstillfällen, skatteintäkter och exportinkomster. Pensionsfrågorna är alltid tunga och där lägger Kurt ner ett stort engagemang och arbete som en av två socialdemokrater i Riksdagens pensionsgrupp. Den borgerliga regeringens jobbpolitik är under all kritik liksom deras syn på flertalet rättvisefrågor, vilket vi påtalat i debatter och skrivit i ett antal tidningsartiklar. Det svenska skolsystemets utveckling är ytterligare en fråga där vi känner stor oro och där vi framfört stark kritik. Oron gäller också Högskolans framtid.

18 18 (29) Listan på viktiga frågor att följa, diskutera och debattera kan göras betydligt längre, eller så kan vi kort och gott konstatera, att den högerstyrda regeringens politik är förödande för landets utveckling och för merparten av befolkningen. Detta gör vi bäst genom att synliggöra kontrasterna mellan oss socialdemokrater och den borgerliga regeringens orättvisa och oansvariga prioriteringar. Det är därför av största vikt att vi blir än bättre på att föra ut vår politik, prata, påverka, förklara och diskutera så att våra opinionssiffror återigen kommer upp till den nivå där de hör hemma. Två och ett halvt år kan tyckas vara en lång tid, men när det gäller att ta igen förlorad mark och samla sig inför nästa val, är det viktigt, att använda varje dag, varje vecka och månad så klokt och så offensivt som möjligt. Tiden går fort, och vi har inte råd att förlora ett riksdagsval till! Region Dalarna rapport I Region Dalarna samregerar S+V+MP och detta gör att vi har majoritet i direktionen. Direktionen består av 25 ledamöter 15 från Dalarnas kommuner och 10 från Landstinget. Industrins utveckling i länet är en prioriterad fråga. I Sälenfjällen finns utbyggnadsplaner på bäddar. Regionen har skapat en arbetsgrupp som tillsammans med näringen har sytt ihop ett fjällpaket som också har presenterats för regeringen. Detta paket innehåller förbättring av vägar, avloppssystem, miljöfrågor, flygplats och ekonomi. I Västerbergslagen har den stora frågan varit hur infrastrukturen järnvägar och vägar ska klara transportbehovet från gruvor och övrig industri. Region Dalarna är medfinansiär i ett industripaket som ska arbeta fram lösningar på detta. En annan fråga som har tagit mycket kraft och tid är bildandet av storregioner. Regionen hade lämnat in en Svealandsansökan som bestod av fyra län. Det visade sig att det inte fanns intresse av att fullfölja bildandet av en storregion. Arbetsgruppen som hanterat denna fråga är placerad i malpåse. Tjänstemannaorganisationen blev en besvärlig fråga att hantera för majoriteteten i Regionen. Resultatet blev att vi beslutade att arbeta vidare med befintlig organisation. Organisationen är projektorienterad och kommer när EU-bidragen minskar att krympa. Region Dalarnas verksamhet bedrivs i Kommunernas hus i Falun. För närvarande är vi drygt 50 anställda. Bildandet av en kollektivtrafikmyndighet har tagit mycket tid och inneburit mycket arbete för jurister och anställda. Direktionen har beslutat att köpa Dala Trafik. Transitio tågmaterialbolaget köps för 1 miljon. Tåg I Bergslagen köps till 25 %. Antagligen blir de lönsamma linjerna upphandlade av någon privat intressent. Partiet i länet gjorde ett starkt val och därför kunde vi få majoritet i regionen. När detta skrivs är det 2012 och vi har en ny partiledare så jag är övertygad om att vi kommer att bli ännu starkare till nästa val.

19 19 (29) Under året beslutades att ta fram ett gemensamt varumärke för Dalarna. Det blev en röd häst med kurbits på kroppen som appellerar till vår rika kulturhistoria. I stället för a i kommunnamnet kan hästen sättas in för att markera samhörigheten i länet. Det visade sig att när man frågade allmänheten om var olika kommunvapen kom ifrån så visste man inte var det kom från. Detta betyder inte att man inte kan använda kommunvapnet i framtiden. Fackliga utskottets rapport Hans Unander Malung/Sälen Partidistriktet, FUs ordf Anders Ax Falun Byggnads Kim Söderström Falun Byggnads Lars Jansson Borlänge Elektrikerna Cilla Rohdin Borlänge Kommunal Tony Skoog Falun Kommunal Lena Johnsson Falun LO-distriktet Markus Kristiansson Gävle LO-distriktet Roger Jansson Falun IF Metall Jan-Åke Andersson Avesta IF Metall Ingemar Abrahamsson Fredriksberg IF Metall Inger Sjöstrand Hedemora Handels Daniel Wigh Falun Handels Björn Halvarsson Borlänge SEKO Mikael Dahlstedt Borlänge SEKO Lars Nyman Malung-Sälen GS Facket Janne Matias Tuori Gagnef GS Facket Mikael Ladman Norberg Transport Yvonne Nygårds Falun Fastighets Fredrik Adolfsson Borlänge Sv Målareförbundet LO-turnén LO-turnén genomfördes under 2 veckor, en på våren och en under hösten. Förtroendevalda för partiet och fackliga företrädare besökte under dessa veckor sammanlagt 419 arbetsplatser. På dessa arbetsplatser träffade turnén ca 2200 personer. Under besöken värvades 26 medlemmar till fackföreningen och 8 medlemmar till partiet. LO-turnén är mycket uppskattat av alla, arbetsgivare, medlemmar, fackförbunden och arbetarekommunerna. Från partiet deltog förtroendevalda i form av riksdagsledamöter, landstingsråd, kommunalråd och företrädare från arbetarekommunerna. Distriktsårskongressen Vid distriktsårskongressen valde Kurt Kvarnström som under många år varit Fackliga Utskottets ordförande att lämna utskottet. Kurt Kvarnström har under många år varit drivande i det facklig/politiska arbetet. Distriktsårskongressen valde Hans Unander som ny facklig ledare.

20 20 (29) Utskottet Fackliga Utskottet har under året haft ett flertal möten. Utskottet har bestått av fackliga företrädare med partidistriktets fackliga ledare som ordförande. Under året förändrades representationen så att varje förbundsavdelning fick utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Utskottsmöten har varit välbesökta. Utskottet har inbjudit ett flertal gäster under året bl.a. har riksdagsledamöterna närvarit vid flera tillfällen. Utskottet har ansvar för planeringen av LO-turnén och A-dagarna så en stor del av tiden har ägnads åt det. Andra frågor som har diskuteras på utskottsmötena är heltidsfrågan, elsäkerhetsfrågan, kollektivavtal vid anlitande av företag på offentliga arbetsplatser och givetvis aktuella politiska frågor i riket, länet och kommunerna. A-dagarna A-dagarna är en viktig del av Fackliga Utskottets arbete. Det gäller förberedelse, planering och kontakter med olika föreläsare. A-dagarna genomfördes som vanligt i Mora på Mora Parken. A-dagarna var välbesökta med ca 200 deltagare. Konferensen behandlade valresultatet 2010 och vad vi måste göra för att vinna valet Medverkande bl.a. Stefan Löfven, ordförande IF Metall och Ardalan Shekarabi, ordförande partiets kriskommission. SSU Dalarnas rapport SSU Dalarna har under 2011 fortsatt sin utveckling uppåt och framåt. Vi har ökat vår medlemskår med ca 20 %, fått betydande fler aktiva medlemmar och vår verksamhet stabiliserar sig mer och mer. Under året har vi genomfört två studiecirklar med träff varannan vecka, en om sakpolitiska frågor och en om hur man praktiskt kampanjar. Vi har utöver detta genomfört en rad grundutbildningar, kurstillfällen och deltagit i SSU-förbundets kurser. Under 2011 har vi fokuserat mycket på mycket. Vi har delat ut gratis frukost under P&L, kampanjat på Vasaloppet, haft förbundet på besök två gånger, arrangerat våra fokusveckor med skolbesök, konserter och EXPO. Dessutom har vi varit på fler skolor, haft caféer, bandkvällar och öppna möten m.m. Det politiska arbetet har vuxit i SSU Dalarna under Vi håller på och arbetar fram ett politiskt program, det facklig-politiska samarbetet är bättre än på länge och vi har setts i media i många viktiga frågor. En av de viktigaste frågorna vi drivit på hårdast det här året är om huruvida politiska ungdomsförbund ska få komma in på skolorna. Vi har startat ett samarbete med de andra politiska ungdomsförbunden, har överklagat beslut från rektorer och haft möte med våra ansvariga politiker. Detta är en fråga som för närvarande inte är löst, men det har börjat röra på sig. Allt som allt så har 2011 varit ett otroligt bra år för SSU Dalarna. Vi är starka, vi är många och vi har viljan att förändra världen. S-kvinnor Dalarnas rapport 2011 har varit ett händelserikt år på många vis. På förbundsmötet i Luleå den augusti deltog fyra ombud från Dalarna, Maria Strömkvist, Ludvika, Carin

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Arbetet för Centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra Centerkvinnornas position. Under ledning av distriktsordförande

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS

STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS Stockholms läns kristna socialdemokrater Stockholms läns SKSF-distrikt Broderskapsrörelsen STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Distriktsårsmötets

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars.

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. 1 1. DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS Mötet inleddes med unison sång; Arbetets Kvinnor Ordförande Inger Nilsson inledde med ett välkomnande

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun Kjell Friman Näringslivskontoret Borlänge kommun Näringslivskontoret Näringslivskontoret ansvarar för etableringar och utveckling av kommunens fyra profilområden Transport och kommunikationer Handel Materialteknik

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer