TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

2 2 (29)

3 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet 4 Revisorerna 4 Valberedningen 5 Distriktsexpeditions personal 6 Distriktskongress 6 Extra partikongress mars 6 Förtroenderåd 2-4 december 7 Medlemmar 7 Studier 8 Kurser och konferenser 10 Internationell verksamhet 11 1 maj 12 Talarförmedling 12 Skogslänssamarbetet 12 Personalpolitiska gruppen 12 Minnesstund för offren i Utöya och Oslo 13 Peace & Love 13 Rapporter 14 Landstingsgruppens rapport 14 Riksdagsgruppens rapport 14 Region Dalarnas rapport 17 Fackliga utskottets rapport 18 SSU Dalarnas 19 S-kvinnors Dalarnas rapport 20 Unga Örnars rapport 20 Europaparlamentets rapport 21 Kyrkopolitiska gruppens rapport 22 Stiftsfullmäktigegruppen Västerås stifts rapport 22 Pensionärsansvarigas rapport 23 Socialdemokraterna för tro och solidaritets rapport 23 Verdandi Dalarnas rapport 24 Motioner från distriktskongressen Slutord 28

4 4 (29) Distriktsstyrelsens berättelse Distriktsstyrelsen Peter Hultqvist Borlänge ordförande Maria Strömkvist Ludvika vice ordförande och kassör Hans Unander Malung-Sälen facklig ledare Abbe Ronsten Säter studieorganisatör (ersättare) Kristina Svensson Borlänge ledamot Ingalill Persson Falun ledamot Jan-Åke Andersson Avesta ledamot Krister Johansson Falun ledamot Sofie Wiklund Gagnef ledamot Anna-Karin Dahl Hedemora ledamot Lars-Erik Jansson Leksand ledamot Anna-Lena Andersson Ludvika ledamot Kurt Podgorski Malung/Sälen ledamot Bengt-Åke Rehn Mora ledamot Marie Olsson Orsa ledamot Maria Kratz Rättvik ledamot Fredrik Rönning Smedjebacken ledamot Nall Lars-Göran AnderssonVansbro ledamot Petra Aho Älvdalen ledamot Marianne Hirsch Avesta ersättare Ola Brossberg Borlänge ersättare Lena Johnsson Falun ersättare Fanny Brandström Gagnef ersättare Per Fagerström Hedemora ersättare Liv Lunde Andersson Leksand ersättare Ingvar Henriksson Ludvika ersättare Lilian Olsson Malung/Sälen ersättare Gunillahelen Olsson Mora ersättare Lennart Rosell Orsa ersättare Anders Björkman Rättvik ersättare Lena Ludvigsson-Olafsen Smedjebacken ersättare Kerstin Bäck Säter ersättare Ulrika Gärds Forsberg Vansbro ersättare Stig Olsson Älvdalen ersättare Kurt Kvarnström Riksdagsgruppen adjungerad Carin Runeson Riksdagsgruppen adjungerad Roza Güclü Hedin Riksdagsgruppen adjungerad Sören Bertilsson Landstingsgruppen adjungerad Gunnar Barke Landstingsgruppen adjungerad

5 5 (29) Viktor Zackrisson Politisk sekreterare LT adjungerad Lena Johnsson LO distriktet Dalarna/Gävleborg adjungerad Markus Kristiansson LO distriktet Dalarna/Gävleborg adjungerad Yvonne Karlén S-kvinnor adjungerad Roger Hemming Socialdemokrater för Tro och Solidaritet adjungerade Emelie Morell SSU Dalarna adjungerad Sofia Rosén Politisk sekreterare LT adjungerad Leif Nilsson Region Dalarna adjungerad Jan Bohman fd 1:e ombudsman adjungerad Verkställande utskottet Peter Hultqvist Borlänge ordförande Maria Strömkvist Ludvika vice ordf & kassör Hans Unander Malung-Sälen facklig ledare Kristina Svensson Borlänge ledamot Ingalill Persson Falun ledamot Abbe Ronsten Säter ersättare,studieledare Bengt-Åke Rehn Mora ersättare Marie Olsson Orsa ersättare Sofie Wiklund Gagnef ersättare Jan-Åke Andersson Avesta ersättare Sören Bertilsson Landstinget adjungerad Gunnar Barke Landstinget adjungerad Viktor Zackrisson Politisk sekreterare LT adjungerad Leif Nilsson Region Dalarna adjungerad Jan Bohman KS- ordf. och fd 1:e ombudsman adjungerad Arvoden Under året har inga arvoden utbetalats till distriktsstyrelsen eller verkställande utskottet. Representation Partidistriktet har varit representerat vid arbetarekommuners och socialdemokratiska föreningars årsmöten och sidoorganisationernas årskonferenser. Därutöver har ledamöter i verkställande utskottet, distriktsstyrelsen, riksdags- och landstingsledamöter samt ombudsmän medverkat vid olika möten och konferenser som partidistriktet, partiorganisationer, fackföreningar, skolor och samhällsinstitutioner arrangerat. Revisorer Ordinarie Leif Berglund Bengt Lindström Ingrid Lindström Falun Borlänge Leksand

6 6 (29) ersättare Berit Nykvist Ruth Johansson Mats Oscarsson Falun Avesta Leksand Distriktet har en extern revisor från PWC Örhlings Hans Lindman, Borlänge. Valberedning Ordinarie ersättare arbetarekommun Wivi-Anne Svensson Sten-Åke Mörk Avesta AK Kenneth Persson Mariann Nordlöf Borlänge AK Renée Andersson Runo Nilsson Falu AK Sven-Inge Persson Ann-Gret Olsson Gagnefs AK Anita Hedqvist Lars Westlund Hedemora AK Carin Palmcrantz Stig Heineman Leksands AK Lennart Myhrman Birgitta Boman Ludvika AK Birgitta Örjas Henry Melin Malung-Sälens AK Thomas Näslund Gunillahelen Olsson Mora AK Gunilla Elings Friberg Anders Rosell Orsa AK Solweig Hansson Conny Ploog Rättvik AK Bengt Norrlén Olof Långberg Smedjebackens AK Urban Falk Iris Carlsson-Rustas Säters AK Nall Lars Göran Andersson Monica Eriksson Vansbro AK Anders Björklund Gunnar Barke Älvdalens AK Yvonne Karlén Ingrid Halvarsson S-kvinnor Emelie Morell Sofia Rosén SSU Roger Hemming Lars Rydje Soc dem för tro & solidaritet Annika Lernholt Anders Ax Fackliga utskottet Adjungerade Peter Hultqvist Maria Pettersson Partidistriktet Lena Jansson (vice ordf) Markus Kristiansson LO Arne Pettersson Senior representant Arbetsutskott Kenneth Persson- ordförande Sten-Åke Mörk Renée Andersson Lennart Myhrman Birgitta Örjas Yvonne Karlén Peter Hultqvist

7 7 (29) Valberedningens arbete inför distriktskongressen i Garpenberg hanterades under två sammanträden, den 14 mars då arbetsutskottet beredde förslagen från arbetarekommunerna till sammanträdet den 21 mars. En del förfrågningar klarades ut mellan arbetsutskottet till sammanträdet den 21/3. Eftersom valberedningen har fått ett längre mandat från kongressen så har den god kännedom om tidigare och nya kandidaters kompetens och möjlighet att föra en politik för hela länet som självfallet syftar på att lyfta fram politiken till valseger 2014 Nu skall detta mandat prövas ett år i taget enligt tolkningen utav våra stadgar. Det är bra med kontinuitet men det kan också vara bra med möjligheten för nya kandidater att få möjlighet att axla detta mandat som valberedare. Ytterst handlar ju valberedningens uppdrag om att ta fram förslag på personer som kan antas ligga i linje med medlemmarnas önskan och i detta fall Distriktskongressens valda ombuds önskan. Distriktsexpeditionens personal Åsa Frithiofson ombudsman Anna Morelius ekonomiassistent Evin Cetin 1:e ombudsman fr.o.m. juli 2011 Britt-Marie Olsson Assistent Distriktsårskongress Partidistriktets 106:e ordinarie årskongress genomfördes i Hedemora, Garpenbergs Herrgård 2 april Kommunstyrelsens ordförande i Hedemora Ulf Hansson hälsade kongressdeltagarna välkomna till Hedemora. Kulturinslag av trubaduren Bengt-Olof Filmersson. Partistyrelsens representant Sven-Erik Österberg höll ett anförande. På kongressen behandlades 25 motioner. Två uttalanden antogs av kongressen. Ett på temat Infrastrukturen är något av Dalarnas pulsåder, och våra arbetsplatser och vår exportindustri är avgörande för Sveriges möjlighet att skapa ett välfärdssamhälle och det andra behandlade det livslånga lärandet. De gäster som adresserade kongressen från talarstolen var Emelie Morell, SSU Dalarna, Yvonne Karlén S- kvinnor Dalarna, Roger Hemming, Broderskap och Ola Brossberg Kulturarbetarnas s-förening. Extra partikongress mars Mona Sahlin avgick partiledare i förtid och en extra partikongress genomfördes den mars Röstsammanräkning av kongressombudsvalet genomfördes 25 februari. Följande valdes till ombud från Dalarna: Sofie Wiklund, Anders Björkman (förhinder, ersattes av Liv Lunde Andersson), Susanne Norberg, Ola Brossberg, Kristina Svensson, Lars Isacsson, Susanne Berger, Ann-Britt Grünewald, Anna-Lena

8 8 (29) Andersson, Fredrik Rönning, Kurt Podgorski och Viktor Zakrisson. Dalaombuden valde Håkan Juholt till ny partiordförande på kongressen. Förtroenderåd den 3-4 december På förtroenderådet den 3-4 december i Stockholm representerades Dalarna av ombuden Ingalill Persson (Falun), Lars Isacsson (Avesta), Marie Olsson (Orsa) och Lars-Erik Jansson (Leksand). Maria Strömkvist (Ludvika) medverkande som ledamot i partistyrelsen. Temat var Högre ambition för Sverige- nya mål för utveckling av den kunskapsbaserade ekonomin. Förtroenderådet beslutade: Att statsbudgeten kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk till exempel innehållande mål om antalet arbetade timmar och sysselsättningsgrad. Att vid sidan av befintligt mål för offentligfinansiellt sparande se över möjligheterna att utarbeta ett mål för de statliga investeringarna i reala tillgångarna. Dalarnas ombud drev igenom beslutet att de regionala högskolorna ska ha en central roll för att stärka den regionala utvecklingen, samt att regionala högskolor och universitet ska spela en central roll för att öka samarbetet och gemensamma prioriteringar mellan politik, näringsliv och akademi när det gäller forskning och utveckling. Lars Isacsson medverkade också i en panel där han lyfte upp två viktiga politiska frågor i Avesta; rätten till heltid och avgiftsfri kollektivtrafik. Medlemmar Under andra halvåret bröts målet om 750 nya medlemmar som var antagen på distriktskongressen 2011 ner till arbetarekommun nivå. Vi fokuserade på att lyfta upp och uppmuntra arbetarekommunernas, samt enskilda medlemmars värvningsinitiativ via facebook och på hemsidan. Fokus var också att få fler unga som medlemmar i partiet och cirka 30 procent av de nya personerna som värvades till partiet var under 35 år. Nya medlemmar Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken

9 9 (29) Säter Vansbro Älvdalen Arbetarekommunernas medlemsantal Arbetarekommun Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen (* Av partidistriktets 3599 medlemmar har 3254 erlagt sin avgift. Övriga medlemmar kommer att uteslutas på grund av bristande betalning under våren 2012 om de inte erlagt avgiften.) Medlemsantal Socialdemokraterna i Dalarna SAP Dalarna SSU Dalarna S-kvinnor Dalarna Broderskapsdistriktet

10 10 (29) Medlemsantal till Socialdemokraterna organisationsanslutna fackliga organisationer i Dalarna Byggnads Dalarna Handels Dalarna Kommunal Dalarna IF Metall Bergslagen Målarna avd Pappers avd Medlemsantal arbetarrörelseanknutna organisationer Unga Örnar Studier Under 2011 har studieverksamheten i länet minskat kraftigt, såväl studier som kulturarrangemang/föreläsningar har minskat jämfört med valåret Anledningarna är flera, dels så har den turbulens som varit i partiet under året även påverkat studierna. En annan faktor är att partiet centralt arbetat med nya studiematerial som vi alla väntat på och flera arbetarekommuner och distriktet har därför avvaktat med studier i väntan på det nya materialet. Partiet måste under 2012 ta tag i studierna på allvar igen, skall vi stå rustade inför valåret 2014 måste vi både rusta våra kandidater inför kommande uppdrag och partiet inför valrörelsen med 2 olika val under Utfall av studier under 2011 ABFavdelning Antal cirklar, kulturarr, annan folkbildning ABF Södra-Östra ABF Västerbergslagen ABF Borlänge-Nedansiljan ABF Norra-Västra Dalarna totalt Dalarna totalt Dalarna totalt Antal deltagare i cirklar, kulturarrangemang mm

11 11 (29) Kurser och konferenser jan A-dagar, Mora parken 13 mars Partikongressombudsträff SAP-distriktet, Borlänge 7 maj Infrastrukturkonferens, Folkets hus Borlänge 29 okt Kick-off kommunkonferens, Forssaklackskolan, Borlänge Framtidens infrastruktur Ett seminarium om framtidens infrastruktur anordnades 7 maj i Folkets Hus Galaxen Borlänge. Drygt 90 personer deltog i seminariet. Erik Bransell, Dalabanan och Falun Borlänge-regionen gick igenom det framtida behovet av transporter på järnväg och det investeringsbehov som följer av detta. Tommy Jonsson, Trafikverket redogjorde för läget när det gäller standard på järnvägen, underhåll och nyinvesteringar. Håkan Bergeå Strateg E 16-projektet belyste arbetet med att åstadkomma en vägförbindelse med hög kapacitet Sverige Norge. Övriga medverkande var Anders Ygeman, ordförande riksdagens trafikutskott, Leif Nilsson, ordförande Region Dalarna och Peter Hultqvist, ordförande Dalarnas partidistrikt. Kick-off den 29 oktober 2011 Den 29 oktober anordnades en endags kick-off för (S)- kommunpolitiker i Dalarna. Syftet att få möjlighet att utveckla sitt politiska arbete samt få nätverk och inspiration i sitt arbete för att utveckla sitt politiska arbete. 140 personer var anmälda till kick-offen och 125 personer medverkade. En nyinrättad utmärkelse Årets socialdemokratiska initiativ i Dalarna tilldelades socialdemokraterna i Avesta med motiveringen För deras spännande arbete med avgiftsfria bussresor för alla medborgare i Avesta. Tema och deltagare: Socialdemokraterna framåt! Carin Jämtin, partisekreterare Välfärdens framtid förutsätter en just personalpolitik- Tobias Baudin vice ordförande kommunal. Människa för systemet- politik gör skillnad Anna Ljungdell KSO i Nynäshamn. Väga bryta gamla mönster. Telgemodellen-förena samhällsnyttan med affärer Kjell Hasslert VD för Telge AB Södertälje Dialogmetoder för valvinst i Örebro Ullis Sandberg, studie- och organisationsombudsman (s), Örebro län Nätverksbyggande och framtidsdiskussioner i grupper inom; utbildning, miljö, arbetsmarknad, kultur- och fritid, personalpolitik, integration, äldreomsorg, samhällsbyggande, socialpolitik, kommunala bolag.

12 12 (29) Internationell verksamhet Partidistriktets internationella verksamhet har i huvudsak kretsat kring de båda internationella projekten i Latinamerika och i Palestina. När det gäller Latinamerikaprojektet, som pågått under en lång följd av år och som startade i Conchali, Santiago de Chile, har det de senaste tre åren utvecklats till ett framgångsrikt trelandsprojekt. Samarbetspartners med vårt partidistrikt och i praktiken Borlänge Arbetarekommun har varit Conchali (Santiago) i Chile, Rosario i Argentina och Montevideo i Uruguay. I Chile är det PPD, (Partido por la Democracia), som är våra partikamrater, i Argentina PS (Partido Socialista) och i Uruguay PS (Partido Socialista). Projektet har som syfte att stärka demokratin och att utbilda nya och främst unga ledare. För finansieringen har till och med det gångna årsskiftet Olof Palmes Internationella Center stått. Dessvärre fick vi strax före årsskiftet besked från Palmecentret, att man tillsammans med partistyrelsen beslutat att inte fortsätta med projektverksamhet i Latinamerika över huvudtaget utan istället fokusera på andra mer behövande länder i världen bl a i Nordafrika, Östeuropa och Palestina. Detta innebär, att vi i skrivande stund inte har någon finansiering för en fortsatt verksamhet i Latinamerika. Urban Näslund, som alltsedan starten varit projektledare, jobbar vidare tillsammans med Peter Hultqvist, Leopoldo Letelier och undertecknad, Carin Runeson, för att försöka hitta en fortsatt finansiering av det lyckosamma och väletablerade projektet. Några problem med finansieringen finns däremot inte när det gäller projektet i Ramallah i Palestina. Där fortsätter Olof Palmes Internationella Center att stå som finansiär. Även detta projekt är ett demokratiprojekt party to party cooperation. Vid ett besök hos Al Fatah i flyktinglägret Al Amari i Ramallah i oktober, som undertecknad gjorde tillsammans med Falu Arbetarekommuns projektansvariga, framkom emellertid, att man från Al Fatahs sida önskar få Partidistriktet som tecknande samarbetspartner istället för Falu Arbetarekommun, vilket innebär en viss organisationsförändring, men i praktiken blir det ändå Falu AK, med Hans Hjorth som projektledare, som jobbar mest aktivt med projektet tillsammans med Smedjebackens Arbetarekommun.Förändringen är önskvärd beroroende på att partidistriktet och organisationen i Ramallah kan betraktas vara på samma nivå storleksmässigt. Vårt oktoberbesök i Ramallah återgäldades i slutet av november med ett besök i Falun av Fatahmedlemmar från Ramallah, som fick uppleva ett mycket varierande program alltifrån politik och partiorganisation till ishockey och folkmusik.

13 13 (29) 1 maj Årets huvudparoll var Jämlikhet och utveckling! På följande platser arrangerades demonstrationer och möten med talare: Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Grängesberg Malung-Sälen Mora Rättvik Smedjebacken Säter Sofie Wiklund Håkan Juholt Håkan Juholt Göran Greider Ulf Hansson Sören Bertilsson Elin Norén Roza Güclü-Hedin Viktor Zackrisson Gunillahelen Olsson Sofie Wiklund Carin Runeson Thage G Petersson Orsa, Vansbro och Älvdalen hade inget eget 1 maj-firande utan åkte buss till Borlänge för att lyssna på Håkan Juholt. Uppslutningen på 1:a maj var genomgående mycket god! Talarförmedling Under verksamhetsåret har många talare förmedlats till olika arrangemang. Arrangörer har varit arbetarekommuner, s-föreningar, fackföreningar, m fl. riksdagsledamöter, landstingsråd, förtroendevalda i distriktsstyrelse, landstingsgrupp, kommun och kyrka har delat på många arrangemang. Medverkande genom partistyrelsens, riksdagsgruppens och LO:s talarförmedlingar har bl a varit: Håkan Juholt, Tommy Waidelich, Veronica Palm, Carin Jämtin, Sven-Erik Österberg, Stefan Löfven, Ardalan Shekarabi och Anders Ygeman. Skogslänssamarbetet Syftet med samarbete mellan de sex skogslänen är att vi via samarbete ger oss större möjligheter att söka lösningar och att verka för de förslag vi har både inom partiet och i beslutande församlingar. Samarbetet har varit kopplat till extrakongressen och valet av partiordförande, SKL-kongressen samt till gemensamt agerande i frågor som är viktiga för oss. Ansvaret för årets Skogslänskonferens hade Västernorrland som genomfördes i Örnsköldsvik den augusti. Programmet innehöll bland annat analys av extra kongressen, regionalpolitik, EU:s regionalpolitik, skogsindustrins omvandling ur ett tillväxtperspektiv och hur LO påverkar EU. Personalpolitiska gruppen Distriktsstyrelsen beslutade tillsätta en personalpolitisk grupp som fick uppdraget att ta fram ett samlat dokument som beskriver hur vi ser på olika frågor rörande personalpolitiken i Dalarnas kommuner och landstinget. Vi har mandatet att styra i

14 14 (29) de flesta av kommunerna och i landstinget, därför är det viktigt att vi skaffar oss ett sammanhållet synsätt på personalpolitiken. Minnesstund för offren i Utöya och Oslo Bombattentatet mot regeringskvarteren i Oslo och terrordådet riktat mot AUF:s ungdomsläger på Utöya drabbade inte bara den norska arbetarrörelsen, utan hela det demokratiska samhället. Socialdemokraterna i Dalarna tillsammans med SSU och övriga sidoorganisationer arrangerade en minnesstund den 25 juli i Borlänge för att hedra de 77 människorna som omkommit, visa solidaritet med AUF och den norska arbetarrörelsen, samt för att delta i det norska samhällets sorg. Närmare 400 personer deltog på minnesstunden där ett ljus för varje offer tändes. Appeller framfördes av partidistriktets ordförande Peter Hultqvist och SSU Dalarnas ordförande Emelie Morell, samt sång och musik av Kaare Andersson och Sven-Erik Borg. Kondoleansbok fanns under och efter minnesstunden som tillsammans med partiet central skickades till AUF och Arbeiderpartiet i Norge. Partidistriktet skickade också ett kondoleansbrev till våra vänner i Hedmark Arbeiderparti med bl a följande innehåll Terrordåden i Norge är ett angrepp på demokratin och det öppna samhället. Svaret på detta måste bli ökad aktivitet, fortsatta politiska ansträngningar och ett värn för demokratin. Våldsverkan och terrorister får aldrig bli vinnare. Peace & Love Peace & Love genomfördes i Borlänge 28/6 2/7 och drog en rekordpublik med sålda biljetter. Partidistriktet fanns på plats och bemannade ett tält personer hjälptes åt med att få aktiviteterna vid tältet att vara attraktiva för besökarna. Ett visst samarbete med LO, som hade platsen närmast partidistriktet, förekom. SSU delade ut frukost vid campingen men hade inget utställartält. Inför kommande år måste ett samarbete med partiet centralt ske då Peace & Love är Sveriges största musikfestival med besökare från hela landet. Det ställer stora krav på vår medverkan, aktiviteter vid tältet och intressanta medverkande från partiet centralt.

15 15 (29) Rapporter Landstingsgruppens rapport 2011 har varit ett väldigt turbulent år för Landstinget Dalarna, i början på året fick vi besked om att de ekonomiska prognoserna som visat på ett överskott inte stämde överens med verkligheten. Detta har kommit att prägla det politiska arbetet i landstinget under hela året. Åtgärder vidtogs omgående och under 2011 har landstingsfullmäktige beslutat om tre åtgärdspaket som har gett ca 100 miljoner kronor i besparingar under Dessa åtgärdspaket har tagits fram under en kort tidsperiod och krävt snabba beslut. Tack vare en väldigt stabil och engagerad s-grupp i landstinget har besluten kunnat tas med övertygande majoriteter i landstingsfullmäktige har också varit året då den nya socialdemokratiska landstingsfullmäktigegruppen börjat sitt arbete för att vinna valet 2014 på allvar. Deltagandet i gruppen har under hela året varit stort och gruppen har hela tiden varit engagerad i de frågor som varit aktuella. Ett särskilt tack skall riktas till alla ledamöter i landstingsgruppen som under 2011 gjort ett fenomenalt arbete som vi nu ser positiva resultat av! Landstingsledningen har under det andra halvåret också varit aktiva och besökt verksamheter i samtliga av länets 15 kommuner. Dessa besök kommer att fortsätta under hela mandatperioden med målet att alla av Landstinget Dalarnas basenheter skall ha besökts före valet Sammanfattningsvis så har 2011 varit ett tufft år med många tuffa beslut som fattats. Men, tack vare en engagerad och stark (S)-grupp och en till stora delar splittrad och idéfattig opposition så det ändå gått vår väg och när bokslutet nu närmar sig så kan vi konstatera att även i Landstinget Dalarna så står socialdemokratin stark. Riksdagsgruppens rapport I Sveriges Riksdag representerades socialdemokraterna i Dalarna under 2011 av Peter Hultqvist, Borlänge, Carin Runeson, Smedjebacken, Kurt Kvarnström, Krylbo och Roza Güclü Hedin, Falun. I och med att vi i valet 2010 förlorade vårt femte mandat, är Hans Unander, Malung, förste suppleant och inte ordinarie riksdagsledamot som vi alla hoppades på och räknade med. Under det gångna året har Peter lämnat sin gruppledarpost i Konstitutionsutskottet (KU), i och med att han utsågs till ny ordförande tillika gruppledare i Försvarsutskottet (FöU) efter Håkan Juholt. Peter är också ledamot i Riksdagens delegation till NATO:s parlamentariska församling, ledamot i Krigsdelegationen och suppleant i Utrikesnämnden. Carin är ordinarie ledamot i Utrikesutskottet (UU) och suppleant i OSSEdelegationen (Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa).

16 16 (29) Kurt är ledamot i Socialförsäkringsutskottet (SoU), suppleant i Socialutskottet (SU), suppleant i Styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond, suppleant i valberedningen och dessutom kvittningsman och bänkansvarig. Roza är suppleant i Försvarsutskottet (FöU) och suppleant i Socialutskottet (SoU). Hela 2011 har minst sagt varit ett turbulent år för vårt parti, vilket också visade sig i alltmer vikande väljarstöd framförallt under hösten. Inledningsvis tog vi oss igenom en nomineringsprocess inför mars månads partikongress med partiledarvalet som huvudnummer, en process som orsakade åtskilligt med braskande löpsedlar samt spaltkilometrar av spekulationstexter om och kring valet av ny partiledare. Mona Sahlin avtackades för sin tid som partiets ordförande och ledargestalt och vi var många som visade henne stor uppskattning för hennes engagemang och arbetsinsatser och som av hjärtat önskade henne lycka till med kommande arbetsuppgifter och uppdrag. Vi välkomnade Håkan Juholt som ny partiledare, Tommy Waidelich utsågs till ekonomisk talesperson, Carina Moberg valdes till ny gruppledare och Sven-Erik Österberg efterträdde Peter Hultqvist som gruppledare i Konstitutionsutskottet. Opinionssiffrorna pekade uppåt igen och optimismen likaså. Under hösten och vintern inträffade dock en lång rad händelser, allom välbekant, som underminerade Håkan Juholts ställning som partiledare. Även om det innebär att gå in på 2012 års händelser, så vet vi alla, vad som hänt efter årsskiftet, att vi nu har Stefan Löfven som partiledare. I likhet med tidigare år har vi under 2011 ägnat oss åt en mängd olika arbetsuppgifter. Förutom det traditionella riksdagsarbetet med motionsskrivning, utskotts- och gruppmöten, studiebesök, kammardebatter och seminarier, har vi haft regelbundna möten med hemlänets (S)-kommunalråd, (S)-oppositionsråd och (S)- landstingsledning samt med våra fackliga organisationer. Vi har också tagit emot många skolklasser och andra besöksgrupper i Riksdagen, och vi har haft möten med såväl enskilda som med intressegrupper från både länet och landet i övrigt. De återkommande så kallade LO-veckorna, där vi fyra riksdagsledamöter tillsammans med fackliga företrädare och lokala (S)-politiker gjort en mängd arbetsplatsbesök runt om i länet, har också varit högprioriterat. Under den allmänna motionstiden i oktober lade vi fyra tillsammans ett 70-tal motioner inom de flesta politikområden. I motionerna tar vi upp allt från rent lokala frågor och frågor som berör hela Dalarna till frågor med ett givet riksintresse. För den intresserade kan nämnas, att samtliga motioner, interpellationer, frågor och anföranden som vi hållit i Kammaren återfinns i sin helhet på Riksdagens hemsida. (Klicka på ledamöter längst upp på sidan: Riksdagen.se-därefter på socialdemokraterna-ledamöter igen och bläddra i bokstavsordning- klicka på respektive ledamot-läs och begrunda!)

17 17 (29) Några exempel på våra motioner är: Basindustrins villkor Tre vägprojekt i Dalarna Charterflygplats i Dalafjällen Föräldraförsäkringen Sexuella övergrepp mot barn Filmarkivet i Grängesberg Skymmande vegetation Arbetsskadeförsäkringen Två viktiga järnvägar i Dalarna Bergslagspendeln Godstrafiken på Bergslagsbanan Livslångt lärande och högre utbildning för tillväxt Samhällsservice Finsam Personskadereglering Statens myndighetsservice till medborgarna Obligatorisk bostadsförmedling Barnfattigdom Rättvisa villkor för arbetslösa Dalhalla Jobbskatteavdraget och skadeståndsersättningen Kollektivavtal vid samhällsstöd Konkurrenskraftiga elpriser för industrin Färdtjänstlagen Turistnäringen Rättshjälp vid skadereglering Rätt till undervisning i punktskrift Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sjukas situation på arbetsmarknaden Utbildningsplatser för läkare och tandläkare Samverkan BUP-kommunerna Bland alla de frågor som vi fyra engagerat oss extra mycket i under året förutom utskottsarbetet kan nämnas gruvnäringen och infrastrukturen. Vi har haft interpellationsdebatter, anordnat seminarium, medverkat i konferenser och skrivit ett antal debattartiklar med hopp om att kunna påverka bland annat när det gäller järnvägskapaciteten, så att gruvnäringen kan komma igång igen i Västerbergslagen med allt vad det innebär av nya arbetstillfällen, skatteintäkter och exportinkomster. Pensionsfrågorna är alltid tunga och där lägger Kurt ner ett stort engagemang och arbete som en av två socialdemokrater i Riksdagens pensionsgrupp. Den borgerliga regeringens jobbpolitik är under all kritik liksom deras syn på flertalet rättvisefrågor, vilket vi påtalat i debatter och skrivit i ett antal tidningsartiklar. Det svenska skolsystemets utveckling är ytterligare en fråga där vi känner stor oro och där vi framfört stark kritik. Oron gäller också Högskolans framtid.

18 18 (29) Listan på viktiga frågor att följa, diskutera och debattera kan göras betydligt längre, eller så kan vi kort och gott konstatera, att den högerstyrda regeringens politik är förödande för landets utveckling och för merparten av befolkningen. Detta gör vi bäst genom att synliggöra kontrasterna mellan oss socialdemokrater och den borgerliga regeringens orättvisa och oansvariga prioriteringar. Det är därför av största vikt att vi blir än bättre på att föra ut vår politik, prata, påverka, förklara och diskutera så att våra opinionssiffror återigen kommer upp till den nivå där de hör hemma. Två och ett halvt år kan tyckas vara en lång tid, men när det gäller att ta igen förlorad mark och samla sig inför nästa val, är det viktigt, att använda varje dag, varje vecka och månad så klokt och så offensivt som möjligt. Tiden går fort, och vi har inte råd att förlora ett riksdagsval till! Region Dalarna rapport I Region Dalarna samregerar S+V+MP och detta gör att vi har majoritet i direktionen. Direktionen består av 25 ledamöter 15 från Dalarnas kommuner och 10 från Landstinget. Industrins utveckling i länet är en prioriterad fråga. I Sälenfjällen finns utbyggnadsplaner på bäddar. Regionen har skapat en arbetsgrupp som tillsammans med näringen har sytt ihop ett fjällpaket som också har presenterats för regeringen. Detta paket innehåller förbättring av vägar, avloppssystem, miljöfrågor, flygplats och ekonomi. I Västerbergslagen har den stora frågan varit hur infrastrukturen järnvägar och vägar ska klara transportbehovet från gruvor och övrig industri. Region Dalarna är medfinansiär i ett industripaket som ska arbeta fram lösningar på detta. En annan fråga som har tagit mycket kraft och tid är bildandet av storregioner. Regionen hade lämnat in en Svealandsansökan som bestod av fyra län. Det visade sig att det inte fanns intresse av att fullfölja bildandet av en storregion. Arbetsgruppen som hanterat denna fråga är placerad i malpåse. Tjänstemannaorganisationen blev en besvärlig fråga att hantera för majoriteteten i Regionen. Resultatet blev att vi beslutade att arbeta vidare med befintlig organisation. Organisationen är projektorienterad och kommer när EU-bidragen minskar att krympa. Region Dalarnas verksamhet bedrivs i Kommunernas hus i Falun. För närvarande är vi drygt 50 anställda. Bildandet av en kollektivtrafikmyndighet har tagit mycket tid och inneburit mycket arbete för jurister och anställda. Direktionen har beslutat att köpa Dala Trafik. Transitio tågmaterialbolaget köps för 1 miljon. Tåg I Bergslagen köps till 25 %. Antagligen blir de lönsamma linjerna upphandlade av någon privat intressent. Partiet i länet gjorde ett starkt val och därför kunde vi få majoritet i regionen. När detta skrivs är det 2012 och vi har en ny partiledare så jag är övertygad om att vi kommer att bli ännu starkare till nästa val.

19 19 (29) Under året beslutades att ta fram ett gemensamt varumärke för Dalarna. Det blev en röd häst med kurbits på kroppen som appellerar till vår rika kulturhistoria. I stället för a i kommunnamnet kan hästen sättas in för att markera samhörigheten i länet. Det visade sig att när man frågade allmänheten om var olika kommunvapen kom ifrån så visste man inte var det kom från. Detta betyder inte att man inte kan använda kommunvapnet i framtiden. Fackliga utskottets rapport Hans Unander Malung/Sälen Partidistriktet, FUs ordf Anders Ax Falun Byggnads Kim Söderström Falun Byggnads Lars Jansson Borlänge Elektrikerna Cilla Rohdin Borlänge Kommunal Tony Skoog Falun Kommunal Lena Johnsson Falun LO-distriktet Markus Kristiansson Gävle LO-distriktet Roger Jansson Falun IF Metall Jan-Åke Andersson Avesta IF Metall Ingemar Abrahamsson Fredriksberg IF Metall Inger Sjöstrand Hedemora Handels Daniel Wigh Falun Handels Björn Halvarsson Borlänge SEKO Mikael Dahlstedt Borlänge SEKO Lars Nyman Malung-Sälen GS Facket Janne Matias Tuori Gagnef GS Facket Mikael Ladman Norberg Transport Yvonne Nygårds Falun Fastighets Fredrik Adolfsson Borlänge Sv Målareförbundet LO-turnén LO-turnén genomfördes under 2 veckor, en på våren och en under hösten. Förtroendevalda för partiet och fackliga företrädare besökte under dessa veckor sammanlagt 419 arbetsplatser. På dessa arbetsplatser träffade turnén ca 2200 personer. Under besöken värvades 26 medlemmar till fackföreningen och 8 medlemmar till partiet. LO-turnén är mycket uppskattat av alla, arbetsgivare, medlemmar, fackförbunden och arbetarekommunerna. Från partiet deltog förtroendevalda i form av riksdagsledamöter, landstingsråd, kommunalråd och företrädare från arbetarekommunerna. Distriktsårskongressen Vid distriktsårskongressen valde Kurt Kvarnström som under många år varit Fackliga Utskottets ordförande att lämna utskottet. Kurt Kvarnström har under många år varit drivande i det facklig/politiska arbetet. Distriktsårskongressen valde Hans Unander som ny facklig ledare.

20 20 (29) Utskottet Fackliga Utskottet har under året haft ett flertal möten. Utskottet har bestått av fackliga företrädare med partidistriktets fackliga ledare som ordförande. Under året förändrades representationen så att varje förbundsavdelning fick utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Utskottsmöten har varit välbesökta. Utskottet har inbjudit ett flertal gäster under året bl.a. har riksdagsledamöterna närvarit vid flera tillfällen. Utskottet har ansvar för planeringen av LO-turnén och A-dagarna så en stor del av tiden har ägnads åt det. Andra frågor som har diskuteras på utskottsmötena är heltidsfrågan, elsäkerhetsfrågan, kollektivavtal vid anlitande av företag på offentliga arbetsplatser och givetvis aktuella politiska frågor i riket, länet och kommunerna. A-dagarna A-dagarna är en viktig del av Fackliga Utskottets arbete. Det gäller förberedelse, planering och kontakter med olika föreläsare. A-dagarna genomfördes som vanligt i Mora på Mora Parken. A-dagarna var välbesökta med ca 200 deltagare. Konferensen behandlade valresultatet 2010 och vad vi måste göra för att vinna valet Medverkande bl.a. Stefan Löfven, ordförande IF Metall och Ardalan Shekarabi, ordförande partiets kriskommission. SSU Dalarnas rapport SSU Dalarna har under 2011 fortsatt sin utveckling uppåt och framåt. Vi har ökat vår medlemskår med ca 20 %, fått betydande fler aktiva medlemmar och vår verksamhet stabiliserar sig mer och mer. Under året har vi genomfört två studiecirklar med träff varannan vecka, en om sakpolitiska frågor och en om hur man praktiskt kampanjar. Vi har utöver detta genomfört en rad grundutbildningar, kurstillfällen och deltagit i SSU-förbundets kurser. Under 2011 har vi fokuserat mycket på mycket. Vi har delat ut gratis frukost under P&L, kampanjat på Vasaloppet, haft förbundet på besök två gånger, arrangerat våra fokusveckor med skolbesök, konserter och EXPO. Dessutom har vi varit på fler skolor, haft caféer, bandkvällar och öppna möten m.m. Det politiska arbetet har vuxit i SSU Dalarna under Vi håller på och arbetar fram ett politiskt program, det facklig-politiska samarbetet är bättre än på länge och vi har setts i media i många viktiga frågor. En av de viktigaste frågorna vi drivit på hårdast det här året är om huruvida politiska ungdomsförbund ska få komma in på skolorna. Vi har startat ett samarbete med de andra politiska ungdomsförbunden, har överklagat beslut från rektorer och haft möte med våra ansvariga politiker. Detta är en fråga som för närvarande inte är löst, men det har börjat röra på sig. Allt som allt så har 2011 varit ett otroligt bra år för SSU Dalarna. Vi är starka, vi är många och vi har viljan att förändra världen. S-kvinnor Dalarnas rapport 2011 har varit ett händelserikt år på många vis. På förbundsmötet i Luleå den augusti deltog fyra ombud från Dalarna, Maria Strömkvist, Ludvika, Carin

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Riksdagens årsbok 2010/11

Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens Årsbok 2010/11 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb TIDNINGEN FRÅN DALARNA DALA FÖRETAGAREN 1 NR 4 2013 Årgång 20 Rekordår för Årets Företagare Dalaföretagaren tar pulsen på riksdagsmännen Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten Säljare - världens

Läs mer

2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan

2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan Byggettans verksamhet 2009 2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan Innehåll sidan Ordförande har ordet...4

Läs mer

SSU Uppland. Distriktsårskonferens

SSU Uppland. Distriktsårskonferens SSU Uppland Distriktsårskonferens 2015 Innehåll Förslag till arbetsordning... 3 Förslag till dagordning... 5 Verksamhetsberättelse för 1 januari 31 december 2014... 6 Verksamhetsplan... 13 Politiska program...

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer