Norvikudden. ny storhamn i Stockholmsregionen VI HAR LYCKATS NÄR INGENTING HÄNDER OSTLÄNKEN ÖDESFRÅGA TILLVÄXTKOMMUNEN NACKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norvikudden. ny storhamn i Stockholmsregionen VI HAR LYCKATS NÄR INGENTING HÄNDER OSTLÄNKEN ÖDESFRÅGA TILLVÄXTKOMMUNEN NACKA"

Transkript

1 Laserskärning Stansning Bockning Svetsning Annonsera i Svensk Leverantörstidning Årgång 23 Nr 1 Januari 2007 Pris 39 Kronor VI HAR LYCKATS NÄR INGENTING HÄNDER Det menar marknads- och informationschefen hos Securitas Bevakning AB, som är en del av världens största säkerhetsföretag. Avancerad säkerhetsteknik och personell bevakning vävs samman till heltäckande lösningar där varje detalj och person uppfyller kraven på kvalitet och kompetens för att skapa trygghet och förebygga skador. Sid. 6 OSTLÄNKEN ÖDESFRÅGA Ostlänken är en ödesfråga för den Fjärde Storstadsregionen enligt en ny näringslivsrapport. Med Ostlänken skapas ett attraktivt näringslivsklimat med tillgång till spetskompetens. Utan den finns en överhängande risk att företag och kunnande försvinner och tillväxten i regionen stagnerar. Sid. 9 TILLVÄXTKOMMUNEN NACKA Nacka är en av Sveriges mest expansiva kommuner med en beräknad befolkningsökning på personer fram till år Nacka har också ett unikt geografiskt läge och kan erbjuda nya arbetsplatsområden som ligger endast några minuter från Stockholms innerstad. Sid. 10 TORPSHAMMARS HERRGÅRD VID LJUNGAN För den som vill koppla av i vacker och rogivande herrgårdsmiljö, eller träffas i arbetet till konferens är anrika Torpshammars Herrgård, som ligger vackert vid Ljungans strand drygt en halv timmes bilfärd mot Östersund från Sundsvall, ett gott val. Sid. 24 Norvikudden ny storhamn i Stockholmsregionen Styrelsen i Stockholms Hamn har nyligen tagit beslut att genomföra utbyggnaden av en rullande godsoch containerhamn på Norvikudden i Nynäshamn. Syftet är att flytta från Frihamnen i Stockholm och rullande godstrafik från Nynäshamns inre hamn för att kunna ta emot ökade godsvolymer till och från Stockholmsregionen i framtiden. Målet är att huvuddelen av det gods som ska till regionen ska komma via sjötransporter så nära konsumenterna som möjligt, men också att minska miljöpåverkan från transporter med gods till Stockholmsregionen. Sid. 4 FRÅN BRUKSMENTALITET TILL ENTREPRENÖRSKAP Ånge är Västernorrlands läns västligaste kommun. Kommunen finns, om man så vill, strategiskt belägen precis vid Sveriges geografiska medelpunkt. E 14 går genom kommunen, där Ånge ligger mitt mellan Sundsvall och Östersund med cirka 10 mil i vardera riktningen. Ånge har av tradition, som järnvägsbas med stor bangård, framförallt förknippats med SJ. SJ:s tidigare dominans skapade en påtaglig bruksmentalitet. En trygghet för många. SJ: s dominans har minskat med tiden och ersatts av nya företag och arbetsgivare. Sid. 16

2

3 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR LEDARE Fler jobb med ny politik Personlig service hos Bilia Sid. 13 Entreprenörsanda i Värmdö Sid. 12 Den svenska ekonomin och arbetsmarknaden går strålande. Även 2007 och 2008 kommer att bli goda år, spår Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste prognos. BNP-tillväxten spås bli 4,3 procent för 2006, 3,6 procent 2007 och 3,2 procent Hushållens disponibla inkomster ökar med nästan 5 procent under 2007 och det blir på sikt hushållens konsumtion som agerar draglok i ekonomin. Dessutom kommer jobb att tillkomma fram till Av de nya jobben skapas till följd av den nya regeringens politik. Sammantaget gör det att arbetslösheten sjunker till 4,5 procent 2008, tror KI. Regeringens budget är dock underfinansierad med 11 miljarder kronor 2007 och med 6 miljarder kronor 2008, och KI varnar för att fortsätta på den vägen. Avtalsrörelsens utfall och en plötslig nedgång i USA:s konjunktur är faktorer som kan påverka utvecklingen i en mer negativ riktning. Oppositionen är också som väntat kritisk. Fler jobb inom industrin på väg Alla industribranscher tror på en uppgång det närmaste halvåret. Det finns också tecken på att den starkare konjunkturen ger fler jobb. Det spår Industritjänstemannaförbundet (Sif ) i sin industribarometer för första halvåret 2007.Enligt Sif är utsikterna för första halvåret de mest positiva på flera år. Småföretagare vill anställa fler Vart tredje småföretag planerar att nyanställa det närmaste halvåret. Men två av tre företagare har svårt att hitta personal med rätt kompetens, och fler än åtta av tio skulle anställa fler med flexiblare anställningsformer. Det visar SEB:s företagarpanel bland 500 företag med färre än 250 anställda. Företagarnas nyanställningsvilja ökar på bred front, från 12 procent i en annan SEB-undersökning i mars till 34 procent i november/december. Optimistiska tongångar från flera håll, således. Nedräkningen kan börja Att frågorna kring industrins konkurrenskraft och produktivitetsökning kommer vara lika aktuella i mars 2007 är det ingen tvekan om. Lika säkert är det att Elmia Days For Industry kommer att vara den självklara mötesplatsen för svensk tillverkningsindustri. Med sina fyra parallella mässor under tre dagar där mötet människor emellan är det centrala kommer siktet att vara inställt på framtidens produkter och tjänster för ökad konkurrenskraft. Hjälp med papperskriget Sid. 23 Urban Nilsson Ansvarig Utgivare Nr :a årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Box , Göteborg tel fax: Ansvarig utgivare Urban Nilsson Huvudredaktion Göteborg Arne Öster Peter Lindskog-Bodin Ingvar Ax (ISO/EMAS) Ingemar Guterstam Redaktionsledning Elin Kärnevik Övriga redaktioner: Stockholm Göran Welander Niik Hojjato Sala Ulf Norström Småland / Skåne Felipe Bravo Norrland Traffic / Marknad Elin Kärnevik Layout: Kallisti/Mats Ekblad Tryck: MittMedia Print AB Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

4 4 Annonsera i Svensk Leverantörstidning LOGISTIK OCH TRANSPORT Norvikudden blir ny storstadshamn. Norvikudden - ny storhamn i Stockholmsregionen Styrelsen i Stockholms Hamn har nyligen tagit beslut att genomföra utbyggnaden av en rullande gods-och containerhamn på Norvikudden i Nynäshamn. Syftet är att flytta från Frihamnen i Stockholm och rullande godstrafik från Nynäshamns inre hamn för att kunna ta emot ökade godsvolymer till och från Stockholmsregionen i framtiden. Målet är att huvuddelen av det gods som ska till regionen ska komma via sjötransporter så nära konsumenterna som möjligt, men också att minska miljöpåverkan från transporter med gods till Stockholmsregionen. Nedan beskrivs några huvudpunkter utifrån hur Norvikudden kan säkerställa varuförsörjningen till Sveriges största konsumtionsområde i framtiden. Globaliseringen ställer nya krav på transport- och logistiklösningar: Den starka tillväxten i Östersjön och Asien förväntas medföra stora godsvolymökningar. Hamnar i Europas storstäder flyttas ut till uthamnar. Godset till Stockholmsregionen förutses i allt större omfattning transporteras in via feedertrafik till Östersjön. Den nya hamnen ska möta framtidens behov av varuförsörjning till Sveriges största konsumtionsområde: Stockholm-Mälardalen är Sveriges största konsumtionsområde och förväntas att öka kraftigt i framtiden. Transportnätets kapacitet för gods- och persontransporter räcker inte till för befolkningsökningen och den ekonomiska tillväxten i Stockholm-Mälardalen. Stora miljöfördelar: Sjötransporter nära konsumenterna minskar långväga lastbilstransporter och därmed miljöbelastningen. Norvikudden är det bästa lokaliseringsalternativet för en ny hamn i Stockholm-Mälardalen: Norvikuddens placering i förhållande till godsterminaler, närhet till marknaden och Sveriges största konsumtionsområde, tillgänglig mark för exploatering, djuphamn samt kort och säker farled är de främsta skälen till varför Norvikudden är det bästa alternativet. Statliga infrastrukturpengar behövs inte: Utbyggnaden av väg 73 till Nynäshamn är redan finansierad och beslutad. Ökad spårkapacitet i form av mötesspår eller dubbelspår till Nynäshamn är heller inte beroende av Norvikprojektet. En heltäckande plan för regionens infrastruktur finns framtagen. Inget av förslagen eller besluten har tagits fram pga Norvikudden. Stockholms Hamnar tillsammans med privata aktörer finansierar hamnen: Kostnaderna för hamnens infrastruktur beräknas uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor. Inga statliga infrastrukturpengar behövs för hamnprojektet på Norvikudden. Globaliseringen ställer nya krav transport- och logistiklösningar En stark tillväxt i Ryssland, Asien samt Östersjöregionen, i kombination med stora godsvolymökningar ställer nya krav på effektiva transport- och logistiklösningar. Sjöfarten är viktig för Sverige. Cirka 95 procent av alla de varor som exporteras och importeras transporteras med fartyg (inkl. export via Narviks hamn). Östersjöregionen är Europas starkaste tillväxtområde. Volymtillväxten för containerflöden mellan var mycket kraftig. Ryssland ökade med 310 procent, Estland, Lettland, Litauen, Polen med 244 procent och Kina med 345 procent. Godsvolymtillväxten från år 2003 till 2020 i Östersjöregionen förväntas motsvara nästan tre gånger Sveriges samlade sjötransporter år Färjetrafiken med det rullande godset stödjer det lokala handelsutbytet i Östersjöregionen och Norra Europa. Vanligaste transportslaget är långtradare via färja. De nya rorofärjorna är väsentligt större än gårdagens. Norvikudden och Kapellskärs Hamn kommer att vara stockholmsregionens viktigaste rorohamnar och ta emot den ökade rorotrafiken, men Stockholm kommer också fortsättningsvis att trrafikeras med rorotrafik. Konsekvenserna som påverkar transport- och logistik, tack vare den starka tillväxten i Östersjön och Asien, är bland annat att: Godsmängderna ökar kraftigt. Ett omfattande nybyggnadsprogram av större containerfartyg pågår. Störst tillväxt sker inom jumbosegmentet dvs. fartyg med lastkapacitet överstigande 8000 TEU. Hamnar i storstäder flyttas därmed ut till uthamnar för att kunna ta emot de ökade godsvolymerna och större containerfartygen. Flera regioner i Europa bygger ut hamnkapaciteten för att möta växande efterfrågan. Exempelvis Hamburg, Bremerhafen, St. Petersburg, Helsingfors, Gdansk/Gdynia. Tallinn, Muuga, Wilhelmshaven/Jade Weser och Århus. Ovan nämnda omvärldsfaktorer påverkar direkt godset till Stockholmsregionen som i allt större omfattning förutses transporteras in via feedertrafik till Östersjön, samlastat med de stora flödena till Ryssland, Finland och de Baltiska staterna. Den nya hamnen ska möta framtidens behov av varuförsörjning till Sveriges största konsumtionsområde. Stockholm-Mälardalen är Sveriges största konsumtionsområde med 3,4 miljoner människor. Det är också Sveriges företagstätaste region med cirka registrerade företag med export- och importverksamhet, 60 procent av Sveriges BNP genereras i regionen. Med 40 procent större import än export utgör Stockholmsregionen framför allt en mycket viktig importregion. Transportnätets kapacitet för gods- och persontransporter har inte utvecklats i takt med vare sig befolkningsökning eller ekonomi i Stockholm-Mälardalen. Folkmängden, antalet sysselsatta och förvärvsinkomsterna förväntas dessutom att öka kraftigt i Stockholm-Mälardalen i framtiden. År 2030 kommer regionen att ha ökat befolkningen med motsvarande nästan en helt ny huvudstad av dagens storlek samt utgöra en region med stor ekonomisk aktivitet och ett mycket omfattande transportbehov av varor. Att bygga en hamn är ett långsiktigt infrastrukturprojekt och tar många år. Det är idag vi formar regionens långsiktiga tillväxtmöjligheter. Det är inte för dagens marknad vi bygger, utan för morgondagens marknad och för många decennier därefter. Stora miljöfördelar Den stora fördelen med sjöfart är att stora volymer gods kan transporteras på ett miljöanpassat sätt. Detta bör ske så nära konsumenterna som möjligt för att minska miljöbelastningen. Inom EU pågår ett arbete med att öka sjötransporter i syfte att minska transporter på land. Idag sker godstransporter till och från regionen via hamnar i regionen men också via andra hamnar i Sverige. 80 procent av alla transporter mellan Stockholmsregionen och hamnar i södra och västra Sverige går på lastbil, vilket medför långväga lastbilstransporter. Kortare tranportsträckor på land resulterar i lägre energiförbrukning, lägre utsläpp till luft och mindre olycksrisker på vägarna. Norvikudden är det bästa lokaliseringsalternativet för en ny hamn i Stockholm-Mälardalen Norvikuddens placering i förhållande till godsterminaler, närhet till marknaden och konsumtionsområdet samt farled är positivt ur miljösynpunkt. Norvikudden är den hamn som ur ett regionalt och nationellt perspektiv medför den lägsta miljöbelastningen och lägsta transportkostnader. Tillgänglig mark för exploatering. Cirka 60 ha mark finns tillgängligt för utbyggnad till hamn. Ytterligare markområde, cirka 100 ha, är avsett att utvecklas till företags- och logistikområde. Djuphamn. Norvikudden har ett naturligt vattendjup om ca 25 meter. Efter utbyggnad kommer fartyg med ett djupgående om 17 meter att kunna tas emot (Östersjömax). Kort och säker farled. Farleden till Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden är kort, rak och okomplicerad och därmed lättnavigerad. Den är vidare isfri. Den planerade hamnen har ca 1,7 nm (ca 3 km) insegling från befintlig allmän farled. Stockholms Hamnar tillsammans med privata aktörer finansierar hamnen Hamnprojektet på Norvikudden kommer för Stockholms Hamn AB (ägt av Stockholm stad) att kosta cirka 1,7 miljarder kronor. Därutöver tillkommer terminaloperatörens investeringar i kranar och annan maskinell utrustning på ett betydligt mindre belopp. Inga statliga infrastrukturpengar behövs för hamnprojektet på Norvikudden. Statliga infrastrukturpengar behövs inte Väg 73 är redan beslutad och finansierad och genomförs av starka trafiksäkerhetsskäl. Beslut om mötesspår på Nynäsbanan är också beslutad för att lösa pendeltågsproblemen i hela Stockholmsregionen. Därutöver pågår diskussioner om ett dubbelspår till Nynäshamn som rör frågan om ökad kapacitet till och från Nynäshamn och som skulle förbättra för all trafik, men som i sig inte är en förutsättning för godståg till Nynäshamn. Källa: Lisette Berg Göran Welander

5 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR LOGISTIK OCH TRANSPORT Utvecklad med elegans och toppmodern teknik RapidRoll 600 är en ny innovativ port från Albany Door Systems, världens största tillverkare av snabbgående rullportar. Den nya porten är utvecklad för att klara de mest krävande miljöer och intensiva trafik. Porten har en modulär konstruktion vilket gör den enkel att skräddarsy efter varje kunds behov. Stor vikt har också lagts på portens utseende och utformning för att möta industrins ökade krav på god design. En snabbgående rullport har jämfört med den konventionella industriporten många egenskaper och funktioner som bland annat ger snabbare öppningar/stängningar, pålitligare drift och större säkerhet. Dessutom sparas både tid och pengar genom snabb öppning/ stängning som skapar förutsättningar för ett effektivt flöde i produktionslokalen och minskar energiförbrukningen. Rapid Roll 600. Utvecklad med elegans och toppmodern teknik. Säker konstruktion RapidRoll 600 har konstruerats för att klara tuffa miljöer. Porten har ett integrerat utbalanserings- och utsträckningssystem, ursprungligen utvecklat av svenska portspecialisten Nofama som sedan 1972 ingår i Albany Door Systems. Systemet ger en säker öppning och stängning där portbladet är sträckt i varje ögonblick av upprullningen. Portbladet är tillverkat av Rolltex, en mycket styv men lätt polyesterväv, tillverkad av Albany Door Systems. Rolltex är extremt slitstarkt och tål rejäla smällar utan att skadas. Portvalsen består av ett stålrör med insvetsade gavlar. Axlarna är lagrade i konsoler i bägge ändarna. Portbladet är nitat mot valsen och tätat mot karmarna. Anodiserade aluminiumprofiler styr portbladet under öppning och stängning. Karmarna är även försedda med gångjärn som gör dem enkla att öppna för inspektion och underhåll. Anodiserad plåtprofil ger dessutom en estetiskt tilltalande inkapsling av portvalsen. Vid strömavbrott kan motorbromsen frikopplas och porten öppnas automatiskt upp till två meter. - RapidRoll 600 klarar industrins behov när det gäller funktionalitet, säkerhet, pålitlighet och lång livslängd. Porten har även en tilltalande design, något som blir allt viktigare. Vårt modulära produktkoncept gör också att vi enkelt kan anpassa varje port till kundernas olika behov, säger Carl Manns, ansvarig projektledare för RapidRoll 600. En ny generation styrsystem för portar Albany Door Systems lanserar nu även ett nytt intelligent styrsystem-mcc VectorControl för indutriportar. Systemet erbjuder ett antal nya funktioner och kan enkelt anpassas efter varje kunds behov och önskemål. Systemets vektorstyrning ger dessutom porten högre prestanda och därmed minskade energiförluster. Styrsystemet har en modulär konstruktion vilket ger näst intill obegränsade möjligheter till utbyggnad. Funktionerna hanteras i MCC Modbus, ett kommunikationssystem mellan en eller flera portar och kundens dator. Via datorn har kunden sedan full kontroll på varje ports status, om den är öppen, stängd, låst och så vidare. Den så kalllade vektorstyrningen, en ny form av frekvensomriktare, ger varje port, oavsett typ eller storlek, högre prestanda, tystare gång samt lägre energiförluster. Detta tillsammans med en power booster i startögonblicket gör att porten öppnas med blixtsnabb acceleration direkt vid start. Vektorstyrningen ger dessutom längre hållbarhet på alla komponeter. Albany Door Systems lägger förutom funktionalitet även stor vikt vid estetik och design. Därför har styrsystemet på ett smart sätt integrerats i porten med placering under motorn. Den grafiska kontrollpanelen är även den integrerad i portens karm och kan anpassas efter kundens önskemål och till exempel förses med företagets logo, viktiga telefonnummer eller kanske en steg-för-steg felsökningsfrekvens. Hårdvaran i styrsystemet är identiskt över hela världen, vilket ger optimal reservdelshantering. Själva anpassningen till varje kunds behov gör Albany Door Systems enkelt i mjukvaran. Systemet kan själv indikera när det är dags för service, vilket minimerar att risken att service och underhåll glöms bort. Dessutom finns hela systemets historia lagrat med varje servicetillfälle dokumenterat. Om Albany Door Systems Albany Door Systems är världens största tillverkare av snabbgående rullportar. Portarna används inom områden som tung industri, maskinskydd, lager, flygplatser, brandstationer, farmaceutiska miljöer, livsmedel, stormarknader, parkeringsbyggnader m m. Bolaget bildades 2002 då de tre portspecialisterna Nomafa (Sverige), Schieffer (Tyskland) och M&1 (Canada) gick samman. Bolaget ingår i Albany International Corp. Albany Door Systems tillverkar portar i Sverige (Halmstad), Tyskland, USA, Kina och Australien. Bolaget har sammanlagt 670 medarbetare, varav 530 i Europa. På Albany Door Systems i Sveriger arbetar 130 personer. Arne Öster Eva Brishammar. Transporter för miljarder får nytt miljö- och säkerhetstänkande Eva Brishammar tillträder den 5 mars en nyinrättad tjänst som miljö- och säkerhetschef för Lantmännens koncernlogistik. - Vår ambition är att minska miljöpåverkan i hela vår transportkedja samtidigt som säkerheten höjs. Eva Brishammar med sin bakgrund blir en mycket viktig tillgång och drivkraft i detta arbete, säger Anna Elgh, koncernlogistikchef Lantmännen. Lantmännen köper transporter för cirka två miljarder kronor per år. Störst andel står Lantmännen Lantbruk för med cirka 800 miljoner kronor per år, det rör sig mest om bulktransporter av foder samt transporter av spannmål från och till svenska lantbrukare. - Lantmännens arbete med miljö och säkerhet innebär idag bland annat att vi försöker flytta godsflöden från mer miljöbelastande transportsätt som flyg och lastbil till mindre miljöbelastande transportsätt som sjö och järnväg. Vi kommer också att ställa betydligt skarpare krav gällande användning av förnybara drivmedel i alla typer av transporter, säger Anna Elgh. Eva Brishammar, 46 år, började för drygt 20 år sedan som speditionskontorist på en exportavdelning och övergick så småningom till försäljningsarbete inom samma bransch. De senaste tio åren har hon arbetat inom speditionskoncernen Schenker, senast som kundansvarig för ett stort svenskt företag med försäljning och service i 27 länder. - Jag ser fram emot min nya roll hos Lantmännen där jag ska ta fram Anna Elgh. Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av svenska lantbrukare, har anställda, är verksamma i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Lantmännens arbete med miljö och säkerhet innebär idag bland annat att vi försöker flytta godsflöden från mer miljöbelastande transportsätt som flyg och lastbil till mindre miljöbelastande transportsätt som sjö och järnväg. enhetliga mål för miljö och säkerhet inom koncernens alla logistikområden. Detta kommer att kräva ökad kontroll och styrning av hela transportkedjan, säger Eva Brishammar. Arne Öster www. budkontakt.se Alltid steget före - Allt inom bud, från cykel till lastbil, miljö och kvalitetssäkrad enligt ISO resp 9001

6 6 LOGISTIK OCH TRANSPORT Annonsera i Svensk Leverantörstidning Hela logistiken på en faktura Med inriktning på logistik, distribution och budtjänster jobbar AB Budkontakt med kvalitet som mål och med absolut tillgänglighet och leverans på rätt tid och plats. - För att stärka Budkontakts ställning på marknaden är det viktigast för oss att marknadsföra och utföra beställda tjänster så att vi vinner kundernas fulla förtroende. Vi är duktiga på logistik och tar hand om hela kedjan från själva transportbeställningen till planering, tredjepartslager och olika typer av sammansättning av artiklar till distribution i hela Stockholmsområdet. Det innebär att kunden får samtliga kostnader och hela transportåtagandet genom Budkontakt, berättar Jan Arnetz. - Med rötter inom transportbranschen tillbaka till 80-talet har AB Budkontakt funnits i sin nuvarande företagsform i fyra år. Vd är Johan Hägglund. Själv hjälper jag dem med med marknads- och organisationsfrågor samt ISO-certifiering. Företaget är sedan juni 2006 kvalitets- och miljöcertiferade enligt SS-EN ISO 9001:2000 respektive SS-EN ISO 14001:2004,förklarar han. AB Budkontakt sköter distribution av paket till företag och privatpersoner för bland annat Posten och Netonnet men även för ett antal andra företag av olika storlekar. Allt från enmansföretagare till stora kedjor som behöver hjälp med transporter av till exempel hemdatorer, TV-apparater och mycket annat. Sedan har man också ren buddistribution där man kör från punkt A till punkt B så snabbt som möjligt. Tjänsterna kan beställas både per telefon och via Internet eller via avtal om regelbundna distributionsuppdrag med återkoppling till kunden via ett modernt distributionssystem. Med rötter inom transportbranschen tillbaka till 80-talet har AB Budkontakt funnits i sin nuvarande företagsform i fyra år. GPS-styrning och spårbarhet - Det som skiljer oss lite från många andra är att vi satsar väldigt mycket på att man ska ha sin personliga chaufför, att man ska känna igen chauffören. Sedan använder vi oss av teknik genom att alla fordon är GPS-styrda. Vi har direktkontakt så att vi kan se var fordonet befinner sig. Vilka uppdrag finns i det? Vad är det som är levererat? Vilka varningspunkter finns det? Kunskapen om eventuella avvikelser från det vi åtagit oss är grunden för ständiga förbättringar av vår verksamhet. Det är viktigt att alltid vara ärliga och inte bara informera om var paketet finns och att det levererats utan också när vi inte har klarat av ett jobb, säger Jan Arnetz. - Att exempelvis Posten ställt allt större krav på att erhålla minst samma servicegrad eller helst lite till när de anlitat privata aktörer är en sporre för oss till att ligga i frontlinjen. Vi är väldigt noga med att anställa rätt personer och att ge dem all nödvändig utbildning, bland annat så att de vet vad vi har för förväntningar på dem och vilka krav som kunden har och som vi tillsammans ska uppfylla. Ungefär 40 procent av vår verksamhet utförs med hjälp av underentreprenörer och 60 procent är egna chaufförer. Vi växer på båda sidorna och det senaste året ökade vår omsättning med 20 procent. Det har varit ett enormt fint transportår, något som vi inte kan räkna med framöver, förklarar han. AB Budkontakt använder huvudsakligen motorcyklar, mindre distributionsbilar samt lätta och tyngre lastbilar för sina transporter. Via samarbetspartner kan de även ställa upp med andra typer av fordon om så krävs för uppdraget. Företaget har inga begränsningar. - Vi ska alltid ställa upp och aldrig säga nej. Fokus ligger på att skapa en relation med kunden. Det gör vi genom att det kommer en ren och snygg bil och en chaufför som kunden känner igen. Våra chaufförer har alltid enhetlig klädsel och syndliga ID-handlingar. Vi har också sett till att vårt system innehåller all nödvändig information. Även om vi skickar en vikarie så tar vi hand om problemet och ser till att sköta uppdraget på samma fina sätt som kunden förväntar sig, avrundar Jan Arnetz. Arne Öster SÄKERHET Vi har lyckats när ingenting händer Det menar Peter Köhler, marknads- och informationschef hos Securitas Bevakning AB, som är en del av världens största säkerhetsföretag. Avancerad säkerhetsteknik och personell bevakning vävs samman till heltäckande lösningar där varje detalj och person uppfyller kraven på kvalitet och kompetens för att skapa trygghet och förebygga skador. - I Sverige är säkerhetsmarknaden väldigt utvecklad i jämförelse med många andra delar av världen. Här kombinerar vi personell bevakning och säkerhetsteknik på ett kostnadseffektivt sätt. I Securitas kombinationstjänst ryms allt du behöver för att skydda din verksamhet, säger Peter Köhler. - Securitas arbetar i första hand förebyggande. Vi sysslar med personell bevakning och levererar funktionslösningar där även tekniska säkerhetssystem ingår. Vi säljer inte teknik men kan erbjuda detta via våra underlevarantörer. Ett larm hjälper dock inte mycket om det inte leder till en åtgärd. Och rätt åtgärd kan inte utföras om inte rätt information snabbt når fram via larmcentral till den som ska åtgärda larmet. De samlade tjänster och system som krävs i kedjan från tidig upptäckt till rätt åtgärd kallar vi för en helhetslösning, förklarar Peter Köhler. Mer än 70 års erfarenhet Securitas historia går tillbaka till 1934 och företaget har under årens lopp vuxit både organiskt och genom företagsförvärv samlas alla de då ingående företagen under det gemensamma namnet Securitas. I dag är det ett multinationellt säkerhetsföretag med drygt anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. I Sverige har man cirka anställda och omsätter 3 miljarder kronor. - Tillsammans med kunder och branschorganisationer förbättrar Securitas hela tiden säkerheten i en värld där riskerna ständigt förändras, något som ställer allt större krav på det förebyggande säkerhetsarbetet. Vår del är Peter Köhler, marknads- och informationsansvarig på Securitas Bevakning AB framför allt det fysiska skyddet där vi efter att ha diskuterat kundens behov kan ge råd om hur det ska skötas. Viktiga delar är ett bra brandskydd, ett bra inbrottsskydd och en bra åtgärd inte minst för att förhindra avbrott i kundföretagets produktion. Vi har lyckats när ingenting händer, säger Peter Köhler. Bevakning inom ett stort geografiskt område Det är stor skillnad på en väktare och en ordningsvakt. Väktaren ska i första hand iaktta och rapportera. Som ordningsvakt har man större befogenheter såsom möjlighet att avvisa, avlägsna eller i sista hand omhänderta ordningsstörande personer. - På det här kontoret arbetar vi bara med rondering och larmutryckning. Vi har cirka 430 rondkunder inom vårt geografiska område som är Södermalm, Gamla Stan, Nacka, Värmdö och hela vägen ner till Nynäshamn. Varje natt rullar det ut 16 bilar från det här garaget och utöver rondering gör vi ungefär 25 larmutryckningar per dygn. Securitas rondväktare arbetar förebyggande genom tillsyn av lokaler och utrustning samt kontroll av personal, entreprenörer och besökare. Säkerhetsanalysen skapar grunden i väktarens arbete. Många fastighetsägare köper trapphusbevakning i dag. Som kund får du kontinuerligt rapporter om vad väktaren har gjort under sin rond vilket ger en tydlig bild av den aktuella skyddsnivån. Det sker bland annat genom att vi använder oss av streckkoder, berättar Göran Ingvarsson, chef för Securitas Bevaknings lokalkontor i Danviks Center. Utvecklingsmöjligheter - Jag har jobbat här sedan Just nu har jag precis bytt jobb och ska börja som skyddsvakt inom Skydd och Ordning. Tidigare har jag arbetat ett år som resursväktare med rondering och utryckning nattetid. Jag har även sysslat med områdesbevakning på dagtid under två år på Sickla Köpcentrum, berättar Tobias Ahlskog, som är en 28-årig väktare på Securitas Bevakning AB. - Att arbeta med rondbevakning på natten är ett stort ansvar. Man jobbar i tolvtimmarspass med ett rullande schema under totalt femton dagar per månad. Det gäller att vara något av en nattmänniska och det roligaste med att arbeta nattetid är den goda sammanhållningen med kollegerna, säger han. - Jag vet inte vad jag har för personliga mål inom Securitas. Här finns en stor variationsrikedom i olika typer av tjänster. Många i chefsposition har börjat som väktare och arbetat sig uppåt. Det är inte så lätt. Just nu trivs jag bra men det ska bli kul och spännande med nya arbetsuppgifter. Det sociala livet kommer troligtvis också att fungera bättre med arbete under dagtid, förklarar Tobias Ahlskog. Arne Öster

7 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR INDUSTRI Galvanisering genom varmförzinkning är en kemisk process som innebär att ståldetaljer först saltsyrebetas stålrent och sedan doppas i flytande zink och bildar därmed en ytbeläggning av järnzinklegering och ren zink. Zink - billigt och enkelt Zink har mycket stor betydelse för människors, djurs och växters välbefinnande och utgör dessutom ett mycket bra korrosionsskydd för stål. Tillsammans med en låg påföringskostnad ger varmförzinkning detaljer och konstruktioner den i särklass billigaste livslängdskostnaden, främst därför att inget eller minimalt underhåll behövs. Seppo Leivo-Jokimäki driver företaget Nya Älta Galvan AB sedan 1988 och har ett kundregister med cirka kunder. Företaget överlevde lågkonjunkturen i början av 90-talet. Det var en tuff period och många av hans planer för företagets utveckling fick skrinläggas. - Galvanisering genom varmförzinkning är en kemisk process som innebär att ståldetaljer först saltsyrebetas stålrent och sedan doppas i flytande zink och bildar därmed en ytbeläggning av järnzinklegering och ren zink. Ståldetaljen får på detta sätt ett utmärkt korrosionsskydd. Olika järn- och stålkvaliteter går att behandla, inklusive rostfritt (ej syrafast) stål. Dagens gjutjärn går också att galvanisera, förklarar Seppo Leivo-Jokimäki som också anser att man i större utsträckning än i dag borde galvanisera material som utsätts för stora påfrestningar, till exempel armeringsjärn i betongkonstruktioner, förklarar Seppo Leivo-Jokimäki. - Verksamheten har inte förändrats så mycket genom åren även om vi har byggt om och rustat upp en del. Många av våra kunder har funnits med i många år. Det ställs många miljö- och arbetsmiljökrav på en sådan här verksamhet och jag och mina två medarbetare har jobbat hårt för att kunna uppfylla dem. Att följa regelverken från de olika myndigheterna är inte så svårt och det gör vi. Det svåra är att uppnå resultat när det gäller till exempel utsläpp, berättar Seppo Leivo-Jokimäki. Som ett komplement har Seppo Leivo-Jokimäki satsat på att sälja produkter som gallerdurkar och trappstegar. - I dag finns det inte så mycket att galvanisera på grund av att elpriserna och priset på zink har ökat mycket och prissättningen på galvanisering har inte riktigt följt med, säger Seppo Leivo-Jokimäki. Arne Öster Tre dagar, fyra mässor och hundratals idéer Elmia Days For Industry 6 8 mars 2007 Elmia, Jönköping Under Elmia Days For Industry kan du räkna med att hitta många nya, smarta idéer. Under ett och samma tak arrangeras fyra industrimässor som alla visar effektiva lösningar som kan öka produktiviteten. Välkommen till tre inspirerande dagar i Jönköping! Årets Mercurius 2006 Mats Torstendahl har som VD för Danske Bank Sverige utsetts till Årets Mercurius. Priset delades ut av Mercuri International tillsammans med Dagens Industri för femte året i rad. Den som vinner priset ska ha stått bakom och arbetat i ledningen för en synlig försäljningsframgång. Han eller hon ska ha bedrivit ett uthålligt, målinriktat säljarbete och ha utvecklat sin organisation på ett avgörande sätt för företagets framgång. I motiveringen gick att läsa: Med entusiasm och glöd tydliggör Mats Torstendahl bankens övergripande mål för samtliga anställda. Han går i bräschen för att de årliga målen bryts ned ända till individnivå så att varje enskild anställd skall veta hur han/hon på bästa sätt skall kunna bidra till bankens försäljningsframgångar. Banken har ökat sina marknadsandelar i Sverige från under 1% till nu nästan 6%. Målet är att fortsätta öka till 10 % till För att lyckas med detta kommer fortsatt fokus på hög och målstyrd säljorientering vara nödvändig... ELMIA DAYS FOR INDUSTRY

8 8 PERSONAL Rekrytering och bemanning utan mellanhänder Online Business Partner är ett rekryterings- och bemanningsföretag med personlig touch. Med lång erfarenhet av branschen startade Lill Augustsson och Anneli Granath eget för cirka tre år sedan. Företaget är baserat i Nacka men arbetar inom hela Storstockholmsregionen. - Oavsett bransch, arbetar vi med rekrytering, uthyrning och bemanning inom ekonomi och administration i Storstockholm. Allt från ekonomichefer och controller till ekonomi- och marknadsassistenter och de administrativa tjänster på alla nivåer som behövs inom kontor i företagen, berättar Lill Augustsson och Anneli Granath, rekryterare och konsultchefer på Online Business Partner i Sverige AB. Personligheten kan vara avgörande Rekryteringsarbetet fungerar så att de går ut till kundföretaget, får en arbetsbeskrivning för tjänsten, tittar på hur företaget ser ut och vilka behoven är. Utbildning och kompetens är långt ifrån alltid det som avgör vem som till slut får jobbet. Personligheten är många gånger det som fäller avgörandet. Det är där problemen oftast uppstår när det inte fungerar på en arbetsplats. Men det kan också vara så att det finns önskemål från företaget om att rekrytera någon som så att säga sticker ut och då kanske kan bidra till en nytändning i verksamheten. - För en lyckad rekrytering är det viktigt att inte bara fokusera på själva arbetsuppgifterna utan även titta på den kultur och de människor som redan finns i företaget. Hur ser de på hur man ska vara och så vidare. Vi försöker att tillgodose båda dessa delar vid en rekrytering, förklarar Lill Augustsson och Anneli Granath. - Vi söker personal, tar referenser och ser till att de är bra innan intervjuerna tar vid. Det kan bli många intervjuer för att hitta rätt person till rätt företag. Det kan gå fort men det kan också ta någon vecka eller så. Till vår hjälp har vi bland annat databaser och även tidigare kontakter med sökande till en viss typ av tjänst. Sökande kan vara både arbetslösa och sådana som har ett arbete men söker en ny tjänst. Problemet med databaser är att de är en färskvara eftersom det händer så mycket på arbetsmarknaden i dag, fortsätter de. För ett mindre bemanningsföretag är servicen oerhört viktig. Hos Online Business Partner finns en stor erfarenhet, fingertoppskänsla och kunskap när det gäller att hitta rätt person. De har kunder som följt med sedan starten, som efter hand sökt ny personal till olika tjänster och som då tycker att det är enkelt att samarbeta utan mellanhänder. - Vi gör allt för att behålla våra kunder och tycker att vi oftast har lyckats hitta rätt person, säger Lill Augustsson och Anneli Granath entusiastiskt. Vi försöker inte gå emot vår egen övertygelse. Anser vi att vi inte gör ett bra jobb, att tjänsten är svår att fylla, då säger vi nej. Då säger vi hellre till kunden att vänta några dagar ytterligare för att få rätt person. Hyr först anställ sedan - Hos oss kan du för kortare eller längre tid hyra in din förstärkning. Är du som kund osäker föreslår vi att du prövar att hyra först och sedan anställa, säger Lill Augustsson och Anneli Granath. Lill Augustsson och Anneli Granath uppskattar att jobba med rekrytering under en högkonjunktur och märker att kunderna efterfrågar flera tjänster. Arne Öster - Undersökningen visar att inhyrning av personal ökat kraftigt de senaste åren. Något överraskande är att inhyrningen nästan är lika omfattande i de mindre företagen som i de stora, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. I storföretagen är i genomsnitt 4,8 procent av personalen inhyrd och i de mindre företagen är motsvarande siffra 3,6 procent. Inhyrningen av personal från bemanningsföretag är därmed av stor betydelse för företagens möjligheter att vara konkurrenskraftiga. De främsta orsakerna till inhyrning är behovet av flexibilitet och tillgång till rätt kompetens i rätt tid. Företagen anlitar bemanningsföretag för att klara variationer i efterfrågan och arbetsbelastning, men också för att täcka upp frånvaro. Andra anledningar är tillgång till kvalificerade yrkesarbetare och specialister. 80 procent av företagen säger dock att de hellre skulle anställa än hyra personal. De anser att det i många fall är dyrt att hyra personal men att Annonsera i Svensk Leverantörstidning Företagen hyr men vill hellre anställa Bemanningsföretag spelar en allt viktigare roll för teknikföretag och vice versa. I dag är personer eller 4,6 procent av medarbetarna i teknikföretag inhyrda. I bemanningsbranschen är ungefär en tredjedel av alla anställda verksamma inom teknikföretag, enligt en ny rapport från Teknikföretagen. bland annat nuvarande regler för visstidsanställning begränsar deras möjligheter att vara konkurrenskraftiga. Höga indirekta kostnader i samband med exempelvis visstidsanställning gör att de därför väljer att hyra i stället för att anställa. Rapporten visar att teknikföretag även är viktiga för bemanningsföretagen eftersom en tredjedel av bemanningsföretagens personal hyrs av teknikföretag. Det är intressant att notera att de drygt personer som i dag hyrs in från bemanningsföretag motsvarar i stort den minskning av antalet direktanställda i teknikföretag som skett de senaste tio åren, säger Anders Rune. Undersökningen, som genomfördes i november och december, baseras på enkäter till 200 teknikföretag med 25 eller fler anställda samt uppgifter från en majoritet av de stora bemanningsföretagen. Arne Öster MÄSSOR Fyra mässor under samma tak Under Elmia Days For Industry samlas människor, maskiner, verktyg och annan utrustning från fyra industriella områden under ett tak. Ska arbetstillfällen, kunskap och välstånd finnas kvar i Sverige, krävs strategiska investeringar som skärper produktiviteten och gör satsningar uthålligt lönsamma. Med Elmia Days For Industry skapas den mest kreativa mötesplatsen för tillverkningsindustrin. Och detta mitt i den industritätaste regionen i Skandinavien. Elmia Days For Industry är mötesplatsen med en stor gemensam nämnare - produktivitet, överlevnadsfaktorn i den globala marknadsekonomin. Och avgörande om företag ska växa, bli lönsamma och bidra till en gemensam välfärd. Här träffas personer och företag inom industrin med en tydlig ambition - att hitta smarta lösningar. Qualitec Elmia Qualitec är Nordens ledande fackmässa för kvalitetssäkring, mätoch testutrustning. En branschöverskridande, forsknings- och utvecklingsintensiv mässa för besökare och företag som har kvalitet, testning och certifiering som viktiga konkurrensmedel. Mässan arrangeras i samarbete med P. E. Schall GmbH i Tyskland. Produktområden: Analysutrustning. Avsyningssystem. Bildanalys. Certifiering. Datorstödd kvalitets-säkring. Elektronisk dokumenthantering. Förlag och facklitteratur. Handmätdon. Kalibrering. Mät- och testutrustning. Konsulttjänster. Kvalitetssystem. ITtjänster. Materialprovning. Miljö-ledningssystem. Mätmaskiner. Opto-elektroniska system. Processövervakning. Provningsutrustning. Tillbehör. Utbildning. Utrustning. Visionsystem. Tool Elmia Tool utvecklas nu för att bli den viktigaste samlingsplatsen för nordisk verktygsindustri. Utställarna är ledande tillverkare och leverantörer av verktyg för industriell produktion. Nytt för i år är att även utställare av bearbetningsmaskiner är välkomna. För den svenska marknaden blir nu tekniska innovationer och lösningar tillgängliga på ett ställe. Produktområden: Bearbetningsmaskiner. CAD/CAM. Fastspänning. Laserverktyg. Plåtbearbetning. Rapid prototyping/tooling. Programmeringsutrustning. Skärande bearbetning. Hårdmetallverktyg. Kapverktyg. Keramikverktyg. Snabbstålsverktyg. Träbearbetningsverktyg. Skärvätskor och oljor. Slipning. Specialverktyg. Verktygsförvaring. Verktygsmaterial. Verktygsunderhåll. Värmebehandling. Ytforum Elmia Ytforum är en renodlad mässa med industriell ytbehandling i fokus. Den enda mässan i Sverige som visar hur effektivare ytbehandlingsprocesser kan öka produktiviteten och produktens estetiska värde. Tillgången på kunskap och nya tekniska rön är strategisk för branschen, eftersom den är hårt reglerad. Produktområden: Analyser. Bearbetning. Beläggning. Blästring. Duplex. Facklitteratur. Färg och lack. Förbehandling. Galvanoteknisk ytbehandling. Kemikalier. Konsulting. Lackering. Maskiner och anläggningar. Maskering. Miljö. Polering och slipning. Processtyrning. Provning. Pulverlackering. Pumpar. Reningsteknik. Rostskyddsmålning. Skyddsutrustning. Temporära skydd. Termisk sprutning. Trumling. Upphängningsanordningar. Utbildning. Vakuumteknisk ytbehandling. Varmförzinkning. Ventilation. Ytbehandling av lätta konstruktionsmaterial. Återvinning. Motek På Elmia Motek presenteras de senaste innovationerna för montering, transportering och materialhantering. Mässans besökare är aktivt intresserade av att hitta helhetslösningar och modern produktionsteknik som leder till lönsamma investeringar i ökad automatisering. Mässan arrangeras i samarbete med P. E. Schall GmbH i Tyskland. Produktområden: Automationslösningar. Avkännare. Conveyors. Drivning. Förflyttning. Givare. Hydraulik. Industriella robotar. Linjärteknik. Maskiner. Matare. Materialhanteringsutrustning. Mekanik. Monteringsutrustning. Pneumatik. Entré Nord, Elmia, Jönköping. Sammanfogningsteknik. Sensorer. Systemintegratörer. Transmissioner. Transportband. Transportörer. Vakuumteknik. Verktyg. Vision. Tre dagar om framtidsutsikter De fyra parallella mässorna har många gemensamma beröringspunkter. Elmia Days For Industry, som arrangeras den 6-8 mars 2007 på Elmia i Jönköping, öppnar för möjligheten att träffas över branschgränserna. Seminarieprogrammen ska dessutom tända idéer till nya kreativa lösningar, med kunskap och goda exempel som främsta inspirationskälla. Avgörande för ökad produktivitet är ofta attityd och tankemönster. Arne Öster

9 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR INFRASTRUKTUR Utan Ostlänken stagnerar tillväxten i Fjärde Storstadsregionen Ostlänken är en ödesfråga för den Fjärde Storstadsregionen enligt en ny näringslivsrapport. Med Ostlänken skapas ett attraktivt näringslivsklimat med tillgång till spetskompetens. Utan den finns en överhängande risk att företag och kunnande försvinner och tillväxten i regionen stagnerar. Ostlänken är en 15 mil lång dubbelspårig järnväg som förenar Linköping och Stockholm och passerar Norrköping, Nyköping och Järna. Varje dag som byggstarten fördröjs så tappar vi konkurrens, arbetskraft och kompetens, framhåller Bengt Assarsson, koncernchef för Alstom Sverige som nyligen flyttat sitt huvudkontor till Norrköping. Försäljningen minskar och företag måste i så fall byta till expansivare orter med närhet till Stockholm eller Köpenhamn. Rapporten från Norrköpings och Linköpings marknadsbolag, utarbetad av Carl Falkenberg, tidigare SEB, är baserad på bland annat intervjuer med företrädare för ledande företagsledare i regionen. Den samlade bilden som dessa ger är entydig: Om Ostlänken senareläggs eller inte alls blir av riskerar regionen att dräneras på kompetens och bli mindre attraktiv för företagare, vilket kommer att hämma tillväxten både regionalt och nationellt. Bland de argument för Ostlänken som näringslivet framhåller finns följande: Ostlänken är i dag ett av Sveriges viktigaste tillväxtprojekt Fjärde Storstadsregionen integreras med Stockholmsregionen Tillgången på kompetent arbetskraft ökar Investeringsklimatet blir bättre Närmarknaden blir större, vilket ger företag tillgång till en större kundbas Ostlänken skapar förutsättningar för en effektiv godstrafik Människor får större individuell frihet att välja var de ska bo och arbeta Regionens attraktionskraft ökar, och blir en tillväxtmotor med nationell bärkraft - Ostlänken skulle förutom tillväxtmöjligheter för våra företag också göra det lättare att rekrytera genom att vi får ett större urval med personer med spetskompetens, säger Heidi Wendt, informationschef på Saab Aerosystems. Betydande mervärden - Konkurrensen om jobb och företag står i dag inte mellan städer inom landet, utan mellan Europas regioner. En mer integrerad storregion skulle bli en av Europas mest slagkraftiga och skapa betydande mervärden för alla människor som bor mellan Linköping och Stockholm. Ostlänken är en förutsättning för denna region. Byggstarten bör tidigareläggas. Regeringen måste också fatta ett positivt beslut om att den så kallade Citybanan i Stockholm också ska byggas, säger Peter Egardt, vd för Stockholms Handelskammare. Nyttoeffekter på upp till 25 miljarder kronor Att bygga Ostlänken beräknas kosta cirka 15 miljarder kronor. De ekonomiska vinsterna med Ostlänken är inte helt lätta att beräkna i och med att de fördelar sig över en lång tidsrymd och många osäkerhetsfaktorer finns. Enligt nya uträkningar från Banverket skulle Ostlänken dock generera nyttoeffekter på upp till 25 miljarder kronor. Beräkningar av framtida passagerarflöden indikerar att Ostlänken skulle få ett mycket stort resandeunderlag. Elektronikproduktion av kretskort Tillverkning Hålmonteringar Konstruktion Styrsystem Om Ostlänken Ostlänken är en 15 mil lång dubbelspårig järnväg som förenar Linköping och Stockholm och passerar Norrköping, Nyköping och Järna. När Ostlänken är fullt utbyggd skulle restiderna mellan Stockholm och Fjärde Storstadsregionen i det närmaste halveras. Det skulle exempelvis ta ungefär 45 minuter att resa mellan Norrköping och Stockholm med moderna snabbtåg och 12 minuter mellan Linköping och Norrköping. Om Fjärde Storstadsregionen Fjärde Storstadsregionen utgörs av tvillingstäderna Linköping/Norrköping och orter som Stockholm Järla/Sickla Nacka Forum Nacka Strand Värmdöleden Väg 222 Serenadv. ligger inom pendlingsavstånd eller som på annat sätt samverkar inom regionen. I regionen finns kompetenser i världsklass, ett nordiskt kommunikationsnav och ett unikt samarbete mellan universitet, näringsliv och samhälle. Inom ramen för Fjärde Storstadsregionen verkar Marknadsbolaget i Linköping, Nya Norrköping samt Östsam för att tidigarelägga Ostlänkenprojektet. Arne Öster Värmdövägen ICA Maxi Saltsjöbadsleden Välkommen till Bilcentralen i Nacka! Bilcentralen är landets största fristående återförsäljare av BMW med anläggningar i Segeltorp och Nacka. I Nacka har vi försäljning av nya BMW samt en välrenommerad verkstad och reservdelar. Hos oss upplever du riktig BMW-känsla! Just nu har vi ett antal attraktiva paketerbjudanden på samtliga modeller. Välkommen in. Värmdö Värmdö Conlego elektronik AB Ryssviksvägen Nacka Tel: Fax: Bilcentralen i Stockholm AB Serenadvägen 23, Nacka Tel: Mån-fre: 9-18, Lör: 11-16

10 10 Annonsera i Svensk Leverantörstidning NACKA Nacka en tillväxtkommun med dynamiskt näringsliv Nacka är en av Sveriges mest expansiva kommuner med en beräknad befolkningsökning på personer fram till år Nacka har också ett unikt geografiskt läge och kan erbjuda nya arbetsplatsområden som ligger endast några minuter från Stockholms innerstad. I Nacka, strax öster om Stockholm, bor cirka människor. Bebyggelsen är varierad - från sekelskiftesvillor med snickarglädje till nybyggda och konstnärligt smyckade flerfamiljshus. Alla de fyra kommundelarna - Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta - har nära till stora och orörda naturområden. I kommunens arbete med företagsetablering finns ett uttalat mål att skapa områden där företagen kan finna gemensamma beröringspunkter. Här är man också öppna för samarbete med närliggande kommuner. - Med vårt näringslivsarbete vill vi stötta företagandet och skapa arbetsmiljöer där företag kan finna gemensamma beröringspunkter och dra nytta av varandras kompetenser, säger Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun. - Jag försöker att vara tillgänglig och tar hand om många frågor med anknytning till näringslivet, från de allra enklaste med koppling till mark, lokaler, nystartande och så vidare men I Nacka, strax öster om Stockholm, bor cirka människor. också många frågor som är kopplat till den kommunala servicen. Vi har ett politiskt system här som gör att vi har många privata utförare inom skola, vård och omsorg och var först i landet med ett checksystem för till exempel dagis, skola, äldreomsorg och hemtjänst där den enskilde kan bestämma om tjänsten ska ombesörjas av kommunen eller av ett enskilt företag som kommunen godkänt. Finansieringen av tjänsterna sker dock via kommunen. Vi kommer att vidareutveckla systemet ytterligare i framtiden, berättar Anders Börjesson. Han förklarar att ett 100-tal företag kommer in och konkurrerar om uppdragen varje år och att kommunen inte behöver göra någon upphandling eftersom det är den enskilde kunden som köper tjänsten. Anders Börjesson arbetar med näringslivsutveckling inom bland annat det här området men också med byggande, infrastruktur och kulturfrågor där kulturen kan fungera som bärare i mötet mellan näringsliv och medborgare. Med en befolkningstillväxt på cirka invånare per år bidrar dessa områden till en dynamisk utveckling av kommunen. Nacka har också ett unikt geografiskt läge och kan erbjuda nya arbetsplatsområden som ligger endast några minuter från Stockholms innerstad. Nacka - en del av Skandinaviens huvudstad Från och med 2006 ingår Nacka kommun som partner i det regionala samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance - SBA. Nästan 40 kommuner i Storstockholm-Mälarregionen är nu medlemmar och ska tillsammans verka för att dels locka internationella investeringar till regionen, dels öka samarbetet inom näringslivsfrågor. Nacka har som mål att delta aktivt i samarbetet i olika utvecklingsprojekt och nätverk. Samarbetet sker under det samlade varumärket Stockholm - Capital of Scandinavia. Ambassadörer med förståelse för näringslivets behov - Jag samarbetar med företagens organisationer och med politikerna. Vi har ett stort antal politiker som är engagerade i näringslivsfrågor, vilket är bra, menar Anders Börjesson. - Delar av mitt uppdrag är att engagera folk internt i kommunens organisation så att vi får så många ambassadörer som möjligt med förståelse för näringslivsfrågor, säger Anders Börjesson. - För att företag ska kunna fungera är det viktigt med en bra barnomsorg, en bra skola och en god infrastruktur. Vårt bästa sätt att vara en god vän med företagen är att vara en bra kommun, konstaterar han. Ny stadsdel Kvarnholmen är ett av Nacka kommuns mest spännande och attraktiva utvecklingsområden. I en unik, kulturhistorisk miljö vid vattnet kommer en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter att växa fram. Kvarnholmen ska omvandlas till en stadsdel med en stark identitet som också präglas av sin historia och speciella bebyggelse. Kvarnholmen omfattar totalt kvadratmeter bostads- och lokalyta, vilket ger möjligheter att skapa cirka bostäder och kvadratmeter kommersiella lokaler. Sedan 2002 har KF Fastigheter, som ägare av området, tillsammans med Nacka kommun arbetat fram planprogrammet för den fortsatta utvecklingen. KF Fastigheter AB har tillsammans med JM AB bildat ett nytt bolag för att driva projektet med byggstart 2009 och en första inflyttning Hela området beräknas vara utbyggt Detta är ett av flera större byggoch infrastrukturprojekt som är på gång i Nacka kommun, säger Anders Börjesson. Arne Öster Plåttak allt populärare Yttertaket är husets paraply och i nordiskt klimat ställs särskilt höga krav på att det verkligen fungerar. Taket ska ju inte bara skydda mot regn, snö och smältvatten och ligga stadigt när det blåser hårda vindar. Det ska också tåla påfrestningar vid extraordinär vinterkyla och vid extrem sommarhetta. Rätt monterad har plåt egenskaper som svarar mot dessa krav. - Plåtslagare är ett bristyrke i dag. Bara i Stockholmsregionen saknas det kanske plåtslagare och det är ont om lärlingar som vill jobba med det här även om det börjar att vända långsamt. Det är också svårt för företagen att på egen hand finansiera lärlingar, berättar Bengt Olsson, ägare till Bengt G Olsson Plåtslageri AB med verkstad i Hornstull på Söder i Stockholm. Företaget startades 1969 och arbetar med byggnadsplåtslageri i Stockholmsregionen. Tak- och fasadarbeten för ny- och ombyggnation utgör huvuddelen av verksamheten. 70 procent är i Stockholms innerstad. I dag har företaget sex anställda. - Det varierar från säsong till säsong och som huvudentreprenör för allt från tak och fasader till balkonger och smide lejer vi dessutom in underentreprenörer, till exempel ställningsbyggare, målare, smidesfolk och så vidare, säger Bengt Olsson. - I Nacka har det varit mycket nybyggnation och villor med taktäckning, fasader, fönsterbleck med mera. Inne i Stockholm är det mycket vindsvåningar som man inreder och då blir det taktäckning i samband med det, fortsätter han. Bygger taken bit för bit I Stockholms innerstad är minst 90 procent plåttak och på villor blir det också allt populärare med plåttak. Plåtslagarna måttar, tillverkar och monterar plåttaken själva medan detaljer som hängrännor, stuprör med mera finns att köpa färdigt. Fabrikslackerad takplåt har 15 års färggaranti. - Vi producerar 90 procent för eget behov när det gäller tak- och fasadarbeten, fönsterbleck och lister. Våra plåtslagare tillverkar sina egna bitar. Man tar först mått och bygger sedan taket bit för bit. På ett plåtslageriarbete som är bra gjort finns inga synliga skruvar med klammer på baksidan, förklarar Bengt Olsson. - De flesta felen på plåtslageriarbete uppstår beroende på okunnighet, dålig planering, pressade tidplaner, kostnadsjakt och bristande samordning mellan olika entreprenör. Om man gör en större ombyggnad på ett hus ska man ta in en plåtkontrollant som upprättar en arbetsbeskrivning och utför slutbesiktning. På så sätt får man en garanti på att arbetet är utfört på rätt sätt, säger Bengt Olsson. Arne Öster Bengt G. Olsson Plåtslageri AB Kontor: Lännersta Gårdsvägen 12, Saltsjö-Boo Verkstad: Hornstulls Strand 7, Stockholm Mobil: , Fax: VD-nätverket Innovatrend

11 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR NACKA Utvecklar och tillverkar kundanpassad elektronik Det växande Nackaföretaget Conlego arbetar med problemlösningar inom elektronik. Utöver utveckling av hård- och mjukvara för olika tillämpningar vill de gärna även tillverka elektronikprodukterna. Vår catering är allt från små luncher till stora invigningar. Festarrangemang och catering med kvalitet Festvåning med attraktiva priser. Väletablerat kök och lång erfarenhet från festarrangemang och catering. Det är utmärkande för Nackaföretaget Skafferiet. - Man kan inte vara billigast för då är man inte bäst på mat, menar företagets ägare Anders Bergåse. Skafferiets cateringverksamhet omfattar huvudsakligen lunchmat i olika former. Varm mat levereras om så önskas i värmelådor eller värmes på plats. Festvåningen med plats för gäster utnyttjas i första hand för bröllop och olika typer av festarrangemang men även för möten i främst bostadsrättsföreningar och någon enstaka konferens. - Vi har funnits länge, i 11 år, har ett gott rykte och får beröm för vår mat och vår service, förklarar Anders Bergåse som är kock och har en bred bakgrund inom restaurangbranschen. Han äger och driver företaget tillsammans med sin fru Rosemarie, som också är kock, och har bland annat drivit restaurang, charterbåtar, hotell och nattklubb. - Det fanns en efterfrågan på catering och när vi startade något nytt ville vi inte arbeta med kvällsrestaurang utan satsade på lunch, catering och festvåning. Vår catering är allt från små luncher till stora invigningar. Grillarrangemang har vi mycket och det är vi ensamma om. På kvällstid erbjuds catering i samband med olika företagsarrangemang. När det gäller festsidan är 40-årsfester den stora delen av vår verksamhet. Det är kanske 80 procent i jämförelse med de andra jämna födelsedagarna. Skafferiet arrangerar sådana fester per år och bröllop. Vi har ett flertal olika färdiga buffé- och menyförslag, coctailmat, lunchmat med mera men lagar efter kundens önskemål i största möjligaste mån. Priserna är utsatta på vår hemsida, vilket kunderna uppskattar. Sedan kan man alltid ändra, lägga till och dra ifrån. Bröllopsfester bokas ett halvår i förväg medan vi för övriga festarrangemang gärna vill ha beställningar minst några dagar eller kanske en vecka i förväg för bästa resultat, berättar Anders Bergåse. - I cateringbranschen finns det en otroligt stor konkurrens och vi konkurrerar ju om samma kunder. Vi är otroligt serviceinriktade och väldigt flexibla. Vi skräddarsyr fest- och grillarrangemangen in i minsta detalj. Det stora problemet är kanske att få en jämn beläggning under året. Vissa tider kan vi inte ta emot fler kunder medan det under andra perioder inte kommer så många. Vi kan ju inte tillverka något och lägga på lager för att ta fram när efterfrågan ökar. Festarrangemang ligger oftast på en stadig nivå så länge folk har en god ekonomi. När det är högkonjunktur har företagen råd att köpa från oss men under lågkonjunktur är det färre kunder. Vi har varit med om både upp- och nergångar i konjunkturen och då får man anpassa verksamheten när det gäller anställda, utbud och priser efter det. Kunderna kommer tillbaka när de har råd, förklarar han. Miljö och hälsa är viktiga faktorer Skafferiet är med i ett pilotprojekt i Nacka kommun när det gäller en ny miljöcertifiering. - Vi håller på med den miljöplanen kommer vi att vara ett av de första företagen i Stockholm som har den här miljöcertifieringen. När det gäller vår inre miljö och hälsa handlar det om mat och hygien. Här har vi har det senaste HACCP-programmet och är en av de få i Nacka som är helt godkända och får rabatt på kontrollavgiften, säger Anders Bergåse. Nacka kommun har många företag men de flesta av Skafferiets kunder kommer än så länge från Stockholm. - Jag skulle nog önska att företagarna i Nacka använde sig av sig själva mera, att de är mer lokalpatriotiska. Eftersom vi finns så nära Stockholm blir det ofta gränsfall, menar Anders Bergåse avslutningsvis. Arne Öster - Vi utvecklar elektronik till olika kunder som till exempelvis IVT värmepumpar och CMA Microdialysis och vår idé är sedan att också tillverka elektroniken, berättar Markku Penttilä, teknisk chef och ägare till Conlego Elektronik AB, som startade Bland produkterna finns styrsystem för värmepumpar, elektroniska nyckelskåp och medicinsk utrustning men också elektronik för bland annat helikoptrar. Helst vill vi hjälpa kunderna med att ta fram problemlösningar och sedan också producera för kunden. Egentligen är vi ganska flexibla och kan åta oss olika kombinationer av utveckling och produktion. Vi säger inte nej till något om vi bara får ett tillräckligt bra underlag, säger Peder Ekeflo, nytillträdd vd i bolaget. - Expansionen kom genom samarbetet med IVT i början av 90-talet i samband med att IVT vann Nuteks tävling om Nordens bästa värmepump. En bidragande orsak var styrsystemet, en lösning med ett helt nytt sätt att tänka som bidrog till att optimera driften av värmepumparna och som togs fram i nära samarbete med IVT, säger Peder Ekeflo. Conlego Elektronik AB har en utvecklingsavdelning med civilingenjörer som sysslar med att ta fram både hårdoch mjukvara. - Det blir mer och mer elektronik i olika produkter. Och eftersom man kan lösa mycket med elektronik behöver man kanske inte förstå själva produkten i alla delar även om vi har levt väldigt nära både nyckelskåp och värmepumpsteknik och har stor kunskap om dessa produkter, säger Peder Ekeflo. Produktionspersonalen ska Egentligen är vi ganska flexibla och kan åta oss olika kombinationer av utveckling och produktion. Vi säger inte nej till något om vi bara får ett tillräckligt bra underlag. helst ha någon form av elektronikutbildning men det händer att Conlego utbildar sin personal själva eller med hjälp av någon av deras samarbetspartner. - Det här företaget går ju lite upp och ner under året då vi följer med våra kunder som har svängningar i sin produktion och vi har ett antal visstidsanställda, vilket gör att de jobbar här en del av året och sedan försvinner. Då är det inte säkert att de finns tillgängliga nästa gång vi behöver folk. Då behöver vi snabbt få in nytt folk. Har vi tur så är det rätt typ av människor. Är det inte det så får de börja med enklare uppgifter och sedan får vi utbilda dem efter hand. Vi testar allt som lämnar huset och ställer stora krav när det gäller tester, förklarar Peder Ekeflo. Conlego Elektronik AB arbetar för närvarande med olika projekt för att kunna bredda sin kundkrets. Befintliga kunder har vuxit mycket och har hittills tagit stora resurser i anspråk och man har ibland fått tacka nej till nya kunder. Arne Öster Bland Conlegos produkter finns styrsystem för värmepumpar, elektroniska nyckelskåp och medicinsk utrustning men också elektronik för bland annat helikoptrar.

12 12 NACKA Annonsera i Svensk Leverantörstidning Installerar lösningar för intelligenta hem Elinstallationer, service, belysningsstyrningar, data och tele är några av verksamheterna i Grönlunds Elektriska i Nacka. - Vi arbetar med det mesta inom elbranschen och blir rekommenderade för att vi gör ett bra jobb och hittar på bra lösningar. Det tror jag är vår starka sida. Den senaste tiden har vi installerat så kallade EIB-lösningar för intelligenta hem i många lägenheter på Östermalm i Stockholm. Det handlar då bland annat om olika former av belysningsstyrning. Vi arbetar också med att installera LexComeHome som är ett stjärnnät för tele, data och tv som är byggt så att man kan välja vilka typer av uttag man vill ha i varje rum. Man har även möjligheten att välja senare, berättar Peter Grönlund som sedan 1986/87 driver företaget Grönlunds Elektriska med sex anställda. - Vi har haft många uppdrag för Fortum, Struktur och byggföretaget Certo med flera samt en hel del villor och lägenheter. Bland annat har vi arbetat med olika belysningslösningar monterade i byggnadsinredningar i kontor, restauranger och andra lokaler. Bland annat en speciell form av duk som man spänner upp som ett tak, en vägg som belyses ovanifrån med till exempelvis RGB genom lysrör eller LED-lampor. Den kan även monteras som en tavla för videoprojektion. Bakom tavlan sätter man belysning på liknande sätt så att man kan få en levande tavla. Dessutom har vi haft i uppdrag att installera datanät i skolor. När det gäller belysning samarbetar vi med belysningsarkitekterna Ljusrum, det danska belysningsföretaget Luceplan och svenska Flux AB, säger Peter Grönlund. Peter Grönlund tror att utvecklingen går mot en ökad användning av LEDteknik (lysdioder) för belysning. Den tekniken kommer att förbättras inom de närmaste åren så att man får ett varmare ljus. Till exempel kommer tvådelade armaturer så att man kan ha en basbelysning i rummet och full belysning när det används med en betydligt mindre elförbrukning än vanliga glödlampor och lysrör. Han tror också att direktverkande el kommer att försvinna successivt som värmekälla och en ökad användning av luftvärme- och bergvärmepumpar, energisnålare vitvaror med mera bidrar till lägre energikostnader. Säkerheten viktig Kraven på uppmätningar och dokumentation av anläggningar har ökat sedan Sverige gick med i EU. Det är något som Peter Grönlund tycker är positivt då man vet att man får en säker anläggning. - Vi får beröm för vår dokumentation från idé till färdig anläggning. I samband med besiktning av anläggningarna går besiktningsmännen igenom protokollen och kan se om något saknas eller om det är något fel och då får man anvisningar om att man måste åtgärda detta, säger Peter Grönlund och betonar att satsningen på kvalitet och miljötänkande är viktiga aspekter i företagets arbete. Arne Öster Vi får beröm för vår dokumentation från idé till färdig anläggning. Småföretagarkommun med stark entreprenörsanda Två mil öster om Stockholm, i hjärtat av Stockholms skärgård, ligger Värmdö kommun. Det är den till ytan näst största kommunen i Stockholms län. Här finns en rik kulturhistoria och ett varierande skärgårdslandskap. I Värmdö finns inget fastland, kommunen utgörs helt och hållet av öar (cirka ). Bygg och fastighet, handel, turism, konst och design utgör en stor del av näringslivet. Under det senaste decenniet har Värmdös befolkning ökat med cirka 40 procent vilket innebär att Värmdö är den kommun som procentuellt sett vuxit mest i landet under perioden. I jämförelse med andra kommuner driver många personer en egen firma. Andelen nyföretagare är också mycket stor. Konst och design, turism och olika former av konsulttjänster är växande områden. I Värmdös nya kommunhus i Gustavsberg samlas den centrala förvaltningen under ett och samma tak. Det ger en effektivare organisation och förbättrar invånarnas möjligheter att komma i kontakt med kommunen. Kommuntorget En gemensam reception som kallas Kommuntorget möter nu besökarna. Här finns det möjlighet för kommunens invånare att få hjälp med frågor och ärenden. Kommuntorget är också alla tjänster som finns på Värmdö kommuns webbplatser. - Jag har arbetat med att bygga upp kommunens webbsidor om näringslivsfrågor och även fungerat som kontaktperson för företag för att kunna hänvisa dem till rätt person i kommunen. Genom att vi nu äntligen har flyttat in i det nya kommunhuset har funktionen Många väljer Värmdö för att bo mitt i naturen men ändå inpå storstaden. företagslots fått en ökad tillgänglighet då den nu finns i Kommuntorget, berättar Sara Palmman som är utredare i Värmdö kommun och under ett års tid fungerat som företagslots. Under våren 2006 beslutade kommunstyrelsen att revidera handlingsplanen som ingår i Värmdö kommuns näringslivsstrategi. Den reviderade handlingsplanen innehåller förvaltningarnas mål och åtaganden men även statistik och information om näringslivet i Värmdö. - Mina uppgifter framöver kommer att vara av en mer strategisk natur. Jag kommer dels att jobba med Näringslivsrådet och dels att arbeta vidare med Värmdö kommuns näringslivsstrategi, säger Sara Palmman. Hon förklarar att då det är en så stor inflyttning i kommunen är företagandet i stort sett självgående med en nettoökning på ett 100-tal företag per år. Det finns också ett starkt inslag av entreprenörsanda i kommunen och många startar egna företag. Värmdö Matchning är ett lyckat projekt där långtidsarbetslösa matchas med företag och får stöd till rätt kompetens för företagets behov. Kommunen samarbetar också med Nyföretagarcentrum. - Miljön och läget lockar många till Värmdö och kommunen satsar mycket av sin energi på att erbjuda en bra service, infrastruktur, utbildning och så vidare. Det blir också många frågor om lokaler och mark där vi gör vad vi kan för att hjälpa till, avrundar Sara Palmman. Om Värmdö Värmdö är i dag en av Sveriges snabbast växande kommuner med den tidigare bruksorten Gustavsberg som centralort. Kommunen har invånare varav drygt bor i centralorten. Många väljer Värmdö för att bo mitt i naturen men ändå inpå storstaden. Sommartid ökar antalet personer till uppåt genom fritidsboende och turister. Arne Öster

13 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR NACKA Med intresse, tillgänglighet och enkelt bilägande som ledstjärnor Förr i tiden kände man sin bilmekaniker och kunde diskutera med någon som hade ett personligt ansvar för arbetet. Precis så är det nu också! Hos Bilia kan du få en personlig servicetekniker som följer dig under ditt bilägande. Höst och vår kan du också checka in dina däck på Bilia Däckhotell. Minskade marginaler. Hårdare konkurrens. Krävande och medvetna kunder. Det är allt hårdare tider för alla som lever av att sälja och serva bilar. Det blir därför allt viktigare att kunna erbjuda kunderna en rad mervärden. Region Nacka omfattar Nacka, Värmdö och Tyresö. Här säljer man cirka 1100 nya och drygt 1100 begagnade bilar per år. I dag handlar det om Volvo och Renault och från och med april 2007 kommer även Ford att ingå i sortimentet. Personlig servicetekniker och däckhotell Hos Bilia kan du få en personlig servicetekniker. Det betyder att samma person alltid tar hand om din bil varje gång du lämnar in den. Du bokar tiden direkt hos din tekniker, och det är han som svarar på dina frågor. När du sedan hämtar din bil är det din tekniker som lämnar ut den och förklarar vad som gjorts. - Ett bilköp är en stor och viktig affär som dessutom sträcker sig förbi själva köptillfället. Därfär är det viktigt att satsa på goda kundrelationer och en service av hög kvalitet. Kunderna återkommer inte om de inte får det de förväntar sig. Personlig servicetekniker och däckhotell är bara några av de olika tjänster och servicekoncept som vi kan erbjuda våra kunder, berättar Arne Ericsson, som är regiondirektör för region Nacka inom Bilia Personbilar AB fick bröderna Eneqvist agenturen för att sälja Volvobilar i Nacka förvärvade Bilia det 50-åriga familjeföretaget Eneqvist Bil AB. Jörgen Eneqvist, andra generationen i familjen, var sedan vd i företaget, nu med Bilia som ägare, fram till den 30 juni 2006 innan Arne Ericsson tog över som regiondirektör. Region Nacka omfattar Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner och är en av fem regioner inom Bilia Personbilar Sverige AB. Här finns en fullserviceanläggning med försäljning, service- och plåtverkstad, bildelar och drivmedel. Här säljer man cirka 1100 nya och drygt 1100 begagnade bilar per år. I dag handlar det om Volvo och Renault, där man i början av 2007 lanserar Volvo C30 för en ny och yngre kundkategori, och från och med april 2007 kommer även Ford att ingå i sortimentet. Utöver huvudanläggningen i Nacka har man även en serviceanläggning i Tyresö kommun. I denna arbetar 12 personer med service, reparationer, bensin och reservdelar. Service- och skadeverkstäderna är viktiga delar i verksamheten. Cirka 70 bilar per dag går igenom serviceverkstaden. För att upprätthålla volymen i skadeverkstaden har företaget även satsat på plåtreparationer på Hyundai. Via Volvos drivmedelskedja Tanka säljer man cirka 3 miljoner liter bensin per år i Nacka och 2,5 miljoner liter per år i Tyresö. Checka in dina hjul hos Bilia Däckhotell Däckhotellet i Nacka hittar du hos Bilia Däckservice. Här tar man hand om skiftning, rengöring och förvaring av däck. Rengöring av däck och fälgar är viktigt för hjulens hållbarhet och livslängd. - Däcken ligger rena och fina i vårt Arne Ericsson, regiondirektör för region Nacka inom Bilia Personbilar AB. däckhotell och vi skiftar medan du väntar. I servicen ingår även kontroll av mönsterdjup och lufttryck, berättar Arne Ericsson. Det finns också planer på att bygga ut ett p-hus i tre plan. Nedervåningen blir parkeringsyta, i mellanvåningen ska man sälja begagnade bilar och överst ska det vara parkering för kunder och hyrbilar. Arne Öster Ett bilköp är en stor och viktig affär som dessutom sträcker sig förbi själva köptillfället.

14 14 NACKA Annonsera i Svensk Leverantörstidning Ingen BMW är den andra lik Bilcentralen i Stockholm AB, Sveriges största fristående återförsäljare av BMW och Mini, har två anläggningar i Segeltorp och Nacka. Företagskunder det vill säga oftast leasingbilar utgör cirka 65 procent av kundkretsen. Att sälja BMW-bilar är en helt annan grej än att sälja många andra märken eftersom bilarna är så individuellt uppbyggda, menar Rickard Ljungdahl, försäljningschef hos Bilcentralen i Nacka där man med 11 anställda har försäljning av nya BMW och en serviceverkstad med erkänt god service. - Det finns inte en BMW som är den andra lik. Vi kan anpassa bilarna efter kundens behov med hjälp av en stor mängd olika utrustningsalternativ. Att sälja en BMW tar ofta ganska lång tid, inte sällan 5-6 möten och åtskilliga kontakter via e-post. Det gör att våra säljare måste ha mycket kunskap och vara duktiga på att intervjua kunderna om hur de utnyttjar bilen både privat och i företaget. Man måste också tänka sig för så att man inte utrustar bilen fel för den dagen man ska byta in den eller sälja den, säger Rickard Ljungdahl. Som en av två från Sverige har Rickard Ljungdahl genomgått BMW Business School, en sjumånaders ledarutbildning med utvalda representanter från återförsäljare runt om i världen. Det är en mycket bred utbildning med allt som behövs för att driva ett företag i bilbranschen och också få en inblick i hur BMW fungerar som företag. Snabba, flexibla och nära Bilcentralen i Stockholm AB startades 1991 och började med BMW I Nacka etablerade man sig Vi är en auktoriserad återförsäljare och vår ambition är att vi genom att vara ett relativt litet företag med korta beslutsvägar ska kunna vara snabba, flexibla och nära våra kunder. Vi går igenom bilen med kunden i samband med leveransen och ett par veckor efter en bilaffär tar vi kontakt för att kolla att allt fungerar som det ska. Vi har väldigt mycket nöjda kunder och jobbar hårt med att ta tag i eventuella problem som kan uppstå. Få du ett tekniskt problem Rickard Ljungdahl, försäljningschef hos Bilcentralen. med din bil så får du tala direkt med mekanikern. Det personliga bemötandet är något som kunderna uppskattar, berättar Rickard Ljungdahl. - Det ställs stora krav på oss som återförsäljare och vi måste göra stora investeringar för att hänga med i konkurrensen. Vi säljer i dag vi cirka 300 bilar per år, vilket är dubbelt så många bilar som vi gjorde för 4 år sedan men tjänar inte dubbelt så mycket pengar. Målet är att öka försäljningen med ett 100-tal bilar per år inom de närmaste åren, säger han och framhåller att det under 2007 lanseras många nyheter från BMW. Arne Öster Olikheter skapar dynamik Det menar managementkonsulten Klas Granborg som driver företaget Innovatrend AB i Nacka. Han arbetar bland annat med flera vd-nätverk där medlemmar från företag av olika storlek och i olika branscher kan utbyta erfarenheter. Med vd:ar som målgrupp arbetar Innovatrend AB med ledarutveckling. Klas Granborg startade bolaget 1984 och har som konsult stor erfarenhet av verksamhetsutveckling i företag där han samverkade med vd:ar och ledningsgrupper. Första vd-nätverket Jag såg då att vd:ar är ensamma personer. Ofta har man frågeställningar som man inte kan bolla med vare sig sina anställda, med sin ledningsgrupp eller sin styrelse utan måste jobba med dem i sin ensamhet. I mitten av 90-talet fick jag en idé om att skapa ett forum av olika människor där man som vd skulle kunna komma in och med full tillit lägga fram alla typer av frågor eller problem och få hjälp, berättar Klas Granborg och fortsätter: - Det skulle vara någon form av team eller nätverk på kanske tio personer. Jag började tillsammans med en kollega och satte ihop mitt första vdnätverk I dag har jag ett 70-tal vd:ar som deltar i olika nätverk. För att få dynamik i en sådan här grupp gäller det att få in olikheter i gruppen, både när det gäller olika branscher och olika storlek på företag, kanske 100 anställda och upp till ett par tusen. Inte för små och inte de allra största. Är alla lika är det kul i början men sedan försvinner dynamiken, menar Klas Granborg. För att få in olikheter också bland personer och personligheter arbetar han med svensk beteendevetenskaplig forskning som handlar om personers individuella drivkrafter och olikheter. Nätverken bygger på tillit - Nätverken bygger mycket på att ha tillit till varandra. Man ska kunna ta upp alla typer av problem och frågeställningar. Det börjar med en individuell djupintervju med var och en av deltagarna för att försöka hitta deras drivkrafter och värderingar. Dessa intervjuer tolkas sedan av två-tre konsulter med utgångspunkt från forskningen och sedan sker en återkoppling med var och en. Vi brukar oftast träffa rätt, förklarar Klas Granborg. - Det blir starten på en resa för att lära känna sig själv lite djupare och sedan andra. Jag presenterar ett program för ett år med ett antal möten/seminarier. Det börjar med ett tvådagars insikts- och teambuildingseminarium för att deltagarna ska lära känna sig själva och varandra och skapa en teamkänsla. Sedan är det fem endagsmöten. Då jobbar vi bara med verkligheten, med deras problem, idéer och frågor som de vill ta upp. Det kan vara små eller stora frågor av olika slag. Min roll är att vara någon sorts processledare för att se till att man kommer till resultat, att alla perspektiven blir belysta och så vidare. Sedan uppstår ett informellt nätverk där man träffas eller ringer varandra för att be om råd eller diskutera och stötta varandra. Efter ett år tar deltagarna ställning till om de vill fortsätta,förändra eller lägga ner, berättar han. Inget av nätverken har lagt ner, förklarar Klas Granborg och berättar att man efter första året fortsätter nätverken med fyra heldagar per år ute hos företagen. Fokus ligger på arbete. - Det sociala och trevliga får man på köpet. Jobbar man intensivt nära varandra med problem som berör en väldigt starkt och man hjälper och får hjälp av varandra så uppstår en härlig stämning. Då får man glädje av varandra och det skapas sociala relationer, säger Klas Granborg och avrundar: - Jag har jobbat som konsult sedan 70-talet. Från att ha arbetat med verksamhetsutveckling ur ett mer tekniskt perspektiv kom jag i mitten av 90-talet i kontakt med den beteendevetenskapliga forskningen och då ändrade jag fokus mot utveckling av människor som i sin tur utvecklar företagen. Här Klas Granborg. handlar det ju mycket om ledarrollen ur olika perspektiv där just deltagarnas olikheter är viktiga. Det absolut viktigaste för att företag ska lyckas och gå bra är ju människorna som jobbar i företagen. Arne Öster Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: Catering Festvåning Uthyrning Rosemarie Bergåse Ryssviksvägen 2, Nacka Tel: Fax: , Mobil:

15 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR NACKA Solfilm för en bättre arbetsmiljö Kontorslokaler och skolsalar utsätts ofta för ohämmad solinstrålning. Ljusreflexer, besvärande värme och intensivt ljus försämrar arbetsmiljön. En modern solskyddsfilm ger effektiv avskärmning och skapar förutsättningar för ett behagligt inomhusklimat. Med inriktning på bilvård och solfilm driver Roland och Katarina Lidén sitt företag Romitec i Gustavsberg, Värmdö kommun sedan januari Från att ha monterat solfilm på bilar har man de senaste 4 åren mer och mer satsat på att också leverera ett effektivt solskydd till fastigheter. Det handlar då om ett brett utbud av solfilm för olika behov. Moderna solskyddsfilmer minskar solinstrålningen sommartid och ger samtidigt glasytorna bättre isolering vintertid. En solskyddsfilm kan också minska faktorer som reflexbildning och blekning. - Solfilmen är inte var den har varit utan man kan ha en mycket ljus nyans som reducerar väldigt mycket värme. Det gör arbetsklimatet behagligare för många. Vi jobbar mycket mot kommuner och skolor där man har problem med arbetsmiljön. Det blir ofta för varmt i skolorna och då sätter vi in en tunn film som reducerar upp till 60 procent av värmen men nästan ingenting av ljuset, berättar Roland Lidén. - En markis skuggar bara fönstret. Det är glaset som lagrar värmen. När solen har passerat fungerar fönstret som ett element och fortsätter att värma upp rummet. En solfilm reflekterar värmen men släpper in ljuset, förklarar han. Bilvård och teflonlackskydd Romitecs huvudsyssla är bilvård där man med hög servicenivå arbetar med rengöring, luktsanering, impregnering av textil- och skinninredningar (även återfärgning), polering, glasbehandling och lackskydd. Företaget har kunder från hela Sverige, ofta på rekommendation men även utflyttade som väljer att komma tillbaka när de behöver hjälp med bilvård. Oavsett om bilen är stor eller liten, dyr eller billig, ny eller begagnad förtjänar den att skyddas mot slitage, minskad glans och därmed minskat bilvärde. Ett teflonbaserat lackskydd gör att bilens lack skyddas mot UV-strålning, luftföroreningar, vägsalt och avfettningsmedel. - Vi jobbar med teflon. Skillnaden mellan teflonlackskydd och ett vanligt vax är att vaxet skyddar mot solblekning upp till 35 grader medan teflon skyddar upp till 70 grader. Effektiviteten är svår att mäta men man Solfilmen är inte var den har varit utan man kan ha en mycket ljus nyans som reducerar väldigt mycket värme. Det gör arbetsklimatet behagligare för många. Vi jobbar mycket mot kommuner och skolor där man har problem med arbetsmiljön. Det blir ofta för varmt i skolorna och då sätter vi in en tunn film som reducerar upp till 60 procent av värmen men nästan ingenting av ljuset. ser en klar skillnad på en bil som fått teflonlackskydd och en som inte fått det, berättar Roland Lidén. Han menar att en borsttvätt alltid skadar bilens lack genom att små gruspartiklar fastnar i borstarna och kan repa både glas och lack. Det går aldrig att få lacken hårdare än glaset. Skonsammast är att högtryckstvätta bilen utan borstar. - I samband med att konkurrensen ökade fick vi förfrågningar om montering av solfilm på fastigheter. Det var ett sätt att bredda verksamheten och ökar denna del kommer vi att anställa, säger Roland Lidén som ser mycket optimistiskt på framtiden för båda delarna av verksamheten. Arne Öster För mer information ring: Inga hinder - bara möjligheter Snabba, resursstarka och tillgängliga. Vi finns där du finns, med lokala kontor i hela landet. Annonsera i Svensk Leverantörstidning Securitas verksamhet vilar på tre enkla, grundläggande och oföränderliga värderingar Ärlighet, Vaksamhet, Hjälpsamhet.

16 16 Annonsera i Svensk Leverantörstidning Midwaggon AB är ett av många privata företag och initiativ i Ånge som utvecklats fint. Midwaggon erbjuder snabb ombyggnad, underhåll, och annan service på rullande järnvägsmateriel. Ånge Ånge - från bruksmentalitet till entreprenörskap Ånge är Västernorrlands läns västligaste kommun. Kommunen finns, om man så vill, strategiskt belägen precis vid Sveriges geografiska medelpunkt. E 14 går genom kommunen, där Ånge ligger mitt mellan Sundsvall och Östersund med cirka 10 mil i vardera riktningen. Ånge har av tradition, som järnvägsbas med stor bangård, framförallt förknippats med SJ. SJ: s tidigare dominans skapade en påtaglig bruksmentalitet. En trygghet för många. SJ: s dominans har minskat med tiden och ersatts av nya företag och arbetsgivare. I dag står framförallt entreprenörskapet i fokus. Ånge har cirka innevånare. Detta betyder att varje arbetsgivare har stor betydelse. 100 arbetstillfällen i Ånge kan betyda lika mycket som i en storstad. Tätorter inom kommunen är Ånge, Fränsta, Ljungaverk, Torpshammar, Alby och Östavall. Några av de största arbetsgivarna är i dag förutom kommunen, SJ- Callcenter. Permascand, Eka Chemicals två Albyfabriker, Hallsta Transport, MKC, Elkapsling, NWP (Östavallssågen), Callans Trä (privatägd såg), många mindre företag växer så det knakar. Ånge har lägsta arbetslösheten Tiderna förändras ofta snabbare än vi kan ana. En av Ånges tidigare större arbetsgivare var Fujicolors fotolab med sina 125 årsanställda, som sysselsatte över 170 medarbetare under högsäsong. Postorderlabbet processade en miljon bilder per dygn. Med digitalkamerornas snabba intåg lades verksamheten ner för två år sedan. Många undrade hur det skulle gå med Ånge. Det har kort sagt gått bra. I slutet av 2006 hade Ånge Västernorrlands lägsta arbetslöshetssiffra med endast 3,1 % arbetslösa. Entreprenörskapet, nya företag och privata initiativ har på allvar gjort sitt intåg. Växande företag nya arbetsgivare Svensk Leverantörstidning har sedan början av 1990-talet med ett antal års mellanrum presenterat Ånge och Ångeföretag. Tillväxten i företag som etablerat sig i Ånge kommun har i många fall varit avgörande för utvecklingen. Tillväxten i många företag är markant. Några exempel: Hightechindustrin Permascand, som etablerades 1971 I Midwaggons lokaler i Ånge har nu 40-talet personer sin dagliga sysselsättning. har i dag 140 högt kvalificerade medarbetare i Ljungaverk. MKC i Fränsta har sedan början av 1990-talet vuxit från 9 till över 90 anställda. SJ- Callcenter från 16 till 160. Privata företag har efterhand tagit över tidigare SJ-verksamheter. Exempel är Midwaggon och Veolia Transport AB med flera. Entreprenörsandan, där folk tar sin framtid i egna händer, har lett till grundandet av många nya företag, som nu utvecklas. Företag utifrån har också i Ånge kommun funnit en bra ort för etablering eller expansion. Exempel är företag som Doctus/MedEst i Torpshammar och Wildland Fire i Hallsta. Läs mera om företag i Ånge kommun. Läs mera om Ånge samt intressanta och duktiga Ångeföretag i detta nummer av Svensk Leverantörstidning. ALL TILLVERKNING SKER INOMHUS Ensillrestugan ÄKTA HANDTIMRADE HUS FÖR KVALITETSMEDVETNA JAN-ERIK SVEDJEBÄCK TEL: ,

17 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR Permascand världsunika inom titan Permascand har sedan starten 1971 i Ljungaverk utvecklats till ett av världens mest mångsidigt företag när det gäller kunnande, produktion och produkter i Titan. Permascand är verksamt inom tre verksamhetsområden: Elektrokemi, Fabricated Equipment och Titan Service center. Permascand grundades i Ljungaverk år 1971 av Kema Nord som ett joint venturebolag i samverkan med ett italienskt företag. I Ljungaverk började man då tillverka industrielektroder i titan för elektrokemiska processer, till exempel vid framställning av klor och klorat. Permascand har sedan dess blivit en innovativ och mångsidigt kunnig leverantör till industrin över hela världen och samtidigt en stabil och expansiv arbetsgivare för allt fler kvalificerade medarbetare inom olika kunskaps- och erfarenhetsområden. Spetskompetens inom elektroder för den elektrokemiska industrin Permascand var ett av de första företagen i Sverige att börja arbeta med titan. Permascand inledde sin verksamhet med tillverkning av elektroder i titan för den elektrokemiska industrin. Dessa såkallade DSA-elektroderna hade bland annat den formstabilitet som behövdes för en störningsfri produktion. I dag representerar Permascand världskunnande inom detta område, som fortfarande räknas till företagets kärnverksamhet. I Ljungaverk har Permascand därför både försäljning, konstruktion, produktion och egna laboratoriereresurser, som genom forskning, utformning och beläggning av elektroderna kan optimera elektroder för kundernas specifika processer runtom i världen. Permacands egna medarbetare representerar därför kunnande på alla utbildningsnivåer upp till doktorsgrad. Arbetsinnehållet i Permascands produkter utgör i dag mellan 50 och 75 % av produktens pris. Detta förädlingsvärde visar på företagets omfattande och höga kunskaps- och erfarenhetsnivå. Fabricated Euipment Inom detta område betjänar Permascand kunder inom bland annat offshore, processindustri, försvarsindustri och medicinskteknisk sektor. Inom området Fabricated Equipment konstruerar och tillverkar Permascand olika typer av rörsystem, tankar, tryckkärl och andra komponenter i titan. Användningen av titan i dessa utrustningar dikteras ofta av kraven på låg vikt i kombination med korrossionsbeständighet i tuffa miljöer, höga yttre eller inre tryck och höga temperaturer. Permascand erbjuder ett omfattande koncept med allt från hela servicepaket, projektkoordinering, montage, tester, transporter till arbeten ute hos kund. Av Permascand kräver denna verksamhet samlad kompetens i världsklass som omfattar processkunskap, materialval, beräkning av skärdata och tillvekningssätt och dessutom lång och omfattande erfarenhet av olika typer av projekt. Nordens största och en av Europas största titansäljare Permascands Titan Service Center är i dag Nordens största säljare av titanmaterial, som köper och säljer titanmaterial i Norden och Europa. Vi lagerför och säljer titan i tjocklekar från 0,5 till 70 millimeter. Vi har fokus på plåt och stång och vår målsättningen är att bli ledande, det vill säga den största och bästa säljaren av titan i Europa inom titanråvara och färdigskurna detaljer i standardutförande. Kunderna kan också beställa specialanpassade produkter enligt egna ritningar. Våra medarbetare har omfattande erfarenheter från alla aspekter av titan och kan därför optimera materialåtgång och tillämpa passande metoder för skärning och svetsning, berättar Göran Näslund, som sedan 1994 arbetat på Permascand och sedan 2004 är företagets marknadschef. Vi är ett av få företag i världen som kan uppvisa sådan bredd och kunskap inom titan och elektrokemi, fortsätter Göran Näslund. Omsätter 230 miljoner behöver återkommande nya medarbetare Permascand är med sina 140 medarbetare en av de största arbetsgivarna inom Permascand är med sina 140 anställda ett av de största företagen i Ånge kommun. Permascand är ett expansivt high-techföretag och en stabil arbetsgivare med återkommande behov av att rekrytera kvalificerade medarbetare. Ånge kommun. Vi räknar med att omsätta cirka 230 miljoner kronor i år och vi ser ljust på utvecklingen under de kommande åren. Något som kännetecknar vår verksamhet är ständig utveckling, innovation och expansion. Genom åren har detta betytt ett ständigt återkommande behov av att kunna rekrytera nya medarbetare inom alla typer av kunskaps- och erfarenhetsområden. Detta omfattar både ekonomi/it, svetsare och annan produktionspersonal, konstruktörer, produktutvecklare, projektledning, försäljare, processspecialister/kemister med flera. Jag vågar nog säga att vi betraktas som en både intressant, stimulerande och långsiktig arbetsgivare för alla kategorier av medarbetare, berättar Göran Näslund. Niklas Larsson, som arbetat som Permascands Vd sedan sommaren 2000, gick i somras vidare inom koncernen, och är sedan dess Vd för expansiva Expancel i Sundsvall. I hans ställe tillsattes av moderbolaget Eka Chemical, Carl-Robert Hansson som ny Vd för Permascand. SJ Callcenter i Ånge syr samman hela din resa Att resa med tåg blir allt populärare i Sverige. Till detta bidrar att det genom nya tåg går allt snabbare och är både avkopplande, bekvämt, säkert och miljövänligt. Till den ökande populariteten bidrar också en allt effektivare och mera komplett boknings- och biljettservice. SJ Callcenter inledde sin verksamhet i Ånge år SJ Callcenter är i dag en av de största arbetsgivarna inom Ånge kommun. Chef för verksamheten sedan 2000 är Maria Cederberg, som också är chef för SJ:s hela callcenterverksamhet i Sverige. Ett andra callcenter finns nämligen i Tranås. Bokar snabbt hela din resa och tar fram biljetterna via 0771-nummer Genom SJ: s 0771-nummer kommer du till oss. Vi bokar snabbt hela din tågresa inklusive anslutningsresor till andra operatörers tåg, taxi, bussar och hyrbil. Vi sköter också vid behov din hotellbokning i hela landet. Biljetterna får du hemskickade eller kan ta ut via automat, via ATG-ombud eller via pressbyrån, som det passar dig bäst, berättar Maria Cederberg. Möjlighet att resa biljettlöst finns också. SJ Callcenter i Ånge bokar nu biljetter för 450 miljoner kronor per år. Verksamheten i Ånge har hela tiden expanderat och nu tar vi emot cirka en miljon samtal per år, fortsätter Maria, som är mycket nöjd med sina medarbetare i Ånge. Komplett service via en kontakt och nyheter under 2006 Vi sköter bokning och biljetthantering för ett brett spektrum av resebehov som: inrikesresor med tåg både egna och andras, affärsresor, tåg i utlandet, Trafik i Mälardalen och Internetsupport. En nyhet för oss under 2006 blev introduktionen av en särskild grupp som offererar samtliga grupper med 10 och fler deltagare. En annan nyhet blev att vi genom Ticnet kan erbjuda bokning av evenemang inom Sverige, informerar Maria Cederberg. Nytt kundprogram premierar trogna resenärer I mitten av april i år lanserar vi inom SJ vårt nya kundprogram, som vänder sig både till privatpersoner och affärsresenärerer. Vi vill ge något tillbaka till trogna kunder. Väljer man att resa mycket med oss, vill vi visa vår uppskattning genom premieresor och annat som kommer att ingå i det nya kundprogrammet. Poäng får man för varje resa man gör, berättar Maria Cederberg. Lyckad etablering i Ånge stark tillväxt från 15 till 160 medarbetare Etableringen i Ånge, som vi gjorde år 1990, har blivit mycket lyckad. Här har vi kunnat rekrytera duktiga medarbetare. Regionens dialekt är sådan att den är lätt att förstå oberoende av var i Sverige man själv har sin dialektala hemvist. Under första året 1990 var vi 15 medarbetare. Vi har klarat oss bra i konkurrensen och kontinuerligt vuxit. Under hösten 2006 har vi inom personalen handplockat medarbetare, som skall sköta tjänsterna inom ramen för vårt nya kundserviceprogram. Detta har lett till att vi under hösten fick behov av att nyrekrytera ett tjugotal medarbetare. I dag har vi vuxit till 160 anställda och blivit en av de största arbetsgivarna inom Ånge kommun. Utvecklingen går hela tiden mot mer och mer komplett och personlig service, vilket ställer allt högre krav på oss. Våra tjänster utvecklas också innehållsmässigt riktade mot Åsa Wiksten är en av 160 medarbetare på SJ Callcenter i Ånge. Genom att du ringer SJ:s 0771-nummer, kan hon eller någon av hennes kollegor på någon minut boka hela din resa inklusive SJ tåg, hotell och anslutningsresor som, taxi, buss, hyrbil och andra operatörers tåg. specifika kundgrupper. En nyhet under 2006 blev vår serviceavdelning för grupp- och konferensresor för grupper med 10 eller fler deltagare. Jag kan rekommendera Ånge som etableringsort. Vi har bra infrastruktur och överhuvudtaget goda erfarenheter, berättar Maria Cederberg. Bra arbetsplats intressanta personaldata Maria Cederberg framhåller att SJ Callcenter i Ånge är en bra arbetsplats. För att understryka detta framhåller hon bra löner, fin könsfördelning (45 % män) och bra åldersfördelning med en medelålder på 36 år. Chefernas/arbetsledarnas ålder varierar från 24 till 59 år. Endast 4 % personalomsättning på fast anställd personal. Ingen som övervakar eller loggar hur många samtal var och en svarar på. Vi räknar med att en medarbetare är effektivt aktiv. Vi tror att effektivitet utan stress ger bästa resultat både för våra medarbetare och våra kunder, berättar Maria Cederberg avslutningsvis. Tel: Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro:

18 18 Annonsera i Svensk Leverantörstidning Veolia växer i Ånge och Fränsta Ånge blir mer och mer ett centrum för privat företagande med anknytning till spårbunden trafik. Till detta bidrar inte minst Veolia Transport AB (tidigare Connex), som redan år 2003 etablerade sitt försäljningskontor i Fränsta. Genom nya affärer utvecklas verksamheten vidare i både Fränsta och centrala Ånge. När dåvarande Connex, nuvarande Veolia Transport AB: s försäljningskontor i Fränsta etablerades år 2003 skedde det med Katarina Persson som chef. Verksamheten hade till hösten 2006 vuxit från 17 till 33 årsmedarbetare. Utvecklingen fortsätter. Elisabeth Åström har gått in som tillförordnad chef i Fränsta, medan Katarina Persson axlat ansvaret som projektansvarig för att utveckla nya affärer i form av övertagandet av Mittlinjen och start av företagets nya nattågstrafik i egen regi. Den pågående utvecklingen lovar mycket gott för både Fränsta och centrala Ånge, med både nya tjänster inom företaget och ekonomiska spridningseffekter i form av köp av tjänster och underentreprenader som utvecklas lokalt. Connex blev Veolia Transport AB inom samma koncern Connex heter numera Veolia Transport AB. Namnändringen till Veolia önskades från centralt håll eftersom stora delar av koncernen med totalt medarbetare heter så sedan länge. Inom Veolia Transport AB är vi i Sverige medarbetare inom fyra divisioner vilka är: tåg, tunnelbana, buss och båt, berättar Katarina Persson. Vann upphandlingen av Mittlinjen Att vi vann den senaste upphandlingen av trafiken på Mittlinjen Sundsvall - Ånge Östersund, Trondheim, menar vi kommer att innebära flera fördelar för både resenärerna och för den lokala utvecklingen i Ånge/Fränsta. Som resenär kan man med en enda biljett boka resa hela vägen från Sundsvall till Trondheim. I vår regi kommer Ånge också att vara säte för både kontor och tågpersonal för Mittlinjen. Först i Sverige med nattågstrafik helt i privat regi Något som känns stort är att vi den 31 januari i år blir först i Sveriges historia genom vår satsning att på den fria marknadens villkor inleda nattågstrafik helt i privat regi. Det sker med nattågstrafik på linjen Göteborg, Stockholm, Östersund, Storlien. I november i höstas började vi göra biljettbokningar och märkte tidigt att biljettförsäljningen överträffade förväntningarna på vår nya nattågstrafik. Som det ser ut redan nu pekar prognosen på att vi måste utöka kapaciteten inom vår nattågstrafik och planerar att göra det redan under år 2008, berättar en mycket nöjd Katarina Persson. Spännande tillväxt i både Fränsta och Ånge - Att resa med tåg ökar starkt i hela Sverige. Ur Ångesynvinkel är det speciellt roligt att vår nya affärsutveckling kommer att bidra till utvecklingen i både Fränsta och centrala Ånge. Redan under första halvåret i år kommer vi att ha 55 egna medarbetare inom Ånge kommun. På vårt försäljningskontor i Fränsta säljer vi både egna och SJ: s resor inklusive anknytningsresor i hela Sverige. SJ säljer på motsvarande sätt våra resor, så det är ett smidigt och ömsesidigt bra samarbete. Eftersom vi kommer att sätta in Regina snabblok (samma som driver X2000) vill vi också själva se till att de blir servade och underhållna på rätt sätt. Privatägda Midwaggon AB i Ånge har mycket gott renommé för sitt arbete för att underhålla och bygga om spårbunden materiel. De utbildar sig enligt vårt önskemål på att serva Regina-loken. Vi ser fram emot att även detta och andra arbeten bidrar till att utveckla tjänster och underentreprenader i Ånge. Samarbetet med andra privata tågaktörer utvecklas också. På sträckan Göteborg- Storlien kommer vi att för nattågen hyra in privatägda Hectorails lok och lokförare. Gävle Storlien kör vi med egna förare, berättar Katarina Persson. Connex heter efter namnändringen Veolia Transport AB. Verksamheten växer genom flera satsningar. - På vårt försäljningskontor i Fränsta säljer vi både egna och SJ: s resor inklusive anknytningsresor i hela Sverige. SJ säljer på motsvarande sätt våra resor, så det är ett smidigt och ömsesidigt bra samarbete, berättar Katarina Persson och hennes medarbetare. Stora Ånge bangård börjar kännas liten De flesta har ju hört om att Ånge under SJ: s verkliga storhetstid var en betydande järnvägsbas. En verkligt stor bangård. Det både lite lustiga men framförallt roliga och glädjande är att Ånge bangård nu börjar kännas liten. På vår önskelista finns bland annat att Banverket skall satsa på fler uppställningsplatser med värmeposter för vår ökande passagerartågstrafik, berättar Katarina Persson avslutningsvis. Riksarkivet MKC växande framtidsindustri Riksarkivets Media Konverterings Center (MKC) i Fränsta har vuxit till att bli Europas största produktionsenhet för digitalisering av historiska dokument. Verksamheten har, sedan vi presenterade den första gången i början av 1990-talet, vuxit från 8 till i dag 93 medarbetare. Samtidigt har produktiviteten ständigt vuxit. MKC: s unika erfarenheter och kunskaper har i dag blivit efterfrågad i hela Europa. MKC har sedan start utvecklats med Lennart Hedlund som chef. För att visa på utvecklingen kan vi nämna att MKC år 1992 hade 8 medarbetare År 1995 hade verksamheten ökat till 26, år 2000 till 37 medarbetare. I dag arbetar som sagt 93 anställda på MKC i Fränsta. MKC: s omsättning har ökat starkt och uppgår i dag till ca 40 miljoner kronor. Över dokument av alla slag per dygn Att föra över pappersdokument till digitala bilder är i och för sig ingen större konst. Att kopiera stora mängder likartade A4-sidor gör många. Att däremot processa olika typer av historiska dokument, både böcker, mikrofilmer, mikroficher, fotografier, kartor och andra mycket olika typer av dokument i olika format och skick, med olika typer av skannerteknik kräver en effektiv produktion baserad på erfarenhet. Vi har genom åren vunnit en omfattande erfarenhet som i dag är unik i hela Europa. I dag skannar och producerar vi drygt dokument per dag i två skift, berättar Lennart Hedlund. I dag efterfrågas MKC:s erfarenheter och kunskaper runtom i Europa, som har samma behov, men inte motsvarande erfarenhet. Unik erfarenhet, logistik och organisation För att producera 20 miljoner digitala bilder av historiska dokument från format upp till A0, som vi nu gör, krävs lång erfarenhet, tekniska kunskaper angående vilka maskiner som fungerar bäst för olika typer av behov och framförallt en organisatorisk erfarenhet som gör att man kan styra, organisera och dokumentera verksamheten i minsta detalj. Vi skall komma ihåg att när det gäller historiska dokument som till exempel kartor gäller det också att återge dem i digitaliserad form med rätt gråskalor eller färger. Till oss kommer dokumenten med lastbil. De skall packas upp och noteras administrativt för att föra in dem i systemet. De skall sorteras, ges rätt individuell identitet i datasystem, logistik och systematik för att sekundsnabbt kunna identifieras och tas fram, när de sedan finns i digital form antingen som TIFF-filer (på mobila hårddiskar), och som DjVu via nätet, TIFF-filerna skickas till respektive kund för digital långtidslagring.. För olika typer av dokument bestäms vilken väg i produktionen de skall gå. Beroende av skick kanske man måste hantera och bereda dem på speciella sätt. Olika beslut och prioriteringar måste hela tiden fattas och göras. Klamrar och andra fästtekniska objekt måste kanske avlägsnas. Regler för hanteringen måste skrivas och revideras, kvaliteten måste kontrolleras. Vissa processer måste kanske på basen av kontrollerna göras om för att uppnå överenskommen kvalitet. I dag skannar vi inkommande dokument i totalt 23 skannrar. Av dessa är 8 kartskannrar, 9 bokskannrar och 5 lösbladsskannrar. Det hela är en modern mångsidig industri, som kräver många typer av yrkeskunskaper och specialister, berättar Annelie Eriksen, som är informationsansvarig på MKC. Uppdrag och vidareutveckling MKC genomför omfattande uppdrag för olika behov. Lantmäteriets regionala förrättningsarkiv, som omfattar 70 miljoner dokument när uppdraget skall vara slutfört Svenska Kyrkans folkbokföringshandlingar, som MKC arbetat med under många år skall slutföras under 2013 kommer att omfatta bland annat 110 miljoner digitala bilder. Överföringen av kommunernas lantmäterihandlingar utgör en växande uppdragsvolym. Nya uppdrag blir hela tiden aktuella, ett av de senare är ett stort uppdrag av Uppsala Riksarkivets Media Konverterings Centrum (MKC), Europas största digitaliseringsenhet för historiska dokument, finns i Fränsta. Våra erfarenheter och kunskaper efterfrågas i dag runt om i Europa, berättar chefen Lennart Hedlund och Annelie Eriksen, informationsansvarig. kommun. Uppdragen utförs på basen av offert och sedvanliga offentliga upphandlingar.. Marknadsledande kunskap för hela Europa Framtiden ställer allt högre krav på kostnadseffektivitet och logistik. Här ligger vi främst i Europa och tänker fortsätta med att leda utvecklingen också i framtiden. Vi har en egen utvecklingsavdelning som arbetar med att samla in, processa och organisera vunna erfarenheter i effektiva rutiner och efterfrågad kunskap. Ny teknik i kombination med nya arbetssätt kan höja effektiviteten ytterligare. Förutom att själva producera, skall vi också sälja vår unika kunskap och erfarenhet om digitaliseringsteknik, organisation och logistik till kunder runtom i Europa. Europas regeringar får nu EU-rekommendationer om att bygga upp egna nationella digitala arkiv. Digitalisering av viktiga dokument är enda rationella sättet att lagra dem och göra dem snabbt tillgängliga när de behövs. Det är en stor framtidsfråga i ett Europa med ständigt växande behov. Här skall vi ha en ledande position i framtiden, berättar Lennart Hedlund och Annelie Eriksen avslutningsvis.

19 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR Ånge Choklad produkter med mindre socker och fett Verksamhetsidén hos Ånge Choklad är att producera högkvalitativa chokladprodukter med mindre socker och mindre fett. Med produktrecept som tagit två år att utveckla och finslipa, har försäljningen skjutit fart under Ånge Choklad ägs och drivs av Göran Persson, som har mångårig erfarenhet i konfektyrbranschen. I början av år 2004 inledde Ånge Choklad sin verksamhet. Toppkvalitet på prov lärdom av marknadens första reaktioner - Att göra goda svenska chokladprodukter i världsklass med mindre socker och mindre fett, är inte en helt enkel sak. Det första året gick inte helt oväntat åt till försök och reaktioner från marknaden. Våra första produkter av toppkvalittet med väldigt högt kakaoinnehåll, uppskattades verkligen av finsmakarna. Det visade sig att andra och framförallt barn, som är vana att äta choklad med hög andel av tillsatt socker och fett tyckte att de var för beska i smaken. Vi vill tillverka bättre och hälsosammare chokladprodukter för både vuxna och barn. Nu har vi lyckats ta fram produkter, med enbart naturlig sötma, utan tillsatt socker och fortsättningsvis med mindre fett, berättar Göran Persson. Lyckade produkter och butiksställ gör att försäljningen skjuter fart - Efter lärdomarna vi gjorde under det första året och nya produktrecept har vi, av marknadens reaktioner att döma, nu verkligen lyckats med våra produkter. I dag erbjuder vi chokladprodukter utan tillsatt socker, där produkten får sin sötma genom naturligt innehåll som mandel, jordnötter, majspuffar och russin. Smaken i innehållet förhöjs och konstrasteras tillsammans med chokladhölet på ett förnämligt sätt, precis som det skall vara. Det blir så att säga inte socker på socker, utan naturligt gott, inte för mycket inte för litet, säger Göran Persson. Försäljningen av produkterna från Ånge Choklad har också börjat ta ordentlig fart genom lanseringen av genomtänkt butiksexponering i form av nya butiksställ. Enligt undersökningar som har gjorts fattar konsumenterna 80% av sina köpbeslut i butiken. Ånge Choklad behöver också bra exponering i affärerna och våra nya butiksställ har starkt bidragit till den ökande försäljningen, berättar Göran Persson. Fina konsumentreaktioner folk ringer spontant Ånge Chokalds produkter verkar verkligen uppskattas allmänt i dag. Folk verkar ringa in spontant bara för att visa uppskattning. En del gör det mera genomtänkt. På bra en vecka har vi nu blivit uppringda av till exempel ett gäng dagisfröknar från Stockholm, som berättade att de genom Ånge Choklads produkter äntligen hittat ett hälsosammare och bättre altrnativ till sockerkonfektyr. De ville berätta att de kommer att rekommendera Ånge Choklads produkter för sina kollegor på andra dagisar. En grupp unga mammor ringde från Göteborg och grattade oss till jättefina produkter och frågade när de och de butikerna kommer att börja sälja dem. En äldre dam, med mycket vårdad röst, ringde från Malmö bara för att säga att hon och hennes väninnor Ånge Choklad har utvecklat högklassiga Chokladprodukter med mindre socker och mindre fett. De nya butiksställena har också bidragit till att försäljningen skjutit fart under 2006, berättar Göran Persson. verkligen uppskattade vår choklad och önskade oss lycka till i framtiden. Även lokalt i Ånge ringer folk för att visa uppskattning och frågar till exempel om vi kommer att ta fram presentförpackningar som man som privatperson eller företag kan ge sina vänner och kunder. Många Ångebor köper redan Ånge Choklads produkter som gåvor till släkt och vänner. Till julen 2007 skall vi ta fram de efterfrågade presentförpackningarna, berättar Göran Persson. Ytterligare produkter på kommande Från och med påskehn 2007 kommer Ånge Choklad att lansera en rad nya produkter på samma koncept. Det vill säga med mindre socker mindre fett. En ljus choklad utan tillsatt socker och en ren mörk choklad med hög kakaohalt, med mjuk, insmickrande smak, hör hit. Smaksatt choklad kommer också att lanseras. -Det finns två naturliga smaker som fungerar allra bäst tillsammans med mörk choklad och det är hallon och svarta vinbär, vilka ingår i våra smaksatta produkter framöver, berättar Göran Persson angående en närmaste framtiden. Mekaniska AB

20 20 Annonsera i Svensk Leverantörstidning Ny golvvärme erövrar marknaden Vill du ha härlig värmekomfort genom ett skönt värmegolv, som är oberoende av värmekälla, har låg inbyggningshöjd och som går snabbt och behändigt att installera. Som du antingen kan lägga själv eller låta en VVS-installatör göra. Du kan köpa ditt Flooré Värmegolv i installationspaket via K-Rauta, Silvan eller via en VVSinstallatör. Flooré Värmegolv bygger på ett framgångsrikt svenskt patent och utvecklas vidare, tillverkas och marknadsförs av Flooré Produktion AB på Mallbergets Industriområde i Ånge, nära Sundsvall. Tillverkningen av denna nya generation av värmegolv inleddes Marknaden för det nya värmegolvet utvecklas väl både i Sverige och utomlands. Företagets omsättning hade redan under förra verksamhetsåret stigit till 7 miljoner och pekar innevarande verksamhetsår på 10 miljoner. Företaget har i dag 9 anställda. VD är Lars Edfeldt. Den bästa golvvärmelösningen lösning utan låsning för framtiden Flooré Värmegolv bygger på ett svenskt patent utvecklat av Håkan Rodin. Vår företagsfilosofi är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja den bästa golvvärmelösningen för användaren. Flooré Värmegolv har fördelar som: ytmonterat (inte ingjutet), lätt att lägga och anpassa på nybyggd skiva eller befintligt golv, inbyggnadshöjd på bara 12 respektive 16 millimeter. Man kan lägga klinkers eller annat golv direkt på utan spackling eller torktid, de aluminiumklädda skivorna av cellplast med spår för värmerör i plast är lätta att anpassa till vinklar och vrår (skär med vanlig hobbykniv), kort avstånd mellan det varma vattnet och golvytan ger kort responstid, vattenburen värme i gör dig oberoende av värmekälla. Flooré Värmegolv är en lösning utan låsning för framtiden. Använd olja, flis, pellets, energigrödor, gas, värmepump, Vår företagsfilosofi är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja den bästa golvvärmelösningen för användaren. solfångare eller el. Som lågtemperatursystem passar Flooré Värmegolv utmärkt att användas i kombination med solfångare och värmepump, berättar Lars Edfeldt. Lars nämner andra fördelar som att Flooré Värmegolv kan köpas i systempaket via detaljhandeln för den som enkelt vill installera själv eller för större projekt via VVS-entreprenörer som gör jobbet, det går fort i vilket fall som helst. I samband med större projekt ritar och projekterar vi det hela för kunden, fortsätter Lars Edfeldt. Marknadsledare årets exportföretag 2006 Trots att tillverkningen av Flooré Värmegolv inleddes år 2002, har produkten redan hunnit bli marknadsledare på Island, ett land där skön värmekomfort uppskattas året om. På Island valdes Flooré Värmegolv först för installation på det nybyggda Hotel Eldhestar. Det föll så väl ut att den nybyggda Psoriasiskliniken vid Blå Lagunen nära Reykjavik blev nästa projekt, för att snabbt följas av Hotel Hamar. Flooré Produktion AB i Ånge tillverkar och marknadsför Flooré Värmegolv. Företaget utsågs till Årets Exportföretag 2006 i Västernorrland. Flooré Värmegolv kan i dag köpas i systempaket på K-Rauta, Silvan och via VVS-installatörer i Sverige och har till exempel redan blivit marknadsledande på Island. Vi fick via dessa nöjda kunder tag i en bra återförsäljare och har snabbt blivit marknadsledande på Island. Det känns helt otroligt att det gått så snabbt, avslutar Lars Edfeldt. Export till andra länder följer efter. På basen av sina framgångar utnämndes Flooré Produktion AB till årets exportföretag 2006 i Västernorrland. Handtimrade hus för kvalitetsmedvetna Konsten att bygga handtimrade hus har i Norden har förfinats genom årtusendena. Under 1800-talet hade denna konst på basen av gjorda erfarenheter nått sin höjdpunkt. Ett handtimrat hus som byggts enligt konstens alla regler, anses av förståsigpåare som idealet för en mänsklig bonad. Det skyddar, andas, släpper ut fukt, stänger ute både kyla och värme. Dessutom är det vackert på ett naturligt sätt och passar in i landskapet. På basen av de traditioner inom byggnadskonsten, som förfinats under 1800-talet och som enligt mitt tycke då nådde sin höjdpunkt, tillverkar vi i dag handtimrade hus enligt principen topp mot rot, utan att ge avkall på något. Kvalitet i allt från början till slut är vår filosofi, säger Jan Erik Svedbäck, som bygger och säljer de handtimrade husen genom sitt företag Ensillrestugan. På Ensillrestugan arbetar också de erfarna medarbetarna Lasse Andersson och Tore Johansson. Kvalitetshus som bevisligen håller i minst 500 år Som ett tecken på kvaliteten i ett handtimrat hus, som tillverkats på rätt sätt, kan jag nämna Onässtugan i Dalarna, som fortfarande är både funktionell och vacker, trots att den fanns redan då Gustav Vasa gömde sig där under sin flykt för mer än 500 år sedan. Jag brukar säga att vi garanterar kvaliteten på våra hus i 500 år, förutsatt att man sköter grund och tak, berättar Jan-Erik, med glimten i ögat. Som jämförelse brukar han nämna att ett hus med regelvirke och isolering står sig bara ungefär 80 år utan avsevärda renoveringar. Naturmaterial i allt är rätt Kvalitet i allt betyder att vi redan i skogen väljer ut de bästa trädstockarna. Bara en på 10 väljs i snitt ut för våra hus. Stockarna barkas och ungnstorkas sedan och hela vår produktion sker sedan inomhus i varma torra lokaler. När huset timrats färdigt, märks stockarna individuellt. De plockas ner och lagras luftigt med strön emellan, skyddade av både väggar och tak. För att säkra stockarna mot varandra använder vi vid uppförandet endast trädymlingar, inte järnspännförband (som ger kondens, blåträ och efterhand risk för röta). Mellan stockarna använder vi äkta lindrev. Det andas ut bostadens fukt samtidigt som det inte binder fukt som till exempel mineralull. Följden blir ett torrt, varmt hus med en naturlig luftfuktighet för de boende året om. För ett vackert, gediget och naturligt yttre, handbilar vi utsidan av stockarna som standard. Insidan hyvlas på byggplatsen för att ge helt rena ytor efter transport, hantering och uppbyggnad. Filosofi - varje uppfört hus ska sälja ett nytt För att kvaliteten skall bli den rätta i allt uppför vi våra handtimrade hus endast under den varma årstiden under vår, sommar och höst. I vår filosofi ingår att kvaliteten skall vara så bra att ett hus vi bygger skall sälja ett nytt. Så har det visat sig vara i praktiken. I Ottsjön i Jämtland har vi efterhand på detta vis byggt 5 hus och skall nu leverera ytterligare dit. Det brukar bli 5-10 hus per år beroende av storlek, berättar Jan-Erik Svedbäck. Både för permanent och fritidsboende Under säsongen 2006 byggde vi till exempel hus i Ottsjön, Söderköping, Undersåker, Sörbygden, Bro utanför Stockholm, en timrad loge på 16 x 8 meter i Parteboda och en bastu vid Byberget i Ånge. För permanentboende används 8 tums stock och för fritidsboende vanligen 6 tums. - Det största handtimrade huset vi byggt var på 13 x 13 meter. Vår produktionslokal inomhus är på 14 x 10 meter. Det är begränsningen om vi inte bygger i sektioner, konstaterar Tore Andersson. Byggde för inomhusproduktion efter brand Jan-Erik startade sitt företag Ensillrestugan år Hösten 2003 brann lokalerna ner till grunden. När nya skulle uppföras, blev det i form av en stor uppvärmd produktionsslokal. Bra ur alla synvinklar sett. Företaget Ensillrestugan finner du i Ånge kommun. Om du reser längs E14 från Sundsval mot Östersund blir det efter 9 mil avtag vänster, in på väg 83 mot Ånge. Då har du bara 2 kilometer kvar. Skylt på vänster sida om vägen. Framme. Du är välkommen! Hus tillverkade av Ensillrestugan, lika fina inne som ute.

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

swe

swe swe 1.01 2009-10-07 1 Binar är en industrikoncern som utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Vi är verksamma inom områdena Elektronik, Automation och Verkstad.

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kemtvätt och klädvård Att bedriva ett trovärdigt och kvalitativt företag inom kem- och vittvättsbranschen

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kollektivtrafik I dag lever merparten av alla bolag med ständiga effektiviseringsbehov. En förutsättning

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Vi utgör den svenska

Vi utgör den svenska Vi som jobbar med truckar, mobila kranar och lagerställ, Vi utgör den svenska materialhanteringsindustrin Information från Materialhanteringsgruppen Truckar, mobila kranar... MATERIALHANTERING... Materialhantering

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer