Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året 2012 1"

Transkript

1 retvb12 Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året

2 BilDen Bilden Blir blir film! film! 1. Ladda ner gratis appen Aurasma och öppna 1. Ladda ner gratis appen Aurasma. den. Sök (genom att trycka på förstorings glaset) på Handelskammaren 2. Håll din smartphone och med välj appen follow. öppen över detta uppslag. 2. Håll din smartphone med appen öppen 3. Se hur över bilden detta kommer uppslag. till liv och hör Maria Rankka berätta om 3. Se hur bilden kommer till liv och hör regionens utmaningar. Maria Rankka berätta om regionens utmaningar. Det här är Handelskammaren Stockholms Handelskammare är en ideell förening som bildades 1902 i syfte att verka för näringslivets intressen i regionen. Målet nu som då är att göra huvudstadsregionen till en bättre plats för företag och företagare. Handelskammarens huvuduppgifter är att driva opinion och påverka politiska beslut utifrån medlemmarnas intressen, att erbjuda medlemmarna nätverk och kontakter samt att fylla en viktig, och delvis lagstadgad roll, som obero ende tredje part. Stockholms Handelskammare ska se till regionens näringsklimat, till intresset att göra bättre affärer och till att praktiskt underlätta handel. Stockholms Handelskammare har 17 lokala handelskamrar i Stockholms län och Uppsala län. Stockholms Handelskammare är också en del av ett globalt nätverk av handelskamrar. I Sverige finns det elva handelskamrar, från norr till söder. Dessutom finns det svenska handelskamrar i över 40 länder runtom i världen. maria Maria rankka Rankka VD Stockholms Handelskammare >1/2 miljon Så många invånare förväntas Stockholmsregionen växa med fram till Året 2012 Verksamhetsberättelse från stockholms Stockholms handelskammare Handelskammare

3 Maria Rankka: Boosting the capital Stockholm och Uppsala tillhör både de mest innovativa och de snabbast växande städerna i Västeuropa. Regionen spås växa med fler än en halv miljon nya invånare fram till En fantastisk utveckling som också ställer krav på att det fattas kloka beslut om kollektivtrafik, vägar, bostäder och service. Urbaniseringen är en av de starkaste trenderna globalt. Allt mer ekonomisk aktivitet koncentreras till städerna. Så även i Sverige. Stockholm Uppsalaregionen utgör omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning men står för en dryg tredjedel av värdet i svensk ekonomi. Mitt i denna tillväxtregion finns Handelskammaren och våra drygt medlemmar. Vi är den aktör som mer än någon annan sätter agendan kring regionens framtidsfrågor. Med utgångspunkt i vårt nya framtidsprogram har vi drivit frågor som hamnat mitt i den politiska hetluften var ett framgångsrikt år för oss. Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året

4 9 heta frågor ,6 veckor Stockholmarna pendlar mer än de har semester Den genomsnittlige pendlaren i Stockholmsregionen använder 6,6 arbetsveckor om året till att ta sig till och från jobbet Norra LänkenÈ Bygget av den sista etappen av Norra Länken pågår för fullt och kommer att vara klar Den sträcker sig mellan Norrtull och Värtan och en stor del kommer att gå under jord. Tack vare Norra Länken kommer Valhalla vägen att avlastas och dessutom blir det en kraftig minskning av trafiken genom Lill-Jansskogen. Opinion 46 % av företagarna tror att brist på bostäder är ett av skälen till att det är svårt att locka utländsk arbetskraft BostadsbristenÆ Under lång tid har vi identifierat att bostadsbristen i huvudstadsregionen hämmar tillväxten. Därför har vi satt bostadsfrågan på den politiska agendan. Vårt arbete har givit effekt och bostadsbristen i storstadsregionerna har seglat upp som en av de heta frågorna inför valet Siffror som vi tagit fram visar att det saknas bostäder i huvudstadsregionen, vilket gör att företagen i regionen har svårt att rekrytera personal nya bostäder till Uppsala È Vi har varit samlande i arbetet med att få fart på bostads byggandet i Uppsala län. Det löpande arbetet har omfattat påverkan i enskilda planärenden och möten med marknadens aktörer och direkta myndighets kontakter. Handelskammaren ledde också landshövdingens bostadsgrupp som av lämnade sin rapport i april och som resulterat i en överenskommelse mellan Länsstyrelsen och länets åtta kommuner om att bygga bostäder på fem år. Förenklad andrahandsuthyrning Som ett led i en bättre fungerande bostadsmarknad har vi drivit frågan om förenklad andrahandsuthyrning. I december 2012 klubbade riksdagen igenom en ny lagstiftning som gör det enklare och lönsammare för ägare av småhus och bostadsrätter att hyra ut i andra hand. Detta kommer på lång sikt att skapa drygt bostadstillfällen enbart i huvudstadsregionen. 4 Året 2012 Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare

5 Förändring av skatteutjämningssystemet Vi har länge påtalat att skatteutjämningssystemet är tillväxtfientligt och leder till minskat bostadsbyggande i huvudstadsregionen. Regeringen aviserade 2012 en ändring för att lindra effekterna. Regeringen kommer att skjuta till en miljard kronor så att de kom muner som bidrar till systemet inte ska drabbas alltför hårt av de föreslagna ändringarna av skatteutjämningen. På sikt kommer dock skatteutjämningssystemet att dränera huvudstadsregionen på stora resurser kr Så mycket betalar varje stockholmare till övriga Sverige 50 % av de direkta statsskatterna kommer från Stockholms län Företagsklimatet Æ och en attraktiv stad Det är inte bara det goda entreprenörsklimatet och möjligheterna till arbete och studier som lockar folk till Stockhholm. Staden har också en stark social och kulturell dragningskraft och är i dag en internationell kulturstad att räkna med. I Handelskammarens rapport SWOT Stockholm 2012 på väg mot världens främsta huvudstad konstaterar vi att Stockholm hamnar högt på rankningarna över städers attraktivitet. Undersökningen visar att stockholmarna själva tycker att livskvalitén är hög och de värderar tillgången till kultur, nöjen, shopping och restaurangliv högt. Städer som Stockholm lockar till sig kreativa människor. Fotografiska på Stadsgårdskajen, en av världens främsta samlings platser för fotografi, har rönt stor internationell upp märksamhet. Ett privat initiativ som blivit en verklig mötesplats för såväl stockholmare som turister. 2 fullsatta SL-bussar varje dag, så fort växer Stockholm 1 fullsatt UL-buss i veckan, så fort växer Uppsala Utbyggd tunnelbanaè Vi har sedan början av 1990-talet drivit frågan om utbyggd tunnelbana. Tunnelbanan är det överlägset mest kapacitetsstarka kollektivtrafikslaget och för att vi ska kunna hantera att Stockholm växer med två fullsatta SL-bussar varje dag måste den byggas ut. Under året nådde vi en stor framgång när regeringen och landstinget offentliggjorde att tunnelbanan ska byggas ut till Nacka. 1,2 miljoner resor görs med tunnel banan i Stockholm varje dag Streetfood Ç Vi har engagerat oss i frågan om gatumaten. I dag är det svårt för de entreprenörer som vill sälja mat på gatan från så kallade Food trucks att få tillstånd. Regelverket är krångligt och alldeles för få tillstånd delas ut. Gatumat, Streetfood, handlar inte bara om ett utökat utbud av mat. Det handlar också om sänkta trösklar för entreprenörer, om integration och ökad sysselsättning. Efter engagemang från Handelskammaren och nätverket Street Food Stockholm skrev Stockholms stad in i sin budget att det ska bli lättare att få tillstånd att sälja gatumat. Fyra spår mellan È Stockholm och Uppsala Näst Stockholms Central är Uppsala Central Sveriges hårdast trafikerade fjärrtågsstation. På sträckan pendlar över personer varje vardag, och dessutom ökar godstransporterna. Det är helt enkelt fullt på de två spåren och vi anser att det behövs fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. På vårt initiativ har en utbyggnadsplan i fem steg tagits fram, som följer trafiktillväxten. Förslaget har spelats in till Trafik verket inför 2013 års nationella plan min Var den samlade försenings tiden för tågen mellan Stockholm och Uppsala (under 2011) personer trafikerar sträckan Stockholm Uppsala varje dag Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året

6 6 Året 2012 Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Handelskammaren gör skillnad

7 Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året

8 >250 möten anordnade Stockholms Handelskammare under 2012 Årsmötet Å Årsmötet är Handelskammarens högsta beslutande möte där val av fullmäktige och styrelse äger rum. Här presenteras också verksamheten under det gångna året var social demokraternas partiordförande Stefan Löfven en av talarna. Mötesplats Julmötet È Ç Julmötet är årets viktigaste evenemang där näringslivets toppar möter ledande politiker i ett informellt sammanhang med mat, dryck och mingel. Sten Nordin var värd för Julmötet som hölls i Stockholms stadshus. Många händer har skakats, många visitkort utväxlats och många affärskontakter har tagits på Handelskammaren under året som gått. Det har varit frukostar, luncher, internationella seminarier, nät verks grupper och expon, Världshandels dag, Tulldag och naturligtvis det traditionella Julmötet som i år hölls i Stockholms stadshus. Handelskammaren har under året varit en av de ledande mötesplatserna för företagare, politiker och opinionsbildare. 8 Året 2012 Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare

9 Distinget Handelskammaren i Uppsala län arrangerar Distinget som är Uppsalaregionens årliga möte där representanter för offentlig och privat sektor träffas års tema var kompetensförsörjning och mötet hölls på Uppsala Stadsteater med över 250 besökare. Do business with Do business with är seminarier med fokus på internationella affärsmöjligheter på olika marknader. Under 2012 hade vi seminarier om bland andra Indien, Kina, Storbritannien och Tyskland. Lokala handelskamrar I regionen finns det 17 lokala handelskamrar som driver näringspolitiska frågor i sina områden. De fungerar också som mötesplatser för det lokala näringslivet. Å È Handelskammarluncher Handelskammarluncherna är exklusiva sammankomster med föredrag av kända näringslivsprofiler. Under året besöktes luncherna av Leif Johansson, Stina Honkamaa, Annika Falkengren och Salvatore Grimaldi. Affärsnätverk Handelskammaren har ett 20-tal affärsnätverk med olika inriktningar, allt från modernt ledarskap och affärsutveckling till hållbart samhällsbyggande. Nätverken träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och höja kompetensen. Nätverken är öppna för alla anställda i våra medlemsföretag. Policymöten Ç På våra policymöten diskuteras aktuella näringslivsfrågor mellan Handelskammarens experter, ledande beslutsfattare och media. En av årets policymöten handlade om en utbyggd kollektivtrafik på vattnet med trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm som en av deltagarna. Tulldagen och ÈÆ Världshandelsdagen Tulldagen är årets tyngsta evenemang inom tull, transport och handelsfrågor. Även Världshandelsdagen är ett årligt återkommande engagemang där aktuella frågor om världshandeln diskuteras. På Världshandelsdagen 2012 delade Kronprinsessan Victora ut priset ExportHermes till tre internationellt framgångsrika företag. Chamber CEO ClubÈ Chamber CEO Club är Handelskammarens exklusivaste mötesplats och nätverk för VD:ar i våra största medlemsföretag. Arrangemang med möten på inspirerande platser kopplade till viktiga policyfrågor och projekt för Stockholms utveckling. Här på Friends Arena i Solna. Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året

10 Vi löser näringslivets tvister Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, SCC, tillgodoser näringslivets behov av tvistlösning på en global marknad. Under 2012 inkom 177 nya ärenden, varav häften internationella. Vid varje given tidpunkt handlägger SCC cirka 150 aktiva ärenden. Sverige har traditionellt haft en mycket stark roll för tvistlösning i öst västrelaterade affärer. Under senare år har dock antalet nationaliteter i SCC:s målskörd kraftigt ökat. Sverige och SCC har också en unik roll i det system som utvecklas för att tillvarata investerares intressen världen över. I minst 120 av i dag kända så kallade bilaterala investeringsskyddsavtal anges Sverige eller SCC som forum för tvister mellan investerare och staten. Som ett resultat är SCC den näst största institutionen i världen för investeringstvister. Under året har SCC genomfört flera framgångsrika initiativ för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom internationell tvistlösning. Æ Æ Æ Hearing i samarbete med Svea hovrätt och advokatbranschen för att vässa svenskt skiljeförfarande. Konferensen Innovation in Arbitration med 300 internationella deltagare. Lansering av Swedish Arbitration Portal med svensk praxis inom skiljemannarätten i engelsk översättning. Året innebar fortsatt hög närvaro för SCC på konferenser i Sverige och utomlands i syfte att synliggöra svensk spetskompetens. Genom SCC Newsletter sprider SCC information och kunskap om Sverige och SCC. På webbplatsen finns information på fyra språk och trafiken har ökat stadigt under året. SCC medverkar även som föreläsare på Stockholms universitet och Uppsala universitet, liksom erbjuder attraktiva praktikplatser till studenter från Sverige och utlandet. SCC:s ordförande Johan Gernandt tackades av för betydelsefulla insatser under en viktig period i SCC:s utveckling. Han efterträddes av Ulf Franke, tidigare generalsekreterare på Skiljedomsinstitutet. 177 ärenden inkom till SCC under 2012 En betrodd tredje part Tredjepartstjänsterna ger Handelskammaren en unik position bland näringslivsorganisationer. Tjänsterna utgörs, förutom internationell tvistlösning och medling, av handelsdokument och källkodsdeponering. Handelskammaren är också en av huvudmännen för Institutet mot mutor (IMM). ATA-carneter Det är handelskamrarna som utfärdar handelsdokument som till exempel ursprungsintyg och ATA-carneter. I Sverige är det Stockholms Handelskammare som har huvudansvaret för denna verksamhet. Källkodsdeponering Stockholms Handelskammare erbjuder företag att deponera källkoder. Vi har i dag över 300 kunder som använder sig av deponeringsavtal och deponerar koden till olika program. 10 Året 2012 Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare

11 Styrelsen 2012 Peje Emilsson Ordförande Kreab Gavin Anderson Eva Swartz grimaldi Bianchi Café & Cycles Peter Kopelman Kopelman Consulting AB Yvonne Berglund Vice ordförande och kassaförvaltare Yvonne Berglund Konsult AB Erica Wiking Häger Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Ann-Christin Norrström Länsförsäkringar Uppsala Michael Wolf Vice ordförande Swedbank AB Johan Karlström Skanska AB Birgitta Stymne Göransson Memira Holding AB Eva Gidlöf Tieto Sweden AB Marie-Louise Kjellström AB Nya Grand Hôtel P-O Söderberg Söderberg & Partners AB Organisation Stockholm Handelskammare är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation med drygt medlemsföretag i Stockholms län och Uppsala län. Verksamheten består av tre huvudsakliga delar: opinions- och påverkansarbete, nätverk och affärskontakter samt tredjepartstjänster. Stockholms Handelskammares kansli arbetar på uppdrag av styrelsen och består av ett fyrtiotal medarbetare totalt på kontoren i Stockholm och Uppsala. Kansliets arbete leds av vd Maria Rankka. Handelskammaren driver genom sitt dotterbolag Kungsträdgården Park och Evenemang verksamheten i Kungsträdgården och äger hälften av Stockholmsmässan. Stockholms Handelskammare är en av huvudmännen i Institutet Mot Mutor (IMM). De elva svenska regionala handelskamrarna har ett samarbetsorgan som heter Sveriges Handelskamrar. De svenska handelskamrarna är medlemmar i ICC och Eurochambres. Ekonomi i korthet 75 mkr Under 2012 uppgick koncernen Stockholms Handelskammares samlade intäkter till 75 mkr (83 mkr). 18 mkr Resultatet i koncernen: 18 mkr (-9 mkr). 360 mkr Stockholms Handelskammares egna kapital uppgick per 31 december 2012 till 360 mkr (343 mkr). Drygt medlemsföretag står bakom Handelskammaren Året VB12 är utgiven av Stockholms Handelskammare Texter: Marianne Andrée, Art Direction, projektledning: Jessica Sunnebo, OTW Fotograf: Sid 1 7, 10, 12: Camilla Lindqvist, Sid 8 9: Björn Leijon, Anna Bergkvist och Hans Alm Papper: Munken Polar, 100 g Repro: Done Tryck: Elanders NRS Upplaga: ex Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året

12 Välkomna till Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare arbetar för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i huvudstadsregionen. Till stor del handlar det om ett långsiktigt opinions- och påverkansarbete i nära samarbete med våra medlemmar. Vi driver konkreta frågor som gör skillnad på kort och lång sikt. Under året som gått har mycket handlat om behovet av ny kollektivtrafik, förstärkt infrastruktur och en ny bostadspolitik. Förslaget om förenklad andrahandsuthyrning som riksdagen klubbade i höstas är ett av de förslag vi drivit. Vi har också vunnit en seger om tunnelbanan under året. Handelskammarens opinionsarbete har bidragit till att få upp frågorna högt på den politiska agendan. Några av de rapporter vi publicerat är Trafiklösningar för ett växande Stockholm, SWOT Stockholm och Stärk Stockholm som sjöfartsstad. Handelskammarens fullmäktige antog i maj ett Framtids program för den växande huvudstadsregionen med titeln Människorna. Företagen. Staden. Programmet innehåller 50 konkreta förslag för en starkare huvudstadsregion. Vi gör huvudstadsregionen till en bättre plats för företagare Malmskillnadsgatan 46, 7 tr Box 16050, Stockholm Telefon: E-post:

huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor

huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor VerksamhetsberÄttelse 2011 stockholm står starkt det går Bra för Stockholm och huvudstadsregionen. I Stockholm och Uppsala län bor var fjärde svensk. Här skapas

Läs mer

Grattis stockholmare!

Grattis stockholmare! Grattis stockholmare! VB13 1 Det här är vi Handelskammaren är en borgmästare för huvudstadsregionen. Hos oss möts man över gränserna, diskuterar och hittar lösningar på regionens utmaningar. Tillsammans

Läs mer

Stockholms Handelskammares verksamhetsberättelse I City of Opportunity 2014 rankas Stockholm högre än städer som Berlin och Los Angeles.

Stockholms Handelskammares verksamhetsberättelse I City of Opportunity 2014 rankas Stockholm högre än städer som Berlin och Los Angeles. Handelskammarens 2 000 medlems företag har en halv miljon anställda. Full fart i hamnarna Stockholms Handelskammares verksamhetsberättelse I City of Opportunity 201 rankas Stockholm högre än städer som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister 2007 Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors om att svenskt företag tog hem uppdrag att renovera FN Idag meddelades att Skanska har fått uppdraget att renovera FN:s högkvarter i New York.

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 17 december 2012 203.8.3-444/2012 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Svar på interpellation - Hur går det med nedgrävningen av järnvägen? Ställd till stadsbyggnads och miljönämndens ordförande av Stellan Bojerud (SD).

Svar på interpellation - Hur går det med nedgrävningen av järnvägen? Ställd till stadsbyggnads och miljönämndens ordförande av Stellan Bojerud (SD). Socialdemokraternas kansli 2013-03-21 1 (2) Kommunfullmäktige Svar på interpellation - Hur går det med nedgrävningen av järnvägen? Ställd till stadsbyggnads och miljönämndens ordförande av Stellan Bojerud

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling

Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling De närmaste åren står Sverige inför en stor investeringsbom, bara i Sundsvall kommer kommunen fram till 2021 investera närmare tio miljarder kronor.

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

- l. :i. kommunen är viktiga aktörer till att bostadsbyggandet tar fart.

- l. :i. kommunen är viktiga aktörer till att bostadsbyggandet tar fart. - l :i., å ) : j I (,...nk latinlinlhd Mme:nunszyrmsnns "förvaltning Kommunfullmäktige i Sala kommun ink. - Dlarlcnr' _.,.,,., lete/emm [slutar MOTION Väckes av: Ulrika Spårebo [S] Ett första steg till

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv Juni 2017

Konjunkturen i Örebro län. kv Juni 2017 Konjunkturen i Örebro län kv1 2017 Juni 2017 Konjunkturläget 2017 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län och

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. kv December 2016

Konjunkturen i Uppsala län. kv December 2016 Konjunkturen i Uppsala län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Uppsala län

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Statliga jobb. till Gävleborg

Statliga jobb. till Gävleborg Statliga jobb till Gävleborg Inledning Varför statliga jobb till Gävleborg? Genom att ingå ett samhällskontrakt vill vi utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Konjunkturen i Gävleborgs län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Gävleborgs län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län,, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015 Photo: Henrik Trygg Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

till Stockholm Året VB16 ÅRET 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE 1

till Stockholm Året VB16 ÅRET 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE 1 Välkommen till Stockholm Året VB16 ÅRET 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE 1 Året 2016 2 Välkomna! Vår huvudstadsregion är fantastisk, full av möjligheter. Men det finns utrymme

Läs mer

Skiljemannautbildningen 2013-2014

Skiljemannautbildningen 2013-2014 Skiljemannautbildningen 2013-2014 -VI UPPREPAR SUCCÉERNA FRÅN 2006, 2008 OCH 2010 Skiljemannautbildningen 2013-2014 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

GOLFENS KLUBBCHEFS UTBILDNING

GOLFENS KLUBBCHEFS UTBILDNING G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N Väx genom golfen! HAR DU AMBITIONEN att bli klubbchef? Är du redan klubbchef och vill utvecklas? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av golfanläggningen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Hudiksvalls Vänner. Årsberättelse. Inbjudan till ÅRSMÖTE 2014. Måndag den 31 mars kl 18.00, på Nordea Storgatan 35. Sedvanliga mötesförhandlingar

Hudiksvalls Vänner. Årsberättelse. Inbjudan till ÅRSMÖTE 2014. Måndag den 31 mars kl 18.00, på Nordea Storgatan 35. Sedvanliga mötesförhandlingar Hudiksvalls Vänner Årsberättelse Inbjudan till ÅRSMÖTE 2014 Måndag den 31 mars kl 18.00, på Nordea Storgatan 35 Sedvanliga mötesförhandlingar Efter årsmötet, ca 18.30, fortsätter vi kvällen med: ------

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016 Photo: Henrik Trygg Stark avslutning på året i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Primär målgrupp: lokala och regionala beslutsfattare inom privat och offentlig sektor Vad gör vi? Omvärldsbevakning

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv September 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer