Är Hongkong nu på väg mot full demokrati?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är Hongkong nu på väg mot full demokrati?"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr HONG/ Hongkong Generalkonsul Lars Danielsson UD-ASO Dnr 27 Är Hongkong nu på väg mot full demokrati? Kampen för demokrati kan se olika ut i skilda delar av världen. På många platser sker demokratisk utveckling i snabba steg och ofta med stora personliga uppoffringar för dem som går i spetsen för kampen för människors rätt att påverka sin tillvaro. I Hongkong påminner processen mot full demokrati mer om lusens klättring på en tjärad sticka. På midsommarafton 2010 trettiofem år efter att den brittiska kolonialadministrationen införde den första trevande demokratiseringen av samhällssystemet på båda sidor om Victoria Harbour godkände Hongkongs parlament, LegCo, ett paket av rösträttsreformer som tar den forna kronkolonin ytterligare ett litet steg på vägen mot ett fullständigt genomförande av allmän och lika rösträtt. Men det kommer att dröja åtminstone tio år till innan det går att säga att Hongkong helt lever upp till de krav som ställs i internationella konventioner om civila och politiska rättigheter. Händelseförloppet sedan regeringen presenterade sitt förslag till rösträttsreformer i november förra året har varit fyllt av politisk dramatik även om det mesta av dramat har utspelats i ytterst civiliserade former i sammanträdesrum av olika slag. Utan att alltför mycket gå in på detaljerna (den intresserade kan ta del av vår tidigare rapportering på generalkonsulatets hemsida, innebar regeringens förslag ett breddande av den krets som nominerar och väljer en ny regeringschef samt en utökning av antalet platser i parlamentet från 60 till 70. Av de tio nya ledamöterna

2 2(5) skulle hälften väljas i de fem geografiska valkretsar som finns och hälften av ledamöterna av de direktvalda stadsdelsnämnderna (district councils). Därigenom bevarades den 50:50-fördelning av geografiskt valda ledamöter och ledamöter valda i s.k. funktionella valkretsar som den kinesiska folkkongressens ständiga utskott hade satt upp som ett ingångsvärde för hela processen. Förslaget dömdes snabbt ut av den demokratiska oppositionen som ett otillräckligt steg mot den allmänna och lika rösträtt som utlovats till Eftersom denna sitter på en blockerande minoritet i LegCo, riskerade processen att gå mot ett upprepande av ett misslyckat reformförsök Dock visade det sig snart att oppositionen var splittrad i sina taktiska överväganden. Det största oppositionspartiet Democratic Party tyckte sig ändå kunna se utrymme för att förhandla kring regeringens förslag medan Civic Party och League of Social Democrats (LSD) inte ville lyssna på det örat. De båda senare partierna valde i stället att försöka locka fram en de facto folkomröstning om förslaget genom att låta fem av sina ledamöter en i varje valkrets avgå för att locka fram fyllnadsval och därigenom öka det politiska trycket på regeringen. Denna taktik misslyckades dock tämligen kapitalt när fyllnadsvalen i maj inte lockade mer än 17 procent av valmanskåren till valurnorna. (De fem ledamöterna som avgått blev dock alla omvalda.) Parallellt med detta inleddes förhandlingar mellan en allians av moderata demokrater (huvudsakligen från Democratic Party) och regeringen. Relativt snart omformades dessa dock till förhandlingar mellan demokraterna och centralregeringen/kommunistpartiet i Peking, företrädda av ledningen för det kinesiska förbindelsekontoret i Hongkong. Det nya här var att förhandlingarna fördes tämligen öppet, komplett med fototillfällen före och korta pressträffar efteråt. Hongkongregeringen försökte dra sitt strå till stacken genom en massiv reklamkampanj för sina förslag, kryddad med flygbladsutdelning av t-shirt klädda regeringsmedlemmar som såg minst sagt obekväma ut när de försökte påkalla uppmärksamheten hos ointresserade shoppande Hongkongbor. Förhandlingarna såg dock ut att gå om intet när centralregeringen tycktes avvisa ett förslag från demokraterna att de fem nya ledamöter som skulle utses av stadsdelsnämnderna i stället skulle väljas av alla de Hongkongbor som inte har någon rösträtt i de funktionella valkretsarna (vilket är ca 93 % av valmanskåren). När EU-kretsen mötte det kinesiska utrikesministeriets högste

3 3(5) representant i Hongkong en vecka före omröstningen i LegCo beklagade denne att det inte skulle gå att nå en överenskommelse. Men dagen efter detta möte kom helt plötsligt signaler om att en kompromiss skulle vara möjlig och i den gångna helgen kunde regeringschefen Donald Tsang plötsligt meddela att det fanns en överenskommelse. Vid en EU-lunch i onsdags berättade Tsang att han under fredagen talat direkt med såväl president Hu Jintao som den för Hongkong ansvarige vice presidenten Xi Jinping. Han hade förklarat för dem att konsekvenserna för Hongkongs politiska liv skulle bli mycket besvärliga om inte en överenskommelse nåddes på basis av demokraternas förslag. Och lo and behold, de båda statsledarna gav sitt samtycke. Så med röstsiffrorna 46 13, klart över den nödvändiga två tredjedels majoritet som krävdes, har LegCo just godkänt paketet. Det som skett under det senaste halvåret kommer på kort sikt att få stor betydelse för Hongkongs politiska liv, medan effekterna på demokratiseringsprocessen troligen är mer begränsade. Det måste ses som en stor framgång för regeringen och främst för regeringschefen Donald Tsang personligen att det blev en överenskommelse. Ett misslyckande hade lett till en lame duck -situation för en regering som brottas med rekordlåga opinionssiffror. Nu kan Donald Tsang använde sina två sista år till att försöka klara av några av de politiska frågor av mer traditionellt slag som fortfarande ligger olösta införande av en allmän sjukförsäkring, genomförande av konkurrenslagstiftning och en lag om minimilöner och en mer effektiv kamp mot luftföroreningarna. Samtidigt har processen illustrerat att i de avgörande frågorna är det Peking och inte Hongkong-regeringen som bestämmer. Bilderna från förhandlingarna mellan representanter för Democratic Party och representanter för det kinesiska förbindelsekontoret med lokala regeringsföreträdare på ett iögonfallande sätt frånvarande sände en tydlig signal om att Pekings inblandning i Hongkongs angelägenheter inte bara gäller utrikes- och försvarspolitik. Farhågor om att förbindelsekontoret mer och mer får karaktären av en andra regering för Hongkong vädras nu på ledarsidor och i politiska tal.

4 4(5) För den demokratiska oppositionen blir situationen problematisk. Klyftan mellan de moderata krafterna i Democratic Party och de två andra partierna framstår just nu som mycket stor med utväxlande av många hårda ord och förolämpningar. Samtidigt som man fortfarande har ett gemensamt slutmål ett fullt ut demokratiskt styrt Hongkong är skillnaderna i synen på taktiken för att nå detta mycket stora. Det traditionella samarbetet mellan partierna i de flesta frågor kommer att bli svårt för en tid framåt. Även inom de tre demokratiska partierna kan effekterna av det som skett bli betydande. En av de sju LegCo-ledamöterna från Democratic Party deklarerade efter omröstningen att han lämnar sitt parti (och troligen går in i LSD) och anfadern till den demokratiska rörelsen i Hongkong, Martin Lee, säger att han också överväger att gå ur det parti han en gång var med och grundade. Partiets ordförande, Albert Ho, har fått mycket beröm från regeringssidan för sin vilja att ta ansvar men kallats förrädare av de radikala krafterna på den demokratiska sidan. De senare kommer dock ha svårigheter att få genomslag för sina attacker mot Ho, eftersom denne har utomordentligt starka credentials på MR-området, bland annat genom sitt ordförandeskap i Chinese Human Rights Lawyers Concern Group som stöder förföljda kinesiska MR-advokater. Democratic Party kommer säkerligen att akta sig under de närmaste månaderna för att bli ihjälkramade av regeringen. Det är känt att Donald Tsang gärna skulle vilja plocka in några demokrater i sin regering men detta har Albert Ho nu på nytt avvisat. Civic Party, vars ledande personer alla är ytterst vältaliga men ibland något verklighetsfrånvända jurister, riskerar att hamna i den politiska öknen efter att ha lierat sig med det radikala LSD. Möjligen räddas man av den formidabla uppvisning som dess ledare Audrey Eu gjorde i en TV-sänd debatt med regeringschefen Donald Tsang i mitten av juni. Mötet mellan den folkvalda politikern Eu och den duglige byråkraten Tsang slutade med knock out-seger för den förstnämnda. Den legitimitet som denna debattseger gav (direktsända debatter av detta slag är mycket ovanliga här), kan nog Civic Party behöva under den närmaste tiden. League of Social Democrats befinner sig redan i den politiska öknen och har inget emot att fortsätta där. Dess ledamöter framträder numera mest som ett

5 5(5) slags sämre stå upp-komiker och pumpar ut ett populistiskt budskap blandat med allehanda upptåg. Det finns en del tecken som tyder på att partiets radikalisering så småningom kan ta sig uttryck i någon form av självständighetskrav för Hongkong, något som i ett slag skulle spetsa till den politiska situationen här. Donald Tsang kallar numera LSD för anarkister även offentligt. Innebär omröstningen att Hongkong tar ytterligare steg mot ett mer demokratiskt styrelseskick? Ja, det måste man nog säga. Antalet direktvalda ledamöter i parlamentet kommer att bli större och de elektorer som 2012 skall utse ny regeringschef blir 50 procent fler. Samtidigt innebär de nu antagna reformerna ingen garanti för att allmän och lika rösträtt kommer att genomföras 2017 för valet av regeringschef och 2020 för LegCo-valet. Huvudkravet från den demokratiska oppositionen - att steg skall tas redan 2012 mot en fullständig avveckling av de korporativa funktionella valkretsarna kan knappast sägas ha blivit tillgodosett. Vad som nu sker är att målramen relativt snabbt flyttas till valen Det finns tydliga indikationer både från regeringen i Hongkong och den i Peking att man egentligen inte heller då vill avveckla detta system som uppenbart strider mot principen om varje rösts lika värde. Att det blev en uppgörelse bidrar ändå till en stunds politisk arbetsro i ett läge där Hongkong behöver ägna mer kraft åt att stärka sin konkurrenskraft mot omvärlden och skapa ett samhälle där fler kan få del av det växande välståndet. Att en klar majoritet av Hongkongs befolkning stöder uppgörelsen visas redan av en rad opinionsundersökningar. Men lika klart är att en majoritet av Hongkongs invånare inte låter sig nöjas förrän det som kallas Asia s World City styrs efter internationellt accepterade demokratiska principer. Och dit är det minst tio år. DANIELSSON

Kapitel 3 Vad är demokrati?

Kapitel 3 Vad är demokrati? Kapitel 3 Vad är demokrati? 70 Kapitel 3 Vad är demokrati? Hur är det ställt med demokratin i världen? Och vad är egentligen demokrati? I det här kapitlet berättar vi om vilka länder som är demokratier

Läs mer

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati?

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati? Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre demokrati? [2] Mer eller mindre demokrati? Mer eller mindre demokrati? [GÖSTA TORSTENSSON] Mer eller mindre demokrati? [3] Mer eller mindre demokrati? Författare:

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Sofia Uggla. De kritiska rösterna. En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus

Sofia Uggla. De kritiska rösterna. En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus Sofia Uggla Så tystas De kritiska rösterna En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus Så tystas de kritiska rösterna En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet,

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Bild: Claudio Brescani/SCANPIX. Tommy Möller. Lobbyism i den svenska riksdagen

Bild: Claudio Brescani/SCANPIX. Tommy Möller. Lobbyism i den svenska riksdagen Bild: Claudio Brescani/SCANPIX. Tommy Möller Lobbyism i den svenska riksdagen Juni 2009 Tommy Möller Lobbyism i den svenska riksdagen Styrelseskickets förändring: från korporatism till pluralism Frågan

Läs mer

Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner

Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner Europapolitisk analys JUNI NUMMER 7-2008 Joakim Nergelius * Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner Sammanfattning Ett av de centrala rättsområdena inom EU-rätten, och ett av dem som

Läs mer

Dilemman i samarbete. politiker och tjänstemän. 3 Erfa-rapport. Leif Jonsson Viveka Nilsson Johan Wänström Mikael Hellström Ulf Ramberg

Dilemman i samarbete. politiker och tjänstemän. 3 Erfa-rapport. Leif Jonsson Viveka Nilsson Johan Wänström Mikael Hellström Ulf Ramberg Dilemman i samarbete mellan politiker och tjänstemän Leif Jonsson Viveka Nilsson Johan Wänström Mikael Hellström Ulf Ramberg 3 Erfa-rapport Dilemman i samarbete mellan politiker och tjänstemän Leif Jonsson,

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Beredningen för demokratifrågor - programarbete - politisk delaktighet Rätt att rösta! SKL:s beredning för demokratifrågor

Läs mer

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar 1 Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar [Intervjun gjordes av David Finkel, redaktör på Against the Current, den amerikanska organisationen Solidaritys tidning. Intervjun gjordes 6

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Subsidiaritet ett tomt löfte

Subsidiaritet ett tomt löfte Forum för EU-debatt Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet ett tomt löfte Rapport nr 1 EU:s SUBSIDIARITETSPRINCIP ETT TOMT LÖFTE Av Anne-Marie Pålsson Docent, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

Läs mer