TräIN GODA EXEMPEL TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET"

Transkript

1 TräIN TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET GODA EXEMPEL

2 TräIN skapar möjligheter för träindustrin i norr Affärsutveckling för industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. Nätverk och samarbete ger små- och medelstora företag möjlighet att ta del av det senaste inom forskning och utveckling. Utvecklingsprogrammet TräIN har i två etapper sedan 2008 skapat kontakter mellan företag, universitet och samhälle så att regionens träindustriföretag hittar nya kunder och marknader. I dagens globalisering är det viktigt att genom bland annat hållbar produktion och hög kvalitet bli mer konkurrenskraftig gentemot större företag. Genom samverkan mellan Luleå tekniska universitet och IUC Norrbotten har TräIN blivit spindeln i nätet och bidragit till regional utveckling och det nationella trähusbyggandet. Visionen har varit att träindustrin i norr ska vara ledande i Norden när det gäller att utveckla, producera och sälja hållbart och industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. Som ett första steg, ska den vara ledande på en nordisk marknad och ett självklart val vid de stora byggsatsningar som planeras i Norrbotten. När nu TräIN avslutas vid årsskiftet diskuteras ett nytt, gemensamt handlingsprogram för träindustrins framtid i regionen. Målet är att fler företag ska bli nationellt ledande och kunna konkurrera på marknader utanför regionen. I Norrbotten och Västerbotten är trenden tydlig att bostadsbyggandet ökar i de större städerna. De kommande tio åren ökar dessutom behovet av nya bostäder markant i Malmfälten och andra samhällen med gruvbrytning. Omfattande vindkraftsutbyggnad och satsningar på infrastruktur medför även det ökat behov av nya bostäder i hela regionen. Detta innebär stora möjligheter för fortsatt utveckling av små och medelstora träindustrier i norr. Men det behövs en gemensam strategi som kan samla företagen för större åtaganden. I denna skrift har vi samlat några av de goda erfarenheter som gjorts under TräIN 2, Lars Stehn Professor i Träbyggand vid Luleå tekniska universitet och projektledare för TräIN ÖVERGRIPANDE MÅL TräIN Affärsutveckling Produktutveckling Produktionsutveckl Hållbart byggande Hållbara produkter Kompetensutveckl Kommunikation PROJEKTÄGARE Professor Lars Stehn, avdelningen för Träbyggnad vid Luleå tekniska universitet. tel Projektet drivs i samarbete med Anders Wäppling, styrelseordf IUC Norrbotten. tel PROJEKTLEDARE Industriplattformen: Christer André Tel Kompetensplattformen: John Sandström Tel KOMMUNIKATÖRER Gunbritt Överby Tel Hanna Harila Tel

3 TräIN - en spindel i nätet SPACE INTERIOR Space Interior, mera känt som Siverts Inredningar, är ett gammalt och välrenommerat företag som drivs i ny och ung regi och nu också med nytt namn. Företaget har flyttat runt en del, senast från Öjebyn till modernt utrustade lokaler i Kalix i samband med att Part AB i Kalix köpte företaget Från att ha tillverkat främst möbler och specialinredningar, bland annat till MAX-restaurangerna, investerar man nu mot ett flexibelt produktsortiment när det gäller utseende/utformning, konstruktion och leverans/logistik. Alla produkter erbjuds i flexibla storlekar. Under 2013 har företaget investerat cirka fem miljoner i nya maskiner och produktionssystem för att kunna köra produktionen i Batch-size-1. Varje enskild produkt går genom tillverkningskedjan som en unik produkt. Det ger nya möjligheter med kortare ledtider från beställning till leverans, flexibilitet vid t ex projekt med många tillval, tillverkning mot behov, leverans av rätt produkter i rätt tid samt lägre kostnad för korta serier. Det nya produktionssystemet baseras på Lean Production i kombination med filosofier från Mass Customization. Inkörningen beräknas vara klar innan årsskiftet. En produktionslinje för 3D-laminering hör också till nyinvesteringarna. Det är en välbeprövad teknik inom massproduktion och används av t ex Merzedes och BMW, men framför allt i högkvalitativa kök och möbler. Den ger en skarvfri yta och ett jättestort urval av dekorer. Sedan 2006 är Daniel Hansson, andra generationen Hansson, företagets VD blir ett spännande år, säger han. Då presenterar vi många produktserier där vi kombinerar de nya innovationerna för att få stor flexibilitet och rationell produktion. Till Part AB, som tillverkar modulbyggda badrum, levererar Space Interior badrumsinredningar motsvarande cirka 20 procent av omsättningen. Space Interiors produkter tas fram i samarbete med inredare och arkitekter. Anders Björkén, välkänd inredningsdesigner från Luleå, har t ex formgivit en serie badrumsmöbler som man tillverkar och säljer genom VVS-grossister i landet. TräIN är jätteviktigt för träföretagen i länet. Vi har varit med på flera studieresor och kompetensutvecklingsdagar. Det hade varit väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, för oss att själva arrangera den typen av resor och utbildningar, så vi uppskattar verkligen att det finns en spindel i nätet som har den rollen. Nätverkandet är också en viktig del i det hela. Att få möjlighet att träffa kollegor från andra träföretag i regionen och utbyta idéer och erfarenheter. Tack vare det har vi idag samarbete med bland annat Finsnickeri i Råneå. Daniel Hansson, VD Siverts Inredningar. 1

4 LUSTHUSBACKEN Ett klimatsmart bostadsområde Långsiktig hållbarhet, trygghet och attraktivitet. Det är nyckelorden när Piteå kommun bygger en- och flerfamiljshus i det nya området Lusthusbacken på Furunäset. Husen, som byggs i trä, blir så kallade lågenergihus. Att elförbrukningen ska ligga under 58 kilowattimmar per kvadratmeter och år, är ett uttalat och tydligt krav som ställs på de byggföretag som visar intresse. Husen ska också i möjligaste mån byggas av förnyelsebara råvaror Piteå kommun äger marken och fördelar uppdragen till byggföretag som uppfyller de uppställda kraven. Kunden och byggföretaget gör sedan upp affären. Fem företag har hittills visat intresse av att vara med och bygga på Lusthusbacken: Englundshus, Stenbackens, Vittjärvshus, Glommershus och Villa Varm. Husmodellerna har tagits fram i samverkan mellan arkitekter och byggföretag för att uppnå hus med bra förutsättningar att följa byggprogrammet. Man lägger stor vikt även vid utomhusmiljön på Lusthusbacken. En grupp studenter från inriktningen Arkitektur och Väg- och vattenbyggnad vid LTU har i en 3D-visualisering gett förslag på hur de tycker att den ska utformas. De som anmält intresse för att bo här kommer också de att få vara med och påverka och ambitionen är att skapa ett grönt och vackert område. Villa Varm Villa Varm är tillsammans med Englundshus, Stenbackens, Vittjärvshus, Glommershus ett av de fem husföretag som deltar i projektet Lusthusbacken i Piteå. Villa Varm, som finns i Altersbruk, ett par mil norr om Piteå, har tillverkat lågenergihus sedan Affärsidén är att direkt till kund sälja och tillverka hus som har ett långsiktigt perspektiv på sitt boende och som värderar en robust och välisolerad konstruktion av hög kvalitet. Ett välisolerat hus med låg energiförbrukning kan spara en hel del pengar är ett faktum som man vid Villa Varm har tagit fasta på. FAKTA - Fem villor, fem radhus och fyra flerfamiljshus - Alla hus byggs i trä och inget är högre än tre våningar - Alla hus är anslutna till fjärrvärme från Piteå Energi och förbrukningen ska ligga på kilowattimmar per kvadratmeter och år. - Husen byggs strandnära men det blir en minst 30 meter bred passage fram till vattnet. - Lusthusbacken blir bilfritt och boende och besökare hänvisas till en gemensam parkering. - Det ska finnas 30 odlingslotter á nio kvadratmeter för de som bor här. - Genom området löper en gångväg ner till vattnet. Eftersom vi är verksamma i Piteå kommun och angelägna om att följa med i det som händer när det gäller lågenergi- och passivhusbyggande, känns det självklart att vi vill vara med och bygga på Lusthusbacken. Det blir spännande att vara med och följa projektet på nära håll. Förhoppningsvis kommer vi också att lära oss sådant som vi har nytta av i vår ordinarie husproduktion. Håkan Björkman, VD Villa Varm 2

5 PITEÅ KOMMUN Satsar på hållbart byggande på kommunal mark Piteå kommun har länge arbetat medvetet med en miljöprofil. Det var därför naturligt att bostadsområdet Lusthusbacken på Furunäset skulle få en miljö- och lågenergiprofil. Planerna för Furunäset är stora. Man vill i etapper och över längre tid bygga totalt 250 bostäder. I takt med att kunskap, teknik, lagkrav och internationella miljömål utvecklas ska programmet uppdateras så att det fortsätter att stimulera bebyggelse med hög kvalitet inom miljö, teknik och gestaltning och så att erfarenhet från en byggnadsetapp kan överföras till nästa. Ett långsiktigt mål är också att kvalitetsprogrammet för Furunäset ska utvecklas till ett generellt program för hållbart byggande på kommunal mark i hela Piteå kommun. Hållbara Furunäset var också en del i projektet Trästad 2012 som Piteå tillsammans med 17 andra kommuner deltog i. Syftet var att uveckla kompetens inom industriellt byggande och målet att ge insikt i hur man planerar och utvecklar städer med låg klimatbelastning. LÅGAN, som drivs av IUC, är ytterligare ett samverkansprojekt där Piteå kommun tillsammans med Boden, Gällivare och LKAB deltar. Piteå kommun är en av de nio kommuner som medfinansierar TräIN. De övriga är Kiruna, Gällivare, Pajala, Kalix, Boden, Luleå, Älvsbyns och Arvidsjaurs kommun. Lindbäcks bygg satsar högt Att bygga Sveriges högsta trähus är en utmaning som Lindbäcks bygg i Piteå tänker anta. Idag kan vi bygga sju våningar högt med stomme i träkonstruktion, säger Stefan Lindbäck, VD vid Lindbäcks bygg, men vi har idéer för hur vi skulle kunna bygga 13 våningar högt Projektet är tänkt att ske i samarbete med Stenvalls trä som äger 47 hektar mark på Lövholmen, nära centrala Piteå. Här ska höga trähus uppföras på två områden, det ena alldeles vid vattnet. Tid för byggstart är ännu inte bestämd. Vi ville redan från början arbeta på ett annorlunda sätt. Istället för att bara ha med kommunens tjänstemän i planprocessen skapade vi en arbetsgrupp med representanter från träbyggnadsinstitutionen på LTU och en projektledare från IUC för att representera träföretagen. Vi har god erfarenhet av IUC Norrbotten sedan tidigare och det är bra för kommunen att ta tillvara på de nätverk som finns. Hans Ruthberg, näringslivsutvecklare Piteå kommun, processledare Trästad 2012 i Piteå och med i LÅGAN s styrgrupp. Engagemang vässar företagen Genom TräIN kan Norrbottens mindre träföretag ta del av större projekt som Lusthusbacken och tidigt få erfarenhet av och arbeta efter de striktare energikrav som kommer. Resultaten får vi också nytta av vid stadsomvandlingen i Malmfälten Med den byggboom som väntas där är det viktigt för lokala mindre företag att utvecckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster genom att samverka mellan olika branscher. Med TräIN har IUC Norrbotten medverkat till utvecklingen av länets träföretag och bland annat ordnat med mässor och seminarier och förbättrat samarbetet mellan träföretagen och universitetet. Christer André, IUC Norrbotten och projektledare Industriplattformen 3

6 GLOMMERSHUS Bättre kompetens ger ökad produktion Glommershus har byggt lågenergihus sedan verksamheten startade Lika viktigt som tjock isolering har det varit att åstadkomma god lufttäthet. I kombination med energieffektiva installationer har det gett hus med låg energiförbrukning. Även ekologiskt hållbart byggande är ett signum för företaget. Byggmaterial utan farliga kemikalier, och en konstruktion utan plastfolie och mineralull, bidrar till att ge husen ett bra inomhusklimat. Lågenergihusen byggs även i volymer I fabrik. De kan monteras och färdigställas bara några veckor efter leverans. Glommershus är ett av de fem norrbottniska hustillverkare som deltar i byggandet av fem lågenergihus i trä på Lusthusbacken i Piteå. Vi slår oss inte till ro med det vi uppnått hittills. Vi arbetar ständigt med att förbättra produktionen och öka vår kunskapsbank. För att säkra kvalitén arbetar vi bland annat med ett standardiserat arbetssätt inom ramen för det man kallar LEAN-produktion. En del i vårt strävande mot högre effektivitet och bättre kvalitét är att använda tredimensionella ritprogram för att visualisera våra hus. När visualiseringen är klar gör vi produktionsritningar i 3D och mängdberäkningar exporteras till vårt adminstrativa system där arbetet med kalkylering tar vid. Alla data som behövs för att driva ett husprojekt finns samlade i ett och samma program. På så vis minskar risken för onödiga fel som annars kan uppstå. Målet är att vi ska växa i samarbete med andra likasinnade aktörer. I vårt nätverk finns byggfirmor, materialleverantörer och några av Sveriges främsta arkitekter inom området. Därför har vi bästa tillgängliga kunskap om hur man bygger ett lågenergihus med sunda material. Anders Eriksson, VD Glommershus 4

7 Samverkan synliggör träbranschen och ger den ett lyft FINSNICKERI Finsnickeri tillverkar inredningskombinationer av trä, glas och metall. Altandörrar, fönster och glaspartier dominerar produktionen. Cathrine Lindberg hade ingen erfarenhet från träbranschen när hon 1998 startade sitt företag i Råneå. - Folk frågar hur jag vågade. Det har jag själv aldrig funderat över. Jag sökte helt enkelt en möjlighet att kunna starta eget, berättar hon. I köpet ingick en del maskiner som Älvsbyhus tidigare använt för att tillverka fönster och ett avtal som har förnyats kontinuerligt om att leverera altandörrar åt Älvsbyhus, så det gör Finsnickeri fortfarande. Kontinuerlig produkt- och produktionsutveckling är viktiga faktorer i Cathrines entreprenörskap liksom service och marknadsanpassning. Ett färskt exempel på nytänkande är EasyWin, ett patentsökt kasettsystem för runda fönster. Det nya är att det runda fönstret vid fabriken monteras i en kvadratisk kassett, komplett med trä, glas och plåt. Det gör det mycket enklare att sedan montera fönstret på plats i huset. Cathrine och Finsnickeri, har varit medlem i projektet TräIN sedan starten EasyWin TräIN har gett träindustrin ett lyft genom att visa på olika möjligheter som företagen kan samverka på och vilka mervärden som det i sin tur kan innebära. Eftersom jag inte hade någon tidigare erfarenhet från träbranschen, har samarbetet med studenter och forskare vid LTU gett oss kunskap som har betytt mycket för vår verksamhet. Nätverket har också hjälpt träbranschen att bli mer synlig och tydlig. Det är spännande för mig, att som en i styrgruppen kunna vara med och påverka. Cathrine Lindberg, VD Finsnickeri Nya utmaningar kräver nya kompetenser Att hitta ny och kompetent arbetskraft och att ersätta pensionsavgångar, är en stor utmaning för växande företag i Norbotten. Inte minst på grund av den arbetskraftsbrist och de lönenivåer som nu gäller i Malmfälten. Inom ramen för IUC Kompetens Norr jobbar vi med att erbjuda kvalificerade och korta utbildningar som företagen efterfrågar. Vi lyssnar på företagen för att utifrån deras behov och synpunkter skräddarsy varje utbildning så att många vill och kan medverka. Det handlar om både innehåll och tajming rätt utbildning vid rätt tidpunkt och koncentrerat i tid. Längre utbildningar än två dagar i sträck passar få av de företag vi vänder oss till. Vi hjälper även till vid nyrekryteringar. Då har vi god nytta av vårt stora nätverk och våra mycket goda relationer med företag och organisationer som gärna bidrar till företagsutveckling i länet. John Sandström, projektledare kompetensplattformen, IUC Norrbotten 5

8 Villa Varm POLARDÖRREN Hos Polardörren vill man förändra vår syn på ytterdörren, från att bara vara något som stänger kylan ute till att också bli en inredningsdetalj som genom sin design bidrar till att ge vårt hem och vårt hus ett personligt uttryck. Visionen är att bli marknadens mest kreativa och flexibla ytterdörrstillverkare genom modern teknik och kundanpassad design. Av de cirka ytterdörrar som varje år tillverkas i Sverige, står Polardörren för eller drygt åtta procent. Men den svenska marknaden kan svälja fler dörrar, säger företagets 6 VD Mikael Tinglöf. - Det gäller att kunna jobba med korta serier, snabbt uppfatta trender, kunna förändra och tänka nytt, berättar han. Vår flexibilitet och kreativitet växer fram tack vare att vi arbetar i en liten och platt organisation där vi har roligt och kan ta snabba beslut, tillägger han. Nina Nordberg arbetar som marknadsansvarig på Polardörren och också ledamot i TräIn s styrgrupp. TräIN skapar kontakter med andra träföretag och LTU Måste dörrar se ut som de alltid har gjort? Kan de få nya funktioner? Vi tillverkar en uppsjö av olika modeller och köparen kan dessutom välja kulör, träslag, glas och låsalternativ. Design är ett viktigt konkurrensmedel. Vi samarbetar med duktiga formgivare och har tagit fram nya modeller tillsammans med studenter vid Beckmans Designhögskola och vid LTU. Vi vill lära oss och utvecklas, men tittar inte bara på hur andra dörrtillverkare gör. Vi hämtar också inspiration från t ex teknikutveckling i andra branscher och frågar oss om det kan finnas andra sätt att tillverka på, andra material etc. Genom TräIN möter vi och blir inspirerade av andra träföretag i länet och kan få hjälp av forskare och studenter vid LTU. Mikael Tinglöf, VD Polardörren

9 TRÄBYGGARNA TräIN gör det möjligt för oss att vara med på mässor I Törefors utanför Töre tillverkar och säljer Träbyggarna det mesta som har med bastu och bastubad att göra, även basturum/inomhusbastu i olika modeller och med olika inredningsalternativ. Dessutom gör man friggebodar och andra typer av mindre stugor. Företaget startades 2001 i liten skala, men har under årens lopp vuxit. Idag levererar man sina produkter över hela landet men även till våra grannländer, i huvudsak Norge och Danmark, samt till övriga Europa. Träbyggarnas stugor levereras som monteringsfärdiga byggsatser som kunden själv får montera och de kan även anpassas utifrån enskilda kunders behov. - De tillverkas speciellt med tanke på att de flesta som någon gång hållit i en hammare ska kunna montera sin egen bastu eller stuga, säger Hans Johansson, en av de två delägarna. I Törefors finns även en mindre butik där man säljer bastutillbehör, bastuaggregat, inredningar, paneler mm och naturligtvis också det ordinarie produktsortimentet. Men man säljer också produkterna via en webbutik. IUC och TräIN gör mycket som är bra för oss småföretagare i träbranschen. Vi har fått en möjlighet att träffa varandra och nätverka i olika sammanhang, till exempel på kurser och i samband med mässor. Vi har bland annat deltagit i en marknadsföringsutbildning och på Hem- och villamässan. Utan det samordnade arran gemang som vi blev inbjudna till, hade det inte varit varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt för oss att delta eftersom mässor är väldigt resurskrävande. Lars Andersson, Träbyggarna 7

10 Examensarbeten - ett bra sätt att kompetensutveckla Hos Lundqvist Trävaru i Öjebyn har man sedan början av 2000-talet tillverkat lättmonterade byggsatser som säljs över hela landet. Alla byggnader bygger på ett och samma modulsystem - ett så kallat småblocksystem. Det som skiljer byggnaderna åt, förutom bredd, längd, vägghöjd och taklutning är olika tillval som man kan göra. Det gör det enkelt att bygga t ex garage, fritidshus, stall och carportar. Lundqvist Trävaru är ett växande företag med en vision om att bli det självklara förstahandsvalet vid uppförande av små och medelstora byggnader. Målet är på kort sikt en fördubblad omsättning och ökad konkurrenskraft. För i första hand fritidshus, vill man även börja tillverka LUNDQVIST TRÄVARU Sandra Söderström studerar till civilingenjör arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Sedan i juni arbetar hon med sitt examensarbete som är ett utvecklingsprojekt där Plusshus, Lindbäcks och Älvsbyhus ingår. Samtidigt jobbar hon på Älvsbyhus två dagar i veckan, något som hon ska fortsätta med på heltid när hon är klar med sin utbildning i november. En viktig del i Sandras examensarbete är Energikuben, som finns utanför F-huset på universitetscampus i Luleå och som är ett samarbetsprojekt mellan LTU och Lindbäcks Bygg i Piteå. Idén är att i olika väderförhållanden mäta lufttäthet och värmegenomsläpplighet med värmekamera. Man mäter 8 större och mer färdigställda väggelement som går ännu snabbare att sätta upp på byggplasen. Lundqvist Trävaru har flera gånger engagerat studenter vid Luleå tekniska universitet som i sina examensarbeten tittat närmare på utvecklingsmöjligheter för företaget. Det har varit allt från energieffektivisering, LEAN-arbete, utveckling av databasstruktur och projektplanering till projektering av nya husmodeller och utveckling av 3D-system för offerering, planering och produktion. Kopplingen studenter, utvecklingsarbete och framåtskridande har blivit en framgångsfaktor för många små och medelstora företag inom träindustrin i Norrbotten. Jag är övertygad om att vi inte skulle vara där vi är idag om det inte vore för vårt samarbete med LTU och dessa studenter. Den investerade tiden i ett utvecklingsprojekt tillsammans med studenter kan ge en fantastisk avkastning! En annan viktig framgågsfaktor för oss har definitivt vart TräIN. Utbildningarna, studiebesöken och nätverket med andra företag har gett oss både inspiration och idéer för hur vi ska vidareutveckla vår verksamhet. Samuel Holmström, Lundqvists Trävaru SANDRAS examensarbete ger jobb på Älvsbyhus vanliga fel som t ex brister vid isolering, otätheter eller konstruktionsbetingade köldbryggor. Felen konstrueras i utbytbara komponenter till Energikuben så att man alltid vet hur stort felet är och kan koppla det till mätresultatet. Syftet är att få kunskap om vilka toleranser som krävs för en viss nivå på värmeläckage och lufttäthet - viktig kunskap för byggproduktionen som får nya kvalitetsnivåer att styra mot. Sandra Söderström har satt in och testat byggelement från Plusshus, Lindbäcks och Älvsbyhus i Energikuben för att kolla luftflödet i blockskarvarna så att man får reda på om man behöver göra förändringar i konstruktionen. Nya och skärpta energikrav gör att vi måste utveckla våra huskonstruktioner så att de motsvarar de kriterier som gäller. Även Norge, som är en stor marknad för oss, skärper kraven men där mäter man inte på samma sätt och kraven ser därför delvis annorlunda ut där. För att klara av det utvecklingsarbete som krävs behöver vi kvalificerad kompetens. Genom det arbete som Sandra Söderström har gjort hos oss i sitt examensarbete var hon ett självklart val. Kent Johansson, VD Älvsbyhus

11 För ingenjörsstudenter är kombinationen av teori och praktik central. I examensarbeten tillsammans med företag får studenterna testa sina kunskaper i verklig miljö samtidigt som företagen får hjälp med att lösa problem. Samverkan med norrbottniska företag skapar dessutom möjligheter för studenterna att stanna kvar i länet och för företagens utveckling framåt. Helena Johnsson, universitetslektor LTU Studerar värdeflödet i helheten JARKKO ERIKSHAMMAR, industridoktorand Jarkko Erikshammar är industridoktorand i Träbyggnad vid LTU. Han har studerat processoptimering i trävärdekedjan genom fallstudier vid Englundshus, Polardörren och Finsnickeri samt BAC såg & hyvleri. Jarkkos forskning handlar om hur man kan integrera värdekedjan vid industriell trähusproduktion så att företag kan använda dessa fördelar i sin logistik- och produktutveckling och skapa nya och bättre affärsmodeller. Projektet ingår i projektprogrammen TräIN och LWE. Integration i värdekedjan, eller supply chain integration, gör det synligt var i kedjan man kan göra förbättringar som ökar exempelvis produktivitet och lönsamhet för hela kedjan. Integration som begrepp inom logistikstyrning har traditionellt använts inom verkstadsindustrin och dagligvaruhandeln, men har under senare år också börjat diskuteras i byggbranschen. En metod som använts är värdeflödesanalysen med ursprung från Lean Produktion blev Jarkko civilingenjör i industriell ekonomi med en logistikavslutning. Sedan dess har han arbe- tat i såväl den norska oljebranschen som inom IT, verkstadsindustri och under tre år med trähustillverkning vid Englundshus i Kalix, innan han blev doktorand. Våren 2014 planerar Jarkko att disputera och ta sin doktorsexamen. Jag tänkte alltid att jag en dag skulle återvända till akademin för att reflektera, förkovra, analysera och utveckla mina tankar, berättar han. Men jag drivs mer av nyfikenhet än av en dröm om karriär. Det handlar om att se värdeflödet i helheten istället för att stycka entreprenaden i små delar. Och att bygga långsiktiga och kontinuerliga leverantörsrelationer. Vi tror ofta att det blir billigare att ha många olika leverantörer som får tävla om anbudet. I verkligheten frestas en del aktörer att köpa affären och räknar med att ta hem vinsten i en slutförhandling om ändrings- och tilläggsarbeten. Det här är ett synsätt som traditionell verkstadsindustri har lämnat. Jarkko Erikshammar Industridokrorand Träbyggnad vid LTU Mer om Jarkkos forksning kan man läsa på 9

12 ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN Produktion:

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Dialogmöte Hållbart byggande genom ökad samverkan i Norra Sverige Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Luleå 2014-02-26 Christer André, projektledare IUC Norrbotten AB LTU är huvudman i samverkan

Läs mer

BLI FÖRST UT I FRAMTIDENS HUS VILLA

BLI FÖRST UT I FRAMTIDENS HUS VILLA BLI FÖRST UT I FRAMTIDENS HUS VILLA Projekt Lusthusbacken LUSTHUSBACKEN ÄR ETT PROJEKT med ambitionen att bygga energisnåla hus för det Norrbottniska klimatet. Projektet drivs av initiativtagaren Piteå

Läs mer

Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar

Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar ÅRSBERÄTTELSE 2009 Träinnovationsnätverket ett projekt som utvecklar hållbar konkurrenskraft i Norrbotten för branscherna industriellt träbyggande och trämanufaktur. Företagsutveckling och forskning i

Läs mer

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se Mean. Green. Lean Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011 Ett familjeföretag i fjärde generation Företaget grundades 1924 Från Byasåg till industriellt byggande LINDBÄCKS GROUP LINDBÄCKS PORSÖN AB LINDBÄCKS

Läs mer

Energikuben. Slutrapport. Sofia Lidelöw, Helena Lidelöw Luleå tekniska universitet

Energikuben. Slutrapport. Sofia Lidelöw, Helena Lidelöw Luleå tekniska universitet Energikuben Slutrapport Sofia Lidelöw, Helena Lidelöw Luleå tekniska universitet Sammanfattning Syftet var att LTU och Lindbäcks Bygg AB tillsammans skulle undersöka kopplingen mellan tillverkningsnoggrannhet

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

På onsdag den 16/9 påbörjas bygget av två ekologiska flerfamiljshus på Lusthusbacken, Piteå.

På onsdag den 16/9 påbörjas bygget av två ekologiska flerfamiljshus på Lusthusbacken, Piteå. Grönbo AB & Block Arkitektkontor 2015-04-15 Byggpremiär! På onsdag den 16/9 påbörjas bygget av två ekologiska flerfamiljshus på Lusthusbacken, Piteå. Lusthusbacken är ett attraktivt läge vid Furunäset,

Läs mer

Projektledare: Jan-Anders Eriksson, tel. 070-524 91 51, E-post: jan-anders.eriksson@torsta.se

Projektledare: Jan-Anders Eriksson, tel. 070-524 91 51, E-post: jan-anders.eriksson@torsta.se Slutrapport Bodsjöstugan, destinationsdesign och entreprenörskap. Regionförbundet Jämtlands län Journalnr.: 2011-7487 Projektledare: Jan-Anders Eriksson, tel. 070-524 91 51, E-post: jan-anders.eriksson@torsta.se

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Potential 2020 - positivt scenario Totala bostadsbyggandet omkring 40 000 lgh 45 % småhusbyggande, trästommeandel 90% 12 000 trähus 55 % flerbostadsbyggande,

Läs mer

LÅGENERGIBYGGANDE I KALLT KLIMAT Ett samverkansinitiativ i Norrbottens län. LÅGAN Rapport oktober 2013. Christer André

LÅGENERGIBYGGANDE I KALLT KLIMAT Ett samverkansinitiativ i Norrbottens län. LÅGAN Rapport oktober 2013. Christer André LÅGENERGIBYGGANDE I KALLT KLIMAT Ett samverkansinitiativ i Norrbottens län LÅGAN Rapport oktober 2013 Christer André SLUTRAPPORT LÅGAN 2011-05-01 2013-10-31 Lågenergibyggande i kallt klimat - ett samverkansinitiativ

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

Nära Halmstad och havet.

Nära Halmstad och havet. Nära Halmstad och havet. Högt beläget i Ringenäs med en vacker utsikt över havet och solnedgången i väster hittar du Strandlida. Här bygger Derome Mark & Bostad villor i gränslandet där slätt möter skog,

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö öretaget rönbo B Ägare: lommershus %, Stenbackens %, Polarrenen % rönbo jobbar med industriellt byggande inomhus i fabrikslokaler och under väderskydd på byggplats.

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Äkta svenskt hantverk

Äkta svenskt hantverk Äkta svenskt hantverk SIBES är ett av de ytterst få företag som finns kvar i Sverige som tillverkar kvalitetsbeslag. Vår tillverkning sker i egen fabrik i Småland. Vi har över 70 års erfarenhet av att

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft!

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! BVSAB BYGG & VVS SPECIALISTEN Allt inom bygg & VVS www.bvsab.com 2 Vi ARbEtAR

Läs mer

Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret.

Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret. Det virtuella Luleå En stads attraktionskraft byggs upp av de verksamheter staden erbjuder samt den känsla av utveckling som staden kan förmedla. Detta skapas i gränssnittet mellan kommun, näringsliv,

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Vad är en plaaorm? Komponenter (byggdelar) Processer (Hllverkningsprocesser)

Läs mer

Stålhallar. www.llentab.se

Stålhallar. www.llentab.se Stålhallar www.llentab.se Välkommen till LLENTAB! LLENTAB har levererat stålbyggnader i nära 35 år. Under dessa år har vi levererat ca 7000 stålbyggnader både i Sverige och i Europa. Det faktum att vi

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor Staffan Brege, professor LiTH projekledare 1 Kartläggningens syfte Nyckelaktörer som kan verka som katalysatorer för innovation och hur dessa företags utvecklingsverksamhet

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Innehåll. Introduktion 5. Husinspiration 1 6. Husinspiration 2 8. Husinspiration 3 10. Husinspiration 4 12. Husinspiration 5 16. Husinspiration 6 18

Innehåll. Introduktion 5. Husinspiration 1 6. Husinspiration 2 8. Husinspiration 3 10. Husinspiration 4 12. Husinspiration 5 16. Husinspiration 6 18 www.excellenthus.se 2 Vi gör verklighet av era drömmar och visioner! Innehåll Introduktion 5 Husinspiration 1 6 Husinspiration 2 8 Husinspiration 3 10 Husinspiration 4 12 Husinspiration 5 16 Husinspiration

Läs mer

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172,

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, SE-115 27, Stockholm 2 PAVILION LIVING erbjuder dig ett

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Industriella mötesplatser 2013

Industriella mötesplatser 2013 Industriella mötesplatser 2013 Nätverkstan företagsnätverk och seminarier Genom att vara aktiva i våra nätverk får företag kostnadseffektiv kompetensutveckling genom tillgång till värdefull expertkunskap,

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

I took the road less travelled, and that made all the difference

I took the road less travelled, and that made all the difference I took the road less travelled, and that made all the difference R. Frost The Road not Taken LWE konferens, 26-27 oktober Tomas Nord@liu.se LWE konferens, 26-27 oktober Tomas.nord@liu.se 1 Framsyn Trämanufaktur

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik!

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! DET SOM ÄR RIKTIGT BRA ÄR ALLTID UNIKT! Som professionell handlare vet du hur viktig din butik är. Vilken känsla man ska få när man kommer in, hur man exponerar

Läs mer

MODULARISERADE INSTALLATIONER. Martin Lennartsson Stockholm 22 september 2009

MODULARISERADE INSTALLATIONER. Martin Lennartsson Stockholm 22 september 2009 MODULARISERADE INSTALLATIONER industriella byggandet Martin Lennartsson Stockholm 22 september 2009 Intressenter Industripartners Omsättning (MEUR) System Lindbäcks Bygg 42 Volym Moelven Byggmodul 42 Volym

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Europeisk standard för nordiska förhållanden

Europeisk standard för nordiska förhållanden Europeisk standard för nordiska förhållanden Europeisk standardmärkning innebär inte med automatik att produkten tål nordiskt klimat eller stämmer med svenskt miljöarbete. SFDK-märkningen är allt i ett

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt ENPLANSGRUPPEN uppför 6 st enplansvillor med äganderätt Sellerivägen Sörbyängen Kontakt: Magnus Olsén 070-759 23 76 eller Peter Lindahl 070-655 35 19 BOSTADSFAKTA Sellerivägen Örebro Antal rum och storlek:

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur säger Sveriges arkitekter Sverige hamnar på sista plats och Danmark på första när Sveriges arkitekter själva får betygsätta hur innovativ arkitekturen i Norden

Läs mer

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson Det industriella byggandets historia Helena Johnsson Japan 700-talet Traditionella byggnader följde ett modulsystem för mått Fredrik Blom 1820-1840 Stockholm Flyttbara hus England The Portable Manning

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Erfaringar om bruk av tre fra Sverige och Finland

Erfaringar om bruk av tre fra Sverige och Finland Erfaringar om bruk av tre fra Sverige och Finland Seminar Tre for bygg och bygg i tre AHO, 8 April Tomas Nord Linköpings universitet Agenda Ramvillkor för byggsektorn Vad är affärsmodeller Träbyggande

Läs mer

Affärsmässig företagsutveckling

Affärsmässig företagsutveckling Affärsmässig företagsutveckling Ge ditt företag en noggrann hälsokontroll. Företagsbron Den nya vägen till välmående företag! Affärerna går bra och orderblocket fylls upp. Ni går för full kapacitet och

Läs mer

EkoHus i praktiken! Projektets bakgrund

EkoHus i praktiken! Projektets bakgrund EkoHus i praktiken! Projektets bakgrund Hösten 2009 kontaktade Finska Kulturfonden åtta nordiska arkitektbyråer och beställde planer på framtidens småhus som skulle lämpa sig för industriell tillverkning.

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Undvik fukt, drag och kyla. Hunton vindtät

Undvik fukt, drag och kyla. Hunton vindtät Hunton VINDTÄT Undvik fukt, drag och kyla Hunton vindtät För ditt bygge Med Hunton Vindtät från Hunton Fiber är du på den säkra sidan. Även om vinden viner och kölden biter gör en vägg med Hunton Vindtät

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu för byggande av Ekeforshus eller Kungshus www.ekeforshus.se www.kungshus.se Tänk dig. Kanske har du länge haft en dröm om att få bo vid vatten.

Läs mer