Fyra av tio står utanför

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyra av tio står utanför"

Transkript

1 »Det är en begränsad bransch det finns inga genvägar.förlagsbranschen är inte stor nog för alla som vill in.«fyra av tio står utanför En examen från förlagsutbildningen leder inte automatiskt»jag fick själv leta upp böcker och projekt för att ha något att göra i veckorna.det är rätt lätt att hitta frilansjobb men att få fast tjänst är svårt.det hänger på oss att gå på förlagsfester och försöka skaffa oss kontakter«till jobb. En tredjedel av studenterna lyckas aldrig ta sig in i förlags världen. Och de flesta av dem som lyckats måste hanka sig runt på vikariat eller försöka frilansa. text: martin johansson foto: ola kjelbye så många är kvar i branschen: ALLA LUND 2005 LUND 2009»Folk är alldeles för inriktade på enbart redaktörsjobbet.vissa delkurser var klockrena.«62% 38% 38% 62%»Jag kände mig rätt väl förberedd för jobb i bokbranschen efter kursen.får man en fast tjänst som redaktör så sitter man där tills pensionen om man inte är ett namn.«44% 56% STOCKHOLM % 58% STOCKHOLM % 59% 14 15

2 ör att få jobb i förlagsbranschen räcker det inte med en kurs. Praktik, kontakter och tur bland annat med konjunkturer är en förutsättning. Det visar en undersökning som SvB gjort av fyra klasser från förlagsutbildningarna i Stockholm och Lund. För de förlagsstudenter som gick ut våren 2009 väntade en arbetsmarknad där bokbranschen hade tappat luften efter flera år av uppgång. Många studenter vittnar om att det inte direkt vimlar av platsannonser och att intresset från förlagen att nyanställa ofta är minimalt. Av 27 studenter från förlagsutbildningen på Stockholms universitet 2009 har elva inte kommit in i branschen. Bara en fjärdedel har fått fast jobb. Jag vet inte om branschen sväljer 30 studenter som examineras per år, säger Martin Floren, frilansande redaktör, som läste i Stockholm Lundastudenterna har ännu svårare att få jobb eftersom förlagsbranschen är koncentrerad till Stockholm. Bara tre av de 26 som gick ut 2009 har fått fast tjänst. Ytterligare 13 jobbar via vikariat eller frilansverksamhet i förlagsbranschen, medan åtta inte har jobbat med något förlagsrelaterat alls. Både i Lund och Stockholm väljer många att efter sin examen frilansa som främst redaktörer, lektörer och korrekturläsare för att ha kvar en fot i förlagsvärlden. Frilansandet varierar dock i storlek och omfång. Ungefär hälften kan försörja sig på sina frilansuppdrag, medan resten är tvungna att jobba med något annat för att klara sig ekonomiskt. Det är främst kontakter på praktikplatserna som lett till vikariat och frilansjobb. Mycket hänger på studenterna själva. För att få jobb på redaktionerna skulle man behöva nischa sig mer och ha speciella kunskaper inom vissa områden, säger Ellen Gjöres som läste i Lund Bland studenterna i Lund från 2005 är bara sex av 16 kvar i branschen i dag. Många försökte frilansa eller fick korta vikariat efter examen, men har i dag andra jobb för att de aldrig lyckades ta sig in på förlagen eller tröttnade på branschen och gav upp. Det var inte värt att frilansa. Man fick bara godispengar som betalning och då orkade jag inte, säger Therese Lagerstedt som nu har lämnat branschen. Utbildningen är i mycket en färskvara; får man inte jobb så försvinner mycket av kunskapen, säger Magnus Wallenquist, som i dag är arbetslös formgivare. Av de studenter som läste utbildningen i Stockholm år 2000 har 55 procent i dag fasta jobb i förlagsbranschen, vilket är den största andelen bland de fyra klasserna. Det var lättare än jag trodde och vi kom ut i en bra tidsperiod. Förlagen behövde anställa mer folk när bokmomsen sänktes. Då var det ovanligt med folk under 30 på förlagen och det har skett ett generationsskifte, säger Clara Gustafsson, redaktör på Norstedts. så gjordes undersökningen hur gick det sen? Så många förlagskursstudenter fick jobb i förlagsbranschen efter examen: Har inte jobbat i förlagsbranschen alls 29% ALLA Fast tjänst 32% LUND % 44% SvB har kontaktat samtliga studenter som gick ut förlagsutbildningen vid Lunds universitet 2005 och 2009, samt Stockholms universitet 2000 och Totalt har vi intervjuat 100 av de 106 studenterna. De som inte har deltagit i undersökningen är två studenter från utbildningen i Stockholm 2000, tre från Lund 2005 samt en från Lund % LUND % 11% 58% STOCKHOLM 2000 STOCKHOLM 2009»Man måste verkligen tänka utanför boxen med jobb på tidnings förlag och bibliotek.jag skulle önskat att man kunde erbjuda mentorer så att man inte bara hade lärarna att bolla med.man måste ha en hög nivå på utbildningen så att branschen känner att vi har kompetens.det är en gammal kultur att ta in folk som har gått den här utbildningen «Frilans/vikariat 39%»Kanske kunde man haft någon slags trainee-ordning?«26% 19% 55% 33% 41%»Vissa förlag har satt det i system med praktikanter och anställer inte.«26% 16 17

3 »Det är svårt, mycket för att man inte får några högre tjänster och är överkvalificerad för de enklare jobben.utbildningen uppskattas stort och det upplevs som om man har kompetens på området.fler på förlagen måste lära sig produktionsuppgifterna, är man en fena på det blir man attraktiv för förlagen.«erfarenhet och vidgade vyer hjälper Chanserna för att få jobb efter examen hänger mycket på om studenterna har en lyckad praktik, och på vilka andra erfarenheter de har utöver förlagskursen. En väg in i branschen kan vara att sikta in sig på andra förlagsjobb än redaktörens. Bland den tredjedel av studenterna som har fått jobb efter utbildningen märks bland andra Eva Dahlin som sedan nyår är litterär chef på Bonnier Carlsen. Hon läste förlagskursen i Stockholm år 2000 och visste redan från början att hon ville jobba med barnböcker. Efter sin praktik på Rabén & Sjögren fick hon jobb som assistent på Bonnier Carlsen. Hon klättrade därefter vidare till redaktörsoch förläggartjänster inom förlaget. Eva Dahlin framhåller praktiken som väldigt betydelsefull. Likaså andra erfarenheter: själv hade hon innan hon läste förlagskursen pluggat barnlitteratur och barns språkutveckling, vilket gav en bredare kompetens. När jag pluggade på förlagskursen jobbade jag halvtid i en barnbokhandel. Det var den viktigaste utbildningen, säger Eva Dahlin. Med ett par undantag är de som fick förlagsjobb i hennes klass i dag förläggare eller redaktörer. Men vägen dit har inte alltid varit spikrak. En tidigare student berättar att hon under flera år satt och knappade in data i en databas innan hon fick den redaktörstjänst som hon ville ha. Bland studenterna som gick ut i fjol i Stockholm och har fått jobb är det större spännvidd på tjänsterna. Anna Frankl fick jobb som assisterande agent på Nordin Agency där hon gjorde sin praktik. Jag hade tur som sökte mig till en del av branschen som inte så många var intresserade av. Anna Frankl menar att många förlagsstudenter kan behöva bredda sina vyer och inte bara rikta in sig på smal litteratur, men tillägger att många ändrade inställning under utbildningens gång. Det som skulle kunna underlätta jobbsökandet är träffar där förlagsstudenterna kan möta folk från branschen, säger Anna Frankl. Även Ulrika Melin har valt att gå en annan väg än den skönlitterära redaktörens. Hon var drygt 40 år och mellanstadie lärare när hon började på kursen i Lund Men hon var trött på den sociala biten av sitt jobb och ville jobba med läromedel. Efter praktiken på Nationalencyklopedin hoppade hon av kursen, eftersom hon fick jobb som skolredaktör på NE. I dag har arbetsuppgifterna utvecklats och hon fungerar nu mer som en projektledare. Och just praktiken är ett väldigt bra inslag i utbildningen, tycker Ulrika Melin. Det är inte bara givande för arbetsgivaren, utan praktikanten bekantar sig även med ett jobb som i vissa fall är stressigt med en tung arbetsbörda. Ulrika Melin upp fattade några av sina klasskamrater som lite oerfarna, och poängterar att man vinner på att ha mer erfarenhet utöver utbildningen. I efterhand kan jag säga att det är fantastiskt att ha nytta av sin gamla utbildning i sitt nya yrkesliv, säger hon. Eva Dahlin uppskattade speciellt gästföreläsarna och möjligheten att skapa ett nätverk med de andra i klassen

4 Många tröttnar på jobbjakten En förlagsexamen leder inte automatiskt till jobb. Många studenter kommer aldrig in i branschen, medan andra lyckas att åtminstone ett tag få pröva på att arbeta i förlagsvärlden. Men även flera av dessa studenter väljer sedan att överge branschen. Tre av tio studenter lyckas aldrig ta sig in i förlagsbranschen. Flera av de som hankar sig runt på vikariat och frilansuppdrag tröttnar, och väljer att byta karriär. I dag har nästan hälften av de gamla förlagsstudenterna lämnat branschen. Charlotte Göransson läste förlagskursen i Stockholm år 2000 men lyckades aldrig få något förlagsjobb. Sedan 2006 arbetar hon som kanslisekreterare i regeringskansliet, och hon tycker att det var svårt att försöka kämpa sig in i förlagsbranschen. Jag uppfattar det som att man ska vara ung och jobba gratis ett tag. Annars är det väldigt svårt att få in en fot, säger hon. Charlotte Göransson är kritisk till att studenterna var tvungna att ordna praktik platser själva och inte fick någon hjälp då det körde ihop sig. Alla praktikplatser var i princip tagna när utbildningen startade. Det var en ren tur att jag fick praktik när en annan tjej hoppade av. Stockholmsstudenten Clara Lindström tycker att hon blev»lämnad ute i det fria«efter examen 2009, och efterlyser mer information på kursen om var jobben finns. Och man borde specialisera sig mer på själva utbildningen eftersom det är specialkompetens som behövs, säger Clara Lindström, som berättar att hon sökt alla möjliga förlagsjobb och skickat in spontanansökningar. Ännu har hon inte fått napp. I stället jobbar hon kvar på sitt gamla jobb i kassan på Pocketshop. Hon ångrar inte att hon gick kursen, men efterlyser fler Det är svårt att få in en fot i förlagsbranschen om man är lite äldre, säger Charlotte Göransson. inslag i utbildningen som textredigering och information om hur man startar eget som kunde vara en hjälp ute på arbetsmarknaden. En del studenter har vikarierat eller frilansat, men sedan av olika skäl däribland missnöje med för låga frilansarvoden bytt bransch. Carolin Nilsson, som läste i Lund 2005, har gjort lite frilansjobb och även arbetat som redaktör på Hegas Bokförlag i Höganäs. Men hon trivdes inte i bokbranschen och jobbar i dag med import av heminredningsartiklar. När de lägger ut allt mer på frilans är det väldigt svårt att komma in. Jag bytte bransch främst för att jag behövde ett högre tempo, säger hon. För hennes kurskamrat Björn Lundberg blev förlagsutbildningen en öppning till en helt annan karriär. Han gjorde praktik på Historiska Media och jobbade därefter i två år på förlagets marknadsavdelning. Det ledde sedan till jobb som journalist på tidningen Allt om Historia, där kunskaperna från förlagskursen hjälper honom. Textredigering har jag haft nytta av på många sätt eftersom jag jobbar med text. Även insikter om bildredaktörens arbete har varit viktiga för hur man tänker kring samspelet mellan bild och ord, säger Björn Lundberg. Foto: Martin Johansson»Det är svårt att få jobb men det kan ha att göra med att jag bor i Malmö där det inte kryllar av förlag.om de tar in högst 15 studenter per år skulle fler få chans att få jobb.korrekturläsare får fruktansvärt dåligt betalt och det går inte att leva på.jag känner att jag inte räcker till för att komma in som redaktör för jag kan inte program som Indesign tillräckligt bra.de borde ge mer information till förlagen, så det blir mer attraktivt att anställa folk med den här utbildningen.förlagen borde vara mer intresserade av att plocka upp oss för att få kompetent personal.lågkonjunkturen känns, om jag säger så.«20 21

5 På vanliga antikvariats hemsidor är det svårt att hitta om man inte vet vad man söker. Vi kommer att ha bilder och innehållsbeskrivningar på alla böcker, säger Frida Eriksson. Skapar egna jobb Eftersom det är svårt att få anställning i förlagsbranschen väljer många förlagsstudenter att försöka frilansa efter sin examen. Andra väljer att starta egna företag. Erik Larsson brinner för den översatta litteraturen, så mycket att han bestämde sig för att starta eget förlag. Lundastudenten Michael Svedberg har efter sin examen förra våren frilansat för Atlas med formgivning och håller i deras print on demand-tjänst. Det var svårt att få frilansuppdrag så länge han var kvar i Malmö men det ljusnande efter att han valde att flytta upp till Stockholm, berättar han. Det är en konstig men spännande tid för bokbranschen i allmänhet. Förlagen anställer inte så mycket folk men det innebär att det finns en del frilansuppdrag: det är fortfarande saker som måste göras. Även Anna Lovind har haft fullt upp med frilansandet sedan examen i Stockholm förra våren. Bland annat som redaktör åt främst Damm Förlag. Jag tycker att det har flutit på rätt bra trots att det lät pessimistiskt under utbildningen, säger hon. Anna Lovind poängterar att hon har fått jobba för det, även om det gick lättare än hon trodde. Kontakterna som ledde till frilansuppdragen fick hon via sin praktik. Jag satsade redan från början på att frilansa. Eftersom det har gått så bra så har jag inte sökt några andra jobb. Frida Eriksson, Lund 2009, hade också tänkt sig att frilansa som redaktör. Men det var svårt att få uppdrag: Jobben baseras mer på kontakter än på annons. För att ha kvar kontakten med branschen valde hon i stället att tillsammans med sin sambo Nisse Bolding starta nätantikvariatet Litteretro. Fast hon undviker gärna ordet antikvariat. Jag tycker att antikvariaten är väldigt bra men de har inte följt med sin tid. Jag vill utveckla konceptet eftersom många unga inte vet vad ett antikvariat är. Därför kallar jag det för en secondhandbokhandel för att följa med de nya generationerna. Idén hade funnits länge, men det förlösande ögonblicket kom när de båda besökte en loppmarknad och Nisse lyckades hitta en finlandssvensk upplaga av Georges Simenons Den gula hunden från En bok som han letat efter i flera år. Tanken slog dem att de borde starta något där du kan hitta»böcker som du inte visste att du letade efter«. Webbutiken lanseras nu i maj, och har drygt böcker i lager. Till en början kommer all verksamhet att skötas via hemsidan även om en fysisk butikslokal hör till framtidsplanerna. Böckerna hittar de främst på loppmarknader, nätet och i andrahandsbutiker. I framtiden hoppas Frida Eriksson även kunna sälja nya böcker från mindre förlag som har svårt att nå ut i bokhandeln. Frida Eriksson trivs med att driva något eget men vill i framtiden gärna kombinera det med att frilansa i förlagsbranschen. Det här ger fler möjligheter. Alla vill ha någon med erfarenhet och får man inget jobb så får man skaffa erfarenheten själv. Erik Larsson, som läste i Stockholm 2009, har startat ett eget förlag. Jag är väldigt nöjd med förlagskursen. Främst med det kritiska perspektivet på branschen som man får genom att studera olika teorier, säger han. Att få jobb inom branschen har inte lyckats för Erik Larsson trots att han sökt runt 130 jobb, allt från korrekturläsning till bibliotekstjänster. Tankarna på ett eget bokförlag fanns redan innan kursen och när arbetssökandet inte gav något resultat startade han Persona Förlag. Förlaget ska ge ut icke anglosaxisk samtidsprosa och kontrakt är skrivna för två italienska titlar som kommer ut våren 2011, säger han. Förlaget sköts från ett kontor som han delar med andra småförläggare. Ambitionen är att Erik Larsson ska kunna leva på förlaget men nu jobbar han också inom vården. Det blir dubbla heltider men det går bra i nuläget. Det är en oerhört kreativ situation. Översättningen och formgivningen lägger han ut på andra men sättningen gör han själv. Inspiration och kunskaper från kursen och praktiken på förlaget Tranan har också under lättat i den kreativa processen med det nya förlaget. Erik Larsson är medveten om att det kan bli tufft i början. Han har tagit ett banklån och gått in med egna pengar, men han brinner för den översatta litteraturen: Den är kraftig underrepresenterad i dagens bokutgivning och det behövs en radikal förändring. Likriktningen är dålig för hela bokbranschen och framförallt för läsarna, säger han.»det var lätt att frilansa men de betalade nästan ingenting så jag valde en annan väg. Man måste vara på hugget själv, det är väldigt många som har gått utbildningen. «22 23

6 »Föreläsnings serien är som att gå på en föreläsning på ABF eller lyssna på morsans trevliga polare.«mindre teori, tack... En majoritet av förlagsstudenterna i både Stockholm och Lund är nöjda med utbildningen. Men sex procent är missnöjda, och en tredjedel anser att kursen behöver förbättras rejält. Det som främst efterlyses är mer praktiska moment. Praktiskt tänkande krockade ibland med akademiska traditioner, tycker bland andra Jesper Ims Johansson.»Lite mer om förhållandet mellan författarna och förlagen vore bra i stället för de teoretiska delarna med Bourdieu.Upplägget var bra men alla lärare var det inte.«det studenterna värdesätter högst är praktikperioden där de får komma ut på förlagen. Många anser att de lär sig mer där än på universitetet. Däremot tycker man överlag att utbildningen inte förbereder dem så bra inför praktiken. I Stockholm fanns det år 2000 ett missnöje med för lite praktisk undervisning, att universitetet inte hjälpte till med att ordna praktikplatser, samt att man inte fick lära sig de dataprogram som används i redaktörsarbete. Dessa kunskaper fick studenterna själva inhämta på praktiken och senare i arbetslivet. Jag saknade just sådana enkla saker som hur ett kontrakt ser ut, vad som gäller för rättighetslagen och hur en korrläsning går till, säger Jenny Tenenbaum, förläggare på Norstedts. Även många av de som gick ut 2009 i Stockholm efterlyser mer praktisk kunskap på kursen, som exempelvis att få lära sig Indesign. Flera studenter tycker att de mer akademiska inslagen med förlagsteori och en magisteruppsats n Hur man skriver avtal och baksidestexter n Träffar med branschfolk n Kurser i Indesign och andra redigeringsprogram n Korrekturläsning- och -tecken n Förlagsekonomi, juridik och royalties n Mer fokus på samtiden n Information om att starta eget n Praktik inte riktigt hänger ihop med kursens mer matnyttigt branschinriktade moment, som exempelvis en uppskattad föreläsningsserie med gästföreläsare från branschen. Många studenter påpekar att de redan innan hade läst en mängd ämnen på universitetet och att det därför inte behövs så mycket teori på en sådan här kurs, som de flesta går för att få en mer yrkesinriktad examen. Kursen var lite ofokuserad på om den ville vara akademisk eller praktisk, med resultatet att den ibland inte klarade något av det, säger Jesper Ims Johansson, som i dag är förläggande redaktör på BPM Books/Lindqvist Publishing. Andra studenter framhåller momenten med förlagshistoria och teori som väldigt givande. Personligen tyckte jag att de teoretiska avsnitten var minst lika intressanta och kul som de praktiska, säger Loveina Khans, som är försäljnings- och statistikassistent på Norstedts. studenterna vill ha mer av: n Konkreta uppgifter och arbetsprover, så att man kan bygga upp en portfölj n Studiebesök n Kunskaper om projektledning n Marknadsföring n Grafisk design n Alumniträffar n Lektionstid n Fokus på stora förlag I Lund där Indesign och Photoshop ingår i utbildningen var de flesta studenter nöjda. Men även här finns en efterfrågan på utökad och bredare undervisning om de arbetsuppgifter som finns på förlagen. Kursen var ganska praktiskt inriktad och jag tyckte nog att vi fick rätt så mycket kött på benen, även om jag gärna hade velat fördjupa mig mer i de redaktionella bitarna, säger Paulina Reimers, som inte har lyckats få något förlagsjobb än. Men precis som i Stockholm uppskattades inte utbildningens teoretiska delar lika mycket. Flera studenter efterlyser också mer kontakter med förlagsvärlden. Utbildningen borde vara ännu mer praktisk än den var och mer knuten till branschen. Det kom aldrig någon från Bonniers eller Nordstedts och pratade. Man kan inte läsa sig till förlagsbranschen, utan måste jobba där för att få förståelse och inblick, säger Susanne så tycker studenterna om förlagskursen: 6% 29% Bra 65% 6% 13% Bra 81% 4% 31% Bra 65% Gustafsson, som har valt att inte jobba i branschen. Mest nöjda var de som pluggade i Lund 2005: här tyckte drygt 80 procent att kursen var bra. Även här efterfrågades dock mer praktiska kunskaper. Jag tyckte kursen var fantastisk genom att jag som humaniorastudent kunde komma in och arbeta praktiskt under en utbildning som blandar in förlagen och näringslivet, säger Niklas Collings, i dag redaktionellt ansvarig på Sandvik förlag. 7% 32% Bra 61% 4% 37% Bra 59% ALLA LUND 2005 LUND 2009 STOCKHOLM 2000 STOCKHOLM

7 »De borde införa en sorts workshop i kreativt tänkande.det finns inte uppsatsämnen nog för så många magister uppsatser.utbildningen hade många kontakter med branschen och var inte insnöad i en universitetsverklighet.«... men lärosäte säger nej I Sverige ges förlagskurser vid Lunds och Stockholms universitet. Båda utbildningarna innehåller en eftertraktad praktik. Men en stor del av undervisningstiden läggs på teori: något som studenterna kritiserar.»de borde återuppta samarbetet med författarskolan och engagera mer lärare med branschvana.«förlagsutbildningen på Stockholms universitet började som en kvällskurs 1992, för att sedan bli en påbyggnadskurs på grundnivå med en fortsättningskurs. Under de senaste två åren har kursen getts på magisternivå med en teoretisk inriktning i tillägg till praktik. Från och med hösten 2010 kommer kursen återigen att ges som en påbyggnadsutbildning på grundnivå. Det som händer nu är att praktiken blir längre och fler branschrelevanta frågor, som förlagens roll i den nya medievärlden och den digitala utvecklingen, kommer att tas upp, säger kursansvarige Lennart Palmqvist. Fler praktiska moment som utbildning i Indesign och liknande som eleverna önskat blir det däremot inte: Färdighetsträning ligger inte inom humaniora, då får man läsa kurser vid sidan om på reklamskolor och liknande. Indesign är inte så svårt, jag har lärt mig det själv, utan några kurser, säger Lennart Palmqvist. På Lunds universitet blev förlagsoch bokmarknadskunskap 1994 en egen 20-poängskurs efter att tidigare ha varit en del av Kulturvetarlinjen. Så småningom inrättades en fortsättningskurs. Sedan 2008 ges utbildningen på kandidatnivå. Praktiska moment ingår i utbildningen, liksom praktik, examensarbete och teori. De teoretiska momenten är viktiga i sammanhanget för att förstå hur bokbranschen som helhet fungerar. Vi får inte ge avkall på vetenskapen och teorin till förmån för enbart det praktiska. De formella kraven måste vi inte bara förhålla oss till utan utgå ifrån, säger Mats Arvidsson, kursansvarig. Alberte Bremberg 26

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013 Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013 Miljövetenskaplig utbildning Centrum för miljö- och klimatforskning Lunds universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

PROTOKOLL 2009-01-19

PROTOKOLL 2009-01-19 PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: Klockan 17.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY105 Närvarande: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Jan Boman, Jimmy Berggren, Jonas Lundström, Andreas Mååg, Sara Elebro, Sofia

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

Curriculum Vitae GLAD GRAFIKER VILL ARBETA HOS ER. uppdatering av hemsida, formgivning av cykeldekaler, produktkataloger m.m.

Curriculum Vitae GLAD GRAFIKER VILL ARBETA HOS ER. uppdatering av hemsida, formgivning av cykeldekaler, produktkataloger m.m. Curriculum Vitae 2009 Cykelringen AB Grafisk formgivare. 2008 2009 Malmö Stad Vikarie förskolelärare, olika förskolor i Malmö. 2005 2008 BrobyGrafiska Utbildning Förpackningsdesign, 120poäng. Inriktning:

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumniundersökning 2009 Lunds universitet Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för miljövetenskaplig utbildning

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena

för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena Det här är en guide som riktar sig till dig som studerar humaniora eller precis tagit examen inom humaniora. Guidens syfte är att hjälpa

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE Som absolut nybörjare i programmering och utan att ha några handledarpass: Mycket tufft, låg bokstavligen talat i fosterställning varannan vecka... Den gav en bra grund till fortsatta egenstudier i C++.

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Egenanställning- en ny väg in på arbetsmarknaden

Egenanställning- en ny väg in på arbetsmarknaden Egenanställning- en ny väg in på arbetsmarknaden Frilans Finans Inledning Egenanställning är en snabbt växande sysselsättningsform, mittemellan anställning och eget företagande. Genom egenanställning skapas

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE.

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE. 2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE Designgymnasiet designgymnasiet.se 2 3 Om du vet var du vill, så kan

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

Platskontoret m a n i fes tos n y h e t sb r e v o m P l ace b r a n d i n g, va ru m ä r k en o ch a n d r a u P P l e v el ser.

Platskontoret m a n i fes tos n y h e t sb r e v o m P l ace b r a n d i n g, va ru m ä r k en o ch a n d r a u P P l e v el ser. Platskontoret m a n i f e s to s n y h e t s b r e v o m P l ace b r a n d i n g, va r u m ä r k e n o ch a n d r a u pp l e v e l s e r. n r 2 / 2 014 5. 6. 4. FOTO FRAMSIDA: Petra Lundin Foto s 2, Petra

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se PRAKTIKRAPPORT Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se Praktikplats: JFS & Co Djurgårdsvägen 4 633 40 Eskilstuna Telefon: 016-51

Läs mer

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11.

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. Psykologprogrammet Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. 1 Innehåll 3 Välkommen som student på psykologprogrammet 4 Terminsöversikt 6 Mentorskap och askultering

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D)

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) Hej! Det är jag som är Anna Lindh. Ska vi förändra världen tillsammans? KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Anna Lindh Tyghusvägen 10 415 27 Göteborg TELEFON 0704-807

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Socialarbetarnas Verksamhet

Socialarbetarnas Verksamhet Socialarbetarnas Verksamhet Foto, från vänster: Kristina Elstad, Carolina Olsson, Adriana Rizzi och Peter Bohman Fotograf: Josefin Friberg Av: Christoffer From & Josefin Friberg 1 Det finns inga sanningar!

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer