Fyra av tio står utanför

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyra av tio står utanför"

Transkript

1 »Det är en begränsad bransch det finns inga genvägar.förlagsbranschen är inte stor nog för alla som vill in.«fyra av tio står utanför En examen från förlagsutbildningen leder inte automatiskt»jag fick själv leta upp böcker och projekt för att ha något att göra i veckorna.det är rätt lätt att hitta frilansjobb men att få fast tjänst är svårt.det hänger på oss att gå på förlagsfester och försöka skaffa oss kontakter«till jobb. En tredjedel av studenterna lyckas aldrig ta sig in i förlags världen. Och de flesta av dem som lyckats måste hanka sig runt på vikariat eller försöka frilansa. text: martin johansson foto: ola kjelbye så många är kvar i branschen: ALLA LUND 2005 LUND 2009»Folk är alldeles för inriktade på enbart redaktörsjobbet.vissa delkurser var klockrena.«62% 38% 38% 62%»Jag kände mig rätt väl förberedd för jobb i bokbranschen efter kursen.får man en fast tjänst som redaktör så sitter man där tills pensionen om man inte är ett namn.«44% 56% STOCKHOLM % 58% STOCKHOLM % 59% 14 15

2 ör att få jobb i förlagsbranschen räcker det inte med en kurs. Praktik, kontakter och tur bland annat med konjunkturer är en förutsättning. Det visar en undersökning som SvB gjort av fyra klasser från förlagsutbildningarna i Stockholm och Lund. För de förlagsstudenter som gick ut våren 2009 väntade en arbetsmarknad där bokbranschen hade tappat luften efter flera år av uppgång. Många studenter vittnar om att det inte direkt vimlar av platsannonser och att intresset från förlagen att nyanställa ofta är minimalt. Av 27 studenter från förlagsutbildningen på Stockholms universitet 2009 har elva inte kommit in i branschen. Bara en fjärdedel har fått fast jobb. Jag vet inte om branschen sväljer 30 studenter som examineras per år, säger Martin Floren, frilansande redaktör, som läste i Stockholm Lundastudenterna har ännu svårare att få jobb eftersom förlagsbranschen är koncentrerad till Stockholm. Bara tre av de 26 som gick ut 2009 har fått fast tjänst. Ytterligare 13 jobbar via vikariat eller frilansverksamhet i förlagsbranschen, medan åtta inte har jobbat med något förlagsrelaterat alls. Både i Lund och Stockholm väljer många att efter sin examen frilansa som främst redaktörer, lektörer och korrekturläsare för att ha kvar en fot i förlagsvärlden. Frilansandet varierar dock i storlek och omfång. Ungefär hälften kan försörja sig på sina frilansuppdrag, medan resten är tvungna att jobba med något annat för att klara sig ekonomiskt. Det är främst kontakter på praktikplatserna som lett till vikariat och frilansjobb. Mycket hänger på studenterna själva. För att få jobb på redaktionerna skulle man behöva nischa sig mer och ha speciella kunskaper inom vissa områden, säger Ellen Gjöres som läste i Lund Bland studenterna i Lund från 2005 är bara sex av 16 kvar i branschen i dag. Många försökte frilansa eller fick korta vikariat efter examen, men har i dag andra jobb för att de aldrig lyckades ta sig in på förlagen eller tröttnade på branschen och gav upp. Det var inte värt att frilansa. Man fick bara godispengar som betalning och då orkade jag inte, säger Therese Lagerstedt som nu har lämnat branschen. Utbildningen är i mycket en färskvara; får man inte jobb så försvinner mycket av kunskapen, säger Magnus Wallenquist, som i dag är arbetslös formgivare. Av de studenter som läste utbildningen i Stockholm år 2000 har 55 procent i dag fasta jobb i förlagsbranschen, vilket är den största andelen bland de fyra klasserna. Det var lättare än jag trodde och vi kom ut i en bra tidsperiod. Förlagen behövde anställa mer folk när bokmomsen sänktes. Då var det ovanligt med folk under 30 på förlagen och det har skett ett generationsskifte, säger Clara Gustafsson, redaktör på Norstedts. så gjordes undersökningen hur gick det sen? Så många förlagskursstudenter fick jobb i förlagsbranschen efter examen: Har inte jobbat i förlagsbranschen alls 29% ALLA Fast tjänst 32% LUND % 44% SvB har kontaktat samtliga studenter som gick ut förlagsutbildningen vid Lunds universitet 2005 och 2009, samt Stockholms universitet 2000 och Totalt har vi intervjuat 100 av de 106 studenterna. De som inte har deltagit i undersökningen är två studenter från utbildningen i Stockholm 2000, tre från Lund 2005 samt en från Lund % LUND % 11% 58% STOCKHOLM 2000 STOCKHOLM 2009»Man måste verkligen tänka utanför boxen med jobb på tidnings förlag och bibliotek.jag skulle önskat att man kunde erbjuda mentorer så att man inte bara hade lärarna att bolla med.man måste ha en hög nivå på utbildningen så att branschen känner att vi har kompetens.det är en gammal kultur att ta in folk som har gått den här utbildningen «Frilans/vikariat 39%»Kanske kunde man haft någon slags trainee-ordning?«26% 19% 55% 33% 41%»Vissa förlag har satt det i system med praktikanter och anställer inte.«26% 16 17

3 »Det är svårt, mycket för att man inte får några högre tjänster och är överkvalificerad för de enklare jobben.utbildningen uppskattas stort och det upplevs som om man har kompetens på området.fler på förlagen måste lära sig produktionsuppgifterna, är man en fena på det blir man attraktiv för förlagen.«erfarenhet och vidgade vyer hjälper Chanserna för att få jobb efter examen hänger mycket på om studenterna har en lyckad praktik, och på vilka andra erfarenheter de har utöver förlagskursen. En väg in i branschen kan vara att sikta in sig på andra förlagsjobb än redaktörens. Bland den tredjedel av studenterna som har fått jobb efter utbildningen märks bland andra Eva Dahlin som sedan nyår är litterär chef på Bonnier Carlsen. Hon läste förlagskursen i Stockholm år 2000 och visste redan från början att hon ville jobba med barnböcker. Efter sin praktik på Rabén & Sjögren fick hon jobb som assistent på Bonnier Carlsen. Hon klättrade därefter vidare till redaktörsoch förläggartjänster inom förlaget. Eva Dahlin framhåller praktiken som väldigt betydelsefull. Likaså andra erfarenheter: själv hade hon innan hon läste förlagskursen pluggat barnlitteratur och barns språkutveckling, vilket gav en bredare kompetens. När jag pluggade på förlagskursen jobbade jag halvtid i en barnbokhandel. Det var den viktigaste utbildningen, säger Eva Dahlin. Med ett par undantag är de som fick förlagsjobb i hennes klass i dag förläggare eller redaktörer. Men vägen dit har inte alltid varit spikrak. En tidigare student berättar att hon under flera år satt och knappade in data i en databas innan hon fick den redaktörstjänst som hon ville ha. Bland studenterna som gick ut i fjol i Stockholm och har fått jobb är det större spännvidd på tjänsterna. Anna Frankl fick jobb som assisterande agent på Nordin Agency där hon gjorde sin praktik. Jag hade tur som sökte mig till en del av branschen som inte så många var intresserade av. Anna Frankl menar att många förlagsstudenter kan behöva bredda sina vyer och inte bara rikta in sig på smal litteratur, men tillägger att många ändrade inställning under utbildningens gång. Det som skulle kunna underlätta jobbsökandet är träffar där förlagsstudenterna kan möta folk från branschen, säger Anna Frankl. Även Ulrika Melin har valt att gå en annan väg än den skönlitterära redaktörens. Hon var drygt 40 år och mellanstadie lärare när hon började på kursen i Lund Men hon var trött på den sociala biten av sitt jobb och ville jobba med läromedel. Efter praktiken på Nationalencyklopedin hoppade hon av kursen, eftersom hon fick jobb som skolredaktör på NE. I dag har arbetsuppgifterna utvecklats och hon fungerar nu mer som en projektledare. Och just praktiken är ett väldigt bra inslag i utbildningen, tycker Ulrika Melin. Det är inte bara givande för arbetsgivaren, utan praktikanten bekantar sig även med ett jobb som i vissa fall är stressigt med en tung arbetsbörda. Ulrika Melin upp fattade några av sina klasskamrater som lite oerfarna, och poängterar att man vinner på att ha mer erfarenhet utöver utbildningen. I efterhand kan jag säga att det är fantastiskt att ha nytta av sin gamla utbildning i sitt nya yrkesliv, säger hon. Eva Dahlin uppskattade speciellt gästföreläsarna och möjligheten att skapa ett nätverk med de andra i klassen

4 Många tröttnar på jobbjakten En förlagsexamen leder inte automatiskt till jobb. Många studenter kommer aldrig in i branschen, medan andra lyckas att åtminstone ett tag få pröva på att arbeta i förlagsvärlden. Men även flera av dessa studenter väljer sedan att överge branschen. Tre av tio studenter lyckas aldrig ta sig in i förlagsbranschen. Flera av de som hankar sig runt på vikariat och frilansuppdrag tröttnar, och väljer att byta karriär. I dag har nästan hälften av de gamla förlagsstudenterna lämnat branschen. Charlotte Göransson läste förlagskursen i Stockholm år 2000 men lyckades aldrig få något förlagsjobb. Sedan 2006 arbetar hon som kanslisekreterare i regeringskansliet, och hon tycker att det var svårt att försöka kämpa sig in i förlagsbranschen. Jag uppfattar det som att man ska vara ung och jobba gratis ett tag. Annars är det väldigt svårt att få in en fot, säger hon. Charlotte Göransson är kritisk till att studenterna var tvungna att ordna praktik platser själva och inte fick någon hjälp då det körde ihop sig. Alla praktikplatser var i princip tagna när utbildningen startade. Det var en ren tur att jag fick praktik när en annan tjej hoppade av. Stockholmsstudenten Clara Lindström tycker att hon blev»lämnad ute i det fria«efter examen 2009, och efterlyser mer information på kursen om var jobben finns. Och man borde specialisera sig mer på själva utbildningen eftersom det är specialkompetens som behövs, säger Clara Lindström, som berättar att hon sökt alla möjliga förlagsjobb och skickat in spontanansökningar. Ännu har hon inte fått napp. I stället jobbar hon kvar på sitt gamla jobb i kassan på Pocketshop. Hon ångrar inte att hon gick kursen, men efterlyser fler Det är svårt att få in en fot i förlagsbranschen om man är lite äldre, säger Charlotte Göransson. inslag i utbildningen som textredigering och information om hur man startar eget som kunde vara en hjälp ute på arbetsmarknaden. En del studenter har vikarierat eller frilansat, men sedan av olika skäl däribland missnöje med för låga frilansarvoden bytt bransch. Carolin Nilsson, som läste i Lund 2005, har gjort lite frilansjobb och även arbetat som redaktör på Hegas Bokförlag i Höganäs. Men hon trivdes inte i bokbranschen och jobbar i dag med import av heminredningsartiklar. När de lägger ut allt mer på frilans är det väldigt svårt att komma in. Jag bytte bransch främst för att jag behövde ett högre tempo, säger hon. För hennes kurskamrat Björn Lundberg blev förlagsutbildningen en öppning till en helt annan karriär. Han gjorde praktik på Historiska Media och jobbade därefter i två år på förlagets marknadsavdelning. Det ledde sedan till jobb som journalist på tidningen Allt om Historia, där kunskaperna från förlagskursen hjälper honom. Textredigering har jag haft nytta av på många sätt eftersom jag jobbar med text. Även insikter om bildredaktörens arbete har varit viktiga för hur man tänker kring samspelet mellan bild och ord, säger Björn Lundberg. Foto: Martin Johansson»Det är svårt att få jobb men det kan ha att göra med att jag bor i Malmö där det inte kryllar av förlag.om de tar in högst 15 studenter per år skulle fler få chans att få jobb.korrekturläsare får fruktansvärt dåligt betalt och det går inte att leva på.jag känner att jag inte räcker till för att komma in som redaktör för jag kan inte program som Indesign tillräckligt bra.de borde ge mer information till förlagen, så det blir mer attraktivt att anställa folk med den här utbildningen.förlagen borde vara mer intresserade av att plocka upp oss för att få kompetent personal.lågkonjunkturen känns, om jag säger så.«20 21

5 På vanliga antikvariats hemsidor är det svårt att hitta om man inte vet vad man söker. Vi kommer att ha bilder och innehållsbeskrivningar på alla böcker, säger Frida Eriksson. Skapar egna jobb Eftersom det är svårt att få anställning i förlagsbranschen väljer många förlagsstudenter att försöka frilansa efter sin examen. Andra väljer att starta egna företag. Erik Larsson brinner för den översatta litteraturen, så mycket att han bestämde sig för att starta eget förlag. Lundastudenten Michael Svedberg har efter sin examen förra våren frilansat för Atlas med formgivning och håller i deras print on demand-tjänst. Det var svårt att få frilansuppdrag så länge han var kvar i Malmö men det ljusnande efter att han valde att flytta upp till Stockholm, berättar han. Det är en konstig men spännande tid för bokbranschen i allmänhet. Förlagen anställer inte så mycket folk men det innebär att det finns en del frilansuppdrag: det är fortfarande saker som måste göras. Även Anna Lovind har haft fullt upp med frilansandet sedan examen i Stockholm förra våren. Bland annat som redaktör åt främst Damm Förlag. Jag tycker att det har flutit på rätt bra trots att det lät pessimistiskt under utbildningen, säger hon. Anna Lovind poängterar att hon har fått jobba för det, även om det gick lättare än hon trodde. Kontakterna som ledde till frilansuppdragen fick hon via sin praktik. Jag satsade redan från början på att frilansa. Eftersom det har gått så bra så har jag inte sökt några andra jobb. Frida Eriksson, Lund 2009, hade också tänkt sig att frilansa som redaktör. Men det var svårt att få uppdrag: Jobben baseras mer på kontakter än på annons. För att ha kvar kontakten med branschen valde hon i stället att tillsammans med sin sambo Nisse Bolding starta nätantikvariatet Litteretro. Fast hon undviker gärna ordet antikvariat. Jag tycker att antikvariaten är väldigt bra men de har inte följt med sin tid. Jag vill utveckla konceptet eftersom många unga inte vet vad ett antikvariat är. Därför kallar jag det för en secondhandbokhandel för att följa med de nya generationerna. Idén hade funnits länge, men det förlösande ögonblicket kom när de båda besökte en loppmarknad och Nisse lyckades hitta en finlandssvensk upplaga av Georges Simenons Den gula hunden från En bok som han letat efter i flera år. Tanken slog dem att de borde starta något där du kan hitta»böcker som du inte visste att du letade efter«. Webbutiken lanseras nu i maj, och har drygt böcker i lager. Till en början kommer all verksamhet att skötas via hemsidan även om en fysisk butikslokal hör till framtidsplanerna. Böckerna hittar de främst på loppmarknader, nätet och i andrahandsbutiker. I framtiden hoppas Frida Eriksson även kunna sälja nya böcker från mindre förlag som har svårt att nå ut i bokhandeln. Frida Eriksson trivs med att driva något eget men vill i framtiden gärna kombinera det med att frilansa i förlagsbranschen. Det här ger fler möjligheter. Alla vill ha någon med erfarenhet och får man inget jobb så får man skaffa erfarenheten själv. Erik Larsson, som läste i Stockholm 2009, har startat ett eget förlag. Jag är väldigt nöjd med förlagskursen. Främst med det kritiska perspektivet på branschen som man får genom att studera olika teorier, säger han. Att få jobb inom branschen har inte lyckats för Erik Larsson trots att han sökt runt 130 jobb, allt från korrekturläsning till bibliotekstjänster. Tankarna på ett eget bokförlag fanns redan innan kursen och när arbetssökandet inte gav något resultat startade han Persona Förlag. Förlaget ska ge ut icke anglosaxisk samtidsprosa och kontrakt är skrivna för två italienska titlar som kommer ut våren 2011, säger han. Förlaget sköts från ett kontor som han delar med andra småförläggare. Ambitionen är att Erik Larsson ska kunna leva på förlaget men nu jobbar han också inom vården. Det blir dubbla heltider men det går bra i nuläget. Det är en oerhört kreativ situation. Översättningen och formgivningen lägger han ut på andra men sättningen gör han själv. Inspiration och kunskaper från kursen och praktiken på förlaget Tranan har också under lättat i den kreativa processen med det nya förlaget. Erik Larsson är medveten om att det kan bli tufft i början. Han har tagit ett banklån och gått in med egna pengar, men han brinner för den översatta litteraturen: Den är kraftig underrepresenterad i dagens bokutgivning och det behövs en radikal förändring. Likriktningen är dålig för hela bokbranschen och framförallt för läsarna, säger han.»det var lätt att frilansa men de betalade nästan ingenting så jag valde en annan väg. Man måste vara på hugget själv, det är väldigt många som har gått utbildningen. «22 23

6 »Föreläsnings serien är som att gå på en föreläsning på ABF eller lyssna på morsans trevliga polare.«mindre teori, tack... En majoritet av förlagsstudenterna i både Stockholm och Lund är nöjda med utbildningen. Men sex procent är missnöjda, och en tredjedel anser att kursen behöver förbättras rejält. Det som främst efterlyses är mer praktiska moment. Praktiskt tänkande krockade ibland med akademiska traditioner, tycker bland andra Jesper Ims Johansson.»Lite mer om förhållandet mellan författarna och förlagen vore bra i stället för de teoretiska delarna med Bourdieu.Upplägget var bra men alla lärare var det inte.«det studenterna värdesätter högst är praktikperioden där de får komma ut på förlagen. Många anser att de lär sig mer där än på universitetet. Däremot tycker man överlag att utbildningen inte förbereder dem så bra inför praktiken. I Stockholm fanns det år 2000 ett missnöje med för lite praktisk undervisning, att universitetet inte hjälpte till med att ordna praktikplatser, samt att man inte fick lära sig de dataprogram som används i redaktörsarbete. Dessa kunskaper fick studenterna själva inhämta på praktiken och senare i arbetslivet. Jag saknade just sådana enkla saker som hur ett kontrakt ser ut, vad som gäller för rättighetslagen och hur en korrläsning går till, säger Jenny Tenenbaum, förläggare på Norstedts. Även många av de som gick ut 2009 i Stockholm efterlyser mer praktisk kunskap på kursen, som exempelvis att få lära sig Indesign. Flera studenter tycker att de mer akademiska inslagen med förlagsteori och en magisteruppsats n Hur man skriver avtal och baksidestexter n Träffar med branschfolk n Kurser i Indesign och andra redigeringsprogram n Korrekturläsning- och -tecken n Förlagsekonomi, juridik och royalties n Mer fokus på samtiden n Information om att starta eget n Praktik inte riktigt hänger ihop med kursens mer matnyttigt branschinriktade moment, som exempelvis en uppskattad föreläsningsserie med gästföreläsare från branschen. Många studenter påpekar att de redan innan hade läst en mängd ämnen på universitetet och att det därför inte behövs så mycket teori på en sådan här kurs, som de flesta går för att få en mer yrkesinriktad examen. Kursen var lite ofokuserad på om den ville vara akademisk eller praktisk, med resultatet att den ibland inte klarade något av det, säger Jesper Ims Johansson, som i dag är förläggande redaktör på BPM Books/Lindqvist Publishing. Andra studenter framhåller momenten med förlagshistoria och teori som väldigt givande. Personligen tyckte jag att de teoretiska avsnitten var minst lika intressanta och kul som de praktiska, säger Loveina Khans, som är försäljnings- och statistikassistent på Norstedts. studenterna vill ha mer av: n Konkreta uppgifter och arbetsprover, så att man kan bygga upp en portfölj n Studiebesök n Kunskaper om projektledning n Marknadsföring n Grafisk design n Alumniträffar n Lektionstid n Fokus på stora förlag I Lund där Indesign och Photoshop ingår i utbildningen var de flesta studenter nöjda. Men även här finns en efterfrågan på utökad och bredare undervisning om de arbetsuppgifter som finns på förlagen. Kursen var ganska praktiskt inriktad och jag tyckte nog att vi fick rätt så mycket kött på benen, även om jag gärna hade velat fördjupa mig mer i de redaktionella bitarna, säger Paulina Reimers, som inte har lyckats få något förlagsjobb än. Men precis som i Stockholm uppskattades inte utbildningens teoretiska delar lika mycket. Flera studenter efterlyser också mer kontakter med förlagsvärlden. Utbildningen borde vara ännu mer praktisk än den var och mer knuten till branschen. Det kom aldrig någon från Bonniers eller Nordstedts och pratade. Man kan inte läsa sig till förlagsbranschen, utan måste jobba där för att få förståelse och inblick, säger Susanne så tycker studenterna om förlagskursen: 6% 29% Bra 65% 6% 13% Bra 81% 4% 31% Bra 65% Gustafsson, som har valt att inte jobba i branschen. Mest nöjda var de som pluggade i Lund 2005: här tyckte drygt 80 procent att kursen var bra. Även här efterfrågades dock mer praktiska kunskaper. Jag tyckte kursen var fantastisk genom att jag som humaniorastudent kunde komma in och arbeta praktiskt under en utbildning som blandar in förlagen och näringslivet, säger Niklas Collings, i dag redaktionellt ansvarig på Sandvik förlag. 7% 32% Bra 61% 4% 37% Bra 59% ALLA LUND 2005 LUND 2009 STOCKHOLM 2000 STOCKHOLM

7 »De borde införa en sorts workshop i kreativt tänkande.det finns inte uppsatsämnen nog för så många magister uppsatser.utbildningen hade många kontakter med branschen och var inte insnöad i en universitetsverklighet.«... men lärosäte säger nej I Sverige ges förlagskurser vid Lunds och Stockholms universitet. Båda utbildningarna innehåller en eftertraktad praktik. Men en stor del av undervisningstiden läggs på teori: något som studenterna kritiserar.»de borde återuppta samarbetet med författarskolan och engagera mer lärare med branschvana.«förlagsutbildningen på Stockholms universitet började som en kvällskurs 1992, för att sedan bli en påbyggnadskurs på grundnivå med en fortsättningskurs. Under de senaste två åren har kursen getts på magisternivå med en teoretisk inriktning i tillägg till praktik. Från och med hösten 2010 kommer kursen återigen att ges som en påbyggnadsutbildning på grundnivå. Det som händer nu är att praktiken blir längre och fler branschrelevanta frågor, som förlagens roll i den nya medievärlden och den digitala utvecklingen, kommer att tas upp, säger kursansvarige Lennart Palmqvist. Fler praktiska moment som utbildning i Indesign och liknande som eleverna önskat blir det däremot inte: Färdighetsträning ligger inte inom humaniora, då får man läsa kurser vid sidan om på reklamskolor och liknande. Indesign är inte så svårt, jag har lärt mig det själv, utan några kurser, säger Lennart Palmqvist. På Lunds universitet blev förlagsoch bokmarknadskunskap 1994 en egen 20-poängskurs efter att tidigare ha varit en del av Kulturvetarlinjen. Så småningom inrättades en fortsättningskurs. Sedan 2008 ges utbildningen på kandidatnivå. Praktiska moment ingår i utbildningen, liksom praktik, examensarbete och teori. De teoretiska momenten är viktiga i sammanhanget för att förstå hur bokbranschen som helhet fungerar. Vi får inte ge avkall på vetenskapen och teorin till förmån för enbart det praktiska. De formella kraven måste vi inte bara förhålla oss till utan utgå ifrån, säger Mats Arvidsson, kursansvarig. Alberte Bremberg 26

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

LiU EXPANDING REALITY. Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

LiU EXPANDING REALITY. Tekniska högskolan vid Linköpings universitet GRAFISK design & KommunIKAtIon LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Välkommen till universitetet En spännande och kreativ studiemiljö Kandidatprogrammet i Grafisk Design

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Branschanalys KIN171. Författare: Linda Tång Kursansvarig: Bjarne Hindersson. Datum: 2011-02-24 Mälardalens högskola

Branschanalys KIN171. Författare: Linda Tång Kursansvarig: Bjarne Hindersson. Datum: 2011-02-24 Mälardalens högskola Författare: Kursansvarig: Bjarne Hindersson Datum: 20 Mälardalens högskola Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Problemformulering... 3 Metod... 4 Informationssökning... 4 Val av informanter...

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer