Kommunfullmäktige Sigtuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Sigtuna"

Transkript

1 (866) Ahmad Saberi, 58, Tolk, Jag vill driva frågor som väljarna anser vara viktiga för att förbättra kommun och samhället i stort. Jag kommer engagera mig i föreningen och delta aktivt i kampanjarbetet för en Moderat valvinst. (872) Anna Adamsson, 58, Produktspecialist/ Leg sjuksköterska, Som företrädare för Moderaterna i kommun vill jag vara med och skapa ett tryggare, där varje enskild person ska ha valmöjligheter. Du ska kunna välja skolform, omsorg m.m,som passar dig och din familjs förutsättningar. Som ordinarie ledamot i Äldre,omsorg och handikappnämnden vill jag införa LOV i Kommun. Det ska vara varje människas rättighet att få välja vem som ska hjälpa dem i livets olika skeden. (46) Berit Ernbacke, 78, pensiomerad skolledare, Ett förflutet som radiohallåa, lärare i sv. en., dramatik på högstadiet och gymnasiet. Skolledare under70-80 och in på 2000-talet bl.a.på Kungsholmens ro samt på Valstaskolan och Märstagymnasiet. Därefter centrala skolförv. i. Efter pensioneringen 4 år på folkhögsk. konstlinje.aktiv i svenska kyrkan, där jag suttit som kyrkofullmäktiges ordförande i två perioder fram till höstens kyrkoval. Körsångare i två körer. Personliga intressen därutöver : teater, litteratur, friluftsliv, resor, 3 barn och 8 barnbarn samt hund. Änka men omgift i somras varför jag numera heter Ernbacke Lindström Har varit politiskt aktiv under tre perioder och under den tiden tillhört föreningens styrelse, Socialnämnden, KS, KF, BUN, BTN och UAN. Jag var också under två år ordf. i SPF. Numera är mina huvudsakliga hjärtefrågor förutom allt som rör barn, ungdom och utbildning helt naturligt de äldres situation samt vårt kulturliv. Infrastruktur och byggfrågor är också intressanta, (645) Christer Bjurestedt Linde, 65, Jurist, Född i Göteborg och växte upp inom Göteborgsområdet. Var mycket aktiv inom politiken på 70-talet. Sedan tog den civila karriären över. Tjänstgjort på olika poster inom rättsväsendet i drygt 25 år. Under tiden utbildade jag mig parallellt till jurist. Efter avslutad tjänstgöring startade eget företag med huvudinriktning inom juridiken. Har nu åter på senare år engagerat mig inom politiken. (1373) Christoffer Lotthagen, 40, Företagare och konsult inom logistik och IT, Hej, Jag heter Christoffer Lotthagen. Jag är 40 år och har en bakgrund som utvecklingschef på ledande företag inom logistik- och IT branschen. Jag är född och uppvuxen i kommunen och arbetar idag som projektledare för utveckling- och förändringsarbeten inom transportbranschen och offentlig sektor. Jag kandiderar till Kommunfullmäktige för Nya Moderaterna med en politisk ambition att skapa förutsättningar för att utveckla Märsta till en internationell företagsvänlig småstad. En stad som i framtiden kan erbjuda attraktiva boenden på såväl landsbyggd som i urbana stadsmiljöer. Jag vill se ett Märsta som tar revansch på sig själv och blir en riktig stad med ett rikt stadsliv och ett fungerande centrum. Jag vill att vi ska få en stad som erbjuder livskvalité, skolor, vård och omsorg som vi kan vara stolta över. Det är med övertygelsen att Märsta har förutsättningar att bli den tredje staden mittemellan Stockholm och Uppsala som jag söker ditt förtroende som din röst i Kommunfullmäktige. K19 1(7)

2 (2629) Gunilla Holmgren, 61, fru, Jag är född och uppvuxen i kommun. Jag har varit engagerad inom moderaterna sedan ungefär 40 år med olika engagemang under livets olika skeden. Jag har erfarenhet från kommunfullmäktige, från föreningsstyrelsen men också från nämndarbete. Min utbildning innefattar lärarhögskola men också ekonomisk och juridisk kunskap. Jag har varit yrkesmässigt engagerad i företag och verksamheter som alla funnits i kommun. Tack vare detta har jag en bred kontaktyta och är relativt väl känd i kommunen. (340) Gunnar Balfe, 71, Konsulent, Att påverka genom att deltaga gör skillnad. Vår samhällsordning förutsätter att vi deltar politiskt i den övergripande utformningen av våra liv och vår vardag. Jag gör det gärna. (1485) Hanne Luukkonen Konradsson, 34, Project Manager, Communications, Jag är en driven och resultatinriktad person med stort intresse för samhällsfrågor. Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta med både intern- och externkommunikation, och vill gärna bidra med mina kunskaper då jag ibland känner frustration över att vår politik inte förmedlas till väljarna och medlemmarna på bästa sätt. Jag vill arbeta på lokal nivå med att engagera fler medlemmar, och med att rekrytera flera nya medlemmar. Jag tycker t ex att vi kan utveckla de digitala medlen och sociala media ytterligare för att nå fler medlemmar, Jag är mitt i min karriär och mitt i småbarnsåren, med en 3,5 åring och med en bebis på väg. Trots det försöker jag engagera mig så mycket jag hinner. Som småbarnsmamma vill jag vara med och påverka utvecklingen speciellt i frågor som rör barn och ungdomar. Jag anser mig att vara en bra representant för Nya Moderaterna och kommer att jobba hårt för att kommun ska bli en moderatstyrd kommun. (591) Helle Nyman Ahlqvist, 44, Butiks- & marknadschef, Jag kandiderar till fullmäktige i kommun för att kunna påverka det politiska klimatet i kommunen som under flera år präglats av onödig pajkastning och odemokratiska inslag. Min önskan är att fler människor skulle intressera sig för politik och se det som ett naturligt inslag i det dagliga livet. Det är skrämmande att se den vikande trenden och flykten från partierna. Jag vill visa att politik är roligt, viktigt och berör oss alla. Jag värnar om min kommundel Rosersberg som är inne i en stark utvecklingsfas med växande industriområde och stor påverkan från Arlanda. Självklart ska Rosersberg utvecklas och fler bostäder byggas, men bykänslan och tryggheten måste bibehållas. kommun behöver en mer långsiktig och genomtänkt politik och jag vill bidra till beslut som tillvaratar de naturliga resurserna och möjligheterna som kommunen bjuder på. (1078) Håkan Westin, 51, Civilingenjör, Jag är uppvuxen i Märsta och har sett hur hela kommun har utvecklats. Det finns många saker som kunde varit bättre, och nu vill jag vara med och påverka besluten i kommun för att få en bättre kommun. Mina fokusområden är: 1) Skola/förskola. Efter snart 2 mandatperioder i Barn och ungdomsnämnden har jag sett vad "de andra" gör. Nu är det dags att vi får driva vår politik. Fokus måste vara på att våra barn får den kunskap som de behöver. Politiker skall sätta krav och följa upp, i motsats till att gå in och detaljstyra skolan. Det är dags att lyfta de "mjuka" frågorna och inte bara bygga skolor. 2) Bygg och trafikfrågor. Jag tycker inte vi bygger det samhälle som invånarna vill ha. Vem gillar Märsta centrum? Stationens placering? hur det fungerar runt väg 263?.. 3) Fritid. För mig är det viktigt att kommunen stimulerar till aktiviteter på fritiden, speciellt för ungdomar. Jag har hjälpt till med ett lag i 10 år så vet jag hur mycket det ger. K19 2(7)

3 (1680) Jacob Ibrahim, 23,, Jag kandiderar då det finns mycket att göra i kommun. Förändringar måste ske på flera områden, och det akut. Jag ställer upp för att jag är i rätt ålder för att göra detta, att förändra samhället. Att vara ung, entusiastisk och full av energi kommer vinna oss mycket unga röster. Jag kommer vilja ta upp lite känsligare frågor såsom integration, skola och utbildning. men även bostadsmarknaden är av värde med tanke på min utbildning. Min starka sida är mitt tal och min mångsidiga bakgrund vilket jag kommer utnyttja för att hjälpa partiet vinna på kommun- och riksnivå. Med vänliga hälsningar, Jacob Ibrahim. (2146) Jan Walles, 48, Tekn projektledare, 49 årig 3 barnsfar boende i. IT tekniker, gift med Anita Walles, civilekonom Tror mig sitta på mycket "common sense" och har stor empatisk förmåga, även väldigt social och dömer aldrig någon ohörd. Har goda vänner i samtliga politiska läger. (2666) Jenny Book, 34, Marknadskommunikatör, Jag vill vara med och bidra till en positiv utveckling av kommun. Jag tycker att det är viktigt att se till hela kommunen och utveckla varje kommundel på bästa sätt utifrån de olika behov och möjligheter de olika kommundelarna har. kommun ligger bra till geografiskt och har en vacker natur. Med styrning på rätt sätt borde kommun kunna vara en kommun med god ekonomi och mer småstadskänsla och med ett brett utbud av service, butiker, varierande boendemöjligheter och bättre infrastruktur. Att lyssna på kommunmedborgarna ser jag som viktigt. kommun behöver ett mer planerat och genomtänkt bostadsbyggande, bättre förskolor, skolor och mer satsningar på ungdomar. Bättre och mer kvalitativ äldreomsorg och trygghet i närområdet är också sådant som borde prioriteras. (2675) Jessica Tillström, 48, Arbetscoach, Jag bor i Rosersberg med mina barn som är 14 och 16 år. Den äldsta går i gymnasiet i Sollentuna på en friskola. Och sonen går i Märsta på en annan friskola, har valt friskolor för att det har känts som dom skolorna har varit mest seriösa. Arbetar i kommun som arbetscoach, arbetar med personer som har ngn form av psykisk funktionsnedsättning. Just nu är det ett projekt som finansieras av socialstyrelsen, men har så goda resultat så det kommer att bli bli kvar i kommunen. Driver även ett eget företag med olika inriktningar, bla samtalsterapeut och KBT. En annan inriktning som jag har på mitt företag är att jag importerar cashmereprodukter från Kina som jag säljer i min Webbutik. (2149) Joachim Lotthagen, 43, Företagare, K19 3(7)

4 (1276) Johan Henrikson, 44, CEO, Jag har bakgrund som civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och driver idag ett internationellt IT säkerhetsbolag som jag grundade för 11 år sedan. Min huvudsakliga drivkraft att engagera mig politiskt har varit de nedslående resultaten i skolorna både i och i Sverige som helhet. Utan en konkurrenskraftig skola minskar möjligheterna för våra barn och ungdomar i framtiden. (2270) Josefin Brodd, 36, Butikschef, Jag är en tvåbarns-mamma som är uppvuxen och bosatt i kommun. Redan som tonåring visste jag vad jag ville göra i min framtid. Jag ville hjälpa människor som hade det svårt i livet. När jag gått ut gymnasiet följde jag min övertygelse och började studera på högskolan. Efter flera års studier av sociologi, statsvetenskap och socialt arbete tog jag min examen. Jag valde däremot att arbeta med någonting helt annat. Under min studietid arbetade jag extra i butik och jag valde att göra karriär inom företaget. Nu är jag inne på mitt sjunde år som butikschef. Det som fortfarande finns kvar är mitt intresse av att vara bidragande till att andra människor får ett bättre liv. I mina ögon erbjuder den politiska arenan de bästa möjligheterna för mig att förverkliga detta. Jag har länge stått vid sidan av och tittat på, men nu känner jag att det är dags att gå till handling. Min önskan är att vara delaktig i det arbete som partiet gör i min hemkommun. (646) Kjell Holmgren, 65, pensionär f d finansdirektör, Jag har 35 års erfarenhet som ekonomichef/finansdirektör och har arbetat i en lång rad bolagsstyrelser såväl i Sverige som i Finland och Tyskland. Min yrkeserfarenhet har handlat mycket om ekonomisk styrning och kontroll men också om strukturaffärer - köp och försäljning av bolag i Sverige och utomlands. Jag har en universitetsutbildning som bl a innefattar nationalekonomi, statskunskap och juridik. Jag har god vana vid att hantera svenska språket såväl i tal som skrift. Jag har varit aktiv inom moderaterna sedan tidigt 90-tal. (349) Lars Lagerdahl, 71, Företagare, att genom politiskt engagemang vara med och skapa en kommun i balans med framtida utmaningar till exempel: att förbättra barn och ungdomars situation i skola, arbete och fritid, oavsett bakgrund att skapa en infrastruktur värd namnet klimat och miljöfrågorna är eftersatta och det är nödvändigt att här och nu ta itu med dessa inom alla verksamheter (2657) Lena Lindgren-Ljungberg, 60, Finance Controller, Upplever att utvecklingen inom kommunen går i fel riktning. Vill medverka och bidra till att vi får ett regimskifte. Man bör lyssna mer på innevånarna och anpassa utvecklingen utifrån de behov/intressen som befintliga kommuninnevånare har. Inte som nu med högsta möjliga hastighet bygga bostäder för den bostadsbrist som råder i Stockholms län. Bostadsbyggandet måste bätte anpassas till miljön, gärna mer småstadskänsla. Byggtakten bör anpassas i förhållande till infrastruktur, arbetstillfällen, skolor/dagis mm. Äldreboende bör placeras centralt så den äldre generationen enkelt får närhet till butiker, cafér osv, Tryggheten i närområden är viktig. Mer satsning bör göras på trygghetsvakter och samarbete med närpolis. Det skall vara enkelt för den enskilde att kunna få kontakt och hjälp för att kunna förhindra skadegörelse på kommunal och enskild egendom. Fler sociala insatser riktade mot ungdomar för att stävja skadegörelse och förhindra att det eskalerar till grövre brottslighet. K19 4(7)

5 (2677) Maria Rosén, 44,, Jag är beredd och villig att ge av min fritid för att skapa en bättre framtid i vår kommun. Man kan inte vinna en match från läktaren, man måste vara på planen och kämpa. (2668) Marika Riben, 66, jur kand, (570) Mats Weibull, 67, Företagare, Jag har lång erfarenhet av kommunalpolitiken genom förtroendeuppdrag i bl.a. fullmäktige, kommunstyrelse samt bygg och trafiknämnd. Det har givit mig en god kunskap om kommunal verksamhet som tillsammans med min långa näringslivserfarenhet innebär att jag har en bra plattform för vidare förtroendeuppdrag i kommun. Jag är sedan drygt 13 år ordförande i partiföreningen och arbetar parallellt med mina nuv. förtroendeuppdrag som egenföretagare i den medicintekniska branschen. Jag vill fortsatt medverka till att forma en framtidspolitik i kommun som ska ta kommunen till toppen från de nuvarande bottenplaceringarna. Kärnverksamheterna vård, skola, omsorg ska utvecklas och kvalitetssäkras. Vi ska ha bättre trygghet, mera valfrihet och mångfald samt en kommunal ekonomi i balans. Jag vill inom mitt specialområde, samhällsbyggnad, arbeta för en bättre infrastruktur och kollektivtrafik samt bygga stad i centralorten Märsta och bostäder med hög kvalité. (226) Mattias Askerson, 20, Studerande, kommun. Här föddes jag och här har jag vuxit upp. Med närheten till Uppsala, Arlanda och Stockholm kommer stora möjligheter att vara en attraktiv kommun att bo och leva i och för företag att startas och växa i. Idag är detta missade möjligheter. kommun har sedan 2002 styrts av en socialdemokrati som gång på gång duckar för sitt ansvar över kommunen. Vi har en av Sveriges sämsta skolor, hög otrygghet och omfattande arbetslöshet. Kärnverksamheten betalas med försäljning av kommunal mark? en lösning som tydligt visar att de inte värdesätter ordning och reda i ekonomin. Det är dags för en ny ledning. Vi ska ha Sveriges bästa skola, en skola som skapar möjligheter för alla. Det ska vara en trygg kommun dit folk flyttar för att bygga sin framtid. Jag vill se en ledning som med trygghet och långsiktighet tar nya tag för kommunens byggande. Jag vill bidra till att min hemkommun ska bli så bra den kan, att vi ska ta vara på våra möjligheter. Därför söker jag ert stöd! (1236) Ola Ramnebro, 45, Affärsutvecklingschef, har en urusel ekonomi, dålig skola, trygghet tom har mer att önska, slöseri av resurser och ett ensidigt fokus på att växa etc. Detta måste vi ändra på. Jag vill med min erfarenhet från att ha bott i 7 olika länder och lång erfarenhet av näringslivet driva på en förbättrad levnadssituation för oss SIgtunabor. kan bättre. K19 5(7)

6 (1098) Olov Holst, 50, Oppositionsråd kommun, Genom en ansvarsfull och stabil förvaltning av skattebetalarnas pengar ge högsta möjliga service till lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna. Jag vill arbeta för att vidareutveckla välfärdsuppdraget och för fortsatt tillväxt i kommunen och regionen. (2655) Peter Fors, 43, Arbetsledare, Driven företagssam man med 3 barn och lyckligt gift (309) Rolf Jangbratt, 72, Markandsekonom, Jag vill verka för ett blått och har i mer än 25 år varit ledamot av Kommunfullmäktige i och de två senaste mandatperioderna som 2:e vice ordförande i presidiet. Trygghet på gator och torg ligger mig nära och glad över att jag under många år varit representant i Polisstyrelsen och sedermera Polisnämnden norrort. Överförmyndarnämnden är jag i dagsläget ersättare. Mälardalsrådet är jag en av två representanter för Kommun. Kultur och fritidsnämnden har jag verkat i mer än 20 år som ordförande,v ordförande och ledamot. En mandatperiod var jag ersättare i Landstingsfullmäktige Sthlm län. Min ålder och min erfarenhet både politiskt,näringslivet och familjen gör att jag "tror mig veta vad mina väljare önskar". (2664) Sihem Yilmaz, 53, Hemma fru, Jag är Sihem Yilmaz född på Jag är förtidspensionerad på grund av sjukdom. Sen tidigare har jag gått SFI och kock utbildning. Tidigare har jag suttit på olika nämnd och i fullmäktige i flera år. Ursprung kommer jag från Turkiet men suryan ortodox o pratar arabiska, turkiska och svenska (502) Sven-Ingvar Holmgren, 68, finansinspektör, Jag har lång erfarenhet av att arbeta i kommunala bolag och styrelser. Jag har suttit som ledamot i bygg- och trafiknämnd, äldrenämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd. Jag har goda ekonomiska kunskaper i revision, bokslut och olika finansieringsfrågeställningar. Jag är också engagerad i sjuk- och hälsofrågor. Jag har lätt för att uttrycka mig i tal och skrift. Jag vill ta ansvar och kunna påverka utvecklingen. Jag har lätt för att samarbeta med personer i alla sammanhang. K19 6(7)

7 (1048) Thomas Gärde, 52, Civilingenjör, (1243) Veronica Barkman, 45, Leg. Psykolog, Jag är leg psykolog och har i mitt tidigare yrkesliv arbetat inom företagshälsovården och då främst med olika psykosociala arbetsmiljöfrågor och stödsamtal. Jag bor i centrala Märsta tillsammans med min sambo och 3 barn. Vi driver företaget Märstatvätten i Märsta och Esstvätt i Saxdalen. Som ordförande i Företagarna och gruppledare i Utbildning- och Arbetsmarknadsnämnden och medlem i Kommuns referensgrupp för upphandling så har jag fått insikt i hur viktigt det är att en kommun fungerar i sitt uppdrag för de företag som väljer att etablera sig här. För mig är arbetslinjen viktig och det är i det privata näringslivet som tillväxten sker och det är också där som de nya jobben kommer att finnas. Som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen har jag förmånen att få vara med och diskutera och besluta om kommunens viktiga framtidsfrågor. K19 7(7)

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Landsting Nordväst L9 1(9)

Landsting Nordväst L9 1(9) (1812) Alvar Kårfors, 35, Företagare, Ekerö Jag är uppvuxen och åter bosatt på Ekerö, Nyckelby, med familj som nu är bestående av sambo och tre barn. De äldsta 2 barnen är i lågstadieålder. Familjen trivs

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Kommunfullmäktige Södertälje

Kommunfullmäktige Södertälje (1586) Ackad Barsom, 28, Ekonom, Jag heter Ackad Barsom och representerar moderaterna i. Mitt intresse för politiken började efter mina studier vid Stockholms universitet. Efter en avklarad examen som

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET

LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET Maria Almesåker Vice Ordförande Innerstadsföreningen Ledamot Landstingsfullmäktige Ersättare trafiknämnden Född: 1976 Fil Mag Kemi Telefon:

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige Nynäshamn

Kommunfullmäktige Nynäshamn (617) Agneta Hagström, 66, f d Handelsexpert, Kort CV: Jag har lång erfarenhet av arbete inom staten och senare det privata näringslivet. Utbildad Kammarskrivare från Tullverket, språkutbildningar, universitetsstudier

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE!

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE! VÅRT ALTERNATIV S Ä N G N Ä R ST! E R T T Ä B N KA 1 Rent hus och öppna kort i Strängnäspolitiken Hej, jag heter Maria. Jag har levt det mesta av mitt liv utanför politiken som tandläkare och småföretagare.

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

Kommunfullmäktige Upplands-Bro

Kommunfullmäktige Upplands-Bro (377) Anders Åkerlind, 70,, Jag heter Anders Åkerlind och är fd. flygkapten och jordbrukare i Kungsängen utanför Stockholm. Har varit med i partiet sedan ungdomsåren utan att vara aktiv. Från 1997 blev

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Ny organisation Näringslivssamverkan

Ny organisation Näringslivssamverkan Kommunledningsförvaltningen Anders Dahlén,0550-88001 anders.dahlen@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-15 Ks/2014:246 000 Organisation Sida 1(3) Ny organisation Näringslivssamverkan Förslag

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Entreprenörskap Det företagsvänliga och innovativa Umeå Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Maj 2010 INLEDNING Måndag den 17 januari presenterade Allians för Umeå fyra arbetsgrupper med syfte att ytterligare

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V06

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V06 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V06 Vecka 06 201302 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Enköping 2015. - vårt gröna livsrum

Enköping 2015. - vårt gröna livsrum Vision & Strategier Enköping 2015 - vårt gröna livsrum Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen med 45.000 invånare. Här bor många attraktivt nära Mälaren, i staden eller på landet. Ett levande

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Kommunfullmäktige Österåker

Kommunfullmäktige Österåker (2025) Anders Larsson, 41,, (1099) Anneli Hogreve, 50, Egen företagare, Jag vill jobba för en bra förskola och skola för alla elever. Särskilt att se till att de med särskilda behov får sina behov tillgodosedda.

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer