Kommunfullmäktige Sigtuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Sigtuna"

Transkript

1 (866) Ahmad Saberi, 58, Tolk, Jag vill driva frågor som väljarna anser vara viktiga för att förbättra kommun och samhället i stort. Jag kommer engagera mig i föreningen och delta aktivt i kampanjarbetet för en Moderat valvinst. (872) Anna Adamsson, 58, Produktspecialist/ Leg sjuksköterska, Som företrädare för Moderaterna i kommun vill jag vara med och skapa ett tryggare, där varje enskild person ska ha valmöjligheter. Du ska kunna välja skolform, omsorg m.m,som passar dig och din familjs förutsättningar. Som ordinarie ledamot i Äldre,omsorg och handikappnämnden vill jag införa LOV i Kommun. Det ska vara varje människas rättighet att få välja vem som ska hjälpa dem i livets olika skeden. (46) Berit Ernbacke, 78, pensiomerad skolledare, Ett förflutet som radiohallåa, lärare i sv. en., dramatik på högstadiet och gymnasiet. Skolledare under70-80 och in på 2000-talet bl.a.på Kungsholmens ro samt på Valstaskolan och Märstagymnasiet. Därefter centrala skolförv. i. Efter pensioneringen 4 år på folkhögsk. konstlinje.aktiv i svenska kyrkan, där jag suttit som kyrkofullmäktiges ordförande i två perioder fram till höstens kyrkoval. Körsångare i två körer. Personliga intressen därutöver : teater, litteratur, friluftsliv, resor, 3 barn och 8 barnbarn samt hund. Änka men omgift i somras varför jag numera heter Ernbacke Lindström Har varit politiskt aktiv under tre perioder och under den tiden tillhört föreningens styrelse, Socialnämnden, KS, KF, BUN, BTN och UAN. Jag var också under två år ordf. i SPF. Numera är mina huvudsakliga hjärtefrågor förutom allt som rör barn, ungdom och utbildning helt naturligt de äldres situation samt vårt kulturliv. Infrastruktur och byggfrågor är också intressanta, (645) Christer Bjurestedt Linde, 65, Jurist, Född i Göteborg och växte upp inom Göteborgsområdet. Var mycket aktiv inom politiken på 70-talet. Sedan tog den civila karriären över. Tjänstgjort på olika poster inom rättsväsendet i drygt 25 år. Under tiden utbildade jag mig parallellt till jurist. Efter avslutad tjänstgöring startade eget företag med huvudinriktning inom juridiken. Har nu åter på senare år engagerat mig inom politiken. (1373) Christoffer Lotthagen, 40, Företagare och konsult inom logistik och IT, Hej, Jag heter Christoffer Lotthagen. Jag är 40 år och har en bakgrund som utvecklingschef på ledande företag inom logistik- och IT branschen. Jag är född och uppvuxen i kommunen och arbetar idag som projektledare för utveckling- och förändringsarbeten inom transportbranschen och offentlig sektor. Jag kandiderar till Kommunfullmäktige för Nya Moderaterna med en politisk ambition att skapa förutsättningar för att utveckla Märsta till en internationell företagsvänlig småstad. En stad som i framtiden kan erbjuda attraktiva boenden på såväl landsbyggd som i urbana stadsmiljöer. Jag vill se ett Märsta som tar revansch på sig själv och blir en riktig stad med ett rikt stadsliv och ett fungerande centrum. Jag vill att vi ska få en stad som erbjuder livskvalité, skolor, vård och omsorg som vi kan vara stolta över. Det är med övertygelsen att Märsta har förutsättningar att bli den tredje staden mittemellan Stockholm och Uppsala som jag söker ditt förtroende som din röst i Kommunfullmäktige. K19 1(7)

2 (2629) Gunilla Holmgren, 61, fru, Jag är född och uppvuxen i kommun. Jag har varit engagerad inom moderaterna sedan ungefär 40 år med olika engagemang under livets olika skeden. Jag har erfarenhet från kommunfullmäktige, från föreningsstyrelsen men också från nämndarbete. Min utbildning innefattar lärarhögskola men också ekonomisk och juridisk kunskap. Jag har varit yrkesmässigt engagerad i företag och verksamheter som alla funnits i kommun. Tack vare detta har jag en bred kontaktyta och är relativt väl känd i kommunen. (340) Gunnar Balfe, 71, Konsulent, Att påverka genom att deltaga gör skillnad. Vår samhällsordning förutsätter att vi deltar politiskt i den övergripande utformningen av våra liv och vår vardag. Jag gör det gärna. (1485) Hanne Luukkonen Konradsson, 34, Project Manager, Communications, Jag är en driven och resultatinriktad person med stort intresse för samhällsfrågor. Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta med både intern- och externkommunikation, och vill gärna bidra med mina kunskaper då jag ibland känner frustration över att vår politik inte förmedlas till väljarna och medlemmarna på bästa sätt. Jag vill arbeta på lokal nivå med att engagera fler medlemmar, och med att rekrytera flera nya medlemmar. Jag tycker t ex att vi kan utveckla de digitala medlen och sociala media ytterligare för att nå fler medlemmar, Jag är mitt i min karriär och mitt i småbarnsåren, med en 3,5 åring och med en bebis på väg. Trots det försöker jag engagera mig så mycket jag hinner. Som småbarnsmamma vill jag vara med och påverka utvecklingen speciellt i frågor som rör barn och ungdomar. Jag anser mig att vara en bra representant för Nya Moderaterna och kommer att jobba hårt för att kommun ska bli en moderatstyrd kommun. (591) Helle Nyman Ahlqvist, 44, Butiks- & marknadschef, Jag kandiderar till fullmäktige i kommun för att kunna påverka det politiska klimatet i kommunen som under flera år präglats av onödig pajkastning och odemokratiska inslag. Min önskan är att fler människor skulle intressera sig för politik och se det som ett naturligt inslag i det dagliga livet. Det är skrämmande att se den vikande trenden och flykten från partierna. Jag vill visa att politik är roligt, viktigt och berör oss alla. Jag värnar om min kommundel Rosersberg som är inne i en stark utvecklingsfas med växande industriområde och stor påverkan från Arlanda. Självklart ska Rosersberg utvecklas och fler bostäder byggas, men bykänslan och tryggheten måste bibehållas. kommun behöver en mer långsiktig och genomtänkt politik och jag vill bidra till beslut som tillvaratar de naturliga resurserna och möjligheterna som kommunen bjuder på. (1078) Håkan Westin, 51, Civilingenjör, Jag är uppvuxen i Märsta och har sett hur hela kommun har utvecklats. Det finns många saker som kunde varit bättre, och nu vill jag vara med och påverka besluten i kommun för att få en bättre kommun. Mina fokusområden är: 1) Skola/förskola. Efter snart 2 mandatperioder i Barn och ungdomsnämnden har jag sett vad "de andra" gör. Nu är det dags att vi får driva vår politik. Fokus måste vara på att våra barn får den kunskap som de behöver. Politiker skall sätta krav och följa upp, i motsats till att gå in och detaljstyra skolan. Det är dags att lyfta de "mjuka" frågorna och inte bara bygga skolor. 2) Bygg och trafikfrågor. Jag tycker inte vi bygger det samhälle som invånarna vill ha. Vem gillar Märsta centrum? Stationens placering? hur det fungerar runt väg 263?.. 3) Fritid. För mig är det viktigt att kommunen stimulerar till aktiviteter på fritiden, speciellt för ungdomar. Jag har hjälpt till med ett lag i 10 år så vet jag hur mycket det ger. K19 2(7)

3 (1680) Jacob Ibrahim, 23,, Jag kandiderar då det finns mycket att göra i kommun. Förändringar måste ske på flera områden, och det akut. Jag ställer upp för att jag är i rätt ålder för att göra detta, att förändra samhället. Att vara ung, entusiastisk och full av energi kommer vinna oss mycket unga röster. Jag kommer vilja ta upp lite känsligare frågor såsom integration, skola och utbildning. men även bostadsmarknaden är av värde med tanke på min utbildning. Min starka sida är mitt tal och min mångsidiga bakgrund vilket jag kommer utnyttja för att hjälpa partiet vinna på kommun- och riksnivå. Med vänliga hälsningar, Jacob Ibrahim. (2146) Jan Walles, 48, Tekn projektledare, 49 årig 3 barnsfar boende i. IT tekniker, gift med Anita Walles, civilekonom Tror mig sitta på mycket "common sense" och har stor empatisk förmåga, även väldigt social och dömer aldrig någon ohörd. Har goda vänner i samtliga politiska läger. (2666) Jenny Book, 34, Marknadskommunikatör, Jag vill vara med och bidra till en positiv utveckling av kommun. Jag tycker att det är viktigt att se till hela kommunen och utveckla varje kommundel på bästa sätt utifrån de olika behov och möjligheter de olika kommundelarna har. kommun ligger bra till geografiskt och har en vacker natur. Med styrning på rätt sätt borde kommun kunna vara en kommun med god ekonomi och mer småstadskänsla och med ett brett utbud av service, butiker, varierande boendemöjligheter och bättre infrastruktur. Att lyssna på kommunmedborgarna ser jag som viktigt. kommun behöver ett mer planerat och genomtänkt bostadsbyggande, bättre förskolor, skolor och mer satsningar på ungdomar. Bättre och mer kvalitativ äldreomsorg och trygghet i närområdet är också sådant som borde prioriteras. (2675) Jessica Tillström, 48, Arbetscoach, Jag bor i Rosersberg med mina barn som är 14 och 16 år. Den äldsta går i gymnasiet i Sollentuna på en friskola. Och sonen går i Märsta på en annan friskola, har valt friskolor för att det har känts som dom skolorna har varit mest seriösa. Arbetar i kommun som arbetscoach, arbetar med personer som har ngn form av psykisk funktionsnedsättning. Just nu är det ett projekt som finansieras av socialstyrelsen, men har så goda resultat så det kommer att bli bli kvar i kommunen. Driver även ett eget företag med olika inriktningar, bla samtalsterapeut och KBT. En annan inriktning som jag har på mitt företag är att jag importerar cashmereprodukter från Kina som jag säljer i min Webbutik. (2149) Joachim Lotthagen, 43, Företagare, K19 3(7)

4 (1276) Johan Henrikson, 44, CEO, Jag har bakgrund som civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och driver idag ett internationellt IT säkerhetsbolag som jag grundade för 11 år sedan. Min huvudsakliga drivkraft att engagera mig politiskt har varit de nedslående resultaten i skolorna både i och i Sverige som helhet. Utan en konkurrenskraftig skola minskar möjligheterna för våra barn och ungdomar i framtiden. (2270) Josefin Brodd, 36, Butikschef, Jag är en tvåbarns-mamma som är uppvuxen och bosatt i kommun. Redan som tonåring visste jag vad jag ville göra i min framtid. Jag ville hjälpa människor som hade det svårt i livet. När jag gått ut gymnasiet följde jag min övertygelse och började studera på högskolan. Efter flera års studier av sociologi, statsvetenskap och socialt arbete tog jag min examen. Jag valde däremot att arbeta med någonting helt annat. Under min studietid arbetade jag extra i butik och jag valde att göra karriär inom företaget. Nu är jag inne på mitt sjunde år som butikschef. Det som fortfarande finns kvar är mitt intresse av att vara bidragande till att andra människor får ett bättre liv. I mina ögon erbjuder den politiska arenan de bästa möjligheterna för mig att förverkliga detta. Jag har länge stått vid sidan av och tittat på, men nu känner jag att det är dags att gå till handling. Min önskan är att vara delaktig i det arbete som partiet gör i min hemkommun. (646) Kjell Holmgren, 65, pensionär f d finansdirektör, Jag har 35 års erfarenhet som ekonomichef/finansdirektör och har arbetat i en lång rad bolagsstyrelser såväl i Sverige som i Finland och Tyskland. Min yrkeserfarenhet har handlat mycket om ekonomisk styrning och kontroll men också om strukturaffärer - köp och försäljning av bolag i Sverige och utomlands. Jag har en universitetsutbildning som bl a innefattar nationalekonomi, statskunskap och juridik. Jag har god vana vid att hantera svenska språket såväl i tal som skrift. Jag har varit aktiv inom moderaterna sedan tidigt 90-tal. (349) Lars Lagerdahl, 71, Företagare, att genom politiskt engagemang vara med och skapa en kommun i balans med framtida utmaningar till exempel: att förbättra barn och ungdomars situation i skola, arbete och fritid, oavsett bakgrund att skapa en infrastruktur värd namnet klimat och miljöfrågorna är eftersatta och det är nödvändigt att här och nu ta itu med dessa inom alla verksamheter (2657) Lena Lindgren-Ljungberg, 60, Finance Controller, Upplever att utvecklingen inom kommunen går i fel riktning. Vill medverka och bidra till att vi får ett regimskifte. Man bör lyssna mer på innevånarna och anpassa utvecklingen utifrån de behov/intressen som befintliga kommuninnevånare har. Inte som nu med högsta möjliga hastighet bygga bostäder för den bostadsbrist som råder i Stockholms län. Bostadsbyggandet måste bätte anpassas till miljön, gärna mer småstadskänsla. Byggtakten bör anpassas i förhållande till infrastruktur, arbetstillfällen, skolor/dagis mm. Äldreboende bör placeras centralt så den äldre generationen enkelt får närhet till butiker, cafér osv, Tryggheten i närområden är viktig. Mer satsning bör göras på trygghetsvakter och samarbete med närpolis. Det skall vara enkelt för den enskilde att kunna få kontakt och hjälp för att kunna förhindra skadegörelse på kommunal och enskild egendom. Fler sociala insatser riktade mot ungdomar för att stävja skadegörelse och förhindra att det eskalerar till grövre brottslighet. K19 4(7)

5 (2677) Maria Rosén, 44,, Jag är beredd och villig att ge av min fritid för att skapa en bättre framtid i vår kommun. Man kan inte vinna en match från läktaren, man måste vara på planen och kämpa. (2668) Marika Riben, 66, jur kand, (570) Mats Weibull, 67, Företagare, Jag har lång erfarenhet av kommunalpolitiken genom förtroendeuppdrag i bl.a. fullmäktige, kommunstyrelse samt bygg och trafiknämnd. Det har givit mig en god kunskap om kommunal verksamhet som tillsammans med min långa näringslivserfarenhet innebär att jag har en bra plattform för vidare förtroendeuppdrag i kommun. Jag är sedan drygt 13 år ordförande i partiföreningen och arbetar parallellt med mina nuv. förtroendeuppdrag som egenföretagare i den medicintekniska branschen. Jag vill fortsatt medverka till att forma en framtidspolitik i kommun som ska ta kommunen till toppen från de nuvarande bottenplaceringarna. Kärnverksamheterna vård, skola, omsorg ska utvecklas och kvalitetssäkras. Vi ska ha bättre trygghet, mera valfrihet och mångfald samt en kommunal ekonomi i balans. Jag vill inom mitt specialområde, samhällsbyggnad, arbeta för en bättre infrastruktur och kollektivtrafik samt bygga stad i centralorten Märsta och bostäder med hög kvalité. (226) Mattias Askerson, 20, Studerande, kommun. Här föddes jag och här har jag vuxit upp. Med närheten till Uppsala, Arlanda och Stockholm kommer stora möjligheter att vara en attraktiv kommun att bo och leva i och för företag att startas och växa i. Idag är detta missade möjligheter. kommun har sedan 2002 styrts av en socialdemokrati som gång på gång duckar för sitt ansvar över kommunen. Vi har en av Sveriges sämsta skolor, hög otrygghet och omfattande arbetslöshet. Kärnverksamheten betalas med försäljning av kommunal mark? en lösning som tydligt visar att de inte värdesätter ordning och reda i ekonomin. Det är dags för en ny ledning. Vi ska ha Sveriges bästa skola, en skola som skapar möjligheter för alla. Det ska vara en trygg kommun dit folk flyttar för att bygga sin framtid. Jag vill se en ledning som med trygghet och långsiktighet tar nya tag för kommunens byggande. Jag vill bidra till att min hemkommun ska bli så bra den kan, att vi ska ta vara på våra möjligheter. Därför söker jag ert stöd! (1236) Ola Ramnebro, 45, Affärsutvecklingschef, har en urusel ekonomi, dålig skola, trygghet tom har mer att önska, slöseri av resurser och ett ensidigt fokus på att växa etc. Detta måste vi ändra på. Jag vill med min erfarenhet från att ha bott i 7 olika länder och lång erfarenhet av näringslivet driva på en förbättrad levnadssituation för oss SIgtunabor. kan bättre. K19 5(7)

6 (1098) Olov Holst, 50, Oppositionsråd kommun, Genom en ansvarsfull och stabil förvaltning av skattebetalarnas pengar ge högsta möjliga service till lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna. Jag vill arbeta för att vidareutveckla välfärdsuppdraget och för fortsatt tillväxt i kommunen och regionen. (2655) Peter Fors, 43, Arbetsledare, Driven företagssam man med 3 barn och lyckligt gift (309) Rolf Jangbratt, 72, Markandsekonom, Jag vill verka för ett blått och har i mer än 25 år varit ledamot av Kommunfullmäktige i och de två senaste mandatperioderna som 2:e vice ordförande i presidiet. Trygghet på gator och torg ligger mig nära och glad över att jag under många år varit representant i Polisstyrelsen och sedermera Polisnämnden norrort. Överförmyndarnämnden är jag i dagsläget ersättare. Mälardalsrådet är jag en av två representanter för Kommun. Kultur och fritidsnämnden har jag verkat i mer än 20 år som ordförande,v ordförande och ledamot. En mandatperiod var jag ersättare i Landstingsfullmäktige Sthlm län. Min ålder och min erfarenhet både politiskt,näringslivet och familjen gör att jag "tror mig veta vad mina väljare önskar". (2664) Sihem Yilmaz, 53, Hemma fru, Jag är Sihem Yilmaz född på Jag är förtidspensionerad på grund av sjukdom. Sen tidigare har jag gått SFI och kock utbildning. Tidigare har jag suttit på olika nämnd och i fullmäktige i flera år. Ursprung kommer jag från Turkiet men suryan ortodox o pratar arabiska, turkiska och svenska (502) Sven-Ingvar Holmgren, 68, finansinspektör, Jag har lång erfarenhet av att arbeta i kommunala bolag och styrelser. Jag har suttit som ledamot i bygg- och trafiknämnd, äldrenämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd. Jag har goda ekonomiska kunskaper i revision, bokslut och olika finansieringsfrågeställningar. Jag är också engagerad i sjuk- och hälsofrågor. Jag har lätt för att uttrycka mig i tal och skrift. Jag vill ta ansvar och kunna påverka utvecklingen. Jag har lätt för att samarbeta med personer i alla sammanhang. K19 6(7)

7 (1048) Thomas Gärde, 52, Civilingenjör, (1243) Veronica Barkman, 45, Leg. Psykolog, Jag är leg psykolog och har i mitt tidigare yrkesliv arbetat inom företagshälsovården och då främst med olika psykosociala arbetsmiljöfrågor och stödsamtal. Jag bor i centrala Märsta tillsammans med min sambo och 3 barn. Vi driver företaget Märstatvätten i Märsta och Esstvätt i Saxdalen. Som ordförande i Företagarna och gruppledare i Utbildning- och Arbetsmarknadsnämnden och medlem i Kommuns referensgrupp för upphandling så har jag fått insikt i hur viktigt det är att en kommun fungerar i sitt uppdrag för de företag som väljer att etablera sig här. För mig är arbetslinjen viktig och det är i det privata näringslivet som tillväxten sker och det är också där som de nya jobben kommer att finnas. Som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen har jag förmånen att få vara med och diskutera och besluta om kommunens viktiga framtidsfrågor. K19 7(7)

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Kommunfullmäktige Vaxholm

Kommunfullmäktige Vaxholm (412) Agneta Wessberg, 70,, (1050) Anders Flodin, 52,, (1132) Anna Hansson, 49, VD Niana friskvård /Hälsostrateg, Från, jobbar som Vd och arbetar med friskvårds och hälsofrågor. Arbetar för att hjälpa

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Västervik Tillsammans Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer