Skillnaden mellan våra utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skillnaden mellan våra utbildningar"

Transkript

1 Skillnaden mellan våra utbildningar Här följer en sammanställning av de riktlinjer och anvisningar som finns framtagna för våra självskyddskurser och de utbildningar som genomförs under ramen betalkurser. Har ni några frågor kontakta alltid utbildningsavdelningen! Lycka till! Ulrika Hammargård av 10

2 Personskador/Akut hjälp vid personskador Avsnittet ger den enskilde kunskaper om de viktigaste åtgärderna vid olycksfall och tillfälle att praktisera kunskaperna i olika övningsmoment. Mål: Efter genomfört kursmoment ska deltagaren Ha kunskap om vilken akut hjälp som bör ges vid de vanligast förekommande personskadorna för att kunna Förstå betydelsen av tidigt larm Avvärja ett livsfarligt läge och placera en skadad säkert Kontrollera medvetandet Kontrollera andning Skapa och behålla fri luftväg Stoppa blödning Förstå betydelsen av medmänsklig närvaro Åtgärder vid luftvägsstopp Utföra HLR/kunna instruera andra i att utföra HLR Använda en hjärtstartare Lägga en person i säkert sidoläge + åtgärder vid luftvägsstopp Innehåll: Andning Bröstkompressioner Inblåsningar Kvalitetstest Bedömning av livstecken, skaffa hjälp/hlr förloppet Etik Målgrupp: Enskilda människan, ideella föreningar, organisationer, byalag, pensionärsföreningar, bostadsrättsföreningar, idrottsklubbar och liknande. Kostnad: Personskador är en kostnadsfri kurs genom självskyddet, men kompletteras alltid med kursen Vår sårbarhet. Tidsåtgång: 1 timme. Möjlighet till extratimme finns.(+ Vår sårbarhet) Antal deltagare: Det finns inget särskilt maxantal, men däremot ska en grupp helst inte vara färre än 12. En lämplig grupp är från st. Instruktören: Måste vara utbildad självskyddsinstruktör och det måste finnas självskyddstimmar kvar, vilket bokas in hos verksamhetsledaren. I dagsläget ca 250 instruktörer. Förkunskapskrav hos deltagarna: Inga Material: Efter avslutad kurs delas fickminnet ut. 2 av 10

3 Första hjälpen Utbildningen omfattar momenten: Vidta säkerhetsåtgärder, tillkalla hjälp samt larma Observera livstecken (från första bedömning till fortsatt övervakning) Första hjälpen vid luftvägsstopp Första hjälpen vid hjärtstopp Första hjälpen vid medvetslöshet Första hjälpen vid stroke Första hjälpen vid bröstsmärtor Första hjälpen vid cirkulationssvikt Första hjälpen vid allvarlig blödning Första hjälpen vid brännskador samt frätskador Första hjälpen vid anafylaktisk chock Första hjälpen vid akuta diabeteskomplikationer Ge psykosocialt stöd i en akut situation Utbildningen omfattar 4,5 timmar och innehåller både teori och praktiska övningar. (30/70) Utbildningen följer Svenska Första hjälpen rådets riktlinjer för Första hjälpen samt HLRrådets riktlinjer för Hjärt- lungräddning. Riktlinjerna finns att läsa på Svenska Första hjälpen rådets hemsida: Målgrupp: Företag, myndigheter, landsting, kommuner, föreningar, betalkurs. Kostnad: Se aktuell prislista. Antal deltagare: Max 14 deltagare/ kurs. Tidsåtgång: 4,5 timmar.(hlr 1,5 timme och Första hjälpen 3 timmar). (Avtalskunder kan ha andra överenskommelser). Instruktören: Måste vara utbildad HLR-instruktör med eget instruktörsnummer hos HLRrådet. (Intyg inskickat till kansliet) samt utbildad Första hjälpen-instruktör eller huvudinstruktör inom Civilförsvarsförbundet. I dagsläget ca 25 st. Förkunskapskrav hos deltagarna: Inga. Material: Efter avslutad kurs delas kompetenskort för HLR ut till de deltagare som klarat kursen i HLR samt ett intyg till deltagarna att de genomgått en Första hjälpen-kurs. 3 av 10

4 Detta är ingen kursbok utan ett informationsmaterial i Första hjälpen. Denna bok kan användas som repetition för instruktören eller som material till de deltagare som efterfrågar ett deltagarmaterial och vill ha något i handen efter utbildningen. Informationsmaterialet är framtaget av HLR-rådet och bär Civilförsvarsförbundets logotype. För beställning, kontakta HLR-rådet och uppge att ni kommer från Civilförsvarsförbundet så får ni köpa boken för 50 kronor. Ordinarie pris är 100 kronor. Vid Första hjälpen-utbildningar delas ett intyg ut. Intyget kan se lite olika ut beroende på vilka deltagare som går men är ett obligatoriskt intyg till alla deltagare som genomför kursen. Intygen skrivs ut från instruktörssidan på 4 av 10

5 Vuxen-HLR med hjärtstartare Mål: Deltagarna ska efter avslutad kurs (oavsett om den är filmbaserad eller instruktörsbaserad) kunna Utföra en medvetandekontroll Utföra andningskontroll Larma 112 Utföra HLR Stabilt sidoläge Hantera en hjärtstartare Luftvägsstopp Innehåll: Deltagarna tränar tillsammans med instruktören och gör som denne gör både på egen träningsdocka samt i övningar på varandra i par. Innehållet är standardiserat och Civilförsvarsförbundets utbildningar i HLR följer Svenska HLR-rådets kursplaner och riktlinjer. Målgrupp: Som självskyddskurs: Ideella föreningar, organisationer, idrottsklubbar, byalag, pensionärsorganisationer, hyresgästföreningar och liknande. Som betalkurs: Företag, myndigheter, landsting, kommuner, anställd personal. Kostnad: Kostnadsfritt om det gäller självskyddet. Annars se aktuell prislista. Antal deltagare: Max 20 deltagare/ kurs vid filmbaserad kurs. Vid instruktörsledd Tidsåtgång: 1,5 timme.(vid självskydd finns möjlighet till extratimme). Instruktören: Självskydd: Utbildad självskyddsinstruktör. Betalkurser: Måste vara utbildad HLR-instruktör med eget instruktörsnummer hos HLR-rådet. (Intyg inskickat till kansliet). Förkunskapskrav hos deltagarna: Inga. Material: Efter avslutad kurs delas HLR-rådets kompetenskort för HLR ut till de deltagare som klarat av kursen. Kompetenskort för HLR samt instruktörsbok. Någon kursbok i HLR för deltagare på grundutbildningen finns inte. 5 av 10

6 D-HLR Mål: Den som vill ha en djupare kunskap och träning i att göra HLR och använda hjärtstartare går kursen i D-HLR. I denna kurs lär man sig att använda en hjärtstartare och hur man delar upp arbetet när man är flera livräddare. Den här kursen är längre och mycket tid läggs på att öva i scenarier. Utbildningen följer HLR -rådets kursplan. Innehåll: Kontroll av medvetande och andning Larm Stabilt sidoläge Praktisk övning, mun mot munandning på docka Praktisk övning, bröstkompression på docka Teknikträning Användning av hjärtstartare Scenarioträning med HLR och defibrillering Målgrupp: Alla, men främst till dem som har ansvar för en hjärtstartare på sin arbetsplats eller i sin närhet. Kostnad: Se aktuell prislista. Antal deltagare: Max 6 deltagare/ kurs. Tidsåtgång: 3 timmar. Instruktören: Måste vara utbildad D-HLR-instruktör med eget instruktörsnummer hos HLRrådet. (Intyg inskickat till kansliet). + HLR-instruktör. Förkunskapskrav hos deltagarna: Kursdeltagarna ska ha genomgått grundutbildningen Vuxen-HLR med hjärtstartare senast 6 månader innan, läst in kursboken för D-HLR samt genomgått webbutbildning på och svarat på kunskapstestet med godkänt resultat. Efter genomförd webbutbildning skriver deltagaren ut sitt intyg och tar med till kurstillfället och överlämnar till huvudinstruktören. Inläst kursbok i D-HLR. Material: Efter avslutad kurs delas HLR-rådets kompetenskort för D-HLR ut till de deltagare som klarat av kursen och ses som godkända. Ta gärna med en övningshjärtstartare för att visa deltagarna hur den ser ut och fungerar. Kompetenskort för D-HLR, kursbok med webbutbildning och instruktörsbok i D-HLR 6 av 10

7 Barn-HLR Mål: Deltagarna ska efter avslutad kurs kunna: Medvetandekontroll Andningskontroll Tecken på cirkulation Stabilt sidoläge Hjärt- lungräddning Ringa 112 Behandling av ett barn med luftvägsstopp Utbildningen är standardiserad och följer HLR -rådets kursplaner och riktlinjer. Innehåll: Teoretisk och praktisk träning på övningsdockor, babydockor/juniordockor vilket syftar till att tidigt påbörja livräddning till ett barn med andnings- och/eller hjärtstopp. Deltagarna ska kunna tekniken för ovanstående och vara motiverade att starta hjärtlungräddning. Tekniken beror på barnets ålder. 0-1 år eller 1 år- pubertet. Övningarna sker parvis, parallellt på baby- och juniordocka. Målgrupp: Alla vuxna i samhället som vill lära sig Barn-HLR, barnomsorg, skola, föräldrar, räddningstjänst, mor- och farföräldrar med flera. Endast betalkurs. Kostnad: Se aktuell prislista. Antal deltagare: Max 8 deltagare/ kurs. Tidsåtgång: 4 timmar. Instruktören: Måste vara utbildad Barn-HLR-instruktör med eget instruktörsnummer hos HLR-rådet. (Intyg inskickat till kansliet). Förkunskapskrav hos deltagarna: Inläst kursbok i Barn-HLR. Denna bok beställs och skickas ut till deltagarna i god tid innan kursen så de hinner läsa igenom den och komma väl förberedda till utbildningen. Material: Efter avslutad kurs delas HLR-rådets kompetenskort för Barn-HLR ut till de deltagare som är godkända. Kompetenskort för Barn-HLR, kursbok i Barn-HLR samt instruktörsbok i Barn-HLR. Första hjälpen: 7 av 10

8 Säkrare barn och föräldrar Säkrare barn och föräldrar är ingen kurs utan en målgruppsanpassning av kursen Bostaden och närmiljön som ligger inom självskyddskonceptet. Innehåll: Fallolyckor Förgiftningar Drunkning Kvävning Brännskador Klämskador Skär- och stickskador Checklistor för ökad säkerhet Målgrupp: Allmänheten, den enskilda människan, nyblivna föräldrar, ideella föreningar, organisationer, föräldragrupper hos BVC och liknande. Kostnad: Bostaden och närmiljön är en kostnadsfri kurs genom självskyddet, men kompletteras alltid med kursen Vår sårbarhet. Kostnadsfritt till målgruppen så länge det finns självskyddstimmar kvar i regionen. Antal deltagare: Det finns inget särskilt maxantal, men däremot ska en grupp helst inte vara färre än 12. En lämplig grupp är från st. Tidsåtgång: 1 timme, möjlighet till extratimme finns. (+Vår sårbarhet) Instruktören: Måste vara utbildad självskyddsinstruktör och det måste finnas självskyddstimmar kvar, vilket bokas in hos verksamhetsledaren. I dagsläget ca 250 instruktörer. Förkunskapskrav hos deltagarna: Inga Material: Efter avslutad kurs delas fickminnet ut. 8 av 10

9 Beställning av material: MiniAnne-utbildningspaket kostar 300 kr exkl. moms. Detta samt ovanstående kursböcker, kompetenskort, nya lungor till övningsdockorna etc. beställs hos HLR-rådet på Dvd-filmen finns i MiniAnne-paketet och innehåller HLR-utbildning, hjärtstartarutbildning och luftvägsstopps-utbildning. Instruktören kan välja mellan filmbaserad utbildning eller instruktörsledd utbildning. Filmbaserad utbildning rekommenderas alltid vid stora grupper på upp till 20 personer. Vid mindre grupper på max 12 deltagare kan instruktörsledd utbildning erbjudas. Observera att filmen numera finns med undertexter på 5 språk: Arabiska, Engelska, Finska, Serbiska, Spanska och Svenska. Fickminnet finns att beställa i vår egen webbutik på Fickminnet ska alltid delas ut till deltagarna vid en självskyddskurs. Mer information kring utbildningarna se anvisningarna som du hittar på instruktörssidan på Observera att du måste ha en egen användare för att kunna logga in. Du kan även kontakta din verksamhetsledare eller utbildningsavdelningen på förbundskansliet. Lycka till!! 9 av 10

10 Hjärtstartarpaketet med utbildningscheck Ideella föreningar, organisationer, byalag, idrottsklubbar och privatpersoner kan beställa hjärtstartare genom Civilförsvarasförbundet till ett mycket förmånligt pris. Vi erbjuder hjärtstartaren Zoll AED Plus för kr inklusive moms till denna målgrupp. Företag, myndigheter, kommuner, landsting och andra kommersiella verksamheter erbjuds köpa ett hjärtstartarpaket för kr exkl. moms och då ingår en utbildningscheck (värdebevis) som berättigar till en utbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare, 1,5 timme vid ett kurstillfälle. Utbildningschecken kan användas inom ett år från fakturadatum och kan överlåtas till annan om kunden själv inte har användning för den. Utbildningschecken måste överlämnas vid kurstillfället till instruktören som i sin tur skickar in utbildningschecken till förbundskansliet vid redovisning av kursen. Kunden bokar sedan in lämpligt datum med ansvarig verksamhetsledare i distriktet. För att komma åt att beställa vissa hjärtstartarprodukter i vår webbshop samt för att komma åt de rabatterade priserna på tillbehör till hjärtstartarna, krävs inloggning. För att logga in får du numera skapa ett eget konto i butiken. Flera olika produktblad för insäljning hittar du på hemisdan, på fliken För medlemmar. För mer information om hjärtstartaren se där du kan hitta bruksanvisningar, demonstrationsfilmer, teknisk fakta, intervjuer med överlevande och annat matnyttigt. För information om utbildningschecken, kontakta kansliet. Lycka till med er förmedling av hjärtstartare! 10 av 10

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

En Bad- och vattensäker kommun.

En Bad- och vattensäker kommun. En Bad- och vattensäker kommun. Emmaboda kommuns handlingsprogram för en bad o vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Reviderad 2011-02-09. 1 Innehåll Styrdokument för arbete med

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Bli en bättre kommunikatör Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk

Läs mer

Starthäfte. - Tips och råd för dig som UF-lärare

Starthäfte. - Tips och råd för dig som UF-lärare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Detta häfte innehåller information till dig som UF-lärare som kan vara bra att ha samlad på ett och samma

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att bli en självständig människa som kan bygga varaktiga och hälsosamma relationer behöver man veta var ens egna gränser går. Vi jobbar med att barn

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Föreningskunskap

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer