Förstudie Kvinnors Företagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Kvinnors Företagande"

Transkript

1 Förstudie Kvinnors Företagande REVIDERAD

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De undersökta företagen... 4 Undersökningsperioden... 4 Tillvägagångssätt... 4 Swot-Analys... 5 Styrkor... 5 Svagheter... 5 Hot... 5 Möjligheter... 5 Syfte... 6 Mål... 6 Enkätundersökning Bilagor... Bilaga 1Företagsnamn... Bilaga 2 Kontaktpersoner... Bilaga 3 Organisationsnummer/personnummer... Bilaga 4 Besöksadress... Bilaga 5 Postnummer... Bilaga 6 Ort... Bilaga 7 Telefon/mobil... Bilaga 8 Mail... Bilaga 9 Vilken bransch är företaget i/sysselsättning? Där du är ägare/delägare eller anställd:... 2

3 Sammanfattning Företagen som har deltagit i undersökningen är Innerstaden Göteborgs medlemmar. Vid förstudiens avslut den 1 december 2012 hade Innerstaden Göteborg 630 medlemsföretag människor arbetar inom medlemsföretagen antingen som anställda eller som egen företagare. Av de är drygt hälften kvinnor. I förstudien har vi vänt oss endast till kvinnorna. Förstudien har resulterat i 221 inkomna svar, varav 76 har svarat att de driver eget företag och 145 har svarat att de har en anställning. Mer om tillvägagångssätt kommer längre fram i rapporten. Efter genomförd studie kan man konstatera att de flest inkomna svar var från anställd personal snarare än egenföretagare. Ungefär 13 % av de som idag är anställda är intresserade och har planer på att starta. Förstudien pekar tydligt på att det finns ett behov och en önskan om att få kompetensutveckling och tillgång till mentor i sitt företagande. Värt att notera är, att det är främst de som redan driver företag som önskar en mentor, snarare än de som funderar på att starta. 40 % av de som driver eget företag gör det som enskild firma. Nästan 50 % driver sin verksamhet som aktiebolag. Många av medlemmarna i Innerstaden Göteborg AB som är företagare är fåmans företagare, likvärdigt den nationella statistiken. Här finns ett stort behov av att kunna ge bättre förutsättningar för företagaren. Det kan gälla allt ifrån anställningsfrågor, juridiska frågor till marknadsstrategier. Av svaren på de frågorna där personen kan välja svar, på en skala 1-5, så ligger merparten av svaren på 4-5 intervallet. På frågor som har fått en stark femma, vilket innebär väldigt intresserad har varit inom områdena Affärsekonomi, Internet & Sociala medier, Försäljning & Kundservice, Ledarskap och intern & extern kommunikation. Detta var på direkta förslag som fanns att svara på. Om man går in lite mer på detaljnivå och jämför de anställdas svar med de egna företagarnas svar vilken typ av utbildningar som behövs kan man notera följande: - Inom IT-data, internet och hemsidor är behovet av kunskap mycket större inom gruppen egna förtagare än inom gruppen som funderar på att starta eget. - Behovet av affärscoachning är mycket större bland icke företagare än de som redan driver eget av naturliga skäl, såsom behovet av kunskap om försäljning och kundservice som är hela 75 % inom svaren mellan 4-5, jämfört med egna företagare där behovet ligger på 57 %. - Hela 10 % mer vill ha utbildning inom ledarskap bland de som tänker att starta eget, jämfört med de som redan driver företag. - Vad beträffar behov av projektledning är skillnaden inte så stor mellan de två grupperna. Detsamma gäller frågan som handlar om man får tiden att räcka till. - På frågan huruvida man behöver lära sig mer om kommunikation kan man se en skillnad på 10 % vad gäller svaret mycket intressant mellan de två grupperna. Intresset för kommunikationsfrågor var alltså större bland dem som funderar på att starta eget än bland de som redan driver företag. Det uttrycks inget större behov av mentorskap bland dem som funderar på att starta eget. Dock finns det i samma grupp ett stort behov av kunskap och utbildning. Den slutsats man kan dra är att en kombination mellan kunskapsinhämtning med stöd av ett mentorskap kan vara en framgångsrik väg för att förverkliga idén om att starta eget företag. När de tillfrågade fick möjlighet att svara fritt på frågor om utbildning - och kompetensbehov kom det upp förslag såsom - juridik konsumentköplagen. Webbhotell, skyltexponering, avancerad utbildning i Officepaketet m.m. 3

4 De reaktioner vi fått från medlemmarna under förstudieprocessen har varit väldigt positiva och de ser fram emot att komma igång med kurser/utbildningar och workshops. Kan man ge respondenterna ett strukturerat utbildningsupplägg med ett tydligt innehåll och upplägg samt koppla på branschnätverk och mentorskap kan resultaten i ett genomförandeprojekt bli utomordentligt bra. De undersökta företagen Företagen som har deltagit i undersökningen är Innerstaden Göteborgs medlemmar. Vid förstudiens avslut den 1 december 2012 hade Innerstaden Göteborg 630 medlemsföretag människor arbetar inom medlemsföretagen antingen som anställda eller som egen företagare. Av de är drygt hälften kvinnor. I förstudien har vi vänt oss endast till kvinnorna. Förstudien har resulterat i 221 inkomna svar, varav 76 har svarat att de driver eget företag och 145 har svarat att de har en anställning. Mer om tillvägagångssätt kommer längre fram i rapporten Branscher som deltagit i undersökningen är bl.a. Handel; kläder-skor-inredning-accessoarer-skönhetsvård, mm Frisörsalonger, skönhetssalonger och sportanläggningar Caféer, restauranger, hotell, tjänsteföretag samt konsulter. Undersökningsperioden Förstudien genomfördes 1 september 1 december Tillvägagångssätt Enkäten är utformad i digitalt format, via surveymanager och pappersformat. Enkäten har skickats ut till samtliga 630 medlemmar i Innerstaden Göteborg. Enkäten har skickats ut genom: brev, e-post, nyhetsbrev per post och personligt besök till butik eller verksamhet. En uppföljning/besök på plats på ung 3ggr har varit nödvändigt för insamling av enkäterna. Under den tiden för förstudiens genomförande är det värt att notera att ca 80 % av tiden har använts till personliga besök, hos medlemsföretagen dels för att informera om projektet och dels för att samla in enkäterna. Förstudien har resulterat i 221 inkomna svar, varav 76 har svarat att de driver eget företag (JA) och 145 har svarat att de har en anställning (NEJ). 4

5 SWOT-ANALYS Styrkor Hot Väldigt positiv respons från företagarna gällande projektiden Stor efterfrågan på utbildning och kompetensutveckling Bredd på önskade utbildningsområden från företagare Hög kännedom om Innerstaden Göteborg, starkt varumärke Konkurerande aktiviteter som andra utbildningar Tiden för företagarna att medverka i projektet Resurser Att projektet inte går igenom så vi kan uppfylla behoven Svagheter Möjligheter Brist på affärsutveckling bland företagare Finansieringsbrist bland företagare Brist på nätverk och mentorer som passar företagare Ensamheten som egenföretagare Få sysselsatta i företagen Brist på marknadsstrategier bland företagare för att driva verksamhet i rätt riktining Ge tillväxt till företagare och blivande företagare Skapa samverkan mellan företagare och offentlig sektor Skapa Mentorprogram för företagare Inspirera fler att starta egen verksamhet Skapa fler arbetstillfällen, via egen försörjning eller anställning Ge företagarna verktyg för att utveckla sin verksamhet Att skapa innovativa gröna verksamheter/tjänster 5

6 Resultat Resultat från undersökningen presenteras nedan med svar där JA-är företagare och NEJ-är icke företagare. Båda resultaten kommer att ställas mot varandra och jämföras och slutsatser kommer att noteras. Om JA- betyder, egen företagare och kommer att benämnas med Om-Nej- betyder icke företagare, anställd, och kommer att benämnas med Icke 1. Är du företagare idag? 34,09% 65,91% Ja N Antal inkomna svar svarade JA 145 svarade NEJ 6

7 Om JA- Vilken typ av företag driver du? Om JA- Hur stor andel av företaget äger du (%): Har ej svarat: 7st 1-20 % : 3st %: 3st 41-60%: 19st 61-80%: 1 st 100%: 43st Om JA- Hur många anställda inklusive dig själv: Har ej svarat: 6st 0 st anställda: 6 st 1st anställda: 24 st 2-5 anställda: 26 st 6-10 anställda: 2 st 10-anställda: 6 st Av de som har svarat driver 75 eget företag i form av enskild firma eller aktiebolag med en delägare. Räknat i procent motsvarar det 12 % (630 medlemmar/75 inkomna svar) som driver eget företag i Innerstaden är kvinnor. Tittar man på resultatet kan man tydligt se att det rör sig om enmansföretag med 1 anställd, alternativt aktiebolag med 2-5 anställda. Statistiskt sett så drivs 1 av 4 företag i Sverige av kvinnor.* gentemot en tredjedel av Innerstadens medlemmar driver eget företag. *Kvinnors och mäns företagande; Fakta och Statistik 2012, Tillväxtverket 7

8 Om NEJ- Har du några planer på att starta eget inom den närmaste tiden? Svarsresultat från Icke : Vilken företagsform skulle vara aktuell? Av de 145 inkomna svar från de anställda har endast 13 procent, det vill säga, 19 kvinnor planer på att starta eget. 67 % är dock inte intresserade av att starta eget. 8

9 2. Har ditt företag fått bidrag från annan offentlig organisation de närmaste 24 månaderna? Resultat från - hela 62 st har inte fått bidrag från någon offentlig organisation Om JA, i så fall vilka och när slutade projektet: Lönebidrag från AF Lönebidrag för en nyanställd (sedan 1 sept) med iranskt medborgarskap Icke Resultat från Icke - här kan man inte jämföra resultaten med JA-sägarna i och med att anställd personal svarar på frågan om de vet om deras chef alt företag får bidrag eller inte. Man kan tydligt se av att nästan 80 % inte vet om företaget har bidrag eller inte. En majoritet av de som driver företag ansöker inte eller driver inte företaget med hjälp av bidrag. 4% som har svarat JA, har ansökt om lönebidrag från arbetsförmedlingen till att bland annat anställa personal med utländsk bakgrund. 9

10 3. Hur intressant skulle det vara att få en mentor under perioden av ca 12 månader? Icke 47% av befintliga företagare är mycket intresserade av att ha en mentor. Bland de som funderar på att starta eget företag är motsvarande siffra 24% - en skillnad på 23. I dagsläget är de som driver eget företag mer angelägna av stöd i form av mentor under ett år, än de som funderar på att starta företag. 10

11 4. Är du medlem i något nätverk i dagsläget? Vilket/vilka: Innerstaden Göteborg AB, MIG, Rotary, Företagsamma Kvinnor Linked In, Facebook, Handelskammaren etc. Icke Linkedin, Unionen, Mig, Coola Kvinnor, fastighetskommunikatörerna, Innerstaden, Ruter Dam Handelskammaren, 5. Hur intresserade är ni av att ingå i ett affärsnätverk för att utbyta erfarenheter och idéer? Icke Summan i 4-5 intervallet för befintliga företagare ligger på 51% - mycket intressant av att nätverka mot 36% i gruppen som inte driver företag. Anledningen till detta kan vara att man ännu inte identifierat behov av nätverk då man ännu inte startat företag alternativt att man redan har ett tillräckligt med nätverk där man kan få råd och stöd. 11

12 6. Vilka konkreta planer har företaget beträffande tillväxt: Icke Har ej svarat: 26st Har ej svarat: 125 st Öka omsättningen: 14 st Nyanställning: 6 St Affärsutveckling: 9 st Nya lokaler/butiker: 6 st E-handel: 6st Inga konkreta: 9st Man kan tydligt se att planerna vad gäller tillväxt för befintliga företagare framförallt handlar om att öka omsättningen framför satsningar på nya lokaler, e-handel m.m. Av naturliga skäl kom inga svar från Icke. 7. Exporterar du några varor eller tjänster idag? Om JA, företaget har planer på export, vilka i så fall: Icke Bildförsäljning Danmark Norge x2 Export av tjänster - utländska besökare till Sverige. Sköts centralt Smycken Turister Utöka webbshopp försäljning till utlandet, söka återförsäljare i andra länder Vi funderar på att åka till Hong Kong för att träffa en potentiell kund. Svaren från denna grupp kan man anta är om man tänker sig exportera varor eller tjänster om man skulle starta eget. Hela 72 % vet ej om de skall exportera eller inte. 12 Ö k a v å r a t j ä n s t e r i n o

13 8. Har Företaget några planer på export i dagsläget? Icke Företagar 2,07% 18,62% JA NEJ VET EJ 79,31% I dagsläget är det en liten grupp som exporterar varor eller tjänster, och det verkar heller inte finnas några planer på att exportera i framtiden. Skulle man börja exportera är det bara 8 % som har planer på att exportera och då främst genom e-handel mot andra Skandinaviska länderna. 9. Vilka utvecklingsbehov/kompetensbehov upplever att ni behöver idag? Icke Har ej svarat: 15st Har ej svarat: 99st Marknadsföring/Sälj: 19 St Marknadsföring/Sälj: 12St It/hemsidor: 10 St It/hemsidor: 3 St Affärsutveckling: 14 St Affärsutveckling: 31St 13

14 10. Hur intressanta är följande utbildningsområden för er? DATAUTBILDNING Icke Av de befintliga företagarna anser 8% fler än de som funderar på att starta eget att datautbildning är mycket intressant. Behov av ökad datakunskap är ganska snarlikt bland de som driver företag i dagsläget och bland de som funderar på att starta företag. Värt att notera är att summan i 4-5 intervallet är 41 % för båda grupperna. INTERNET/ HEMSIDOR, KUNDATABASER, SOCIALA MEDIER Icke företagare Befintliga företagare har ett mycket stort behov av att utveckla sig inom Internet, hemsidor och sociala medier. 55% av de befintliga företagarna har svarat att det är mycket intressant mot 30% bland dem som funderar på att starta eget.. 8% av befintliga företagare vet inte om de har behov av att lära mer om internet/hemsidor, sociala medier eller inte mot 24% av de som funderar på att starta företag. Befintliga företagare är således mer medvetna om behov av kompetensutveckling inom området. 14

15 AFFÄRSEKONOMI, KALKYLERING, LÖNSAMHET, LIKVIDITET Icke Sammanfattningsvis kan sägas att behoven av affärsekonomi, kalkylering m.m. är snarlika i båda grupperna. ÄFFARSCOACHNING, UTVECKLA MOTIVATION I ORGANISATIONEN, DRIVA MOT MÅL Icke Drygt 50% av befintliga företagare och de som funderar på att starta företag uppger att det är intressant med affärscoaching. De som funderar på att starta ligger ca 6% högre i intervallet 4-5 än befintliga företagare. 15

16 AFFÄRSENGELSKA Icke För befintliga företagare är behovet av affärsengelska vara betydlig mindre än bland Icke. Drygt 50% har svarat inte intressant i intervallet 1-2 till skillnad mot 31 % bland Icke. En tydlig skillnad på 20% syns i intervallen 4-5 (mycket intressant). FÖRSÄLJNING/KUNDSERVICE Icke De som driver företag idag har idag inte lika stort behov av kompetensutveckling inom försäljning funderar på att starta företag. Troligtvis på grund av sin bransch erfarenhet. Dock kan man notera att summan i intervallet 4-5 intervallet (intressant- mycket intressant)bland befintliga företagare ligger på 57%. Detta visar att det trots branscherfarenhet finns ett relativt stort behov av att lära mer om försäljning och kundservice. 16

17 MARKNADSFÖRING, ANALYSERA FÖRUTSÄTTNINGAR, VARUMÄRKESUTVECKLING, MARKNADSPLANERING Icke Här är det värt att notera beträffande alternativ 3, varken eller/ vet ej, att resultaten kan tolkas som att det finns en osäkerhet i gruppen om behov finns. Det skiljer sig nästan 8 % mellan och icke företagare. Dock är behovet stort i båda grupperna att öka sin kompetens inom marknadsföring och varumärkesutveckling. LEDARSKAP, leda sig själva/leda andra Icke Bland de som funderar på att starta företag är behovet av att lära mer om ledarskap större än bland befintliga företagare. Hela 66 % i intervallen 4-5 har intresse bland dem som planerar att starta. Motsvarande siffra för befintliga företagare ligger på 55 %. Värt att notera att mycket intressant för icke företagare är hela 47 %, dvs. en skillnad på 14%. 17

18 KOMMUNIKATION, EXTERN/INTERN Icke Startar man eget har man stort behov av att kunna kommunicera inåt mot företaget och utåt med sina kunder, eller medarbetare. Detta syns tydligt i resultaten där hela 43 % svarade mycket intresserad bland de som funderar på att starta eget. Motsvarande siffra var 31 % bland de befintliga företagarna. PROJEKTLEDNING Icke Mellan intervallen 4-5 skiljer sig inte resultaten nämnvärt bland respondenterna. Däremot kan man tydligt se att befintliga företagare svarat med hela 45 % inte intressant, som är summan i intervallet 1-2 gentemot icke företagare som svarat med 28 % inte intressant. Detta kan tolkas som att icke företagare är totalt sett mer intresserade av projektledning än vad befintliga företagare är. Kanske tyder det på att de som tänker starta eget funderar på att jobba i projektform snarare än som traditionella företagare. 18

19 FÅ TIDEN ATT RÄCKA TILL, ARBETA MER AFFEKTIVT Icke Behovet av att få tiden att räcka till verkar vara ungefär samma för båda grupperna. FRÄMMANDE KULTURER Icke Summan i intervallet 4-5 bland företagare och icke företagare är ungefär densamma. 27% svarade mycket intressant. Däremot ser man en markant skillnad mellan grupperna där 3 tolkas som vet ej/kanske att det är intressant med främmande kulturer. Skillnaden mellan befintliga företagare och icke företagare är 10 %. 19

20 ANDRA UTBILDNINGSOMRÅDEN Fritextsvar: All utbildning kommer från huvudkontoret x 2 Ekologisk klädproduktion. Försäljningsteknik, detaljhandelns juridik, konsumentkunskap Hur man skapar säljande webbutik, kanske går in under internet? Ingår i rubrikerna Juridik Kulturella Många ämnen är intressanta av det ni tagit upp, men tiden är ett bekymmer (och en tillgång...) Reklam och marknadsföring. Få företaget nå ut till nya kunder. T EX LJUSSÄTTNING, BILDBEHANDLING I PHOTOSHOP, GÖRA UTSTÄLLNING/FOTOBOK, KREATIVT SKRIVANDE Upphandling, projektering Utbildning inom Excel, lite mer avancerat än grund Utveckla nya affärsområden utifrån mina kunskaper/min verksamhet, t ex föreläsningar mm Icke Fritextsvar: Det vara intressant med kurser som stresshantering, bemötande, konsumentköplag, reklamation, lager Exponering i butik samt skyltfönster. (alla affärsrelaterade utbildningar) Friskvård, psykologi Hur hitta finansiering Inga speciella Konfliktlösning, kompetenshöjning inom företaget. PowerPoint för att kunna marknadsföra min affärsidé Kundbemötande, stresshantering, dekoratörsutbildning, skyltning Lönsamhetsberäkningar. Marknadsinfo, reklam Produkter. Vad finns det behov av på marknaden Skylt exponering, färg och form Social media, webben, pekplatta etc hur det kan hjälpa utveckling av butiken. Varuexponering, konsumentköplagen, merförsäljning, Facebook i företaget Visuell kommunikation x 2 20

21 11. Övriga synpunkter eller information till Innerstaden Göteborg? Fritextsvar: En bra sak borde vara kunskap om hur man möter tjänstemän och politiker och får dem att lyssna. Få information om vilka möjligheter det finns att anställa m bidrag Jag har flera idéer om nya företag, saknar mentor och bollplank. Bra ide det här. Låt mig vara med. Icke JAG ÄR MYCKET INTRESSERAD AV ATT UTVECKLA MITT FÖRETAG OCH MIG SJÄLV, JAG VILL VARA MED! När skall allt sammanställas och sedan ev. komma igång. Informationen exakt vad det innebär. Tack! Vill ha nätverk där man kopplar ihop näringsliv och t.ex. kommun. Köpare och säljare Fritextsvar: Att ni är bra på det ni gör:) Bra initiativ Fler kurser Fler vettiga kurser, utbildningar som är tidigare nämnda i formuläret. Hoppas på intressanta kurser!:) Hur vet man om man får delta? Ni jobbar på oerhört bra! Tack! Verkar spännande! Workshop 21

22 22

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Resultat Kungsbacka. 62 respondenter

Resultat Kungsbacka. 62 respondenter Resultat Kungsbacka 62 respondenter 1 2 Kommentarer (fritextsvar) Inte så lätt att blir invandrarinna. Frilanskollegor, länsstyrelsen Christer Andersson. Ngt liknande utvecklingsfonden. Jag skulle starta

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagens villkor och verklighet - 2011

Företagens villkor och verklighet - 2011 Företagens villkor och verklighet - 2011 1 Företagens villkor & verklighet 2011 En av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar. Enkät till 30 000 små och medelstora företag. Cirka 20 000

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt Välkommen till Företagsakademin för tillväxt EUROPEISKA UNIONEN /Europeiska socialfonden Företagsakademin för tillväxt För företag som växer Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen. - Studenter anser att praktik är viktigt

Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen. - Studenter anser att praktik är viktigt Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen - Studenter anser att praktik är viktigt Bakgrund Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 390 000 unika besökare varje

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Information inför den arbetsplatsförlagda praktiken veckorna 40-43

Information inför den arbetsplatsförlagda praktiken veckorna 40-43 Till våra handledare Information inför den arbetsplatsförlagda praktiken veckorna 40-43 Först vill jag rikta ett stort tack för att ni ställt upp och tagit emot våra elever. De elever som nu kommer ut

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kvinnors Företagande 2012-2014 PROJEKTÄGARE, VÄSTERVIK FRAMÅT AB

Kvinnors Företagande 2012-2014 PROJEKTÄGARE, VÄSTERVIK FRAMÅT AB Kvinnors Företagande 2012-2014 PROJEKTÄGARE, VÄSTERVIK FRAMÅT AB 1 Dynamic Media 2 Beathe Skaate 3 Alere AFFÄRSUTVECKLING & COACHING 4 Calmunger & Carlsson 5 Larséngården 6 MJ BC Consulting 7 Ernst & Young

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Starta företag i Värmland

Starta företag i Värmland Starta företag i Värmland På verksamt.se finns information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag har nytta av. Webbplatsen drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vi

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Timbanken beslut om finansiering

Timbanken beslut om finansiering Regionkontoret Näringslivsavdelningen Bea Lindell TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-08 Diarienummer RS160130 1(6) Regionstyrelsen Timbanken 2017-2020 - beslut om finansiering Förslag till beslut Regionstyrelses

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning 1 En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning om företagens perspektiv. Hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK

SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK Ver 2012-05-10 Huvudområden Kompetensbehov Beskrivning Förslag genomförande FÖRETAG Max antal Förslag på leverantör (om

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

3. Hur många anställda har företaget? (antal människor som sysselsätts, behöver inte vara heltidstjänster) %

3. Hur många anställda har företaget? (antal människor som sysselsätts, behöver inte vara heltidstjänster) % 1. Vilken kategori är du verksam i? Du kan välja en eller fler alternativ. Bygg, Entre Konsult Hälsa / frisk Vård & oms Detaljhandel IT Mat, cafe, r Design / ko Konst / kultur Bygg, Entreprenad eller Trädgård

Läs mer

Sommarprognos för turistnäringen. Turistföretagens förväntningar inför sommaren 2011

Sommarprognos för turistnäringen. Turistföretagens förväntningar inför sommaren 2011 Sommarprognos för turistnäringen Turistföretagens förväntningar inför sommaren 211 Procent Ny rekordsommar för turismen väntar procent av företagen inom turistbranschen tror att deras omsättning kommer

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

RTS KONJUNKTURBAROMETER

RTS KONJUNKTURBAROMETER RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi.

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi. SÄLJ & SERVICE För frontpersonal inom besöksnäringen. Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar. Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

Branschundersökning; Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Branschundersökning; Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader Branschundersökning; Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader Hantverkslaboratoriet och FIBOR genomför tillsammans en undersökning av företagandet inom området

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

RTS Konjunkturbarometer 2010

RTS Konjunkturbarometer 2010 RTS Konjunkturbarometer RTS Konjunkturbarometer för visar att landets rese- och turistföretagare har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen idag, jämfört med vad de

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer