Förstudie Kvinnors Företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Kvinnors Företagande"

Transkript

1 Förstudie Kvinnors Företagande REVIDERAD

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De undersökta företagen... 4 Undersökningsperioden... 4 Tillvägagångssätt... 4 Swot-Analys... 5 Styrkor... 5 Svagheter... 5 Hot... 5 Möjligheter... 5 Syfte... 6 Mål... 6 Enkätundersökning Bilagor... Bilaga 1Företagsnamn... Bilaga 2 Kontaktpersoner... Bilaga 3 Organisationsnummer/personnummer... Bilaga 4 Besöksadress... Bilaga 5 Postnummer... Bilaga 6 Ort... Bilaga 7 Telefon/mobil... Bilaga 8 Mail... Bilaga 9 Vilken bransch är företaget i/sysselsättning? Där du är ägare/delägare eller anställd:... 2

3 Sammanfattning Företagen som har deltagit i undersökningen är Innerstaden Göteborgs medlemmar. Vid förstudiens avslut den 1 december 2012 hade Innerstaden Göteborg 630 medlemsföretag människor arbetar inom medlemsföretagen antingen som anställda eller som egen företagare. Av de är drygt hälften kvinnor. I förstudien har vi vänt oss endast till kvinnorna. Förstudien har resulterat i 221 inkomna svar, varav 76 har svarat att de driver eget företag och 145 har svarat att de har en anställning. Mer om tillvägagångssätt kommer längre fram i rapporten. Efter genomförd studie kan man konstatera att de flest inkomna svar var från anställd personal snarare än egenföretagare. Ungefär 13 % av de som idag är anställda är intresserade och har planer på att starta. Förstudien pekar tydligt på att det finns ett behov och en önskan om att få kompetensutveckling och tillgång till mentor i sitt företagande. Värt att notera är, att det är främst de som redan driver företag som önskar en mentor, snarare än de som funderar på att starta. 40 % av de som driver eget företag gör det som enskild firma. Nästan 50 % driver sin verksamhet som aktiebolag. Många av medlemmarna i Innerstaden Göteborg AB som är företagare är fåmans företagare, likvärdigt den nationella statistiken. Här finns ett stort behov av att kunna ge bättre förutsättningar för företagaren. Det kan gälla allt ifrån anställningsfrågor, juridiska frågor till marknadsstrategier. Av svaren på de frågorna där personen kan välja svar, på en skala 1-5, så ligger merparten av svaren på 4-5 intervallet. På frågor som har fått en stark femma, vilket innebär väldigt intresserad har varit inom områdena Affärsekonomi, Internet & Sociala medier, Försäljning & Kundservice, Ledarskap och intern & extern kommunikation. Detta var på direkta förslag som fanns att svara på. Om man går in lite mer på detaljnivå och jämför de anställdas svar med de egna företagarnas svar vilken typ av utbildningar som behövs kan man notera följande: - Inom IT-data, internet och hemsidor är behovet av kunskap mycket större inom gruppen egna förtagare än inom gruppen som funderar på att starta eget. - Behovet av affärscoachning är mycket större bland icke företagare än de som redan driver eget av naturliga skäl, såsom behovet av kunskap om försäljning och kundservice som är hela 75 % inom svaren mellan 4-5, jämfört med egna företagare där behovet ligger på 57 %. - Hela 10 % mer vill ha utbildning inom ledarskap bland de som tänker att starta eget, jämfört med de som redan driver företag. - Vad beträffar behov av projektledning är skillnaden inte så stor mellan de två grupperna. Detsamma gäller frågan som handlar om man får tiden att räcka till. - På frågan huruvida man behöver lära sig mer om kommunikation kan man se en skillnad på 10 % vad gäller svaret mycket intressant mellan de två grupperna. Intresset för kommunikationsfrågor var alltså större bland dem som funderar på att starta eget än bland de som redan driver företag. Det uttrycks inget större behov av mentorskap bland dem som funderar på att starta eget. Dock finns det i samma grupp ett stort behov av kunskap och utbildning. Den slutsats man kan dra är att en kombination mellan kunskapsinhämtning med stöd av ett mentorskap kan vara en framgångsrik väg för att förverkliga idén om att starta eget företag. När de tillfrågade fick möjlighet att svara fritt på frågor om utbildning - och kompetensbehov kom det upp förslag såsom - juridik konsumentköplagen. Webbhotell, skyltexponering, avancerad utbildning i Officepaketet m.m. 3

4 De reaktioner vi fått från medlemmarna under förstudieprocessen har varit väldigt positiva och de ser fram emot att komma igång med kurser/utbildningar och workshops. Kan man ge respondenterna ett strukturerat utbildningsupplägg med ett tydligt innehåll och upplägg samt koppla på branschnätverk och mentorskap kan resultaten i ett genomförandeprojekt bli utomordentligt bra. De undersökta företagen Företagen som har deltagit i undersökningen är Innerstaden Göteborgs medlemmar. Vid förstudiens avslut den 1 december 2012 hade Innerstaden Göteborg 630 medlemsföretag människor arbetar inom medlemsföretagen antingen som anställda eller som egen företagare. Av de är drygt hälften kvinnor. I förstudien har vi vänt oss endast till kvinnorna. Förstudien har resulterat i 221 inkomna svar, varav 76 har svarat att de driver eget företag och 145 har svarat att de har en anställning. Mer om tillvägagångssätt kommer längre fram i rapporten Branscher som deltagit i undersökningen är bl.a. Handel; kläder-skor-inredning-accessoarer-skönhetsvård, mm Frisörsalonger, skönhetssalonger och sportanläggningar Caféer, restauranger, hotell, tjänsteföretag samt konsulter. Undersökningsperioden Förstudien genomfördes 1 september 1 december Tillvägagångssätt Enkäten är utformad i digitalt format, via surveymanager och pappersformat. Enkäten har skickats ut till samtliga 630 medlemmar i Innerstaden Göteborg. Enkäten har skickats ut genom: brev, e-post, nyhetsbrev per post och personligt besök till butik eller verksamhet. En uppföljning/besök på plats på ung 3ggr har varit nödvändigt för insamling av enkäterna. Under den tiden för förstudiens genomförande är det värt att notera att ca 80 % av tiden har använts till personliga besök, hos medlemsföretagen dels för att informera om projektet och dels för att samla in enkäterna. Förstudien har resulterat i 221 inkomna svar, varav 76 har svarat att de driver eget företag (JA) och 145 har svarat att de har en anställning (NEJ). 4

5 SWOT-ANALYS Styrkor Hot Väldigt positiv respons från företagarna gällande projektiden Stor efterfrågan på utbildning och kompetensutveckling Bredd på önskade utbildningsområden från företagare Hög kännedom om Innerstaden Göteborg, starkt varumärke Konkurerande aktiviteter som andra utbildningar Tiden för företagarna att medverka i projektet Resurser Att projektet inte går igenom så vi kan uppfylla behoven Svagheter Möjligheter Brist på affärsutveckling bland företagare Finansieringsbrist bland företagare Brist på nätverk och mentorer som passar företagare Ensamheten som egenföretagare Få sysselsatta i företagen Brist på marknadsstrategier bland företagare för att driva verksamhet i rätt riktining Ge tillväxt till företagare och blivande företagare Skapa samverkan mellan företagare och offentlig sektor Skapa Mentorprogram för företagare Inspirera fler att starta egen verksamhet Skapa fler arbetstillfällen, via egen försörjning eller anställning Ge företagarna verktyg för att utveckla sin verksamhet Att skapa innovativa gröna verksamheter/tjänster 5

6 Resultat Resultat från undersökningen presenteras nedan med svar där JA-är företagare och NEJ-är icke företagare. Båda resultaten kommer att ställas mot varandra och jämföras och slutsatser kommer att noteras. Om JA- betyder, egen företagare och kommer att benämnas med Om-Nej- betyder icke företagare, anställd, och kommer att benämnas med Icke 1. Är du företagare idag? 34,09% 65,91% Ja N Antal inkomna svar svarade JA 145 svarade NEJ 6

7 Om JA- Vilken typ av företag driver du? Om JA- Hur stor andel av företaget äger du (%): Har ej svarat: 7st 1-20 % : 3st %: 3st 41-60%: 19st 61-80%: 1 st 100%: 43st Om JA- Hur många anställda inklusive dig själv: Har ej svarat: 6st 0 st anställda: 6 st 1st anställda: 24 st 2-5 anställda: 26 st 6-10 anställda: 2 st 10-anställda: 6 st Av de som har svarat driver 75 eget företag i form av enskild firma eller aktiebolag med en delägare. Räknat i procent motsvarar det 12 % (630 medlemmar/75 inkomna svar) som driver eget företag i Innerstaden är kvinnor. Tittar man på resultatet kan man tydligt se att det rör sig om enmansföretag med 1 anställd, alternativt aktiebolag med 2-5 anställda. Statistiskt sett så drivs 1 av 4 företag i Sverige av kvinnor.* gentemot en tredjedel av Innerstadens medlemmar driver eget företag. *Kvinnors och mäns företagande; Fakta och Statistik 2012, Tillväxtverket 7

8 Om NEJ- Har du några planer på att starta eget inom den närmaste tiden? Svarsresultat från Icke : Vilken företagsform skulle vara aktuell? Av de 145 inkomna svar från de anställda har endast 13 procent, det vill säga, 19 kvinnor planer på att starta eget. 67 % är dock inte intresserade av att starta eget. 8

9 2. Har ditt företag fått bidrag från annan offentlig organisation de närmaste 24 månaderna? Resultat från - hela 62 st har inte fått bidrag från någon offentlig organisation Om JA, i så fall vilka och när slutade projektet: Lönebidrag från AF Lönebidrag för en nyanställd (sedan 1 sept) med iranskt medborgarskap Icke Resultat från Icke - här kan man inte jämföra resultaten med JA-sägarna i och med att anställd personal svarar på frågan om de vet om deras chef alt företag får bidrag eller inte. Man kan tydligt se av att nästan 80 % inte vet om företaget har bidrag eller inte. En majoritet av de som driver företag ansöker inte eller driver inte företaget med hjälp av bidrag. 4% som har svarat JA, har ansökt om lönebidrag från arbetsförmedlingen till att bland annat anställa personal med utländsk bakgrund. 9

10 3. Hur intressant skulle det vara att få en mentor under perioden av ca 12 månader? Icke 47% av befintliga företagare är mycket intresserade av att ha en mentor. Bland de som funderar på att starta eget företag är motsvarande siffra 24% - en skillnad på 23. I dagsläget är de som driver eget företag mer angelägna av stöd i form av mentor under ett år, än de som funderar på att starta företag. 10

11 4. Är du medlem i något nätverk i dagsläget? Vilket/vilka: Innerstaden Göteborg AB, MIG, Rotary, Företagsamma Kvinnor Linked In, Facebook, Handelskammaren etc. Icke Linkedin, Unionen, Mig, Coola Kvinnor, fastighetskommunikatörerna, Innerstaden, Ruter Dam Handelskammaren, 5. Hur intresserade är ni av att ingå i ett affärsnätverk för att utbyta erfarenheter och idéer? Icke Summan i 4-5 intervallet för befintliga företagare ligger på 51% - mycket intressant av att nätverka mot 36% i gruppen som inte driver företag. Anledningen till detta kan vara att man ännu inte identifierat behov av nätverk då man ännu inte startat företag alternativt att man redan har ett tillräckligt med nätverk där man kan få råd och stöd. 11

12 6. Vilka konkreta planer har företaget beträffande tillväxt: Icke Har ej svarat: 26st Har ej svarat: 125 st Öka omsättningen: 14 st Nyanställning: 6 St Affärsutveckling: 9 st Nya lokaler/butiker: 6 st E-handel: 6st Inga konkreta: 9st Man kan tydligt se att planerna vad gäller tillväxt för befintliga företagare framförallt handlar om att öka omsättningen framför satsningar på nya lokaler, e-handel m.m. Av naturliga skäl kom inga svar från Icke. 7. Exporterar du några varor eller tjänster idag? Om JA, företaget har planer på export, vilka i så fall: Icke Bildförsäljning Danmark Norge x2 Export av tjänster - utländska besökare till Sverige. Sköts centralt Smycken Turister Utöka webbshopp försäljning till utlandet, söka återförsäljare i andra länder Vi funderar på att åka till Hong Kong för att träffa en potentiell kund. Svaren från denna grupp kan man anta är om man tänker sig exportera varor eller tjänster om man skulle starta eget. Hela 72 % vet ej om de skall exportera eller inte. 12 Ö k a v å r a t j ä n s t e r i n o

13 8. Har Företaget några planer på export i dagsläget? Icke Företagar 2,07% 18,62% JA NEJ VET EJ 79,31% I dagsläget är det en liten grupp som exporterar varor eller tjänster, och det verkar heller inte finnas några planer på att exportera i framtiden. Skulle man börja exportera är det bara 8 % som har planer på att exportera och då främst genom e-handel mot andra Skandinaviska länderna. 9. Vilka utvecklingsbehov/kompetensbehov upplever att ni behöver idag? Icke Har ej svarat: 15st Har ej svarat: 99st Marknadsföring/Sälj: 19 St Marknadsföring/Sälj: 12St It/hemsidor: 10 St It/hemsidor: 3 St Affärsutveckling: 14 St Affärsutveckling: 31St 13

14 10. Hur intressanta är följande utbildningsområden för er? DATAUTBILDNING Icke Av de befintliga företagarna anser 8% fler än de som funderar på att starta eget att datautbildning är mycket intressant. Behov av ökad datakunskap är ganska snarlikt bland de som driver företag i dagsläget och bland de som funderar på att starta företag. Värt att notera är att summan i 4-5 intervallet är 41 % för båda grupperna. INTERNET/ HEMSIDOR, KUNDATABASER, SOCIALA MEDIER Icke företagare Befintliga företagare har ett mycket stort behov av att utveckla sig inom Internet, hemsidor och sociala medier. 55% av de befintliga företagarna har svarat att det är mycket intressant mot 30% bland dem som funderar på att starta eget.. 8% av befintliga företagare vet inte om de har behov av att lära mer om internet/hemsidor, sociala medier eller inte mot 24% av de som funderar på att starta företag. Befintliga företagare är således mer medvetna om behov av kompetensutveckling inom området. 14

15 AFFÄRSEKONOMI, KALKYLERING, LÖNSAMHET, LIKVIDITET Icke Sammanfattningsvis kan sägas att behoven av affärsekonomi, kalkylering m.m. är snarlika i båda grupperna. ÄFFARSCOACHNING, UTVECKLA MOTIVATION I ORGANISATIONEN, DRIVA MOT MÅL Icke Drygt 50% av befintliga företagare och de som funderar på att starta företag uppger att det är intressant med affärscoaching. De som funderar på att starta ligger ca 6% högre i intervallet 4-5 än befintliga företagare. 15

16 AFFÄRSENGELSKA Icke För befintliga företagare är behovet av affärsengelska vara betydlig mindre än bland Icke. Drygt 50% har svarat inte intressant i intervallet 1-2 till skillnad mot 31 % bland Icke. En tydlig skillnad på 20% syns i intervallen 4-5 (mycket intressant). FÖRSÄLJNING/KUNDSERVICE Icke De som driver företag idag har idag inte lika stort behov av kompetensutveckling inom försäljning funderar på att starta företag. Troligtvis på grund av sin bransch erfarenhet. Dock kan man notera att summan i intervallet 4-5 intervallet (intressant- mycket intressant)bland befintliga företagare ligger på 57%. Detta visar att det trots branscherfarenhet finns ett relativt stort behov av att lära mer om försäljning och kundservice. 16

17 MARKNADSFÖRING, ANALYSERA FÖRUTSÄTTNINGAR, VARUMÄRKESUTVECKLING, MARKNADSPLANERING Icke Här är det värt att notera beträffande alternativ 3, varken eller/ vet ej, att resultaten kan tolkas som att det finns en osäkerhet i gruppen om behov finns. Det skiljer sig nästan 8 % mellan och icke företagare. Dock är behovet stort i båda grupperna att öka sin kompetens inom marknadsföring och varumärkesutveckling. LEDARSKAP, leda sig själva/leda andra Icke Bland de som funderar på att starta företag är behovet av att lära mer om ledarskap större än bland befintliga företagare. Hela 66 % i intervallen 4-5 har intresse bland dem som planerar att starta. Motsvarande siffra för befintliga företagare ligger på 55 %. Värt att notera att mycket intressant för icke företagare är hela 47 %, dvs. en skillnad på 14%. 17

18 KOMMUNIKATION, EXTERN/INTERN Icke Startar man eget har man stort behov av att kunna kommunicera inåt mot företaget och utåt med sina kunder, eller medarbetare. Detta syns tydligt i resultaten där hela 43 % svarade mycket intresserad bland de som funderar på att starta eget. Motsvarande siffra var 31 % bland de befintliga företagarna. PROJEKTLEDNING Icke Mellan intervallen 4-5 skiljer sig inte resultaten nämnvärt bland respondenterna. Däremot kan man tydligt se att befintliga företagare svarat med hela 45 % inte intressant, som är summan i intervallet 1-2 gentemot icke företagare som svarat med 28 % inte intressant. Detta kan tolkas som att icke företagare är totalt sett mer intresserade av projektledning än vad befintliga företagare är. Kanske tyder det på att de som tänker starta eget funderar på att jobba i projektform snarare än som traditionella företagare. 18

19 FÅ TIDEN ATT RÄCKA TILL, ARBETA MER AFFEKTIVT Icke Behovet av att få tiden att räcka till verkar vara ungefär samma för båda grupperna. FRÄMMANDE KULTURER Icke Summan i intervallet 4-5 bland företagare och icke företagare är ungefär densamma. 27% svarade mycket intressant. Däremot ser man en markant skillnad mellan grupperna där 3 tolkas som vet ej/kanske att det är intressant med främmande kulturer. Skillnaden mellan befintliga företagare och icke företagare är 10 %. 19

20 ANDRA UTBILDNINGSOMRÅDEN Fritextsvar: All utbildning kommer från huvudkontoret x 2 Ekologisk klädproduktion. Försäljningsteknik, detaljhandelns juridik, konsumentkunskap Hur man skapar säljande webbutik, kanske går in under internet? Ingår i rubrikerna Juridik Kulturella Många ämnen är intressanta av det ni tagit upp, men tiden är ett bekymmer (och en tillgång...) Reklam och marknadsföring. Få företaget nå ut till nya kunder. T EX LJUSSÄTTNING, BILDBEHANDLING I PHOTOSHOP, GÖRA UTSTÄLLNING/FOTOBOK, KREATIVT SKRIVANDE Upphandling, projektering Utbildning inom Excel, lite mer avancerat än grund Utveckla nya affärsområden utifrån mina kunskaper/min verksamhet, t ex föreläsningar mm Icke Fritextsvar: Det vara intressant med kurser som stresshantering, bemötande, konsumentköplag, reklamation, lager Exponering i butik samt skyltfönster. (alla affärsrelaterade utbildningar) Friskvård, psykologi Hur hitta finansiering Inga speciella Konfliktlösning, kompetenshöjning inom företaget. PowerPoint för att kunna marknadsföra min affärsidé Kundbemötande, stresshantering, dekoratörsutbildning, skyltning Lönsamhetsberäkningar. Marknadsinfo, reklam Produkter. Vad finns det behov av på marknaden Skylt exponering, färg och form Social media, webben, pekplatta etc hur det kan hjälpa utveckling av butiken. Varuexponering, konsumentköplagen, merförsäljning, Facebook i företaget Visuell kommunikation x 2 20

21 11. Övriga synpunkter eller information till Innerstaden Göteborg? Fritextsvar: En bra sak borde vara kunskap om hur man möter tjänstemän och politiker och får dem att lyssna. Få information om vilka möjligheter det finns att anställa m bidrag Jag har flera idéer om nya företag, saknar mentor och bollplank. Bra ide det här. Låt mig vara med. Icke JAG ÄR MYCKET INTRESSERAD AV ATT UTVECKLA MITT FÖRETAG OCH MIG SJÄLV, JAG VILL VARA MED! När skall allt sammanställas och sedan ev. komma igång. Informationen exakt vad det innebär. Tack! Vill ha nätverk där man kopplar ihop näringsliv och t.ex. kommun. Köpare och säljare Fritextsvar: Att ni är bra på det ni gör:) Bra initiativ Fler kurser Fler vettiga kurser, utbildningar som är tidigare nämnda i formuläret. Hoppas på intressanta kurser!:) Hur vet man om man får delta? Ni jobbar på oerhört bra! Tack! Verkar spännande! Workshop 21

22 22

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Innerstaden Göteborg 2009-2010. Slutrapport ESF-projektet

Innerstaden Göteborg 2009-2010. Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet inledning Under ett och ett halvt

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer