Förstudie Kvinnors Företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Kvinnors Företagande"

Transkript

1 Förstudie Kvinnors Företagande REVIDERAD

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De undersökta företagen... 4 Undersökningsperioden... 4 Tillvägagångssätt... 4 Swot-Analys... 5 Styrkor... 5 Svagheter... 5 Hot... 5 Möjligheter... 5 Syfte... 6 Mål... 6 Enkätundersökning Bilagor... Bilaga 1Företagsnamn... Bilaga 2 Kontaktpersoner... Bilaga 3 Organisationsnummer/personnummer... Bilaga 4 Besöksadress... Bilaga 5 Postnummer... Bilaga 6 Ort... Bilaga 7 Telefon/mobil... Bilaga 8 Mail... Bilaga 9 Vilken bransch är företaget i/sysselsättning? Där du är ägare/delägare eller anställd:... 2

3 Sammanfattning Företagen som har deltagit i undersökningen är Innerstaden Göteborgs medlemmar. Vid förstudiens avslut den 1 december 2012 hade Innerstaden Göteborg 630 medlemsföretag människor arbetar inom medlemsföretagen antingen som anställda eller som egen företagare. Av de är drygt hälften kvinnor. I förstudien har vi vänt oss endast till kvinnorna. Förstudien har resulterat i 221 inkomna svar, varav 76 har svarat att de driver eget företag och 145 har svarat att de har en anställning. Mer om tillvägagångssätt kommer längre fram i rapporten. Efter genomförd studie kan man konstatera att de flest inkomna svar var från anställd personal snarare än egenföretagare. Ungefär 13 % av de som idag är anställda är intresserade och har planer på att starta. Förstudien pekar tydligt på att det finns ett behov och en önskan om att få kompetensutveckling och tillgång till mentor i sitt företagande. Värt att notera är, att det är främst de som redan driver företag som önskar en mentor, snarare än de som funderar på att starta. 40 % av de som driver eget företag gör det som enskild firma. Nästan 50 % driver sin verksamhet som aktiebolag. Många av medlemmarna i Innerstaden Göteborg AB som är företagare är fåmans företagare, likvärdigt den nationella statistiken. Här finns ett stort behov av att kunna ge bättre förutsättningar för företagaren. Det kan gälla allt ifrån anställningsfrågor, juridiska frågor till marknadsstrategier. Av svaren på de frågorna där personen kan välja svar, på en skala 1-5, så ligger merparten av svaren på 4-5 intervallet. På frågor som har fått en stark femma, vilket innebär väldigt intresserad har varit inom områdena Affärsekonomi, Internet & Sociala medier, Försäljning & Kundservice, Ledarskap och intern & extern kommunikation. Detta var på direkta förslag som fanns att svara på. Om man går in lite mer på detaljnivå och jämför de anställdas svar med de egna företagarnas svar vilken typ av utbildningar som behövs kan man notera följande: - Inom IT-data, internet och hemsidor är behovet av kunskap mycket större inom gruppen egna förtagare än inom gruppen som funderar på att starta eget. - Behovet av affärscoachning är mycket större bland icke företagare än de som redan driver eget av naturliga skäl, såsom behovet av kunskap om försäljning och kundservice som är hela 75 % inom svaren mellan 4-5, jämfört med egna företagare där behovet ligger på 57 %. - Hela 10 % mer vill ha utbildning inom ledarskap bland de som tänker att starta eget, jämfört med de som redan driver företag. - Vad beträffar behov av projektledning är skillnaden inte så stor mellan de två grupperna. Detsamma gäller frågan som handlar om man får tiden att räcka till. - På frågan huruvida man behöver lära sig mer om kommunikation kan man se en skillnad på 10 % vad gäller svaret mycket intressant mellan de två grupperna. Intresset för kommunikationsfrågor var alltså större bland dem som funderar på att starta eget än bland de som redan driver företag. Det uttrycks inget större behov av mentorskap bland dem som funderar på att starta eget. Dock finns det i samma grupp ett stort behov av kunskap och utbildning. Den slutsats man kan dra är att en kombination mellan kunskapsinhämtning med stöd av ett mentorskap kan vara en framgångsrik väg för att förverkliga idén om att starta eget företag. När de tillfrågade fick möjlighet att svara fritt på frågor om utbildning - och kompetensbehov kom det upp förslag såsom - juridik konsumentköplagen. Webbhotell, skyltexponering, avancerad utbildning i Officepaketet m.m. 3

4 De reaktioner vi fått från medlemmarna under förstudieprocessen har varit väldigt positiva och de ser fram emot att komma igång med kurser/utbildningar och workshops. Kan man ge respondenterna ett strukturerat utbildningsupplägg med ett tydligt innehåll och upplägg samt koppla på branschnätverk och mentorskap kan resultaten i ett genomförandeprojekt bli utomordentligt bra. De undersökta företagen Företagen som har deltagit i undersökningen är Innerstaden Göteborgs medlemmar. Vid förstudiens avslut den 1 december 2012 hade Innerstaden Göteborg 630 medlemsföretag människor arbetar inom medlemsföretagen antingen som anställda eller som egen företagare. Av de är drygt hälften kvinnor. I förstudien har vi vänt oss endast till kvinnorna. Förstudien har resulterat i 221 inkomna svar, varav 76 har svarat att de driver eget företag och 145 har svarat att de har en anställning. Mer om tillvägagångssätt kommer längre fram i rapporten Branscher som deltagit i undersökningen är bl.a. Handel; kläder-skor-inredning-accessoarer-skönhetsvård, mm Frisörsalonger, skönhetssalonger och sportanläggningar Caféer, restauranger, hotell, tjänsteföretag samt konsulter. Undersökningsperioden Förstudien genomfördes 1 september 1 december Tillvägagångssätt Enkäten är utformad i digitalt format, via surveymanager och pappersformat. Enkäten har skickats ut till samtliga 630 medlemmar i Innerstaden Göteborg. Enkäten har skickats ut genom: brev, e-post, nyhetsbrev per post och personligt besök till butik eller verksamhet. En uppföljning/besök på plats på ung 3ggr har varit nödvändigt för insamling av enkäterna. Under den tiden för förstudiens genomförande är det värt att notera att ca 80 % av tiden har använts till personliga besök, hos medlemsföretagen dels för att informera om projektet och dels för att samla in enkäterna. Förstudien har resulterat i 221 inkomna svar, varav 76 har svarat att de driver eget företag (JA) och 145 har svarat att de har en anställning (NEJ). 4

5 SWOT-ANALYS Styrkor Hot Väldigt positiv respons från företagarna gällande projektiden Stor efterfrågan på utbildning och kompetensutveckling Bredd på önskade utbildningsområden från företagare Hög kännedom om Innerstaden Göteborg, starkt varumärke Konkurerande aktiviteter som andra utbildningar Tiden för företagarna att medverka i projektet Resurser Att projektet inte går igenom så vi kan uppfylla behoven Svagheter Möjligheter Brist på affärsutveckling bland företagare Finansieringsbrist bland företagare Brist på nätverk och mentorer som passar företagare Ensamheten som egenföretagare Få sysselsatta i företagen Brist på marknadsstrategier bland företagare för att driva verksamhet i rätt riktining Ge tillväxt till företagare och blivande företagare Skapa samverkan mellan företagare och offentlig sektor Skapa Mentorprogram för företagare Inspirera fler att starta egen verksamhet Skapa fler arbetstillfällen, via egen försörjning eller anställning Ge företagarna verktyg för att utveckla sin verksamhet Att skapa innovativa gröna verksamheter/tjänster 5

6 Resultat Resultat från undersökningen presenteras nedan med svar där JA-är företagare och NEJ-är icke företagare. Båda resultaten kommer att ställas mot varandra och jämföras och slutsatser kommer att noteras. Om JA- betyder, egen företagare och kommer att benämnas med Om-Nej- betyder icke företagare, anställd, och kommer att benämnas med Icke 1. Är du företagare idag? 34,09% 65,91% Ja N Antal inkomna svar svarade JA 145 svarade NEJ 6

7 Om JA- Vilken typ av företag driver du? Om JA- Hur stor andel av företaget äger du (%): Har ej svarat: 7st 1-20 % : 3st %: 3st 41-60%: 19st 61-80%: 1 st 100%: 43st Om JA- Hur många anställda inklusive dig själv: Har ej svarat: 6st 0 st anställda: 6 st 1st anställda: 24 st 2-5 anställda: 26 st 6-10 anställda: 2 st 10-anställda: 6 st Av de som har svarat driver 75 eget företag i form av enskild firma eller aktiebolag med en delägare. Räknat i procent motsvarar det 12 % (630 medlemmar/75 inkomna svar) som driver eget företag i Innerstaden är kvinnor. Tittar man på resultatet kan man tydligt se att det rör sig om enmansföretag med 1 anställd, alternativt aktiebolag med 2-5 anställda. Statistiskt sett så drivs 1 av 4 företag i Sverige av kvinnor.* gentemot en tredjedel av Innerstadens medlemmar driver eget företag. *Kvinnors och mäns företagande; Fakta och Statistik 2012, Tillväxtverket 7

8 Om NEJ- Har du några planer på att starta eget inom den närmaste tiden? Svarsresultat från Icke : Vilken företagsform skulle vara aktuell? Av de 145 inkomna svar från de anställda har endast 13 procent, det vill säga, 19 kvinnor planer på att starta eget. 67 % är dock inte intresserade av att starta eget. 8

9 2. Har ditt företag fått bidrag från annan offentlig organisation de närmaste 24 månaderna? Resultat från - hela 62 st har inte fått bidrag från någon offentlig organisation Om JA, i så fall vilka och när slutade projektet: Lönebidrag från AF Lönebidrag för en nyanställd (sedan 1 sept) med iranskt medborgarskap Icke Resultat från Icke - här kan man inte jämföra resultaten med JA-sägarna i och med att anställd personal svarar på frågan om de vet om deras chef alt företag får bidrag eller inte. Man kan tydligt se av att nästan 80 % inte vet om företaget har bidrag eller inte. En majoritet av de som driver företag ansöker inte eller driver inte företaget med hjälp av bidrag. 4% som har svarat JA, har ansökt om lönebidrag från arbetsförmedlingen till att bland annat anställa personal med utländsk bakgrund. 9

10 3. Hur intressant skulle det vara att få en mentor under perioden av ca 12 månader? Icke 47% av befintliga företagare är mycket intresserade av att ha en mentor. Bland de som funderar på att starta eget företag är motsvarande siffra 24% - en skillnad på 23. I dagsläget är de som driver eget företag mer angelägna av stöd i form av mentor under ett år, än de som funderar på att starta företag. 10

11 4. Är du medlem i något nätverk i dagsläget? Vilket/vilka: Innerstaden Göteborg AB, MIG, Rotary, Företagsamma Kvinnor Linked In, Facebook, Handelskammaren etc. Icke Linkedin, Unionen, Mig, Coola Kvinnor, fastighetskommunikatörerna, Innerstaden, Ruter Dam Handelskammaren, 5. Hur intresserade är ni av att ingå i ett affärsnätverk för att utbyta erfarenheter och idéer? Icke Summan i 4-5 intervallet för befintliga företagare ligger på 51% - mycket intressant av att nätverka mot 36% i gruppen som inte driver företag. Anledningen till detta kan vara att man ännu inte identifierat behov av nätverk då man ännu inte startat företag alternativt att man redan har ett tillräckligt med nätverk där man kan få råd och stöd. 11

12 6. Vilka konkreta planer har företaget beträffande tillväxt: Icke Har ej svarat: 26st Har ej svarat: 125 st Öka omsättningen: 14 st Nyanställning: 6 St Affärsutveckling: 9 st Nya lokaler/butiker: 6 st E-handel: 6st Inga konkreta: 9st Man kan tydligt se att planerna vad gäller tillväxt för befintliga företagare framförallt handlar om att öka omsättningen framför satsningar på nya lokaler, e-handel m.m. Av naturliga skäl kom inga svar från Icke. 7. Exporterar du några varor eller tjänster idag? Om JA, företaget har planer på export, vilka i så fall: Icke Bildförsäljning Danmark Norge x2 Export av tjänster - utländska besökare till Sverige. Sköts centralt Smycken Turister Utöka webbshopp försäljning till utlandet, söka återförsäljare i andra länder Vi funderar på att åka till Hong Kong för att träffa en potentiell kund. Svaren från denna grupp kan man anta är om man tänker sig exportera varor eller tjänster om man skulle starta eget. Hela 72 % vet ej om de skall exportera eller inte. 12 Ö k a v å r a t j ä n s t e r i n o

13 8. Har Företaget några planer på export i dagsläget? Icke Företagar 2,07% 18,62% JA NEJ VET EJ 79,31% I dagsläget är det en liten grupp som exporterar varor eller tjänster, och det verkar heller inte finnas några planer på att exportera i framtiden. Skulle man börja exportera är det bara 8 % som har planer på att exportera och då främst genom e-handel mot andra Skandinaviska länderna. 9. Vilka utvecklingsbehov/kompetensbehov upplever att ni behöver idag? Icke Har ej svarat: 15st Har ej svarat: 99st Marknadsföring/Sälj: 19 St Marknadsföring/Sälj: 12St It/hemsidor: 10 St It/hemsidor: 3 St Affärsutveckling: 14 St Affärsutveckling: 31St 13

14 10. Hur intressanta är följande utbildningsområden för er? DATAUTBILDNING Icke Av de befintliga företagarna anser 8% fler än de som funderar på att starta eget att datautbildning är mycket intressant. Behov av ökad datakunskap är ganska snarlikt bland de som driver företag i dagsläget och bland de som funderar på att starta företag. Värt att notera är att summan i 4-5 intervallet är 41 % för båda grupperna. INTERNET/ HEMSIDOR, KUNDATABASER, SOCIALA MEDIER Icke företagare Befintliga företagare har ett mycket stort behov av att utveckla sig inom Internet, hemsidor och sociala medier. 55% av de befintliga företagarna har svarat att det är mycket intressant mot 30% bland dem som funderar på att starta eget.. 8% av befintliga företagare vet inte om de har behov av att lära mer om internet/hemsidor, sociala medier eller inte mot 24% av de som funderar på att starta företag. Befintliga företagare är således mer medvetna om behov av kompetensutveckling inom området. 14

15 AFFÄRSEKONOMI, KALKYLERING, LÖNSAMHET, LIKVIDITET Icke Sammanfattningsvis kan sägas att behoven av affärsekonomi, kalkylering m.m. är snarlika i båda grupperna. ÄFFARSCOACHNING, UTVECKLA MOTIVATION I ORGANISATIONEN, DRIVA MOT MÅL Icke Drygt 50% av befintliga företagare och de som funderar på att starta företag uppger att det är intressant med affärscoaching. De som funderar på att starta ligger ca 6% högre i intervallet 4-5 än befintliga företagare. 15

16 AFFÄRSENGELSKA Icke För befintliga företagare är behovet av affärsengelska vara betydlig mindre än bland Icke. Drygt 50% har svarat inte intressant i intervallet 1-2 till skillnad mot 31 % bland Icke. En tydlig skillnad på 20% syns i intervallen 4-5 (mycket intressant). FÖRSÄLJNING/KUNDSERVICE Icke De som driver företag idag har idag inte lika stort behov av kompetensutveckling inom försäljning funderar på att starta företag. Troligtvis på grund av sin bransch erfarenhet. Dock kan man notera att summan i intervallet 4-5 intervallet (intressant- mycket intressant)bland befintliga företagare ligger på 57%. Detta visar att det trots branscherfarenhet finns ett relativt stort behov av att lära mer om försäljning och kundservice. 16

17 MARKNADSFÖRING, ANALYSERA FÖRUTSÄTTNINGAR, VARUMÄRKESUTVECKLING, MARKNADSPLANERING Icke Här är det värt att notera beträffande alternativ 3, varken eller/ vet ej, att resultaten kan tolkas som att det finns en osäkerhet i gruppen om behov finns. Det skiljer sig nästan 8 % mellan och icke företagare. Dock är behovet stort i båda grupperna att öka sin kompetens inom marknadsföring och varumärkesutveckling. LEDARSKAP, leda sig själva/leda andra Icke Bland de som funderar på att starta företag är behovet av att lära mer om ledarskap större än bland befintliga företagare. Hela 66 % i intervallen 4-5 har intresse bland dem som planerar att starta. Motsvarande siffra för befintliga företagare ligger på 55 %. Värt att notera att mycket intressant för icke företagare är hela 47 %, dvs. en skillnad på 14%. 17

18 KOMMUNIKATION, EXTERN/INTERN Icke Startar man eget har man stort behov av att kunna kommunicera inåt mot företaget och utåt med sina kunder, eller medarbetare. Detta syns tydligt i resultaten där hela 43 % svarade mycket intresserad bland de som funderar på att starta eget. Motsvarande siffra var 31 % bland de befintliga företagarna. PROJEKTLEDNING Icke Mellan intervallen 4-5 skiljer sig inte resultaten nämnvärt bland respondenterna. Däremot kan man tydligt se att befintliga företagare svarat med hela 45 % inte intressant, som är summan i intervallet 1-2 gentemot icke företagare som svarat med 28 % inte intressant. Detta kan tolkas som att icke företagare är totalt sett mer intresserade av projektledning än vad befintliga företagare är. Kanske tyder det på att de som tänker starta eget funderar på att jobba i projektform snarare än som traditionella företagare. 18

19 FÅ TIDEN ATT RÄCKA TILL, ARBETA MER AFFEKTIVT Icke Behovet av att få tiden att räcka till verkar vara ungefär samma för båda grupperna. FRÄMMANDE KULTURER Icke Summan i intervallet 4-5 bland företagare och icke företagare är ungefär densamma. 27% svarade mycket intressant. Däremot ser man en markant skillnad mellan grupperna där 3 tolkas som vet ej/kanske att det är intressant med främmande kulturer. Skillnaden mellan befintliga företagare och icke företagare är 10 %. 19

20 ANDRA UTBILDNINGSOMRÅDEN Fritextsvar: All utbildning kommer från huvudkontoret x 2 Ekologisk klädproduktion. Försäljningsteknik, detaljhandelns juridik, konsumentkunskap Hur man skapar säljande webbutik, kanske går in under internet? Ingår i rubrikerna Juridik Kulturella Många ämnen är intressanta av det ni tagit upp, men tiden är ett bekymmer (och en tillgång...) Reklam och marknadsföring. Få företaget nå ut till nya kunder. T EX LJUSSÄTTNING, BILDBEHANDLING I PHOTOSHOP, GÖRA UTSTÄLLNING/FOTOBOK, KREATIVT SKRIVANDE Upphandling, projektering Utbildning inom Excel, lite mer avancerat än grund Utveckla nya affärsområden utifrån mina kunskaper/min verksamhet, t ex föreläsningar mm Icke Fritextsvar: Det vara intressant med kurser som stresshantering, bemötande, konsumentköplag, reklamation, lager Exponering i butik samt skyltfönster. (alla affärsrelaterade utbildningar) Friskvård, psykologi Hur hitta finansiering Inga speciella Konfliktlösning, kompetenshöjning inom företaget. PowerPoint för att kunna marknadsföra min affärsidé Kundbemötande, stresshantering, dekoratörsutbildning, skyltning Lönsamhetsberäkningar. Marknadsinfo, reklam Produkter. Vad finns det behov av på marknaden Skylt exponering, färg och form Social media, webben, pekplatta etc hur det kan hjälpa utveckling av butiken. Varuexponering, konsumentköplagen, merförsäljning, Facebook i företaget Visuell kommunikation x 2 20

21 11. Övriga synpunkter eller information till Innerstaden Göteborg? Fritextsvar: En bra sak borde vara kunskap om hur man möter tjänstemän och politiker och får dem att lyssna. Få information om vilka möjligheter det finns att anställa m bidrag Jag har flera idéer om nya företag, saknar mentor och bollplank. Bra ide det här. Låt mig vara med. Icke JAG ÄR MYCKET INTRESSERAD AV ATT UTVECKLA MITT FÖRETAG OCH MIG SJÄLV, JAG VILL VARA MED! När skall allt sammanställas och sedan ev. komma igång. Informationen exakt vad det innebär. Tack! Vill ha nätverk där man kopplar ihop näringsliv och t.ex. kommun. Köpare och säljare Fritextsvar: Att ni är bra på det ni gör:) Bra initiativ Fler kurser Fler vettiga kurser, utbildningar som är tidigare nämnda i formuläret. Hoppas på intressanta kurser!:) Hur vet man om man får delta? Ni jobbar på oerhört bra! Tack! Verkar spännande! Workshop 21

22 22

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK

SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK Ver 2012-05-10 Huvudområden Kompetensbehov Beskrivning Förslag genomförande FÖRETAG Max antal Förslag på leverantör (om

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12 RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Elisabet Ström 2012-06-12 Syfte med projektet Genom kompetensutveckling och affärsutveckling skapa tillväxt hos entreprenörsföretagen i Valdemarsviks

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Kvinnors Företagande 2012-2014 PROJEKTÄGARE, VÄSTERVIK FRAMÅT AB

Kvinnors Företagande 2012-2014 PROJEKTÄGARE, VÄSTERVIK FRAMÅT AB Kvinnors Företagande 2012-2014 PROJEKTÄGARE, VÄSTERVIK FRAMÅT AB 1 Dynamic Media 2 Beathe Skaate 3 Alere AFFÄRSUTVECKLING & COACHING 4 Calmunger & Carlsson 5 Larséngården 6 MJ BC Consulting 7 Ernst & Young

Läs mer

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid SAF-IFO-0151-111212 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN EGENKONTROLL 1 (5) Detaljhandel eller servering av öl klass II 2,25 3,5% (folköl) OBS! Spara egenkontrollprogrammet i butiken. Bra att veta om

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Deltagare Alina Titova, Hans Andersson, Torvald Brahm, Stig-Göran Dennisson, Kjell-Åke Johansson, Per Johansson,

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Landsbygdsstödet. En uppföljning av Landsbygdsstödet i Kronobergs län 1997-2002

Landsbygdsstödet. En uppföljning av Landsbygdsstödet i Kronobergs län 1997-2002 Landsbygdsstödet En uppföljning av Landsbygdsstödet i Kronobergs län 1997-2002 Landsbygdsstödet En uppföljning av Landsbygdsstödet i Kronobergs län 1997-2002. Text & layout: Gunilla Claesson Samhällutvecklingsenheten

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 1 EXEMPEL PÅ INNEHÅLL Klicka på länk nedan Hur kan jag söka? Flera sökmöjligheter Sök med fritext? Söktips Hur kan jag filtrera min träfflista? Filtrera träfflista

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Två av våra specialistrådgivare Minikurser Nutek informerar Björn Lundén Information: Momsboken VISMA

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

CARIN CARLSDOTTER DENELL Projektledare, kommunikatör och publicist. Driver kommunikationsbyrån

CARIN CARLSDOTTER DENELL Projektledare, kommunikatör och publicist. Driver kommunikationsbyrån CARIN CARLSDOTTER DENELL Projektledare, kommunikatör och publicist. Driver kommunikationsbyrån AKTIV MEDIA STOCKHOLM samt ger ut Värmdö Magasin. BAKGRUND Mer än 25 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring

Läs mer

CARIN CARLSDOTTER DENELL Projektledare, kommunikatör och publicist. Driver kommunikationsbyrån

CARIN CARLSDOTTER DENELL Projektledare, kommunikatör och publicist. Driver kommunikationsbyrån CARIN CARLSDOTTER DENELL Projektledare, kommunikatör och publicist. Driver kommunikationsbyrån AKTIV MEDIA STOCKHOLM samt ger ut Värmdö Magasin. BAKGRUND Mer än 25 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken http://www.helasverige.se/enkat/index.php Sida 1 av 1 Lösenord Logga in Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken Fyll i det lösenord du fått i brevet från Hela Sverige

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Sammanställning av enkätresultat

Sammanställning av enkätresultat Sammanställning av enkätresultat Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar Diskussionsforum på webben

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Kvinnors Företagande 2012-2014 PROJEKTÄGARE, VÄSTERVIK FRAMÅT

Kvinnors Företagande 2012-2014 PROJEKTÄGARE, VÄSTERVIK FRAMÅT Kvinnors Företagande 2012-2014 PROJEKTÄGARE, VÄSTERVIK FRAMÅT 1 Dynamic Media Behöver du veta mer om hur du använder företagets webbsida som verktyg, lära dig mer om att se genom kundens glasögon samt

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer