Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin"

Transkript

1 Marknadsplan Lansering av webbutik

2 Sammanfattning Ogräs startade år 2006 och är en klädbutik som säljer dam, herr och barnkläder. Ogräs säljer även noga utvalda designföremål och leksaker. Ogräs har redan idag en stor efterfrågan från kunder på att öppna en webbutik. En webbutik skulle öka försäljningen och öka företagets tillväxt, dels för att det skapar en ytterligare försäljningskanal där flera kunder erbjuds att handla utan att vara beroende av att vara på plats eller av öppettider. Dessutom skapar man ett ytterligare och mycket viktigt skyltfönster ut mot kund. En webbutik erbjuder kunder från hela Sverige att handla på Ogräs. En webbutik ger också ökade möjligheter att skapa ett utökat kundflöde mellan facebook-sida- hemsida- webbutik, som ger en positiv spinn-off effekt. Ogräs har planer på att utöka till flera fysiska butiker men ser en webbutik som ett första alternativ. Syftet med denna rapport är att utarbeta en marknadsplan för hur butiken Ogräs i Västervik på bästa sätt kan lansera sin butik via en webbshop på internet. Ogräs har redan idag erfarenhet av viss distansförsäljning, då man säljer vissa av sina produkter via ett externt e-handelsföretag, Miinto, och länkar då till denna relativt anonyma försäljningskanal via sin Facebook-sida. Att ta steget till en egen e-handelsbutik blir därmed inte stort vad gäller förändring av arbetsrutiner etc., men genom att man med en egen webbutik bättre kan uppfylla kundernas förväntningar vad gäller atmosfär och inspiration, ser vi stora möjligheter till en god omsättningsökning genom att välja detta alternativ. Ogräs web-butik kommer att skapas utifrån den fysiska butikens känsla där atmosfären är väldigt viktig redan idag. Webbutiken kommer att erbjuda kunden medvetet utvalda kläder med en layout, service och kundrelation som påminner om en fysisk butik. Webbutiken skall få kunden att känna intresse för, - samt få utökad kunskap om produkterna. Internetmarknaden är en i stort sett ny marknad för Ogräs och då denna marknad är stor och innehåller många, större konkurrenter så är det extra viktigt för Ogräs att synas och väcka medvetenhet hos kunderna om att deras webbutik existerar. Av denna anledning väljer man att göra en stor marknadsföringssatsning inför lanseringen av webbutiken genom att använda sig av flera olika marknadsföringskanaler. Initialt behöver man på Ogräs inte rekrytera någon ny personal för hantering av webbutiken eftersom man anser att det är möjligt att hantera även webbutiken med den personal man har idag. Detta gör man genom att förändra arbetsrutiner utifrån de behov webbutiken kräver. Ogräs grundare hoppas dock att de kommer att behöva rekrytera ny personal för webbutiken då man ser detta som ett angenämt problem. Ogräs har idag en väl genomtänkt marknadsstrategi och om man följer alla planerade aktiviteter i denna marknadsplan så kommer man med största sannolikhet att lyckas mycket bra med sin positionering på den nya marknaden. 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning Inledning Syfte Bakgrund Metod Avgränsningar Affärsidé Företagsbeskrivning Nulägesanalys Konkurrentanalys Konkurrenssituationen idag Konkurrenssituation efter lansering av Ogräs webbutik Porters femkraftsanalys Nya aktörer Leverantörer Kunder Rivalitet mellan konkurrenter Substitut PEST-analys Politiska faktorer Ekonomiska faktorer Sociala faktorer Teknologiska faktorer SWOT-analys Styrkor Svagheter

4 2.4.3 Möjligheter Hot Ansoffs tillväxtmatris Strategi och marknadsplan Marknadsmixmodell Produkt Pris Plats Påverkan Personal, Process & Fysiska bevis SUP Segmentering Urval Positionering Genomförande Marknadsföringskanaler Marknadsföring långsiktig och kontinuerlig Förändrade arbetsrutiner Budget Uppföljning Slutsats Källor Litteratur Elektroniska källor Muntliga/skriftliga källor Figurer Bilagor

5 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med denna rapport är att utarbeta en marknadsplan för hur butiken Ogräs i Västervik på bästa sätt kan lansera sin butik via en webbshop på internet. 1.2 Bakgrund Ogräs startade år 2006 och är en klädbutik som säljer dam, herr och barnkläder. Ogräs säljer även noga utvalda designföremål och leksaker. Ogräs har redan idag en stor efterfrågan från kunder på att öppna en webbutik. En webbutik skulle öka försäljningen och öka företagets tillväxt, dels för att det skapar en ytterligare försäljningskanal där flera kunder erbjuds att handla utan att vara beroende av att vara på plats eller av öppettider. Dessutom skapar man ett ytterligare och mycket viktigt skyltfönster ut mot kund. En webbutik erbjuder kunder från hela Sverige att handla på Ogräs. En webbutik ger också ökade möjligheter att skapa ett utökat kundflöde mellan facebooksida, blogg och webbutik, som ger en positiv spinn-off effekt. Ogräs har planer på att utöka till flera fysiska butiker men ser en webbutik som ett första alternativ. 1.3 Metod Vi har valt att använda oss av intervjufrågor samt skrivet material om Ogräs som tillhandahållits av den ena av Ogräs grundare,. Vidare använder vi oss av modeller och fakta från litteraturen (Fahy & Jobber 2012), samt egna efterforskningar gjorda via internet. 1.4 Avgränsningar Vi har valt att inte göra en marknadsundersökning bland Ogräs kunder. Anledningen till detta är att majoriteten av kunderna själva har efterfrågat en webbutik alltsedan Ogräs startade De kunder som besöker Ogräs butik ställer väldigt ofta frågan och framför önskemål. Ogräs har många stamkunder som bor i andra städer som de redan idag säljer till via telefon och bilder, så därför finns redan ett brett och gediget kundunderlag för att lansera en webbutik. 1.5 Affärsidé Ogräs skall, med en unik och personlig klädbutik, erbjuda medvetna kunder i alla åldrar kvalitativa varumärken, med personlig service och äkta engagemang. 1.6 Företagsbeskrivning Ogräs är en klädbutik som säljer dam, herr och barnkläder. Ogräs säljer även noga utvalda designföremål och leksaker. Ogräs är en helt fristående klädbutik som erbjuder dam- och herrkläder, framförallt från ledande svenska kvalitetsvarumärken, såsom t.ex. Acne, Filippa K, Nudie, NN07, Hope, Odd Molly, Elvine, Jumperfabriken, Dagmar, Greta, Dr Denim. Barnkläder från varumärken som bl.a. MiniRodini, How to kiss a frog, Acne, Aya Naya och Hummel. Ogräs säljer även skor från ledande varumärken som t.ex. Dr Martens, Converse, Hunter, Acne, Red Wings, Playboy, Wolverine, Clip and Rope, Ilse Jacobsen, Royal Republiq. 4

6 Ogräs säljer accessoarer, t.ex. hattar och mössor från Stetson, väskor från Decadent, klockor från Triwa och smycken från Edblads. Ogräs är en fysisk butik som ligger i A-läge på Storgatan i Västervik. Butiken har haft en trogen och stor kundkrets sedan starten år 2006 och har vidare haft en positiv utveckling omsättningsmässigt ända sedan starten, trots tuffa lågkonjunkturer. Ogräs har uppmärksammats nationellt genom nomineringar till: Årets Modebutik, ungt mode i Sverige år 2009 och år År 2011 utsågs ogräs till Årets Modebutik, ungt mode i Sverige på Modegalan. Ogräs blev dessutom nominerat till Årets butik i Sverige, alla kategorier, på Årets Retail Award Ogräs varumärke och logga har via press och via mun till mun-metoden spridit sig långt utanför Västerviks gränser, och butiken har idag en stor del av sin trogna kundkrets i flera andra städer såsom Oskarshamn, Linköping, Norrköping och Stockholm. Ogräs bygger sitt varumärke kring ett genuint intresse för kund och produkt, inte specifikt kring handel. 2 Nulägesanalys 2.1 Konkurrentanalys Denna analys förklarar hur konkurrenssituationen ser ut idag för Ogräs i Västervik, samt hur den troligen kommer att se ut efter lanseringen av en webbutik Konkurrenssituation idag Ogräs konkurrerar med sin unika varumärkesmix, handplockade urval, breda utbud, personliga service och med en personal med ett genuint kläd- och designintresse. Vidare så skiljer sig Ogräs I Västervik från de andra fristående butikerna då det gäller utbud, varumärkesmix och målgrupp. Därför finns det ingen självklar konkurrent inom Ogräs befintliga marknadssegment i dagsläget. Det finns däremot andra fristående klädbutiker, som t.ex. Avenue 68, i Västervik som konkurrerar om köpkraft och människors köpvilja, samt att Avenue 68 även har en egen webbutik redan idag. Sedan finns det inredningsbutiker som t.ex. Moore och Formbar, som konkurrerar till viss del med Ogräs designutbud. Det finns flera klädkedjor H&M, Gina Tricot, Vero Moda, JC och Lindex som konkurrerar med att erbjuda kunderna ett lågprissegment, vilket Ogräs inte erbjuder. Klädkedjorna utgör även en konkurrens då det gäller barnkläder, samt att de ju även tillhandahåller webbutiker för sina kunder. Ogräs största utmaning i Västervik är klädbutiker i Linköping, Norrköping och Stockholm, då det finns en gammal tradition i Västervik att åka iväg för att shoppa. Handelsindex i Västerviks kommun låg 2012 på 75, för sällanköpsvaror, vilket innebär att flera hundra miljoner kronor försvinner ut till andra närliggande städer i form av handel. Detta innebär också att det finns ett stort utrymme för ökad försäljning i Västervik Konkurrenssituation efter lansering av Ogräs webbutik Ogräs grundare tror inte att skapandet av webbutiken kommer att leda till flera konkurrenter eller en större konkurrens i den fysiska butiken. Däremot kommer Ogräs att bli mer konkurrenskraftig med flera försäljningskanaler, ytterligare skyltfönster och med en utökad tillgänglighet. 5

7 På internet finns det idag etablerade, mycket stora och väldigt många aktörer, som kan komma att bli Ogräs konkurrenter på nätet. Exempel på aktörer är: Nelly, Zoovillage och Junkyard som skulle kunna bli en stor utmaning. Dessa aktörer har ett enormt stort sortiment och har varumärken inom de flesta priskategorier. Utöver detta konkurrerar Ogräs med dessa aktörer om nätutrymmet då de är så pass stora och använder sig av aggressiv marknadsföring, att kunderna lätt vänder sig dit. De stora aktörernas svaghet är emellertid att de inte har en så nära relation till sina kunder, något som Ogräs däremot arbetar framgångsrikt med. Vidare finns butiker ute i landet som verkar inom motsvarande marknadssegment som Ogräs och som även de har en egen webbutik, som t.ex. Grandpa. Grandpa har en del liknande varumärken och varor, både kläder och även accessoarer. Dessutom är Grandpa en personlig butik med bra kundrelationer. Dessa butiker kommer också att bli en utmaning för Ogräs. Här gäller det att hitta smarta sätt att marknadsföra sig på så att fler kunder vänder sig till Ogräs än till de konkurrenter som befinner sig inom samma marknadssegment. Rent generellt har ju internet ett enormt informationsöverflöd, så ur det perspektivet kommer Ogräs att konkurrera med alla internetaktörer inom modeindustrin om kundernas uppmärksamhet. Figur 2.1 Översikt av Ogräs och dess största konkurrenter 2.2 Porters femkraftsanalys Porters femkraftsanalys är en modell som är avsedd att användas som hjälpmedel för att analysera en bransch. Modellen används särskilt när man som företag avser att gå in på en ny marknad eller ett nytt marknadssegment. Att skapa en webbutik, som i Ogräs fall, innebär att 6

8 Ogräs kommer att ge sig ut på Internetmarknaden för kläder, vilket är ett nytt område för företaget. Porters modell värderar en marknads attraktionskraft utifrån fem olika kriterier som listas här nedan (Fahy & Jobber 2012). Modellen är användbar för Ogräs som analysverktyg för den nya marknaden och dess utmaningar och möjligheter. Figur 2.2 Porters femkraftsmodell (Lahcon, 2012) Nya aktörer Marknaden för att handla på internet är mycket stor och under kraftig, kontinuerlig tillväxt. Enligt HUI s E-barometer är det framförallt bekvämligheten i att handla på nätet som lockar kunder till att handla där. Enligt HUI ökar e-handeln för varje år och tillväxtutvecklingen för e-handeln ligger på 15 procent. E-handeln omsatte ca 31,3 miljarder kronor år Konsumenterna anser numera att e-handel är tryggt och bekvämt och företagen har löst de flesta logistiska faktorerna. Personalkostnaden är lägre för e-handlare än butikshandeln då försäljning och kundsupport sker exempelvis via internet och telefon. Den kostnadspost som framförallt skiljer e-handel från övrig handel är marknadsföringskostnaderna, som är högre för ett e-handelsföretag. En annan skiljepost är fraktkostnaderna som är större för e-handeln. HUI s nyckeltal visar att e-handlare är lönsamma företag då man driver sin verksamhet genom att kapa kostnader för personal och lokal. Utifrån ovanstående fakta så är gruppens slutsats att det är relativt låga barriärer för de nya aktörer som önskar ta sig in på internetmarknaden. Detta då det blir få ökade rörliga och fasta kostnader för ett företag som vill skapa en webbutik. Utöver detta är kläder en ganska enkel produkt som mest skiljer sig åt mellan olika varumärken. En möjlig barriär är därför att en kund enkelt börja handla hos en annan butik som tillhandahåller samma varumärken. Den psykologiska och fysiska kostnaden för att byta till ett nytt företag behöver inte vara så hög för en kund när han/hon handlat på internet. Här gäller det alltså att bygga kundlojalitet och 7

9 att differentiera sig. En annan möjlig barriär för nya aktörer är den höga konkurrensen på internetmarknaden. Har man som företag inte möjlighet att investera några större summor i marknadsföring måste man istället vara smart och hitta nya, billiga och kreativa sätt att marknadsföra sig på. Det finns det dock möjlighet att göra i dagens läge med vårt breda utbud av social media, varför denna barriär inte kan anses vara lika hög längre Leverantörer På grund av Ogräs breda utbud och sortiment har butiken idag ca 100 olika leverantörer där majoriteten av dessa är från Sverige och Danmark. Ogräs har en mycket god relation till sina leverantörer; mycket beroende på att Ogräs är en klädbutik med gott rykte. Ogräs har dessutom en god soliditet samt god betalningsförmåga, vilket leverantörerna uppskattar. När Ogräs börjar få beställningar från kunder via webbutiken kommer detta sannolikt att påverka Ogräs orderkvantiteter hos leverantörerna. Om orderkvantiteterna ökar avsevärt skulle ett eventuellt förhandlingsutrymme bli aktuellt, vilket idag inte finns. Ogräs skulle dock bli beroende av leverantörernas vilja till lagerhållning. Vissa leverantörer har en policy att inte lagerhålla och vissa har istället god lagerhållning. Till en början då man inte riktigt vet hur mycket som kommer att säljas via webbutiken, kommer Ogräs att ta av sitt eget butikslager, och sedan beställa kompletteringar från leverantörer vid behov. När Ogräs sedan har arbetat upp ett kundunderlag och tydligt kan avläsa kundernas köpbeteende, så kommer man att kunna anpassa sina inköp redan vid grundorderläggning. Det är idag inget stort problem för Ogräs att byta leverantör vid behov, om man anser att leverantören inte uppfyller kraven. Ogräs ställer idag krav på sina leverantörer vad gäller kvalitet, form, storlekar, leveranssäkerhet, fungerande reklamationsrutiner, samt god service när det gäller kompletteringar Kunder Ogräs breda varumärkesmix gör att kundunderlaget också är mycket brett, då ogräs inte valt åldersinriktning som en segmentering. Ogräs har idag en nära relation till sina kunder, men har t.ex. inte klubbkort/lojalitetskort att erbjuda sina trogna kunder. Detta är något som troligen kommer att bli än mer aktuellt när man lanserar sin webbutik, för att knyta nya kunder närmare till sig. Kunderna som handlar kläder via internet har stor förhandlingskraft eftersom en kund enkelt kan börja handla hos en annan butik som tillhandahåller samma varumärken. Den psykologiska och fysiska kostnaden för att byta till ett nytt företag behöver inte vara så hög för en kund när han/hon handlat på internet. Får kunderna bättre service, lägre priser eller snabbare hemleverans från ett annat företag med webbutik av liknande sortiment så kan de enkelt börja handla där istället. Kunderna kan idag välja mellan många olika webbutiker, men de kan däremot inte påverka priset eller webbbutikens sortiment Rivalitet mellan konkurrenter På internetmarknaden för kläder finns det idag etablerade, mycket stora och väldigt många aktörer, som kan komma att bli Ogräs konkurrenter på nätet. De har ett mycket brett sortiment och verkar inom många olika segment, alltifrån högre priser till lägre. Vidare finns butiker ute i landet som verkar inom motsvarande marknadssegment som Ogräs och som även de har en egen webbutik, som t.ex. Grandpa. Dock är det färre konkurrenter totalt inom Ogräs eget marknadssegment. Den psykologiska och fysiska kostnaden för en kund att byta webbutik är relativt låg, vilket intensifierar rivaliteten (Fahy & Jobber 2012). Vidare är det låga fasta 8

10 kostnader för att ta sig in på marknaden, vilket också intensifierar rivaliteten (Fahy & Jobber 2012). Ogräs kommer att differentiera sig genom att ge kunderna möjlighet att kommunicera med dem, samt ge kunderna tips på kombinationer och mode- och trendrapporter. Webbutiken skall få kunden att känna intresse för och få kunskap om produkterna Substitut Kläder är en produkt som människor är beroende av och därför kan man inte heller säga att det finns någon egentlig substitutprodukt. Det som möjligen skulle kunna klassificeras som substitut är lågprisvarumärken som folk vänder sig till vid en tillfällig lågkonjunktur t.ex.; och man som kund då har mindre pengar att spendera. Detta gäller även skor, som Ogräs också säljer. Ogräs säljer också accessoarer och här finns många substitutprodukter beroende på vilken smak kunden har och vad han/hon för tillfället vill ha. Även här kan priset fungera som substitut om kunderna plötsligt får mindre pengar att spendera. 2.3 PEST-analys En PEST-analys är en studie av makromiljön kring ett företag och vilka faktorer i denna miljö som kan påverka företaget (Fahy & Jobber, 2012). Omvärldsfaktorer är viktiga att beakta när man utformar en marknadsplan eftersom dessa kan påverka marknadsstrategins utformning och genomförande Politiska faktorer I nuläget finns ingen gällande politisk hotbild för Ogräs, men det finns självklart vissa faktorer som skulle kunna påverka Ogräs om de förändrades. De politiska beslut som berör externhandelns utbredning, parkeringar i centrumkärnan, dess flöden, stråk, satsningar på stadskärnans miljö, gc-vägar o.s.v. är de största hoten för handelns utveckling. I Västervik växer externhandeln och om den börjar växa på stadskärnans bekostnad utgör detta ett överhängande hot. I stadskärnan kämpar näringen för att få tillgängliga parkeringar, bra stråk och bra flöden. T.ex. kan en fri parkering skada mer än den tillför då de boende tenderar att utnyttja situationen och parkera där dygnet runt. Det stoppar då upp övrig trafik, vilket i sin tur leder till att kunderna söker sig till den handel som har tillgängliga parkeringar. Ogräs grundare menar att ofta förstår och kan varken politiker eller tjänstemän dessa frågor vilket gör att ett beslut som de tror är bra kan bli förödande. Nationella politiska beslut om t.ex. arbetsgivaravgifter kan bli ett hot om de höjs och inte sänks. Andra regler som påverkat är t.ex. kassaregisterlagen där flera näringsidkare fick det tufft efter de nya bestämmelserna. Skatteändringar kan också påverka företaget, både positivt och negativt. Om skatterna höjs på kläder, så kommer kunderna antagligen bli mer sparsamma då varje enskild produkt blir dyrare. Om skatterna sänks kan butiken sänka priset vilket ofta leder till ökad efterfrågan hos kunderna Ekonomiska faktorer Lågkonjuktur är en faktor som påverkar negativt, även om Ogräs har klarat sig bra. Många butiker i Sverige har gått i konkurs sedan Detta på grund av att de är för oflexibla, enligt Ogräs grundare, Christin. I en lågkonjunktur måste man vara flexibel och anpassa sig efter gällande förutsättningar. Det är lättare att anpassa sig, om man inte är alltför stor och därmed bunden till alltför stora overheadkostnader med fasta kostnader. Valutaförändringar påverkar också Ogräs. T.ex. har förändringar i valutakurs hos Euron och danska kronan kostat 9

11 butiken mycket under ett antal år, vilket nu har förändrats, för tillfället. En annan faktor är t.ex. bomullspriser. Bomullen har blivit mycket dyrare och därmed har priserna på bomullstextilier ökat, vilket också kan påverka försäljningen då klädpriserna stiger Sociala faktorer Sociala faktorer är viktiga och blir allt mer avgörande. För Ogräs skulle det kunna vara rykten som kan uppkomma, och som skulle kunna bli negativt för utvecklingen. T.ex. kan debatter på nationell nivå påverka försäljningen utan att Ogräs själva är delaktiga. Debatter om läder, päls, fjädrar, oetiska regler, miljödebatter, överkonsumtion eller alltför mycket av medialt siande om negativa framtidsutsikter för handeln. Något som också kan påverka Ogräs negativt är när press och media rapporterar om arbetslöshet, dålig ekonomi, konkurser o.s.v. Detta påverkar människor och kan leda till att de inte handlar, vilket utgör en allvarlig risk för hela motorn i samhället. T.ex. var förra årets höst och vinter varm, vilket ledde till att människor initialt inte handlade lika mycket vinterkläder. Media rapporterade mycket om detta och siade om kris samt att julrean skulle bli större än någonsin. Detta blev till en sanning i människors öron, vilket i sin tur ledde till att människor inte handlade och butikerna tvingades att börja rea. Detta innebar att kläderna såldes helt utan marginal, eller för mindre än inköpskostnaden, vilket ledde till att butikerna inte kunde betala hyror eller löner och många butiker gick under på grund av detta helt i onödan. Andra riskfaktorer kan vara dålig publicitet via sociala medier som får oproportionerliga utrymmen, vilket tidigare har hänt näringsidkare (framförallt inom restaurangnäringen) Teknologiska faktorer Ogräs ser inte några överhängande hot då det gäller de tekniska faktorerna. Däremot har de varit tvungna, precis som alla andra näringsidkare, att investera i ett nytt certifierat kassaregister med kontrollenhet, enligt den nya kassaregisterlagen som är gällande sedan Andra teknologiska utvecklingar kan vara av godo, t.ex. då det gäller nya betalningssystem för kunden, både i den fysiska butiken samt i nätbutiken. Idag betalar Ogräs höga kostnader för alla kortavgifter och då trenden går mot ett kontantlöst samhälle bör betalningssystemens möjligheter, säkerhet och kostnader utvecklas positivt. 2.4 SWOT-analys SWOT-analysen är både en mikro- och en makroanalys (Fahy & Jobber, 2012). Modellen visar interna och externa faktorer som påverkar företaget. Styrkor och svagheter är interna faktorer som företaget kan påverka. Möjligheter och hot är däremot externa faktorer som företaget inte kan påverka Styrkor Ogräs är ett starkt och etablerat varumärke inom butiksbranschen och Ogräs layout och logotype känns igen och syns i mängden. Ogräs är en väletablerad butik med ett gott rykte i butiksbranschen Ogräs har nominerats flera år i rad och blivit utsedd till Årets klädbutik i Sverige Ogräs butikskoncept är unikt, där man utifrån stor fingertoppskänsla och trendmedvetenhet erbjuder en bred och unik varumärkesmix. Personalens engagemang, kundfokus och kundservice är unikt och de anställda har även goda kunskaper om formgivning, kvalitet, textilier och trender. Kunderna anser att Ogräs varumärke står för kvalitet och tillit, och upplever Ogräs butik som intressant och överraskande. 10

12 Ogräs är ett företag med en god ekonomi och god soliditet. Vidare har man en stor kundkrets som sträcker sig längre än Västerviks kommuns gränser. Butiken håller öppet alla dagar i veckan och har en stark sommarförsäljning då kundunderlaget ökar markant under sommartid. Ogräs har även en Facebooksida som informerar och engagerar kunder Svagheter Ogräs kunder har uttryckt önskemål om en webbutik, vilket företaget idag inte har idag. Ogräs har idag endast en säljkanal (med undantag för viss försäljning via Miinto på internet), vilket leder till begränsad tillgänglighet för kunderna, då de endast kan handla när butiken håller öppet. Att man inte erbjuder internetförsäljning via webbutik idag innebär även att det blir ett begränsat upptagningsområde för potentiella kunder eftersom alla kunder måste besöka den fysiska butiken. Ogräs saknar en aktiv hemsida och därmed är butikens skyltfönster ut mot kund begränsat till den fysiska butiken och till viss del även Facebook. Kundunderlaget i stort är begränsat eftersom Västervik har ett begränsat omland då det är en kuststad. Ytterligare svagheter är att det är svårt för Ogräs att hitta personal med rätt sälj- och kundfokus i de fall personal behöver bytas ut eller om man behöver tillfällig extrapersonal. Utöver detta är det allt kortare säsonger inom klädbranschen, vilket leder till allt kortare säljperioder Möjligheter Ogräs ser många utvecklingsmöjligheter framöver. Den främsta möjligheten är självklart utvecklingen av det befintliga butikskonceptet med en kompletterande webbutik. Detta skapar möjlighet till ett mycket större kundunderlag då försäljning kan ske närsomhelst på dygnet och det går att nå kunder i hela Sverige. Vidare möjligheter som kan leda Ogräs till marknadsexpansion med större kundunderlag, ökad tillgänglighet och ökad kommunikation med kunderna är att utveckla och skapa en ny hemsida och utveckla kundkontakter och kundkommunikation via sociala medier. Här kan Ogräs även använda sig av sina utmärkelser och branschpriser som viktigt marknadsföringsmaterial för att nå ut till kunderna och bygga upp förtroendet för Ogräs i media både nationellt och lokalt. Att ge sig in på internetmarknaden för kläder skapar även fler möjligheter såsom: flera försäljningskanaler då en webbutik kompletterar en fysisk butik både ur kund-, tillgänglighets- och informationsperspektiv; samt flera marknadsföringskanaler som kan generera mer effekt genom trafik och flöden mellan de olika internetmedierna. Ogräs har även identifierat flera möjligheter som berör den fysiska butiken. Om man i Västervik beslutar sig för att satsa på utveckling av en attraktivare stadskärna så kommer att generera flera besökare till Ogräs fysiska butik. Vidare så blir Systembolaget inom kort granne till Ogräs fysiska butik och en dagligvaruhandel kommer att börja hålla öppet sju dagar i veckan i närheten av Ogräs butik. Bägge dessa faktorer kommer med stor sannolikhet att generera fler besökare till den fysiska butiken Hot I Ogräs situation idag går det att identifiera fler olika hot även om få av dessa är direkt överhängande. En potentiell lågkonjunktur skapar en återhållsamhet hos kunderna och är en faktor som är svår att förutsäga. I Västervik sker idag en växande externhandel som riskerar att klona och utarma stadskärnan där Ogräs fysiska butik befinner sig. Utöver detta kan det 11

13 också bli problem för den fysiska butiken om stadskärnan blir mer otillgänglig i form av att vägar görs till gågator så att färre bilar kan komma in till staden. Idag är urbaniseringen stark och många människor flyttar ut från småstäder och landsbygd, vilket kan leda till ett vikande kundunderlag för Ogräs. Avsaknad av parkeringar i stadskärnan leder också till att människor väljer att åka till de större externhandelsområdena med tillgängliga parkeringar. Etablering av nya konkurrenter innebär också ett hot även om detta inte är ett överhängande hot i dagsläget för den fysiska butiken. På internet är det större risk att nya konkurrenter etablerar sig. För webbutiken innebär detta att man behöver vara noggrann i sitt sätt att positionera sig på så att Ogräs differentiering är tydlig och skapar konkurrensfördelar. En annan hotbild för just webbutiken är om Ogräs på grund av större och mer frekventa kundbeställningar tvingas hålla större lager, då detta medför ökade kostnader. En kraftigt ökad näthandel är ett hot mot fysiska butiker som inte erbjuder möjlighet till att handla på internet. Här följer också hotet från förändrade köpvanor hos kunderna, t.ex. via näthandel eller andra trender, som kan påverka t.ex. second hand handel. Media har idag en stor genomslagskraft, vilket innebär att eventuell negativ press där hotbilder för handeln målas upp kan skada handeln på olika sätt. Figur 2.3 SWOT-analys 12

14 2.1 Ansoffs tillväxtmatris Vi har utgått från Ansoffs matris för framtagande av strategi för Ogräs marknadsutveckling och har därmed fyra alternativa vägar att gå. Figur 2.4 Ansoffs tillväxtmatris Penetrera nuvarande marknad: Det skulle innebära att den befintliga butiken måste utöka sina marknadsandelar, vilket t.ex. skulle kunna göras genom utökade öppettider, ökad marknadsföring och genom utslagning av konkurrerande butiker i närområdet. Detta skulle dock innebära stora investeringskostnader och det är tveksamt om kundunderlaget i den fysiska butikens upptagningsområde är tillräckligt stort för att detta skulle bli lönsamt. Utveckla nya produkter: Butiken säljer välkända märkesprodukter och en satsning på produktutveckling skulle i första hand innebära nya samarbetspartners. Ett alternativ kunde också vara att ta fram produkter under eget varumärke, men egna varumärken kopplas oftast ihop med lågpris varför detta är ett alldeles för kostsamt och osäkert alternativ. Diversifiera: Att satsa på helt nya produkter och marknader är inte aktuellt, då detta är ett litet företag som har sin styrka i den nuvarande branschen och vill utveckla sitt på kort tid redan väl etablerade varumärke och det företaget står för. Utveckla ny marknad: Detta är ett mycket försvarbart utvecklingsalternativ för Ogräs. Företaget har idag långväga kunder, vilka efterfrågar dess produkter och har gjort sig kända som ett prisvinnande klädföretag med stort kundfokus. Att etablera en e-handelsbutik som komplement till den fysiska butiken är ett mycket kostnadseffektivt sätt att utöka antal potentiella kunder, genom en ny försörjningskanal. Ogräs har redan idag erfarenhet av viss distansförsäljning, då man säljer vissa av sina produkter via ett externt e-handelsföretag, Miinto, och länkar då till denna relativt anonyma försäljningskanal via sin Facebook-sida. Att ta steget till en egen e-handelsbutik blir därmed inte stort vad gäller förändring av arbetsrutiner etc., men genom att man med en egen webbutik bättre kan uppfylla kundernas förväntningar vad gäller atmosfär och inspiration, ser vi stora möjligheter till en god omsättningsökning genom att välja detta alternativ. 13

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsplan Isabell Henriksson 920628-0142 isahe508@student.liu.se Sammanfattning I denna marknadsplan behandlas företaget

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön.

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Istället kan man köpa kläder av ekologisk bomull och då kan man

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen?

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Sverige har långa traditioner av konfektionsindustri och i landet har framgångsrika företag som HM, KappAhl och Lindex startats och på senare år

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Torget Säljer dina produkter!

Torget Säljer dina produkter! Vad gör Torget.se? Torget Säljer dina produkter! Torgets vision och affärsidé Vision: Torget.se ska vara det naturligaste valet för alla svenska konsumenter när de vill ta hjälp av ett medium för att hitta,

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Andra upplagan marknadsföring och kommunikation i sociala medier Lena Leigert Det här är ett väldigt viktigt område, inte minst för de som driver eget.

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen.

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen. Vi är en tight grupp med bred samlad erfarenhet från de flesta grafiska sammanhang såväl tryck som digitalt. Vi arbetar med allt från annonser till avancerad webbshop via trycksaker, montrar, appar, säljpresentationer

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer