VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015"

Transkript

1 OK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

2 2 OK ekonomisk förening OM OK EKONOMISK FÖRENING ÅRET SOM GÅTT MISSA INTE ÅRETS REGIONSTÄMMOR! Se sid 54 Nettoomsättning, MKR VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark har stått i fokus och den pågående integrationsprocessen har gått snabbare än väntat. De flesta av de beräknade synergieffekterna har redan slagit igenom. En omstrukturering av ANA-bolagen har genomförts för att få bättre fokus och styrning på de lönsamma verksamheterna. Till följd av detta har ett nytt bolag startats, ANA Group AB. Resultat efter finansiella poster, MKR Soliditet, procent ÅTERBÄRING Styrelsen föreslår en återbäring på 20 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter. På övriga inköp där återbäring ges föreslås 2,0 procent återbäring. Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2014/15. NETTOOMSÄTTNING RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SOLIDITET Mkr Mkr % /10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/ /10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/ /10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

3 OK ekonomisk förening 3 INNEHÅLL OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt biluthyrning och servicetjänster på framförallt OKQ8s bensinstationer. Försäljning av nya och begagnade bilar hos bilåterförsäljare samt verkstäder med verksamhet på ett 20-tal orter i Sverige. Utgivning av ett flertal motortidningar och webbportaler, bland annat Vi Bilägare och motorvarlden.se. Produktion av förnybar energi som pellets samt utveckling av cellulosabaserad etanol. Förvaltning av fastigheter. Försäljning av butiksdataprogram, bl a till bensinstationer. FÖRETAGSFORM OCH ÄGARE OK ekonomisk förening är ett kooperativt företag som tillsammans ägs av drygt medlemmar. GEOGRAFISKT OMRÅDE OK ekonomisk förening är den största av Sveriges sju OK-föreningar och är verksam i stora delar av Sverige. Några av intresse och dotterbolagen finns även i övriga nordiska länder. AFFÄRSIDÉ Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. VISION OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. ANDRA OK-FÖRENINGAR Utöver OK ekonomisk förening finns sex självständiga OK-föreningar som driver OKQ8-stationer inom sina respektive geografiska områden: OK Köping OK Norrbotten OK Piteå OK Värmland OK Västerbotten OK Örnsköldsvik MILJÖMÄRKT TRYCKSAK 4 VD har ordet: Så många. Så mycket. Det är stort. 6 Verksamheten: Vår historia är framtiden 8 Affärsidé, vision och kärnvärden 10 Medlemskap och ägande: Att vara OK är att ge tillbaka men tänka framåt 12 Stämmor, träffar och beslutsvägar 15 OK:s huvudsakliga verksamhetsgrenar 16 Drivmedel och stationsrörelse: OKQ8 skandinaviska synergier 18 Snåla bilar, generös service 22 Fler goda skäl att stanna till 24 Smidiga stopp för tung trafik 26 Bilhandel: Kunderna kräver mer än en bra bil 30 Media: Entusiasterna blir fler och fler 32 Energi: Pellets på fler sätt ger framtidstro 34 Konsult och förvaltning: Service för folk som jobbar med service 37 Fastigheter: Hög standard, låg energianvändning 38 Miljöansvar: Medlemmar idag för medlemmar i framtiden 40 Hållbarhet: Miljöaktiviteter på OKQ8 41 En bättre blandning av drivmedel 42 Samhällsansvar 44 En medveten arbetsgivare med friska medarbetare 46 Ekonomiskt ansvar 47 Organisation 49 Styrelse OK 50 Revisorer, valberedning och direktion 51 Styrelse och ledning OKQ8 52 Kommunikationskanaler 54 Regionstämmor 56 Adresser VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen är tryckt på FSC-märkt papper av ett Svanenmärkt tryckeri. Detta innebär att trycksakens pappersval gjorts med socialt och miljömässigt ansvarstagande. Läs mer på hyltetryck.se under fliken miljö. Denna verksamhetsberättelse berör enbart OK ekonomisk förening.

4 4 OK ekonomisk förening VD HAR ORDET SÅ MÅNGA. SÅ MYCKET. DET ÄR STORT. Till sommaren har det gått åtta månader. Åtta månader fyllda av nya intryck och upptäckter, av stolthet och respekt inför den uppgift jag har åtagit mig. Att vara VD för en ekonomisk förening, ett kooperativt företag med drygt medlemmar och ägare, förpliktigar. Och är det något jag tagit till mig så här långt är det just storheten i att vi är så många som äger. Tillsammans. Och inte äger vi lite heller. Vår verksamhet spänner över många olika områden, från vår kärnverksamhet, drivmedel och servicestationsrörelse, till tidningsförlag, bilhandel och mjukvarukonsulter. Koncernen rymmer många olika företag, många härliga medarbetare, mycket kunskap och stora utmaningar. Tre områden i fokus De närmast kommande åren ligger mitt och mina medarbetares fokus på tre områden: Medlemskap Förtydliga vad det innebär och vad det ger Öka antalet nya medlemmar Öka lojaliteten hos befintliga medlemmar Affärsverksamheten Förbättra resultaten Är bolagsmixen rätt för oss? OK:s ägarstyrning Se över våra stadgar Upprätta en verksamhetskod för föreningen Stationer i förändring Under året har råoljepriset varit nere på sin lägsta nivå på fem år (USD 45,94/fat). Många experter tror att priset kommer att sjunka ytterligare under Dollarkursen har stigit med nästan 2 SEK (6,69 8,57, ca 28 procent) från juni 2014 till nu (mars 2015), vilket till viss del håller tillbaka prisnedgången på den svenska marknaden. OKQ8 levererar ett godtagbart resultat trots prisnedgången och trots priskriget som försämrar det danska dotterbolaget Q8:s resultat. Integrationsprocessen mellan den svenska och danska marknaden har gått mycket bra. Det bästa från Q8 har införts på OKQ8 och tvärtom och det har fallit väl ut. De ekonomiska synergivinster vi kalkylerat med att räkna hem på fyra år, är levererade med råge redan efter två. Till en lägre kostnad. Extra investeringsmedel har skjutits till för att fräscha upp det svenska stationsnätet mellan 2014 och OKQ8 vågar lyfta blicken från drivmedel och spana in framtidens mobila människor. Det är både modigt och nödvändigt. Samarbeten som samåkningstjänsten Go More, laddstationer för Tesla, paketutlämning och initiativet med cykelvårdsplatser på OKQ8-stationerna är exempel på det nya. I framtiden ska medlemmarna se OKQ8 som en självklar servicepunkt för människor i rörelse. Och bollen är redan satt i rullning.

5 OK ekonomisk förening 5 Svårigheter och solglimtar Bilförsäljningen har under 2014 slagit rekord i Sverige, men det gäller inte merparten av OK:s 20 bilhandlare. Tyvärr måste jag, precis som min företrädare, säga att vi fortfarande lider av sviterna efter Saab-konkursen. Nu måste vi rätta mun efter matsäck för att få acceptabla resultat. En solglimt är OK Förlaget som i en hårt pressad bransch, lyckats prestera svarta siffror genom god analys, rätt produkter i form av nischtidningar, modet att byta riktning och utveckla nya spännande produkter och tjänster. OK Förlagets dotterbolag IC Factory, producerar bland annat OK Magasin vår nya digitala medlemstidning. Pelletsverksamheten är fortsatt ett resultatmässigt bekymmer. Men förlustsiffrorna minskar för varje år och närmar sig hanterbara nivåer. Dessutom växer marknaden för pelletseldade kaminer för villor snabbt i Europa. Bedege har tyvärr inte presterat i enlighet med budget. Men beställningarna tog fart ordentligt de sista månaderna och bolaget har utfört vissa organisatoriska förändringar för att bli starkare på sikt. Bedege satsar på långa kundrelationer och OKQ8 är bolagets enskilt största kund. Många förmåner OK ekonomisk förening och OKQ8 samarbetar intensivt med utmaningen att förtydliga medlemskapet och öka antalet medlemmar. Jag vill ta tillället i akt att påminna om vad medlemskapet i OK ekonomisk förening innebär och ger: Alla medlemmar är ägare och har samma möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Återbäring på köp i OKQ8. Återbäringen betalas ut efter föreningsstämman i juni varje år. Medlemserbjudanden på OKQ8:s stationer. Bonus på villaolja och el hos OKQ8. Medlemsrabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. OK Sparkonto med ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. Förmånliga försäkringar via OKQ8. Också premierna är återbäringseller bonusgrundande. Avgiftsfritt VISA kort som ger 1 procent bonus tillbaka på det du handlar utanför OKQ8. OK Magasin den digitala medlemstidningen. I början på maj är det åter dags för föreningens regionstämmor (se tider och platser på sid 54) och jag ska besöka så många jag kan för att få möjlighet att träffa ett så stort antal medlemmar som möjligt. Kanske ses vi? Väl mött på regionstämmorna. Britt Hansson VD och koncernchef VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

6 6 OK ekonomisk förening VERKSAMHETEN VÅR HISTORIA ÄR FRAMTIDEN 1960-tal OK ekonomisk förenings historia är en uppvisning i hållbar innovation. En naturlig följd av föreningens varande, eftersom vår vision är att möjliggöra en ansvarsfull, effektiv bil- och energianvändning. Att arbeta för en hållbar framtid är både ansvarsfullt och lönande ur alla aspekter. Det är också nödvändigt om vi ska kunna svara upp mot framtida medlemmars behov och krav tal 1980-tal 1970-tal tal OK-rörelsen föds med att Bilägarnas Inköpscentral (IC) bildas. På tio år har IC pressat Sveriges bensinpriser till att 1936 vara Europas lägsta. Sveriges oljekonsumenters riksförbund (OK) bildas, med IC som en av medlemmarna tal Privatbilismen ökar explosionsartat, och det gör även IC:s medlemmar och bilisternas behov av bensinstationer. OK:s miljöarbete startar med import av lågsvavliga eldnings- och villaoljor tal IC och OK slås ihop till Oljekonsumenterna (OK). OK öppnar Sveriges första bilvaruhus, BIVA, och startar egen reservdelsimport. De första gör-det-självhallarna uppfördes. Med tidens mått erbjöd de ett miljövänligt alternativ tal OK blir Sveriges största försäljare av bensin. Miljöarbetet tar fart och OK är först med att lansera lågblybensin tal De första försöken med att blanda in etanol i bensin genomförs. De första miljöstationerna för farligt avfall sätts upp på OK:s mark och OK ansvarar för driften.

7 OK ekonomisk förening 7 Att vara öppen för att testa nya idéer och arbetssätt kräver en långsiktighet som vårt ägarskap borgar för. Det innebär också att vi ibland får backa och ta nya tag men siktet är alltid inställt framåt och vi slutar inte för några bakslag. Därtill är framtiden alldeles för viktig. OK ekonomisk förening har en historia av entreprenörskap och samhällsbyggande. Redan 1915 reagerade droskägarna i Stockholm på att tillgången till bensin i Sverige var låg och priset högt. Några få, stora internationella aktörer hade marknaden i sin hand. Droskägarna bildade en inköpsförening, den första i sitt slag i världen. Våren 1926 beslöt Sveriges yrkesbilister att starta 1990-tal 1990-tal OK:s industridel utvinning och raffinering av oljeprodukter säljs och verksamheten inriktas på bensinstationer. En lågkonjunktur medför att ett antal OK-föreningar fusioneras 1994 och bildar OK ekonomisk förening. Ett samarbete mellan OK och Q8 påbörjas som sedan leder till att de två kedjorna går samman 1999 och bildar ett av Sveriges idag största bensinbolag OKQ8. OK är först med att sälja blyfri bensin. Nya smörjoljor och en bilvårdsserie som baseras på nedbrytbara vegetabiliska oljor lanseras. Första etanolpumpen installeras på OK i Örnsköldsvik och Sveriges första försäljningsställe för biogas invigs i Årsta, Stockholm. en riksomfattande inköpsorganisation för att starkare kunna påverka pris och tillgång på olja, bensin och andra förnödenheter. Bilägarnas Inköpscentral (IC) bildades och det har också fått bli OK-rörelsens födelsedag. Tio år senare, 1936, hade Sverige Europas lägsta bensinpris. I kooperationens idé ligger att vara långsiktig. Vi jobbar även för kommande generationer. Vår långsiktighet har gjort att vi tidigt tagit hänsyn till att jordens resurser är ändliga och att vi måste anpassa oss efter det. Genom historien kan vi se att vi varit först med en rad miljövänliga alternativ. Man skulle kunna säga att hållbarhet ligger i våra gener tal 2000-tal OK börjar producera pellets som används för uppvärmning av bostäder. OKQ8 inför källsortering på servicestationerna, troligen som det första drivmedelsbolaget i världen. Miljöbilar av hybridoch etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark, och antalet miljöbilar passerar 50 procent OKQ8s fordonsgasnät börjar utvecklas i Sydoch Västsverige. Europas största etanolstation, OKQ8 Globen, invigs i Stockholm. OKQ8 utbildar tankbilsförare i sparsam körning (Heavy ECO Driving) tal 2010-tal Svanenmärkta bilvårdsprodukter, baserade på vegetabiliska oljor som raps och soja, lanserades på OKQ8s tvättanläggningar i Sverige. OKQ8 är bäst i branschen på att tillhandahålla miljöklassade hyrbilar. ED95-anläggning (biodrivmedel för dieselmotorer) invigs i Jordbo, Haninge. Europas första hållbara drivmedelsstation färdigställs av OKQ8 i Häggvik, Sollentuna. OK-Q8 AB i Sverige förvärvar Q8 Danmark A/S. VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

8 8 OK ekonomisk förening AFFÄRSIDÉ, VISION OCH KÄRNVÄRDEN OK TAR ANSVAR OK ekonomisk förenings viktigaste uppgift är att ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Basen för verksamheten är ett ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande, våra beslut ska därför vara nytänkande och långsiktiga. Fokus 2015/16: Tillsammans kan vi göra framtiden mer OK Ditt medlemskap i OK ger dig inte bara fina förmåner och återbäring, det ger dig också möjligheten att påverka framtidens bilism och samhälle. Och temat för årets verksamhetsberättelse är, en smula motsägelsefullt, framtid. Genom formuleringen OK:s framtid, vårt ansvar vill vi lyfta den viktiga frågan om föryngring. Hur ser vi till att OK får fler aktiva medlemmar och förtroendevalda? Det är en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklas och vara opinionsbildare och bibehålla en stark och livkraftig förening. VAD VILL DU GÖRA MER OK? FRÅGA NÄR DU VILL, BLI VIS I MAJ. Vill du tycka, gilla och dela? Gå in på och klicka på den här symbolen. Eller besök oss på Facebook. SÅ HÄR BLIR DU FRÅGVIS: l E-post: Formulera din fråga. Om den är lokal eller regional, ange vilken ort det gäller, gärna redan i ämnesraden. Mejla till l Inlägg med hashtag: använd #frågvisok på såväl Facebook som Instagram.

9 OK ekonomisk förening 9 AFFÄRSIDÉ ATT SJÄLVA ELLER I SAMVERKAN GE GOD SERVICE OCH EKONOMISK NYTTA TILL VÅRA MEDLEMMAR OCH KUNDER. KÄRNVÄRDEN VI ÄGER TILLSAMMANS. VI DELAR PÅ ÖVERSKOTTET. VI LEDER MILJÖARBETET. VISION OK GÖR EN ANSVARSFULL OCH EFFEKTIV BIL- OCH ENERGIANVÄNDNING MÖJLIG. OK ekonomisk förening finns till för medlemmar och kunder, som ska få god service och tjäna ekonomiskt på att äga och välja oss. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för verksamheten. Föreningen ska bedriva verksamhet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så att tillgångarna och verksamheten även i framtiden kan fortsätta att ge nytta till medlemmar och kunder. Vinst är inte ett mål utan ett medel för fortsatt handlingskraft. Att inte vara skyldig så mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Historiskt sett är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad, tack vare att vi tillsammans i föreningen kan göra effektiva inköp, pressa kostnaderna och dela ut överskottet i form av återbäring. OK ekonomisk förening tar ansvar för miljön. Ett hållbart förhållningssätt är av yttersta vikt i verksamheten. Föreningen har som målsättning att vara ledande på miljöområdet och ska bland annat ta en aktiv roll i utfasningen av fossila bränslen till förmån för mer hållbara alternativ, på ett ansvarsfullt sätt. Frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor är angelägna, och bland annat ställer vi kontinuerligt allt högre krav på våra leverantörer. OK ekonomisk förening är en demokratisk organisation, och det är viktigt att det genomsyrar verksamheten. Medlemmarna ska känna att de har möjlighet att påverka. VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET Kärnvärdena finns med oss i verksamheten varje dag. Att äga tillsammans och dela på överskottet beskriver i mycket den kooperativa tanken. OK ekonomisk förenings verksamhet är gemensam och demokratisk. Det tredje kärnvärdet Vi leder miljöarbetet har varit med föreningen sedan början av 50-talet, med entreprenörer som har sett möjligheter och vågat vara först och med medlemmar som efterfrågat miljövänliga alternativ. Gång på gång har OK ekonomisk förening varit först med gröna initiativ och har tagit ord till handling.

10 10 OK ekonomisk förening MEDLEMSKAP OCH ÄGANDE ATT VARA OK ÄR ATT GE TILLBAKA MEN TÄNKA FRAMÅT OK ekonomisk förening ägs av medlemmarna tillsammans. Varje medlem har samma möjlighet att påverka och alla ska tjäna på föreningens verksamhet. Och tjänar pengar gör man tack vare återbäring och i många fall också bonus på inköp OKQ8 Visa-kunder sedan kortet lanserades. OK ekonomisk förening (härefter kallat OK) är en kooperation. En kooperation är en form av ekonomisk samverkan där medlemmarna både äger och driver verksamheten. Den kan drivas i olika företagsformer och vanligast är ekonomisk förening. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem i föreningen har en röst, oavsett hur mycket kapital han eller hon har insatt. Och föreningen är öppen för alla. I OK fattar medlemmarna besluten tillsammans, och eventuellt överskott delar vi på i form av återbäring. Det är många som har insett fördelarna med att vara medlem, ja det finns faktiskt både många medlemmar och många fördelar. Att vara medlem Insatsen för att bli medlem i OK är 250 kr. Som medlem är du delägare i OK och kan påverka verksamheten och utvecklingen av bilismen i Sverige. Bland annat är du med och äger hälften av OKQ8 ett av Sveriges största drivmedelsbolag. BÄST PÅ BONUS OKQ8 VISA ger 1 procent bonus på allt du köper utanför OKQ8 det är mer än något annat bankkort fick våra kortanvändare cirka 70 miljoner kronor i bonus på köp. Och antalet kortinnehavare ökade till under året. Det är ett kort som du med fördel kan använda för alla dina inköp eftersom du får bonus också på allt det du handlar utanför OKQ8, och överallt eftersom det gäller på 24 miljoner köpställen världen över. VISA-kortet är avgiftsfritt. Det är vi inte ensamma om bland bensinbolagen men det är ganska ovanligt för bank- och kreditkort. Medlemsförmåner: Återbäring på köp inom OKQ8- koncernen. Återbäringen betalas ut efter föreningsstämman i juni varje år. Medlemserbjudanden på OKQ8:s stationer. Bonus på villaolja och el hos OKQ8. Medlemsrabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. OK Sparkonto med ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. Förmånliga försäkringar via OKQ8 Bilförsäkring, Villaförsäkring och Olycksfallsförsäkring samt tilläggsförsäkringen BackUp för personbilar respektive husbilar. Också premierna är återbäringseller bonusgrundande. Avgiftsfritt VISA kort som ger 1% bonus tillbaka på det du handlar utanför OKQ8. OK Magasin den digitala medlemstidningen.

11 OK ekonomisk förening 11 milj DE SJU KOOPERATIVA PRINCIPERNA Precis som aktiebolag och handelsbolag har sina grundregler för hur sådana företag ska agera och uppträda på marknaden så har de ekonomiska föreningarna sina. De olika företagsformerna har en hel del gemensamt. Alla har exempelvis samma krav på affärsmässighet och lönsamhet. Men i det kooperativa företaget finns det inga huvudägare. I stället ska tre eller flera ägare ha lika stort inflytande och del i eventuellt överskott. TRE OLIKA KORT: OK MEDLEMSKORT OKQ8 BETALKORT OKQ8 VISA (som också är ett medlemskort) 1:A PRINCIPEN: FRIVILLIGT OCH ÖPPET MEDLEMSKAP Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer, öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar. 4:E PRINCIPEN: SJÄLVSTÄNDIGHET OCH OBEROENDE Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp, styrda av medlemmarna. Om de ingår avtal ska det göras under villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och bevarar den kooperativa självständigheten. OKQ8 VISA är ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. 2:A PRINCIPEN: DEMOKRATISK MEDLEMSKONTROLL Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer. De styrs av medlemmarna, som aktivt deltar i fastställandet av mål och riktlinjer samt i beslutsfattande. Grunden är en medlem en röst. 5:E PRINCIPEN: UTBILDNING, PRAKTIK OCH INFORMATION Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av föreningen. 3:E PRINCIPEN: MEDLEMMARNAS EKO- NOMISKA DELTAGANDE Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. 6:E PRINCIPEN: SAMARBETE MELLAN KO-OPERATIVA FÖRENINGAR Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt, och stärker den kooperativa rörelsen, genom att samarbeta på lokal och nationell samt regional och internationell nivå. 7:E PRINCIPEN: SAMHÄLLSHÄNSYN Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna. VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

12 12 OK ekonomisk förening MEDLEMSKAP OCH ÄGANDE STÄMMOR, TRÄFFAR OCH BESLUTSVÄGAR Drygt medlemmar äger OK ekonomisk förening. Kontrollen och beslutsfattandet i föreningen ser ut så här: MOTIONER Skrivs av medlemmarna, behandlas av styrelsen och beslutas om på föreningsstämman. FÖRENINGSSTÄMMAN Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Fastställer resultat- och balansräkning, hur stor återbäringen ska bli, utser ledamöter till styrelsen, beslutar om motioner med mera. Äger rum i maj/juni varje år. STYRELSEN Styrelsen ska leda OK enligt stadgarna samt genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet. Styrelsen utser VD. Den behandlar motioner och samarbetar med regionråden. VD OCH KONCERNCHEF VD och koncernchef ska leda och utveckla den löpande verksamheten efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. REGIONRÅDET Regionrådet följer och rapporterar om utvecklingen i regionen och sköter kontakterna med föreningens styrelse och ledning. REGIONSTÄMMOR Regionstämmor arrangeras i maj varje år i de 28 regionerna. Här väljs ledamöter till regionrådet respektive ägarombud till föreningsstämman. ENSKILD MEDLEM Varje medlem har en röst, rätten att lämna in motioner till föreningsstämman och att välja representanter på regionstämman. Extra föreningsstämma för motioner Det har varit ett händelserikt år för OK ekonomisk förening. Efter att regionstämmorna genomförts i maj 2014, hölls föreningsstämman den 6 juni. Föreningsstämman diskuterade val av valberedning och styrelse med så stort engagemang att tiden inte räckte till för att behandla inkomna motioner. Resultatet blev en extrastämma för motionsbehandlingen som gick av stapeln den 4 oktober. I samband med denna kallade styrelsen till dialogträffar för att diskutera bland annat framtagande av en verksamhetskod, stadgeöversyn, regionstämmor och OK:s framtid. Mötena var givande, höll högt tempo och många bra tankar och idéer fångades upp. Flera av dem har redan gjort nytta i organisationen. Dialogträffar som ger resultat Efter dialogträffarna har två grupper arbetat vidare med Stadgeöversyn, under ledning av ordförande Ines Uusmann, och framtagande av en verksamhetskod, under ledning av vice ordförande Lennart Hjalmarson. Grupperna har bestått av ägarombud, valberedare och styrelseledamöter från olika delar av landet. De båda gruppernas arbete redovisas löpande på Regionrådsrummet (ett intranät för regionråden) och kommer även att presenteras på regionstämmorna i maj Ny VD med många kvalifikationer Den 1 november 2014 tillträdde OK ekonomisk förenings nya VD, Britt Hansson, sin tjänst.

13 OK ekonomisk förening 13 I ett pressmeddelande i samband med rekryteringen uttalade sig styrelsens ordförande Ines Uusmann: Jag är mycket glad att Britt accepterat att axla rollen som koncernchef efter Göran Lindblå, som går i pension efter närmare 18 år på posten. Vi får genom utnämningen av Britt både en kontinuitet och en ny dimension av ledarskapet i föreningen. Det är naturligtvis också glädjande att vi, i den stora gruppen av mycket kompetenta kandidater, kunnat finna den första kvinnliga VD:n i OK:s 90-åriga historia. Läs mer om Britt på sidorna 4, 5 och 12. MEDLEMSORGANISATION Distriktnr Distrikt 2015 Antal ägarombud Jämtland/Härjedalen Västernorrland Hälsningland Norra Dalarna Södra/Mellersta Dalarna Gästrikland Uppland Västmanland Örebro Sörmland Nordvästra Stockholm Nordöstra Stockholm Sydöstra Stockholm Stockholm Sydvästra Stockholm Östergötland Skaraborg Fyrstad Göteborg Södra Älvsborg Jönköping Gotland Kalmar Kronoberg Halland Norra Skåne Blekinge Södra Skåne Ej adresserbara SUMMA framtiden i fokus Temat för årets regionstämmor är OK:s framtid ditt ansvar och tonvikten ligger på föryngringen av medlemskåren, den generationsväxling som måste till för att föreningen ska fortsätta utvecklas. För att nå ut till de unga krävs förändringar i arbetet med att rekrytera medlemmar, till exempel att hitta nya kanaler och mötesplatser för kommunikation och samtal i framtiden DIALOGTRÄFFAR infördes 2013 efter signaler om att ägarombuden vill ha en tätare kommunikation med varandra och med föreningsstyrelsen. Under träffarna diskuteras angelägna frågor på djupet och alla får komma till tals. 22 VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

14 14 OK ekonomisk förening OK MÅSTE BERÄTTA FÖR MEDLEMMARNA ATT DET ÄR VIKTIGT ATT MOTIONERA PÅMINNA OM ATT DET ÄR VI SOM SÄTTER AGENDAN, TILLSAMMANS. Jag vill jobba för förändring och känner ett stort engagemang för miljö och framtida drivmedel. Hur kör vi om 20 år? Personligen tror jag inte att det är vare sig el, gas eller etanol vi tankar våra fordon med då. Det ska bli intressant att följa vilket bränsle som löser framtidens bilism. Birgitta Öberg Valberedningen region 6 Volontärarbetare/logistikexpert Verdandi Gävle

15 OK ekonomisk förening 15 MEDLEMSKAP OCH ÄGANDE OK:S HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSGRENAR BILHANDEL Försäljning av nya och begagnade bilar, med stor tonvikt på säkra och drivmedelssnåla bilar, samt verkstadstjänster. Här ingår ett 10-tal bilåterförsäljare, bl a ANA Trollhättan, BIVA, BIVA Bergslagen och Bilcity i Kristiansstad med dotterbolag ,5 s 26 KONSULT OCH FÖRVALTNING Försäljning och implementering av affärs- och butiksdatasystem. Här ingår IT-bolaget Bedege AB. 37 0,5 s 34 OK ekonomisk förening började som ett inköpsförbund för bensin, oljor, gummi och driftsförnödenheter. Drivmedel och stationsrörelse är fortfarande det största verksamhetsområdet men med åren har ytterligare fem verksamhetsgrenar tillkommit. DRIVMEDEL & STATIONSRÖRELSE Försäljning av bensin och andra drivmedel, biltillbehör, livsmedel, biltvätt, bilservice samt biluthyrning genom varumärket OKQ8. Här ingår intressebolaget OK-Q8 AB med dotterbolag, OK Detaljhandel samt Bensinpumpen BENFA Fastigheter ,1 s 16 ENERGI OK EKONOMISK FÖRENING Drygt ägare Produktion avv framförallt bio-bränslen. Här ingår Norrtull Energi AB med dotterbolagen Laxå Pellets och Helsinge Pellets samt SEKAB Holding som ägs till 9,9 procent. 28 1,5 s 32 MEDIA/ OK FÖRLAGET Förlagsverksamhet, biltidningar och webbportaler för motorintresserade. Här ingår OK Förlaget inklusive dotterbolag. 47 0,9 s 30 FASTIGHETER Förvaltning av kontors-, butiksoch industrifastigheter. Här ingår Fastighets AB Norrtull med dotterbolaget Laxå Logistikpark AB. 2 0,5 s 37 Antal årsanställda Andel av nettoomsättningen, % VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

16 16 OK ekonomisk förening DRIVMEDEL OCH STATIONSRÖRELSE OKQ8 SKANDINAVISKA SYNERGIER OK ekonomisk förening äger 50 procent av OKQ8 som säljer drivmedel och bedriver stationsrörelse i Sverige och i Danmark genom olika varumärken. Det ger det skandinaviska bolaget ett mycket brett erbjudande och möjligheter till bra synergieffekter. Att sälja drivmedel har varit OK:s och dess föregångares kärnverksamhet ända sedan 1926, då några droskägare tröttnade på att köpa dyr olja och bensin av importörer i monopolställning. Istället startade de en inköpsförening som de ägde tillsammans och kallade den IC. Dotterbolaget OKQ8 bildades 1999 och ägs till 50 procent vardera av OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. Under 2012 slogs OKQ8 i Sverige och Q8 i Danmark ihop till en gemensam organisation. OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International äger 50 procent var. Det skandinaviska drivmedelsbolaget har 937 drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och där arbetar cirka personer. Bolaget omsätter cirka 37 miljarder svenska kronor, exklusive moms och inklusive punktskatter. Varumärken och produkter I Sverige drivs de bemannande drivmedelsstationerna som OKQ8 och automatstationerna som OKQ8 Minipris. I Danmark som Q8 respektive F24. OKQ8 och Q8 driver även IDS ett servicekoncept med automatstationer för tung trafik i Europa. OKQ8/Q8 har 937 drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och där arbetar cirka personer.

17 OK ekonomisk förening 17 I Sverige har bolaget dessutom samarbetsavtal med de övriga OK-föreningarna och det samma gäller Tanka-kedjan som finns på Volvoanläggningar. Hos dessa samarbetspartners finns personer. OKQ8 säljer eldningsolja, smörjmedel och bränsle till kunder inom jordbruk, skogsbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Villavärme, försäkringar och el säljs till privatpersoner. I Danmark säljs även solvärmeanläggningar. OKQ8 i Sverige äger majoriteten i Petrolia, som har en av Skandinaviens största och mest moderna smörjoljefabriker. OKQ8 driver även bankrörelse. OKQ8 Bank har en rad korterbjudanden som skiljer sig åt för svenska och danska kunder. I Sverige finns olika betalkort med bra villkor och marknadens bästa förmåner. I Danmark finns förmånskortet Q8 Lojalitetskort. Också IDS-kunder och företagskunder har förmånliga kortlösningar. OKQ8 erbjuder laddstationer för elbilar. Under 2014 har OKQ8 inlett ett samarbete med den norska elbilstillverkaren Tesla, vars idé är att alla deras kunder ska kunna ladda sin bil gratis, vart de än åker. Tesla vill elektrifiera vägen till Europa och har valt OKQ8 som partner. Samarbetet stämmer väl in med OK ekonomisk förenings värderingar och miljöfokus. OKQ8:S KORTKUNDER HAR TILLGÅNG TILL DRYGT 350 AUTOMATSTATIONER I SVERIGE UNDER VARUMÄRKENA OKQ8 MINIPRIS OCH TANKA. ANTAL STATIONER = 10 stationer Sverige Danmark OKQ8/Q8/F IDS TOTALT VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

18 18 OK ekonomisk förening DRIVMEDEL OCH STATIONSRÖRELSE SNÅLA BILAR, GENERÖS SERVICE Diesel och gas ökar, bensin och etanol minskar. Bilarna blir allt mer bränslesnåla, konkurrensen hårdnar och OKQ8 satsar på servicestationer som erbjuder det som kunderna efterfrågar. Två nya tankställen för fordonsgas byggdes under 2014/15. Året som gått: Marknaden för servicestationer Det har inte skett några stora förändringar på marknaden för bensin- och servicehandeln de senaste två åren. Utvecklingen är stagnerande beroende på bränslesnålare bilar, fler automattankningar utan besök i butikerna samt ökande konkurrens från detaljhandeln när det gäller livsmedel, hem- och fritidsprodukter. Under 2014 har det även skett förändringar på automatstationsmarknaden i och med att Couche Tard (tidigare Statoil) omprofilerat sina automatstationer 1, 2, 3 och Jet både i Sverige och i Danmark till Ingo. Året som gått: Drivmedelsmarknaden Det är normalt att priset på råolja sjunker under vintern och stiger på sommaren men mot slutet av 2014 var drivmedelspriserna ovanligt låga. Prisnivån beror till största del på överproduktion och ökad export från ryska oljebolag. I Sverige minskade marknaden under 2014 med ca 0,2 procent och förväntas även fortsätta svagt nedåt under Det beror på att allt fler svenskar byter till mer bränslesnåla bilar. I Danmark, där många redan köpt små och bränslesnåla bilar var försäljningen av drivmedel under 2014 i princip oförändrad För Q8 och F24 gick försäljningen under 2014 ned med cirka 1,8 procent. Det är de konkurrerande kedjorna med automatstationer som tar volym. Dieseln fortsätter att vinna andelar på bensinens bekostnad, både i Sverige och Danmark. I Sverige minskade OKQ8 sin bensinförsäljning med cirka 6,8 procent medan försäljningen av diesel ökade med ungefär 9 procent. Också i Danmark ökar försäljningen av diesel gentemot bensin men inte lika kraftigt som de senaste två åren. Intresset för etanolbilar och därmed försäljningen av E85, minskade under året. Fordonsgasförsäljningen i Sverige ökade däremot med cirka 8 procent under året. Ökningen för OKQ8 är större, 10 procent har OKQ8 byggt två nya tankställen för fordonsgas, båda i Stockholmsområdet. Detta innebär att OKQ8:s kortkunder i dag har tillgång till totalt 55 gastankningsstationer runt om i landet. Framtidsfokus OKQ8 bygger om ett flertal stationer, både butiksdelar och pumpområden. Alla stationer har inte hunnit ställa om i takt med kundernas ökade efterfrågan på diesel. Arbetet med att optimera kapaciteten för diesel är påbörjat och fortsätter under TYDLIGA TRENDER Allt fler bilköpare väljer diesel framför bensin Antalet automatstationer ökar Det är viktigt för många att bilen är bränslesnål

19 OK ekonomisk förening 19 ÖVRIGA TJÄNSTER PÅ STATIONEN SERVICEHJÄLPEN Det kommer allt fler indikationer på att många kunder vill ha mer hjälp på stationerna. Därför har OKQ8 infört Servicehjälpen. Initiativet innebär att kunderna erbjuds hjälp att bl.a. fylla på luft i däcken, kolla oljan eller tvätta vindrutan, den första torsdagen i månaden. Servicehjälpen är alltid välbesökt och drar fler kunder till butiken. Konceptet infördes i Danmark under december 2014 med mycket positivt gensvar. BILTVÄTTAR Att tvätta bilen hos OKQ8 är mycket uppskattat och försäljningen ökar från år till år tack vare moderniseringar, miljövänliga tvättalternativ och personalens goda vägledning. Under året har fyra stora kampanjer bidragit till den fina utvecklingen. OKQ8 planerar att utöka servicen i samband med biltvätt. Till exempel hjälp till kunder som inte känner sig bekväma att själva använda automattvätten. Genom ett samarbete med Zeromission bidrar OKQ8 till ett Solvattenprojekt i Afrika en såld tvätt = 5 liter rent vatten där det behövs som allra mest. E-HANDELSPAKET OKQ8 är en destination för utlämning av e-handelspaket i Sverige och sköter hanteringen av postförsändelser i samarbete med Schenker Priv-pack, DHL och PostNord, för närvarande på 180 servicestationer. Utrullningen av fler utlämningsställen sker löpande, målet är att ha 300 stycken till VERKSTADSKONCEPTET OKQ8:s verkstadskoncept finns nu på många av de bemannade stationerna. Verkstäderna servar och reparerar bilar av de flesta fabrikat. Hög kvalitet och servicenivå samt kortare väntetider är resultat av det nya konceptet. Under året har sökmotorn Lasingoo lanserats av OKQ8 och andra ledande branschaktörer. Med hjälp av Lasingoo söker och onlinebokar bilisterna verkstadstjänster i hela landet till fast pris. Tjänster som Min bilsida förenklar bilägandet och effektiviserar verkstädernas arbete. BILUTHYRNING OKQ8 har Sveriges bredaste utbud av personbilar, lastbilar och släp. Och miljöprofilen är tydlig. I Sverige har biluthyrningen en stabil och positiv utveckling. Under året har fokus legat på utbildning av personal för att öka kunskapen och därmed servicegraden. Införandet av nya bokningsrutiner har uppskattats av kunderna. Idag finns tre alternativ för att boka bilhyra: direkt på stationen, på webben eller via telefon till OKQ8:s centralbokning. Uthyrningen av släp har ökat med 3 procent under året, från en redan marknadsledande position. I Sverige ökade fordonsgasförsäljningen med 8% under året. För OKQ8 var ökningen hela 10%. VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

20 20 OK ekonomisk förening DRIVMEDEL OCH STATIONSRÖRELSE MARKNADSANDEL, SVERIGE MARKNADSANDEL, DANMARK VOLYMUTV. BENSIN, SVERIGE VOLYMUTV. DIESEL, SVERIGE VOLYMUTV. E85, SVERIGE 2500 VOLYMUTV. BENSIN, DANMARK Svenska marknaden totalt OKQ8 000 m 3 Svenska marknaden totalt OKQ8 000 m 3 Danska marknaden totalt Q8 Danmark 000 m VOLYMUTV. DIESEL, DANMARK BENSINPRISETS* KOMPONENTER, SVENSKA MARKNADEN TOTALT OKQ8 23,1% Statoil, 28,4% Preem 28,9% St1 19,6% Q8 Danmark 14,7% Statoil 26,4% UnoX 13,2% OK 25,5% Shell 20,2% Svenska marknaden totalt OKQ8 000 m 3 BENSINPRISETS* KOMPONENTER, DANSKA MARKNADEN TOTALT SEK DKK ,82 5,15 8,04 6,05 8,37 66,6 8,25 6,28 8,23 6,10 6,42 4,60 6,72 5,62 6,96 6,20 7,02 6,04 7,90 6, Danska marknaden totalt Q8 Danmark 000 m 3 Skatt och moms Produktpris Skatt och moms Produktpris * Bensin inkl. 5% låginblandning av etanol. * Bensin inkl. 5% låginblandning av etanol.

OFFENSIV O KOOPERATIONK

OFFENSIV O KOOPERATIONK OFFENSIV O KOOPERATIONK OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013/2014 Om OK ekonomisk förening OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

VI HAR SPANAT IN DIG...

VI HAR SPANAT IN DIG... VI HAR SPANAT IN DIG... Anledningen är att vi tror att du kan vara rätt person att representera våra en miljon medlemmar och drygt nio miljarder kronor. Tycker du att bilen och energifrågorna är viktiga

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida.

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. verksamheten 2011 2012 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen uppgick till 9 867 Mkr

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung?

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? En granskning av OKQ8, Preem, St1 och Statoil Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr.

Läs mer

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK VI OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Stationen

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Stationen Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Stationen Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Varför finns det inte avställningsytor i de omgjorda

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Om ANA. Företagsfakta

Om ANA. Företagsfakta Om ANA Företagsfakta ANA Trollhättan AB med dotterbolaget ANA Motorcentrum AB har idag verksamhet på 4 orter. Trollhättan. Vänersborg, Strömstad och Stenungsund. ANA-bolagen med ca 150 anställda levererar

Läs mer

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 R OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 OK EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. till 9 801 Mkr (9

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Vägen mot en grönare framtid

Vägen mot en grönare framtid Vägen mot en grönare framtid Arbetshästen drevs av havre. Men under de senaste 120 åren har bensin och diesel fått världen att rulla. Resor till länder långt borta, varor som fraktas, maskiner som ska

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009 Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar Östersund Juni 2009 Då paria För fyra år sedan var Gröna Bilister paria. Varken motorbranschen eller miljörörelsen ville veta av dem. Biltillverkare, bensinföretag

Läs mer

mjölby Trygga bilaffärer i 30 år

mjölby Trygga bilaffärer i 30 år mjölby Trygga bilaffärer i 30 år 2 Bilplåt Billackering Plastreparationer Bilrutor Tel Linköping 013-10 23 85 www.belami.nu 3 Välkommen till Bilhallen i Mjölby! Bilhallen i Mjölby är ett familjeföretag

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2014 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2014... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2014... 4 Fördelat på fabrikat 2014... 5 Fördelat

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer