VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015"

Transkript

1 OK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

2 2 OK ekonomisk förening OM OK EKONOMISK FÖRENING ÅRET SOM GÅTT MISSA INTE ÅRETS REGIONSTÄMMOR! Se sid 54 Nettoomsättning, MKR VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark har stått i fokus och den pågående integrationsprocessen har gått snabbare än väntat. De flesta av de beräknade synergieffekterna har redan slagit igenom. En omstrukturering av ANA-bolagen har genomförts för att få bättre fokus och styrning på de lönsamma verksamheterna. Till följd av detta har ett nytt bolag startats, ANA Group AB. Resultat efter finansiella poster, MKR Soliditet, procent ÅTERBÄRING Styrelsen föreslår en återbäring på 20 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter. På övriga inköp där återbäring ges föreslås 2,0 procent återbäring. Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2014/15. NETTOOMSÄTTNING RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SOLIDITET Mkr Mkr % /10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/ /10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/ /10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

3 OK ekonomisk förening 3 INNEHÅLL OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt biluthyrning och servicetjänster på framförallt OKQ8s bensinstationer. Försäljning av nya och begagnade bilar hos bilåterförsäljare samt verkstäder med verksamhet på ett 20-tal orter i Sverige. Utgivning av ett flertal motortidningar och webbportaler, bland annat Vi Bilägare och motorvarlden.se. Produktion av förnybar energi som pellets samt utveckling av cellulosabaserad etanol. Förvaltning av fastigheter. Försäljning av butiksdataprogram, bl a till bensinstationer. FÖRETAGSFORM OCH ÄGARE OK ekonomisk förening är ett kooperativt företag som tillsammans ägs av drygt medlemmar. GEOGRAFISKT OMRÅDE OK ekonomisk förening är den största av Sveriges sju OK-föreningar och är verksam i stora delar av Sverige. Några av intresse och dotterbolagen finns även i övriga nordiska länder. AFFÄRSIDÉ Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. VISION OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. ANDRA OK-FÖRENINGAR Utöver OK ekonomisk förening finns sex självständiga OK-föreningar som driver OKQ8-stationer inom sina respektive geografiska områden: OK Köping OK Norrbotten OK Piteå OK Värmland OK Västerbotten OK Örnsköldsvik MILJÖMÄRKT TRYCKSAK 4 VD har ordet: Så många. Så mycket. Det är stort. 6 Verksamheten: Vår historia är framtiden 8 Affärsidé, vision och kärnvärden 10 Medlemskap och ägande: Att vara OK är att ge tillbaka men tänka framåt 12 Stämmor, träffar och beslutsvägar 15 OK:s huvudsakliga verksamhetsgrenar 16 Drivmedel och stationsrörelse: OKQ8 skandinaviska synergier 18 Snåla bilar, generös service 22 Fler goda skäl att stanna till 24 Smidiga stopp för tung trafik 26 Bilhandel: Kunderna kräver mer än en bra bil 30 Media: Entusiasterna blir fler och fler 32 Energi: Pellets på fler sätt ger framtidstro 34 Konsult och förvaltning: Service för folk som jobbar med service 37 Fastigheter: Hög standard, låg energianvändning 38 Miljöansvar: Medlemmar idag för medlemmar i framtiden 40 Hållbarhet: Miljöaktiviteter på OKQ8 41 En bättre blandning av drivmedel 42 Samhällsansvar 44 En medveten arbetsgivare med friska medarbetare 46 Ekonomiskt ansvar 47 Organisation 49 Styrelse OK 50 Revisorer, valberedning och direktion 51 Styrelse och ledning OKQ8 52 Kommunikationskanaler 54 Regionstämmor 56 Adresser VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen är tryckt på FSC-märkt papper av ett Svanenmärkt tryckeri. Detta innebär att trycksakens pappersval gjorts med socialt och miljömässigt ansvarstagande. Läs mer på hyltetryck.se under fliken miljö. Denna verksamhetsberättelse berör enbart OK ekonomisk förening.

4 4 OK ekonomisk förening VD HAR ORDET SÅ MÅNGA. SÅ MYCKET. DET ÄR STORT. Till sommaren har det gått åtta månader. Åtta månader fyllda av nya intryck och upptäckter, av stolthet och respekt inför den uppgift jag har åtagit mig. Att vara VD för en ekonomisk förening, ett kooperativt företag med drygt medlemmar och ägare, förpliktigar. Och är det något jag tagit till mig så här långt är det just storheten i att vi är så många som äger. Tillsammans. Och inte äger vi lite heller. Vår verksamhet spänner över många olika områden, från vår kärnverksamhet, drivmedel och servicestationsrörelse, till tidningsförlag, bilhandel och mjukvarukonsulter. Koncernen rymmer många olika företag, många härliga medarbetare, mycket kunskap och stora utmaningar. Tre områden i fokus De närmast kommande åren ligger mitt och mina medarbetares fokus på tre områden: Medlemskap Förtydliga vad det innebär och vad det ger Öka antalet nya medlemmar Öka lojaliteten hos befintliga medlemmar Affärsverksamheten Förbättra resultaten Är bolagsmixen rätt för oss? OK:s ägarstyrning Se över våra stadgar Upprätta en verksamhetskod för föreningen Stationer i förändring Under året har råoljepriset varit nere på sin lägsta nivå på fem år (USD 45,94/fat). Många experter tror att priset kommer att sjunka ytterligare under Dollarkursen har stigit med nästan 2 SEK (6,69 8,57, ca 28 procent) från juni 2014 till nu (mars 2015), vilket till viss del håller tillbaka prisnedgången på den svenska marknaden. OKQ8 levererar ett godtagbart resultat trots prisnedgången och trots priskriget som försämrar det danska dotterbolaget Q8:s resultat. Integrationsprocessen mellan den svenska och danska marknaden har gått mycket bra. Det bästa från Q8 har införts på OKQ8 och tvärtom och det har fallit väl ut. De ekonomiska synergivinster vi kalkylerat med att räkna hem på fyra år, är levererade med råge redan efter två. Till en lägre kostnad. Extra investeringsmedel har skjutits till för att fräscha upp det svenska stationsnätet mellan 2014 och OKQ8 vågar lyfta blicken från drivmedel och spana in framtidens mobila människor. Det är både modigt och nödvändigt. Samarbeten som samåkningstjänsten Go More, laddstationer för Tesla, paketutlämning och initiativet med cykelvårdsplatser på OKQ8-stationerna är exempel på det nya. I framtiden ska medlemmarna se OKQ8 som en självklar servicepunkt för människor i rörelse. Och bollen är redan satt i rullning.

5 OK ekonomisk förening 5 Svårigheter och solglimtar Bilförsäljningen har under 2014 slagit rekord i Sverige, men det gäller inte merparten av OK:s 20 bilhandlare. Tyvärr måste jag, precis som min företrädare, säga att vi fortfarande lider av sviterna efter Saab-konkursen. Nu måste vi rätta mun efter matsäck för att få acceptabla resultat. En solglimt är OK Förlaget som i en hårt pressad bransch, lyckats prestera svarta siffror genom god analys, rätt produkter i form av nischtidningar, modet att byta riktning och utveckla nya spännande produkter och tjänster. OK Förlagets dotterbolag IC Factory, producerar bland annat OK Magasin vår nya digitala medlemstidning. Pelletsverksamheten är fortsatt ett resultatmässigt bekymmer. Men förlustsiffrorna minskar för varje år och närmar sig hanterbara nivåer. Dessutom växer marknaden för pelletseldade kaminer för villor snabbt i Europa. Bedege har tyvärr inte presterat i enlighet med budget. Men beställningarna tog fart ordentligt de sista månaderna och bolaget har utfört vissa organisatoriska förändringar för att bli starkare på sikt. Bedege satsar på långa kundrelationer och OKQ8 är bolagets enskilt största kund. Många förmåner OK ekonomisk förening och OKQ8 samarbetar intensivt med utmaningen att förtydliga medlemskapet och öka antalet medlemmar. Jag vill ta tillället i akt att påminna om vad medlemskapet i OK ekonomisk förening innebär och ger: Alla medlemmar är ägare och har samma möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Återbäring på köp i OKQ8. Återbäringen betalas ut efter föreningsstämman i juni varje år. Medlemserbjudanden på OKQ8:s stationer. Bonus på villaolja och el hos OKQ8. Medlemsrabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. OK Sparkonto med ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. Förmånliga försäkringar via OKQ8. Också premierna är återbäringseller bonusgrundande. Avgiftsfritt VISA kort som ger 1 procent bonus tillbaka på det du handlar utanför OKQ8. OK Magasin den digitala medlemstidningen. I början på maj är det åter dags för föreningens regionstämmor (se tider och platser på sid 54) och jag ska besöka så många jag kan för att få möjlighet att träffa ett så stort antal medlemmar som möjligt. Kanske ses vi? Väl mött på regionstämmorna. Britt Hansson VD och koncernchef VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

6 6 OK ekonomisk förening VERKSAMHETEN VÅR HISTORIA ÄR FRAMTIDEN 1960-tal OK ekonomisk förenings historia är en uppvisning i hållbar innovation. En naturlig följd av föreningens varande, eftersom vår vision är att möjliggöra en ansvarsfull, effektiv bil- och energianvändning. Att arbeta för en hållbar framtid är både ansvarsfullt och lönande ur alla aspekter. Det är också nödvändigt om vi ska kunna svara upp mot framtida medlemmars behov och krav tal 1980-tal 1970-tal tal OK-rörelsen föds med att Bilägarnas Inköpscentral (IC) bildas. På tio år har IC pressat Sveriges bensinpriser till att 1936 vara Europas lägsta. Sveriges oljekonsumenters riksförbund (OK) bildas, med IC som en av medlemmarna tal Privatbilismen ökar explosionsartat, och det gör även IC:s medlemmar och bilisternas behov av bensinstationer. OK:s miljöarbete startar med import av lågsvavliga eldnings- och villaoljor tal IC och OK slås ihop till Oljekonsumenterna (OK). OK öppnar Sveriges första bilvaruhus, BIVA, och startar egen reservdelsimport. De första gör-det-självhallarna uppfördes. Med tidens mått erbjöd de ett miljövänligt alternativ tal OK blir Sveriges största försäljare av bensin. Miljöarbetet tar fart och OK är först med att lansera lågblybensin tal De första försöken med att blanda in etanol i bensin genomförs. De första miljöstationerna för farligt avfall sätts upp på OK:s mark och OK ansvarar för driften.

7 OK ekonomisk förening 7 Att vara öppen för att testa nya idéer och arbetssätt kräver en långsiktighet som vårt ägarskap borgar för. Det innebär också att vi ibland får backa och ta nya tag men siktet är alltid inställt framåt och vi slutar inte för några bakslag. Därtill är framtiden alldeles för viktig. OK ekonomisk förening har en historia av entreprenörskap och samhällsbyggande. Redan 1915 reagerade droskägarna i Stockholm på att tillgången till bensin i Sverige var låg och priset högt. Några få, stora internationella aktörer hade marknaden i sin hand. Droskägarna bildade en inköpsförening, den första i sitt slag i världen. Våren 1926 beslöt Sveriges yrkesbilister att starta 1990-tal 1990-tal OK:s industridel utvinning och raffinering av oljeprodukter säljs och verksamheten inriktas på bensinstationer. En lågkonjunktur medför att ett antal OK-föreningar fusioneras 1994 och bildar OK ekonomisk förening. Ett samarbete mellan OK och Q8 påbörjas som sedan leder till att de två kedjorna går samman 1999 och bildar ett av Sveriges idag största bensinbolag OKQ8. OK är först med att sälja blyfri bensin. Nya smörjoljor och en bilvårdsserie som baseras på nedbrytbara vegetabiliska oljor lanseras. Första etanolpumpen installeras på OK i Örnsköldsvik och Sveriges första försäljningsställe för biogas invigs i Årsta, Stockholm. en riksomfattande inköpsorganisation för att starkare kunna påverka pris och tillgång på olja, bensin och andra förnödenheter. Bilägarnas Inköpscentral (IC) bildades och det har också fått bli OK-rörelsens födelsedag. Tio år senare, 1936, hade Sverige Europas lägsta bensinpris. I kooperationens idé ligger att vara långsiktig. Vi jobbar även för kommande generationer. Vår långsiktighet har gjort att vi tidigt tagit hänsyn till att jordens resurser är ändliga och att vi måste anpassa oss efter det. Genom historien kan vi se att vi varit först med en rad miljövänliga alternativ. Man skulle kunna säga att hållbarhet ligger i våra gener tal 2000-tal OK börjar producera pellets som används för uppvärmning av bostäder. OKQ8 inför källsortering på servicestationerna, troligen som det första drivmedelsbolaget i världen. Miljöbilar av hybridoch etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark, och antalet miljöbilar passerar 50 procent OKQ8s fordonsgasnät börjar utvecklas i Sydoch Västsverige. Europas största etanolstation, OKQ8 Globen, invigs i Stockholm. OKQ8 utbildar tankbilsförare i sparsam körning (Heavy ECO Driving) tal 2010-tal Svanenmärkta bilvårdsprodukter, baserade på vegetabiliska oljor som raps och soja, lanserades på OKQ8s tvättanläggningar i Sverige. OKQ8 är bäst i branschen på att tillhandahålla miljöklassade hyrbilar. ED95-anläggning (biodrivmedel för dieselmotorer) invigs i Jordbo, Haninge. Europas första hållbara drivmedelsstation färdigställs av OKQ8 i Häggvik, Sollentuna. OK-Q8 AB i Sverige förvärvar Q8 Danmark A/S. VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

8 8 OK ekonomisk förening AFFÄRSIDÉ, VISION OCH KÄRNVÄRDEN OK TAR ANSVAR OK ekonomisk förenings viktigaste uppgift är att ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Basen för verksamheten är ett ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande, våra beslut ska därför vara nytänkande och långsiktiga. Fokus 2015/16: Tillsammans kan vi göra framtiden mer OK Ditt medlemskap i OK ger dig inte bara fina förmåner och återbäring, det ger dig också möjligheten att påverka framtidens bilism och samhälle. Och temat för årets verksamhetsberättelse är, en smula motsägelsefullt, framtid. Genom formuleringen OK:s framtid, vårt ansvar vill vi lyfta den viktiga frågan om föryngring. Hur ser vi till att OK får fler aktiva medlemmar och förtroendevalda? Det är en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklas och vara opinionsbildare och bibehålla en stark och livkraftig förening. VAD VILL DU GÖRA MER OK? FRÅGA NÄR DU VILL, BLI VIS I MAJ. Vill du tycka, gilla och dela? Gå in på och klicka på den här symbolen. Eller besök oss på Facebook. SÅ HÄR BLIR DU FRÅGVIS: l E-post: Formulera din fråga. Om den är lokal eller regional, ange vilken ort det gäller, gärna redan i ämnesraden. Mejla till l Inlägg med hashtag: använd #frågvisok på såväl Facebook som Instagram.

9 OK ekonomisk förening 9 AFFÄRSIDÉ ATT SJÄLVA ELLER I SAMVERKAN GE GOD SERVICE OCH EKONOMISK NYTTA TILL VÅRA MEDLEMMAR OCH KUNDER. KÄRNVÄRDEN VI ÄGER TILLSAMMANS. VI DELAR PÅ ÖVERSKOTTET. VI LEDER MILJÖARBETET. VISION OK GÖR EN ANSVARSFULL OCH EFFEKTIV BIL- OCH ENERGIANVÄNDNING MÖJLIG. OK ekonomisk förening finns till för medlemmar och kunder, som ska få god service och tjäna ekonomiskt på att äga och välja oss. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för verksamheten. Föreningen ska bedriva verksamhet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så att tillgångarna och verksamheten även i framtiden kan fortsätta att ge nytta till medlemmar och kunder. Vinst är inte ett mål utan ett medel för fortsatt handlingskraft. Att inte vara skyldig så mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Historiskt sett är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad, tack vare att vi tillsammans i föreningen kan göra effektiva inköp, pressa kostnaderna och dela ut överskottet i form av återbäring. OK ekonomisk förening tar ansvar för miljön. Ett hållbart förhållningssätt är av yttersta vikt i verksamheten. Föreningen har som målsättning att vara ledande på miljöområdet och ska bland annat ta en aktiv roll i utfasningen av fossila bränslen till förmån för mer hållbara alternativ, på ett ansvarsfullt sätt. Frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor är angelägna, och bland annat ställer vi kontinuerligt allt högre krav på våra leverantörer. OK ekonomisk förening är en demokratisk organisation, och det är viktigt att det genomsyrar verksamheten. Medlemmarna ska känna att de har möjlighet att påverka. VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET Kärnvärdena finns med oss i verksamheten varje dag. Att äga tillsammans och dela på överskottet beskriver i mycket den kooperativa tanken. OK ekonomisk förenings verksamhet är gemensam och demokratisk. Det tredje kärnvärdet Vi leder miljöarbetet har varit med föreningen sedan början av 50-talet, med entreprenörer som har sett möjligheter och vågat vara först och med medlemmar som efterfrågat miljövänliga alternativ. Gång på gång har OK ekonomisk förening varit först med gröna initiativ och har tagit ord till handling.

10 10 OK ekonomisk förening MEDLEMSKAP OCH ÄGANDE ATT VARA OK ÄR ATT GE TILLBAKA MEN TÄNKA FRAMÅT OK ekonomisk förening ägs av medlemmarna tillsammans. Varje medlem har samma möjlighet att påverka och alla ska tjäna på föreningens verksamhet. Och tjänar pengar gör man tack vare återbäring och i många fall också bonus på inköp OKQ8 Visa-kunder sedan kortet lanserades. OK ekonomisk förening (härefter kallat OK) är en kooperation. En kooperation är en form av ekonomisk samverkan där medlemmarna både äger och driver verksamheten. Den kan drivas i olika företagsformer och vanligast är ekonomisk förening. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem i föreningen har en röst, oavsett hur mycket kapital han eller hon har insatt. Och föreningen är öppen för alla. I OK fattar medlemmarna besluten tillsammans, och eventuellt överskott delar vi på i form av återbäring. Det är många som har insett fördelarna med att vara medlem, ja det finns faktiskt både många medlemmar och många fördelar. Att vara medlem Insatsen för att bli medlem i OK är 250 kr. Som medlem är du delägare i OK och kan påverka verksamheten och utvecklingen av bilismen i Sverige. Bland annat är du med och äger hälften av OKQ8 ett av Sveriges största drivmedelsbolag. BÄST PÅ BONUS OKQ8 VISA ger 1 procent bonus på allt du köper utanför OKQ8 det är mer än något annat bankkort fick våra kortanvändare cirka 70 miljoner kronor i bonus på köp. Och antalet kortinnehavare ökade till under året. Det är ett kort som du med fördel kan använda för alla dina inköp eftersom du får bonus också på allt det du handlar utanför OKQ8, och överallt eftersom det gäller på 24 miljoner köpställen världen över. VISA-kortet är avgiftsfritt. Det är vi inte ensamma om bland bensinbolagen men det är ganska ovanligt för bank- och kreditkort. Medlemsförmåner: Återbäring på köp inom OKQ8- koncernen. Återbäringen betalas ut efter föreningsstämman i juni varje år. Medlemserbjudanden på OKQ8:s stationer. Bonus på villaolja och el hos OKQ8. Medlemsrabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. OK Sparkonto med ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. Förmånliga försäkringar via OKQ8 Bilförsäkring, Villaförsäkring och Olycksfallsförsäkring samt tilläggsförsäkringen BackUp för personbilar respektive husbilar. Också premierna är återbäringseller bonusgrundande. Avgiftsfritt VISA kort som ger 1% bonus tillbaka på det du handlar utanför OKQ8. OK Magasin den digitala medlemstidningen.

11 OK ekonomisk förening 11 milj DE SJU KOOPERATIVA PRINCIPERNA Precis som aktiebolag och handelsbolag har sina grundregler för hur sådana företag ska agera och uppträda på marknaden så har de ekonomiska föreningarna sina. De olika företagsformerna har en hel del gemensamt. Alla har exempelvis samma krav på affärsmässighet och lönsamhet. Men i det kooperativa företaget finns det inga huvudägare. I stället ska tre eller flera ägare ha lika stort inflytande och del i eventuellt överskott. TRE OLIKA KORT: OK MEDLEMSKORT OKQ8 BETALKORT OKQ8 VISA (som också är ett medlemskort) 1:A PRINCIPEN: FRIVILLIGT OCH ÖPPET MEDLEMSKAP Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer, öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar. 4:E PRINCIPEN: SJÄLVSTÄNDIGHET OCH OBEROENDE Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp, styrda av medlemmarna. Om de ingår avtal ska det göras under villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och bevarar den kooperativa självständigheten. OKQ8 VISA är ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. 2:A PRINCIPEN: DEMOKRATISK MEDLEMSKONTROLL Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer. De styrs av medlemmarna, som aktivt deltar i fastställandet av mål och riktlinjer samt i beslutsfattande. Grunden är en medlem en röst. 5:E PRINCIPEN: UTBILDNING, PRAKTIK OCH INFORMATION Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av föreningen. 3:E PRINCIPEN: MEDLEMMARNAS EKO- NOMISKA DELTAGANDE Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. 6:E PRINCIPEN: SAMARBETE MELLAN KO-OPERATIVA FÖRENINGAR Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt, och stärker den kooperativa rörelsen, genom att samarbeta på lokal och nationell samt regional och internationell nivå. 7:E PRINCIPEN: SAMHÄLLSHÄNSYN Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna. VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

12 12 OK ekonomisk förening MEDLEMSKAP OCH ÄGANDE STÄMMOR, TRÄFFAR OCH BESLUTSVÄGAR Drygt medlemmar äger OK ekonomisk förening. Kontrollen och beslutsfattandet i föreningen ser ut så här: MOTIONER Skrivs av medlemmarna, behandlas av styrelsen och beslutas om på föreningsstämman. FÖRENINGSSTÄMMAN Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Fastställer resultat- och balansräkning, hur stor återbäringen ska bli, utser ledamöter till styrelsen, beslutar om motioner med mera. Äger rum i maj/juni varje år. STYRELSEN Styrelsen ska leda OK enligt stadgarna samt genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet. Styrelsen utser VD. Den behandlar motioner och samarbetar med regionråden. VD OCH KONCERNCHEF VD och koncernchef ska leda och utveckla den löpande verksamheten efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. REGIONRÅDET Regionrådet följer och rapporterar om utvecklingen i regionen och sköter kontakterna med föreningens styrelse och ledning. REGIONSTÄMMOR Regionstämmor arrangeras i maj varje år i de 28 regionerna. Här väljs ledamöter till regionrådet respektive ägarombud till föreningsstämman. ENSKILD MEDLEM Varje medlem har en röst, rätten att lämna in motioner till föreningsstämman och att välja representanter på regionstämman. Extra föreningsstämma för motioner Det har varit ett händelserikt år för OK ekonomisk förening. Efter att regionstämmorna genomförts i maj 2014, hölls föreningsstämman den 6 juni. Föreningsstämman diskuterade val av valberedning och styrelse med så stort engagemang att tiden inte räckte till för att behandla inkomna motioner. Resultatet blev en extrastämma för motionsbehandlingen som gick av stapeln den 4 oktober. I samband med denna kallade styrelsen till dialogträffar för att diskutera bland annat framtagande av en verksamhetskod, stadgeöversyn, regionstämmor och OK:s framtid. Mötena var givande, höll högt tempo och många bra tankar och idéer fångades upp. Flera av dem har redan gjort nytta i organisationen. Dialogträffar som ger resultat Efter dialogträffarna har två grupper arbetat vidare med Stadgeöversyn, under ledning av ordförande Ines Uusmann, och framtagande av en verksamhetskod, under ledning av vice ordförande Lennart Hjalmarson. Grupperna har bestått av ägarombud, valberedare och styrelseledamöter från olika delar av landet. De båda gruppernas arbete redovisas löpande på Regionrådsrummet (ett intranät för regionråden) och kommer även att presenteras på regionstämmorna i maj Ny VD med många kvalifikationer Den 1 november 2014 tillträdde OK ekonomisk förenings nya VD, Britt Hansson, sin tjänst.

13 OK ekonomisk förening 13 I ett pressmeddelande i samband med rekryteringen uttalade sig styrelsens ordförande Ines Uusmann: Jag är mycket glad att Britt accepterat att axla rollen som koncernchef efter Göran Lindblå, som går i pension efter närmare 18 år på posten. Vi får genom utnämningen av Britt både en kontinuitet och en ny dimension av ledarskapet i föreningen. Det är naturligtvis också glädjande att vi, i den stora gruppen av mycket kompetenta kandidater, kunnat finna den första kvinnliga VD:n i OK:s 90-åriga historia. Läs mer om Britt på sidorna 4, 5 och 12. MEDLEMSORGANISATION Distriktnr Distrikt 2015 Antal ägarombud Jämtland/Härjedalen Västernorrland Hälsningland Norra Dalarna Södra/Mellersta Dalarna Gästrikland Uppland Västmanland Örebro Sörmland Nordvästra Stockholm Nordöstra Stockholm Sydöstra Stockholm Stockholm Sydvästra Stockholm Östergötland Skaraborg Fyrstad Göteborg Södra Älvsborg Jönköping Gotland Kalmar Kronoberg Halland Norra Skåne Blekinge Södra Skåne Ej adresserbara SUMMA framtiden i fokus Temat för årets regionstämmor är OK:s framtid ditt ansvar och tonvikten ligger på föryngringen av medlemskåren, den generationsväxling som måste till för att föreningen ska fortsätta utvecklas. För att nå ut till de unga krävs förändringar i arbetet med att rekrytera medlemmar, till exempel att hitta nya kanaler och mötesplatser för kommunikation och samtal i framtiden DIALOGTRÄFFAR infördes 2013 efter signaler om att ägarombuden vill ha en tätare kommunikation med varandra och med föreningsstyrelsen. Under träffarna diskuteras angelägna frågor på djupet och alla får komma till tals. 22 VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

14 14 OK ekonomisk förening OK MÅSTE BERÄTTA FÖR MEDLEMMARNA ATT DET ÄR VIKTIGT ATT MOTIONERA PÅMINNA OM ATT DET ÄR VI SOM SÄTTER AGENDAN, TILLSAMMANS. Jag vill jobba för förändring och känner ett stort engagemang för miljö och framtida drivmedel. Hur kör vi om 20 år? Personligen tror jag inte att det är vare sig el, gas eller etanol vi tankar våra fordon med då. Det ska bli intressant att följa vilket bränsle som löser framtidens bilism. Birgitta Öberg Valberedningen region 6 Volontärarbetare/logistikexpert Verdandi Gävle

15 OK ekonomisk förening 15 MEDLEMSKAP OCH ÄGANDE OK:S HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSGRENAR BILHANDEL Försäljning av nya och begagnade bilar, med stor tonvikt på säkra och drivmedelssnåla bilar, samt verkstadstjänster. Här ingår ett 10-tal bilåterförsäljare, bl a ANA Trollhättan, BIVA, BIVA Bergslagen och Bilcity i Kristiansstad med dotterbolag ,5 s 26 KONSULT OCH FÖRVALTNING Försäljning och implementering av affärs- och butiksdatasystem. Här ingår IT-bolaget Bedege AB. 37 0,5 s 34 OK ekonomisk förening började som ett inköpsförbund för bensin, oljor, gummi och driftsförnödenheter. Drivmedel och stationsrörelse är fortfarande det största verksamhetsområdet men med åren har ytterligare fem verksamhetsgrenar tillkommit. DRIVMEDEL & STATIONSRÖRELSE Försäljning av bensin och andra drivmedel, biltillbehör, livsmedel, biltvätt, bilservice samt biluthyrning genom varumärket OKQ8. Här ingår intressebolaget OK-Q8 AB med dotterbolag, OK Detaljhandel samt Bensinpumpen BENFA Fastigheter ,1 s 16 ENERGI OK EKONOMISK FÖRENING Drygt ägare Produktion avv framförallt bio-bränslen. Här ingår Norrtull Energi AB med dotterbolagen Laxå Pellets och Helsinge Pellets samt SEKAB Holding som ägs till 9,9 procent. 28 1,5 s 32 MEDIA/ OK FÖRLAGET Förlagsverksamhet, biltidningar och webbportaler för motorintresserade. Här ingår OK Förlaget inklusive dotterbolag. 47 0,9 s 30 FASTIGHETER Förvaltning av kontors-, butiksoch industrifastigheter. Här ingår Fastighets AB Norrtull med dotterbolaget Laxå Logistikpark AB. 2 0,5 s 37 Antal årsanställda Andel av nettoomsättningen, % VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

16 16 OK ekonomisk förening DRIVMEDEL OCH STATIONSRÖRELSE OKQ8 SKANDINAVISKA SYNERGIER OK ekonomisk förening äger 50 procent av OKQ8 som säljer drivmedel och bedriver stationsrörelse i Sverige och i Danmark genom olika varumärken. Det ger det skandinaviska bolaget ett mycket brett erbjudande och möjligheter till bra synergieffekter. Att sälja drivmedel har varit OK:s och dess föregångares kärnverksamhet ända sedan 1926, då några droskägare tröttnade på att köpa dyr olja och bensin av importörer i monopolställning. Istället startade de en inköpsförening som de ägde tillsammans och kallade den IC. Dotterbolaget OKQ8 bildades 1999 och ägs till 50 procent vardera av OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. Under 2012 slogs OKQ8 i Sverige och Q8 i Danmark ihop till en gemensam organisation. OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International äger 50 procent var. Det skandinaviska drivmedelsbolaget har 937 drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och där arbetar cirka personer. Bolaget omsätter cirka 37 miljarder svenska kronor, exklusive moms och inklusive punktskatter. Varumärken och produkter I Sverige drivs de bemannande drivmedelsstationerna som OKQ8 och automatstationerna som OKQ8 Minipris. I Danmark som Q8 respektive F24. OKQ8 och Q8 driver även IDS ett servicekoncept med automatstationer för tung trafik i Europa. OKQ8/Q8 har 937 drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och där arbetar cirka personer.

17 OK ekonomisk förening 17 I Sverige har bolaget dessutom samarbetsavtal med de övriga OK-föreningarna och det samma gäller Tanka-kedjan som finns på Volvoanläggningar. Hos dessa samarbetspartners finns personer. OKQ8 säljer eldningsolja, smörjmedel och bränsle till kunder inom jordbruk, skogsbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Villavärme, försäkringar och el säljs till privatpersoner. I Danmark säljs även solvärmeanläggningar. OKQ8 i Sverige äger majoriteten i Petrolia, som har en av Skandinaviens största och mest moderna smörjoljefabriker. OKQ8 driver även bankrörelse. OKQ8 Bank har en rad korterbjudanden som skiljer sig åt för svenska och danska kunder. I Sverige finns olika betalkort med bra villkor och marknadens bästa förmåner. I Danmark finns förmånskortet Q8 Lojalitetskort. Också IDS-kunder och företagskunder har förmånliga kortlösningar. OKQ8 erbjuder laddstationer för elbilar. Under 2014 har OKQ8 inlett ett samarbete med den norska elbilstillverkaren Tesla, vars idé är att alla deras kunder ska kunna ladda sin bil gratis, vart de än åker. Tesla vill elektrifiera vägen till Europa och har valt OKQ8 som partner. Samarbetet stämmer väl in med OK ekonomisk förenings värderingar och miljöfokus. OKQ8:S KORTKUNDER HAR TILLGÅNG TILL DRYGT 350 AUTOMATSTATIONER I SVERIGE UNDER VARUMÄRKENA OKQ8 MINIPRIS OCH TANKA. ANTAL STATIONER = 10 stationer Sverige Danmark OKQ8/Q8/F IDS TOTALT VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

18 18 OK ekonomisk förening DRIVMEDEL OCH STATIONSRÖRELSE SNÅLA BILAR, GENERÖS SERVICE Diesel och gas ökar, bensin och etanol minskar. Bilarna blir allt mer bränslesnåla, konkurrensen hårdnar och OKQ8 satsar på servicestationer som erbjuder det som kunderna efterfrågar. Två nya tankställen för fordonsgas byggdes under 2014/15. Året som gått: Marknaden för servicestationer Det har inte skett några stora förändringar på marknaden för bensin- och servicehandeln de senaste två åren. Utvecklingen är stagnerande beroende på bränslesnålare bilar, fler automattankningar utan besök i butikerna samt ökande konkurrens från detaljhandeln när det gäller livsmedel, hem- och fritidsprodukter. Under 2014 har det även skett förändringar på automatstationsmarknaden i och med att Couche Tard (tidigare Statoil) omprofilerat sina automatstationer 1, 2, 3 och Jet både i Sverige och i Danmark till Ingo. Året som gått: Drivmedelsmarknaden Det är normalt att priset på råolja sjunker under vintern och stiger på sommaren men mot slutet av 2014 var drivmedelspriserna ovanligt låga. Prisnivån beror till största del på överproduktion och ökad export från ryska oljebolag. I Sverige minskade marknaden under 2014 med ca 0,2 procent och förväntas även fortsätta svagt nedåt under Det beror på att allt fler svenskar byter till mer bränslesnåla bilar. I Danmark, där många redan köpt små och bränslesnåla bilar var försäljningen av drivmedel under 2014 i princip oförändrad För Q8 och F24 gick försäljningen under 2014 ned med cirka 1,8 procent. Det är de konkurrerande kedjorna med automatstationer som tar volym. Dieseln fortsätter att vinna andelar på bensinens bekostnad, både i Sverige och Danmark. I Sverige minskade OKQ8 sin bensinförsäljning med cirka 6,8 procent medan försäljningen av diesel ökade med ungefär 9 procent. Också i Danmark ökar försäljningen av diesel gentemot bensin men inte lika kraftigt som de senaste två åren. Intresset för etanolbilar och därmed försäljningen av E85, minskade under året. Fordonsgasförsäljningen i Sverige ökade däremot med cirka 8 procent under året. Ökningen för OKQ8 är större, 10 procent har OKQ8 byggt två nya tankställen för fordonsgas, båda i Stockholmsområdet. Detta innebär att OKQ8:s kortkunder i dag har tillgång till totalt 55 gastankningsstationer runt om i landet. Framtidsfokus OKQ8 bygger om ett flertal stationer, både butiksdelar och pumpområden. Alla stationer har inte hunnit ställa om i takt med kundernas ökade efterfrågan på diesel. Arbetet med att optimera kapaciteten för diesel är påbörjat och fortsätter under TYDLIGA TRENDER Allt fler bilköpare väljer diesel framför bensin Antalet automatstationer ökar Det är viktigt för många att bilen är bränslesnål

19 OK ekonomisk förening 19 ÖVRIGA TJÄNSTER PÅ STATIONEN SERVICEHJÄLPEN Det kommer allt fler indikationer på att många kunder vill ha mer hjälp på stationerna. Därför har OKQ8 infört Servicehjälpen. Initiativet innebär att kunderna erbjuds hjälp att bl.a. fylla på luft i däcken, kolla oljan eller tvätta vindrutan, den första torsdagen i månaden. Servicehjälpen är alltid välbesökt och drar fler kunder till butiken. Konceptet infördes i Danmark under december 2014 med mycket positivt gensvar. BILTVÄTTAR Att tvätta bilen hos OKQ8 är mycket uppskattat och försäljningen ökar från år till år tack vare moderniseringar, miljövänliga tvättalternativ och personalens goda vägledning. Under året har fyra stora kampanjer bidragit till den fina utvecklingen. OKQ8 planerar att utöka servicen i samband med biltvätt. Till exempel hjälp till kunder som inte känner sig bekväma att själva använda automattvätten. Genom ett samarbete med Zeromission bidrar OKQ8 till ett Solvattenprojekt i Afrika en såld tvätt = 5 liter rent vatten där det behövs som allra mest. E-HANDELSPAKET OKQ8 är en destination för utlämning av e-handelspaket i Sverige och sköter hanteringen av postförsändelser i samarbete med Schenker Priv-pack, DHL och PostNord, för närvarande på 180 servicestationer. Utrullningen av fler utlämningsställen sker löpande, målet är att ha 300 stycken till VERKSTADSKONCEPTET OKQ8:s verkstadskoncept finns nu på många av de bemannade stationerna. Verkstäderna servar och reparerar bilar av de flesta fabrikat. Hög kvalitet och servicenivå samt kortare väntetider är resultat av det nya konceptet. Under året har sökmotorn Lasingoo lanserats av OKQ8 och andra ledande branschaktörer. Med hjälp av Lasingoo söker och onlinebokar bilisterna verkstadstjänster i hela landet till fast pris. Tjänster som Min bilsida förenklar bilägandet och effektiviserar verkstädernas arbete. BILUTHYRNING OKQ8 har Sveriges bredaste utbud av personbilar, lastbilar och släp. Och miljöprofilen är tydlig. I Sverige har biluthyrningen en stabil och positiv utveckling. Under året har fokus legat på utbildning av personal för att öka kunskapen och därmed servicegraden. Införandet av nya bokningsrutiner har uppskattats av kunderna. Idag finns tre alternativ för att boka bilhyra: direkt på stationen, på webben eller via telefon till OKQ8:s centralbokning. Uthyrningen av släp har ökat med 3 procent under året, från en redan marknadsledande position. I Sverige ökade fordonsgasförsäljningen med 8% under året. För OKQ8 var ökningen hela 10%. VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT

20 20 OK ekonomisk förening DRIVMEDEL OCH STATIONSRÖRELSE MARKNADSANDEL, SVERIGE MARKNADSANDEL, DANMARK VOLYMUTV. BENSIN, SVERIGE VOLYMUTV. DIESEL, SVERIGE VOLYMUTV. E85, SVERIGE 2500 VOLYMUTV. BENSIN, DANMARK Svenska marknaden totalt OKQ8 000 m 3 Svenska marknaden totalt OKQ8 000 m 3 Danska marknaden totalt Q8 Danmark 000 m VOLYMUTV. DIESEL, DANMARK BENSINPRISETS* KOMPONENTER, SVENSKA MARKNADEN TOTALT OKQ8 23,1% Statoil, 28,4% Preem 28,9% St1 19,6% Q8 Danmark 14,7% Statoil 26,4% UnoX 13,2% OK 25,5% Shell 20,2% Svenska marknaden totalt OKQ8 000 m 3 BENSINPRISETS* KOMPONENTER, DANSKA MARKNADEN TOTALT SEK DKK ,82 5,15 8,04 6,05 8,37 66,6 8,25 6,28 8,23 6,10 6,42 4,60 6,72 5,62 6,96 6,20 7,02 6,04 7,90 6, Danska marknaden totalt Q8 Danmark 000 m 3 Skatt och moms Produktpris Skatt och moms Produktpris * Bensin inkl. 5% låginblandning av etanol. * Bensin inkl. 5% låginblandning av etanol.

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening 6/07 OK ekonomisk förening VÅR VERKSAMHET 6/07 Vår verksamhet 06/07 OK ekonomisk förening ägs av 1,3 miljoner medlemmar. Det motsvarar nästan var sjunde svensk. Tillsammans äger de hälften av Sveriges

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Koncernen Viktiga händelser 2 Divisioner i korthet 3 Ordförande har ordet 5 Vd har ordet 6 Strategi med tonvikt på effektivisering 8

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB 89,4% (genom 17 länsförsäkringsbolag) 96% 4% 10,6% Agria Djurförsäkring Wasa Försäkring Run-Off DE 24 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGEN samverkar genom det gemensamt

Läs mer