tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder."

Transkript

1 ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och differenser valde AB Bostaden i Umeå att satsa och kliver över till ett effektivt och sammanhållet IT-system. En lösning som också inneburit ett lyft både för kompetensen och engagemanget. När vi 2003 gick från Movex till Navision var en av orsakerna att vi ville skapa bättre möjligheter att följa med i utvecklingen, inte minst i arbetet med att integrera våra andra IT-system och arbeta mer effektivt. När vi gick från att ha hanterat redovisning och hyresreskontra i två olika system till ett gemensamt var vi tvungna att gå grundligt och metodiskt tillväga. Det var bitvis ett arbete som tog mycket tid men när vi nu ser tillbaks har det nya systemet varit väl värt arbetet, säger Carin Andersson, ekonomichef och systemägare på Bostaden i Umeå. Vad har det nya systemet inneburit för verksamheten? Vad som gör oss som bostadsbolag annorlunda är bland annat förskottsaviseringen. I andra verksam heter tar man i allmänhet betalt efter det att en vara eller tjänst levererats. Arbetet med att anpassa vårt system för detta tog en del tid men innebar också att vi täppte till alla hål. Vi ville inte minst slippa differenser och omfattande avstämningsarbete, som det kan bli om man hanterar avisering och redovisning i olika system. Med det nya systemet slipper vi allt sådant avstämningsarbete. Och framförallt har vi kunnat bredda kompetensen. Nu jobbar alla i samma system vilket gör att alla medarbetare kan hjälpa kunden mycket längre i processen än tidigare. Att alla arbetar i samma system innebär också att vi idag är betydligt mindre känsliga när folk blir sjuka eller går på semester. Vi har överlag också fått en större delaktighet och engagemang, då fler ser möjligheten att delta i utvecklingsarbetet. Det finns ett tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. Bostaden i Umeå ligger långt fram både vad gäller IT-stöd och viljan att hela tiden förändras för att förbättra verksamheten. De har också en stor egen erfarenhet av att driva IT-projekt. Det gör vårt samarbete smidigt och möjliggör en mycket aktiv förvaltning, säger Börje Holmgren, teamledare på SYSteam i Umeå. Kan du ge exempel på några framgångsfaktorer? Samarbetet med EDB ErgoGroup SYSteam har varit en av framgångsfaktorerna. Från en genomtänkt förstudie till projektmetodik till löpande samarbete och support har det fungerat utmärkt. En viktig del var att alla inblandade var med på banan. Ett av målen som fungerat väl är också att det skall räcka med att information läggs in en gång. Något som kräver ett noggrant och metodiskt arbete. EDB ErgoGroup SYSteam finns alltid inom räckhåll och var på plats under det att vi driftsatte vårt nya system. Allt som hände och krävde en lösning togs om hand direkt. Vi höll också tidplanen på ett föredömligt sätt. Ett noggrant förarbete med processkartläggningar och processutveckling är nyckeln till framgång. Att aktivt jobba med förbättringsprocesser i systemförvaltningen gör att IT-systemen ständigt utvecklas. Det blir heller inte så dramatiskt när förändringar sker med de små stegens princip, avslutar Börje Holmgren. Stort antal kunder och transaktioner kräver integration Med ett stort antal kunder och därmed transaktioner (avier, betalningar o s v) ställs stora krav på en effektiv administration. Här spelar moderna integrationsgränssnitt en viktig roll och gör att systemet kan fogas samman med kringliggande system. Den ofta mycket komplicerade reskontraavstämning som måste göras när man har skilda system för hyresadministration och ekonomi har eliminerats helt i bostadsbolagets lösning och är en stor tidsbesparing. Bostaden i Umeå är idag stadens största aktör på hyresmarknaden och hyr ut både studentbostäder, vanliga hyreslägenheter och lokaler. Företaget medverkar även till att förstärka Umeå som en attraktiv plats för tillväxt, genom att både förvalta befintliga fastigheter på ett bra sätt och bygga nya, goda boendemiljöer. Det allmännyttiga bostadsföretaget äger och förvaltar cirka lägenheter, vilket är nära hälften av alla i kommunen. För närvarande har företaget cirka 160 medarbetare. Den affärssystemlösning vi utvecklat tillsammans med EDB ErgoGroup SYSteam matchar våra behov väl och är idag ett viktigt verktyg i en relativt omfattande och komplex verksamhet, säger Carin Andersson, ekonomichef och systemägare på Bostaden i Umeå.

2 Se till effekten, andra gör det! Med höstens antågande påminns vi återigen om vår omvärld och det faktum att Sverige är en ganska liten del i ett stort sammanhang. Att vår ekonomi och vår vardag hänger ihop med marknadsräntor, globala råvarupriser och andra länders valutor har knappast gått någon förbi. För många av oss som varit med några år är det samtidigt tydligt att det idag finns en god portion sans och balans ute bland företagen när det gäller svängningar i konjunkturen. De flesta vet att handbromssladd sällan är rätt grepp vad gäller arbetet med IT. Vi vet också att en viss inbromsning kan föra med sig att sanningar, processer och flöden blir genomlysta på ett sätt som inte alltid sker när ekonomin går på absolut högvarv. På EDB ErgoGroup SYSteam tycker vi om när det är högt i tak och etablerade föreställningar inom IT kan utmanas. Projekt och satsningar skall genomföras när nyttan och effekten är konkret. Det innebär i princip alltid också förenkling, något som återspeglas i flera av de uppslag som finns med i det här numret av Adderat. Processer och system kan nästan alltid bli färre, enklare och mer effektiva. Ett par exempel på företag som tagit frågan om effektivisering och modernt IT-stöd till sig är Schibsted och Nefab. I det här numret av Adderat kan du läsa om hur de skapat en rationell och kostnadseffektiv IT-miljö som bidragit till lägre kostnader och ökad kontroll. Vi ger också exempel på hur vissa områden gått från att handla mycket om förväntningar och framtid till faktiskt genomförande. Molntjänster är ett sådant område. Det är här, nu. I det här numret av Adderat kan du läsa om hur företaget APL skapat smarta och effektiva lösningar baserade på molntjänster. När det gäller arbetet med fusionen till EDB Ergo Group SYSteam är det i full gång. Jämfört med förra numret av Adderat syns det också genom att nummer 2 har en lite annorlunda kostym. Det kanske viktigaste budskapet till vår omgivning är samtidigt att vi fortsätter vara en lokal partner, alltid nära våra kunder med hög kompetens och starkt beslutsmandat. Vi vet att det är en avgörande del i arbetet med att skapa långsiktiga relationer. Det faktum att vi, mer än de flesta, ofta har förmånen att under många års tid följa och medverka till våra kunders Sedan årsskiftet är EDB och SYSteam ett bolag och en del av vår nordiska koncern EDB ErgoGroup. Målsättningen är att skapa Sveriges ledande IT-företag. Tillsammans är vi en starkare partner till kunderna genom en bredare lösnings- och tjänsteportfölj. Vi har en hög verksamhetskompetens från en rad branscher. Genom sammanslagningen får vi en ökad lokal närvaro i hela Sverige med en global leveransmodell. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och ko nsulttjänster till outsourcing. Region SME Norr har kontor på orterna Skellefteå, Umeå, Uppsala, Eskilstuna, Stockholm och Karlstad. Nyhetsbladet Adderat ges ut av Region SME Norr Ansvarig utgivare: Fredric Arvidsson Adress: Hovrättsgatan 5, Umeå Telefon: Webb: Citera gärna Adderat men ange källan. 2 Vi önskar våra läsare en riktigt skön höst! En fördel med den relativt blöta sommaren gör att övergången till höst blivit lite mindre kännbar. På EDB ErgoGroup SYSteam blickar vi i alla händelser framåt och hoppas att våra läsare vill vara med på en fortsatt spännande resa! utveckling gör oss stolta och glada. Vi vet idag att långsiktiga relationer skapar en gynnsam miljö för smarta IT-lösningar. Att vi i år haft en god tillväxt och vuxit både genom förvärv och nyrekrytering stärker oss också i övertygelsen att vi är rätt ute. Som alltid är du välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om något inslag i Adderat eller diskutera ditt företags situation och utmaningar inom IT. Vi finns här och delar gärna med oss av erfarenheter från både hög- och lågkonjunkturer, och allt däremellan. Fredric Arvidsson Divisionschef, Region SME Norr

3 Några av medarbetarna på det nya bolaget Schibsted Centralen AB Schibsted tappar informationen från samma källa Gemensam plattform samlar 30-tal bolag Med färre system att underhålla och bättre möjligheter att renodla och effektivisera arbetsprocesserna skördar mediekoncernen Schibsted nu frukterna av att ha skapat en ny gemensam IT-plattform. Genom att utveckla ett bolag för s k shared services har ekonomi, lön, och IT-funktioner för Schibsteds svenska bolag slagits samman i det nya bolaget Schibsted Centralen AB. Det har inneburit att företaget tagit ett stort steg för att rationalisera hanteringen av de stora datamängder som genereras. Den gemensamma plattformen bygger på en uppgradering till den senaste versionen av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och togs i drift den 1 april Genom att använda ett så kallat Masterbolag och gemensamma register kan stora mängder data nu administreras från ett ställe men användas av alla bolagen. Uppföljningen och rapporteringen från de enskilda bolagen har också blivit kraftigt förenklad då det går att arbeta i en och samma databas. Det nya systemet hanterar bland annat global kontoplan och leverantörsregister. Idag räcker det att fel i exempelvis leverantörsdata rättas på ett ställe oavsett om leverantören används i 30 olika bolag. Lägre kostnader bättre lönsamhet Det rapporteringsverktyg som används i koncernen hämtar i slutänden all data från de olika bolagen från samma databas, i samma format och vid ett och samma tillfälle. Personal som utbildats i systemen kan därmed också lättare hjälpa varandra. Rent ekonomiadministrativt är det förstås också enklare med gemensamma system, register och processer. Det ger effekt både ur ett kostnads- och lönsamhetsperspektiv, säger Katharina Urkko, chef för Shared Service Center Ekonomi och Lön. Schibsted ligger långt framme när det gäller att se möjligheterna att låta ett gemensamt affärssystem effektivisera verksamheten. Att gå från olika versioner av Dynamics NAV till en ny, gemensam version skapar helt andra möjligheter att arbeta rationellt. Det gör också att Schibsted kan starta upp ett nytt bolag som är komplett parametersatt på bråkdelen av den tid det tidigare tagit. När det gäller själva genomförandet och projektet med den gemensamma plattformen är det också tydligt att vi vann tid och minskade kostnader genom samarbetet med vår litauiska utvecklingspartner 1ClickFactory, säger Bo Brask, verksamhetskonsult och projektledare på SYSteam Navigera. Katharina Urkko, chef för Shared Service Center Ekonomi och Lön. På Schibsted är vi mycket nöjda och har stort förtroende för EDB ErgoGroup SYSteam som systemleverantör och deras roll i projektet med att införliva de olika bolagen i det nya systemet, säger Schibsteds Katharina Urkko. Kort om Schibsted Schibsted har idag cirka anställda i 35 länder. Koncernens årsomsättning uppgick år 2010 till 13,8 miljarder norska kronor. I Sverige äger Schibsted bl a Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Blocket och Hitta.se. Från bolaget Schibsted Centralen AB arbetar idag 15 medarbetare med ett gemensamt affärssystem som används för flertalet av Schibsteds svenska bolag. 3

4 Ny sökmotor tar raka vägen till rätt information Samhall effektiviserar IT-stödet I december 2010 lanserade Samhall ett helt nytt ledningssystem byggt på en uppgraderad version av webbpubliceringssystemet EPiServer. Den sökmotor som fanns i ledningssystemet Navet var däremot inte förändrad och upplevdes som alldeles för svag. Medarbetarna hade slutat använda den för länge sedan. Vi såg oss därför om på marknaden för att få en översikt av vilka alternativ som fanns. Då vi redan hade SharePoint i vår miljö (kund- och leverantörsportal) och visste att där fanns en sökmotor, tog vi kontakt med EDB ErgoGroup SYSteam i Umeå för en diskussion kring vad som var möjligt att åstadkomma med våra förutsättningar, säger Annika Molin, chef för IT-systemförvaltning på Samhall. Kraven var att sökmotorn skulle söka på: All information som finns i nya Navet/lednings- systemet Alla dokument som finns länkade i Navet/lednings systemet Kund- och leverantörsavtal i befintlig SharePoint lösning 4 Ytterligare ett krav var att lösningen gradvis skulle kunna uppdateras till att söka i andra datakällor och applikationer. Den behörighetsstruktur som fanns i avtalen respektive Navet skulle givetvis också slå igenom i sökningen. Vi lade också stor vikt vid att lösningen skulle vara användarvänlig och utvecklingsbar (med kontinuerlig utveckling av verktyget). Arbetet startade förutsättningslöst med en workshop där ansvariga för Navet och IT-personal tillsammans med EDB ErgoGroup SYSteam modulerade fram en tänkt lösning. Det som då arbetades fram var en lösning som innebar möjlighet att efter en första sökträff förfina sökningen utifrån de olika delarna i den sökbara informationen, till exempel regionsidor, processer, nyheter, avtal etc. Vår gemensamma workshop resulterade i ett lösningsförslag som antogs av Samhall. säger Annika Molin. Lösning som fungerar och används Ett projekt tog vid där EDB ErgoGroup SYSteam implementerade lösningen i en testmiljö och Samhall testade all funktionalitet. En utmaning var att Samhall ville kunna söka ledningsinformation i olika huvud- och delprocesser vilket också löstes genom funktionen att förfina sökningen. Den nya sökmotorn lanserades i början av april 2011.

5 Tillsammans med det nya ledningssystemet har Samhalls användare idag fått en helt annan möjlighet att hitta rätt information. Vi har också fått ett mycket positivt gensvar från ett flertal användare. Idag har vi varje dag cirka 250 unika användare av sökmotorn och antalet sidvisningar per dag är cirka stycken. Totalt omfattar sökmotorn omkring användare i Samhall. Samhall är en spridd organisation med medarbetare i hela landet. Här spelar Navet en viktig roll när det gäller att alla enkelt kan nå rätt information, fortsätter Annika Molin. Att kunna söka direkt på kund- och leverantörsavtal utan att gå omvägen via en separat applikation för att få upp ett eftersökt avtal är särskilt värdefullt. Bra lösning som blir bättre På Samhall är även administratören av sökmotorn mycket nöjd med funktionaliteten i administrationsverktyget. Här finns exempelvis möjlighet till sponsrade länkar och verktyg att följa upp eventuella misslyckade sökningar, statistik på populära sökningar med mera. Genom att hela tiden förfina sökträffarna utifrån synonymer och sökningar som inte lyckas blir också sökmotorn uppdaterad och allt bättre ju mer den används. Samarbetet med EDB ErgoGroup SYSteam har fungerat mycket bra. Vi hade en väl strukturerad process och diskussion där vi kom fram till en lösning som också konkretiserades. Lösningen blev det vi förväntade, det vill säga inget utlovades som inte också gick att genomföra, avslutar Samhalls Annika Molin. Bygger på SharePoint Samhall har som många andra företag mängder av information i flera olika format och från olika informationskällor. Sökmotorn som bygger på SharePoint 2010 möjliggör avancerad sökning, dels genom stöd för indexering av de vanligaste informationskällorna som interna och externa webbsidor, dokument lagrade i filstrukturer, e-post och olika versioner av SharePoint, dels genom bra sökfunktioner som förfining, filtrering, sortering, egna söktermer, bästa val och relevans. Sammantaget ger det en bra sökupplevelse. Idag har Samhall en sökmotor som motsvarar de stora kommersiella sökmotorerna på marknaden fast i företagsformat säger Thomas Johansson, teamledare på SYSteam i Umeå. Kort om Samhall Samhalls uppdrag är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning. Varje år rekryteras cirka Samhallmedarbetare av andra arbetsgivare. Samhall agerar på marknadsmässiga villkor och har verksamhet inom rengöring, produktion och närservice. De flesta av Samhalls medarbetare finns ute hos kunderna, antingen i serviceuppdrag eller i bemannade lösningar. Bland Samhalls kunder finns IKEA, Permobil, Max hamburgerrestauranger, Sodexho och Volvo. Ett flertal kommuner är också kunder hos Samhall, bland andra Luleå, Härnösand, Västerås, Stockholm och Malmö. 5

6 Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning Med en ny gemensam modell för företagets ekonomifunktioner har svenska Bufab gått från en brokig flora av olika lokala systemstöd till ett, sammanhållet och effektivt. Istället för utspridda systemöar har Bufab utvecklat en s k common model. Genom att tillsammans med EDB ErgoGroup SYSteam införa en gemensam modell har Bufab, med huvudkontor i Värnamo, dels lyckats möta företagets krav på central kontroll och styrning, dels skapat ett verktyg som kan möta olika länders lokala regler och lagar. Bufabs affärsidé är att utveckla, tillverka, köpa in, marknadsföra och hantera ett brett sortiment av fästelement. Allt uppbackat av kraftfulla logistiklösningar för effektiv distribution. Tradingprodukter utgör idag ca 90 % av Bufabgruppens verksamhet. Egentillverkade kundanpassade specialfästelement utgör också en viktig del av sortimentet. Vi har haft en kraftig tillväxt de senaste åren. Med ett antal större förvärv och verksamhet i ett flertal länder såg vi samtidigt ett tilltagande behov av att skapa en mer samlad och automatiserad ekonomiprocess. Man kan säga att vi ville bygga broar och skapa en sammanhållen miljö där alla bolag kunde ha ett gemensamt arbetssätt, säger Joakim Karlsson, CFO på Bufab. 6 Ett av de mer lyckade projekten På Bufab har införandet av Jeeves ekonomisystem gett tydliga effekter. Sett till kostnadsbesparingar har företaget reducerat antalet heltidsanställda sysselsatta inom ekonomiadministration med åtta personer. Det innebär, försiktigt räknat, att investeringen i ett nytt, gemensamt ekonomisystem återbetalat sig inom två år. Dessutom finns givetvis andra, viktiga värden som ökad kontroll och styrning. Att projektet i sig inneburit ett kunskapslyft i stora delar av vår organisation är också tydligt, både lokalt och centralt. Av de projekt jag känner till och som syftat till att teffektivisera verksamheten känns det här som ett av de mer lyckade, fortsätter Bufabs Joakim Karlsson. Arbetet med Bufab har genomgående varit väldigt stimulerande. Vi såg utmaningarna men också möjligheterna att skapa ett helt nytt systemstöd för en geografiskt utspridd organisation. Idag ser vi det som ett bra exempel där verksamhetsutveckling byggd på vår plusmodell tillsammans med en effektiv lösningsleverans ger en snabb och tydlig effekt, säger Daniel Aronsson, Divisionschef, Region SME Syd. En lärdom av projektet är också att analysarbetet och arbetet med en common model tagit en del tid i anspråk men i gengäld gett en stabil grund att bygga på. Att företaget infört ett gemensamt koncernspråk (engelska, red anm.) har också inneburit arbete men också gett tydliga effekter, inte minst har det underlättat arbetet i Bufabs helpdesk. Det har självklart funnits tillfällen då önskemål från lokalt och centralt håll gått åt skilda håll. Idag är det dock tydligt att vi går i takt både vad gäller arbetssätt och målbild. En så här bred utrullning i flera länder hade heller aldrig lyckats om det inte vore för det engagemang och den kompetens vi tillförts genom samarbetet med EDB ErgoGroup SYSteam. Våra egna medarbetare är förstås också en mycket viktig del i projektets framgång. Under arbetets gång har vi upptäckt saker som vi idag har helt andra möjligheter att åtgärda än tidigare. Att jag och exempelvis vd:n i vårt tjeckiska dotterbolag nu har omedelbar tillgång till samma information underlättar förstås arbetet en hel del, avslutar Joakim Karlsson. Bufab har från år 2005 till 2011 ökat sin årsomsättning från ca 1,1 till ca 2,2 miljarder kronor. Under samma period har sex större företagsförvärv genomförts samtidigt som flera nya dotterbolag startats har varit ett fantastiskt år för Bufab. Vi känner ännu ingen inbromsning. Sen kan det om inte annat komma att bli en del psykologiska effekter av att vi rört oss in i mer turbulenta tider. Vad gäller arbetet med IT-stöd är min erfarenhet samtidigt att det är ett arbete som är mer långsiktigt och inte vinner på att styras alltför mycket av den för stunden rådande konjunkturen. Det handlar snarast om ständig utveckling och förbättring, Joakim Karlsson, CFO Bufab.

7 Funktion i första rummet Läkemedelspecialist ser till helhet och nytta På läkemedelsföretaget APL har man valt att fokusera på det man är bäst på, utveckling och tillverkning av läkemedel, ett område med extremt höga krav på kvalitetsuppföljning och processer. Med ett uttalat fokus på kärnverksamheten har APL därmed också valt att köpa IT med funktionsansvar. Det innebär, precis som det låter, att ITstödet tillhandahålls som en funktion snarare än exempelvis ett affärssystem. Genom att köpa funktion och använda en så kallad privat molntjänst har APL dels möjlighet att förhållandevis enkelt se till att IT-stödet kan anpassas och matcha företagets utveckling, dels behöver APL inte intern specialistkunskap eller medarbetare som aktivt följer varje steg inom utvecklingen av IT. APLs egen IT-avdelning kan istället fokusera på helheten och tillsammans med EDB ErgoGroup SYSteam se till möjligheterna att få ut maximal verksamhetsnytta. Förändrad bransch ställer höga krav Som ett led i att bli ännu mer kundfokuserade jobbar APL kontinuerligt med att öka flexibiliteten för att möta våra kunders behov. Det innebär att vi ofta arbetar nära våra kunder och som partners gemensamt utvecklar läkemedel till vården eller läkemedelsföretag. Det ställer i sin tur stora krav på IT-stödet. Från vår sida innebär det att vi måste ha ett helhetsperspektiv och kunskap om företaget som kan fungera som länk mellan verksamheten och IT-stödet. Från vår samarbetspartner EDB ErgoGroup SYSteam krävs dels kunskap om vår verksamhet men givetvis också specialistkunskap om den IT-miljö vi använder, säger Jan Hedlund, IT-chef på APL. Samarbetet med EDB ErgoGroup SYSteam sträcker sig flera år tillbaks i tiden och omfattar förutom drift, förvaltning och support även tjänster inom utveckling och projektledning. De har visat sig snabba och är lätta att komma i kontakt med på alla nivåer. Sen har vi inte alltid tyckt lika om saker och ting men med tanke på hur omfattande samarbete vi har haft genom åren vore det kanske konstigt annars. Då det gäller affärssystemet har vi nyligen slutfört en uppgradering av vårt affärssystem Dynamics AX. Det är därför lite tidigt att säga något om effekten av att köpa funktion i just det fallet. Vi ser dock möjligheterna och räknar med att effekten kommer och blir tydlig, säger APLs Jan Hedlund. Genom att bygga APLs serverpark med SYSteam Business Critical Services infrastruktur som plattform kan APL idag arbeta med en så kallad privat molntjänst. I korthet innebär den typen av lösning att datakapacitet och tjänster levereras via företagsnät eller Internet. Det kan exempelvis omfatta infrastruktur, kontorsapplikationer och affärsfunktioner där konceptet innebär att man köper eller hyr IT utifrån hur mycket som används. För våra kunder erbjuder den här typen av lösning att de förutom kostnadsbesparing kan skapa effektivare processer och uppnå en hög grad av integration mellan tjänster. Vad gäller APL är det ett bra exempel på hur vår organisation kan arbeta effektivt och sida vid sida med uppdragsgivarens egen IT-avdelning, säger Gösta Persson, vd för SYSteam Business Critical Services. Jan Hedlund, IT-chef, APL Kort om APL På APL arbetar cirka 440 medarbetare med utveckling och tillverkning av läkemedel. Ett effektivt IT-stöd är idag en absolut förutsättning i den bransch APL verkar. På APL lyfter man fram effektiv integration med kunder och leverantörer som särskilt viktiga områden som kräver tydlig nytta av IT-stödet. 7

8 B Modernt affärssystem ger draghjälp på global marknad Förpackningsspecialisten Nefab stuvar om i sin IT-miljö Med ett antal förvärv, stor organisk tillväxt och en relativt komplex företagsstruktur med olika affärssystem i olika länder befann sig Nefab i en situation där företaget behövde se till möjligheterna att effektivisera verksamheten. En snabbt ökande mängd produkter och tjänster tillsammans med krav på en gemensam klassificering och ett gemensamt språk som stöd för verksamheten har därför gjort att förpackningsspecialisten Nefab valt ett nytt affärssystem, Microsoft Dynamics AX. Vi bedömde det som bättre att under kontrollerade former ta kostnaden för ett nytt affärssystem och en ny IT-plattform hellre än att riskera en utveckling där vi inte själva kan påverka kostnader och den slutliga lösningen. Vårt nya koncerngemensamma affärssystem som införts tillsammans med EDB ErgoGroup SYSteam har gett oss ökad kontroll samtidigt som vi behåller initiativet, säger Martin Sandwall, Group ERP Manager på Nefab. Färre delmoment och minskad pappershantering Att Dynamics AX är skalbart innebär att systemet enkelt kan anpassas både för våra producerande enheter och för våra olika säljbolag. Nefab finns i över 35 länder och kraven att stödja både språk och olika legala aspekter är stora. Resultatet av det nya affärssystemet har varierat, främst beroende på bolagens tidigare systemmognad, men effektivare transaktionshantering, minskad pappershantering och minskade lager är exempel på positiva effekter som har kunnat påvisas. Med ett gemensamt system har vi också fått en mycket tydlig bild av våra totala drift- och underhållskostnader. Känslan är att dessa är lägre än tidigare, trots att vi numera har en mycket säkrare miljö med avseende på backuper och redundans, fortsätter Martin Sandwall. I en del fall innebär den nya lösningen också en stor fördel gentemot lokala konkurrenter som idag inte kan matcha Nefabs moderna och flexibla IT-miljö. Förpackningar ofta unika Vad många inte vet är att de flesta förpackningar idag är kundunika. Här har Nefab en mycket god hjälp av den produktkonfigurator som finns i affärssystemet. Vår stora egna produkt är idag plywoodlådor. Det låter enkelt men produktkonfiguratorn är här ett mycket effektivt hjälpmedel som gör att vi smidigt kan hantera kundunika önskemål. Ett annat exempel på hur IT-stödet gör skillnad är från Frankrike där vi tagit över en kunds hela förpackningshantering via en integrerad webbshop som är kopplad både till vårt och kundens affärssystem. Överlag har en gemensam miljö gjort att vi fått betydligt bättre möjligheter att återanvända smarta lösningar på flera marknader. För en tid sedan införde vi en ny organisation med fokus på våra olika marknadssegment. I samband med detta genomfördes en uppdatering av all grunddata vilket till stor del kunde göras automatiskt för de 30 bolag som använder vår centrala AX-miljö. Utvecklingen av ett effektivt IT-stöd har delvis drivits på av globala kundkrav. Att arbeta med stora, internationella kunder kräver att man snabbt kan ta fram översiktlig och global information. Idag har vi en modern IT-plattform som ger oss en konkurrensfördel gentemot omvärlden, säger Nefabs Martin Sandwall. Samarbetet med EDB ErgoGroup SYSteam fungerar bra. De är genomgående flexibla i sitt åtagande. Eftersom vi även använder EDB ErgoGroup SYSteam som outsourcingpartner har de under projektets gång alltid haft ett stort och aktivt åtagande. I takt med att vår interna organisation utvecklats har samarbetet också utvecklats under resans gång. Oavsett i vilken fas vi befunnit oss har det aldrig varit några problem för EDB ErgoGroup SYSteam att anpassa sig, avslutar Nefabs Martin Sandwall. Idag arbetar drygt 500 aktiva användare i den nya centrala AXmiljön. Bland de fördelar Nefabs nya affärssystem erbjuder finns bl a effektiv hantering av internhandel, möjlighet till snabb uppföljning av data och jämförelser, integrationer med webshopar, hantering av masterdata och marginaluppföljning.

ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning Med en ny gemensam modell för företagets ekonomifunktioner har svenska Bufab gått

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING Funktioner i Axxos Kalibrering Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av Axxos Kalibrering. Funktioner Axxos Kalibrering 4.0 Ärendehantering

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018

Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018 Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018 . 2014 Förvaltning i förvandling Ulla Nordlinder Utvecklingsledare, universitetsförvaltningen okt 2009 Informationschef

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad?

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? I en värld där ingenting är statiskt, finns det ett viktigt val att göra. Antingen sitter du nöjd och betraktar det som sker. Eller

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen Automatisering av manuella bokningar Christer Mäkelä 2 3 steg för att förbättra boksluts-processen Contents 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen... 3 Om

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

MED OVÄNTAT MYCKET FRIHET

MED OVÄNTAT MYCKET FRIHET MED OVÄNTAT MYCKET FRIHET Jag bara längtar till detta kommer. Det är en jätteklar förbättring mot det som jag har varit van vid Tandläkare Behnamn Ghasemi, Sävedalen Ett öppet system som skapar frihet

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer