IntraNote Portal Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IntraNote Portal Server"

Transkript

1 IntraNote Portal Server Intranät och personalportal

2 Indhold IntraNote Portal Server... 3 VI ÄR SPECIALISTER I INTRANÄT TILL SMÅ OCH STORA FÖRETAG... 3 Tio års erfarenhet av intranätlösningar... 3 Vi är med er hela vägen... 3 Snabba fakta om IntraNote Portal Server... 3 IntraNote Portal Server... 4 STANDARDMODULERNA... 4 IntraNote Portal Server TILLÄGGSMODULERNA

3 IntraNote Portal Server VI ÄR SPECIALISTER I INTRANÄT TILL SMÅ OCH STORA FÖRETAG IntraNote Portal Server är en webbaserad medarbetarportal som ger organisationen en strategisk kommunikationskanal som når ut till alla oavsett tid och plats. Samtidigt är lösningen så användarvänlig att medarbetare på alla nivåer kan vara både avsändare och mottagare av information och kunskap. Tio års erfarenhet av intranätlösningar Vi har med tio års erfarenhet och över 400 implementerade lösningar utvecklat ett standardintranät som är både intuitivt och logiskt till sin uppbyggnad, och som via de medföljande mallarna vidarebefordrar vår värdefulla erfarenhet. Att lösningen är standard betyder att ni enkelt och snabbt kan komma i gång utan föregående systemutveckling. Och oavsett vilka it-system ni redan har svarar vi för en enkel, överskådlig och funktionell integration. Vi är med er hela vägen Exempel på en intranätstartsida Det kan vara stora skillnader på medarbetarnas erfarenhet av it. Med vår specialistkunskap hjälper vi er med strukturering och uppstart av ert intranät och samtidigt utbildar vi er till att snabbt vara självgående. Snabba fakta om IntraNote Portal Server Över dagliga användare Körklara intranätmallar 400 implementerade lösningar på 30 språk Kräver minimal resursförbrukning Standardsystem med löpande uppdateringar Intranätdesign enligt era önskemål Uppbyggnad i faser (tänk stort starta smått) ERFA-grupper i intranät Microsoftteknik Kundservice via både internet och telefon 3 16

4 IntraNote Portal Server STANDARDMODULERNA har ett baspaket till intranät som består av en rad grundläggande moduler. Därtill kan ni välja mellan 20 olika tilläggsmoduler som gör att ni kan sätta ihop precis den lösning som passar till behoven i er organisation. Abonnemang Personanpassning E-postavisering Påminnelser Adressbok Adresskartotek Leverantörsöversikt Aktivitetskalender Företagsarrangemang Företagskalender Användardatabas Medarbetardatabas Personallista Telefonlista Telefonbok Kompetenskort Kompetensstyrning Avdelnings- och gruppstyrning Målinriktad information Behörighet Målinriktad information på användarnivå Via abonnemangsuppsättning kan ni målinrikta informationen på användaroch/eller gruppnivå. Utöver den tvungna informationen får användaren också möjlighet att själv välja informationskanaler (personanpassning). Abonnemanget kan sättas upp för enskilda användare, grupper eller mot bakgrund av metadata. Till detta kan man koppla e-postavisering när ny information läggs ut. Använd adressboken som ett kartotek över alla kontakter I adressboken kan ni upprätta och underhålla kunder, leverantörer, kreditorer m.m. och knyta till ett obegränsat antal kontaktpersoner på ett företag. På varje kontaktperson kan ni också föra in anteckningar och kontaktupplysningar. Visa aktiviteter och anslut elektronisk anmälan I aktivitetskalendern kan organisationens aktiviteter visas både de som är för hela organisationen och de som är avdelnings- eller gruppspecifika. En aktivitet kan valfritt anslutas till elektronisk anmälan så att administratören och/eller användarna kan se vem som har anmält och avanmält sig. Få överblick över alla användare och gör utdrag till telefonlistor Alla användare av intranätet får eget stamkort med namn och kontaktupplysningar samt ytterligare önskade fält (titel, geografisk placering m.m.). Användarstamkortet är dessutom behörighetsstyrt, så användarna själva kan underhålla olika fält (t.ex. utbildning, intressen, kompetensområden). Vid tilläggsköp av AD-integration kan användarstamkortet underhållas direkt från befintligt AD. Medarbetardatabasen är sökbar och kan användas som en telefonbok, men det går också att göra utdrag av telefon- och e-postlistor till en given sida på intranätet. Målinriktad information till avdelningar och grupper Avdelningar, grupper, team, projektgrupper m.m. kan upprättas i den inbyggda avdelnings- och gruppstyrningen. Det gör det enkelt att målinrikta informationen till respektive avdelningar och grupper. Därutöver går det att göra en presentation av avdelningen eller gruppen på intranätet som antingen underhålls manuellt eller via de grupper som redan är upprättade på nätverket (detta kräver tilläggsmodulen ADintegration). 4 16

5 Behörighetsstyrning Målgrupper Personanpassning AD-integration Nätverksintegration Autentisering Best bets Sökresultat Sökord Hitta inlägg Bilddatabas Mediedatabas Bildarkiv Blogg Sociala nätverk Web 2.0 Custom search areas Sökmråden Valda sökning Datautdrag SQL-utdrag Utdrag Håll ordning på behörigheterna Behörigheterna i IntraNote Portal Server är uppdelade i följande kategorier: Upprätta, Redigera, Ta bort, Läs och Redaktör. Det ger de överordnade administratörerna möjlighet att delegera lokala administratörsuppgifter i form av redaktöruppgifter. Behörighetsstyrningen sker på gruppnivå och kan styras manuellt eller automatiskt genom tilläggsköp av modulen AD-integration. Höj kvaliteten i sökningen med Best Bets. Best Bets ger dig möjlighet att markera inlägg som är särskilt viktiga, genom att koppla ett speciellt sökord till inlägget. Det höjer kvaliteten på sökresultatet då användarna själva kan bestämma vid vilka sökord deras inlägg ska visas och komma upp. Best bets gör att du kan dirigera användarna direkt vidare till en särskild dashboard utifrån sökresultatet. Det gör du genom att skapa ett inlägg som beskriver dashboarden och lägger sedan till Best Bets sökord. När en användare skriver ett dessa ord i en sökning, kommer inlägget dyka upp överst i sökresultatet. Lyft intranätet visuellt med centralt lagrade bilder och grafik Bilddatabasen ligger som en flexibel mappstruktur i intranätet varifrån ni kan styra och redigera bilder och grafik och knyta dem till sidor och inlägg. Med bilddatabasen behöver ni bara hålla ordning på bilder och grafikfiler på ett enda ställe centralt på intranätet. Filerna arkiveras i en mappstruktur som byggs upp efter eget val antingen i list- eller miniatyrvisning. Härifrån kan ni skicka, hämta och redigera bilderna till intranätet. Blogg på intranätet Medarbetarna kan blogga med den inbyggda bloggfunktionen. Sidomallarna hjälper till att göra upprättandet enkelt och snabbt. Definiera sökfält med custom search areas Med Custom search areas kan du själv definiera de sökområden som ska finnas i IntraNote Portal Server. På det sättet kan du göra sökningen enklare genom att på förhand välja ut specifika sökområden, vilket skapar bättre möjligheter för användarna att hitta den information de söker. Med Custom search areas får du bättre förståelse för sökningar bland användarna, eftersom fler lättare kan förstå sökning i personalhandboken än sök i infobasen. Gör datautdrag för vidare behandling Via SQL Views kan ni dra ut data i ett Excelark för vidare behandling. Det kan exempelvis vara en kundlista, en nöjdhetsundersökning (Poll) eller annat. 5 16

6 Dokumentarkiv: Infobas Dokument Dokumentarkiv Dokumentstyrning Utforskare Navigeringsträd Mappar Vanliga frågor Handböcker Infobas Dokumentrevision Uppgiftssystem Översikt över egna dokument Uppdatering Personanpassning Google Gadgets Online Google-program Integration med Google Image Map Editor Bildlänk Samla alla dokument centralt i dokumentarkivet I ett gemensamt dokumentarkiv, också kallat Infobasen, samlas alla dokument centralt i ett navigeringsträd i stil med den trädstruktur man känner från Windows Utforskaren. Det gäller både text, bilder, ljud, video, e-postmeddelanden och skannade dokument. Dokumentens tillgänglighet är naturligtvis behörighetsstyrd. Dessutom kan ni, med installation på MS SQL Server, söka i innehållet av bifogade filer av typen: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, HTML, text och PDF. Genom ett tilläggsköp av MS Office-modulen kan Word och andra Office-program användas som redigeringsverktyg (editor). Ni kan upprätta ett obegränsat antal mappar och nivåer. Mapparna kan innehålla dokument, referenser till dokument i andra mappar och referenser till andra ärenden, som ligger på helt andra ställen i trädstrukturen. På så sätt kan man upprätta logiska kopplingar tvärs över trädet. Få uppdaterad information med revision Dokumentrevisionen ger överblick över de dokument som ska uppdateras. Intervallerna sätts upp individuellt, men kan också påföras automatiskt utifrån dokumenttyp. En praktisk funktion som gör att alla dokument uppdateras löpande. Integrera Google-program i intranätet Google Gadgets är små onlineprogram från Google som enkelt kan sättas in på vilken som helst sida på intranätet. Exempel på Google Gadgets är valutaomräknare, väderprognos, YouTube Video-sökning, Wikipediasökning, världsklockan, kalkylator, Facebook Notifications, World Webcams, citat, Flickr-bilder m.m. Visualisera era arbetsrutiner med hjälp av Image Mapping Med Image Mapping kan man sätta flera länkar på samma bild. Det används t.ex. vid visualisering av arbetsrutiner där varje process i arbetsrutinen ska peka på vart sitt dokument. 6 16

7 Jubileer och födelsedagar Bemärkelsedagar Kalender Multikalender Kommentarer Diskussion Debatt Dokumentanteckningar Kompetenslista Kompetenskort Cv-databas Kontorsplan Översiktskarta Medarbetarplacering Kryptering Säkerhet Säker åtkomst utifrån Layout och design Grafisk visning Corporate identity Style sheet Dashboards Web parts CSS Länksamling Länkar Länkbibliotek Vem ska firas i dag? Visar jubileer och födelsedagar för alla användare eller bara för utvalda. Funktionen tar fram data från fälten Anställningsdatum och Födelsedatum på användarstamkortet. Skapa överblick över begivenheter med kalender på intranätet Upprätta ett obegränsat antal kalendrar med undergrupperingar. Det kan t.ex. vara specifikt till platser för avdelningar, grupper, team och projekt, där en samlad kalender kan skapa överblick över de aktuella begivenheterna. Skapa debatt på intranätet Intranätet har plats för ett obegränsat antal debatter, och dessutom kan ni öppna upp för att användare kan kommentera på enskilda inlägg. Det går också att diskutera i en debattråd på varje dokument och inte bara på ett generellt diskussionsämne. Få överblick över organisationens kompetenser Med kompetenslistan är det enkelt att hitta rätt medarbetare till en uppgift eller att sätta ihop en projektgrupp utifrån bestämda kriterier. Kompetenslistan baseras på användardatabasen och innehåller cvinformation inklusive ansvarsområden, projekttillhörighet, erfarenhet, utbildning, vidareutbildning, kurser, förtroendeuppdrag och yrkesnivå. Se kontorsplaner på intranätet Kontorsplanen ger en skiss över det kontor en given användare är knuten till. Kontorsplanen är en del av användardatabasen. Säkerhet med krypterade URL Alla URL är som standard krypterade i IntraNote Portal Server. Det betyder att oauktoriserade inte kan tilltvinga sig åtkomst och att säkerheten på det hela taget är i topp så att känsliga dokument inte kan hamna i fel händer. Utforma ert intranät så att det matchar organisationen Med IntraNote Portal Server följer ett antal redskap och mallar som gör att intranätet kan ges rätt stil och formges. Det betyder att intranätet kan anpassas så att det layoutmässigt överensstämmer med organisationens övriga kännetecken när det gäller färger, logotyp m.m. Intranätet kan också anpassas så att det avspeglar en befintlig webbplats för att skapa en ensartad och integrerad kommunikation. Skapa samband med länkar Intranätet understöder länksamlingar som underhålls på inläggsnivå. Länkar kan både upprättas internt (dvs. till andra inlägg, andra översiktspaneler, olika medarbetare) och externt till t.ex. webbplatser. 7 16

8 Mallar Webbplatser Child webs Undersidor Metadata Nyckelord Ämneslista Ämnessystem Taxonomi Arkivskåpsnyckel Nyhetskanaler Abonnemang Personanpassning Organisationsdiagram Närmaste chef Organisationsträd Organisationstillhörighet Kom snabbt igång med fördefinierade mallar Mallar (Child web) ger dig sidor som på förhand är uppbyggda med informationsstruktur och uppsättning av innehållsfönster (web parts). Mallarna kan användas ett obegränsat antal gånger som en genväg att upprätta nya intranätsidor. Ni kan också själva upprätta ett obegränsat antal mallar (Child web). Ge information metadata och hitta den lätt igen Metadata är populärt sagt information om information. Det är ett sätt att förstärka information, t.ex. dokument och bilder, med extra upplysningar. Det kan vara användbart vid informationssökning. I IntraNote Portal Server kan ni förstärka innehåll med metadata. Man kan välja mellan följande kategorityper av metadata: Lista: Här kan ni upprätta en värdelista varifrån användaren kan välja ett av många fördefinierade alternativ. Fritext: Här kan ni upprätta ett textfält där användaren senare kan skriva in valfri text. Nyckelord: Här kan ni upprätta en värdelista varifrån användaren senare kan välja ett eller flera av många fördefinierade alternativ. Numerisk: Här kan ni upprätta ett sifferfält där användaren senare kan skriva in heltal eller decimaltal. Datum: Här kan ni upprätta ett datumfält där användaren senare kan skriva in valfritt datum. Genom att använda metadata går det att göra specifika sökningar och sätta upp metadatafilter som framhäver den önskade informationen. Nyhetskanaler målinriktar information Nyhetskanaler är grupper på intranätet som varje användare kan anmäla sig till och därmed få läsbehörighet till utvalda nyhetsområden av särskilt intresse. Det kan också vara administratören som upprättar tvungna grupper, som t.ex. avdelningar, yrkesområden eller geografiska placeringar. Därmed är det bara de användare som är anmälda till en given grupp som får gruppens nyheter. Se ett enkelt organisationsdiagram i två nivåer Organisationsdiagrammet visas i en trädstruktur som bildas genom att man sätter avdelningar och grupper i förhållande till varandra och länkar till avdelning/grupplistor samt användardatabasen. Med MS Word är det dessutom möjligt att förfina detta med ett grafiskt klickbart organisationsdiagram. 8 16

9 Projektrum Grupperum Redigerare Redigeringsverktyg Writer Verktyg till upprättande av dokument Sitemap Automatisk sitemap Innehållsöversikt Statistik Statistikfunktion Utökad statistikvisning Sökning Sökmotor Hitta dokument LAN-sökning Sökmotor Nätverk och mappar Tidsstyrd publicering Automatisk arkivering Optimera samarbetet i grupper och projekt med projektrum Sätt upp organisationens projektgrupper på intranätet både internt mellan kolleger, men också externt gentemot samarbetspartner och kunder. Projektrum ger deltagarna en samlad, avgränsad och säker plats varifrån de kan byta information. Resultatet är ett effektivt och resursbesparande informationsflöde oberoende av tid och plats. Exempel på information i ett projektrum: Projektbeskrivningar Kontrakt Order Rapporteringar Konstruktionsritningar Foton Upprätta inlägg med användarvänlig redigerare Redigeraren är ett verktyg för redigering som, liksom en Wordredigerare, enkelt gör att ni kan upprätta inlägg och dokument och automatiskt sparar dem i HTML-format. Redigeraren innehåller funktioner som stavkontroll (på flera språk), insättning av text från Word, tabeller, upphöjd/nedsänkt skrift, bilder, symboler, färger, fontstorlek, avsnittsformatering, punktuppställning, sifferuppställning, bokmärken, klocka, datum, hyperlänkar, bifogade filer m.m. Få överblick med sitemap En sitemap länkar till alla sidor och all information på IntraNote Portal Server på de första tre nivåerna. En sitemap är ett bra sätt att ge användarna en översikt och göra navigeringen enklare i ett omfattande innehåll. Få statistik över hur många som läser inläggen Samtliga inlägg och dokument är kopplade till en statistikfunktion, så ni på varje inlägg kan se hur många som har läst ett givet inlägg. Ni kan också se en utökad visning som upplyser vem som har läst ett inlägg och när. Dessutom kan ni få en generell onlinestatistik med upplysningar om visningar på dagar, veckor, månader, typer av webbläsare m.m. Sök på intranätets information samt på nätverk och i mappar Intranätet har en effektiv sökmotor som gör det enkelt att hitta relevanta dokument. Ni kan välja att göra antingen en standardsökning eller en utökad sökning. Därutöver kan ni välja att söka på ett eller flera ord i villkorlig eller bunden ordningsföljd. Ni kan också låta sökfunktionen göra fritextsökning på filer som ligger på nätverksdrev och mappar, och som inte har kommit på intranätet (ännu). Städa upp i gammal information Alla inlägg kan kopplas till ett datum för upprättande och ett utgångsdatum samt eventuell arkivering eller revision. Det anges också vem som senast har rättat i inlägget. Administratören kan bestämma utgångsdatum på varje mapp, så det blir lika för alla medarbetare, eller låta det vara en individuell uppgift. 9 16

10 Video Film Wiki Internetencyklopedi Uppslagsverktyg Skapa extra liv med film på intranätet Skicka era egna filmer, eller filmer från källor som t.ex. YouTube, och visa dem på intranätet. Med installationen av IntraNote Portal Server följer ett virtuellt drev dit ni kan överföra era filmer. Bygg upp Wiki på intranätet Wiki-funktionen i IntraNote Portal Server är en enkel funktion som fungerar på liknande sätt som den välkända internetencyklopedin Wikipedia. Med Wiki kan medarbetarna bygga upp sin egen Wiki med information av relativ statisk karaktär. Det kan t.ex. vara rutiner, manualer, personalhandbok m.m. som kan användas som ett slags uppslagsverk. Wiki-mappar på intranätet kan innehålla inlägg i både html och Word

11 IntraNote Portal Server TILLÄGGSMODULERNA har ett sortiment av över 20 olika tilläggsmoduler till standardpaketet. Med tilläggsmodulerna kan ni sätta ihop precis det intranät ert företag behöver. AD-integration Användarstyrning Nätverksintegration Agenda Mötesagenda Mötesprotokoll Arbetsflöde Versionsstyrning Godkännandeprocedur AD-integration gör att användarna automatiskt synkroniseras med Active Directory Utöver synkroniseringen till AD tilldelas användarna single sign-on, så de obemärkt loggar in på intranätet med samma inloggningskod som används på befintliga AD-nätverk. AD-integration använder data från Active Directory, så upprättade användare eller rättelser på användarna i AD automatiskt slår igenom på intranätet. På så sätt undviker man manuella dubbelregistreringar när användarlistan automatiskt hålls uppdaterad med stamdata från respektive AD och kan kompletteras ytterligare med data från t.ex. lönekontoret med hjälp av DataManager. För externa användare betyder det också att de kan logga på IntraNote Portal Server med deras AD-lösenord utan att vara inloggade på ADdomänen. Det enda som krävs är internetåtkomst till IntraNote Portal Server. Användarna kan också ändra sina AD-lösenord genom intranätet, varifrån det automatiskt skrivs tillbaka i AD. Förbered och skriv protokoll från möten på intranätet Agendamodulen utnyttjar intranätets egenskaper till att automatiskt och strukturerat fördela upplysningar till relevanta målgrupper. Modulen kan allt efter önskad flexibilitet automatiskt ta upp nya punkter med kommentarer och ev. bilagor ända fram till mötets början. Noteringar och protokoll kan skrivas direkt under mötet i modulen som sedan skickar ut ett autogenererat protokoll till mötesdeltagarna. Det ger effektivitet när agendor och protokoll med ett par klick skickas runt i organisationen. Sätt upp rutiner för hanteringen av godkännande Arbetsflöde är ett tillägg till modulen Versionsstyrning. Arbetsflöde sätter upp konsekventa procedurer i processer, där t.ex. dokument ska godkännas av flera inblandade parter. I varje arbetsflöde tilldelas varje deltagare en roll så att det finns en tydlig fördelning mellan vem som bara ska läsa ett inlägg, vem som ska läsa och kommentera inlägget, vem som ska godkänna inlägget och vem som slutligen ska godkänna inlägget innan det kan publiceras till intranät och/eller internet. Genom hela arbetsflödet kan inlägg kommenteras, avvisas eller godkännas. Dessutom kan inlägg markeras med uppföljningsflagga i olika färger precis som i Outlook

12 Bokning Konferenslokaler Projektor Mat och dryck DataManager Datautväxling Dataintegration Dokumentsynkronisering Synkronisering med nätverksdrev Versionsstyrning ERP/ekonomi ERP-integration Ekonomisystem Extranät Externa intressenter Webbaserad plattform Få överblick över vad som är reserverat, när och av vem Med bokning kan ni i en enda integrerad arbetsrutin boka en resurs under en bestämd tid. I översikten framgår det om resursens status är bokad eller ledig. Är resursen ledig kan ni göra en reservation för den önskade tiden. I samma arbetsrutin kan ni också lägga till fler resurser, som t.ex. konferenslokal, projektor och eventuell mat och dryck. DataManager importerar, exporterar och integrerar data mellan era lösningar DataManager är ett integrationsprogram som hämtar, konverterar och bearbetar data från olika källor och i olika format, t.ex. CSV, XML, Webservices, FTP m.m. Med DataManager skapar ni integration mellan IntraNotes lösningar och era övriga it-system, det kan t.ex. vara data från ekonomisystem eller databaser. Synkronisera ditt nätverksdrev och intranät, så filerna alltid är uppdaterade Med dokumentsynkronisering sparar ni tid och säkrar samtidigt att filer inte ligger i olika versioner på nätverksdrev och intranät. Varje ändring i en mapp eller fil, som har skickats till intranätet, slår igenom i IntraNote Portal Server. Det vill säga att om ett dokument upprättas, ändras eller tas bort i LAN-mappen blir det automatiskt uppdaterat på intranätet. Med dokumentsynkronisering kommer det därför alltid vara de senaste dokumenten som användarna har tillgång till på intranätet, och det bidrar till slå vakt om kvaliteten i företagets dokumentation. Exempel på dokument kan vara prislistor, produktblad, processbeskrivningar, kvalitetshandböcker, personalhandbok m.m. Integrera intranätet med företagets ekonomisystem. ERP-integrationen gör så att data underhålls löpande i ekonomisystemet, men kopieras till intranätet där det finns tillgängligt för medarbetare som har behörighet att se dem utan att först behöva logga in sig i ekonomisystemet. Den nyaste och mest relevanta informationen finns på så sätt att tillgå med ERP-integration för medarbetare genom intranätet genom förberedda gränssnitt för markerade gängse system. Både till nya och äldre versioner av till exempel Dynamics NAV, Dynamics AX, Navision, Concorde XAL & C5, KMD OPUS m.fl. Håll tät kontakt med era närmaste externa intressenter Där intranätet vänder sig internt till alla medarbetare, är extranätet onlineplattformen som ger tät kontakt till era närmaste externa intressenter. Extranätet är en webbaserad och säker plattform för förmedling och utväxling av kunskap och information mellan en organisation och dess externa intressenter, som t.ex. leverantörer, kunder, partner, dotterbolag, franchisetagare, styrelser, aktieägare, intressekretsar både i landet och utomlands. Extranätet innehåller samma grundfunktioner som intranätet och är också baserat på IntraNote Portal Server

13 Forum Debattforum Debatt och dialog Helpdesk Kundservice Support IntelliForms Elektroniska formulär Blanketter IntraBook Kontaktinformation Medarbetarinformation Mobiltelefon Kalenderintegration Exchange Notes Mobile Web Access Mobil åtkomst Smart Phones Skapa dialog och debatt med Forum. Komplettera ditt intranät med ett forum där dina användare kan debattera i ett användargränssnitt som liknar det de känner igen från andra debattfora och som utgår från Infobasen. Modulen forum möjliggör också en utvidgad statistik och en debattöversikt, så att du snabbt kan få en överblick över alla pågående fora och debatter, samt enkel och snabb tillgång till en debatt. Utöver det kan du följa med i statistiken över antalet inlägg och visningar av debatten och varje inlägg markeras med läst/oläst. Rapporterings- och styrverktyg Helpdesk är ett styrverktyg till supportfunktioner där många uppgifter ska styras och koordineras. Status och ansvar på ett konkret ärende kan alltid ses av både avsändare och medarbetare på kundservice. Ni får bland annat överblick över snabbärenden genom att överskridna ärenden automatiskt får en annan textfärg. Därmed framträder de när alla väntande ärenden visas i en överskådlig lista. Dynamiska formulär på intranätet Effektiviserar arbetsprocesser vid hantering av semester, anmälningar, avräkningar och andra registreringsprocedurer via elektroniska formulär. Med IntelliForms kan ni upprätta dynamiska formulär som medarbetarna fyller i på intranätet och som automatiskt registreras i en databas eventuellt för vidare databehandling i andra program, t.ex. Excel eller Reporting Services. Få tillgång till medarbetar- och kontaktinformation på din mobiltelefon Med IntraBook kan du snabbt och enkelt importera medarbetare och andra viktiga kontaktpersoner från ert intranät och över till din iphone eller Androidtelefon. Det gör att du alltid kan få fatt i viktig kontaktinformation när du behöver den, även om du är ute och reser eller i andra sammanhang där du inte har din dator i närheten. Samla information från kalendrar i hela organisationen Med integrationen blir alla kalendrar (Exchange eller Notes) grafiskt presenterade på intranätet från valda delar av organisationen. Dessutom presenteras varje medarbetares personinformation tillsammans med hans eller hennes kalender i IntraNote Portal Server. Är en kollega upptagen, på semester, sjuk, ledig eller arbetar hemma? All denna information kan ni snabbt få tillgång till via intranätet. Och överblicken, där ni alltid kan se var medarbetarna befinner sig och vad de gör. Ge åtkomst till intranätet via mobiltelefonen Mobile Web Access är ett webbaserat intranät på mobiltelefonen som är baserat på standardfunktioner i IntraNote Portal Server. Det behövs därför inte ytterligare upplärning av varken administratörer eller redaktörer. Användarna loggar på systemet via sina webbläsare på mobiltelefonen och har därifrån åtkomst till intranätsidor som är anpassade till den mobila enheten. Den mobila enheten ska ha en webbläsare med åtkomst till intranätet

14 MS Office-integration Word Editor PowerPoint Excel NemID Logga in utanför nätverk Notes synkronisering Lotus Notes Outlook-integration E-postarkivering Skriv, redigera och bifoga inlägg i Word på intranätet Med Microsoft Office-integration till intranätet kan ni upprätta och redigera text och dokument i Word direkt på intranätet. Ni kan också öppna, redigera och spara bifogade Excel- och PowerPoint-filer direkt på intranätet. Ni behöver därmed inte känna till HTML, och ni behöver inte först öppna Office-paketet eller Word utan kan använda alla formateringsmöjligheter som ni känner från Word. Office-integrationen konverterar automatiskt dokumenten till HTML och gör dem snabbt och enkelt tillgängliga. Öppna skriv spara: Det hela sker i webbläsaren med fullt funktionsdugliga dokumentbehörigheter och mallar. Och så innebär Office-integrationen möjlighet att arbeta med mallar. Mallarna kan behörighetsstyras och göras obligatorisk, beroende på de enskilda mapparna i infobasen. Det gör att det går att skapa en ensartad presentation på intranätet. Intranätåtkomst utanför det administrativa nätverket Med modulen NemID kan ni ge externa användare åtkomst till företagets intranät eller extranät med sina personliga NemID. Det sker som hos så många andra system som använder NemID genom att inloggning till NemID är inlagt på IntraNote Portal Servers inloggningssida. Efter avslutad inloggning dirigeras användaren automatiskt vidare till intranätets eller extranätets startsida. Anpassa webbtjänster till Notes Med modulen till Notes synkronisering, kan du använda anpassade webbtjänster på Notes server till att hämta avtal till användare av Intra- Note Portal Server. Avtalen visas i användarnas profil samt i en gruppkalender. Få tillgång till e-posten på intranätet E-postarkivering är en Outlook-integration som gör e-post från Outlook tillgängliga på medarbetarnas egen personliga sida på intranätet. Outlook-integrationen ger tillgång till alla Outlook-funktioner, som inkorg, kalender, uppgiftsöversikt och kontaktpersoner

15 Poll Omröstningar Opinionsundersökningar Frågesport Tävlingar Språk Språklager Utvidgat projektrum Grupprum Projektstyrning Genomför omröstningar och opinionsundersökningar på intranätet med Poll Poll är en modul för att upprätta frågeformulär och genomföra opinionsundersökningar och omröstningar på intranätet eventuellt med en visuell presentation av resultatet. Varje Poll sätts upp så urvalet användare eller användargrupper kan besvara den elektroniskt. Svarsmöjligheterna kan sättas upp som både flervalsfrågor och som textfält, och undersökningarna kan delas upp i kategorier och avsnitt. Via behörighet avgörs om alla eller bara utvalda användare har tillgång till resultaten. Det går att återanvända element från tidigare undersökningar när en ny ska tas fram och skickas ut. Det kan bland annat vara kopiering och anpassning av tidigare undersökningar eller återanvändning av de givna svarsmöjligheterna. Exempel på användning av Poll: Nöjdhetsundersökningar Val av styrelserepresentanter Arbetsplatsbedömning Tävlingar och frågesporter Omröstningar (meny, julklappar, datum för firmafest) Möt användarna på deras modersmål på intranätet En internationell medarbetarstab kräver en intranätlösning som kan hantera flera språk. Med språkmodulen kan ni välja mellan ca 30 olika språklager. Det gör att innehållet kan översättas och visas på intranätet på just det språk som är valt för varje användarprofil. IntraNote har bl.a. följande språk: Danska Polska Slovakiska Engelska (US) Tjeckiska Nederländska Engelska (UK) Finska Ryska Spanska Svenska Färöiska Italienska Norska Lettiska Portugisiska Ungerska Litauiska Tyska Slovenska Estiska Franska Kroatiska Kinesiska Utvidgad administrationshantering och projektstyrning Har ni många projektrum på intranätet kan det behövas en utvidgad administrationshantering och projektstyrning. Det kan t.ex. vara i samband med rollhantering, projektöverblick, kategorisering, hantering av utgångsdatum, arkiv m.m. Dessutom har ni också möjlighet till enkel projektstyrning med uppgifter, milstolpar och statusrapportering

16 Versionsstyrning Dokumentversioner Ge medarbetarna tillgång till de senaste versionerna Versionsstyrning ger åtkomst för alla till de senaste dokumentversionerna. Med versionsstyrning kan ett dokument bara redigeras av en person i taget, och det förebygger överskrivningar. Därutöver har ni möjlighet att rekonstruera ett ärende genom att 'spola tiden tillbaka' i elektronisk mening och se ett dokument som det såg ut i en tidigare version. Versionsstyrning kan kopplas till Arbetsflöde

IntraNote Portal Server. Intranät

IntraNote Portal Server. Intranät IntraNote Portal Server Intranät Indhold IntraNote Portal Server... 3 VI ÄR SPECIALISTER I INTRANÄT TILL SMÅ OCH STORA FÖRETAG... 3 Tio års erfarenhet av intranätlösningar... 3 Vi är med er hela vägen...

Läs mer

DocuNote. Dokumenthantering / ESDH

DocuNote. Dokumenthantering / ESDH DocuNote Dokumenthantering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRNING AV ÄRENDEN, DOKUMENT OCH E-POST... 3 Flera års erfarenhet av ESDH-lösningar... 3 Vi är med er hela vägen... 3 Snabba fakta om DocuNote...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3. Allmänt om SurveyXact

SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3. Allmänt om SurveyXact SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3 Allmänt om SurveyXact Flexibelt, webbaserat system 100% webbaserat system Inga lokala installationer av mjukvara eller kostnader för hårdvara Åtkomst via Internet

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Versionsinformation. Artvise Kundtjänst Version 2.0

Versionsinformation. Artvise Kundtjänst Version 2.0 Version 2.0 Uppdateringsinformationen beskriver nyheter, rättningar och andra förändringar i vid uppdateringen. Version 2.0 Sida 2/12 Innehållsförteckning 1 Nyheter och förändringar i kundtjänstapplikationen

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Hemsidehantering Upplägg söndag 10.30-12.30 PowerPoint: - Allmänt om hemsidan och funktionerna på hemsidedelen - Tips och råd På IdrottOnline-sida:

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Dnr: Sid: 1 / 11 Universitetsförvaltningen Informationsavdelningen Manual vanliga rapporter i Google Analytics Version 1.2, uppdaterad 2012-05-30 Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Innehåll

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Innehåll Inloggning/val av profil Behörighet Administratör Administrationsmodulen Skapa lokal struktur Registrera/redigera användare Skapa användargrupper

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda UPPHANDLINGSSYSTEM. vilja av stål. Marknadsledare på

Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda UPPHANDLINGSSYSTEM. vilja av stål. Marknadsledare på Presentation 3.0 Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda och en vilja av stål Marknadsledare på UPPHANDLINGSSYSTEM Nu ännu bättre stöd i ditt upphandlingsarbete! Nyheter våren

Läs mer

Version 3.2 A SERVICE FROM OPV

Version 3.2 A SERVICE FROM OPV 2016 - Version 3.2 A SERVICE FROM OPV INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGGA IN PÅ OPV STORAGE 3 STARTSIDA 4 MENYER 5 KATEGORIER 6 SÖK 7 LADDA NER Direktnerladdning 8 LADDA NER Kundvagn 9 NERLADDNINGSHISTORIK FÖR

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Exchangekoppling JANUARI 2012 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4 Serviceenheten TimeEdit support timeedit@gu.se INSTRUKTIONER TIMEEDIT WEB 2014-05-27 Schemawebb-användare 1 / 11 Hitta till schemawebben... 2 Sök fram ett schema... 2 Mer information om lokalen eller kursen...

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Strukturträdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hemsida 4 Redigerarläge 5 Vanliga fel 5 Strukturträdet 6 Redigera innehåll på sida 6 Lägg till undersidor 7 Navigera mellan

Läs mer

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer sida 2 av 14 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Välkommen till Projektportalen Investering.... 3 Översikt

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem

Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem Sida 1 av 14 Introduktion Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) avser upphandla produkter

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 7 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 7 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås. 2016-08-31 1 ATT LOGGA

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Digital Signage: Effektivare kommunikation Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Mobile View: Den smarta kommunikationsappen PLAYipp Manager Med molnbaserade och användarvänliga PLAYipp

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Lathund Projektmedlem Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektmedlem Jönköpingsprojektplats Lathund Projektmedlem Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. BEGREPP 4 3. ÖVERSIKT 5 4. FUNKTIONER 6 4.1. ANSLAGSTAVLA 6 4.2. AKTIVITETER 6 4.3. INNEHÅLL 7 4.4. INKORG 8 4.5. KALENDER 8

Läs mer

Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office

Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office Snabba upp granskningarundorna genom att integrera PDF-baserade arbetsflöden i SharePoint- och Office-plattformen

Läs mer

Roller i Liferay och Axiell Arena

Roller i Liferay och Axiell Arena Axiell Arena Roller i Liferay och Axiell Arena Introduktion I Axiell Arena finns det i praktiken två olika behörighetssystem ett för Liferayadministration och ett för administration av funktionaliteten

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Hur flexibel är din schema- läggning?

Hur flexibel är din schema- läggning? Hur flexibel är din schema- läggning? Hallå, det är inget fel med penna & papper Kan förbättras Automatisk backup Universell kompatibilitet Ingen installation Online handledning Stöd för fler språk Schemaläggning

Läs mer