4PS Construct för byggnation av bostäder och näringsfastigheter förbättrar dina affärsprocesser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4PS Construct för byggnation av bostäder och näringsfastigheter förbättrar dina affärsprocesser"

Transkript

1 4PS Construct för byggnation av bostäder och näringsfastigheter förbättrar dina affärsprocesser 4PS Construct - industristandarden inom byggindustri, markbyggnad, vägbyggnad, hydraulisk konstruktion och installationsteknik

2 Optimal integration med Microsoft-plattformen Målet för 4PS är att leverera mervärde till företag och aktörer inom byggindustri, markbyggnad, vägbyggnad, hydraulisk konstruktion och installationsteknik genom att erbjuda moderna IT-lösningar med fokus på att förbättra prestanda och optimera samt integrera affärsprocesser. Det kan låta som ett lättuppnåeligt mål, men vår målmarknads natur och den hastighet med vilken tekniken förändras, innebär att vägen dit är allt annat än enkel. 4PS har därför fattat det strategiska beslutet att använda Microsoft Dynamics NAV som vår tekniska plattform, då över företag använder sig av denna för att sköta sina dagliga Med tanke på Microsofts satsningar på teknik och standardiserade programvarulösningar, samt våra funktionella tillägg för byggindustri, markbyggnad, vägbyggnad, hydraulisk konstruktion och installationsteknik, är det fullständigt logiskt att 4PS inom dessa sektorer har blivit en viktig industristandard med flera tusentals användare. Idag arbetar över 200 medelstora och stora (internationella) företag inom dessa sektorer med 4PS Construct. De har varje dag nytta av fördelarna av den optimala integrationen mellan 4PS Construct och Microsoftplattformen. affärsprocesser.

3 Utvecklingar på din marknad Utvecklingarna inom byggnation av bostäder och näringsfastigheter fortsätter utan tecken på att avstanna. Till sektorns aktuella teman hör hållbart byggande, övergången från storskalig nybyggnation till småskaligt byggande och renovering, kundernas ökande inflytande, kedjeintegration samt BIM (Building Information Modelling). Utöver allt detta förväntas entreprenörer naturligtvis i allt större utsträckning bidra med mervärde till lägsta tänkbara pris. Samarbetet mellan byggföretag, kommuner och bovärdar blir också allt viktigare till följd av att byggprojekten i städerna ökar. Att det äldre befolkningssegmentet ökar skapar också förändringar inom byggnation av bostäder och näringsfastigheter. Kraven på bostäder förändras; huskoncept för unga seniorer med stor köpkraft och skyddade bostäder av hög kvalitet för äldre seniorer är bara två exempel. Dessutom blir byggprojekten hela tiden mer och mer komplexa med tanke på att kunderna numera brukar vända sig till byggentreprenören, inte bara för rent byggarbete utan också sådant som rör design, konstruktion, ekonomi samt underhåll och drift av byggnader.

4 4PS Construct: En eftertraktad lösning för kunden! Integrationen av olika applikationer innebär Kalkylering många fördelar för ditt företag. En annan Att göra kalkyler är en väsentlig del av 4PS Construct. viktig egenskap är att affärsapplikationen 4PS När du gör kalkyler har du maximal frihet i fråga Construct hela tiden ger dig djupgående och om uppställning och utseende. Vill du länka till ett omfattande stöd i fråga om funktionalitet. Vår tredjeparts kalkylpaket såsom MAP eller BidCon? Inga modulbaserade applikation stöder följande problem. processer: Projektering och planering Försäljning och marknadsföring För projekterare är det mycket viktigt att budgeten Du kan vårda dina kontakter omsorgsfullt, genom kan uppdateras och hanteras så transparent att leads och prospects visas på ett överskådligt sätt, som möjligt. 4PS har även omfattande stöd för så att du kan basera din verksamhet på information justeringar såsom utläggning på entreprenad och kring dem. Din säljavdelning får koll på säljprocessen. kontraktsförlängning. Vill du använda budgeten som Och självklart är lösningen fullständigt integrerad underlag för integrerad planering i 4PS Construct? med Microsoft Office, Outlook och SharePoint. 4PS erbjuder flera grafiska planeringsmöjligheter som gör det lättare att på ett noggrant sätt

5 hantera de olika verksamheterna inom projektet. Vill du räkna in produktionen under planeringen? 4PS ger dig självklart även den möjligheten. maskinisters och förares timmar. Platschefens skärm gör det dessutom möjligt att spara anteckningar, kvitton, klagomål, framsteg och materialbokningar. Inköp Inköpsprocessen har fullständigt internt stöd i 4PS Construct. Du kan ta fram inköpsbudgetar inifrån budgeten som anbudsförfrågan till leverantörer. Prisjämförelser låter dig enkelt jämföra regler och villkor från olika anbudsgivare. Självklart finns det möjlighet till automatisk beställning via EDI samt stöd för leverantörsutvärdering. Det finns också Fakturering 4PS Construct erbjuder flera faktureringsmetoder. Du kan t.ex. fakturera utifrån löpande räkning, fast pris med betalningsplan, avbetalningar, delbetalningar eller faktureringsplan. Godkännande av inköpsfakturor stöds till fullo. Allt är transparent från första början tack vare modulen Projektkontroll. möjlighet att länka till olika leverantörer. Du kan även sköta lagerhantering inifrån modulen, exempelvis med hjälp av streckkoder på lagret. Kundhantering Funktionen kundhantering låter dig organisera en lista med kontraktsförlängningar för olika köpare (fastighetsnummer). De nya budgetarna för förlängda projekt skapas utifrån dessa listor, som även kan användas som underlag vid fakturering. 4PS Construct har en omfattande funktion för hantering av klagomål, där klagomål kan protokollföras på ett transparent sätt efter projekt, husmodell eller ägare. Ett projekt kan omfatta olika husmodeller. När man skapar ett fastighetsnummer kan man kopiera information såsom byggnadspris, schema för delarbete osv. direkt från husmodellerna. Platschefens journal När en platschef protokollför data är utgångspunkten alltid projektet. Platschefen kan endast välja bland sina egna projekt och behöver därmed inte filtrera bort överflödig information. När timmar protokollförs beräknas all övertid, restid och milersättning automatiskt i enlighet med arbetstidsavtal. Maskintimmar kan protokollföras samtidigt med personalens timmar, inklusive

6 Projektkontroll Med projektkontroll kan du spåra projektens status när som helst. Du kan också bläddra tillbaka och se tidigare statusrapporter. Den här modulen ger dig både en översikt per projekt samt detaljerad information per kostnadsobjekt. Du kan bland annat utföra kontroller efter huvudprojekt, delprojekt, kostnadstyp, kostnadsställe, kontraktsbelopp, PIA, delresultat, förloppsstatus och prognoser. Standardledningsinformation, översiktsvy samt ledningsöverblick finns att tillgå. Projektuppföljning Projektuppföljning omfattar följande: Information om faktiska timmar, tidkort, avräkningsbesked, förloppsstatus och prognoser om projektet från platschefen eller projektledaren. Projektinformation kan matas in från webbportal eller direkt i 4PS. För tidkort finns många möjliga alternativ. Modulen omfattar bland annat normala timmar, övertidstimmar, registrering av ledighet samt extern personals timmar, direkta timmar, indirekta timmar och kontroller. 4PS Construct ger dig alternativet att visa resultatläget och inkludera det i resultatrapporter baserade på prognosresultat och förloppsstatus. På det här sättet kan du generera ett slutresultat för varje projekt. Ekonomiadministration De djupgående och omfattande funktionerna som skräddarsytts för sektorn innebär att din ekonomiavdelning kommer att gilla arbetet med 4PS Construct. Hanteringen kan konfigureras för enskilda företag liksom för holdingföretag och

7 byggkonsortier, med eller utan internkonton. Även minimeras. Den mobila applikationen kan användas behovet av integration med olika löneapplikationer både med och utan uppkoppling. har tillgodosetts. Integration med Microsoft SharePoint Dokumenthantering När du väljer Microsoft-plattformen och 4PS väljer du Dokumenthantering är en extremt viktig modul som en integrerad och nyskapande lösning som du kan används av många personer inom samma projekt. använda hur du vill och när du vill. Det handlar inte bara om dokument som framställs av din personal utan också om dokumenten du får från Med Microsoft SharePoint kan du bland annat kontakter och partnerföretag. 4PS Construct låter dig hantera dokument och publicera dem på internet komma åt och överblicka alla relevanta dokument och/eller företagets intranät. 4PS Construct låter dig i hela arbetsprocessen. Vill du även ge din kund också varje vecka lägga upp kontrollistor i HTML- åtkomst till dokument och information? 4PS erbjuder format på SharePoint-portalen. Detta gör det möjligt flera portaler för detta samt fullständig integration för personer med rätt ansvar och behörighet att tillgå med Microsoft SharePoint. informationen. Det kan även röra sig om dina kunder. Maskinadministration För varje nytt projekt inom ett företag kan man Funktionaliteten för maskinhantering är en väsentlig dessutom skapa en projektportal där alla relevanta del av 4PS Construct. Den här modulen har tagits sekretessbelagda dokument från projektet i fråga fram för att hjälpa dig att hantera och underhålla finns tillgängliga. Om någon redigerar ett dokument dina maskiner, utrustning och verktyg. Den ger dig en checkas dokumentet ut och man kan se vem som enkel metod för att registrera maskiner/verktyg samt har redigerat det och om det har återlämnats. koppla dem till projekt, utföra inspektionskontroller 4PS Construct kan automatiskt placera och hantera maskiners värdeminskning. Både publiceringsinformation på SharePoint-portalen logistiska aspekter (hyresorder, placering, planering, och denna kan sedan kompletteras med eller utan transport, uthyrning osv.) och ekonomiska resultat uppkoppling. När informationen har återförts till (kostnader och intäkter) stöds fullständigt. portalen kan 4PS Construct automatiskt bearbeta den Testutrustning, materialguider via internet samt igen. handterminaler har integrerats i modulen. 4PS Mobile Fler och fler kunder ber oss om mobila servicelösningar. Dessa används bl.a. för att överblicka serviceteknikers tillgänglighet och resultat. 4PS Mobile är en fältserviceapplikation som låter dig skicka serviceordern till teknikern på elektronisk väg. Teknikern kan snabbt och enkelt fylla i serviceordern på sin handhållna enhet och uppge antal timmar som lagts ned samt vilka material som har använts. Informationen som fylls i finns sedan omedelbart tillgänglig i 4PS Construct. Det innebär att du kan skicka dina fakturor snabbare och att risken för fel

8 VolkerWessels VolkerWessels är en företagsgrupp med anställda inom 125 aktiva företag med kontor i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Canada och USA. De är specialister på att genomföra omfattande projekt inom husbyggnad, allmännytta, industri, civilsektor, järnväg, nätverksinfrastruktur, telekommunikation och trafik. Strukton Struktons mål är att erbjuda lösningar som motsvarar behoven hos både kunder och slutanvändare samtidigt som samhällets behov i stort tillgodoses. Företaget har genomfört omfattande byggnadsprojekt i Nederländerna och erbjuder även väg- och vattenbyggnad, industribyggnation, järnvägsunderhåll och renovering samt anläggningsentreprenad. VKB Groep Med sina mer än 350 anställda har VBK som fokus att leverera projekt inom byggbranschen. Företaget är huvudsakligen inriktat på avlopps- och vattensystem, små och stora husbyggnadsprojekt samt allmännytta, men erbjuder även underhåll och modernisering av byggnader och strukturer. Ter Steege Groep Ter Steege är en företagsgrupp bestående av mer än 30 företag som erbjuder alla slags tjänster för byggnadsindustrin. Med en årsomsättning på 200 miljoner euro och 900 anställda spelar gruppen en betydande roll inom byggnadsindustrin, byggmaterialbranschen och anläggningsentreprenad i Nederländerna. Heembouw Heembouw bygger kommersiella byggnader och bostadshus men tar sig även an större renoveringsprojekt och erbjuder serviceavtal efter färdig implementering för att leverera ett komplett paket. Med sina interna arkitekter, hantverkare och projektledare, som alla är helt inriktade på att leverera resultat av högsta kvalitet, har företaget ett mycket brett kompetensspektrum. Heilijgers HEILIJGERS är ett dotterbolag till Royal BAM Group som erbjuder planering, byggnation och underhåll som skräddarsys efter kundernas behov. Oavsett om det handlar om att planera och bygga storskaliga kontorsbyggnader eller större köpcentra står kundernas krav alltid i centrum. URSEM Ursem är ett byggföretag för industrin med 150 anställda som är inriktat på konstruktion med IFD-teknik och leverabler. Företaget erbjuder komplett service och använder en kombination av traditionella metoder och den mest sofistikerade teknik för industribyggnation som finns för att leverera modulbaserade system för alla användningsområden. Ooms Ooms Avenhorn erbjuder sina kunder en kombination av väg- och vattenbyggnadstjänster, infrastrukturtjänster och byggtjänster för industrin. Gruppen är huvudentreprenör i projekt av alla storlekar och är specialiserad på att leverera hållbara, miljömedvetna byggnader.

9 Microsoft och 4PS: En unik affärsmodell Modern teknik som skräddarsytts för sektorn i fråga är en grundförutsättning för att man ska kunna erbjuda informationstjänster av högsta klass och lyckas väl i sina projekt och med sin verksamhet. Detta ställer samtidigt höga krav på företagets IT- och programvarupartner, som måste vara fullt medveten om egenheterna, arbetsmetoderna och företagskulturen inom sektorn. Itero och 4PS kan din marknad utan och innan, har sina rötter där och är helt inriktade på företag inom entreprenadbranschen med bygg/anläggning, infrastruktur, installation och maskinuthyrning. Tack vare den erfarenheten har vi kunskapen som krävs för att ta steget från IT-krav till applikationer som är perfekt anpassade till entreprenörer inom din bransch. Itero är både en marknadsaktör och ett teknikföretag. Vi arbetar nära kunden för att anpassa och utveckla en så bra lösning som möjligt och som uppfyller alla krav från både användare och bransch. Tillsammans med Microsoft ser vi till att våra kunder ständigt får ta del av marknadens senaste produkter och tekniska innovationer. Vår affärsmodell är unik. Genom att använda programvaran Microsof Dynamics NAV som grund kan vi fokusera helt på att utveckla funktionaliteten för företag inom entreprenadbranschen. Resultatet är en modern och flexibel IT-lösning som dessutom levereras med kontinuitetsgaranti från Microsoft. Itero AB Prästgårdsgatan Mölndal T E I

10 4PS Construct för byggnation av bostäder och näringsfastigheter förbättrar dina affärsprocesser 4PS Construct - industristandarden inom byggindustri, markbyggnad, vägbyggnad, hydraulisk konstruktion och installationsteknik

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne Affärs- och Personalsystem SoftOnes system finns tillgängliga både

Läs mer

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda SIDAN 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 INNEHÅLL, DEL 1 DEN BÄSTA LÖSNINGEN

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION trimit konfigurator 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet M a m u t M a g a z i n e S o m m a r 2 0 1 0 E t t k u n d m a g a s i n s o m f ö r e n k l a r d i n v a r d a g Är du redo för Molnet? Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter Microsoft

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Svenska Elnät berättar om TimeApp

Svenska Elnät berättar om TimeApp TimeApp - Mer än bara tidredovisning på nätet www.timeapp.se/magazine 0150-506 15 Sponsrar idrotten sida 3 Mångfunktionellt system sida 4-5 Kort om kundnyttan sida 2 TimeApp i storformat sida 8 Svenska

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 This material is for informational purposes only. Microsoft Business Solutions ApS disclaims all warranties and

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden?

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden? PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015 Vill du uppleva skillnaden? INDEX TIPS - navigera med hjälp av länkar i pdf Inledning Välkommen till Continia Software Sida 3 Differentierad prissättning baserad på antal

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer