Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap"

Transkript

1 Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av kraven på metodkunskaper under målet för färdighet och förmåga, kandidatexamen. NV betecknar i kriterierna för naturvetenskapliga huvudområden och SV kriterierna för samhällsvetenskapliga huvudområden. Huvudområdet Geografi ska möta båda kraven. Som samhällsvetenskapliga huvudområden har vi grupperat Ekonomisk geografi, Humanekologi, Kulturgeografi, Samhällsgeografi och som naturvetenskapliga Atmosfärsvetenskap och biokemiska kretslopp, Biogeovetenskap, Fysisk oceanografi, Geografi, Geografisk informationsvetenskap, Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning, Geokemi, Geologi, Geomatik, Geovetenskap, Geovetenskap/Naturgeografi, Marin geovetenskap, Naturgeografi, Naturgeografi och ekosystemanalys, Naturgeografi och kvartärgeologi, Oceanografi Mål för kandidatexamen Kunskap och förståelse visa kunskap och förståelse inom för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. studenterna god kunskap om områdets vetenskapliga grund, områdets historia och utveckling god kunskap om centrala begrepp SV god kunskap om tillämpliga metoder, såväl kvantitativ som kvalitativ metod. NV god kunskap om tillämpliga metoder, såväl kvantitativ metod som Kriterier för hög kunskap om områdets vetenskapliga grund, områdets historia och utveckling kunskap om centrala begrepp SV kunskap om tillämpliga metoder, såväl kvantitativ som kvalitativ metod. NV kunskap om tillämpliga metoder, såväl kvantitativ metod som fältarbete. fördjupad kunskap om någon del av området orientering studenterna bristande kunskap om områdets vetenskapliga grund, områdets historia och utveckling otillräcklig kunskap om centrala begrepp SV otillräcklig kunskap om tillämpliga metoder, såväl kvantitativ som kvalitativ metod. NV otillräcklig kunskap om tillämpliga metoder, såväl kvantitativ metod

2 fältarbete. väsentligt fördjupad kunskap om någon del av området god orientering om aktuella forskningsfrågor, vetenskapligt såväl som samhälleligt om aktuella forskningsfrågor, vetenskapligt såväl som samhälleligt som fältarbete otillräcklig fördjupad kunskap om någon del av området bristande orientering om aktuella forskningsfrågor, vetenskapligt såväl som samhälleligt Färdighet och förmåga visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar studenterna god förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, frågeställningar eller uppgifter god förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Kriterier för hög förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, frågeställningar eller uppgifter förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar bristande förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, frågeställningar eller uppgifter begränsad förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper studenterna god förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper begränsad förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

3 god förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. otillfredsställande förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att inom för utbildningen göra relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter användning av vetenskapliga referenser, metoder, teorier och analyser samhälleliga aspekter etiska aspekter Kriterier för hög förmåga att inom användning av vetenskapliga referenser, metoder, teorier och analyser förmåga att inom samhälleliga aspekter förmåga att inom etiska aspekter användning av vetenskapliga referenser, metoder, teorier och analyser samhälleliga aspekter etiska aspekter

4 Mål för magisterexamen Kunskap och förståelse visa kunskap och förståelse inom för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forskningsoch, visa fördjupad metodkunskap inom för utbildningen god överblick över området och förståelse för dess komplexitet god kunskap om centrala begrepp väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. god insikt i aktuellt forskningsoch väsentligt fördjupad metodkunskap inom för utbildningen och dess tillämpningar i forskningsarbete Kriterier för hög överblick över området och förståelse för dess komplexitet kunskap om centrala begrepp fördjupade kunskaper inom vissa delar av områdetinsikt i aktuellt forsknings och fördjupad metodkunskap inom för utbildningen, och mer forskningsnära metoder bristande överblick över området och bristande förståelse för dess komplexitet otillräcklig kunskap om centrala begrepp otillräckligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av områdetbristfällig insikt i aktuellt forsknings och otillräckligt fördjupad metodkunskap inom för utbildningen Färdighet och förmåga visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade studenterna god förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar, problem eller Kriterier för hög förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar, problem eller uppgifter bristande förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar,

5 uppgifter inom givna tidsramar uppgifter god förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar problem eller uppgifter bristande förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper studenterna god förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa med olika grupper god förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa med olika grupper förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper begränsad förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa med olika grupper otillfredsställande förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet studenterna hög grad av sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och eller hög grad av sådan färdighet som fordras för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och eller sådan färdighet som fordras för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet begränsad sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch eller brist på sådan färdighet som fordras för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet

6 Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att inom för utbildningen göra relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och användning och reflektion över olika relevanta referenser, metoder, teorier och analyser samhälleliga aspekter etiska aspekter hög grad av medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch inom Kriterier för hög förmåga att inom användning och reflektion över olika relevanta referenser, metoder, teorier och analyser förmåga att inom samhälleliga aspekter förmåga att inom etiska aspekter medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och inom användning och reflektion över olika relevanta referenser, metoder, teorier och analyser samhälleliga aspekter etiska aspekter låg grad av medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch inom Mål för masterexamen Kunskap och förståelse visa kunskap och förståelse inom för utbildningen, inbegripet studenterna ett mycket brett kunnande inom Kriterier för hög ett brett kunnande inom området, och förståelse för ämnets komplexitet brist på ett brett kunnande

7 såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och visa fördjupad metodkunskap inom för utbildningen området, och förståelse för ämnets komplexitet god kunskap om centrala begrepp i hög grad väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området väsentligt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och studenterna väsentligt fördjupad metodkunskap inom för utbildningen och dess tillämpningar inom forskning kunskap om centrala begrepp väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området fördjupad insikt i aktuellt forsknings och fördjupad metodkunskap inom för utbildningen, och mer forskningsnära metoder inom området, och förståelse för ämnets komplexitet bristande kunskap om centrala begrepp inte väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området inte fördjupad insikt i aktuellt forsknings och otillräckligt fördjupad metodkunskap inom för utbildningen Färdighet och förmåga visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till god förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, problem och uppgifter god förmåga att planera och Kriterier för hög förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, problem och uppgifter förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar förmåga att bidra till bristande förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, problem och uppgifter bristande förmåga att planera

8 kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar god förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom god förmåga att utvärdera sitt arbete kunskapsutvecklingen inom förmåga att utvärdera sitt arbete och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar bristande förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom bristande förmåga att utvärdera sitt arbete visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper god förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt klart redogöra för att diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper god förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt klart redogöra för att diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper begränsad förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper otillfredsställande förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och eller för att självständigt arbeta i annan i hög grad har sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och utvecklings sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och eller sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta i annan kvalificerad inte sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och eller

9 kvalificerad verksamhet arbete eller i hög grad har sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet verksamhet inte sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att inom för utbildningen göra relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och studenterna användning och reflektion över olika relevanta referenser, metoder, teorier och analyser samhälleliga aspekter etiska aspekter hög grad av medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch inom Kriterier för hög studenterna förmåga att inom göra användning och reflektion över olika relevanta referenser, metoder, teorier och analyser förmåga att inom göra samhälleliga aspekter förmåga att inom göra etiska aspekter medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och inom studenterna bedömningar med hänsyn till användning och reflektion över olika relevanta referenser, metoder, teorier och analyser bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter bedömningar med hänsyn till etiska aspekter låg grad av medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och inom

10

11 Högskoleverkets utvärdering av geovetenskap och kulturgeografi 2011 Valda mål bedömargruppens kommentarer 1 Kunskap och förståelse Kandidatexamen Visa kunskap och förståelse inom för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Områdets vetenskapliga grund inbegriper de vetenskapsteoretiska synsätt som präglat området och vilka frågeställningar som stått i fokus under olika perioder. Bedömargruppen har även konkretiserat målet genom formuleringarna i kriterierna. Magisterexamen Visa kunskap och förståelse inom för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings och Kunskap och förståelse om s innehåll och dess delområden. Fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. Kännedom och förståelse om aktuella forskningsarbeten nationellt och internationellt och om aktuella utvecklings och debattfrågor inom ämnet. På avancerad nivå ökar komplexiteten i de centrala begreppen och fenomenen samt kravet på studentens grad av självständighet i att värdera, integrera och tillämpa kunskap inom. Visa fördjupad metodkunskap inom för utbildningen Kunskap om olika metoder och dessas relevans och tillämplighet i relation till olika perspektiv, frågor och data. Masterexamen Visa kunskap och förståelse inom för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och Kunskap och förståelse om s innehåll och dess delområden. Väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 1 Begrepp som kommenterats i målen har strukits under. Understrykningar används även för att markera skillnad och progression mellan examensnivåer.

12 Högskoleverkets utvärdering av geovetenskap och kulturgeografi 2011 Kännedom och förståelse om aktuella forskningsarbeten nationellt och internationellt och om aktuella utvecklings och debattfrågor inom ämnet. På avancerad nivå ökar komplexiteten i de centrala begreppen och fenomenen samt kravet på studentens grad av självständighet i att värdera, integrera och tillämpa kunskap inom. Visa fördjupad metodkunskap inom för utbildningen Kunskap om olika metoder och dessas relevans och tillämplighet i relation till olika perspektiv, frågor och data. Färdighet och förmåga Kandidatexamen Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom tidsramar. Med problem avses problemställning, frågeställning eller uppgift. Kvalitet på förmåga att identifiera och formulera problem bedöms i relation till hur rimligt och relevant formuleringen är i relation till uppgiften (som kan vara en uppsats, pm uppgift, etc.). Förmåga att lösa problem kan inbegripa en bedömning av metodfärdighet, analysförmåga eller argumentationsförmåga. Förmåga till självständighet handlar om att dra slutsatser, framföra argument, etc. som inte är utskrivna i källor och litteratur, genom att relatera, jämföra, kontrastera och/eller syntetisera olika texter och/eller källor. Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Olika grupper kan omfatta grupper inom eller utom högskolan. Studenter kommer i kontakt med grupper utanför högskolan genom exempelvis fältarbeten och fältkurser, datainsamling för självständigt arbete eller andra studentarbeten, praktik och projekt, inbjudna föreläsare. Studenter kommer i kontakt med grupper inom högskolan genom undervisningsmoment och i muntliga och skriftliga presentationer vid seminarier exempelvis. Dessa grupper kan vara inom respektive ämne/huvudområde eller ämnesövergripande grupper. Magisterexamen Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar Den betonade skillnaden i formulering från kandidat är understruket. Frågeställning kan även läsas som problem eller uppgifter. Med adekvata metoder avses för uppgiften lämpliga metoder. Notera

13 Högskoleverkets utvärdering av geovetenskap och kulturgeografi 2011 att frågeställningar och metoder för avancerad nivå står i plural vilket indikerar ett krav på bredd. Kvalificerade uppgifter kan vara t.ex. uppsatser, PM eller fältarbeten. I övrigt samma förtydligande som för kandidat och för detta mål. Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Notera progressionen mellan kandidat och magister i termer av att det förutsätts att studenter framställer egna slutsatser och argument som dessa grundar sig på. Detta förutsätter att studenterna har förvärvat en förmåga att genom en argumentationsgång och genom kännedom om olika kunskapsfält och data komma till egna slutsatser. Olika grupper har samma betydelse som för kandidat ovan. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet Detta mål relaterar till högskolelagens skrivning att utbildning på avancerad nivå ska utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet eller för forsknings och (paragraf 9 Högskolelagen). Masterexamen Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete Bedömargruppen lyfter fram att förmågan att kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att bidra till kunskapsutveckling samt att utvärdera detta arbete är kriterierna som utgör progressionen till masternivån för detta mål. Kritiskt och kreativt förhållningssätt förutsätter en bred och djup kunskap mot vilken studenten kan reflektera över rimlighet, kvalitet, genomförbarhet etc. Kritiskt och reflektivt förhållningssätt är i stora delar överlappanden. Att bidra till kunskapsutveckling och att kunna utvärdera detta kräver att man kan omsätta sin kunskap och förståelse i eget arbete. Förmåga att tolka perspektiv, hantera metoder och bedöma data är en förutsättning för att kunna bidra till kunskapsutveckling. Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Notera att progressionen i detta mål mellan magister och master är att studenterna ska redogöra i internationella sammanhang. Internationella sammanhang innefattar internationella forskningsmiljöer och som finns på många svenska lärosäten och institutioner. Internationella miljöer kan alltså vara studenternas egen institution och naturligtvis även andra institutioner och miljöer/möten/konferenser/seminarier inom och utanför Sverige. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

14 Högskoleverkets utvärdering av geovetenskap och kulturgeografi 2011 Notera progression från magister och som utgörs av att man ska visa färdighet att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Detta mål relaterar till högskolelagens skrivning att utbildning på avancerad nivå ska utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet eller för forsknings och (paragraf 9 Högskolelagen). Värderingsförmåga och förhållningssätt Kandidatexamen Visa förmåga att inom för utbildningen göra relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Vetenskapliga aspekter: Avgöra vilken vetenskap som är relevant för frågeställning och analys de måste kunna hantera vetenskaplig kunskap och teori. De måste kunna relatera även till kunskapsförståelse inte bara praktiska problem. De måste kunna argumentera för betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt, teori, metod och analys. De måste kunna bedöma relevansen av vald vetenskaplig metod (metoden måste vara vetenskapligt förankrad) i jämförelse med andra metoder, utvärdera val av teori och tillämpad kunskap (i förhållande till andra teorier och annan kunskap), och bedöma relevansen av resultaten (i förhållande till andras resultat). Samhällelige aspekter: Studenterna måste kunna reflektera över samhälleliga konsekvenser och kunskapernas användbarhet. Reflektera över relevans och val av problemställning hur kan det påverka samhället? Etiska överväganden: 1) Etik i vetenskapen (såsom ärlighet och öppenhet) 2) Etik i samband med samhället: Inbegriper för samhället grundläggande värderingar som demokrati och människovärde. Hur påverkas samhället? Kommande generationer? Magisterexamen Visa förmåga att inom för utbildningen göra relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och Kraven på att göra etiska överväganden ökar på avancerad nivå, då tillkommer etik i forskningsprocessen, t.ex. etiska överväganden i samband med studier av individer eller grupper som är i fokus för undersökningen samt frågor om anonymitet i undersökningar eller resultat. I övrigt samma konkretiseringar som för kandidatexamen. Ytterligare värdering av progressionen framgår av kriterierna. Masterexamen Visa förmåga att inom för utbildningen göra relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och

15 Högskoleverkets utvärdering av geovetenskap och kulturgeografi 2011 Kraven på att göra etiska överväganden ökar på avancerad nivå, då tillkommer etik i forskningsprocessen, t.ex. etiska överväganden i samband med studier av individer eller grupper som är i fokus för undersökningen samt frågor om anonymitet i undersökningar eller resultat. I övrigt samma konkretiseringar som för kandidatexamen. Ytterligare värdering av progressionen framgår av kriterierna.

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3HI07 1.2.

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Mål och kriterier för utvärderingen av konstnärliga utbildningar i konsthantverk och design

Mål och kriterier för utvärderingen av konstnärliga utbildningar i konsthantverk och design Mål och kriterier för utvärderingen av konstnärliga utbildningar i konsthantverk och design Bedömargruppen har föreslagit att nedanstående examensmål kommer att användas för utvärderingen. Utvärderingen

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1594- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Historia History Ämnet historia innefattar det systematiska studiet av det förflutna. Historiker studerar alla

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 4KL09, 4K109 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-01-14 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i biologi

Utbildningsplan Masterprogram i biologi Dnr: HNT 2016/65 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i biologi Programkod: Programmets benämning: Inriktning: NABIM Masterprogram i biologi Ekologi och naturvård

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1635-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Romanska språk Engelsk benämning: Romance languages Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har

Läs mer

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Umeå Universitet Medicinska fakulteten Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) Programutvärdering, vt 2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Sammanställning

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp)

Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp) Betygskriterier för; Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp) Förväntade studieresultat (lärandemål) Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Masterprogrammet i molekylära tekniker inom na 5MT15 Inrättad av rektor 2014-06-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-06-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-12-17 Sid 2 (5) 1. Basdata

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1638-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens, Rysslands

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI12

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI12 Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI12 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet

Utbildningsplan för magisterprogrammet Utbildningsplan för magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3CY08

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetskurser, gemensamma mål och bedömningskriterier för studenter som påbörjar studier fr o m

Riktlinjer för examensarbetskurser, gemensamma mål och bedömningskriterier för studenter som påbörjar studier fr o m RIKTLINJE Gäller från och med 2015-07-01 Riktlinjer för examensarbetskurser, gemensamma mål och bedömningskriterier för studenter som påbörjar studier fr o m 2015-07-01 Rektors beslut V-2015-0144. Riktlinjerna

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1603-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Klassiska språk Inriktning: Grekiska Inriktning: Latin Engelsk benämning: Classical Languages Specialization:

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling

Utbildningsplan för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling Utbildningsplan för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling Inrättad av Styrelsen för utbildning 2008-03-19 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-03-19 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 3LM08

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin 4BI08 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-10-28

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin 4BI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4BI10 1.2.

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Dnr J 11 1162/08 Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing 1. Fastställande Examensbeskrivning

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

Riktlinjer och mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet

Riktlinjer och mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 1 (11) Dnr SU FV-3.9-2259-14 BESLUT 2015-06-02 Riktlinjer och mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet Ersätter: Riktlinjer för utbildningsplaner inom Humanistiska

Läs mer

Masterprogram Integrativ Medicin, 120 hp

Masterprogram Integrativ Medicin, 120 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Masterprogram Integrativ Medicin, 120 hp Master Programme - Integrative Medicine, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod VIMAA Tillträdesnivå Diarienummer Avancerad

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer