Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om"

Transkript

1 Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Unionens arbetsmiljökonferens 2008 De är bäst på att bedöma risker Sidorna 4-5 Avspark för avtalsrörelsen 2010, arbetsmiljöpriset, demokratin i Unionen, fråga och svar, händer i december.

2 Urban Orzolek FS i november I tre dagar, november höll förbundsstyrelsen sitt sammanträde. Den första dagen ägnades åt utbildning ibland annat EU och EG-rätt och de följande dagarna gick till att diskutera förtroendevaldas villkor, medlemstidningen Kollega och dess framtid, finans- och konjunkturläget samt A-kassans diskriminerande regelverk. Dessutom fick styrelsen en lägesrapport om Unionen i utveckling. Till stor del handlade lägesrapporten om det faktum att organisationsgraden minskar och styrelsen tittade närmare på de utmaningar som Unionen står inför. Styrelsen tog även fasta på de inriktningsmål som fastställdes på kongressen i oktober om att vi bland annat ska bygga det mest intressanta medlemskapet och vara ledande i utvecklingen av den svenska modellen. Förbundsstyrelsen tog också upp frågan om hur man löser det ekonomiska bortfallet, som i sin tur påverkar pensionen, för förtroendevalda födda 1979 och framåt. Behöver medlemmar med fackligt uppdrag t ex ta ledigt för utbildning i fyra dagar kommer det påverka pensionen (ITP). Styrelsen kommer att hitta en lösning och principen är att alla med fackligt uppdrag ska vara skadeslösa. En stor läsarundersökning om medlemstidningen Kollega presenterades och visade överlag positiva siffror. Tidningen läses och har hög trovärdighet. Styrelsen hade en vägledande diskussion som landade i att Kollega bör behålla nuvarande antal nummer per år men kanske minska i antal sidor. Ett förslag kommer att läggas fram för styrelsen och eventuellt kan det bli fråga om ett nytt styrelsemöte som ägnas enbart åt Kollega och dess framtid. Styrelsen diskuterade även dagens situation med anledning av att många varslats på kort tid och gick igenom vad regeringen sagt om inkomstskatten, bolagsskatten, sänkt arbetsgivaravgift och infrastruktur. Styrelsen vill se snabba, kortsiktiga åtgärder som här och nu stimulerar konsumtionen. Styrelsen var enig om att Unionen ska bli en mer aktiv aktör i samhällsdebatten. De frågor styrelsen vill att Unionen väcker opinion kring är A-kassan, räntan, barnbidraget och studiemedlet. A-kassans diskriminerande regelverk skapade en lång och intensiv diskussion och det är en fråga som förbundet även här måste opinionsbilda kring. Nästa sammanträde: 10 december En oersättlig kugge i avtalsrörelsen En avtalsrörelse är som en stor maskin. Innan den kan fungera så måste alla delar gås igenom noggrant. Varje mutter måste sitta på rätt plats, alla kuggar måste vara välsmorda och fungera innan man kan få hjulen att snurra. Och när man väl tryckt på startknappen så ska maskinen vara stark och drivande. Det finns en massa frågor som är angelägna just nu. Många medlemmar har varslats om uppsägningar och det finns en stor oro för att tryggheten ska urholkas eller försvinna. Genom det fackliga medlemskapet kan vi skapa trygghet i form av till exempel förhandlingshjälp och inkomstförsäkring. Men vi kan också bidra till tryggheten genom att se till att kollektivavtalen så långt det är möjligt kompletterar de skydd vi har genom lagar och förordningar. Det är tack vare kollektivavtalen som arbetsgivaren betalar in en pension och försäkring vid arbetsskada för dig. Det är i kollektivavtalens omställningsregler som det finns överenskommelser om kompetensutveckling. Det är i avtalsförhandlingar som vi kommer överens med arbetsgivarna om höjda löner. Avtalsrörelsen år 2010 är redan igång. Vi måste veta vad medlemmarna vill och tycker för att kunna utforma de krav som sedan ska presenteras för arbetsgivarna. Du som är förtroendevald är en viktig kugge i avtalsrörelsemaskineriet. Det är ju du som vet hur snacket går vid fikabordet, vad som skapar frustration och vad medlemmarna är nöjda med. Hur ser arbetstiderna, löneläget och relationerna ut på arbetsplatserna? Vilka frågor ska vi fokusera på? Vilka är de bästa argumenten för våra krav? Under december skickar vi ut en enkät för att ta reda på vad medlemmarna tycker. Alla förtroendevalda kommer också att få svara på frågor om hur avtalen fungerat. På regionråden under våren diskuteras sedan alla synpunkter och förslag. Lagom till hägg och syren så är det dags att montera ihop inriktningen på de krav som vi ska ställa i avtalsrörelsen. Och hösten 2009 spikas den plattform som våra förhandlare ska utgå ifrån vid förhandlingsborden under våren Vi måste använda våra resurser och vår styrka väl. Du och alla andra förtroendevalda är mekanikerna som skapar förutsättningar för alla dem som sedan ska sköta avtalsrörelsemaskinen framåt. Det är nu som meningen med föreningen blir tydlig: varje liten kugge är oersättlig, tillsammans kan vi komma långt. Cecilia Fahlberg förbundsordförande i Unionen hetluft Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Annette Fagerholm, , unionen.se Redaktör/formgivare Paola Felicetti, Mikael Lundström, Fotografier Lena Granefelt Illustrationer Klas Fahlén, Unionen. Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer kommer i månadsskiftet januari/februari (preliminärt). hetluft 8/08 2

3 ARBETSMILJÖ 1fråga till tre deltagare: Vad hoppas du kunna ta med dig från arbetsmiljökonferensen? Terese Andersson, Ticket Att se hur andra jobbar med dessa frågor, få en del ledtrådar om vart man ska börja någonstans. Och även att få veta ungefär vad som förväntas av mig i min roll. Anna Mattsson, IBM Jag hade inga direkta förväntningar så jag är positivt överraskad av innehållet i konferensen. På min arbetsplats finns inget arbete med riskbedömning så det finns mycket här idag som jag kan ta med mig hem och få användning av. Robert Olsen, SSAB Tunnplåt. Det finns en del luckor i min kunskap om riskbedömning så det jag hört hittills under dagen känns verkligen användbart. Ni tar en större risk än jag gör när ni åker härifrån Tina Thörner apropå att fler olyckor sker ute i allmän trafik än i motorsporttävlingar. RISKBEDÖMNING I FOKUS En rallystjärna, en moderator känd från tv, Unionens förbundsordförande och förbundets experter på arbetsmiljö samt högt uppsatta representanter för arbetsgivare. Och den röda tråden är riskbedömning på arbetsplatsen. Det är bäst vi tar det från början. Unionen hade bjudit in förtroendevalda som arbetar med arbetsmiljöfrågor till arbetsmiljökonferens på förbundskontoret i Stockholm. Konferensen har varje år ett nytt tema, och som ett led i den stora europeiska arbetsmiljökampanjen stod denna gång riskbedömning på arbetsplatsen i fokus. Och riskbedömning ur flera olika och oväntade perspektiv. För på programmet stod bland annat rallystjärnan Tina Thörner som skulle föreläsa om sin syn på att ta risker i livet och i arbetet. Intresset för konferensen var rekordstort och över 270 personer kom för att få kunskap och inspiration i ämnet. Först ut bland föreläsarna var Per-Arne Spiik från Prevent som gav grundläggande kunskap om riskbedömning i samband med förändring på arbetsplatsen. Särskild tonvikt lades på de psykosociala faktorerna och i synnerhet hur medarbetare fungerar och reagerar i olika situationer. Begrepp som hälsa och ohälsa samt kännetecken och varningstecken på detta på arbetsplatsen benades ut ordentligt. Bra riskbedömning förutsätter enligt Per-Arne Spiik: 1. Att en bra metodik utformas 2. Att en nulägesanalys samt en nylägesanalys görs 3. Att lyssna noggrant och ta människors oro på allvar Efter de inledande teoretiska grundbultarna i riskbedömning bjöds publiken på erfarenheter från ett konkret arbete med dessa frågor, nämligen sammanslagningen av HTF och Sif till Unionen. Dan Berglund på Unionen berättade om både framgångar och motgångar i arbetet med riskbedömning inför och under samgåendet mellan Det gäller att vara lite detektiv Per-Arne Spiik om arbetet med att leta och identifiera risker till oro på arbetsplatsen. förbunden. Han presenterade bland annat en användbar skala för riskvärdering som gemensamt tagits fram med arbetsgivarna under processen. Skalan hade underlättat arbetet med riskbedömning och skapat en överskådlig struktur för hur arbetet skulle prioriteras. 0 = försumbar risk, åtgärdas ej 1 = acceptabel risk, åtgärdas ej 2 = viss risk, åtgärdas inom 6 månader 3 = allvarlig risk, åtgärdas inom 3 månader 4 = mycket allvarlig risk, åtgärdas omedelbart Efter lunch sladdade bokstavligt talat den världskända kartläsaren Tina Thörner in på scenen med en riktig vitamininjektion till publiken. Det skedde i form av en föreläsning som var en blandning av erfarenheter och upplevelser både i privatlivet och i arbetslivet. Det var drömmar, motgångar, framgångar, tragedier, utmaningar och olyckor allt tillhör livet och gick att vända och använda till något positivt. Hon utstrålade en positiv energi som kunde rubba berg och den spred sig bland publiken och för ett ögonblick var känslan att det inte fanns några hinder alls i tillvaron. Budskapet: vill du uppnå någonting i livet är det bara att kavla upp ärmarna och sätta igång, ingenting är omöjligt att göra eller genomföra, men det är upp till dig själv och räkna inte alltid med uppbackning eller uppskattning. Och framförallt behövs en positiv inställning till sin omgivning, till utmaningarna på vägen mot målet och till livet i stort. Den inspirerande timmen med Tina Thörner gick fort men förhoppningsvis följde det positiva budskapet med samtliga närvarande tillbaka i vardagen. Arbetsmiljökonferensen avslutades med en paneldiskussion med Anita Odenfalk, arbetsmiljöexpert Almega, Dag Klackenberg, VD Svensk Handel, Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen, Börje Sjöholm, arbetsmiljöexpert Unionen och Ulrika Libander, arbetsmiljöombud på avdelningen Research på SCA och vinnare av arbetsmiljöpriset. hetluft 8/08 4

4 VÄRVNING Månadens värvningstips: Medlemmar värvar nya över en lunch Hans Fryklund, Unionens riksklubbsordförande på Hewlett Packard Sverige AB: Vid starten av klubbens nya webbsida och för att alla skulle hitta till denna hade vi en tävling.dengickutpåattommanskrevin sitt namn på klubbsidan var man med i en tävlingdärprisetvaren Unionen-lunch förtvå.kravetvarattmanskulletamed en arbetskompis som inte var medlem. Resultatet av detta blev: fler hittade till vår hemsida våra medlemmar värvade nya medlemmar vid en lunch. Handgriplig hjälp med anmälan Linnea Wallrim, ordförande för Unionen-klubben på Emtunga Offshore AB, i Vara och Göteborg: Vi har mellan medlemmar, ett ganska turbulent läge på företaget vilket gör att dagsnotering på antalet medlemmar ändrarsigofta!men,desenasteveckorna harvivärvattrenyamedlemmar! Vårerfarenhetärattävenomman övertygatkollegoromattdeskagåmed, så kommer de inte till skott och fixar anmälan till Unionen själva! Så vår metod har varit, och vårt tips till andra är att: sök upp de som är övertygade eller nästan-övertygade och gör tillsammans med dem en anmälan via weben! Alltså, vi gör det handgripligen tillsammans med dem! Då ser vi också att de blir registrerade på vår specifika klubb! Det är bra! Tre nya medlemmar tack vara den här approachen har vi fått på någon månad nu! Ett bra tips för andra att testa tror jag! Kampanjstatistik Här är några siffror från kampanjen som drog igång den 20/11. PERIOD: Inkommande sms: 314 Besök värvningssida unionen.se: Besök bli medlem: Cecilia Fahlberg tog krafttag för bilindustrin Cecilia Fahlbergs första uppdrag på det nya jobbet. Unionens nyvalda förbundsordförande Cecilia Fahlberg valde att ta ett krafttag för bilindustrin som ett av sina allra första uppdrag på det nya jobbet. Det skedde genom ett snabbt inplanerat besök i Trollhättan och Göteborg, med många viktiga möten med företrädare för svensk fordonsindustri i Västra Götaland. Under besöket i Trollhättan träffade Cecilia Fahlberg bl a kommunalrådet Gert-Inge Andersson, Saab Automobiles företagsledning i form av företagets VD Jan-Åke Jonsson, personaldirektör Allan Rothlind och företrädare för teknisk utveckling samt Unionens klubbstyrelse. Pressmöte utanför företagets grindar Unionens husbil, som är ett led i arbetet att finnas nära medlemmarna, stod uppställd utanför företagets grindar. Där höll Cecilia Fahlberg och Anette Hellgren, Unionens klubbordförande på Saab Automobile, pressmöte och presenterade Unionens förslag för utveckling av Västsverige och svensk bilindustri. Förslag på utveckling av Västra Götaland Förslagets huvudpunkter är ett bra omställningsarbete, kompetensutveckling, efterfrågestimulerande åtgärder som förlängd och utvecklad miljöbilspremie och en ny skotningspremie, satsningar på infrastruktur, innovationer, forskning och utveckling samt samordning av insatser. Under besöket i Göteborg mötte Cecilia Fahlberg Unionens klubbar på Volvo PV och AB Volvo, företagets nye VD Stephen Odell och de nationella samordningsmännen med Västra Götalands landshövding Lars Bäckström i spetsen för diskussioner om åtgärder som kan stärka svensk fordonsindustri. Intresset för Unionens förslag var stort och nu fortsätter arbetet inom Unionen att utveckla förslagen ytterligare. SMSa Unionen Under trygghetskampanjen testar Unionen ett nytt sätt att värva nya medlemmar på. Genom att skicka Unionen + sitt namn eller sin e-postadress till kan den som är intresserad få mer information om inkomstförsäkringen, Unionen, kontaktvägar och självklart möjligheten att skicka in en medlemsansökan. Trygghetskampanj ska ge nya medlemmar Kampanjen ska visa på nyttan med ett medlemskap och vara värvande. Kampanjen som inleddes i slutet av november fortsätter även i december med att prata om Unionens inkomsförsäkring. Sämre tider brukar öka risken för arbetslöshet och tryggheten med inkomstförsäkringen kan bli oerhört viktig för en medlem som tjänar över A-kassans tak, d v s mer än kronor i månaden. Med banners på flera olika webbsidor, stortavlor och annonser i dagspress över hela Sverige berättar vi att med vår inkomstförsäkring kan du oroa dig lite mindre. Men trygghet är så mycket mer än försäkring vid arbetslöshet. Trygghet kan även vara att investera i framtiden i form av kompetensutveckling. Nästa steg i kampanjen, som fortgår under hela 2009, är att lyfta Unionens karriärverktyg, karriärcoacher och även lansera en helt ny tjänst interaktiv anställningsintervju! Under nästa år kommer Unionen på olika sätt prata om trygghet i anställningen och villkoren genom facklig rådgivning och förhandlingshjälp, och trygghet genom kollektivavtalet. Syftet med kampanjen är att berätta om nyttan med ett medlemskap och få fler att bli intresserade. Läs mer om kampanjen på unionen.se. hetluft 8/08 6

5 AVTAL frågor till Niklas Hjert, Unionens nya förhandlingschef. Med lite distans, har du hunnit smälta detta och hur känner du inför ditt nya jobb? Jag har nog inte hunnit smälta det helt ännu men det känns såklart oerhört bra. Jobbet som förhandlingschef i Unionen är för mig det finaste jobb man kan ha. Att i Sveriges bästa och viktigaste fackförbund få driva medlemmarnas frågor och därmed skapa bättre villkor på arbetsplatserna känns för mig väldigt angeläget och spännande. Du ska leda styrkorna i nästa avtalsrörelse, hur ska du göra detta framgångsrikt? Avtalsrörelsen kommer att bli en utmaning för Unionen. Det är Unionens första avtalsrörelse och samtidigt duggar de dystra ekonomiska profetiorna som spön i backen just nu. Men det finns en väldig kraft i Unionen i form av idéer, kunskap och så klart storleken. Den kraften måste vi dra nytta av i avtalsrörelsen. Vi behöver vara tydliga i vad vi vill uppnå och ha bra argument. Vi måste också hålla ihop. Vilka är dina främsta egenskaper som förhandlare? För mig är det av yttersta vikt att verkligen förstå behoven hos den uppdragsgivare man förhandlar för. Det är där allt börjar. Sedan är jag noggrann i mina förberedelser och kan överblicka och greppa komplicerade situationer. Det innebär också att jag hittar lösningar. Varför tycker du att man ska engagera sig i avtalsrörelsen som medlem? Det är under avtalsrörelsen som man som medlem verkligen har möjlighet att påverka villkoren på sin arbetsplats. För att bli framgångsrika i det måste våra medlemmar berätta vilka frågor som är viktiga för dem att driva. Engagemanget ger tyngd bakom kraven. Så här ser puffen ut på unionen.se. som leder rakt in till medlemsundersökningen. Gå in och tyck till! En unik chans att verkligen vara med och påverka! AVSPARK FÖR AVTALSRÖRELSEN Avtalsrörelsen 2010 börjar med att samla in åsikter från förtroendevalda och medlemmar. Insamlingen sker i första hand genom enkäter, medlemsmöten och avtalskonferenser. Resultatet blir ett underlag inför inriktningsbeslutet som tas av förbundsrådet men också ett stöd för delegationernas specifika krav. Ett annat sätt för medlemmar, klubbar och regioner att påverka är att nominera kandidater till branschdelegationerna, inför förbundsrådet. Medlemsundersökning först ut I december kommer Unionen göra en medlemsundersökning via e-post inför kommande avtalsrörelse. Gå in själv och glöm inte att uppmana dina kollegor att tycka till om vilka frågor Unionen ska driva för att du och dina kollegor ska må bra på och av jobbet. Tyck till på unionen.se/avtal2010 fram till och med den 19 januari. Klubbenkät om dagens avtal Alla klubbar kommer även under december att få besvara en undersökning som syftar till att ta reda på hur dagens avtal fungerar ute på företagen. Vad har fungerat bra och vad har Första steget taget I maj stakades vägen ut för avtalsrörelsen Unionens förbundsråd började staka ut vägen för avtalsrörelsen 2010 den första för Unionen redan den 28 maj i år. Då diskuterade förbundsrådet vid sitt första möte i Nynäshamn fram åtta huvudområden där Unionen bör gå fram när 2007 års avtal löper ut. 8 huvudområden: 1. Arbetstid 2. Lön 3. Inflytande 4. Jämlikhet 5. Arbetsmiljö 6. Trygghet 7. Kompetensutveckling 8. Anställningsformer Det här är områden kring vilka Unionen ska väcka opinion och där förbundet ska tydliggöra och problematisera alla tänkbara aspekter. fungerat dåligt och vad önskar ni er av kommande avtalsrörelse? Klubbundersökningen kommer att skickas med posten. Nominera till delegationerna En medlem kan nominera en ledamot till en branschdelegation genom att skicka in en nominering till valberedningen, alternativt att klubben skickar in en gemensam nominering senast 10 mars Alla nomineringshandlingar har gått ut i november. Val till Unionens elva branschdelegationer sker på förbundsrådet i slutet av maj LEDAMOT I BRANSCHDELEGATION - ETT VIKTIGT UPPDRAG Som ledamot i en branschdelegation har du en av de viktigaste funktionerna i Unionens avtalsrörelse. Du ska stå för representativiteten och på så sätt garantera att det är medlemmarnas frågor som drivs i avtalsförhandlingarna. Det är ett viktigt, ansvarsfullt och samtidigt mycket roligt uppdrag som ger dig chansen att vara med och påverka hur Unionens kollektivavtal utvecklas framöver. Som ledamot i en delegation ska man kunna representera sin bransch och tycka att det är intressant med avtalsfrågor. Åsa Erba Stenhammar, avtalspolitisk expert på Unionens förbundskontor, ingår i den interna planeringsgrupp som förbereder avtalsrörelsen: När det gäller arbetstiden är det främst frågan om villkoren vid skiftliknande arbete, split shift och tjänstemännens flexibla arbetssituation som står i fokus. För löneområdet lyfte förbundsrådet kravet på siffror i avtalet och på rimliga lägstalöner. Ökat inflytande gäller främst fördelningen av löneutrymmet lokalt på företagen och över lönenivån. På jämlikhetsområdet blev det främst de osakliga löneskillnaderna som ska angripas med hjälp av lönekartläggning. I oktober beslutade Unionens första kongress hur den demokratiska förhandlingsorganisationen ska se ut. På regionala avtalskonferenser nästa år fortsätter arbetet med att lyfta upp och prioritera frågor som ska vara med i avtalsrörelsen. Därefter samlas förbundsrådet igen för att besluta om inriktningen på 2010 års avtalsrörelse som drar igång på allvar med förhandlingar hösten De flesta av Unionens avtal löper ut i mars-maj hetluft 8/08 8

6 UTBILDNING Ny diskrimineringslag från 1 januari 2009 Den nya lagen innehåller två nya diskrimineringsgrunder samtidigt som diskrimineringsförbudens omfattning vidgas till att omfatta fler samhällsområden än i dag. Med den nya lagen utökas också skyddet mot diskriminering på samhällsområden där förbud hittills inte gällt. De nya områdena är: offentlig anställning, värnplikt och civilplikt, all utbildningsverksamhet, allmän sammankomst och offentlig tillställning. Ett exempel på lagens nya och vidare omfattning inom arbetslivet är att diskrimineringsförbudet också ska gälla till förmån för praktikanter och för dem som utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft, dessa grupper omfattas inte av skyddet mot diskriminering i den nuvarande lagstiftningen. De fyra nuvarande ombudsmännen mot diskriminering slås samman och bildar en gemensam myndighet mot diskriminering, Diskrimineringsombudsmannen, DO. Läs mer på Vad gäller vid uppsägning? Vad gäller kring turordning, uppsägningstid och vad är saklig grund? Läs mer om arbetsgivarens skyldigheter och vilket stöd du kan få på unionen.se. Vad gäller vid arbetslöshet? Så länge du jobbar har du en livförsäkring ifall du omfattas av kollektivavtalet. Men skulle du bli arbetslös upphör detta skydd. Därför har Unionen en livförsäkring för arbetslösa utan extra kostnad. Läs mer på unionen.se. Mötesplatsen på unionen.se Mötesplatsen på unionen.se är ett forum för medlemmar. Där kan man diskutera och lämna meddelanden och få tips och stöd i slutna eller öppna grupprum. Man kan jämföra Mötesplatsen med ett Folkets Hus. Välkomna in! Årets viktigaste möte - årsmötet! Enligt Unionens stadgar ska alla klubbar hålla årsmöte senast den 28 februari varje år. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att tala om hur klubben har skött sig det senaste året och bestämma vilka frågor den ska arbeta med framöver. Medlemmarna väljer också vilka som ska sitta i den nya klubbstyrelsen. Årsmötet kan också besluta att driva frågor vidare i förbundet, genom en motion till regionrådet eller kongressen. Det är även på årsmötet som klubben kan besluta om att medlemmarna ska betala en klubbavgift. Personlig närvaro är vad som gäller på årsmötet. De medlemmar som är på plats är de som har möjlighet att påverka besluten. Undantag kan göras enligt riktlinjer från förbundsstyrelsen. Är ni osäkra ska ni kontakta det regionkontor ni tillhör eller läs mer om års- Så här bildar ni en klubb! Är ni fler än fem medlemmar på arbetsplatsen? Då kan ni bilda klubb. Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet. Så här bildar ni en klubb: 1) Börja med att diskutera arbetskamrater emellan vilka fördelarna är med att bilda en klubb. Vilka viktiga frågor ska klubben jobba med? 2) Meddela arbetsgivaren att ni tänker bilda en klubb. Bjud in till ett medlemsmöte där ni utser en tillfällig styrelse fram till klubbens första årsmöte. Ta kontakt med ert regionkontor så får ni stöd i samband med bildandet. 3). Fyll i blanketten Registrering av klubb, som finns på unionen.se. Skicka den och en kopia på mötesprotokollet till Unionens medlemsregister. 4) Anmäl snarast till arbetsgivaren att klubben är bildad och vilka som har valts till de olika Checklista Inför mötet: - Valberedningen informerar medlemmarna om sista dag för nominering av ledamöter till styrelsen - Skriv verksamhetsberättelse - Skicka ut kallelse och dagordning senast 14 dagar före mötet - Tala med mötesfunktionärer ordförande och sekreterare - Sammanställ årsmöteshandlingarna - Dagordning - Styrelsens verksamhetsberättelse - Balans- och resultaträkning - Revisionsberättelse - Motioner med styrelsens yttranden - Valberedningens förslag - Verksamhetsplan - Efter mötet - Skicka ut undertecknat och justerat årsmötesprotokoll till alla medlemmar - Skicka protokoll till regionen - Anmäl fackliga förtroendemän till Unionen - Anmäl fackliga förtroendemän till arbetsgivaren - Planera klubbstyrelsens verksamhet utifrån verksamhetsplanen - Planera facklig utbildning för de förtroendevalda - Skicka motioner till regionrådet senast 28/2 mötet på unionen.se. Ni kan ävan beställa eller ladda ner foldern Dags för årsmöte på unionen.se. förtroendeuppdragen. Se till att ta en tidig diskussion om hur samarbetet mellan er och arbetsgivaren ska fungera. 5) Alla medlemmar vill vara med och påverka! Se därför till att skapa sådana former för det fackliga arbetet så att så många som möjligt kan delta aktivt även om de inte ingår i klubbstyrelsen. Klubbens uppgifter På första mötet ska styrelsen bestämma vilka uppgifter klubben ska jobba med och utse personer som ska sköta arbetsuppgifterna. Det kallar att konstituera sig. I en klubb behövs det minst en valberedare, en revisor och en klubbstyrelse på minst tre personer. Som nyvald i klubbstyrelsen kan du ställa frågor eller bolla förhandlingsproblem med ditt regionkontor. Där finns det alltid någon som kan svara på dina frågor ibland en klubbutvecklare och ibland en förhandlingsombudsman, beroende på vilka frågor som du behöver hjälp med. Det är bara att ringa. Beställ eller ladda hem foldern Bilda klubb från unionen.se. hetluft 8/08 10

7 Posttidning B Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionens medlemsregister, Returadress: Stockholm Dec/Jan: Senaste uppdateringarna, mer information och anmälan på unionen.se 9,10 Grundkurs för arbetsplatsombud Vad innebär uppdraget? Tid: 2 dgr, från lunch till lunch Plats: Elite Hotell i Luleå 9Personal som handelsvara Tid: Kl Plats: Collegium, Teknikringen 7, Linköping 10 Pension, mycket eller mindre HHur påverkas din pension? Tid: kl Plats: Quality Hotel Globe 10 Starta ny klubb Utbildning för ny klubb och klubbens viktigaste uppgifter och hur vi bygger relationer till arbetsgivaren. Tid: kl Plats: Unionen, Olof Palmes gata Bolagstyrelseträff Du som är bolagsstyrelserepresentant är välkommen på konferens med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi avnjuter även en jultallrik. Tid: kl Plats: Unionens Värmlands lokaler, Bryggaregatan 11 i Karlstad Medlemsträff för arbetslösa 11Vad har jag för nytta av facket när jag inte arbetar? Efter kursen bjuder Unionen på julbord. Tid: kl Plats: Behrn Hotell i Örebro. Glögg och karriär 11Ung arena ordnar glöggkväll med karriärtema. Funderar du ibland på hur du ska fortsätta i yrkeslivet, vad du egentligen vill göra? Tid: Plats: Unionen Göteborg, Packhusplatsen 3. Mångfald skapar framgång Den 9/12 på Norra Latin i Stockholm håller Unionen Stockholm en utbildning om mångfald som vänder sig till förtroendevalda men även till dem som arbetar med personalfrågor på företag som Unionen organiserar. Genom att titta på vad som händer i vår omvärld kan vi konstatera att mångfaldsfrågan kommer att vara en av de absolut största och viktigaste frågorna för företag och organisationer de närmaste åren. Läs mer på unionen.se under region Stockholm. Projekt vill synliggöra strukturer Utbildningen är en del av ett projekt som regionkontoret arbetat med under en längre tid och regionkontoret har för avsikt och målsättning att bidra till att öka och bättre tillvarata den etniska mångfalden inom facket och på arbetsplatserna. Genom projektet vill Unionen Stockholm synliggöra strukturer i arbetslivet som bidrar till utanförskap och underordning och väcka frågan om hur företagen resonerar, vilka strategier de arbetar efter vad gäller kompetensförsörjning med fokus på etnisk mångfald och titta närmare på hur man på lokalfacklig nivå arbetar för att främja jämlika villkor på arbetsplatsen. Vill du veta mer om mångfaldsprojektet och utbildningen kan du kontakta mångfaldsombudsmännen och januari 27 Livs- och karriärplanering Välkommen på ett inspirerande seminarium om hur man får balans mellan privatliv och arbetsliv. Du får en presentation av metoden Livs- och karriärplanering och vilka hjälpmedel Unionen erbjuder dig som är medlem. Tid: kl Plats: Arbetets museum i Norrköping januari 27 Ledarutbildning En ledarutbildning för dig som är chef och medlem i Unionen SjuHall. Utbildningen heter Att bli en hel del. Utbildningen omfattar fyra dagar under 2009 och är kostnadsfri. Den genomförs i samarbete med konsulten Göran Persson, KOM4U, Tid: 4 dgr. Plats: Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås. Vad är Ung Arena? Ung Arena är en grupp unga medlemmar i Unionen som vill att unga ska ha en stark position på arbetsmarknaden, en facklig medvetenhet och möjlighet att påverka i Unionen. Tillsammans har de bildat ett nätverk för ungas intressen på arbetsmarknaden och i Unionen. Ung Arena arbetar bl a med: Skolinformation Regionala nätverk och aktiviteter Hög facklig medvetenhet hos unga medlemmar Välja in ungdomsombud i alla regionstyrelser Ge unga en stark position på arbetsmarknaden Reella möjligheter att påverka i förbundet

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer