Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om"

Transkript

1 Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Unionens arbetsmiljökonferens 2008 De är bäst på att bedöma risker Sidorna 4-5 Avspark för avtalsrörelsen 2010, arbetsmiljöpriset, demokratin i Unionen, fråga och svar, händer i december.

2 Urban Orzolek FS i november I tre dagar, november höll förbundsstyrelsen sitt sammanträde. Den första dagen ägnades åt utbildning ibland annat EU och EG-rätt och de följande dagarna gick till att diskutera förtroendevaldas villkor, medlemstidningen Kollega och dess framtid, finans- och konjunkturläget samt A-kassans diskriminerande regelverk. Dessutom fick styrelsen en lägesrapport om Unionen i utveckling. Till stor del handlade lägesrapporten om det faktum att organisationsgraden minskar och styrelsen tittade närmare på de utmaningar som Unionen står inför. Styrelsen tog även fasta på de inriktningsmål som fastställdes på kongressen i oktober om att vi bland annat ska bygga det mest intressanta medlemskapet och vara ledande i utvecklingen av den svenska modellen. Förbundsstyrelsen tog också upp frågan om hur man löser det ekonomiska bortfallet, som i sin tur påverkar pensionen, för förtroendevalda födda 1979 och framåt. Behöver medlemmar med fackligt uppdrag t ex ta ledigt för utbildning i fyra dagar kommer det påverka pensionen (ITP). Styrelsen kommer att hitta en lösning och principen är att alla med fackligt uppdrag ska vara skadeslösa. En stor läsarundersökning om medlemstidningen Kollega presenterades och visade överlag positiva siffror. Tidningen läses och har hög trovärdighet. Styrelsen hade en vägledande diskussion som landade i att Kollega bör behålla nuvarande antal nummer per år men kanske minska i antal sidor. Ett förslag kommer att läggas fram för styrelsen och eventuellt kan det bli fråga om ett nytt styrelsemöte som ägnas enbart åt Kollega och dess framtid. Styrelsen diskuterade även dagens situation med anledning av att många varslats på kort tid och gick igenom vad regeringen sagt om inkomstskatten, bolagsskatten, sänkt arbetsgivaravgift och infrastruktur. Styrelsen vill se snabba, kortsiktiga åtgärder som här och nu stimulerar konsumtionen. Styrelsen var enig om att Unionen ska bli en mer aktiv aktör i samhällsdebatten. De frågor styrelsen vill att Unionen väcker opinion kring är A-kassan, räntan, barnbidraget och studiemedlet. A-kassans diskriminerande regelverk skapade en lång och intensiv diskussion och det är en fråga som förbundet även här måste opinionsbilda kring. Nästa sammanträde: 10 december En oersättlig kugge i avtalsrörelsen En avtalsrörelse är som en stor maskin. Innan den kan fungera så måste alla delar gås igenom noggrant. Varje mutter måste sitta på rätt plats, alla kuggar måste vara välsmorda och fungera innan man kan få hjulen att snurra. Och när man väl tryckt på startknappen så ska maskinen vara stark och drivande. Det finns en massa frågor som är angelägna just nu. Många medlemmar har varslats om uppsägningar och det finns en stor oro för att tryggheten ska urholkas eller försvinna. Genom det fackliga medlemskapet kan vi skapa trygghet i form av till exempel förhandlingshjälp och inkomstförsäkring. Men vi kan också bidra till tryggheten genom att se till att kollektivavtalen så långt det är möjligt kompletterar de skydd vi har genom lagar och förordningar. Det är tack vare kollektivavtalen som arbetsgivaren betalar in en pension och försäkring vid arbetsskada för dig. Det är i kollektivavtalens omställningsregler som det finns överenskommelser om kompetensutveckling. Det är i avtalsförhandlingar som vi kommer överens med arbetsgivarna om höjda löner. Avtalsrörelsen år 2010 är redan igång. Vi måste veta vad medlemmarna vill och tycker för att kunna utforma de krav som sedan ska presenteras för arbetsgivarna. Du som är förtroendevald är en viktig kugge i avtalsrörelsemaskineriet. Det är ju du som vet hur snacket går vid fikabordet, vad som skapar frustration och vad medlemmarna är nöjda med. Hur ser arbetstiderna, löneläget och relationerna ut på arbetsplatserna? Vilka frågor ska vi fokusera på? Vilka är de bästa argumenten för våra krav? Under december skickar vi ut en enkät för att ta reda på vad medlemmarna tycker. Alla förtroendevalda kommer också att få svara på frågor om hur avtalen fungerat. På regionråden under våren diskuteras sedan alla synpunkter och förslag. Lagom till hägg och syren så är det dags att montera ihop inriktningen på de krav som vi ska ställa i avtalsrörelsen. Och hösten 2009 spikas den plattform som våra förhandlare ska utgå ifrån vid förhandlingsborden under våren Vi måste använda våra resurser och vår styrka väl. Du och alla andra förtroendevalda är mekanikerna som skapar förutsättningar för alla dem som sedan ska sköta avtalsrörelsemaskinen framåt. Det är nu som meningen med föreningen blir tydlig: varje liten kugge är oersättlig, tillsammans kan vi komma långt. Cecilia Fahlberg förbundsordförande i Unionen hetluft Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Annette Fagerholm, , unionen.se Redaktör/formgivare Paola Felicetti, Mikael Lundström, Fotografier Lena Granefelt Illustrationer Klas Fahlén, Unionen. Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer kommer i månadsskiftet januari/februari (preliminärt). hetluft 8/08 2

3 ARBETSMILJÖ 1fråga till tre deltagare: Vad hoppas du kunna ta med dig från arbetsmiljökonferensen? Terese Andersson, Ticket Att se hur andra jobbar med dessa frågor, få en del ledtrådar om vart man ska börja någonstans. Och även att få veta ungefär vad som förväntas av mig i min roll. Anna Mattsson, IBM Jag hade inga direkta förväntningar så jag är positivt överraskad av innehållet i konferensen. På min arbetsplats finns inget arbete med riskbedömning så det finns mycket här idag som jag kan ta med mig hem och få användning av. Robert Olsen, SSAB Tunnplåt. Det finns en del luckor i min kunskap om riskbedömning så det jag hört hittills under dagen känns verkligen användbart. Ni tar en större risk än jag gör när ni åker härifrån Tina Thörner apropå att fler olyckor sker ute i allmän trafik än i motorsporttävlingar. RISKBEDÖMNING I FOKUS En rallystjärna, en moderator känd från tv, Unionens förbundsordförande och förbundets experter på arbetsmiljö samt högt uppsatta representanter för arbetsgivare. Och den röda tråden är riskbedömning på arbetsplatsen. Det är bäst vi tar det från början. Unionen hade bjudit in förtroendevalda som arbetar med arbetsmiljöfrågor till arbetsmiljökonferens på förbundskontoret i Stockholm. Konferensen har varje år ett nytt tema, och som ett led i den stora europeiska arbetsmiljökampanjen stod denna gång riskbedömning på arbetsplatsen i fokus. Och riskbedömning ur flera olika och oväntade perspektiv. För på programmet stod bland annat rallystjärnan Tina Thörner som skulle föreläsa om sin syn på att ta risker i livet och i arbetet. Intresset för konferensen var rekordstort och över 270 personer kom för att få kunskap och inspiration i ämnet. Först ut bland föreläsarna var Per-Arne Spiik från Prevent som gav grundläggande kunskap om riskbedömning i samband med förändring på arbetsplatsen. Särskild tonvikt lades på de psykosociala faktorerna och i synnerhet hur medarbetare fungerar och reagerar i olika situationer. Begrepp som hälsa och ohälsa samt kännetecken och varningstecken på detta på arbetsplatsen benades ut ordentligt. Bra riskbedömning förutsätter enligt Per-Arne Spiik: 1. Att en bra metodik utformas 2. Att en nulägesanalys samt en nylägesanalys görs 3. Att lyssna noggrant och ta människors oro på allvar Efter de inledande teoretiska grundbultarna i riskbedömning bjöds publiken på erfarenheter från ett konkret arbete med dessa frågor, nämligen sammanslagningen av HTF och Sif till Unionen. Dan Berglund på Unionen berättade om både framgångar och motgångar i arbetet med riskbedömning inför och under samgåendet mellan Det gäller att vara lite detektiv Per-Arne Spiik om arbetet med att leta och identifiera risker till oro på arbetsplatsen. förbunden. Han presenterade bland annat en användbar skala för riskvärdering som gemensamt tagits fram med arbetsgivarna under processen. Skalan hade underlättat arbetet med riskbedömning och skapat en överskådlig struktur för hur arbetet skulle prioriteras. 0 = försumbar risk, åtgärdas ej 1 = acceptabel risk, åtgärdas ej 2 = viss risk, åtgärdas inom 6 månader 3 = allvarlig risk, åtgärdas inom 3 månader 4 = mycket allvarlig risk, åtgärdas omedelbart Efter lunch sladdade bokstavligt talat den världskända kartläsaren Tina Thörner in på scenen med en riktig vitamininjektion till publiken. Det skedde i form av en föreläsning som var en blandning av erfarenheter och upplevelser både i privatlivet och i arbetslivet. Det var drömmar, motgångar, framgångar, tragedier, utmaningar och olyckor allt tillhör livet och gick att vända och använda till något positivt. Hon utstrålade en positiv energi som kunde rubba berg och den spred sig bland publiken och för ett ögonblick var känslan att det inte fanns några hinder alls i tillvaron. Budskapet: vill du uppnå någonting i livet är det bara att kavla upp ärmarna och sätta igång, ingenting är omöjligt att göra eller genomföra, men det är upp till dig själv och räkna inte alltid med uppbackning eller uppskattning. Och framförallt behövs en positiv inställning till sin omgivning, till utmaningarna på vägen mot målet och till livet i stort. Den inspirerande timmen med Tina Thörner gick fort men förhoppningsvis följde det positiva budskapet med samtliga närvarande tillbaka i vardagen. Arbetsmiljökonferensen avslutades med en paneldiskussion med Anita Odenfalk, arbetsmiljöexpert Almega, Dag Klackenberg, VD Svensk Handel, Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen, Börje Sjöholm, arbetsmiljöexpert Unionen och Ulrika Libander, arbetsmiljöombud på avdelningen Research på SCA och vinnare av arbetsmiljöpriset. hetluft 8/08 4

4 VÄRVNING Månadens värvningstips: Medlemmar värvar nya över en lunch Hans Fryklund, Unionens riksklubbsordförande på Hewlett Packard Sverige AB: Vid starten av klubbens nya webbsida och för att alla skulle hitta till denna hade vi en tävling.dengickutpåattommanskrevin sitt namn på klubbsidan var man med i en tävlingdärprisetvaren Unionen-lunch förtvå.kravetvarattmanskulletamed en arbetskompis som inte var medlem. Resultatet av detta blev: fler hittade till vår hemsida våra medlemmar värvade nya medlemmar vid en lunch. Handgriplig hjälp med anmälan Linnea Wallrim, ordförande för Unionen-klubben på Emtunga Offshore AB, i Vara och Göteborg: Vi har mellan medlemmar, ett ganska turbulent läge på företaget vilket gör att dagsnotering på antalet medlemmar ändrarsigofta!men,desenasteveckorna harvivärvattrenyamedlemmar! Vårerfarenhetärattävenomman övertygatkollegoromattdeskagåmed, så kommer de inte till skott och fixar anmälan till Unionen själva! Så vår metod har varit, och vårt tips till andra är att: sök upp de som är övertygade eller nästan-övertygade och gör tillsammans med dem en anmälan via weben! Alltså, vi gör det handgripligen tillsammans med dem! Då ser vi också att de blir registrerade på vår specifika klubb! Det är bra! Tre nya medlemmar tack vara den här approachen har vi fått på någon månad nu! Ett bra tips för andra att testa tror jag! Kampanjstatistik Här är några siffror från kampanjen som drog igång den 20/11. PERIOD: Inkommande sms: 314 Besök värvningssida unionen.se: Besök bli medlem: Cecilia Fahlberg tog krafttag för bilindustrin Cecilia Fahlbergs första uppdrag på det nya jobbet. Unionens nyvalda förbundsordförande Cecilia Fahlberg valde att ta ett krafttag för bilindustrin som ett av sina allra första uppdrag på det nya jobbet. Det skedde genom ett snabbt inplanerat besök i Trollhättan och Göteborg, med många viktiga möten med företrädare för svensk fordonsindustri i Västra Götaland. Under besöket i Trollhättan träffade Cecilia Fahlberg bl a kommunalrådet Gert-Inge Andersson, Saab Automobiles företagsledning i form av företagets VD Jan-Åke Jonsson, personaldirektör Allan Rothlind och företrädare för teknisk utveckling samt Unionens klubbstyrelse. Pressmöte utanför företagets grindar Unionens husbil, som är ett led i arbetet att finnas nära medlemmarna, stod uppställd utanför företagets grindar. Där höll Cecilia Fahlberg och Anette Hellgren, Unionens klubbordförande på Saab Automobile, pressmöte och presenterade Unionens förslag för utveckling av Västsverige och svensk bilindustri. Förslag på utveckling av Västra Götaland Förslagets huvudpunkter är ett bra omställningsarbete, kompetensutveckling, efterfrågestimulerande åtgärder som förlängd och utvecklad miljöbilspremie och en ny skotningspremie, satsningar på infrastruktur, innovationer, forskning och utveckling samt samordning av insatser. Under besöket i Göteborg mötte Cecilia Fahlberg Unionens klubbar på Volvo PV och AB Volvo, företagets nye VD Stephen Odell och de nationella samordningsmännen med Västra Götalands landshövding Lars Bäckström i spetsen för diskussioner om åtgärder som kan stärka svensk fordonsindustri. Intresset för Unionens förslag var stort och nu fortsätter arbetet inom Unionen att utveckla förslagen ytterligare. SMSa Unionen Under trygghetskampanjen testar Unionen ett nytt sätt att värva nya medlemmar på. Genom att skicka Unionen + sitt namn eller sin e-postadress till kan den som är intresserad få mer information om inkomstförsäkringen, Unionen, kontaktvägar och självklart möjligheten att skicka in en medlemsansökan. Trygghetskampanj ska ge nya medlemmar Kampanjen ska visa på nyttan med ett medlemskap och vara värvande. Kampanjen som inleddes i slutet av november fortsätter även i december med att prata om Unionens inkomsförsäkring. Sämre tider brukar öka risken för arbetslöshet och tryggheten med inkomstförsäkringen kan bli oerhört viktig för en medlem som tjänar över A-kassans tak, d v s mer än kronor i månaden. Med banners på flera olika webbsidor, stortavlor och annonser i dagspress över hela Sverige berättar vi att med vår inkomstförsäkring kan du oroa dig lite mindre. Men trygghet är så mycket mer än försäkring vid arbetslöshet. Trygghet kan även vara att investera i framtiden i form av kompetensutveckling. Nästa steg i kampanjen, som fortgår under hela 2009, är att lyfta Unionens karriärverktyg, karriärcoacher och även lansera en helt ny tjänst interaktiv anställningsintervju! Under nästa år kommer Unionen på olika sätt prata om trygghet i anställningen och villkoren genom facklig rådgivning och förhandlingshjälp, och trygghet genom kollektivavtalet. Syftet med kampanjen är att berätta om nyttan med ett medlemskap och få fler att bli intresserade. Läs mer om kampanjen på unionen.se. hetluft 8/08 6

5 AVTAL frågor till Niklas Hjert, Unionens nya förhandlingschef. Med lite distans, har du hunnit smälta detta och hur känner du inför ditt nya jobb? Jag har nog inte hunnit smälta det helt ännu men det känns såklart oerhört bra. Jobbet som förhandlingschef i Unionen är för mig det finaste jobb man kan ha. Att i Sveriges bästa och viktigaste fackförbund få driva medlemmarnas frågor och därmed skapa bättre villkor på arbetsplatserna känns för mig väldigt angeläget och spännande. Du ska leda styrkorna i nästa avtalsrörelse, hur ska du göra detta framgångsrikt? Avtalsrörelsen kommer att bli en utmaning för Unionen. Det är Unionens första avtalsrörelse och samtidigt duggar de dystra ekonomiska profetiorna som spön i backen just nu. Men det finns en väldig kraft i Unionen i form av idéer, kunskap och så klart storleken. Den kraften måste vi dra nytta av i avtalsrörelsen. Vi behöver vara tydliga i vad vi vill uppnå och ha bra argument. Vi måste också hålla ihop. Vilka är dina främsta egenskaper som förhandlare? För mig är det av yttersta vikt att verkligen förstå behoven hos den uppdragsgivare man förhandlar för. Det är där allt börjar. Sedan är jag noggrann i mina förberedelser och kan överblicka och greppa komplicerade situationer. Det innebär också att jag hittar lösningar. Varför tycker du att man ska engagera sig i avtalsrörelsen som medlem? Det är under avtalsrörelsen som man som medlem verkligen har möjlighet att påverka villkoren på sin arbetsplats. För att bli framgångsrika i det måste våra medlemmar berätta vilka frågor som är viktiga för dem att driva. Engagemanget ger tyngd bakom kraven. Så här ser puffen ut på unionen.se. som leder rakt in till medlemsundersökningen. Gå in och tyck till! En unik chans att verkligen vara med och påverka! AVSPARK FÖR AVTALSRÖRELSEN Avtalsrörelsen 2010 börjar med att samla in åsikter från förtroendevalda och medlemmar. Insamlingen sker i första hand genom enkäter, medlemsmöten och avtalskonferenser. Resultatet blir ett underlag inför inriktningsbeslutet som tas av förbundsrådet men också ett stöd för delegationernas specifika krav. Ett annat sätt för medlemmar, klubbar och regioner att påverka är att nominera kandidater till branschdelegationerna, inför förbundsrådet. Medlemsundersökning först ut I december kommer Unionen göra en medlemsundersökning via e-post inför kommande avtalsrörelse. Gå in själv och glöm inte att uppmana dina kollegor att tycka till om vilka frågor Unionen ska driva för att du och dina kollegor ska må bra på och av jobbet. Tyck till på unionen.se/avtal2010 fram till och med den 19 januari. Klubbenkät om dagens avtal Alla klubbar kommer även under december att få besvara en undersökning som syftar till att ta reda på hur dagens avtal fungerar ute på företagen. Vad har fungerat bra och vad har Första steget taget I maj stakades vägen ut för avtalsrörelsen Unionens förbundsråd började staka ut vägen för avtalsrörelsen 2010 den första för Unionen redan den 28 maj i år. Då diskuterade förbundsrådet vid sitt första möte i Nynäshamn fram åtta huvudområden där Unionen bör gå fram när 2007 års avtal löper ut. 8 huvudområden: 1. Arbetstid 2. Lön 3. Inflytande 4. Jämlikhet 5. Arbetsmiljö 6. Trygghet 7. Kompetensutveckling 8. Anställningsformer Det här är områden kring vilka Unionen ska väcka opinion och där förbundet ska tydliggöra och problematisera alla tänkbara aspekter. fungerat dåligt och vad önskar ni er av kommande avtalsrörelse? Klubbundersökningen kommer att skickas med posten. Nominera till delegationerna En medlem kan nominera en ledamot till en branschdelegation genom att skicka in en nominering till valberedningen, alternativt att klubben skickar in en gemensam nominering senast 10 mars Alla nomineringshandlingar har gått ut i november. Val till Unionens elva branschdelegationer sker på förbundsrådet i slutet av maj LEDAMOT I BRANSCHDELEGATION - ETT VIKTIGT UPPDRAG Som ledamot i en branschdelegation har du en av de viktigaste funktionerna i Unionens avtalsrörelse. Du ska stå för representativiteten och på så sätt garantera att det är medlemmarnas frågor som drivs i avtalsförhandlingarna. Det är ett viktigt, ansvarsfullt och samtidigt mycket roligt uppdrag som ger dig chansen att vara med och påverka hur Unionens kollektivavtal utvecklas framöver. Som ledamot i en delegation ska man kunna representera sin bransch och tycka att det är intressant med avtalsfrågor. Åsa Erba Stenhammar, avtalspolitisk expert på Unionens förbundskontor, ingår i den interna planeringsgrupp som förbereder avtalsrörelsen: När det gäller arbetstiden är det främst frågan om villkoren vid skiftliknande arbete, split shift och tjänstemännens flexibla arbetssituation som står i fokus. För löneområdet lyfte förbundsrådet kravet på siffror i avtalet och på rimliga lägstalöner. Ökat inflytande gäller främst fördelningen av löneutrymmet lokalt på företagen och över lönenivån. På jämlikhetsområdet blev det främst de osakliga löneskillnaderna som ska angripas med hjälp av lönekartläggning. I oktober beslutade Unionens första kongress hur den demokratiska förhandlingsorganisationen ska se ut. På regionala avtalskonferenser nästa år fortsätter arbetet med att lyfta upp och prioritera frågor som ska vara med i avtalsrörelsen. Därefter samlas förbundsrådet igen för att besluta om inriktningen på 2010 års avtalsrörelse som drar igång på allvar med förhandlingar hösten De flesta av Unionens avtal löper ut i mars-maj hetluft 8/08 8

6 UTBILDNING Ny diskrimineringslag från 1 januari 2009 Den nya lagen innehåller två nya diskrimineringsgrunder samtidigt som diskrimineringsförbudens omfattning vidgas till att omfatta fler samhällsområden än i dag. Med den nya lagen utökas också skyddet mot diskriminering på samhällsområden där förbud hittills inte gällt. De nya områdena är: offentlig anställning, värnplikt och civilplikt, all utbildningsverksamhet, allmän sammankomst och offentlig tillställning. Ett exempel på lagens nya och vidare omfattning inom arbetslivet är att diskrimineringsförbudet också ska gälla till förmån för praktikanter och för dem som utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft, dessa grupper omfattas inte av skyddet mot diskriminering i den nuvarande lagstiftningen. De fyra nuvarande ombudsmännen mot diskriminering slås samman och bildar en gemensam myndighet mot diskriminering, Diskrimineringsombudsmannen, DO. Läs mer på Vad gäller vid uppsägning? Vad gäller kring turordning, uppsägningstid och vad är saklig grund? Läs mer om arbetsgivarens skyldigheter och vilket stöd du kan få på unionen.se. Vad gäller vid arbetslöshet? Så länge du jobbar har du en livförsäkring ifall du omfattas av kollektivavtalet. Men skulle du bli arbetslös upphör detta skydd. Därför har Unionen en livförsäkring för arbetslösa utan extra kostnad. Läs mer på unionen.se. Mötesplatsen på unionen.se Mötesplatsen på unionen.se är ett forum för medlemmar. Där kan man diskutera och lämna meddelanden och få tips och stöd i slutna eller öppna grupprum. Man kan jämföra Mötesplatsen med ett Folkets Hus. Välkomna in! Årets viktigaste möte - årsmötet! Enligt Unionens stadgar ska alla klubbar hålla årsmöte senast den 28 februari varje år. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att tala om hur klubben har skött sig det senaste året och bestämma vilka frågor den ska arbeta med framöver. Medlemmarna väljer också vilka som ska sitta i den nya klubbstyrelsen. Årsmötet kan också besluta att driva frågor vidare i förbundet, genom en motion till regionrådet eller kongressen. Det är även på årsmötet som klubben kan besluta om att medlemmarna ska betala en klubbavgift. Personlig närvaro är vad som gäller på årsmötet. De medlemmar som är på plats är de som har möjlighet att påverka besluten. Undantag kan göras enligt riktlinjer från förbundsstyrelsen. Är ni osäkra ska ni kontakta det regionkontor ni tillhör eller läs mer om års- Så här bildar ni en klubb! Är ni fler än fem medlemmar på arbetsplatsen? Då kan ni bilda klubb. Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet. Så här bildar ni en klubb: 1) Börja med att diskutera arbetskamrater emellan vilka fördelarna är med att bilda en klubb. Vilka viktiga frågor ska klubben jobba med? 2) Meddela arbetsgivaren att ni tänker bilda en klubb. Bjud in till ett medlemsmöte där ni utser en tillfällig styrelse fram till klubbens första årsmöte. Ta kontakt med ert regionkontor så får ni stöd i samband med bildandet. 3). Fyll i blanketten Registrering av klubb, som finns på unionen.se. Skicka den och en kopia på mötesprotokollet till Unionens medlemsregister. 4) Anmäl snarast till arbetsgivaren att klubben är bildad och vilka som har valts till de olika Checklista Inför mötet: - Valberedningen informerar medlemmarna om sista dag för nominering av ledamöter till styrelsen - Skriv verksamhetsberättelse - Skicka ut kallelse och dagordning senast 14 dagar före mötet - Tala med mötesfunktionärer ordförande och sekreterare - Sammanställ årsmöteshandlingarna - Dagordning - Styrelsens verksamhetsberättelse - Balans- och resultaträkning - Revisionsberättelse - Motioner med styrelsens yttranden - Valberedningens förslag - Verksamhetsplan - Efter mötet - Skicka ut undertecknat och justerat årsmötesprotokoll till alla medlemmar - Skicka protokoll till regionen - Anmäl fackliga förtroendemän till Unionen - Anmäl fackliga förtroendemän till arbetsgivaren - Planera klubbstyrelsens verksamhet utifrån verksamhetsplanen - Planera facklig utbildning för de förtroendevalda - Skicka motioner till regionrådet senast 28/2 mötet på unionen.se. Ni kan ävan beställa eller ladda ner foldern Dags för årsmöte på unionen.se. förtroendeuppdragen. Se till att ta en tidig diskussion om hur samarbetet mellan er och arbetsgivaren ska fungera. 5) Alla medlemmar vill vara med och påverka! Se därför till att skapa sådana former för det fackliga arbetet så att så många som möjligt kan delta aktivt även om de inte ingår i klubbstyrelsen. Klubbens uppgifter På första mötet ska styrelsen bestämma vilka uppgifter klubben ska jobba med och utse personer som ska sköta arbetsuppgifterna. Det kallar att konstituera sig. I en klubb behövs det minst en valberedare, en revisor och en klubbstyrelse på minst tre personer. Som nyvald i klubbstyrelsen kan du ställa frågor eller bolla förhandlingsproblem med ditt regionkontor. Där finns det alltid någon som kan svara på dina frågor ibland en klubbutvecklare och ibland en förhandlingsombudsman, beroende på vilka frågor som du behöver hjälp med. Det är bara att ringa. Beställ eller ladda hem foldern Bilda klubb från unionen.se. hetluft 8/08 10

7 Posttidning B Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionens medlemsregister, Returadress: Stockholm Dec/Jan: Senaste uppdateringarna, mer information och anmälan på unionen.se 9,10 Grundkurs för arbetsplatsombud Vad innebär uppdraget? Tid: 2 dgr, från lunch till lunch Plats: Elite Hotell i Luleå 9Personal som handelsvara Tid: Kl Plats: Collegium, Teknikringen 7, Linköping 10 Pension, mycket eller mindre HHur påverkas din pension? Tid: kl Plats: Quality Hotel Globe 10 Starta ny klubb Utbildning för ny klubb och klubbens viktigaste uppgifter och hur vi bygger relationer till arbetsgivaren. Tid: kl Plats: Unionen, Olof Palmes gata Bolagstyrelseträff Du som är bolagsstyrelserepresentant är välkommen på konferens med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi avnjuter även en jultallrik. Tid: kl Plats: Unionens Värmlands lokaler, Bryggaregatan 11 i Karlstad Medlemsträff för arbetslösa 11Vad har jag för nytta av facket när jag inte arbetar? Efter kursen bjuder Unionen på julbord. Tid: kl Plats: Behrn Hotell i Örebro. Glögg och karriär 11Ung arena ordnar glöggkväll med karriärtema. Funderar du ibland på hur du ska fortsätta i yrkeslivet, vad du egentligen vill göra? Tid: Plats: Unionen Göteborg, Packhusplatsen 3. Mångfald skapar framgång Den 9/12 på Norra Latin i Stockholm håller Unionen Stockholm en utbildning om mångfald som vänder sig till förtroendevalda men även till dem som arbetar med personalfrågor på företag som Unionen organiserar. Genom att titta på vad som händer i vår omvärld kan vi konstatera att mångfaldsfrågan kommer att vara en av de absolut största och viktigaste frågorna för företag och organisationer de närmaste åren. Läs mer på unionen.se under region Stockholm. Projekt vill synliggöra strukturer Utbildningen är en del av ett projekt som regionkontoret arbetat med under en längre tid och regionkontoret har för avsikt och målsättning att bidra till att öka och bättre tillvarata den etniska mångfalden inom facket och på arbetsplatserna. Genom projektet vill Unionen Stockholm synliggöra strukturer i arbetslivet som bidrar till utanförskap och underordning och väcka frågan om hur företagen resonerar, vilka strategier de arbetar efter vad gäller kompetensförsörjning med fokus på etnisk mångfald och titta närmare på hur man på lokalfacklig nivå arbetar för att främja jämlika villkor på arbetsplatsen. Vill du veta mer om mångfaldsprojektet och utbildningen kan du kontakta mångfaldsombudsmännen och januari 27 Livs- och karriärplanering Välkommen på ett inspirerande seminarium om hur man får balans mellan privatliv och arbetsliv. Du får en presentation av metoden Livs- och karriärplanering och vilka hjälpmedel Unionen erbjuder dig som är medlem. Tid: kl Plats: Arbetets museum i Norrköping januari 27 Ledarutbildning En ledarutbildning för dig som är chef och medlem i Unionen SjuHall. Utbildningen heter Att bli en hel del. Utbildningen omfattar fyra dagar under 2009 och är kostnadsfri. Den genomförs i samarbete med konsulten Göran Persson, KOM4U, Tid: 4 dgr. Plats: Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås. Vad är Ung Arena? Ung Arena är en grupp unga medlemmar i Unionen som vill att unga ska ha en stark position på arbetsmarknaden, en facklig medvetenhet och möjlighet att påverka i Unionen. Tillsammans har de bildat ett nätverk för ungas intressen på arbetsmarknaden och i Unionen. Ung Arena arbetar bl a med: Skolinformation Regionala nätverk och aktiviteter Hög facklig medvetenhet hos unga medlemmar Välja in ungdomsombud i alla regionstyrelser Ge unga en stark position på arbetsmarknaden Reella möjligheter att påverka i förbundet

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 13 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Regionrådets årsmöte

Regionrådets årsmöte Kallelse till Regionrådets årsmöte Nu närmar sig Regionrådets årsmöte utöver sedvanliga årsmötet kommer slutligt beslut om att slå ihop Regionerna Skaraborg och Väst att tas. Dagen avslutas med en intressant

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Innehållsförteckning Grattis du är förtroendevald 2 Kursguide 3 Facklig grundkurs 4 Omorganisation - MBL/LAS

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Regionråd 2015 INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA 13 APRIL Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Att välja ombud

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer