Framtiden kommer alltid att inträffa om inte allt för länge om JG Ballard ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden kommer alltid att inträffa om inte allt för länge om JG Ballard (1930-2009)"

Transkript

1 Framtiden kommer alltid att inträffa om inte allt för länge om JG Ballard ( ) Date : 26/10/2009 Hur hantera en värld som antingen expanderar tills den går helt i upplösning, eller motsatt: kondenseras ned till ett begränsat utrymme som blir allt mindre? Tidligere publisert i Vagant 3/2009 BALLARDIAN: (adj) 1. of James Graham Ballard (J.G. Ballard: born 1930), the British novelist, or his works. (2) resembling or suggestive of the conditions described in Ballard s novels & stories, esp. dystopian modernity, bleak manmade landscapes & the psychological effects of technological, social or environmental developments. Collins English Dictionary Det är lite speciellt när en författares arbete bryter sig in i språket med en egen term, på det viset som har hänt med JG Ballard. Särskilt när det är en ganska exakt beskrivning och sammanfattning av något vi inte har något bättre ord för, och som jag för övrigt aldrig är helt säker på om jag helt förstår vidden av. Eller rättare sagt, jag är fullständigt övertygad om att absolut ingen helt förstår vidden av det, inklusive författaren själv. Men hans böcker kan läsas som en fortlöpande kartläggning av det dunkla ingenmansland där det yttre landskapet glider samman med det inre, och ett försök att mäta hur långt ut, och inte minst hur långt in, bägge dessa landskap sträcker sig. Dom kallade det för science fiction förr i tiden, något som fick författaren till att formulera ett program runt begreppet»inner space«. Ballard såg till att börja med ut som en, möjligen något okonventionell, författare av berättelser i tid och rum bland raketer och planeter. Hans tidigaste noveller är, per definition, science fiction. Men avståndet till vår egen värld blev stadigt mindre; en typisk, standardiserad beskrivning av Ballards förhållande till science fiction är att det för all del är framtiden han opererar med, men inte om tusen år i en annan galax, men om tio minuter rätt runt hörnet. Och där han i novellerna från 1950-talet gott kunde uppehålla sig på Venus, gick han med sina första romaner lös på våra nära omgivningar med en provkarta av tänkbara och otänkbara naturkatastrofer:the Drowned World (1962), The Drought (1965), The Crystal World (1966). Scenarier för överlevnadsstrategiska handlingar, där perspektivet hela tiden vrängs ut och in i takt med att också det psykologiska immunförsvaret börjar göra sig gällande; karaktärerna inte bara anpassar sig till det radikalt förändrade landskapet, dom uppskattar det, och ger ofta sken av att inte vilja ha det annorlunda: These people were the first to master a new kind of late twentieth-century life. They 1 / 6

2 thrived on the rapid turnover of acquaintances, the lack of involvement with others, and the total self-sufficiency of lives which, needing nothing, were never disappointed. Alternatively, their real needs might emerge later. The more arid and affectless life became in the high-rise, the greater the possibilities it offered. By its very efficiency, the high-rise took over the task of maintaining the soial structure that supported them all. For the first time it removed the need to repress every kind of anti-social behaviour, and left them free to explore any deviant or wayward impulses. It was precisely in these areas that the most important and most interesting aspects of their lives would take place. (High-rise, 1975) Författarskapet är fullt av exempel på hur man hanterar en värld som antingen expanderar tills den går helt i upplösning, eller motsatt: kondenseras ned till ett begränsat utrymme som blir allt mindre. Vid ett tillfälle, The Atrocity Exhibition (1970), har det drabbat själva texten, som tål att läsas flera gånger i loppet av en livstid. Läst på nytt i 2009 är det som alltid, faktiskt som att förhålla sig till ett kryoniserat 1960-tal, nedfryst i en syrgastank och upptinat i skenet av tusenwattare, plötsligt placerat lite för nära för att det ska vara särskilt bekvämt. Boken har, i likhet med det mesta Ballard har skrivit, trots allt visat sig ha en viss profetisk kvalitet. Det psykopatologiska landskap han här skisserar är närmast synonymt med den världen vi befinner oss i per i dag; ett nästan hundraprocentigt medielandskap, med kommunikationsmöjligheter som när boken skrevs var att anse som well, science fiction. Internet har på sätt och vis möblerat om det kollektivt omedvetna i en grad som liknar den transformation som äger rum här, där medvetandet expanderar i alla riktningar och fokuserar på enskilda fakta med en sådan intensitet att en manual för hur mycket yttre tryck ett ansikte tål vid en fordonskollision framstår som något med pornografiska kvaliteter. Den flytande identiteten till huvudpersonen som byter namn för varje nytt kapitel står här i perfekt harmoniskt förhållande till dom stadigt skiftande omständigheter han lever under. Gång på gång återvänder han till tankar och reflektioner runt mordet på John F Kennedy som något som väcker olika typer av sexuella associationer, och lika ofta läser han in en geometrisk ekvation i Marilyn Monroe antingen det handlar om hennes död eller hennes ständiga närvaro som larger than life ikon. Språket pendlar mellan statistisk registrering och fåordig läkarjournal, men detta är också den roman (eller novellsamling boken blir gärna katalogiserad som det ena eller det andra helt godtyckligt beroende på vilken källa man förhåller sig till), som tydligast bär spår av en annan författares influens: William S Burroughs, som också skrev förordet till den amerikanska utgåvan. The Atrocity Exhibition har den nästan anti-associativa, distanserat registrerande tonen redan från början, men långa partier ser ut att ha varit igenom en variant av sistnämndes cut-upmetod, som väl kanske hellre ska beskrivas som cut-awaymetod i detta tillfället. The Atrocity Exhibition utesluter redan från början alla former för linjär progression. Det är värt att uppehålla sig här en stund, eftersom det är en exceptionell liten bok. Den liknar ingenting av vad Ballard hade skrivit tidigare, och till formen heller ingenting av vad han skrivit efter. Men den avföder otroligt mycket; idéer som först prövas ut här fortsätter att dyka upp fram till författaren avlider. I första hand den närmast påföljande roman som direkt kan associeras till ett av kapitlen här; den för all framtid kontroversiella Crash (1973, filmatiserad av David Cronenberg i 1996), där den erotiserade bilens potential som sexuellt instrument utforskas nära nog fullständigt, 2 / 6

3 främst genom den drivande karaktären Vaughan, vars ultimata mål och ambition är att kollidera i hög hastighet med Elizabeth Taylor på motorvägen med dödlig utgång för alla parter. Det är framför allt dessa två böcker som utgör fundamentet för den officiella bilden av JG Ballard som en»kontroversiell«författare. I det första fallet är det främst kapitlet»why I want to fuck Ronald Reagan«publicerad som fristående text i flera sammanhang utanför romanens kontext, särskilt efter att Reagan insattes som president 1980 som ställt till problem. Texten, som är skriven i 1968, förutser Reagan vid den tiden en hippiefientlig och überkonservativ guvernör i California som president i en inte alltför avlägsen framtid, och undersöker förhållandet mellan avsändare och mottagare i det politiska spel som främst avgörs i media. Också detta något som sedan dess inte bara visat sig vara en realitet, men dessutom något alla vet och förhåller sig till. Mer direkt handlar detta om den grad av sexuell respons som avgör om du vinner eller försvinner i den kontexten, och textens monotona genomgång av testresultat i olika försöksgrupper av kvinnor har den samma hypnotiska effekten som utmärker all profetisk text, och har så sett vissa beröringspunkter med partier ur det Gamla Testamentet. The Atrocity Exhibition är det ena epicentret i författarskapet. Det andra är den självbiografiska Empire of the Sun (1984), också den filmatiserad av Steven Spielberg 1989 och uppföljaren till denna, The Kindness of Women (1991). Böcker som fungerar som en slags instruktionsmanual för hur man ska förstå författarskapet, men också som en redogörelse för dom extraordinära förhållanden som utmärker författarens egen biografi. Född i Shanghai 1930 av engelska föräldrar, internerad i japanskt fångläger under andra världskriget, flyttade till England 1946, studerade medicin i Cambridge och satt plötsligt och skrev intrikata noveller om nätterna. Gift med Helen 1954, tre barn, flyttade till Londonförorten Shepperton Helen avlider Ballard flyttar aldrig, men blir i Shepperton fram tills han dör av prostatacancer våren Det är relativt lätt att se vad som ligger bakom den besatthet med vilken han kliniskt attackerar vår kollektiva illusion av trygghet och tanken om det bestående i bok efter bok. Och på ett mellanmänskligt nivå; varför han inte flyttar på nästan 50 år. Det låter sig också göras att lokalisera det utpräglat»ballardianska«i denna utposten av London, mest känd för sin filmstudio en funktionell förort i det nätverk som utgör trafikmaskinen in och ut av metropolen. Du anar inte hur fascinerande så strömlinjeformade, delvis blygrå, delvis förkromade, omgivningar är förrän du har läst Ballard. Om han väljer att koncentrera sig på höghuset (High Rise), eller vägrondellen (Concrete Island), eller som i några av de sista böckerna: avspärrade rekreationsorter för högavlönad upper middle-class, så är resultatet alltid en bister dystopi, full av latent våld som förr eller senare bryter ut, oftast med en oproportionerligt förlösande effekt och denna märkliga paradoxen som alltid understryks; en nyfiken optimism i förhållande till omgivningarna, som uppstår efter en större eller mindre katastrof som helt har möblerat om förutsättningarna för hur man förhåller sig till omvärlden. Någon vill kalla han depraverad, andra för saklig. I den lilla, relativt tunna romanen (eller långa novellen) Running Wild (1988) påbörjas den undersökning av avspärrade rekreations- och bostadsområden för de priviligierade som slår ut i full styrka i senare romaner, som Cocaine Nights(1996), och Super-Cannes (2000). Skriven som en dagbok av en kriminolog, som förhåller sig till en sak där alla vuxna är mördade och alla barn och ungdomar spårlöst 3 / 6

4 försvunna, liknar den både på en hårdkokt detektiv-noir och plotten för ett bättre avsnitt av X-Files. Allt eftersom anteckningarna fortskrider ser det mer och mer ut som barnen kollektivt har mördat sina föräldrar och flytt, men vi får aldrig veta mer än den som i romanen skriver ned sina reflektioner after the fact. Men det är inte heller det som är författarens prioritet. Med Ballard är det sällan det yttre ramverket för en historia eller ens historien själv som är det väsentliga, men hellre den problematik han artikulerade som ett försök på att förstå världen i plus-minus 50 år. Ballards karaktärer är inte placerade där dom befinner sig på grund av sin personlighet, men som instrument för att registrera en pågående förändring, och så sett är Running Wild att anse som hardcore Ballard; den som skriver dagboken är en person så distanserad från det han skriver om att vi strängt taget inte saknar det faktum att vi vet väldigt lite om honom. Och perspektivet noteringar nedskrivna länge efter, av någon som inte var där och nu bara lägger pussel med den information som är tillgänglig gör det hela öppet för spekulation. Det ger lite av den samma känslan som uppstår när man loggar sig in på youtube och ser CCTV-kameran från Columbine Highschool April när Harris och Klebold går förbi, beväpnade till tänderna mer än 10 år efter att Running Wildskrevs. Våldet kommer alltid i en eller annan form hos Ballard, nästan som en ersättning för sex. Inte för att det saknas sex i hans böcker nej, nej, tvärtom, det ligger alltid ett knull eller två nedfällt någonstans i mitten men för att det ofta ser ut till att ha övertagit flera av sexualitetens funktioner. I Crash, som ett av många exempel, är det heller inte alltid lätt att skilja det ena från det andra i sammansmältningen mellan människa och maskin. Men när Ballards karaktärer ligger med varandra är det nästan demonstrativt odramatiskt: sex-scenerna återges alltid i saklig, nykter prosa utan några som helst överdrifter. T o m när deltagarna är mer än lovligt kinky och ger uttryck för mer speciella behov presenteras det som den mest vardagliga ting i världen. Den förlösning man ser efter i orgasmen låter sig här hellre lokaliseras i det oprovocerade våldet, och ofta med katastrofala konsekvenser. Och det sker alltid förr eller senare här, på den planet Ballard beskrev som den enda verkligt främmande. I den kliniskt funktionella flygplatskulturen, registrerat av övervakningskamerorna på ett shoppingcenter, på transportbandet, motorvägen; det är inte mycket i Ballardland som skiljer sig från vårt eget dystopia, men de flesta av oss gör inte den ansträngningen det innebär att reflektera för länge över vad västvärldens bekvämlighets- och upplevelseskultur döljer av potentiella mardrömmar. Det kan faktiskt se ut som perversionerna eskalerar i takt med högre levnadsstandard, och att den sexuellt motiverade seriemördaren alltid är outhärdligt uttråkad av existensens grundvillkår. I Cocaine Nights är däremot alla primitiva impulser satt i system; planlös vandalism, rituella våldtäkter och kriminalitet uteslutande för adrenalinkicken, med absolut noll intresse för egen vinning, visar sig vara vad som håller ett litet samhälle aktivt och engagerat, med ett tyst medgivande från alla berörda. Alternativet är värre: en nästan hundraprocentig apati och långsam död i inaktiv isolation framför en TV med volymen nedskruvad. Effekten av total trygghet. Här skriver han närmast kirurgiskt i förhållande till analysen, vilket väl kanske är naturligt för någon som har studerat medicin. Jag kunde också ha sagt»kliniskt«ballards språk är med få undantag väldigt rent, särskilt svårläst är han inte. Dessa senare romaner är till det yttre också mer crime fiction än science fiction, och typiska pageturners. Mystiskt nog har det ur den här omfattande produktionen bara kommit två filmer. Jag räknar då naturligtvis inte med alla experimentella filmskolefilmer som möjligen har varit en effekt av ett möte med det här författarskapet; Ballard är inspirerande, och det är antagligen en veritabel 4 / 6

5 djungel av egenproducerade korta och långa filmer utan distribution där ute.empire of the Sun, i Spielbergs version, kom 1989, och gjorde författaren ekonomiskt oberoende i en ålder av 57. Jag tippar att många i en sådan situation momentant skulle slå av sin dator, dra en lättnadens suck och lova sig själv att aldrig mer skriva ett ord det är i alla fall vad jag hade gjort. Men i stället fortsatte han som vanligt, och skrev runt 10 böcker till. Och tack och lov för det; detta var en man med en mission, med böcker som nödvändigtvis måste skrivas ingen annan hade gjort det. Cronenbergs take på Crash är något ganska annat, naturligt nog när böckerna redan från början utgör ett slags diametrala ytterpunkter i författarskapet. En av de myter som hänger vid romanen och det kan gott tänkas att det faktiskt är sant är att manuskriptet ska ha kommit i retur till förlaget från en konsulent med noteringen»author is beyond psychiatric help do not publish«. Det är också den enda roman där huvudpersonen bär namnet»ballard«om man nu har lust att spekulera i grunderna till det. Men filmen skapade sina egna problem, och blev mer än lovligt omdiskuterad. På den tiden jobbade jag i en fetishbutik i Oslo, och mitt i censurdebatten skulle filmen visas på Rockefeller. Jag var där med en väninna från den värld av regnkläder och högklackade skor jag på den tiden levde och verkade i, som inte hade någon förkunskap om varken boken eller filmen, men som uppenbart genomlevde ett avgörande ögonblick den här kvällen. Kort sagt: hon blev besatt, och var där igen kvällen efter, och kvällen efter. Uppenbart träffade problemställningen något fundamentalt; ett halvår senare hade hon inte bara läst boken, men sett filmen ett hundratal gånger. Nu har jag inte hört från henne på några år, men jag är relativt säker på att hon har en de luxe dubbel dvd-utgivning med kommentarspår och bortklippta scener som bonusmaterial hon regelmässigt ser igenom. När jag återser filmen nu slås jag främst av hur mycket Ballard och hur lite Cronenberg det faktiskt är i den. Den direkt fysiska upplevelsen man förbinder med denne filmskaparen, är här materialet till trots muterat in i ett halvt frånvarande, drömskt landskap. En värld där allt det huvudsakliga föregår i en bil, och där transportsträckan är det väsentliga området mellan två likgiltiga geografiska punkter. Filmen följer orginaltexten i påfallande hög grad; Cronenberg hade ett par år tidigare filmatiserat Burrough s Naked Lunch med ett resultat som mer liknade en kommentar till den litterära förlagan. (Frågan är ju om något annat ens är tänkbart, egentligen. Jag menar: hur gör man film av den boken, utan att göra en film om boken? Nej, just det, var det inte det jag tänkte?) Och ok, det finns en film till; Jonathan Weiss presterade en filmatisering av The Atrocity Exhibition i slutet av 1990-talet, men den har varit otillgänglig fram till den släpptes på dvd I skrivande stund har jag inte klarat att lokalisera den jag visste inte ens att den existerade när jag satte mig ned här. Ärligt talat finner jag det lite obehagligt att någon ens försöker: om det finns en enda bok av JG Ballard som utesluter möjligheten för att låta sig översättas till ett annat medium så är det den, men jag kan så klart ha fel, och har det också regelbundet. Den eminenta publikationen RE/Search gav 1984 ut ett temanummer som vigdes helt till JG Ballards författarskap. Närmare 170 sidor intervjuer, kritiska essays, opublicerade texter och utvalda nedslag i publicerade texter. Och det du inte finner någon annanstans kanske det jag som ung konststudent blev mest tagen av när jag införskaffade boken i mitten av 1980-talet här finns också collager utförda av Ballard: textbildkompositioner som publicerades i tidsskriften Ambit i perioden som en form av konceptuell reklamkampanj från författarens sida. Det är på en av dessa jag finner den här programförklaringen:»fiction is a 5 / 6

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant branch of neurology: the scenarios of nerve and blood vessel are the written mythologies of memory and desire. Sex: Inner space: JG Ballard«. Det påminner mig om i vilken oöverskådlig grad jag har formats av att läsa honom i tidig ålder, och i vilken lika oöverskådlig grad jag fortfarande förhåller mig till det, och fortsätter att förhålla mig till det. All respekt till denne gigant. Ett liv väl levt, och ett arbete som aldrig kan avslutas. Framtiden har trots allt inte inträffat ännu. Och det kommer den heller aldrig att göra. 6 / 6

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Motivation och drivkrafter

Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter augusti 2015 1 Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, Vol 50(4), July, 370-396. http://dx.doi.org/10.1037/h0054346 2 1 Motivationsteorier -

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Ett skridskoskär före. Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob

Ett skridskoskär före. Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob Ett skridskoskär före Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob NUTID 80% Hockey 100 % Klubbkänsla Drivkrafter: Organisation Affärsmöjligheter Kundnytta Stimulera omgivningen FRAMTID

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3)

Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3) Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3) Kevin S. Douglas, Stephen D. Hart, Christopher D. Webster, & Henrik Belfrage Steg 1: Sammanställ relevant bakgrundsinformation Information

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

most memorable and eyeopening

most memorable and eyeopening DISKUSSIONSUNDERLAG Planerar någon i klassen/publiken att åka ut och "backpacka"? Vart och varför? Vad är målet med resan? Äventyr/Vila upp sig/se hur andra lever/få nya vänner/lära känna en ny kultur?

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

!"#$%"&$'"()$*+,&$#-./!"#$%"&$#0$'"()$*+,&/ $ 1&,)2$3,2)-+"4),'"$5&$6"()7 89.:)$2:'$("8$;))&"$2-.$34,&"$3:&',&<$=$>&:.&"'',)2

!#$%&$'()$*+,&$#-./!#$%&$#0$'()$*+,&/ $ 1&,)2$3,2)-+4),'$5&$6()7 89.:)$2:'$(8$;))&$2-.$34,&$3:&',&<$=$>&:.&'',)2 ! !"#$%"&$'"()$*+,&$#-./!"#$%"&$#0$'"()$*+,&/ $ 1&,)2$3,2)-+"4),'"$5&$6"()7 89.:)$2:'$("8$;))&"$2-.$34,&"$3:&',&&:.&"'',)2 3-4',&$3-882$:4-("$,?,'>,4 >9$+"#$'"()$("8$+"&"

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Jacques Derrida Politics of Friendship

Jacques Derrida Politics of Friendship ..between talking to them and speaking of them there is a world of difference.. from the moment they are spoken of instead of being spoken to, it is to say that they are no longer, or not yet, there: it

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Klinisk psykologi: psykisk

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Cafemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Cafemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Cafemysteriet Martin Widmark Helena Willis Böckerna utspelar sig i och omkring den lilla staden Valleby, där de flesta känner varandra och kyrkan står mitt i byn. Huvudpersonerna Lasse och Maja är klasskompisar

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Projektbeskrivning för. Just a Little Lovin

Projektbeskrivning för. Just a Little Lovin Projektbeskrivning för Just a Little Lovin Just a Little Lovinʼ är ett lajv om hur vänskap, begär och relationer ställs på sin spets, när döden tränger sig på mitt i festen. Sida 1 av 7 Sammanfattning

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX

LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX 1 Bokens partier Du skriver väldigt bra och jag vidhåller att det här mycket väl är publicerbart. I stort är storyn bra. Enkel men ändå skönt med personyttringar

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

BILDPOLICY ANVISNINGAR FÖR DIG SOM FOTOGRAFERAR OCH LEVERERAR BILDER

BILDPOLICY ANVISNINGAR FÖR DIG SOM FOTOGRAFERAR OCH LEVERERAR BILDER BILDPOLICY ANVISNINGAR FÖR DIG SOM FOTOGRAFERAR OCH LEVERERAR BILDER STF guidar till upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre upp på fjället. Det är STF som gör det otillgängliga tillgängligt

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind FiSSc målsättningar 2015-2016 Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind If you want to walk fast walk alone, if you want to walk far walk together Ordspråk från Afrika If you want to walk fast

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG LÄRARHANDLEDNING TRESTEG Om Lärarhandledningen Det är sommarlov. På en gräsmatta i ingenmanslandet mellan två bostadsområden försöker några barn, som är för stora för att leka, att fylla dagarna i det

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social NAS John Holmberg Klimatomställningen och det goda livet Konferensen: Arena hållbar stad, Göteborg, 6 nov John Holmberg Professor i fysisk resursteori och vicerektor vid Chalmers Ekogisk Social Ekonomisk

Läs mer

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-03-26 Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Klass 4 Örnen

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Reflektion & Mindfulness

Reflektion & Mindfulness Reflektion & Mindfulness Charlotte Almkvist-Hall & Sofia Sandersson 2011-12-13 Vad betyder Reflektion för dig? Definitioner av Reflektion Ordet reflektion härstammar från den latinska termen refléctere

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer