Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 George När George drar undan gardinerna står det en tom mjölkflaska mitt ute på gräsmattan. Han upplyser sin far om detta. De klär på sig och undersöker saken. Flaskan saknar lock, och när George kikar ner i den upptäcker han en död koltrast som ligger nere på bottnen. De begraver fågeln i all hast bakom komposthögen. George tycker som pappa att de ska berätta för mamma om flaskan, som de placerar på vägen utanför, men inte nämna något om vad som låg i. Dagen därpå får George ett vykort som föreställer ett gravvalv i Breewood Church och visar en man med två hustrur. Meddelandet lyder: Varför inte fortsätta den gamla leken med att klottra på väggar? Hans far får ett brev med samma ojämna och kantiga handstil: För var dag, för var timme, växer mitt hat mot George Edalji. Och er fördömda fru. Och den där hemska jäntungen. Ni farisé, tror ni kanske att Gud kommer att ge er syndernas förlåtelse bara för att ni är kyrkoherde? Han visar inte brevet för George. Far och son får ett gemensamt meddelande: Hurra, hurra för Upton! Käre gamle Upton! Välsignade Upton! Käre gamle Upton! Välsignad vare Upton! Käre gamle Upton! Strid för Upton, strid för Upton Ni Korsets krigare Håll er heliga fana högt Ty den får inte lida skada. Kyrkoherden och hans fru bestämmer att de själva i fortsättningen ska öppna all post ställd till prästgården. George får inte på villkors vis störas i sina studier. Följaktligen är han ovetande om brevet som börjar: Jag svär vid Gud att jag skall göra någon illa. att hämnas, hämnas är det enda som betyder något för mig i denna värld. hämnd är vad jag brinner av, sedan må jag hamna i helvetet. George får inte heller se brevet i vilket det står: Innan året är till ända skall er son antingen ligga på kyrkogården eller ha fallit i onåd för resten av livet. Däremot visar föräldrarna honom det brev som börjar: Ni farisé och falske profet ni anklagade Elizabeth Foster och körde henne härifrån, ni och er fördömda fru. 48

2 Breven kommer tätare och tätare. De är skrivna på billigt linjerat papper som har rivits ur ett anteckningshäfte och har postats i Cannock, Walsall, Rugeley, Wolverhampton och till och med i självaste Great Wyrley. Kyrkoherden vet inte vad han ska göra åt breven. Mot bakgrund av hur först Upton och sedan polismästaren har betett sig tycks det inte vara någon större idé att vända sig till polisen. Alltmedan högen av brev växer försöker han hitta drag som återkommer i dem. De är: ihärdigt försvar av Elizabeth Foster, lovprisande av överkonstapel Upton och polisen i allmänhet, sjukligt hat mot familjen Edalji, och religiös besatthet, som mer eller mindre kan förutsättas. Pikturen varierar på ett sätt som han föreställer sig att den skulle göra hos någon som vill maskera sin egen stil. Shapurji ber om upplysning i sin bön. Han ber om styrka, han ber för familjen, och med en aning motvillig pliktkänsla för brevskrivaren. George ger sig av till Mason College innan första posten kommer, men när han är tillbaka brukar han kunna upptäcka om något anonymt brev har delats ut den dagen. Hans mors munterhet är spelad, hon hoppar från det ena samtalsämnet till det andra, som om tystnaden likt en tyngdkraft skulle dra ner dem allihop till marken, till leran och smutsen som ligger där. Hans far, som är sämre skickad för den sortens förställningskonst, sitter moltyst vid bordsänden och liknar mest en staty av sig själv huggen i granit. Den ena förälderns sätt att reagera är nervpåfrestande för den andra. George försöker finna en medelväg genom att prata mer än fadern men mindre än modern. Under tiden pladdras det ohämmat av Horace och Maud, de enda som, om än tillfälligt, kan dra fördel av brevkampanjen. Efter nyckeln och mjölkflaskan dyker andra föremål upp på prästgården. En tennskopa på ett fönsterbräde. En död kanin spetsad på en trädgårdsgrep nerkörd i gräsmattan. Tre sönderkrasade ägg på yttertrappan. Varje morgon går George och hans far över tomten innan mor och de båda yngre syskonen släpps ut. En dag hittar de tjugo penny- och halfpennyslantar utplacerade med jämna mellanrum över gräsmattan. Kyrkoherden bestämmer sig för att betrakta dem som en gåva till kyrkan. Det förekommer också döda fåglar, som någon oftast vridit nacken av, och en gång har någon lagt exkrementer så att de verkligen ska synas. I det tidiga morgonljuset kan George ibland känna närvaron av något som inte är en kroppslig ge- 49

3 stalt, bara en tänkbar iakttagare. Kanske är det snarare en påtaglig frånvaro, en förnimmelse av att någon just har gått. Men ingen blir ertappad. Och ingen syns ens till. Och nu börjar de grova skämten. Efter kyrkan en söndag skakar mr Beckworth från Hangover Farm hand med kyrkoherden, blinkar och mumlar: Jaha, det är till att pröva en ny bransch, förstår jag. När Shapurji visar upp en frågande min lämnar Beckworth över ett urklipp ur Cannock Chase Courier. Det är en annons inramad av en dekorativ bård: Representativa unga kvinnor med fint och belevat sätt villiga att ingå äktenskap med herrar med ställning & anseende. För förmedling: kontakta pastor S Edalji, Prästgården, Great Wyrley. Mot arvode. Kyrkoherden besöker tidningen och får veta att ytterligare tre annonser av samma slag är beställda. Men ingen kan säga av vem: texten som skulle införas kom per brev med en postanvisning bifogad. Annonschefen är full av medkänsla och erbjuder sig utan vidare att stoppa de tre återstående införandena. Om den skyldige försöker protestera eller kräva pengarna åter kommer man naturligtvis att koppla in polisen. Men nej, han tror nog inte att redaktionen har något intresse av historien. Inget ont om prästerskapet, men tidningen har sitt anseende att tänka på, och att öppet erkänna att man har blivit utsatt för ett burdust skämt skulle kunna skada trovärdigheten i stort. När Shapurji kommer tillbaka till prästgården väntar där en ung rödhårig pastoratsadjunkt, som med viss möda lyckas tygla sitt kristliga sinnelag. Han är angelägen om att få veta varför hans kyrklige broder och kollega har bett honom komma hela vägen från Norfolk till Staffordshire i ett brådskande andligt ärende som kyrkoherdens fru verkar vara helt ovetande om, ett ärende som dessutom kan komma att kräva exorcism. Här har vi ert brev, här er underskrift. Shapurji förklarar och ber om ursäkt. Adjunkten ber att få ersättning för sina utlägg. 50

4 Därpå kallas hembiträdet till Wolverhampton för att identifiera en syster hon inte har som enligt uppgift ska ligga död i ett rum på ett värdshus. Mängder av varor femtio linneservetter, tolv päronträdplantor, ett helt ländstycke av oxe, sex lådor champagne, närmare sjuttio liter svart målarfärg levereras och måste returneras. Tidningsannonser upplyser om att prästgården är till uthyrning för en så låg kostnad att en mängd intresserade hör av sig. Stallmöjligheter utlovas, hästgödsel likaså. Brev skickas i kyrkoherdens namn till privatdetektiver, uppdrag erbjuds. Efter månader av förföljelse bestämmer sig Shapurji för att gå till motangrepp. Han förbereder en egen annons, återger i stora drag vad som har hänt och redogör för de anonyma breven, från handstil och uttryckssätt till innehåll. Han anger i detalj när och var breven har postats. Han ber de ansvariga på tidningarna att vägra ta in saker i hans namn, han ber läsarna att rapportera allt som kan verka misstänkt och de skyldiga att rannsaka sina samveten. En trasig soppterrin med en död koltrast i står på kökstrappan två dagar senare. Dagen därpå anländer en utmätningsman för att ta varor i mät för en påstådd skuld. Och lite senare dyker en skräddare från Stafford upp för att ta mått på Mauds bröllopsklänning. När Maud tyst presenteras för honom frågar han artigt om hon ska bli barnbruden i någon hinduisk ceremoni. Mitt i den scenen kommer fem oljerockar som har beställts för Georges räkning. Och en vecka senare publicerar tre tidningar ett svar på kyrkoherdens vädjan. Det är tryckt i en ruta med svart ram och har rubriken URSÄKT. Det lyder: Vi, undertecknade, båda boende i Great Wyrleys församling, medger härmed att vi är de enda skyldiga till vissa förargelseväckande och anonyma brev som olika personer under det senaste året har fått ta emot. Vi ångrar våra uttalanden, och också de omdömen som fällts om överkonstapel Upton vid polisen i Cannock och om Elizabeth Foster. Vi har rannsakat våra samveten så som vi uppmanats och ber alla inblandade och myndigheter, såväl kyrkliga som polisiära, om förlåtelse. G. E. T. Edalji och Fredk. Brookes. 51

5 Arthur Arthur trodde på iakttagelsen av ett grågrönt öga på en döende val, av innehållet i krävan på en skjuten fågel, av ansiktsmusklernas avslappning på en död människa som aldrig skulle bli hans svåger. Sådana iakttagelser måste ske utan förutfattade meningar: det var en praktisk nödvändighet för en läkare och en moralisk norm för en mänsklig varelse. Han berättade gärna att det var på Edinburgh Infirmary som han hade fått lära sig hur viktigt det var att göra noggranna iakttagelser. En kirurg där, Joseph Bell, hade fattat tycke för denne storväxte, entusiastiske unge man och gjort Arthur till sin sekreterare. Hans arbete bestod i att göra preliminära anteckningar, förbereda patienterna och sedan visa dem till mr Bells mottagningsrum, där han satt bland sina operationsassistenter. Bell brukade hälsa varje patient välkommen och med en tyst men intensiv granskning försöka ta reda på så mycket som möjligt om deras liv och böjelser. Han kunde ge besked om att den här mannen var lackerare och den där vänsterhänt skomakare, vilket fick de närvarande, och inte minst patienten själv, att gapa av förvåning. Arthur mindes följande replikskifte: Jaha, min bäste herre, ni har tjänstgjort i armén. Ja, sir. Och det var inte länge sedan ni hemförlovades? Nej, sir. Ett skotskt regemente? Ja, sir. Stationerat på Barbados? Ja, sir. Visst var det ett trick, men inte av det billiga slaget; det var svårt att genomskåda till en början, enkelt när man väl hade fått förklaringen. Ni förstår, mina herrar, mannen var full av respekt men lyfte inte på mössan. Det gör man inte i armén, och eftersom han inte har varit länge i civila kläder så har han heller inte hunnit ändra på sina vanor. Han har något myndigt över sig och är uppenbarligen skotte. Och vad gäller Barbados så lider han av elefantsjuka, som drabbar människor i Västindien men knappast här hemma. 52

6 Arthur hade under dessa sina mest formbara år gått i den medicinska materialismens skola. Varje litet spår av formell religion hade utplånats, men han var trots det fylld av respekt för det metafysiska i tillvaron. Han medgav möjligheten av en central medveten orsak, även om han inte kunde säga hur den såg ut eller begripa varför dess konstruktioner måste bringas till fullkomning på sådana krångliga och ofta förfärliga vägar. Vad medvetandet och själen beträffade var Arthur anhängare av den tidens nya vetenskapliga rön. Medvetandet var ett utflöde ur hjärnan, precis som galla var en utsöndring från levern något rent kroppsligt till naturen. Själen, i den mån begreppet kunde sägas existera, var å andra sidan den totala effekten av medvetandets alla ärftliga och individuella funktioner. Men han var också övertygad om att kunskaper aldrig var något statiskt, och att det som gällde för sanning i dag skulle kunna ses som vidskepelse i morgon. Av den anledningen fick den intellektuella skyldigheten att fortsätta iakttagandet aldrig upphöra. I Portsmouths litterära och vetenskapliga sällskap, som hade möten varannan tisdag, träffade Arthur stadens mer fritt och fantasifullt tänkande hjärnor. Telepati var något som diskuterades livligt, och en eftermiddag råkade Arthur befinna sig i sällskap med en av traktens arkitekter, Stanley Ball, i ett rum med fördragna gardiner och utan speglar. De satte sig med ryggen mot varandra, med ett avstånd på flera meter, och Arthur, som hade ett ritblock i knät, drog upp konturerna till en figur och försökte med hjälp av all medveten tankekraft förmedla bilden till Ball. Arkitekten ritade därefter den figur som hans medvetande spontant hade skapat åt honom. Sedan vände de på förfarandet och lät arkitekten överbringa figuren och läkaren ta emot den. Resultaten visade till deras förvåning en överensstämmelse som var betydligt större än vad som kunde betecknas som slumpmässig. De upprepade experimentet tillräckligt många gånger för att våga dra en vetenskaplig slutsats av det: nämligen att tankeöverföring faktiskt kunde äga rum, under förutsättning att det fanns en naturlig harmoni mellan avsändare och mottagare. Vad skulle detta kunna innebära? Om tankar kunde överföras utan några synbara hjälpmedel, då var den rena materialism som Arthurs lärare hyllade alltför stelbent, för att uttrycka det milt. Överensstämmelserna mellan de figurer som Stanley Ball och han hade ritat gav inte fritt fram för änglar med blanka svärd. Men de- 53

7 ras experiment väckte i alla händelser en fråga, en svår och komplicerad sådan dessutom. Många andra höll samtidigt på att stånga sina pannor mot det materialistiska fästets murar. Hypnotisören professor Meyer, som enligt tidningarna i Portsmouth var berömd över hela Europa, kom till staden och fick diverse unga friska män att göra som han ville. Några stod med uppspärrad mun och kunde inte stänga den trots att publiken skrattade högt. Andra föll på knä och kunde inte resa sig förrän professorn gav dem lov. Arthur var en i raden av kandidater på scenen, men Meyers metod gjorde honom varken hypnotiserad eller imponerad. Det var mer av varieténummer än vetenskaplig demonstration över det hela. Han och Touie började delta i seanser. Stanley Ball var ofta med, liksom general Drayson, astronomen från Southsea. De hittade instruktioner för hur man ledde en krets i Light, den spiritistiska veckotidningen. Sammankomsterna brukade inledas med en läsning av första kapitlet i Hesekiel: Vart anden ville gå, dit gick de, ja, varthelst anden ville gå. Profetens syn i form av stormvinden och det stora molnet och skenet och elden och de fyra väsendena, vart och ett med fyra ansikten och fyra vingar hjälpte till att göra deltagarna mottagliga. Sedan var det den fladdrande ljuslågan, dunklet som en grå filt, koncentrationen, tömningen av det egna jaget och den gemensamma väntan. En gång uppenbarade sig bakom honom en ande som lystrade till namnet på Arthurs mors morbror, och vid ett annat tillfälle visade sig en svart man med spjut. Efter ett par månader blev andeljus då och då synliga också för honom. Arthur var osäker på hur stort bevisvärde de här slutna sammankomsterna kunde tillmätas. Han blev mer övertygad av en äldre man med medial förmåga som han träffade hemma hos general Drayson. Efter olika förberedelser i den mer dramatiska skolan föll den gamle mannen flåsande i trans och började förmedla både råd och kontakter med andevärlden till sin lilla utvalda publik. Arthur hade kommit dit full av misstro som försvann då den beslöjade blicken riktades mot honom, och en svag, avlägsen röst uttalade orden: Läs inte Leigh Hunts bok. Det var mer än mystiskt. Sedan några dagar hade Arthur funderat över om han skulle läsa Hunts Comic Dramatists of the Restoration eller inte. Han hade inte diskuterat saken med någon, och 54

8 det var ju knappast ett dilemma som han skulle besvära Touie med. Men att sedan få ett så exakt svar på en fråga som han aldrig hade ställt till någon Det kunde inte vara ett trolleriknep. Det kunde bara ha skett genom en människas förmåga att på ett hittills oförklarligt sätt vinna tillträde till en annan människas innersta tankar. Arthur var så starkt påverkad av det han hade upplevt att han skrev till Light och redogjorde för saken. Här hade vi ytterligare bevis för att telepati fungerade; för ett ögonblick, inget mer. Så här mycket hade han hittills sett: vad var det minsta, inte det mesta, man kunde sluta sig till? Men om mängden av tillförlitliga fakta fortsatte att öka så kanske man kunde beakta mer än ett minimum. Tänk om allt som tidigare hade verkat givet en dag inte alls var det längre. Och vad skulle sedan inte det maximala kunna utvecklas till? Touie betraktade sin mans telepatiska kontakter med andevärlden med samma deltagande och intresse som hon visade för hans passion för sport. De själsliga företeelsernas lagar tycktes henne lika svårbegripliga som reglerna för cricket, men hon begrep att det i båda fallen handlade om eftersträvade resultat och utgick i all älskvärdhet ifrån att Arthur skulle meddela henne när ett sådant resultat hade uppnåtts. För övrigt var hon numera mycket upptagen av deras dotter Mary Louise, som hade kommit till genom praktisk tillämpning av de minst svårbegripliga och minst telepatiska lagar som mänskligheten känner. George Georges ursäkt i tidningen ger kyrkoherden ett nytt spår. Han gör ett besök hos William Brookes, byns järnhandlare, far till Frederick Brookes, Georges påstådda medundertecknare. Järnhandlaren, en liten trind man i grönt förkläde, visar in Shapurji i en lagerlokal där det hänger moppar och hinkar och zinkbaljor. Han tar av sig förklädet, drar ut en låda och räcker över det halvdussin fördömande brev som hans familj har fått ta emot. Alla är skrivna på det bekanta linjerade papperet som är utrivet ur ett anteckningshäfte, men handstilarna varierar mer. Det översta brevet är skrivet av en ovan hand, med barnslig och 55

9 spretig stil. Om ni inte håller er borta från de svarta ska jag mörda er och mrs brookes jag vet vilka ni är och jag ska tala om att ni skrev. I andra syns det att handstilen är driven, även om den är maskerad. Er grabb och Wynns grabb har spottat en gammal kvinna i ansiktet på Walsalls station. Den som har skrivit brevet kräver en penningsumma i gottgörelse och den ska skickas till Walsalls postkontor. I ett kompletterande brev, fäst vid det första, hotas med polisanmälan om inte kravet uppfylls. Ni har väl inte skickat några pengar? Nej, naturligtvis inte. Men ni har visat breven för polisen? Polisen? Både de och jag har väl viktigare saker att syssla med. Det är ju bara barn det handlar om, eller hur? Och som det står i Bibeln, käppar och stenar kan krossa mina ben, men ord kan aldrig skada mig. Kyrkoherden bryr sig inte om att korrigera Brookes källa. Han tycker sig också märka något lätt likgiltigt över mannens inställning. Men ni lade väl inte breven i en låda bara? Jag hörde mig för lite. Jag frågade Fred vad han visste. Vem är den här mr Wynn? Wynn är uppenbarligen en manufakturhandlare som bor åt Bloxwich till. Han har en son som går i samma skola i Walsall som Brookes pojke. De brukar göra sällskap på tåget varje morgon och oftast åka hem tillsammans. För en tid sedan järnhandlaren anger inte närmare hur länge sedan anklagades Wynns son och unge Fred för att ha slagit sönder ett vagnsfönster. Båda försäkrade att det var en gosse vid namn Speck som var den skyldige, och järnvägens höga tjänstemän bestämde sig till slut för att inte driva saken vidare. Det här hände några veckor innan det första brevet kom. Kanske fanns det ett samband. Kanske inte. Kyrkoherden börjar nu förstå Brookes bristande engagemang för saken. Nej, järnhandlaren vet inte vem Speck är. Nej, mr Wynn har inte fått några brev till sig. Nej, Wynns pojke och Brookes pojke tillhör inte Georges kamrater. Och det är knappast förvånande. Före kvällsvarden berättar Shapurji för George om samtalet han har haft och förklarar att han känner en viss tröst. Vad får dig att känna tröst, far? Jo, ju fler människor som blir berörda, desto större är sannolik- 56

10 heten för att den skyldige avslöjas. Ju fler människor han utsätter för obehag, desto troligare är det att han kommer att begå något misstag. Känner du den här gossen som heter Speck? Speck? Nej. George skakar på huvudet. Och det faktum att även familjen Brookes råkar illa ut ger mig också en viss styrka. Det tyder nämligen på att det inte bara handlar om rasfördomar. Är det något gott i det, far? Att vara hatad av mer än en anledning? Shapurji ler tyst. De här briljanta inpassen från en foglig och läraktig pojke som ofta är alltför inåtvänd fyller honom alltid med glädje. Jag säger det igen, du blir en bra advokat, George. Men just som han säger de orden påminns han om en rad i ett av breven som han inte har visat för sonen. Innan året är till ända skall er son antingen ligga på kyrkogården eller ha fallit i onåd för resten av livet. George, säger han. Jag vill att du lägger ett datum på minnet. Den 6 juli Det är bara två år sedan. Den dagen valdes mr Dadabhoy Naoroji in i parlamentet som representant för Finsbury Central District i London. Ja, far. Mr Naoroji var under många år professor i gujarati och knuten till universitetet i London. Jag brevväxlade med honom under en kortare tid, och jag är stolt över att kunna säga att han lovordade min lärobok i gujaratis grammatik. Ja, far. George har sett det omtalade brevet från professorn vid mer än ett tillfälle. Valet av honom innebar ett ärofullt slut på en tid fylld av skam. Premiärministern, lord Salisbury, sa att svarta män inte borde och inte skulle väljas in i parlamentet. Han fick en skarp tillrättavisning för sitt uttalande av självaste drottningen. Och bara fyra år senare valde de röstberättigade i Finsbury Central att gå på drottning Victorias linje och inte på lord Salisburys. Men jag är inte parser, far. Orden dyker på nytt upp i huvudet på George: i hjärtat av England, imperiets bultande hjärta, det blod som strömmar i artärer och vener och är den engelska Kyrkan. Han är engelsman. Han studerar engelsk lag, och en dag ska han, om Gud vill, ingå äktenskap enligt den engelska kyrkans ritual. Det är 57

11 ju vad han har fått höra så långt tillbaka han kan minnas. Nej, George, det är alldeles riktigt. Du är engelsman. Men det är inte säkert att alla har samma uppfattning. Och där vi bor I hjärtat av England, fyller George snabbt i, som om det vore ett katekesförhör. I hjärtat av England, ja, där vi befinner oss, och där jag har tjänstgjort i närmare tjugo år, i hjärtat av England är mycket trots att Guds alla skapade varelser är lika välsignade ännu en smula primitivt, George. Och du kommer dessutom att råka på primitiva människor där du minst anar det. De finns i samhällsgrupper där man skulle kunna förvänta sig mer. Men om mr Naoroji kan bli universitetsprofessor och parlamentsledamot, då kan du, George, vara säker på att bli advokat och aktad samhällsmedborgare. Och om du skulle drabbas av orättvisa eller rentav illvilja, kom då ihåg det som hände den 6 juli George funderar en stund och upprepar sedan, tyst men övertygat: Men jag är inte parser, far. Det har du och mor alltid sagt. Kom ihåg den dagen, George, kom ihåg den. Arthur Arthur började skriva som en riktig författare. De litterära försöken blev alltmer omfattande och berättelserna växte ut till hela romaner, av vilka de mest lyckade givetvis utspelades i de riktiga hjältarnas 1300-tal. Varje manussida lästes högt för Touie efter kvällsvarden, och den färdiga texten skickades till modern för synpunkter. Arthur anställde också en sekreterare åt sig: Alfred Wood, en lärare från Portsmouth School, en diskret och effektiv karl med en apotekares hederliga uppsyn, dessutom aktiv i flera olika sporter och en inte oäven cricketspelare. Men Arthur försörjde sig fortfarande som läkare. Och om han skulle komma någonvart inom sitt yrke insåg han att det hade blivit dags att specialisera sig. Han hade alltid satt en ära i att i alla livets sammanhang betrakta saker och ting noga. Det behövdes med andra ord inte någon röst från andra sidan eller något bord som svävade i luften för att få honom att välja inriktning oftalmologi. Han var inte den som gick omvägar eller krånglade i onödan, och han 58

12 visste med en gång var man fick den bästa utbildningen. Wien? upprepade Touie undrande, för hon hade aldrig satt sin fot utanför England. Det var i november, och vintern var på väg. Lilla Mary kunde gå med stapplande steg, om man höll i hennes skärp. När far vi? Så fort som möjligt, svarade Arthur. Och Touie Gud välsigne henne reste sig bara från handarbetet och mumlade: Då får jag allt sätta fart. De sålde allt de ägde, lämnade Mary i mrs Hawkins händer och for till Wien för att stanna ett halvår. Arthur anmälde sig till en serie ögonföreläsningar på sjukhuset, men han blev snart varse att den tyska som han hade lärt sig medan han gick omkring i sällskap med två österrikiska skolpojkar, vars språkliga färdigheter ofta lämnade en del övrigt att önska, inte gav honom de rätta förutsättningarna för att kunna ta emot snabba instruktioner fyllda av medicinska termer. Men den österrikiska vintern bjöd i alla fall på fina skridskoisar, och staden på utsökta bakverk. Arthur snodde till och med ihop en kort roman, The Doings of Raffles Haw, som betalade alla deras kostnader i Wien. Efter ett par månader medgav han dock att det hade varit bättre att studera i London i stället. Touie reagerade på de ändrade planerna med samma jämnmod och snabba anpassningsförmåga som vanligt. De for tillbaka via Paris, där Arthur lyckades få till ett par dagars studier hos Landolt. Därmed kunde han med visst fog hävda att han hade utbildat sig i både Wien och Paris. Han hyrde en lägenhet på Devonshire Place, blev medlem av Oftalmologiska sällskapet och började vänta på de första patienterna. Han hoppades också på att få ta över arbete från de etablerade läkarna, som ofta hade för mycket att göra för att hinna med att beräkna brytningsfel. Somliga betraktade det som rena rutingörat, men Arthur ansåg sig mycket kunnig på området och utgick ifrån att det skulle finnas en hel del att göra för hans del. Devonshire Place bestod av ett väntrum och ett behandlingsrum. Men efter några veckor började han skämta om att båda rummen var väntrum, och att han själv var den ende som väntade. Att vara sysslolös kändes inte uppbyggligt, och därför satt han vid skrivbordet och skrev. Han var numera en fullfjädrad litteratör och satsade på en av de genrer som var högsta mode: berättelser för tidskrifter. Problem var det bästa Arthur visste, och det aktuella problemet såg 59

13 ut så här. Tidskrifter publicerade två slags berättelser: antingen långa följetonger som fångade läsaren vecka efter vecka och månad efter månad, eller en ny fristående berättelse för varje nummer. Problemet med de fristående berättelserna var att de ofta gav för lite att bita i. Problemet med följetongerna var att det räckte med att missa ett enda avsnitt för att man skulle få svårt att följa med i handlingen. Arthur försökte se praktiskt på problemet och tänkte sig en kombination av de båda modellerna: en serie berättelser, var och en fristående men med personer som hela tiden återkommer för att om och om igen väcka läsarens medkänsla eller motvilja. Han behövde därför en huvudperson som rimligen kunde tänkas råka ut för det ena äventyret efter det andra. De flesta yrken kunde därmed räknas bort. När han funderade fram och tillbaka hemma på Devonshire Place började han undra om han inte redan hade hittat en figur som skulle passa. Ett par av hans mindre lyckade romaner hade som huvudperson haft en detektiv som hade Joseph Bell vid Edinburgh Infirmary som förebild: noggranna iakttagelser följda av strängt logiska slutsatser var nyckeln till gåtans lösning i såväl brottsliga som medicinska sammanhang. Arthur hade från början kallat sin detektiv Sheridan Hope, men namnet var inte så bra, och under skrivandets gång hade Sheridan Hope först ändrats till Sherringford Holmes och sedan oundvikligen som det tycktes efteråt till Sherlock Holmes. George Breven och skämten tar inte slut. Shapurjis vädjan till den skyldige att rannsaka sitt samvete tycks bara ha retat upp honom ytterligare. I tidningarna kungörs det att prästgården numera är ett pensionat med oerhört låga priser, att den har övergått till att bli slakteri, att den på begäran utan kostnad skickar tre varuprover på damkorsetter. George har uppenbarligen öppnat en ögonläkarpraktik, och han erbjuder dessutom gratis juridisk rådgivning och kan ordna med biljetter och logi åt resande till Indien och Fjärran Östern. Han får en kolleverans som skulle räcka som bränsle till ett slagskepp; uppslagsverk anländer, liksom levande gäss. Det går inte att leva hur länge som helst i den sortens spänning, 60

14 och efter en tid förvandlas trakasserierna till något som mest liknar en rutin. Prästgårdens mark patrulleras av i gryningen. Varor lämnas orörda vid grinden eller returneras. Svårbegripliga åtgärder förklaras för besvikna kunder. Charlotte blir skicklig på att blidka präster som har tillkallats från avlägsna delar av landet. George har lämnat Mason College och är nu praktikant på ett advokatkontor i Birmingham. Varje morgon då han tar tåget får han dåligt samvete för att han lämnar familjen i sticket. Ändå innebär kvällarna ingen lättnad, bara en annan sorts oro. Hans far har också valt ett i Georges ögon lite märkligt sätt att reagera i det utsatta läget: han håller små föreläsningar för honom om att parserna alltid har haft en gynnad ställning i det brittiska samhället. George får lära sig att den allra första indiska resenären till England var en parser och att den förste indiern som studerade kristen teologi vid ett brittiskt universitet var en parser, liksom den förste studenten vid Oxford och senare även den första kvinnliga studenten. Samma sak med den förste indiske man som presenterades vid hovet, och senare också den första indiska kvinnan. Den förste indier som tjänstgjorde inom den indiska civilförvaltningen var parser. Shapurji berättar för George om läkare och advokater utbildade i England och om parsers välgörenhet under den irländska hungersnöden och senare hjälp till nödlidande fabriksarbetare i Lancashire. Han berättar till och med om det första indiska cricketlaget som turnerade i England parsiska spelare rakt igenom. Men George är helt ointresserad av cricket och finner sin fars taktiska manöver mer desperat än användbar. När hans far vill utbringa en skål där hemma för att ännu en parser, Muncherji Bhownagree i valkretsen North-East Bethnal Green, har fått plats i parlamentet, märker George att en elak sarkasm håller på att växa fram inom honom. Varför inte skriva till den nye parlamentsledamoten och föreslå att han försöker stoppa leveranserna av kol, uppslagsverk och levande gäss? Shapurji är mer bekymrad över breven än alla varor som levereras till dem. Breven verkar alltmer som en religiös galnings verk. De är undertecknade av Gud, Belsebub, Djävulen, och den som skriver säger sig tillhöra de evigt fördömda i Helvetet eller också önskar han sig dit. Den dagen denna galenskap börjar visa våldsamma drag fruktar kyrkoherden det värsta. Jag svär vid Gud att jag skall mörda George Edalji snart. Må Gud förgöra mig på stunden om icke 61

15 lemlästning och blodspillan uppstår. Jag skall nedstiga i Helvetet och överösa er alla med förbannelser, och vi skall mötas där i Guds tid. Ni närmar er slutet av er tid här på Jorden, och jag är det redskap som Gud har utsett till att utföra uppdraget. Efter mer än två år av ständiga trakasserier bestämmer sig Shapurji för att ta kontakt med polismästaren igen. Han gör en sammanställning av det som har hänt, bifogar några exempel på brev som han har fått, påpekar vördsamt att brevskrivaren nu tydligt uttrycker sin avsikt att mörda och anhåller om att polisen erbjuder skydd åt en oskyldig familj som hotas på detta vis. Polismästare Anson lämnar hans anhållan utan avseende. I stället skriver han: Jag kan inte säga att jag vet namnet på den som ligger bakom allt detta, men jag har mina misstankar. Jag föredrar att behålla dessa för mig själv, tills jag kan leda dem i bevis, och jag skall personligen tillse att den skyldige får ett kännbart straff. Ehuru stor möda uppenbarligen har nedlagts på att så långt möjligt undvika allt som kan betraktas som grövre lagöverträdelser har personen som skriver breven i två eller tre fall gått för långt och därmed gjort sig skyldig till ett allvarligt brott. Jag hyser inget som helst tvivel om att den skyldige kommer att avslöjas. Shapurji visar brevet för sin son och vill höra vad han anser. Å ena sidan, säger George, så påstår ju polismästaren att personen i fråga skickligt utnyttjar sina kunskaper om lagen för att undgå att göra sig skyldig till straffbara handlingar. Å andra sidan tycks han vara av den åsikten att klara lagbrott som kan leda till kännbara straff redan har begåtts. I så fall är personen i fråga inte så slipad trots allt. Han gör en paus och ser på sin far. Det är mig han åsyftar, naturligtvis. Han tror att det var jag som tog nyckeln, och nu tror han att det är jag som har skrivit breven. Han vet att jag studerar juridik anspelningen är ju klar. Om jag ska vara ärlig, far, tror jag att polismästaren skulle kunna utgöra ett större hot mot mig än den okände brevskrivaren. Shapurji är inte så säker på det. Den ene hotar med straff, den andre med döden. Han har svårt att känna någon bitterhet mot polismästaren för att han har den uppfattning han har. Han har ännu inte visat George de värsta breven. Kunde Anson verkligen tro att 62

16 George skulle ha skrivit dem? I så fall skulle han gärna vilja veta på vilket sätt det kan anses brottsligt att skriva ett anonymt brev till sig själv och hota med att mörda sig själv. Han oroar sig dygnet runt för sin förstfödde son. Han sover dåligt och lämnar ofta sängen för att med brådskande steg och helt i onödan kontrollera att dörren är ordentligt låst. I december 1895 kan man i en annons i en Blackpooltidning läsa att allt lösöre som tillhör prästgården ska säljas på auktion. Inga utropspriser på föremål kommer att sättas, eftersom kyrkoherden och hans fru är angelägna om att bli av med allt inför den förestående avresan till Bombay. Blackpool är mer än femton mil därifrån fågelvägen. Shapurji börjar ana att förföljelserna håller på att sprida sig över hela landet. Blackpool är kanske bara början; sedan blir det Edinburgh, Newcastle, London. Och sedan väntar Paris, Moskva, Timbuktu vem vet? Och så, lika plötsligt som det började, upphör alltsammans. Inga fler brev, inga obeställda varor, inga påhittade annonser, inga uppretade prästkolleger utanför dörren. Under en dag, en vecka, en månad, två månader. Det upphör. Det är över. 63

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

prästen med blått hår

prästen med blått hår Prästen PRÄ STE N MED Bert Ceder är präs t ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Martin Palmqvis t prästen ORDLISTA gå i pension (s 5, rad 4) vara gammal och inte behöva jobba mer församling (sid 5, rad 6) de som

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kärleken gör dig hel

Kärleken gör dig hel Kärleken gör dig hel Jag frågade den där kallaste torsdagen i februari, vad är kärlek? Det hade bildats rimfrost på mina fönsterrutor den här morgonen och jag tittade inte ens på termometern innan jag

Läs mer

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den lilla bergsbyn Aljustrel nära Fatima i Portugal märkte ingenting ovanligt. Som vanligt hade de gått upp före gryningen, ätit frukost och vallat föräldrarnas

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

En plats för TRO. Vad tror du på? Fundera gärna en stund.

En plats för TRO. Vad tror du på? Fundera gärna en stund. TRO Dileva frågar: Vem ska man tro på, tro på, tro på när, tro på när det är så här? Jesus säger: Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Johannes 14:1 Vad tror du på? Fundera gärna en stund. På väggen

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Det är Mikaeliidagen idag, och denna söndagen så är det Änglar som är temat i kyrkoåret. När jag läste texterna så var det en av dem som genast fångade min uppmärksamhet.

Läs mer

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Carli och jag är 9 år. Min skola heter Nyckelpigan. Min kompis tycker jag om, hon heter Marie. Vi är rädda för

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Allt är inte så krångligt som man tror!

Allt är inte så krångligt som man tror! Allt är inte så krångligt som man tror! Av: Johannes Djerf Jag skulle vilja börja med att visa ett filmklipp ifrån min favoritserie, Simsons. Homer, pappa i familjen Simpson har planerat en fin uteplats

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2.

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. Under mitt liv, har Gud gett mig två visioner att hjälpa människor.

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS BENTE BRATLUND Sidan 1 Hur kunde han? Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lisa är kär i Finn. De har varit ihop i ett halvår nu. En kväll bakar Lisa en chokladkaka, som är det bästa Finn vet. Hon ska gå

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brott förr och nu Av Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brottslighet Det har funnits brottslighet i vårt samhälle så länge vi kan minnas och förmodligen kommer det även fortsätta så längre fram i tiden. Det

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

En bättre värld LÄSFÖRSTÅELSE WILLIAM KOWALSKI ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

En bättre värld LÄSFÖRSTÅELSE WILLIAM KOWALSKI ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN WILLIAM KOWALSKI LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 härbärge (sida 5, rad 1), en plats att sova på misshandlat (sida 5, rad 9), slagit blåtira (sida 7, rad 9), blåmärke runt ögat efter

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ APRIL. Skellefteå skriver. 3 Det vardagliga vansinnet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ APRIL. Skellefteå skriver. 3 Det vardagliga vansinnet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 3 Det vardagliga vansinnet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer