Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 George När George drar undan gardinerna står det en tom mjölkflaska mitt ute på gräsmattan. Han upplyser sin far om detta. De klär på sig och undersöker saken. Flaskan saknar lock, och när George kikar ner i den upptäcker han en död koltrast som ligger nere på bottnen. De begraver fågeln i all hast bakom komposthögen. George tycker som pappa att de ska berätta för mamma om flaskan, som de placerar på vägen utanför, men inte nämna något om vad som låg i. Dagen därpå får George ett vykort som föreställer ett gravvalv i Breewood Church och visar en man med två hustrur. Meddelandet lyder: Varför inte fortsätta den gamla leken med att klottra på väggar? Hans far får ett brev med samma ojämna och kantiga handstil: För var dag, för var timme, växer mitt hat mot George Edalji. Och er fördömda fru. Och den där hemska jäntungen. Ni farisé, tror ni kanske att Gud kommer att ge er syndernas förlåtelse bara för att ni är kyrkoherde? Han visar inte brevet för George. Far och son får ett gemensamt meddelande: Hurra, hurra för Upton! Käre gamle Upton! Välsignade Upton! Käre gamle Upton! Välsignad vare Upton! Käre gamle Upton! Strid för Upton, strid för Upton Ni Korsets krigare Håll er heliga fana högt Ty den får inte lida skada. Kyrkoherden och hans fru bestämmer att de själva i fortsättningen ska öppna all post ställd till prästgården. George får inte på villkors vis störas i sina studier. Följaktligen är han ovetande om brevet som börjar: Jag svär vid Gud att jag skall göra någon illa. att hämnas, hämnas är det enda som betyder något för mig i denna värld. hämnd är vad jag brinner av, sedan må jag hamna i helvetet. George får inte heller se brevet i vilket det står: Innan året är till ända skall er son antingen ligga på kyrkogården eller ha fallit i onåd för resten av livet. Däremot visar föräldrarna honom det brev som börjar: Ni farisé och falske profet ni anklagade Elizabeth Foster och körde henne härifrån, ni och er fördömda fru. 48

2 Breven kommer tätare och tätare. De är skrivna på billigt linjerat papper som har rivits ur ett anteckningshäfte och har postats i Cannock, Walsall, Rugeley, Wolverhampton och till och med i självaste Great Wyrley. Kyrkoherden vet inte vad han ska göra åt breven. Mot bakgrund av hur först Upton och sedan polismästaren har betett sig tycks det inte vara någon större idé att vända sig till polisen. Alltmedan högen av brev växer försöker han hitta drag som återkommer i dem. De är: ihärdigt försvar av Elizabeth Foster, lovprisande av överkonstapel Upton och polisen i allmänhet, sjukligt hat mot familjen Edalji, och religiös besatthet, som mer eller mindre kan förutsättas. Pikturen varierar på ett sätt som han föreställer sig att den skulle göra hos någon som vill maskera sin egen stil. Shapurji ber om upplysning i sin bön. Han ber om styrka, han ber för familjen, och med en aning motvillig pliktkänsla för brevskrivaren. George ger sig av till Mason College innan första posten kommer, men när han är tillbaka brukar han kunna upptäcka om något anonymt brev har delats ut den dagen. Hans mors munterhet är spelad, hon hoppar från det ena samtalsämnet till det andra, som om tystnaden likt en tyngdkraft skulle dra ner dem allihop till marken, till leran och smutsen som ligger där. Hans far, som är sämre skickad för den sortens förställningskonst, sitter moltyst vid bordsänden och liknar mest en staty av sig själv huggen i granit. Den ena förälderns sätt att reagera är nervpåfrestande för den andra. George försöker finna en medelväg genom att prata mer än fadern men mindre än modern. Under tiden pladdras det ohämmat av Horace och Maud, de enda som, om än tillfälligt, kan dra fördel av brevkampanjen. Efter nyckeln och mjölkflaskan dyker andra föremål upp på prästgården. En tennskopa på ett fönsterbräde. En död kanin spetsad på en trädgårdsgrep nerkörd i gräsmattan. Tre sönderkrasade ägg på yttertrappan. Varje morgon går George och hans far över tomten innan mor och de båda yngre syskonen släpps ut. En dag hittar de tjugo penny- och halfpennyslantar utplacerade med jämna mellanrum över gräsmattan. Kyrkoherden bestämmer sig för att betrakta dem som en gåva till kyrkan. Det förekommer också döda fåglar, som någon oftast vridit nacken av, och en gång har någon lagt exkrementer så att de verkligen ska synas. I det tidiga morgonljuset kan George ibland känna närvaron av något som inte är en kroppslig ge- 49

3 stalt, bara en tänkbar iakttagare. Kanske är det snarare en påtaglig frånvaro, en förnimmelse av att någon just har gått. Men ingen blir ertappad. Och ingen syns ens till. Och nu börjar de grova skämten. Efter kyrkan en söndag skakar mr Beckworth från Hangover Farm hand med kyrkoherden, blinkar och mumlar: Jaha, det är till att pröva en ny bransch, förstår jag. När Shapurji visar upp en frågande min lämnar Beckworth över ett urklipp ur Cannock Chase Courier. Det är en annons inramad av en dekorativ bård: Representativa unga kvinnor med fint och belevat sätt villiga att ingå äktenskap med herrar med ställning & anseende. För förmedling: kontakta pastor S Edalji, Prästgården, Great Wyrley. Mot arvode. Kyrkoherden besöker tidningen och får veta att ytterligare tre annonser av samma slag är beställda. Men ingen kan säga av vem: texten som skulle införas kom per brev med en postanvisning bifogad. Annonschefen är full av medkänsla och erbjuder sig utan vidare att stoppa de tre återstående införandena. Om den skyldige försöker protestera eller kräva pengarna åter kommer man naturligtvis att koppla in polisen. Men nej, han tror nog inte att redaktionen har något intresse av historien. Inget ont om prästerskapet, men tidningen har sitt anseende att tänka på, och att öppet erkänna att man har blivit utsatt för ett burdust skämt skulle kunna skada trovärdigheten i stort. När Shapurji kommer tillbaka till prästgården väntar där en ung rödhårig pastoratsadjunkt, som med viss möda lyckas tygla sitt kristliga sinnelag. Han är angelägen om att få veta varför hans kyrklige broder och kollega har bett honom komma hela vägen från Norfolk till Staffordshire i ett brådskande andligt ärende som kyrkoherdens fru verkar vara helt ovetande om, ett ärende som dessutom kan komma att kräva exorcism. Här har vi ert brev, här er underskrift. Shapurji förklarar och ber om ursäkt. Adjunkten ber att få ersättning för sina utlägg. 50

4 Därpå kallas hembiträdet till Wolverhampton för att identifiera en syster hon inte har som enligt uppgift ska ligga död i ett rum på ett värdshus. Mängder av varor femtio linneservetter, tolv päronträdplantor, ett helt ländstycke av oxe, sex lådor champagne, närmare sjuttio liter svart målarfärg levereras och måste returneras. Tidningsannonser upplyser om att prästgården är till uthyrning för en så låg kostnad att en mängd intresserade hör av sig. Stallmöjligheter utlovas, hästgödsel likaså. Brev skickas i kyrkoherdens namn till privatdetektiver, uppdrag erbjuds. Efter månader av förföljelse bestämmer sig Shapurji för att gå till motangrepp. Han förbereder en egen annons, återger i stora drag vad som har hänt och redogör för de anonyma breven, från handstil och uttryckssätt till innehåll. Han anger i detalj när och var breven har postats. Han ber de ansvariga på tidningarna att vägra ta in saker i hans namn, han ber läsarna att rapportera allt som kan verka misstänkt och de skyldiga att rannsaka sina samveten. En trasig soppterrin med en död koltrast i står på kökstrappan två dagar senare. Dagen därpå anländer en utmätningsman för att ta varor i mät för en påstådd skuld. Och lite senare dyker en skräddare från Stafford upp för att ta mått på Mauds bröllopsklänning. När Maud tyst presenteras för honom frågar han artigt om hon ska bli barnbruden i någon hinduisk ceremoni. Mitt i den scenen kommer fem oljerockar som har beställts för Georges räkning. Och en vecka senare publicerar tre tidningar ett svar på kyrkoherdens vädjan. Det är tryckt i en ruta med svart ram och har rubriken URSÄKT. Det lyder: Vi, undertecknade, båda boende i Great Wyrleys församling, medger härmed att vi är de enda skyldiga till vissa förargelseväckande och anonyma brev som olika personer under det senaste året har fått ta emot. Vi ångrar våra uttalanden, och också de omdömen som fällts om överkonstapel Upton vid polisen i Cannock och om Elizabeth Foster. Vi har rannsakat våra samveten så som vi uppmanats och ber alla inblandade och myndigheter, såväl kyrkliga som polisiära, om förlåtelse. G. E. T. Edalji och Fredk. Brookes. 51

5 Arthur Arthur trodde på iakttagelsen av ett grågrönt öga på en döende val, av innehållet i krävan på en skjuten fågel, av ansiktsmusklernas avslappning på en död människa som aldrig skulle bli hans svåger. Sådana iakttagelser måste ske utan förutfattade meningar: det var en praktisk nödvändighet för en läkare och en moralisk norm för en mänsklig varelse. Han berättade gärna att det var på Edinburgh Infirmary som han hade fått lära sig hur viktigt det var att göra noggranna iakttagelser. En kirurg där, Joseph Bell, hade fattat tycke för denne storväxte, entusiastiske unge man och gjort Arthur till sin sekreterare. Hans arbete bestod i att göra preliminära anteckningar, förbereda patienterna och sedan visa dem till mr Bells mottagningsrum, där han satt bland sina operationsassistenter. Bell brukade hälsa varje patient välkommen och med en tyst men intensiv granskning försöka ta reda på så mycket som möjligt om deras liv och böjelser. Han kunde ge besked om att den här mannen var lackerare och den där vänsterhänt skomakare, vilket fick de närvarande, och inte minst patienten själv, att gapa av förvåning. Arthur mindes följande replikskifte: Jaha, min bäste herre, ni har tjänstgjort i armén. Ja, sir. Och det var inte länge sedan ni hemförlovades? Nej, sir. Ett skotskt regemente? Ja, sir. Stationerat på Barbados? Ja, sir. Visst var det ett trick, men inte av det billiga slaget; det var svårt att genomskåda till en början, enkelt när man väl hade fått förklaringen. Ni förstår, mina herrar, mannen var full av respekt men lyfte inte på mössan. Det gör man inte i armén, och eftersom han inte har varit länge i civila kläder så har han heller inte hunnit ändra på sina vanor. Han har något myndigt över sig och är uppenbarligen skotte. Och vad gäller Barbados så lider han av elefantsjuka, som drabbar människor i Västindien men knappast här hemma. 52

6 Arthur hade under dessa sina mest formbara år gått i den medicinska materialismens skola. Varje litet spår av formell religion hade utplånats, men han var trots det fylld av respekt för det metafysiska i tillvaron. Han medgav möjligheten av en central medveten orsak, även om han inte kunde säga hur den såg ut eller begripa varför dess konstruktioner måste bringas till fullkomning på sådana krångliga och ofta förfärliga vägar. Vad medvetandet och själen beträffade var Arthur anhängare av den tidens nya vetenskapliga rön. Medvetandet var ett utflöde ur hjärnan, precis som galla var en utsöndring från levern något rent kroppsligt till naturen. Själen, i den mån begreppet kunde sägas existera, var å andra sidan den totala effekten av medvetandets alla ärftliga och individuella funktioner. Men han var också övertygad om att kunskaper aldrig var något statiskt, och att det som gällde för sanning i dag skulle kunna ses som vidskepelse i morgon. Av den anledningen fick den intellektuella skyldigheten att fortsätta iakttagandet aldrig upphöra. I Portsmouths litterära och vetenskapliga sällskap, som hade möten varannan tisdag, träffade Arthur stadens mer fritt och fantasifullt tänkande hjärnor. Telepati var något som diskuterades livligt, och en eftermiddag råkade Arthur befinna sig i sällskap med en av traktens arkitekter, Stanley Ball, i ett rum med fördragna gardiner och utan speglar. De satte sig med ryggen mot varandra, med ett avstånd på flera meter, och Arthur, som hade ett ritblock i knät, drog upp konturerna till en figur och försökte med hjälp av all medveten tankekraft förmedla bilden till Ball. Arkitekten ritade därefter den figur som hans medvetande spontant hade skapat åt honom. Sedan vände de på förfarandet och lät arkitekten överbringa figuren och läkaren ta emot den. Resultaten visade till deras förvåning en överensstämmelse som var betydligt större än vad som kunde betecknas som slumpmässig. De upprepade experimentet tillräckligt många gånger för att våga dra en vetenskaplig slutsats av det: nämligen att tankeöverföring faktiskt kunde äga rum, under förutsättning att det fanns en naturlig harmoni mellan avsändare och mottagare. Vad skulle detta kunna innebära? Om tankar kunde överföras utan några synbara hjälpmedel, då var den rena materialism som Arthurs lärare hyllade alltför stelbent, för att uttrycka det milt. Överensstämmelserna mellan de figurer som Stanley Ball och han hade ritat gav inte fritt fram för änglar med blanka svärd. Men de- 53

7 ras experiment väckte i alla händelser en fråga, en svår och komplicerad sådan dessutom. Många andra höll samtidigt på att stånga sina pannor mot det materialistiska fästets murar. Hypnotisören professor Meyer, som enligt tidningarna i Portsmouth var berömd över hela Europa, kom till staden och fick diverse unga friska män att göra som han ville. Några stod med uppspärrad mun och kunde inte stänga den trots att publiken skrattade högt. Andra föll på knä och kunde inte resa sig förrän professorn gav dem lov. Arthur var en i raden av kandidater på scenen, men Meyers metod gjorde honom varken hypnotiserad eller imponerad. Det var mer av varieténummer än vetenskaplig demonstration över det hela. Han och Touie började delta i seanser. Stanley Ball var ofta med, liksom general Drayson, astronomen från Southsea. De hittade instruktioner för hur man ledde en krets i Light, den spiritistiska veckotidningen. Sammankomsterna brukade inledas med en läsning av första kapitlet i Hesekiel: Vart anden ville gå, dit gick de, ja, varthelst anden ville gå. Profetens syn i form av stormvinden och det stora molnet och skenet och elden och de fyra väsendena, vart och ett med fyra ansikten och fyra vingar hjälpte till att göra deltagarna mottagliga. Sedan var det den fladdrande ljuslågan, dunklet som en grå filt, koncentrationen, tömningen av det egna jaget och den gemensamma väntan. En gång uppenbarade sig bakom honom en ande som lystrade till namnet på Arthurs mors morbror, och vid ett annat tillfälle visade sig en svart man med spjut. Efter ett par månader blev andeljus då och då synliga också för honom. Arthur var osäker på hur stort bevisvärde de här slutna sammankomsterna kunde tillmätas. Han blev mer övertygad av en äldre man med medial förmåga som han träffade hemma hos general Drayson. Efter olika förberedelser i den mer dramatiska skolan föll den gamle mannen flåsande i trans och började förmedla både råd och kontakter med andevärlden till sin lilla utvalda publik. Arthur hade kommit dit full av misstro som försvann då den beslöjade blicken riktades mot honom, och en svag, avlägsen röst uttalade orden: Läs inte Leigh Hunts bok. Det var mer än mystiskt. Sedan några dagar hade Arthur funderat över om han skulle läsa Hunts Comic Dramatists of the Restoration eller inte. Han hade inte diskuterat saken med någon, och 54

8 det var ju knappast ett dilemma som han skulle besvära Touie med. Men att sedan få ett så exakt svar på en fråga som han aldrig hade ställt till någon Det kunde inte vara ett trolleriknep. Det kunde bara ha skett genom en människas förmåga att på ett hittills oförklarligt sätt vinna tillträde till en annan människas innersta tankar. Arthur var så starkt påverkad av det han hade upplevt att han skrev till Light och redogjorde för saken. Här hade vi ytterligare bevis för att telepati fungerade; för ett ögonblick, inget mer. Så här mycket hade han hittills sett: vad var det minsta, inte det mesta, man kunde sluta sig till? Men om mängden av tillförlitliga fakta fortsatte att öka så kanske man kunde beakta mer än ett minimum. Tänk om allt som tidigare hade verkat givet en dag inte alls var det längre. Och vad skulle sedan inte det maximala kunna utvecklas till? Touie betraktade sin mans telepatiska kontakter med andevärlden med samma deltagande och intresse som hon visade för hans passion för sport. De själsliga företeelsernas lagar tycktes henne lika svårbegripliga som reglerna för cricket, men hon begrep att det i båda fallen handlade om eftersträvade resultat och utgick i all älskvärdhet ifrån att Arthur skulle meddela henne när ett sådant resultat hade uppnåtts. För övrigt var hon numera mycket upptagen av deras dotter Mary Louise, som hade kommit till genom praktisk tillämpning av de minst svårbegripliga och minst telepatiska lagar som mänskligheten känner. George Georges ursäkt i tidningen ger kyrkoherden ett nytt spår. Han gör ett besök hos William Brookes, byns järnhandlare, far till Frederick Brookes, Georges påstådda medundertecknare. Järnhandlaren, en liten trind man i grönt förkläde, visar in Shapurji i en lagerlokal där det hänger moppar och hinkar och zinkbaljor. Han tar av sig förklädet, drar ut en låda och räcker över det halvdussin fördömande brev som hans familj har fått ta emot. Alla är skrivna på det bekanta linjerade papperet som är utrivet ur ett anteckningshäfte, men handstilarna varierar mer. Det översta brevet är skrivet av en ovan hand, med barnslig och 55

9 spretig stil. Om ni inte håller er borta från de svarta ska jag mörda er och mrs brookes jag vet vilka ni är och jag ska tala om att ni skrev. I andra syns det att handstilen är driven, även om den är maskerad. Er grabb och Wynns grabb har spottat en gammal kvinna i ansiktet på Walsalls station. Den som har skrivit brevet kräver en penningsumma i gottgörelse och den ska skickas till Walsalls postkontor. I ett kompletterande brev, fäst vid det första, hotas med polisanmälan om inte kravet uppfylls. Ni har väl inte skickat några pengar? Nej, naturligtvis inte. Men ni har visat breven för polisen? Polisen? Både de och jag har väl viktigare saker att syssla med. Det är ju bara barn det handlar om, eller hur? Och som det står i Bibeln, käppar och stenar kan krossa mina ben, men ord kan aldrig skada mig. Kyrkoherden bryr sig inte om att korrigera Brookes källa. Han tycker sig också märka något lätt likgiltigt över mannens inställning. Men ni lade väl inte breven i en låda bara? Jag hörde mig för lite. Jag frågade Fred vad han visste. Vem är den här mr Wynn? Wynn är uppenbarligen en manufakturhandlare som bor åt Bloxwich till. Han har en son som går i samma skola i Walsall som Brookes pojke. De brukar göra sällskap på tåget varje morgon och oftast åka hem tillsammans. För en tid sedan järnhandlaren anger inte närmare hur länge sedan anklagades Wynns son och unge Fred för att ha slagit sönder ett vagnsfönster. Båda försäkrade att det var en gosse vid namn Speck som var den skyldige, och järnvägens höga tjänstemän bestämde sig till slut för att inte driva saken vidare. Det här hände några veckor innan det första brevet kom. Kanske fanns det ett samband. Kanske inte. Kyrkoherden börjar nu förstå Brookes bristande engagemang för saken. Nej, järnhandlaren vet inte vem Speck är. Nej, mr Wynn har inte fått några brev till sig. Nej, Wynns pojke och Brookes pojke tillhör inte Georges kamrater. Och det är knappast förvånande. Före kvällsvarden berättar Shapurji för George om samtalet han har haft och förklarar att han känner en viss tröst. Vad får dig att känna tröst, far? Jo, ju fler människor som blir berörda, desto större är sannolik- 56

10 heten för att den skyldige avslöjas. Ju fler människor han utsätter för obehag, desto troligare är det att han kommer att begå något misstag. Känner du den här gossen som heter Speck? Speck? Nej. George skakar på huvudet. Och det faktum att även familjen Brookes råkar illa ut ger mig också en viss styrka. Det tyder nämligen på att det inte bara handlar om rasfördomar. Är det något gott i det, far? Att vara hatad av mer än en anledning? Shapurji ler tyst. De här briljanta inpassen från en foglig och läraktig pojke som ofta är alltför inåtvänd fyller honom alltid med glädje. Jag säger det igen, du blir en bra advokat, George. Men just som han säger de orden påminns han om en rad i ett av breven som han inte har visat för sonen. Innan året är till ända skall er son antingen ligga på kyrkogården eller ha fallit i onåd för resten av livet. George, säger han. Jag vill att du lägger ett datum på minnet. Den 6 juli Det är bara två år sedan. Den dagen valdes mr Dadabhoy Naoroji in i parlamentet som representant för Finsbury Central District i London. Ja, far. Mr Naoroji var under många år professor i gujarati och knuten till universitetet i London. Jag brevväxlade med honom under en kortare tid, och jag är stolt över att kunna säga att han lovordade min lärobok i gujaratis grammatik. Ja, far. George har sett det omtalade brevet från professorn vid mer än ett tillfälle. Valet av honom innebar ett ärofullt slut på en tid fylld av skam. Premiärministern, lord Salisbury, sa att svarta män inte borde och inte skulle väljas in i parlamentet. Han fick en skarp tillrättavisning för sitt uttalande av självaste drottningen. Och bara fyra år senare valde de röstberättigade i Finsbury Central att gå på drottning Victorias linje och inte på lord Salisburys. Men jag är inte parser, far. Orden dyker på nytt upp i huvudet på George: i hjärtat av England, imperiets bultande hjärta, det blod som strömmar i artärer och vener och är den engelska Kyrkan. Han är engelsman. Han studerar engelsk lag, och en dag ska han, om Gud vill, ingå äktenskap enligt den engelska kyrkans ritual. Det är 57

11 ju vad han har fått höra så långt tillbaka han kan minnas. Nej, George, det är alldeles riktigt. Du är engelsman. Men det är inte säkert att alla har samma uppfattning. Och där vi bor I hjärtat av England, fyller George snabbt i, som om det vore ett katekesförhör. I hjärtat av England, ja, där vi befinner oss, och där jag har tjänstgjort i närmare tjugo år, i hjärtat av England är mycket trots att Guds alla skapade varelser är lika välsignade ännu en smula primitivt, George. Och du kommer dessutom att råka på primitiva människor där du minst anar det. De finns i samhällsgrupper där man skulle kunna förvänta sig mer. Men om mr Naoroji kan bli universitetsprofessor och parlamentsledamot, då kan du, George, vara säker på att bli advokat och aktad samhällsmedborgare. Och om du skulle drabbas av orättvisa eller rentav illvilja, kom då ihåg det som hände den 6 juli George funderar en stund och upprepar sedan, tyst men övertygat: Men jag är inte parser, far. Det har du och mor alltid sagt. Kom ihåg den dagen, George, kom ihåg den. Arthur Arthur började skriva som en riktig författare. De litterära försöken blev alltmer omfattande och berättelserna växte ut till hela romaner, av vilka de mest lyckade givetvis utspelades i de riktiga hjältarnas 1300-tal. Varje manussida lästes högt för Touie efter kvällsvarden, och den färdiga texten skickades till modern för synpunkter. Arthur anställde också en sekreterare åt sig: Alfred Wood, en lärare från Portsmouth School, en diskret och effektiv karl med en apotekares hederliga uppsyn, dessutom aktiv i flera olika sporter och en inte oäven cricketspelare. Men Arthur försörjde sig fortfarande som läkare. Och om han skulle komma någonvart inom sitt yrke insåg han att det hade blivit dags att specialisera sig. Han hade alltid satt en ära i att i alla livets sammanhang betrakta saker och ting noga. Det behövdes med andra ord inte någon röst från andra sidan eller något bord som svävade i luften för att få honom att välja inriktning oftalmologi. Han var inte den som gick omvägar eller krånglade i onödan, och han 58

12 visste med en gång var man fick den bästa utbildningen. Wien? upprepade Touie undrande, för hon hade aldrig satt sin fot utanför England. Det var i november, och vintern var på väg. Lilla Mary kunde gå med stapplande steg, om man höll i hennes skärp. När far vi? Så fort som möjligt, svarade Arthur. Och Touie Gud välsigne henne reste sig bara från handarbetet och mumlade: Då får jag allt sätta fart. De sålde allt de ägde, lämnade Mary i mrs Hawkins händer och for till Wien för att stanna ett halvår. Arthur anmälde sig till en serie ögonföreläsningar på sjukhuset, men han blev snart varse att den tyska som han hade lärt sig medan han gick omkring i sällskap med två österrikiska skolpojkar, vars språkliga färdigheter ofta lämnade en del övrigt att önska, inte gav honom de rätta förutsättningarna för att kunna ta emot snabba instruktioner fyllda av medicinska termer. Men den österrikiska vintern bjöd i alla fall på fina skridskoisar, och staden på utsökta bakverk. Arthur snodde till och med ihop en kort roman, The Doings of Raffles Haw, som betalade alla deras kostnader i Wien. Efter ett par månader medgav han dock att det hade varit bättre att studera i London i stället. Touie reagerade på de ändrade planerna med samma jämnmod och snabba anpassningsförmåga som vanligt. De for tillbaka via Paris, där Arthur lyckades få till ett par dagars studier hos Landolt. Därmed kunde han med visst fog hävda att han hade utbildat sig i både Wien och Paris. Han hyrde en lägenhet på Devonshire Place, blev medlem av Oftalmologiska sällskapet och började vänta på de första patienterna. Han hoppades också på att få ta över arbete från de etablerade läkarna, som ofta hade för mycket att göra för att hinna med att beräkna brytningsfel. Somliga betraktade det som rena rutingörat, men Arthur ansåg sig mycket kunnig på området och utgick ifrån att det skulle finnas en hel del att göra för hans del. Devonshire Place bestod av ett väntrum och ett behandlingsrum. Men efter några veckor började han skämta om att båda rummen var väntrum, och att han själv var den ende som väntade. Att vara sysslolös kändes inte uppbyggligt, och därför satt han vid skrivbordet och skrev. Han var numera en fullfjädrad litteratör och satsade på en av de genrer som var högsta mode: berättelser för tidskrifter. Problem var det bästa Arthur visste, och det aktuella problemet såg 59

13 ut så här. Tidskrifter publicerade två slags berättelser: antingen långa följetonger som fångade läsaren vecka efter vecka och månad efter månad, eller en ny fristående berättelse för varje nummer. Problemet med de fristående berättelserna var att de ofta gav för lite att bita i. Problemet med följetongerna var att det räckte med att missa ett enda avsnitt för att man skulle få svårt att följa med i handlingen. Arthur försökte se praktiskt på problemet och tänkte sig en kombination av de båda modellerna: en serie berättelser, var och en fristående men med personer som hela tiden återkommer för att om och om igen väcka läsarens medkänsla eller motvilja. Han behövde därför en huvudperson som rimligen kunde tänkas råka ut för det ena äventyret efter det andra. De flesta yrken kunde därmed räknas bort. När han funderade fram och tillbaka hemma på Devonshire Place började han undra om han inte redan hade hittat en figur som skulle passa. Ett par av hans mindre lyckade romaner hade som huvudperson haft en detektiv som hade Joseph Bell vid Edinburgh Infirmary som förebild: noggranna iakttagelser följda av strängt logiska slutsatser var nyckeln till gåtans lösning i såväl brottsliga som medicinska sammanhang. Arthur hade från början kallat sin detektiv Sheridan Hope, men namnet var inte så bra, och under skrivandets gång hade Sheridan Hope först ändrats till Sherringford Holmes och sedan oundvikligen som det tycktes efteråt till Sherlock Holmes. George Breven och skämten tar inte slut. Shapurjis vädjan till den skyldige att rannsaka sitt samvete tycks bara ha retat upp honom ytterligare. I tidningarna kungörs det att prästgården numera är ett pensionat med oerhört låga priser, att den har övergått till att bli slakteri, att den på begäran utan kostnad skickar tre varuprover på damkorsetter. George har uppenbarligen öppnat en ögonläkarpraktik, och han erbjuder dessutom gratis juridisk rådgivning och kan ordna med biljetter och logi åt resande till Indien och Fjärran Östern. Han får en kolleverans som skulle räcka som bränsle till ett slagskepp; uppslagsverk anländer, liksom levande gäss. Det går inte att leva hur länge som helst i den sortens spänning, 60

14 och efter en tid förvandlas trakasserierna till något som mest liknar en rutin. Prästgårdens mark patrulleras av i gryningen. Varor lämnas orörda vid grinden eller returneras. Svårbegripliga åtgärder förklaras för besvikna kunder. Charlotte blir skicklig på att blidka präster som har tillkallats från avlägsna delar av landet. George har lämnat Mason College och är nu praktikant på ett advokatkontor i Birmingham. Varje morgon då han tar tåget får han dåligt samvete för att han lämnar familjen i sticket. Ändå innebär kvällarna ingen lättnad, bara en annan sorts oro. Hans far har också valt ett i Georges ögon lite märkligt sätt att reagera i det utsatta läget: han håller små föreläsningar för honom om att parserna alltid har haft en gynnad ställning i det brittiska samhället. George får lära sig att den allra första indiska resenären till England var en parser och att den förste indiern som studerade kristen teologi vid ett brittiskt universitet var en parser, liksom den förste studenten vid Oxford och senare även den första kvinnliga studenten. Samma sak med den förste indiske man som presenterades vid hovet, och senare också den första indiska kvinnan. Den förste indier som tjänstgjorde inom den indiska civilförvaltningen var parser. Shapurji berättar för George om läkare och advokater utbildade i England och om parsers välgörenhet under den irländska hungersnöden och senare hjälp till nödlidande fabriksarbetare i Lancashire. Han berättar till och med om det första indiska cricketlaget som turnerade i England parsiska spelare rakt igenom. Men George är helt ointresserad av cricket och finner sin fars taktiska manöver mer desperat än användbar. När hans far vill utbringa en skål där hemma för att ännu en parser, Muncherji Bhownagree i valkretsen North-East Bethnal Green, har fått plats i parlamentet, märker George att en elak sarkasm håller på att växa fram inom honom. Varför inte skriva till den nye parlamentsledamoten och föreslå att han försöker stoppa leveranserna av kol, uppslagsverk och levande gäss? Shapurji är mer bekymrad över breven än alla varor som levereras till dem. Breven verkar alltmer som en religiös galnings verk. De är undertecknade av Gud, Belsebub, Djävulen, och den som skriver säger sig tillhöra de evigt fördömda i Helvetet eller också önskar han sig dit. Den dagen denna galenskap börjar visa våldsamma drag fruktar kyrkoherden det värsta. Jag svär vid Gud att jag skall mörda George Edalji snart. Må Gud förgöra mig på stunden om icke 61

15 lemlästning och blodspillan uppstår. Jag skall nedstiga i Helvetet och överösa er alla med förbannelser, och vi skall mötas där i Guds tid. Ni närmar er slutet av er tid här på Jorden, och jag är det redskap som Gud har utsett till att utföra uppdraget. Efter mer än två år av ständiga trakasserier bestämmer sig Shapurji för att ta kontakt med polismästaren igen. Han gör en sammanställning av det som har hänt, bifogar några exempel på brev som han har fått, påpekar vördsamt att brevskrivaren nu tydligt uttrycker sin avsikt att mörda och anhåller om att polisen erbjuder skydd åt en oskyldig familj som hotas på detta vis. Polismästare Anson lämnar hans anhållan utan avseende. I stället skriver han: Jag kan inte säga att jag vet namnet på den som ligger bakom allt detta, men jag har mina misstankar. Jag föredrar att behålla dessa för mig själv, tills jag kan leda dem i bevis, och jag skall personligen tillse att den skyldige får ett kännbart straff. Ehuru stor möda uppenbarligen har nedlagts på att så långt möjligt undvika allt som kan betraktas som grövre lagöverträdelser har personen som skriver breven i två eller tre fall gått för långt och därmed gjort sig skyldig till ett allvarligt brott. Jag hyser inget som helst tvivel om att den skyldige kommer att avslöjas. Shapurji visar brevet för sin son och vill höra vad han anser. Å ena sidan, säger George, så påstår ju polismästaren att personen i fråga skickligt utnyttjar sina kunskaper om lagen för att undgå att göra sig skyldig till straffbara handlingar. Å andra sidan tycks han vara av den åsikten att klara lagbrott som kan leda till kännbara straff redan har begåtts. I så fall är personen i fråga inte så slipad trots allt. Han gör en paus och ser på sin far. Det är mig han åsyftar, naturligtvis. Han tror att det var jag som tog nyckeln, och nu tror han att det är jag som har skrivit breven. Han vet att jag studerar juridik anspelningen är ju klar. Om jag ska vara ärlig, far, tror jag att polismästaren skulle kunna utgöra ett större hot mot mig än den okände brevskrivaren. Shapurji är inte så säker på det. Den ene hotar med straff, den andre med döden. Han har svårt att känna någon bitterhet mot polismästaren för att han har den uppfattning han har. Han har ännu inte visat George de värsta breven. Kunde Anson verkligen tro att 62

16 George skulle ha skrivit dem? I så fall skulle han gärna vilja veta på vilket sätt det kan anses brottsligt att skriva ett anonymt brev till sig själv och hota med att mörda sig själv. Han oroar sig dygnet runt för sin förstfödde son. Han sover dåligt och lämnar ofta sängen för att med brådskande steg och helt i onödan kontrollera att dörren är ordentligt låst. I december 1895 kan man i en annons i en Blackpooltidning läsa att allt lösöre som tillhör prästgården ska säljas på auktion. Inga utropspriser på föremål kommer att sättas, eftersom kyrkoherden och hans fru är angelägna om att bli av med allt inför den förestående avresan till Bombay. Blackpool är mer än femton mil därifrån fågelvägen. Shapurji börjar ana att förföljelserna håller på att sprida sig över hela landet. Blackpool är kanske bara början; sedan blir det Edinburgh, Newcastle, London. Och sedan väntar Paris, Moskva, Timbuktu vem vet? Och så, lika plötsligt som det började, upphör alltsammans. Inga fler brev, inga obeställda varor, inga påhittade annonser, inga uppretade prästkolleger utanför dörren. Under en dag, en vecka, en månad, två månader. Det upphör. Det är över. 63

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 1 ag svär på att hämnas. Vid alla mina förfäders gravar! Det här var det värsta jag har sett. Lasse och Maja kliver av sina cyklar och går närmare. Det är Muhammed Karat som är rasande och skriker

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

tentasalen Spökena i Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Jessika Torheden och Anders Juhlin

tentasalen Spökena i Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Jessika Torheden och Anders Juhlin ATLAS 2 1998 - minispex Spökena i tentasalen - Sida 1 av 8 Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Spökena i tentasalen av Jessika Torheden och Anders

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Om du är osäker på någon av dessa rättigheter kan du säga det till polistjänstemannen

Om du är osäker på någon av dessa rättigheter kan du säga det till polistjänstemannen Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EU-direktivet 2012/13/EU om rätten till information vid straffrättsliga

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Kom ihåg dina rättigheter:

Kom ihåg dina rättigheter: Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag som uppfyller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Kom ihåg dina rättigheter: 1. Tala om för polisen om du vill att en advokat

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer