Mia Börjesson. Mia Börjesson Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB"

Transkript

1 Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson Börjesson Utbildning och Underhållning AB SAMTALSMETODIK

2 SAMTAL MED FOKUS PÅ MOTIVATION Ordet motivation härstammar från ordet movere på latin som fritt översatt betyder att sätta i rörelse. Motivation i denna text ses som något som ska få oss att förflyttas från ett ställe till dit vi önskar komma. Vi startar från en punkt och rör oss framåt till önskat läge. Det kan vara ett steg, ett delmål eller slutmål. Motivation handlar om att vinna något, få något, erövra något, lägga till, få fördelar av något som vi gör. Motivation är kopplat till handlingar, på så sätt att för att nå önskat läge krävs handlingar av olika slag. Motivation är själva drivmedlet för att ta sig framåt till det önskade. Motivation skapas av att den som ska ta sig framåt upplever vinster, fördelar och positiva konsekvenser av det den ska göra för att nå dit han/hon önskar, eller av själva målet. Motivation är något positivt, något som leder till att vi får det vi önskar mer eller mindre. Det är en stark kraft som ger energi för att vi ska ta oss till det vi vill. Motivation kan komma inifrån som exempelvis tankar, känslor, ideer, föreställningar, lust, inspiration, förväntan, önskningar och drömmar. Vi brukar säga att den inre motivationen kan behållas och stärkas av fyra delkomponenter, 1.Att det vi vill och gör känns meningsfullt, 2. Att det finns olika möjligheter och att vi kan påverka dessa. 3.Att vi själva eller andra besitter kompetens för att vägleda och bygga.4. Att vi måste vinna ibland, eller se andra vinna det de önskar,för at bli inspirerade, med andra ord samla vinster. Motivation kan också komma utifrån på samma sätt som inifrån. Det kan då exempelvis vara människor som ger inspiration, böcker som ger nya tankar, filmer som inspirera eller förebilder som påverkar en att gå mot ett bestämt mål. Motivation kan vara stark och kraftfull oberoende vart ifrån den kommer. En del tror att den motivation som kommer inifrån är starkare än den som kommer utifrån men det finns egentligen inga bevis för det. Det är svårt att skilja på det som kommer inifrån och det som kommer utifrån. Barnet möter vuxna som ger feedback och uppmuntrar barnet att fortsätta utvecklas och ger tips och ideer för hur man gör för att ta sig dit man önskar. Efter hand blir denna önskan och dess kraft att ta sig dit integrerad

3 med barnet så det kan uppfattas som om motivationen kommer inifrån men troligtvis finns det komponenter som kommer utifrån för att det ska starta och sedan hållas vid liv. Detsamma gäller för vuxna. Det är svårt att inte bli påverkad av personer man tycker är viktiga eller känner stor tillit till. Vad som är ens eget eller andras är och kan vara mycket svårt att särskilja. Det kanske inte heller är så viktigt. Bara du vet att du är på rätt spår och går åt rätt håll för dig själv. En stark faktor för att skapa motivation är tillit. När du möter en person, får information, tips eller liknande är det kopplat till tillit om du tar det till dig. Om tilliten är låg eller mycket låg är risken stor att du avfärdar den information du får eller de tips och ideer vederbörande vill ge dig. Är däremot tilliten hög för den person som du talar med, boken du läser eller programmet du ser på TV desto större chans att du tar det till dig och tycker det verkar vara okej att prova. När tilliten är hög gör du troligtvis det du får tips om, ser eller upplever. Därmed är det viktigt att i sammanhang där vi ska samtala om motivation, redan i inledningen skapa tillit. Då har vi störst chans att motivationen kan öka och få en bra grogrund. Tilliten till sig själv det vill säga självförtroende står högt på listan av förutsättningar. Självförtroende kännetecknas av att 50 % är tillit till dig själv och dina kompetenser och 50 % är att du har tillit till att det i omgivningen finns den kompetens du saknar eller behöver. Samtal med fokus på motivation gör en bra start med att använda frågor och övningar kopplade till att personen som önskar öka motivationen får syn på sina egna kompetenser, talanger, starka sidor, strategier och annat som hjälpt honom/henne förverkliga det de önskat. I nästa steg göra en inventering av det som finns runt omkring som kan vara som en support. Motivation är med största sannolikhet som kondition, den måste underhållas och träning krävs kontinuerligt för att hålla motivationen uppe. Andra begrepp som finns i motivationens närhet är ansträngning, kamp och envishet. Tålamod och engagemang. Du får ut det du satsar. Å ena sidan kännetecknas motivation av ord som KRAFT, ENERGI, MOD, LUST, VILJA, DRÖMMAR, POSITIVA KONSEKVENSER, FÖREBILDER, VINSTER, FÖRDELAR Men också av ord som ANSTRÄNGNING, TÅLAMOD, KAMP, TRÄNING, HÅRT ARBETE

4 Begrepp som skapar motstånd till motivation kan vara: Tvång, hot, bestraffning, beskrivning av negativa konsekvenser, nackdelar förlust, olust, brist, Motivation trivs i rum som har fokus på att människor som kommer dit ska vara starkare när de går än när de kom, i mötet ska det genereras energi vilket betyder att personen känner lust att göra det den vill och önskar när den lämnar rummet. I detta möte skapas också mod. Mod att våga tacka JA. Det spelar ingen roll om du får många chanser och att många möjligheter finns i ditt liv om du inte tackar JA. Mod handlar om att våga göra nya saker, tänka nya tankar, känna nytt, handla annorlunda eller på ett sådant sätt att du tar dig lite närmare dit du önskar. Mod kan också handla om att beskydda sig själv på så sätt att du tar beslut som leder fram till en förändring, att du tar ett steg i den riktning dit du önskar komma. Eller fortsätter på en väg du börjat gå på för att nå dit du vill. Den fjärde komponenten för att motivation ska trivas i rummet är humor. Den ger kraft och en gnista för att tända den lust som krävs för att komma igång med det man vill och har som mål. Samtal med fokus på motivation kännetecknas således av kraft, energi, mod och humor. Inled samtalet med att presentera dig och ta exempel från dem som lyckats nå sina mål och förvekliga en del av sina drömmar. Bra med exempel från någon del av vardagen som den som kommer kan känna sig bekant med. När jag arbetar med ungdomar så använder jag rätt många exempel från idrott, film, musik, eller människor som är kända för många som Steve Jobs, Ophra Winfrey, Michael Jordan, Paul Potts, Morgan Alling Inledningsvis kan det också vara av största vikt att ha en presentation som visar tilltro till metoden. Det är många som undersökt vad som är bärande och inverkande under ett samtal,och det som de flesta bla Scott Miller kommer fram till är att metoden i sig inte är det viktigaste utan att du som samtalsledare tror och känner för det du gör 100 %. I din presentation av dig själv och ditt arbetssätt kommer den andra förstå hur stark din egen tillit är till metoden. Tankar Läcker.

5 SAMTALS METODIK 4 steg 1. inbjudan 2. information 3. intervju 4. inne STYRKESAMTAL utgångspunkter Styrkor traditionella och otraditionella Traditionella_ idrotta, underhålla, läsa, skriva, räkna, minnas, analysera Otraditionella= room lighter, wower, fixare, vi are, planerare, översättare Passioner/ilska Talanger färdigheter kunskaper Lärstilar/lärstrategier Flow/må bra/sammanhang/omformulering Värdering/filosofi LETA UTGÅNGSPUNKTER I STYRKOR, INTRESSEN, PASSIONER, TALANGER, FLOW OCH FRAMGÅNGSMÖNSTER Ställ öppna och klargörande frågor Leta värderinggstema eller styrketema vrid på temat, ett annat sammanhang gå från abstraktioner och leta exempel och konkretioner sammanfatta alternativ som kommer fram klargör första steget som tas inom en vecka SYFTE varför vill ha kontakt, varför är det viktigt VISION- vad vill vi uppnå med kontakten, hur ser en önskad framtid ut MÅL- Vilka konkreta resultat ska k uppnå för at förverkliga visionen Styrkefrågor: Vad vill du? vad önskar du? vilka drömmar har du? Vilka starka sidor finns i dig? Vad är du bra på? VAR EN DETEKTIV LETA SYNLIGA OCH DOLDA TALANGE

6 FÖRÄNDRINGSPRAT Fråga kring följande tema och håll fokus 1. vad vill och önskar du 2. drömmar och visioner 3. förebilder 4. vinster med förändring 5. var sak du börja och när börjar du 6. ta fram förändringar som varit bra 7. vad gör förändringen för skillnad 8. vad vinner du på att göra på detta sätt 9. vilka fördelar blir det för dig Behöver du support och vilka kan ge dig det VAD KAN VÄCKA MOTSTÅND När du som samtalsledare beter dig eller gör på så sätt som hhär beskrivs kan motstånd väckas hos den som är den samtalspartner Angrepp och attack Du vet bäst Har i förväg bestämt svaren Söker de rätta svaren Har en förutfattad mening Osäker, nervös och orolig Icke närvarande Har inga tips, förslag eller ideer Verkar okunnig Chansar, gissar eller tolkar Är ironisk Använder härskartekniker Skuld och skam Beskriver endast negativa konsekvenser, nackdelar och förluster Visar de som misslyck

7 VIKTIGASTE FRÅGORNA METAMODELLEN= Cirkulärt tänkande och cirkulära frågeställningar Hur, var, när, vilka, vad.. Vad önskar du.. Vad vill du Försök att inte fastna i vad personen inte vill Insamling av information förttdligande Identifikation av styrkor Öppnande av möjligheter INTE TANKELÄSNING ELLER GISSNINGAR FRÅN SAMTALSLEDAREN FRÅGA KRING Ospecifierade substanstiv Ospecifierade verb Jämförelser Bedömningar Antagande hur exakt kan du veta detta Ex. de är emot mig.. fråga: vilka är för dig? Ex.Alla andra är med.. fråga: När är du med och när vill du vara med? Ex. jag kan skitdålig på dans fråga: vad är du skitbra på? Ex. jag tror inte det går fråga: vad skulle få dig att tro att du klara detta? Ex. det blir alltid fel. Fråga:Vad skulle vara första lilla tecknet på att du var på rätt väg

8 ATT FÖRA IN NYA TANKAR GENOM ATT STÄLLA NYA FRÅGOR 1. framtidsorienterande frågor 2. observatörsfrågor 3. frågor som innebär oväntad kontextförändring 4. frågor som innehåller suggesioner 5. normativt jämförande frågor 6. frågor som för in hypoteser 7. processavbrytande frågor kraftfulla frågor skalfrågor undantagsfrågor frågor med fokus på lösningar öppna frågor frågor med svarsalternativ mirakelfrågan 1. vad fungerar bra? 2. Vad behöver fungera ännu bättre? 3. Vem ansvarar för att det blir gjort? 4. När ska det vara klart? 5. Vad gick bra och vad tycker jag om det? 6. Vad gjorde jag för att det skulle gå bra? 7. Vilka förmågor använde jag för att komma dit jag vill? 8 Vilka starka sidor använde jag? 9. Vilka talanger gjorde att jag klarade det?

I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden

I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden Av Mia Börjesson Hela livet kan ses som en resa där varje del av livet är en etapp framåt. Barndomen eller tonåren är således inga destinationer eller

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer