Introduktion. Målgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion. Målgrupp"

Transkript

1 Lärarhandledning introduktion, målgrupp s. 1 information till eleverna, material s. 2 arbeta vidare s. 3 facit till arbetsblad s. 5 egen fördjupning s. 6 bilagor: arbetsblad karaktärskort

2 1 Introduktion Mobiltelefoner har på kort tid blivit var mans självklara egendom. Särskilt våra ungdomar använder sig frekvent av teknikprylar som mobiltelefoner, kameror, mp3-spelare och spelkonsoler. Det är inte många som tänker på att bakom varje produkt finns ett stort nätverk av leverantörer som är spridda över hela världen. Inte heller känner man till problemen som är kopplade till produktionen. Detta material syftar till att öka kunskapen om produktionsleden och uppmana till diskussion om vad vi som konsumenter kan göra för att bidra till en förbättring. Genom att arbeta med det här materialet kommer eleven att få insikt i hur produktionen av elektronik går till, sociala och ekonomiska konsekvenser av den, samt faktorer som leder till miljöförstöring. Materialet tar också upp sambandet mellan levnadsvillkor i utvecklingsländer, rättvis handel och konsumtionsval. Eleven får också tillfälle att göra egna reflektioner, ta ställning, leva sig in i andra människors situation och argumentera för olika åsikter. Möjligheter och hinder för enskilda medborgare, konsumenter, lobbygrupper och affärsidkare belyses också. Målgrupp Grundskolans år 8 och 9 Det finns stöd i grundskolans läroplan och i kursplanerna för att frågorna som tas upp i detta material kan användas av pedagoger som undervisar i: SO, eller något av SO-ämnena NO, eller något av NO-ämnena Teknik eller Svenska Materialet kan också användas i ämnesövergripande undervisning och på handlednings-/mentorstid. Gymnasieskolan Det finns stöd i gymnasieskolans läroplan och i kursplanerna för att frågorna som tas upp i detta material kan användas av pedagoger som undervisar i: Naturkunskap A Samhällskunskap A-C Svenska Materialet kan också användas i ämnesövergripande undervisning, på handlednings-/mentorstid och i valbara kurser som Filosofi A och B, Företagsekonomi B, Global miljövård, Internationell ekonomi, Internationella relationer, Marknadsföring och Miljöteknik. Hemsidan finns på flera språk, till exempel engelska och tyska, och kan också användas i språkundervisningen.

3 2 Information till eleverna Du vill starta en egen mobiltelefonbutik. I butiken kommer du att sälja de senaste och mest moderna teknikprylarna. Dessutom vill du förstås tjäna bra med pengar. Nuförtiden ställs det allt högre krav på att tillverkningen av produkter skall ske på ett rättvist och miljövänligt sätt. Medvetna konsumenter har börjat ställa frågor om hur produkter tillverkats och om hur de påverkar miljön, och du måste kunna svara på deras frågor. Du kanske har hört talas om barnarbete på kaffeplantage eller om människor som arbetar utan skyddskläder med giftiga ämnen när de bleker dina jeans i Asien. Men hur är det med din mobiltelefon? Kan den vara tillverkad under liknande förhållanden? Om du vill vara väl förberedd på dina kunders frågor bör du veta hur produktionskedjan för mobiltelefoner ser ut. Hur tillverkas mobiltelefoner? Vem tillverkar dem? Var sker produktionen och vad vill kunderna ha för produkter? Material Webquest Genom att använda sig av en webquest kan eleverna samla strukturerad information från internet på egen hand. Webquesten ger eleverna fördjupade kunskaper, och kräver inte någon ytterligare faktakunskap av pedagogen som leder arbetet. Med välgrundade faktakunskaper är eleverna sedan redo att ställas inför etiska problem, öva på att bilda sig en egen uppfattning och på att argumentera för sina åsikter. För att eleverna ska kunna lösa uppgifterna enskilt behöver de tillgång till en dator med internetuppkoppling, Microsoft Word eller Open Office samt Acrobat Reader. Datorerna måste ha ljud. Du som pedagog kan också använda det webbaserade materialet som en genomgång med videokanon. I webquesten hänvisas till tre informationsbroschyrer: Vem betalar för din mobil, Din mobiltelefon är guld värd och Unga tjejer bakom din mobil. Broschyrerna förklarar produktionen av mobiltelefoner på ett tydligt och kortfattat sätt. Eleverna kan läsa broschyrerna i PDF-format online (länkar finns i webquesten) men du kan också beställa en uppsättning till din skola mot portokostnad från Fair Trade Center. Fair Trade Center, Magnus Ladulåsgatan 24, Stockholm Telefon: e-post:

4 3 Allt annat material, exempelvis filmer, finns länkat från webquesten. Eleverna gör uppgiften i par eller individuellt. Alla fakta de behöver för att kunna lösa uppgiften finns tillgänglig online och i broschyrerna som beskrivits ovan. Eleverna kommer att svara på frågor på ett separat arbetsblad som antingen kan delas ut eller laddas ner av eleverna själva. Arbetsbladet finns i webquesten, men också med facit i detta häfte. Som lärare kan du rätta arbetsbladen eller låta klassen diskutera svaren tillsammans efter slutförd uppgift. Totalt tar webquesten ungefär två timmar. Arbeta vidare A. E-frågesport För att testa sina kunskaper kan eleverna göra en frågesport som ligger på hemsidan. Den kan göras individuellt, eller i helklass med hjälp av videokanon, där ni diskuterar frågorna och svaren tillsammans. Varje fråga har tre tänkbara svar, och det rätta alternativet presenteras i anslutning till frågan. Uppgiften tar ungefär en halvtimme. B. Gör en undersökning Varifrån kommer våra egna mobiler? Var detektiv för en dag och ta reda på så mycket som möjligt om hur våra mobiler tillverkats och hur de till slut hamnat i våra fickor. Vilka modeller och fabrikat är vanligast? Presentera resultaten i diagramform, gärna så att många på skolan kan ta del av resultatet. Hur har mobilerna tillverkats? Vad har respektive företag för inställning till de anställdas arbetsvillkor etc. På hemsidan finns aktuell information och användbara länkar. Diskutera gärna tillsammans hur man kan skapa debatt och opinion runt resultaten. Varför hör man så lite om det i media? Vem tjänar på att vi inte vet? Vem förlorar? Uppgiften tar en-två lektioner och passar också som hemuppgift. C. Skriv kreativt Be eleverna formulera en insändare eller debattartikel till valfri tidning. Man kan också skriva fiktiva brev till någon av personerna i materialet. Beskrivningar av personerna finns på karaktärskorten i slutet av detta häfte. Uppgiften tar ungefär en halvtimme. D. Arrangera ett rollspel Du behöver: 8-20 elever per uppsättning karaktärskort. Uppgiften tar ungefär en timme. Innan lektionen: Kopiera de åtta karaktärskorten och dagordningen.

5 Eleverna får spela roller som representerar olika aktörer. Om eleverna inte är vana att sätta sig in i roller och argumentera inför andra är det lämpligt att de jobbar i par eller grupp om tre. Under lektionen: 1. Dela eventuellt in eleverna i 8 par/grupper och fördela sedan karaktärskorten slumpvis. 2. Låt eleverna läsa igenom karaktärskorten noga och fundera över vad som står där. Uppmana dem också att komma på egna argument som kan komma att bli användbara. 3. Sätt igång rollspelet genom att berätta: Ryktet säger att tillverkningen av mobiltelefoner inte går helt schyst till. Nu träffas ni, en grupp människor med olika kopplingar till mobiltelefontillverkning för att reda ut saken, och höra varandras åsikter. Inled varje punkt på dagordningen med en runda runt bordet, där var och en får redogöra för sin ståndpunkt, oemotsagd. Släpp sedan diskussionen fri. 4 Dagordning: 1. Finns det några problem kring tillverkningen av mobiltelefoner? 2. Vem har det slutgiltiga ansvaret för arbetsvillkoren i gruvorna och fabrikerna? 3. Skulle man kunna ändra något för att förbättra arbetsvillkoren för fabriksoch gruvarbetarna? Vad? 4. Kan ni komma överrens om några punkter inför framtiden som ni kan berätta om i ett nyhetsprogram i TV ikväll? Vad kan ni enas om?

6 5 Facit till arbetsblad 1. Fyra ord som beskriver elevens upplevelse av mobiltelefon, dator eller spel. Exempel: frihet, nöje kommunikation, chatta, lyssna på musik, glädje, kompisar. 2. Råvarorna kommer från gruvor utanför Europa. Fattiga människor kan tvingas arbeta till lägre löner och har inte samma möjligheter till utbildning. Miljökraven är annorlunda. Brist på demokrati. När landet är fattigt är ekonomisk utveckling desto viktigare. Stor ekonomisk lönsamhet för företagen. 3. Nej, det verkar dyrt. Folk vill inte betala mer. Kunderna bryr sig ändå inte. Mobilernas funktion och utseende är det viktigaste. Eller Ja, jag ser min chans att göra världen lite bättre. Det finns både miljö- och rättviseskäl till detta. Det ligger i tiden att sälja etiskt tillverkade produkter. 4. Arbetet är okvalificerat, de anställda jobbar med kemikalier och giftiga metaller. Arbetsvillkoren är hemska: 12 timmar/dag sex till sju dagars arbetsvecka. Lönerna är mycket låga, ibland bara 40 kr/dag. 5. Ja, butiksägaren väljer ju vad som säljs och marknadsförs i butiken. Eller Nej, ansvaret vilar på tillverkarna och konsumenterna. 6. Metallerna till elektronikprylarna kommer från till exempel Ryssland, Kina, Kongo-Kinshasa, Chile, Sydafrika och Indonesien. 7. a) Malmen som utvinns i filmen är tennsten (eller kassiterit) ett brunt, brunsvart eller svart, glänsande mineral med sammansättningen SnO2. b) Ur malmen utvinns tenn som används till lödningar och kretskort. 8. I gruvorna är det mörkt och det finns nästan ingen luft att andas. Man blir väldigt smutsig av att kräla i de smala gångarna. Det finns soldater som skjuter mot arbetare som inte lyder. 9. Förutom konsumentens kostnad för inköpet av mobilen finns ett högt pris som betalas av någon annan. Till exempel arbetaren i fabriken som utnyttjas och får mycket låg lön, gruvarbetaren som riskerar sin hälsa och arbetar under dåliga förhållanden, miljöförstöring osv. 10. Man kan tänka sig att mobiltelefonföretag som Nokia och Samsung ska ställa samma krav på arbetsvillkor i sina leverantörers fabriker som i de egna. Man kan vidare tänka sig att de ska kunna stå för tillverkningen av sina produkter även om konsumenterna känner till hur de tillverkats.

7 11. Uttjänta datorer eldas i öppna brasor så giftiga ämnen läcker ut okontrollerat i luften, vattnet och marken. Giftiga tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver cirkulerar fritt i arbetsmiljön såväl som i omgivningarna där de kinesiska arbetarna demonterar gamla datorer. Även bromerade flamskyddsmedel, som liknar DDT och PCB, läcker ut. 12. Kännedom om hur farliga ämnena i elektronikprodukterna är, var man kan lämna in dem till återvinning och inrätta ett pantsystem är exempel på svar. 13. Besök hemsidan för den senaste rankingen. Bilden visar situationen i november Egen fördjupning Om du vill fördjupa dig i ämnet så har makeitfair skrivit flera rapporter om metallerna som används i elektronikprodukter och produktionen av mobiltelefoner. Rapporterna är skrivna på engelska med sammanfattningar på svenska. Du hittar dem på Silenced to Deliver om tillverkningen av mobiler i Kina och Filippinerna och Powering the mobilde word om koboltutvinning i Kongo På finns ytterligare rapporter om globaliseringens konsekvenser.

8 Kolofon Webquesten är producerad av Alice O Education in Global Perspective, på uppdrag av den nederländska organisationen SOMO och ingår i kampanjen makeitfair. Författare: Margriet Jansen Redigering: Arbetsgruppen för makeitfair Slutredigering: Ton Guikin Design: JUSTAR.nl Översättning till svenska: Ulrica Nordström Detta projekt är producerat med stöd av Europeiska unionen. Den nederländska organisationen SOMO och Fair Trade Center är dock ensamt ansvariga för projektets innehåll som inte kan sägas representera EU:s hållning

9 Arbetsblad webquest makeitfair Arbetsblad Webbsida 1 1. Fundera över hur teknikprodukter är en del av ditt liv. Skriv ner fyra ord som beskriver vad mobiltelefonen, datorn eller spelen betyder för dig. 2. Varför tror du att en så stor del av dator- och mobiltillverkningen sker i länder utanför Europa?.. Webbsida 2 3. Kommer du att ta in gröna mobiler i din butik? Motivera svaret I filmen nämns ett antal problem som är förknippade med produktionen av hårddiskar. Vilka?.. 5. Har en butiksägare ansvar för att bidra till dessa problem? Motivera ditt svar. Arbetsblad webquest makeitfair 1

10 Webbsida 3 6. Varifrån kommer metallerna som används i mobiltelefoner och andra teknikprodukter? 7. a. Vad heter den malm som utvinns i filmen? b. Vad används den till i mobiler och annan elektronik? 8. Varför är det farligt att arbeta i gruvorna som är med på filmen? Webbsida 4 9. Titeln på broschyren är: Vem betalar för din mobil? Vad tror du menas med det? Webbsida 5 10 Vilket ansvar har mobilföretag som Nokia och Samsung för arbetsvillkoren vid fabriker som de köper delar från? Motivera ditt svar. Arbetsblad webquest makeitfair 2

11 Webbsida 7 11 Vilka problem skapar e-avfallet i Ghana och Kina? 12 Vad tror du skulle få fler människor att lämna in sin mobil eller dator till återvinning? 13 Uppgift till Greenpeace-rankning: Hur grön är din mobiltelefontillverkare? Om du inte har en mobiltelefon så kan du använda dig av företaget som tillverkar din MP3-spelare eller datorn som du använder just nu. Ditt märkes poäng:... Arbetsblad webquest makeitfair 3

12 Jag bor med min mamma, pappa och fyra syskon fyra mil från stenbrottet där jag arbetar. Tidigare gick jag i skolan, men jag var tvungen att börja arbeta för att hjälpa till att försörja familjen. Jag arbetar 11 timmar om dagen, sex dagar i veckan. Jag tjänar kr per dag. I stenbrottet där jag arbetar bryts kobolt, som används i elektronikindustrin. Jag har ingen säkerhetsutrustning när jag arbetar så jag riskerar mitt liv dagligen. En tredjedel av alla arbetare i stenbrottet är barn och ungdomar. Jean, 13 år, gruvarbetare i Kongo-Kinshasa Min by saknar så mycket. Vi har ingen ambulans, ingen elektricitet, inget dricksvatten och vårdcentralen är dåligt utrustad. Gruv- och handelsföretagen berikar sig själva mitt framför ögonen på oss. De vet varken vad generositet eller medlidande är. Maew, 28, fabriksarbetare i Bangkok Jag lämnade min familj och dotter i norra Thailand när jag åkte till Bangkok för att söka jobb. Jag arbetar 12 timmar om dagen, sex dagar i veckan. Jag tjänar 45 kronor per dag, och det kan jag leva på. (45 kr i Thailand räcker till tre hamburgare.) Jag skickar också en summa pengar till min familj varje månad. Jag känner mig utnyttjad av företaget, men hoppas ändå att folk fortsätter köpa våra produkter. För om de inte gjorde det skulle jag bli av med jobbet, vilket skulle vara ännu värre. Jag tror inte att konsumenter i västvärlden har en aning om hur hårt vi arbetar.

13 Siu, 20 år, elektronikarbetare i Kina Jag jobbar timmar om dagen, 6-7 dagar i veckan. Jag tjänar 4 kr i timmen. Jag bor i en sovsal som fabriken äger tillsammans med sju andra tjejer. Jag jobbar med att sätta klisterlappar på mobilladdare. Jag måste hinna 855 lappar varje timme. Om jag gör misstag, eller klagar på arbetstempot, kan jag få avdrag på lönen eller till och med sparken. Min lön räcker knappt till att leva på. Jag brukar jobba övertid för att kunna skicka pengar hem till min fattiga familj för att min lillebror ska kunna gå i skolan. Det finns flera lagar som skyddar arbetare från orimliga villkor, men de följs ofta inte. Jag skulle vilja be er att inte bara tänka på produkternas snygga design utan också på arbetarna bakom varan. Se till att vi får rättvisa löner. När skiftet är över är jag väldigt trött både fysiskt och psykiskt på grund av det höga arbetstempot. Samtidigt känns arbetet tråkigt och meningslöst. Jag har fått ont i ögonen och känner mig ofta yr. Jenny, 25 år, Hongkong. Jag är med i organisationen SACOM som verkar för att arbetare i elektronikbranschen ska få det bättre. Vi märkte att arbetare blev förgiftade av att arbeta med kameralinser till mobiltelefoner. Jag vill råda arbetare att skriva brev och samla in underskrifter från kollegor och lämna till fabriksledningen. Om det inte hjälper ska de vända sig till en journalist eller organisation och be om hjälp. Jag tycker att stora företag som Sony Ericsson och Apple ska kontrollera hur arbetsvillkoren är hos leverantörerna i Kina och andra länder. De borde också se till att arbetarna har rätt att organisera sig i fackföreningar. Om fabriksarbetarna vågar protestera kan de få högre löner och bättre arbetsvillkor. Unga människor i Europa kan kräva att det stora elektronikföretagen tar sitt ansvar och förbättrar arbetsvillkoren och miljön. Unga människor borde också kräva produkter som är tillverkade på ett schyst sätt.

14 Charlotta, 17 år, Sverige Jag fick min första mobil när jag gick på lågstadiet. Jag har haft sju eller åtta mobiler sedan dess. Jag har också en ipod och en laptop som jag gillar starkt. Jag kan inte tänka mig ett liv utan mina tekniska prylar. Jag tror att min mobiltelefon är tillverkad i något fattigt land, men jag vet inte säkert. Det är så mycket att tänka på. Men det är ju klart, det är vi i de rika länderna som bestämmer till sist. Michael, 48 år, London Jag är försäljningschef på Sony Ericsson. Jag har jobbat i Sverige, Singapore, USA och Brasilien. Jag är gift och har två barn. Vi kontrollerar fabrikerna vi handlar av, och så hoppas vi att de i sin tur kontrollerar sina leverantörer på samma sätt. Ibland märker vi att leverantörerna inte lever upp till våra krav. Då handlar det om att arbetarna inte har vettiga anställningsformer och bostäder, de använder farliga kemikalier utan skyddsutrustning. Vi på Sony Ericsson tycker att miljöaspekter är viktiga, och funderar på att lansera en miljövänlig telefon.

15 Sarah, 44 år, London Jag är chef för utvecklingsavdelningen på Nokia. Jag har ansvar för att vårt företag växer och ökar sin försäljning. Jag jobbar över hela världen. Vi tillverkar mobiler i Sydkorea, Kina, Indien, Finland, Rumänien, Ungern, Mexiko, Brasilien och Storbritannien. Vi har etiska regler skrivna på trettio olika språk. Vi kontrollerar att våra leverantörer lever upp till reglerna, och litar på att de i sin tur kontrollerar sina leverantörer. Ibland upptäcker vi problem med arbetstid och arbetsmiljö. Vi tillverkar flera miljömobiler, men de finns inte att köpa i Sverige. Justin, 48 år, ägare av gruvföretag i Kongo-Kinshasa Mitt företag ser till att malm bryts i gruvor, bärs genom djungeln och till slut transporteras till Europa och USA för förädling innan det används i elektronikindustrin. Jag gör inget olagligt. Men visst, jag betalar ut väldigt låga löner, men det är bättre för mina gruvarbetare att tjäna nånting än ingenting. Jag måste anlita militära vakter för att arbetarna inte ska stjäla värdefulla stenar när de arbetar. Om mitt företag inte gjorde detta skulle någon annan göra det. Det är knappast min uppgift att vara någon slags moralens väktare.

LÄRARHANDLEDNING DET DOLDA PRISET

LÄRARHANDLEDNING DET DOLDA PRISET LÄRARHANDLEDNING DET DOLDA PRISET Är din mobil hållbar? Lärarhandledning till film om IT-branschen Mobiltelefoner finns i dag i alla svenskars fickor. Dessutom ökar användandet av andra teknikprylar som

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Privatekonomi ett ämnesöverskridande projektarbete för gymnasieskolan Finansinspektionen arbetar för ökade kunskaper

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

lärarhandledning Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar undersök, läs och analysera en handledning från nätverket

lärarhandledning Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar undersök, läs och analysera en handledning från nätverket lärarhandledning Schyst resande en handledning från nätverket schyst resande Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar Djupdykning Frågesport undersök, läs och analysera Hjälp dina

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Högt pris för billig mobil

Högt pris för billig mobil Högt pris för billig mobil En studie av fyra mobiloperatörer Fair Trade Center September 2009 Titel: Högt pris för billig mobil: En studie av fyra mobiloperatörer Författare: Christopher Riddselius och

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN Helt i linje med Lgr 11! Hkk-lärare, Norrtälje. Sov inte en sekund! Skoltrött elev, åk 9. LÄRARHANDLEDNIN G! KRONOFOGDEN, KONSUMENTVERKET OCH FINANSINSPEKTIONEN PRESENTERAR LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA

Läs mer

Banderoll tema ekonomi

Banderoll tema ekonomi Om serien Banderoll AV-nummer: 101475tv 1 5 Banderoll är UR:s demokrati- och samhällsprogram för barn. Banderoll står på barnens sida och vill uppmana till engagemang. I Banderoll är ingen fråga för liten

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer