Introduktion. Målgrupp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion. Målgrupp"

Transkript

1 Lärarhandledning introduktion, målgrupp s. 1 information till eleverna, material s. 2 arbeta vidare s. 3 facit till arbetsblad s. 5 egen fördjupning s. 6 bilagor: arbetsblad karaktärskort

2 1 Introduktion Mobiltelefoner har på kort tid blivit var mans självklara egendom. Särskilt våra ungdomar använder sig frekvent av teknikprylar som mobiltelefoner, kameror, mp3-spelare och spelkonsoler. Det är inte många som tänker på att bakom varje produkt finns ett stort nätverk av leverantörer som är spridda över hela världen. Inte heller känner man till problemen som är kopplade till produktionen. Detta material syftar till att öka kunskapen om produktionsleden och uppmana till diskussion om vad vi som konsumenter kan göra för att bidra till en förbättring. Genom att arbeta med det här materialet kommer eleven att få insikt i hur produktionen av elektronik går till, sociala och ekonomiska konsekvenser av den, samt faktorer som leder till miljöförstöring. Materialet tar också upp sambandet mellan levnadsvillkor i utvecklingsländer, rättvis handel och konsumtionsval. Eleven får också tillfälle att göra egna reflektioner, ta ställning, leva sig in i andra människors situation och argumentera för olika åsikter. Möjligheter och hinder för enskilda medborgare, konsumenter, lobbygrupper och affärsidkare belyses också. Målgrupp Grundskolans år 8 och 9 Det finns stöd i grundskolans läroplan och i kursplanerna för att frågorna som tas upp i detta material kan användas av pedagoger som undervisar i: SO, eller något av SO-ämnena NO, eller något av NO-ämnena Teknik eller Svenska Materialet kan också användas i ämnesövergripande undervisning och på handlednings-/mentorstid. Gymnasieskolan Det finns stöd i gymnasieskolans läroplan och i kursplanerna för att frågorna som tas upp i detta material kan användas av pedagoger som undervisar i: Naturkunskap A Samhällskunskap A-C Svenska Materialet kan också användas i ämnesövergripande undervisning, på handlednings-/mentorstid och i valbara kurser som Filosofi A och B, Företagsekonomi B, Global miljövård, Internationell ekonomi, Internationella relationer, Marknadsföring och Miljöteknik. Hemsidan finns på flera språk, till exempel engelska och tyska, och kan också användas i språkundervisningen.

3 2 Information till eleverna Du vill starta en egen mobiltelefonbutik. I butiken kommer du att sälja de senaste och mest moderna teknikprylarna. Dessutom vill du förstås tjäna bra med pengar. Nuförtiden ställs det allt högre krav på att tillverkningen av produkter skall ske på ett rättvist och miljövänligt sätt. Medvetna konsumenter har börjat ställa frågor om hur produkter tillverkats och om hur de påverkar miljön, och du måste kunna svara på deras frågor. Du kanske har hört talas om barnarbete på kaffeplantage eller om människor som arbetar utan skyddskläder med giftiga ämnen när de bleker dina jeans i Asien. Men hur är det med din mobiltelefon? Kan den vara tillverkad under liknande förhållanden? Om du vill vara väl förberedd på dina kunders frågor bör du veta hur produktionskedjan för mobiltelefoner ser ut. Hur tillverkas mobiltelefoner? Vem tillverkar dem? Var sker produktionen och vad vill kunderna ha för produkter? Material Webquest Genom att använda sig av en webquest kan eleverna samla strukturerad information från internet på egen hand. Webquesten ger eleverna fördjupade kunskaper, och kräver inte någon ytterligare faktakunskap av pedagogen som leder arbetet. Med välgrundade faktakunskaper är eleverna sedan redo att ställas inför etiska problem, öva på att bilda sig en egen uppfattning och på att argumentera för sina åsikter. För att eleverna ska kunna lösa uppgifterna enskilt behöver de tillgång till en dator med internetuppkoppling, Microsoft Word eller Open Office samt Acrobat Reader. Datorerna måste ha ljud. Du som pedagog kan också använda det webbaserade materialet som en genomgång med videokanon. I webquesten hänvisas till tre informationsbroschyrer: Vem betalar för din mobil, Din mobiltelefon är guld värd och Unga tjejer bakom din mobil. Broschyrerna förklarar produktionen av mobiltelefoner på ett tydligt och kortfattat sätt. Eleverna kan läsa broschyrerna i PDF-format online (länkar finns i webquesten) men du kan också beställa en uppsättning till din skola mot portokostnad från Fair Trade Center. Fair Trade Center, Magnus Ladulåsgatan 24, Stockholm Telefon: e-post:

4 3 Allt annat material, exempelvis filmer, finns länkat från webquesten. Eleverna gör uppgiften i par eller individuellt. Alla fakta de behöver för att kunna lösa uppgiften finns tillgänglig online och i broschyrerna som beskrivits ovan. Eleverna kommer att svara på frågor på ett separat arbetsblad som antingen kan delas ut eller laddas ner av eleverna själva. Arbetsbladet finns i webquesten, men också med facit i detta häfte. Som lärare kan du rätta arbetsbladen eller låta klassen diskutera svaren tillsammans efter slutförd uppgift. Totalt tar webquesten ungefär två timmar. Arbeta vidare A. E-frågesport För att testa sina kunskaper kan eleverna göra en frågesport som ligger på hemsidan. Den kan göras individuellt, eller i helklass med hjälp av videokanon, där ni diskuterar frågorna och svaren tillsammans. Varje fråga har tre tänkbara svar, och det rätta alternativet presenteras i anslutning till frågan. Uppgiften tar ungefär en halvtimme. B. Gör en undersökning Varifrån kommer våra egna mobiler? Var detektiv för en dag och ta reda på så mycket som möjligt om hur våra mobiler tillverkats och hur de till slut hamnat i våra fickor. Vilka modeller och fabrikat är vanligast? Presentera resultaten i diagramform, gärna så att många på skolan kan ta del av resultatet. Hur har mobilerna tillverkats? Vad har respektive företag för inställning till de anställdas arbetsvillkor etc. På hemsidan finns aktuell information och användbara länkar. Diskutera gärna tillsammans hur man kan skapa debatt och opinion runt resultaten. Varför hör man så lite om det i media? Vem tjänar på att vi inte vet? Vem förlorar? Uppgiften tar en-två lektioner och passar också som hemuppgift. C. Skriv kreativt Be eleverna formulera en insändare eller debattartikel till valfri tidning. Man kan också skriva fiktiva brev till någon av personerna i materialet. Beskrivningar av personerna finns på karaktärskorten i slutet av detta häfte. Uppgiften tar ungefär en halvtimme. D. Arrangera ett rollspel Du behöver: 8-20 elever per uppsättning karaktärskort. Uppgiften tar ungefär en timme. Innan lektionen: Kopiera de åtta karaktärskorten och dagordningen.

5 Eleverna får spela roller som representerar olika aktörer. Om eleverna inte är vana att sätta sig in i roller och argumentera inför andra är det lämpligt att de jobbar i par eller grupp om tre. Under lektionen: 1. Dela eventuellt in eleverna i 8 par/grupper och fördela sedan karaktärskorten slumpvis. 2. Låt eleverna läsa igenom karaktärskorten noga och fundera över vad som står där. Uppmana dem också att komma på egna argument som kan komma att bli användbara. 3. Sätt igång rollspelet genom att berätta: Ryktet säger att tillverkningen av mobiltelefoner inte går helt schyst till. Nu träffas ni, en grupp människor med olika kopplingar till mobiltelefontillverkning för att reda ut saken, och höra varandras åsikter. Inled varje punkt på dagordningen med en runda runt bordet, där var och en får redogöra för sin ståndpunkt, oemotsagd. Släpp sedan diskussionen fri. 4 Dagordning: 1. Finns det några problem kring tillverkningen av mobiltelefoner? 2. Vem har det slutgiltiga ansvaret för arbetsvillkoren i gruvorna och fabrikerna? 3. Skulle man kunna ändra något för att förbättra arbetsvillkoren för fabriksoch gruvarbetarna? Vad? 4. Kan ni komma överrens om några punkter inför framtiden som ni kan berätta om i ett nyhetsprogram i TV ikväll? Vad kan ni enas om?

6 5 Facit till arbetsblad 1. Fyra ord som beskriver elevens upplevelse av mobiltelefon, dator eller spel. Exempel: frihet, nöje kommunikation, chatta, lyssna på musik, glädje, kompisar. 2. Råvarorna kommer från gruvor utanför Europa. Fattiga människor kan tvingas arbeta till lägre löner och har inte samma möjligheter till utbildning. Miljökraven är annorlunda. Brist på demokrati. När landet är fattigt är ekonomisk utveckling desto viktigare. Stor ekonomisk lönsamhet för företagen. 3. Nej, det verkar dyrt. Folk vill inte betala mer. Kunderna bryr sig ändå inte. Mobilernas funktion och utseende är det viktigaste. Eller Ja, jag ser min chans att göra världen lite bättre. Det finns både miljö- och rättviseskäl till detta. Det ligger i tiden att sälja etiskt tillverkade produkter. 4. Arbetet är okvalificerat, de anställda jobbar med kemikalier och giftiga metaller. Arbetsvillkoren är hemska: 12 timmar/dag sex till sju dagars arbetsvecka. Lönerna är mycket låga, ibland bara 40 kr/dag. 5. Ja, butiksägaren väljer ju vad som säljs och marknadsförs i butiken. Eller Nej, ansvaret vilar på tillverkarna och konsumenterna. 6. Metallerna till elektronikprylarna kommer från till exempel Ryssland, Kina, Kongo-Kinshasa, Chile, Sydafrika och Indonesien. 7. a) Malmen som utvinns i filmen är tennsten (eller kassiterit) ett brunt, brunsvart eller svart, glänsande mineral med sammansättningen SnO2. b) Ur malmen utvinns tenn som används till lödningar och kretskort. 8. I gruvorna är det mörkt och det finns nästan ingen luft att andas. Man blir väldigt smutsig av att kräla i de smala gångarna. Det finns soldater som skjuter mot arbetare som inte lyder. 9. Förutom konsumentens kostnad för inköpet av mobilen finns ett högt pris som betalas av någon annan. Till exempel arbetaren i fabriken som utnyttjas och får mycket låg lön, gruvarbetaren som riskerar sin hälsa och arbetar under dåliga förhållanden, miljöförstöring osv. 10. Man kan tänka sig att mobiltelefonföretag som Nokia och Samsung ska ställa samma krav på arbetsvillkor i sina leverantörers fabriker som i de egna. Man kan vidare tänka sig att de ska kunna stå för tillverkningen av sina produkter även om konsumenterna känner till hur de tillverkats.

7 11. Uttjänta datorer eldas i öppna brasor så giftiga ämnen läcker ut okontrollerat i luften, vattnet och marken. Giftiga tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver cirkulerar fritt i arbetsmiljön såväl som i omgivningarna där de kinesiska arbetarna demonterar gamla datorer. Även bromerade flamskyddsmedel, som liknar DDT och PCB, läcker ut. 12. Kännedom om hur farliga ämnena i elektronikprodukterna är, var man kan lämna in dem till återvinning och inrätta ett pantsystem är exempel på svar. 13. Besök hemsidan för den senaste rankingen. Bilden visar situationen i november Egen fördjupning Om du vill fördjupa dig i ämnet så har makeitfair skrivit flera rapporter om metallerna som används i elektronikprodukter och produktionen av mobiltelefoner. Rapporterna är skrivna på engelska med sammanfattningar på svenska. Du hittar dem på Silenced to Deliver om tillverkningen av mobiler i Kina och Filippinerna och Powering the mobilde word om koboltutvinning i Kongo På finns ytterligare rapporter om globaliseringens konsekvenser.

8 Kolofon Webquesten är producerad av Alice O Education in Global Perspective, på uppdrag av den nederländska organisationen SOMO och ingår i kampanjen makeitfair. Författare: Margriet Jansen Redigering: Arbetsgruppen för makeitfair Slutredigering: Ton Guikin Design: JUSTAR.nl Översättning till svenska: Ulrica Nordström Detta projekt är producerat med stöd av Europeiska unionen. Den nederländska organisationen SOMO och Fair Trade Center är dock ensamt ansvariga för projektets innehåll som inte kan sägas representera EU:s hållning

9 Arbetsblad webquest makeitfair Arbetsblad Webbsida 1 1. Fundera över hur teknikprodukter är en del av ditt liv. Skriv ner fyra ord som beskriver vad mobiltelefonen, datorn eller spelen betyder för dig. 2. Varför tror du att en så stor del av dator- och mobiltillverkningen sker i länder utanför Europa?.. Webbsida 2 3. Kommer du att ta in gröna mobiler i din butik? Motivera svaret I filmen nämns ett antal problem som är förknippade med produktionen av hårddiskar. Vilka?.. 5. Har en butiksägare ansvar för att bidra till dessa problem? Motivera ditt svar. Arbetsblad webquest makeitfair 1

10 Webbsida 3 6. Varifrån kommer metallerna som används i mobiltelefoner och andra teknikprodukter? 7. a. Vad heter den malm som utvinns i filmen? b. Vad används den till i mobiler och annan elektronik? 8. Varför är det farligt att arbeta i gruvorna som är med på filmen? Webbsida 4 9. Titeln på broschyren är: Vem betalar för din mobil? Vad tror du menas med det? Webbsida 5 10 Vilket ansvar har mobilföretag som Nokia och Samsung för arbetsvillkoren vid fabriker som de köper delar från? Motivera ditt svar. Arbetsblad webquest makeitfair 2

11 Webbsida 7 11 Vilka problem skapar e-avfallet i Ghana och Kina? 12 Vad tror du skulle få fler människor att lämna in sin mobil eller dator till återvinning? 13 Uppgift till Greenpeace-rankning: Hur grön är din mobiltelefontillverkare? Om du inte har en mobiltelefon så kan du använda dig av företaget som tillverkar din MP3-spelare eller datorn som du använder just nu. Ditt märkes poäng:... Arbetsblad webquest makeitfair 3

12 Jag bor med min mamma, pappa och fyra syskon fyra mil från stenbrottet där jag arbetar. Tidigare gick jag i skolan, men jag var tvungen att börja arbeta för att hjälpa till att försörja familjen. Jag arbetar 11 timmar om dagen, sex dagar i veckan. Jag tjänar kr per dag. I stenbrottet där jag arbetar bryts kobolt, som används i elektronikindustrin. Jag har ingen säkerhetsutrustning när jag arbetar så jag riskerar mitt liv dagligen. En tredjedel av alla arbetare i stenbrottet är barn och ungdomar. Jean, 13 år, gruvarbetare i Kongo-Kinshasa Min by saknar så mycket. Vi har ingen ambulans, ingen elektricitet, inget dricksvatten och vårdcentralen är dåligt utrustad. Gruv- och handelsföretagen berikar sig själva mitt framför ögonen på oss. De vet varken vad generositet eller medlidande är. Maew, 28, fabriksarbetare i Bangkok Jag lämnade min familj och dotter i norra Thailand när jag åkte till Bangkok för att söka jobb. Jag arbetar 12 timmar om dagen, sex dagar i veckan. Jag tjänar 45 kronor per dag, och det kan jag leva på. (45 kr i Thailand räcker till tre hamburgare.) Jag skickar också en summa pengar till min familj varje månad. Jag känner mig utnyttjad av företaget, men hoppas ändå att folk fortsätter köpa våra produkter. För om de inte gjorde det skulle jag bli av med jobbet, vilket skulle vara ännu värre. Jag tror inte att konsumenter i västvärlden har en aning om hur hårt vi arbetar.

13 Siu, 20 år, elektronikarbetare i Kina Jag jobbar timmar om dagen, 6-7 dagar i veckan. Jag tjänar 4 kr i timmen. Jag bor i en sovsal som fabriken äger tillsammans med sju andra tjejer. Jag jobbar med att sätta klisterlappar på mobilladdare. Jag måste hinna 855 lappar varje timme. Om jag gör misstag, eller klagar på arbetstempot, kan jag få avdrag på lönen eller till och med sparken. Min lön räcker knappt till att leva på. Jag brukar jobba övertid för att kunna skicka pengar hem till min fattiga familj för att min lillebror ska kunna gå i skolan. Det finns flera lagar som skyddar arbetare från orimliga villkor, men de följs ofta inte. Jag skulle vilja be er att inte bara tänka på produkternas snygga design utan också på arbetarna bakom varan. Se till att vi får rättvisa löner. När skiftet är över är jag väldigt trött både fysiskt och psykiskt på grund av det höga arbetstempot. Samtidigt känns arbetet tråkigt och meningslöst. Jag har fått ont i ögonen och känner mig ofta yr. Jenny, 25 år, Hongkong. Jag är med i organisationen SACOM som verkar för att arbetare i elektronikbranschen ska få det bättre. Vi märkte att arbetare blev förgiftade av att arbeta med kameralinser till mobiltelefoner. Jag vill råda arbetare att skriva brev och samla in underskrifter från kollegor och lämna till fabriksledningen. Om det inte hjälper ska de vända sig till en journalist eller organisation och be om hjälp. Jag tycker att stora företag som Sony Ericsson och Apple ska kontrollera hur arbetsvillkoren är hos leverantörerna i Kina och andra länder. De borde också se till att arbetarna har rätt att organisera sig i fackföreningar. Om fabriksarbetarna vågar protestera kan de få högre löner och bättre arbetsvillkor. Unga människor i Europa kan kräva att det stora elektronikföretagen tar sitt ansvar och förbättrar arbetsvillkoren och miljön. Unga människor borde också kräva produkter som är tillverkade på ett schyst sätt.

14 Charlotta, 17 år, Sverige Jag fick min första mobil när jag gick på lågstadiet. Jag har haft sju eller åtta mobiler sedan dess. Jag har också en ipod och en laptop som jag gillar starkt. Jag kan inte tänka mig ett liv utan mina tekniska prylar. Jag tror att min mobiltelefon är tillverkad i något fattigt land, men jag vet inte säkert. Det är så mycket att tänka på. Men det är ju klart, det är vi i de rika länderna som bestämmer till sist. Michael, 48 år, London Jag är försäljningschef på Sony Ericsson. Jag har jobbat i Sverige, Singapore, USA och Brasilien. Jag är gift och har två barn. Vi kontrollerar fabrikerna vi handlar av, och så hoppas vi att de i sin tur kontrollerar sina leverantörer på samma sätt. Ibland märker vi att leverantörerna inte lever upp till våra krav. Då handlar det om att arbetarna inte har vettiga anställningsformer och bostäder, de använder farliga kemikalier utan skyddsutrustning. Vi på Sony Ericsson tycker att miljöaspekter är viktiga, och funderar på att lansera en miljövänlig telefon.

15 Sarah, 44 år, London Jag är chef för utvecklingsavdelningen på Nokia. Jag har ansvar för att vårt företag växer och ökar sin försäljning. Jag jobbar över hela världen. Vi tillverkar mobiler i Sydkorea, Kina, Indien, Finland, Rumänien, Ungern, Mexiko, Brasilien och Storbritannien. Vi har etiska regler skrivna på trettio olika språk. Vi kontrollerar att våra leverantörer lever upp till reglerna, och litar på att de i sin tur kontrollerar sina leverantörer. Ibland upptäcker vi problem med arbetstid och arbetsmiljö. Vi tillverkar flera miljömobiler, men de finns inte att köpa i Sverige. Justin, 48 år, ägare av gruvföretag i Kongo-Kinshasa Mitt företag ser till att malm bryts i gruvor, bärs genom djungeln och till slut transporteras till Europa och USA för förädling innan det används i elektronikindustrin. Jag gör inget olagligt. Men visst, jag betalar ut väldigt låga löner, men det är bättre för mina gruvarbetare att tjäna nånting än ingenting. Jag måste anlita militära vakter för att arbetarna inte ska stjäla värdefulla stenar när de arbetar. Om mitt företag inte gjorde detta skulle någon annan göra det. Det är knappast min uppgift att vara någon slags moralens väktare.

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

MOBILER. EN Rapport om DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

MOBILER. EN Rapport om DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE MOBILER EN Rapport om DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE 2 Rapport om konserverad tonfisk En rapport om mobiler - de största företagens etikarbete Sammanfattning 4 Bakgrund 6 Marknadsandelar och tillverkning

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Svensk sammanfattning av rapporten

Svensk sammanfattning av rapporten Svensk sammanfattning av rapporten Silenced to Deliver: Mobile phone manufacturing in China and the Philippines September 2008 Sammanfattning 2007 tillverkades 36 mobiltelefoner i sekunden. Året dessförinnan

Läs mer

Sammanfattning. Fakta. Syfte. Översikt. Konsument Göteborg. Om innehållet. Pedagogiskt Centrum. Vem bär ansvaret?

Sammanfattning. Fakta. Syfte. Översikt. Konsument Göteborg. Om innehållet. Pedagogiskt Centrum. Vem bär ansvaret? 2 Sammanfattning är ett dilemmaspel som handlar om hur varor som konsumeras i Sverige ofta produceras med oetiska och miljöfarliga metoder. Ämnen som behandlas är demokrati, konsumentmakt, rättviseoch

Läs mer

Barn i Syd producerar de kläder vuxna bär i Nord - Fatta modet och säg ifrån! Copyright: Expressen

Barn i Syd producerar de kläder vuxna bär i Nord - Fatta modet och säg ifrån! Copyright: Expressen Barn i Syd producerar de kläder vuxna bär i Nord - Fatta modet och säg ifrån! Copyright: Expressen INTRODUKTION: TEMA TEXTIL För 40 50 år sedan producerades det kläder i Sverige. Klädindustrin har varit

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Det krävs tio gånger mer energi för att producera kött än vad det krävs för att producera grönsaker.

Det krävs tio gånger mer energi för att producera kött än vad det krävs för att producera grönsaker. Insändaren är en argumenterande text där en eller flera personer argumenterar för en åsikt. Texterna brukar ofta publiceras på särskilda sidor i tidningen som är avsedda för läsarkretsens tankar och åsikter.

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ Lektionsupplägg: Farliga ämnen i vår vardag Farliga ämnen finns i vår omgivning i textilier, teknikprodukter, livsmedel, kosmetika och rengöringsprodukter. Eleverna får i grupper

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör:

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör: Jeansens pris Deltagare: 3-15 personer Tid: Ca 20 min Jeansens pris är en övning som vidareutvecklats från inspirationsövningen Jeansen vad är de värda? som finns i Fairtrade Sverige och Rena Kläders bok

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN. Har företagen noll koll eller full kontroll?

EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN. Har företagen noll koll eller full kontroll? EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN Har företagen noll koll eller full kontroll? 2005 granskade Swedwatch Clas Ohlsons, Biltemas och Julas inköp i Kina. Inget av företagen hade då någon kontroll på arbetsvillkoren

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Trygghet

Max18skolan årskurs 4-6. Trygghet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och känna sig trygga. Genom att reflektera kring begreppet trygghet och

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om klimatfrågan

Ett litet steg. Ett spel om klimatfrågan Ett litet steg Ett spel om klimatfrågan Introduktion Detta utbildningsmaterial syftar till att belysa klimatfrågan individorienterat och hur olika delar av världen kan påverka/påverkar klimatet. Tid 60

Läs mer

No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Vara Världen Industrialiserade Utvecklingsländer länder Totalt 15 753 9 369 6 384 Råvaror

Läs mer

Glasskiosken. Lärarhandledning

Glasskiosken. Lärarhandledning Glasskiosken Lärarhandledning Syfte Syftet med Glasskiosken är att på ett leksamt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Detta

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

ETIKFABRIKEN EN LÖN ATT LEVA PÅ LÄRARHANDLEDNING

ETIKFABRIKEN EN LÖN ATT LEVA PÅ LÄRARHANDLEDNING ETIKFABRIKEN EN LÖN ATT LEVA PÅ LÄRARHANDLEDNING FAIR TRADE CENTER December 2013 Magnus Ladulåsgatan 24, 118 66 Stockholm info@fairtradecenter.se Fair Trade Center är en ideell förening som arbetar för

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Ekonomi

Max18skolan årskurs 7-9. Ekonomi Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring samhällsviktiga begrepp

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

ETIKFABRIKEN SKAVANDE SKOR LÄRARHANDLEDNING

ETIKFABRIKEN SKAVANDE SKOR LÄRARHANDLEDNING ETIKFABRIKEN SKAVANDE SKOR LÄRARHANDLEDNING FAIR TRADE CENTER December 2013 Magnus Ladulåsgatan 24, 118 66 Stockholm info@fairtradecenter.se Fair Trade Center är en ideell förening som arbetar för en mer

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD Handledning för aktion och diskussion 1 Innehåll Jobbigt med julklappstressen? 4 Aktionstips: Vad kan jag göra? 6 Våga fråga 6 Agera 7 Studiecirklar/lokalgrupper 8 Skolan

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Sociala medier lite statistik

Sociala medier lite statistik Sociala medier lite statistik Sverige (http://www.soi2013.se/) 9 av 10 företag (med minst 10 anställda) har en webbplats Nästan hälften av företagen finns med i sociala nätverk Facebook är fortfarande

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Gry Kappel Jensen Vad handlar boken om? Boken handlar om Villy som så gärna vill ha en tatuering. Ofta går han till Nisses tattoo, för att titta på när han tatuerar. Hans mamma har

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Informationshäfte. - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap

Informationshäfte. - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap Informationshäfte - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap innehållsförteckning SID 3 SID 4 SID 6 SID 9 Inledning Konceptets innehåll Till dig som pedagog Kopplingen till

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd Chokladens sötma stannar ofta i Nord men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd A. PROBLEM INOM KAKAOINDUSTRIN Västafrika har sedan mitten av 1900-talet varit produktionscentrum

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2009 Tipspromenad

Globala veckans tipspromenad 2009 Tipspromenad Globala veckans tipspromenad 2009 Denna tipspromenad är gjord för att passa alla åldrar. Frågorna har varierande svårighetsgrad och kan användas t ex vid kyrkkaffet, i pensionärsgrupper eller för konfirmander.

Läs mer

Hållbar argumentation

Hållbar argumentation Hållbar argumentation Du ska skriva en argumenterade text. Ditt ämne som du väljer att argumentera för ska vara kopplat till hållbar utveckling. Exempelvis kan du argumentera för eller emot att äta kött,

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Agenda (Tiderna är ungefärliga)

Agenda (Tiderna är ungefärliga) Agenda (Tiderna är ungefärliga) Vad är en ingenjör? (30 min) 5 min Helklassdiskussion: Vad är en ingenjör? 5 min Individuellt: Svara på frågor 15 min Film Lektion start 12:20 5 min Gruppdiskussion: Frågor

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Träff 7 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 7) hinner behandlas.

Träff 7 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 7) hinner behandlas. Träff 7 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 7) hinner behandlas. 2. Jämför vad ni skrivit om den föregående terminens fortbildningsarbete. 3.

Läs mer

Sammanfattning. Fakta. Syfte. Översikt. Konsument Göteborg. Om materialet. Pedagogiskt Centrum. Kosto

Sammanfattning. Fakta. Syfte. Översikt. Konsument Göteborg. Om materialet. Pedagogiskt Centrum. Kosto 2 Sammanfattning är ett värderingsspel som handlar om hållbar konsumtion. Spelet visar hur miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet påverkas av de tillverkningsmetoder som används för varor vi köper

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Hur man använder webbplatsen

Hur man använder webbplatsen Hur man använder webbplatsen Respect 4 Me är en interaktiv webbplats som unga kvinnor kan använda för få hjälp att tänka igenom hur man kan bete sig på ett säkrare sätt i det dagliga livet. www.respect4me.org

Läs mer

en lärobok i entreprenörskap

en lärobok i entreprenörskap Ungtreprenör! en lärobok i entreprenörskap Lärarhandledning för lektion.se December 2009 Detta material uppdateras löpande och förslag och kommentarer mottages tacksamt av jonas.stalhandske@ungtreprenor.se

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Delaktighet

Max18skolan Gymnasiet. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge den inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

Lektionsupplägg: Rent vatten, tack!

Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion Denna uppgift är anpassad för

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HANDEL Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer