De ondas princip En studie av skurkar i hårdkokta kriminalromaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De ondas princip En studie av skurkar i hårdkokta kriminalromaner 1917-1929"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion C-uppsats De ondas princip En studie av skurkar i hårdkokta kriminalromaner HT 2010 Författare: Rebecca Lundberg Handledare: Dag Hedman

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 4 Teori och metod 5 Material 6 Tidigare forskning 7 Avhandling 10 Detektivroman, kriminalroman, kriminalfiktion, hårdkokt deckare, thriller eller detektiv-thriller kort om genreproblematik 10 Walter Cray från Paris 11 Ett ruggigt ondskefullt nattdjur introduktion av förbrytaren 11 Var är du nånstans, Fearenside-Power-Issul-Thomas-Henriques-Cray? - Förövarens identitet 13 Sultanens spion den Ondes bakgrund 16 Kopparhuset 18 Ett galet geni - introduktion av Gabriel Ortiz 18 Kejsaren av Amazonas förövarens identitet 19 En med hänsynslös kraft arrangerad corner i kaffe skurkkaraktärernas bakgrund 19 Vargflocken 22 Män som varit dråpare för statens räkning introduktion av karaktärerna 22 Det ondas självbevarelsedrift förövarnas identitet 23 Tidens egen anarki karaktärernas bakgrund 25 The Snarl of the Beast 26 A gurgling, distant sort of a laugh - introduktion av The Beast 26 The Hulking Brute förövarens identitet 27 His quest for blood will not be denied bestens bakgrund 29 Little Caesar 30 Rico, you are getting too big for us introduktion av karaktärerna 30 Rico was a simple man skurkens identitet 31 I can t even speak the lingo Ricos bakgrund 32 Slutdiskussion 35 Käll- och litteraturförteckning 37 2

3 Inledning I litteraturvetenskapliga texter om kriminalromaner råder förhållandevis stor konsensus gällande hur människoskildringen är beskaffad. Åke Runnquist skriver att eftersom det hela går ut på att visa vem den skyldige är, kan inte författaren, även om han vill och förmår, ge någon djupare själstolkning det skulle ju endast avslöja vem den skyldige är och att genrens lagar bakbinder författarna när det gäller människoskildringen. 1 John G. Cawelti menar att [the criminals] motives may be complex and their actions interesting, but they must always be definable as bad. 2 Men ondska är ett relativt begrepp, och har under olika perioder fått symboliseras av olika handlingar och av olika människor. Så oavsett hur psykologiskt trovärdiga skurkkaraktärer är, är det intressant att studera dem för att göra sociologiska iakttagelser. Den så kallade femme fatalen blev ett alltmer populärt motiv i litteraturen parallellt med att kvinnans ställning i samhället blev allt starkare. 3 Ian Flemings skurkar i 007- serien, som skrevs under mitten på 1900-talet, har ofta en koppling till Sovjetunionen. 4 Deckarförfattaren Anthony Boucher menar att skurken fungerar som en påminnelse för genomsnittsläsaren om vem fienden är. 5 Vem som en viss tid tvingas bli ondskan reinkarnerad säger mycket om just den tidens moral, rädslor och fördomar. Den svenska kriminallitteraturhistorian börjar på allvar först när det blev dyrare att köpa in utländska alster, när Sverige gick med i Bernunionen 1904 och upphovsrätten började omfatta även ett översättningsskydd. 6 En bortglömd pionjär, som slog igenom skönlitterärt 1916 med Blå spåret, är Julius Regis ( ). Hans romaner var mycket populära, och 1 Åke Runnquist, Fallet med den oförstående läsaren, i Meningar om mord, red.: Jan Broberg, Staffanstorp 1968, s John G. Cawelti, Adventure, Mystery, and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture, Chicago 1976, s Bram Dijkstra, Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture, New York 1986, Preface: When women became increasingly resistant to men s efforts to teach them, in the name of progress and evolution, how to behave within their appointed station in civilization, men s cultural campaign to educate their mates, frustrated by women s inherently perverse unwillingness to conform, escalated into what can truthfully be called a war on woman [ ], a war largely fought on the battlefield of words and images. 4 Umberto Eco, Berättarstrukturerna hos Ian Fleming, svensk översättning av Jane Lundblad, i Form och Struktur. Texter till en metodologisk tradition inom litteraturvetenskapen, red.: Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg, Stockholm 1971, s. 253: Fleming söker elementära motsatser; för att ge ansikte åt de primitiva och universella krafterna tar han tillflykt till klichéer. För att identifiera klichéerna vädjar han till den allmänna meningen. Under en tid av internationell spänning blir den onde kommunisten en kliché, liksom den ostraffade nazistiske förbrytaren är en annan hädanefter historiskt berättigad kliché. 5 Anthony Boucher, Deckarromanens etik, i Meningar om mord, red.: Jan Broberg, Staffanstorp 1968, s Bo Bennich- Björkman, Storstadsbovar och vildmarkshjältar det tidiga talets populärlitteratur, i Den Svenska Litteraturen. Genombrottstiden , red.: Lars Lönnroth och Sven Delblanc, Stockholm 1999, s

4 innehöll många för den tiden - moderna motiv i form av biljakter, flygplansturer och våldsamma skottlossningar. I centrum står oftast den karismatiske tidningsmannen och problemjägaren Maurice Wallion, som i nio romaner och flera noveller genom snille och mod löser brott och lyckas avslöja fantastiska storförbrytare. Anmärkningsvärt är att dessa förbrytare inte verkar på egen hand, utan i de flesta fall är ledare för stora brottssyndikat, ett tema som sedan kom att bli typiskt för den hårdkokta deckaren, 7 där den amerikanske författaren John Carroll Daly ( ) anses vara en av förgrundsgestalterna. 8 Den hårdkokta deckaren kom att röna mycket stor popularitet, främst genom storheter som Dashiell Hammett ( ) och Raymond Chandler ( ), och ur den kunde en ny genre snart växa fram: gangsterskildringen. William Riley Burnett ( ) skrev 1929 Little Caesar, och var därmed bland de första att skriva en kriminalroman ur en ny vinkel, där medlemmar från den andra sidan av lagen gavs möjlighet att göra sina röster hörda. 9 Syfte Syftet med denna uppsats är att genom ett metodiskt studium av skurkkaraktärer i Julius Regis romaner Walter Cray från Paris, 10 Kopparhuset 11 och Vargflocken, 12 Carroll John Dalys roman The Snarl of the Beast, 13 samt William Riley Burnetts roman Little Caesar, undersöka huruvida man i dessa kan finna spår av den samtid och det samhälle i vilket berättelsen äger rum. Frågeställningarna detta föder blir således: hur gestaltas förbrytarna? Vilka är deras motiv? Påverkas författaren av sin samtid i gestaltningen av de onda, och i så fall hur och i vilken mån? Går det att skönja några politiska värderingar? 7 Cawelti, s. 148: The hard- boiled criminal [ ] usually has some connection with a larger criminal organization. 8 Lee Horsley, Twentieth-Century Crime Fiction, Oxford 2005, s William Riley Burnett, Little Caesar (1929), London Julius Regis, Walter Cray från Paris. Detektivroman, Stockholm Julius Regis, Kopparhuset. Detektivroman (1918), Stockholm Julius Regis, Vargflocken, Stockholm Carroll John Daly, The Snarl of the Beast (1927), New York

5 Teori och metod Staffan Björck presenterar i Romanens formvärld, i kapitlet Människor och deras tankar, en modell för analys av människogestaltning som kommer att utgöra grunden för uppsatsens analys. Den består av nio punkter: 1. Hur introduceras karaktärerna? 2. Hur ser människorna ut? 3. Vad heter personerna? Vad kallas de? 4. Hur gestaltas figurernas förhistoria? 5. Hur gestaltas känslor och tankar? 6. Hur gestaltas figurernas inre? 7. Erlebte rede 8. Den inre monologen 9. Ger berättaren en analys till karaktärernas handlingar? 14 Punkt 5, 6, 7, 8 och 9 hör alla samman, de har att göra med att åskådliggöra karaktärernas inre, och kommer att behandlas som underkategorier till punkt 4. En studie av den Onde 15 i kriminalromanen innebär en uppenbar begränsning i tillgången till förövarnas tankar, vilket uppsatsen kommer att påvisa. Fyra av de fem romaner som undersöks berättas ur brottsbekämparnas vinkel, och själva bristen på tillgång till förövarens tankevärld utgör ett fundament för genren. Frågorna 1-4 kommer att behandlas som tre olika punkter: introduktion, identitet och förhistoria. Mer genretypiska karaktärsfrågor, som motiv och metod, kommer att vävas in under dessa punkter. Genom en metodisk användning av denna modell är ambitionen att frågeställningarna skall besvaras. Fokus kommer inte att ligga på berättartekniken i romanerna, men en viss narratologisk terminologi kommer ändå att bli nödvändig och då är det Seymour Chatmans begrepp i Characters and Narrators. Filter, Center, Slant and Interest-Focus som kommer att användas, då dessa är de tydligaste av hittills myntade begrepp. 16 Som nämnts i inledningen är det signifikant för både Julius Regis och för senare hårdkokta deckare att förbrytaren är en del av ett brottssyndikat. Deckarförfattaren S.S. Van Dine menar i sin pamflett Twenty Rules for Writing Detective Stories från 1928 att [t]here must be but one culprit, no matter how many murders are committed. The culprit may, of course, have a minor helper or co-plotter; but the entire onus must rest on one pair of shoulders: 14 Staffan Björck, Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik (1953), femte upplagan, Stockholm Umberto Eco väljer frekvent att kalla skurken för den Onde. Se Aspelin och Lundberg, s. 235 ff. 16 Seymour Chatman, Characters and Narrators. Filter, Center, Slant, and Interest- Focus, Poetics Today 1986:7:2. 5

6 the entire indignation of the reader must be permitted to concentrate on a single black nature. 17 Även om Van Dines regler i första hand gäller den så kallade pusseldeckaren går de att applicera även på andra typer inom deckargenren. Trots att de kriminella i uppsatsens romanurval oftast verkar i grupp finns det i varje grupp en hjärna, en mästerskurk. Det är främst denna mästerskurk, denna ordningens antagonist, som kommer att ligga i uppsatsens fokus, men då det dyker upp för undersökningen intressanta medbrottslingar kommer dessa också att få ta plats. Material Av Julius Regis kommer tre romaner att studeras, alla ingår i cykeln om problemjägaren och tidningsmannen Maurice Wallion. Walter Cray från Paris är en av få Regis-romaner som bara har en svensk upplaga, och denna gavs ut på Åhlén och Åkerlund (Däremot har den tyska översättningen, kallad Der Tiger, getts ut i tre upplagor!) Kopparhuset gavs ut första gången 1918 och har sedan tryckts ytterligare fyra gånger. Den upplaga som här kommer att studeras är den fjärde, som gavs ut Kopparhuset har översatts till tyska, danska, engelska och finska. Vargflocken gavs ut i tre upplagor på Thall & Carlsson, alla år 1921, och den saknar undertiteln detektivroman, som de andra två har försetts med. 18 Carroll John Dalys andra roman The Snarl of The Beast publicerades ursprungligen som serie i pulp-tidningen Black Mask Magazine under juni-september 1927 och dess huvudperson är Dalys mest berömda karaktär; privatdetektiven Race Williams. Efter den första publiceringen i Black Mask Magazine har den getts ut i romanform i flera upplagor. Den upplaga som här kommer att diskuteras är den amerikanska som gavs ut på HarperPerennial Enbart Silverörnen, The Silver Eagle, har getts ut i svensk översättning. William Riley Burnetts debutroman Little Caesar gavs första gången ut på Dial Press 1929, och har sedan dess översatts till en mängd språk, däribland svenska som Chicago- Caesar. Interiörer från den amerikanska gangstervärlden. 19 Den har utkommit i ett flertal nyupplagor, och den som används i uppsatsen är tryckt i Storbritannien på Hodder Paperback S.S. Van Dine, Twenty rules for writing detective stories, i Writing Detective and Mystery Fiction, red.: A. S. Burack, här citerat efter Rhonda Harris Taylor, It s about who controls the information : Mystery Antagonists and Information Literacy, Clues 2005:24:1. 18 Dag Hedman, Den skuggomhöljde Julius Regis, Litteratur och Samhälle 33:2, Uppsala 2000, Bibliografi över Julius Regis författarskap, s. 87 ff. 19 William Riley Burnett, Chicago-Caesar. Interiörer från den amerikanska gangstervärlden, Stockholm

7 Den ursprungliga tanken var att titta på skurkkaraktärer i den tidiga hårdkokta deckaren. Att valet föll på just den hårdkokta deckaren kom sig av att denna genre har en tradition av socialt patos, det har bland annat argumenterats för att den faktiskt uppkom i en kritisk dialog med Ku Klux Klan, 20 vilket talar för att en karaktärsstudie med utgångspunkt i den genren skulle kunna bli intressant. Även Julius Regis ambition var att vara samhällsorienterat aktuell, vilket fastställs av Dag Hedman i Den skuggomhöljde Julius Regis. 21 Böckerna är tryckta mellan 1917 och 1929, en politiskt händelserik period både i Europa och USA. Historiska motiv som dyker upp i urvalet är exempelvis ungturkarnas revolution, den ryska februarirevolutionen, första världskriget och den amerikanska förbudstiden. Regis böcker utspelar sig i Stockholm (Walter Cray från Paris och Kopparhuset) och London (Vargflocken), Burnetts Little Caesar i Chicago och Dalys The Snarl of the Beast i New York. Forskningens genrediskussion kring Regis har varit en aning förvirrad, men Hedman fastställer att [d]et finns en innehållslig affinitet mellan större delen av Regis produktion och de senare s.k. hårdkokta författarnas. 22 En kombinerad studie av Regis och de två amerikanska pionjärerna Daly och Burnett, som ofta tilldelas äran av att vara först inom sina respektive områden, kan därför bli intressant. Tidigare forskning Studier av skurkkaraktärer har gjorts förr, mest berömd torde Umberto Ecos studier av Ian Flemings skurkkaraktärer i 007-serien vara. Visserligen skriver Eco en del om skurkarnas inre egenskaper, exempelvis sexualitet, men hans fokus är i första hand skurkarnas utseenden, som han grundligt analyserar. Åtskilliga studier, på mer eller mindre spekulativ nivå, har förstås även ägnats Arthur Conan Doyles skapelse, Brottets Napoleon Professor Moriarty, vilket inte borde förvåna någon. Sherlock Holmes och hans värld har intresserat forskare och entusiaster så till den milda grad att både karaktärernas historia och framtid har analyserats. Till de mer spekulativa studierna kan författaren Christopher Morleys teorier om professor Moriarty räknas: han hävdar att Moriarty överlevde uppgörelsen med Holmes och förbittrad antog pseudonymen Adolf Hitler Sean McCann, Constructing Race Williams: The Klan and the Making of Hard- Boiled Crime Fiction, American Quarterly 1997:49:4. 21 Dag Hedman, Den skuggomhöljde Julius Regis, Litteratur och Samhälle 33:2, Uppsala 2000, s Ibid., s Jan Broberg, Mord för ro skull, Malmö 1964, s. 40. Broberg har gjort ett misstag och anger att mannen bakom teorin är Doktor Felix Morley. Detta är Christopher Morleys Pulitzerprisvinnande bror. Det är inte han som har skrivit Report from Baker Street, publicerad i New York Times Book Review , som 7

8 En forskning med mer generell fokus utför John G. Cawelti i Adventure, Mystery and Romance där han, i försöket att beskriva detektivromanens formel, gör intressanta observationer om förbrytarna i såväl de detektivromaner han kallar klassiska, som vi populärt kallar pusseldeckare, som i de hårdkokta. 24 I uppsatsen Jul Regis detektivthrillers har Gun-Britt Persson och Nils Halkjær gjort en systematisk studie av karaktärerna i åtta Maurice Wallion-böcker. 25 De menar på att varje bok har ett schablonartat persongalleri, där alla karaktärer ingår i en av två grupper, de goda eller de onda, och att varje grupp består av några återkommande typer. Bland de onda finns det alltid en ledare, och under denna agerar oftast en fasadfigur, som i sin tur har så kallade underhuggare, som utför grovjobbet. Deras iakttagelser är till viss del intressanta för denna undersökning, och det finns också intresse av att utreda deras påståenden ytterligare. Bland annat kritiserar Persson och Halkjær Regis för att vara antisemitistisk och rasistisk i gestaltningen av skurkarna, som utan undantag är utländska. Detta diskuteras ytterligare i Dag Hedmans avhandling Den skuggomhöljde Julius Regis, under rubriken Är förbrytargalleriet en belastning?. 26 Där visar Hedman att Regis var långt ifrån ensam om sin skurkexotism, och det var inte heller något som var unikt för just svenska författare vid den här tiden. Hedman menar att de utländska skurkarna var någonting läsarna föredrog, att xenofobin hörde till tidsandan. När det gäller den hårdkokta deckaren är det först och främst de säregna protagonisterna som har väckt forskarnas intresse. Berättaren i The Snarl of the Beast är Race Williams, den hårdkokta detektiv som anses ligga till grund för genrens karaktäristiska hårdingar. Den kanske mest berömda är Raymond Chandlers Phillip Marlowe. Precis som de berömda efterföljarna har Race Williams, Carroll John Dalys protagonist, varit fokus för analys. 27 Åtskilligt har även skrivits om Dalys hårdkokta stil, bland annat har deckarförfattaren Rex Burns skrivit en artikel om Carroll John Daly, publicerad i Mystery and Suspense Writers: Broberg anger som källa, utan sherlockianen och grundaren till fancluben The Baker Street Irregulars Christopher Morley. 24 Cawelti, kapitel Gun- Britt Persson & Niels Halkjær, Jul Regis detektivthrillers. Intriger och personer i böckerna om Maurice Wallion, Litteratur och Samhälle 1978:4. 26 Hedman 2000, s. 32 ff. 27 I Sean McCanns avhandling Constructing Race Williams: The Klan and the Making of Hard- Boiled Crime Fiction, argumenteras det för att Race Williams funktion är att utöva kritik mot Ku Klux Klan, som är privatdetektivens uttalade fiender i Knights of the Open Palm, som precis som The Snarl of the Beast publicerades i Black Mask Magazine, i deras temanummer om Ku Klux Klan som gavs ut i juni Detta får sägas vara ett unikt inslag i Dalys författarskap, varför artikeln inte blir användbar i denna uppsats. 8

9 The Literature of Crime, Detection and Espionage, där en tämligen grundlig analys görs av Dalys språk och vilken påverkan språket har för tematiken. 28 Om William Riley Burnett har George Grella sagt: If his novels were to be judged solely for their influence, [he] would undeniably be numbered among the most important writers of his times. 29 Nu är så inte fallet, och det som kan räknas som den första gangsterskildringen, hans debutroman Little Caesar, är idag ganska bortglömd. Det talar i vilket fall litteraturforskningen för. 30 Lee Horsleys studie av protagonisten Rico i boken Twentieth Century Crime Fiction är dock både intressant och relevant för denna uppsats syfte Rex Burns, Carroll John Daly, i Mystery and Suspense Writers. The Literature of Crime, Detection, and Espionage, red.: Robin W. Winks, New York George Grella, Burnett W.R., i Twentieth Century Mystery Writers, red.:. John M. Reilly, London Det har dock skrivits en uppsats om Chicagos roll i Burnetts Little Caesar; Douglas A. Noverrs Chicago as Setting and Force in William Riley Burnett s Little Caesar, Midwestern Miscellany, 1986: Horsley, kapitlet Transgression and Pathology. 9

10 urvalet här. 33 Gemensamt för romanerna är också thrillertekniken. Handlingen är, till skillnad Avhandling Detektivroman, kriminalroman, kriminalfiktion, hårdkokt deckare, thriller eller detektiv-thriller kort om genreproblematik Innan analysen kan påbörjas är en kort genrediskussion på sin plats. Urvalet i uppsatsen kan tyckas spretigt, romanernas stilistik är långtifrån enhetlig och det finns stor berättarteknisk skillnad i form av vems vinkel som kommer till uttryck. De tre romanerna om Maurice Wallion berättas ur ett heterodiegetiskt perspektiv men vinkeln är brottsbekämparens, The Snarl of the Beast har en homo- och intradiegetisk jagberättare, och i Little Caesar följer den heterodiegetiska berättaren de kriminella, och det är gangstermedlemmarnas intressefokus som avgör vinkeln. Det som förenar romanerna är teman och motiv. Ett eller flera brott, och dessa brotts förövare, är motiven som åskådliggör det huvudsakliga temat: kriminalitet. Även andra återkommande motiv förenar: (bil)jakter, storstaden, våld, skottlossningar och brottssyndikat. Tzvetan Todorov menar att genrekonstitutivt för den hårdkokta detektivromanen är fara, förföljelse och kamp 32 något som stämmer in på alla romanerna, även om Little Caesar sticker ut, då det där är den kriminelle som är utsatt för dessa prövningar. Cawelti menar att typiskt för den hårdkokta deckaren är detektivens känslomässiga involvering i jakten på den kriminella. Jakten resulterar i en slutgiltig konfrontation, där den kriminella till skillnad från i pusseldeckaren inte blir anhållen utan försvinner eller dör, något som överensstämmer på från i pusseldeckaren, nu-orienterad. I den typiska pusseldeckaren har ett brott begåtts, och därefter är det detektivens jobb att lista ut hur det har gått till. Johan Svedjedal menar att detta berättartekniska grepp gör att läsaren fortsätter att läsa av nyfikenhet snarare än av spänning. I den spännande berättelsen är frågan däremot inte vad har hänt? utan vad skall hända?. 34 I de fem romanerna som här kommer att studeras är det ofta en fråga om en kombination. Inte i någon av romanerna begås endast ett brott, brott fortsätter att begås och därför bibehålls spänningen för läsaren. Persson och Halkjær har, på grund genreproblematiken, valt att kalla Julius Regis romaner för detektiv-thrillers, trots att undertiteln till dem är detektiv-romaner. 32 Tzvetan Todorov, Kriminalromanens typologi, svensk översättning av Dag Hedman, i Kärlek, brott, äventyr. Texter om populärlitteratur, red.: Dag Hedman, Lund 1995, s Cawelti, s Johan Svedjedal, Spänning och nyfikenhet som effekter av prosafiktionens temporalstruktur. En begreppsdiskussion, i Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur, red.: Dag Hedman, Lund

11 Jan Broberg skriver i Mord i minne, apropå thrillers och deckare, att begreppsförvirringen är total. Vidare menar han att en deckare är en roman eller en novell, där handlingen går ut på att en detektiv löser en mordgåta och fångar en mördare. Hit räknar han pusseldeckare, historiska deckare och den äkta inverterade deckaren, som följer brottet ur brottslingens perspektiv, och där läsaren får se hur dennes misstag leder till att polisen får fast honom/henne. Sedermera menar Broberg att en thriller är en historia där spännande effekter används för att jaga upp läsaren. Han drar slutsatsen att många historier som vi kallar deckare även innehåller thrillerelement, och vice versa, och föreslår att kriminalroman är det mest användbara begreppet. 35 Som visat råder det en viss oenighet gällande genredefinitioner, varför det vore drastiskt att kalla Regis för hårdkokt eller Burnett för deckarförfattare. Men utan att trampa någon på tårna borde det gå att kalla urvalet för kriminalromaner med hårdkokta drag och thrillerstruktur. Då är man försiktig men greppar ändå såväl de tematiska som berättartekniska likheterna. Walter Cray från Paris Ett ruggigt ondskefullt nattdjur introduktion av förbrytaren Maurice Wallions antagonist i Walter Cray från Paris introduceras via ett vittnesmål från ett av hans offer. En man, Nicholas Koprilis, har mördats av ett ljudlöst skott, avfyrat av en god luftbössa 36 genom ett fönster. Vittnet ifråga är den man som bor i hemmet varifrån skottet avlossats. Han har blivit bunden av mördaren, för att den sistnämnde ska få tillgång till fönsterutsikten där. Om mördaren kan vittnet säga föga, mer än om hans kallsinnighet: Karlen hanterade mig som en vante utan att säga ett ord; hans muskler kändes som stålfjädrar, och hans rörelser voro nästan ljudlösa. 37 Efter att vittnet hört skottet hör han ett annat, värre, ljud: i detsamma hörde jag honom skratta till, det obehagligaste skratt jag någonsin hört, som något ruggigt ondskefullt nattdjur, inte mer mänskligt än en ugglas läte 38 Liknelserna till djur blir fler: [ ]där var fullkomligt mörkt, men karlen rörde sig lika tyst och säkert som om han varit en katt. 35 Jan Broberg, Mord i minne, Göteborg Regis 1917, s Ibid., s. 24 ff. 38 Ibid., s

12 En tiger! mumlade journalisten. Ja, en tiger, det är rätta uttrycket, och som en tiger kom han strax efteråt ut i tamburen och ställde sig att se på mig med händerna i fickorna och käppen över armen. Jag vågade inte röra mig, ty jag började frukta att karlen var vansinnig, så oförklarligt var hela hans beteende. Dessutom såg jag otydligt hans ögon och det var en glans i dem som ingav mig en ohygglig känsla av fara. Men jag måste erkänna, att det icke var en galnings ögon: de voro fasta, beslutsamma, intelligenta, men outsägligt grymma. 39 Redan från början görs det alltså klart att antagonisten, som till en början kallas Thomas, i Walter Cray från Paris är fruktansvärt farlig, kallsinnigheten i det bestialiska väcker en fruktan hos offret som är lätt att förstå. Läsaren ges en vink om att Wallion har att göra med en erfaren brottsling, som metodiskt och utan att blinka genomför sina illdåd. Detta bekräftas av Wallions medhjälpare, Gustave Rambouillet, tidigare anställd vid Parispolisen. Han berättar att hans jakt på en diabolisk brottsling har kostat honom karriären: Jag har aldrig träffat en människa, som varit alltigenom god, men jag har träffat några få som varit alltigenom onda. Lyckligtvis brukar deras ondska vara rikligt utspädd med dumhet, så man vågar negligera deras lilla bedräglighet. Men Thomas kan man inte negligera. Han är stark, intelligent och målmedveten. Han är djärv och han är listig, ja, monsieur, som ormen i paradis, det listigaste av alla djur på jorden! Fransmannen såg Wallion djupt i ögonen. Vi i Paris detektivkår som anade honom i vår närhet och jagade efter honom dag och natt, vi fingo aldrig se hans ansikte, aldrig höra hans röst eller se en rad skriven av hans hand, aldrig ens ett fingermärke efter honom! Förstår ni riktigt vad det betyder, monsieur? Han var osynlig, absolut ouppnåelig vi hade ej ens något namn på honom, vi kallade honom den store okände! Rambouillet drog efter andan. Crebleu! På sätt och vis avundas jag den där mannen hans kallblodighet och hans ensamhet! Jag tror inte ens Bonnot fick se honom Bonnot? Ja, Bonnot, som var hans medbrottsling och verktyg. Bonnot var en av de ondskefullaste naturer som levat, men han var icke stor. Det fanns en som var större än han, och Bonnot lydde honom. Inte sant, monsieur, det kan finnas en slags storhet även i ondska? I en viss mening, ja, medgav journalisten. Till lycka för samhället är fenomenet sällsynt. Rambouillet nickade. Några av dessa fenomen, som ni kallar det, blir fältherrar och statsmän, en och annan blir, låt oss säga, kejsare men några få blir helt enkelt brottslingar. Samhället vaknar då mycket förvånat, och när man infångat fenomenet, fingrar man på dess kranium och säger: Aha, var det inte det vi trodde, hans kranium är felaktigt i konstruktionen, han var predestinerad till giljotinen! Detta är ju också mycket möjligt, monsieur, men ibland har jag undrat om inte samhället självt är lite felaktigt i konstruktionen. 40 Konversationen mellan Wallion och Rambouillet är intressant ur flera aspekter. Dels bidrar den ytterligare till bilden av antagonisten, hans ondska ges rent mytiska proportioner, dels låter 39 Ibid., s Ibid., s. 82 ff. 12

13 Regis Rambouillet bli anmärkningsvärt samhällskritisk. Walter Cray från Paris gavs ut i Stockholm talets två första decennier hade i Sverige inneburit ett ökat intresse för eugeni, eller rasbiologi och arvshygien som det ofta kallades bildades Statens institut för rasbiologi, som kom att syssla med aktiviteter av typen tvångssterilisering och kraniemätning, förehavanden främst förknippade med nationalsocialism. 41 Halkjær och Persson menar att Regis i sin självklara användning av föreställningar om folkkaraktär och fysionomiskt allmängods ofta överskrider gränsen för rasism samt är konventionellt antisemitisk. 42 Det finns delvis relevans för påståendet, 43 men Rambouillets uttalande visar på att Regis var en mer komplex tänkare än Persson och Halkjær låter påskina. Via Rambouillet kritiserar Regis i själva verket typiskt rasbiologiska metoder, och funderar på om inte samhället också måste tilldelas en viss skuld när människor blir kriminella. Var är du nånstans, Fearenside-Power-Issul-Thomas-Henriques-Cray? - Förövarens identitet Den andre uppträder under flera identiteter, och varje identitet har sina attribut. När läsaren möter honom för första gången är det som herr Thomas, vinagent. En portvakt säger att han är lugn och tyst av sig, litet gammal, gråskäggig och med blå glasögon. 44 Som Walter Cray, filantrop, är han lång och bredaxlad, hans hållning är böjd och liksom bruten [ ] nästan skallig med en frans av glest, gråsvart hår över tinningarna, och hans ansikte är gråblekt och slätrakat men kraftigt i linjerna och orörligt som en gipsmask. Hans glasögon glimmade som två blanka döda fläckar. 45 När den andre utför ett attentat på en filminspelning är det som Andersen, rödskäggig och med blå glasögon. 46 När han i Turkiet uppträdde som Issul Bey sägs inte mer än att hans ansikte var kallt och stolt och ondskefullt som Lucifers. 47 Den andres sista identitet är som musikläraren Henriques, lång, bredaxlad och med yvigt vitt skägg. 48 Det förefaller anmärkningsvärt att han lyckas med sina förklädnader så väl. Trots att den annars så observante Maurice Wallion träffat Walter Cray ser han inte att Andersen är 41 Gunnar Broberg, Statlig rasforskning. En historik över rasbiologiska institutet (1995), Ugglan 4, Andra upplagan, Lund Persson och Halkjær, s Exempelvis påstås Vargflockens Leon Dulac ha en själ på barnets eller negerns nivå. Regis 1921, s Regis 1917, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

14 densamme. Troligtvis har det dels att göra med hur genrekonventionen såg ut vid tiden för romanens tillblivande, 49 dels med att den andre ges så få konstanta kännetecken, förutom att han är lång och bredaxlad. Souschefen för Konstantinopels detektiva byrå har ej varit i stånd att anskaffa ett tillfyllestgörande signalement 50 och det sägs exempelvis ingenting om hans hudfärg, och ingenting om varifrån han ser ut att härstamma. Detta är tämligen otypiskt för Regis, som annars har en viss tendens att förkovra sig i nationalitetskarikatyrer. 51 Nilsson och Halkjær påpekar helt riktigt att ögon och blick är viktiga signifikanser i Regis karaktärsgestaltning. Så även i fallet Walter Cray, som i rollen som filantrop bär glasögon. Men bakom glasögonen kan Wallion vid deras första möte skönja pupillerna som är gula, sammandragna och orörliga. 52 Likheten med ett rovdjur är påtaglig. Staffan Björck skriver att om berättaren föredrar att någon längre tid hemlighålla ett namn, är det i medvetet mystifierande syfte. 53 I Walter Cray från Paris blir den andres sanna namn, eller identitet, aldrig röjd vilket innebär att mystiken aldrig upphör att tätna. I bokens upplösning ropar Rambouillet efter den andre på följande vis: Var är du nånstans, Fearenside-Power-Issul-Thomas-Henriques-Cray? 54 Den andre, som han kallas av Parisdetektiverna, tilldelas fler och fler namn, och subjektet blir därigenom aldrig fastnaglat och därför blir antagonisten desto mer skrämmande. Effekten förstärks av att Maurice Wallion gör referenser till Mefistofeles, djävulen: Han är det ondas princip, han skiftar gestalt lika snabbt som Mefistofeles! Fearenside, Power, Issul Bey, Thomas, Henriques eller Cray allt det där är bara namn. Själv är han intet eller allt, människodjuret utan namn, en lössprungen kraft till förstörelse! Vad vet jag eller ni om en sådan naturs innersta drivfjäder? 55 Cawelti konstaterar att den som ofta klassas som den första detektiven, Edgar Allan Poes C. Auguste Dupin, och hans antagonist i The Purloined Letter, Minister D. är spegelbilder av varandra. Båda är geniala, excentriska aristokrater och poeter. Richard Wilbur menar på att de är två delar av samma själ. Detsamma, påstår Cawelti, gäller för Doyles 49 Exempelvis hade Robinson Wilkins samtidiga detektiv Fred Hellington en särskild skrubb i sitt hem för lösskägg och peruker. Se Storstadsbovar och vildmarkshjältar, i Den Svenska Litteraturen 2, s Regis 1917, s Så här står det exempelvis i Regis 1917, s. 80: Allt hos monsieur Gustave Rambouillet, från hans svarta, smala, bleka, intelligenta ansikte med de små svarta, koketta mustascherna och de lysande jämna tänderna till hans magra, rörliga händer och den eleganta, men diskreta, klädseln, förrådde hans ursprung. M. Rambouillet var icke endast fransman, han var parisare. 52 Ibid., s Björck, s Regis 1917, s Ibid., s

15 Sherlock Holmes och hans Professor Moriarty. 56 Relationen mellan Maurice Wallion och Cray/Bey är av samma typ. Det spel som pågår dem emellan, framför allt innan Walter Crays sanna identitet avslöjas, är en hjärnornas kamp där Wallion genom att dölja sina misstankar och utge sig för att ha vänligt uppsåt försöker få Cray att röja sin sanna natur. 57 Passagerna bär spår av de berömda förhörsscenerna i Fjodor Dostojevskijs Brott och straff, där rannsakningsdomaren Porfirij Petrovitj genom ett listigt psykologiskt spel lyckas locka Raskolnikov till en bekännelse. 58 Wallion lyckas dock aldrig dupera Cray/Bey, för det är skurken alltför listig. När Cray/Bey har tid över läser han gärna Shakespeare. 59 Den kamp som pågår dem emellan liknas vid ett schackspel: Vår motståndare har skjutit fram svarta löparen, sade han. Jag känner på mig att i nästa drag blir det schack. 60 Ytterligare en intressant parallell är Napoleon Bonaparte. I Brott och straff beundrar Raskolnikov Napoleon, han är en av de övermänniskor som enligt Raskolnikovs filosofi får lov att begå brott och som han räknar sig själv till. 61 Hos Arthur Conan Doyle har Professor Moriarty ett smeknamn; Brottets Napoleon. 62 Även Regis använder sig av Napoleonmotivet i Walter Cray från Paris: Han är nästan en Napoleon, den där mannen! Och ändå är listan inte slut! Vad återstår? Hans Waterloo, monsieur! Hans Waterloo! 63 Napoleon tycks fungera som en symbol för storhet, anspråk på världsherravälde, och, framför allt, hybris egenskaper typiska för det brottsliga geniet. 56 Cawelti, s Regis 1917, s Fjodor Dostojevskij, Brott och straff (1866), svensk översättning av Hans Björkegren, Stockholm 2007, s , s , s Regis 1917, s. 160: Hans sjuka fot var insvept i en filt, och då journalistens långa figur visade sig i dörren lade han med blid och resignerad min ifrån sig en bok, på vars rygg journalisten läste titeln Shakespeare s Works. 60 Ibid., s Dostojevskij, s. 312: Jag minns att jag i artikeln utvecklade idén att alla till exempel mänsklighetens lagstiftare och skiljedomare alltsedan antiken, män som Lykurgos, Solon, Mohammed, Napoleon osv att de alla, utan undantag, var brottslingar enbart därför att de genom att stifta nya lagar överträdde de gamla som hade hållits i helgd i samhället och var nedärvda sedan urminnes tider, och naturligtvis drog de sig inte ens för blodsutgjutelse om blodsutgjutelse var till hjälp och s. 329: Napoleon, pyramiderna, Waterloo och så den där magra, vidriga registratorsänkan och ockrerskan med sin röda kista under sängen herregud, hur kunde en sån som Porfirij Petrovitj fatta någonting av det?... Hans sinne för det estetiska hämmar honom: en Napoleon kan väl inte hålla på och krypa under en gammal kärings säng? Så vidrigt!.. 62 Se bl. a Hedman 2000, s Regis 1917, s

16 Sultanens spion den Ondes bakgrund Av souschefen för Konstantinopels detektiva polis delges Wallion och Rambouillet information om den andres förflutna. Misstankar gör gällande att han är född 1862 i Massachusetts och under namnet John Fearenside som banklerk i Chicago gjort sig skyldig till bedrägeri och förfalskning i stor skala, för att därefter, under namnet Adam Power, grundat De nakna själarnas samfund, en kyrka vars medlemmar han lurade på pengar för att därefter fly till London, där han levde flott i den högsta societén och ruinerade ett tjugutal personer och företag, och en högt uppsatt politiker sköt sig. 64 Riktigt intressant blir historien först när mästerförbrytaren når Turkiet, där han får anställning hos den dåvarande sultanen Abdul Hamid, eller Abdülhamid II. Som inofficiell chef för sultanen och hovets hemliga polis basade han för en kår på över 400 väl betalda agenter och tillsammans med dessa störtade han ministrar och bragte officerare och civila i olycka, minst 170 turkar, en mängd medlemmar av rikets mest ansedda familjer försvann och överenskommelsen med den styrande makten var att var och en skulle kunna plundra och mörda efter behag. Anmärkningsvärd är den fotnot som finns på sidan 187, som ett tillägg till påståendet om att 170 turkar försvunnit: Otroligt men fullkomligt faktiskt! Jämför artikeln Sultanens spion i Dagens Nyheter den 30 aug Anm. av förf. En jämförelse med den faktiska artikeln, som är osedvanligt rafflande, visar att Regis har hämtat mycket inspiration till sin roman från denna. Detta är obeaktat av den tidigare forskningen. Exempelvis heter den riktiga spionen Zia Bej, och efter sin flykt från Turkiet kallade han sig för Mr Gray. Zia Bej har, precis som sin fiktive broder, en faiblesse för förklädnader: Jag var slätrakad och hade bytt min fez mot en halmhatt, men blef ändå igenkänd af en rysk sjöofficer, som sett mig vid turkiska hofvet berättar han för reportern. 65 I flera fall återanvänder Regis långa stycken från artikeln i konversationen mellan romanens karaktärer, som på s. 187: Under hans ledning var en kår på 400 väl betalda agenter, en del turkar, men de flesta greker och armenier, i ständig verksamhet. Ordern från Yildiz lyddes blint. Falska rapporter framlades för sultanen och från dem fanns ingen appell. Trots att det finns många oklarheter i fråga om Julius Regis liv är det känt att han, likt sin favoritprotagonist Maurice Wallion, arbetade som tidningsman. 66 Troligt är att han hade ett tämligen stort intresse för händelser utomrikes, och via sitt arbete en god möjlighet att hålla sig uppdaterad störtades Abdülhamid II vid ungturkarnas revolution 64 Ibid., s Sultantens Spion, Dagens Nyheter Hedman 2000, Översikt över Regis liv och produktion. 16

17 och ersattes av brodern Mehmet V. Regis låter Issul Bey undkomma strax innan den nya konstitutionen förklaras, han flyr till Paris i jakt på Felix Clarendon och dennes pengar. Att låta samtida händelser och personer bli en del av fiktionen är inget nytt, och inte heller någonting typiskt för populärlitteraturen, vilket Halkjær och Persson hävdar i Jul. Regis detektiv-thrillers. De menar att det är ett populistiskt och kommersiellt knep och säger att han har en allmän strävan att låta moderna företeelser glida in som teman i intrigerna och att som alla populärförfattare skrev han sina böcker på en marknad där buden på publikens intressen var många, och åtskilliga inslag i dem pekar på att han i användningen av dagsaktuella fenomen såg möjligheter att profilera sig. 67 Men viljan att vara modern kan knappast påstås gälla enbart populärförfattare. 68 Att som Persson och Halkjær cyniskt påstå att viljan att vara aktuell enbart har att göra med en önskan att profitera är drastiskt. Givetvis ville Regis försörja sig, men i fråga om den turkiska revolutionens roll i Walter Cray från Paris, och den kritik han där framför mot Abdülhamid II, talar framförallt ovannämnda fotnot för att Regis hade ett internationellt engagemang, och solidariserade sig med de människor som blivit utsatta för attacker av sultanen och hans hemliga polis. I Paris blir Issul Bey omhändertagen av den sanne filantropen Walter Cray, vars mission är att omvända kriminella. Med Issul Bey misslyckas han fatalt, då denne mördar filantropen. Hur kan en man så totalt förlora sitt eget jag, att han aldrig mera blir sedd, ehuru han lever och handlar mitt ibland oss? Det gives blott ett sätt: att övergå i en annans jag, en annan identitet, att stjäla en annans liv, heder, ansikte! [ ]Detta är hans grymmaste men också mest geniala brott. 69 Genom att stjäla Walter Crays identitet kan Issul Bey göra sig osynlig, men skaffar sig dessutom alibi för de år han tillbringat i Turkiet och försvinner därför från polisens radar. 67 Persson och Halkjær, s Ett exempel på en så kallad finlitterär författare, som lät väva in riktiga personer i intrigen, är Carl Jonas Love Almqvist, som i sin roman Gabrièle Mimanso. Sista mordförsöket emot Konung Ludvig Filip i Frankrike, hösten 1840 lät en rad verkliga personer, bl. a. Frankrikes regent och dess premiärminister, spela en viktig roll i en fiktiv värld. 69 Regis 1917, s

18 Kopparhuset I Kopparhuset möter Maurice Wallion stora svårigheter då han kommer i kontakt med Ortizligan, som i jakten på det så kallade Tarraschins memorandum är beredda att gå långt. Den stora skillnaden i Kopparhuset är just att Wallion möter ett motståndarkollektiv, till skillnad från i Walter Cray från Paris där Issul Bey agerar i princip på eget bevåg, till viss del assisterad av den hunsade Leadbitter. Ortiz-ligan styrs av en herre minst lika demonisk och mäktig som Walter Cray, men hans medhjälpare är desto fler. Ett galet geni - introduktion av Gabriel Ortiz Gabriel Ortiz omnämns för första gången tidigt i romanen, i ett samtal mellan hans underhuggare Baron Fayerling och Markus Tassler: Ja, jag erkänner att Gabriel Ortiz Baronen gav honom ett blixtsnabbt och farligt ögonkast. Tyst! Aldrig det namnet, inte ens viskande och i enrum! Nåja, vår chef då! Jag erkänner att hans geni tycks vara i stånd att övervinna alla hinder. 70 Det är med vördnad, och till viss del skräck, han omnämns. Skräcken blir än mer påtaglig i ett samtal mellan Maurice Wallion och B. 22, finsk spion: Jag vill inte vara med dem längre, de gå för långt. Jag vill inte mista livet Hans ögon blevo blodsprängda, och han tog åt kragen som om han kände repet kring halsen. Han föll fram över bordet och högg tag i journalistens rockärm. Hjälp mig! stammade han. Jag är rädd för dem. Ortiz kommer att leda oss alla i fördärvet, om ingen hejdar honom [ ] De säga, att Gabriel Ortiz är en rik och mäktig man, som snart ska vara en av Europas högst uppsatta personer. Jag har aldrig sett honom, jag vet ingenting om honom. 71 Därefter följer Maurice Wallions redogörelse av Gabriel Ortiz historia, där det nämns att han påstår sig vara en avkomling av Napoleon (!). 72 Det dröjer dock innan han gör entré i diegesen. Först på sidan 229 (boken är 311 sidor lång) dyker han upp, uppstigande ur en undervattensbåt stulen av den ryska flottan. 73 Detta, att hans entré dröjer så, gör att mytbildandet kring hans gestalt förstärks. Under mer än två tredjedelar av boken skapas han 70 Regis 1918, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

19 enbart genom andras omnämnande, och trots att han är allt annat än en närvarande ledare är hans liga honom djupt trogen. Kejsaren av Amazonas förövarens identitet När Ortiz så dyker upp beskrivs han som undersätsig 74 och med en regnkappa flaxande som svarta vingar kring axlarna, 75 han har ett ansikte blekt men präglat av en viljestyrka utan gräns; munnen var liten, rak och tunn och föreföll aldrig kunna le; ögonen, som voro djupa och genomträngande, tycktes skåda långt in i en fri och ljusmättad rymd, där makt och härlighet väntade; det var något av en fanatisk visshet i dem. 76 Återigen använder Regis ett klassiskt topos: antagonistens ögon fungerar som en själens spegel. Napoleonmotivet återkommer även i beskrivningen av Ortiz yttre: Ortiz liknade just nu den lilla grå korpralen från Korsika på ett iögonfallande sätt. Med sett [sic] glesa, stripiga hår, sin skarpa, något tankspridda blick, sin smala mun och runda men bestämda haka var han en fullkomlig avbild av Napoleon, och den grå kappan som insvepte hans undersätsiga figur förhöjde den spöklika effekten. 77 I Kopparhuset utvecklas alltså Napoleonmotivet ytterligare, det är här inte bara en fråga om Waterloo-hybrisen - Ortiz gör anspråk på att faktiskt vara Napoleons arvinge, han bär tydliga yttre likheter med honom och hans namn är Gabriel Napoleon Ortiz. Han har tidigare även kallat sig Napoleon den fjärde och Gabriel I Napoleon, kejsare av Amazonas. En med hänsynslös kraft arrangerad corner i kaffe skurkkaraktärernas bakgrund B. 22, och läsaren, delges en detaljerad beskrivning av Gabriel Ortiz bakgrund av Maurice Wallion tidigt i romanen. Det första nedslag som görs i Ortiz historia är när han som nittonåring försöker samla Frankrikes monarkister för att störta republiken och bli erkänd som Napoleon den fjärde, och därigenom ställt till med en fruktansvärd skandal som slutade med att han blev utvisad från landet. Men hans lejonklor växte och 1910 fann en ung brasiliansk miljonär, redan förut bekant för sina dyrbara, excentriska infall, en vacker dag det lagbundna, borgerliga samhället för trångt och beslöt sig att skapa sig ett alldeles nytt efter eget huvud, som var fullt av jäsande härskardrömmar, och skapar sig därför ett eget rike i trakterna kring 74 Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

20 Amazonflodens källor, där han utnämner sig själv till Gabriel I Napoleon, kejsare av Amazonas. Han misslyckas, något som förklaras av att världspressen skrattat ut företaget. Femtio år tidigare hade han kunnat lyckas, säger Maurice Wallion. Men nu är det världspressen som skapar opinionen. Som tidigare nämnts var Regis själv tidningsman, liksom sin hjälte Wallion, och hans tilltro till den fria pressens makt tycks ha varit stor. Den kolonisering som tidigare var möjlig i såväl Sydamerika som Afrika omöjliggörs i princip av den granskande journalistiken, vars inflytande vid den här tiden hade vuxit. 78 Gabriel Ortiz ger dock inte upp sin erövrardröm, och genom ett mer modernt tillvägagångssätt skönjer han desto större framgång: som börsspekulant. Han visade sig vara ett finanssnille av första ordningen, gjorde med verkligt napoleonsk fältherreblick den ena jättespekulationen efter den andra och blev inom kort Wall Streets nyaste stjärna, eller kanske snarare meteor. Efter en med hänsynslös kraft arrangerad corner i kaffe tiodubblade han sin redan kolossala förmögenhet och fick på köpet hederstiteln Kaffekungen. 79 Efter att ha blivit miljardär i New York beger han sig till nya fält och första världskriget ger honom nya möjligheter: Det är avskyvärt att tänka sig att mänsklighetens blodigaste tragedi skulle ge en brasiliansk rovriddare hans livs stora tillfälle. Det är sant att kriget inte som fordom har användning för äventyrare vilka bjuda sina svärd och sin förslagenhet åt bäst betalande. Men i krigets gränsmarker, där alla mörkrets makter under jordbävningen dyka upp ur djupen, där fick Ortiz det åtrådda fält, där han sådde sina miljarder och hoppades skörda makt! Med riktig beräkning valde han Ryssland till operationsfält och Stockholm till utgångspunkt. 80 Det som förefaller vara det mest skurkaktiga hos Gabriel Ortiz är hans egoism och hans ideologiska otrohet. Denna åskådliggörs i hur han har lyckats värva sina underhuggare. Finska B. 22 tror att Ortizligan verkar för Finlands självständighet 81 och ryska Rastakov tror att Ortiz gagnar bolsjevikernas sak. Faktum är dock att Ortiz lurar dem alla; Har ni sagt till Rastakov att bolsjevikerna är era vänner? Ni som är den ryska reaktionens organisatör fy, vilket dubbelspel! Hur är det med de senaste bolsjevikrevolutionerna i Petrograd är de ert verk kanhända? 82 Till skillnad från Issul Bey är inte Gabriel Ortiz motiv ekonomiska, han är redan 78 Regis 1918, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

Vi ska ta upp: Deckarens tre kännetecken, typiska för alla deckare. Deckargenrens historia, när och varför man började skriva deckare.

Vi ska ta upp: Deckarens tre kännetecken, typiska för alla deckare. Deckargenrens historia, när och varför man började skriva deckare. DECKARE Vi ska ta upp: Deckarens tre kännetecken, typiska för alla deckare. Deckargenrens historia, när och varför man började skriva deckare. Olika deckartyper som finns. Hur vet man att det är en deckare

Läs mer

Målsättning med arbetet. Till din hjälp

Målsättning med arbetet. Till din hjälp Målsättning med arbetet När temaperioden (fem veckor) är slut ska du: Känna till olika typer av deckare samt ha kunskap om vad som kännetecknar dessa. Känna till lite om några olika deckarförfattare. Känna

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Följande delar brukar vanligtvis ingå i en deckare:

Följande delar brukar vanligtvis ingå i en deckare: Följande delar brukar vanligtvis ingå i en deckare: 1. Bakgrundsberättelsen där tid, miljö, personer och relationer beskrivs, själva ramen vari allt utspelar sig. 2. Beskrivningen av själva brottet är

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Inte längre. Den kärlek jag har för dig slutar

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

Science-fiction, skräck och fantasy

Science-fiction, skräck och fantasy Science-fiction, skräck och fantasy Science-fiction Science fiction betyder ordagrant vetenskaplig fiktion. Realistiska spekulationer i alternativ och förändring. Science fiction hette ursprungligen scientification,

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

GrWOi. Kriminallitteratur. Utveckling, genrer, perspektiv KERSTIN BERGMAN SARA KÄRRHOLM. (& Studentlitteratur

GrWOi. Kriminallitteratur. Utveckling, genrer, perspektiv KERSTIN BERGMAN SARA KÄRRHOLM. (& Studentlitteratur GrWOi Kriminallitteratur Utveckling, genrer, perspektiv KERSTIN BERGMAN SARA KÄRRHOLM (& Studentlitteratur INNEHÅLL Inledning 9 Litteratur 12 KAPITEL 1 Den internationella deckarhistorien 13 Några föregångare

Läs mer

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Aisha och hennes bror Karim. Karim har inget tålamod och är väldigt arg hela tiden. Han trivs inte i skolan och hotar familjen,

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FÖR. fotograf Markus Gårder

LÄRARHANDLEDNING FÖR. fotograf Markus Gårder LÄRARHANDLEDNING FÖR Lärarhandledningen är tänkt att användas tillsammans med programmet som ni får under föreställningen. Det finns flera olika typer av övningar och uppgifter och vår förhoppning är att

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.?

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.? Så använder du Arena Arena är ett flexibelt läromedel som passar många olika arbetssätt. Oavsett om du ska läsa litteratur, skriva noveller eller tidningsartiklar, göra muntliga övningar, spela in film

Läs mer

Novellen. En kort historia

Novellen. En kort historia Novellen En kort historia Hur ska novellen vara? Novellen ska vara som kjolen på en kvinna: så lång att den täcker det väsentligaste och så kort att den uppehåller intresset./okänd Novellen bör verka som

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling sidan 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Dennis Strid. Han är en kille som bor ensam i en lägenhet tillsammans med sin pitbull, Blixt. Dennis är arbetslös och fyller sina

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA

KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA Adam Hochschild Aldrig mera krig Lojalitet och motstånd 1914 1918 Översättning av Stefan Lindgren Ordfront Det finns vissa förhoppningar att människan ska lära

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån Livet. Detta ord berör hela jorden oavsett religion. I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resan genom det svarta hålet, Livet och

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

På västfronten intet nytt

På västfronten intet nytt ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ERICH MARIA REMARQUE LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 smed (sida 8, rad 3), en som jobbar med metall skyttegravar (sida 11, rad 4), diken där soldater kan skjuta på fienden men ändå vara

Läs mer

Greven av Monte Cristo. Av Alexandre Dumas

Greven av Monte Cristo. Av Alexandre Dumas Ur Greven av Monte Cristo Av Alexandre Dumas 1 2 1 Slottet If En smal strimma dagsljus silade in genom den lilla gluggen till en av de underjordiska fängelsehålorna på slottet If, den dystra gamla fästningen

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Carlos Castaneda Citat

Carlos Castaneda Citat Carlos Castaneda Citat Här följer en samling av både roliga och tänkvärda citat Trollkarlarnas värld. Alla citat är sagda av Don Juan där inget annat anges. Detta är ett universum av rovdjur. (Drömmandets

Läs mer

Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Camilla Läckberg Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Personer i berättelsen Helga Änglamakerskan Dagmar Helgas dotter Laura Dagmars dotter Hermann Göring Tysk pilot och senare nazistledare Carin

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Uppenbarelseboken 17:1-6

Uppenbarelseboken 17:1-6 Domen över Babylon Uppenbarelseboken 17:1-6 Uppenbarelseboken 13:1-4 Sköka = Otrogen församling Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger HERREN.

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet?

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet? 10 11 Det handlar om ljus T. v. Ett ansikte, torrnålsgravyr T. h. Alltså avgjort?, torrnålsgravyr Torrnål. Tonerna och övergångarna längs graderna som färgen ger när plåten pressas mot pappret. Bilderna

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil. Emil blir övertalad av en kille i klassen, Måns, att följa med till affären och handla godis på skoltid, fast man inte får.

Läs mer

Deckare Hurra! Vi ska skriva deckare!

Deckare Hurra! Vi ska skriva deckare! Deckare Hurra! Vi ska skriva deckare! Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: Eleven kan - skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Vindpust (working title) David Carlsson. filmgruppen teaterhuset film i huset

Vindpust (working title) David Carlsson. filmgruppen teaterhuset film i huset Vindpust (working title) Av David Carlsson filmgruppen teaterhuset film i huset contact@tophatpanda.com EXT. STIG VID GAMMALT HUS - KVÄLL Ett gammalt övergivet hus står stillsamt bredvid den lilla vandringsstigen.

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Citation for the original published paper (version of record):

Citation for the original published paper (version of record): http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Filosofisk Tidskrift. Citation for the original published paper (version of record): Bergström, L. (2014) Ett universum

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Upprättelsen. Vad är ert ärende? frågade plötsligt en tjock man med oklanderligt välkammade polisonger.

Upprättelsen. Vad är ert ärende? frågade plötsligt en tjock man med oklanderligt välkammade polisonger. FÅGELSKRÄMMAN Upprättelsen Paulo hade äntligen blivit insläppt, och nu stod han där mitt i salen. Runt omkring honom satt män, kvinnor och barn och betraktade honom nyfiket. Vad är ert ärende? frågade

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Anne Frank Ett liv ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIAN HOEFNAGEL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Anne Frank Ett liv ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIAN HOEFNAGEL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIAN HOEFNAGEL Det finns en ordlista i slutet av boken, som förklarar alla ord som är fetade i texten. ORD anhängare (s 5, rad 2), de som följer någon svält (s 5, rad 9), svår

Läs mer

Deckare. Namn: Inledning

Deckare. Namn: Inledning Deckare Namn: Inledning Härmed presenteras en uppsatsuppgift i sann Sherlock Holmes-anda, nämligen deckarskrivning! Uppgiften är ganska fri och du får forma din deckare efter din egen fantasi. Men för

Läs mer

Allmänt om Pidro. Spelets uppbyggnad

Allmänt om Pidro. Spelets uppbyggnad Allmänt om Pidro Pidro är ett kortspel för fyra personer där ett par spelar mot ett annat par. Lagmedlemmarna sitter mittemot varandra. Pidro liknar t.ex. Bridge i det avseendet att spelet är uppdelat

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Döda bergen Lärarmaterial

Döda bergen Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Cecilie Eken Vilka handlar böckerna om? Berättarjaget i böckerna om den svarta safiren är pojken Aram och äventyret utspelar sig när han är 13 år. Aram bor i staden Rani

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Kvartalets läsare: juli-september 2014 Stina Nilsson

Kvartalets läsare: juli-september 2014 Stina Nilsson Kvartalets läsare: juli-september 2014 Stina Nilsson Jag har alltid älskat att läsa. När jag var yngre läste jag mestadels deckare. Kitty-böckerna av Carolyn Keene och Fem-böckerna av Enid Blyton var några

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Revolutionernas tidevarv

Revolutionernas tidevarv Revolutionernas tidevarv Bakgrund/förutsättningar Vetenskapliga framsteg på 1600-talet; grundade på erfarenheter (empirismen) o förnuftstro (rationalismen), ledde till en inriktning på det för människan

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Anna och Alex och sedelförfalskarna

Anna och Alex och sedelförfalskarna Anna och Alex och sedelförfalskarna Anna och Alex går i samma klass och är bra kompisar. De råkar alltid ut för hemska äventyr och de har varit med om många spännande saker. Tillsammans har de en hel del

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer