BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer"

Transkript

1 BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer

2 Cancersjukvården inom Västra Götalandsregionen innefattar många specialistområden. För att illustrera bredden av möjliga arbetsuppgifter för dig som funderar på en framtid hos oss, har vi valt att i denna broschyr, presentera några av våra medarbetare: Ulrica Langegård, specialistsjuksköterska inom onkologi på Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Evangelos Mourtos, ST-läkare och blivande radiolog vid Kärnsjukhuset i Skövde. Charlotte Örndal, specialistläkare i patologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Carina Blomqvist, sjuksköterska på den palliativa enheten på Uddevalla sjukhus. Maria Olsson, sjuksköterska vid barncancercentrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Samt Shahin Hajizadeh, biomedicinsk analytiker, BMA, på Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

3 Cancer berör många människor på något sätt. De flesta av oss känner någon som har eller har haft cancer. Var tredje person i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av cancer. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken, efter hjärt- och kärlsjukdomar. TILLSAMMANS FORMAR VI DET GODA LIVET Tack vare forskning, bättre behandling och större möjlighet att upptäcka cancer på ett tidigt stadium har chansen att överleva ökat avsevärt under de senaste årtiondena. Vill du vara med och skapa framtidens cancersjukvård? Vi behöver medarbetare till cancersjukvården inom alla yrkeskategorier, från dig som vill arbeta patientnära, till dig som utmanas av forskning och teknik. Var med oss i kampen mot cancer tillsammans formar vi det goda livet. Läs mer på

4 CANCERSJUKVÅRDEN 04 För dig som vill ha ett roligt, intressant och meningsfullt jobb i vårdsektorn väntar en spännande framtid inom cancersjukvården i Västra Götalandsregionen. Här arbetar idag ett stort antal specialister med att diagnostisera och behandla de cancerpatienter som kommer till oss. Vi vill ha fler engagerade och kunniga kollegor, och vi behöver dig! Vi är många som vill besegra cancern. Bli en av oss! Ända sedan 1970-talet har antalet cancerfall i Sverige ökat stadigt. Detta kan delvis förklaras med att befolkningen blir allt äldre. Samtidigt verkar många typer av cancer bli allt vanligare. Men det finns hopp. Att få en cancerdiagnos är inte detsamma som att få en dödsdom. Fler cancersjukdomar går att besegra idag än för fyrtio år sedan. Många patienter blir botade. I de flesta andra fall kan sjukdomen hejdas och lindras så att patienten kan leva ett bra liv med sin cancer i många år. Cancersjukvården är ett lagarbete Framgångsfaktorerna inom cancervården handlar framför allt om två saker: Dels att upptäcka cancern, det vill säga att ställa en säker diagnos, så tidigt som möjligt. Dels att utveckla så effektiva och skonsamma behandlingsmetoder som möjligt. De främsta behandlingsmetoderna inom cancersjukvården är kirurgi och onkologisk behandling till exempel strålbehandling, cytostatika och målriktade terapier. Även om grundprinciperna länge har varit desamma, sker en ständig förbättring och förfining av dessa metoder. Ofta kombineras de på ett sådant sätt att ingreppen kan göras skonsammare, samtidigt som behandlingsresultatet blir bättre. Till exempel följs kirurgi ofta av cytostatika- och/eller strålbehandling för att minska risken för återfall. De olika stegen i behandlingen bildar en vårdkedja som innebär ett nära lagarbete mellan de olika yrkeskategorierna bland annat inom onkologi, kirurgi samt patologi och övrig laboratoriemedicin. Hos oss ligger du i utvecklingens framkant Att utvecklingen av diagnostik och behandlingsformer går framåt beror till stor del på de dagliga insatser som görs av våra kompetenta och engagerade specialister inom cancersjukvården. Här ligger Västra Götalandsregionen i framkant, inte minst tack vare den forskning som bedrivs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Men våra framsteg är som sagt beroende av våra medarbetare, i alla led inom vårdkedjan. Därför behöver vi ditt engagemang och din kompetens. Vare sig du redan är, eller siktar på, att bli läkare, sjuksköterska eller forskare, finns det möjligheter för dig som specialist inom cancersjukvården i Västra Götalandsregionen. Här väntar intressanta arbetsuppgifter, kompetenta kollegor och en dynamisk, utvecklande arbetsmiljö!

5 OM CANCER 05 CANCERSJUKVÅRDEN CANCERSJUKVÅRDEN I VÄSTRA GÖTALANDS- REGIONEN Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare inom vården. Här finns 18 sjukhus och cirka 200 vårdcentraler som tar hand om tiotusentals patienter varje dag. OM CANCERVÅRDEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar som alla har varierande svårighetsgrad. Prostatacancer den vanligaste cancerformen i Sverige bland män, och bland kvinnor bröstcancer. Den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor är kolorektal cancer där cirka 3970 fall av koloncancer och 1916 nya fall av rektalcancer diagnosticeras årligen. Källa: Onkologiskt Centrum, Västra Sjukvårdsregionen, OLIKA DISCIPLINER INOM CANCERSJUKVÅRDEN Onkologin i Västra Götalandsregionen har sitt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Där bedrivs medikamentell och radioterapeutisk cancerbehandling. Medikamentell behandling bedrivs på nästan alla sjukhus i Västra Götalandsregionen men styrs i huvudsak från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av de största onkologklinikerna i Sverige med cirka 90 slutenvårdsplatser för allmän- och gynekologisk onkologi. Strålbehandlingen är en av landets största kliniker och här strålbehandlas cirka 250 patienter/dag. Fotograf: Miriam Carlsson, Fotomedia SÄS Cancerbehandling är i dag oftast en multidisciplinär uppgift där många olika medicinska specialiteter involveras, till exempel: ONKOLOGI RADIOLOGI KIRURGI PATOLOGI OCH ÖVRIG LABORATORIEMEDICIN Våra framsteg är beroende av våra medarbetare i alla led inom vårdkedjan. Därför behöver vi ditt engagemang och kompetens. Vi bedriver världsledande forskning inom ett flertal områden och ligger i den högteknologiska framkanten. Det innebär att vi inte bara utför vård, vi utvecklar den också. Det ställer stora krav på oss som arbetar här, samtidigt som det innebär fantastiska möjligheter! Tillsammans formar vi det goda livet.

6 ONKOLOGI 06 Min främsta uppgift är att lindra de symtom som våra patienter upplever och att minska begränsningar som kan inverka på livskvalitet och funktion. Vårt område förenar omvårdnad, psykologi, pedagogik och ledarskap med tekniska sysslor. Det är ett mångsidigt yrke med stora möjligheter till forskning och personlig utveckling. En god och säker vård och behandling i alla stadier av sjukdomen Jag vill inte att människor skall se mig som en Florens Nightingale utan som en specialistsjuksköterska inom onkologi med ett mångsidigt arbete. ONKOLOGI (av grekiska ónkos, svulst ) är läran om tumörsjuk-domar. En medicinsk specialitet huvudsakligen inriktad på diagnos, prevention och icke-kirurgisk behandling av elakartade tumörsjukdomar. Ulrica Langegård är specialistsjuksköterska inom onkologi på avdelning 69 vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här behandlas olika former av cancerdiagnoser och även om både glädje och sorg är ständiga gäster här, så strävar personalen efter att hela tiden bevara det friska hos patienten. Vi vill att de i möjligaste mån hanterar sjukdomen på bästa sätt, så att de kan leva ett drägligt liv, säger hon Ulrica Langegård. Hon förklarar att det är hennes uppgift som specialistsjuksköterska att informera och utbilda patienten om symtom som uppkommer till följd av behandling med cellgifter och strålning. Cancer är ett laddat ord, men det är inte lika med döden. Jag vill verkligen framhålla, att många patienter som behandlas hos oss faktiskt går härifrån friska. Dessutom är det väldigt många av våra patienter som lever med sin cancersjukdom i många år, säger Ulrica Langegård Utvecklingen av verksamheten är en ständigt pågående process vid Jubileumskliniken och som specialistsjuksköterska inom onkologi finns det goda möjligheter till både forskning och personlig utveckling. Ulrica Langegård ingår i en grupp som fått resurser att utveckla omvårdnaden baserat på vetenskapligt beprövad erfarenhet. Gruppens uppgift är att ta fram gemensamma klinikövergripande riktlinjer för lindring av biverkningar, vilket innebär att patienterna ska få samma bemötande oavsett var de hamnar på Jubileumskliniken. Jag känner verkligen stolthet över att ledningen satsar på oss sjuksköterskor, för det här är ett viktigt projekt. En annan betydelsefull del i det ordinarie arbetet är handledningen av nya kollegor, som ger oss möjligheter till personlig utveckling, att bli en god förebild, säger hon. En specialistsjuksköterska på Jubileumskliniken ska ha förmågan att vara empatisk och kunna förmedla att de hela tiden finns där för patienten. Vi gör ett gott arbete och det är väl känt att vi har mycket att göra. Men man måste ändå ha förmågan att stanna upp och lyssna på en patient som i just det ögonblicket kanske har något väldigt viktigt att säga, säger Ulrica Langegård.

7 07 ONKOLOGI RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN fakta: JUBILEUMSKLINIKEN Jubileumskliniken bedriver högspecialiserad vård inom allmän- och gynekologisk onkologi. Alla cancerformer bedöms och behandlas under någon fas av sjukdomsförloppet. Drygt 50 procent av verksamheten utgörs av behandling av patienter från Västra Götalandsregionen eller från andra landsting. Genom ett regelbundet konsultarbete befrämjas vården av cancersjuka på regionens övriga sjukhus. Verksamhetens målsättning är att vara ett högkvalitativt regionalt och nationellt centra för sjukvård, forskning och utbildning. Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ulrikas utbildning: Sjuksköterskeexamen, utbildning till specialistsjuksköterska inom onkologi på Göteborgs universitet.

8 RADIOLOGI 08 Vårt arbete är som en detektiv som försöker avslöja kroppens hemligheter. Magnetresonanstomografi (MR) är ett sätt att avbilda kroppens olika delar. Evangelos utbildning: Läkarutbildning på Atens universitet i Grekland. Pågående specialistläkarutbildning inom radiologi.

9 För den som vill arbeta med och utbilda sig inom radiologi så är Sverige absolut rätt. Det är ett föregångsland inom radiologi och har en central plats i röntgens historia. Man kan beskriva vårt arbete som en detektiv som försöker avslöja kroppens hemligheter. Jag har alltid tänkt arbeta utomlands och ser det som en fantastisk chans att lära känna andra människor och jobba inom ett annat sjukvårdssystem. RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN Radiologi en bild säger mer än tusen ord Evangelos Mourtos är ST-läkare och blivande radiolog vid Kärnsjukhuset i Skövde. Radiologi är en högteknologisk specialitet och vetenskapen samarbetar med och jobbar mycket nära medicinsk industri. Den avancerade teknologin avbildar kroppens olika delar med olika metoder och är till stor hjälp för att få en bättre patientbunden diagnostik. Det är inte vi som hanterar tekniken. Men du måste ha minst basal kunskap om hur den fungerar annars kan du inte bedöma eller granska bilderna, säger Evangelos. Han beskriver sitt arbete som en uppgift som fortsätter även efter den ordinarie arbetstidens slut. Då funderar han, googlar på Internet och bläddrar i tidskrifter för läkare. Allt syftar till att finna så bra behandling som möjligt för de patienter som kommer till radiologin. Belöningen kommer när man ger en snabb och korrekt diagnos, vilket gör att patienten får rätt behandling. Den känslan är fantastisk. Om jag skulle använda ett ord för att beskriva mitt arbete så är det meningsfullt. Även om han beskriver sitt arbete som stressigt och krävande, så att dagens radiologer ibland nästan kippar efter andan, så kan han inte tänka sig någon annan uppgift som är lika intressant, inspirerande och varierad. Det krävs mycket tålamod och många års utbildning innan man kan arbeta självständigt. Men det finns stora utvecklingsmöjligheter och jag tror inte att det finns någon annan specialitet som har gjort lika stora framsteg de senaste åren, säger Evangelos. Läkekonsten och läkarkåren har alltid bestått av innovativa människor. Evangelos Mourtos kallar radiologerna för diagnostikens hörnpelare och beskriver hur dessa kan ge stöd åt sina kliniska läkarkollegor, som ofta har ont om tid att fundera på en diagnos. Där kommer vi in och kan hjälpa till. Förutom diagnostik kan radiologin också erbjuda kvalificerade behandlingsmetoder, interventionell radiologi. Dagens sjukvård handlar om samarbete och kräver teamarbete, ingen i en vårdkedja kan ta hand om allting. fakta: RADIOLOGI Radiologin har i den kliniska sjukvården en mycket central roll vid utredning, diagnostik och uppföljning av många olika sjukdomstillstånd, men också i ökande grad för behandling av olika tillstånd med minimalinvasiva, bildstyrda behandlingsmetoder. Radiologin har således gått från att vara en rent diagnostisk disciplin till att även innefatta olika terapeutiska metoder. Källa: Göteborgs universitet

10 PATOLOGI 10 Jag tillhör de personer som är bildmusikaliska. Jag tycker det är oerhört roligt att titta i mikroskop och jag och mina kollegor är speciellt duktiga på att titta på bilder. Vi har lättare än de flesta människor att komma ihåg bilder och mönster. Patologer är ofta duktiga på att lägga pussel och att känna igen fåglar och blommor. Det är ungefär som att vara musikalisk fast när det gäller bilder. Patologi löser kroppens mysterier I framtiden kommer man att titta på digitala bilder av preparaten med hjälp av en dator istället för att titta i mikroskop. Charlotte Örndal är specialistläkare i patologi och arbetar vid Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hennes uppdrag är att studera preparerade cell- och vävnadsprover från människor i mikroskop och utifrån dessa ge en korrekt onkologisk diagnos. Det vill säga, hon fastställer vilken typ av tumör det handlar om. Utan patologi har man ingen cancersjukvård, det fungerar helt enkelt inte. Vi är en viktig del av cancersjukvårdens vårdkedja, även om vi inte syns så mycket, säger Charlotte Örndal. Hennes motpart är inte patienten utan den behandlande läkaren. Det svar som Charlotte och hennes kollegor får fram överlämnas till den behandlande läkaren, som i samråd med patienten bestämmer vidare vård och behandling. Däremot är Charlotte, i sin roll som specialistläkare i patologi, med på behandlingskonferenser där hon tillsammans med andra specialistläkare bestämmer hur vården ska gå vidare med en patient. Jag kan något jätteviktigt som inte så många kan och det är jag ganska stolt över, faktiskt. Jag är en av Västra Götalandsregionens två neuropatologer. Det finns bara nio i hela landet, det är lite häftigt, säger Charlotte. Hon betonar hur viktigt det är att patologen kan hålla rimliga svarstider. Vissa gånger är det bråttom, då läkaren vill påbörja den onkologiska behandlingen så snabbt som möjligt. En patolog bör därför ha lätt för att fatta beslut. Det finns en humanitär sida av arbetet, eftersom detta att vänta på besked är obehagligt. Dagarna som går mellan provtagning och provsvar är inte roliga för patienten, säger Charlotte. Vi patologer har många olika arbetsuppgifter. Vi har ett omväxlande jobb och har ofta makt över vår egen tid. Jag kan alltså själv lägga upp min dag och det är lite lyxigt.

11 11 PATOLOGI RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN fakta: KLINISK PATOLOGI OCH CYTOLOGI Vi har förmånen att se människor från insidan, så att säga Vid Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs diagnostik av cell- och vävnadsprover från kliniker och mottagningar representerande såväl bassjukvård som högspecialiserad vård. Laboratoriet kännetecknas av hög kompetens, kvalitet och effektivitet. Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Charlottes utbildning: Läkarutbildning och forskarutbildning vid Lunds Universitet samt specialistutbildning inom patologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Charlotte Örndal trivs i laboratoriet. Här sitter personalen ofta tätt tillsammans och utför mycket av sitt arbete med händerna.

12 PALLIATIV VÅRD 12 Att arbeta inom den palliativa vården ger väldigt mycket. Jag lär mig hela tiden nya saker, såväl om andra som om mig själv. Även om vi inte kan bota, så kan vi lindra i mångt och mycket. Det är viktigt att patienterna känner att de är delaktiga i sin egen vård, det handlar om värdighet och det är ju patienten som är expert på sin egen smärta. Det är också viktigt att anhöriga har styrka med sig när de går härifrån. Palliativ vård vård i livets slutskede Carina Blomqvist arbetar som sjuksköterska på avdelning 14, som är en del av den palliativa enheten på Uddevalla sjukhus. Hit kommer patienter vars cancersjukdom inte går att bota. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård för patienter med obotlig och symtomgivande sjukdom. Huvuduppgiften är att lindra smärta och andra symtom samt stödja patienter och anhöriga på ett psykologiskt, socialt och existentiellt plan. Carina Blomqvist ser sin arbetsuppgift som en förmån. Alla som jobbar här känner på samma sätt; att det är en ära att patienterna tillåter att vi är delaktiga i deras sista tid i livet. På avdelning 14 råder en positiv stämning och här är det alltid nära till skratt. Men bakom stängda dörrar blandas tidvis lättsamheten ut med ångest och förtvivlan över att en älskad människa ska gå bort. Carina och hennes kollegor anser, att det är viktigt att respektera varje individs önskemål. Vi måste vara lyhörda och kunna känna av vibrationerna i ett rum. Det är inte alltid vi behöver säga något för att hjälpa, ibland räcker det med att bara finnas där, säger Carina. Men det handlar också om mod. Om modet att våga ställa frågor om hur patienten känner inför döden. Och att kunna samarbeta. Vi arbetar tillsammans med många yrkesgrupper, som läkare, diakon, kuratorer, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Och nära teamsköterskorna, som har kontakten med patienten i hemmet eller på kommunala boenden. Eftersom samarbetet är så tätt är det bra att ha ett öppet sinne för andras kunskaper, säger Carina. Jag brukar säga, att man ska leva tills man dör och med det menar jag, att allt vi gör här gör vi för att patienten ska ha det bra. Det sägs att den första tiden i livet är viktig, men det gäller också den sista. Man ska leva tills man dör. Med det vill jag säga att vi gör allt vi kan för att patienten skall ha det så bra som möjligt under sin sista tid. Carinas utbildning: Undersköterskeutbildning, sjuksköterskeutbildning på Högskolan i Vänersborg.

13 fakta: PALLIATIV VÅRD 13 PALLIATIV VÅRD RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN När bot för patienten inte längre är möjlig krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att kunna hjälpa både patient och närstående. Då är palliativ vård (lindrande vård) aktuell. Under senare år har palliativ vård erkänts och blivit en viktig vårdfilosofi med egen specifik kunskap som kan hjälpa människor i livets slutskede. Källa: Nationella Rådet för Palliativ Vård Tuula miste sin make Ingemar i en cancersjukdom. Men mitt i sorgen upplevde hon hur personalen i den här delen av vårdkedjan också såg henne. Eftersom de frågade hur jag mådde kände jag både stöd och trygghet. Finns det änglar på jorden arbetar de på avdelning 14. Finns det änglar så arbetar dom på avdelning 14

14 BARNCANCERVÅRD 14 Barncancervård med hela familjen i centrum Det är skillnad på att arbeta med barn jämfört med vuxna. En vuxen patient kan du bara säga till att nu är det dags för såromläggning. Barnet, däremot, lägger sig under sängen och vägrar. Då gäller det att kunna lirka. Det är underbart när barn återhämtar sig efter tuff period med svår sjukdom, då de knappt kommit ur sängen. Sedan möter man dem en månad senare och då är de ute med kompisar.

15 Maria Olsson är sjuksköterska vid barncancercentrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Hennes funktion finansieras av Barncancerfonden. Barncancercentrum är unikt i sitt slag i Västra Götalandsregionen med ett stort upptagningsområde, som även omfattar Värmland, halva Halland och Jönköpings län. Vid barncancercentrum pågår en ständig utveckling av omvårdnaden, som syftar till att göra livet bättre under vårdtiden för patienterna och deras familjer. Detta är en bra arbetsplats, det är därför jag har stannat så länge. Här uppmuntras personalens kreativitet, säger Maria. Det är något som har gett avtryck runt om i Sverige. Personal vid barncancercentrum i Göteborg ligger, bland annat, bakom två viktiga innovationer: Nationellt antagna förberedelser inför olika undersökningar av barn i varierande åldrar med cancerdiagnos. Det pedagogiska verktyget Se-höra-göra-bilderna, som i dag samtliga barncancercentra i landet har tillgång till. Bildmaterialet är lekfullt och färgglatt och gör att patienterna och deras omgivning lättare förstår cancersjukdomens förlopp. Alla ska förstå, från fyraåringen till morfar, säger Maria Olsson. I sin roll som sjuksköterska ska Maria vara ett stöd för patienterna och deras anhöriga. fakta: BARNCANCERCENTRUM Alla barn som drabbas får sin cancerdiagnos på ett av landets barnonkologiska centrum. Därifrån leds behandlingarna mot barncancersjukdomen, vare sig barnet behandlas på centrat eller på ett hemsjukhus. I Sverige finns sex barnonkologiska centrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, Linköpings Universitetssjukhus, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och Barn- och Ungdomssjukhuset i Lund. Källa: Barncancerfonden 15 BARNCANCERVÅRD När ett barn får en cancerdiagnos påverkas många människor. Därför lägger barncancercentrum stor vikt vid att vårda hela familjen. Syskon bjuds in och får, om de vill, träffa läkaren på egen hand. Detta för att de ska våga fråga och för att få svar på allt de funderar på i samband med en bror eller systers insjuknande. Det finns även en anställd syskonstödjare som bekostas av den lokala barncancerföreningen. Vi vill att alla är med och det lär man sig fort när man kommer hit, säger Maria Olsson. Hon vet att hon utför ett viktigt arbete på en värdefull avdelning. Eftersom vi arbetar som ett team i vårdkedjan och möter så många olika människor behöver vi personal med olika egenskaper, säger Maria. Marias utbildning: Sjuksköterskeutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping sedan vidareutbildning inom barn- och ungdomssjukvård och specialistutbildning i barnonkologi, samt magisterexamen i psykologi vid Göteborgs universitet. Pågående forskarutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping. RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN >>

16 >> BMA 16 Jag jobbar i en internationell miljö och kommer därför i kontakt med människor från olika delar av världen, som har samlats här för att bedriva forskning inom cancersjukvården. Det är oerhört stimulerande och spännande. Bidraget jag ger till cancersjukvården och forskningen gör att jag känner mig nöjd när jag kommer hem vid slutet av dagen. Att jag har gjort något meningsfullt. Biomedicinsk analytiker en forskningsintensiv specialitet Personal vid barncancercentrum i Göteborg ligger, bland annat, bakom det pedagogiska verktyget Se-höra-göra-bilderna, som i dag samtliga barncancercentra i landet har tillgång till. Bildmaterialet är lekfullt och färgglatt och gör att patienterna och deras omgivning lättare förstår cancersjukdomens förlopp. Alla ska förstå, från fyraåringen till morfar. Maria Olsson Sjuksköterska, barncancercentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Shahin Hajizadeh är biomedicinsk analytiker, BMA, och arbetar vid Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han tar emot beställningar från forskare som vill ta del av proverna i Sahlgrenska Universitetssjukhusets stora biobank. I Shahins arbete kombineras hantverk med avancerad medicinsk teknisk utrustning. Innan proverna skickas till beställaren prepareras materialet på olika sätt, bland annat via snittning av vävnad. Allt material färgas för att kunna bedömas. Han utför även specialanalyser som immunhistokemiska färgningar. Eftersom mitt yrke är multidisciplinärt och jag samarbetar med olika yrkesgrupper inom området, är det viktigt att kunna jobba i team och att vara tolerant, säger Shahin. Han arbetar självständigt och stimuleras av kraven på att klara olika deadlines. Som BMA behöver han ha en hög prestationsförmåga. Ibland måste han leverera proverna snabbare än vanligt och ändå med bibehållen hög kvalité. Om jag inte gör mitt arbete kan patologen inte heller göra en bedömning för att se om det finns förändringar i vävnadsbiten, säger Shahin.

17 17 BMA Alla avdelningar är en pusselbit i vårdkedjan. Saknas en drabbas de andra. Det är så jag tänker på min egen insats, den är värdefull. RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN Shahin planerar själv att börja forska. Det finns möjligheter att söka nya vägar inom mitt arbetsområde och det räknas som kompetensutveckling. Det är en mycket positiv sida av den här verksamheten, säger Shahin. Han har många internationella kontakter och skickar sitt arbetsmaterial till beställare i olika länder, bland annat till Österrike, Finland och USA. Eftersom tekniken blir allt mer sofistikerad måste även jag vara uppdaterad. Vi försöker korta svarstiden på prover och på det viset kan patienten dra nytta av den snabba utvecklingen, säger Shahin. Alla avdelningar är en pusselbit i vårdkedjan. Saknas en drabbas de andra. Det är så jag tänker på min egen insats den är värdefull. Shahins utbildning: BMA-utbildning, filosofie doktor. Umeå universitet och Göteborgs universitet. fakta: BMA Biomedicinska analyser används för att ställa diagnoser, följa sjukdomsförlopp och bedöma resultat av behandling inom sjukvården. I centrum för analyserna finns biomedicinska analytiker. Arbetet som biomedicinsk analytiker är självständigt med stort eget ansvar att göra bedömningar. Källa: Linköpings universitet

18 Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare inom vården. Oavsett om du lockas av arbetet på en mindre vårdcentral eller av pulsen på ett storsjukhus här finns alla möjligheter. Mer information om oss och våra sjukhus hittar du på

19 Strömstads sjukhus NU-SJUKVÅRDEN Dalslands sjukhus Sjukhuset i Mariestad VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Telefon: Vänersborg SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Telefon: Sahlgrenska sjukhuset Mölndals sjukhus Östra sjukhuset och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus DET ÄR GOTT ATT LEVA I VÄSTRA GÖTALAND Lysekils sjukhus KUNGÄLVS SJUKHUS Uddevalla sjukhus Norra Älvsborgs Länssjukhus ANGEREDS NÄRSJUKHUS Sjukhuset i Lidköping ALINGSÅS LASARETT Sjukhuset i Falköping SKARABORGS SJUKHUS Kärnsjukhuset i Skövde NU-SJUKVÅRDEN Telefon: Norra Älvsborgs Länssjukhus Uddevalla sjukhus Lysekils sjukhus Strömstads sjukhus Dalslands sjukhus SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS SÄS Borås Telefon: SÄS Skene Telefon: SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS SU Östra SU Mölndal SÄS Skene SÄS Borås SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS SKARABORGS SJUKHUS Kärnsjukhuset i Skövde Telefon: Sjukhuset i Falköping Telefon: Sjukhuset i Lidköping Telefon: Sjukhuset i Mariestad Telefon: KUNGÄLVS SJUKHUS Telefon: ALINGSÅS LASARETT Telefon: FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Telefon: ANGEREDS NÄRSJUKHUS Telefon: (under uppbyggnad, står klart år 2011)

20 Vision Västra Götaland det goda livet är den gemensamma visionen och strategin för utvecklingen i hela Västra Götaland. Visionen har tagits fram av många aktörer med syftet att stärka Västra Götaland som attraktiv och konkurrenskraftig region. Ett gott liv för invånarna i Västra Götaland innebär bland annat: god hälsa arbete och utbildning trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet god miljö att barns och ungdomars behov möts uthållig tillväxt rikt kulturliv Västra Götalandsregionen Reportagefoto: Peter Claesson, Adam Lundquist. Verksamhetsidé för Västra Götalandsregionen Vårt uppdrag är att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livskraftigt Västra Götaland nu och i framtiden. Vi har ett ansvar att både se till den enskilda människans behov och till regionmedborgarnas samlade behov.

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

ård Josefin hittade rätt Vårdbilden.

ård Josefin hittade rätt Vårdbilden. Vårdbilden. Josefin Mirsch. I mediernas rapportering om vård och vårdpersonal framställs det mesta som svart eller vitt. Fotografen Josefin Mirsch ville se vid sidan av den gängse bilden och bjöd in Vårdförbundsmedlemmar

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Klinisk patologi Obduktioner Diagnostik av sjukdomar, tumörsjukdomar Viktig del av

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Specialist i Internmedicin

Specialist i Internmedicin Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart 2012. Sjukhuset ska vara en central

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr Enheten för rehabilitering och stöd Skånes Onkologiska klinik 1 Cancer berör oss alla 2 Varför ska vi tänka på rehabilitering?

Läs mer

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostata- och Lungcancer Etapp 2 Vård före insjuknande Rapport 2008-09-15 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Kliniken i fokus. En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset

Kliniken i fokus. En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset Kliniken i fokus En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Här krävs hög kompetens eftersom man handskas med ett brett spektrum

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör

Cancer med okänd primärtumör Regional medicinsk riktlinje Cancer med okänd primärtumör Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 48-2014 giltigt till 2016-06-30 Utarbetad av vårdprocessgruppen för cancer med okänd primärtumör Regionalt

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede.

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede. Palliativt Kompetenscentrum i Östergötland () 2012-0-05 Till Palliativa ombud, i särskilda boenden i kommunerna, kan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster utses. Funktionsbeskrivning för Palliativa

Läs mer

Inbjudna talare. Andrea Blixter. Lotta Grey. Ulla Näppä

Inbjudna talare. Andrea Blixter. Lotta Grey. Ulla Näppä Inbjudna talare Andrea Blixter Andréa Blixter är specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad. Hon tog sin sjuksköterskeexamen i januari 2007 vid Högskolan i Borås och arbetar sedan dess med allmänkirurgi

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Kromosom translokationer

Kromosom translokationer 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Genetiska patientföreningars paraplyorganisation:

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Behovs- och problemanalys avseende sjukdomsgruppen

Behovs- och problemanalys avseende sjukdomsgruppen Behovs- och problemanalys avseende sjukdomsgruppen Cancer Förekomst I Östergötland rapporteras årligen drygt 2 100 nya cancerfall. Det är mer än dubbelt så många fall som för 40 år sedan och mer än hälften

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer